Publikační činnost za rok 2007:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost za rok 2007:"

Transkript

1 Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s ΙSSN [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový expert, 2007, roč. 3, č. 5, s ΙSSN [3] BONĚK, V. Několik poznámek k tzv. superhrubé mzdě. In Daně - teorie a praxe 2007 : 10. ročník mezinárodní odborné konference,brno Brno: Akademie STING - soukromá vysoká škola, s ΙSBN [4] ČERMÁKOVÁ, A., ROST, M., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Analysis of factors affecting inhabitants in rural areas in the microregion "Kaplicko" to live in the country. In SD2007 : International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions, Prague, Czech Republic May Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, s ΙSBN [5] ČERMÁKOVÁ, A., ROST, M., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Identifikace faktorů stabilizujících počty obyvatel vybrané cílové skupiny v malých obcích mikroregionu Kaplicko. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 4 : Kvantitativní metody v hospodářství, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [6] ČERMÁKOVÁ, A., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Úloha regionálního managementu v souvislosti se sociálními aspekty života občanů obcí horské a podhorské oblasti Krumlovska. In Hradecké ekonomické dny 2007/I - Ekonomický růst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z vědecké konference, Hradec Králové únory Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s ΙSBN [7] ČERMÁKOVÁ, H. Daňové zatížení podnikatele- OSVČ. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN [8] ČERMÁKOVÁ, H. Daňový test? přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2007, roč. 9, č. 3, s ΙSSN [9] ČERMÁKOVÁ, H. Novela zákona o spotřebních daních? tabákové výrobky. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 1, s ΙSSN [10] ČERMÁKOVÁ, H. Poskytnutí firemního automobilu pro soukromé i služební účely v podmínkách roku 2007 a Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s ΙSSN [11] ČERMÁKOVÁ, H. Poskytování benefitů zaměstnancům. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [12] ČERMÁKOVÁ, H. Pracovní sešit k účetnictví (učebnice). Ostrava: MIRAGO, ΙSBN [13] ČERMÁKOVÁ, H. Přiznání k dani silniční za rok Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 12, s ΙSSN [14] ČERMÁKOVÁ, H. Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků platné pro rok 2007? 1. část. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 3, s ΙSSN [15] ČERMÁKOVÁ, H. Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků platné pro rok 2007? 2. část. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 4, s ΙSSN

2 [16] ČERMÁKOVÁ, H. Společné zdanění manželů v ČR. In Manažment hodnoty podniku 2007 : (zborník anotácií vedeckých príspevkov), Bratislava, Bratislava: Slovenská Asociácia Ekonomických Znalcov, ΙSBN [17] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Benefity. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [18] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Firemní automobil poskytnutý pro soukromé i služební účely v roce Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s. 62. ΙSSN [19] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Odložená daň. Účetnictví, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 46. ΙSSN [20] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Silniční daň Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 12, s. 63. ΙSSN [21] ČERMÁKOVÁ, H. Test? správa daní a poplatků v roce Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 3, s. 62. ΙSSN [22] ČERMÁKOVÁ, H. Test zaměřený na účetní závěrku podnikatelů za rok Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2007, roč. 9, č. 3, s ΙSSN [23] ČERMÁKOVÁ, H. Účetnictví - shrnutí základů 2008 (učebnice). Ostrava: MIRAGO, ΙSBN [24] ČERMÁKOVÁ, H. Vývoj zdaňování zaměstnanců a chystané změny pro rok In Daně - teorie a praxe 2007 : 10. ročník mezinárodní odborné konference,brno Brno: Akademie STING - soukromá vysoká škola, s ΙSBN [25] ČERMÁKOVÁ, H. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,?daňová reforma? Bulletin : daňový a účetní servis, 2007, roč. 2007, č. 31, s ΙSSN N. [26] ČERMÁKOVÁ, H., BÁNOCIOVÁ, A. Zdaňovanie závislej činnosti v Českej republike a na Slovensku. Dane a účtovníctvo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [27] ČERMÁKOVÁ, H., KOUŘILOVÁ, J. Odložená daň v praxi. Účetnictví, 2007, roč. 2007, č. 11, s ΙSSN [28] ČERMÁKOVÁ, H., KOUŘILOVÁ, J. Zpřísnění pravidel nízké kapitalizace obchodních společností z pohledu daňové reformy In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [29] DRÁBKOVÁ, Z. Moderní teorie finanční struktury podniku - analýza mikroekonomických aspektů chování firmy v prostředí nejistoty. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [30] DRÁBKOVÁ, Z. Předčasné ukončení leasingové smlouvy - dopady na daň z příjmů u pronajímatele. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 7, s ΙSSN

3 [31] DRÁBKOVÁ, Z., OUBRECHTOVÁ, M. Harmonizace české účetní legislativy na mezinárodní účetní standardy pro SME. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [32] DRÁBKOVÁ, Z., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Finanční leasing? Analýza dopadu předčasného ukončení leasingové smlouvy na daň z příjmů u pronajímatele a nájemce ΙSBN [33] DRÁBKOVÁ, Z., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Regional management role in connection with support of economic disadvantaged rural areas. In Sborník příspěvků z konference IMEA 2007 (Seč, Chrudim). Pardubice: Univerzita Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 26. ΙSBN [34] DRYJOVÁ, M., ZEMAN, P. Vliv kapitálové struktury na výsledky hospodaření zemědělských podniků. In Inproforum 2007 : Inovace-Podniky-Regiony-Organizace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice listpadu České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [35] HLAVÁČKOVÁ, H. Mzdová agenda. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [36] HLAVÁČKOVÁ, H. Pracovní a služební cesty. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [37] HLAVÁČKOVÁ, H. Využití současných informačních technologií v účetnictví. In ΙSBN [38] HLAVÁČKOVÁ, H., KŘÍŽOVÁ, J. Daňové aspekty v pracovně právních vztazích. In ΙSBN [39] JÍLEK, M. Analýza redistribučních efektů rozpočtového určení daní na úrovni krajů v ČR. In ΙSBN [40] JÍLEK, M. Fiskální pozice malých obcí. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Prague, April 13-14, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 27. ΙSBN [41] JÍLEK, M. Nerovnosti v příjmech českých minicipalit. In Hospodářský růst regionů : mezinárodní vědecký seminář : Černá v Pošumaví, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN

4 [42] JÍLEK, M. Rozpočtové určení daní územním rozpočtům v ČR z pohledu alokační efektivnosti výdajů územních samospráv. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 1: Česká ekonomika v integračních procesech, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [43] JÍLEK, M. The Tax Assignment: the Case of Allocative Efficiency at the Local Government Level in Unitary Countries of Europe. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN [44] KANTNEROVÁ, L. Investování přes internet. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [45] KANTNEROVÁ, L. Logistický controlling? fenomén dnešních logistických metod. In ΙSBN [46] KOPTA, D. Analýza příčin bankrotů zemědělských podniků v letech In Firma a konkurenční prostředí 2006 : změny konkurenčního prostředí : mezinárodní vědecká konference, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [47] KOPTA, D. Možnosti predikce růstu hodnoty vlastního kapitálu zemědělských podniků. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN [48] KOPTA, D. Možnosti predikce růstu hodnoty vlastního kapitálu zemědělských podniků. In ΙSBN [49] KOPTA, D. Možnosti využití ukazatelů finančního zdraví k předpovědi budoucího růstu hodnoty zemědělských podniků. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 2 : Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [50] KOPTA, D., KOUŘILOVÁ, J. Posouzení finančního zdraví u zemědělských podniků s ekologickou výrobou. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2007, roč. 10, č. 2, s ΙSSN [51] KOUŘILOVÁ, J. Evidence v cizí měně. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [52] KOUŘILOVÁ, J. Chov a ztržnění biodrůbeže, některé podmínky a předpoklady. In Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pouldry, České Budějovice České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s ΙSBN

5 [53] KOUŘILOVÁ, J. Makro a mikroekonomická hlediska na podporu rozvoje ekologizace zemědělství s dopadem do regionů. In Hradecké ekonomické dny 2007/I - Ekonomický růst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z vědecké konference, Hradec Králové únory Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s ΙSBN [54] KOUŘILOVÁ, J. Multifunkční ekologické a konvenční zemědělství se zřetelem na podhorské a horské oblasti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. ΙSBN [55] KOUŘILOVÁ, J. Postavení ekologického zemědělství jako odraz komplexu vlivů. In Ekologické zemědělství 2007 : 15 let ekologického zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze, Praha Suchdol Praha: ČZU v Praze, s ΙSBN [56] KOUŘILOVÁ, J. Produkce a marketing biodrůbeže. Náš chov : časopis chovatelů hospodářských zvířat, 2007, roč. 67, č. 7, s ΙSSN [57] KOUŘILOVÁ, J. Tržby. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [58] KOUŘILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, H. Frenčíza, potencionální riziko z podcenění ekonomických znalostí a dovedností. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [59] KOUŘILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, H. Ke komplexnímu řešení problematiky rozvoje ekologického zemědělství na příkladu marketingu. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN [60] KOUŘILOVÁ, J., DRÁBKOVÁ, Z. Účetní závěrka nejen v účetních souvislostech. In Pedagogická konference : sborník 7. ročníku, Praha 1. prosince Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s ΙSBN [61] KOUŘILOVÁ, J., MALÁ, L. Drůbež a bioprodukty. Náš chov : časopis chovatelů hospodářských zvířat, 2007, roč. 67, č. 6, s ΙSSN [62] KOUŘILOVÁ, J., MALÁ, L. K produkci, trhu a spotřebě biovajec v EU. In Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pouldry, České Budějovice České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s ΙSBN [63] KOUŘILOVÁ, J., MALÁ, L. Problém opouštění ekologického systému hospodaření. In ΙSBN [64] KOUŘILOVÁ, J., PŠENČÍK, J. Potenciál uplatnění ekologického zemědělství v regionu. In ΙSBN

6 [65] KŘÍŽOVÁ, J. Daně. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [66] KŘÍŽOVÁ, J. Příjmy. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [67] KŘÍŽOVÁ, J. Výdaje. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [68] LOSOSOVÁ, J. bbbb. Acta Chimica Slovenica, 2007, roč. 5, č. 2, s ΙSSN [69] MÁČE, M. Makroekonomie v kostce (učebnice). Praha: Grada Publishing, s. ΙSBN [70] MÁČE, M. Pravdivé a poctivé odpisy. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [71] MALÁ, L. Programy a dotace pro ekozemědělce v podhorských a horských oblastech. In ΙSBN [72] PŠENČÍK, J. Daňový multiplikátor dotace - DPH, aplikace u zemědělských subjektů. In ΙSBN [73] PŠENČÍK, J., KOUŘILOVÁ, J. Využití přidané hodnoty jako ukazatele efektivnosti na příkladu zemědělství. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2007, roč. 10, č. 1, s ΙSSN [74] PŠENČÍK, J., KOUŘILOVÁ, J. Změny sazeb daně z přidané hodnoty a jejich dopady na zemědělské podnikatele. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [75] PŠENČÍK, J., KOUŘILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, H. Způsoby evidence položek hospodářského výsledku u fyzických osob a volba výhodnějšího způsobu evidence u zemědělců. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [76] STŘELEČEK, F. Degrees of costs effectiveness. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s. ΙSBN [77] STŘELEČEK, F. Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ΙSBN 58 s [78] STŘELEČEK, F. Proportioning Production Costs. Operating and Financial Leverage. Treatise. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s. ΙSBN [79] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J. Analýza české zemědělství. Část třetí: Srovnání zjednodušeného systému se systémem aplikovaným v EU 15. Agrobáze. Zpravodaj, 2007, roč. 2007, č. 1, s

7 [80] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J. Analýza českého zemědělství. Část druhá: Regionální platby. Agrobáze. Zpravodaj, 2007, roč. 2007, č. 1, s [81] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J. Vliv společné zemědělské politiky na ekonomickou situaci zemědělských podniků. Ekonomika pol'nohospodarstva : Economics of Agriculture, 2007, roč. 7, č. 1, s ΙSSN [82] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J., ZDENĚK, R. Economic results of agricultural enterprises in Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2007, roč. 53, č. 5, s ΙSSN X. [83] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J., ZDENĚK, R. Význam zemědělského družstevnictví v EU. In Mezinárodní vědeckcý workshop Družstevnictví 2007 : sborník příspěvků. České Budějovice : Jihočeská univerzita, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s ΙSBN [84] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Hodnocení intezifikačních nákladů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN [85] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Hodnocení typu technického rozvoje v zemědělství v produkčních oblastech. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 2 : Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [86] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Influence of farm milk prices in the EU 25 on profitability and production volume indicators. Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2007, roč. 53, č. 12, s ΙSSN X. [87] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Influence of farm milk prices on profitability and long-term assets efficiency. In Tradition and Innovation : International Science Conference, Gödöllö. Gödöllö: Szent István University, s ΙSBN [88] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Varianty hodnocení efektivnosti intenzifikačních nákladů. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN [89] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Vztahy mezi vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [90] SVOBODA, J. DOTAČNÍ POLITIKA ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH PODNICÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE. In Hradecké ekonomické dny 2007/II - Ekonomický růst a rozvoj regionů, Univerzita Hradec králové, Hradec Králové Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s ΙSBN [91] SVOBODA, J. Ekonomické ukazatele chovu skotu a jeho hustoty v České republice. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN

8 [92] SVOBODA, J. Metodika plánování účetních výkazů v zemědělských subjektech. In ΙSBN [93] SVOBODA, J., DRÁBKOVÁ, Z. Finanční účetnictví (I) Cvičení (učební texty). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s. [94] SVOBODA, J., MALÁ, L. Support of regions in less favoured areas. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2007, roč. 10, č. 1, s ΙSSN [95] SVOBODA, J., NOVOTNÁ, M. Analýza ekonomických ukazatelů drůbeže v České republice. In Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pouldry, České Budějovice České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s ΙSBN [96] SVOBODA, J., NOVOTNÁ, M. Hlavní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po drůbežím, resp. kuřecím mase. AGROMAGAZÍN : Pole. Stáje. Krmiva. Technika. Stavby. Investice, 2007, roč. 8, č. 4, s ΙSSN [97] SVOBODA, J., ŠMEJKAL, A. VYUŽITÍ METOD POMĚROVÉ FINANČNÍ ANALÝZY PŘI HODNOCENÍ VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Ladislav Hanuš Sociální Ekonomická Ekologická dimenze Ústav krajinné ekologie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY Eva Šimková 1. Úvod Kvalita života je důležitá pro každého z nás, bez ohledu na kulturu a zemi původu. Zvyšování kvality života souvisí se zvyšováním

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Lucie Kamrádová, Jana Žáčková Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, sociální služby, střednědobé (komunitní)

Více

Faktory ovlivňující úroveň pachtovného. Factors influencing the land rent in the Czech Republic

Faktory ovlivňující úroveň pachtovného. Factors influencing the land rent in the Czech Republic Faktory ovlivňující úroveň pachtovného Factors influencing the land rent in the Czech Republic Radek Zdeněk, Jana Lososová, Daniel Kopta Abstrakt: Příspěvek se zabývá identifikací faktorů, které významnou

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Svitáková Bohumila. Klíčová slova: zemědělské dotace, platby LFA, FADN

Svitáková Bohumila. Klíčová slova: zemědělské dotace, platby LFA, FADN Komparativní analýza podpor hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední evropy Comparative Analysis of the Farming Subventions in Less-favoured Areas (LFA) in the

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 Irena Szarowská Klíčová slova: korporátní důchodová daň, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR,

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav aplikovaných disciplín. Ing. Alena Klapalová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav aplikovaných disciplín. Ing. Alena Klapalová VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav aplikovaných disciplín Ing. Alena Klapalová TRANSFORMACE ÚČETNÍHO SYSTÉMU DLE ČESKÉ LEGISLATIVY NA LEGISLATIVU PLATNOU V EVROPSKÉ UNII TRANSFORMATION

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁZEV VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DRUH GRANTU 1 ŘEŠITEL SPOLUŘEŠITELÉ ZPÚSOB FINANCOVÁNÍ CÍL VÝZKUMU PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH LETECH ZÁVĚRY, JICHŽ BYLO DOSAŽENO Aktuální účetní,

Více