Publikační činnost za rok 2007:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost za rok 2007:"

Transkript

1 Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s ΙSSN [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový expert, 2007, roč. 3, č. 5, s ΙSSN [3] BONĚK, V. Několik poznámek k tzv. superhrubé mzdě. In Daně - teorie a praxe 2007 : 10. ročník mezinárodní odborné konference,brno Brno: Akademie STING - soukromá vysoká škola, s ΙSBN [4] ČERMÁKOVÁ, A., ROST, M., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Analysis of factors affecting inhabitants in rural areas in the microregion "Kaplicko" to live in the country. In SD2007 : International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions, Prague, Czech Republic May Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, s ΙSBN [5] ČERMÁKOVÁ, A., ROST, M., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Identifikace faktorů stabilizujících počty obyvatel vybrané cílové skupiny v malých obcích mikroregionu Kaplicko. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 4 : Kvantitativní metody v hospodářství, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [6] ČERMÁKOVÁ, A., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Úloha regionálního managementu v souvislosti se sociálními aspekty života občanů obcí horské a podhorské oblasti Krumlovska. In Hradecké ekonomické dny 2007/I - Ekonomický růst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z vědecké konference, Hradec Králové únory Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s ΙSBN [7] ČERMÁKOVÁ, H. Daňové zatížení podnikatele- OSVČ. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN [8] ČERMÁKOVÁ, H. Daňový test? přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2007, roč. 9, č. 3, s ΙSSN [9] ČERMÁKOVÁ, H. Novela zákona o spotřebních daních? tabákové výrobky. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 1, s ΙSSN [10] ČERMÁKOVÁ, H. Poskytnutí firemního automobilu pro soukromé i služební účely v podmínkách roku 2007 a Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s ΙSSN [11] ČERMÁKOVÁ, H. Poskytování benefitů zaměstnancům. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [12] ČERMÁKOVÁ, H. Pracovní sešit k účetnictví (učebnice). Ostrava: MIRAGO, ΙSBN [13] ČERMÁKOVÁ, H. Přiznání k dani silniční za rok Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 12, s ΙSSN [14] ČERMÁKOVÁ, H. Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků platné pro rok 2007? 1. část. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 3, s ΙSSN [15] ČERMÁKOVÁ, H. Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků platné pro rok 2007? 2. část. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 4, s ΙSSN

2 [16] ČERMÁKOVÁ, H. Společné zdanění manželů v ČR. In Manažment hodnoty podniku 2007 : (zborník anotácií vedeckých príspevkov), Bratislava, Bratislava: Slovenská Asociácia Ekonomických Znalcov, ΙSBN [17] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Benefity. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [18] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Firemní automobil poskytnutý pro soukromé i služební účely v roce Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s. 62. ΙSSN [19] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Odložená daň. Účetnictví, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 46. ΙSSN [20] ČERMÁKOVÁ, H. Test - Silniční daň Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 12, s. 63. ΙSSN [21] ČERMÁKOVÁ, H. Test? správa daní a poplatků v roce Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 3, s. 62. ΙSSN [22] ČERMÁKOVÁ, H. Test zaměřený na účetní závěrku podnikatelů za rok Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2007, roč. 9, č. 3, s ΙSSN [23] ČERMÁKOVÁ, H. Účetnictví - shrnutí základů 2008 (učebnice). Ostrava: MIRAGO, ΙSBN [24] ČERMÁKOVÁ, H. Vývoj zdaňování zaměstnanců a chystané změny pro rok In Daně - teorie a praxe 2007 : 10. ročník mezinárodní odborné konference,brno Brno: Akademie STING - soukromá vysoká škola, s ΙSBN [25] ČERMÁKOVÁ, H. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,?daňová reforma? Bulletin : daňový a účetní servis, 2007, roč. 2007, č. 31, s ΙSSN N. [26] ČERMÁKOVÁ, H., BÁNOCIOVÁ, A. Zdaňovanie závislej činnosti v Českej republike a na Slovensku. Dane a účtovníctvo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [27] ČERMÁKOVÁ, H., KOUŘILOVÁ, J. Odložená daň v praxi. Účetnictví, 2007, roč. 2007, č. 11, s ΙSSN [28] ČERMÁKOVÁ, H., KOUŘILOVÁ, J. Zpřísnění pravidel nízké kapitalizace obchodních společností z pohledu daňové reformy In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [29] DRÁBKOVÁ, Z. Moderní teorie finanční struktury podniku - analýza mikroekonomických aspektů chování firmy v prostředí nejistoty. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [30] DRÁBKOVÁ, Z. Předčasné ukončení leasingové smlouvy - dopady na daň z příjmů u pronajímatele. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 7, s ΙSSN

3 [31] DRÁBKOVÁ, Z., OUBRECHTOVÁ, M. Harmonizace české účetní legislativy na mezinárodní účetní standardy pro SME. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [32] DRÁBKOVÁ, Z., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Finanční leasing? Analýza dopadu předčasného ukončení leasingové smlouvy na daň z příjmů u pronajímatele a nájemce ΙSBN [33] DRÁBKOVÁ, Z., SCHMIDTMAYEROVÁ, J. Regional management role in connection with support of economic disadvantaged rural areas. In Sborník příspěvků z konference IMEA 2007 (Seč, Chrudim). Pardubice: Univerzita Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 26. ΙSBN [34] DRYJOVÁ, M., ZEMAN, P. Vliv kapitálové struktury na výsledky hospodaření zemědělských podniků. In Inproforum 2007 : Inovace-Podniky-Regiony-Organizace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice listpadu České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [35] HLAVÁČKOVÁ, H. Mzdová agenda. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [36] HLAVÁČKOVÁ, H. Pracovní a služební cesty. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [37] HLAVÁČKOVÁ, H. Využití současných informačních technologií v účetnictví. In ΙSBN [38] HLAVÁČKOVÁ, H., KŘÍŽOVÁ, J. Daňové aspekty v pracovně právních vztazích. In ΙSBN [39] JÍLEK, M. Analýza redistribučních efektů rozpočtového určení daní na úrovni krajů v ČR. In ΙSBN [40] JÍLEK, M. Fiskální pozice malých obcí. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Prague, April 13-14, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 27. ΙSBN [41] JÍLEK, M. Nerovnosti v příjmech českých minicipalit. In Hospodářský růst regionů : mezinárodní vědecký seminář : Černá v Pošumaví, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN

4 [42] JÍLEK, M. Rozpočtové určení daní územním rozpočtům v ČR z pohledu alokační efektivnosti výdajů územních samospráv. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 1: Česká ekonomika v integračních procesech, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [43] JÍLEK, M. The Tax Assignment: the Case of Allocative Efficiency at the Local Government Level in Unitary Countries of Europe. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN [44] KANTNEROVÁ, L. Investování přes internet. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [45] KANTNEROVÁ, L. Logistický controlling? fenomén dnešních logistických metod. In ΙSBN [46] KOPTA, D. Analýza příčin bankrotů zemědělských podniků v letech In Firma a konkurenční prostředí 2006 : změny konkurenčního prostředí : mezinárodní vědecká konference, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [47] KOPTA, D. Možnosti predikce růstu hodnoty vlastního kapitálu zemědělských podniků. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN [48] KOPTA, D. Možnosti predikce růstu hodnoty vlastního kapitálu zemědělských podniků. In ΙSBN [49] KOPTA, D. Možnosti využití ukazatelů finančního zdraví k předpovědi budoucího růstu hodnoty zemědělských podniků. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 2 : Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [50] KOPTA, D., KOUŘILOVÁ, J. Posouzení finančního zdraví u zemědělských podniků s ekologickou výrobou. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2007, roč. 10, č. 2, s ΙSSN [51] KOUŘILOVÁ, J. Evidence v cizí měně. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [52] KOUŘILOVÁ, J. Chov a ztržnění biodrůbeže, některé podmínky a předpoklady. In Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pouldry, České Budějovice České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s ΙSBN

5 [53] KOUŘILOVÁ, J. Makro a mikroekonomická hlediska na podporu rozvoje ekologizace zemědělství s dopadem do regionů. In Hradecké ekonomické dny 2007/I - Ekonomický růst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z vědecké konference, Hradec Králové únory Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s ΙSBN [54] KOUŘILOVÁ, J. Multifunkční ekologické a konvenční zemědělství se zřetelem na podhorské a horské oblasti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. ΙSBN [55] KOUŘILOVÁ, J. Postavení ekologického zemědělství jako odraz komplexu vlivů. In Ekologické zemědělství 2007 : 15 let ekologického zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze, Praha Suchdol Praha: ČZU v Praze, s ΙSBN [56] KOUŘILOVÁ, J. Produkce a marketing biodrůbeže. Náš chov : časopis chovatelů hospodářských zvířat, 2007, roč. 67, č. 7, s ΙSSN [57] KOUŘILOVÁ, J. Tržby. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [58] KOUŘILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, H. Frenčíza, potencionální riziko z podcenění ekonomických znalostí a dovedností. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [59] KOUŘILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, H. Ke komplexnímu řešení problematiky rozvoje ekologického zemědělství na příkladu marketingu. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN [60] KOUŘILOVÁ, J., DRÁBKOVÁ, Z. Účetní závěrka nejen v účetních souvislostech. In Pedagogická konference : sborník 7. ročníku, Praha 1. prosince Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s ΙSBN [61] KOUŘILOVÁ, J., MALÁ, L. Drůbež a bioprodukty. Náš chov : časopis chovatelů hospodářských zvířat, 2007, roč. 67, č. 6, s ΙSSN [62] KOUŘILOVÁ, J., MALÁ, L. K produkci, trhu a spotřebě biovajec v EU. In Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pouldry, České Budějovice České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s ΙSBN [63] KOUŘILOVÁ, J., MALÁ, L. Problém opouštění ekologického systému hospodaření. In ΙSBN [64] KOUŘILOVÁ, J., PŠENČÍK, J. Potenciál uplatnění ekologického zemědělství v regionu. In ΙSBN

6 [65] KŘÍŽOVÁ, J. Daně. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [66] KŘÍŽOVÁ, J. Příjmy. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [67] KŘÍŽOVÁ, J. Výdaje. In Daňová evidence Praha: ASPI, a.s., ΙSBN s [68] LOSOSOVÁ, J. bbbb. Acta Chimica Slovenica, 2007, roč. 5, č. 2, s ΙSSN [69] MÁČE, M. Makroekonomie v kostce (učebnice). Praha: Grada Publishing, s. ΙSBN [70] MÁČE, M. Pravdivé a poctivé odpisy. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [71] MALÁ, L. Programy a dotace pro ekozemědělce v podhorských a horských oblastech. In ΙSBN [72] PŠENČÍK, J. Daňový multiplikátor dotace - DPH, aplikace u zemědělských subjektů. In ΙSBN [73] PŠENČÍK, J., KOUŘILOVÁ, J. Využití přidané hodnoty jako ukazatele efektivnosti na příkladu zemědělství. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2007, roč. 10, č. 1, s ΙSSN [74] PŠENČÍK, J., KOUŘILOVÁ, J. Změny sazeb daně z přidané hodnoty a jejich dopady na zemědělské podnikatele. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [75] PŠENČÍK, J., KOUŘILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, H. Způsoby evidence položek hospodářského výsledku u fyzických osob a volba výhodnějšího způsobu evidence u zemědělců. Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 9, s ΙSSN [76] STŘELEČEK, F. Degrees of costs effectiveness. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s. ΙSBN [77] STŘELEČEK, F. Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ΙSBN 58 s [78] STŘELEČEK, F. Proportioning Production Costs. Operating and Financial Leverage. Treatise. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s. ΙSBN [79] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J. Analýza české zemědělství. Část třetí: Srovnání zjednodušeného systému se systémem aplikovaným v EU 15. Agrobáze. Zpravodaj, 2007, roč. 2007, č. 1, s

7 [80] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J. Analýza českého zemědělství. Část druhá: Regionální platby. Agrobáze. Zpravodaj, 2007, roč. 2007, č. 1, s [81] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J. Vliv společné zemědělské politiky na ekonomickou situaci zemědělských podniků. Ekonomika pol'nohospodarstva : Economics of Agriculture, 2007, roč. 7, č. 1, s ΙSSN [82] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J., ZDENĚK, R. Economic results of agricultural enterprises in Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2007, roč. 53, č. 5, s ΙSSN X. [83] STŘELEČEK, F., LOSOSOVÁ, J., ZDENĚK, R. Význam zemědělského družstevnictví v EU. In Mezinárodní vědeckcý workshop Družstevnictví 2007 : sborník příspěvků. České Budějovice : Jihočeská univerzita, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s ΙSBN [84] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Hodnocení intezifikačních nákladů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN [85] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Hodnocení typu technického rozvoje v zemědělství v produkčních oblastech. In Firma a konkurenční prostředí Sekce 2 : Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů, Brno, března Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ΙSBN [86] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Influence of farm milk prices in the EU 25 on profitability and production volume indicators. Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2007, roč. 53, č. 12, s ΙSSN X. [87] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Influence of farm milk prices on profitability and long-term assets efficiency. In Tradition and Innovation : International Science Conference, Gödöllö. Gödöllö: Szent István University, s ΙSBN [88] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Varianty hodnocení efektivnosti intenzifikačních nákladů. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN [89] STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R., LOSOSOVÁ, J. Vztahy mezi vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou. In Inproforum 2007 : univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s ΙSBN [90] SVOBODA, J. DOTAČNÍ POLITIKA ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH PODNICÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE. In Hradecké ekonomické dny 2007/II - Ekonomický růst a rozvoj regionů, Univerzita Hradec králové, Hradec Králové Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s ΙSBN [91] SVOBODA, J. Ekonomické ukazatele chovu skotu a jeho hustoty v České republice. In Agrární perspektivy XVI : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha Praha: ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, s ΙSBN

8 [92] SVOBODA, J. Metodika plánování účetních výkazů v zemědělských subjektech. In ΙSBN [93] SVOBODA, J., DRÁBKOVÁ, Z. Finanční účetnictví (I) Cvičení (učební texty). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, s. [94] SVOBODA, J., MALÁ, L. Support of regions in less favoured areas. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2007, roč. 10, č. 1, s ΙSSN [95] SVOBODA, J., NOVOTNÁ, M. Analýza ekonomických ukazatelů drůbeže v České republice. In Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pouldry, České Budějovice České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s ΙSBN [96] SVOBODA, J., NOVOTNÁ, M. Hlavní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po drůbežím, resp. kuřecím mase. AGROMAGAZÍN : Pole. Stáje. Krmiva. Technika. Stavby. Investice, 2007, roč. 8, č. 4, s ΙSSN [97] SVOBODA, J., ŠMEJKAL, A. VYUŽITÍ METOD POMĚROVÉ FINANČNÍ ANALÝZY PŘI HODNOCENÍ VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s ΙSBN

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

PROSPERITA MĚŘENÁ UKAZATELI PRODUKTIVITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ NA ÚROVNI REGIONU NUTS1

PROSPERITA MĚŘENÁ UKAZATELI PRODUKTIVITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ NA ÚROVNI REGIONU NUTS1 PROSPERITA MĚŘENÁ UKAZATELI PRODUKTIVITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ NA ÚROVNI REGIONU NUTS1 THE PROSPERITY MEASURED BY PRODUCTIVITY INDICATORS OF CHOSEN AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE LEVEL OF NUTS1

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením

Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením Jan Frelich, Martin Šlachta, František Střeleček, Jana Lososová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt Na

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU

ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION OF CZECH AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE EU ACCESSION PERIOD Jaroslav Jánský Summary: The paper

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky. Publikační činnost 2007

Katedra aplikované matematiky a informatiky. Publikační činnost 2007 Katedra aplikované matematiky a informatiky Publikační činnost 2007 AKEHURST-MOORE, G., WHITE BARAVALLE, V. L. Observation on Teaching English and the Use of Articles. Lingua viva. České Budějovice : Jihočeská

Více

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR 2004-2014 Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Jan Drlík Bratislava, listopad 2015 Zdroje dat, literatura VŠPS (jen pro agrární

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY

STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Struktura výkazu zisků a ztráty Autor Ing.

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT

VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT VYUŽIÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERAING LEVERAGE IN MANAGEMEN František Střeleček, Radek Zdeněk Abstrakt: Příspěvek se zabývá využitím provozní páky

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ekonomické ukazatele činnosti Městské knihovny Kutná Hora rok 2005 (výběr

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ekonomické ukazatele činnosti Městské knihovny Kutná Hora rok 2005 (výběr

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor:

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Bakalářský seminář A - 117315 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Účetnictví a daně Semestr: 5. semestr Ročník: 3. ročník Rozsah: 0+4z Počet kreditních bodů: 2 Doba konání semináře:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Management malých a středních podniků. Název Small and Medium Enterprises Management Způsob ukončení * přednášek týdně cvičení týdně

Management malých a středních podniků. Název Small and Medium Enterprises Management Způsob ukončení * přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu modulu volitelné Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management malých a středních podniků česky Management malých a středních podniků anglicky Small and Medium

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Zápis z 8. jednání pracovní skupiny č. 1 projektu DOPSIT

Zápis z 8. jednání pracovní skupiny č. 1 projektu DOPSIT Zápis z 8. jednání pracovní skupiny č. 1 projektu DOPSIT Datum jednání: 19.3.2014 Čas jednání: 10:30 Místo jednání: Líšeňská 33a, Malá zasedačka Pracovní skupina: 1 Doprava ve městech Program jednání:

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH

VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH 27. 8. 215, České Budějovice prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH NĚKOLIK POZNÁMEK ÚVODEM strana 2 Hodnocení ekologického zemědělství převážně

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V LETECH A JEHO PŘÍČINY

VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V LETECH A JEHO PŘÍČINY VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V LETECH 2000-2004 A JEHO PŘÍČINY THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RESULT OF CZECH AGRICULTURAL COMPANIES IN YEARS 2000 2004 AND ITS REASONS Daniel Kopta Abstrakt:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ ENVIRONMENT, AGRICULTURE Ročník / Volume 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ, Praha, říjen 2011 AGRICULTURE Prague, October 2011 Kód publikace /Publication code: 2129-11 Č.j. /Ref. No: 1088/2011-54

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_EK_3.05

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více