Zahraničně obchodní politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraničně obchodní politika"

Transkript

1 Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná

2 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu, zkráceným názvem ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/ Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž realizátory jsou Slezská univerzita v Opavě a Okresní hospodářská komora v Karviné. Realizátoři již delší dobu silně vnímají absenci dalšího odborného vzdělávání v oblasti zahraničního obchodu. Nedostatek vhodné nabídky vzdělávacích programů v této oblasti oba partneři vysledovali v rámci jednání s celou řadou spolupracujících subjektů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o firmy a organizace, které čerpají informace přímo z trhu, tzn. od firem zapojených do zahraničního obchodu, či podniků, které se do zahraničního obchodu teprve hodlají zapojit a hledají na trhu kvalifikovanou pracovní sílu. Pro důkladné ověření této potřeby dalšího odborného vzdělávání provedli projektoví partneři monitoring potřeb trhu (poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích s kvalifikací v zahraničním obchodě a mezinárodním marketingu; zmapování zájmů zaměstnanců firem a zájemců o práci v zahraničním obchodě), z něhož vyplynula jednoznačná potřeba nabídky ucelených, prakticky zaměřených, výukových kurzů zahraničního obchodu. V současnosti jsou na trhu dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji nabízeny kurzy a semináře, které se většinou zaměřují na jedno či více témat zahraničního obchodu, ale žádný z nich nepokrývá nabídku vzdělávání v zahraničním obchodě komplexně. Zaměstnanci firem a zájemci o práci v zahraničním obchodě nemají možnost absolvovat ucelený vzdělávací program, po jehož absolvování by byli schopni pracovat jako manažeři zahraničního obchodu znalí všech důležitých oblastí dané problematiky. Proto projektoví partneři považují za nanejvýš důležité vytvořit prakticky orientovaný vzdělávací program zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, který umožní jeho absolventům získat vysoce konkurenční postavení na trhu práce a vytvořit si tak podmínky pro lepší pracovní uplatnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 ICT v manažerské komunikaci Obsah Informační a komunikační technologie vývoj... 4 Značkovací jazyky... 7 HTML úvod Grafika Multimedia a technologie FLASH WEB design Projekt web sídla Modelování reálného světa z hlediska dat Bezpečnost IS/IT Internet E-Commerce Projektování web site Audiokonference Videokonference Cíl modulu rozvinout znalosti posluchačů o nových informačních a komunikačních technologiích připravit posluchače k jejich efektivnímu využívání především z hlediska vlastních manažerských potřeb Informace podnět (popud, stimul), který má význam v nějaké souvislosti pro svého příjemce některé (jestli ne všechny) druhy informací mohou být převedeny na data a poslány k dalšímu příjemci vzhledem k počítači můžeme říct, že: informace jsou vytvořeny z dat (údajů), která jsou dána do počítače, kde jsou uložena a zpracována jako data a potom jako výchozí data v nějaké formě vnímána jako informace Znalost - informace, která je pohotově přístupná svému uživateli.(např. buď v mozku nebo v blízkém slovníku) Data odkazují se na surová data, která jsou nezpracovaná sestávají se ze surových fakt a čísel, která jsou zpracována do informace Informace odkazují se na data jsou shrnutá data nebo jinak zmanipulovaná (zacházená) data Vlastně, v běžném použití, slovo data a informace jsou často používány jako znamenající totéž. Stránka 1 z 49

4 Co jsou data: Databáze Soubory Zápisy Pole Bajty Bity Čím se software zabývá Čím se hardware zabývá Informace V informačním zpracování, znalost týkající se takových věcí jako faktů, návrhů (způsobů), předmětů, událostí, myšlenek a procesů, která jsou uvnitř, mají zaručenou souvislost a specifický (zvláštní) význam. Pojetí pojmu informace: intuitivní: sdělení, zpráva, komunikační: znakový projev, který má smysl pro distributora i příjemce informace, matematický: vyjádření snížením entropie systému (C. Shannon), sémantický: význam, velmi často spojovaný se sémiotikou neboli obecnou teorií o významu znaků v širším slova smyslu ekonomický: sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek, kybernetický: název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. Proces přijímání a využívání informace je procesem našeho přizpůsobování k nahodilostem vnějšího prostředí a aktivního života v tomto prostředí (N. Wiener), filozofický: vlastnost hmotné reality - být uspořádán a její schopnost uspořádávat (forma existence hmoty vedle prostoru, času a pohybu). Informace zpráva o tom, že nastal určitý jev z množiny možných jevů a tím se u nás (u příjemce) snižuje (nebo zcela odstraňuje) neznalost o tomto jevu Manažer potřebuje informace pro: rozhodování plnění úkolů tvorbu vlastních znalostí (dovedností) mám nějaké znalosti, schopnosti, něco umím zajištění vlastní konkurenční výhody umím něco, co ostatní neumí Informace/Rozhodování strukturovaná informace je podrobná, aktuální, odpovědná za uplynulé dění (události), zápisy, úzký rozsah faktů; a pokrývá podnikové interní (vnitřní) činnosti nestrukturovaná informace je shrnutá, méně aktuální, odpovědná za budoucí dění; zápisy, široký rozsah faktů; a pokrývá podnikové činnosti vnější i vnitřní polostrukturovaná informace zahrnuje některé strukturované a některé nestrukturované informace Stránka 2 z 49

5 Lidé získávají informace formálně např. dokumenty, tabulky neformálně různá setkání (videoconferencing), internet? Problémy data informace - znalosti zpracování informací jak, pomocí počítačů vhodnost (pertinence) informace vytřídit, vyselektovat čas forma reprezentace přístup k informacím jak se k nim dostat Řešení kdo má informace, je lepší kdybych měl informace, tak bych osvojit si nové metody a přístupy při zpracování informací pochopit vývoj ICT zajistit spolupráci lidí systémové a efektivní postupy Stránka 3 z 49

6 Informační a komunikační technologie vývoj Informační technologie (IT) Technické a programové prostředky pro práci s daty (informacemi) IS = lidé + IT + data IT Představují Umožňují - technické a programové prostředky - telekomunikační sítě - přijímat - zpracovávat a ukládat, - přenášet data informace Informační technologie mohou být viděny jako počítač-založený na systému, který má schopnost: přijímat skladovat a znovu získávat (zachránit) zpracovat vystupovat/odesílat (přenášet) data (informace) 3 úrovně (stupně) IT aplikační (uživatelský) software sw, který může vykonávat užitečnou práci v univerzálních povinnostech systémové programové vybavení umožňuje aplikačnímu sw ovlivňovat se s počítačem a pomáhat to zvládnout jeho vnitřními zdroji hardware skládá se ze všech zařízení a vybavení IT je termín, který zahrnuje všechny formy technologií používané k vytváření, skladování, změně a používání informací v jejich různých formách (obchodní data, hlasová konverzace, stálé obrazy, pohybové obrázky, multimediální prezentace a další formy, včetně těch zatím ještě těch koncipovaných) ICT informační a komunikační technologie jsou termínem deštník, který zahrnuje komunikační zařízení nebo aplikace, zahrnující: radio, TV, lehčený (celulární) telefon (sluchátka), počítač a síť hardware a software, satelitní systémy a tak, stejně tak jako různé služby a aplikace s tím spojené, jako videotelefonní konferování a dálkové studium ICT 1876 telefon 1982 CD 1900 radio 1985 lehčený (buněčný) telefon 1940 TV 1989 www 1946 ENIAC 1990 HDTV 1964 IBM MM PC 1968 video 1993 prohlížeč 1970 mikroprocesor 2000 informační společnost 1981 IBM PC 2000 digitální věk Stránka 4 z 49

7 Informační technologie dávkové zpracování někdy něco připravujeme a stroj to zpracovává interaktivní zpracování distribuované zpracování o mainframe o pc & lan o architektura C/S o internet Dávkové zpracování centrální počítač zpracovává úlohy dávka úloh = BATCH vstup - děrný štítek výstup - sestava (tab. papír) programovací jazyk COBOL Interaktivní zpracování centrální počítač zpracovává několik úloh současně terminály vzdálená pracoviště výměna informace mezi uživatelem a počítačem transakce určitá úloha V/V, která se spouští na dálku a vykonává se jako celek práce v reálném čase Distribuované zpracování zpracování, které je zajišťováno dvěma či více spojenými systémy nová decentralizovaná architektura o výkonné mikropočítače o síťové zpracování Architektura C/S - počítače dle funkcí o klient (dává požadavek) o server (vykonává požadavek) - distribuce úkolů o prezentace o zpracování (logiky) o dat (uložení dat) existují různá technická řešení - midleware (programy mezitím) mezi klientem a serverem, řešení, které umožňuje komunikaci ICT = internet technologie = osobní informatika = podpora podnikových činností = dnešní rychlý, globální svět Internet - síť sítí - světové propojení počítačů - infrastruktura + služby + zdroje + lidé + interaktivní komunikace - vlna Internet / Intranet / Extranet - - problémy: - vyhledávání informací - věrohodnost informací Stránka 5 z 49

8 Stránka 6 z 49

9 IS = Lidé + ICT + data www více než 50 miliard statických stránek Značkovací jazyky Značkovací jazyk charakteristika vkládá do textu dokumentu další informace o vlastním textu, kombinuje text a informaci o textu využívají se především pro přenos informací (dat) mezi počítači. jsou dobře přenosné mezi různými operačními systémy (nejsou na žádném OS závislé) značkovací jazyk programovací jazyk Značkovací jazyk historie značky (angl. MarkUp) se původně používaly jen pro úpravu (korekturu) dokumentu při závěrečném formátování knih v nakladatelstvích. korektorské speciální symboly pro označení úprav v tištěném textu Značkovací jazyk definice je jakýkoli jazyk, který pomocí speciálních značek vysvětluje význam (sémantiku) různých částí textu může určovat vzhled (formát) jednotlivých částí textu Značkovací jazyky vývoj SGML (Standard Generalized Markup Language). obecný základ pro značkovací jazyky - norma ISO je komplikovaný k pochopení a těžký k začlenění do aplikace HTML (Hypertext Markup Language, hypertextový značkovací jazyk) značkovací jazyk určený pro tvorbu www stránek, které se zobrazují prostřednictvím prohlížeče využívá se především k vyznačení struktury informace v elektronickém dokumentu obecný nástroj na tvorbu a zobrazování hypertextových dokumentů ve WWW. standard jazyka HTML prošel od svého vzniku v roce 1991 překotným vývojem a jeho původní účel zpřístupnění vědeckých informací a dokumentů na síti www vzniklo několik verzí jazyka, poslední je 4.01 konsorcium W3C rozhodlo, že vzhledem k příchodu XHTML, vývoj HTML je ukončen. (nevytváří se již žádná nová verze HTML). Stránka 7 z 49

10 XML (extensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C metajazyk, což znamená, že je to prostředek používaný k definování jiných jazyků není pouze dalším značkovacím jazykem, ale komplexním systémem pravidel pro definování, vytváření a sdílení dat umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovací jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje připojeným stylem. Další možností je pomocí různých stylů provést transformaci do jiného typu dokumentu, nebo do jiné struktury XML. XSL (extensible Stylesheet Language) - má dvě funkční stránky: XSLT (XSL Transformations) - sloužící k transformaci dokumentů, umožňuje vytvářet styly XSLFO (XSL Format Objects) - část, která slouží k přesnému popisu vzhledu dokumentu Princip XSL Transformace Výhody stylů - možnost formátování jednoho dokumentu pomocí více různých stylů Stránka 8 z 49

11 XML shrnutí XML představuje obecný standard pro značkování dokumentů je to metajazyk (a matamarkup language) pro textové dokumenty data v XML dokumentech jsou ve formě textových řetězců základní jednotka při značkování se označuje jako element XML umožňuje se používá pro: o narrative-like documents (vyprávěcí dokumenty?) o record-like documents (záznamové dokumenty?) Technologie XML - Narrative-Like Documents XHTML TEI (Text Encoding Initiative) klasické texty DocBook manuály, nové knihy OpenOffice Technologie XML Record like dokument databáze webové služby SOAP XML schéma RSS Technologie XML pro práci s XML dokumenty XSLT XML schéma DOM RSS Silné stránky XML jednoduchá syntaxe hierarchická struktura elementů nahoře je 1 element a potom jsou další elementy snadná kontrola správnosti značky jsou čitelné pro člověka human/readable nemusím mít spec. software jazyk nezávislý na platformě využívá kódování Unicode Slabé stránky XML rychlý vývoj příliš velké množství aplikací na dílčích standardech se podílí řada vývojových skupin např. OASIS Stránka 9 z 49

12 XHTML (Extensible HyperText Markup Language) unačkovací jazyk má stejné charakteristiky jako HTML XHTML má přísnější pravidla pro zápis značek XHTML je aplikací XML Zápis značek dokumenty musí být well-formed, tj. strukturovány podle pravidel značky jsou párové vytváří element (objekt) <mama> </mama> <a></a> značka pro kotvu značky se zapisují pouze malými písmeny jednotlivé prvky musí být korektně vnořovány všechny párové značky musí být ukončeny prázdné značky musí být ukončeny Stránka 10 z 49

13 HTML úvod HTML je zjednodušenou verzí jazyka SGML ISO 8879, který byl přijat již v roce 1986 jako obecný standard pro definici dokumentů. HTML je zaměřen především na definování způsobu rozvržení dat na www stránce současným standardem je verze HTML 4.0, která byla definována konsorciem W3C v roce 1997 jazyk XML umožňuje vytvářet bohatší www stránky, ke kterým lze přistupovat z různých prohlížecích platforem (mobilní telefony, televizory, atd.), v jazyce XML lze data na stránce popisovat typem informací, které reprezentují XHTML představuje následný krok za verzí HTML 4.01, převádí HTML na XML aplikaci Princip webu dokumenty založené na jazyku HTML se propojují hyperlinky (vlastně adresy URL) a odesílají se protokolem HTTP, prohlížeč (browser) umožňuje zobrazení požadované stránky adresa univerzální adresa zdroje (URL uniform resource locator) má tvar: - služba://adresa o site web (úvodní stránka).http://server o konkrétní stránka site..http://server/cesta o osobní stránka uživatele o soubor na pracovní stanici (v lokálním režimu) file:///cesta Statický a dynamický web browser Adresa INTERNET Stránka Server browser INTERNET Adresa DB Stránka Server Vytváření WWW stránek je závislé na tom, co chceme vytvořit vytvořit jednoduchou stránku lze za několik minut, a to bez zvláštních znalostí jazyka HTML, ale vytvořit určitý logický systém stránek (web site) vyžaduje jak znalosti o dané problematice, tak určitou znalost základů jazyka HTML stránky lze vytvářet pomocí různých nástrojů editory jednoduchého textu jde o primitivní editory, které umožňují psát pouze text patří sem např. editor Windows Notepad - záznamník konvertory - programy, které konvertují různé formáty do HTML, např. v textovém editoru Word lze soubor (dokument) uložit ve formátu HTML editory specializované na jazyk HTML (bez nebo s možností náhledu na vytvářenou stránku) např. PSPad, Frontpage, HomeSite, HotMetal Stránka 11 z 49

14 Design Grafika grafická úprava jednotlivých prvků (textu, obrázků, animací ) jejich rozmístění a sladění do jednoho harmonického celku textové a grafické prvky přitažlivost, zajímavost, přehlednost Grafika důležitá součást designu nejvíce se podílí na přitažlivém vzhledu prezentace a na upoutání pozornosti Definice počítačové grafiky Počítačová grafika spojuje mnoho oborů teorie barev typografie polygrafie informační technologie výtvarné disciplíny V širším pojetí lze počítačovou grafiku chápat jako souhrnný název pro výtvarné a reprodukční techniky, při nichž se využívá počítačový hardware a software. Grafika rozdělení 1) dle způsobu práce s grafikou rastrová - základem rastrové grafiky je pravoúhlá mřížka tvořená obrazovými body vektorová - tvořena z matematicky definovaných čar a křivek, nazývaných vektory 2) dle úlohy, kterou plní grafika v prezentaci identifikační umožňuje jednoznačnou identifikaci firmy, výrobku apod. (např. firemní loga) strukturální vytváří celkový vzhled (strukturu) prezentace (např. barva pozadí) navigační jednotlivé části prezentace mohou sloužit jako odkazy a umožnit tak pohyb z jednoho dokumentu na druhý (např. navigační menu a buttonky) kontextová těsně se váže na obsah prezentace, doplňuje text grafickými informacemi (např.: ilustrace, fotografie a grafy) dekorační zlepšuje vzhled prezentace, aniž by k obsahu přidávala další informace (např. ikony) reklamní slouží k propagaci (např. různé typy reklamních bannerů) Grafické formáty Rozdělení grafických formátů firemní (PSD, AI, FLA ) univerzální (GIF, JPEG, TIFF, PNG ) bitmapové (rastrové, bodové) vektorové kombinace bitmapové i vektorové grafiky Použití grafických formátů webové a multimediální prezentace na Internetu, offline multimediální prezentace DTP Stránka 12 z 49

15 Grafické formáty pro web Bitmapové GIF JPEG, JPG PNG Vektorové GIF SWF SVG Graphics Interchange Format neukládá přímo barvy jednotlivých bodů -> barevná paleta silné stránky dobře zvládá obrázky s ostrými přechody barev (nápisy, loga, kresby), velmi dobrý pro malé obrázky efektivní komprimace (LZW), monotónní plochy zabírají minimum místa umožňuje animaci, prokládání a průhlednost slabé stránky nanejvýš 256 barev komprimační algoritmus patentován slabší pro fotorealistické obrázky, především plynulé přechody JPEG Joint Photographic Experts Group silné stránky výborný pro fotografie a obrázky podobného charakteru (plynulé přechody barev) plná barevná informace (24 bitů) nastavitelná kvalita a s ní spojená velikost slabé stránky ztráta (zkreslení) části grafické informace nevhodný pro kresby a nápisy neefektivní pro souvislé jednobarevné plochy a obrázky malých rozměrů neumí průhlednost a animace JPEG 2000 nově chystaná norma (r ISO 15444) extrémně vysoké rozlišení a maximální možná komprese změna komprese obrazu z DCT (Discrete Cosine Transformation) na Wavelet kompresi možnost dekomprese obrázků do více rozlišení díky 256 barevným kanálům umožní zobrazit barvy CMYK nebo CIE Lab animovaný JPEG bude také obsahovat tzv. metadata popis obr. -> ulehčení vyhledávání dosud nedořešená otázka možného licencování části specifikace Stránka 13 z 49

16 PNG Portable Network Graphics vznikl jako reakce na licenční problémy GIFu -> měl odstranit jeho základní nevýhody patentovaný algoritmus a omezený počet barev silné stránky bez ztráty grafické informace plná barevná informace (24 i 48 bitů) velmi univerzální podporuje prokládání 256 nebo dokonce úrovní průhlednosti podpora gamma korekce slabé stránky méně známý formát, špatná podpora ve WWW klientech a grafických programech (možnosti ukládání) neumí animaci nevhodný pro plně barevné fotografické obrázky (příliš velké) nelze používat paletu s 32 nebo 64 barvami Grafické formáty pro www srovnání GIF JPEG PNG Barevná hloubka Počet barev ,7mil. 2,81*1012 Podpora progresivních obrázků ano ano ano Transparentní obrázky ano ne ano Animované obrázky ano ne ano (MNG) Komprese bezztrátová ztrátová bezztrátová Formáty budoucnosti: JPEG2000, SVG SVG Scalabe Vector Graphics napsán s použitím oteřených normalizovaných nástrojů na bázi XML (Extensible Markup Language) a CSS (Cascading Style Sheets) patří bezesporu k nejperspektivnějším nastupujícím technologiím publikačního průmyslu otevřený standard silné stránky vytvořen na bázi XML (lze provázat s mnoha dalšími nastupujícími standardy) formát pro vektorovou i bitmapovou grafiku podporuje funkce zabezpečující interaktivitu a animace univerzálnost použití textová informace je v obrázcích plně prohledávatelná i editovatelná lze použít kaskádové styly propracovaná správa barev slabé stránky nový formát, zatím není standardně podporován v browserech nutná instalace pluginu pro jeho zobrazení Stránka 14 z 49

17 SVG porovnání s ostatními formáty Rozměr obrázku (v pixlech) a jeho Formát obrázku velikost (v kb n. B) 105 x x 120 SVG 4,20 kb 4,21 kb SVGZ 1,96 kb 2,07 kb JPG 2,19 kb 7,45 kb GIF 915 B 2,70 kb PNG 1003 B 2,53 kb Barvy využívání barev je nezbytnou součástí multimediální prezentace jejich uvážený výběr a použití je předpokladem k vytváření dobrého designu prezentace při jejich výběru nutno brát v úvahu o umělecké hledisko (estetiky barev) o předmět o cílovou skupinu o psychologii a fyziologie barev o kompoziční zákony barvy = světlo s různou vlnovou délkou jejich zobrazení na monitorech barevný model RGB ( Red, Green, Blue): o mícháním jeho tří základních barev lze získat přes 16 miliónů dalších barev, avšak ne všechny barvy spektra o RGB odpovídá fyziologii lidského oka, které má na tyto tři barvy specializované o receptory problém - RGB, ani jiným barevným modelem nelze popsat všechny barvy a odstíny, které dokáže vnímat lidské oko ( až odstínů každé základní barvy) nelze tedy přesně zachytit a zobrazit čisté spektrální barvy ani některé jejich kombinace a tak již zde vzniká problém reálného zobrazení barev Model RGB intenzita barev v tomto modelu se pohybuje v intervalu <0,1> reprezentuje jednotková krychle umístěná v osách R, G, B vrchol (0,0,0), tj. střed souřadnicového systému a odpovídá černé barvě vrchol (1,1,1) odpovídá barvě bílé barvy ležící na diagonále mezi těmito vrcholy jsou odstíny šedi barvy jsou vytvářeny aditivně, tj. přidáváním barev k barvě černé v modelu RGB je každý prvek reprezentován třemi byty nejnižší intenzitě odpovídá hodnota 0 a nejvyšší 255 (256*256*256 odstínů) Zápis procentický (0%,100%,0%) desítkový (0,255,0) hexadecimální (00FF00) 0-9, A-F jména barev (red, green, blue.) Problematika barev jejich zobrazení na monitorech -> problémy -> různé barevné zobrazení stejné prezentace v závislosti na použitém počítači, monitoru a operačním systému různého nastavení barevné hloubky v systému uživatele (8,16,24 bitové zobrazení) možnosti grafické karty dithering - nahrazení barvy směsí různobarevných teček vytvářejí dojem původní barvy ne vždy fungující paleta bezpečných barev Stránka 15 z 49

18 změny barevnosti při ukládání obrázků do některých formátů gamma korekce - postup, kterým se korigují rozdíly v jasové křivce při zobrazení či tisku (Windows 2,2 až 2,5, Macintosh 1,8) gamut zařízení (šířka barevného prostoru) "ořezáváním" RGB barev do gamutu monitoru nastavení monitoru atd. Ukázka různého barevného rozpětí některých modelů Grafický hardware Vstupní zařízení Výstupní zařízení - skener - monitor - digitální fotoaparát - tiskárna - tablet Vektorové grafické editory Adobe Illustrator Představuje jasně nejproduktivnější nástroj z celé této kategorie. Je vhodný zejména pro zkušené designéry. Ostatní aplikace předčí zejména v: nabídce kreslících nástrojů a funkcí možnostech typografického zpracování perfektních pre-pressových funkcích Bohužel tomu odpovídá i cena produktu. CorelDRAW představuje v pro Illustrator poměrně silnou konkurenci výrazněji zaostává pouze ve zpracování uživatelského rozhraní široké využití při tvorbě grafiky ve všech firmách od malých až po ty největší Macromedia FreeHand lze doporučit zejména tvůrcům webových řešení a Flash animací pro začátečníky je dosti složitý hodí se proto spíše pro zkušené uživatele Zoner Callisto mezi špičkovou konkurencí bohužel neobstojí postrádá většinu důležitých funkcí a pro grafický design se jednoznačně nehodí může představovat solidní doplňkový nástroj např. pro tvorbu komunikačního systému podniku Stránka 16 z 49

19 Adobe Creative Suite Illustrator CS 11, Photoshop CS 8, InDesign CS 3, verze Premium navíc obsahuje Acrobat Professional 6 a GoLive 6 ucelené profesionální řešení pro tvorbu grafiky, sazbu a montáž dokumentů a tiskové i elektronické publikování spojuje přední grafické softwarové produkty propracovanou spolupráci jednotlivých komponent zajišťuje nová aplikace Adobe Version Cue je všestranným řešením pro všechny kreativní činnosti uplatnění nalezne především v grafických studiích a u profesionálů Corel Graphics Suite CorelDRAW 12, Corel PHOTO-PAINT 12, Corel R.A.V.E. 3, dále sada drobných doplňků přes svou nezávislost tvoří tyto aplikace produktivní celek pro tvorbu grafiky i jednodušší akcidenční sazbu Využití balíku proto bude nejefektivnější v rámci menší či střední firmy, které potřebují silnější všestranný nástroj pro grafickou tvorbu, ale disponují omezenými zdroji Macromedia Studio Fireworks MX 2004, FreeHand MX, Flash MX 2004, DreamWeaver MX 2004 vyhraněná sada nástrojů, určená zejména pro webdesign všechny aplikace jsou orientovány ryze na elektronické publikování, pro tisk nejsou příliš vhodné Bitmapové grafické editory Adobe Photoshop Je jednoznačně nejefektivnějším řešením ze všech zde uvedených bitmapových editorů. Je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Své konkurenty překonává zejména díky: nejširší nabídce a propracovanosti nástrojů bezchybným nástrojům pro úpravu fotografií kvalitní podpoře předtiskové přípravy přehlednému uživatelskému rozhraní Cena tohoto produktu je opět velmi vysoká. Corel PHOTO-PAINT opět silná konkurence pro produkt Adobe ideálním nástroj pro uzavřená prostředí, především zpracování grafiky ve středních a menších firmách, které svůj grafický design řeší vlastními silami Macromedia Fireworks aplikace je zejména zaměřena na webdesign postrádá podporu tiskového výstupu (jen klasický tisk prostřednictvím operačního systému) úroveň zpracování některých grafických funkcí nedosahuje úrovně konkurenčních produktů lze doporučit především tvůrcům složitějších webových řešení Jasc Paint Shop Pro velice silný nástroj s univerzálním využitím, vhodný pro začátečníky i pokročilé obsahuje působivé množství různě využitelných nástrojů prodává za zcela bezkonkurenční cenu. Stránka 17 z 49

20 Multimedia a technologie FLASH Animace animovaný GIF o princip: sekvence obrázků s určitou změnou o omezený počet barev -> kvalita o omezené možnosti animace technologie Flash (SWF) o princip: plynulý přechod z jednoho obrázku do jiného o bez omezení o vektorový formát pro webové prezentace SVG Scalabe Vector Graphics napsán s použitím oteřených normalizovaných nástrojů na bázi XML (Extensible Markup Language) a CSS (Cascading Style Sheets) patří bezesporu k nejperspektivnějším nastupujícím technologiím publikačního průmyslu otevřený standard silné stránky vytvořen na bázi XML (lze provázat s mnoha dalšími nastupujícími standardy) formát pro vektorovou i bitmapovou grafiku podporuje funkce zabezpečující interaktivitu a animace univerzálnost použití textová informace je v obrázcích plně prohledávatelná i editovatelná lze použít kaskádové styly propracovaná správa barev slabé stránky nový formát, zatím není standardně podporován v browserech nutná instalace pluginu pro jeho zobrazení Nástroje pro tvorbu flash animací Macromedia Flash Adobe LiveMotion Corel R.A.V.E. Swish a další Macromedia Flash program pro tvorbu interaktivních multimediálních animací - široké využití o prezentace pro Internet i CD ROM o interaktivní reklamní bannery o výukové aplikace o jednoduché hry o kreslené seriály scriptovací jazyk ActionScript sdílená knihovna - sdílení symbolů (text, obrázek, zvuk, animační sekvence apod.) import nejrůznějších vektorových i bitmapových souborů streaming - přehrávání souboru při jeho současném stahování Stránka 18 z 49

21 Typy animací pomocí klíčových políček - animace rám-rám (Frame by frame) pomocí mezipohybů (tweening) o animace tweening motion o animace tweening shape Frame by frame nejjednodušší animace pro veškeré objekty, které jsou do programu Flash vloženy (tvary i symboly) Tweening motion pro plynulý přechod velikosti, pozice, rotace zaměřena na animování veškerých symbolů, filmových klipů, tlačítek, textových bloků Tweening shape se používá pro plynulý přechod (morfování) jednoho jednoduchého tvaru do tvaru jiného pouze pro křivky a tvary, které jsou nakresleny na jevišti, nebo vloženy na jeviště a rozbity na tvary (Break Apart) Stránka 19 z 49

22 WEB design Web design definice = multidisciplinární vědní disciplína o návrhu, tvorbě a správě Web site Web site - definice Web site (dosud málo používaný český ekvivalent webovské sídlo ) představuje množinu web souborů zaměřených na určitý předmět činnosti (specifikovanou oblast), Web site vyjadřuje především logický celek A Web site is a related collection of www files that includes a beginning file called a home page Webová sídla členění různá kategorizace o dle složitosti o dokumenty - aplikace statický web dynamický web E-commerce Webová sídla příklady informační - www prezentace podniku transakční e-commerce e-shop pro spolky a sdružení zábavné - hraní her, zábavná interakce ostatní - personal Web spaces such as Web log Web site členění příklady obchodní vládní vzdělávací charitativní osobní Statický a dynamický web složité Web aplikace Dynamický Dotaz Internet, intranet a extranet - Internet síť sítí Statický Statický se vstupním formulárem Dynamický prístup k datum jednoduché dokumenty aplikace Stránka 20 z 49

23 - Intranet je podniková aplikace www - šitá na míru podniku - Extranet část Intranetu, která je přístupna externím uživatelům E-shop uživatelsky příjemný design identifikuje zákazníky a jejich potřeby a přání jedná se zákazníky jako s jedinci a zajišťuje obsah a funkčnost vzhledem k jejich potřebám a přáním zajišťuje pozitivní zkušenost pro zákazníka Postupy při tvorbě web site manažerské techniky jako je SWOT analýza specifické metody, jako je např. francouzská metoda 6 C obecná metoda: Design, implementace a využívání využívají metody a techniky, které se využívají při projektování informačních systémů, např. Vodopádový model user-centered design Metoda 6C Connaitre identify (recognize) - poznat Cibler focus on zaměřit se Choisir choose (select) - vybrat Construire create (build up) - vytvořit Communiquer communicate - komunikovat Changer update (modify) - aktualizovat Stránka 21 z 49

24 design implementace využívání Projekt web sídla Krok 1 design jaký bude obsah? pro koho? jaká je komunikační strategie? jaké jsou zdroje? Design: pro jaké uživatele Cíloví uživatelé - kdo bude číst informace? Jací budou uživatelé? - jakým způsobem budou přistupovat? - co očekávají? Krok 2 implementace kdo bude vytvářet? co vytvoříme, v jakém sledu? jakým nástrojem? Příprava na využívání Závěrečné zhodnocení - obsah, ergonomie - technické předpoklady Připojení on line - umístění sídla na ISP (on host) - výběr adresy - oznámení o sídle Krok 3 využívání jak aktualizovat informace? kdo dohlíží na web sídlo? kdo se stará o další vývoj? Využívání Správa - detekce a odstranění chyb a případných útoků od hackerů Statistika reálného využívání - měření návštěvnosti a identifikace uživatelů Informační gathering - pomocí nebo formulářů Kritéria pro výběr technologií Firemní kultura vývojové firmy Potřeba aktualizace dat Náročné efekty Prostředí pro umístění web site Nároky na prostředí uživatele - Web factory použití např. Web Sphere Studio - malá firma free software: Apache, PHP, MySQL - méně častá - statické stránky - častá - dynamické technologie na straně serveru - Flash technologie - vlastní server - Internet Server Provider - ISP (technolologie - bezpečnost) - velký počet uživatelů = stránky snadno zobrazitelné (Google versus Yahoo) - speciální efekty (multimedia) => instalovat Plug-ins Reakce na možnosti spotřebitele Prostředí uživatele - platforma, prohlížeče, velikost obrazovky, barvy a rozlišení Stránka 22 z 49

25 - 2 * 6 * 3 * 5 * 5 = 900 možností Přenosové kapacity co nejmenší grafické soubory < 20kB rozlišení obrazovky = 72 ppi atribut ALT - dříve se zobrazí popis obrázku minimum animace (1-2 na stránce) Obecné zásady tvorby tvůrce stránky není uživatel uživatelé nejsou návrháři web sídlo musí respektovat zásady GUI navigace je pouze prostředek pro dosažení cíle vizuální pohled ovlivňuje počáteční vnímání Take-away value - pozitivní, negativní, neutrální navigace TLB neexistuje obecná zásada pro správný web design Základní doporučení pro tvorbu web site Obsah - soustřeďte Vaši pozornost nejdříve na obsah a potom na design Konzistence - navrhněte Váš site konzistentně, aniž ovlivníte obsah Hustota - rozložte obsah na malé kousky, aniž změníte obsah Design - použijte několik barev, nenavrhujte monotonně Velikost - použijte malou grafiku s velkým dopadem Web design je: postup, který musí být promyšlen - jistá metodologie, jistá složitost kolektivní práce - rozdílné profese, řízení projektu speciální činnost - multidisciplinární, nová a rychle se vyvíjející Web site projekt analýza zhodnocení stavu návrh řešení tvorba web site prezentace projektu Cíl, metodika a analýzy cíl projektu, metodika charakteristika dané problematiky - analýza odvětví o ekonomická charakteristika o možnosti ICT - e-commerce o kriteria pro hodnocení e-shop o příklady Analýza podrobněji - zmapování současného trhu jaké jsou v tomto odvětví e-shopy kdo je lídrem trhu co se na těchto e-shopech prodává (značky, sortiment) co naopak e-shopy v tomto odvětví neprodávají (jakou značku, sortiment) na rozdíl od kamenných obchodů zda by se tato značka (sortiment) z kamenných obchodů dal zařadit do e-shopu jakým způsobem probíhá prodej na těchto e-shopech přímo, zprostředkovaně či jinak Stránka 23 z 49

26 Web site diagram Homepage index.html Skica designu úvodní stránky Kompozice rozcestníkové stránky První návrh pro další stránky Skica designu stránky firemní větve personální agentury Kompozice firemní sekce personální agentura ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK Analýza webu - proces sbírání a porovnávání informací o webu, jeho funkcích a užití ve snaze zlepšit jeho kvalitu a efektivitu Témata analýzy Obsahové hledisko - Odpovídá typu zákazníků? - Je schopen uspokojit požadavky zákazníků? Technické hledisko - Je plně funkční? - Odpovídá zvyklostem, je dobře dostupný? Uživatelské hledisko - Je uživatelský příjemný? Vhodná doména? Stránka 24 z 49

27 Využití analýzy při tvorbě nového webu - plánování při tvorbě designu při implementaci a propagaci webu při inovaci webu Způsoby analyzování sledování chování návštěvníků hodnocení obsahu a přesnosti informací kontrola technické kvality zpracování odpovědi na základní otázky Základní úkoly analytika projít web a kontrola základních témat analýzy (viz. Témata analýzy) vypracovat závěry a vytvořit doporučení pro developery Výstupy pro developery poradit, jak s plánováním nového webu přehled o problémech uživatelů - podklady pro redesign doporučit, jakým způsobem udržovat obsah a implementované části dát report o zkušenostech s užíváním webu spolupráce při inovaci Principy snaha o co největší dostupnost relevantnost a kvalita odkazů průchodnost webu kvalitní práce s dynamickými prvky být srovnatelný a spolupracující Závěr analýzu lze zařadit v jakékoliv fázi vývoje či provozu webu. snaží se propojit jednotlivé složky webu poskytuje developerům zpětnou vazbu Stránka 25 z 49

28 Modelování reálného světa z hlediska dat IS = ICT + data + lidé Soubor Databáze Datový sklad Třeba řešit jak uložit data? v jakém formátu, v jakých souvislostech? jak rychle nalézt data? vyhledávání, indexování, způsoby dotazu která data uložit? potřebná nyní, v budoucnu? jak vytvořit model reálné situace? jak data archivovat zabezpečit? Modelování smyslem modelování je použití abstrakce, která umožňuje zachytit a modelovat skutečnost (realitu) vytvořit prostředek dorozumění mezi odborníky možnost provádět relativně levně a bez následků změny v modelu Obecná charakteristika modelu Model je formulován jako systém, tedy souhrn prvků a jejich vazeb. Konkrétní povaha prvků i vazeb je dána použitým hlediskem (data/operace/objekty) Zvláštní význam v modelu zaujímají jeho hraniční prvky, tedy ty prvky, které mají vazby s okolím systému (modelu). Těmito prvky je definována hranice systému, tedy jeho kontext. U funkčního přístupu je tato hranice zajímavá především proto, že pomocí ní jsou definovány vstupy a výstupy systému, které jsou chápány jako podněty a reakce systému na ně Modelování reálného světa Model systému Grafický nástroj + software Např. E-R diagram, UML Software (SŘBD) např. Access, MySQL, Oracle Modelování a abstrakce modely reálného světa z hlediska dat v IS funkčním modelem reálného světa je systém funkcí, a jejich vzájemných vztahů datovým modelem reálného světa je systém entit, charakterizovaných jejich atributy, a vzájemných vztahů mezi nimi objektovým modelem reálného světa je systém objektů a jejich vzájemných vztahů, přičemž každý objekt má jednak svou datovou a jednak procesní (funkční) složku Stránka 26 z 49

29 Princip tří pohledů na modely konceptuální model, výsledek analýzy systému, nezatíženého žádnými specifiky konkrétního prostředí logický model, výsledek návrhu struktury systému, dle pravidel datového modelu fyzický model implementační model, výsledek návrhu implementace systému v konkrétním HW a SW Model reality Konceptuální úroveň Technologický model Strukturovaný návrh, Transformace konceptuálního schema dat do logických datových struktur, Návrh (design) objektů Technologická úroveň Implementace Implementační model Fyzická úroveň Datové modely způsob organizace údajů v bázi dat a vazeb (vztahů) mezi daty různé teorie, v současnosti se nejvíce používají: o relační datový model o objektově orientovaný model Relační datový model DM - teorie pro uložení a práci s daty v DB v relační BD jsou datové soubory chápany jako množiny výhody RDM: o jednoduchý popis entit ve formě tabulek o snadná modifikace dat o neprocedurální manipulace s daty Relační tabulka relační tabulka je jedna z možných reprezentací relace v daném čase všechny hodnoty v tabulce musí být elementární, tzn. dále nedělitelné v tabulce je 1 až n sloupců, přičemž jejich pozice je nevýznamná v tabulce je 0 až m řádků, přičemž jejich pozice je nevýznamná sloupec musí být homogenní (doména) každému sloupci musí být přiděleno jednoznačné jméno každý řádek je jednoznačně rozlišitelný, v relační tabulce nesmí existovat dva zcela stejné řádky Stránka 27 z 49

30 Základní pojmy relace (tabulka) atribut - vlastnost objektu doména - množina hodnot, kterých může nabývat atribut primární klíč - položka jednoznačně identifikující jednotlivé záznamy složený klíč - z více položek index datová struktura pro udržování pořadí záznamů, umožňuje zobrazovat záznamy v pořadí odlišném od pořadí určeného primárním klíčem Typy položek znakový (character) pro textové údaje 255 znaků poznámkový (memo) znaků celočíselný (integer) číselný (numeric, float) s desetinnou tečkou datumový (date) logický (logical) - true, false obrazový - obrázky, zvuky Relační algebra formální matematický aparát pro práci s relacemi Algebra množina objektů a určité operace nad touto množinou, výsledkem operace je prvek algebry př. (celá čísla, +, -), (reálná čísla, *, /) Relační algebra množinou objektů jsou relace operace : selekce, projekce, spojení, průnik, rozdíl ERD model Entity Relationship diagram - prvky ENTITY objekty reálného světa - vztahy spojuje 2 entity Objektově orientovaný přístup nový směr v programování o vizuální programování o řízení událostmi o modulární programování filosofie i pro návrh DB objekty jsou inteligentní věci Proč objektově orientovaný přístup? přirozená forma pro popis entit reálného světa a pro jejich řízení pomocí informačních prostředků SW je příliš složitý rozpor ve vývoji HW a SW Objektově orientovaný model entity jsou reprezentovány jako objekty a nikoliv jen jako data umístěná do řádků tabulek umožňuje modelovat složité či velmi strukturované datové struktury a funkce pro jejich manipulaci Stránka 28 z 49

31 Objekty objekt se skládá z dat a kódu formální vlastnosti (barva, umístění,síla čáry) metody (kód, který definuje jak se objekt bude chovat) dalších objektů Objekt a jeho logika Architektura aplikací Program na straně serveru browser Adresa Stránka INTERNET Server DB specifické skriptové jazyky (ASP, PHP) Dvouvrstvá C/S architektura Třívrstvá C/S architektura Výhody třívrstevné architektury možnost generování stránek jednoduchost (HTML + skripty) nezávislost na platformě grafický uživatelský interface standardizace (HTML) transparentní síťový přístup (URL) inovace (nové služby) Nevýhody bezpečnost standardizace (HTML) rychlost přenosu rychlý vývoj nástrojů Stránka 29 z 49

32 Databázové systémy SŘBD SW, který zajišťuje: popis dat uložení a aktualizaci dat víceuživatelský přístup k datům ochranu dat dotazy tvorbu vstupních obrazovek výstup dat na tiskárně ve formě soustav MS Access, Oracle, MS SQL, My SQL Báze dat je kolekce údajů (společný zdroj dat), která je odrazem reálného světa data se ukládají 1x a vícenásobně se využívají data jsou popsána pomocí datového modelu - vytváří se centrální popis báze dat Výhody DBS nezávislost dat na programech (aplikační programy jsou odděleny od dat) minimalizace redundance přístup k datům je pouze prostřednictvím programů databázového systému (ne přímo) dotazy nejsou pevné (dialog) možný současný přístup více uživatelů zajištěna ochrana dat proti zneužití Problémy s DBS volba datového modelu modelování reálného světa implementace a využívání SŘBD ochrana dat před neoprávněným přístupem životní cyklus IS vývoj IT DB technologie souborové systémy - klasické relační - nejvíce používané - využívá se relační datový model (RDM) objektově orientované - využívá se objektový datový model (ODM) objektově relační - kombinace RDM a ODM Stránka 30 z 49

33 Bezpečnost IS/IT Co je to bezpečnost? bezpečnost není produkt, ale proces bezpečnost je definována jako proces sloužící k zachování o důvěrnosti dat o integrity dat o dostupnosti dat Bezpečnost IS pojmy aktiva IS o hardware o data o software citlivá data hlavně ta chceme chránit autorizace subjekt má právo k výkonu určité činnosti autentizace ověření pravosti identity zranitelné místo využitelná slabina IS hrozba možnost využití zranitelného místa k útoku a způsobení škody útok využití zranitelného místa riziko pravděpodobnost využití zranitelného místa, potenciální způsobená škoda Bezpečnost IS souvislosti Zranitelná místa a hrozby zranitelné místo vzniká v důsledku: o nedůslednosti v návrhu o opomenutí ve specifikaci požadavků o nedůslednosti při řešení projektu o selhání při konstrukci IS o špatného nasazení v provozu hrozba může být: o objektivní přírodní (požár), fyzikální (elktromagnet. vyzařování), technické nebo logické (porucha paměti, zadní vrátka, špatné zničení záznamu na technickém médiu) o subjektivní způsobené člověkem Stránka 31 z 49

34 Bezpečnost IS/IT normy pro hodnocení bezpečnosti IT o ISO/IEC Common Criteria spíše technicky zaměřené, obsáhlé, přesně definují jednotlivé o úrovně zaručitelnosti bezpečnosti, které jsou pak měřitelné o ITSEC pro hodnocení bezpečnosti IT, nejsou tak detailně propracovaná jako CC, spíše obecné o postupy, jak definovat vlastní měřitelná kriteria řízení bezpečnosti o ISO/IEC TR Information technology Guidelines for the Management of IT Technology. o Doporučení pro řízení IT obecně o BS best practice v současnosti nejpoužívanější, velmi dobrý návod pro řízení informační o bezpečnosti v organizaci, přijímají i orgány státní správy v Evropě. Zavádí ISMS systém řízení o bezpečnosti informací Bezpečnost IT zavádění dokument bezpečnostní politika o všeobecná bezpečnostní politika organizace závazný interní dokument organizace (prosazování na úrovni managementu) o bezpečnostní politika IT o systémová bezpečnostní politika IT bezpečnostní politika IT o definice cílů zabezpečení o definice citlivých dat a ostatních aktiv IT o definice odpovědností za tato aktiva o bezpečnostní infrastruktura organizace o síla mechanizmů pro uplatnění bezpečnostních funkcí o nezávislá na právě používaných IT o závazný interní dokument bezpečnostní politika IS (systémová bezpečnostní politika IT) o způsob implementace bezpečnostní politiky IT v konkrétním IT prostředí o soubor principů a pravidel pro ochranu IS o konkrétní bezpečnostní opatření o jak chránit konkrétní aktiva o konkrétní bezpečnostní cíle o konkrétní protiopatření k hrozbám zjištěným v analýze rizik o respektuje konkrétní stav IT v organizaci, nadřazené bezpečnostní politiky a ostatní organizační normy tvorba bezpečnostní politiky jde o proces -> životní cyklus o posouzení vstupních vlivů (může jít o výstupy z předchozích bezp. politik) o analýza rizik o vypracování bezpečnostní politiky (příp. změna) o implementace bezpečnostní politiky o nasazení bezpečnostní politiky, kontrola účinnosti a získávání závěrů pro další kroky Stránka 32 z 49

35 Analýza rizik nejdůležitější fáze stanovení bezpečnostní politiky, postup: identifikace a ocenění aktiv nalezení zranitelných míst odhad pravděpodobnosti využití zranitelných míst výpočet očekávaných ztrát přehled použitelných opatření a jejich cen odhad úspor aplikací opatření Business recovery plans havarijní plány o znamená vytvoření sady pravidel, jak zachovat provoz pokud dojde k fatálnímu výpadku o klíčové části informačního systému a zároveň vybudování adekvátní technologické ochrany. krizový management krizové řízení IS a organizace Bezpečnostní funkce podle způsobu implementace: softwarového charakteru (řízení přístupu, využití kryptografie) administrativního a správního charakteru (hesla, postupy přijímání a výpovědí, zákony) hardwarového charakteru (čipové karty, firewally) fyzického charakteru (stínění, trezory, záložní zdroje) Bezpečnostní mechanismy používají se k zajištění bezpečnostních funkcí softwarové - řízení přístupu do OS hesly, šifrování, standardy pro vývoj software hardwarové - čipové karty fyzické - stínění, trezory administrativní - výběr důvěryhodných osob, zákony, interní předpisy Náklady na zavedení bezpečnosti v organizaci dle norem analýza rizik cca 300 tisíc Kč metodika Cramm 250 tisíc Kč technické testy cca 250 tisíc Kč bezpečnostní politika tisíc Kč systémová politika 190 tisíc Kč havarijní plánování 200 tisíc Kč implementace 80 tisíc Kč další náklady nový HW, SW Kryptografické bezpečnostní mechanismy (šifrování) P E K N Y D E N M I L I S T U D E N T I Z D A R! Stránka 33 z 49

36 Symetrické kryptografické algoritmy podle transformací, které jsou použity substituce o nahrazení jedné jednotky šifrovaného textu jinou jednotkou musí být reverzibilní o například Cézarova šifra o zašifrovaná zpráva: fqdta xgegt, klíč: posun o 2 o dešifrovaná zpráva: dobry vecer transpozice o mění uspořádání jednotek šifrového textu o zašifrovaný text: NMTTRKNSNAPDLDZYIUI!EEIED o klíč - rozměry tabulky a pořadí sloupců Uvedené algoritmy je snadné prolomit kryptoanalýzou. Vernamova šifra nelze prolomit při zajištění dostatečné délky klíče (klíč bude náhodná posloupnost) běžně se používají algoritmy AES (Advanced encryption standard), DES (Data encryption standard), Blowfish výpočet je rychlý, slabé místo je v předávání tajných klíčů Asymetrické kryptografické algoritmy používají se dva klíče, jeden soukromý, druhý veřejný soukromý klíč má každý pod svou výhradní kontrolou veřejný klíč mohou znát všichni jak ale zajistit důvěryhodnost předávání těchto klíčů? vznik PKI infrastruktura veřejných klíčů v PKI existuje prvek důvěryhodné třetí strany, která vydává certifikáty s veřejnými klíči a ručí za jejich pravost klíčů pak může být méně než při symetrickém šifrování (každý má jeden soukromý a klíčenku s veřejnými klíči) a není problém s jejich předáváním tento způsob šifrování je pomalejší, proto se používá k předávání tajných klíčů pro symetrické šifrování příkladem je RSA (Rivest, Shamir, Adelman), DSA (Digital signature algorithm), eliptické křivky Asymetrické šifrování Elektronický (digitální) podpis využívá asymetrickou kryptografii (používá klíče v opačném pořadí) a hašovací funkce zaručuje možnost ověření identity (z certifikátu) zaručuje možnost ověření integrity nepopiratelnost odpovědnosti Stránka 34 z 49

37 Hashovací funkce jednocestná funkce v jednom směru snadné, inverze velmi obtížná bezkolizní funkce nelze najít 2 zprávy se stejným otiskem výstup řetězec pevně definované délky o například SHA-1 (secure hash algorithm- version 1) o dříve hodně MD2, MD5 dnes již prolomené, existují kolize, není doporučeno je používat E-podpis vs. šifrování s využitím veřejného klíče z certifikátu příjemce zprávy lze zprávu zašifrovat (nebude si ji moci přečíst nikdo jiný, než vlastník soukromého klíče z příslušného páru) z bezpečnostních důvodů není doporučeno používat veřejný klíč z certifikátu určeného pro podpis k šifrování Využití el. podpisu e-business e-goverment systém el. podatelen časová razítka bezpečná el.komunikace 1.Certifikační autorita Cena cca 760 Kč Stránka 35 z 49

38 Internet Co je internet? globální síť sítí internet není jen o datech; je to mezinárodní společenství lidí, kteří si sdílejí a vyměňují si informace a komunikují z hlediska uživatele Internet je obrovská sbírka zdrojů - lidí, informací, multimedií. přenášejí se data ve formě paketů Prvky internetu jak internet pracuje sítě ethernet, telefonní linky routery spec. počítače propojené v síti (poštovní úřady), které si posílají balíky (packety) IP packet (balík, zpráva) musí dojít do místa určení (adresátovi) protokoly pravidla doručování každý packet (zpráva) má svou IP adresu ve své hlavičce IP adresa jedinečná adresa stroje v síti, př Způsoby připojení k internetu vytáčené připojení - Dial up ISDN (Integrated Services Digital Network = digitální síť s integrovanými službami). ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) stálé připojení kabelové připojení - TV mobilní připojení - GSM, GPRS, UMTS, WI-FI připojení celé sítě LAN pevným připojením (např. optickým kabelem) přes směrovače mikrovlnným spojem Standardizační orgány ISOC: (http://www.isoc.org) - zastřešuje, reprezentuje vůči jiným organizacím a orgánům IAB: (http://www.iab.org) - řídí standardizační práci, přijímá strategická rozhodnutí, formálně vydává dokumenty RFC IESG,IRSG: - "Steering Groups", řídí práci IETF a IRTF, které mají velmi "volnou organizaci" DNS Domain name systém konverze číselných IP adres na symbolické označení a naopak nejvyšší domény: (TLD -Top-level domains) speciální domény:.com.edu.gov.mil.org.net národní domény:.uk.ua.cz.at.de nové domény:.info.travel.museum Stránka 36 z 49

39 Standardy internetu IP Internet Protocol - zabezpečuje doručení paketů určitým stanicím TCP Transmission Control Protocol o zabezpečuje rozdělení velkých objemů dat do menších dílů o každý díl je očíslován a uložen do TCP paketu. Po doručení je provedena kontrola integrity dle součtu o nedoručené díly jsou poslány znovu UDP User Datagram Protocol o zabezpečuje doručení dat v každém jednom UDP paketu o TCP & UDP jsou využívány aplikacemi z aplikační vrstvy Aplikační vrstva HTTP, Telnet, FTP, DNS, SMTP atd. IP adresa identifikace počítačů v síti o tedy = kit.pef.czu.cz o 4 bytové adresy v IP 4; 16 bytové adresy v IP 6 o IP ver kombinací IP ver kombinací Služby sféry WWW (World Wide Web) FTP (přenos souborů) Chat, RSS, VoIP P2P World wide web 3 pilíře - Jazyk HTML - Protokol HTTP - Naming and Addressing: URIs, URLs,... www Silné stránky Slabé stránky - globalizace - růst - aktualizace - množství - dezinformace - hledání - volnost v publikování - snadnost - přístup z domova - cena - oficiální dokumenty - E-business FTP File Transfer Protocol cesta jak získat data ze serveru standardní komponenta mnoha aplikací (Windows Commander, Total Commander, FAR manager atd.) specializovaní FTP klienti výhody: rychlý přenos souborů nevýhody: zabezpečení Další služby VoIP internetová telefonie (HW, Skype atd.), Videoconferencing komunikace v reálném čase - IRC, ICQ, Windows Messenger RSS - Real-time Simple Syndication abonence zdrojů informací a jejich doručení do vaší aplikace v okamžiku zveřejnění Peer-to-peer sítě pro sdílení dat (80 mil. uživatelů 5%) Stránka 37 z 49

40 Bezpečnost internetu - bezpečnostní standardy na vnitrofiremní síti (LAN) - nastavení bezpečnostní politiky a její prosazování Zahrnuje: - ochrana LAN proti neautorizovanému přístupu zvenčí (hackeři atd.) - řízení registrací uživatelů a jejich ověřování - řízení autorizace uživatelů - a co v prostředí Internetu? - šifrování komunikace: HTTPS, SSL (128bit), DES, RSA algoritmy - ochrana proti hackerům Firewally, DMZ, - viry, WORMy (červi) šíří se em Vývoj internetu exponenciální růst Fáze rozvoje internetu akademická - nekomerční využití Internetu popularizace - prezentace společností - expanze na komerční bázi a do státních orgánů - pomalá expanze do domácností 2000 integrace, komercializace - obecně přijímané komerční modely - integrace s ostatními médii (noviny, rádia, televize atd.) - nové služby Web 2.0 Stránka 38 z 49

41 E-Commerce Tradiční hodnotový řetězec Výrobce distributor prodejna zákazník Web mění vztah k zákazníkovi Terminologie 1 elektronické podnikání 2 elektronický obchod 3 internetový obchod Typy e-commerce vztah mezi podnikatelskými subjekty (Business to Business - B2B) mezi podnikatelským subjektem a konečným spotřebitelem (Business to Consumer - B2C), nikoliv tedy mezi podnikatelským subjektem a zákazníkem (Business to Customer) mezi podnikatelským subjektem a státní organizací (Business to Government - B2G) obchodní vztah mezi konečnými spotřebiteli (Consumer to Consumer C2C) B2B B2C C2C (business-to-business) znamená obchodování mezi firmami u obchodování B2B se zpravidla jedná o dlouhodobější obchodní vztah, který je mnohdy smluvně podchycen nejedná se tedy o klasické nakupování, ale o uzavírání kontraktů mezi podniky B2C (business-to-consumer) prodej zboží koncovému spotřebiteli prostřednictvím Internetu nebo jiných technologií bez fyzického kontaktu zákazníka s obchodníkem, umožňuje prodej zboží, ale také nabídku běžných služeb nebo služeb čistě internetových tato forma internetového obchodu je u nás zatím nejobvyklejší C2C (consumer-to-consumer) jedná se o burzy, výměny, aukce, kde Internet je prostředníkem mezi nabízející a poptávající osobou servery poskytující služby plní bezplatně roli koncentrátora nabídek, moderují obchodní případy, poskytují obchodujícím stranám prostor v daném obchodním systému Stránka 39 z 49

42 Globální e-commerce při projektování musí být zvážena čtyři východiska: právní předpoklady zákonné překážky, obchodní hranice, celní bariery logistika způsob zaslaní, cla, procesy a vzdálenost platba elektronická platba, směnný kurz, transakce jazyk/kultura lokalizace, nástroje Lokální e-commerce situace je příznivější tím, že se nemusí řešit globální otázky, ale přesto celý proces budování elektronického obchodu je dosti složitý při projektování web site pro elektronický obchod se využívají různé metody Stránka 40 z 49

43 Projektování web site poznávání externího a interního prostředí projektu zaměření se na budoucí uživatele stanovení základní cílů a definování poskytovaných služeb pomocí web site vlastní tvorba web site zajištění informovanosti o web site ověřování a aktualizace obsahu web site E-obchodování Elektronické vybavení, knihy, oblečení (sport), vstupenky, služby z cestování, filmy, počítačový software Informační a komunikační technologie redukují ekonomický dopad vzdálenosti, čímž zvyšují rozsah pro konkurenci uvnitř trhu obecně snižují náklady na adaptaci a rozvoj malé firmy vytvářejí příležitost pro zvýšení kvality a snížení nákladů umožňují vznik nových produktů a služeb Hype-křivka životní cyklus technologie Hype-křivka a MSP Na vrcholu První generace produktu vysoká cena, nutné množství úprav na míru Ješte neexistují funkcní rešení Na vzestupu Zacíná negativní publicita Konsolidace, neúspechy Propad Druhé a tretí kolo rizikového kapitálu Šplhání vzhuru Vyspelost Post-vyspelost Zacíná rychle rust množství implementací. Cca 30% potenciálních uživatelu má technologii zavedenou nebo ji zavádí. Zacíná šílenství hromadných médií Méne než 5% penetrace Start-upy, první kolo rizikového kapitálu První prototypy Objev Start technologie Druhá generace produktu objevují se podpurné služby Tretí generace Pilotní projekty: A B C Implementace: Zdroj: Gartner Research, kveten 2003 A B C www technologie pro e-business složité Web aplikace Dynamický Dotaz Statický Statický se vstupním formulárem Dynamický prístup k datum jednoduché dokumenty aplikace Stránka 41 z 49

44 Intranet extranet Intranet aplikace technologií Internetu dle potřeb podniku - šité na míru Extranet - část Intranetu, která je přístupna externím uživatelům Přínosy IT v podniku lepší interní komunikace - oběžníky, podnikové akce lepší výměna informací z okolí - přehled tisku, vývoj trhu lepší informovanost zaměstnanců - personální řízení, interní mobilita lepší využívání znalostí (know-how) - týmová spolupráce IP telephonie, e-conferencing Komunikace interní interní s definovanými účastníky práva - Groupware institucionální prezentace podniku - výroční zpráva, podnikové akce, oběžníky a poznámky další funkce - dle návštěvnosti Komunikace externí informace o vývoji trhu katalog výrobků e-shop FAQ - automatické modifikování dat (kurzy měn) - modul bdění Lidské zdroje sociální informace (Jídelníček v menze) interní mobilita dotazníky - situace v podniku odborové zprávy Znalosti (know how) vzdělávání - interní znalosti E-learning diskusní fóra E-conferencing => budoucnost Využívání IT v podniku Stránka 42 z 49

45 Audiokonference Velikost konferenční místnosti a počet mluvčích Audiokonferenčních zařízení slouží pro možnost přirozené konference s účastníkem (účastníky) v druhé místnosti, která se zpravidla nachází v jiné budově, jiném městě nebo dokonce i jiné zemi. Zařízení se ovládá jako klasický telefon. Uživatel zadává volané číslo nebo vybírá ze seznamu a navazuje hovor, případně příchozí hovor přijímá. Z hlediska maximálního komfortu nebo případného nadstandardu doporučujeme použití těchto zařízení na obou stranách. Audiokonferenční zařízení není to samé jako hlasitý telefon. Přestože řada výrobců v dnešní době doplnila své telefonní přístroje o hlasitý hovor, zpravidla se jedná jen o doplňkovou funkci, která nabízí pouze omezený komfort. U mnoha aparátů je její využití v praxi dokonce možné jen pro poslech, kdy například protistrana vypráví o něčem anebo diktuje informace, které si uživatel potřebuje zapisovat. Oproti tomu u audiokonferenčního zařízení je plně duplexní hlasitý hovor základní vlastností, pro kterou je obvodově, mechanicky i akusticky od začátku navrženo. Uživatel sedí v doporučené vzdálenosti a mluví jako by účastník (účastníci) na druhé straně byli v jeho místnosti přítomni. Odpadá manipulace s telefonním sluchátkem, případné naklánění se nad mikrofon, komunikace je oproti řadě telefonních přístrojů s funkcí hlasitého hovoru zcela přirozená. Základní řada produktů audiokonferenčních zažízení VoiceStation, SoundPoint... a SoundStation... je určena pro připojení na klasickou analogovou telefonní linku. Standardně uživatel naším zařízením nahrazuje svůj stávající telefonní přístroj, ať již se jedná o státní linku, linku alternativního operátora nebo linku k vnitřní pobočkové ústředně. Tato zařízení nelze připojit na digitální linku pobočkové ústředny nebo linku ISDN. Volba audiokonferenčního zařízení záleží také na velikosti Vaší audiokonferenční místnosti a počtu zúčastněných mluvčích. Usazení dalších posluchačů již není tak zásadním problémem jako usazení dalších mluvčích, případně jsou některé produkty vybaveny linkovým výstupem pro separátní zesilovač ozvučení do dalších prostor. Na orientačním obrázku uvádíme přibližné limitní vzdálenosti použití některých námi dodávaných produktů... Stránka 43 z 49

46 U mnoha aparátů je její využití v praxi dokonce možné jen pro poslech, kdy například protistrana vypráví o něčem anebo diktuje informace, které si uživatel potřebuje zapisovat. Oproti tomu u audiokonferenčního zařízení je plně duplexní hlasitý hovor základní vlastností, pro kterou je obvodově, mechanicky i akusticky od začátku navrženo. Uživatel sedí v doporučené vzdálenosti a mluví jako by účastník (účastníci) na druhé straně byli v jeho místnosti přítomni. Odpadá manipulace s telefonním sluchátkem, případné naklánění se nad mikrofon, komunikace je oproti řadě telefonních přístrojů s funkcí hlasitého hovoru zcela přirozená. Co je to videokonference Videokonference Videokonference je moderní způsob komunikace, který se stále častěji využívá v řadě oborů. Přenáší se při něm obraz i zvuk, účastníci si během přenosu mohou vyměňovat také různě zpracovaná a upravená data. Videokonference jsou často chápány, jako nákladná řešení zaměřená na top management. Vzhledem k ceně a kvalitě jednotlivých řešení je v dnešní době videokonference dostupná pro každého. Právě nákladná profesionální řešení jsou mnohdy brzdou pokroku, protože brání využití v běžném pracovním kontaktu. Instalace a zavedení současných řešení pro videokonference je často záležitost několika hodin nebo dnů. Videokonference se uplatňují při poradách managementu podniků, státních organizací i ozbrojených složek. Obohacují odborné semináře a kurzy, firemní školení i výuku na školách. Pravidelně se užívají v medicíně, výzkumu i projekční činnosti. Uplatnit se mohou při marketinkových, propagačních i kulturních akcích. Osvědčily se dokonce i v soudní praxi. Slouží také při kontrolní činnosti. V nejjednodušší variantě mohou tuto technologii využít dvě osoby, které místo obyčejného telefonního přístroje použijí videotelefon. Videokonference prostřednictvím webové kamery poskytuje výrazné zlepšení komunikace oproti telekonferenci nebo chatování, kdy může docházet k pocitům odcizení kvůli velké vzdálenosti nebo nemožnosti vnímat neverbální projevy ostatních stran. Existuje však široká škála zařízení, která umožňuje do videokonferencí zapojovat podstatně větší počet účastníků a připojovacích bodů. Do videokonference se mohou zapojit i stovky lidí, které technicky vysoce kvalitní přenos budou sledovat v sálech na promítacích plátnech a velkoplošných projektorech. Hlavní výhody videokonference Stránka 44 z 49

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptografie, elektronický podpis Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptologie Kryptologie věda o šifrování, dělí se: Kryptografie nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby,

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Bezpečnost IS. Základní bezpečnostní cíle

Bezpečnost IS. Základní bezpečnostní cíle Bezpečnost IS Informační bezpečnost ochrana informace a uchování bezpečnostních atributů informace Důvěrnost, Integrita, Dostupnost, Autentičnost, Spolehlivost? Informace představují majetek s určitou

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

T1 Vybrané kapitoly z počítačových sítí 01 P1 Síťové modely Úvod, pojmy Základní rozdělení, charakteristika Referenční model ISO/OSI a TCP/IP

T1 Vybrané kapitoly z počítačových sítí 01 P1 Síťové modely Úvod, pojmy Základní rozdělení, charakteristika Referenční model ISO/OSI a TCP/IP T1 Vybrané kapitoly z počítačových sítí 01 P1 Síťové modely Úvod, pojmy. Co je počítačová síť. Základní součásti. Co umožňují počítačové sítě. Problém komunikace uzlů. Pojmy. Základní rozdělení, charakteristika.

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více