MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE dokumentace"

Transkript

1 MATURITNÍ PRÁCE dokumentace WWW stránky Ivoš Apolenář školní rok: 2011/2012 obor: třída: Elektronické počítačové systémy P4.B

2 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 2

3 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 3 Poděkování: Touto cestou děkuji mé konzultantce Ing. Haně Halaštové za její odborné rady, ochotu pomoci a čas, který věnovala konzultaci mé maturitní práce.

4 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 4 ABSTRAKT V tomto dokumentu budou představeny webové stránky o významných osobnostech z oboru informačních technologií. Účelem stránek je tedy přinést uživateli informace o těchto osobnostech. Stránky jsou psány pomocí HTML, CSS, JavaScriptu, PHP, SQL a využívají databázi MYSQL k uložení dat. Grafické objekty jsou navrženy nebo upraveny v programu Adobe Photoshop. Na následujících stranách bude rozebrána tvorba webu od grafického návrhu až po programování administračního systému či komentářů k jednotlivým osobnostem. Dokument také obsahu také návod, který vás provede jednoduše ovládáním administračního systému jako například vkládání či mazání osobnosti. Dále autor popíše použití a výběr programů i technologií pro psaní webu. Celý dokument bude také prokládán obrázky ať pro lepší vysvětlení, nebo ukázku.

5 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 5 OBSAH OBSAH...5 ÚVOD CÍLE PRÁCE VÝBĚR TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ EASY PHP PSPAD EDITOR ADOBE PHOTOSHOP CS HTML CSS PHP JAVASCRIPT WEBOVÉ PROHLÍŢEČE ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŢITÉ POSTUPY HTML A CSS JAVASCRIPT PHP PŘIDÁNÍ OSOBNOSTI MYSQL ULOŢENÍ PRÁCE NA INTERNETOVÝ SERVER ZHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ (TECHNICKÝCH) SPLNĚNÉ CÍLE FUNKČNOST STRÁNEK NESPLNĚNÉ CÍLE PŘÍRUČKA UŢIVATELE PRVNÍM VSTUP NA WEB PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE WEBU OVLÁDÁNÍ ADMINISTRACE OSOBNOSTÍ PŘIDÁNÍ OSOBNOSTÍ ÚPRAVA OSOBNOSTÍ MAZÁNÍ OSOBNOSTÍ OVLÁDÁNÍ ADMINISTRACE NOVINEK PŘIDÁNÍ NOVINEK ÚPRAVA NOVINEK MAZÁNÍ NOVINEK MAZÁNÍ KOMENTÁŘŮ ODHLÁŠENÍ SHRNUTÍ...31 SEZNAM POUŢITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ...32 SEZNAM OBRÁZKŮ...33 SEZNAM KÓDŮ...34 SEZNAM PŘÍLOH...35

6 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 6 ÚVOD Webové stránky jsou v dnešní době naprosto nepostradatelnou součástí moderního života. Každý dnes chodí na web, ať už chce zjistit nějaké informaci, komunikovat s přáteli nebo nakupovat pohodlně z domova. Jde o dynamicky se rozvíjející odvětví IT, které potřebuje odborníky pro svou tvorbu. Autor si zvolil jako maturitní práci webové stránky hlavně proto, že ho jejich tvoření ho baví a chce se pořád zdokonalovat. Také jde o velmi dobrou práci z pohledu finančního ohodnocení. Web by měl sloužit něco jako obdoba wikipedie, s tím rozdílem, že se soustředí pouze na osobnosti z odvětví IT. Následující kapitoly budou nastiňovat průběh tvorby a práce a řešení vyskytlých problémů.

7 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 7 1. CÍLE PRÁCE vytvoření dynamické webové aplikace s využitím technologií PHP a databázového systému MySQL webové stránky validní podle STRICT deklarace navržení struktury databáze navržení struktury stránky a možností zobrazení dat vytvoření administrátorského rozhraní pro vkládání a úpravu dat navržení principů vyhledávání a vytvoření vyhledávajícího skriptu

8 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 8 2. VÝBĚR TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ Zde je uveden popis využitých programů a technologií, které autor použil při práci Easy PHP je balíček obsahující webový server Apache, skriptovací serverový jazyk PHP, nástroj pro správu databáze phpmyadmin. umožňuje rozběhnout php skripty na vlastním počítači balíček byl vybrán díky své jednoduchosti a dostupnosti 2.2. PSPAD EDITOR volně šiřitelný univerzální textový editor pro MS Windows. nabízí velké možnosti formátování textu obsahuje řadu funkcí pro vývoj webových stránek tento editor byl vybrán pro psaní veškerého kódu Obr. 1: PSPAD

9 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Adobe Photoshop CS5 je bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravu bitmapové grafiky (př.: fotografií) pomocí tohoto programu byla realizována většina vzhled webu Obr. 2: Adobe photoshop CS HTML značkovací jazyk pro vytváření webových stránek pomocí HTML napsána struktura stránek 2.5. CSS jazyk, který udává způsob zobrazení a vzhled stránek použit pro vytvoření tzv. "layoutu" a vzhled stránek

10 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm PHP je serverový skriptovací jazyk přinášející dynamickou podobu webu vybrán díky jednoduchosti a výborné komunikaci s databází MySql 2.7. JavaScript skriptovací jazyk prováděný na straně klienta pomocí JS je řešena kontrola některých formulářů 2.8. Webové prohlíţeče - stránky by testovány v těchto prohlížečích: Google chrome v.( ) Opera v.(11.61) Internet Explorer v.(8) Mozilla Firefox v.(9.0.1)

11 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŢITÉ POSTUPY Tato kapitola pojednává o využití programovacích jazyků pro vytvoření webu 3.1. HTML a CSS Před začátkem programování bylo třeba si alespoň hrubě navrhnout strukturu webu. Autor vytvořil v celku obvyklou strukturu stránky pomocí jazyku HTML, jenž formátoval pomocí CSS. Tzv. layout stránky byl vytvořen pomocí HTML elementů <div>. Nahoře logo, které je pro snadnější formátování uzavřeno do své obálky. Níže následuje hlavní panel, kde se vyskytuje vyhledávací pole a účtový box. Poté se vyskytuje obsahový kontejner a patička. Obr. 3: Layout stránek

12 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 12 Kód 1. (ukázka hlavního stylování) #okolo_panelu{ width: 100%; height: 70px; margin: 0; float: left; background-image: url(../obrazky/pozadi/okolo_panelu.png); background-repeat: repeat-x; position: absolute; z-index: 1; } #hlavni_panel{ width: 830px; height: 70px; margin: 0 auto; position: relative; z-index: 10; } #obsahovy_kontejner{ width: 796px; min-height: 370px; margin: 0 auto; padding: 30px; padding-top: 15px; background-image: url(../obrazky/pozadi/obsahovy_kontejner.png); background-repeat: repeat-y; font-family: calibri, arial, courier; font-size: 14px; position: relative; bottom: 5px; } #paticka{ width: 816px; height: 29px; margin: 0 auto; margin-bottom: 50px; padding: 0 20px; background-image: url(../obrazky/pozadi/paticka.png); background-repeat: no-repeat; position: relative; bottom: 5px; } 3.2. JavaScript JavaScript používá autor například na validaci formuláře pro přidávání komentářů. Jedná tak hlavně proto, že je to rychlejší, než odesílat data na server a zpátky (pozn.: vyplnění komentáře se samozřejmě kontroluje i serverem). Skript validuje jméno, antispam (čísla vygenerována pomocí PHP, která vloží i do JS) a komentář. Funguje na principu načtení jednotlivých údajů do proměnných pomocí atributu name. Tyto proměnné pak porovnává s prázdným řetězcem (u jména ještě kontroluje min. délku řetězce 3 a u antispamu ještě s výsledkem součtu čísel), pokud některá z větví nevyhovuje, nastaví se proměnná ok do logické hodnoty false. Pokud se tedy tato proměnná nastaví do hodnoty false, tak poslední konstrukce IF zamezí odeslání dat na server a JS vypíše chybové hlášky.

13 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 13 Kód 2. (zkrácený skript na kontrolu formuláře JS) function validace_koment(){ var jmeno = document.getelementsbyname('koment_jmeno')[0].value; var jmeno_length = jmeno.length; var antispam = document.getelementsbyname('koment_antispam')[0].value; var koment = document.getelementsbyname('koment')[0].value; var ok = true; if(jmeno == ""){ document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').innerhtml = 'Není vyplněno jméno!'; document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').style.display = 'block'; ok = false; } else if(jmeno_length < 3){ document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').innerhtml = 'Min. počet znaku: 3!'; document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').style.display = 'block'; ok = false; } if(!ok){ return false; } } obr.: ukázka validace komentáře Javascriptem. Autor také využil JavaScriptou knihovnu Jquery. Použití této knihovny je velmi výhodné, neboť je oproti obyčejnému JavaScriptu až o 1/3 kratší ve výsledném kódu. Tuto knihovnu autor využil například při vytvoření animačního efektu u tlačítek pro úpravu osobnosti.

14 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 14 Kód 3. (ukázka knihovny Jquery) $(document).ready(function(){ $(".admin_ikony img").css("opacity", "0.65"); $(".admin_ikony img").bind('mouseover', function(){ $(this).animate({ opacity: 1, }); }); $(".admin_ikony img").bind('mouseout', function(){ $(this).animate({ opacity: 0.65, }); }); }); 3.3. PHP V PHP autor napsal funkce na validaci některých formulářů. Dále byly v PHP napsány skripty pro přidání, úpravu a mazání osobnosti nebo funkci na odstranění diakritiky z řetězce, což bylo využito v již zmíněných operacích s osobnostmi Přidání osobnosti PHP soubor pro vkládání nových osobností obsahuje jednak formulář a také PHP skript, který získané data formuláře zkontroluje pomocí již zmíněných funkcí. Tyto funkce kontrolují především vyplnění daného pole, ale také správnou délku či formát. V případě, že validace není úspěšná tak se do proměnné $ok zapíše logická hodnota false a PHP skript vyzve uživatele k opravě. Po úspěšné validaci data projdou funkcí mysql_real_escape_string, která se postará o escapování. Následně začne PHP spolupracovat s MYSQL. Zkontrolovaná data, krom životopisu a zajímavostí uloží pomocí jazyka SQL do tabulky v databázi s názvem osobni_udaje.

15 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 15 Kód 4.1 (ukládání do databáze) $sql_prikaz = "INSERT INTO osobni_udaje(jmeno, prijmeni, datum_narozeni, misto_narozeni, datum_umrti, misto_umrti, obcanstvi, povolani, rodiny_stav, manzelka, deti) VALUES('$jmeno', '$prijmeni', '$datum_narozeni', '$misto_narozeni','$datum_umrti', '$misto_umrti', '$obcanstvi', '$povolani', '$rodiny_stav', '$manzelka', '$deti')"; $vysledek = mysql_query($sql_prikaz); Poté se PHP zjistí poslední databází vložení id, které je využito pro vložení životopisu do tabulky zivotopisy. Dále je pak využit cyklus FOR, který pomocí funkce ISSET zjistí, zda byly vyplněny nějaké zajímavosti a případě, že ano, je opět využito poslední vložené id a zajímavosti jsou postupně vloženy do databázové tabulky zajimavosti. Kód 4.2 (ukládání do databáze) for($i = 1; $i <= 5; $i++){ if(isset($_post["zajimavost". $i])){ $zajimavost = $_POST["zajimavost". $i]; $sql_prikaz = "INSERT INTO zajimavosti(zajimavost_id, zajimavost) VALUES('$posledni_id', '$zajimavost')"; $vysledek = mysql_query($sql_prikaz); } } Následně dochází k uložení vložené fotografie do vyhrazené složky. Tato fotografie je následně přejmenována na jméno a příjmení osobnosti bez mezery a diakritiky.

16 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 16 Kód 5. (ukládání fotografií osobností na server) $fotka = $_FILES["fotka"]["name"]; move_uploaded_file($_files["fotka"]["tmp_name"], "obrazky/osobnosti/$fotka"); $fotka_jmeno = $jmeno. $prijmeni. ".jpg"; $fotka_jmeno2 = bez_dk($fotka_jmeno); rename("obrazky/osobnosti/". $fotka, "obrazky/osobnosti/". $fotka_jmeno2); Úplně nakonec je uživatel přesměrován pomocí hlaviček na stránku se skriptem zobrazující tuto nově vloženou osobnost. Hlavičky fungují, protože bylo využito bufferování výstupu. Tato technika spočívá ve vložení těchto funkcí ob_start() a ob_end_flush() na začátek a konec skriptu, kdy bufferování způsobní uložení výstupu do mezipaměti serveru a výsledný kód je prohlížeči poslán až po vykonání skritpu MYSQL V tomto databázovém systému byla vytvořena jedna databáze it_osobnosti. V této databázi zase 6 tabulek. Obr. 4: Tabulky v databázi

17 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm tabulka administrace (přihl. údaje admina) má 2 sloupce: login, heslo - šifrované pomocí Sha1. 2. tabulka komentare (okomentování osobnosti) má 5 sloupců: koment_id - primární klíč, automaticky inkrementován osobnost_id - obsahuje id osobnosti, ke které komentář patří datum, jmeno, komentar 3. tabulka novinky (aktuální zprávy ohledně osobností) má 6 sloupců: novinka_id - primární klíč, automaticky inkrementován titulek, autor, zdroj, datum 4. tabulka osobni_udaje (obsahuje inf. o osobnostech) má 12 sloupců: osobnost_id - primární klíč, automaticky inkrementován jmeno, prijmeni, datum_narozeni, misto_narozeni datum_umrti, misto_umrti, obcanstvi, povolani, rodinny_stav, manzelka, deti 5. tabulka zajimavosti má 2 sloupce: zajimavost_id - primární klíč, automaticky inkrementován (shodná s id osobnosti ke které zajímavost_patří) zajimavost 6. tabulka zivotopisy má 2 sloupce: zivotopis_id - primární klíč, automaticky inkrementován (shodná s id osobnosti ke které zajímavost_patří) zivotopis

18 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Uloţení práce na internetový server Původně autor vybral pro stránky server webzdarma.cz, ale po chvilkovém odzkoušení bylo jasné, že něco není v pořádku. Web byl pomalý hlavně při operacích s databází MYSQL. Proto se autor rozhodl pro přestěhování na endora.cz, kde je s rychlostí databáze už spokojen.

19 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm ZHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ (TECHNICKÝCH) 4.1. Splněné cíle vytvořenou administrátorské rozhraní pro úpravu dat navržen systém vkládání obrázku k osobnostem vytvořen jednoduchý skript pro vyhledání osobností navržen skript na stránkování dlouhých seznamů osobností a novinek navrhnuty komentáře k osobnostem 4.2. Funkčnost stránek stránky vyzkoušeny v 5 prohlížečích Google chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 8 (verze uvedeny v kapitole 2.8) vzhled webu se v daných prohlížečích liší v celku minimálně mimo Internet Explorer (nepodporuje CSS verze 3), avšak žádný vliv na funkčnost nemá vypnutí Javascriptu ve webovém prohlížeči nemá zásadní vliv na funkci stránek 4.3. Nesplněné cíle webové stránky nejsou zcela validní, ale na funkčnost to nemá vliv chybí vkládání formátování do inputů typu textarea v administraci (tagy se musí vypisovat ručně) není možnost reagovat na jiný komentář tzn. zafixovat odpověď přímo k danému komentáři chybové stránky pomocí souboru. htaccess přepsání dynamické adresy na statickou (z důvodu lepšího zapamatování URL) vzhled stránek by mohl být lepší

20 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm PŘÍRUČKA UŢIVATELE Tato kapitola pojednává o vzhledu stránek, rozmístění jednotlivých ovládacích prvků a samotné ovládání aplikace Prvním vstup na web Při první vstupu si můžete přečíst něco stručného o webu nebo se podívat na nějakou novinku. V případě, že hledáte nějakou konkrétní osobu tak využít vyhledávání. Kdy napíšete jméno hledané osoby a kliknete na lupu. V případě úspěšného hledání se zobrazí tato odpověď. Obr. 5: Vyhledávání osobností

21 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 21 Po zobrazení jmen vyhledaných osobností lze kliknout na modrou ikonku s popiskem "Zobraz!" a tím dojde k zobrazení veškerých informací o osobnosti. Obr. 6: Zobrazení osobnosti Tuto zobrazenou osobnost si může návštěvník stránek vytisknout (odkaz ve tvaru tiskárny vpravo od jména osobnosti) nebo může osobnost dole okomentovat pomocí formuláře. V případě správnosti vyplnění dojde k zápisu komentáře na stránku. V případě vyššího počtu komentářů se komentáře stránkují.

22 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 22 Obr. 7: Vkládání komentářů k osobnostem V případě záporného výsledku při hledání, tedy nenalezení zadané osobnosti, se zobrazí tato odpověď. Obr. 8: Neúspěšné vyhledávání osobnosti

23 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 23 Lze také kliknout na odkaz abecední seznam osobností a dojde k zobrazení vždy 20 abecedně seřazených osobností, které lze dole stránkovat Přihlášení do administrace webu Pokud chcete upravovat obsah webu, musíte se přihlásit do administrace (heslo na přiloženém CD). To učiníte tak, že srolujete stránku až úplně dolů a tak kliknete na hypertextový odkaz Administrace. Po kliknutí se zobrazí stránka s formulářem pro vložení loginu (tzn. přihlašovací jméno) a hesla. Obr. 9: Formulář pro přihlášení Po vyplnění políček a kliknutí na tlačítko "Přihlásit" se zpracují odeslaná data a v případě neshody se zobrazí chybová hláška. Obr. 10: Špatně vyplněný přihl. formulář

24 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 24 Pokud je vše v pořádku, bude uživatel přihlášen. Do session se uloží jeho přihlašovací data a do hlavního panelu vpravo se zobrazí informace o jeho přihlášení, které jsou zobrazeny po celou dobu přihlášení. Zároveň dojde k přesměrování na základní administrační stránku. Zde nebo u informací o přihlášení jde zvolit předmět administrace, tj. osobnosti nebo novinky. Obr. 11: Informace o přihlášení 5.3. Ovládání administrace osobností V případě zvolení administrace osobností dojde k přesměrování na rozhraní vytvořené pro přidání, úpravu nebo mazání osobností. Nahoře najdeme panel s abecedou a znakem pro sumu. Tento panel složí k filtraci osobností. Kliknutím na některý znak abecedy se zobrazí všechny dostupné osobnosti pro tento znak včetně osobností s diakritikou sourozeneckého znaku. V případě vyššího počtu nalezených osobností lze opět stránkovat. Každý řádek přestavuje 1 osobnost. K dispozici má 3 tlačítka k úpravě, smazání a zobrazení. Obr. 12: Filtrace podle písmen

25 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Přidání osobností Na stránce, o které bylo zmíněno v předešlé podkapitole 5.3. je odkaz pro přidání osobnosti. V případě kliknutí na tento odkaz bude vyobrazen vkládací formulář. Na konci formuláře následuje rozhraní pro vkládání zajímavostí, kdy logicky "+" je přidání a "-" ubrání. Naklikáme počet zajímavostí dle potřeby (nanejvýš však pět) a pokračujeme. Obr. 13: Přidávání a odebírání zajímavostí Po vyplnění všech povinných polí (logicky pokud osoba nezemřela nebo nemá děti - nevyplňujeme), vybrání fotky a odeslaní je uživatel, v případě, že je vše v pořádku, přesměrován na stránku se zobrazením nově vložené osobnosti. V opačném případě dojde k vypsání chybových hlášek a opakování akce. Obr.: 14: Formulář pro přidávání osobností (zkrácený)

26 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Úprava osobností Po vyhledání osobnosti k úpravě klikneme na ikonu s tužkou a popiskem "Uprav!". Následně se zobrazí formulář obdobný pro přidávání osobností, s tím rozdílem, že je už vyplněný informacemi o vybrané osobnosti. Tyto hodnoty jdou libovolně přepisovat, případně i změnit fotografii. Pokud si není uživatel jist změnou fotografie, může si kliknutím na název fotografie zobrazit její náhled. Po změně hodnot, přidání či smazání zajímavostí odešleme formulář a dojde k jeho vyhodnocení obdobně jako v podkapitole 5.4. Obr. 15: Náhled fotky při úpravě osobnosti 5.6. Mazání osobností V případě, že z jakéhokoli důvodu už administrátor nechce mít na stránka nějakou osobnost, může ji i se všemi jejími komentáři odstranit. Stačí si osobnost opět najít (podkapitola 5.3) a kliknout na červeno-oranžovou ikonku s popiskem "Smaž!". Následuje přesměrování na stránku, kde se vás aplikace zeptá jestli jste si jisti svým krokem a v případě klik-

27 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 27 nutí na ano je osobnost nenávratně smazána. V opačném případě tedy kliknutí na ne se dostaneme zpět na hlavní administrační stánku osobností. Obr. 16: Mazání osobností 5.7. Ovládání administrace novinek V případě zvolení druhé možnosti administrace novinek se dostaneme na značně jednodušší stránku než v případě bodu 5.3. Máme zde tlačítko pro přidání nové novinky a výpis starých novinek v seznamu, které lze opět stránkovat. Každý řádek seznamu má tlačítka (ikony) pro úpravu, smazání a zobrazení. Obr. 17: Hlavní nabídka pro přidávání novinek 5.8. Přidání novinek Přidání novinek se provádí tak, že na stránce z podkapitoly 5.7. klikneme na tlačítko "přidej novinku". Poté musí být vyplněn formulář, na který se provedlo přesměrování. V případě, že aplikace neprotestuje dojde k přesměrování na hlavní stránku. Jelikož se novinky řadí dle nejnovějšího data vytvoření, tak novou novinku jde vidět hned nahoře.

28 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 28 Obr. 18: Chybové hlášky při přidávání novinek 5.9. Úprava novinek Úprava novinek je obdobná jako jejich přidávání. Na stránce z podkapitoly 5.7 klikneme na ikonku papíru s tužkou a dojde k přesměrování na jíž vyplněný formulář, který upravíme a je hotovo. Obr. 19: Úprava novinky

29 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Mazání novinek Na stránce z podkapitoly 5.7 se po kliknutí na červeno-oranžovou ikonku s popiskem "Smaž!" nastane přemístění na stránku naprosto stejnou jako při mazaní osobností. Při kliknutí na ano je novinka nenávratně smazána, při kliknutí na ne stále existuje Mazání komentářů Klikneme na červenou-oranžovou ikonku s popiskem "Smaž!". Obr. 20: Mazání komentáře Následně dojde k přesměrování na stránku s již známou otázkou zda-li si uživatel přeje smazat tento komentář. Ať už se rozhodne jakkoliv, bude přesměrován zpět k osobnosti ke které patřil a nebo stále patří komentář z předchozí akce Odhlášení Odhlášení se nachází v již zmíněném hlavním panelu hned za loginem uživatele. Po kliknutí na odkaz "Odhlásit!" dojde k přesměrování na hlavní stránku a odhlášení z administrace. Proces nelze zvrátit kliknutím na tlačítko zpět implantované v prohlížeči. V případě zavření prohlížeče také dojde k nezvratnému odhlášení uživatele.

30 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 30 Obr. 21: Odhlášení z administrace

31 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 31 SHRNUTÍ Jelikož autor nikdy předtím nepracoval s databázovým strojem MYSQL a minimálně s PHP, musel ke zdárnému dokončení práce tyto techniky studovat. Hlavní bylo naučit se snadno orientovat v prostředí aplikace PHPMyAdmin a osvojit si spolupráci jazyků PHP a SQL. Něco se autor naučil také z Javascriptu respektive Jquery. Těžkosti nastávaly při prvotním skládání webu, kdy autor neměl moc zkušeností s tvorbou dynamického webu. Plány do budoucna Pokud bude mít web své návštěvníky, tak by určitě stálo za to ho vylepšit. Jedná se hlavně o zefektivnění administračního systému v oblasti vkládání formátování do textareaí. Dále rozšířit množství informací a vylepšit vkládání komentářů k osobnostem a odstranění bezpečnostních děr, kterých si autor kvůli omezeným znalostem není vědom.

32 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 32 SEZNAM POUŢITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Janovský Dušan. Jak psát web, návod na html stránky [online]. Dostupné na adrese: Churý Lukáš. Programujte.com - IT portál o programování, grafice a webdesignu [online]. Dostupné na adrese: Kysilka Pavel. Linux Software [online]. Dostupné na adrese: Grimmich Šimon. Tvorba webu.cz - stránky o webových technologiích [online]. Dostupné na adrese: PHP: Hypertext Preprocessor [online]. Dostupné na adrese: Wikipedia - informace k osobnostem Dostupné na adrese: PHP 5 a MYSQL 5, průvodce webového programátora - Michael Kofler, Bernd Oggl Velký průvodce JavaScriptem - Dave Thau

33 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 33 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: PSPAD...8 Obr. 2: Adobe photoshop CS5...9 Obr. 3: Layout stránek...11 Obr. 4: Tabulky v databázi...16 Obr. 5: Vyhledávání osobností...20 Obr. 6: Zobrazení osobnosti...21 Obr. 7: Vkládání komentářů k osobnostem...22 Obr. 8: Neúspěšné vyhledávání osobnosti...22 Obr. 9: Formulář pro přihlášení...23 Obr. 10: Špatně vyplněný přihl. formulář...23 Obr. 11: Informace o přihlášení...24 Obr. 12: Filtrace podle písmen...24 Obr. 13: Přidávání a odebírání zajímavostí...25 Obr. 14: Formulář pro přidávání osobností (zkrácený)...25 Obr. 15: Náhled fotky při úpravě osobnosti...26 Obr. 16: Mazání osobností...27 Obr. 17: Hlavní nabídka pro přidávání novinek...27 Obr. 18: Chybové hlášky při přidávání novinek...28 Obr. 19: Úprava novinky...28 Obr. 20: Mazání komentáře...29 Obr. 21: Odhlášení z administrace...30

34 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 34 SEZNAM KÓDŮ Kód 1: ukázka hlavního stylování...12 Kód 2: zkrácený skript na kontrolu formuláře JS...13 Kód 3: ukázka knihovny Jquery...14 Kód 4.1: ukládání do databáze...15 Kód 4.2 ukládání do databáze...15 Kód 5 ukládání fotografií osobností na server...16

35 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 35 SEZNAM PŘÍLOH 1) CD S ELEKTONICKOU FORMOU DOKUMENTACE

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Úprava systému MATPRAC Maxmilián Klimčík školní rok: 2012/2013 obor: třída: Elektronické počítačové systémy PS4B ABSTRAKT Práce se zabývá grafickou úpravou školního webového

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Webové stránky fotbalového klubu

Webové stránky fotbalového klubu Semestrální práce pro X36WWW Webové stránky fotbalového klubu DOKUMENTACE autor: David Komárek 1. Zadání Naprogramujte informační web fotbalového klubu. V klubu jsou registrována dvě mužstva, A mužstvo

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují.

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují. Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k Seznamu osvědčených VHP i TZ a seznamu duplikátů II.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Uživatelská příručka Vzdělávací infoportál MSK IT Academy Regionální vzdělávací partnerství pro ICT Projekt

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WebNews 2.4 (publikační systém)

WebNews 2.4 (publikační systém) WebNews publikační systém Strana 1 WebNews 2.4 (publikační systém) popis administračního rozhraní terc.cz Ing. Michal Terč, Sokolovská 2720, 530 02 Pardubice tel.: +420 604 793 955, tel./fax: +420 466

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Vyhledávací techniky a editace v klientovi ARL

Vyhledávací techniky a editace v klientovi ARL Vyhledávací techniky a editace v klientovi ARL VYHLEDÁVÁNÍ techniky SCAN, BROWSE, Jednoduché vyhledávání Po přepnutí do báze, ve které budu hledat (nejčastěji báze autorit cav_un_auth a záznamů cav_un_epca)

Více

Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle

Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Systém pro online rozhovory

Systém pro online rozhovory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Systém pro online rozhovory (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo skupiny: 13 Členové skupiny:

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB

Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB Návod Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB 1. Webové stránky a přihlášení Webové stránky hodnocení jsou umístěny na adrese http://lpu.cz/hodnoceni Každá stránka je rozdělena na záhlaví, menu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI O DOTACI

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI O DOTACI NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI O DOTACI Obsah 1 Technické požadavky na klientskou stanici... 3 2 Otevření prázdné žádosti... 4 3 Vyplnění elektronické žádosti... 4 4 Uložení a načtení vyplněných

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více