MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE dokumentace"

Transkript

1 MATURITNÍ PRÁCE dokumentace WWW stránky Ivoš Apolenář školní rok: 2011/2012 obor: třída: Elektronické počítačové systémy P4.B

2 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 2

3 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 3 Poděkování: Touto cestou děkuji mé konzultantce Ing. Haně Halaštové za její odborné rady, ochotu pomoci a čas, který věnovala konzultaci mé maturitní práce.

4 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 4 ABSTRAKT V tomto dokumentu budou představeny webové stránky o významných osobnostech z oboru informačních technologií. Účelem stránek je tedy přinést uživateli informace o těchto osobnostech. Stránky jsou psány pomocí HTML, CSS, JavaScriptu, PHP, SQL a využívají databázi MYSQL k uložení dat. Grafické objekty jsou navrženy nebo upraveny v programu Adobe Photoshop. Na následujících stranách bude rozebrána tvorba webu od grafického návrhu až po programování administračního systému či komentářů k jednotlivým osobnostem. Dokument také obsahu také návod, který vás provede jednoduše ovládáním administračního systému jako například vkládání či mazání osobnosti. Dále autor popíše použití a výběr programů i technologií pro psaní webu. Celý dokument bude také prokládán obrázky ať pro lepší vysvětlení, nebo ukázku.

5 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 5 OBSAH OBSAH...5 ÚVOD CÍLE PRÁCE VÝBĚR TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ EASY PHP PSPAD EDITOR ADOBE PHOTOSHOP CS HTML CSS PHP JAVASCRIPT WEBOVÉ PROHLÍŢEČE ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŢITÉ POSTUPY HTML A CSS JAVASCRIPT PHP PŘIDÁNÍ OSOBNOSTI MYSQL ULOŢENÍ PRÁCE NA INTERNETOVÝ SERVER ZHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ (TECHNICKÝCH) SPLNĚNÉ CÍLE FUNKČNOST STRÁNEK NESPLNĚNÉ CÍLE PŘÍRUČKA UŢIVATELE PRVNÍM VSTUP NA WEB PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE WEBU OVLÁDÁNÍ ADMINISTRACE OSOBNOSTÍ PŘIDÁNÍ OSOBNOSTÍ ÚPRAVA OSOBNOSTÍ MAZÁNÍ OSOBNOSTÍ OVLÁDÁNÍ ADMINISTRACE NOVINEK PŘIDÁNÍ NOVINEK ÚPRAVA NOVINEK MAZÁNÍ NOVINEK MAZÁNÍ KOMENTÁŘŮ ODHLÁŠENÍ SHRNUTÍ...31 SEZNAM POUŢITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ...32 SEZNAM OBRÁZKŮ...33 SEZNAM KÓDŮ...34 SEZNAM PŘÍLOH...35

6 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 6 ÚVOD Webové stránky jsou v dnešní době naprosto nepostradatelnou součástí moderního života. Každý dnes chodí na web, ať už chce zjistit nějaké informaci, komunikovat s přáteli nebo nakupovat pohodlně z domova. Jde o dynamicky se rozvíjející odvětví IT, které potřebuje odborníky pro svou tvorbu. Autor si zvolil jako maturitní práci webové stránky hlavně proto, že ho jejich tvoření ho baví a chce se pořád zdokonalovat. Také jde o velmi dobrou práci z pohledu finančního ohodnocení. Web by měl sloužit něco jako obdoba wikipedie, s tím rozdílem, že se soustředí pouze na osobnosti z odvětví IT. Následující kapitoly budou nastiňovat průběh tvorby a práce a řešení vyskytlých problémů.

7 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 7 1. CÍLE PRÁCE vytvoření dynamické webové aplikace s využitím technologií PHP a databázového systému MySQL webové stránky validní podle STRICT deklarace navržení struktury databáze navržení struktury stránky a možností zobrazení dat vytvoření administrátorského rozhraní pro vkládání a úpravu dat navržení principů vyhledávání a vytvoření vyhledávajícího skriptu

8 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 8 2. VÝBĚR TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ Zde je uveden popis využitých programů a technologií, které autor použil při práci Easy PHP je balíček obsahující webový server Apache, skriptovací serverový jazyk PHP, nástroj pro správu databáze phpmyadmin. umožňuje rozběhnout php skripty na vlastním počítači balíček byl vybrán díky své jednoduchosti a dostupnosti 2.2. PSPAD EDITOR volně šiřitelný univerzální textový editor pro MS Windows. nabízí velké možnosti formátování textu obsahuje řadu funkcí pro vývoj webových stránek tento editor byl vybrán pro psaní veškerého kódu Obr. 1: PSPAD

9 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Adobe Photoshop CS5 je bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravu bitmapové grafiky (př.: fotografií) pomocí tohoto programu byla realizována většina vzhled webu Obr. 2: Adobe photoshop CS HTML značkovací jazyk pro vytváření webových stránek pomocí HTML napsána struktura stránek 2.5. CSS jazyk, který udává způsob zobrazení a vzhled stránek použit pro vytvoření tzv. "layoutu" a vzhled stránek

10 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm PHP je serverový skriptovací jazyk přinášející dynamickou podobu webu vybrán díky jednoduchosti a výborné komunikaci s databází MySql 2.7. JavaScript skriptovací jazyk prováděný na straně klienta pomocí JS je řešena kontrola některých formulářů 2.8. Webové prohlíţeče - stránky by testovány v těchto prohlížečích: Google chrome v.( ) Opera v.(11.61) Internet Explorer v.(8) Mozilla Firefox v.(9.0.1)

11 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŢITÉ POSTUPY Tato kapitola pojednává o využití programovacích jazyků pro vytvoření webu 3.1. HTML a CSS Před začátkem programování bylo třeba si alespoň hrubě navrhnout strukturu webu. Autor vytvořil v celku obvyklou strukturu stránky pomocí jazyku HTML, jenž formátoval pomocí CSS. Tzv. layout stránky byl vytvořen pomocí HTML elementů <div>. Nahoře logo, které je pro snadnější formátování uzavřeno do své obálky. Níže následuje hlavní panel, kde se vyskytuje vyhledávací pole a účtový box. Poté se vyskytuje obsahový kontejner a patička. Obr. 3: Layout stránek

12 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 12 Kód 1. (ukázka hlavního stylování) #okolo_panelu{ width: 100%; height: 70px; margin: 0; float: left; background-image: url(../obrazky/pozadi/okolo_panelu.png); background-repeat: repeat-x; position: absolute; z-index: 1; } #hlavni_panel{ width: 830px; height: 70px; margin: 0 auto; position: relative; z-index: 10; } #obsahovy_kontejner{ width: 796px; min-height: 370px; margin: 0 auto; padding: 30px; padding-top: 15px; background-image: url(../obrazky/pozadi/obsahovy_kontejner.png); background-repeat: repeat-y; font-family: calibri, arial, courier; font-size: 14px; position: relative; bottom: 5px; } #paticka{ width: 816px; height: 29px; margin: 0 auto; margin-bottom: 50px; padding: 0 20px; background-image: url(../obrazky/pozadi/paticka.png); background-repeat: no-repeat; position: relative; bottom: 5px; } 3.2. JavaScript JavaScript používá autor například na validaci formuláře pro přidávání komentářů. Jedná tak hlavně proto, že je to rychlejší, než odesílat data na server a zpátky (pozn.: vyplnění komentáře se samozřejmě kontroluje i serverem). Skript validuje jméno, antispam (čísla vygenerována pomocí PHP, která vloží i do JS) a komentář. Funguje na principu načtení jednotlivých údajů do proměnných pomocí atributu name. Tyto proměnné pak porovnává s prázdným řetězcem (u jména ještě kontroluje min. délku řetězce 3 a u antispamu ještě s výsledkem součtu čísel), pokud některá z větví nevyhovuje, nastaví se proměnná ok do logické hodnoty false. Pokud se tedy tato proměnná nastaví do hodnoty false, tak poslední konstrukce IF zamezí odeslání dat na server a JS vypíše chybové hlášky.

13 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 13 Kód 2. (zkrácený skript na kontrolu formuláře JS) function validace_koment(){ var jmeno = document.getelementsbyname('koment_jmeno')[0].value; var jmeno_length = jmeno.length; var antispam = document.getelementsbyname('koment_antispam')[0].value; var koment = document.getelementsbyname('koment')[0].value; var ok = true; if(jmeno == ""){ document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').innerhtml = 'Není vyplněno jméno!'; document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').style.display = 'block'; ok = false; } else if(jmeno_length < 3){ document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').innerhtml = 'Min. počet znaku: 3!'; document.getelementbyid('koment_jmeno_chyba').style.display = 'block'; ok = false; } if(!ok){ return false; } } obr.: ukázka validace komentáře Javascriptem. Autor také využil JavaScriptou knihovnu Jquery. Použití této knihovny je velmi výhodné, neboť je oproti obyčejnému JavaScriptu až o 1/3 kratší ve výsledném kódu. Tuto knihovnu autor využil například při vytvoření animačního efektu u tlačítek pro úpravu osobnosti.

14 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 14 Kód 3. (ukázka knihovny Jquery) $(document).ready(function(){ $(".admin_ikony img").css("opacity", "0.65"); $(".admin_ikony img").bind('mouseover', function(){ $(this).animate({ opacity: 1, }); }); $(".admin_ikony img").bind('mouseout', function(){ $(this).animate({ opacity: 0.65, }); }); }); 3.3. PHP V PHP autor napsal funkce na validaci některých formulářů. Dále byly v PHP napsány skripty pro přidání, úpravu a mazání osobnosti nebo funkci na odstranění diakritiky z řetězce, což bylo využito v již zmíněných operacích s osobnostmi Přidání osobnosti PHP soubor pro vkládání nových osobností obsahuje jednak formulář a také PHP skript, který získané data formuláře zkontroluje pomocí již zmíněných funkcí. Tyto funkce kontrolují především vyplnění daného pole, ale také správnou délku či formát. V případě, že validace není úspěšná tak se do proměnné $ok zapíše logická hodnota false a PHP skript vyzve uživatele k opravě. Po úspěšné validaci data projdou funkcí mysql_real_escape_string, která se postará o escapování. Následně začne PHP spolupracovat s MYSQL. Zkontrolovaná data, krom životopisu a zajímavostí uloží pomocí jazyka SQL do tabulky v databázi s názvem osobni_udaje.

15 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 15 Kód 4.1 (ukládání do databáze) $sql_prikaz = "INSERT INTO osobni_udaje(jmeno, prijmeni, datum_narozeni, misto_narozeni, datum_umrti, misto_umrti, obcanstvi, povolani, rodiny_stav, manzelka, deti) VALUES('$jmeno', '$prijmeni', '$datum_narozeni', '$misto_narozeni','$datum_umrti', '$misto_umrti', '$obcanstvi', '$povolani', '$rodiny_stav', '$manzelka', '$deti')"; $vysledek = mysql_query($sql_prikaz); Poté se PHP zjistí poslední databází vložení id, které je využito pro vložení životopisu do tabulky zivotopisy. Dále je pak využit cyklus FOR, který pomocí funkce ISSET zjistí, zda byly vyplněny nějaké zajímavosti a případě, že ano, je opět využito poslední vložené id a zajímavosti jsou postupně vloženy do databázové tabulky zajimavosti. Kód 4.2 (ukládání do databáze) for($i = 1; $i <= 5; $i++){ if(isset($_post["zajimavost". $i])){ $zajimavost = $_POST["zajimavost". $i]; $sql_prikaz = "INSERT INTO zajimavosti(zajimavost_id, zajimavost) VALUES('$posledni_id', '$zajimavost')"; $vysledek = mysql_query($sql_prikaz); } } Následně dochází k uložení vložené fotografie do vyhrazené složky. Tato fotografie je následně přejmenována na jméno a příjmení osobnosti bez mezery a diakritiky.

16 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 16 Kód 5. (ukládání fotografií osobností na server) $fotka = $_FILES["fotka"]["name"]; move_uploaded_file($_files["fotka"]["tmp_name"], "obrazky/osobnosti/$fotka"); $fotka_jmeno = $jmeno. $prijmeni. ".jpg"; $fotka_jmeno2 = bez_dk($fotka_jmeno); rename("obrazky/osobnosti/". $fotka, "obrazky/osobnosti/". $fotka_jmeno2); Úplně nakonec je uživatel přesměrován pomocí hlaviček na stránku se skriptem zobrazující tuto nově vloženou osobnost. Hlavičky fungují, protože bylo využito bufferování výstupu. Tato technika spočívá ve vložení těchto funkcí ob_start() a ob_end_flush() na začátek a konec skriptu, kdy bufferování způsobní uložení výstupu do mezipaměti serveru a výsledný kód je prohlížeči poslán až po vykonání skritpu MYSQL V tomto databázovém systému byla vytvořena jedna databáze it_osobnosti. V této databázi zase 6 tabulek. Obr. 4: Tabulky v databázi

17 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm tabulka administrace (přihl. údaje admina) má 2 sloupce: login, heslo - šifrované pomocí Sha1. 2. tabulka komentare (okomentování osobnosti) má 5 sloupců: koment_id - primární klíč, automaticky inkrementován osobnost_id - obsahuje id osobnosti, ke které komentář patří datum, jmeno, komentar 3. tabulka novinky (aktuální zprávy ohledně osobností) má 6 sloupců: novinka_id - primární klíč, automaticky inkrementován titulek, autor, zdroj, datum 4. tabulka osobni_udaje (obsahuje inf. o osobnostech) má 12 sloupců: osobnost_id - primární klíč, automaticky inkrementován jmeno, prijmeni, datum_narozeni, misto_narozeni datum_umrti, misto_umrti, obcanstvi, povolani, rodinny_stav, manzelka, deti 5. tabulka zajimavosti má 2 sloupce: zajimavost_id - primární klíč, automaticky inkrementován (shodná s id osobnosti ke které zajímavost_patří) zajimavost 6. tabulka zivotopisy má 2 sloupce: zivotopis_id - primární klíč, automaticky inkrementován (shodná s id osobnosti ke které zajímavost_patří) zivotopis

18 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Uloţení práce na internetový server Původně autor vybral pro stránky server webzdarma.cz, ale po chvilkovém odzkoušení bylo jasné, že něco není v pořádku. Web byl pomalý hlavně při operacích s databází MYSQL. Proto se autor rozhodl pro přestěhování na endora.cz, kde je s rychlostí databáze už spokojen.

19 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm ZHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ (TECHNICKÝCH) 4.1. Splněné cíle vytvořenou administrátorské rozhraní pro úpravu dat navržen systém vkládání obrázku k osobnostem vytvořen jednoduchý skript pro vyhledání osobností navržen skript na stránkování dlouhých seznamů osobností a novinek navrhnuty komentáře k osobnostem 4.2. Funkčnost stránek stránky vyzkoušeny v 5 prohlížečích Google chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 8 (verze uvedeny v kapitole 2.8) vzhled webu se v daných prohlížečích liší v celku minimálně mimo Internet Explorer (nepodporuje CSS verze 3), avšak žádný vliv na funkčnost nemá vypnutí Javascriptu ve webovém prohlížeči nemá zásadní vliv na funkci stránek 4.3. Nesplněné cíle webové stránky nejsou zcela validní, ale na funkčnost to nemá vliv chybí vkládání formátování do inputů typu textarea v administraci (tagy se musí vypisovat ručně) není možnost reagovat na jiný komentář tzn. zafixovat odpověď přímo k danému komentáři chybové stránky pomocí souboru. htaccess přepsání dynamické adresy na statickou (z důvodu lepšího zapamatování URL) vzhled stránek by mohl být lepší

20 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm PŘÍRUČKA UŢIVATELE Tato kapitola pojednává o vzhledu stránek, rozmístění jednotlivých ovládacích prvků a samotné ovládání aplikace Prvním vstup na web Při první vstupu si můžete přečíst něco stručného o webu nebo se podívat na nějakou novinku. V případě, že hledáte nějakou konkrétní osobu tak využít vyhledávání. Kdy napíšete jméno hledané osoby a kliknete na lupu. V případě úspěšného hledání se zobrazí tato odpověď. Obr. 5: Vyhledávání osobností

21 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 21 Po zobrazení jmen vyhledaných osobností lze kliknout na modrou ikonku s popiskem "Zobraz!" a tím dojde k zobrazení veškerých informací o osobnosti. Obr. 6: Zobrazení osobnosti Tuto zobrazenou osobnost si může návštěvník stránek vytisknout (odkaz ve tvaru tiskárny vpravo od jména osobnosti) nebo může osobnost dole okomentovat pomocí formuláře. V případě správnosti vyplnění dojde k zápisu komentáře na stránku. V případě vyššího počtu komentářů se komentáře stránkují.

22 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 22 Obr. 7: Vkládání komentářů k osobnostem V případě záporného výsledku při hledání, tedy nenalezení zadané osobnosti, se zobrazí tato odpověď. Obr. 8: Neúspěšné vyhledávání osobnosti

23 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 23 Lze také kliknout na odkaz abecední seznam osobností a dojde k zobrazení vždy 20 abecedně seřazených osobností, které lze dole stránkovat Přihlášení do administrace webu Pokud chcete upravovat obsah webu, musíte se přihlásit do administrace (heslo na přiloženém CD). To učiníte tak, že srolujete stránku až úplně dolů a tak kliknete na hypertextový odkaz Administrace. Po kliknutí se zobrazí stránka s formulářem pro vložení loginu (tzn. přihlašovací jméno) a hesla. Obr. 9: Formulář pro přihlášení Po vyplnění políček a kliknutí na tlačítko "Přihlásit" se zpracují odeslaná data a v případě neshody se zobrazí chybová hláška. Obr. 10: Špatně vyplněný přihl. formulář

24 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 24 Pokud je vše v pořádku, bude uživatel přihlášen. Do session se uloží jeho přihlašovací data a do hlavního panelu vpravo se zobrazí informace o jeho přihlášení, které jsou zobrazeny po celou dobu přihlášení. Zároveň dojde k přesměrování na základní administrační stránku. Zde nebo u informací o přihlášení jde zvolit předmět administrace, tj. osobnosti nebo novinky. Obr. 11: Informace o přihlášení 5.3. Ovládání administrace osobností V případě zvolení administrace osobností dojde k přesměrování na rozhraní vytvořené pro přidání, úpravu nebo mazání osobností. Nahoře najdeme panel s abecedou a znakem pro sumu. Tento panel složí k filtraci osobností. Kliknutím na některý znak abecedy se zobrazí všechny dostupné osobnosti pro tento znak včetně osobností s diakritikou sourozeneckého znaku. V případě vyššího počtu nalezených osobností lze opět stránkovat. Každý řádek přestavuje 1 osobnost. K dispozici má 3 tlačítka k úpravě, smazání a zobrazení. Obr. 12: Filtrace podle písmen

25 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Přidání osobností Na stránce, o které bylo zmíněno v předešlé podkapitole 5.3. je odkaz pro přidání osobnosti. V případě kliknutí na tento odkaz bude vyobrazen vkládací formulář. Na konci formuláře následuje rozhraní pro vkládání zajímavostí, kdy logicky "+" je přidání a "-" ubrání. Naklikáme počet zajímavostí dle potřeby (nanejvýš však pět) a pokračujeme. Obr. 13: Přidávání a odebírání zajímavostí Po vyplnění všech povinných polí (logicky pokud osoba nezemřela nebo nemá děti - nevyplňujeme), vybrání fotky a odeslaní je uživatel, v případě, že je vše v pořádku, přesměrován na stránku se zobrazením nově vložené osobnosti. V opačném případě dojde k vypsání chybových hlášek a opakování akce. Obr.: 14: Formulář pro přidávání osobností (zkrácený)

26 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Úprava osobností Po vyhledání osobnosti k úpravě klikneme na ikonu s tužkou a popiskem "Uprav!". Následně se zobrazí formulář obdobný pro přidávání osobností, s tím rozdílem, že je už vyplněný informacemi o vybrané osobnosti. Tyto hodnoty jdou libovolně přepisovat, případně i změnit fotografii. Pokud si není uživatel jist změnou fotografie, může si kliknutím na název fotografie zobrazit její náhled. Po změně hodnot, přidání či smazání zajímavostí odešleme formulář a dojde k jeho vyhodnocení obdobně jako v podkapitole 5.4. Obr. 15: Náhled fotky při úpravě osobnosti 5.6. Mazání osobností V případě, že z jakéhokoli důvodu už administrátor nechce mít na stránka nějakou osobnost, může ji i se všemi jejími komentáři odstranit. Stačí si osobnost opět najít (podkapitola 5.3) a kliknout na červeno-oranžovou ikonku s popiskem "Smaž!". Následuje přesměrování na stránku, kde se vás aplikace zeptá jestli jste si jisti svým krokem a v případě klik-

27 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 27 nutí na ano je osobnost nenávratně smazána. V opačném případě tedy kliknutí na ne se dostaneme zpět na hlavní administrační stánku osobností. Obr. 16: Mazání osobností 5.7. Ovládání administrace novinek V případě zvolení druhé možnosti administrace novinek se dostaneme na značně jednodušší stránku než v případě bodu 5.3. Máme zde tlačítko pro přidání nové novinky a výpis starých novinek v seznamu, které lze opět stránkovat. Každý řádek seznamu má tlačítka (ikony) pro úpravu, smazání a zobrazení. Obr. 17: Hlavní nabídka pro přidávání novinek 5.8. Přidání novinek Přidání novinek se provádí tak, že na stránce z podkapitoly 5.7. klikneme na tlačítko "přidej novinku". Poté musí být vyplněn formulář, na který se provedlo přesměrování. V případě, že aplikace neprotestuje dojde k přesměrování na hlavní stránku. Jelikož se novinky řadí dle nejnovějšího data vytvoření, tak novou novinku jde vidět hned nahoře.

28 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 28 Obr. 18: Chybové hlášky při přidávání novinek 5.9. Úprava novinek Úprava novinek je obdobná jako jejich přidávání. Na stránce z podkapitoly 5.7 klikneme na ikonku papíru s tužkou a dojde k přesměrování na jíž vyplněný formulář, který upravíme a je hotovo. Obr. 19: Úprava novinky

29 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Mazání novinek Na stránce z podkapitoly 5.7 se po kliknutí na červeno-oranžovou ikonku s popiskem "Smaž!" nastane přemístění na stránku naprosto stejnou jako při mazaní osobností. Při kliknutí na ano je novinka nenávratně smazána, při kliknutí na ne stále existuje Mazání komentářů Klikneme na červenou-oranžovou ikonku s popiskem "Smaž!". Obr. 20: Mazání komentáře Následně dojde k přesměrování na stránku s již známou otázkou zda-li si uživatel přeje smazat tento komentář. Ať už se rozhodne jakkoliv, bude přesměrován zpět k osobnosti ke které patřil a nebo stále patří komentář z předchozí akce Odhlášení Odhlášení se nachází v již zmíněném hlavním panelu hned za loginem uživatele. Po kliknutí na odkaz "Odhlásit!" dojde k přesměrování na hlavní stránku a odhlášení z administrace. Proces nelze zvrátit kliknutím na tlačítko zpět implantované v prohlížeči. V případě zavření prohlížeče také dojde k nezvratnému odhlášení uživatele.

30 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 30 Obr. 21: Odhlášení z administrace

31 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 31 SHRNUTÍ Jelikož autor nikdy předtím nepracoval s databázovým strojem MYSQL a minimálně s PHP, musel ke zdárnému dokončení práce tyto techniky studovat. Hlavní bylo naučit se snadno orientovat v prostředí aplikace PHPMyAdmin a osvojit si spolupráci jazyků PHP a SQL. Něco se autor naučil také z Javascriptu respektive Jquery. Těžkosti nastávaly při prvotním skládání webu, kdy autor neměl moc zkušeností s tvorbou dynamického webu. Plány do budoucna Pokud bude mít web své návštěvníky, tak by určitě stálo za to ho vylepšit. Jedná se hlavně o zefektivnění administračního systému v oblasti vkládání formátování do textareaí. Dále rozšířit množství informací a vylepšit vkládání komentářů k osobnostem a odstranění bezpečnostních děr, kterých si autor kvůli omezeným znalostem není vědom.

32 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 32 SEZNAM POUŢITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Janovský Dušan. Jak psát web, návod na html stránky [online]. Dostupné na adrese: Churý Lukáš. Programujte.com - IT portál o programování, grafice a webdesignu [online]. Dostupné na adrese: Kysilka Pavel. Linux Software [online]. Dostupné na adrese: Grimmich Šimon. Tvorba webu.cz - stránky o webových technologiích [online]. Dostupné na adrese: PHP: Hypertext Preprocessor [online]. Dostupné na adrese: Wikipedia - informace k osobnostem Dostupné na adrese: PHP 5 a MYSQL 5, průvodce webového programátora - Michael Kofler, Bernd Oggl Velký průvodce JavaScriptem - Dave Thau

33 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 33 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: PSPAD...8 Obr. 2: Adobe photoshop CS5...9 Obr. 3: Layout stránek...11 Obr. 4: Tabulky v databázi...16 Obr. 5: Vyhledávání osobností...20 Obr. 6: Zobrazení osobnosti...21 Obr. 7: Vkládání komentářů k osobnostem...22 Obr. 8: Neúspěšné vyhledávání osobnosti...22 Obr. 9: Formulář pro přihlášení...23 Obr. 10: Špatně vyplněný přihl. formulář...23 Obr. 11: Informace o přihlášení...24 Obr. 12: Filtrace podle písmen...24 Obr. 13: Přidávání a odebírání zajímavostí...25 Obr. 14: Formulář pro přidávání osobností (zkrácený)...25 Obr. 15: Náhled fotky při úpravě osobnosti...26 Obr. 16: Mazání osobností...27 Obr. 17: Hlavní nabídka pro přidávání novinek...27 Obr. 18: Chybové hlášky při přidávání novinek...28 Obr. 19: Úprava novinky...28 Obr. 20: Mazání komentáře...29 Obr. 21: Odhlášení z administrace...30

34 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 34 SEZNAM KÓDŮ Kód 1: ukázka hlavního stylování...12 Kód 2: zkrácený skript na kontrolu formuláře JS...13 Kód 3: ukázka knihovny Jquery...14 Kód 4.1: ukládání do databáze...15 Kód 4.2 ukládání do databáze...15 Kód 5 ukládání fotografií osobností na server...16

35 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 35 SEZNAM PŘÍLOH 1) CD S ELEKTONICKOU FORMOU DOKUMENTACE

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přednosti systému... 2 1.2. Technologie... 2 1.3. Podpora... 3 1.4. Zabezpečení... 3 2. Instalace a struktura databáze... 4 2.1. Struktura databáze... 4 2.2. Průběh instalace, přeinstalování

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více