workshop II. na téma řešení genderové problemati ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY A FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE PRÁCE NA DÁLKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "workshop II. na téma řešení genderové problemati ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY A FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE PRÁCE NA DÁLKU"

Transkript

1 workshop II. na téma řešení genderové problemati ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY A FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE PRÁCE NA DÁLKU PhDr.Vlaďka Fischerová K. genderová expertka Workshop je pořádaný v rámci projektu Gender v pracovním i soukromém životě, který realizuje Akademie J.A.Komenského v České Lípě Alternativní úvazky Co jsou alternativní pracovní úvazky? Poloviční Zkrácený Poloviční flexibilní 5x týdně 4 hod méně než plný úvazek 20 hod flexibilně odpracovaných v prostorách zaměstnavatele Stlačený prac. týden hodin týdně ve zkráceném pracovním týdnu, např. ve 3,5-4 dnech - v současnosti využívá hlavně střední a vyšší management 1

2 Alternativní úvazky Sdílení pracovního místa o Částečný úvazek o Sdílení pracovní pozice s jiným zaměstnancem Práce z domova o Nevýhody : potřeba schopnosti sebeřízení a sebekontroly, nedostatek komunikace o Výhody : čas a náklady pro obě strany (úspora cca Kč/měs u zaměstnavatele i zaměstnance) Délka pracovní doby V délce pracovní doby patříme mezi rekordmany Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je u nás jeden z nejmenších v Evropské unii. Zatímco v roce 2012 průměr za EU27 činil 19,2 %, v ČR to bylo jen 5 %. Tím se vysvětluje, proč je u nás průměrná týdenní pracovní doba tak vysoká. 2

3 Délka pracovní doby Zkrácený pracovní úvazek Zkrácené úvazky podstatně ovlivňují situaci na trhu práce v řadě států EU. Podíl osob pracujících ve svém hlavním zaměstnání na částečný úvazek je nejvyšší v : - Nizozemí - 49,5 % pracujících,z toho 75% žen v ČR 9% - v zemích severní Evropy - Německu a Rakousku a dále ve - Spojeném království, - Belgii a Irsku Na zkrácenou pracovní dobu tam pracuje čtvrtina všech 15 64letých osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním. 3

4 Podíl osob se zkrácenou pracovní dobou ve věku let v EU (výběr) Nizozemsko 49 % Spojené král., Německo, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Belgie, Irsko % Lucembursko, Francie, Itálie, Španělsko, Malta, Portugalsko % Estonsko, Rumunsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko,Řecko, Polsko, Maďarsko 9 7 % Česká republika, Slovensko, Bulharsko méně než 7 % 4

5 Hlavní důvody ke zkrácenému úvazku v % v EU v ČR Nemůžu najít práci na plnou pracovní dobu 27,7 20,0 Nemoc nebo invalidita 4,0 18,7 Rodinné nebo osobní důvody 14,0 10,9 Péče o děti a nemocné dosp. 22,7 17,4 Vzdělávání 10,2 14,0 Zdroj:http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/7149dec3e53d7161c1257bbb0 030fdd8/$FILE/czam080513analyza.pdf Alternativní úvazky Jaké typy alternativních úvazku nabízí zaměstnavatelé v ČR nejčastěji Zkrácený pracovní úvazek 74% Práce z domova na plný úvazek 20% Práce z domova na kratší úvazek 36% Práce formou DPP a DPČ 76% Stlačený pracovní týden 18% Sdílení pracovního místa 9% Zdroj: 5

6 Práce na dálku, práce z domova Home Office Svět práce se mění Přes 40% lidí do 30 let dává přednost internetu a flexibilitě před platem! 70% mladých lidí nepovažuje za nutnou fyzickou přítomnost v kanceláři pro odvádění dobré práce. Flexibilní formy práce a generace X, Y a Z Generace X: Tzv.upracovaná generace Slaďování osobního a pracovního života; osobní růst Generace Y: Bude nejpočetnější skupinou na trhu práce v r.2020 Smysl pro trvalou udržitelnost zdrojů, přístup k přírodě Práce z domova jsou úspory a šetrnost k prostředí Potřeba sdílení informací, zkušeností a zážitků propojování sociálních sítí s jinými aplikacemi Potřeba zábavy, novinky, náročná klientela Generace Z: současnost Internetová generace PC není doma, ale v kapse Možnost pracovat odkuďkoliv domov, Londýn, kavárna 6

7 Generace Y flexibilita zaměstnávání Generace Y využívá možnosti práce na hlavní PP, vedlejší PP, fakturace na vlastní ŽL nebo práce na DPP či DPČ to vše pro zaštiťující organizaci nebo org.partnerskou nebo přímo svého vlastního zákazníka. Velikost oranžového kolečka udává výši odměny u jednotlivých subjektů za měsíc. Jejich součtem pak Daný pracovník získá celkovou měsíční odměnu Dlouhodobě neúčinný trend:open space office a SOS generace X Nevýhody při výkonu práce - důsledky Důsledky psychické a fyzické u zaměstnance Současnost Syndrom OP - SOS Budoucnost světa práce JE PRÁCE NA DÁLKU 7

8 zajímavost pro předcházení SOS CalmSpace Sleep Capsule min odpočinku Práce na dálku generace Y zdroj: Michal Martoch 8

9 V čem se liší práce na dálku od práce z domova? Práce na dálku Práce z domova od zákazníka, kavárny, z domova, zahrady hotelu, autobusu, odkudkoliv. zdroj: Michal Martoch Home Office odstranění nevýhod Doporučované řešení Dva dny v týdnu ve firmě Kontakty prostřednictvím telefonu, mailu Porady s manažerem/vedoucím formou videohovoru, skype. Zaměstnavatel Má kontrolu nad zaměstnancem výkon, potíže, změny Zaměstnanec Má pocit, že je ve středu dění 9

10 Home Office další nevýhody pro zaměstnance Další nevýhody pro zaměstnance Nemá nárok na náhradu mzdy po dobu návštěvy u lékaře nepovažuje se za překážku v práci. Nemá nárok na mzdu za práci přesčas, náhradní volno, příplatek za práci o svátcích. Nemá nárok za práci v noci: je-li ve smlouvě uvedeno, že zaměstnanec bude vykonávat práci v rozmezí od 6,00 do 22,00 hod. Zaměstnanec má povinnost evidovat odpracovaný čas a tuto evidenci předkládat měsíčně zaměstnavateli. Co zaměstnanec potřebuje? Základní vybavení pro práci z domova 10

11 Co upravuje ZP a ZZ Zákoník práce upravuje Zkrácený pracovní úvazek Pružnou pracovní dobu Práci konanou mimo pracoviště z. Zákon o zaměstnanosti ošetřuje Diskriminaci při výběru zaměstnanců. Zakazuje otázky zjišťující věk,rodinný stav, počet dětí Stanovují se sankce za porušení těchto pravidel. ZP 317 zaměstnanec nepracující na pracovišti zaměstnavatele Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. 11

12 Home Office Pracovní smlouva Zaměstnavatel ve smlouvě se doporučuje sjednat konkrétní podmínky práce: uvést, že zaměstnanec bude vykonávat práci v rozmezí od 6,00 do 22,00 hod - předejde se nesrovnalostem příplatkům ke mzdě za práci v noci; místo výkonu práce - bydliště Mzda pevně stanovená nebo podle ks výrobků Náhrada nákladů konkretizovat např. při používání vlastních pracovních prostředků zaměstnancem PC, mobil, internet náklady by měly být alespoň zčásti hrazeny Bezpečnost práce uvést ve smlouvě, že bude 1 x ročně provedena kontrola pracoviště za účelem prověření pracovního přístroje/zařízení/stroje z důvodu bezpečnosti práce. Home Office zásada rovného zacházení Zásady rovnosti při práci v režimu Home Office, které by měl zaměstnavatel zachovávat a garantovat Stejná mzda Stejný nárok na benefity v rámci motivačního systému Stejný kariérní růst Stejný přístup ke vzdělávání Stejný přístup k možnosti vyjádřit svůj názor a návrhy Stejný přístup z hlediska zajištění stravování finančního příspěvku na stravování 12

13 r. 2014: Profese vhodné pro práci z domova nebo práci na dálku Profese vhodné pro plnou práci z domova v roce 2014: Ekonomické a obchodní profese poradce, účetní, právník, advokát, ekonom, analytik, fakturant, sekretář/asistent, obchodní zástupce, marketingový pracovník, obchodní manažer, ředitel, provozovatel e-shopu Technické profese projektant, konstruktér, designér, kreslič, architekt, energetik, odhadce, statik, projektový manažer Počítačové profese tester, databázový specialista, programátor, grafik, kodér, webdesignér, vývojář, konzultant, analytik, SEO specialista Řemesla kadeřník, stolař, opravář aut, svářeč Ostatní profese telefonní operátor, dispečer, ekolog, skladatel, astrolog, personalista, pracovník neziskových organizací, nakladatel, copywriter, novinář, překladatel, spisovatel, hudebník, scénárista, fotograf, producent, sociolog, návrhář r. 2014: Profese vhodné pro práci z domova nebo práci na dálku Profese vhodné pro částečnou práci z domova v roce 2014: Ekonomické a obchodní profese úvěrový pracovník nepracující přímo v bance, realitní makléř, výrobní manažer Technické profese technolog, vědecký pracovník Počítačové profese - správce sítě, kameraman Řemesla opravář, zámečník, pěstitel květin Ostatní profese pracovník úřadu mimo úřední dny, inspektor, personalista, tlumočník, lektor, psycholog, tiskový mluvčí, lékař s domácí ordinací, prodavač s domácím obchodem, učitel pro online výuku, učitel ve škole, soukromý zemědělec 13

14 Základní vhodné profese pro PND Pět typických profesí OBCHODNÍK MANAŽER ADMIN.PRACOVNÍK ŘEMESLNÍK IT SPECIALISTA Využívání práce na dálku v zahraničí a ČR výstupy z výzkumu portálu PráceNaDálku.Cz 26 % manažerů (výzkum) přiznává, že neví jak řídit podřízené na dálku 90 % pracujících by práci na dálku uvítalo, ale 18 % z nich si není jisté svou znalostí IT pro efektivní práci V USA, VB nebo Skandinávii využívá tuto formu práce už více než 50 % firem. V r využívalo práci na dálku 30% dotázaných firem Firemní data dostupná odkudkoliv (přes internet) má jen 25 % společností. Zdroj:http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/ az-devadesatprocent-cechu-chce-pracovat-na-dalku.html 14

15 Zkušenosti ze zahraničí zemí EU Britská energetická společnost CENTRICA z zaměstnanců pracuje 8500 naplno z domova První rok firma ušetřila 10 miliónů liber 75% zaměstnanců považuje práci z domova za součást firemní kultury Více než 50% zaměstnanců vnímá pozitivní vliv na jejich výkonnost a větší pocit sounáležitosti s firmou Zkušenosti ze zahraničí zemí EU Britská společnost Cisco jedna z největších počítačových firem dnešní doby, Británie (70000 zaměstnanců) 40% lidí nepracuje ve stejném městě jako jejich manažer 70% lidí pracuje z domova min.1 den v týdnu 61% zaměstnanců při práci z domova zvýšilo svou produktivitu 83% pracovníků zlepšilo schopnost spolupracovat s kolegy zdroj: Cisco Connected World Technology Report 15

16 Zkušenosti ze zahraničí zemí EU VODAFON Flexi office podporující práci z domova Heslo: Není důležité, kde svou práci odvádíš, ale jak ji odvedeš Nyní ve fázi plošného zavádění Částečné pracovní úvazky, job sharing (sdílené pracovní místo), podpora slaďování především pro matky varianty úvazků Zkušenosti ze zahraničí USA Federální organizace/ úřady Závěr roku 2010 schválen zákon H.R The Telework enhancement Act (Zákon rozšiřující práci na dálku) přikazuje všem federálním úřadům vytvořit pravidla pro teleworking a to pro všechny zaměstnance, kde to okolnosti umožňují Z federálních zaměstnanců by mohlo z domova pracovat cca 1,2 milionů osob. V roce 2010 to bylo cca zaměstnanců. 16

17 Zkušenosti z ČR Společnost Idealine Solutions Používáme online kancelář Google Apps Komunikujeme přes videokonference a telekonfer. Sdílíme své pracovní plochy počítače Vzděláváme se na dálku přes webináře a e-learning Všechna data uložená v cloudu (dostupná odkudkoliv) Pro práci používáme notebooky a smart phone Máme vysokorychlostní internet (internet v mobilu) Pracujeme kdekoliv (v pracovně, kanceláři, vlaku, u zákazníka) 95% komunikace se zákazníky probíhá vzdáleně Vidíme se fyzicky každých týdnů Zkušenosti z ČR Společnost T-Mobile Home office využívá více než 200 zaměstnanců Job sharing sdílená pozice Zkrácené úvazky Career break přerušení pracovního výkonu na dobu trvání 1 6 měsíců pro zaměstnance (bez nároku na mzdu a benefitní systém) návrat na stejnou pozici Krátkodobé pracovní volno max na 30 kal.dní 17

18 Zkušenosti z ČR Česká pojišťovna Online kancelář pro zaměstnance s home office Flexibilní pracovní doba Zkrácené úvazky Práce z domova Interní chat E-learning Zkušenosti z ČR Nakladatelství a web: mitvsehotovo.cz 2 majitelé a desítky zaměstnanců po celé ČR Žádné kanceláře Pro řízení projektů a přehled o úkolech sdílené dokumenty ( online kancelář Google Apps) Jinak pouze a telefon, skype Fyzicky se vidí pouze jednou za pár měsíců u piva a grilu 18

19 Zkušenosti z ČR Spol. Práce na dálku Používání kanceláře Google Apps Komunikace formou videokonference a telekonference Sdílení pracovních ploch počítačů Vzdělávání se na dálku přes webinář a elearning Všechna data uložená v cloudu (dostupná odkudkoliv) Pro práci používají notebooky a smart phone, vysokorychlostní internet / internet v mobilu Pracují kdekoliv (v pracovně, kanceláři, vlaku, u zákazníka) 95 % komunikace se zákazníky probíhá vzdáleně Fyzicky se vidí každých 4 6 týdnů Hlavní motivace finanční úspora Snížení nákladů: na firemní prostory na energie na cestování na provoz vozového parku na komunikaci uvnitř firmy i externě Snížení nepřítomnosti/nemocnosti pracovníků Snížení fluktuace a nákladů na nábor pracovníků Zvýšení produktivity práce zaměstnanců Zvýšení zisku organizace 19

20 Další přínosy kvalitnější služby pro zákazníky motivovanější a loajálnější zaměstnanci maximální využití pracovního času zaměstnanců snížení počtu chyb z důvodu zlepšení okamžitého přístupu k aktuálním dokumentům a datům snadný přístup k odborníkům s vysokou kvalifikací ze vzdálených či nedostupných lokalit magnet pro mladé talentované lidí (generace Y) odstranění rizika nehody při cestování pracovníků (prac.úraz) Kancelář GOOGLE APPS 30 mio uživatelů na světě Google Talk Desktopová a online verze pro chat napojená na Gmail. Telefonování přes internet po celém světě, hlasový záznamník a videokonference pro 2 15 osob. Google Dokumenty Online editor pro vytváření a prohlížení textových dokumentů, tabulek, formulářů, prezentací a malování se synchronizací v reálném čase (každá změna se během několika sekund přenese do počítačů ostatních připojených spolupracovníků). Každá revize se automaticky uloží, takže každý může vidět, kdo, co a kdy změnil, a kdykoli se vrátit ke starší verzi. Je kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office a Open Office a umožňuje jednoduchý export/import dat. Google Kalendář Správa a vytváření veřejných a neveřejných kalendářů. Plánování schůzek a událostí s možností jejich sdílení s ostatními. Odesílání upozornění na schůzky pomocí SMS zpráv nebo u, synchronizace s mobilním telefonem. Příznivá cena ( aktuálně: 40 Euro/rok/účastník ) 20

21 Co firmy řeší při zavádění nových pracovních režimů? Nedostatečné kompetence liniových manažerů pro řízení zaměstnanců v pracovním režimu práce z domova nebo práce na dálku Obavy: o rozpad týmu (nekomunikace), z osobního selhání, pokles produktivity, chybějící znalosti a dovednosti, ztuhlost, nepřipravenost IT oddělení a obavy o firemní data Doporučení českých firem ke komunikaci manažerů se vzdáleným zaměstnancem 21

22 Videokonference při řízení týmu na dálku Podle průzkumu společnosti Cisco z roku 2013 využívá pravidelně videokonference 40 % top manažerů a IT manažerů českých firem. Je to málo, nebo dost? Co by to českým firmám přineslo, když by byly videokonference využívány stejně běžně jako telefon nebo nejen u managementu, ale napříč celou firmou? Vzdělávání na dálku - webinář 22

23 Jak zavádět alternativní formy práce? Zauditovat procesy a náklady organizace Najít oblasti s největším potenciálem úspor / nefinančních přínosů vyplývající z podpory práce na dálku Identifikovat rizika a najít pro ně řešení Komunikovat napříč organizací vaše záměry a vysvětlit důvody PROČ včetně přínosů pro firmu i pro zaměstnance Jak zavádět alternativní formy práce? Najít v organizaci příznivce myšlenky Nastavit pravidla pro práci na dálku / práci z domova Zavést podpůrný software a hardware Provést pilotní ověření s příznivci Začít s plošným zaváděním až po pilotním ověření Proškolit všechny uživatele (fyzicky, vzdáleně nebo pomocí video školení) 23

24 Jak zavádět alternativní formy práce Miniaudit současných procesů a nákladů Produktivita práce Cestování Porady a scvhůzky Komunikace a telefonování Vzdělávání a sebevzdělávání IT infrastruktura y Ukládání a sdílení firemních dat / dokumentů Otázky k přípravě pravidel pro práci na dálku Vytvořit pravidla jak: budete řídit vzdálené pracovníky nebo projekty? budete zadávat a kontrolovat práci? zajistíte bezpečnost dat? budete předávat fyzické dokumenty? budete předávat a sdílet počítačová data? jakými nástroji budete komunikovat? jak být v souladu se zákoníkem práce a zbytečně organizaci ani pracovníky neohrozit? 24

25 Co je nezbytné? Zavedení vhodných IT nástrojů : Problémy a jejich řešení Poučit se u odborníků: videozáznamy z realizovaných webinářů Na téma Úskalí práce na dálku a jejich řešení Webinář pro zaměstnavatele Webinář pro zaměstnance Webináře ke stažení zdarma: 25

26 Problémy a jejich řešení E-knihy od Michala Martocha, předního českého odborníka na alterantivní formu práce práce na dálku 1) Práce na dálku 2) Řízení vzdálených pracovníků - Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje ke stažení na Zahraniční publikace: Jason Fried a David Heinemeier Hansson (zakladatelé firmy 37signals, autoři bestselleru RESTART), v ČR vydaná jejich publikace Práce na dálku. Obsah a ukázky z knihy na: 26

27 a budoucnost? Za třicet let, až technologie pokročí ještě dál, nebudou lidé při pohledu do minulosti vůbec chápat, proč kdy existovaly kanceláře. Richard Branson, zakladatel Virgin Group DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA WORKSOHOPU v roce 2014 Prezentace z workshopu bude uvedena na stránkách AJAK ČL : 27

28 vybrané odkazy k prezentaci (video z konference Práce z domova, JUDr. Jana Seemanová html (právnická firma roku 2012 : (možnost zdarma si stáhnout ebook o práci na dálku) 1c1257bbb0030fdd8/$FILE/czam080513analyza.pdf (možnost stažení videí k řešení problémů práce na dálku) Obrázky: Martoch, M. Práce na dálku a publikace Řízení vzdálených pracovníků - se svolením autora použity (publikace ke stažení zdarma) 28

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz

Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz V čem se liší práce na dálku od práce z domova? Práce na dálku Pracujte od zákazníka, z coworking centra, kavárny, hotelu, autobusu nebo

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Obsah Úvod 4 1 Práce na dálku základní vymezení 5 1.1 Slovník pojmů 5 2 Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 7 3 Přínosy využití

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Metodika práce na dálku. Jihlava

Metodika práce na dálku. Jihlava Metodika práce na dálku Jihlava 12. 11. 2013 Dobrý den! konzultant, metodik, projektový manažer milovník portského vína +420 605 985 082 heikenwälder [hajkenveldr] st. něm., 1. veselé lesy 2. borové lesy

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Aktuální stav využívání a trendy flexi forem práce v ČR. Budoucnst práce je blíže, než si myslíte :) Michal Martoch

Aktuální stav využívání a trendy flexi forem práce v ČR. Budoucnst práce je blíže, než si myslíte :) Michal Martoch Aktuální stav využívání a trendy flexi forem práce v ČR Budoucnst práce je blíže, než si myslíte :) Michal Martoch O mě Ing. Michal Martoch Konzultant a lektor pro práci a vzdělávání na dálku, specialista

Více

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel Flexi práce a O2 Aneta Steiglová Tomáš Doležel 11. dubna 2014 Telefónica Czech Republic Největší operátor Telefónica provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek Významný zaměstnavatel Telefónica

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PRÁCE NA DÁLKU A WEBINÁŘŮ

PRŮZKUM V OBLASTI PRÁCE NA DÁLKU A WEBINÁŘŮ PRŮZKUM V OBLASTI PRÁCE NA DÁLKU A WEBINÁŘŮ Termín průzkumu: únor a březen 2011 Počet respondentů: 216 Počet otázek: 18 Autoři: Michal Martoch, Jitka Hurtová, Eva Skálová www.workline.cz 1. SLOVNÍ ZHODNOCENÍ

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

KS mzdy PROFi a KS portál

KS mzdy PROFi a KS portál Personální a mzdové informační systémy KS mzdy PROFi a KS portál mzdy, personalistika, řízení lidských zdrojů www.ksprogram.cz Vytvořeno: 1.3.2016 KS - PROGRAM TÝM 29 15 programátorů a analytiků 9 odborných

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Vítejte. Přednášející:

Vítejte. Přednášející: Vítejte Přednášející: Martin Voslář Asseco Solutions, a.s. Pavel Vošahlík HELIOS Open (ALDOR s.r.o.) Program workshopu HELIOS Mini a Mobile Představení HELIOS Mini Představení HELIOS Mobile Ukázka modelových

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Řízení vzdálených pracovníků O Lektorovi Ing. Michal Martoch Konzultant a lektor pro práci a vzdělávání na dálku, specialista na talent management Tel: 604 372 052 Email: michal.martoch@ pracenadalku.cz

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice včeské republice 15. září 2009 Praha, Hotel Jurys Inn Ing. Jaroslav Novotný včeské republice Činnost RK je podnikáním, které směřuje k vytváření zisku Nesmí to však být jediný a hlavní smysl činnosti realitní

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý Sekundární příležitosti práce na dálku Mgr. David Surý Vymezení nových forem práce Změny v organizaci práce Zavedení technologický změn (synchronní a asynchronní komunikace) Dostupnost asynchronní komunikace

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

Metodika práce na dálku. Nové Město na Moravě

Metodika práce na dálku. Nové Město na Moravě Metodika práce na dálku Nové Město na Moravě 9. 10. 2013 Dobrý den! konzultant, metodik, projektový manažer milovník portského vína +420 605 985 082 heikenwälder [hajkenveldr] st. něm., 1. veselé lesy

Více

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček Změny na trhu práce v r. 2013 Jiří Dvořáček Nezaměstnanost Zaměstnání na dobu určitou Jak se ve statistikách zaměstnanosti projeví, když skončí pracovní poměr na dobu určitou (pracovníci nejsou propuštěni

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

DRUHY ÚVAZKŮ / Flexibilita / Výhody. Aleš Neusar v rámci předmětu Work-life balance

DRUHY ÚVAZKŮ / Flexibilita / Výhody. Aleš Neusar v rámci předmětu Work-life balance DRUHY ÚVAZKŮ / Flexibilita / Výhody Aleš Neusar v rámci předmětu Work-life balance Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě

Více

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Obsah Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více