workshop II. na téma řešení genderové problemati ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY A FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE PRÁCE NA DÁLKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "workshop II. na téma řešení genderové problemati ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY A FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE PRÁCE NA DÁLKU"

Transkript

1 workshop II. na téma řešení genderové problemati ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY A FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE PRÁCE NA DÁLKU PhDr.Vlaďka Fischerová K. genderová expertka Workshop je pořádaný v rámci projektu Gender v pracovním i soukromém životě, který realizuje Akademie J.A.Komenského v České Lípě Alternativní úvazky Co jsou alternativní pracovní úvazky? Poloviční Zkrácený Poloviční flexibilní 5x týdně 4 hod méně než plný úvazek 20 hod flexibilně odpracovaných v prostorách zaměstnavatele Stlačený prac. týden hodin týdně ve zkráceném pracovním týdnu, např. ve 3,5-4 dnech - v současnosti využívá hlavně střední a vyšší management 1

2 Alternativní úvazky Sdílení pracovního místa o Částečný úvazek o Sdílení pracovní pozice s jiným zaměstnancem Práce z domova o Nevýhody : potřeba schopnosti sebeřízení a sebekontroly, nedostatek komunikace o Výhody : čas a náklady pro obě strany (úspora cca Kč/měs u zaměstnavatele i zaměstnance) Délka pracovní doby V délce pracovní doby patříme mezi rekordmany Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je u nás jeden z nejmenších v Evropské unii. Zatímco v roce 2012 průměr za EU27 činil 19,2 %, v ČR to bylo jen 5 %. Tím se vysvětluje, proč je u nás průměrná týdenní pracovní doba tak vysoká. 2

3 Délka pracovní doby Zkrácený pracovní úvazek Zkrácené úvazky podstatně ovlivňují situaci na trhu práce v řadě států EU. Podíl osob pracujících ve svém hlavním zaměstnání na částečný úvazek je nejvyšší v : - Nizozemí - 49,5 % pracujících,z toho 75% žen v ČR 9% - v zemích severní Evropy - Německu a Rakousku a dále ve - Spojeném království, - Belgii a Irsku Na zkrácenou pracovní dobu tam pracuje čtvrtina všech 15 64letých osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním. 3

4 Podíl osob se zkrácenou pracovní dobou ve věku let v EU (výběr) Nizozemsko 49 % Spojené král., Německo, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Belgie, Irsko % Lucembursko, Francie, Itálie, Španělsko, Malta, Portugalsko % Estonsko, Rumunsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko,Řecko, Polsko, Maďarsko 9 7 % Česká republika, Slovensko, Bulharsko méně než 7 % 4

5 Hlavní důvody ke zkrácenému úvazku v % v EU v ČR Nemůžu najít práci na plnou pracovní dobu 27,7 20,0 Nemoc nebo invalidita 4,0 18,7 Rodinné nebo osobní důvody 14,0 10,9 Péče o děti a nemocné dosp. 22,7 17,4 Vzdělávání 10,2 14,0 Zdroj:http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/7149dec3e53d7161c1257bbb0 030fdd8/$FILE/czam080513analyza.pdf Alternativní úvazky Jaké typy alternativních úvazku nabízí zaměstnavatelé v ČR nejčastěji Zkrácený pracovní úvazek 74% Práce z domova na plný úvazek 20% Práce z domova na kratší úvazek 36% Práce formou DPP a DPČ 76% Stlačený pracovní týden 18% Sdílení pracovního místa 9% Zdroj: 5

6 Práce na dálku, práce z domova Home Office Svět práce se mění Přes 40% lidí do 30 let dává přednost internetu a flexibilitě před platem! 70% mladých lidí nepovažuje za nutnou fyzickou přítomnost v kanceláři pro odvádění dobré práce. Flexibilní formy práce a generace X, Y a Z Generace X: Tzv.upracovaná generace Slaďování osobního a pracovního života; osobní růst Generace Y: Bude nejpočetnější skupinou na trhu práce v r.2020 Smysl pro trvalou udržitelnost zdrojů, přístup k přírodě Práce z domova jsou úspory a šetrnost k prostředí Potřeba sdílení informací, zkušeností a zážitků propojování sociálních sítí s jinými aplikacemi Potřeba zábavy, novinky, náročná klientela Generace Z: současnost Internetová generace PC není doma, ale v kapse Možnost pracovat odkuďkoliv domov, Londýn, kavárna 6

7 Generace Y flexibilita zaměstnávání Generace Y využívá možnosti práce na hlavní PP, vedlejší PP, fakturace na vlastní ŽL nebo práce na DPP či DPČ to vše pro zaštiťující organizaci nebo org.partnerskou nebo přímo svého vlastního zákazníka. Velikost oranžového kolečka udává výši odměny u jednotlivých subjektů za měsíc. Jejich součtem pak Daný pracovník získá celkovou měsíční odměnu Dlouhodobě neúčinný trend:open space office a SOS generace X Nevýhody při výkonu práce - důsledky Důsledky psychické a fyzické u zaměstnance Současnost Syndrom OP - SOS Budoucnost světa práce JE PRÁCE NA DÁLKU 7

8 zajímavost pro předcházení SOS CalmSpace Sleep Capsule min odpočinku Práce na dálku generace Y zdroj: Michal Martoch 8

9 V čem se liší práce na dálku od práce z domova? Práce na dálku Práce z domova od zákazníka, kavárny, z domova, zahrady hotelu, autobusu, odkudkoliv. zdroj: Michal Martoch Home Office odstranění nevýhod Doporučované řešení Dva dny v týdnu ve firmě Kontakty prostřednictvím telefonu, mailu Porady s manažerem/vedoucím formou videohovoru, skype. Zaměstnavatel Má kontrolu nad zaměstnancem výkon, potíže, změny Zaměstnanec Má pocit, že je ve středu dění 9

10 Home Office další nevýhody pro zaměstnance Další nevýhody pro zaměstnance Nemá nárok na náhradu mzdy po dobu návštěvy u lékaře nepovažuje se za překážku v práci. Nemá nárok na mzdu za práci přesčas, náhradní volno, příplatek za práci o svátcích. Nemá nárok za práci v noci: je-li ve smlouvě uvedeno, že zaměstnanec bude vykonávat práci v rozmezí od 6,00 do 22,00 hod. Zaměstnanec má povinnost evidovat odpracovaný čas a tuto evidenci předkládat měsíčně zaměstnavateli. Co zaměstnanec potřebuje? Základní vybavení pro práci z domova 10

11 Co upravuje ZP a ZZ Zákoník práce upravuje Zkrácený pracovní úvazek Pružnou pracovní dobu Práci konanou mimo pracoviště z. Zákon o zaměstnanosti ošetřuje Diskriminaci při výběru zaměstnanců. Zakazuje otázky zjišťující věk,rodinný stav, počet dětí Stanovují se sankce za porušení těchto pravidel. ZP 317 zaměstnanec nepracující na pracovišti zaměstnavatele Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. 11

12 Home Office Pracovní smlouva Zaměstnavatel ve smlouvě se doporučuje sjednat konkrétní podmínky práce: uvést, že zaměstnanec bude vykonávat práci v rozmezí od 6,00 do 22,00 hod - předejde se nesrovnalostem příplatkům ke mzdě za práci v noci; místo výkonu práce - bydliště Mzda pevně stanovená nebo podle ks výrobků Náhrada nákladů konkretizovat např. při používání vlastních pracovních prostředků zaměstnancem PC, mobil, internet náklady by měly být alespoň zčásti hrazeny Bezpečnost práce uvést ve smlouvě, že bude 1 x ročně provedena kontrola pracoviště za účelem prověření pracovního přístroje/zařízení/stroje z důvodu bezpečnosti práce. Home Office zásada rovného zacházení Zásady rovnosti při práci v režimu Home Office, které by měl zaměstnavatel zachovávat a garantovat Stejná mzda Stejný nárok na benefity v rámci motivačního systému Stejný kariérní růst Stejný přístup ke vzdělávání Stejný přístup k možnosti vyjádřit svůj názor a návrhy Stejný přístup z hlediska zajištění stravování finančního příspěvku na stravování 12

13 r. 2014: Profese vhodné pro práci z domova nebo práci na dálku Profese vhodné pro plnou práci z domova v roce 2014: Ekonomické a obchodní profese poradce, účetní, právník, advokát, ekonom, analytik, fakturant, sekretář/asistent, obchodní zástupce, marketingový pracovník, obchodní manažer, ředitel, provozovatel e-shopu Technické profese projektant, konstruktér, designér, kreslič, architekt, energetik, odhadce, statik, projektový manažer Počítačové profese tester, databázový specialista, programátor, grafik, kodér, webdesignér, vývojář, konzultant, analytik, SEO specialista Řemesla kadeřník, stolař, opravář aut, svářeč Ostatní profese telefonní operátor, dispečer, ekolog, skladatel, astrolog, personalista, pracovník neziskových organizací, nakladatel, copywriter, novinář, překladatel, spisovatel, hudebník, scénárista, fotograf, producent, sociolog, návrhář r. 2014: Profese vhodné pro práci z domova nebo práci na dálku Profese vhodné pro částečnou práci z domova v roce 2014: Ekonomické a obchodní profese úvěrový pracovník nepracující přímo v bance, realitní makléř, výrobní manažer Technické profese technolog, vědecký pracovník Počítačové profese - správce sítě, kameraman Řemesla opravář, zámečník, pěstitel květin Ostatní profese pracovník úřadu mimo úřední dny, inspektor, personalista, tlumočník, lektor, psycholog, tiskový mluvčí, lékař s domácí ordinací, prodavač s domácím obchodem, učitel pro online výuku, učitel ve škole, soukromý zemědělec 13

14 Základní vhodné profese pro PND Pět typických profesí OBCHODNÍK MANAŽER ADMIN.PRACOVNÍK ŘEMESLNÍK IT SPECIALISTA Využívání práce na dálku v zahraničí a ČR výstupy z výzkumu portálu PráceNaDálku.Cz 26 % manažerů (výzkum) přiznává, že neví jak řídit podřízené na dálku 90 % pracujících by práci na dálku uvítalo, ale 18 % z nich si není jisté svou znalostí IT pro efektivní práci V USA, VB nebo Skandinávii využívá tuto formu práce už více než 50 % firem. V r využívalo práci na dálku 30% dotázaných firem Firemní data dostupná odkudkoliv (přes internet) má jen 25 % společností. Zdroj:http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/ az-devadesatprocent-cechu-chce-pracovat-na-dalku.html 14

15 Zkušenosti ze zahraničí zemí EU Britská energetická společnost CENTRICA z zaměstnanců pracuje 8500 naplno z domova První rok firma ušetřila 10 miliónů liber 75% zaměstnanců považuje práci z domova za součást firemní kultury Více než 50% zaměstnanců vnímá pozitivní vliv na jejich výkonnost a větší pocit sounáležitosti s firmou Zkušenosti ze zahraničí zemí EU Britská společnost Cisco jedna z největších počítačových firem dnešní doby, Británie (70000 zaměstnanců) 40% lidí nepracuje ve stejném městě jako jejich manažer 70% lidí pracuje z domova min.1 den v týdnu 61% zaměstnanců při práci z domova zvýšilo svou produktivitu 83% pracovníků zlepšilo schopnost spolupracovat s kolegy zdroj: Cisco Connected World Technology Report 15

16 Zkušenosti ze zahraničí zemí EU VODAFON Flexi office podporující práci z domova Heslo: Není důležité, kde svou práci odvádíš, ale jak ji odvedeš Nyní ve fázi plošného zavádění Částečné pracovní úvazky, job sharing (sdílené pracovní místo), podpora slaďování především pro matky varianty úvazků Zkušenosti ze zahraničí USA Federální organizace/ úřady Závěr roku 2010 schválen zákon H.R The Telework enhancement Act (Zákon rozšiřující práci na dálku) přikazuje všem federálním úřadům vytvořit pravidla pro teleworking a to pro všechny zaměstnance, kde to okolnosti umožňují Z federálních zaměstnanců by mohlo z domova pracovat cca 1,2 milionů osob. V roce 2010 to bylo cca zaměstnanců. 16

17 Zkušenosti z ČR Společnost Idealine Solutions Používáme online kancelář Google Apps Komunikujeme přes videokonference a telekonfer. Sdílíme své pracovní plochy počítače Vzděláváme se na dálku přes webináře a e-learning Všechna data uložená v cloudu (dostupná odkudkoliv) Pro práci používáme notebooky a smart phone Máme vysokorychlostní internet (internet v mobilu) Pracujeme kdekoliv (v pracovně, kanceláři, vlaku, u zákazníka) 95% komunikace se zákazníky probíhá vzdáleně Vidíme se fyzicky každých týdnů Zkušenosti z ČR Společnost T-Mobile Home office využívá více než 200 zaměstnanců Job sharing sdílená pozice Zkrácené úvazky Career break přerušení pracovního výkonu na dobu trvání 1 6 měsíců pro zaměstnance (bez nároku na mzdu a benefitní systém) návrat na stejnou pozici Krátkodobé pracovní volno max na 30 kal.dní 17

18 Zkušenosti z ČR Česká pojišťovna Online kancelář pro zaměstnance s home office Flexibilní pracovní doba Zkrácené úvazky Práce z domova Interní chat E-learning Zkušenosti z ČR Nakladatelství a web: mitvsehotovo.cz 2 majitelé a desítky zaměstnanců po celé ČR Žádné kanceláře Pro řízení projektů a přehled o úkolech sdílené dokumenty ( online kancelář Google Apps) Jinak pouze a telefon, skype Fyzicky se vidí pouze jednou za pár měsíců u piva a grilu 18

19 Zkušenosti z ČR Spol. Práce na dálku Používání kanceláře Google Apps Komunikace formou videokonference a telekonference Sdílení pracovních ploch počítačů Vzdělávání se na dálku přes webinář a elearning Všechna data uložená v cloudu (dostupná odkudkoliv) Pro práci používají notebooky a smart phone, vysokorychlostní internet / internet v mobilu Pracují kdekoliv (v pracovně, kanceláři, vlaku, u zákazníka) 95 % komunikace se zákazníky probíhá vzdáleně Fyzicky se vidí každých 4 6 týdnů Hlavní motivace finanční úspora Snížení nákladů: na firemní prostory na energie na cestování na provoz vozového parku na komunikaci uvnitř firmy i externě Snížení nepřítomnosti/nemocnosti pracovníků Snížení fluktuace a nákladů na nábor pracovníků Zvýšení produktivity práce zaměstnanců Zvýšení zisku organizace 19

20 Další přínosy kvalitnější služby pro zákazníky motivovanější a loajálnější zaměstnanci maximální využití pracovního času zaměstnanců snížení počtu chyb z důvodu zlepšení okamžitého přístupu k aktuálním dokumentům a datům snadný přístup k odborníkům s vysokou kvalifikací ze vzdálených či nedostupných lokalit magnet pro mladé talentované lidí (generace Y) odstranění rizika nehody při cestování pracovníků (prac.úraz) Kancelář GOOGLE APPS 30 mio uživatelů na světě Google Talk Desktopová a online verze pro chat napojená na Gmail. Telefonování přes internet po celém světě, hlasový záznamník a videokonference pro 2 15 osob. Google Dokumenty Online editor pro vytváření a prohlížení textových dokumentů, tabulek, formulářů, prezentací a malování se synchronizací v reálném čase (každá změna se během několika sekund přenese do počítačů ostatních připojených spolupracovníků). Každá revize se automaticky uloží, takže každý může vidět, kdo, co a kdy změnil, a kdykoli se vrátit ke starší verzi. Je kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office a Open Office a umožňuje jednoduchý export/import dat. Google Kalendář Správa a vytváření veřejných a neveřejných kalendářů. Plánování schůzek a událostí s možností jejich sdílení s ostatními. Odesílání upozornění na schůzky pomocí SMS zpráv nebo u, synchronizace s mobilním telefonem. Příznivá cena ( aktuálně: 40 Euro/rok/účastník ) 20

21 Co firmy řeší při zavádění nových pracovních režimů? Nedostatečné kompetence liniových manažerů pro řízení zaměstnanců v pracovním režimu práce z domova nebo práce na dálku Obavy: o rozpad týmu (nekomunikace), z osobního selhání, pokles produktivity, chybějící znalosti a dovednosti, ztuhlost, nepřipravenost IT oddělení a obavy o firemní data Doporučení českých firem ke komunikaci manažerů se vzdáleným zaměstnancem 21

22 Videokonference při řízení týmu na dálku Podle průzkumu společnosti Cisco z roku 2013 využívá pravidelně videokonference 40 % top manažerů a IT manažerů českých firem. Je to málo, nebo dost? Co by to českým firmám přineslo, když by byly videokonference využívány stejně běžně jako telefon nebo nejen u managementu, ale napříč celou firmou? Vzdělávání na dálku - webinář 22

23 Jak zavádět alternativní formy práce? Zauditovat procesy a náklady organizace Najít oblasti s největším potenciálem úspor / nefinančních přínosů vyplývající z podpory práce na dálku Identifikovat rizika a najít pro ně řešení Komunikovat napříč organizací vaše záměry a vysvětlit důvody PROČ včetně přínosů pro firmu i pro zaměstnance Jak zavádět alternativní formy práce? Najít v organizaci příznivce myšlenky Nastavit pravidla pro práci na dálku / práci z domova Zavést podpůrný software a hardware Provést pilotní ověření s příznivci Začít s plošným zaváděním až po pilotním ověření Proškolit všechny uživatele (fyzicky, vzdáleně nebo pomocí video školení) 23

24 Jak zavádět alternativní formy práce Miniaudit současných procesů a nákladů Produktivita práce Cestování Porady a scvhůzky Komunikace a telefonování Vzdělávání a sebevzdělávání IT infrastruktura y Ukládání a sdílení firemních dat / dokumentů Otázky k přípravě pravidel pro práci na dálku Vytvořit pravidla jak: budete řídit vzdálené pracovníky nebo projekty? budete zadávat a kontrolovat práci? zajistíte bezpečnost dat? budete předávat fyzické dokumenty? budete předávat a sdílet počítačová data? jakými nástroji budete komunikovat? jak být v souladu se zákoníkem práce a zbytečně organizaci ani pracovníky neohrozit? 24

25 Co je nezbytné? Zavedení vhodných IT nástrojů : Problémy a jejich řešení Poučit se u odborníků: videozáznamy z realizovaných webinářů Na téma Úskalí práce na dálku a jejich řešení Webinář pro zaměstnavatele Webinář pro zaměstnance Webináře ke stažení zdarma: 25

26 Problémy a jejich řešení E-knihy od Michala Martocha, předního českého odborníka na alterantivní formu práce práce na dálku 1) Práce na dálku 2) Řízení vzdálených pracovníků - Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje ke stažení na Zahraniční publikace: Jason Fried a David Heinemeier Hansson (zakladatelé firmy 37signals, autoři bestselleru RESTART), v ČR vydaná jejich publikace Práce na dálku. Obsah a ukázky z knihy na: 26

27 a budoucnost? Za třicet let, až technologie pokročí ještě dál, nebudou lidé při pohledu do minulosti vůbec chápat, proč kdy existovaly kanceláře. Richard Branson, zakladatel Virgin Group DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA WORKSOHOPU v roce 2014 Prezentace z workshopu bude uvedena na stránkách AJAK ČL : 27

28 vybrané odkazy k prezentaci (video z konference Práce z domova, JUDr. Jana Seemanová html (právnická firma roku 2012 : (možnost zdarma si stáhnout ebook o práci na dálku) 1c1257bbb0030fdd8/$FILE/czam080513analyza.pdf (možnost stažení videí k řešení problémů práce na dálku) Obrázky: Martoch, M. Práce na dálku a publikace Řízení vzdálených pracovníků - se svolením autora použity (publikace ke stažení zdarma) 28

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit MEZI PÉČÍ A PRACÍ Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit OBSAH ÚVOD ÚVOD 1. PÉČE A PRÁCE 2. OSOBNÍ INVENTURA 50+ 3. FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE 4. PEČUJÍCÍ NA TRHU PRÁCE - OPRÁVNĚNÉ NÁROKY 3 4 6 10 14

Více

Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života

Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života Vypracoval SUK, o.s. Červen 2012 Strana 1 Osah I. Teoretická část...2 1Požadavky

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Informační technologie

Informační technologie .jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknai T. c z www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz ait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2015 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2620-5 Český statistický úřad, Praha 2015 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více