SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN"

Transkript

1 SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ UNIVERZITA PARDUBICE VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

2 SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY LITERÁRNÍ AKADEMIE (SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO) S.R. O. VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, O. P. S. ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. (AAVŠ) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O.P.S. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. Univerzita Karlova v Praze Informačně-poradenské centrum Univerzity Karlovy PhDr. Hana Urychová Celetná 13, Praha 1 Tel.: Fax: Informace o studijních oborech, o formách studia, o sociálním zabezpečení studentů, o přijímacím řízení, o Univerzitě Karlově, poradenství studijně-orientační, sociálně-právní, profesní, psychologické, také pro handicapované (speciální) Informačně-poradenské centrum UK Psychologická poradna Veronika Syslová Školská 13a, Praha 1 Tel.: , Fax: Konzultační hodiny: ST: 14:00-16:00 vzájemné poradenství (peer couselling) -poskytování poznatků, vycházejících z vlastních zkušeností pomoc při zvládání adaptačních nesnází v počátcích vysokoškolského studia pomoc při řešení krizových situací (studijních, osobních, partnerských, rodinných) pomoc v procesu socializace při různých druzích závislosti (alkohol, drogy, gambling) Výhodou takto pojaté poradny je vzájemná věková a zájmová blízkost studenta-poradce a studenta-klienta a přímá návaznost na další existující poradny.

3 Informačně-poradenské centrum UK Sociálně-právní poradna Pavla Špinarová Školská 13a, Praha 1 Tel.: Konzultační hodiny: ČT: 15:00-16:30 pomoc při orientaci ve složité životní situaci pomoc při vypořádávání se s neobvyklými problémy poskytování informací o právních normách, uplatňování právních nároků, ap. Nejčastěji řešené problémy: studijní v oblasti sociálních předpisů (podmínky výplaty sociálních dávek) zdravotní pojištění a sociální zabezpečení možnost zaměstnání během studia, podmínky jednotlivých forem zaměstnání, odměňování v zaměstnání, apod. Vyskytují se však i jiné dotazy, např.: podmínky uzavření manželství podmínky pobytu cizinců v ČR dědění v rámci rodiny, apod. Informačně-poradenské centrum UK Poradna pro studenty se speciálními potřebami Mgr. Helena Rounová, Mgr. Ilona Smotlachová Školská 13a, Praha 1 Tel.: Konzultační hodiny: ÚT: 14:30-16:00 poskytování informací o možnostech studia na fakultách UK pro zájemce z řad handicapovaných studentů odstraňování psychických bariér shromažďováním informací, týkajících se vyrovnávání podmínek pro handicapované studenty Další informace můžete najít v publikaci Informace pro handicapované studenty na Univerzitě Karlově v Praze, která obsahuje souhrnné informace o podmínkách studia, vybavení fakult, odborných pracovištích, speciálních službách pro handicapované studenty. Informačně-poradenské centrum UK Profesní poradna PhDr. Hana Urychová

4 Školská 13a, Praha 1 Tel.: Konzultační hodiny: PO: 15:00-16:30 především na potřeby studentů posledních ročníků studia shromažďování informací, užitečných pro budoucí absolventy, poskytování přehledu o možnostech, které má student po ukončení studia otázky zaměstnanosti absolventů, soustřeďování nabídek zaměstnání, včetně krátkodobých zaměstnání a brigád pořádání akce Absolvent ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta Studentský farář ETF UK Mgr. Jiří Weinfurter P. O. BOX 529, Černá 9, Praha 5 Tel.: , Fax: Konzultační hodiny: ÚT a ČT: 12:00-13:00, 14:30-16:00 ST: 11:00-12:00, 14:00-16:00 osobní setkání a pastorační rozhovory se studenty Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta Poradenské a informační centrum HTF UK při Katedře psychosociálních věd Doc. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Pacovská 4/350, Praha 4, Krč Tel.: poradenství pro zdravotně postižené studenty příprava na přijímací řízení, poradenství při výběru a modifikaci studijního programu, tlumočení do znakové řeči,logopedická a návazná foniatrická péče, poradenství při výběru povolání po absolvování VŠ studia poradenství pro příslušníky kulturních a jazykových minorit poradenská a informační práce pro studenty v oblasti sekt osvětová přednášková činnost a mapování nových náboženských směrů a sekt v ČR Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Psychologická poradna FF UK PhDr. Vendula Junková Celetná 20, Praha 1 (1. patro, č. 142a) Tel. a fax:

5 Konzultační hodiny: ÚT: 13:00-15:00, ČT: 10:00-12:00 (vždy po telefonické domluvě) problémy adaptace na VŠ studium (negativní nálady, strach, úzkost, pocity méněcennosti, psychosomatická onem, poruchy soustředění, paměti či schopnosti se učit) metody studia a studijní práce na VŠ partnerské a interpersonální vztahy, sebepoznávání a sociální komunikace interakční výcvik a zdokonalování sociálně-psychologických a komunikačních dovedností; řešení osobnostních poruch, poruch sebepojetí, sexuální orientace, neurotických potíží, existenciální frustrace, narušených vztahů (k rodičům, partnerům, spolužákům) řešení existenčních otázek spojených s hledáním zaměstnání Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Mediatéka jazykového centra FF UK PhDr. Daniela Janáková Konzultační hodiny: viz webové stránky Mediatéky nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (4. patro, č ) Tel. a fax: konzultace ohledně studia pro nevidomé a neslyšící studenty výuka angličtiny pro neslyšící jazykové programy ve znakové řeči pro neslyšící studenty metodické poradenství pro studenty a učitele prezenční studium cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, LATJ, RJ, ČJ pro cizince, anglický a americký znakový jazyk) pro studenty a učitele FF UK i širší akademickou veřejnost periodika, knižní fond (v AJ, NJ, FJ, ŠJ, LATJ, RJ a ČJ pro cizince) a americká literatura - absenční výpůjčky výstavy jazykových učebnic audio-, video- a počítačové programy pro jazykové samostudium satelitní jazykové vysílání a celovečerní filmy s anglickými titulky cvičné verze cizojazyčných zkoušek, včetně zkoušek do postgraduálního studia Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Centrum podpory studia zrakově postižených na UK při MFF UK RNDr. Rudolf Kryl Malostranské nám. 25, Praha 1 Tel.: , Konzultační hodiny: PO-ČT: 8:30-20:00 PÁ: 8:30-15:00 odborné konzultace

6 braillský i černotiskový tisk a digitalizace učebních textů kurzy i samostatná práce v laboratoři se speciálním vybavením a v počítačové učebně Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Poradenské a inf. Centrum pro zdravotně postižené při PedF UK při katedře spec. pedagogiky Doc. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. M.D. Rettigové 4, Praha 1 (4. patro, č. 469) Tel.: Konzultační hodiny: PO: 10:00-12:00 (v jiném čase po individuální domluvě) všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové řeči ad. technická podpora výuky pro sluchově postižené studenty kurzy znakové řeči pro studenty zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty zajišťování mobility zdravotně postižených studentů při zkouškách, výuce a na praxích zajišťování mezinárodní mobility zdravotně postižených studentů v rámci zahraničního studijního programu Socrates/Erasmus logopedická intervence, korektivní logopedická a návazná foniatrická péče při poruchách a vadách řeči Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. Myslíkova 7, Praha 1 Tel.: , Fax: Konzultační hodiny: PÁ: 12:00-14:00 pomoc při řešení osobní, sociální a studijní krize a komplikací trénink schopnosti sebepoznání, autoregulace a sebeutváření pomoc absolventům a postgraduálním studentům při adaptaci na učitelskou praxi a při řešení některých specifických edukačních problémů z praxe poradenství pro středoškoláky, uvažující o studiu na VŠ (také pro posluchače PřF UK, MFF UK a DAMU) Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta (Ústav pro humanitní studia v lékařství) Psychologická a psychoterapeutická poradna 1. LF UK při Ústavu pro humanitní studia v lékařství Ing. Mgr. Ingrid Hanušová Karlovo náměstí 40(Faustův dům), Praha 2 (2.patro, č. 2)

7 Tel.: (i záznamník) Fax: Konzultační hodiny: PO: 13:00-15:00 orientace na klinickou psychologii, psychodiagnostiku a psychoterapii individuální psychoterapie i skupinový psychologický výcvik řešení osobních problémů, sebepoznávání řešení problémů v partnerských, manželských, rodinných či generačních vztazích pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium, řešení studijních a motivačních problémů Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta Psychologická poradna 2. LF UK Doc. PhDr. Jana Kocourková V Úvalu 84, Praha 5 - Motol Tel.: Fax: Konzultační hodiny: ČT: 13: -14:00 (jinak dle domluvy) prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života pomoc při utváření optimálního modelu studia nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům psychologická a psychoterapeutická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů a absolventů v oblasti osobní, partnerské i rodinné, při překonávání deprese, úzkostnosti, jídelní patologie ad. problémů Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Praha Studentská poradna 3. LF UK při Centru preventivního lékařství MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Ruská 87, Praha 10 Tel.: Fax: Konzultační hodiny: ST: 13:00-15:00 (v jiném čase dle dohody) studijní poradenství, pomoc při orientaci v nárocích studia medicíny, při řešení akademických záležitostí a studijních problémů, při hledání osobního studijního stylu poradenství zaměřené na řešení a prevenci osobních problémů poradenství zaměřené na zvládání stresu, osobní rozvoj a zdravý životní styl

8 psychoterapie zaměřená a zvládání úzkostných a depresivních stavů, psychosomatických potíží, poruch příjmu potravy, apod. program antistresové intervence na webových stránkách poradny Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Středisko služeb pro studenty na LF UK v Plzni MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. Alej Svobody 31, Plzeň Tel.: osobní a psychologické poradenství zdravotní a sociální poradenství (sociální zbezpečení studia, těhotenství) studijní a profesní poradenství (individuální studijní problémy, způsoby vyhledávání pracovních míst) právní poradenství Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Pedagogicko-psychologická poradna LF UK v Hradci Králové PhDr. Marie Rybářová Spolupracovník: MUDr. Lubomír Hadaš Konzultační hodiny: ČT 9:00-16:00 (v případě potřeby po domluvě i v jiné době) Šimkova 870, Hradec Králové Tel.: Pedagogicko-psychologické poradenství, individuální psychoterapie Nejčastěji řešené problémy: sebepojetí studentů řešení zátěžových situací řešení mezilidských vztahů adaptační problémy nespokojenost sám se sebou neúspěšnost v životě neúspěšnost ve studiu vztah k profesi Poradenské centrum spolupracuje: s Linkou důvěry Hradec Králové se Střediskem pro partnerské, osobní a rodinné vztahy spory se Střediskem pro podporu zdraví, prevenci drogové závislosti a AIDS při KHS v HK Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Psychologická poradna FaF UK v Hradci Králové při Katedře sociální a klinické farmacie PhDr. Vladimír Fabera,CSc.

9 Heyrovského 1203, Hradec Králové Tel.: Fax: psychologická diagnostika, strukturování rozumových schopností a osobnosti pomoc při adaptaci studentů na VŠ studium, při snížené sebedůvěře, emocionální labilitě, nedostatku motivace pomoc v problematice partnerských vztahů a při volbě povolání nácvik relaxace a energizace jako součást duševní hygieny trénink tolerance k zátěžovým situacím, schopnosti navazovat kontakty Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Tělovýchovná a pedagogicko-psychologická FTVS UK Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. José Martího 31, Praha 6 - Vokovice Tel.: optimalizace vysokoškolského studia a výuky studijní adaptace a profesní orientace studentů diagnostika osobnostních předpokladů pro různé profese řešení osobních a rodinných problémů psychologická analýza kritických životních situací sportovních a mimosportovních (problémy aktivních výkonnostních a špičkových sportovců) problémy zdravotně handicapovaných Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Institut rehabilitace zrakově postižených při FHS UK Mgr. Pavel Wiener J. Martího 31, Praha 6, Vokovice (budova FTVS UK) Tel. a fax: přímé i expertní posudky a služby pro zrakově postižené proškolování instruktorů prostorové orientace a praktické výchovy pro zrakově postižené vývoj speciálních pomůcek a modelů pro zrakově postižené návrhy na odstraňování architektonických bariér pro zrakově postižené návrhy řešení informačních systémů pro zrakově postižené Studentský zdravotnický ústav Praha Psychologická ambulance pro posluchače VŠ při SZÚP PhDr. Vít Čelikovský

10 Davídkova 69, Praha 8 Tel.: psychologická pomoc v náročných životních situacích a studijních problémech individuální a skupinová psychoterapie, relaxační cvičení partnerské a rodinné poradenství Masarykova univerzita v Brně Masarykova univerzita v Brně Poradenské centrum pro studenty MU Mgr. Šárka Karmazínová Žerotínovo nám. 9, Brno Tel.: Fax: Studijně profesní poradenství, právní a psychologické poradenství Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně Pedagogicko-psychologické poradenství pro studenty Fakulty informatiky MU Brno PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno Tel.: Pedagogicko-psychologické poradenství pro studenty, absolventy fakulty i pedagogy. Problémy studijní, adaptační, osobnostní, interpersonální, zvláštní zaměření pro problematiku vstupu absolventů do praxe. Masarykova univerzita v Brně Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky PhDr. Petr Peňáz Botanická 68A, Brno Tel.: Fax: Psychologické a sociálně psychologické poradenství

11 Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Profesně poradenské centrum Mgr. Iva Tahová Wurmova 7, Olomouc Tel.: Profesní poradenství, studijní poradenství s ohledem na možnosti profilace studenta, pracovně-právní poradenství a poskytování: vzdělávacích služeb - seminářů, tréninků a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností včetně soft dovedností, které jsou u uchazečů o pracovní místo zaměstnavateli identifikovány jako nedostatkové, informačních služeb v oblasti monitoringu trhu práce, typizace pozic a definic profilů; zajištění užšího kontaktu univerzity a studentů s praxí (zajištění praxí, stáží a krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí pro studenty, spolupráce regionálních zaměstnavatelů na výzkumech, projektech a diplomových pracích, organizace kariérových dnů trhu pracovních příležitostí); monitoringu vstupu absolventů na trh práce včetně podpory kontaktu univerzity s absolventy a jejich zaměstnavateli a hodnocení absolventů ze strany firem. Univerzita Palackého v Olomouci Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc Tel.: Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových rodinných a studijních. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Psychologické poradenské centrum na FF UP PhDr. Edita Bosáková Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc. Vodární 6, Olomouc Tel.:. Fax: Psychologické poradenství, pomoc při řešení osobních, partnerských a studijních problémů, adaptačních a jiných problémů.

12 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Vysokoškolská poradna doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Katedra psychologie a patopsychologie PdF, Žižkovo nám. 5, Olomouc Tel: Pedagogicko psychologické poradenství Univerzita Palackého v Olomouci Centrum pomoci handicapovaným Mgr. Gabriela Smečková, Ph. D. Katedra speciální pedagogiky PdF, Žižkovo nám. 5, Olomouc Tel: Bezplatný komplexní poradenský, konzultační, organizační, technický, materiální a asistenční servis pro studenty či uchazeče o studium na UP se všemi typy zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení a pro studenty z jiného jazykového či kulturního prostředí. Služby jsou poskytovány od září do června každého akademického roku na základě individuální domluvy. Služby mají celouniverzitní charakter. Univerzita Palackého v Olomouci Středisko zdravého životního stylu RNDr. Stanislava Reiterová, CSc. (metodická pomoc při tvorbě školních vzdělávacích programů), PhDr. Helena Skarupská (oblast sociálně-zdravotní). Pedagogicko psychologické poradenství Středisko zdravého životního stylu se zabývá otázkami zdravého životního stylu v nejširším slova smyslu včetně problematiky sociálně patologických jevů se zvláštním zřetelem na prevenci závislostí. Poradenství je zaměřeno na pomoc v oblasti nových nebo krizových sociálních situací, nemoci a studia, případně nemoci a budoucího povolání. Univerzita Palackého v Olomouci Studijní oddělení Pedagogické fakulty Mgr. Libuše Lysáková Katedra speciální pedagogiky PdF, Žižkovo nám. 5, Olomouc Tel: , prezenční studium: , 5026, 5029

13 kombinované studium: , Informace o prezenčním a kombinovaném studiu poskytují pracovnice studijního oddělení Univerzita Palackého v Olomouci Středisko celoživotního vzdělávání PaedDr. Pavel Janoušek; Ing. Alena Opletalová Žižkovo nám. 5, Olomouc Tel: ; Fax + tel: ; ; Profesní poradenství se zaměřením na pedagogickou oblast, speciálně pedagogickou oblast, státní správu a sociální služby Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Informační a poradenské centrum Právnické fakulty UP RNDr. Ludmila Jansová tř. 17. listopadu 6, Olomouc Tel.:. IPC plní funkci primárního kontaktního informačního a poradenského střediska zajišťující bezplatné poradenské a informační služby sociálního, studijního a profesního charakteru pro studenty Právnické fakulty UP. Současně se zabývá i výzkumnou, poradenskou a informační činností ve vztahu k uplatnění absolventů v praxi, sleduje možnosti propojení profesních požadavků praxe se zpětnou vazbou k výukovým možnostem a spolupracuje při vytváření tradic školy a budování povědomí veřejnosti. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Právní klinika doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. tř. 17. listopadu 6, Olomouc Tel.: bezúplatná právní pomoc zejména sociálně či jinak handicapovaným osobám v souladu s Řádem právní kliniky. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Profesně poradenské centrum Fakulty tělesné kultury UP Doc. Zbyňěk Svozil tř. Míru 115, Olomouc

14 Tel.: , Fax: Poradenské služby uchazečům o studium, studentům a zaměstnancům UP v těchto oblastech: Studijní poradenství Studijní orientace pro uchazeče o vysokoškolské vzdělání na FTK, podpora v prvních týdnech studia (seznámení s organizací studia, orientace v kreditním systému,...).-poradenství v případě studijních potíží (např. zájem o změnu studijního oboru, individuální studijní program, rozložení či přerušení studia, získání stipendií), informace o možnostech studia v ČR i zahraničí. Profesní poradenství Možnosti uplatnění vybraného oboru na trhu práce, aktuální nabídka pracovních míst, základní přehled a odhad vývoje trhu práce, mapování uplatnění absolventů,... Diagnostika osobnostních předpokladů, kontakt na recruitment agentury. Psychologické poradenství Osobní, partnerské, rodinné, interpersonální problémy (možnosti konzultace, krizové intervence, krátkodobé psychoterapie či doporučení na odborné pracoviště). Psychologická diagnostika společně s programy zaměřenými na sebepoznávání, seberozvoj a seberealizaci. Sportovní diagnostika a poradenství Sportovní diagnostika Poradenství pro sportovní kluby (výběr talentů,...) Poradenství pro studenty se specifickými potřebami a jejich rodiny (studenti s postižením,...) Studijní orientace pro uchazeče o vysokoškolské vzdělání Pomoc při tvorbě individuálních studijních plánů Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta Centrum poradenské služby Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. Jana Zajacová Univerzitní 22, II. posch. Tel.: , ), Právní poradenství v oblasti studijních předpisů pro uchazeče, studenty a absolventy CMTF. Profesní poradenství (uplatnění absolventů na trhu práce) pro uchazeče, studenty a absolventy CMTF. Psychologické poradenství (studijní a sociální adaptace studentů) Sekretariát: adresa: Univerzitní 22, IV. poschodí - poradenská místnost.

15 Duchovní poradenství (duchovní život z křesťanské víry) P. Mgr. Richard Machan, Th.D.; tel.: , IV. poschodí budovy CMTF UP P. doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.; tel.: Centrum Aletti, Křížkovského 2 Internetová poradna UP Poradenský a informační servis pro osoby se specifickými potřebami, lidi v psychosociální krizi, jejich příbuzné, blízké, včetně odborné i laické veřejnosti atd. Na dotazy odpovídají kompetentní odborníci z celé ČR, u psychologického poradenství se výhledově předpokládá on-line provoz. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta pedagogická Vysokoškolská psychologická poradna JU PhDr. Olga Jílková (vedoucí poradny), Mgr. Petr Grinninger, Mgr. Renata Jandová, Mgr. Zuzana Štefánková Dukelská 5 (budova Pedagogické fakulty JU), České Budějovice Tel.: , , Úřední hodiny: Čtvrtek 16:00-18:00 Poradna poskytuje psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům, jejich rodičům, zaměstnancům. Nabízí pomoc při řešení rozmanitých problémů: studijních adaptace na vysokoškolské studium, pomoc při studijních nesnázích, zjišťování studijních předpokladů, informace o studijních návaznostech osobních sebepoznávání a seberealizace, pomoc při řešení různých psychických obtíží, v partnerských vztazích, při zvládání závislostí profesních pomoc v otázkách uplatnění na trhu práce, při vyplňování vstupních dotazníků a instruktáže pro vstupní rozhovor. Podle potřeby zprostředkujeme i případné potřebné kontakty s dalšími odborníky nebo pracovišti. Poradenské služby jsou dobrovolné, důvěrné a bezplatné. Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta Psychologická poradna IPC ZČU v Plzni PhDr. Miloslava Hříchová, CSc. Chodské nám. 1, Plzeň

16 Tel.: Psychologické poradenství Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Univerzitní poradenské centrum Mgr. Šárka Machátová Brněnská 2, Ústí nad Labem Tel.: (dopoledne) Fax: (fax, záznamník) Studijní, studijně orientační, profesní, psychologické a sociální poradenství Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Akademické informační centrum (CIPS) Radmila Černá Dvořákova 7, Ostrava Tel.: Fax: (sekce Součásti OU Akademické informační centrum) Poradenství pro studenty, absolventy a uchazeče o studium na OU v Ostravě. Psychologické a profesní poradenství je poskytováno prostřednictvím Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Ostravě. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Poradenské centrum Slezské univerzity Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Univerzitní nám. 1934/3, Karviná Tel./Fax: ,

17 Studijní a profesní poradenství pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež, psychologické poradenství Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita Poradenské centrum Slezské univerzity PhDr. Věra Juříčková Hradecká ul. 17, Opava Tel. a fax: , Studijní a profesní poradenství pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež, psychologické poradenství Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav poradenských informací PhDr. Oldřich Berka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná Tel./Fax:. Výzkum a vývoj v oblasti vysokoškolského vzdělávání a poradenství, služby pro veřejnost prostřednictvím Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Akademická psychologická poradna Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Tel.: Fax: Řešení osobních, studijních, rodinných a profesních problémů studentů školy Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum profesní orientace pro studenty VŠE v konkurzním řízení nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Tel.:

18 Fax: Pomoc studentům v profesní orientaci a zajištění praxí pro studenty CEMS Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Psychologická poradna Univerzity Hradec Králové Doc. PhDr. Danuše Heřmanská, CSc. Víta Nejedlého 573, Hradec Králové Tel.: Psychologické poradenství České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT Mgr. Taťána Cihlářová Studentský dům, Bechyňova 3, Praha 6 Tel.: Fax: Informační služby, studijní, psychologické, sociálně-právní a kariérní poradenství České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Poradenské středisko pro studenty Mgr. Petra Halířová, Otakar Vlček Technická 2, Praha 6 Tel.: Fax: Profesní, studijní, psychologické a duchovní poradenství České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

19 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Informační středisko Terézia Němcová Technická 4, Praha 6 Tel.: Fax: Informace pro uchazeče o studium, studijní a profesní poradna pro studenty České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Psychologická služba PhDr. Mgr. Jana Šmolíková Horská 2, Praha 2 Tel.: Psychologická služba je určena studentům dopravní fakulty, kteří hledají odbornou konzultaci výukových i osobních problémů Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně (odbor poradenství) Ing. Vlastimil Bejček, Mgr. Jiří Černý,Mgr. Magda Šustrová, Antonínská 548/1, Brno Tel.: Posláním Centra vzdělávání a poradenství je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na VUT, poskytovat na VUT související poradenské, informační a organizační služby a vlastní vzdělávací a poradenskou činností vhodně doplňovat vzdělávání a poradenství fakult Vysokého učení technického. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Vysokoškolská poradna při Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně Mgr. Ing. Irena Ocetková Žižkova 17, Brno Tel.:

20 Poradenská pomoc při studiu, při řešení osobních problémů a při zapojování absolventů do praxe. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Akademická psychologická poradna PhDr. Emílie Franková Kolejní 4, Brno Tel.: Fax: Poradenství zaměřené na kreativitu a rozvíjení manažerských a podnikatelských dovedností poznávání sebe sama, poznávání druhých, ovlivňování sebe sama, ovlivňování druhých. Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta Informační a poradenské centrum Ivana Veselá Studentská 84, Pardubice Tel.: Fax: kontakty/ipc_ html studijně-informační poradenství (pomoc při řešení problémů souvisejících se studiem, informace o možnostech a podmínkách studia na FES Univerzity Pardubice, informace o nabídkách různých typů vzdělání pro studenty, podpora v prvních týdnech studia) poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu) profesní poradenství (informace o nabídkách a trendech na trhu práce) sociální poradenství(stipendia, ubytování) psychologicko-právní poradenství (řešení aktuálních osobních problémů - studijních, partnerských, interpersonálních) Současně se zabývá i poradenskou a informační činností ve vztahu k uplatnění absolventů v praxi, sleduje možnosti propojení profesních požadavků praxe se zpětnou vazbou k výukovým možnostem a spolupracuje při vytváření tradic školy a budování povědomí veřejnosti. Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta Akademická psychologická poradna. Studentská 84, Pardubice Tel.:

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2008

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2008 Přehled 2008 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2008 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum Prosinec 2008 (aktualizováno 7.5.2009) OBSAH

Více

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011 Přehled 2011 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011 Univerzita Karlova v Praze, Informačně poradenské centrum březen 2011 OBSAH Obsah... 5 Úvod... 9

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011 2011 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice 2013 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více