Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011"

Transkript

1 Přehled 2011 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011

2

3 Univerzita Karlova v Praze, Informačně poradenské centrum březen 2011

4

5 OBSAH Obsah... 5 Úvod... 9 Česká zemědělská univerzita...10 Studijní a informační centrum...10 Institut vzdělávání a poradenství...10 Poradenské středisko pro studenty ČZU se speciálními potřebami (Institut vzdělávání a poradenství)...11 Psychologická poradna při katedře psychologie PEF ČZU (Institut vzdělávání a poradenství)...12 České vysoké učení technické v Praze...13 Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)...13 Kariérní centrum při ČVUT...14 Poradenské a náborové centrum ČVUT FEL...15 Psychologická poradna pro studenty Fak. dopravní ČVUT...15 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích...16 Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích...16 Vysokoškolská psychologická poradna JU...17 Masarykova univerzita...17 Poradenské centrum MU...17 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky...18 Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně...18 Poradenské centrum pro studenty

6 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s Kabinet profesní přípravy...19 Ostravská univerzita v Ostravě...20 Pyramida Centrum podpory studentům se speciálními potřebami...20 Policejní akademie České republiky v Praze...21 Poradenské centrum...21 Slezská univerzita v Opavě...21 Univerzitní poradenské centrum...21 Technická univerzita v Liberci...22 Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením...22 Univerzita Hradec Králové...23 Poradenské centrum UHK...23 Augustin středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami...23 Univerzita Jana Ámose Komenského...24 Akademické poradenské centrum...24 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem...24 Univerzitní poradenské centrum...25 Univerzita Karlova v Praze...25 Adiktologická ambulance 1. LF UK (klinické pracoviště Centra adiktologie)...25 Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK...26 Centrum podpory studia zrakově postižených na UK Laboratoř Carolina při MFF UK

7 Informačně poradenské centrum UK...27 Mediatéka Jazykového centra FF UK...29 Pedagogicko psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové...30 Poradenské centrum pro studenty UK HTF se specifickými potřebami...31 Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK...32 Psychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze...33 Psychologická poradna 2. LF UK...33 Psychologická poradna FaF UK v Hradci Králové při katedře sociální a klinické farmacie...34 Psychologická poradna pro vysokoškoláky při FF UK Praha...35 Středisko služeb pro studenty LF UK v Plzni...35 Studentská poradna 3.LF UK při Ústavu zdraví dětí a mládeže...36 Tělovýchovná a pedagogicko psychologická poradna FTVS UK...37 Univerzita obrany v Brně...38 Psychologická poradna pro studenty...38 Univerzita Palackého v Olomouci...39 Centrum pomoci handicapovaným...39 Centrum poradenské služby CMTF UP...39 Profesně poradenské centrum FF UP...40 Profesně poradenské centrum FTK UP...41 Poradenství a konzultace pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

8 Specializované pracoviště pro podporu studentů a absolventů PŘF UP v Olomouci...42 Vysokoškolská sociálně právní poradna...43 Univerzita Pardubice...44 Informační a poradenské centrum FES...44 Informační a poradenské centrum při Filozofické fakultě UP...45 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně...45 Akademická poradna UTB ve Zlíně...45 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava...46 Koordinátorka studia handicapovaných na fei...46 Poradenské centrum VŠB TU Ostrava...46 Vysoká škola ekonomická v Praze...47 Rozvojové a poradenské centrum...47 Vysoké učení technické v Brně...47 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně sekce Poradenství pro studenty47 Západočeská univerzita v Plzni...48 Informační a poradenské centrum ZČU...48 Poznámky...50 Poznámky...51 Poznámky

9 ÚVOD Dovolujeme si představit nový přehled informačních a poradenských pracovišť jednotlivých vysokých škol v ČR, ať již působících v rámci celé školy nebo v rámci fakulty či katedry. Zahrnuty jsou nejen vysoké školy veřejné, ale také státní a soukromé. U každého pracoviště nalezneme název, základní kontaktní údaje, provozní dobu a stručný popis poskytovaných služeb. Aktuálnost údajů nelze dlouhodobě zaručit. V období shromažďování údajů byla většina pracovišť kontaktována a údaje ověřovány. Alternativně se čerpalo z aktuálních webových stránek. V neposlední řadě přispěl k nashromáždění údajů také dotazník vytvořený IPC UK a rozesílaný v první polovině roku 2008 jednotlivým informačním a poradenským pracovištím. Která z nich se dotazníkového průzkumu zúčastnila, lze zjistit v položce průzkum Přehled informačních a poradenských pracovišť není určen pouze pro interní účely toho kterého pracoviště, ale také pro studenty, uchazeče o studium a pracovníky jednotlivých fakult. Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy v Praze Prosinec

10 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Vedoucí úseku: Ing. Daniel Novák, CSc. Kontaktní osoba: Jitka Schlaichertová Telefon: Provozní doba: (Konzultace pro studenty): pondělí , středa , pátek (mimo uvedenou dobu:tel /002) Průzkum 2008: Ne svými informačními službami podporuje především pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a posluchačům pomáhá při plnění studijních úkolů provozuje online poradenské služby studentům: INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V Lázních 3, Praha 5 Malá Chuchle Vedoucí úseku: prof., Ing. Milan Slavík, CSc. Kontaktní osoba: prof., Ing. Milan Slavík, CSc. Telefon:

11 PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO STUDENTY ČZU SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI (INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ) Kamýcká 12/89, Praha 6 Suchdol (kolej F) Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Telefon: Provozní doba: Během akademického roku každou středu (objednání předem telefonicky či em doporučeno) poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se zrakovým, sluchovým a řečovým postižením zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící studenty ČZU organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studenty ČZU poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se specifickými poruchami učení a pro studenty ČZU s chronickým onemocněním iniciuje odstraňování architektonických bariér na ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU studentům s omezenou mobilitou zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, tutoring, asistence při studiu) spolupracuje s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách, vysokoškolských ústavech a v dalších součástech ČZU, podporou studia studentů se speciálními potřebami, jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU 11

12 PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEF ČZU (INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ) Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Vedoucí úseku: PhDr. Pavla Rymešová Kontaktní osoba: Ludmila Jindrová Telefon: zabezpečený přístup pouze pro studenty ČZU Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové dohody) Průzkum 2008: Ne psychologické individuální poradenstvípro všechny fakulty a instituty ČZU 12

13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT (CIPS) České vysoké učení technické v Praze Rektorát CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 Vedoucí úseku: Mgr. Taťána Cihlářová Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek veškeré informace o studiu a dění na ČVUT pro studenty a zájemce o studium (letáky, brožury, studentské noviny, časopisy) informace pro mimoškolní život (vzdělávání, volný čas, cestování, brigády, práce v zahraničí, zdraví, kultura, pomoc v krizi) odborné poradny pro individuální pomoc: studijní, psychologická, sociálně právní, duchovní, poradna pro handicapované besedy, semináře, přednášky a workshopy STUDIJNÍ PORADNA Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová Telefon: Provozní doba: po předchozí telefonické či ové domluvě PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková (odborná psychologická pomoc) Eva Helebrantová (poradce v oblasti osobního rozvoje) Telefon: Provozní doba: úterý (nutné objednat se předem) středa, čtvrtek

14 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Kontaktní osoba: Pavlína Mařasová Telefon: Provozní doba: středa DUCHOVNÍ PORADNA Kontaktní osoba: Vladimír Slámečka Telefon: Provozní doba: čtvrtek PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Čalkovská Telefon: Provozní doba: úterý (jindy po telefonické domluvě) KARIÉRNÍ CENTRUM PŘI ČVUT České vysoké učení technické v Praze, Rektorát CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 Vedoucí úseku: Ing. Ilona Prausová Kontaktní osoba: Veronika Lobreisová Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické či ové domluvě) pomoc se startem kariéry pomoc firmám kontaktovat talentované studenty pořádání seminářů na rozvoj soft skills (time management, neverbální komunikace, prezentační dovednosti, společenské chování, aj.) příprava exkurzí a stáží v podnicích nabídka poradenství (příprava na pohovor, CV, volba povolání) 14

15 PORADENSKÉ A NÁBOROVÉ CENTRUM ČVUT FEL České vysoké učení technické v Praze Elektrotechnická fakulta Technická 2, Praha 6 (blok A3) Vedoucí úseku: Otakar Vlček STUDIJNÍ PORADENSTVÍ PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc. Telefon: Provozní doba: pondělí, středa hodin STUDIUM V ZAHRANIČÍ (LLP ERASMUS), STUDIJNÍ PORADENSTVÍ, INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM Kontaktní osoba: Otakar Vlček Telefon: Provozní doba: denně PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY FAK. DOPRAVNÍ ČVUT České vysoké učení technické v Praze Dopravní fakulta Horská 3, Praha 2 Vedoucí úseku: PhDr. Jana Šmolíková Kontaktní osoba: PhDr. Jana Šmolíková Telefon: Provozní doba: Středa (schůzku v jiném termínu je možné domluvit telefonicky či prostřednictvím u) 15

16 pomoc při adaptačních obtížích při zahájení studia zjišťování studijních předpokladů (intelektových schopností), osobnostních vlastností a zaměření pomoc při studijních nesnázích a neúspěchu přetrvávající specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚ JOVICÍCH Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13, České Budějovice Vedoucí úseku: doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc. Kontaktní osoba: doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc. Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D. Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické či ové domluvě) Poradenské pracoviště působí v rámci fakulty a nabízí nejen studijní orientaci pro uchazeče o studium a studenty, ale také profesní poradenství. Z dalších aktivit je to pořádání Dne otevřených dveří při ZF JU, pravidelná prezentace na veletrhu Gaudeamus, stálý kontakt s českými i zahraničními firmami a podílení se na grantech. Jako metody práce využívá poradenský úsek semináře, workshopy, jednotný elektronický systém, účast na veletrzích a tištěnou propagaci. Cílovými skupinami jsou uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, studijní oddělení fakulty a zahraniční uchazeči o studium. Nástrojem propagace je především fakultní web, web poradenského pracoviště, tištěné letáky a upoutávky ke stálým službám i jednorázovým akcím. Aktivity profesního poradenství se zaměřují formou rozhovoru především na uchazeče o studium 16

17 VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická fakulta Dukelská 5 (budova Pedagogické fakulty JU) České Budějovice Vedoucí úseku: PhDr. Olga Jílková Kontaktní osoba: PhDr. Olga Jílková Telefon: Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové domluvy) psychologické poradenské služby a psychoterapeutická pomoc studentům, jejich rodičům, zaměstnancům. adaptace na vysokoškolské studium pomoc při studijních nesnázích, zjišťování studijních předpokladů, informace o studijních návaznostech sebepoznávání a seberealizace pomoc při řešení různých psychických obtíží, vpartnerských vztazích, při zvládání závislostí pomoc v otázkách uplatnění na trhu práce, při vyplňování vstupních dotazníků ainstruktáže pro vstupní rozhovor. MASARYKOVA UNIVERZITA PORADENSKÉ CENTRUM MU Masarykova univerzita v Brně, Rektorát Komenského nám. 2, Brno Vedoucí úseku: Mgr. Šárka Karmazínová Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Karmazínová Telefon: Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové domluvy) 17

18 studijní poradenství profesní poradenství psychologické poradenství právní poradenství STŘEDISKO PRO POMOC STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY Masarykova univerzita Botanická 68A, Brno Vedoucí úseku: PhDr. Petr Peňáz Kontaktní osoba: PhDr. Petr Peňáz Telefon: Provozní doba: (konzultační hodiny) Pondělí pátek Průzkum 2008: Ne psychologické a sociálně psychologické poradenství logopedické poradenství právní a profesní poradenství informační a organizační služby v oblasti sociální a komunikační inkluze MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Zemědělská 1, Brno Vedoucí úseku: Ing. Pavel Máchal, CSc. Kontaktní osoba: PhDr. Jana Čihounková Telefon: Provozní doba: dle předchozí telefonické či ové dohody 18

19 profesní a psychologické poradenství MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. KABINET PROFESNÍ PŘÍPRAVY Moravská vysoká škola Olomouc,o.p.s. Rektorát Jeremenkova 1142/42, Olomouc Hodolany Vedoucí úseku: doc.phdr. et Dr. Libuše Podlahová Kontaktní osoba: PhDr. Jana Marešová Telefon: Provozní doba: úterý (doc. Podlahová) pondělí a středa (PhDr. Marešová) POSKYTOVANÉ SLUŽBY profesní orientace interní vzdělávání zaměstnanců MVŠO začlenění studentů do společnosti uplatnění absolventa na trhu práce poskytování cenných rad při profesní profilaci rozvoj všech složek lidské osobnosti, zdokonalování praktických dovedností, rozvoj individuálních schopností 19

20 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PYRAMIDA CENTRUM PODPORY STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Ostravská univerzita v Ostravě Bráfova 3, Ostrava 1 Vedoucí úseku: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Kontaktní osoba: Petr Figala Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek 8 11, 12 15, pátek 8 11, PODPORA UCHAZEČŮM O STUDIUM: poskytování informací o možnostech studia, přijímacího řízení, organizace informačních seminářů pro uchazeče organizace přípravných kurzů ke studiu ad. PODPORA STUDENTŮM: pedagogické poradenství, speciálně pedagogické poradenství konzultant (psycholog) pro řešení obtížných situací při studiu zapisovatelská služba zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb, zpřístupňování studijních materiálů v potřebných formátech, zápůjční služba speciální techniky ad. AKTIVITY PRO ZAMĚSTNANCE OU: kurzy znakového jazyka, odb. semináře a školení k pravidlům kontaktu se studenty se spec. potř. e learningové kurzy semináře pro výchovné poradce individuální poradenství. ON LINE CENTRUM ZNAKOVÉHO PŘEKLADU 20

21 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PORADENSKÉ CENTRUM Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 Vedoucí úseku: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Chvostková Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické domluvě) studijní poradenství profesní poradenství psychologické poradenství právní poradenství SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ UNIVERZITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM Vedoucí úseku: Kontaktní osoba: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Na Vyhlídce 1078, Karviná Lucie Brumovská Lucie Brumovská Monika Pohludková Martina Melicharová Provozní doba: pondělí úterý čtvrtek pátek po dohodě Průzkum 2008: Ne 21

22 psychologické poradenství poradenství pro vysokoškolské studium v ČR a zahraničí poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI AKADEMICKÁ PORADNA A PORADNA PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ STUDIA LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Studentská 2, Liberec 1 Vedoucí úseku: Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. Mgr. Iveta Pospíšilová Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické či ové domluvě) pondělí pátek studijně informační poradenství pedagogicko psychologické a sociálně psychologické poradenství základní sociálně právní konzultace sociální práce profesní a kariérové poradenství speciálně pedagogická a pedagogicko psychologická diagnostika a poradenství návrhy a realizace individuálních vzdělávacích strategií pomoc při řešení studijních problémů v souvislosti se zdravotním či sociálním znevýhodněním zprostředkování podpůrných služeb pro studenty s handicapem 22

23 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PORADENSKÉ CENTRUM UHK Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 (budova č. 3) Vedoucí úseku: Mgr. Kateřina Juklová Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Juklová Telefon: Provozní doba: (dle dohody) informační služby (o existujících zařízeních, odbornících pracujících ve výše uvedených oborech) studijní poradenství právní poradenství psychologické poradenství péče o handicapované studenty (pomoc ve smyslu jejich integrace do skupiny) AUGUSTIN STŘEDISKO PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Univerzita Hradec Králové Rektorát Hradecká 1227/4 (budova č. 3) Vedoucí úseku: Mgr. Lucie Misařová Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Misařová Telefon: Provozní doba: pondělí pátek Průzkum 2008: Ne 23

24 poradenství v otázkách studia a metodiky odborné práce pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami, se zvláštní pozorností ke studentům prvních ročníků poradenství pro akademické pracovníkya spolupráce se zainteresovanými subjekty zprostředkování psychologické, sociálně rehabilitační a sociálně právní péče poradenství v oblasti tlumočnických služeb pro sluchově postižené spolupráce s organizacemi pro smyslově, tělesně a zdravotně postižené UNIVERZITA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM Univerzita Jana Ámose Komenského Roháčova 89, Praha 3 Vedoucí úseku: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Kontaktní osoba: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Telefon: sppg centrum.php Provozní doba: pondělí úterý čtvrtek pedagogicko psychologické poradenství studijní a profesní poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium právní a sociální poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami služby osobní asistence UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 24

25 UNIVERZITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hoření 13, Ústí nad Labem Vedoucí úseku: Mgr. Šárka Machátová Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bambulová Telefon: Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek Středa poradenství studijně orientační poradenství studijní poradenství psychologické poradenství profesní UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 1. LF UK (KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA ADIKTOLOGIE) Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ke Karlovu 11, Praha 2 Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vondráčková Telefon: (mobil) Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové domluvy) Průzkum 2008: Ne informační servis včetně internetového poradenství 25

26 individuální poradenství a psychoterapie poradenství pro rodinné příslušníky či osoby blízké párové, rodinné poradenství a terapie krizová intervence diagnostika AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Myslíkova 7, Praha 1 Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. Telefon: Provozní doba: (po předchozí domluvě telefonicky či em) Průzkum 2008: Ne individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu pomoc při řešení osobní, sociální a studijní krize a komplikací trénink schopnosti sebepoznání, autoregulace a sebeutváření pomoc absolventům a postgraduálním studentům při adaptaci na učitelskou praxi a při řešení některých specifických edukačních problémů z praxe také pro posluchače PřF UK, MFF UK a DAMU 26

27 CENTRUM PODPORY STUDIA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA UK LABORATOŘ CAROLINA PŘI MFF UK Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta Malostranské nám. 25, Praha 1 Vedoucí úseku: RNDr. Rudolf Kryl Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Šmíd Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek Průzkum 2008: Ne odborné konzultace braillský i černotiskový tisk a digitalizace učebních textů obstarávání studijních materiálů v elektronické formě (od nakladatelů, skenování, formátování ad.) kurzy i samostatná práce v laboratoři se speciálním vybavením INFORMAČNĚ PORADENSKÉ CENTRUM UK Univerzita Karlova v Praze, Rektorát Celetná 13, Praha 1 Vedoucí úseku: PhDr. Hana Urychová Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek INFORMAČNÍ studium na Univerzitě Karlově 27

28 přijímací řízení ke studiu na Univerzitu Karlovu možnosti studia v zahraničí možnosti studia zahraničních studentů na UK informace pro absolventy studia na Univerzitě Karlově celoživotním vzdělávání PORADENSKÉ PROFESNÍ PORADNA Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová Telefon: Provozní doba: úterý (doporučeno objednat se telefonicky) PORADNA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Beerová Provozní doba: pondělí (doporučeno objednat se em) PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková Telefon: Provozní doba: středa pátek (doporučeno objednat se telefonicky) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: Pavla Špinarová Telefon: Provozní doba: čtvrtek (doporučeno objednat se telefonicky) 28

29 KANCELÁŘ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Celetná 13, Praha 1 Kontaktní osoba: Alice Rytychová, Dis. Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické domluvě) VÝDEJNÍ CENTRUM PRŮKAZŮ (STUDENT, ZAMĚSTNANEC, EXTERNÍ UŽIVATEL SLUŽEB UK) Celetná 13, Praha 1 Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Pohorecký Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta nám. J.Palacha 2, Praha 1 Vedoucí úseku: PhDr. Daniela Janáková, CSc. Kontaktní osoba: PhDr. Daniela Janáková, CSc. (místnost č. 422) Mgr. Marie Doležalová (místnost č.422) Telefon: Provozní doba: místnost č. 421 pondělí výuka neslyšících angl individuální výuka angl. pro vícečetně handicapované studenty středa konzultace pro aspiranty oboru speciální didaktika 29

30 čtvrtek Průzkum 2008: výuka neslyšících studentů angl konzultace(přednostně pro nevidomé a handicapované studenty) Ano konzultace ohledně cizojazyčného studia pro nevidomé, neslyšící a vícečetně handicapované studenty výuka angličtiny pro neslyšící a nevidomé studenty jazykové programy ve znakové řeči a titulkované celovečerní filmy pro neslyšící studenty, anglické audio knihy a hybridní učebnice pro nevidomé studenty metodické poradenství a odborná literatura pro studenty a učitele PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. PhDr. Mariana Bažantová Telefon: Provozní doba: čtvrtek (po předchozí telefonické domluvě) Poradna je primárně určena medikům LF UK, sekundárně uchazečům o studium na LF HK, pracovníkům fakulty a případně i dalším zájemcům. neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl pedagogicko psychologické poradenství poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou intra a interpersonální konflikty, zátěžové situace životní styl, formování životní filozofie konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny 30

31 PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY UK HTF SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, Praha 4 Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Telefon: html PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI A STUDENTY ZE ZAHRANIČÍ Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.(místnost L106) Provozní doba: pondělí (v jiném čase po předchozí domluvě) PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ) Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Olga Zelinková,CSc.(místnost L105) Provozní doba: pátek (čas dle předchozí dohody) INFORMAČNÍ CENTRUM O NÁBOŽENSTVÍ A SEKTÁCH Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. (místnost L107) Provozní doba: středa (v jiném čase po předchozí domluvě) PORADNA PRO STUDENTY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A OMEZENÍM MOBILITY Kontaktní osoba: PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Provozní doba: pondělí (v jiném čase po předchozí domluvě) 31

32 KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA POSTPENITENCIÁRNÍ PROBLEMATIKU Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Jaluška Provozní doba: druhý a čtvrtý pátek v měsíci PORADNA PRO STUDENTY S HANDICAPEM PŘI KATEDŘE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4, Praha 1 Vedoucí úseku: Doc. PaedDr. Radka Wildová, PhD. Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Lea Květoňová Telefon: Provozní doba: pondělí (jiný termín dle telefonické či ové domluvy) Průzkum 2008: Ne všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové řeči ad. zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty 32

33 PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA PŘI ÚSTAVU PRO HUMANITNÍ STUDIA V LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PRAZE Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Karlovo náměstí 40 (Faustův dům), Praha 2 Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD. Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD. Telefon: (pro individuální konzultace) Provozní doba: pondělí orientace na klinickou psychologii, psychodiagnostiku a psychoterapii individuální psychoterapie i skupinový psychologický výcvik řešení osobních problémů, sebepoznání řešení problémů v partnerských, manželských, rodinných či generačních vztazích pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium, řešení studijních a motivačních problémů PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 2. LF UK Univerzita Karlova v Praze 2. Lékařská fakulta V úvalu 84, Praha 5 Vedoucí úseku: Doc.PhDr. Jana Kocourková Kontaktní osoba: Doc.PhDr. Jana Kocourková Telefon: Provozní doba: čtvrtek (další termín dle předchozí domluvy) Průzkum 2008: Ne 33

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2008

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2008 Přehled 2008 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2008 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum Prosinec 2008 (aktualizováno 7.5.2009) OBSAH

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011 2011 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice 2013 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Program na podporu znevýhodněných osob při přijímání a studiu na vysoké škole,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Adresář členů Asociace U3V České republiky

Adresář členů Asociace U3V České republiky Adresář členů Asociace U3V České republiky Aktualizace 19. 02. 2013 Univerzita Karlova v Praze (členové Asociace U3V mají uveden specifický symbol) (specifický symbol 051) Katolická teologická fakulta

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. pořádá ve spolupráci s Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze 1. konferenci s mezinárodní účastí na téma: Vysokoškolské poradenství

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více