Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011"

Transkript

1 Přehled 2011 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011

2

3 Univerzita Karlova v Praze, Informačně poradenské centrum březen 2011

4

5 OBSAH Obsah... 5 Úvod... 9 Česká zemědělská univerzita...10 Studijní a informační centrum...10 Institut vzdělávání a poradenství...10 Poradenské středisko pro studenty ČZU se speciálními potřebami (Institut vzdělávání a poradenství)...11 Psychologická poradna při katedře psychologie PEF ČZU (Institut vzdělávání a poradenství)...12 České vysoké učení technické v Praze...13 Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)...13 Kariérní centrum při ČVUT...14 Poradenské a náborové centrum ČVUT FEL...15 Psychologická poradna pro studenty Fak. dopravní ČVUT...15 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích...16 Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích...16 Vysokoškolská psychologická poradna JU...17 Masarykova univerzita...17 Poradenské centrum MU...17 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky...18 Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně...18 Poradenské centrum pro studenty

6 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s Kabinet profesní přípravy...19 Ostravská univerzita v Ostravě...20 Pyramida Centrum podpory studentům se speciálními potřebami...20 Policejní akademie České republiky v Praze...21 Poradenské centrum...21 Slezská univerzita v Opavě...21 Univerzitní poradenské centrum...21 Technická univerzita v Liberci...22 Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením...22 Univerzita Hradec Králové...23 Poradenské centrum UHK...23 Augustin středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami...23 Univerzita Jana Ámose Komenského...24 Akademické poradenské centrum...24 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem...24 Univerzitní poradenské centrum...25 Univerzita Karlova v Praze...25 Adiktologická ambulance 1. LF UK (klinické pracoviště Centra adiktologie)...25 Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK...26 Centrum podpory studia zrakově postižených na UK Laboratoř Carolina při MFF UK

7 Informačně poradenské centrum UK...27 Mediatéka Jazykového centra FF UK...29 Pedagogicko psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové...30 Poradenské centrum pro studenty UK HTF se specifickými potřebami...31 Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK...32 Psychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze...33 Psychologická poradna 2. LF UK...33 Psychologická poradna FaF UK v Hradci Králové při katedře sociální a klinické farmacie...34 Psychologická poradna pro vysokoškoláky při FF UK Praha...35 Středisko služeb pro studenty LF UK v Plzni...35 Studentská poradna 3.LF UK při Ústavu zdraví dětí a mládeže...36 Tělovýchovná a pedagogicko psychologická poradna FTVS UK...37 Univerzita obrany v Brně...38 Psychologická poradna pro studenty...38 Univerzita Palackého v Olomouci...39 Centrum pomoci handicapovaným...39 Centrum poradenské služby CMTF UP...39 Profesně poradenské centrum FF UP...40 Profesně poradenské centrum FTK UP...41 Poradenství a konzultace pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

8 Specializované pracoviště pro podporu studentů a absolventů PŘF UP v Olomouci...42 Vysokoškolská sociálně právní poradna...43 Univerzita Pardubice...44 Informační a poradenské centrum FES...44 Informační a poradenské centrum při Filozofické fakultě UP...45 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně...45 Akademická poradna UTB ve Zlíně...45 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava...46 Koordinátorka studia handicapovaných na fei...46 Poradenské centrum VŠB TU Ostrava...46 Vysoká škola ekonomická v Praze...47 Rozvojové a poradenské centrum...47 Vysoké učení technické v Brně...47 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně sekce Poradenství pro studenty47 Západočeská univerzita v Plzni...48 Informační a poradenské centrum ZČU...48 Poznámky...50 Poznámky...51 Poznámky

9 ÚVOD Dovolujeme si představit nový přehled informačních a poradenských pracovišť jednotlivých vysokých škol v ČR, ať již působících v rámci celé školy nebo v rámci fakulty či katedry. Zahrnuty jsou nejen vysoké školy veřejné, ale také státní a soukromé. U každého pracoviště nalezneme název, základní kontaktní údaje, provozní dobu a stručný popis poskytovaných služeb. Aktuálnost údajů nelze dlouhodobě zaručit. V období shromažďování údajů byla většina pracovišť kontaktována a údaje ověřovány. Alternativně se čerpalo z aktuálních webových stránek. V neposlední řadě přispěl k nashromáždění údajů také dotazník vytvořený IPC UK a rozesílaný v první polovině roku 2008 jednotlivým informačním a poradenským pracovištím. Která z nich se dotazníkového průzkumu zúčastnila, lze zjistit v položce průzkum Přehled informačních a poradenských pracovišť není určen pouze pro interní účely toho kterého pracoviště, ale také pro studenty, uchazeče o studium a pracovníky jednotlivých fakult. Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy v Praze Prosinec

10 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Vedoucí úseku: Ing. Daniel Novák, CSc. Kontaktní osoba: Jitka Schlaichertová Telefon: Provozní doba: (Konzultace pro studenty): pondělí , středa , pátek (mimo uvedenou dobu:tel /002) Průzkum 2008: Ne svými informačními službami podporuje především pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a posluchačům pomáhá při plnění studijních úkolů provozuje online poradenské služby studentům: INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V Lázních 3, Praha 5 Malá Chuchle Vedoucí úseku: prof., Ing. Milan Slavík, CSc. Kontaktní osoba: prof., Ing. Milan Slavík, CSc. Telefon:

11 PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO STUDENTY ČZU SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI (INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ) Kamýcká 12/89, Praha 6 Suchdol (kolej F) Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Telefon: Provozní doba: Během akademického roku každou středu (objednání předem telefonicky či em doporučeno) poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se zrakovým, sluchovým a řečovým postižením zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící studenty ČZU organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studenty ČZU poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se specifickými poruchami učení a pro studenty ČZU s chronickým onemocněním iniciuje odstraňování architektonických bariér na ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU studentům s omezenou mobilitou zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, tutoring, asistence při studiu) spolupracuje s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách, vysokoškolských ústavech a v dalších součástech ČZU, podporou studia studentů se speciálními potřebami, jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU 11

12 PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEF ČZU (INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ) Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Vedoucí úseku: PhDr. Pavla Rymešová Kontaktní osoba: Ludmila Jindrová Telefon: zabezpečený přístup pouze pro studenty ČZU Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové dohody) Průzkum 2008: Ne psychologické individuální poradenstvípro všechny fakulty a instituty ČZU 12

13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT (CIPS) České vysoké učení technické v Praze Rektorát CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 Vedoucí úseku: Mgr. Taťána Cihlářová Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek veškeré informace o studiu a dění na ČVUT pro studenty a zájemce o studium (letáky, brožury, studentské noviny, časopisy) informace pro mimoškolní život (vzdělávání, volný čas, cestování, brigády, práce v zahraničí, zdraví, kultura, pomoc v krizi) odborné poradny pro individuální pomoc: studijní, psychologická, sociálně právní, duchovní, poradna pro handicapované besedy, semináře, přednášky a workshopy STUDIJNÍ PORADNA Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová Telefon: Provozní doba: po předchozí telefonické či ové domluvě PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková (odborná psychologická pomoc) Eva Helebrantová (poradce v oblasti osobního rozvoje) Telefon: Provozní doba: úterý (nutné objednat se předem) středa, čtvrtek

14 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Kontaktní osoba: Pavlína Mařasová Telefon: Provozní doba: středa DUCHOVNÍ PORADNA Kontaktní osoba: Vladimír Slámečka Telefon: Provozní doba: čtvrtek PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Čalkovská Telefon: Provozní doba: úterý (jindy po telefonické domluvě) KARIÉRNÍ CENTRUM PŘI ČVUT České vysoké učení technické v Praze, Rektorát CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 Vedoucí úseku: Ing. Ilona Prausová Kontaktní osoba: Veronika Lobreisová Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické či ové domluvě) pomoc se startem kariéry pomoc firmám kontaktovat talentované studenty pořádání seminářů na rozvoj soft skills (time management, neverbální komunikace, prezentační dovednosti, společenské chování, aj.) příprava exkurzí a stáží v podnicích nabídka poradenství (příprava na pohovor, CV, volba povolání) 14

15 PORADENSKÉ A NÁBOROVÉ CENTRUM ČVUT FEL České vysoké učení technické v Praze Elektrotechnická fakulta Technická 2, Praha 6 (blok A3) Vedoucí úseku: Otakar Vlček STUDIJNÍ PORADENSTVÍ PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc. Telefon: Provozní doba: pondělí, středa hodin STUDIUM V ZAHRANIČÍ (LLP ERASMUS), STUDIJNÍ PORADENSTVÍ, INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM Kontaktní osoba: Otakar Vlček Telefon: Provozní doba: denně PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY FAK. DOPRAVNÍ ČVUT České vysoké učení technické v Praze Dopravní fakulta Horská 3, Praha 2 Vedoucí úseku: PhDr. Jana Šmolíková Kontaktní osoba: PhDr. Jana Šmolíková Telefon: Provozní doba: Středa (schůzku v jiném termínu je možné domluvit telefonicky či prostřednictvím u) 15

16 pomoc při adaptačních obtížích při zahájení studia zjišťování studijních předpokladů (intelektových schopností), osobnostních vlastností a zaměření pomoc při studijních nesnázích a neúspěchu přetrvávající specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚ JOVICÍCH Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13, České Budějovice Vedoucí úseku: doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc. Kontaktní osoba: doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc. Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D. Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické či ové domluvě) Poradenské pracoviště působí v rámci fakulty a nabízí nejen studijní orientaci pro uchazeče o studium a studenty, ale také profesní poradenství. Z dalších aktivit je to pořádání Dne otevřených dveří při ZF JU, pravidelná prezentace na veletrhu Gaudeamus, stálý kontakt s českými i zahraničními firmami a podílení se na grantech. Jako metody práce využívá poradenský úsek semináře, workshopy, jednotný elektronický systém, účast na veletrzích a tištěnou propagaci. Cílovými skupinami jsou uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, studijní oddělení fakulty a zahraniční uchazeči o studium. Nástrojem propagace je především fakultní web, web poradenského pracoviště, tištěné letáky a upoutávky ke stálým službám i jednorázovým akcím. Aktivity profesního poradenství se zaměřují formou rozhovoru především na uchazeče o studium 16

17 VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická fakulta Dukelská 5 (budova Pedagogické fakulty JU) České Budějovice Vedoucí úseku: PhDr. Olga Jílková Kontaktní osoba: PhDr. Olga Jílková Telefon: Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové domluvy) psychologické poradenské služby a psychoterapeutická pomoc studentům, jejich rodičům, zaměstnancům. adaptace na vysokoškolské studium pomoc při studijních nesnázích, zjišťování studijních předpokladů, informace o studijních návaznostech sebepoznávání a seberealizace pomoc při řešení různých psychických obtíží, vpartnerských vztazích, při zvládání závislostí pomoc v otázkách uplatnění na trhu práce, při vyplňování vstupních dotazníků ainstruktáže pro vstupní rozhovor. MASARYKOVA UNIVERZITA PORADENSKÉ CENTRUM MU Masarykova univerzita v Brně, Rektorát Komenského nám. 2, Brno Vedoucí úseku: Mgr. Šárka Karmazínová Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Karmazínová Telefon: Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové domluvy) 17

18 studijní poradenství profesní poradenství psychologické poradenství právní poradenství STŘEDISKO PRO POMOC STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY Masarykova univerzita Botanická 68A, Brno Vedoucí úseku: PhDr. Petr Peňáz Kontaktní osoba: PhDr. Petr Peňáz Telefon: Provozní doba: (konzultační hodiny) Pondělí pátek Průzkum 2008: Ne psychologické a sociálně psychologické poradenství logopedické poradenství právní a profesní poradenství informační a organizační služby v oblasti sociální a komunikační inkluze MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Zemědělská 1, Brno Vedoucí úseku: Ing. Pavel Máchal, CSc. Kontaktní osoba: PhDr. Jana Čihounková Telefon: Provozní doba: dle předchozí telefonické či ové dohody 18

19 profesní a psychologické poradenství MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. KABINET PROFESNÍ PŘÍPRAVY Moravská vysoká škola Olomouc,o.p.s. Rektorát Jeremenkova 1142/42, Olomouc Hodolany Vedoucí úseku: doc.phdr. et Dr. Libuše Podlahová Kontaktní osoba: PhDr. Jana Marešová Telefon: Provozní doba: úterý (doc. Podlahová) pondělí a středa (PhDr. Marešová) POSKYTOVANÉ SLUŽBY profesní orientace interní vzdělávání zaměstnanců MVŠO začlenění studentů do společnosti uplatnění absolventa na trhu práce poskytování cenných rad při profesní profilaci rozvoj všech složek lidské osobnosti, zdokonalování praktických dovedností, rozvoj individuálních schopností 19

20 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PYRAMIDA CENTRUM PODPORY STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Ostravská univerzita v Ostravě Bráfova 3, Ostrava 1 Vedoucí úseku: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Kontaktní osoba: Petr Figala Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek 8 11, 12 15, pátek 8 11, PODPORA UCHAZEČŮM O STUDIUM: poskytování informací o možnostech studia, přijímacího řízení, organizace informačních seminářů pro uchazeče organizace přípravných kurzů ke studiu ad. PODPORA STUDENTŮM: pedagogické poradenství, speciálně pedagogické poradenství konzultant (psycholog) pro řešení obtížných situací při studiu zapisovatelská služba zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb, zpřístupňování studijních materiálů v potřebných formátech, zápůjční služba speciální techniky ad. AKTIVITY PRO ZAMĚSTNANCE OU: kurzy znakového jazyka, odb. semináře a školení k pravidlům kontaktu se studenty se spec. potř. e learningové kurzy semináře pro výchovné poradce individuální poradenství. ON LINE CENTRUM ZNAKOVÉHO PŘEKLADU 20

21 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PORADENSKÉ CENTRUM Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 Vedoucí úseku: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Chvostková Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické domluvě) studijní poradenství profesní poradenství psychologické poradenství právní poradenství SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ UNIVERZITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM Vedoucí úseku: Kontaktní osoba: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Na Vyhlídce 1078, Karviná Lucie Brumovská Lucie Brumovská Monika Pohludková Martina Melicharová Provozní doba: pondělí úterý čtvrtek pátek po dohodě Průzkum 2008: Ne 21

22 psychologické poradenství poradenství pro vysokoškolské studium v ČR a zahraničí poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI AKADEMICKÁ PORADNA A PORADNA PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ STUDIA LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Studentská 2, Liberec 1 Vedoucí úseku: Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. Mgr. Iveta Pospíšilová Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické či ové domluvě) pondělí pátek studijně informační poradenství pedagogicko psychologické a sociálně psychologické poradenství základní sociálně právní konzultace sociální práce profesní a kariérové poradenství speciálně pedagogická a pedagogicko psychologická diagnostika a poradenství návrhy a realizace individuálních vzdělávacích strategií pomoc při řešení studijních problémů v souvislosti se zdravotním či sociálním znevýhodněním zprostředkování podpůrných služeb pro studenty s handicapem 22

23 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PORADENSKÉ CENTRUM UHK Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 (budova č. 3) Vedoucí úseku: Mgr. Kateřina Juklová Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Juklová Telefon: Provozní doba: (dle dohody) informační služby (o existujících zařízeních, odbornících pracujících ve výše uvedených oborech) studijní poradenství právní poradenství psychologické poradenství péče o handicapované studenty (pomoc ve smyslu jejich integrace do skupiny) AUGUSTIN STŘEDISKO PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Univerzita Hradec Králové Rektorát Hradecká 1227/4 (budova č. 3) Vedoucí úseku: Mgr. Lucie Misařová Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Misařová Telefon: Provozní doba: pondělí pátek Průzkum 2008: Ne 23

24 poradenství v otázkách studia a metodiky odborné práce pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami, se zvláštní pozorností ke studentům prvních ročníků poradenství pro akademické pracovníkya spolupráce se zainteresovanými subjekty zprostředkování psychologické, sociálně rehabilitační a sociálně právní péče poradenství v oblasti tlumočnických služeb pro sluchově postižené spolupráce s organizacemi pro smyslově, tělesně a zdravotně postižené UNIVERZITA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM Univerzita Jana Ámose Komenského Roháčova 89, Praha 3 Vedoucí úseku: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Kontaktní osoba: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Telefon: sppg centrum.php Provozní doba: pondělí úterý čtvrtek pedagogicko psychologické poradenství studijní a profesní poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium právní a sociální poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami služby osobní asistence UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 24

25 UNIVERZITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hoření 13, Ústí nad Labem Vedoucí úseku: Mgr. Šárka Machátová Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bambulová Telefon: Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek Středa poradenství studijně orientační poradenství studijní poradenství psychologické poradenství profesní UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 1. LF UK (KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA ADIKTOLOGIE) Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ke Karlovu 11, Praha 2 Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vondráčková Telefon: (mobil) Provozní doba: (dle předchozí telefonické či ové domluvy) Průzkum 2008: Ne informační servis včetně internetového poradenství 25

26 individuální poradenství a psychoterapie poradenství pro rodinné příslušníky či osoby blízké párové, rodinné poradenství a terapie krizová intervence diagnostika AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Myslíkova 7, Praha 1 Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. Telefon: Provozní doba: (po předchozí domluvě telefonicky či em) Průzkum 2008: Ne individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu pomoc při řešení osobní, sociální a studijní krize a komplikací trénink schopnosti sebepoznání, autoregulace a sebeutváření pomoc absolventům a postgraduálním studentům při adaptaci na učitelskou praxi a při řešení některých specifických edukačních problémů z praxe také pro posluchače PřF UK, MFF UK a DAMU 26

27 CENTRUM PODPORY STUDIA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA UK LABORATOŘ CAROLINA PŘI MFF UK Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta Malostranské nám. 25, Praha 1 Vedoucí úseku: RNDr. Rudolf Kryl Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Šmíd Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek Průzkum 2008: Ne odborné konzultace braillský i černotiskový tisk a digitalizace učebních textů obstarávání studijních materiálů v elektronické formě (od nakladatelů, skenování, formátování ad.) kurzy i samostatná práce v laboratoři se speciálním vybavením INFORMAČNĚ PORADENSKÉ CENTRUM UK Univerzita Karlova v Praze, Rektorát Celetná 13, Praha 1 Vedoucí úseku: PhDr. Hana Urychová Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek INFORMAČNÍ studium na Univerzitě Karlově 27

28 přijímací řízení ke studiu na Univerzitu Karlovu možnosti studia v zahraničí možnosti studia zahraničních studentů na UK informace pro absolventy studia na Univerzitě Karlově celoživotním vzdělávání PORADENSKÉ PROFESNÍ PORADNA Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová Telefon: Provozní doba: úterý (doporučeno objednat se telefonicky) PORADNA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Beerová Provozní doba: pondělí (doporučeno objednat se em) PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková Telefon: Provozní doba: středa pátek (doporučeno objednat se telefonicky) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Školská 13a, Praha 1 Kontaktní osoba: Pavla Špinarová Telefon: Provozní doba: čtvrtek (doporučeno objednat se telefonicky) 28

29 KANCELÁŘ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Celetná 13, Praha 1 Kontaktní osoba: Alice Rytychová, Dis. Telefon: Provozní doba: (po předchozí telefonické domluvě) VÝDEJNÍ CENTRUM PRŮKAZŮ (STUDENT, ZAMĚSTNANEC, EXTERNÍ UŽIVATEL SLUŽEB UK) Celetná 13, Praha 1 Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Pohorecký Telefon: Provozní doba: pondělí čtvrtek pátek MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta nám. J.Palacha 2, Praha 1 Vedoucí úseku: PhDr. Daniela Janáková, CSc. Kontaktní osoba: PhDr. Daniela Janáková, CSc. (místnost č. 422) Mgr. Marie Doležalová (místnost č.422) Telefon: Provozní doba: místnost č. 421 pondělí výuka neslyšících angl individuální výuka angl. pro vícečetně handicapované studenty středa konzultace pro aspiranty oboru speciální didaktika 29

30 čtvrtek Průzkum 2008: výuka neslyšících studentů angl konzultace(přednostně pro nevidomé a handicapované studenty) Ano konzultace ohledně cizojazyčného studia pro nevidomé, neslyšící a vícečetně handicapované studenty výuka angličtiny pro neslyšící a nevidomé studenty jazykové programy ve znakové řeči a titulkované celovečerní filmy pro neslyšící studenty, anglické audio knihy a hybridní učebnice pro nevidomé studenty metodické poradenství a odborná literatura pro studenty a učitele PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. PhDr. Mariana Bažantová Telefon: Provozní doba: čtvrtek (po předchozí telefonické domluvě) Poradna je primárně určena medikům LF UK, sekundárně uchazečům o studium na LF HK, pracovníkům fakulty a případně i dalším zájemcům. neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl pedagogicko psychologické poradenství poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou intra a interpersonální konflikty, zátěžové situace životní styl, formování životní filozofie konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny 30

31 PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY UK HTF SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, Praha 4 Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Telefon: html PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI A STUDENTY ZE ZAHRANIČÍ Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.(místnost L106) Provozní doba: pondělí (v jiném čase po předchozí domluvě) PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ) Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Olga Zelinková,CSc.(místnost L105) Provozní doba: pátek (čas dle předchozí dohody) INFORMAČNÍ CENTRUM O NÁBOŽENSTVÍ A SEKTÁCH Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. (místnost L107) Provozní doba: středa (v jiném čase po předchozí domluvě) PORADNA PRO STUDENTY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A OMEZENÍM MOBILITY Kontaktní osoba: PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Provozní doba: pondělí (v jiném čase po předchozí domluvě) 31

32 KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA POSTPENITENCIÁRNÍ PROBLEMATIKU Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Jaluška Provozní doba: druhý a čtvrtý pátek v měsíci PORADNA PRO STUDENTY S HANDICAPEM PŘI KATEDŘE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4, Praha 1 Vedoucí úseku: Doc. PaedDr. Radka Wildová, PhD. Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Lea Květoňová Telefon: Provozní doba: pondělí (jiný termín dle telefonické či ové domluvy) Průzkum 2008: Ne všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové řeči ad. zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty 32

33 PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA PŘI ÚSTAVU PRO HUMANITNÍ STUDIA V LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PRAZE Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Karlovo náměstí 40 (Faustův dům), Praha 2 Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD. Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD. Telefon: (pro individuální konzultace) Provozní doba: pondělí orientace na klinickou psychologii, psychodiagnostiku a psychoterapii individuální psychoterapie i skupinový psychologický výcvik řešení osobních problémů, sebepoznání řešení problémů v partnerských, manželských, rodinných či generačních vztazích pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium, řešení studijních a motivačních problémů PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 2. LF UK Univerzita Karlova v Praze 2. Lékařská fakulta V úvalu 84, Praha 5 Vedoucí úseku: Doc.PhDr. Jana Kocourková Kontaktní osoba: Doc.PhDr. Jana Kocourková Telefon: Provozní doba: čtvrtek (další termín dle předchozí domluvy) Průzkum 2008: Ne 33

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Brno 2011 2 Vážení přátelé, dostává se

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 3 III. Přehled vyučovaných oborů... 7 IV. Personální zabezpečení... 12 V. Autoevaluační činnost školy... 18 VI. Přijímací řízení pro školní rok 2014/15...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více