Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft SharePoint Services 3.0 Bakalářská práce 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft SharePoint Services 3.0 zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 31. května 2010 Podpis 3

3 Abstrakt Tato studie pojednává o produktu společnosti Microsoft - SharePoint Services verze 3.0. Cílem této práce je návrh prototypového webového rozhraní pro konkrétní organizaci, nejen tak, aby vystihovalo její současné potřeby, ale aby bylo do budoucna dobře škálovatelné a flexibilní. Teoretická část popisuje funkce a technologie služby SharePoint Services 3.0. Uvedeny jsou systémové nároky, architektura technologie a možnosti instalace produktu. Dále jsou v práci představeny jednotlivé typy webových šablon a webových částí a celková struktura webového rozhraní. Je zde také popsán proces zabezpečení a zálohování, dále je uvedeno pojetí SharePoint Services 3.0 jako systému pro správu dokumentů a integrace s Microsoft Office. Praktická část je věnována návrhu architektury kolekce webů pomocí služby SharePoint Services 3.0. Tato část blíže ukazuje jak Windows SharePoint Services 3.0 skutečně pracuje v praxi a co může uživatelům nabídnout, nechybí zde ani ukázka instalace produktu a práce seznamy. 4

4 Abstract This bachelor s work deals with product Microsoft SharePoint Services 3.0. The aim of this essay is to design the prototype solution for concrete organization using SharePoint Services. This solution should reflect the current needs as well as a future requirement. The theoretical part describes functions and technologies of Microsoft SharePoint Services 3.0. Here you can find system requirements, the architecture of SharePoint technology and also possibilities of installation. Another part is dedicated to the types of web templates and web parts and to the whole structure of web interface. The theoretical part also describes process of web security and backing-up process but also compares SharePoint products to Document Management System and shows the integrations with Microsoft Office The practical part is dedicated to design of web collection under the Windows SharePoint Services 3.0. This part specifies how SharePoint really works and can help us with our business. Here is also shown the installation of product. 5

5 1. Obsah 1. Obsah Úvod Technologie a produkty SharePoint Microsoft Office SharePoint Server Windows SharePoint Services Možnosti instalace WSS Systémové požadavky Windows SharePoint Services Instalace databáze ve WSS Typy databází Instalace na jeden server Instalace serverové farmy Přechod z WMSDE na databázi s využitím SQL Serveru Počet virtuálních serverů Technologie WSS Active Directory (řadič domény) DNS Komponenty Internet Information Services IIS 6.0 provozující technologii SharePoint Zabezpečení přístupu k WSS Model autentizace Model autorizace Struktura webového rozhraní WSS Základní webová stránka (domovská stránka) Šablony webů Webové části Šablony webů a webové části třetích stran Ukázka tvorby webu WSS WSS 3.0 jako systém pro správu dokumentů Integrace WSS 3.0 s Microsoft Office Integrace aplikace Exel se službou WSS Integrace aplikace Outlook se službou WSS Zálohování WSS Projekt Představení projektu Ukázka instalace WSS Administrace WSS Centrální správa SharePoint Představení společnosti PEKA AHS s.r.o Schéma a popis organizační struktury

6 12.5 Požadavky na obsah a funkčnost nového webu WSS Návrh struktury webu WSS Základní rozdělní webu Rozmístění potřebného obsahu Popis schématu webu WSS 3.0 PEKA AHS Zabezpečení webu WSS Ukázka práce se seznamy na webu WSS 3.0 PEKA - AHS Závěrečná doporučení pro organizaci PEKA - AHS Závěr Seznam použité literatury

7 2. Úvod Pro každý konkurenceschopný podnik jsou včasné a především relevantní informace zcela zásadní. Téměř samozřejmostí je dnes zavedení kvalitního firemního informačního systému (pro automatizaci určitých procesů a správu dat). Většina organizací ale také řeší, jak zajistit sdílení a správu informací i mimo sídlo společnosti. Často jsme na obchodních cestách, potřebujeme pracovat z domova nebo sdílet určité dokumenty s firemními partnery. Pro zajištění dostupnosti určitých dokumentů se běžně používá klasické sdílení složek souborů v rámci firemní sítě. Přistup k nim mimo organizaci lze pak zajistit například pomocí FTP. Toto však není zrovna elegantní a efektivní cesta při vyspělosti dnešních informačních technologiích. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost našeho podnikání je umožnění efektivní komunikace a kooperace mezi pracovníky.,,jedině díky spolupráci, interakci a součinnosti svých členů může organizace znásobit své úsilí, posilovat svou pozici a zvyšovat produktivitu. [5] Velká část spolupráce se samozřejmě odehrává přímo mezi lidmi na úrovni osobní komunikace nebo pomocí telefonu či u. Často však potřebujeme trvalejší záznam nejrůznějších informací, myšlenek, problémů nebo znalostí, a tak se uchylujeme k papírovým či elektronickým záznamům. Poté je třeba zajistit, aby byly dané dokumenty a informace dostupné právě těm lidem, kteří je potřebují k práci. Výše zmíněné potřeby často nedokáže v plné míře uspokojit informační systém typu ekonomického softwaru nebo ERP systému. Proto se objevuje celá řada produktů, které nabízejí řešení v podobě firemního portálu jako nástroje pro komunikaci, spolupráci, sdílení a správu obsahu. Mezi tyto produkty patří například IBM WebSphere Portal, Lotus Note nebo Oracle Portal 10g. Společnost Microsoft v této oblasti nabízí dva produkty a to konkrétně SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server 2007 spadající do kategorie označované jako SharePoint Products and Technologies. Tyto produkty, jak již z názvu vypovídá, jsou určeny ke správě a sdílení informací, ale také ke spolupráci a komunikaci.,,produkty SharePoint umožňují organizacím nasazení robustního řešení, které nabízí dostupný informační systém bez ohledu na velikost firmy a její geografické umístění. Výhodou toho řešení je jeho velká flexibilita, on-line dostupnost a možnost snadného přizpůsobení dle aktuálních potřeb. [5] V této studii se budu blíže věnovat pouze jednomu z výše zmíněných produktů - Microsoft SharePoint Services 3.0 (dále jen WSS 3.0), protože jsem měla možnost pracovat s ním při výkonu své praxe. WSS mě zaujal zejména díky tomu, že je velice flexibilní a nabízí rychlou avšak efektivní cestu k vytvoření webového portálu podle specifických představ organizace. 8

8 Cílem této bakalářské práce je navrhnout prototypové webového rozhraní pro organizaci ve které jsem vykonávala svou praxi. Toto rozhraní bude sloužit zejména na podporu projektového řízení a mělo by být koncipováno, tak aby vystihovalo současné potřeby organizace, ale zároveň bylo nadále dobře škálovatelné. Tuto práci lze rozdělit na dvě části. Teoretická část popisuje technologie a funkce služby SharePoint Services 3.0. První kapitola je věnována představení služby WSS i SharePoint Serveru. Kapitola druhá popisuje široké možnosti instalace produktu WSS 3.0. (systémové nároky, instalace do jednoho nebo více umístění, databázové možnosti). Následující kapitola popisuje technologie WSS 3.0, kterou zajišťuje Windows Server. Kapitola č. 4 ukazuje proces zabezpečení webového prostoru (proces autentizace a autorizace uživatele). Kapitola 5 a 6 blíže představuje strukturu webového rozhraní a popisuje jednotlivé šablony webů a webové části. V kapitole 7 je pak ukázán základní postup tvorby webu. Poslední dvě kapitoly této části jsou věnovány možnostem použití produktu WSS 3.0 jako systému pro správu dokumentů a jeho integraci s Microsoft Office Předposlední kapitola je věnována projektu, který naplňuje cíl této práce. Nejprve je blíže popsán cíl a smysl projektu, poté je představena organizace pro kterou je prototypové řešení vypracováno. V této části je také ukázána instalace produktu a konfigurace potřebných nastavení. Dále jsou pomocí use case diagramů přiblíženy potřeby a nároky jednotlivých pracovníků na nový web WSS 3.0. Následně je ukázán návrh struktury nového webového rozhraní a jeho popis. Závěrečné kapitoly jsou pak věnovány zhodnocení funkcí WSS 3.0, doporučení dalšího postupu pro organizaci a samozřejmě je uveden seznam použité literatury. 9

9 3. Technologie a produkty SharePoint Technologie produktů SharePoint umožňují autorizovaným uživatelům snadno a rychle vytvářet specializované weby na kterých budou uloženy potřebné informace a dokumenty. Obsah webu lze poté jednoduše sdílet, organizovat a vyhledávat potřebná data. Windows SharePoint Services je v podstatě jednoduší verzí Windows SharePoint Serveru (dále jen SPS). SPS je portálový produkt, který je postaven na službě WSS, ale je rozšířen o další možnosti a poskytuje tak robustnější nástroj pro sdílení a správu dat v rámci celé organizace. Produkty SharePoint fungují na platformě Windows Server 2003 nebo 2008 a databázi Microsoft SQL, což jim dodává vysoké výkonnostní charakteristiky. Oba tyto produkty jsou také plně integrovány se sadou Microsoft Office a případně i jinými aplikacemi. SharePoint je založen na technologii.net, takže je možné vytvářet vlastní weby a aplikace v prostředí Microsoft Visual Studia a nově také v SharePointu Designeru První verze SPS vznikla v roce 2001 pod názvem SharePoint Portal Server 2001 a byla určena pro nasazení do velkých společností. Proto se zrodila myšlenka na jeho odlehčenou verzi, která byla uvedena v témže roce pod názvem SharePoint Team Services. V roce 2003 se objevuje další verze SharePoint Server 2003 spolu se SharePoint Services 2.0. V současnosti jsou nabízeny SharePoint Office Sever 2007 (dále jen MOSS) a SharePoint Services 3.0. V nejbližší době by měli být na trh uvedeny nové produkty SharePoint [5] 3.1 Microsoft Office SharePoint Server 2007,,Microsoft Office SharePoint Server 2007 je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace díky komplexní správě obsahu a vyhledávání v síti, optimalizaci sdílených obchodních procesů a usnadnění sdílení informací přes hranice sítí s cílem získat lepší přehled o podniku. Tento server pro spolupráci a správu obsahu navíc nabízí IT specialistům a vývojářům platformu a nástroje, které potřebují pro správu serverů, rozšiřitelnost aplikací a vzájemnou spolupráci. [2] SPS je tedy založen na technologii WSS, umožňuje tak vytvářet webový portál představující hierarchickou strukturu informací rozdělených podle témat a oblastí napříč celou organizací.,,celé řešení je postaveno tak, aby každý uživatel mohl být zároveň správcem nebo poskytovatelem informací pro celou svou pracovní skupinu. [6] Každý uživatel má také možnost snadné změny uživatelského prostředí. Dále lze pomocí aplikace BizTalk Server připojit SharePoint Server k dalšími podnikovým aplikacím jako je například SAP a mít tak dostupná všechna důležitá data přes webové rozhraní ať jste 10

10 kdekoliv. Díky indexaci databáze SQL Serveru lze také použít rychlejší fulltextové vyhledávání. SPS nabízí robustní a flexibilní řešení, které je stabilní a dokáže zvládnout opravdu velký počet uživatelů. Mezi známe světové společnosti, které implementovali tento produkt patří například Coca-Cola Enterprises nebo MTV Network u nás pak například společnosti jako Plzeňský prazdroj a.s., Česká pojišťovna, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna.[2] 3.2 Windows SharePoint Services,,Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 je univerzální technologie, která poskytuje integrovanou sadu služeb pro spolupráci a komunikaci určenou k propojení lidí, informací, procesů a systémů uvnitř firmy i za jejím firewallem. Služba WSS 3.0 umožňuje organizacím a obchodním jednotkám všech velikostí zvýšit efektivitu obchodních procesů a zlepšit produktivitu týmů. [1] Navíc šablony obsažené ve WSS poskytují hotové, modifikovatelné scénáře řešící specifické potřeby organizace a představují výchozí bod pro partnery a vývojáře při budování složitějších řešení pomocí WSS.[1] Tato technologie tedy nabízí snadné a rychlé vytvoření určitého webové místa, které lze dobře modifikovat a rozšiřovat. Díky tomuto řešení umožníme uživatelům přístup k informacím, které potřebují uživatelsky snadnou a příjemnou cestou. Na webu WSS můžeme vytvářet vlastní seznamy, různé knihovny dokumentů a obrázků, diskusní fóra a nechybí ani funkce kalendáře nebo přidělování úkolů. Z webu SharePoint se brzy stane oblíbené místo pro ukládání veškerého obsahu a jednotlivý uživatelů začnou žádat o vytvoření osobních webů, které si budou moci spravovat. Díky technologii SharePoint také odpadá klasické sdílení složek souborů ve firemní síti. Nyní máme všechna potřebná data dostupná vždy, když se připojíme k Internetu. Nutno podotknout, že služba WSS dokáže zvládnout opravdu velký objem dat a provozovat až tisíce webů. Díky tomu dobře upokojuje i nároky středních a větších firem. Jak již bylo zmíněno výše, software WSS 3.0 lze instalovat pouze na operační systém Windows Server 2003/08, který obsahuje potřebné komponenty aplikačního serveru jako je Internet Information Services 6.0 s podporou ASP.NET 1. Právě díky ASP.NET lze jednotlivé webové stránky snadno upravovat, přidávat na ně různé další komponenty nebo aplikace. Další důležitou výkonnostní charakteristikou, je ukládání veškerého obsahu a nastavení do databáze Microsoft SQL. 1 ASP.NET je součást.net Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb. ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na.net Frameworku. CLR podporuje např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu a další. [19] 11

11 Na rozdíl od SPS je služba WSS zdarma, pokud již vlastníme operační systém Windows Server 2003/08. WSS je tedy licenční součástí systému Windows Serveru 2003/08, není ovšem součástí instalace, proto si ji musíme v případě zájmu stáhnout a doinstalovat. 4. Možnosti instalace WSS 3.0 Služba WSS 3.0 podporuje široký výběr systémových konfigurací. Před samotnou instalací produktu je tedy dobré provést sumarizaci požadavků na výkon, bezpečnost a dostupnost služby a také brát v úvahu budoucí vývoj. Jelikož některé kroky provedené při instalaci jsou nevratné. [5] První věcí, kterou musíme zvážit je výběr databázového stroje. Buď můžeme jako datové úložiště použít standardně nabízený databázový stroj WMSDE nebo napojit službu WSS na databázový server Microsoft SQL. Pokud se rozhodneme pro druhou možnost, musíme nadále zvážit umístění SQL Serveru a případné vytvoření serverové farmy. 4.1 Systémové požadavky Windows SharePoint Services 3.0 Součást Software Požadavky Windows Server 2003 SP1; Windows Server 2003 x64; Windows Small Business Server 2003 nebo Windows Server 2008; NET Framework 3.0; Internetová informační služba (IIS) 6.0 se společnými soubory; služba Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) a služba Internet Instalace v jednom umístění: Server s rychlostí procesoru nejméně 2,5 GHz; minimální kapacita paměti RAM 1 GB ( doporučují se 2 GB); nejméně 2 GB volného místa na disku pro instalaci, nejméně 5 GB pro data Hardware Nasazení ve farmě: Server s rychlostí procesoru nejméně 2,5 GHz; minimální kapacita paměti RAM 1 GB ( doporučují se 2 GB); sytém SQL Server 2000 SP3 (nebo vyšší) nebo SQL Server 2005 s duálními procesory s rychlostí minimálně 2,5 GHz a minimálně 2 GB paměti RAM; nejméně 2 GB volného místa na disku pro instalaci, nejméně 5 GB pro data Síť Širokopásmové připojení 128 kb/s nebo více ke stažení a aktivaci produktů Další Internet Explorer 6.0 s aktualizacemi Service Pack, případně Microsoft součásti Office 2003 nebo 2007 pro integraci souborů. Tabulka č. 1, zpracováno podle [1] 12

12 4.2 Instalace databáze ve WSS 3.0 Pokud zvolíme typickou instalaci produktu, bude automaticky nainstalována,,light verze databáze tzv. WSMDE (Windows SQL Server Desktop Engine) a bude použita k vytvoření konfigurační databáze a databáze obsahu pro všechny weby SharePoint. Instalační program také nainstaluje web Centrální správy SharePoint a vytvoří základní domovskou stránku. Toto řešení je vhodné zejména pro malé organizace a práci s menším objemem dat. Je zde omezená nabídka nástrojů pro administraci a v případě většího množství přistupujících uživatelů může dojít k výraznému zpomalení provozu webu SharePoint. [6] Obr. č. 1, Výběr typu instalace WSS 3.0. Jestliže požadujeme vyšší propustnost a zabezpečení dat, je vhodné nainstalovat spolu s WSS 3.0. také Microsoft SQL Server 2000 nejlépe však SQL Server Tato volba umožňuje samostatné spravování databáze a výběr jejího umístění, dále podporuje vzdálený přístup k databázi, fulltextové vyhledávání a clustering. V případě, že nám řešení v podobě WSMDE v budoucnosti přestane stačit, není problém provést upgrade a napojit WSS na Microsoft SQL Server Typy databází Konfigurační databáze,,v této databázi jsou uloženy informace o sytému, jednotlivých virtuálních serverech v rámci fyzického serveru, jednolitých serverech webové farmy atd.,, [6] 13

13 Databáze obsahu Tato databáze obsahuje veškerá data týkající se provozu webu. Jsou zde uloženy například informace o dokumentech publikovaných na webu, informace o uživatelských právech a dále také informace týkající se nastavení webu, grafického vzhledu a rozložení stránek. Při typické instalaci produktu bude konfigurační databáze vytvořena a pojmenována automaticky. V jiném případě může být umístění konfigurační databáze a databáze obsahu definováno v průběhu instalace.[6] Služba WSS se může rychle stát oblíbeným místem pro ukládání obsahu v organizaci a velikost databáze tak bude rychle narůstat. Databáze obsahu sice umožňuje uložení mimořádně velkých objemů dat, ale je dobré mít na paměti fyzickou kapacitu serveru nebo serverové farmy a do budoucna počítat s určitou rezervou. Pokud například naplánujeme serverovou farmu jen pro počátečný objem dat, může brzo přestat stačit. Jelikož pro vyhledávání dokumentů je použito indexování souborů, což může zvětšit celkovou velikost dokumentu až o 100%. Pro organizaci je lepší, když pracuje s malými databázemi obsahu o velikosti 100 GB až 200 GB a využije ručního zvětšení souborů na SQL Serveru. Maximální doporučená velikost databáze je 250 GB. Tato velikost umožní dobrý výkon a v případě havárie lze provést rychlé obnovení, protože bude obsahovat jediný datový soubor a jediný soubor protokolu transakcí.[5] 4.3 Instalace na jeden server Samostatná konfigurace, tedy instalace WSS a databáze pouze na jeden serverový počítač, může být užitečná v organizacích, které požadují základní funkčnost a možnosti služby WSS v oblasti spolupráce, správy dokumentů a vyhledávání. Tato implementace je tedy vhodná zejména do malých organizací a je omezena maximálním možným počtem 1000 webů. Pokud se rozhodneme pro tuto možnost je dobré vědět, že přímý upgrade na instalaci serverové farmy není možný. [5] 4.4 Instalace serverové farmy,,v případě, že potřebujeme větší kapacitu nebo vyšší výkon, doporučujeme součásti distribuovat na několik počítačů nebo i určit více počítačů, které budou sdílet zátěž jedné funkce. Serverová farma je tedy skupina jednoho nebo více spolupracujících serverů, které poskytují jednotné funkce služby WSS, přičemž každý server má nejméně jednu roli. [7] Toto řešení je tedy velice dobře škálovatelné a snadno rozšiřitelné například v případě růstu databáze. Díky možnosti clusteringu je také zajištěna vyšší bezpečnost dat. Organizace by také měla porovnat náklady spojené s prostojem a náklady na dodatečné servery.[5] 14

14 4.5 Přechod z WMSDE na databázi s využitím SQL Serveru V organizaci může dojít k situaci, kdy současné řešení s nasazením interní databáze, přestává splňovat naše požadavky. Existuje tedy možnost přechodu ze základní databáze WMSDE na databázi SQL Serveru. Máme opět dvě možnosti jak SQL Server nainstalovat: - MS SQL Server na stávajícím serveru - MS SQL Server na samostatném serveru V obou případech je postup obdobný. Nejprve bude nutné odpojit databázi ve WMSDE databázovém enginu a zálohovat soubory databáze. Poté nainstalovat do požadovaného umístění SQL Server, napojit na něj databázové soubory a rekonfigurovat službu WSS. [7] 4.6 Počet virtuálních serverů Pokud chceme vytvořit další web nejvyšší úrovně (domovská stránka), například pro jiná informační témata nebo spektrum uživatelů bude nutné založit nový virtuální server, změnit fond aplikací a nainstalovat novou domovskou stránku v Centrální správě SharePoint.[7] Obr. č. 2, Rozšíření webového server o službu WSS Technologie WSS 3.0 Služba WSS je založena na síťové technologii. Aby byla služba dostupná na firemním intranetu, server na kterém je služba WSS provozován,a musí být připojen do firemní sítě. Předpokladem je tedy síťová karta v daném serveru, fungující min. o propustnosti 100 Kb. Pokud požadujeme dostupnost služby v prostředí Internetu, musí být fyzický server připojen do páteřní sítě Internet. [6] 15

15 Architektura technologie SharePoint je založena na několika komponentách Windows Serveru 2003/2008, které jsou popsány níže. 5.1 Active Directory (řadič domény) Řadiče domény používají službu Active Directory ke správě síťových prostředků, jako jsou například uživatelé, počítače, různá zařízení nebo aplikace. Pomocí domény lze jednotlivé objekty sdružovat do skupin, přiřazovat jim určité vlastnosti, řídit jejich přístup k jiným objektům, nastavovat určitá omezení apod. V rámci Active Directory můžeme tedy přidávat jednotlivé uživatele, nastavovat jejich oprávnění, hesla a jeho pravidla, sdružovat je do určitých skupin atd. [8] Existence služby Active Directory na Windows Serveru je nutnou podmínkou pro úspěšnou instalaci a provoz technologií SharePoint. Jelikož doménové účty jsou požadovány jako,,servisní účty pro instalaci WSS a případně také pro instalaci a provozování databázového systému SQL Server. Pouze uživatelům definovaným v rámci služby Active Directory lze přidělit přístup na jednotlivé weby WSS.[6] 5.2 DNS Každý ze serverů na kterém je provozována technologie SharePoint a který je připojen do firemní sítě, musí mít přístup k firemnímu DNS (Domain Name Server). Pomocí DNS můžeme jednotlivým virtuálním serverům přiřazovat smysluplná doménová jména. Díky přiřazení unikátního doménového jména (hlavičky) mohou mít všechny virtuální servery stejný port a stejnou IP adresu.[7] 5.3 Komponenty Internet Information Services IIS 6.0 provozující technologii SharePoint ASP.NET Před zahájením instalace WSS 3.0 je nutné povolit technologii ASP.NET 2.0. Většina komponent technologií SharePoint používá systém webově orientovaného programování. ASP.NET je tedy vyžadována pro správné fungování webového obsahu, webu Centrální správy SharePoint a řady dalších vlastností a funkcí služby WSS 3.0.[5] Webový server (virtuální server) IIS zajišťuje existenci jednoho nebo více virtuálních serverů určených pro provoz a dostupnost služby WSS.,,Webový server je administrativní, bezpečnostní a jakousi,,fyzickou hranicí při provozování aplikací v rámci IIS 6.0. [6] Při typické instalaci je výchozí webový server automaticky rozšířen o službu WSS a na jeho adrese je vytvořena první domovská stránka a web Centrální správy SharePoint. 16

16 Fond aplikací Fondy aplikací zajišťují fyzické oddělení prostředků procesoru a operační paměti, které jsou přiděleny konkrétní aplikaci.,,fond aplikací umožňuje serveru provozovat více webů najednou, každý z nich navíc může pracovat v samostatném pracovním procesu. Tím fond aplikací zajišťuje bezpečnost provozu každého z webů tak, že jeden běžící web nemůže ovlivnit proces jiného běžícího webu. [7] Tak je zajištěna stabilita webové služby IIS proti napadení a neočekávaným haváriím. Pro každý virtuální server může být definován samostatný fond aplikací, nebo lze jeden fond aplikací přidělit více virtuálním serverům. Každý fond aplikací využívá systémové prostředky a také zabírá cca MB operační paměti. Z tohoto hlediska může být užitečnější využít jeden fond aplikací pro více virtuálních serverů.,,z hlediska bezpečnosti je pro web Centrální správy WSS a jednotkové weby WSS nastaven samostatný aplikační fond. [7] Ověřování Technologie WSS nemají vlastní autentizační mechanismus, a proto využívají autentizační mechanismus IIS. IIS tedy zajišťuje proces ověření uživatelů přistupujících k webovému serveru.,,autentizační mechanismus je zajišťován pro každý virtuální server samostatně, což nám umožňuje nastavení různé úrovně zabezpečení pro jednotlivé virtuální servery a jejich webový obsah. [6] 6. Zabezpečení přístupu k WSS 3.0 Při přechodu na službu WSS budou na firemní web importovány nejrůznější data, informace a dokumenty. Přístup k těmto informacím, ať již v rámci firemní sítě nebo Internetu, musí být dobře zabezpečen, aby nedošlu k jejich úniku informací nebo ztrátě. WSS 3.0 nabízí různé konfigurace zabezpečení, které se opírají o Windows Server, zejména pak o službu IIS. Bezpečnost v prostředí WSS 3.0 je založena na dvou základních principech. Prvním z nich je autentizace uživatele. Autentizace představuje proces identifikace uživatele pomocí jeho uživatelského jména a hesla. Dalším zabezpečením je autorizace. Autorizace je nastavení uživatelských práv a omezení pro konkrétního uživatele v rámci webů WSS. 6.1 Model autentizace Při autentizaci ověřuje IIS existenci doménového účtu uživatele vytvořeného v Active Directory a správnost jeho hesla. V průvodci Metody ověřování můžeme nastavit různé metody ověřování na základě zadaného uživatelského jména a hesla. Jednotlivý uživatelé a jejich hesla jsou definovány v Active Directory jak bylo zmíněno výše. IIS nabízí několik metod, jak může proces autentizace probíhat. 17

17 Obr. č. 3, Metody ověřování v rámci služby IIS 6.0. Anonymní přístup Představuje nejjednodušší řešení, kdy po uživateli nejsou vyžadována žádná hesla a nabízí tak veřejný přístup k webovému obsahu. Základní ověřování Je podporováno většinou prohlížečů, ale v tomto případě jsou hesla přenášena v nezašifrované podobě. Pomocí nástrojů pro sledování komunikace v síti může útočník snadno zachytit přenášená hesla a zneužít je. Toto ověřování je vhodné pouze v případě zabezpečeného spojení, jako je například vyhrazená linka nebo připojení SSL (Secure Socet Layer). Integrované ověřování systému Windows Toto nastavení je použito jako výchozí a přenáší data v zašifrované podobě algoritmem typu hash. Ověřování probíhá pomocí protokolu NTLM nebo Kerberos. Protokol Kerberos však vyžaduje další konfiguraci v Active Directory a také musí být podporován webovým prohlížečem. V opačném přídě bude automaticky použito ověřování pomocí NTLM. Protokol Kerberos umožňuje průchod přes servery proxy, ale obecně neprochází přes firewall u protokolu NTLM je tomu přesně naopak. Dále lze použít autentizaci pomocí algoritmu Digest nebo služby.net Passport. Algoritmus Digest je založen na principu digitálního podpisu, kdy je uživatel ověřován pomocí kryptografických metod.[5] 18

18 6.2 Model autorizace Autorizace probíhá již na úrovni služby WSS a definuje následující zabezpečení: - možnosti přístupu uživatele k jednotlivým webům a webovým částem (jaký obsah bude uživateli zobrazen) - pravidla pro správu prostředí WSS a možnosti přispívání nebo měnění obsahu daného webu nebo jeho částí Na web je možné přidávat pouze ty uživatele, kteří jsou již definováni v rámci řadiče domény Active Directory. Uživatel se pak bude hlásit stejným uživatelským jménem a heslem, které je nastaveno v doménovém účtu. Obr. č. 4, Přidání uživatele k doméně v Active Directory. Následující tabulka ukazuje do jakých skupin můžeme jednotlivé uživatele zařadit. Skupina webu představuje souhrn oprávnění, které má uživatel pro konkrétní web. Skupina webů Popis Čtenář Umožňuje přístup k webu jen pro čtení Přispěvatel Umožňuje přidat obsah do existujících knihoven a seznamů Návrhář webů Umožňuje vytvářet seznamy a knihovny a přizpůsobovat stránky webu Vlastník Umožňuje úplné řízení celého webu Tabulka č. 2, Popis skupiny webů WSS

19 7. Struktura webového rozhraní WSS 3.0 Webové prostředí WWS 3.0 tvoří tzv. kolekce webů, které se skládají z hierarchicky propojených webových stránek a webových částí. Základem každé kolekce webů je domovská stránka na adrese příslušného virtuálního serveru. Na domovské stránce jsou pak vytvořeny jednotlivé podřízené weby, které lze dále škálovat a tvořit tak další podřízené weby jak ukazuje následující obrázek č. 5. Fyzický server Virtuální server 1 Virtuální server 2 Virtuální server 3 Centrální správa SharePoint Domovská stránka 1 Domovská stránka 2 Konfigurační databáze Podřízený web 1 Podřízený web 2 Podřízený web 3 Databáze obsahu 1 Podřízený web 2.1 Podřízený web 2.2 Databáze obsahu 2 Obr. č. x, Schéma struktury webu WSS 3.0 Tyto podřízené weby mohou (ale nemusí) dědit uživatelská oprávnění nadřazeného webu. Pokud vytvoříme stránku webových častí je možné na ni umísťovat také webové části již umístěné na nadřazeném webu. 20

20 7.1 Základní webová stránka (domovská stránka) Takto vypadavá nová domovská stránka WSS 3.0. Automaticky jsou zde webové části jako oznámení, kalendář a odkazy na pracovní ploše dokumentů. Na panel snadného spuštění jsou automaticky zobrazeny Seznamy, Knihovny dokumentů, Diskuse, Weby a skupiny a také Koš. Obr. č. 6, Domovská stránka webu WSS Šablony webů Obr. č.7, Výběr vhodné šablony webu WSS 3.0. Všechny weby umístěné ve WSS jsou vytvořeny na základě určitých připravených šablon. Pomocí funkce vytvořit určitou webovou součást dojde k načtení příslušné šablony a web bude nakonfigurován tak, jak je v šabloně popsáno. Přičemž existují tři základní způsoby jak vytvořit nový web nebo jeho komponentu. Můžeme si vybrat z již automaticky předinstalovaných šablon, nebo si vytvořit úplně novou šablonu pomocí vývojových 21

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Autoři: František Hůlka, duben 2006 (popis služby WSUS 2.0) Jan Krontorád, červen 2008, (úprava textu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více