Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft SharePoint Services 3.0 Bakalářská práce 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft SharePoint Services 3.0 zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 31. května 2010 Podpis 3

3 Abstrakt Tato studie pojednává o produktu společnosti Microsoft - SharePoint Services verze 3.0. Cílem této práce je návrh prototypového webového rozhraní pro konkrétní organizaci, nejen tak, aby vystihovalo její současné potřeby, ale aby bylo do budoucna dobře škálovatelné a flexibilní. Teoretická část popisuje funkce a technologie služby SharePoint Services 3.0. Uvedeny jsou systémové nároky, architektura technologie a možnosti instalace produktu. Dále jsou v práci představeny jednotlivé typy webových šablon a webových částí a celková struktura webového rozhraní. Je zde také popsán proces zabezpečení a zálohování, dále je uvedeno pojetí SharePoint Services 3.0 jako systému pro správu dokumentů a integrace s Microsoft Office. Praktická část je věnována návrhu architektury kolekce webů pomocí služby SharePoint Services 3.0. Tato část blíže ukazuje jak Windows SharePoint Services 3.0 skutečně pracuje v praxi a co může uživatelům nabídnout, nechybí zde ani ukázka instalace produktu a práce seznamy. 4

4 Abstract This bachelor s work deals with product Microsoft SharePoint Services 3.0. The aim of this essay is to design the prototype solution for concrete organization using SharePoint Services. This solution should reflect the current needs as well as a future requirement. The theoretical part describes functions and technologies of Microsoft SharePoint Services 3.0. Here you can find system requirements, the architecture of SharePoint technology and also possibilities of installation. Another part is dedicated to the types of web templates and web parts and to the whole structure of web interface. The theoretical part also describes process of web security and backing-up process but also compares SharePoint products to Document Management System and shows the integrations with Microsoft Office The practical part is dedicated to design of web collection under the Windows SharePoint Services 3.0. This part specifies how SharePoint really works and can help us with our business. Here is also shown the installation of product. 5

5 1. Obsah 1. Obsah Úvod Technologie a produkty SharePoint Microsoft Office SharePoint Server Windows SharePoint Services Možnosti instalace WSS Systémové požadavky Windows SharePoint Services Instalace databáze ve WSS Typy databází Instalace na jeden server Instalace serverové farmy Přechod z WMSDE na databázi s využitím SQL Serveru Počet virtuálních serverů Technologie WSS Active Directory (řadič domény) DNS Komponenty Internet Information Services IIS 6.0 provozující technologii SharePoint Zabezpečení přístupu k WSS Model autentizace Model autorizace Struktura webového rozhraní WSS Základní webová stránka (domovská stránka) Šablony webů Webové části Šablony webů a webové části třetích stran Ukázka tvorby webu WSS WSS 3.0 jako systém pro správu dokumentů Integrace WSS 3.0 s Microsoft Office Integrace aplikace Exel se službou WSS Integrace aplikace Outlook se službou WSS Zálohování WSS Projekt Představení projektu Ukázka instalace WSS Administrace WSS Centrální správa SharePoint Představení společnosti PEKA AHS s.r.o Schéma a popis organizační struktury

6 12.5 Požadavky na obsah a funkčnost nového webu WSS Návrh struktury webu WSS Základní rozdělní webu Rozmístění potřebného obsahu Popis schématu webu WSS 3.0 PEKA AHS Zabezpečení webu WSS Ukázka práce se seznamy na webu WSS 3.0 PEKA - AHS Závěrečná doporučení pro organizaci PEKA - AHS Závěr Seznam použité literatury

7 2. Úvod Pro každý konkurenceschopný podnik jsou včasné a především relevantní informace zcela zásadní. Téměř samozřejmostí je dnes zavedení kvalitního firemního informačního systému (pro automatizaci určitých procesů a správu dat). Většina organizací ale také řeší, jak zajistit sdílení a správu informací i mimo sídlo společnosti. Často jsme na obchodních cestách, potřebujeme pracovat z domova nebo sdílet určité dokumenty s firemními partnery. Pro zajištění dostupnosti určitých dokumentů se běžně používá klasické sdílení složek souborů v rámci firemní sítě. Přistup k nim mimo organizaci lze pak zajistit například pomocí FTP. Toto však není zrovna elegantní a efektivní cesta při vyspělosti dnešních informačních technologiích. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost našeho podnikání je umožnění efektivní komunikace a kooperace mezi pracovníky.,,jedině díky spolupráci, interakci a součinnosti svých členů může organizace znásobit své úsilí, posilovat svou pozici a zvyšovat produktivitu. [5] Velká část spolupráce se samozřejmě odehrává přímo mezi lidmi na úrovni osobní komunikace nebo pomocí telefonu či u. Často však potřebujeme trvalejší záznam nejrůznějších informací, myšlenek, problémů nebo znalostí, a tak se uchylujeme k papírovým či elektronickým záznamům. Poté je třeba zajistit, aby byly dané dokumenty a informace dostupné právě těm lidem, kteří je potřebují k práci. Výše zmíněné potřeby často nedokáže v plné míře uspokojit informační systém typu ekonomického softwaru nebo ERP systému. Proto se objevuje celá řada produktů, které nabízejí řešení v podobě firemního portálu jako nástroje pro komunikaci, spolupráci, sdílení a správu obsahu. Mezi tyto produkty patří například IBM WebSphere Portal, Lotus Note nebo Oracle Portal 10g. Společnost Microsoft v této oblasti nabízí dva produkty a to konkrétně SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server 2007 spadající do kategorie označované jako SharePoint Products and Technologies. Tyto produkty, jak již z názvu vypovídá, jsou určeny ke správě a sdílení informací, ale také ke spolupráci a komunikaci.,,produkty SharePoint umožňují organizacím nasazení robustního řešení, které nabízí dostupný informační systém bez ohledu na velikost firmy a její geografické umístění. Výhodou toho řešení je jeho velká flexibilita, on-line dostupnost a možnost snadného přizpůsobení dle aktuálních potřeb. [5] V této studii se budu blíže věnovat pouze jednomu z výše zmíněných produktů - Microsoft SharePoint Services 3.0 (dále jen WSS 3.0), protože jsem měla možnost pracovat s ním při výkonu své praxe. WSS mě zaujal zejména díky tomu, že je velice flexibilní a nabízí rychlou avšak efektivní cestu k vytvoření webového portálu podle specifických představ organizace. 8

8 Cílem této bakalářské práce je navrhnout prototypové webového rozhraní pro organizaci ve které jsem vykonávala svou praxi. Toto rozhraní bude sloužit zejména na podporu projektového řízení a mělo by být koncipováno, tak aby vystihovalo současné potřeby organizace, ale zároveň bylo nadále dobře škálovatelné. Tuto práci lze rozdělit na dvě části. Teoretická část popisuje technologie a funkce služby SharePoint Services 3.0. První kapitola je věnována představení služby WSS i SharePoint Serveru. Kapitola druhá popisuje široké možnosti instalace produktu WSS 3.0. (systémové nároky, instalace do jednoho nebo více umístění, databázové možnosti). Následující kapitola popisuje technologie WSS 3.0, kterou zajišťuje Windows Server. Kapitola č. 4 ukazuje proces zabezpečení webového prostoru (proces autentizace a autorizace uživatele). Kapitola 5 a 6 blíže představuje strukturu webového rozhraní a popisuje jednotlivé šablony webů a webové části. V kapitole 7 je pak ukázán základní postup tvorby webu. Poslední dvě kapitoly této části jsou věnovány možnostem použití produktu WSS 3.0 jako systému pro správu dokumentů a jeho integraci s Microsoft Office Předposlední kapitola je věnována projektu, který naplňuje cíl této práce. Nejprve je blíže popsán cíl a smysl projektu, poté je představena organizace pro kterou je prototypové řešení vypracováno. V této části je také ukázána instalace produktu a konfigurace potřebných nastavení. Dále jsou pomocí use case diagramů přiblíženy potřeby a nároky jednotlivých pracovníků na nový web WSS 3.0. Následně je ukázán návrh struktury nového webového rozhraní a jeho popis. Závěrečné kapitoly jsou pak věnovány zhodnocení funkcí WSS 3.0, doporučení dalšího postupu pro organizaci a samozřejmě je uveden seznam použité literatury. 9

9 3. Technologie a produkty SharePoint Technologie produktů SharePoint umožňují autorizovaným uživatelům snadno a rychle vytvářet specializované weby na kterých budou uloženy potřebné informace a dokumenty. Obsah webu lze poté jednoduše sdílet, organizovat a vyhledávat potřebná data. Windows SharePoint Services je v podstatě jednoduší verzí Windows SharePoint Serveru (dále jen SPS). SPS je portálový produkt, který je postaven na službě WSS, ale je rozšířen o další možnosti a poskytuje tak robustnější nástroj pro sdílení a správu dat v rámci celé organizace. Produkty SharePoint fungují na platformě Windows Server 2003 nebo 2008 a databázi Microsoft SQL, což jim dodává vysoké výkonnostní charakteristiky. Oba tyto produkty jsou také plně integrovány se sadou Microsoft Office a případně i jinými aplikacemi. SharePoint je založen na technologii.net, takže je možné vytvářet vlastní weby a aplikace v prostředí Microsoft Visual Studia a nově také v SharePointu Designeru První verze SPS vznikla v roce 2001 pod názvem SharePoint Portal Server 2001 a byla určena pro nasazení do velkých společností. Proto se zrodila myšlenka na jeho odlehčenou verzi, která byla uvedena v témže roce pod názvem SharePoint Team Services. V roce 2003 se objevuje další verze SharePoint Server 2003 spolu se SharePoint Services 2.0. V současnosti jsou nabízeny SharePoint Office Sever 2007 (dále jen MOSS) a SharePoint Services 3.0. V nejbližší době by měli být na trh uvedeny nové produkty SharePoint [5] 3.1 Microsoft Office SharePoint Server 2007,,Microsoft Office SharePoint Server 2007 je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace díky komplexní správě obsahu a vyhledávání v síti, optimalizaci sdílených obchodních procesů a usnadnění sdílení informací přes hranice sítí s cílem získat lepší přehled o podniku. Tento server pro spolupráci a správu obsahu navíc nabízí IT specialistům a vývojářům platformu a nástroje, které potřebují pro správu serverů, rozšiřitelnost aplikací a vzájemnou spolupráci. [2] SPS je tedy založen na technologii WSS, umožňuje tak vytvářet webový portál představující hierarchickou strukturu informací rozdělených podle témat a oblastí napříč celou organizací.,,celé řešení je postaveno tak, aby každý uživatel mohl být zároveň správcem nebo poskytovatelem informací pro celou svou pracovní skupinu. [6] Každý uživatel má také možnost snadné změny uživatelského prostředí. Dále lze pomocí aplikace BizTalk Server připojit SharePoint Server k dalšími podnikovým aplikacím jako je například SAP a mít tak dostupná všechna důležitá data přes webové rozhraní ať jste 10

10 kdekoliv. Díky indexaci databáze SQL Serveru lze také použít rychlejší fulltextové vyhledávání. SPS nabízí robustní a flexibilní řešení, které je stabilní a dokáže zvládnout opravdu velký počet uživatelů. Mezi známe světové společnosti, které implementovali tento produkt patří například Coca-Cola Enterprises nebo MTV Network u nás pak například společnosti jako Plzeňský prazdroj a.s., Česká pojišťovna, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna.[2] 3.2 Windows SharePoint Services,,Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 je univerzální technologie, která poskytuje integrovanou sadu služeb pro spolupráci a komunikaci určenou k propojení lidí, informací, procesů a systémů uvnitř firmy i za jejím firewallem. Služba WSS 3.0 umožňuje organizacím a obchodním jednotkám všech velikostí zvýšit efektivitu obchodních procesů a zlepšit produktivitu týmů. [1] Navíc šablony obsažené ve WSS poskytují hotové, modifikovatelné scénáře řešící specifické potřeby organizace a představují výchozí bod pro partnery a vývojáře při budování složitějších řešení pomocí WSS.[1] Tato technologie tedy nabízí snadné a rychlé vytvoření určitého webové místa, které lze dobře modifikovat a rozšiřovat. Díky tomuto řešení umožníme uživatelům přístup k informacím, které potřebují uživatelsky snadnou a příjemnou cestou. Na webu WSS můžeme vytvářet vlastní seznamy, různé knihovny dokumentů a obrázků, diskusní fóra a nechybí ani funkce kalendáře nebo přidělování úkolů. Z webu SharePoint se brzy stane oblíbené místo pro ukládání veškerého obsahu a jednotlivý uživatelů začnou žádat o vytvoření osobních webů, které si budou moci spravovat. Díky technologii SharePoint také odpadá klasické sdílení složek souborů ve firemní síti. Nyní máme všechna potřebná data dostupná vždy, když se připojíme k Internetu. Nutno podotknout, že služba WSS dokáže zvládnout opravdu velký objem dat a provozovat až tisíce webů. Díky tomu dobře upokojuje i nároky středních a větších firem. Jak již bylo zmíněno výše, software WSS 3.0 lze instalovat pouze na operační systém Windows Server 2003/08, který obsahuje potřebné komponenty aplikačního serveru jako je Internet Information Services 6.0 s podporou ASP.NET 1. Právě díky ASP.NET lze jednotlivé webové stránky snadno upravovat, přidávat na ně různé další komponenty nebo aplikace. Další důležitou výkonnostní charakteristikou, je ukládání veškerého obsahu a nastavení do databáze Microsoft SQL. 1 ASP.NET je součást.net Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb. ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na.net Frameworku. CLR podporuje např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu a další. [19] 11

11 Na rozdíl od SPS je služba WSS zdarma, pokud již vlastníme operační systém Windows Server 2003/08. WSS je tedy licenční součástí systému Windows Serveru 2003/08, není ovšem součástí instalace, proto si ji musíme v případě zájmu stáhnout a doinstalovat. 4. Možnosti instalace WSS 3.0 Služba WSS 3.0 podporuje široký výběr systémových konfigurací. Před samotnou instalací produktu je tedy dobré provést sumarizaci požadavků na výkon, bezpečnost a dostupnost služby a také brát v úvahu budoucí vývoj. Jelikož některé kroky provedené při instalaci jsou nevratné. [5] První věcí, kterou musíme zvážit je výběr databázového stroje. Buď můžeme jako datové úložiště použít standardně nabízený databázový stroj WMSDE nebo napojit službu WSS na databázový server Microsoft SQL. Pokud se rozhodneme pro druhou možnost, musíme nadále zvážit umístění SQL Serveru a případné vytvoření serverové farmy. 4.1 Systémové požadavky Windows SharePoint Services 3.0 Součást Software Požadavky Windows Server 2003 SP1; Windows Server 2003 x64; Windows Small Business Server 2003 nebo Windows Server 2008; NET Framework 3.0; Internetová informační služba (IIS) 6.0 se společnými soubory; služba Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) a služba Internet Instalace v jednom umístění: Server s rychlostí procesoru nejméně 2,5 GHz; minimální kapacita paměti RAM 1 GB ( doporučují se 2 GB); nejméně 2 GB volného místa na disku pro instalaci, nejméně 5 GB pro data Hardware Nasazení ve farmě: Server s rychlostí procesoru nejméně 2,5 GHz; minimální kapacita paměti RAM 1 GB ( doporučují se 2 GB); sytém SQL Server 2000 SP3 (nebo vyšší) nebo SQL Server 2005 s duálními procesory s rychlostí minimálně 2,5 GHz a minimálně 2 GB paměti RAM; nejméně 2 GB volného místa na disku pro instalaci, nejméně 5 GB pro data Síť Širokopásmové připojení 128 kb/s nebo více ke stažení a aktivaci produktů Další Internet Explorer 6.0 s aktualizacemi Service Pack, případně Microsoft součásti Office 2003 nebo 2007 pro integraci souborů. Tabulka č. 1, zpracováno podle [1] 12

12 4.2 Instalace databáze ve WSS 3.0 Pokud zvolíme typickou instalaci produktu, bude automaticky nainstalována,,light verze databáze tzv. WSMDE (Windows SQL Server Desktop Engine) a bude použita k vytvoření konfigurační databáze a databáze obsahu pro všechny weby SharePoint. Instalační program také nainstaluje web Centrální správy SharePoint a vytvoří základní domovskou stránku. Toto řešení je vhodné zejména pro malé organizace a práci s menším objemem dat. Je zde omezená nabídka nástrojů pro administraci a v případě většího množství přistupujících uživatelů může dojít k výraznému zpomalení provozu webu SharePoint. [6] Obr. č. 1, Výběr typu instalace WSS 3.0. Jestliže požadujeme vyšší propustnost a zabezpečení dat, je vhodné nainstalovat spolu s WSS 3.0. také Microsoft SQL Server 2000 nejlépe však SQL Server Tato volba umožňuje samostatné spravování databáze a výběr jejího umístění, dále podporuje vzdálený přístup k databázi, fulltextové vyhledávání a clustering. V případě, že nám řešení v podobě WSMDE v budoucnosti přestane stačit, není problém provést upgrade a napojit WSS na Microsoft SQL Server Typy databází Konfigurační databáze,,v této databázi jsou uloženy informace o sytému, jednotlivých virtuálních serverech v rámci fyzického serveru, jednolitých serverech webové farmy atd.,, [6] 13

13 Databáze obsahu Tato databáze obsahuje veškerá data týkající se provozu webu. Jsou zde uloženy například informace o dokumentech publikovaných na webu, informace o uživatelských právech a dále také informace týkající se nastavení webu, grafického vzhledu a rozložení stránek. Při typické instalaci produktu bude konfigurační databáze vytvořena a pojmenována automaticky. V jiném případě může být umístění konfigurační databáze a databáze obsahu definováno v průběhu instalace.[6] Služba WSS se může rychle stát oblíbeným místem pro ukládání obsahu v organizaci a velikost databáze tak bude rychle narůstat. Databáze obsahu sice umožňuje uložení mimořádně velkých objemů dat, ale je dobré mít na paměti fyzickou kapacitu serveru nebo serverové farmy a do budoucna počítat s určitou rezervou. Pokud například naplánujeme serverovou farmu jen pro počátečný objem dat, může brzo přestat stačit. Jelikož pro vyhledávání dokumentů je použito indexování souborů, což může zvětšit celkovou velikost dokumentu až o 100%. Pro organizaci je lepší, když pracuje s malými databázemi obsahu o velikosti 100 GB až 200 GB a využije ručního zvětšení souborů na SQL Serveru. Maximální doporučená velikost databáze je 250 GB. Tato velikost umožní dobrý výkon a v případě havárie lze provést rychlé obnovení, protože bude obsahovat jediný datový soubor a jediný soubor protokolu transakcí.[5] 4.3 Instalace na jeden server Samostatná konfigurace, tedy instalace WSS a databáze pouze na jeden serverový počítač, může být užitečná v organizacích, které požadují základní funkčnost a možnosti služby WSS v oblasti spolupráce, správy dokumentů a vyhledávání. Tato implementace je tedy vhodná zejména do malých organizací a je omezena maximálním možným počtem 1000 webů. Pokud se rozhodneme pro tuto možnost je dobré vědět, že přímý upgrade na instalaci serverové farmy není možný. [5] 4.4 Instalace serverové farmy,,v případě, že potřebujeme větší kapacitu nebo vyšší výkon, doporučujeme součásti distribuovat na několik počítačů nebo i určit více počítačů, které budou sdílet zátěž jedné funkce. Serverová farma je tedy skupina jednoho nebo více spolupracujících serverů, které poskytují jednotné funkce služby WSS, přičemž každý server má nejméně jednu roli. [7] Toto řešení je tedy velice dobře škálovatelné a snadno rozšiřitelné například v případě růstu databáze. Díky možnosti clusteringu je také zajištěna vyšší bezpečnost dat. Organizace by také měla porovnat náklady spojené s prostojem a náklady na dodatečné servery.[5] 14

14 4.5 Přechod z WMSDE na databázi s využitím SQL Serveru V organizaci může dojít k situaci, kdy současné řešení s nasazením interní databáze, přestává splňovat naše požadavky. Existuje tedy možnost přechodu ze základní databáze WMSDE na databázi SQL Serveru. Máme opět dvě možnosti jak SQL Server nainstalovat: - MS SQL Server na stávajícím serveru - MS SQL Server na samostatném serveru V obou případech je postup obdobný. Nejprve bude nutné odpojit databázi ve WMSDE databázovém enginu a zálohovat soubory databáze. Poté nainstalovat do požadovaného umístění SQL Server, napojit na něj databázové soubory a rekonfigurovat službu WSS. [7] 4.6 Počet virtuálních serverů Pokud chceme vytvořit další web nejvyšší úrovně (domovská stránka), například pro jiná informační témata nebo spektrum uživatelů bude nutné založit nový virtuální server, změnit fond aplikací a nainstalovat novou domovskou stránku v Centrální správě SharePoint.[7] Obr. č. 2, Rozšíření webového server o službu WSS Technologie WSS 3.0 Služba WSS je založena na síťové technologii. Aby byla služba dostupná na firemním intranetu, server na kterém je služba WSS provozován,a musí být připojen do firemní sítě. Předpokladem je tedy síťová karta v daném serveru, fungující min. o propustnosti 100 Kb. Pokud požadujeme dostupnost služby v prostředí Internetu, musí být fyzický server připojen do páteřní sítě Internet. [6] 15

15 Architektura technologie SharePoint je založena na několika komponentách Windows Serveru 2003/2008, které jsou popsány níže. 5.1 Active Directory (řadič domény) Řadiče domény používají službu Active Directory ke správě síťových prostředků, jako jsou například uživatelé, počítače, různá zařízení nebo aplikace. Pomocí domény lze jednotlivé objekty sdružovat do skupin, přiřazovat jim určité vlastnosti, řídit jejich přístup k jiným objektům, nastavovat určitá omezení apod. V rámci Active Directory můžeme tedy přidávat jednotlivé uživatele, nastavovat jejich oprávnění, hesla a jeho pravidla, sdružovat je do určitých skupin atd. [8] Existence služby Active Directory na Windows Serveru je nutnou podmínkou pro úspěšnou instalaci a provoz technologií SharePoint. Jelikož doménové účty jsou požadovány jako,,servisní účty pro instalaci WSS a případně také pro instalaci a provozování databázového systému SQL Server. Pouze uživatelům definovaným v rámci služby Active Directory lze přidělit přístup na jednotlivé weby WSS.[6] 5.2 DNS Každý ze serverů na kterém je provozována technologie SharePoint a který je připojen do firemní sítě, musí mít přístup k firemnímu DNS (Domain Name Server). Pomocí DNS můžeme jednotlivým virtuálním serverům přiřazovat smysluplná doménová jména. Díky přiřazení unikátního doménového jména (hlavičky) mohou mít všechny virtuální servery stejný port a stejnou IP adresu.[7] 5.3 Komponenty Internet Information Services IIS 6.0 provozující technologii SharePoint ASP.NET Před zahájením instalace WSS 3.0 je nutné povolit technologii ASP.NET 2.0. Většina komponent technologií SharePoint používá systém webově orientovaného programování. ASP.NET je tedy vyžadována pro správné fungování webového obsahu, webu Centrální správy SharePoint a řady dalších vlastností a funkcí služby WSS 3.0.[5] Webový server (virtuální server) IIS zajišťuje existenci jednoho nebo více virtuálních serverů určených pro provoz a dostupnost služby WSS.,,Webový server je administrativní, bezpečnostní a jakousi,,fyzickou hranicí při provozování aplikací v rámci IIS 6.0. [6] Při typické instalaci je výchozí webový server automaticky rozšířen o službu WSS a na jeho adrese je vytvořena první domovská stránka a web Centrální správy SharePoint. 16

16 Fond aplikací Fondy aplikací zajišťují fyzické oddělení prostředků procesoru a operační paměti, které jsou přiděleny konkrétní aplikaci.,,fond aplikací umožňuje serveru provozovat více webů najednou, každý z nich navíc může pracovat v samostatném pracovním procesu. Tím fond aplikací zajišťuje bezpečnost provozu každého z webů tak, že jeden běžící web nemůže ovlivnit proces jiného běžícího webu. [7] Tak je zajištěna stabilita webové služby IIS proti napadení a neočekávaným haváriím. Pro každý virtuální server může být definován samostatný fond aplikací, nebo lze jeden fond aplikací přidělit více virtuálním serverům. Každý fond aplikací využívá systémové prostředky a také zabírá cca MB operační paměti. Z tohoto hlediska může být užitečnější využít jeden fond aplikací pro více virtuálních serverů.,,z hlediska bezpečnosti je pro web Centrální správy WSS a jednotkové weby WSS nastaven samostatný aplikační fond. [7] Ověřování Technologie WSS nemají vlastní autentizační mechanismus, a proto využívají autentizační mechanismus IIS. IIS tedy zajišťuje proces ověření uživatelů přistupujících k webovému serveru.,,autentizační mechanismus je zajišťován pro každý virtuální server samostatně, což nám umožňuje nastavení různé úrovně zabezpečení pro jednotlivé virtuální servery a jejich webový obsah. [6] 6. Zabezpečení přístupu k WSS 3.0 Při přechodu na službu WSS budou na firemní web importovány nejrůznější data, informace a dokumenty. Přístup k těmto informacím, ať již v rámci firemní sítě nebo Internetu, musí být dobře zabezpečen, aby nedošlu k jejich úniku informací nebo ztrátě. WSS 3.0 nabízí různé konfigurace zabezpečení, které se opírají o Windows Server, zejména pak o službu IIS. Bezpečnost v prostředí WSS 3.0 je založena na dvou základních principech. Prvním z nich je autentizace uživatele. Autentizace představuje proces identifikace uživatele pomocí jeho uživatelského jména a hesla. Dalším zabezpečením je autorizace. Autorizace je nastavení uživatelských práv a omezení pro konkrétního uživatele v rámci webů WSS. 6.1 Model autentizace Při autentizaci ověřuje IIS existenci doménového účtu uživatele vytvořeného v Active Directory a správnost jeho hesla. V průvodci Metody ověřování můžeme nastavit různé metody ověřování na základě zadaného uživatelského jména a hesla. Jednotlivý uživatelé a jejich hesla jsou definovány v Active Directory jak bylo zmíněno výše. IIS nabízí několik metod, jak může proces autentizace probíhat. 17

17 Obr. č. 3, Metody ověřování v rámci služby IIS 6.0. Anonymní přístup Představuje nejjednodušší řešení, kdy po uživateli nejsou vyžadována žádná hesla a nabízí tak veřejný přístup k webovému obsahu. Základní ověřování Je podporováno většinou prohlížečů, ale v tomto případě jsou hesla přenášena v nezašifrované podobě. Pomocí nástrojů pro sledování komunikace v síti může útočník snadno zachytit přenášená hesla a zneužít je. Toto ověřování je vhodné pouze v případě zabezpečeného spojení, jako je například vyhrazená linka nebo připojení SSL (Secure Socet Layer). Integrované ověřování systému Windows Toto nastavení je použito jako výchozí a přenáší data v zašifrované podobě algoritmem typu hash. Ověřování probíhá pomocí protokolu NTLM nebo Kerberos. Protokol Kerberos však vyžaduje další konfiguraci v Active Directory a také musí být podporován webovým prohlížečem. V opačném přídě bude automaticky použito ověřování pomocí NTLM. Protokol Kerberos umožňuje průchod přes servery proxy, ale obecně neprochází přes firewall u protokolu NTLM je tomu přesně naopak. Dále lze použít autentizaci pomocí algoritmu Digest nebo služby.net Passport. Algoritmus Digest je založen na principu digitálního podpisu, kdy je uživatel ověřován pomocí kryptografických metod.[5] 18

18 6.2 Model autorizace Autorizace probíhá již na úrovni služby WSS a definuje následující zabezpečení: - možnosti přístupu uživatele k jednotlivým webům a webovým částem (jaký obsah bude uživateli zobrazen) - pravidla pro správu prostředí WSS a možnosti přispívání nebo měnění obsahu daného webu nebo jeho částí Na web je možné přidávat pouze ty uživatele, kteří jsou již definováni v rámci řadiče domény Active Directory. Uživatel se pak bude hlásit stejným uživatelským jménem a heslem, které je nastaveno v doménovém účtu. Obr. č. 4, Přidání uživatele k doméně v Active Directory. Následující tabulka ukazuje do jakých skupin můžeme jednotlivé uživatele zařadit. Skupina webu představuje souhrn oprávnění, které má uživatel pro konkrétní web. Skupina webů Popis Čtenář Umožňuje přístup k webu jen pro čtení Přispěvatel Umožňuje přidat obsah do existujících knihoven a seznamů Návrhář webů Umožňuje vytvářet seznamy a knihovny a přizpůsobovat stránky webu Vlastník Umožňuje úplné řízení celého webu Tabulka č. 2, Popis skupiny webů WSS

19 7. Struktura webového rozhraní WSS 3.0 Webové prostředí WWS 3.0 tvoří tzv. kolekce webů, které se skládají z hierarchicky propojených webových stránek a webových částí. Základem každé kolekce webů je domovská stránka na adrese příslušného virtuálního serveru. Na domovské stránce jsou pak vytvořeny jednotlivé podřízené weby, které lze dále škálovat a tvořit tak další podřízené weby jak ukazuje následující obrázek č. 5. Fyzický server Virtuální server 1 Virtuální server 2 Virtuální server 3 Centrální správa SharePoint Domovská stránka 1 Domovská stránka 2 Konfigurační databáze Podřízený web 1 Podřízený web 2 Podřízený web 3 Databáze obsahu 1 Podřízený web 2.1 Podřízený web 2.2 Databáze obsahu 2 Obr. č. x, Schéma struktury webu WSS 3.0 Tyto podřízené weby mohou (ale nemusí) dědit uživatelská oprávnění nadřazeného webu. Pokud vytvoříme stránku webových častí je možné na ni umísťovat také webové části již umístěné na nadřazeném webu. 20

20 7.1 Základní webová stránka (domovská stránka) Takto vypadavá nová domovská stránka WSS 3.0. Automaticky jsou zde webové části jako oznámení, kalendář a odkazy na pracovní ploše dokumentů. Na panel snadného spuštění jsou automaticky zobrazeny Seznamy, Knihovny dokumentů, Diskuse, Weby a skupiny a také Koš. Obr. č. 6, Domovská stránka webu WSS Šablony webů Obr. č.7, Výběr vhodné šablony webu WSS 3.0. Všechny weby umístěné ve WSS jsou vytvořeny na základě určitých připravených šablon. Pomocí funkce vytvořit určitou webovou součást dojde k načtení příslušné šablony a web bude nakonfigurován tak, jak je v šabloně popsáno. Přičemž existují tři základní způsoby jak vytvořit nový web nebo jeho komponentu. Můžeme si vybrat z již automaticky předinstalovaných šablon, nebo si vytvořit úplně novou šablonu pomocí vývojových 21

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Popis instalace programu OCEP

Popis instalace programu OCEP Popis instalace programu OCEP Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny potřebné programy. To se liší podle operačního systému a aktuálně instalovaných programů

Více

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál XTB VPS XTB Virtual Private Server manuál Poslední aktualizace: 12/9/2012 Obsah manuálu 1 Úvod... 3 2 Správa serveru... 3 2.1 Přihlášení do administrace serveru... 3 2.2 Karta Obecné... 4 2.2.1 Okno Akce

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH17_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více