1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4"

Transkript

1 1. Opakování Zápis not v houslovém a basovém klíči: g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1 Názvy oktáv: subkontra (C2 H2), kontra (C1 H1), velká (C H), malá (c h), jednočárkovaná (c 1 h 1 ), dvoučárkovaná (c 2 h 2 ), tříčárkovaná (c 3 h 3 ), čtyřčárkovaná (c h ), pětičárkovaná (c 5 ). Označení 8 va _ l se používá pro zápis not, které by vyžadovaly mnoho pomocných linek. 8 va _ l c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c Tóny základní jsou c, d, e, f, g, a, h. Tóny odvozené vytvoříme ze základních tónů zvýšením nebo snížením o jeden nebo dva půltóny. - zvýšení o půltón cis dis eis fis gis ais his - zvýšení o 2 půltóny cisis disis eisis fisis gisis aisis hisis - snížení o půltón ces des es fes ges as hes - snížení o 2 půltóny ceses deses eses feses geses asas heses Platnost posuvek ruší odrážka. 2

2 Zápis not po půltónech: Zápis not s jednoduchými a dvojitými posuvkami: g 1 gis 1 gisis 1 g 1 d 2 des 2 deses 2 d 2 Přehled taktů: DVOUPŮLOVÝ DVOUČTVRŤOVÝ DVOUOSMINOVÝ = jedna doba = jedna doba = jedna doba TŘÍPŮLOVÝ TŘÍČTVRŤOVÝ TŘÍOSMINOVÝ = jedna doba = jedna doba = jedna doba ČTYŘPŮLOVÝ ČTYŘČTVRŤOVÝ ČTYŘOSMINOVÝ = jedna doba = jedna doba = jedna doba Kromě výše uvedných taktů se v hudbě vyskytují takty pětičtvrťové, šestičtvrťové, šestiosminové, sedmiosminové, devítiosminové a další. 3

3 12. Obraty durového kvintakordu Durový kvintakord je sestaven z velké a malé tercie, spodní a vrchní tón tvoří čistou kvintu. Durový sextakord první obrat kvintakordu je sestaven z malé tercie a čisté kvarty, spodní a vrchní tón tvoří malou sextu. Durový kvartsextakord druhý obrat kvintakordu je sestaven z čisté kvarty a velké tercie, spodní a vrchní tón tvoří velkou sextu. Kvintakord, sextakord a kvartsextakord C dur: Obraty kvintakordů G dur, D dur, A dur, E dur: Obraty kvintakordů F dur, B dur, Es dur, As dur:

4 1. Úkoly Zakroužkuj kvintakord A dur, B dur, E dur, As dur, H dur, Es dur. Doplň kvintakord, sextakord a kvartsextakord D dur, F dur, A dur, B dur Doplň označení akordu (5,, ) a urči tóninu. Výběr z těchto tónin: C dur, G dur, D dur, A dur, E dur. 1

5 21. Kvintakord dur, moll, zvětšený a zmenšený Durový kvintakord je souzvuk 1., 3. a 5. stupně v durové stupnici. Skládá se z velké a malé tercie, spodní a vrchní tón tvoří čistou kvintu. v. 3 č. 5 v. 3 + m. 3 DUROVÝ KVINTAKORD Z durového kvintakordu vytvoříme kvintakord zvětšený, zvýšíme-li vrchní tón o půltón. Spodní a vrchní tón zvětšeného kvintakordu tvoří zvětšenou kvintu, podle které je pojmenován. Zvětšený kvintakord se skládá ze dvou velkých tercií nad sebou. v. 3 zv. 5 v. 3 + v. 3 ZVĚTŠENÝ KVINTAKORD Mollový kvintakord je souzvuk 1., 3. a 5. stupně v mollové stupnici. Skládá se z malé a velké tercie, spodní a vrchní tón tvoří čistou kvintu. m. 3 č. 5 m. 3 + v. 3 MOLLOVÝ KVINTAKORD Z mollového kvintakordu vytvoříme kvintakord zmenšený, snížíme-li vrchní tón o půltón. Spodní a vrchní tón zmenšeného kvintakordu tvoří zmenšenou kvintu, podle které je pojmenován. Zmenšený kvintakord se skládá ze dvou malých tercií nad sebou. m. 3 zm. 5 m. 3 + m. 3 ZMENŠENÝ KVINTAKORD 27

6 27. Hudební názvosloví Označení tempa: grave těžce largo široce lento rozvláčně, zdlouha adagio pomalu, zvolna andante volně, krokem moderato mírně allegretto poněkud rychleji (méně rychle než allegro) allegro rychle vivace živě presto rychle (velmi rychle) prestissimo co nejrychleji accelerando zrychlovat ritardando zpomalovat a tempo návrat do původního tempa Výslovnost: adádžo, alegreto, alegro, moderáto, viváče, prestysimo, ačelerando. Označení přednesu: amabile líbezně alla marcia pochodem animato oživeně brillante skvěle, brilantně cantabile zpěvně comodo pohodlně con moto s pohybem dolce sladce espressivo výrazně furioso zuřivě, divoce, bouřlivě grazioso půvabně leggiero lehce marcato důrazně pesante těžce, těžkopádně risoluto rázně, rozhodně semplice prostě, jednoduše scherzando žertovně sostenuto zdrženlivě tranquillo klidně, pokojně triste smutně Výslovnost: ala marča, anymáto, brilante, kantábile, kómodo, kon móto, dolče, espresivo, furiózo, graciózo, ledžéro, markáto, pezante, rizoluto, sempliče, skercando, sostenúto, trankuílo, tríste. Další hudební názvosloví: meno méně molto velmi ma non troppo ale ne příliš sempre vždy, stále più (pjú) více poco (poko) málo, trochu 31

7 28. Strunné nástroje Viola da gamba je historický strunný smyčcový nástroj. Má šest až sedm strun a tvarem se podobá violoncellu. Dno nástroje je téměř rovné a víko mírně prohnuté. Ozvučné otvory ve víku mají tvar písmene C a na hmatníku se nachází pražce. Při hře se nástroj drží mezi koleny, podobně jako violoncello. V minulosti byla viola da gamba součástí komorních souborů a orchestrů s různým nástrojovým obsazením. V dnešní době můžeme tento nástroj slyšet v sólové nebo komorní hře při interpretaci staré hudby. Loutna je strunný drnkací nástroj. Skládá se z trupu, na který je připojen krk s hmatníkem. Na hmatníku jsou umístěny pražce. Struny se napínají pomocí kolíků, které se nachází v horní části nástroje. Druhým koncem jsou struny upevněny v plochém struníku. Dnešní loutny mají obvykle strun. Cembalo patří do skupiny strunných klávesových nástrojů. Uvnitř cembala se nachází různě dlouhé struny a každá je naladěna na jinou výšku tónu. V přední části je umístěna klaviatura. Tón vzniká trsnutím havraního brku, koženého trnu nebo kovového háčku o strunu. Skladby pro cembalo komponoval skladatel Johann Sebastian Bach. 32

8 1. Symfonie Symfonie je cyklická (vícevětá) skladba komponovaná pro symfonický orchestr. Původně měla tři věty, později se ustálily věty čtyři. První věta je obvykle v sonátové formě a má rychlejší tempo. Po ní následuje druhá věta, která je většinou pomalá. Třetí věta často mívá taneční charakter a může být v podobě třídobého menuetu nebo rychlejšího scherza. Symfonii uzavírá čtvrtá věta v rychlém tempu, často komponovaná v rondové nebo sonátové formě. Joseph Haydn Symfonie č. 10 D dur Londýnská,. věta Finale (Spiritoso): Poslech: Joseph Haydn: Symfonie č. 9 S úderem kotlů, Symfonie č. 101 Hodiny, Symfonie č. 10 Londýnská. Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 38 Pražská, Symfonie č. 1 Jupiter. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica, Symfonie č. 5 Osudová, Symfonie č. Pastorální, Symfonie č. 9 s Ódou na radost. 2. Koncert Koncert je cyklická skladba pro jeden sólový nástroj a orchestr, vyjímečně může účinkovat i více sólistů. Mívá tři věty a první věta je zpravidla v sonátové formě. Na konci první nebo třetí věty zazní kadence, při níž sólista předvádí technicky náročné pasáže a hraje bez doprovodu orchestru. Joseph Haydn Koncert Es dur pro trubku a orchestr, 3. věta Allegro (Rondo): 3

9 . Joseph Haydn Rohrau, Vídeň Joseph Haydn se narodil v rakouském městě Rohrau. V osmi letech byl přijat do chrámového sboru u sv. Štěpána ve Vídni. Roku 1759 se stal kapelníkem u hraběte Morzina v Dolní Lukavici u Plzně. Od roku 171 působil v zámecké kapele knížete Esterházyho. Jako kapelník řídil orchestr a připravoval hudbu pro různé příležitosti. Dvakrát navštívil Londýn, kde uspořádal několik koncertů. V roce 1791 byl Haydnovi udělen čestný doktorát na oxfordské univerzitě. Do konce svého života pobýval ve Vídni. Sídlo rodiny Esterházy Haydn zkomponoval více než 100 symfonií (podle Hobokenova katalogu 108), například Symfonie č. 5 Na odchodnou, Symfonie č. 9 S úderem kotlů, Symfonie č. 101 Hodiny, Symfonie č 10 Londýnská. Z dalších děl uveďme opery Život na měsíci, Armida, smyčcové kvartety (slavný Smyčcový kvartet D dur Skřivánčí ), oratoria Stvoření a Roční doby. Známé jsou také Haydnovy klavírní sonáty. Symfonie č. 9 S úderem kotlů, 2. věta (Andante): 5

10 58. Modest Petrovič Musorgskij Karevo, Petrohrad Modest Petrovič Musorgskij byl ruský hudební skladatel a klavírista. Vystudoval vojenskou školu, byl důstojníkem a úředníkem. Komponoval opery, orchestrální díla, skladby pro klavír a písně. Světově proslulá je jeho suita pro klavír nazvaná Obrázky z výstavy (Kartinky). Skladatel Maurice Ravel ji později upravil do orchestrální podoby. Obrázky z výstavy (Kartinky), Promenáda: 59. Petr Iljič Čajkovskij Votkinsk, Petrohrad Petr Iljič Čajkovskij byl významný ruský skladatel 19. století. Studoval na petrohradské konzervatoři a po jejím ukončení působil na konzervatoři v Moskvě. Zkomponoval balety Louskáček, Labutí jezero Šípková Růženka, opery Evžen Oněgin a Piková dáma. Z dalších děl uveďme šest symfonií, Houslový koncert D dur a Klavírní koncert č. 1 b moll. Balet Labutí jezero: 5

11 75. Jazz Hudba označována jako jazz (džez) má původ v lidových, pracovních a náboženských písních afrických otroků přivlečených do USA. Počátky jazzu vycházely z afroamerické hudby, v níž se prolínaly černošské folklórní vlivy s bělošskou hudbou evropských přistěhovalců. Hlavním centrem jazzové hudby se stalo město New Orleans. Narozdíl od klasické hudby v jazzu obvykle splývá osobnost skladatele a interpreta. Hráči mohou improvizovat a skladbu dotvářet podle svých přestav. V jazzové hudbě často uslyšíme zvláštní interpretaci osminových not, blížící se triolovému rytmu, synkopy a zdůraznění 2. a. doby. Typickými nástroji jsou saxofon, trubka, pozoun, klarinet, klavír, kytara, kontrabas a bicí. Rozlišujeme mnoho stylů jazzové hudby, k nejznámějším patří ragtime, bebop, dixieland, cool jazz, free jazz, swing, jazz rock a další. Hlavní představitelé jazzové hudby: Scott Joplin ( ), hudebník, klavírista a skladatel Duke Ellington ( ), jazzový skladatel a klavírista Louis Armstrong ( ), jazzový trumpetista a zpěvák Glenn Miller (190 19), kapelník a trombonista Benny Goodman ( ), klarinetista, skladatel a kapelník Blues je hudební styl, který vznikl na jihu USA během 19. století. Původní podoba blues vycházela z náboženských gospelů, spirituálů a tradiční africké hudby. Poslech bluesových písní někdy navodí smutnou náladu. Často je zpívali otroci nebo dělníci při práci na polích. Společným tématem těchto písní byl jejich nelehký osud (každodenní život, namáhavá práce, samota). Hudební podoba blues má obvykle volnější tempo a může mít i instrumentální podobu bez zpěvu. Typickými nástroji jsou trubka, kytara, saxofon nebo klavír. Swing je jazzový styl, na jehož vývoji se podíleli černošští i běloští hudebníci. Tvoří přechod od tradičního jazzu k modernímu. 8

12 7. Skladatelé Spoj čarou jméno skladatele a dílo, které zkomponoval. Wolfgang Amadeus Mozart Johann Sebastian Bach Georges Bizet Antonio Vivaldi Petr Iljič Čajkovskij Ludwig van Beethoven Georg Friedrich Händel Toccata a fuga d moll balet Labutí jezero opera Figarova svatba opera Carmen Hudba k ohňostroji Čtvero ročních dob Symfonie č. 5 Osudová Doplň jména skladatelů: Baroko: Klasicismus: Romantismus: Ve kterém městě se narodil Bedřich Smetana? Doplň názvy šesti symfonických básní z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Který skladatel zkomponoval operu Rusalka? 70

13 82. Kvíz č. 1. Který skladatel je správně zařazen? a) Haydn baroko b) Chopin romantismus c) Vivaldi klasicismus 2. Kontrafagot a) dokáže zahrát hluboké tóny b) je dechový žesťový nástroj c) zahraje vyšší tóny než fagot 3. Mollový kvintakord se skládá a) ze dvou velkých tercií b) z velké tercie a čisté kvarty c) z malé a velké tercie. Disonance je a) nelibozvučný souzvuk b) část klarinetu c) chvění dvou strun 5. Johann Strauss zkomponoval valčík a) Na tanečním plese b) Na krásném modrém Dunaji c) Král a tanečnice. Gavota je a) skladba pro tři hráče b) bicí nástroj c) starý francouzský tanec 7. Který skladatel zkomponoval Slovanské tance? a) Antonín Dvořák b) Bedřich Smetana c) Bohuslav Martinů 8. Do období klasicismu nepatří a) Joseph Haydn b) Robert Schumann c) Ludwig van Beethoven 9. Josef Suk byl žákem a) Antonína Dvořáka b) Bedřicha Smetany c) Leoše Janáčka 10. Který skladatel a dílo patří k sobě? a) Čajkovskij opera Nabucco b) Händel Vodní hudba c) Schumann balet Louskáček Jak se jmenuje známá opera, kterou zkomponoval Georges Bizet? 77

14 8 89. Rytmická cvičení

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2 T R A D I C E S A S S M A N N S H A U S TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a Early Start on the Cello 1, (BA 8996, BA 8997) Našlápnuto na

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka Otázky soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka okresní kola školní rok 2014/2015 K a t e g o r i e "A" 1.,2. a 3.ročník 1. Oblast - stupnice, intervaly, akordy 1. Hudební abeceda Napište stupnici

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu

Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu 1 Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu Rozmezí: cca 2. pol. 18. stol. poč. 19. stol. Humanistický ideál 2 programových tirád: rozum - příroda - lidskost (francouzští encyklopedisté) volnost

Více

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek Duben 2013 1. Reforma ZUV ve vztahu k výuce hry na kontrabas

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota

Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra smyčcových nástrojů Hra na housle Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota Bakalářská práce Autor práce: Linda Finsterlová

Více

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ č.j. MSMT-23074/2014-1

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ č.j. MSMT-23074/2014-1 Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2014/2015 soutěže a soutěžní přehlídky žáků

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1

Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1 Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1 Program nokturna 22.00 23.15 refektář 1. Andreas Scholl, Orpheus Chamber Orchestra: Down by the Salley Gardens, irská lidová 2. Andreas

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

www.jewishmuseum.cz/cz/czgalerie.htm

www.jewishmuseum.cz/cz/czgalerie.htm IZRAELSKÁ KULTURA V ČR 31. ledna 2013 A nebudete muset chodit za rabínem 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě 6. prosince 2012 28. února 2013, Židovské muzeum, Galerie Roberta Guttmanna,

Více

Karlovarské. Slovo primátorky. Vážení spoluobčané,

Karlovarské. Slovo primátorky. Vážení spoluobčané, KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Karlovarské Radniční listy XII. ROČNÍK ČÍSLO 3 BŘEZEN 2007 Tomáš Garrigue Masaryk Socha T. G. M. autora J. Kotka bude odhalena

Více