POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM"

Transkript

1 POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO: HRA NA ŽESŤOVÉ NÁSTROJE: HRA NA KLARINET, SAXOFON: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: HRA NA FLÉTNU: HRA NA BICÍ NÁSTROJE: SÓLOVÝ ZPĚV: SÓLOVÝ POPULÁRNÍ ZPĚV:

2 HRA NA AKORDEON: Přípravné studium - nevyžaduje se jedno cvičení z probírané látky jednoduchá skladbička nebo píseň ( může být z not ) jedna písnička zpaměti stupnice C dur nebo cvičení z probírané školy dvě skladbičky různého charakteru jedna stupnice dur a rozložený akord v rozsahu jedné oktávy dvě přednesové skladby různého charakteru jedna stupnice dur přes jednu oktávu + akordy jedna rozsáhlejší skladba nebo dvě kratší odlišného charakteru 6.ročník 7.ročník - vystoupení. jedna stupnice dur přes dvě oktávy a akord jedna stupnice moll a akord dvě skladby odlišného charaktarakteru dvě stupnice dur přes dvě oktávy a rozložené akordy, moll přes jednu oktávu dvě skladby různého charakteru Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru. - vystoupení. dvě přednesové skladby odlišného charakteru Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru 2

3 HRA NA KLAVÍR: Přípravné studium A zkouška v II. pololetí 3 lehké skladbičky různého charakteru zpaměti (např. rychlá, pomalá, legato, staccato) Přípravné studium B (PS III) zkouška v II. pololetí 3 skladby různého charakteru zpaměti (např. rychlá, pomalá, legato, staccato ) : zkouška v II. pololetí 3 skladbičky různého charakteru zpaměti (např. rychlá, pomalá, legato, staccato ) : zkouška v II. pololetí 1 stupnice s akordy přes 2 oktávy dle schopností žáka - možnost hry z not 2 skladby různého charakteru, alespoň 1 skladba zpaměti : zkouška v I. pololetí stupnice dur nebo moll, tonický kvintakord s obraty, vše dohromady přes 3 oktávy, (výběr stupnice dle schopností žáka, akordy tenuto, staccato, rozloženě přes 3 oktávy) 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 přednesová skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu melodie v houslovém klíči rozdělená mezi obě ruce zkouška v I. pololetí stupnice dur nebo moll, tonický kvintakord s obraty, vše dohromady v rovném pohybu 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 přednesová skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu - oběma rukama dohromady - unisono v pětiprstové poloze od c až g2 : zkouška v I. pololetí 1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll, tónický kvintakord s obraty dohromady nebo velký rozklad kvintakordu zvlášť nebo dohromady - 3

4 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu - skladby na úrovni 1. ročníku 6.ročník: zkouška v I. pololetí 1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll v rovném nebo kombinovaném pohybu velký rozklad kvintakordu rovně nebo tonický kvintakord s obraty rovně 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu - skladby na úrovni 2. ročníku 7.ročník: Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru skládající se nejméně ze dvou sólových skladeb z různých období - vše zpaměti Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí v tomto rozsahu: 1 skladba z období baroka 1 skladba z období klasicismu 1 skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb zpaměti : - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. skládající se nejméně ze dvou sólových skladeb z různých období - vše hra zpaměti Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí v tomto rozsahu: nejméně dvě sólové přednesové skladby z různých období - hra zpaměti pozn: výběr skladeb musí zohledňovat požadavky výstupů ŠVP, aby žák mohl předvést, jak si dané učivo osvojil a jaké získal kompetence, vhodnost klavírní literatury je možno konzultovat v průběhu školního roku s vedoucí klavírního oddělení 4

5 HRA NA VARHANY: 6. ročník krátká etuda pro předvedení správného nohokladu 2 skladby přiměřené náročnosti bez pedálu nebo s málo pohyblivou pedálovou linií 7. ročník pedálová etuda 1 barokní skladba 1 romantická skladba, případně klasicistní (obě s pedálovou prodlevou nebo s málo pohyblivou pedálovou linií) II. stupeň Veřejné absolventské vystoupení v tomto rozsahu: Nejméně 2 sólové skladby různého charakteru Pokud žák neabsolvuje veřejně, vykoná zkoušku před komisí ve stejném rozsahu 5

6 HRA NA KYTARU: Přípravné studium A pojmenování částí kytary, názvů strun a prstů jedno říkadlo, nebo lidová píseň, možné duo s učitele Přípravné studium B jednooktávová stupnice + akord harmonicky a melodicky jednohlasá skladba nebo píseň dvouhlasá skladba s převahou prázdných strun, z toho jedna zpaměti, jednooktávová stupnice + akord harmonicky dvě krátké jednohlasé písně nebo skladby, z toho jedna zpaměti 6.ročník 7.ročník - 6 jedna stupnice dur s příslušnými akordy dvě kratší skladby, z toho jedna zpaměti jedna dvouoktávová stupnice dur i moll kadence bez použití barré dvě kratší skladby různých slohových období, z toho jedna zpaměti jedna dvouoktávová typová durová stupnice + příslušná kadence dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti jedna dvouoktávová typová mollová stupnice + příslušná kadence dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti předvede transpozici základních harmonických funkcí T, S, D stupnice dur a moll dvojoktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti předvede transpozici doprovodu části písně Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: stupnice dur a moll tří-oktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti stupnice dur a moll tří-oktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti hra jednoduché skladby z listu předvede transpozici doprovodu části písně Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí.

7 - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: stupnice dur a moll tří-oktávové typové s příslušnými kadencemi a dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ Přípravné studium B jednooktávová stupnice + akord harmonicky a melodicky jednohlasá skladba nebo píseň dvouhlasá skladba s převahou prázdných strun, z toho jedna zpaměti : jedna dvouoktávová stupnice dur do 4# a moll (a,e,d) kadence bez použití barré dvě kratší skladby různých slohových období, z toho jedna zpaměti stupnice dur dvouoktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti stupnice moll dvouoktávové typové s příslušnými kadencemi, dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti předvede transpozici doprovodu části písně Absolventské vystoupení: skladby různých stylových období anebo zkouška před komisí: stupnice dur a moll tříoktávové typové s příslušnými kadencemi jedna etuda dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti 7

8 HRA NA HOUSLE: Přípravné studium nevyžaduje se 6.ročník 7.ročník jedno cvičení nebo etuda z probírané školy jednoduchá skladbička nebo píseň ( může být z not ) jedna písnička zpaměti dvě stupnice dur a rozložené akordy podle probraných prstokladů nebo cvičení z probírané škol jedna skladbička zpaměti jedna stupnice dur a rozložený akord v rozsahu dvou oktáv jedna srupnice moll v rozsahu jedné oktávy jedna přednesová skladba hraná zpaměti jedna stupnice dur přes dvě oktávy s přechodem do polohy jedna stupnice moll přes dvě oktávy ( hra ve III.poloze ) jedna rozsáhlejší skladba nebo dvě kratší odlišného charakteru část repertoáru hraná zpaměti hra z listu na úrovni 1. ročníku jedna stupnice dur přes tři oktávy a akord jedna stupnice moll dvouoktávová a akord rozsáhlejší skladba (1 věta z koncertu či sonaty, koncertino ) hra z listu na úrovni u dvě stupnice dur či moll přes tři oktávy a rozložené akordy jedna polohová etuda jedna skladba většího rozsahu nebo 2 kratší hra z listu na úrovni 3. ročníku je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru 8 jedna stupnice dur a jedna moll přes tři oktávy v rychlejším tempu a v rytm. obměnách akordy ke stupnicím přednesová skladba hra z listu Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně vystoupí sólově či v komorním seskupení. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru

9 HRA NA VIOLU: Přípravné studium nevyžaduje se 6.ročník 7.ročník jedno cvičení nebo etuda z probírané školy jednoduchá skladbička nebo píseň ( může být z not ) jedna písnička zpaměti dvě stupnice dur a rozložené akordy podle probraných prstokladů nebo cvičení z probírané škol jedna skladbička zpaměti jedna stupnice dur a rozložený akord v rozsahu dvou oktáv jedna srupnice moll v rozsahu jedné oktávy jedna přednesová skladba hraná zpaměti jedna stupnice dur přes dvě oktávy s přechodem do polohy jedna stupnice moll přes dvě oktávy ( hra ve III.poloze ) jedna rozsáhlejší skladba nebo dvě kratší odlišného charakteru část repertoáru hraná zpaměti hra z listu na úrovni 1. ročníku jedna stupnice dur přes tři oktávy a akord jedna stupnice moll dvouoktávová a akord rozsáhlejší skladba (1 věta z koncertu či sonáty, koncertino ) hra z listu na úrovni u dvě stupnice dur či moll přes tři oktávy a rozložené akordy jedna polohová etuda jedna skladba většího rozsahu nebo 2 kratší (hra zpaměti) hra z listu na úrovni 3. ročníku je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru 9 jedna stupnice dur a jedna moll přes tři oktávy v rychlejším tempu a v rytm. obměnách akordy ke stupnicím přednesová skladba hra z listu Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně vystoupí sólově či v komorním seskupení. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru

10 HRA NA VIOLONCELLO: Přípravné studium nevyžaduje se 1 cvičení z používané školy 2 písničky nebo skladbičky zpaměti z používané školy 2 skladbičky zpaměti 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 1 oktávy + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 přednesová skladba zpaměti 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 rozsáhlejší přednesová skladba hra z listu (skladbička na úrovni u) 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 přednesová rozsáhlejší skladba hra z listu (skladbička na úrovni u) 6.ročník 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 rozsáhlejší přednesová skladba hra z listu na úrovni u 7.ročník žák studium zakončí veřejným absolventským koncertem popř. závěrečnou zkouškou, kde zahraje dvě skladby odlišného charakteru 1.a žák sólově veřejně vystoupí s přiměřeně rozsáhlou skladbou, pokud tuto podmínku nesplní, vykoná postupovou zkoušku: 2 etudy z používané školy 1 přednesová rozsáhlejší skladba hra z listu (skladba na úrovni u I.st.) žák sólově veřejně vystoupí s přiměřeně rozsáhlou skladbou, pokud tuto podmínku nesplní, vykoná postupovou zkoušku: 2 etudy z používané školy 1 přednesová rozsáhlejší skladba hra z listu (skladba na úrovni u I.st.) studium na ZUŠ ukončí veřejným absolventským vystoupením, v odůvodněných případech lze studium zakončit závěrečnou zkouškou, kde žák zahraje dvě skladby kontrastního charakteru odlišných slohových období 10

11 HRA NA ŽESŤOVÉ NÁSTROJE: Přípravné studium: 1 lidová píseň nebo cvičení : 1 cvičení,nebo lidová píseň 2. ročník: 1-2 cvičení lidové písně, či skladbičky : : 6.ročník: 7.ročník: 1 dur stupnice s tónickým kvintakordem v základní podobě 2 cvičení /písně/, skladbičky 1 stupnice s tónickým akordem s obraty 1-2 cvičení 1-2 přednesové skladbičky 1 dur a 1 moll stupnice s tónickým akordem s obraty 1-2 etudy, přednesová skladba (z etud a přednesu 1 nazpaměť) 1 stupnice dur a 1moll tónický a dominantní septakord 2 různé etudy přednesová skladba nazpaměť Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení - alespoň 2 skladby různých stylových období stupnice dur a moll, tónické akordy, dominantní septakordy, 2 etudy různého charakteru, přednesovou skladbu nazpaměť 1 dur a 1 moll stupnice s tónickými akordy, dominantním a zmenšeným septakordem 2 etudy 2 3 přednesové skladby (věty) Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení alespoň 2 skladby různých stylových období 1 dur a 1 moll stupnice s tónickými akordy, dominantním a zmenšeným septakordem 2 etudy přednesová skladba přiměřené obtížnosti a rozsahu. 11

12 HRA NA KLARINET, SAXOFON: 6.ročník 7.ročník - stupnice zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not nebo zpaměti 1 lidová píseň zpaměti stupnice zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not nebo zpaměti stupnice dur ve 2 oktávách a souběžná moll v 1 oktávě + T5 přednesová skladba přiměřené obtížnosti, alespoň 1 část zpaměti stupnice + T5 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti stupnice + T5 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skaldba, alespoň 1část nebo krátká skladba zpaměti stupnice + T5 a D7 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba alespoň 1 část zpaměti Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 etudy rozlišného charakteru 1 nebo 2 přednesové skladby, z nich 1 věta /n.1skladba/ zpaměti stupnice dur + T5 + D7, stupnice moll + T5 +7ak.7. st. 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, nejlépe zpaměti Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. stupnice dur + moll + T5 +D7 + zm7 zpaměti 2 etudy přednesová skladba, nejlépe zpaměti 12

13 Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ : stupnice + T5 zpaměti 1 přednesová skladbička zpaměti nebo z not 1 lidová píseň zpaměti /v případě, že byla přednesová skladba hrána z not/ stupnice + T5 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti stupnice + T5 a D7 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti Absolventské vystoupení: skladby různých stylových období anebo zkouška před komisí: stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 etudy rozlišného charakteru 1 nebo 2 přednesové skladby, z nich 1 věta /n.1skladba/ zpaměti 13

14 HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: Přípravné studium: 2 lidové písně Přípravné studium pro starší: 2 lidové písně a jednoduchá skladba zpaměti lidová píseň a jednoduchá skladba zpaměti stupnice a T5 zpaměti 2 stylově kontrastní skladby žák předvede hru zpaměti dur stupnice (min 1# nebo b) a T5 zpaměti etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby žák předvede hru zpaměti 1 moll stupnice a T5 etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby hra z listu na úrovni 1.r. žák předvede hru zpaměti 1 dur a 1 moll stupnice a T5 etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby odpovídající úrovně transpozice krátkého motivu nebo jednoduché lid.písně žák předvede hru zpaměti 6.ročník 1 dur a 1 moll stupnice a T5, D7 (minimálně s 2# nebo b) etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby hra z listu + transpozice žák předvede hru zpaměti 7.ročník Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 přednesové stylově kontrastní skladby ( z toho alespoň 1 zpaměti) stupnice dur + T5 + D7, stupnice moll + T5 + zm.7 přednesová skladba, nejlépe zpaměti Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5, zm. 7ak. 2 přednesové stylově kontrastní skladby (z toho alespoň 1 zpaměti)

15 HRA NA FLÉTNU: Přípravné studium nevyžaduje se Přípravné studium pro starší: 2 lidové písně a jednoduchá skladba zpaměti 6.ročník lidová píseň a jednoduchá skladba zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not 1 lidová píseň zpaměti stupnice zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not 1 lidová píseň zpaměti stupnice + T5 s obraty zpaměti 2 oktávy přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti hra z listu na úrovni 1.r. moll stupnice + T5 s obraty velký a malý rozklad zpaměti přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti oktávová transpozice jednoduché lid.písně dur a moll stupnice + T5 a D7 zpaměti přednesová skladba alespoň 1 část zpaměti hra z listu 7.ročník - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 přednesové skladby různých období, alespoň 1 část zpaměti stupnice dur + T5 + D7, stupnice moll + T5 + zm.7 1 etuda přednesová skladba, nejlépe zpaměti Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5, zm. 7ak. 2 přednesové stylově kontrastní skladby (z toho alespoň 1 zpaměti) 15

16 HRA NA BICÍ NÁSTROJE: 6.ročník 7.ročník - etuda na malý buben etuda na bicí soupravu etuda nebo přednes na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu etuda nebo přednes na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu nebo perkuse etuda nebo přednes na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu hra z listu na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu 1 stupnice dle výběru a etuda na melodické bicí nástroje přednes na bicí soupravu na melodické bicí nástroje 1 stupnice dle výběru a etuda nebo přednes Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. žák předvede skladby různých stylů, dle svých možností předvede hru na různé typy bicích nástrojů přednes na bicí soupravu nebo perkuse na melodické bicí nástroje: 1 stupnice dle výběru poroty do 4 křížků a bé etuda nebo přednes přednes na bicí soupravu nebo perkuse na melodické bicí nástroje: 1 stupnice dle výběru poroty do 4 křížků a bé, etuda nebo přednes Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. žák předvede skladby různých stylů, dle svých možností předvede hru na různé typy bicích nástrojů přednes na bicí soupravu nebo perkuse na melodické bicí nástroje: 1 stupnice dle výběru poroty, etuda, přednes 16

17 SÓLOVÝ ZPĚV: : : : 6.ročník: 7.ročník: 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 2 dechová a 2 pěvecká cvičení,1 lidová a 1umělá píseň zpaměti 3 pěvecká cvičení, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede písně nebo árie odlišného charakteru dle žánrového zaměření 1 náročnější vokalíza, 1 píseň (lidová nebo umělá), 1 árie 1 vokalíza, nebo solféže, 1 lidová píseň, 1 umělá píseň (odlišný charakter), 1 árie Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede písně nebo árie odlišného charakteru dle žánrového zaměření 1 náročnější vokalíza nebo solféže, 1 píseň(lidová nebo umělá), 2 árie, z toho jedna árie antiche Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ : 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti : : 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza nebo solféže, 1 lidová píseň, 1 umělá píseň (odlišný charakter), 1 árie Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede písně nebo árie odlišného charakteru dle žánrového zaměření 1 náročnější vokalíza nebo solféže, 1 píseň(lidová nebo umělá), 2 árie, z toho jedna árie antiche 17

18 SÓLOVÝ POPULÁRNÍ ZPĚV: : : : 6.ročník: 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 2 dechová a 2 pěvecká cvičení,1 lidová a 1umělá píseň zpaměti 3 pěvecká cvičení, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 2 lehčí popové písně, z toho jedna taneční 1 náročnější vokalíza, 1 píseň české historie, 1 píseň folk nebo country 1 speciální vokalíza, 2 písně odlišných stylů ( pop, swing, jazz, muzikál, blues..) 7.ročník: Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede alespoň 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření ( pop, swing, jazz, muzikál..) 1 speciální vokalíza, 1 šanson, 1 jazzová píseň Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede alespoň 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření 1 muzikálová píseň, 1 píseň z celé oblasti populární hudby Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ : : 1 snadná vokalíza, 1 lidová píseň, 1 lehčí populární píseň 1 náročnější vokalíza, 1 píseň z české historie, 1 píseň folk nebo country 1 speciální vokalíza, 1 náročnější současná populární píseň, 1 píseň podle zájmu a směřování žáka ( jazz, blues, muzikál, šanson..) Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení, žák předvede alespoň 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: 2 písně z celé oblasti populární hudby 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové poţadavky a minimum studijního materiálu, který musí kaţdý ţák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pedagogům základních uměleckých škol Odborům školství krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy Odborným inspektorům

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník.

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník. Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská 1 Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská A dur + akordy a moll harmonická + akordy e moll harmonická + akordy h moll melodická + akordy

Více

Práce s kytarovým orchestrem

Práce s kytarovým orchestrem Práce s kytarovým orchestrem na ZUŠ a konzervatořích Práce je určena především pedagogům základních uměleckých škol a konzervatoří, kteří pracují, nebo se chystají pracovat s kytarovým souborem. 1. Úvod

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

36 Pentatonická mollová stupnice IV - V. modus 37 Ukázka lickù penta moll 38 Bending 39 Le Swing TRACK 16 40 Ukázka lickù bluesové stupnice

36 Pentatonická mollová stupnice IV - V. modus 37 Ukázka lickù penta moll 38 Bending 39 Le Swing TRACK 16 40 Ukázka lickù bluesové stupnice OBSAH CD 5 Úvod 6 Rozmístìní tónù v notové osnovì 7 Rozlo ení tónù na hmatníku kytary 8 Intervaly 9 Rozlo ení intervalu na hmatníku kytary 10 Intervaly slo ené 11 Vertikální rozlo ení intervalù 12 Vertikální

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016

Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016 Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016 (po náhradním kole omluvených uchazečů, s výsledky odvolacího řízení) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více