POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM"

Transkript

1 POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO: HRA NA ŽESŤOVÉ NÁSTROJE: HRA NA KLARINET, SAXOFON: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: HRA NA FLÉTNU: HRA NA BICÍ NÁSTROJE: SÓLOVÝ ZPĚV: SÓLOVÝ POPULÁRNÍ ZPĚV:

2 HRA NA AKORDEON: Přípravné studium - nevyžaduje se jedno cvičení z probírané látky jednoduchá skladbička nebo píseň ( může být z not ) jedna písnička zpaměti stupnice C dur nebo cvičení z probírané školy dvě skladbičky různého charakteru jedna stupnice dur a rozložený akord v rozsahu jedné oktávy dvě přednesové skladby různého charakteru jedna stupnice dur přes jednu oktávu + akordy jedna rozsáhlejší skladba nebo dvě kratší odlišného charakteru 6.ročník 7.ročník - vystoupení. jedna stupnice dur přes dvě oktávy a akord jedna stupnice moll a akord dvě skladby odlišného charaktarakteru dvě stupnice dur přes dvě oktávy a rozložené akordy, moll přes jednu oktávu dvě skladby různého charakteru Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru. - vystoupení. dvě přednesové skladby odlišného charakteru Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru 2

3 HRA NA KLAVÍR: Přípravné studium A zkouška v II. pololetí 3 lehké skladbičky různého charakteru zpaměti (např. rychlá, pomalá, legato, staccato) Přípravné studium B (PS III) zkouška v II. pololetí 3 skladby různého charakteru zpaměti (např. rychlá, pomalá, legato, staccato ) : zkouška v II. pololetí 3 skladbičky různého charakteru zpaměti (např. rychlá, pomalá, legato, staccato ) : zkouška v II. pololetí 1 stupnice s akordy přes 2 oktávy dle schopností žáka - možnost hry z not 2 skladby různého charakteru, alespoň 1 skladba zpaměti : zkouška v I. pololetí stupnice dur nebo moll, tonický kvintakord s obraty, vše dohromady přes 3 oktávy, (výběr stupnice dle schopností žáka, akordy tenuto, staccato, rozloženě přes 3 oktávy) 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 přednesová skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu melodie v houslovém klíči rozdělená mezi obě ruce zkouška v I. pololetí stupnice dur nebo moll, tonický kvintakord s obraty, vše dohromady v rovném pohybu 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 přednesová skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu - oběma rukama dohromady - unisono v pětiprstové poloze od c až g2 : zkouška v I. pololetí 1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll, tónický kvintakord s obraty dohromady nebo velký rozklad kvintakordu zvlášť nebo dohromady - 3

4 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu - skladby na úrovni 1. ročníku 6.ročník: zkouška v I. pololetí 1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll v rovném nebo kombinovaném pohybu velký rozklad kvintakordu rovně nebo tonický kvintakord s obraty rovně 1 skladba z období baroka alespoň jedna skladba zpaměti zkouška v II. pololetí 1 skladba z období klasicismu 1 skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb hra zpaměti hra z listu - skladby na úrovni 2. ročníku 7.ročník: Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru skládající se nejméně ze dvou sólových skladeb z různých období - vše zpaměti Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí v tomto rozsahu: 1 skladba z období baroka 1 skladba z období klasicismu 1 skladba z období romantismu, 20. či 21. století alespoň jedna z těchto skladeb zpaměti : - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. skládající se nejméně ze dvou sólových skladeb z různých období - vše hra zpaměti Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí v tomto rozsahu: nejméně dvě sólové přednesové skladby z různých období - hra zpaměti pozn: výběr skladeb musí zohledňovat požadavky výstupů ŠVP, aby žák mohl předvést, jak si dané učivo osvojil a jaké získal kompetence, vhodnost klavírní literatury je možno konzultovat v průběhu školního roku s vedoucí klavírního oddělení 4

5 HRA NA VARHANY: 6. ročník krátká etuda pro předvedení správného nohokladu 2 skladby přiměřené náročnosti bez pedálu nebo s málo pohyblivou pedálovou linií 7. ročník pedálová etuda 1 barokní skladba 1 romantická skladba, případně klasicistní (obě s pedálovou prodlevou nebo s málo pohyblivou pedálovou linií) II. stupeň Veřejné absolventské vystoupení v tomto rozsahu: Nejméně 2 sólové skladby různého charakteru Pokud žák neabsolvuje veřejně, vykoná zkoušku před komisí ve stejném rozsahu 5

6 HRA NA KYTARU: Přípravné studium A pojmenování částí kytary, názvů strun a prstů jedno říkadlo, nebo lidová píseň, možné duo s učitele Přípravné studium B jednooktávová stupnice + akord harmonicky a melodicky jednohlasá skladba nebo píseň dvouhlasá skladba s převahou prázdných strun, z toho jedna zpaměti, jednooktávová stupnice + akord harmonicky dvě krátké jednohlasé písně nebo skladby, z toho jedna zpaměti 6.ročník 7.ročník - 6 jedna stupnice dur s příslušnými akordy dvě kratší skladby, z toho jedna zpaměti jedna dvouoktávová stupnice dur i moll kadence bez použití barré dvě kratší skladby různých slohových období, z toho jedna zpaměti jedna dvouoktávová typová durová stupnice + příslušná kadence dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti jedna dvouoktávová typová mollová stupnice + příslušná kadence dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti předvede transpozici základních harmonických funkcí T, S, D stupnice dur a moll dvojoktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti předvede transpozici doprovodu části písně Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: stupnice dur a moll tří-oktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti stupnice dur a moll tří-oktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti hra jednoduché skladby z listu předvede transpozici doprovodu části písně Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí.

7 - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: stupnice dur a moll tří-oktávové typové s příslušnými kadencemi a dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ Přípravné studium B jednooktávová stupnice + akord harmonicky a melodicky jednohlasá skladba nebo píseň dvouhlasá skladba s převahou prázdných strun, z toho jedna zpaměti : jedna dvouoktávová stupnice dur do 4# a moll (a,e,d) kadence bez použití barré dvě kratší skladby různých slohových období, z toho jedna zpaměti stupnice dur dvouoktávové typové s příslušnými kadencemi dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti stupnice moll dvouoktávové typové s příslušnými kadencemi, dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti předvede transpozici doprovodu části písně Absolventské vystoupení: skladby různých stylových období anebo zkouška před komisí: stupnice dur a moll tříoktávové typové s příslušnými kadencemi jedna etuda dva přednesy různých slohových období, jeden zpaměti 7

8 HRA NA HOUSLE: Přípravné studium nevyžaduje se 6.ročník 7.ročník jedno cvičení nebo etuda z probírané školy jednoduchá skladbička nebo píseň ( může být z not ) jedna písnička zpaměti dvě stupnice dur a rozložené akordy podle probraných prstokladů nebo cvičení z probírané škol jedna skladbička zpaměti jedna stupnice dur a rozložený akord v rozsahu dvou oktáv jedna srupnice moll v rozsahu jedné oktávy jedna přednesová skladba hraná zpaměti jedna stupnice dur přes dvě oktávy s přechodem do polohy jedna stupnice moll přes dvě oktávy ( hra ve III.poloze ) jedna rozsáhlejší skladba nebo dvě kratší odlišného charakteru část repertoáru hraná zpaměti hra z listu na úrovni 1. ročníku jedna stupnice dur přes tři oktávy a akord jedna stupnice moll dvouoktávová a akord rozsáhlejší skladba (1 věta z koncertu či sonaty, koncertino ) hra z listu na úrovni u dvě stupnice dur či moll přes tři oktávy a rozložené akordy jedna polohová etuda jedna skladba většího rozsahu nebo 2 kratší hra z listu na úrovni 3. ročníku je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru 8 jedna stupnice dur a jedna moll přes tři oktávy v rychlejším tempu a v rytm. obměnách akordy ke stupnicím přednesová skladba hra z listu Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně vystoupí sólově či v komorním seskupení. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru

9 HRA NA VIOLU: Přípravné studium nevyžaduje se 6.ročník 7.ročník jedno cvičení nebo etuda z probírané školy jednoduchá skladbička nebo píseň ( může být z not ) jedna písnička zpaměti dvě stupnice dur a rozložené akordy podle probraných prstokladů nebo cvičení z probírané škol jedna skladbička zpaměti jedna stupnice dur a rozložený akord v rozsahu dvou oktáv jedna srupnice moll v rozsahu jedné oktávy jedna přednesová skladba hraná zpaměti jedna stupnice dur přes dvě oktávy s přechodem do polohy jedna stupnice moll přes dvě oktávy ( hra ve III.poloze ) jedna rozsáhlejší skladba nebo dvě kratší odlišného charakteru část repertoáru hraná zpaměti hra z listu na úrovni 1. ročníku jedna stupnice dur přes tři oktávy a akord jedna stupnice moll dvouoktávová a akord rozsáhlejší skladba (1 věta z koncertu či sonáty, koncertino ) hra z listu na úrovni u dvě stupnice dur či moll přes tři oktávy a rozložené akordy jedna polohová etuda jedna skladba většího rozsahu nebo 2 kratší (hra zpaměti) hra z listu na úrovni 3. ročníku je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru 9 jedna stupnice dur a jedna moll přes tři oktávy v rychlejším tempu a v rytm. obměnách akordy ke stupnicím přednesová skladba hra z listu Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně vystoupí sólově či v komorním seskupení. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. je složena formou veřejného absolventského vystoupení Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku: v tomto rozsahu: dvě přednesové skladby odlišného charakteru

10 HRA NA VIOLONCELLO: Přípravné studium nevyžaduje se 1 cvičení z používané školy 2 písničky nebo skladbičky zpaměti z používané školy 2 skladbičky zpaměti 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 1 oktávy + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 přednesová skladba zpaměti 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 rozsáhlejší přednesová skladba hra z listu (skladbička na úrovni u) 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 přednesová rozsáhlejší skladba hra z listu (skladbička na úrovni u) 6.ročník 1 durová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv + rozložený kvintakord 1 etuda z používané školy 1 rozsáhlejší přednesová skladba hra z listu na úrovni u 7.ročník žák studium zakončí veřejným absolventským koncertem popř. závěrečnou zkouškou, kde zahraje dvě skladby odlišného charakteru 1.a žák sólově veřejně vystoupí s přiměřeně rozsáhlou skladbou, pokud tuto podmínku nesplní, vykoná postupovou zkoušku: 2 etudy z používané školy 1 přednesová rozsáhlejší skladba hra z listu (skladba na úrovni u I.st.) žák sólově veřejně vystoupí s přiměřeně rozsáhlou skladbou, pokud tuto podmínku nesplní, vykoná postupovou zkoušku: 2 etudy z používané školy 1 přednesová rozsáhlejší skladba hra z listu (skladba na úrovni u I.st.) studium na ZUŠ ukončí veřejným absolventským vystoupením, v odůvodněných případech lze studium zakončit závěrečnou zkouškou, kde žák zahraje dvě skladby kontrastního charakteru odlišných slohových období 10

11 HRA NA ŽESŤOVÉ NÁSTROJE: Přípravné studium: 1 lidová píseň nebo cvičení : 1 cvičení,nebo lidová píseň 2. ročník: 1-2 cvičení lidové písně, či skladbičky : : 6.ročník: 7.ročník: 1 dur stupnice s tónickým kvintakordem v základní podobě 2 cvičení /písně/, skladbičky 1 stupnice s tónickým akordem s obraty 1-2 cvičení 1-2 přednesové skladbičky 1 dur a 1 moll stupnice s tónickým akordem s obraty 1-2 etudy, přednesová skladba (z etud a přednesu 1 nazpaměť) 1 stupnice dur a 1moll tónický a dominantní septakord 2 různé etudy přednesová skladba nazpaměť Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení - alespoň 2 skladby různých stylových období stupnice dur a moll, tónické akordy, dominantní septakordy, 2 etudy různého charakteru, přednesovou skladbu nazpaměť 1 dur a 1 moll stupnice s tónickými akordy, dominantním a zmenšeným septakordem 2 etudy 2 3 přednesové skladby (věty) Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení alespoň 2 skladby různých stylových období 1 dur a 1 moll stupnice s tónickými akordy, dominantním a zmenšeným septakordem 2 etudy přednesová skladba přiměřené obtížnosti a rozsahu. 11

12 HRA NA KLARINET, SAXOFON: 6.ročník 7.ročník - stupnice zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not nebo zpaměti 1 lidová píseň zpaměti stupnice zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not nebo zpaměti stupnice dur ve 2 oktávách a souběžná moll v 1 oktávě + T5 přednesová skladba přiměřené obtížnosti, alespoň 1 část zpaměti stupnice + T5 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti stupnice + T5 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skaldba, alespoň 1část nebo krátká skladba zpaměti stupnice + T5 a D7 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba alespoň 1 část zpaměti Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 etudy rozlišného charakteru 1 nebo 2 přednesové skladby, z nich 1 věta /n.1skladba/ zpaměti stupnice dur + T5 + D7, stupnice moll + T5 +7ak.7. st. 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, nejlépe zpaměti Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. stupnice dur + moll + T5 +D7 + zm7 zpaměti 2 etudy přednesová skladba, nejlépe zpaměti 12

13 Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ : stupnice + T5 zpaměti 1 přednesová skladbička zpaměti nebo z not 1 lidová píseň zpaměti /v případě, že byla přednesová skladba hrána z not/ stupnice + T5 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti stupnice + T5 a D7 zpaměti 2 etudy rozlišného charakteru přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti Absolventské vystoupení: skladby různých stylových období anebo zkouška před komisí: stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 etudy rozlišného charakteru 1 nebo 2 přednesové skladby, z nich 1 věta /n.1skladba/ zpaměti 13

14 HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: Přípravné studium: 2 lidové písně Přípravné studium pro starší: 2 lidové písně a jednoduchá skladba zpaměti lidová píseň a jednoduchá skladba zpaměti stupnice a T5 zpaměti 2 stylově kontrastní skladby žák předvede hru zpaměti dur stupnice (min 1# nebo b) a T5 zpaměti etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby žák předvede hru zpaměti 1 moll stupnice a T5 etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby hra z listu na úrovni 1.r. žák předvede hru zpaměti 1 dur a 1 moll stupnice a T5 etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby odpovídající úrovně transpozice krátkého motivu nebo jednoduché lid.písně žák předvede hru zpaměti 6.ročník 1 dur a 1 moll stupnice a T5, D7 (minimálně s 2# nebo b) etuda nebo technické cvičení 2 stylově kontrastní skladby hra z listu + transpozice žák předvede hru zpaměti 7.ročník Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 přednesové stylově kontrastní skladby ( z toho alespoň 1 zpaměti) stupnice dur + T5 + D7, stupnice moll + T5 + zm.7 přednesová skladba, nejlépe zpaměti Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5, zm. 7ak. 2 přednesové stylově kontrastní skladby (z toho alespoň 1 zpaměti)

15 HRA NA FLÉTNU: Přípravné studium nevyžaduje se Přípravné studium pro starší: 2 lidové písně a jednoduchá skladba zpaměti 6.ročník lidová píseň a jednoduchá skladba zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not 1 lidová píseň zpaměti stupnice zpaměti 1 technické cvičení přednesová skladba z not 1 lidová píseň zpaměti stupnice + T5 s obraty zpaměti 2 oktávy přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti hra z listu na úrovni 1.r. moll stupnice + T5 s obraty velký a malý rozklad zpaměti přednesová skladba, alespoň 1 část zpaměti oktávová transpozice jednoduché lid.písně dur a moll stupnice + T5 a D7 zpaměti přednesová skladba alespoň 1 část zpaměti hra z listu 7.ročník - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. - skladby různých stylových období stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5,zm. 7ak. 2 přednesové skladby různých období, alespoň 1 část zpaměti stupnice dur + T5 + D7, stupnice moll + T5 + zm.7 1 etuda přednesová skladba, nejlépe zpaměti Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. stupnice dur + T5,D7, její paralelní moll + T5, zm. 7ak. 2 přednesové stylově kontrastní skladby (z toho alespoň 1 zpaměti) 15

16 HRA NA BICÍ NÁSTROJE: 6.ročník 7.ročník - etuda na malý buben etuda na bicí soupravu etuda nebo přednes na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu etuda nebo přednes na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu nebo perkuse etuda nebo přednes na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu hra z listu na malý buben etuda nebo přednes na bicí soupravu 1 stupnice dle výběru a etuda na melodické bicí nástroje přednes na bicí soupravu na melodické bicí nástroje 1 stupnice dle výběru a etuda nebo přednes Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. žák předvede skladby různých stylů, dle svých možností předvede hru na různé typy bicích nástrojů přednes na bicí soupravu nebo perkuse na melodické bicí nástroje: 1 stupnice dle výběru poroty do 4 křížků a bé etuda nebo přednes přednes na bicí soupravu nebo perkuse na melodické bicí nástroje: 1 stupnice dle výběru poroty do 4 křížků a bé, etuda nebo přednes Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí - Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení. žák předvede skladby různých stylů, dle svých možností předvede hru na různé typy bicích nástrojů přednes na bicí soupravu nebo perkuse na melodické bicí nástroje: 1 stupnice dle výběru poroty, etuda, přednes 16

17 SÓLOVÝ ZPĚV: : : : 6.ročník: 7.ročník: 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 2 dechová a 2 pěvecká cvičení,1 lidová a 1umělá píseň zpaměti 3 pěvecká cvičení, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede písně nebo árie odlišného charakteru dle žánrového zaměření 1 náročnější vokalíza, 1 píseň (lidová nebo umělá), 1 árie 1 vokalíza, nebo solféže, 1 lidová píseň, 1 umělá píseň (odlišný charakter), 1 árie Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede písně nebo árie odlišného charakteru dle žánrového zaměření 1 náročnější vokalíza nebo solféže, 1 píseň(lidová nebo umělá), 2 árie, z toho jedna árie antiche Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ : 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti : : 1 vokalíza, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza nebo solféže, 1 lidová píseň, 1 umělá píseň (odlišný charakter), 1 árie Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede písně nebo árie odlišného charakteru dle žánrového zaměření 1 náročnější vokalíza nebo solféže, 1 píseň(lidová nebo umělá), 2 árie, z toho jedna árie antiche 17

18 SÓLOVÝ POPULÁRNÍ ZPĚV: : : : 6.ročník: 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 2 dechová a 2 pěvecká cvičení,1 lidová a 1umělá píseň zpaměti 3 pěvecká cvičení, 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 1 vokalíza, 2 lehčí popové písně, z toho jedna taneční 1 náročnější vokalíza, 1 píseň české historie, 1 píseň folk nebo country 1 speciální vokalíza, 2 písně odlišných stylů ( pop, swing, jazz, muzikál, blues..) 7.ročník: Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede alespoň 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření ( pop, swing, jazz, muzikál..) 1 speciální vokalíza, 1 šanson, 1 jazzová píseň Žák nemusí zkoušku vykonat v případě, že během školního roku veřejně sólově vystoupí. Interpretovaná skladba musí svou náročností odpovídat požadavkům studia II.stupně. Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení žák předvede alespoň 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření 1 muzikálová píseň, 1 píseň z celé oblasti populární hudby Varianta pro bez předchozí docházky do ZUŠ : : 1 snadná vokalíza, 1 lidová píseň, 1 lehčí populární píseň 1 náročnější vokalíza, 1 píseň z české historie, 1 píseň folk nebo country 1 speciální vokalíza, 1 náročnější současná populární píseň, 1 píseň podle zájmu a směřování žáka ( jazz, blues, muzikál, šanson..) Závěrečná zkouška - je složena formou veřejného absolventského vystoupení, žák předvede alespoň 2 kontrastní písně dle svého stylového zaměření Pokud žák veřejně neabsolvuje, vykoná závěrečnou zkoušku v tomto rozsahu: 2 písně z celé oblasti populární hudby 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe)

Motto:  Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat. (Johann Wolfgang von Goethe) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe) OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1. 1 Předkladatel 3 1. 2 Zřizovatel 3 1. 3 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Platnost od. 9. 204 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERNOŠICE, okres Praha západ PŘÁTELSKOU CESTOU ZA UMĚNÍM Kresba: Matyáš Hrouda 2 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel: Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty.

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Český Brod Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 Historie a současnost školy 5 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY OBSAH 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 3 2 Charakteristika školy 4 2. 1 Historie a současnost školy 4 2. 2 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1. 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Červený Kostelec, Nerudova 511 UMĚNÍ PRO RADOST Č.j.: ŠVP ZUŠ/2015 vydání č.2 Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 4 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽEROTÍN OLOMOUC

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽEROTÍN OLOMOUC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽEROTÍN OLOMOUC KVALITA, ZÁZEMÍ, TRADICE 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 9 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 10 2.1 Počet oborů, velikost... 10 2.1.1 Hudební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka 1 OBSAH: Kapitola 1 Identifikační údaje... 3 Kapitola 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428 Obsah ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428 Stránka 1 Obsah Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Letovice, okres Blansko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Letovice, okres Blansko 1 Základní umělecká škola Letovice, okres Blansko Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice Tel.: 516474203, 777674203 e-mail: zus.letovice@bk.orgman.cz www.zusletovice.cz Školní vzdělávací program Základní

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES

Základní umělecká škola BONIFANTES Základní umělecká škola BONIFANTES ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní umělecké vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje školy 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 11 4.1

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, 551 01 Jaroměř Motto: V naší škole to žije OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více