AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy"

Transkript

1 AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY, OSTATNÍ 0 obchodní firma (název, ev.jméno a příjmení) smluvní zařízení město akreditace udělena/ prodloužena od - do název certifikovaného kurzu počet kontaktních hodin + počet kreditů určeno pro max. počet účastníků lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 85, Praha 10 B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, , Praha 10 B. Braun Medical s.r.o.,v Parku 2335/, Praha 4 Jihlavská n340/, 6 00 Brno Praha Praha Katetrizace močového měchýře u muže. Čistá intermitentní katetrizace. Péče o nemocné léčené eliminačními metodami 24 hodin = 14 kreditů zdravotnický 92 hodin = 55 kreditů všeobecná sestra Praha Komplexní péče o invazivní vstupy 82 hodin = 49 kreditů všeobecná sestra 4 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 Český červený kříž Agentura domácí ošetřovatelské péče, Čechova 454, Písek, Farní charita Praha 4 Chodov, U Modré školy 2337/1, Praha 4, GARC Kladno s.r.o., Fr. Kloze 37, Kladno, Oblastní Charita Pardubice, V Ráji 732, 5 02 Pardubice, SMRŽO MEDIC s.r.o., Tyršova 1340, Smržovka, Soukromá Ošetřovatelská Služba SOS s.r.o., K Dráze 28, č.p. 1, Plzeň Praha Práce sestry na úseku domácí péče 142 hodin = 85 kreditů všeobecná sestra 5 6 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Praha Praha Péče o dětského i dospělého pacienta se stomií na gastrointestinálním a močovém traktu, včetně rozsáhlých laparostomických defektů a píštělí Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních 88 hodin = 53 kreditů 85 hodin = 51 kreditů, zdravotnický a zdravotnický / 7 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, o. z., Řehořova 992/10, 1 00 Praha 3, Žižkov Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o., Klánova 0/62, Praha 4, ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Vejvanovského 1610/1, Praha 4 Praha Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry 221 hodin = 133 kreditů všeobecná sestra se specializací v psychiatrii + 3 roky praxe v psychiatrické péči 8 Dental asistance s.r.o., Sportovců 2311, Kladno MUDr. Jiří Pekárek, Starochodovská 1750/91, Praha 4, Nad Olšinami 672/4, Praha 10, MUDr. Marie Pekárková, Belgická 131/16, 1 00 Praha 2 Kladno Asistence v ordinaci zubního lékaře - specifické činnosti všeobecné sestry 160 hodin = 96 kreditů všeobecná sestra 9 10 Jihlavská, 6 00 Brno Jihlavská, 6 00 Brno Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii všeobecná sestra s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců 100 hodin = 60 kreditů všeobecná sestra 10

2 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Hradec Králové Hradec Králové Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným žilním portem 48 hodin = 29 kreditů, zdravotnický Poruchy polykání - diagnostika a léčba 50 hodin = kreditů klinický logoped 26 Ostrava Intermitentní katetrizace hodin = 12 kreditů všeobecná sestra 10 Ostrava Ošetřování pacientů se zlomeninami léčenými konzervativními metodami 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 10 Ostrava Perioperační péče v traumatologii hodin = 18 kreditů všeobecná sestra Plzeň Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace 37 hodin = 22 kreditů dětská sestra 17 tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče 72 hodin = 43 kreditů všeobecné sestry a všechny nelékařské pracovníky, kteří se podílejí na péči o nemocné s cerebrovaskulárními onemocněními, zejména fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii 88 hodin = 53 kreditů Plzeň Péče o pacienta se zavedeným portem 48 hodin = 29 kreditů Plzeň Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty dětská sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut radiologický asistent, porodní, zdravotnický všeobecná sestra 21 tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Specifická ošetřovatelská péče o nemocné vyšších věkových skupin 0 hodin = 1 kreditů všeobecná sestra 22 Edvarda Beneše 1128/13, 5 99 Plzeň Plzeň Specifická ošetřovatelské péče v onkologii 104 hodin = 62 kreditů všeobecná sestra tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava - Vítkovice Institu klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže Plzeň Praha Praha Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích Certifikovaný kurz intermitentní katetrizace močového měchýře muže a edukace v autokatetrizaci močového měchýře Certifikovaný kurz pro realizaci potního testu stimulací pocení a a sběru potu do kapiláry Praha Zajištění parenterální a enterální výživy 32 hodin = 19 kreditů Praha Praha Sestra dlouhodobé péče/aktivizační sestra Specifická ošetřovatelská péče o pacienty při endoskopiích zažívacího traktu, dýchacího systému a vylučovacího systému 0 hodin = 1 kreditů všeobecná sestra hodin = 12 kreditů všeobecná sestra hodin = 12 kreditů všeobecná sestra hodin = 86 kreditů všeobecná sestra hodin = 68 kreditů všeobecná sestra Praha Dlouhodobá umělá plicní ventilace všeobecná sestra Ostrava Hospicová péče 60 hodin = 36 kreditů, zdravotnický asistent Praha Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii 50 hodin = kreditů všeobecná sestra

3 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, , Praha 10, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99 Plzeň, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České Praha České České Ústí nad Labem Ústí nad Labem Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy 128 hodin = 77 kreditů všeobecná sestra Edukační činnost sestry v podpoře zdraví 50 hodin = kreditů všeobecná sestra / Kurz strategie zvládání obtížných situací v péči o umírajcí a jejich blízké v intenzivní a neodkladné péči Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 40 hodin = 24 kreditů Perioperační péče v robotické chirurgii 38 hodin = 23 kreditů, zdravotnický a zdravotnický asistent, zdravotnický se specializovanou způsobilostí v oboru Perioperační péče Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, , Brno, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty všeobecná sestra pracující v ambulancích praktických lékařů, v léčebnách pro dlouhodbě nemocné a na odděleních následné oše. péče; všeobecná sestra pracující v ústavech soc. péče: Domovy pro seniory a Ústavu sociální péče; dále všeobecná sestra pracující na odděleních domácí péče, lúžkových odděleních akutní péče a v ambulancích pro léčbu chronických ran Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Medical Healthcom spol. s r.o., Španělská 759/4, 1 00 Praha 2 Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, , Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Jihlavská, 6 00 Brno Brno Praha Brno Brno Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným portem Specifická péče o klienty s poruchou komunikace na podkladě sluchové vady Specifická péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty 47 hodin = 28 kreditů hodin = 12 kreditů zdravotnický zdravotněsociální pracovník, zdravotnický zdravotnický asistent Jihlavská, 6 00 Brno Brno Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví 43 Jihlavská, 6 00 Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí 72 hodin = 43 kreditů všeobecná sestra

4 44 Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní č. 3, Brno, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5, Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, Pelhřimov, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III. Brno Zajištění průchodnosti dýchacích cest zdravotnický, porodní Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slavanského bratrství 710, Pelhřimov, Oblastní Nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III Jihlavská, 6 00 Brno Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 742/, Ostrava Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradece Králové - Nový Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Oblastní nemocncie Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III Jihlavská, 6 00 Brno, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 664/53, Brno Brno Brno Aktivizace seniorů s využitím biografie klienta Aktivzace a mobilizace pacienta v intenzivní péči 114 hodin = 68 kreditů Brno Bazální stimulace 70 hodin = 42 kreditů Brno Brno Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu Kanylace arterie radialis a dekanylace artérií 48 hodin = 29 kreditů 62 hodin = 37 kreditů ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický asistent, a Ošetřovatelka, zdravotnický, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotněsociální pracovník, zdravotnický, klinický psycholog, klinický logoped, zdravotnický všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče a pro všeobecné sestry, porodní a zdravotnický, kteří absolvovali certifikovaný kurz Punkce arterie radialis a arterie femoralis Jihlavská, 6 00 Brno Úrazová nemocnice v Brně, Povánka 139/6, Brno, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80, Luže, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, Kolín III., Jihlavská, 6 00 Brno FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno - Bohunice, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, fyzioterapeutnsp, Vídeňská 800, Praha - Krč Brno Katetrizace močového měchýře u dětí 70 hodin = 42 kreditů Brno Katetrizace močového měchýře u mužů Brno Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů všeobecná sestra pracující na dětských urologických odděleních nebo jednotkách intenzivní péče, které jsou držitelem osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu zdravotnický /2 nutriční terapeut

5 53 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Metody náhrady funkce ledvin 80 hodin=48 kreditů, zdravotnický FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha-4, Krč Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava ZZS Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28 října 23, Brno, ZZS Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 1 01 Plzeň FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava FN Brno, Jihlavská, 6 00 Brno + FN Motol, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba + FN Plzeň, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, Pekařská 53, Brno, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Jihlavská, 6 00 Brno, MUDr. Marie Valíčková, Bakalovo nábřeží 1, Brno Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Brno Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním Brno Očišťovací metody krve v intenzivní péči Brno Brno Brno Brno Brno Operační řízení přednemocniční neodkladné péče Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku nutriční terapeut 112 hodin = 67 kreditů, zdravotnický zdravotnický, které abslovovaly PSS v úseku práce ARIP nebo IP a pracují v oblasti PNP všeobecná sestra a zdravotnický specializovaná způsobilost sestry pro intenzivní péči a dětské sestry, pracující na anesteziologických odděleních / všeobecná sestra Brno Práce sestry v anesteziologii 100 hodin = 60 kreditů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, REMEDIA CENTRUM spol. s.r.o., U Nemocnice 1, Břeclav, Bc. Kamila Sedláková, NZZ, Veselá, Lhotecká 9, Mnichovo Hradiště, Darja Martincová ADP POMOC, Popelákova 5, Brno, Farní charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice, Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 319, Valašské Meziříčí, Domácí péče ČČK o. p.s., Mírová 173, Strakonice Brno Práce sestry v domácí péči všeobecná sestra / (max. 3 účastníci denně) Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Jihlavská, 6 00 Brno Brno Brno Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii Punkce arterie radialis a arterie femoralis 80 hodin=48 všeobecná sestra 60 hodin = 36 kreditů a zdravotnický 65 Fakutlní nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Brno Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů 29 hodin = 17 kreditů, zdravotnický asistent

6 FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno + FN Motol, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + FNsP Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba + FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň + FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 Olomouc Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním, o.s., U Vinohradské nemocnice 4/26, 1 00 Praha 3 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Domov pro seniory Nopova, p.o., Nopova 128/96, 6 00 Brno, BETÁNIE - křesťanská pomoc, Joštova 7, Brno - Dům důstojného stáří, domov pro seniory, Borky 7, Brno - Maloměřice Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, Pekařská 53, Brno Brno Resuscitační a intenzivní péče o děti 110 hodin = 66 kreditů Brno Brno Brno Specifická činnost v prevenci nejčastějších nádorových onemocnění Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra se specializací v oboru Intenzivní péče všeobecná sestra a porodní zdravotnický asistent 35 / 2 účastníci denně všeobecná sestra /4 denně 70 Jihlavská, 6 00 Brno, Krajská zdravotní, a.s., - Masarykovana nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Brno Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem 80 hodin = 48kreditů všeobecná sestra 71 FN Brno, Jihlavská, 6 00, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Brno Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty které ošetřují chronické rány a defekty + 1 rok praxe 72 FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem všeobecná sestra Fakultní nemocncie Brno, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno - Bohunice + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno + MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD. - ambulance dermatovenerologické angiologie + Centrum pro terapii lymfedému - MUDr. Hana Houdová Brno Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Brno Techniky mízní drenáže 1 hodin = 72 kreditů Brno Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory všeobecná sestra hodin = 12 kreditů všeobecná sestra pracující na lymfologických a dermatovenerologických pracovištích zdravotně sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut Jihlavská, 6 00 Brno Brno Úlevové techniky v péči o novorozence 70 hodin = 42 kreditů

7 77 Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná - Ráj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III Brno Umělá plicní ventilace, zdravotnický Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, Třinec Občanské sdružení "Za kvalitu péče v gerontologii" - gerontologické partnerství, Prostějovská 1078/10, Hradec Králové lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, ProCare Medical s.r.o., Vinohradská 13/176, 1 00 Praha 3 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín Tomáš Skoupý, NZZ Eurodent zubní laboratoř, Úpatní 9, Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Bohumínská mětská nemocnice, a.s., Slezská 7, Bohumín 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční, Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Brno Zhotovení zubních náhrad na implantáty 32 hodin = 19 kreditů zubní technik 10 Praha Praha Třinec Hradec Králové Ostrava Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály (EP) Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení I. Geriatrický pacient v dlouhodobé péči zvláštnosti ošetřovatelské péče o geriatrického křehkého seniora Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních 1 hodin = 72 kreditů 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra a biomedicínský inženýr způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které pracují na pracovištích poskytujících zdravotnickou péči dětským pacientům 0 hodin = 90 kreditů všeobecná sestra 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 40 hodin = 24 kreditů zdravotnických Ostrava Aferézy v praxi transfuzního oddělení 36 hodin = 22 kreditů všeobecná sestra Ostrava Hojení chronických ran v intenzivní péči 28 hodin = 17 kreditů Ostrava Imobilizace a transport traumatologických nemocných 38 hodin = 23 kreditů Ostrava Léčba bolesti hodin = 18 kreditů a zdravotnický zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Sanitář Ostrava Ošetřovatelská péče v geriatrii všeobecná sestra Ostrava Zajištění vstupu do krevního vstupu 21 hodin = 13 kreditů a zdravotnický Praha Domácí parenterální výživa 36 hodin = 22 kreditů všeobecná sestra 10 Zlín Ošetřovatelská péče v geriatrii všeobecná sestra Zlín Paliativní péče 90 hodin = 54 kreditů Zlín Ošetřování chronických ran 112 hodin = 67 kreditů, zdravotnický 10

8 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., Nad Porubkou 838, 721 Ostrava - Svinov Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10 Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín GYNOCENTRUM OSTRAVA a.s., Šmeralova 27, Ostrava Fresenius Medical Care DS, s.r.o., Evropská 423/178, Prhaa 6, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 10/50, Praha 10 Zlín Ostrava Základy EKG pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické e Edukace pacientky (neplodného páru) s diagnózou sterilitas 100 hodin = 60 kreditů 64 hodin = 38 kreditů, zdravotnický pracující v gynekologických ambulancích, nebo v centrech asistované reprodukce Praha Funkční vyšetření plic 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra Praha Péče o nemocné s chronickým renálním selháním léčené peritoneální dialýzou 62 hodin = 37 kreditů všeobecná sestra 98 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie, Apolinářská 4, 1 00 Praha 2 Praha Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz hodin = 12 kreditů adiktolog, Psycholog ve zdravotnictví, bakalářské vzdělání v oboru adiktologie nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro adiktology; oprávnění výkonu profese adiktologa bez odborného dohledu; 2 roky praxe v rozsahu plného úvazku v adiktologickém provozu 99 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie, Apolinářská 4, 1 00 Praha 2 Praha Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology 48 hodin = 29 kreditů adiktolog, bakalářské vzdělání v oboru adiktologie nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro adiktology; oprávnění výkonu profese adiktologa bez odborného dohledu; 2 roky praxe v rozsahu plného úvazku v adiktologickém provozu Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 Praha 2 Praha Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii 72 hodin = 42 kreditů všeobecná sestra 101 U vojenské nemocnice 10, Praha Asistence sestry při terapeutické digestivní endoskopii - praktický nácvik na zvířecím modelu hodin = 12 kreditů všeobecná sestra U vojenské nemocnice 10, Praha Endoskopie a další miniinvazivní výkony v urologii 2 hodin = 91 kreditů všeobecná sestra 103 U vojenské nemocnice 10, Praha Komplexní péče o nemocné se stomií na trávicím nebo močovém traktu všeobecná sestra U vojenské nemocnice 10, Praha Ošetřovatelské postupy v oční diagnostice 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 105 U vojenské nemocnice 10, Praha Péče o pacienta s bolestí hodin = 13 kreditů

9 106 U vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v oční chirurgii 104 hodin = 62 kreditů všeobecná sestra 107 U vojenské nemocnice 10, Praha Rozšířená podpora životních funkcí pro všeobecné sestry a porodní asistentky U vojenské nemocnice 10, Praha Sestra v transfúzní službě 74 hodin = 44 kreditů všeobecná sestra U vojenské nemocnice 10, Praha Specifická ošetřovatelská péče v intervenční radiologii 74 hodin = 44 kreditů všeobecná sestra 110 U vojenské nemocnice 10, Praha Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora hodin = 18 kreditů ergoterapeut, zdravotněsociální pracovník U vojenské nemocnice 10, U vojenské nemocnice 10, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Základy fyzikálního vyšetření pro sestry 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 8 Praha Ošetření polytraumatizovaného pacienta v praxi 40 hodin = 24 kreditů Praha Kurz Péče o stomika 58 hodin = 35 kreditů Praha Praha Praha Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii Kurz EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické e Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky 118 hodin = 70 kreditů 60 hodin = 36 kreditů zdravotnický po ukončení adaptačního procesu a způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, s nejméně dvouletou praxí v domácí péči, ambulantních i nemocničních složkách zdrav. zařízeních všeobecná sestra po ukončení adaptačního procesu + způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, zdravotnický 210 hodin = 126 kreditů porodní 10 Praha Ošetřovatelská péče v umělé výživě 61 hodin = 37 kreditů všeobecná sestra 12 Praha Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou 60 hodin = 36 kreditů všeobecná sestra po ukončeném adaptačním procesu + všeobecná sestra způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu Praha Péče o pacienty v angiologii 49 hodin = 29 kreditů všeobecná sestra Praha Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči 24 hodin = 14 kreditů všeobecná sestra

10 121 Zdravotní záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, p. o., Korunní 98, Praha 10 Praha Operační řízení přednemocniční péče 212 hodin = 127 kreditů zdravotnický 122 Jihlavská, 6 00 Brno Brno Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení 40 hodin = 24 kreditů management I. a II. stupně nelékařských zdravotnických profesí, a to pro všeobecná sestra, porodní, zdravotnický laborant a zdravotnický Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Praha Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů rozvíjením vybraných managerských dovedností vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků 60 hodin = 36 kreditů zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, farmaceutický asistent, klinický psycholog a biomedicínský inženýr, osvědčení k výkonu zdravotnického pvoolání bez odborného dohledu, nejméně pět let výkonu povolání, z toho nejméně dva roky na úseku práce, ve kterém je vedoucí funkce vykonávána nebo má být vykonávána 124 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Praha Management a ekonomika ve zdravotnictví 1 hodin = 72 kreditů, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog, klinický logoped, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, zdravotnický, zdravotnický laborant, radiologický asistent, ortotikprotetik, psycholog ve zdravotnictví, radiologický fyzik, zdravotnický asistent, odborný pracovník v laboratorních metodách, biomedicínský inženýr, ortoticko-protetický technik, masér, laboratorní pracovník, absolvent studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření, absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření, absolvent studijního oboru elektrotechnického zaměření, absolvent studijního oboru sociálního zaměření a dále i všichni tito pracovníci se specializovanou způsobilostí 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České České Prevence násilí ve zdravotnictví hodin = 18 kreditů, zdravotnický, zdravotnický asistent, fyzioterapeut, nutriční terapeut, radiologický asistent 14/14

11 126 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 6 46 Benešov, Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610, Nové Město na Moravě, Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc Praha Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků 56 hodin = 34 kreditů všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, porodní, porodní se specializovanou způsobilostí, ergoterapeut, ergoterapeut se specializovanou způsobilostí, radiologický asistent, zdravotnický laborant se specializovanou způsobilostí, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, Dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, Psycholog ve zdravotnictví, Psycholog se specializovanou způsobilostí, Fyzioterapeut, radiologický fyzik, Odoborný pracovník v laboratorních metodách, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 127 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 6 46 Benešov, Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610, Nové Město na Moravě, Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc Praha Týmová spolupráce při aplikaci etického kodexu 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, porodní, porodní se specializovanou způsobilostí, ergoterapeut, ergoterapeut se specializovanou způsobilostí, radiologický asistent, zdravotnický laborant se specializovanou způsobilostí, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, Dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, Psycholog ve zdravotnictví, Psycholog se specializovanou způsobilostí, Fyzioterapeut, radiologický fyzik, Odoborný pracovník v laboratorních metodách, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

12 128 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 6 46 Benešov, Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610, Nové Město na Moravě, Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc Vedení zdravotnických pracovníků nelékařských oborů k rozvíjení vztahu a komunikace s pacienty podle dikce etického kodexu 32 hodin = 19 kreditů všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, porodní, porodní se specializovanou způsobilostí, ergoterapeut, ergoterapeut se specializovanou způsobilostí, radiologický asistent, zdravotnický laborant se specializovanou způsobilostí, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, Dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, Psycholog ve zdravotnictví, Psycholog se specializovanou způsobilostí, Fyzioterapeut, radiologický fyzik, Odoborný pracovník v laboratorních metodách, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 129 Brno Ekonomika zdravotnického zařízení 60 hodin = 36 kreditů Zdravotnické pracovníky nelékaře na všech úrovních řízení a pro zájemce, kteří se na vedoucí funkci připravují s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 17 1 Brno Interní auditor ve zdravotnickém zařízení 21 hodin = 13 kreditů všeobecná sestra Brno Komunikační dovednosti u zdravotníků pracujících v zařízení pro seniory 50 hodin = kreditů ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, fyzioterapeut, zdravotní asistent, ošetřovatel, sanitář Brno Krizová připravenost rezortu zdravotnictví 96 hodin = 58 kreditů dětská sestra, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický na všech úrovních řízení + připravující se na vedoucí funkci

13 Brno Brno Brno Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení 39 hodin = 24 kreditů 22 hodin = 13 kreditů 22 hodin = 13 kreditů dětská sestra, ergoterapeut, radiologický laborant, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník, O, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, NZ, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, fyzioterapeut, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický asistent dětská sestra, ergoterapeut, radiologický laborant, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník, O, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik,radiologický technik, psycholog ve zdravotnictví (klinický psycholog), klinický logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v lab. metodách a v příprave léčivých příprav, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 136 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen pro manažery kvality a zdravotnickým zaměstnancům podílejícím se na budování kvality včetně vedoucích zdravotnických zaměstanců na všech úrovních řízení 137 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen pro všechny lékařské, nelékařské i nezdravotnické pracovní pozice, v jejichž pracovní náplni je nbo v budoucnu má být odpovědnost za řízeni či provádění interních auditů kvality a bezpečí poskytované péče nebo řízení kvality

14 138 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Interní auditor kvality a manžer rizik ve zdravotnictví hodin = 12 kreditů kurz je určen manžerům kvality, interním auditorům kvality a vedoucím zdravotnickým zaměstancům na všech řídících úrovní včetně vrcholového vedení zdravotnických zařízení Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 1 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2 Liberec Praha Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - specifika práce sestry manažerky Management a leadership ve zdravotnickém zařízení 100 hodin = 60 kreditů 84 hodin = 50 kreditů vedoucí pracovníci nelékařských zdravotnických povolání 141 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, Praha 2 Praha Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídící pracovníky zdravotnických zařízení 43 hodin = 26 kreditů, ergoterapeut, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, biotechnický asistent, radiologický technik, adikotlog, psycholog ve zdravotnictví, klinický psychoog, klinický logoped, zrakový terapeut, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Mentor klinické praxe 64 hodin = 38 kreditů dětská sestra, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, zdravotnický, farmaceutický asistent Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Lékařská fakulta Ostravské univerzity v ostravě, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Kamenice 5, 6 00 Brno Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Jihlavská, 6 00 Brno Jihlavská, 6 00 Brno, Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, Brno, Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno České Ústí nad Labem Ostrava Brno Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů 50 hodin = kreditů 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů všeobecná sestra a porodní dětská sestra dětská sestra + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + min. 1 rok praxe /

15 Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, Jihlava Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií, Hoření 13, Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, Hradec Králové Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Česká neuropsychologická společnost, o.s., Roentgenova 37/2, 0 00 Praha 5 Česká psychoterapeutická společnost - Česká lékařská společnost JEP, Sokolská 31, Praha Fakulntí nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut psychologických služeb, s.r.o., Šlechtitelů 813/21, Olomouc, Holice Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec 1 Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha 6, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 0 Praha 5, Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice p.o., Oblouková 837/7, Praha 10 FN Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Institut klinické psycholoige, Na Srpecká 3/328, 2 00 Praha 5 Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o., Břehová 3, Praha 1 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Česká psychoanalytická společnost, Řehořova 10, 1 00 Praha 3 Česká psychoanalytická společnost, Řehořova 10, 1 00 Praha 3 Česká psychoanalytická společnost, Řehořova 10, 1 00 Praha listopadu 1790, Ostrava - Poruba Jihlava Ostrava Liberec Ústí nad Labem Praha Hradec Králové Praha Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe fyzioterapie a ergoterapie Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 100 hodin = 60 kreditů 50 hodin = kreditů 105 hodin = 63 kreditů všeobecná sestra a porodní všeobecná sestra a porodní všeobecná sestra a porodní 35/ hodin = 60 kreditů fyzioterapeut, ergoterapeut 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů všeobecná sestra a porodní všeobecná sestra a porodní Praha Klinická neuropsychologie dospělých 112 hodin = 67 kreditů klinický psycholog Praha Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii hodin = 18 kreditů Praha Psychologická vývojová diagnostika 75 hodin = 45 kreditů klinické psychology pracující ve zdravotnictví a lékaře specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie nebo dětské klinické psychologie nebo zařazení do tohoto specializačního vzdělávání Praha Základní kurz v Rorschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů klinický psycholog Praha Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD hodin = 36 kreditů Praha Wechslerovy škály 49 hodin = 29 kreditů Praha Minnesota Multiphasic Personality Inventory hodin = 29 kreditů klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví Praha Supervizní kurz v Roschachově metodě 70 hodin = 42 kreditů klinický psycholog Praha Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci 44 hodin = 26 kreditů Praha Základní kurz v Rorschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů Olomouc Základní kurz v Rorschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů Brno Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům - Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací 88 hodin = 53 kreditů pro zdravotnické pracovníky nelékařské, lékařské a JOP psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog dětská sestra, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický, PV, klinický psycholog, zdravotnický asistent, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 40 / /

16 167 Brno Praktické zvládání agresivního pacienta 100 hodin = 60 kreditů zdravotnický, zdravotně sociální pracovník, ergoterapeut, fyzioterapeut a další zdravotničtí pracovníci pracující ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních, kteří se při výkonu povolání setkávají s různými formami agrese NZZ - PhDr. Anton Polák, Malátova 9, Brno Brno Základní kurz v Rorschachově metodě (ROR) 140 hodin = 84 kreditů pro psychology, kteří složili atestační zkoušku z klinické psychologie + psychologové, kteří jsou zařazeni do specializační přípravy na práci ve zdravotnictví PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Otrokovice Otrokovice Cross battery přístup a jeho využití v klinické praxi Některé speciální typy neuropsychologických vyšetření 50 hodin = kreditů 50 hodin = kreditů Otrokovice Speciální typy vyšetření v psychologii 49 hodin = 29 kreditů Otrokovice Praha Praha Praha Weschlerovy inteligenční škály pro dospělé Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii Tématicko aperecepční test v klinické psychologii 50 hodin = kreditů 1 hodin = 72 kreditů psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví Psycholog ve zdravotnictví zařazený do specializačního vzdělávání a pro klinické psychology 56 hodin = 34 kreditů klinický psycholog 28 hodin = 17 kreditů klinický psycholog 176 Testcentrum. s.r.o., Antala Staška 1357/78, Praha 4 Praha Základní kurz v Rorschachově metodě 128 hodin = 76 kreditů psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog + klinický psycholog + získání specializované způsobilosti v oboru klinická psychologie nebo zařazení do tohoto specializačního vzdělávání Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřisnká 32, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Adiktologické minimum pro zdravotnické pracovníky 32 hodin = 19 kreditů všeobecné sestry pracující v ambulantní péči por závislé osoby nebo na procvoištích, kde se s těmito osobami často setkávají. porodní, Zdravotněsociální pracovník, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zdravotnický Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřisnká 32, Praha 2 Bc. Soňa Balcárková, Jeseniova 2713/58, 1 00 Praha 3 Bc. Vlasta Bezvodová, Ukrajinská 900/11, Praha 10 Bc. Vlasta Bezvodová, Ukrajinská 900/11, Praha 10 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Praha Praha Praha Psychologická a psychoterapeutická péče o nemocné s poruchami příjmu potravy Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové hodin = 12 kreditů klinický psycholog 16 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 32 1 hodin = 72 kreditů fyzioterapeut 32

17 Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s., sídl. Hůrka 1027, Kralupy nad Vltavou Centrum fyzioterapie s.r.o., Nedašovská 376/6, 5 21 Praha 5 Česká asociace dětských Bobath terapeutů, Ukrajinská 34, Ostrava Eva Nováková - fyzioterapie, Stochovská 5, Praha 6 Jihlavská, 6 00 Brno 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Ing. Mário Urban, Hrušovská 32/11, Ostrava - Moravská Ostrava INSTITUT Bazální stimulace s. r. o., J. Opletala 680, Frýdek - Místek Jarmila Čápová, Náměstí Jana Karafiáta 29, Jimramov Jarmila Čápová, Náměstí Jana Karafiáta 29, Jimramov Karla Košťálová, Opavská 1146, , Ostrava - Poruba, místo provozování: Hájkova 7, Ostrava - Přívoz Sdružení "Piafa" ve Vyškově, Žerotínova 727/2, Vyškov Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční, 728 Ostrava AquaKlim, s.r.o., Gorkého 37/2, Ostrava, Moravská Ostrava Ortopedie a rehabilitace - La Santé, s.r.o., Hájkova 763/7, Ostrava - Přívoz Kralupy nad Vltavou Praha Hipoterapie u dětí s Dětskou mozkovou obrnou Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu Ostrava NDT Basic Bobath v pediatrické praxi 3 hodin = 192 kreditů Praha McKenzie mechanická diagnostika a terapie hybného systému 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut, ergoterapeut hodin = 118 kreditů fyzioterapeut hodin = 74 kreditů Brno Bazální stimulace 56 hodin = 34 kreditů Ostrava Ostrava Ostrava Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním Fyzioterapie inkontinentních pacientů (Ostravský koncept) Neurovývojová terapie - Bobath koncept v pediatrii 0 hodin = 90 kreditů klinický logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut + 2 roky v oboru s handicapovanými dětmi + Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu fyzioterapeut + min. 2 roky praxe, ergoterapeut, zdravotnický, fyzioterapeut, logoped, psycholog, zdravotnický asistent fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped hodin = 12 kreditů fyzioterapeut 10 3 hodin = 192 kreditů fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped Praha Dynamická neuromuskulární stabilizace 124 hodin = 74 kreditů fyzioterapeut Ostrava Lymfodrenáž pro fyzioterapeuta a maséra (manuální lymfodrenáž) Frýdek-Místek Základní kurz bazální stimulace 24 hodin = 14 kreditů Jimramov Jimramov Ostrava Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy) Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty 116 hodin = 70 kreditů fyzioterapeut, masér dětská sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog, klinický logoped účastníků, ve smluvním zařízení max. 10 účastníků denně 69 hodin = 41 kreditů fyzioterapeut + 1 rok praxe hodin = 96 kreditů fyzioterapeut + 1 rok praxe hodin = 118 kreditů fyzioterapeut Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec Liberec Rehabilitační ošetřovatelství 27 hodin = 16 kreditů zdravotnický asistent, SANITÁŘ, OŠETŘOVATEL, fyzioterapeut, ergoterapeut Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec LC NOT s.r.o., Diamantová 755, 4 00 Praha - Slivenec Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Liberec Vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému Bobath koncept 0 hodin = 90 kreditů fyzioterapeut Praha Dynamická neuromuskulární stabilizace 124 hodin = 74 kreditů fyzioterapeut

18 Mgr. Hedvika Borýsková, Skoronice 90, Vlkoš Hana Pytelová, 9. května 17, Vyškov, místo provozování: Sportovní 752/5, Vyškov, Havlíčkova 293, Vyškov Mgr. Helena Toušková, Milady Horákové 846/94, Praha 7 Mgr. Petra Bastlová, U Stavu 78/7, Olomouc, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 755 Olomouc FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Vlkoš Bazální stimulace 48 hodin = 29 kreditů Vyškov Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové, ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický, klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut, zdravotnický asistent 1 hodin = 69 kreditů fyzioterapeut 16 Praha Manuální lymfodrenáž 114 hodin = 68 kreditů fyzioterapeut 14 Olomouc Brno FN Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Brno Proprioceptivní neuromuskulární facilitace Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) 160 hodin = 96 kreditů fyzioterapeut hodin = 84 kreditů fyzioterapeut + 2 roky výkonu povolání 0 hodin = 1kreditů fyzioterapeut + 2 roky praxe 16 16/16 max. 4 účastníci denně 5 DJK fyzio s.r.o., Závodní 2892/86, Ostrava, Vítkovice Brno Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut a rehabilitační pracovníky, absolventy SZŠ, VZŠ nebo VŠ s ukončenou dvouletou praxí 6 Fakutlní nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Brno Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami 70 hodin = 42 kreditů ergoterapeut 7 FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Proprioceptivní neuromuskulárni facilitace (PNF) 176 hodin = 106 kreditů fyzioterapeut PhDr. Jitka Malá, Pražská 39, Vyžlovka, místo provozování: Italská 702, Milovice PhDr. Miroslav Dobeš, Horní Bludovice 589, Horní Bludovice Olma R + s. r. o., B. Němcové 58, České lékařská fakulta, PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D., Voříškova 4, Klatovy III prim. MUDr. Anna Loskotová, SALVE centrum - odborná rehabilitace Jiráskova 177, Vysoké Mýto REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice Rehabilitace Budějovická, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4 - nájemní vztah v Masarykově onkologickém ústavu. REHALCENTRUM s.r.o., Valdštejnova, Cheb Vertigo Assistance s.r.o., Venclíkova 476/51, 700 Ostrava, Výškovice Brno Milovice Horní Bludovice České Terapie lymfedému - kurz pro fyzioterapeuty Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty 1 hodin = 72 kreditů 106 hodin = 64 kreditů fyzioterapeut, rehabilitační pracovníci, absolventy SZŠ, VZŠ nebo VŠ s ukončenou pětiletou odbornou praxí fyzioterapeut, 2 roky praxe v oboru fyzioterapie 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 190 hodin = 114 kreditů fyzioterapeut 18 Ostrava Závratě - diagnostika a rehabilitace 28 hodin = 17 kreditů ergoterapeut, fyzioterapeut Klatovy Vysoké Mýto Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence Myofasciální - manuální lymfodrenáž (M-MLD) 40 hodin = 24 kreditů fyzioterapeut 90 hodin = 54 kreditů všeobecná sestra Čelákovice Aplikace metody Roswithy Brunkow 161 hodin = 97 kreditů fyzioterapeut 34 Čelákovice Čelákovice Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence Koncept Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 40 hodin = 24 kreditů fyzioterapeut 161 hodin = 97 kreditů fyzioterapeut 16 18

19 REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice REHEX -EDU, v.o.s., Horní Lipová 4, Lipová - lázně RL - CORPUS s.r.o., Mošnerova 1183/1, Olomouc RL - CORPUS s.r.o., Mošnerova 1183/1, Olomouc Stanislav Flandera, NZZ Lucemburská 35, 1 00 Praha 3 Stanislav Flandera, NZZ Lucemburská 35, 1 00 Praha 3 U vojenské nemocnice 10, Čelákovice Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 121 hodin = 73 kreditů Lipová lázně Olomouc Olomouc Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku Praha Manuální lymfodrenáž 1 hodin = 72 kreditů Praha Taping - prevence poruch pohybového aparátu fyzioterapeuty - VOŠ, Bc., Mgr. 192 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 16 3 hodin = 192 kreditů fyzioterapeut hodin = 144 kreditů fyzioterapeut 24 hodin = 12 kreditů Praha Bazální stimulace fyzioterapeut, kvalifikovaný masér ve zdravotnictví fyzioterapeut, kvalifikovaný masér ve zdravotnictví fyzioterapeut, ergoterapeut U vojenské nemocnice 10, Praha Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut U vojenské nemocnice 10, Vertigo Assistance s.r.o., Venclíkova 476/51, 700 Ostrava Věra Verchozinová, Na Hrádku 4, Praha 2 - Nové Město Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, Zd. Fibicha 2778, Most Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 6 14 Plzeň Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 6 14 Plzeň Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské náměstí 628/4, Plzeň - Východní Předměstí Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem FYZIOTERAPIE Bezvodová, spol. s r.o., Ukrajinská 900/11, Praha 10 FYZIOTERAPIE Bezvodová, spol. s r.o., Ukrajinská 900/11, Praha 10 Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkov nábřeží 600, Zlín Praha Ostrava Praha Most Plzeň Plzeň Plzeň Rehabilitační ošetřovatelství o pacienty se sníženou soběstačností Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty Certifikovaný kurz Kinestetické mobilizace I. Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterilty metodou Ludmily Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy Metody a techniky v gynekologické cytodiagnostice Olomouc Radiologická fyzika v radioterapii Olomouc Radiologická fyzika v nukleární medicíně (součást specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika) hodin = 12 kreditů 160 hodin = 96 kreditů ergoterapeut, FZ fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped 180 hodin = 108 kreditů fyzioterapeut + 2 roky praxe 24 hodin = 14 kreditů zdravotnický asistent 1 hodin = 72 kreditů fyzioterapeut 32 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut hodin = 162 kreditů zdravotní laborant celková délka je 24 měsíců - 50 kreditů celková délka je 24 měsíců - 50 kreditů radiologický fyzik 3 radiologický fyzik tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Specializovaná práce v imunoanalytické laboratoři nukleární medicíny 101 hodin = 61 kreditů zdravotnický laborant, FL tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Analogová a digitální skiagrafie 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent Plzeň Zobrazování magnetickou rezonancí 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent Plzeň Zobrazování výpočetní tomografií 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent

20 239 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Certifikovaný kurz EEG pro všeobecné sestry 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra + Osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + praxe v EEG laboratoři min. 1 rok Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Národní centrum ošetřovatelství a Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Jihlavská, 6 00 Brno Praha Praha Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu Systemizace a hodnocení kvality nutriční péče nutriční terapeut 40 hodin = 24 kreditů nutriční terapeut Praha Zobrazování magnetickou rezonancí 40 hodin = 24 kreditů radiologický asistent 45 Praha Zobrazování výpočetní tomografií 40 hodin = 24 kreditů radiologický asistent Praha Zobrazování v mamární diagnostice 40 hodin = 24 kreditů radiologický asistent Praha Brno Metody klinického využití magnetické rezonance Prevence a monitoring nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních 44 hodin = 26 kreditů absolventi Mgr. nebo Ing. studia v oborech přírodovědného, matematicko-fyzikálního nebo elektrotechnického zaměřění, kteří aktivně pracují nebo budou pracovat v oblasti medicínského využití MR, zdravotní laborant, radiologický asistent, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 247 FN Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové + FNKV, Šrobárova 50, Praha 10+ FN Plzeň, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Certifikovaný kurz v audiometrii 0 hodin = 1 kreditů všeobecná sestra pracující na audiologických pracovištích, specializovaných otorhinolaryngologických ambulancích a pracovištích zaměřených na primární a sekundární prevenci 248 Jihlavská, 6 00 Brno Brno Diagnostické metody v nukleární medicíně 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Elektodiagnostika nervového systému - EEG, EP 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra 0 FN Brno, Jihlavská, 6 00 Brno + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Elektodiagnostika nervového systému - EMG, EP 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra pracující minimálně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, v privátních specializovaných ambulancích neurologického zaměření a samostatných specializovaných elektrofyziologických ambulancích 10

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková Souhlasná stanoviska k 20.4.2007 č. akce název akce organizátor datum akce 1107 1. Konference regionu Brno UNIFY ČR region Brno, Petra Bazalová 26.5.2007 1108 Víceoborová zdravotnická konference I. Vítězslav

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) č. Název organizace Název vzdělávacího

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

(Vyhláška č. 15/2005, 7)

(Vyhláška č. 15/2005, 7) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole. 3

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více