AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy"

Transkript

1 AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY, OSTATNÍ 0 obchodní firma (název, ev.jméno a příjmení) smluvní zařízení město akreditace udělena/ prodloužena od - do název certifikovaného kurzu počet kontaktních hodin + počet kreditů určeno pro max. počet účastníků lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 85, Praha 10 B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, , Praha 10 B. Braun Medical s.r.o.,v Parku 2335/, Praha 4 Jihlavská n340/, 6 00 Brno Praha Praha Katetrizace močového měchýře u muže. Čistá intermitentní katetrizace. Péče o nemocné léčené eliminačními metodami 24 hodin = 14 kreditů zdravotnický 92 hodin = 55 kreditů všeobecná sestra Praha Komplexní péče o invazivní vstupy 82 hodin = 49 kreditů všeobecná sestra 4 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 Český červený kříž Agentura domácí ošetřovatelské péče, Čechova 454, Písek, Farní charita Praha 4 Chodov, U Modré školy 2337/1, Praha 4, GARC Kladno s.r.o., Fr. Kloze 37, Kladno, Oblastní Charita Pardubice, V Ráji 732, 5 02 Pardubice, SMRŽO MEDIC s.r.o., Tyršova 1340, Smržovka, Soukromá Ošetřovatelská Služba SOS s.r.o., K Dráze 28, č.p. 1, Plzeň Praha Práce sestry na úseku domácí péče 142 hodin = 85 kreditů všeobecná sestra 5 6 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Praha Praha Péče o dětského i dospělého pacienta se stomií na gastrointestinálním a močovém traktu, včetně rozsáhlých laparostomických defektů a píštělí Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních 88 hodin = 53 kreditů 85 hodin = 51 kreditů, zdravotnický a zdravotnický / 7 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, o. z., Řehořova 992/10, 1 00 Praha 3, Žižkov Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o., Klánova 0/62, Praha 4, ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Vejvanovského 1610/1, Praha 4 Praha Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry 221 hodin = 133 kreditů všeobecná sestra se specializací v psychiatrii + 3 roky praxe v psychiatrické péči 8 Dental asistance s.r.o., Sportovců 2311, Kladno MUDr. Jiří Pekárek, Starochodovská 1750/91, Praha 4, Nad Olšinami 672/4, Praha 10, MUDr. Marie Pekárková, Belgická 131/16, 1 00 Praha 2 Kladno Asistence v ordinaci zubního lékaře - specifické činnosti všeobecné sestry 160 hodin = 96 kreditů všeobecná sestra 9 10 Jihlavská, 6 00 Brno Jihlavská, 6 00 Brno Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii všeobecná sestra s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců 100 hodin = 60 kreditů všeobecná sestra 10

2 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Hradec Králové Hradec Králové Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným žilním portem 48 hodin = 29 kreditů, zdravotnický Poruchy polykání - diagnostika a léčba 50 hodin = kreditů klinický logoped 26 Ostrava Intermitentní katetrizace hodin = 12 kreditů všeobecná sestra 10 Ostrava Ošetřování pacientů se zlomeninami léčenými konzervativními metodami 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 10 Ostrava Perioperační péče v traumatologii hodin = 18 kreditů všeobecná sestra Plzeň Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace 37 hodin = 22 kreditů dětská sestra 17 tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče 72 hodin = 43 kreditů všeobecné sestry a všechny nelékařské pracovníky, kteří se podílejí na péči o nemocné s cerebrovaskulárními onemocněními, zejména fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii 88 hodin = 53 kreditů Plzeň Péče o pacienta se zavedeným portem 48 hodin = 29 kreditů Plzeň Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty dětská sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut radiologický asistent, porodní, zdravotnický všeobecná sestra 21 tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Specifická ošetřovatelská péče o nemocné vyšších věkových skupin 0 hodin = 1 kreditů všeobecná sestra 22 Edvarda Beneše 1128/13, 5 99 Plzeň Plzeň Specifická ošetřovatelské péče v onkologii 104 hodin = 62 kreditů všeobecná sestra tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava - Vítkovice Institu klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže Plzeň Praha Praha Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích Certifikovaný kurz intermitentní katetrizace močového měchýře muže a edukace v autokatetrizaci močového měchýře Certifikovaný kurz pro realizaci potního testu stimulací pocení a a sběru potu do kapiláry Praha Zajištění parenterální a enterální výživy 32 hodin = 19 kreditů Praha Praha Sestra dlouhodobé péče/aktivizační sestra Specifická ošetřovatelská péče o pacienty při endoskopiích zažívacího traktu, dýchacího systému a vylučovacího systému 0 hodin = 1 kreditů všeobecná sestra hodin = 12 kreditů všeobecná sestra hodin = 12 kreditů všeobecná sestra hodin = 86 kreditů všeobecná sestra hodin = 68 kreditů všeobecná sestra Praha Dlouhodobá umělá plicní ventilace všeobecná sestra Ostrava Hospicová péče 60 hodin = 36 kreditů, zdravotnický asistent Praha Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii 50 hodin = kreditů všeobecná sestra

3 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, , Praha 10, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99 Plzeň, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České Praha České České Ústí nad Labem Ústí nad Labem Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy 128 hodin = 77 kreditů všeobecná sestra Edukační činnost sestry v podpoře zdraví 50 hodin = kreditů všeobecná sestra / Kurz strategie zvládání obtížných situací v péči o umírajcí a jejich blízké v intenzivní a neodkladné péči Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 40 hodin = 24 kreditů Perioperační péče v robotické chirurgii 38 hodin = 23 kreditů, zdravotnický a zdravotnický asistent, zdravotnický se specializovanou způsobilostí v oboru Perioperační péče Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, , Brno, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty všeobecná sestra pracující v ambulancích praktických lékařů, v léčebnách pro dlouhodbě nemocné a na odděleních následné oše. péče; všeobecná sestra pracující v ústavech soc. péče: Domovy pro seniory a Ústavu sociální péče; dále všeobecná sestra pracující na odděleních domácí péče, lúžkových odděleních akutní péče a v ambulancích pro léčbu chronických ran Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Medical Healthcom spol. s r.o., Španělská 759/4, 1 00 Praha 2 Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, , Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Jihlavská, 6 00 Brno Brno Praha Brno Brno Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným portem Specifická péče o klienty s poruchou komunikace na podkladě sluchové vady Specifická péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty 47 hodin = 28 kreditů hodin = 12 kreditů zdravotnický zdravotněsociální pracovník, zdravotnický zdravotnický asistent Jihlavská, 6 00 Brno Brno Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví 43 Jihlavská, 6 00 Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí 72 hodin = 43 kreditů všeobecná sestra

4 44 Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní č. 3, Brno, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5, Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, Pelhřimov, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III. Brno Zajištění průchodnosti dýchacích cest zdravotnický, porodní Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slavanského bratrství 710, Pelhřimov, Oblastní Nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III Jihlavská, 6 00 Brno Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 742/, Ostrava Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradece Králové - Nový Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Oblastní nemocncie Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III Jihlavská, 6 00 Brno, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 664/53, Brno Brno Brno Aktivizace seniorů s využitím biografie klienta Aktivzace a mobilizace pacienta v intenzivní péči 114 hodin = 68 kreditů Brno Bazální stimulace 70 hodin = 42 kreditů Brno Brno Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu Kanylace arterie radialis a dekanylace artérií 48 hodin = 29 kreditů 62 hodin = 37 kreditů ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický asistent, a Ošetřovatelka, zdravotnický, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotněsociální pracovník, zdravotnický, klinický psycholog, klinický logoped, zdravotnický všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče a pro všeobecné sestry, porodní a zdravotnický, kteří absolvovali certifikovaný kurz Punkce arterie radialis a arterie femoralis Jihlavská, 6 00 Brno Úrazová nemocnice v Brně, Povánka 139/6, Brno, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80, Luže, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, Kolín III., Jihlavská, 6 00 Brno FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno - Bohunice, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, fyzioterapeutnsp, Vídeňská 800, Praha - Krč Brno Katetrizace močového měchýře u dětí 70 hodin = 42 kreditů Brno Katetrizace močového měchýře u mužů Brno Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů všeobecná sestra pracující na dětských urologických odděleních nebo jednotkách intenzivní péče, které jsou držitelem osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu zdravotnický /2 nutriční terapeut

5 53 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Metody náhrady funkce ledvin 80 hodin=48 kreditů, zdravotnický FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha-4, Krč Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava ZZS Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28 října 23, Brno, ZZS Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 1 01 Plzeň FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava FN Brno, Jihlavská, 6 00 Brno + FN Motol, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba + FN Plzeň, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, Pekařská 53, Brno, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Jihlavská, 6 00 Brno, MUDr. Marie Valíčková, Bakalovo nábřeží 1, Brno Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Brno Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním Brno Očišťovací metody krve v intenzivní péči Brno Brno Brno Brno Brno Operační řízení přednemocniční neodkladné péče Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku nutriční terapeut 112 hodin = 67 kreditů, zdravotnický zdravotnický, které abslovovaly PSS v úseku práce ARIP nebo IP a pracují v oblasti PNP všeobecná sestra a zdravotnický specializovaná způsobilost sestry pro intenzivní péči a dětské sestry, pracující na anesteziologických odděleních / všeobecná sestra Brno Práce sestry v anesteziologii 100 hodin = 60 kreditů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, REMEDIA CENTRUM spol. s.r.o., U Nemocnice 1, Břeclav, Bc. Kamila Sedláková, NZZ, Veselá, Lhotecká 9, Mnichovo Hradiště, Darja Martincová ADP POMOC, Popelákova 5, Brno, Farní charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice, Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 319, Valašské Meziříčí, Domácí péče ČČK o. p.s., Mírová 173, Strakonice Brno Práce sestry v domácí péči všeobecná sestra / (max. 3 účastníci denně) Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Jihlavská, 6 00 Brno Brno Brno Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii Punkce arterie radialis a arterie femoralis 80 hodin=48 všeobecná sestra 60 hodin = 36 kreditů a zdravotnický 65 Fakutlní nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Brno Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů 29 hodin = 17 kreditů, zdravotnický asistent

6 FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno + FN Motol, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + FNsP Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba + FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň + FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 Olomouc Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním, o.s., U Vinohradské nemocnice 4/26, 1 00 Praha 3 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Domov pro seniory Nopova, p.o., Nopova 128/96, 6 00 Brno, BETÁNIE - křesťanská pomoc, Joštova 7, Brno - Dům důstojného stáří, domov pro seniory, Borky 7, Brno - Maloměřice Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, Pekařská 53, Brno Brno Resuscitační a intenzivní péče o děti 110 hodin = 66 kreditů Brno Brno Brno Specifická činnost v prevenci nejčastějších nádorových onemocnění Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra se specializací v oboru Intenzivní péče všeobecná sestra a porodní zdravotnický asistent 35 / 2 účastníci denně všeobecná sestra /4 denně 70 Jihlavská, 6 00 Brno, Krajská zdravotní, a.s., - Masarykovana nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Brno Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem 80 hodin = 48kreditů všeobecná sestra 71 FN Brno, Jihlavská, 6 00, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Brno Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty které ošetřují chronické rány a defekty + 1 rok praxe 72 FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem všeobecná sestra Fakultní nemocncie Brno, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem FN Brno, Jihlavská, 6 00, Brno - Bohunice + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno + MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD. - ambulance dermatovenerologické angiologie + Centrum pro terapii lymfedému - MUDr. Hana Houdová Brno Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Brno Techniky mízní drenáže 1 hodin = 72 kreditů Brno Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory všeobecná sestra hodin = 12 kreditů všeobecná sestra pracující na lymfologických a dermatovenerologických pracovištích zdravotně sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut Jihlavská, 6 00 Brno Brno Úlevové techniky v péči o novorozence 70 hodin = 42 kreditů

7 77 Jihlavská, 6 00 Brno, Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná - Ráj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III Brno Umělá plicní ventilace, zdravotnický Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, Třinec Občanské sdružení "Za kvalitu péče v gerontologii" - gerontologické partnerství, Prostějovská 1078/10, Hradec Králové lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, lékařská fakulta, ProCare Medical s.r.o., Vinohradská 13/176, 1 00 Praha 3 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín Tomáš Skoupý, NZZ Eurodent zubní laboratoř, Úpatní 9, Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Bohumínská mětská nemocnice, a.s., Slezská 7, Bohumín 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční, Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Brno Zhotovení zubních náhrad na implantáty 32 hodin = 19 kreditů zubní technik 10 Praha Praha Třinec Hradec Králové Ostrava Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály (EP) Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení I. Geriatrický pacient v dlouhodobé péči zvláštnosti ošetřovatelské péče o geriatrického křehkého seniora Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních 1 hodin = 72 kreditů 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra a biomedicínský inženýr způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které pracují na pracovištích poskytujících zdravotnickou péči dětským pacientům 0 hodin = 90 kreditů všeobecná sestra 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 40 hodin = 24 kreditů zdravotnických Ostrava Aferézy v praxi transfuzního oddělení 36 hodin = 22 kreditů všeobecná sestra Ostrava Hojení chronických ran v intenzivní péči 28 hodin = 17 kreditů Ostrava Imobilizace a transport traumatologických nemocných 38 hodin = 23 kreditů Ostrava Léčba bolesti hodin = 18 kreditů a zdravotnický zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Sanitář Ostrava Ošetřovatelská péče v geriatrii všeobecná sestra Ostrava Zajištění vstupu do krevního vstupu 21 hodin = 13 kreditů a zdravotnický Praha Domácí parenterální výživa 36 hodin = 22 kreditů všeobecná sestra 10 Zlín Ošetřovatelská péče v geriatrii všeobecná sestra Zlín Paliativní péče 90 hodin = 54 kreditů Zlín Ošetřování chronických ran 112 hodin = 67 kreditů, zdravotnický 10

8 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Zlín TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., Nad Porubkou 838, 721 Ostrava - Svinov Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10 Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín GYNOCENTRUM OSTRAVA a.s., Šmeralova 27, Ostrava Fresenius Medical Care DS, s.r.o., Evropská 423/178, Prhaa 6, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 10/50, Praha 10 Zlín Ostrava Základy EKG pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické e Edukace pacientky (neplodného páru) s diagnózou sterilitas 100 hodin = 60 kreditů 64 hodin = 38 kreditů, zdravotnický pracující v gynekologických ambulancích, nebo v centrech asistované reprodukce Praha Funkční vyšetření plic 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra Praha Péče o nemocné s chronickým renálním selháním léčené peritoneální dialýzou 62 hodin = 37 kreditů všeobecná sestra 98 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie, Apolinářská 4, 1 00 Praha 2 Praha Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz hodin = 12 kreditů adiktolog, Psycholog ve zdravotnictví, bakalářské vzdělání v oboru adiktologie nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro adiktology; oprávnění výkonu profese adiktologa bez odborného dohledu; 2 roky praxe v rozsahu plného úvazku v adiktologickém provozu 99 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie, Apolinářská 4, 1 00 Praha 2 Praha Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology 48 hodin = 29 kreditů adiktolog, bakalářské vzdělání v oboru adiktologie nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro adiktology; oprávnění výkonu profese adiktologa bez odborného dohledu; 2 roky praxe v rozsahu plného úvazku v adiktologickém provozu Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 Praha 2 Praha Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii 72 hodin = 42 kreditů všeobecná sestra 101 U vojenské nemocnice 10, Praha Asistence sestry při terapeutické digestivní endoskopii - praktický nácvik na zvířecím modelu hodin = 12 kreditů všeobecná sestra U vojenské nemocnice 10, Praha Endoskopie a další miniinvazivní výkony v urologii 2 hodin = 91 kreditů všeobecná sestra 103 U vojenské nemocnice 10, Praha Komplexní péče o nemocné se stomií na trávicím nebo močovém traktu všeobecná sestra U vojenské nemocnice 10, Praha Ošetřovatelské postupy v oční diagnostice 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 105 U vojenské nemocnice 10, Praha Péče o pacienta s bolestí hodin = 13 kreditů

9 106 U vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v oční chirurgii 104 hodin = 62 kreditů všeobecná sestra 107 U vojenské nemocnice 10, Praha Rozšířená podpora životních funkcí pro všeobecné sestry a porodní asistentky U vojenské nemocnice 10, Praha Sestra v transfúzní službě 74 hodin = 44 kreditů všeobecná sestra U vojenské nemocnice 10, Praha Specifická ošetřovatelská péče v intervenční radiologii 74 hodin = 44 kreditů všeobecná sestra 110 U vojenské nemocnice 10, Praha Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora hodin = 18 kreditů ergoterapeut, zdravotněsociální pracovník U vojenské nemocnice 10, U vojenské nemocnice 10, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Základy fyzikálního vyšetření pro sestry 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra 8 Praha Ošetření polytraumatizovaného pacienta v praxi 40 hodin = 24 kreditů Praha Kurz Péče o stomika 58 hodin = 35 kreditů Praha Praha Praha Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii Kurz EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické e Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky 118 hodin = 70 kreditů 60 hodin = 36 kreditů zdravotnický po ukončení adaptačního procesu a způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, s nejméně dvouletou praxí v domácí péči, ambulantních i nemocničních složkách zdrav. zařízeních všeobecná sestra po ukončení adaptačního procesu + způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, zdravotnický 210 hodin = 126 kreditů porodní 10 Praha Ošetřovatelská péče v umělé výživě 61 hodin = 37 kreditů všeobecná sestra 12 Praha Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou 60 hodin = 36 kreditů všeobecná sestra po ukončeném adaptačním procesu + všeobecná sestra způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu Praha Péče o pacienty v angiologii 49 hodin = 29 kreditů všeobecná sestra Praha Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči 24 hodin = 14 kreditů všeobecná sestra

10 121 Zdravotní záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, p. o., Korunní 98, Praha 10 Praha Operační řízení přednemocniční péče 212 hodin = 127 kreditů zdravotnický 122 Jihlavská, 6 00 Brno Brno Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení 40 hodin = 24 kreditů management I. a II. stupně nelékařských zdravotnických profesí, a to pro všeobecná sestra, porodní, zdravotnický laborant a zdravotnický Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Praha Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů rozvíjením vybraných managerských dovedností vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků 60 hodin = 36 kreditů zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, farmaceutický asistent, klinický psycholog a biomedicínský inženýr, osvědčení k výkonu zdravotnického pvoolání bez odborného dohledu, nejméně pět let výkonu povolání, z toho nejméně dva roky na úseku práce, ve kterém je vedoucí funkce vykonávána nebo má být vykonávána 124 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Praha Management a ekonomika ve zdravotnictví 1 hodin = 72 kreditů, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog, klinický logoped, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, zdravotnický, zdravotnický laborant, radiologický asistent, ortotikprotetik, psycholog ve zdravotnictví, radiologický fyzik, zdravotnický asistent, odborný pracovník v laboratorních metodách, biomedicínský inženýr, ortoticko-protetický technik, masér, laboratorní pracovník, absolvent studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření, absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření, absolvent studijního oboru elektrotechnického zaměření, absolvent studijního oboru sociálního zaměření a dále i všichni tito pracovníci se specializovanou způsobilostí 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České České Prevence násilí ve zdravotnictví hodin = 18 kreditů, zdravotnický, zdravotnický asistent, fyzioterapeut, nutriční terapeut, radiologický asistent 14/14

11 126 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 6 46 Benešov, Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610, Nové Město na Moravě, Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc Praha Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků 56 hodin = 34 kreditů všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, porodní, porodní se specializovanou způsobilostí, ergoterapeut, ergoterapeut se specializovanou způsobilostí, radiologický asistent, zdravotnický laborant se specializovanou způsobilostí, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, Dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, Psycholog ve zdravotnictví, Psycholog se specializovanou způsobilostí, Fyzioterapeut, radiologický fyzik, Odoborný pracovník v laboratorních metodách, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 127 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 6 46 Benešov, Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610, Nové Město na Moravě, Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc Praha Týmová spolupráce při aplikaci etického kodexu 40 hodin = 24 kreditů všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, porodní, porodní se specializovanou způsobilostí, ergoterapeut, ergoterapeut se specializovanou způsobilostí, radiologický asistent, zdravotnický laborant se specializovanou způsobilostí, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, Dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, Psycholog ve zdravotnictví, Psycholog se specializovanou způsobilostí, Fyzioterapeut, radiologický fyzik, Odoborný pracovník v laboratorních metodách, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

12 128 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 6 46 Benešov, Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610, Nové Město na Moravě, Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc Vedení zdravotnických pracovníků nelékařských oborů k rozvíjení vztahu a komunikace s pacienty podle dikce etického kodexu 32 hodin = 19 kreditů všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, porodní, porodní se specializovanou způsobilostí, ergoterapeut, ergoterapeut se specializovanou způsobilostí, radiologický asistent, zdravotnický laborant se specializovanou způsobilostí, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, Dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, Psycholog ve zdravotnictví, Psycholog se specializovanou způsobilostí, Fyzioterapeut, radiologický fyzik, Odoborný pracovník v laboratorních metodách, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 129 Brno Ekonomika zdravotnického zařízení 60 hodin = 36 kreditů Zdravotnické pracovníky nelékaře na všech úrovních řízení a pro zájemce, kteří se na vedoucí funkci připravují s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 17 1 Brno Interní auditor ve zdravotnickém zařízení 21 hodin = 13 kreditů všeobecná sestra Brno Komunikační dovednosti u zdravotníků pracujících v zařízení pro seniory 50 hodin = kreditů ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, fyzioterapeut, zdravotní asistent, ošetřovatel, sanitář Brno Krizová připravenost rezortu zdravotnictví 96 hodin = 58 kreditů dětská sestra, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický na všech úrovních řízení + připravující se na vedoucí funkci

13 Brno Brno Brno Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení 39 hodin = 24 kreditů 22 hodin = 13 kreditů 22 hodin = 13 kreditů dětská sestra, ergoterapeut, radiologický laborant, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník, O, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, NZ, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, fyzioterapeut, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický asistent dětská sestra, ergoterapeut, radiologický laborant, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník, O, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik,radiologický technik, psycholog ve zdravotnictví (klinický psycholog), klinický logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v lab. metodách a v příprave léčivých příprav, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 136 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen pro manažery kvality a zdravotnickým zaměstnancům podílejícím se na budování kvality včetně vedoucích zdravotnických zaměstanců na všech úrovních řízení 137 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen pro všechny lékařské, nelékařské i nezdravotnické pracovní pozice, v jejichž pracovní náplni je nbo v budoucnu má být odpovědnost za řízeni či provádění interních auditů kvality a bezpečí poskytované péče nebo řízení kvality

14 138 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Interní auditor kvality a manžer rizik ve zdravotnictví hodin = 12 kreditů kurz je určen manžerům kvality, interním auditorům kvality a vedoucím zdravotnickým zaměstancům na všech řídících úrovní včetně vrcholového vedení zdravotnických zařízení Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 1 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2 Liberec Praha Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - specifika práce sestry manažerky Management a leadership ve zdravotnickém zařízení 100 hodin = 60 kreditů 84 hodin = 50 kreditů vedoucí pracovníci nelékařských zdravotnických povolání 141 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, Praha 2 Praha Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídící pracovníky zdravotnických zařízení 43 hodin = 26 kreditů, ergoterapeut, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, biotechnický asistent, radiologický technik, adikotlog, psycholog ve zdravotnictví, klinický psychoog, klinický logoped, zrakový terapeut, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Mentor klinické praxe 64 hodin = 38 kreditů dětská sestra, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, zdravotnický, farmaceutický asistent Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, České Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Lékařská fakulta Ostravské univerzity v ostravě, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Kamenice 5, 6 00 Brno Nemocnice České, a.s., B. Němcové 585/54, České FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Jihlavská, 6 00 Brno Jihlavská, 6 00 Brno, Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, Brno, Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno České Ústí nad Labem Ostrava Brno Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů 50 hodin = kreditů 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů všeobecná sestra a porodní dětská sestra dětská sestra + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + min. 1 rok praxe /

15 Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, Jihlava Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií, Hoření 13, Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, Hradec Králové Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Česká neuropsychologická společnost, o.s., Roentgenova 37/2, 0 00 Praha 5 Česká psychoterapeutická společnost - Česká lékařská společnost JEP, Sokolská 31, Praha Fakulntí nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 2 00 Praha 5 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut psychologických služeb, s.r.o., Šlechtitelů 813/21, Olomouc, Holice Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec 1 Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha 6, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 0 Praha 5, Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice p.o., Oblouková 837/7, Praha 10 FN Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Institut klinické psycholoige, Na Srpecká 3/328, 2 00 Praha 5 Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o., Břehová 3, Praha 1 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Česká psychoanalytická společnost, Řehořova 10, 1 00 Praha 3 Česká psychoanalytická společnost, Řehořova 10, 1 00 Praha 3 Česká psychoanalytická společnost, Řehořova 10, 1 00 Praha listopadu 1790, Ostrava - Poruba Jihlava Ostrava Liberec Ústí nad Labem Praha Hradec Králové Praha Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe fyzioterapie a ergoterapie Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 100 hodin = 60 kreditů 50 hodin = kreditů 105 hodin = 63 kreditů všeobecná sestra a porodní všeobecná sestra a porodní všeobecná sestra a porodní 35/ hodin = 60 kreditů fyzioterapeut, ergoterapeut 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů 100 hodin = 60 kreditů všeobecná sestra a porodní všeobecná sestra a porodní Praha Klinická neuropsychologie dospělých 112 hodin = 67 kreditů klinický psycholog Praha Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii hodin = 18 kreditů Praha Psychologická vývojová diagnostika 75 hodin = 45 kreditů klinické psychology pracující ve zdravotnictví a lékaře specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie nebo dětské klinické psychologie nebo zařazení do tohoto specializačního vzdělávání Praha Základní kurz v Rorschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů klinický psycholog Praha Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD hodin = 36 kreditů Praha Wechslerovy škály 49 hodin = 29 kreditů Praha Minnesota Multiphasic Personality Inventory hodin = 29 kreditů klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví Praha Supervizní kurz v Roschachově metodě 70 hodin = 42 kreditů klinický psycholog Praha Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci 44 hodin = 26 kreditů Praha Základní kurz v Rorschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů Olomouc Základní kurz v Rorschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů Brno Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům - Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací 88 hodin = 53 kreditů pro zdravotnické pracovníky nelékařské, lékařské a JOP psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog dětská sestra, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický, PV, klinický psycholog, zdravotnický asistent, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 40 / /

16 167 Brno Praktické zvládání agresivního pacienta 100 hodin = 60 kreditů zdravotnický, zdravotně sociální pracovník, ergoterapeut, fyzioterapeut a další zdravotničtí pracovníci pracující ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních, kteří se při výkonu povolání setkávají s různými formami agrese NZZ - PhDr. Anton Polák, Malátova 9, Brno Brno Základní kurz v Rorschachově metodě (ROR) 140 hodin = 84 kreditů pro psychology, kteří složili atestační zkoušku z klinické psychologie + psychologové, kteří jsou zařazeni do specializační přípravy na práci ve zdravotnictví PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice PhDr. Jiří Laciga, Bartošova 316, Otrokovice Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Otrokovice Otrokovice Cross battery přístup a jeho využití v klinické praxi Některé speciální typy neuropsychologických vyšetření 50 hodin = kreditů 50 hodin = kreditů Otrokovice Speciální typy vyšetření v psychologii 49 hodin = 29 kreditů Otrokovice Praha Praha Praha Weschlerovy inteligenční škály pro dospělé Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii Tématicko aperecepční test v klinické psychologii 50 hodin = kreditů 1 hodin = 72 kreditů psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology klinický psycholog, Psycholog ve zdravotnictví Psycholog ve zdravotnictví zařazený do specializačního vzdělávání a pro klinické psychology 56 hodin = 34 kreditů klinický psycholog 28 hodin = 17 kreditů klinický psycholog 176 Testcentrum. s.r.o., Antala Staška 1357/78, Praha 4 Praha Základní kurz v Rorschachově metodě 128 hodin = 76 kreditů psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog + klinický psycholog + získání specializované způsobilosti v oboru klinická psychologie nebo zařazení do tohoto specializačního vzdělávání Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřisnká 32, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Adiktologické minimum pro zdravotnické pracovníky 32 hodin = 19 kreditů všeobecné sestry pracující v ambulantní péči por závislé osoby nebo na procvoištích, kde se s těmito osobami často setkávají. porodní, Zdravotněsociální pracovník, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zdravotnický Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřisnká 32, Praha 2 Bc. Soňa Balcárková, Jeseniova 2713/58, 1 00 Praha 3 Bc. Vlasta Bezvodová, Ukrajinská 900/11, Praha 10 Bc. Vlasta Bezvodová, Ukrajinská 900/11, Praha 10 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Praha Praha Praha Psychologická a psychoterapeutická péče o nemocné s poruchami příjmu potravy Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové hodin = 12 kreditů klinický psycholog 16 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 32 1 hodin = 72 kreditů fyzioterapeut 32

17 Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s., sídl. Hůrka 1027, Kralupy nad Vltavou Centrum fyzioterapie s.r.o., Nedašovská 376/6, 5 21 Praha 5 Česká asociace dětských Bobath terapeutů, Ukrajinská 34, Ostrava Eva Nováková - fyzioterapie, Stochovská 5, Praha 6 Jihlavská, 6 00 Brno 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Ing. Mário Urban, Hrušovská 32/11, Ostrava - Moravská Ostrava INSTITUT Bazální stimulace s. r. o., J. Opletala 680, Frýdek - Místek Jarmila Čápová, Náměstí Jana Karafiáta 29, Jimramov Jarmila Čápová, Náměstí Jana Karafiáta 29, Jimramov Karla Košťálová, Opavská 1146, , Ostrava - Poruba, místo provozování: Hájkova 7, Ostrava - Přívoz Sdružení "Piafa" ve Vyškově, Žerotínova 727/2, Vyškov Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční, 728 Ostrava AquaKlim, s.r.o., Gorkého 37/2, Ostrava, Moravská Ostrava Ortopedie a rehabilitace - La Santé, s.r.o., Hájkova 763/7, Ostrava - Přívoz Kralupy nad Vltavou Praha Hipoterapie u dětí s Dětskou mozkovou obrnou Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu Ostrava NDT Basic Bobath v pediatrické praxi 3 hodin = 192 kreditů Praha McKenzie mechanická diagnostika a terapie hybného systému 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut, ergoterapeut hodin = 118 kreditů fyzioterapeut hodin = 74 kreditů Brno Bazální stimulace 56 hodin = 34 kreditů Ostrava Ostrava Ostrava Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním Fyzioterapie inkontinentních pacientů (Ostravský koncept) Neurovývojová terapie - Bobath koncept v pediatrii 0 hodin = 90 kreditů klinický logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut + 2 roky v oboru s handicapovanými dětmi + Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu fyzioterapeut + min. 2 roky praxe, ergoterapeut, zdravotnický, fyzioterapeut, logoped, psycholog, zdravotnický asistent fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped hodin = 12 kreditů fyzioterapeut 10 3 hodin = 192 kreditů fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped Praha Dynamická neuromuskulární stabilizace 124 hodin = 74 kreditů fyzioterapeut Ostrava Lymfodrenáž pro fyzioterapeuta a maséra (manuální lymfodrenáž) Frýdek-Místek Základní kurz bazální stimulace 24 hodin = 14 kreditů Jimramov Jimramov Ostrava Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy) Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty 116 hodin = 70 kreditů fyzioterapeut, masér dětská sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog, klinický logoped účastníků, ve smluvním zařízení max. 10 účastníků denně 69 hodin = 41 kreditů fyzioterapeut + 1 rok praxe hodin = 96 kreditů fyzioterapeut + 1 rok praxe hodin = 118 kreditů fyzioterapeut Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec Liberec Rehabilitační ošetřovatelství 27 hodin = 16 kreditů zdravotnický asistent, SANITÁŘ, OŠETŘOVATEL, fyzioterapeut, ergoterapeut Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec LC NOT s.r.o., Diamantová 755, 4 00 Praha - Slivenec Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Liberec Vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému Bobath koncept 0 hodin = 90 kreditů fyzioterapeut Praha Dynamická neuromuskulární stabilizace 124 hodin = 74 kreditů fyzioterapeut

18 Mgr. Hedvika Borýsková, Skoronice 90, Vlkoš Hana Pytelová, 9. května 17, Vyškov, místo provozování: Sportovní 752/5, Vyškov, Havlíčkova 293, Vyškov Mgr. Helena Toušková, Milady Horákové 846/94, Praha 7 Mgr. Petra Bastlová, U Stavu 78/7, Olomouc, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 755 Olomouc FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Vlkoš Bazální stimulace 48 hodin = 29 kreditů Vyškov Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové, ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický, klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut, zdravotnický asistent 1 hodin = 69 kreditů fyzioterapeut 16 Praha Manuální lymfodrenáž 114 hodin = 68 kreditů fyzioterapeut 14 Olomouc Brno FN Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Brno Proprioceptivní neuromuskulární facilitace Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) 160 hodin = 96 kreditů fyzioterapeut hodin = 84 kreditů fyzioterapeut + 2 roky výkonu povolání 0 hodin = 1kreditů fyzioterapeut + 2 roky praxe 16 16/16 max. 4 účastníci denně 5 DJK fyzio s.r.o., Závodní 2892/86, Ostrava, Vítkovice Brno Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut a rehabilitační pracovníky, absolventy SZŠ, VZŠ nebo VŠ s ukončenou dvouletou praxí 6 Fakutlní nemocnice Brno, Jihlavská, 6 00 Brno Brno Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami 70 hodin = 42 kreditů ergoterapeut 7 FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Proprioceptivní neuromuskulárni facilitace (PNF) 176 hodin = 106 kreditů fyzioterapeut PhDr. Jitka Malá, Pražská 39, Vyžlovka, místo provozování: Italská 702, Milovice PhDr. Miroslav Dobeš, Horní Bludovice 589, Horní Bludovice Olma R + s. r. o., B. Němcové 58, České lékařská fakulta, PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D., Voříškova 4, Klatovy III prim. MUDr. Anna Loskotová, SALVE centrum - odborná rehabilitace Jiráskova 177, Vysoké Mýto REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice Rehabilitace Budějovická, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4 - nájemní vztah v Masarykově onkologickém ústavu. REHALCENTRUM s.r.o., Valdštejnova, Cheb Vertigo Assistance s.r.o., Venclíkova 476/51, 700 Ostrava, Výškovice Brno Milovice Horní Bludovice České Terapie lymfedému - kurz pro fyzioterapeuty Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty 1 hodin = 72 kreditů 106 hodin = 64 kreditů fyzioterapeut, rehabilitační pracovníci, absolventy SZŠ, VZŠ nebo VŠ s ukončenou pětiletou odbornou praxí fyzioterapeut, 2 roky praxe v oboru fyzioterapie 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 190 hodin = 114 kreditů fyzioterapeut 18 Ostrava Závratě - diagnostika a rehabilitace 28 hodin = 17 kreditů ergoterapeut, fyzioterapeut Klatovy Vysoké Mýto Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence Myofasciální - manuální lymfodrenáž (M-MLD) 40 hodin = 24 kreditů fyzioterapeut 90 hodin = 54 kreditů všeobecná sestra Čelákovice Aplikace metody Roswithy Brunkow 161 hodin = 97 kreditů fyzioterapeut 34 Čelákovice Čelákovice Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence Koncept Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 40 hodin = 24 kreditů fyzioterapeut 161 hodin = 97 kreditů fyzioterapeut 16 18

19 REHASPRING centrum s.r.o., náměstí 5. května 2/12, 0 88 Čelákovice REHEX -EDU, v.o.s., Horní Lipová 4, Lipová - lázně RL - CORPUS s.r.o., Mošnerova 1183/1, Olomouc RL - CORPUS s.r.o., Mošnerova 1183/1, Olomouc Stanislav Flandera, NZZ Lucemburská 35, 1 00 Praha 3 Stanislav Flandera, NZZ Lucemburská 35, 1 00 Praha 3 U vojenské nemocnice 10, Čelákovice Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 121 hodin = 73 kreditů Lipová lázně Olomouc Olomouc Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku Praha Manuální lymfodrenáž 1 hodin = 72 kreditů Praha Taping - prevence poruch pohybového aparátu fyzioterapeuty - VOŠ, Bc., Mgr. 192 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut 16 3 hodin = 192 kreditů fyzioterapeut hodin = 144 kreditů fyzioterapeut 24 hodin = 12 kreditů Praha Bazální stimulace fyzioterapeut, kvalifikovaný masér ve zdravotnictví fyzioterapeut, kvalifikovaný masér ve zdravotnictví fyzioterapeut, ergoterapeut U vojenské nemocnice 10, Praha Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut U vojenské nemocnice 10, Vertigo Assistance s.r.o., Venclíkova 476/51, 700 Ostrava Věra Verchozinová, Na Hrádku 4, Praha 2 - Nové Město Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, Zd. Fibicha 2778, Most Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 6 14 Plzeň Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 6 14 Plzeň Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské náměstí 628/4, Plzeň - Východní Předměstí Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 Olomouc Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem FYZIOTERAPIE Bezvodová, spol. s r.o., Ukrajinská 900/11, Praha 10 FYZIOTERAPIE Bezvodová, spol. s r.o., Ukrajinská 900/11, Praha 10 Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkov nábřeží 600, Zlín Praha Ostrava Praha Most Plzeň Plzeň Plzeň Rehabilitační ošetřovatelství o pacienty se sníženou soběstačností Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty Certifikovaný kurz Kinestetické mobilizace I. Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterilty metodou Ludmily Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy Metody a techniky v gynekologické cytodiagnostice Olomouc Radiologická fyzika v radioterapii Olomouc Radiologická fyzika v nukleární medicíně (součást specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika) hodin = 12 kreditů 160 hodin = 96 kreditů ergoterapeut, FZ fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped 180 hodin = 108 kreditů fyzioterapeut + 2 roky praxe 24 hodin = 14 kreditů zdravotnický asistent 1 hodin = 72 kreditů fyzioterapeut 32 0 hodin = 1 kreditů fyzioterapeut hodin = 162 kreditů zdravotní laborant celková délka je 24 měsíců - 50 kreditů celková délka je 24 měsíců - 50 kreditů radiologický fyzik 3 radiologický fyzik tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Specializovaná práce v imunoanalytické laboratoři nukleární medicíny 101 hodin = 61 kreditů zdravotnický laborant, FL tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Analogová a digitální skiagrafie 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent Plzeň Zobrazování magnetickou rezonancí 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent Plzeň Zobrazování výpočetní tomografií 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent

20 239 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Certifikovaný kurz EEG pro všeobecné sestry 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra + Osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + praxe v EEG laboratoři min. 1 rok Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Národní centrum ošetřovatelství a Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Jihlavská, 6 00 Brno Praha Praha Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu Systemizace a hodnocení kvality nutriční péče nutriční terapeut 40 hodin = 24 kreditů nutriční terapeut Praha Zobrazování magnetickou rezonancí 40 hodin = 24 kreditů radiologický asistent 45 Praha Zobrazování výpočetní tomografií 40 hodin = 24 kreditů radiologický asistent Praha Zobrazování v mamární diagnostice 40 hodin = 24 kreditů radiologický asistent Praha Brno Metody klinického využití magnetické rezonance Prevence a monitoring nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních 44 hodin = 26 kreditů absolventi Mgr. nebo Ing. studia v oborech přírodovědného, matematicko-fyzikálního nebo elektrotechnického zaměřění, kteří aktivně pracují nebo budou pracovat v oblasti medicínského využití MR, zdravotní laborant, radiologický asistent, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 247 FN Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové + FNKV, Šrobárova 50, Praha 10+ FN Plzeň, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Certifikovaný kurz v audiometrii 0 hodin = 1 kreditů všeobecná sestra pracující na audiologických pracovištích, specializovaných otorhinolaryngologických ambulancích a pracovištích zaměřených na primární a sekundární prevenci 248 Jihlavská, 6 00 Brno Brno Diagnostické metody v nukleární medicíně 400 hodin = 240 kreditů radiologický asistent Jihlavská, 6 00 Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Elektodiagnostika nervového systému - EEG, EP 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra 0 FN Brno, Jihlavská, 6 00 Brno + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno Brno Elektodiagnostika nervového systému - EMG, EP 1 hodin = 72 kreditů všeobecná sestra pracující minimálně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, v privátních specializovaných ambulancích neurologického zaměření a samostatných specializovaných elektrofyziologických ambulancích 10

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 10.3.16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 2. 5. 18 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 23.02.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE -. 6. 16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 06.05.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnickéh jsou tato akreditovaná

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ 7.6. 2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KAM KRÁČÍŠ ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLSTVÍ?

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 (128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) k rukám j ednatele Váš dopis č.j. I ze dne 13. prosince 2017 Naše č.j. UZIS/0 I 0528/20

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Současné výzvy ve vzdělávání

Současné výzvy ve vzdělávání Současné výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Setkání lékařských fakult ČR a SR Brno, hotel Continental, 9. listopadu 2018 Andrea Pokorná Fakta o vzdělávání NLZP v ČR Vysoká škola,

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků září Mgr. Jana Mikulková, MBA ředitelka NCO NZO

Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků září Mgr. Jana Mikulková, MBA ředitelka NCO NZO Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků září 2018 Mgr. Jana Mikulková, MBA ředitelka NCO NZO Obsah sdělení Podpora a rozvoj CŽV SV Projekty Aprobační zkoušky další

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Pracoviště - úspěšný Audit II

Pracoviště - úspěšný Audit II Pracoviště - úspěšný Audit II Audit II v roce 2012 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice, MeDiLa spol. s r.o. Štrossova 239, Pardubice Datum auditu: 03.01.2012

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Schvalovací proces žádostí MZČR jako uznávací orgán vydává stanoviska pro akreditační řízení programům, které vedou

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Seznam držitelů tzv. výjimky ministerstva zdravotnictví z Ukrajiny podle krajů, zdravotnických zařízení a pracovišť

Seznam držitelů tzv. výjimky ministerstva zdravotnictví z Ukrajiny podle krajů, zdravotnických zařízení a pracovišť Seznam držitelů tzv. výjimky ministerstva zdravotnictví z Ukrajiny podle krajů, zdravotnických zařízení a pracovišť Zdroj: tabulka MZ, kterou ČLK obdržela 10. července 2018 Jihočeský kraj Nemocnice Český

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Nabídka akcí pro rok 2011 Datum tisku Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Subkatedra ošetřovatelské péče o děti.

Nabídka akcí pro rok 2011 Datum tisku Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Subkatedra ošetřovatelské péče o děti. Nabídka akcí pro rok 2011 Datum tisku 26.11.2010 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Vedoucí: Jaroslava Mrázková Subkatedry: 821 Subkatedra ošetřovatelské péče o děti 822 Subkatedra ošetřovatelské

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 10. 2014 23 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013 Health care workers as of 31. 12. 2013 Ve zdravotnictví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 0 8 5 0 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 0 5 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 3 0 N 0 0 4 Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B Dozorový audit B v roce 2016 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Klinická laboratoř, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314, Horažďovice Datum

Více

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A Dozorový audit A v roce 2014 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Oddělení klinické biochemie, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze 11.3.2008 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 37 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012 Health care workers as of 31. 12. 2012 Ve zdravotnictví

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 64 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011 Health care workers as of 31. 12. 2011 Ve zdravotnictví

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k... - znění dle 105/11 Sb. 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 8.9.2017 X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017 Sb., ze dne 8.6.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 333. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 6 4 2 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více