Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy Javornická 1596 právní forma IČO IZO Rychnov nad Kněžnou příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Kotek zástupce pro I.st.: Mgr. Věra Valčáková zástupce pro II.st.: Mgr. Stanislava Křenová kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Rychnov nad Kněžnou adresa zřizovatele Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou kontakt tel.: fax:

3 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 720 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ ,67 20,31 2. stupeň ZŠ ,9 11,45 Školní družina Komentář učitel jazyků započítán k učitelům na I. stupni ZŠ 1.5 materiálně-technické podmínky školy Škola využívá k výchovně vzdělávacím úkolům novou budovu s 17 kmenovými třídami, dále specializovanými učebnami fyziky, přírodopisu-chemie, počítačů, výtvarné výchovy, vaření a dílenských prací. Některé z kmenových učeben jsou vybavovány a zařizovány také jako učebny specializované na hudební výchovu, zeměpis, český jazyk, matematiku a rodinnou výchovu. Tělesná výchova zde má zázemí v hale (cca 367 m²), víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a doskočišti skoku dalekého i vysokého (umělé). Na staré budově je k dispozici 8 kmenových učeben využívaných ročníkem a učebna počítačů pro I. stupeň ZŠ. Tělesná výchova zde využívá víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem, malou tělocvičnu (cca84 m²), střední tělocvičnu (cca 144 m²), doskočiště skoku dalekého a prostor pro vrh koulí včetně vrhačského kruhu. Žáci naší školy využívají pro výuku plavání bazén města. K bruslení využívají umělou ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou a k atletickým kláním užívají městský atletický stadion. Vybavení školy pomůckami a technikou pro výuku se průběžně doplňuje a mění. Materiálně technické zajištění školy hodnotím jako dobré a velmi dobré. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP pro základní vzdělávání č. j. VP1/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 55 Počet učitelů ZŠ 36 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet pedagogických asistentů 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 11

4 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 93 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 účetní 1,0 SŠ 2 hospodářka 1,0 SŠ 3 uklízečka 5,79 Základní 4 školník 1,0 SŠ Komentář 0,5 úvazku druhá účetní její plat kryt z VHČ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7mi let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2012/ Komentář po dodatečný pokles žáků na 57 2 odstěhování a 1odklad 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie ostatní střední školy střední odb.učiliště ostatní neumístěn celkem

5 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn.. I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem stupeň Třída Počet Prospěl Prospělo s Neprospělo žáků o vyznamenáním VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

6 6 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem stupeň Třída Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník Celkem Celkový přehled: Počet Chování Chování žáků 2. stupeň 3. stupeň stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Zameškané hodiny bez omluvy celkem 240 všechny projednány s rodiči na schůzkách výchovné komise a ohodnoceny sníženou známkou z chování. Případy s vyšším počtem hodin projednávány ještě opakovaně se zástupci sociálního odboru, rodiči a PČR.

7 8 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Tělesné postižení S vývojovými poruchami učení Na škole pracovali čtyři asistenti pedagoga se čtyřmi žáky s tělesným postižením.

8 Nakoupený majetek ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 Nebylo nic nakoupeno LEDEN - ČERVEN 2012 Habra Chrudim vysavač 4.528,- uklizečky Habra Chrudim vysavač 3.552,- uklizečky OSA Rychnov nad Kněžnou AKU šroubovák 3.190,- p.abel Copy servis Praha laminovací stroj 3.647,- ŠD

9 AKCE ZŠ-Rychnov nad Kněžnou, Javornická ul. Školní rok

10 Co jsme zažili v průběhu školního roku Účast na akcích, projekty a další aktivity na 1. stupni ve školním roce 2011/2012 září zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročníku výstava rybiček imatrikulace návštěva v Déčku exkurze do RCA a Infocentra v RK /5.A/ fotografování žáků 1. ročníku návštěva výstavy stavebnice MERKUR říjen návštěva výstavy stavebnice MERKUR keramika v Déčku přírodovědné vycházky návštěva výstavy Zahrada východních Čech v Častolovicích výstava hub Den jazyků v OKU výcvik na dopravním hřišti 4. B, /5. B/ listopad zahájení Veselé školičky exkurze do bažantnice v Černíkovicích /1. A, 1. C/ bruslení keramika v Déčku zahájení plavání ve 4. a 5. ročníku návštěva archívu (3. C) pěvecká soutěž v anglickém jazyce KAKADU prosinec pečení perníčků v Déčku exkurze do Planetária v HK (5. ročník) výstava čertů v Déčku výstava betlémů ve Společenském centru procházka předvánoční městem prodej kaprů, výzdoba hudební pořad Vánoční pohoda (projekt Hudba školám ) exkurze do Prahy (4. B) leden sáňkování závěrečný karneval Veselé školičky soutěž o nejhezčí domeček (1. C) divadelní představení v ZUŠ Děti dětem divadelní představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky Karlovarský skřivánek školní kolo ( ) vzdělávací pořad k dějinám (spol. FABER) Rudolf II (4. a 5. ročník) únor - divadelní představení J. Jurištové Jak se Honza dostal na hrad

11 beseda s Policií ČR dopravní výchova, bezpečnost (1. ročník) přednáška o životě drobných exotických hlodavců (p. Pecháček- Letohrad) sběr papíru zahájení plavání 1. ročníku bruslení keramika v Déčku 2.A,B, 3.B, 5.B březen keramika v Déčku 1. A,B, 2.A,B, 3.B karneval na ledě exkurze do kaple Proměnění Páně v RK velikonoční výstava v Častolovicích 4 C, 5. A,B,C duben velikonoční výstava v Pelcově divadle pečení perníčků v Déčku výchovný koncert žáků ZUŠ pro 1. a 2. ročník divadelní představení Don Quichote de la Archa 5. B (+ 2. stupeň) Pelcovo divadlo divadelní představení pro 1. a 2. ročník: pohádka Hrnečku, vař! třídní aktivity ke Dni Země květen glazování v Déčku soutěž v poznávání rostlin v Déčku plavecký marathón divadelní představení O kominíku Josífkovi 1. a 2. ročník (Pelcovo divadlo) výlet do Letohradu 2.A, B Bambiriáda Poláčkovo náměstní, nádvoří zámku výlet do Potštejna 1.A, B, C testování žáků 5. ročníku (testy MŠMT) oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků písmenková slavnost v 1. C exkurze 5. B Kutná Hora návštěva archeologického muzea 4.C výlet 5. B, C - Macocha výlet 4. A, B Radvánovice červen prohlídka rychnovského zámku (MDD) atletický trojboj fotografování třídních kolektivů testování žáků 3. ročníku z anglického jazyka sběr papíru výlet na Velkou Deštnou - 4. C školní výlet 3. A, B Letohrad, Vamberk návštěva hasičského záchranného sboru v RK řezbářství na zámeckém nádvoří beseda se včelařem 4. B průkaz cyklisty - dopravní hřiště návštěva muzea 5. A, B beseda s PhDr. Josefem Krámem o historii města 5. A, B, 4. B ukázka záchranné zdravotnické techniky pohádkový les pro žáky 1. ročníku sportovně-branný den zajišťovaný oddílem orientačního běhu (Včelné)

12 Akce na 2. stupni ve školním roce 2011/ Rychnovská osmička celý 2. stupeň schůzka s rodiči 6. tříd a návštěva výstavy rybiček (Mgr. Ondráková, Mgr. Mervartová) imatrikulace prvňáčků až sběr papíru až adaptační pobyt třídy 6. A filmové představení pro 8. a 9. ročník Lidice seznamovací bivak pro 6. B (Mgr. Mervartová, Mgr. Ondráková) číslo ZIPu návštěva v OKU (Mgr. Karaszová, Mgr. Zemen) filmové představení Ještěři v HK, 9. A, B (Mgr. Abelová, Mgr. Zemen) zahájení exkurzí v rámci praktických činností (Mgr. Dědic) šetření žáků 9. tříd k volbě povolání pracovnice PPP (Mgr. Kaplan) exkurze do pevnosti Březinka, 9. ročník (Mgr. Hojný, Mgr. Zemen) návštěva divadla v Pardubicích, 8. ročník (Mgr. Hojný, Mgr. Ondráková, Mgr. Mervartová florbal (Mgr. Paleček) účast žáků v Logické olympiádě (Dobruška) Planeta Země 3000 (Čína) celý 2. stupeň florbal (Mgr. Elstnerová) florbal (Mgr. Zemen) přehazovaná (Mgr. Elstnerová) SCIO testy pro 9. ročník (Čj, Aj, M, OSP) florbal (Mgr. Prouzová) dívky 6. a 7. ročník, 3.místo florbal (Mgr. Paleček) finále okresu DOD pro žáky 5. ročníku speciální číslo ZIPu z návštěvy páťáků, určeno pro jejich rodiče školní kolo Dějepisné olympiády (Mgr. Hojný) Den otevřených dveří pro rodiče žáků 5. ročníku Zlatý kakadu pěvecká soutěž v angličtině (Mgr. Janovec a ostatní vyučující Aj) číslo školního časopisu ZIP přednáška paní Blažkové pro děvčata v 6. ročníku krajské kolo ve florbalu Jičín (Mgr. Paleček) koncert Rybova Mše vánoční celý 2. stupeň setkání s učiteli-důchodci, příprava dárků (Pč-Ab) a pohoštění (Pč-Ma) soutěž v chemii žáci 9. C spolupráce se SŠ chem.tech. Pardubice (Mgr. Kaplan) plavání štafety 2. místo (Mgr. Prouzová, Mgr. Zemen) školní kolo Olympiády v českém jazyce Keňa dokument o výstavbě školy v Africe (Mgr. Hojný) celý 2. stupeň divadelní představení Divadelní cestopis (Mgr. Abelová) celý 2. stupeň taneční vystoupení organizované ZUŠ (Joe Alegado), polovina žáků 2. stupně dějepisný pořad o Rudolfu II., agentura Faber, celý 2. stupeň školní kolo Olympiády v anglickém jazyce účast v okresním kole Dějepisné olympiády, O. Hovorka, J. Derner (Mgr. Hojný) lyžařský kurz 7. ročníku okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce (v uč. 6. C, 9.C a J2), účast Petry Mai a Barbory Ježkové krajské kolo ve fotbale, Trutnov, Mgr. Paleček 3. místo

13 1. 3. Plavecká soutěž škol, 6. až 9. ročník, 9. roč. 1. místo, 6. a 7. roč. 3. místo, Mgr. Paleček Olympiáda v chemii okresní kolo až přednášky Mgr. Martina Vlasáka Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Solnice) Juráška-cup v obřím slalomu v Olešnici v Orlických horách, účast: Libor Dvořák 9. A, Michal Ehl 9.B, Justýna Ehlová 9. C, Mgr. Miroslav Hofmann matematická soutěž Klokan, kategorie Benjamin a Kadet březen recitační soutěž, Veronika Peldová a Tereza Červinková, (Mgr. Ondřej Hojný) 27., sběr papíru březen 3. číslo ZIPu okresní kolo Matematické olympiády, vynikající 2. místo Terezy Mentzikové ze 7. B čtyřkolová soutěž v plavání, soutěžili i učitelé (Mgr. Prouzová a Mgr. Paleček), 2. místo divadelní představení Divadla Klauniky z Brna Don Quijote de la Ancha, celý 2. stupeň až připomenutí Dne Země v hodinách přírodopisu a chemie a Minifotbal a Mc Donald cup, Mgr. Paleček, Mgr. Zemen atletika, Kostelec nad Orlicí, Mgr. Paleček atletika, Dobruška, Mgr. Paleček 14. až zájezd do Londýna, 24 žáků, Mgr. Karaszová, Mgr. Zemen program ZUŠ Werich a Voskovec, celý 2. stupeň zájezd za odměnu do Prahy, Mgr. Abelová Klicperovo divadlo, 9. B,C, Mgr. Abelová okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň na 1. místě krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň na 1. místě květen návštěva 6. A,B,C v muzeu přednáška PhDr. Martiny Bekové až testy MŠMT v 9. ročníku červen 4. číslo školního časopisu ZIP vystoupení Miloše Dvořáčka (bubny), Mgr. Mervartová, bez 7. B a 9.C (neměli odpolední výuku) přednáška (2x) doc. Jaromíra Krejčího o egyptologii, výběr žáků zájezd do Klicperova divadla pro 6. ročník, Mgr. Mervartová závěr atletických soutěží, Mgr. Jan Zemen celostátní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků (Blansko) 2. stupeň na 3. místě a branný den slavnostní vyřazení vycházejících žáků sportovní den návštěva divadelního představení Prodaná nevěsta (muzikál) bez 6. roč.

14 Přehled soutěží, kterých se zúčastnili žáci 2. stupně Chemie (zajišťoval Mgr. Zdeněk Kaplan) Podzim 2011 a leden 2012 soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika Družstvo ve složení Michal Voda, Lenka Zítková, Jan Macháň, Pavla Ulrichová, Barbora Ježková, Justýna Ehlová (všichni z 9. C) obsadilo 8. místo ze 67 škol. Ze 1600 jednotlivců bylo oceněno 200, z nich byl na 73. místě Michal Voda (předání ceny v Pardubicích ). Hudební výchova (zajišťovaly Mgr. Pavla Macháňová, Mgr. Irena Mervartová) Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek oblastní kolo-opočno Dominika Dostálková (9. A) 2. místo ve 3. kategorii Nicol Eisnerová (6. B) 3. místo ve 3. kategorii Jana Vrkoslavová (8. B) 3. místo ve 4. kategorii Dějepis (zajišťovali Mgr. Ondřej Hojný a Mgr. Stanislava Křenová) Dobruška - okresní kolo Dějepisné olympiády -6. místo Josef Derner (8. A) o 2 body mu utekl postup do krajského kola, 13. místo Ondřej Hovorka (8. A) -oba do okresního kola v Dobrušce postoupili jako vítězové školního kola, které proběhlo za účasti 26 žáků ze 6. až 9. ročníku Zeměpis (zajišťovali Mgr. Zdeněk Paleček, Mgr. Filipína Ondráková) okresní kolo Zeměpisné olympiády Daniel Rykr, Martin Adamec, Tereza Horáková, Aleš Nosál, Michal Voda, Tomáš Marek Český jazyk (zajišťovali Mgr. Monika Abelová a Mgr. Ondřej Hojný) okresní kolo Recitační soutěže účast Terezy Červinkové Veroniky Peldové školní kolo Olympiády v českém jazyce vítězové: Michal Voda z 9. C a Andrea Veselá z 9. A okresní kolo Olympiády v českém jazyce Anglický jazyk (zajišťovali Mgr. Marie Karaszová a Mgr. Jan Zemen) okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Barbora Ježková (9. C) 7. místo, úspěšná účast i Linh Nguyen Mai (9.B) Matematika (zajišťovaly Mgr. Olga Holá a Mgr. Zdeňka Matějková) matematická soutěž Klokan Naše škola se letos zúčastnila v kategorii Benjamín(žáci 6.a 7.r.) a kategorii Kadet (žáci 8. a 9.r.). V okrese Rychnov nad Kněžnou bojovalo v kategorii Benjamín 472 soutěžících a v kategorii Kadet 397. Michal Drašnar ze 7.A skončil na 8.místě v okrese, na 9.místě Dominik Švec ze 7.A, Aleš Nosál ze 7.B se dělil o místo. Se zisky bodů 82, 80 a 77 tak naše trojice obstála i v konkurenci studentů z rychnovského gymnázia ( nejlepší gymnazisté dostali 98, 89 a 84 bodů ).

15 Vynikajících výsledků dosáhli Justýna Ehlová 77b., Jakub Mentzik 63b. a Lenka Zítková 60b. všichni jsou žáky 9.C. Jejich konkurenční špice na rychnovském gymnáziu získala 79, 67 a 58 bodů. Justýna se svým výkonem dělí o místo v okrese. Jakub obsadil 9.místo, Lenka místo. Okresní kolo Matematické olympiády Školního kola se v kategorii Z7 zúčastnili tři žáci ze 7.B Jakub Veselý, Aleš Nosál a Tereza Mentziková. Terezce se podařilo úspěšně vyřešit všechny úlohy a zajistila si tak postup do okresního kola, které se konalo 11. dubna. Tam podala skvělý výkon a získala 2. místo. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků místo v okrese, místo v kraji, postup do celostátního kola a v něm krásné 3. místo

16 SPORTOVNÍ PŘEHLED za školní rok 2011/ stupeň Velmi bohatý na sportovní události byl letošní školní rok, a tak se za ním pojďme poohlédnout. Byl taktéž úspěšný? Posuďte sami: Naši žáci se zúčastnili více než dvou desítek okresních soutěží v řadě sportovních odvětví, ve 3 případech jsme postoupili až do krajského finále. V přespolním běhu se v soutěžích jednotlivců umístili na 2.místě Pavla Ulrichová a na 4.místě Jakub Hillebrand. Družstvo starších žáků skončilo celkově třetí. Velmi aktivně závodíme v lehké atletice, kde se zejména družstva chlapců po léta řadí mezi okresní elitu. Letos je to 2.místo družstva 8.-9.tříd a 3.místo družstva 6.-7.tříd v atletickém čtyřboji. U té starší kategorie to znamenalo postup do krajského kola, kde jsme vybojovali vynikající 3.místo. V Poháru rozhlasu si to z okresního kola družstva prohodila, mladší hoši byli druzí, starší třetí. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli Jan Perháč, Ondřej Hovorka, Matěj Rydlo, Jakub Hillebrand, Tomáš Marek, Libor Dvořák, Tomáš Polívka, Tomáš Hovorka, Michael Harom, Patrik Grunt, Patrik Ehl, Michal Drašnar, Daniel Horák, Pavla Ulrichová a Kristýna Čemanová, kteří dosáhli řady medailových umístění. Přestože naše účast v Okresní atletické lize nebyla z důvodu ředitelského volna kompletní, taktéž zde v kategorii chlapců saháme na medaili, jaká to přesně bude, uvidíme polovině června. Úspěšnou novinkou byla v letošním roce bezesporu Okresní školní liga v plavání. V absolutním pořadí čtyřkolové soutěže vybojovali naši 2.místo. Mezi opory patřili zejména Pavel Balcar, Ondřej Lepka, Adam Zima, Tomáš Marek, Míša Přibylová, Martina Dostálová, Kristýna Lánská, Ondřej Hovorka, Jan Perháč, Jiří Fiedler, Zuzana Dokulilová, Míša Kočovská, Michael Harom, Tomáš Polívka, Vít Špaček, Matěj Stančík, Milan Štefek, Karolína Dapecí, Nikol Marková a Barbora Tichá. Ve vloženém štafetovém závodě dospělých zvítězila naše štafeta ve složení p.uč. Martina Prouzová, p.uč. Zdeněk Paleček, paní místostarostka Michaela Zimová a redaktor Jan Dostálek (náš bývalý žák). Do Plavecké soutěže měst jsme přispěli účastí 51 žáků, do 2 kol Plavecko-běžeckého poháru pak startem 28 žáků. V halovém fotbale jsme mezi 8.-9.třídami skončili v okrese druzí a v kraji třetí. Družstvo tvořili Libor Dvořák, Matěj Rydlo, Jakub Hillebrand, František Chaloupka, Jan Perháč, Ondřej Hovorka, Jakub Šmída, Tomáš Marek, Tomáš Polák, David Mondík, Martin Plíhal a Jan Hejčl. V podobném složení dosáhl tento tým také 4.místa v minifotbalu. Již tradičně byla naše škola pořadatelem okresních finále. Obou turnajů dne 26. a se účastnilo celkem 245 hráčů ze 24 školních družstev z Rychnovska. Ve florbalu dosáhla starší děvčata šestého místa a mladší 3.místa. Mladší chlapci byli čtvrtí, starší se stali okresními vítězi a v kraji obsadili 5.místo. Medailové sestavy tvořili David Mondík, Karel Kadrnožka, Jakub Hillebrand, František Chaloupka, Andrej Pecka, Jan Hron, Jan Macháň, Ondřej Hovorka, Adam Zima, Matěj Zach, Tomáš Marek, Martin Plíhal, Jan Hejčl a Jakub Šmída, u děvčat pak Karolína Starońová, Míša Kafuňková, Tereza Králíčková, Petra Kašparová, Jana Pochobradská, Iva Masopustová, Nikol Marková, Kristýna Podstavková, Aneta Bavlovičová, Karina Babičová a Jana Jaroměřská.

17 V přehazované starších dívek skončilo naše družstvo na 6.místě. Družstvo ve složení p.uč. Miroslav Hofmann, Libor Dvořák, Jakub Hillebrand a Justýna Ehlová obsadilo skvělé 3. místo v Juráška Cupu ve sjezdovém lyžování. Tradičního lyžařského výcviku 7.ročníku se letos zúčastnilo 44 žáků, konal se opět v rekreačním zařízení Horalka ve Sněžném v Orlických horách za skvělých zimních podmínek. Všem našim sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy, úspěšným blahopřejeme. Přejeme zdárný průběh posledních letošních školních týdnů, příjemné prázdniny a taktéž hodně sportovního elánu a úspěchů v nadcházejícím školním roce.

18 Kontroly a hodnocení Školní rok Kontroly na škole Na naší škole proběhly kontroly ze sociálního úřadu a kontrola zřizovatelem. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Drobná doporučení byla ihned využita k zdokonalení úrovně práce v daném resortu.

19 Poděkování sponzorům školy Děkujeme našim sponzorům. Díky nim jsme mohli zajistit motivaci dobrých a výborných žáků věcnými odměnami i netradičními akcemi. Také nám pomohli zajistit vzdělávací akci pedagogů. Našimi sponzory byli fma MATRIX a.s., pan MVDr Jiří Homolka a pan Martin Jaroměřský. V Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milan Kotek ředitel školy

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2008-2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2010-2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 :

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Organizace školního roku: Období školního vyučování od úterý 1.9.2015 Slavnostní zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více