Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy Javornická 1596 právní forma IČO IZO Rychnov nad Kněžnou příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Kotek zástupce pro I.st.: Mgr. Věra Valčáková zástupce pro II.st.: Mgr. Stanislava Křenová kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Rychnov nad Kněžnou adresa zřizovatele Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou kontakt tel.: fax:

3 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 720 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ ,67 20,31 2. stupeň ZŠ ,9 11,45 Školní družina Komentář učitel jazyků započítán k učitelům na I. stupni ZŠ 1.5 materiálně-technické podmínky školy Škola využívá k výchovně vzdělávacím úkolům novou budovu s 17 kmenovými třídami, dále specializovanými učebnami fyziky, přírodopisu-chemie, počítačů, výtvarné výchovy, vaření a dílenských prací. Některé z kmenových učeben jsou vybavovány a zařizovány také jako učebny specializované na hudební výchovu, zeměpis, český jazyk, matematiku a rodinnou výchovu. Tělesná výchova zde má zázemí v hale (cca 367 m²), víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a doskočišti skoku dalekého i vysokého (umělé). Na staré budově je k dispozici 8 kmenových učeben využívaných ročníkem a učebna počítačů pro I. stupeň ZŠ. Tělesná výchova zde využívá víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem, malou tělocvičnu (cca84 m²), střední tělocvičnu (cca 144 m²), doskočiště skoku dalekého a prostor pro vrh koulí včetně vrhačského kruhu. Žáci naší školy využívají pro výuku plavání bazén města. K bruslení využívají umělou ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou a k atletickým kláním užívají městský atletický stadion. Vybavení školy pomůckami a technikou pro výuku se průběžně doplňuje a mění. Materiálně technické zajištění školy hodnotím jako dobré a velmi dobré. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP pro základní vzdělávání č. j. VP1/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 55 Počet učitelů ZŠ 36 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet pedagogických asistentů 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 11

4 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 93 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 účetní 1,0 SŠ 2 hospodářka 1,0 SŠ 3 uklízečka 5,79 Základní 4 školník 1,0 SŠ Komentář 0,5 úvazku druhá účetní její plat kryt z VHČ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7mi let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2012/ Komentář po dodatečný pokles žáků na 57 2 odstěhování a 1odklad 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie ostatní střední školy střední odb.učiliště ostatní neumístěn celkem

5 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn.. I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem stupeň Třída Počet Prospěl Prospělo s Neprospělo žáků o vyznamenáním VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

6 6 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem stupeň Třída Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník Celkem Celkový přehled: Počet Chování Chování žáků 2. stupeň 3. stupeň stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Zameškané hodiny bez omluvy celkem 240 všechny projednány s rodiči na schůzkách výchovné komise a ohodnoceny sníženou známkou z chování. Případy s vyšším počtem hodin projednávány ještě opakovaně se zástupci sociálního odboru, rodiči a PČR.

7 8 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Tělesné postižení S vývojovými poruchami učení Na škole pracovali čtyři asistenti pedagoga se čtyřmi žáky s tělesným postižením.

8 Nakoupený majetek ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 Nebylo nic nakoupeno LEDEN - ČERVEN 2012 Habra Chrudim vysavač 4.528,- uklizečky Habra Chrudim vysavač 3.552,- uklizečky OSA Rychnov nad Kněžnou AKU šroubovák 3.190,- p.abel Copy servis Praha laminovací stroj 3.647,- ŠD

9 AKCE ZŠ-Rychnov nad Kněžnou, Javornická ul. Školní rok

10 Co jsme zažili v průběhu školního roku Účast na akcích, projekty a další aktivity na 1. stupni ve školním roce 2011/2012 září zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročníku výstava rybiček imatrikulace návštěva v Déčku exkurze do RCA a Infocentra v RK /5.A/ fotografování žáků 1. ročníku návštěva výstavy stavebnice MERKUR říjen návštěva výstavy stavebnice MERKUR keramika v Déčku přírodovědné vycházky návštěva výstavy Zahrada východních Čech v Častolovicích výstava hub Den jazyků v OKU výcvik na dopravním hřišti 4. B, /5. B/ listopad zahájení Veselé školičky exkurze do bažantnice v Černíkovicích /1. A, 1. C/ bruslení keramika v Déčku zahájení plavání ve 4. a 5. ročníku návštěva archívu (3. C) pěvecká soutěž v anglickém jazyce KAKADU prosinec pečení perníčků v Déčku exkurze do Planetária v HK (5. ročník) výstava čertů v Déčku výstava betlémů ve Společenském centru procházka předvánoční městem prodej kaprů, výzdoba hudební pořad Vánoční pohoda (projekt Hudba školám ) exkurze do Prahy (4. B) leden sáňkování závěrečný karneval Veselé školičky soutěž o nejhezčí domeček (1. C) divadelní představení v ZUŠ Děti dětem divadelní představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky Karlovarský skřivánek školní kolo ( ) vzdělávací pořad k dějinám (spol. FABER) Rudolf II (4. a 5. ročník) únor - divadelní představení J. Jurištové Jak se Honza dostal na hrad

11 beseda s Policií ČR dopravní výchova, bezpečnost (1. ročník) přednáška o životě drobných exotických hlodavců (p. Pecháček- Letohrad) sběr papíru zahájení plavání 1. ročníku bruslení keramika v Déčku 2.A,B, 3.B, 5.B březen keramika v Déčku 1. A,B, 2.A,B, 3.B karneval na ledě exkurze do kaple Proměnění Páně v RK velikonoční výstava v Častolovicích 4 C, 5. A,B,C duben velikonoční výstava v Pelcově divadle pečení perníčků v Déčku výchovný koncert žáků ZUŠ pro 1. a 2. ročník divadelní představení Don Quichote de la Archa 5. B (+ 2. stupeň) Pelcovo divadlo divadelní představení pro 1. a 2. ročník: pohádka Hrnečku, vař! třídní aktivity ke Dni Země květen glazování v Déčku soutěž v poznávání rostlin v Déčku plavecký marathón divadelní představení O kominíku Josífkovi 1. a 2. ročník (Pelcovo divadlo) výlet do Letohradu 2.A, B Bambiriáda Poláčkovo náměstní, nádvoří zámku výlet do Potštejna 1.A, B, C testování žáků 5. ročníku (testy MŠMT) oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků písmenková slavnost v 1. C exkurze 5. B Kutná Hora návštěva archeologického muzea 4.C výlet 5. B, C - Macocha výlet 4. A, B Radvánovice červen prohlídka rychnovského zámku (MDD) atletický trojboj fotografování třídních kolektivů testování žáků 3. ročníku z anglického jazyka sběr papíru výlet na Velkou Deštnou - 4. C školní výlet 3. A, B Letohrad, Vamberk návštěva hasičského záchranného sboru v RK řezbářství na zámeckém nádvoří beseda se včelařem 4. B průkaz cyklisty - dopravní hřiště návštěva muzea 5. A, B beseda s PhDr. Josefem Krámem o historii města 5. A, B, 4. B ukázka záchranné zdravotnické techniky pohádkový les pro žáky 1. ročníku sportovně-branný den zajišťovaný oddílem orientačního běhu (Včelné)

12 Akce na 2. stupni ve školním roce 2011/ Rychnovská osmička celý 2. stupeň schůzka s rodiči 6. tříd a návštěva výstavy rybiček (Mgr. Ondráková, Mgr. Mervartová) imatrikulace prvňáčků až sběr papíru až adaptační pobyt třídy 6. A filmové představení pro 8. a 9. ročník Lidice seznamovací bivak pro 6. B (Mgr. Mervartová, Mgr. Ondráková) číslo ZIPu návštěva v OKU (Mgr. Karaszová, Mgr. Zemen) filmové představení Ještěři v HK, 9. A, B (Mgr. Abelová, Mgr. Zemen) zahájení exkurzí v rámci praktických činností (Mgr. Dědic) šetření žáků 9. tříd k volbě povolání pracovnice PPP (Mgr. Kaplan) exkurze do pevnosti Březinka, 9. ročník (Mgr. Hojný, Mgr. Zemen) návštěva divadla v Pardubicích, 8. ročník (Mgr. Hojný, Mgr. Ondráková, Mgr. Mervartová florbal (Mgr. Paleček) účast žáků v Logické olympiádě (Dobruška) Planeta Země 3000 (Čína) celý 2. stupeň florbal (Mgr. Elstnerová) florbal (Mgr. Zemen) přehazovaná (Mgr. Elstnerová) SCIO testy pro 9. ročník (Čj, Aj, M, OSP) florbal (Mgr. Prouzová) dívky 6. a 7. ročník, 3.místo florbal (Mgr. Paleček) finále okresu DOD pro žáky 5. ročníku speciální číslo ZIPu z návštěvy páťáků, určeno pro jejich rodiče školní kolo Dějepisné olympiády (Mgr. Hojný) Den otevřených dveří pro rodiče žáků 5. ročníku Zlatý kakadu pěvecká soutěž v angličtině (Mgr. Janovec a ostatní vyučující Aj) číslo školního časopisu ZIP přednáška paní Blažkové pro děvčata v 6. ročníku krajské kolo ve florbalu Jičín (Mgr. Paleček) koncert Rybova Mše vánoční celý 2. stupeň setkání s učiteli-důchodci, příprava dárků (Pč-Ab) a pohoštění (Pč-Ma) soutěž v chemii žáci 9. C spolupráce se SŠ chem.tech. Pardubice (Mgr. Kaplan) plavání štafety 2. místo (Mgr. Prouzová, Mgr. Zemen) školní kolo Olympiády v českém jazyce Keňa dokument o výstavbě školy v Africe (Mgr. Hojný) celý 2. stupeň divadelní představení Divadelní cestopis (Mgr. Abelová) celý 2. stupeň taneční vystoupení organizované ZUŠ (Joe Alegado), polovina žáků 2. stupně dějepisný pořad o Rudolfu II., agentura Faber, celý 2. stupeň školní kolo Olympiády v anglickém jazyce účast v okresním kole Dějepisné olympiády, O. Hovorka, J. Derner (Mgr. Hojný) lyžařský kurz 7. ročníku okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce (v uč. 6. C, 9.C a J2), účast Petry Mai a Barbory Ježkové krajské kolo ve fotbale, Trutnov, Mgr. Paleček 3. místo

13 1. 3. Plavecká soutěž škol, 6. až 9. ročník, 9. roč. 1. místo, 6. a 7. roč. 3. místo, Mgr. Paleček Olympiáda v chemii okresní kolo až přednášky Mgr. Martina Vlasáka Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Solnice) Juráška-cup v obřím slalomu v Olešnici v Orlických horách, účast: Libor Dvořák 9. A, Michal Ehl 9.B, Justýna Ehlová 9. C, Mgr. Miroslav Hofmann matematická soutěž Klokan, kategorie Benjamin a Kadet březen recitační soutěž, Veronika Peldová a Tereza Červinková, (Mgr. Ondřej Hojný) 27., sběr papíru březen 3. číslo ZIPu okresní kolo Matematické olympiády, vynikající 2. místo Terezy Mentzikové ze 7. B čtyřkolová soutěž v plavání, soutěžili i učitelé (Mgr. Prouzová a Mgr. Paleček), 2. místo divadelní představení Divadla Klauniky z Brna Don Quijote de la Ancha, celý 2. stupeň až připomenutí Dne Země v hodinách přírodopisu a chemie a Minifotbal a Mc Donald cup, Mgr. Paleček, Mgr. Zemen atletika, Kostelec nad Orlicí, Mgr. Paleček atletika, Dobruška, Mgr. Paleček 14. až zájezd do Londýna, 24 žáků, Mgr. Karaszová, Mgr. Zemen program ZUŠ Werich a Voskovec, celý 2. stupeň zájezd za odměnu do Prahy, Mgr. Abelová Klicperovo divadlo, 9. B,C, Mgr. Abelová okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň na 1. místě krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň na 1. místě květen návštěva 6. A,B,C v muzeu přednáška PhDr. Martiny Bekové až testy MŠMT v 9. ročníku červen 4. číslo školního časopisu ZIP vystoupení Miloše Dvořáčka (bubny), Mgr. Mervartová, bez 7. B a 9.C (neměli odpolední výuku) přednáška (2x) doc. Jaromíra Krejčího o egyptologii, výběr žáků zájezd do Klicperova divadla pro 6. ročník, Mgr. Mervartová závěr atletických soutěží, Mgr. Jan Zemen celostátní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků (Blansko) 2. stupeň na 3. místě a branný den slavnostní vyřazení vycházejících žáků sportovní den návštěva divadelního představení Prodaná nevěsta (muzikál) bez 6. roč.

14 Přehled soutěží, kterých se zúčastnili žáci 2. stupně Chemie (zajišťoval Mgr. Zdeněk Kaplan) Podzim 2011 a leden 2012 soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika Družstvo ve složení Michal Voda, Lenka Zítková, Jan Macháň, Pavla Ulrichová, Barbora Ježková, Justýna Ehlová (všichni z 9. C) obsadilo 8. místo ze 67 škol. Ze 1600 jednotlivců bylo oceněno 200, z nich byl na 73. místě Michal Voda (předání ceny v Pardubicích ). Hudební výchova (zajišťovaly Mgr. Pavla Macháňová, Mgr. Irena Mervartová) Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek oblastní kolo-opočno Dominika Dostálková (9. A) 2. místo ve 3. kategorii Nicol Eisnerová (6. B) 3. místo ve 3. kategorii Jana Vrkoslavová (8. B) 3. místo ve 4. kategorii Dějepis (zajišťovali Mgr. Ondřej Hojný a Mgr. Stanislava Křenová) Dobruška - okresní kolo Dějepisné olympiády -6. místo Josef Derner (8. A) o 2 body mu utekl postup do krajského kola, 13. místo Ondřej Hovorka (8. A) -oba do okresního kola v Dobrušce postoupili jako vítězové školního kola, které proběhlo za účasti 26 žáků ze 6. až 9. ročníku Zeměpis (zajišťovali Mgr. Zdeněk Paleček, Mgr. Filipína Ondráková) okresní kolo Zeměpisné olympiády Daniel Rykr, Martin Adamec, Tereza Horáková, Aleš Nosál, Michal Voda, Tomáš Marek Český jazyk (zajišťovali Mgr. Monika Abelová a Mgr. Ondřej Hojný) okresní kolo Recitační soutěže účast Terezy Červinkové Veroniky Peldové školní kolo Olympiády v českém jazyce vítězové: Michal Voda z 9. C a Andrea Veselá z 9. A okresní kolo Olympiády v českém jazyce Anglický jazyk (zajišťovali Mgr. Marie Karaszová a Mgr. Jan Zemen) okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Barbora Ježková (9. C) 7. místo, úspěšná účast i Linh Nguyen Mai (9.B) Matematika (zajišťovaly Mgr. Olga Holá a Mgr. Zdeňka Matějková) matematická soutěž Klokan Naše škola se letos zúčastnila v kategorii Benjamín(žáci 6.a 7.r.) a kategorii Kadet (žáci 8. a 9.r.). V okrese Rychnov nad Kněžnou bojovalo v kategorii Benjamín 472 soutěžících a v kategorii Kadet 397. Michal Drašnar ze 7.A skončil na 8.místě v okrese, na 9.místě Dominik Švec ze 7.A, Aleš Nosál ze 7.B se dělil o místo. Se zisky bodů 82, 80 a 77 tak naše trojice obstála i v konkurenci studentů z rychnovského gymnázia ( nejlepší gymnazisté dostali 98, 89 a 84 bodů ).

15 Vynikajících výsledků dosáhli Justýna Ehlová 77b., Jakub Mentzik 63b. a Lenka Zítková 60b. všichni jsou žáky 9.C. Jejich konkurenční špice na rychnovském gymnáziu získala 79, 67 a 58 bodů. Justýna se svým výkonem dělí o místo v okrese. Jakub obsadil 9.místo, Lenka místo. Okresní kolo Matematické olympiády Školního kola se v kategorii Z7 zúčastnili tři žáci ze 7.B Jakub Veselý, Aleš Nosál a Tereza Mentziková. Terezce se podařilo úspěšně vyřešit všechny úlohy a zajistila si tak postup do okresního kola, které se konalo 11. dubna. Tam podala skvělý výkon a získala 2. místo. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků místo v okrese, místo v kraji, postup do celostátního kola a v něm krásné 3. místo

16 SPORTOVNÍ PŘEHLED za školní rok 2011/ stupeň Velmi bohatý na sportovní události byl letošní školní rok, a tak se za ním pojďme poohlédnout. Byl taktéž úspěšný? Posuďte sami: Naši žáci se zúčastnili více než dvou desítek okresních soutěží v řadě sportovních odvětví, ve 3 případech jsme postoupili až do krajského finále. V přespolním běhu se v soutěžích jednotlivců umístili na 2.místě Pavla Ulrichová a na 4.místě Jakub Hillebrand. Družstvo starších žáků skončilo celkově třetí. Velmi aktivně závodíme v lehké atletice, kde se zejména družstva chlapců po léta řadí mezi okresní elitu. Letos je to 2.místo družstva 8.-9.tříd a 3.místo družstva 6.-7.tříd v atletickém čtyřboji. U té starší kategorie to znamenalo postup do krajského kola, kde jsme vybojovali vynikající 3.místo. V Poháru rozhlasu si to z okresního kola družstva prohodila, mladší hoši byli druzí, starší třetí. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli Jan Perháč, Ondřej Hovorka, Matěj Rydlo, Jakub Hillebrand, Tomáš Marek, Libor Dvořák, Tomáš Polívka, Tomáš Hovorka, Michael Harom, Patrik Grunt, Patrik Ehl, Michal Drašnar, Daniel Horák, Pavla Ulrichová a Kristýna Čemanová, kteří dosáhli řady medailových umístění. Přestože naše účast v Okresní atletické lize nebyla z důvodu ředitelského volna kompletní, taktéž zde v kategorii chlapců saháme na medaili, jaká to přesně bude, uvidíme polovině června. Úspěšnou novinkou byla v letošním roce bezesporu Okresní školní liga v plavání. V absolutním pořadí čtyřkolové soutěže vybojovali naši 2.místo. Mezi opory patřili zejména Pavel Balcar, Ondřej Lepka, Adam Zima, Tomáš Marek, Míša Přibylová, Martina Dostálová, Kristýna Lánská, Ondřej Hovorka, Jan Perháč, Jiří Fiedler, Zuzana Dokulilová, Míša Kočovská, Michael Harom, Tomáš Polívka, Vít Špaček, Matěj Stančík, Milan Štefek, Karolína Dapecí, Nikol Marková a Barbora Tichá. Ve vloženém štafetovém závodě dospělých zvítězila naše štafeta ve složení p.uč. Martina Prouzová, p.uč. Zdeněk Paleček, paní místostarostka Michaela Zimová a redaktor Jan Dostálek (náš bývalý žák). Do Plavecké soutěže měst jsme přispěli účastí 51 žáků, do 2 kol Plavecko-běžeckého poháru pak startem 28 žáků. V halovém fotbale jsme mezi 8.-9.třídami skončili v okrese druzí a v kraji třetí. Družstvo tvořili Libor Dvořák, Matěj Rydlo, Jakub Hillebrand, František Chaloupka, Jan Perháč, Ondřej Hovorka, Jakub Šmída, Tomáš Marek, Tomáš Polák, David Mondík, Martin Plíhal a Jan Hejčl. V podobném složení dosáhl tento tým také 4.místa v minifotbalu. Již tradičně byla naše škola pořadatelem okresních finále. Obou turnajů dne 26. a se účastnilo celkem 245 hráčů ze 24 školních družstev z Rychnovska. Ve florbalu dosáhla starší děvčata šestého místa a mladší 3.místa. Mladší chlapci byli čtvrtí, starší se stali okresními vítězi a v kraji obsadili 5.místo. Medailové sestavy tvořili David Mondík, Karel Kadrnožka, Jakub Hillebrand, František Chaloupka, Andrej Pecka, Jan Hron, Jan Macháň, Ondřej Hovorka, Adam Zima, Matěj Zach, Tomáš Marek, Martin Plíhal, Jan Hejčl a Jakub Šmída, u děvčat pak Karolína Starońová, Míša Kafuňková, Tereza Králíčková, Petra Kašparová, Jana Pochobradská, Iva Masopustová, Nikol Marková, Kristýna Podstavková, Aneta Bavlovičová, Karina Babičová a Jana Jaroměřská.

17 V přehazované starších dívek skončilo naše družstvo na 6.místě. Družstvo ve složení p.uč. Miroslav Hofmann, Libor Dvořák, Jakub Hillebrand a Justýna Ehlová obsadilo skvělé 3. místo v Juráška Cupu ve sjezdovém lyžování. Tradičního lyžařského výcviku 7.ročníku se letos zúčastnilo 44 žáků, konal se opět v rekreačním zařízení Horalka ve Sněžném v Orlických horách za skvělých zimních podmínek. Všem našim sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy, úspěšným blahopřejeme. Přejeme zdárný průběh posledních letošních školních týdnů, příjemné prázdniny a taktéž hodně sportovního elánu a úspěchů v nadcházejícím školním roce.

18 Kontroly a hodnocení Školní rok Kontroly na škole Na naší škole proběhly kontroly ze sociálního úřadu a kontrola zřizovatelem. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Drobná doporučení byla ihned využita k zdokonalení úrovně práce v daném resortu.

19 Poděkování sponzorům školy Děkujeme našim sponzorům. Díky nim jsme mohli zajistit motivaci dobrých a výborných žáků věcnými odměnami i netradičními akcemi. Také nám pomohli zajistit vzdělávací akci pedagogů. Našimi sponzory byli fma MATRIX a.s., pan MVDr Jiří Homolka a pan Martin Jaroměřský. V Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milan Kotek ředitel školy

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2008-2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2012-2013 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2010-2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2016 2017 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 30. 8. (úterý) 16. 11. (středa)

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2009-2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Rámcový plán práce školní rok 2016/2017 Organizace školního roku Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2016 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Září 31. 8. 2. 9. GO kurz třídy 1. A 2. 4. 9. GO kurz třídy 1.C 14. 20. 9. Anglie a Wales, zúčastnili se vybraní studenti vyššího stupně gymnázia,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více