Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy Javornická 1596 právní forma IČO IZO Rychnov nad Kněžnou příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Kotek zástupce pro I.st.: Mgr. Věra Valčáková zástupce pro II.st.: Mgr. Stanislava Křenová kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Rychnov nad Kněžnou adresa zřizovatele Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou kontakt tel.: fax:

3 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 720 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ ,67 20,31 2. stupeň ZŠ ,9 11,45 Školní družina Komentář učitel jazyků započítán k učitelům na I. stupni ZŠ 1.5 materiálně-technické podmínky školy Škola využívá k výchovně vzdělávacím úkolům novou budovu s 17 kmenovými třídami, dále specializovanými učebnami fyziky, přírodopisu-chemie, počítačů, výtvarné výchovy, vaření a dílenských prací. Některé z kmenových učeben jsou vybavovány a zařizovány také jako učebny specializované na hudební výchovu, zeměpis, český jazyk, matematiku a rodinnou výchovu. Tělesná výchova zde má zázemí v hale (cca 367 m²), víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a doskočišti skoku dalekého i vysokého (umělé). Na staré budově je k dispozici 8 kmenových učeben využívaných ročníkem a učebna počítačů pro I. stupeň ZŠ. Tělesná výchova zde využívá víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem, malou tělocvičnu (cca84 m²), střední tělocvičnu (cca 144 m²), doskočiště skoku dalekého a prostor pro vrh koulí včetně vrhačského kruhu. Žáci naší školy využívají pro výuku plavání bazén města. K bruslení využívají umělou ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou a k atletickým kláním užívají městský atletický stadion. Vybavení školy pomůckami a technikou pro výuku se průběžně doplňuje a mění. Materiálně technické zajištění školy hodnotím jako dobré a velmi dobré. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP pro základní vzdělávání č. j. VP1/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 55 Počet učitelů ZŠ 36 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet pedagogických asistentů 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 11

4 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 93 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 účetní 1,0 SŠ 2 hospodářka 1,0 SŠ 3 uklízečka 5,79 Základní 4 školník 1,0 SŠ Komentář 0,5 úvazku druhá účetní její plat kryt z VHČ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7mi let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2012/ Komentář po dodatečný pokles žáků na 57 2 odstěhování a 1odklad 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie ostatní střední školy střední odb.učiliště ostatní neumístěn celkem

5 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn.. I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem stupeň Třída Počet Prospěl Prospělo s Neprospělo žáků o vyznamenáním VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

6 6 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem stupeň Třída Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň VI.ročník VII.ročník VIII.ročník IX.ročník Celkem Celkový přehled: Počet Chování Chování žáků 2. stupeň 3. stupeň stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Zameškané hodiny bez omluvy celkem 240 všechny projednány s rodiči na schůzkách výchovné komise a ohodnoceny sníženou známkou z chování. Případy s vyšším počtem hodin projednávány ještě opakovaně se zástupci sociálního odboru, rodiči a PČR.

7 8 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Tělesné postižení S vývojovými poruchami učení Na škole pracovali čtyři asistenti pedagoga se čtyřmi žáky s tělesným postižením.

8 Nakoupený majetek ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 Nebylo nic nakoupeno LEDEN - ČERVEN 2012 Habra Chrudim vysavač 4.528,- uklizečky Habra Chrudim vysavač 3.552,- uklizečky OSA Rychnov nad Kněžnou AKU šroubovák 3.190,- p.abel Copy servis Praha laminovací stroj 3.647,- ŠD

9 AKCE ZŠ-Rychnov nad Kněžnou, Javornická ul. Školní rok

10 Co jsme zažili v průběhu školního roku Účast na akcích, projekty a další aktivity na 1. stupni ve školním roce 2011/2012 září zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročníku výstava rybiček imatrikulace návštěva v Déčku exkurze do RCA a Infocentra v RK /5.A/ fotografování žáků 1. ročníku návštěva výstavy stavebnice MERKUR říjen návštěva výstavy stavebnice MERKUR keramika v Déčku přírodovědné vycházky návštěva výstavy Zahrada východních Čech v Častolovicích výstava hub Den jazyků v OKU výcvik na dopravním hřišti 4. B, /5. B/ listopad zahájení Veselé školičky exkurze do bažantnice v Černíkovicích /1. A, 1. C/ bruslení keramika v Déčku zahájení plavání ve 4. a 5. ročníku návštěva archívu (3. C) pěvecká soutěž v anglickém jazyce KAKADU prosinec pečení perníčků v Déčku exkurze do Planetária v HK (5. ročník) výstava čertů v Déčku výstava betlémů ve Společenském centru procházka předvánoční městem prodej kaprů, výzdoba hudební pořad Vánoční pohoda (projekt Hudba školám ) exkurze do Prahy (4. B) leden sáňkování závěrečný karneval Veselé školičky soutěž o nejhezčí domeček (1. C) divadelní představení v ZUŠ Děti dětem divadelní představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky Karlovarský skřivánek školní kolo ( ) vzdělávací pořad k dějinám (spol. FABER) Rudolf II (4. a 5. ročník) únor - divadelní představení J. Jurištové Jak se Honza dostal na hrad

11 beseda s Policií ČR dopravní výchova, bezpečnost (1. ročník) přednáška o životě drobných exotických hlodavců (p. Pecháček- Letohrad) sběr papíru zahájení plavání 1. ročníku bruslení keramika v Déčku 2.A,B, 3.B, 5.B březen keramika v Déčku 1. A,B, 2.A,B, 3.B karneval na ledě exkurze do kaple Proměnění Páně v RK velikonoční výstava v Častolovicích 4 C, 5. A,B,C duben velikonoční výstava v Pelcově divadle pečení perníčků v Déčku výchovný koncert žáků ZUŠ pro 1. a 2. ročník divadelní představení Don Quichote de la Archa 5. B (+ 2. stupeň) Pelcovo divadlo divadelní představení pro 1. a 2. ročník: pohádka Hrnečku, vař! třídní aktivity ke Dni Země květen glazování v Déčku soutěž v poznávání rostlin v Déčku plavecký marathón divadelní představení O kominíku Josífkovi 1. a 2. ročník (Pelcovo divadlo) výlet do Letohradu 2.A, B Bambiriáda Poláčkovo náměstní, nádvoří zámku výlet do Potštejna 1.A, B, C testování žáků 5. ročníku (testy MŠMT) oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků písmenková slavnost v 1. C exkurze 5. B Kutná Hora návštěva archeologického muzea 4.C výlet 5. B, C - Macocha výlet 4. A, B Radvánovice červen prohlídka rychnovského zámku (MDD) atletický trojboj fotografování třídních kolektivů testování žáků 3. ročníku z anglického jazyka sběr papíru výlet na Velkou Deštnou - 4. C školní výlet 3. A, B Letohrad, Vamberk návštěva hasičského záchranného sboru v RK řezbářství na zámeckém nádvoří beseda se včelařem 4. B průkaz cyklisty - dopravní hřiště návštěva muzea 5. A, B beseda s PhDr. Josefem Krámem o historii města 5. A, B, 4. B ukázka záchranné zdravotnické techniky pohádkový les pro žáky 1. ročníku sportovně-branný den zajišťovaný oddílem orientačního běhu (Včelné)

12 Akce na 2. stupni ve školním roce 2011/ Rychnovská osmička celý 2. stupeň schůzka s rodiči 6. tříd a návštěva výstavy rybiček (Mgr. Ondráková, Mgr. Mervartová) imatrikulace prvňáčků až sběr papíru až adaptační pobyt třídy 6. A filmové představení pro 8. a 9. ročník Lidice seznamovací bivak pro 6. B (Mgr. Mervartová, Mgr. Ondráková) číslo ZIPu návštěva v OKU (Mgr. Karaszová, Mgr. Zemen) filmové představení Ještěři v HK, 9. A, B (Mgr. Abelová, Mgr. Zemen) zahájení exkurzí v rámci praktických činností (Mgr. Dědic) šetření žáků 9. tříd k volbě povolání pracovnice PPP (Mgr. Kaplan) exkurze do pevnosti Březinka, 9. ročník (Mgr. Hojný, Mgr. Zemen) návštěva divadla v Pardubicích, 8. ročník (Mgr. Hojný, Mgr. Ondráková, Mgr. Mervartová florbal (Mgr. Paleček) účast žáků v Logické olympiádě (Dobruška) Planeta Země 3000 (Čína) celý 2. stupeň florbal (Mgr. Elstnerová) florbal (Mgr. Zemen) přehazovaná (Mgr. Elstnerová) SCIO testy pro 9. ročník (Čj, Aj, M, OSP) florbal (Mgr. Prouzová) dívky 6. a 7. ročník, 3.místo florbal (Mgr. Paleček) finále okresu DOD pro žáky 5. ročníku speciální číslo ZIPu z návštěvy páťáků, určeno pro jejich rodiče školní kolo Dějepisné olympiády (Mgr. Hojný) Den otevřených dveří pro rodiče žáků 5. ročníku Zlatý kakadu pěvecká soutěž v angličtině (Mgr. Janovec a ostatní vyučující Aj) číslo školního časopisu ZIP přednáška paní Blažkové pro děvčata v 6. ročníku krajské kolo ve florbalu Jičín (Mgr. Paleček) koncert Rybova Mše vánoční celý 2. stupeň setkání s učiteli-důchodci, příprava dárků (Pč-Ab) a pohoštění (Pč-Ma) soutěž v chemii žáci 9. C spolupráce se SŠ chem.tech. Pardubice (Mgr. Kaplan) plavání štafety 2. místo (Mgr. Prouzová, Mgr. Zemen) školní kolo Olympiády v českém jazyce Keňa dokument o výstavbě školy v Africe (Mgr. Hojný) celý 2. stupeň divadelní představení Divadelní cestopis (Mgr. Abelová) celý 2. stupeň taneční vystoupení organizované ZUŠ (Joe Alegado), polovina žáků 2. stupně dějepisný pořad o Rudolfu II., agentura Faber, celý 2. stupeň školní kolo Olympiády v anglickém jazyce účast v okresním kole Dějepisné olympiády, O. Hovorka, J. Derner (Mgr. Hojný) lyžařský kurz 7. ročníku okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce (v uč. 6. C, 9.C a J2), účast Petry Mai a Barbory Ježkové krajské kolo ve fotbale, Trutnov, Mgr. Paleček 3. místo

13 1. 3. Plavecká soutěž škol, 6. až 9. ročník, 9. roč. 1. místo, 6. a 7. roč. 3. místo, Mgr. Paleček Olympiáda v chemii okresní kolo až přednášky Mgr. Martina Vlasáka Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Solnice) Juráška-cup v obřím slalomu v Olešnici v Orlických horách, účast: Libor Dvořák 9. A, Michal Ehl 9.B, Justýna Ehlová 9. C, Mgr. Miroslav Hofmann matematická soutěž Klokan, kategorie Benjamin a Kadet březen recitační soutěž, Veronika Peldová a Tereza Červinková, (Mgr. Ondřej Hojný) 27., sběr papíru březen 3. číslo ZIPu okresní kolo Matematické olympiády, vynikající 2. místo Terezy Mentzikové ze 7. B čtyřkolová soutěž v plavání, soutěžili i učitelé (Mgr. Prouzová a Mgr. Paleček), 2. místo divadelní představení Divadla Klauniky z Brna Don Quijote de la Ancha, celý 2. stupeň až připomenutí Dne Země v hodinách přírodopisu a chemie a Minifotbal a Mc Donald cup, Mgr. Paleček, Mgr. Zemen atletika, Kostelec nad Orlicí, Mgr. Paleček atletika, Dobruška, Mgr. Paleček 14. až zájezd do Londýna, 24 žáků, Mgr. Karaszová, Mgr. Zemen program ZUŠ Werich a Voskovec, celý 2. stupeň zájezd za odměnu do Prahy, Mgr. Abelová Klicperovo divadlo, 9. B,C, Mgr. Abelová okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň na 1. místě krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň na 1. místě květen návštěva 6. A,B,C v muzeu přednáška PhDr. Martiny Bekové až testy MŠMT v 9. ročníku červen 4. číslo školního časopisu ZIP vystoupení Miloše Dvořáčka (bubny), Mgr. Mervartová, bez 7. B a 9.C (neměli odpolední výuku) přednáška (2x) doc. Jaromíra Krejčího o egyptologii, výběr žáků zájezd do Klicperova divadla pro 6. ročník, Mgr. Mervartová závěr atletických soutěží, Mgr. Jan Zemen celostátní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků (Blansko) 2. stupeň na 3. místě a branný den slavnostní vyřazení vycházejících žáků sportovní den návštěva divadelního představení Prodaná nevěsta (muzikál) bez 6. roč.

14 Přehled soutěží, kterých se zúčastnili žáci 2. stupně Chemie (zajišťoval Mgr. Zdeněk Kaplan) Podzim 2011 a leden 2012 soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika Družstvo ve složení Michal Voda, Lenka Zítková, Jan Macháň, Pavla Ulrichová, Barbora Ježková, Justýna Ehlová (všichni z 9. C) obsadilo 8. místo ze 67 škol. Ze 1600 jednotlivců bylo oceněno 200, z nich byl na 73. místě Michal Voda (předání ceny v Pardubicích ). Hudební výchova (zajišťovaly Mgr. Pavla Macháňová, Mgr. Irena Mervartová) Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek oblastní kolo-opočno Dominika Dostálková (9. A) 2. místo ve 3. kategorii Nicol Eisnerová (6. B) 3. místo ve 3. kategorii Jana Vrkoslavová (8. B) 3. místo ve 4. kategorii Dějepis (zajišťovali Mgr. Ondřej Hojný a Mgr. Stanislava Křenová) Dobruška - okresní kolo Dějepisné olympiády -6. místo Josef Derner (8. A) o 2 body mu utekl postup do krajského kola, 13. místo Ondřej Hovorka (8. A) -oba do okresního kola v Dobrušce postoupili jako vítězové školního kola, které proběhlo za účasti 26 žáků ze 6. až 9. ročníku Zeměpis (zajišťovali Mgr. Zdeněk Paleček, Mgr. Filipína Ondráková) okresní kolo Zeměpisné olympiády Daniel Rykr, Martin Adamec, Tereza Horáková, Aleš Nosál, Michal Voda, Tomáš Marek Český jazyk (zajišťovali Mgr. Monika Abelová a Mgr. Ondřej Hojný) okresní kolo Recitační soutěže účast Terezy Červinkové Veroniky Peldové školní kolo Olympiády v českém jazyce vítězové: Michal Voda z 9. C a Andrea Veselá z 9. A okresní kolo Olympiády v českém jazyce Anglický jazyk (zajišťovali Mgr. Marie Karaszová a Mgr. Jan Zemen) okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Barbora Ježková (9. C) 7. místo, úspěšná účast i Linh Nguyen Mai (9.B) Matematika (zajišťovaly Mgr. Olga Holá a Mgr. Zdeňka Matějková) matematická soutěž Klokan Naše škola se letos zúčastnila v kategorii Benjamín(žáci 6.a 7.r.) a kategorii Kadet (žáci 8. a 9.r.). V okrese Rychnov nad Kněžnou bojovalo v kategorii Benjamín 472 soutěžících a v kategorii Kadet 397. Michal Drašnar ze 7.A skončil na 8.místě v okrese, na 9.místě Dominik Švec ze 7.A, Aleš Nosál ze 7.B se dělil o místo. Se zisky bodů 82, 80 a 77 tak naše trojice obstála i v konkurenci studentů z rychnovského gymnázia ( nejlepší gymnazisté dostali 98, 89 a 84 bodů ).

15 Vynikajících výsledků dosáhli Justýna Ehlová 77b., Jakub Mentzik 63b. a Lenka Zítková 60b. všichni jsou žáky 9.C. Jejich konkurenční špice na rychnovském gymnáziu získala 79, 67 a 58 bodů. Justýna se svým výkonem dělí o místo v okrese. Jakub obsadil 9.místo, Lenka místo. Okresní kolo Matematické olympiády Školního kola se v kategorii Z7 zúčastnili tři žáci ze 7.B Jakub Veselý, Aleš Nosál a Tereza Mentziková. Terezce se podařilo úspěšně vyřešit všechny úlohy a zajistila si tak postup do okresního kola, které se konalo 11. dubna. Tam podala skvělý výkon a získala 2. místo. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků místo v okrese, místo v kraji, postup do celostátního kola a v něm krásné 3. místo

16 SPORTOVNÍ PŘEHLED za školní rok 2011/ stupeň Velmi bohatý na sportovní události byl letošní školní rok, a tak se za ním pojďme poohlédnout. Byl taktéž úspěšný? Posuďte sami: Naši žáci se zúčastnili více než dvou desítek okresních soutěží v řadě sportovních odvětví, ve 3 případech jsme postoupili až do krajského finále. V přespolním běhu se v soutěžích jednotlivců umístili na 2.místě Pavla Ulrichová a na 4.místě Jakub Hillebrand. Družstvo starších žáků skončilo celkově třetí. Velmi aktivně závodíme v lehké atletice, kde se zejména družstva chlapců po léta řadí mezi okresní elitu. Letos je to 2.místo družstva 8.-9.tříd a 3.místo družstva 6.-7.tříd v atletickém čtyřboji. U té starší kategorie to znamenalo postup do krajského kola, kde jsme vybojovali vynikající 3.místo. V Poháru rozhlasu si to z okresního kola družstva prohodila, mladší hoši byli druzí, starší třetí. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli Jan Perháč, Ondřej Hovorka, Matěj Rydlo, Jakub Hillebrand, Tomáš Marek, Libor Dvořák, Tomáš Polívka, Tomáš Hovorka, Michael Harom, Patrik Grunt, Patrik Ehl, Michal Drašnar, Daniel Horák, Pavla Ulrichová a Kristýna Čemanová, kteří dosáhli řady medailových umístění. Přestože naše účast v Okresní atletické lize nebyla z důvodu ředitelského volna kompletní, taktéž zde v kategorii chlapců saháme na medaili, jaká to přesně bude, uvidíme polovině června. Úspěšnou novinkou byla v letošním roce bezesporu Okresní školní liga v plavání. V absolutním pořadí čtyřkolové soutěže vybojovali naši 2.místo. Mezi opory patřili zejména Pavel Balcar, Ondřej Lepka, Adam Zima, Tomáš Marek, Míša Přibylová, Martina Dostálová, Kristýna Lánská, Ondřej Hovorka, Jan Perháč, Jiří Fiedler, Zuzana Dokulilová, Míša Kočovská, Michael Harom, Tomáš Polívka, Vít Špaček, Matěj Stančík, Milan Štefek, Karolína Dapecí, Nikol Marková a Barbora Tichá. Ve vloženém štafetovém závodě dospělých zvítězila naše štafeta ve složení p.uč. Martina Prouzová, p.uč. Zdeněk Paleček, paní místostarostka Michaela Zimová a redaktor Jan Dostálek (náš bývalý žák). Do Plavecké soutěže měst jsme přispěli účastí 51 žáků, do 2 kol Plavecko-běžeckého poháru pak startem 28 žáků. V halovém fotbale jsme mezi 8.-9.třídami skončili v okrese druzí a v kraji třetí. Družstvo tvořili Libor Dvořák, Matěj Rydlo, Jakub Hillebrand, František Chaloupka, Jan Perháč, Ondřej Hovorka, Jakub Šmída, Tomáš Marek, Tomáš Polák, David Mondík, Martin Plíhal a Jan Hejčl. V podobném složení dosáhl tento tým také 4.místa v minifotbalu. Již tradičně byla naše škola pořadatelem okresních finále. Obou turnajů dne 26. a se účastnilo celkem 245 hráčů ze 24 školních družstev z Rychnovska. Ve florbalu dosáhla starší děvčata šestého místa a mladší 3.místa. Mladší chlapci byli čtvrtí, starší se stali okresními vítězi a v kraji obsadili 5.místo. Medailové sestavy tvořili David Mondík, Karel Kadrnožka, Jakub Hillebrand, František Chaloupka, Andrej Pecka, Jan Hron, Jan Macháň, Ondřej Hovorka, Adam Zima, Matěj Zach, Tomáš Marek, Martin Plíhal, Jan Hejčl a Jakub Šmída, u děvčat pak Karolína Starońová, Míša Kafuňková, Tereza Králíčková, Petra Kašparová, Jana Pochobradská, Iva Masopustová, Nikol Marková, Kristýna Podstavková, Aneta Bavlovičová, Karina Babičová a Jana Jaroměřská.

17 V přehazované starších dívek skončilo naše družstvo na 6.místě. Družstvo ve složení p.uč. Miroslav Hofmann, Libor Dvořák, Jakub Hillebrand a Justýna Ehlová obsadilo skvělé 3. místo v Juráška Cupu ve sjezdovém lyžování. Tradičního lyžařského výcviku 7.ročníku se letos zúčastnilo 44 žáků, konal se opět v rekreačním zařízení Horalka ve Sněžném v Orlických horách za skvělých zimních podmínek. Všem našim sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy, úspěšným blahopřejeme. Přejeme zdárný průběh posledních letošních školních týdnů, příjemné prázdniny a taktéž hodně sportovního elánu a úspěchů v nadcházejícím školním roce.

18 Kontroly a hodnocení Školní rok Kontroly na škole Na naší škole proběhly kontroly ze sociálního úřadu a kontrola zřizovatelem. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Drobná doporučení byla ihned využita k zdokonalení úrovně práce v daném resortu.

19 Poděkování sponzorům školy Děkujeme našim sponzorům. Díky nim jsme mohli zajistit motivaci dobrých a výborných žáků věcnými odměnami i netradičními akcemi. Také nám pomohli zajistit vzdělávací akci pedagogů. Našimi sponzory byli fma MATRIX a.s., pan MVDr Jiří Homolka a pan Martin Jaroměřský. V Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milan Kotek ředitel školy

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Kolektiv pracovníků školy je již řadu let velmi stabilní V Letovicích 15. 9. 2014 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více