PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla"

Transkript

1 Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovníci dotčených pracovišť intranet NČK, a.s. Zpracoval: Štěpán Bosák vedoucí pracoviště Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

2 PŘ - 1 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ DISTRIBUČNÍHO PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV Úvodní ustanovení Popis distribučního pracoviště: Zacházení s použitým prádlem: Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. nemocnice Č. Krumlov, a.s Očista zaměstnanců: Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady:... 5

3 PŘ - 1 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 1 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

4 PŘ - 1 Strana: 4/5 2. Provozní řád Distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla v nemocnici Český Krumlov 2.1. Úvodní ustanovení Počet zaměstnanců: 3,5 Pracovní úvazky: 2,59 Tel.číslo pracoviště: Vedoucí pracoviště: Bosák Štěpán,tel , Popis distribučního pracoviště: Pracoviště je umístěno v hospodářské části, objektu bývalé prádelny. Prostorové uspořádání: 1. podlaží 2. podlaží Vstupní chodba do budovy /po schodišti z venkovních prostor/. Pracovní místnost pro práci pracovnice přijmu, výdeje prádla, dále místnost pro zašívání a opravy prádla. Prostor pro příjem špinavého prádla Hygienický kout Expedice pro příjem čistého prádla a následnou distribuci na odd. Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Kancelář vedoucího provozního úseku Šatna pro ženy 1x sprcha,1x wc, 2x umyvadlo Šatna pro muže 1x sprcha,2x wc,2x umyvadlo Úklidový kout Prostorové uspořádání: 1. Pracovní místnost pro pracovnici pro distribuci prádla: Vybavena omyvatelným nábytkem, topným tělesem, šicím strojem, osvětlením. 2. Pracovní místnost pro příjem znečištěného prádla: vybaven přepravními klecemi/majetek nemocnice-prádelny Č. B./ Podlaha je zhotovena z protiskluzové dlažby, stěny jsou pokryty omyvatelnými obklady do výše 2 m. 1x váha na prádlo. 3. Pracovní místnost pro expedici čistého prádla: vybavena omyvatelnými a dezinfikovatelnými regály na prádlo, které jsou značeny nosností. Dále je zde uskladněno prádlo, které je určené k prodeji nebo postupné likvidaci. Expedice čistého prádla je samostatně oddělená místnost od místnosti přijmu špinavého prádla. Je větratelná, na podlaze je protiskluzová, omyvatelná a dezinfikovatelná dlažba Zacházení s použitým prádlem: Prádlo použité na všech odděleních je připraveno pracovníky oddělení do pratelných obalů (pytlů). Tyto pytle transportuje pracovník prádelny na příjem špinavého prádla (prádelna) v časovém rozmezí od 7,30 9,30 hodin. K tomuto účelu je vyčleněno vozidlo Dacia Pickup s ložným prostorem. Očista a dezinfekce vozidla: Provádí řidič po svozu špinavého prádla ze všech oddělení nemocnice. Očistu vozu řidič provádí ihned po skončení rozvozu prádla ve venkovních prostoru nádvoří. Po očistě provádí autem rozvoz prádla čistého. /viz dezinfekční řád/.

5 PŘ - 1 Strana: 5/5 Rozdělení prádla z hlediska zdravotního rizika: Infekční: prádlo kontaminované biologickým materiálem z odd.,kde se vyskytuje zdroj infekční nákazy nebo MRSA, případně NN. + laboratorní provozy označuje se páskou žluté barvy + číslo oddělení Operační: prádlo z operačních sálů, porodních sálů, novorozeneckých odd., ARO, JIP označuje se pouze číslem oddělení Ostatní: všechno prádlo mimo infekčního a operačního označuje se pouze číslem oddělení Prádlo kontaminované zářiči /radionuklidy/ a cytostatiky podléhá zvláštnímu režimu označení pásky černé barvy + číslo oddělení Kontaminované prádlo biologickým materiálem je na odděleních vkládáno do žlutých igelitových pytlů a následně vkládáno do vypratelných obalů, označených visačkou se žlutým proužkem Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. V prostoru pro výdej znečištěného prádla pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice a.s. převezme znečištěné prádlo z Nemocnice Český Krumlov, a.s., naloží ho do převozních klecí a převeze do prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. Po vyložení prádla se klece zde dezinfikují v prádelně Nemocnice České Budějovice, a. s Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s.: V odpoledních hodinách pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice, a.s. přiveze složené čisté prádlo, uložené v pytlích a převozních klecích. Toto prádlo složí v prostoru pro příjem čistého prádla. Rozvoz prádla na oddělení je uskutečňován pracovníkem Nemocnice Český Krumlov,a.s. v časovém rozmezí od 10,30 15,00 hodin denně. Tento postup se praktikuje denně v pracovní dny. Ve dnech pracovního volna a svátků se prádlo sváží ze sběrných míst první následující pracovní den Očista zaměstnanců: Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv, rukavice a případně ústní roušku a dodržuje zásady hygieny, včetně osobní. Po skončení práce provede pracovník hygienickou dezinfekci rukou Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: Provádí firma Uniclean dle dezinfekčního řádu. Úklid výdeje znečištěného prádla a úklid podlahy pro příjem čistého prádla se denně provádí na vlhko v době po výdeji znečištěného prádla (od hod), šatny a sociální zařízení pro 1 osobu 3x týdně, kancelář vedoucího, kancelář pracovnice distribuce 1x týdně Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: Očkování zaměstnanců provádí závodní lékař Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Pracovníci jsou zařazeni dle kategorizace do skupiny I, II. Pravidelně se pracovníci zúčastňují lékařských prohlídek /preventivních dle směrnice ředitele č. 3/ Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady: Pro distribuční pracoviště a rozvoz prádla platí hygienické zásady pro zacházení s prádlem a zdravotnickým materiálem dle vyhlášky 195/2005 Sb. v příloze č.4.

6 Název: ORDINACE LSPP HORNÍ PLANÁ Evidenční značka: PŘ - 2 Nahrazuje: PŘ LSPP Horní Planá ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Horní Planá intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

7 PŘ - 2 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ LSPP HORNÍ PLANÁ Úvodní ustanovení Provozní řád ambulance Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů: Sterilizace a dezinfekce: Desinfekce Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců Zdroj pitné vody Přílohy:... 5

8 PŘ - 2 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 2 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

9 PŘ - 2 Strana: 4/5 2. Provozní řád LSPP Horní Planá 2.1. Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: Adresa: LSPP Horní Planá Náměstí 54, Horní Planá Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.,horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno ved. pracoviště: 2.2. Provozní řád ambulance Charakteristika oddělení Solfronková Blažena LSPP zajišťuje lékařskou službu a lékařskou návštěvní službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Lipna, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy Stručný popis pracoviště Pracoviště se nachází v centru obce Horní Planá. Prostory střediska jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci. Ordinace, čekárna, chodba, WC pro pacienty a místnost sestry se nachází v přízemí budovy. V prvním podlaží je zřízena denní místnost, sklad zdravotnického materiálu. V denní místnosti se nachází kuchyňský kout. V prvním patře je zřízen sprchový kout a WC pro personál. V předsíni WC je umístěn koš na špinavé prádlo. K LSPP náleží také garáž pro sanitní a civilní vozy, která je součástí objektu. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem. WC personálu, pacientů a koupelna pro personál je obložena omyvatelnými dlaždicemi. Zbytek stěn je vymalován. Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a dezinfikovatelné. WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících Ošetřování pacientů: Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelným a dezinfikovatelným potahem a pod každého pacienta se podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad viz dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. viz dezinfekční řád K ošetření pacienta při návštěvní službě vyjíždí posádka ve složení řidič sanity a lékař. S sebou v sanitním voze mají k dispozici kufřík s léky, dále kufřík se spotřebním materiálem a pomůcky k ošetřování, léčení pacient a dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Personálu po ošetření. Sanitní vůz je vybaven lůžkem pro nemocného, sedačkou, přikrývkou a odpadní nádobou pro odkládání nebezpečného odpadu a obalem pro odložení biologického odpadu. Po každém použití odpadních obalů je povinností řidiče sanity tyto vyměnit za nové a použité odevzdat na sběrné místo pro uchovávání biologického a nebezpečného odpadu. Po převozu pacienta, při znečištění biologickým materiálem je povinností řidiče lůžko nebo křeslo umýt a vydezinfikovat ihned po převozu, jinak vždy po skončení směny. (dezinfekční prostředky pro rychlou dezinfekci jsou součástí výbavy sanitního vozu, pro velký úklid sanity jsou dezinfekční prostředky k dispozici v ordinaci LSPP.(viz dezinfekční řád sanitního vozu) Sterilizace a dezinfekce:

10 PŘ - 2 Strana: 5/5 Použité nástroje se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním roztoku. Po předepsané době od výrobce se nástroje umyjí, vysuší a znova sterilizují v kazetách, označených výrobcem jako zdravotnický prostředek. Sterilizují se v horkovzdušném sterilizátoru HS 61 A, evidenční číslo , který je nastaven 180 st. na 20 minut Vždy je obal opatřen procesovým testem. Pro kontrolu účinnosti sterilizátoru se do každého programu vkládají 2 chemické testy sterilizace. Výsledek testů se zapisuje do knihy - deníku. 1x za 4 měsíce je provedena kontrola účinnosti sterilizátoru pomocí bioindikátorů. Materiál určený pro sterilizaci do centrální sterilizace v Nemocnici Český Krumlov, a.s. je přepravován v omyvatelné a dezinfikovatelné nádobě. Vysterilizovaný materiál, zabalený v primárním obalu se uchovává ještě v sekundárním obalu (umělohmotné nádoby). Toto je vše uloženo v uzavřené skříni. Materiál sterilizovaný v uzavřené kazetě je použitelný 24 nebo 48 hodin. Materiál sterilizovaný ve folii je použitelný 6dnů nebo 12 týdnů. První varianta je pro volně ložený obal, druhá varianta pro chráněný. V ordinaci se též používá materiál pouze na jedno použití, který se poté likviduje jako nebezpečný odpad. Za provedenou sterilizaci v ordinaci zodpovídá vedoucí všeobecná sestra Desinfekce Úklid prostor na LSPP Horní Planá provádí pomocný zdravotnický pracovník denně. Pracovnice postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok. Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned. Dekontaminace použitých nástrojů viz předešlý bod. Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě Likvidace použitého materiálu: Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep (na zavolání tel nebo ), domovního odpadu firma A.S.A. Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené a jmenované firmy odpad odvážejí Manipulace s prádlem Praní prádla zajišťuje Nemocnice Český Krumlov, a. s. - dovoz zabezpečuje dopravní služba nemocnice. Čisté i špinavé prádlo je přepravováno v textilních nebo igelitových pytlích (ručníky určené k tělesné očistě každého pracovníka a utěrky.) Operační prádlo zde není. Čisté prádlo je ukládáno do omyvatelné skříně do skladu zdrav. materiálu. Použité prádlo je ukládáno do pytlů a ukládáno ve větratelné místnosti v prvním patře LSPP. Odvoz prádla je organizován 1x týdně Osobní hygiena zaměstnanců Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou očistu provádějí pracovníci ve sprše. Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost, u které je instalován dřez pro umytí nádobí Zdroj pitné vody Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu Přílohy: Dezinfekční řád LSPP Horní Planá Dezinfekční řád sanitního vozu Smlouva s firmou Meditep, ICO , DIČ

11 Název: LSPP AMBULANCE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 3 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určeno komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v ordinaci LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s. Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Nemocnice Český Krumlov,a.s. intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

12 PŘ - 3 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ AMBULANCE Identifikace pracoviště Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů Sterilizace a dezinfekce Desinfekce Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců: Zdroj pitné vody:... 5

13 PŘ - 3 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 3 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

14 PŘ - 3 Strana: 4/5 2. Provozní řád ambulance 2.1. Identifikace pracoviště Název zdravotnického zařízení: LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s. Adresa: Horní Brána 429 Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Spojení telefonické: Jméno vedoucího pracoviště: Mikešová Marcela, všeobecná sestra Nemocnice Český Krumlov, a.s. Valešová Marie, Poliklinika Český Krumlov 2.2. Charakteristika oddělení LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. Ordinace, čekárna, chodba a denní místnost se nachází v prvním patře budovy F. Je zde zřízeno WC pro personál a pacienty Stručný popis pracoviště Prostory ordinace jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci, denní místnost je společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychologa, čekárna je společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychiatra. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny podle předpisu upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem. WC je obložen omyvatelnými dlaždicemi. Zbytek stěn je vymalován. Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a desinfikovatelné. WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících Ošetřování pacientů Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelným potahem a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad viz dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. viz dezinfekční řád Sterilizace a dezinfekce Otoskop a ušní nástavce se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním prostředku postřikem. Ostatní obvazový a jiný materiál se používá vysterilizovaný již od výrobce, materiál na jedno použití. Parenterální zákroky se zde neprovádí Desinfekce Úklid prostor na LSPP provádí pracovník úklidové firmy denně na vlhko. Pracovnice postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok. Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned. Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě Likvidace použitého materiálu: Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep, domovního odpadu firma A.S.A.

15 PŘ - 3 Strana: 5/5 Odpady: Pracovníci LSPP třídí odpady dle platné směrnice předsedy představentsva Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené (sběrné místo) a jmenované firmy odpad odvážejí Manipulace s prádlem Osobní ochranné pomůcky pracovníci používají čistý pracovní oděv, praní zajišťuje kmenové pracoviště. Ostatní prádlo zde není Osobní hygiena zaměstnanců: Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí mytí a dezinfekce rukou na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost (denní místnost) Zdroj pitné vody: Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.

16 Název: ORDINACE LSPP KAPLICE Evidenční značka: PŘ - 4 Nahrazuje: PŘ LSPP Kaplice ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Kaplice intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

17 PŘ - 4 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ LSPP KAPLICE Úvodní ustanovení Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů Sterilizace Desinfekce Úklid Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců Zdroj pitné vody... 5

18 PŘ - 4 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 4 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

19 PŘ - 4 Strana: 4/5 2. Provozní řád LSPP Kaplice 2.1. Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: LSPP Kaplice Adresa: Fantova ul. č.25, Kaplice Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno ved. pracoviště: Hana Koclířová Charakteristika oddělení LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Kaplicka, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. LSPP neposkytuje návštěvní službu Stručný popis pracoviště Prostory LSPP se nacházejí v budově polikliniky Kaplice v přízemí. Ve vestibulu budovy v přízemí se nachází čekárna a dále přípravna sestry, ordinace, denní místnost a šatna personálu (s oddělenými skříňkami na pracovní a civilní oděv) se sprchovým koutem, dále WC v chodbě. Prostory LSPP jsou využívány i pro provoz interní ambulance, kdy ordinační hodiny interní ambulance jsou v pondělí 2x do měsíce v době od hodin. Činnosti ordinace LSPP a interní ambulance nejsou souběžné. Po ukončení ordinace je pracoviště uklizeno pracovnicí úklidové firmy. Vybavení místností- stěny jsou opatřeny obklady nebo natřeny omyvatelným ovým nátěrem, nábytek je omyvatelný a dezinfikovatelný. Podlaha čistitelná, dezinfikovatelná, pokrytá PVC nebo dlažbou. Hygienické vybavení pro pacienty vestibul.-wc. Úklidová komora se nachází v přízemí budovy fa UNICLEAN s.r.o. Zdravotnický materiál se skladuje ve skříních v ordinaci a přípravně Ošetřování pacientů: Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelnou podložkou a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze podobnaženou část těla).před a po ošetření pacienta personál používá k očistě rukou vodu, tekuté mýdlo a ručník na jedno použití. Dezinfekce rukou personálu tekuté mýdlo, dezinfekční přípravek dle dezinfekčního řádu ten se používá vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se používá papírový ručník na jedno použití. Při ošetřování pacientů personál používá jednorázové rukavice (v případě rizika kontaminace biologickým materiálem), případně jednorázové sterilní rukavice, kůže nemocných se desinfikuje určeným roztokem. Přípravna je vybavena umyvadlem a dřezempro potřeby mytí nástrojů apod., ordinace je vybavena umyvadlem Sterilizace Použité nástroje jsou dekontaminovány, umyty, usušeny a následně sterilizovány v CS. 4

20 PŘ - 4 Strana: 5/5 Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nástroje se sterilizují zatavené do folií nebo lukasteriku. Do folií nebo lukasterikových sáčků jsou baleny nástroje a materiál v ordinaci LSPP a jsou dopravovány do CS nemocnice, kde jsou zatavovány a sterilizovány. Přepravovány jsou v omyvatelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné přepravce. Přepravka je na CS desinfikována a vysterilizovaný materiál je v nádobě přepravován zpět. Převoz zajišťuje dopravní služba Nemocnice viz PŘ doprava a PŘ sterilizace. Vysterilizovaný materiál je uložen ve skříni v ordinaci v druhém obalu bubnu Desinfekce: Pracovní plochy se denně otírají dezinfekčním přípravkem dle dezinfekčního řádu. Běžný úklid všech prostor se provádí denně na vlhko při použití dezinfekčních přípravků s detergenty viz provozní řád fa. Uniclean, s.r.o. Celkový úklid provádí úklidová firma dle jejich provozního řádu a prostory se malují se 1x za dva roky (mimo odběrové místnosti ta 1x ročně) Úklid Úklid pracoviště provádí úklidová firma. Za kvalitu úklidu je určená odpovědná všeobecná sestra. Každé pracoviště má vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky Likvidace odpadu Veškerý odpad se likviduje denně. Nebezpečný odpad se ukládá do krytých nádob, bez další manipulace. Použité stříkačky a jehly se odkládají do pevnostěnných nádob, bez dalšího oddělování. Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. Třídění odpadu se provádí dle platné směrnice předsedy představenstva Manipulace s prádlem Pracovní oděv používají pracovníci z kmenového pracoviště, pracovníci používají látkové ručníky pro osobní očistu, po ordinaci je odkládají do obalů, které jsou vhodné k praní, skladují se v určené místnosti v přízemí budovy, svoz je zajišťován dle potřeby do distribučního pracoviště prádelny Nemocnice Český Krumlov, a.s. Čisté prádlo se stejným způsobem odváží na LSPP Kaplice a ukládá do skříně v ordinaci LSPP. Kouření není povoleno, jídlo zaměstnanci konzumují v denní místnosti Osobní hygiena zaměstnanců Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou očistu provádějí pracovníci ve sprše Zdroj pitné vody: Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu. 5

21 Název: BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,A.S. Evidenční značka: PŘ - 5 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určeno komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Pracovníkům, kteří obsluhují provoz babyboxu a zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou pověřeni péčí o vložené dítě Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí zdravotničtí pracovníci DEO, GPO a pracovníci ostatních pracovišť obsluha babyboxu intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová Ing. Martin Maleček hlavní sestra vedoucíprov. tech. oboru Přezkoumal: Mgr. Jaroslav Šíma předseda představenstva Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

22 PŘ - 5 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A. S Úvodní ustanovení Provozní řád babyboxu Charakteristika stanice Provozní dokumentace babyboxu Ošetřování dětí: Dezinfekce: Likvidace použitého materiálu: Osobní hygiena zaměstnanců: Revize... 5

23 PŘ - 5 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 5 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

24 PŘ - 5 Strana: 4/5 2. Provozní řád babyboxu Nemocnice Český Krumlov,a.s Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: Adresa: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Horní Brána 429, Český Krumlov Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno vedoucího pracoviště: Ing. Martin Maleček, vedoucí provozně- technického oboru Telefonické spojení při poruše zařízení: p. Juřica Provozní řád babyboxu Charakteristika stanice Babybox se nachází v areálu nemocnice, v objektu vrátnice. Přístupová cesta k babyboxu je zabezpečena samostatným vchodem ze strany hlavní silnice. Ze strany ulice je babybox opatřen dvířky a je průchozí. Druhá dvířka jsou přístupná z místnosti v budově vrátnice Provozní dokumentace babyboxu Provozní vlastnosti přístroje babybox Provoz babyboxu je řízen programovací řídicí jednotkou a je zcela automatický. Pokud je babybox funkční, svítí na čelní straně babyboxu kontrolka zeleného tlačítka a kontrolní panel na monitorovací obrazovce nehlásí žádná upozornění. Na kontrolním panelu svítí jen informace o provozních parametrech babyboxu (vnitřní a venkovní teplota, hodnoty napětí, apod.). Návod k použití babyboxu ze strany dárce Otevírání a zavírání dvířek babyboxu je zcela automatické. Impuls k otevření dveří dává stisknutí zeleného tlačítka se zeleným kontrolním světlem v levém horním rohu babyboxu. Po stisknutí tlačítka se dveře neprodleně otevírají. Po úplném otevření dveří vloží dárce novorozence do vaničky a po 15 sekundách se dvířka začnou automaticky zavírat. V případě narušení procesu zavírání nebo aktivace optické závory uvnitř babyboxu se dvířka zastaví, znovu se úplně otevřou a po 15 sekundách se začnou znovu zavírat. Po zavření babyboxu se automaticky odesílají určené zprávy a babybox je blokován až do jeho otevření servisními dvířky ze strany obsluhy. Otevírání a zavírání dveří Otevírání a zavírání dveří je z vnější strany pro dárce automatické, ze strany obsluhujícího personálu je ruční. Zadní dvířka babyboxu ze strany zdravotnického personálu se ovládají ručně a slouží k vyjímání dítěte. Dvířka se otevírají a zavírají kličkou umístěnou uprostřed dveří. Klička je opatřena zámkem, ale zámek je vyřazený z provozu, protože babybox je umístěný v neveřejné místnosti. Monitor je nainstalován na dispečinku. Pracovnice dispečinku při zjištění přítomnosti dítěte (na základě telefonické zprávy) potvrdí tuto skutečnost na dětské oddělení tel Ve chvíli otevření dvířek jsou mobilním telefonem kontaktování ostatní pracovníci: 1 dětská sestra na dětském oddělení předseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma místopředseda představenstva MUDr. Jindřich Florián hlavní sestra Mgr. Dana Podholová MUDr. František Chromčák, primář DEO Eva Waldaufová, vrchní sestra DEO MUDr. Jan Eliášek, zástupce primáře DEO

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 9. PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU VE FN HK Úklid prostor FN HK se řídí vyhláškou č. 195/2005. Požadavky na úklid jsou stanoveny v obecných Technologických postupech

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Schváleno KHS Jm kraje se sídlem v Brně rozhodnutím

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví I.Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická osoba: Dagmar Kloučková Místo podnikání: Prostřední Nová Ves 56, 507 81 Lázně Bělohrad Telefon:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ OBECNÁ USTANOVENÍ Směrnice stanovuje základní pravidla pro pobyt matky a dítěte v Pokoji pro matku a dítě v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy

Více

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : MŠ URXOVA - GO HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU A SPOJOVACÍ CHODBY STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST : GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadávací údaje stravovacího provozu 2. Dispoziční řešení a popis provozu 3. Nároky

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI ZN.: 19763/2005 REF.: MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 22497 linka 2440 K zajištění jednotného postupu stanoví tento metodický

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01 Strana : 1 / 16 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE IV-Ř-01 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Petr Třetina vedoucí dopravy 10.2.2014 Ověřil za SM manažer kvality 10.2.2014 Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 602/2006 Sb. s

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Dopravně provozní řád Dopravně provozní řád, platný pro VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

137/2004 Sb. VYHLÁŠKA. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

137/2004 Sb. VYHLÁŠKA. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 137/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Změna: 602/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ ČÁST 3 ZÁSADY PROVOZNÍ A OSOBNÍ HYGIENY PŘI ČINNOSTECH EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

VYBRANÁ USTANOVENÍ ČÁST 3 ZÁSADY PROVOZNÍ A OSOBNÍ HYGIENY PŘI ČINNOSTECH EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH VYBRANÁ USTANOVENÍ ČÁST 3 ZÁSADY PROVOZNÍ A OSOBNÍ HYGIENY PŘI ČINNOSTECH EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH 49 (1) Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí tyto zásady

Více

Provozní řád Domu dětí a mládeže Uh. Hradiště

Provozní řád Domu dětí a mládeže Uh. Hradiště Provozní řád Domu dětí a mládeže Uh. Hradiště Tento provozní řád nabývá platnosti od 1. 12. 2010 AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 Zpracováno podle zákona č. 274/2003 Sb., kterým byl změněn a doplněn zákon č.

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

BAG CLOSED SYSTÉM. Uzavřený systém hygieny rukou

BAG CLOSED SYSTÉM. Uzavřený systém hygieny rukou BAG CLOSED SYSTÉM Uzavřený systém hygieny rukou BAG CLOSED SYSTÉM Uzavřený systém hygieny rukou Ucelená řada produktů s odlišným typem balení (Bag) a odpovídající dávkovače Lépe vyhovují moderním požadavkům

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

VYHLÁŠKA č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004,

VYHLÁŠKA č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, VYHLÁŠKA č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006

Více

Moderní metody úklidu v nemocnicích

Moderní metody úklidu v nemocnicích Moderní metody úklidu v nemocnicích 111249_Prospekt_Krankenhaus_2011_EN-RU-CZ_RZ.indd 1 22.08.11 16:05 Moderní metody úklidu v nemocnicích Tímto prospektem bychom Vám rádi představili naši různorodou řadu

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více