PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla"

Transkript

1 Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovníci dotčených pracovišť intranet NČK, a.s. Zpracoval: Štěpán Bosák vedoucí pracoviště Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

2 PŘ - 1 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ DISTRIBUČNÍHO PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV Úvodní ustanovení Popis distribučního pracoviště: Zacházení s použitým prádlem: Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. nemocnice Č. Krumlov, a.s Očista zaměstnanců: Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady:... 5

3 PŘ - 1 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 1 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

4 PŘ - 1 Strana: 4/5 2. Provozní řád Distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla v nemocnici Český Krumlov 2.1. Úvodní ustanovení Počet zaměstnanců: 3,5 Pracovní úvazky: 2,59 Tel.číslo pracoviště: Vedoucí pracoviště: Bosák Štěpán,tel , Popis distribučního pracoviště: Pracoviště je umístěno v hospodářské části, objektu bývalé prádelny. Prostorové uspořádání: 1. podlaží 2. podlaží Vstupní chodba do budovy /po schodišti z venkovních prostor/. Pracovní místnost pro práci pracovnice přijmu, výdeje prádla, dále místnost pro zašívání a opravy prádla. Prostor pro příjem špinavého prádla Hygienický kout Expedice pro příjem čistého prádla a následnou distribuci na odd. Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Kancelář vedoucího provozního úseku Šatna pro ženy 1x sprcha,1x wc, 2x umyvadlo Šatna pro muže 1x sprcha,2x wc,2x umyvadlo Úklidový kout Prostorové uspořádání: 1. Pracovní místnost pro pracovnici pro distribuci prádla: Vybavena omyvatelným nábytkem, topným tělesem, šicím strojem, osvětlením. 2. Pracovní místnost pro příjem znečištěného prádla: vybaven přepravními klecemi/majetek nemocnice-prádelny Č. B./ Podlaha je zhotovena z protiskluzové dlažby, stěny jsou pokryty omyvatelnými obklady do výše 2 m. 1x váha na prádlo. 3. Pracovní místnost pro expedici čistého prádla: vybavena omyvatelnými a dezinfikovatelnými regály na prádlo, které jsou značeny nosností. Dále je zde uskladněno prádlo, které je určené k prodeji nebo postupné likvidaci. Expedice čistého prádla je samostatně oddělená místnost od místnosti přijmu špinavého prádla. Je větratelná, na podlaze je protiskluzová, omyvatelná a dezinfikovatelná dlažba Zacházení s použitým prádlem: Prádlo použité na všech odděleních je připraveno pracovníky oddělení do pratelných obalů (pytlů). Tyto pytle transportuje pracovník prádelny na příjem špinavého prádla (prádelna) v časovém rozmezí od 7,30 9,30 hodin. K tomuto účelu je vyčleněno vozidlo Dacia Pickup s ložným prostorem. Očista a dezinfekce vozidla: Provádí řidič po svozu špinavého prádla ze všech oddělení nemocnice. Očistu vozu řidič provádí ihned po skončení rozvozu prádla ve venkovních prostoru nádvoří. Po očistě provádí autem rozvoz prádla čistého. /viz dezinfekční řád/.

5 PŘ - 1 Strana: 5/5 Rozdělení prádla z hlediska zdravotního rizika: Infekční: prádlo kontaminované biologickým materiálem z odd.,kde se vyskytuje zdroj infekční nákazy nebo MRSA, případně NN. + laboratorní provozy označuje se páskou žluté barvy + číslo oddělení Operační: prádlo z operačních sálů, porodních sálů, novorozeneckých odd., ARO, JIP označuje se pouze číslem oddělení Ostatní: všechno prádlo mimo infekčního a operačního označuje se pouze číslem oddělení Prádlo kontaminované zářiči /radionuklidy/ a cytostatiky podléhá zvláštnímu režimu označení pásky černé barvy + číslo oddělení Kontaminované prádlo biologickým materiálem je na odděleních vkládáno do žlutých igelitových pytlů a následně vkládáno do vypratelných obalů, označených visačkou se žlutým proužkem Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. V prostoru pro výdej znečištěného prádla pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice a.s. převezme znečištěné prádlo z Nemocnice Český Krumlov, a.s., naloží ho do převozních klecí a převeze do prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. Po vyložení prádla se klece zde dezinfikují v prádelně Nemocnice České Budějovice, a. s Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s.: V odpoledních hodinách pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice, a.s. přiveze složené čisté prádlo, uložené v pytlích a převozních klecích. Toto prádlo složí v prostoru pro příjem čistého prádla. Rozvoz prádla na oddělení je uskutečňován pracovníkem Nemocnice Český Krumlov,a.s. v časovém rozmezí od 10,30 15,00 hodin denně. Tento postup se praktikuje denně v pracovní dny. Ve dnech pracovního volna a svátků se prádlo sváží ze sběrných míst první následující pracovní den Očista zaměstnanců: Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv, rukavice a případně ústní roušku a dodržuje zásady hygieny, včetně osobní. Po skončení práce provede pracovník hygienickou dezinfekci rukou Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: Provádí firma Uniclean dle dezinfekčního řádu. Úklid výdeje znečištěného prádla a úklid podlahy pro příjem čistého prádla se denně provádí na vlhko v době po výdeji znečištěného prádla (od hod), šatny a sociální zařízení pro 1 osobu 3x týdně, kancelář vedoucího, kancelář pracovnice distribuce 1x týdně Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: Očkování zaměstnanců provádí závodní lékař Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Pracovníci jsou zařazeni dle kategorizace do skupiny I, II. Pravidelně se pracovníci zúčastňují lékařských prohlídek /preventivních dle směrnice ředitele č. 3/ Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady: Pro distribuční pracoviště a rozvoz prádla platí hygienické zásady pro zacházení s prádlem a zdravotnickým materiálem dle vyhlášky 195/2005 Sb. v příloze č.4.

6 Název: ORDINACE LSPP HORNÍ PLANÁ Evidenční značka: PŘ - 2 Nahrazuje: PŘ LSPP Horní Planá ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Horní Planá intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

7 PŘ - 2 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ LSPP HORNÍ PLANÁ Úvodní ustanovení Provozní řád ambulance Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů: Sterilizace a dezinfekce: Desinfekce Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců Zdroj pitné vody Přílohy:... 5

8 PŘ - 2 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 2 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

9 PŘ - 2 Strana: 4/5 2. Provozní řád LSPP Horní Planá 2.1. Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: Adresa: LSPP Horní Planá Náměstí 54, Horní Planá Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.,horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno ved. pracoviště: 2.2. Provozní řád ambulance Charakteristika oddělení Solfronková Blažena LSPP zajišťuje lékařskou službu a lékařskou návštěvní službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Lipna, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy Stručný popis pracoviště Pracoviště se nachází v centru obce Horní Planá. Prostory střediska jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci. Ordinace, čekárna, chodba, WC pro pacienty a místnost sestry se nachází v přízemí budovy. V prvním podlaží je zřízena denní místnost, sklad zdravotnického materiálu. V denní místnosti se nachází kuchyňský kout. V prvním patře je zřízen sprchový kout a WC pro personál. V předsíni WC je umístěn koš na špinavé prádlo. K LSPP náleží také garáž pro sanitní a civilní vozy, která je součástí objektu. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem. WC personálu, pacientů a koupelna pro personál je obložena omyvatelnými dlaždicemi. Zbytek stěn je vymalován. Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a dezinfikovatelné. WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících Ošetřování pacientů: Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelným a dezinfikovatelným potahem a pod každého pacienta se podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad viz dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. viz dezinfekční řád K ošetření pacienta při návštěvní službě vyjíždí posádka ve složení řidič sanity a lékař. S sebou v sanitním voze mají k dispozici kufřík s léky, dále kufřík se spotřebním materiálem a pomůcky k ošetřování, léčení pacient a dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Personálu po ošetření. Sanitní vůz je vybaven lůžkem pro nemocného, sedačkou, přikrývkou a odpadní nádobou pro odkládání nebezpečného odpadu a obalem pro odložení biologického odpadu. Po každém použití odpadních obalů je povinností řidiče sanity tyto vyměnit za nové a použité odevzdat na sběrné místo pro uchovávání biologického a nebezpečného odpadu. Po převozu pacienta, při znečištění biologickým materiálem je povinností řidiče lůžko nebo křeslo umýt a vydezinfikovat ihned po převozu, jinak vždy po skončení směny. (dezinfekční prostředky pro rychlou dezinfekci jsou součástí výbavy sanitního vozu, pro velký úklid sanity jsou dezinfekční prostředky k dispozici v ordinaci LSPP.(viz dezinfekční řád sanitního vozu) Sterilizace a dezinfekce:

10 PŘ - 2 Strana: 5/5 Použité nástroje se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním roztoku. Po předepsané době od výrobce se nástroje umyjí, vysuší a znova sterilizují v kazetách, označených výrobcem jako zdravotnický prostředek. Sterilizují se v horkovzdušném sterilizátoru HS 61 A, evidenční číslo , který je nastaven 180 st. na 20 minut Vždy je obal opatřen procesovým testem. Pro kontrolu účinnosti sterilizátoru se do každého programu vkládají 2 chemické testy sterilizace. Výsledek testů se zapisuje do knihy - deníku. 1x za 4 měsíce je provedena kontrola účinnosti sterilizátoru pomocí bioindikátorů. Materiál určený pro sterilizaci do centrální sterilizace v Nemocnici Český Krumlov, a.s. je přepravován v omyvatelné a dezinfikovatelné nádobě. Vysterilizovaný materiál, zabalený v primárním obalu se uchovává ještě v sekundárním obalu (umělohmotné nádoby). Toto je vše uloženo v uzavřené skříni. Materiál sterilizovaný v uzavřené kazetě je použitelný 24 nebo 48 hodin. Materiál sterilizovaný ve folii je použitelný 6dnů nebo 12 týdnů. První varianta je pro volně ložený obal, druhá varianta pro chráněný. V ordinaci se též používá materiál pouze na jedno použití, který se poté likviduje jako nebezpečný odpad. Za provedenou sterilizaci v ordinaci zodpovídá vedoucí všeobecná sestra Desinfekce Úklid prostor na LSPP Horní Planá provádí pomocný zdravotnický pracovník denně. Pracovnice postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok. Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned. Dekontaminace použitých nástrojů viz předešlý bod. Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě Likvidace použitého materiálu: Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep (na zavolání tel nebo ), domovního odpadu firma A.S.A. Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené a jmenované firmy odpad odvážejí Manipulace s prádlem Praní prádla zajišťuje Nemocnice Český Krumlov, a. s. - dovoz zabezpečuje dopravní služba nemocnice. Čisté i špinavé prádlo je přepravováno v textilních nebo igelitových pytlích (ručníky určené k tělesné očistě každého pracovníka a utěrky.) Operační prádlo zde není. Čisté prádlo je ukládáno do omyvatelné skříně do skladu zdrav. materiálu. Použité prádlo je ukládáno do pytlů a ukládáno ve větratelné místnosti v prvním patře LSPP. Odvoz prádla je organizován 1x týdně Osobní hygiena zaměstnanců Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou očistu provádějí pracovníci ve sprše. Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost, u které je instalován dřez pro umytí nádobí Zdroj pitné vody Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu Přílohy: Dezinfekční řád LSPP Horní Planá Dezinfekční řád sanitního vozu Smlouva s firmou Meditep, ICO , DIČ

11 Název: LSPP AMBULANCE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 3 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určeno komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v ordinaci LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s. Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Nemocnice Český Krumlov,a.s. intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

12 PŘ - 3 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ AMBULANCE Identifikace pracoviště Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů Sterilizace a dezinfekce Desinfekce Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců: Zdroj pitné vody:... 5

13 PŘ - 3 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 3 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

14 PŘ - 3 Strana: 4/5 2. Provozní řád ambulance 2.1. Identifikace pracoviště Název zdravotnického zařízení: LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s. Adresa: Horní Brána 429 Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Spojení telefonické: Jméno vedoucího pracoviště: Mikešová Marcela, všeobecná sestra Nemocnice Český Krumlov, a.s. Valešová Marie, Poliklinika Český Krumlov 2.2. Charakteristika oddělení LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. Ordinace, čekárna, chodba a denní místnost se nachází v prvním patře budovy F. Je zde zřízeno WC pro personál a pacienty Stručný popis pracoviště Prostory ordinace jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci, denní místnost je společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychologa, čekárna je společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychiatra. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny podle předpisu upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem. WC je obložen omyvatelnými dlaždicemi. Zbytek stěn je vymalován. Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a desinfikovatelné. WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících Ošetřování pacientů Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelným potahem a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad viz dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. viz dezinfekční řád Sterilizace a dezinfekce Otoskop a ušní nástavce se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním prostředku postřikem. Ostatní obvazový a jiný materiál se používá vysterilizovaný již od výrobce, materiál na jedno použití. Parenterální zákroky se zde neprovádí Desinfekce Úklid prostor na LSPP provádí pracovník úklidové firmy denně na vlhko. Pracovnice postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok. Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned. Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě Likvidace použitého materiálu: Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep, domovního odpadu firma A.S.A.

15 PŘ - 3 Strana: 5/5 Odpady: Pracovníci LSPP třídí odpady dle platné směrnice předsedy představentsva Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené (sběrné místo) a jmenované firmy odpad odvážejí Manipulace s prádlem Osobní ochranné pomůcky pracovníci používají čistý pracovní oděv, praní zajišťuje kmenové pracoviště. Ostatní prádlo zde není Osobní hygiena zaměstnanců: Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí mytí a dezinfekce rukou na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost (denní místnost) Zdroj pitné vody: Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.

16 Název: ORDINACE LSPP KAPLICE Evidenční značka: PŘ - 4 Nahrazuje: PŘ LSPP Kaplice ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Kaplice intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

17 PŘ - 4 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ LSPP KAPLICE Úvodní ustanovení Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů Sterilizace Desinfekce Úklid Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců Zdroj pitné vody... 5

18 PŘ - 4 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 4 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

19 PŘ - 4 Strana: 4/5 2. Provozní řád LSPP Kaplice 2.1. Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: LSPP Kaplice Adresa: Fantova ul. č.25, Kaplice Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno ved. pracoviště: Hana Koclířová Charakteristika oddělení LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Kaplicka, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. LSPP neposkytuje návštěvní službu Stručný popis pracoviště Prostory LSPP se nacházejí v budově polikliniky Kaplice v přízemí. Ve vestibulu budovy v přízemí se nachází čekárna a dále přípravna sestry, ordinace, denní místnost a šatna personálu (s oddělenými skříňkami na pracovní a civilní oděv) se sprchovým koutem, dále WC v chodbě. Prostory LSPP jsou využívány i pro provoz interní ambulance, kdy ordinační hodiny interní ambulance jsou v pondělí 2x do měsíce v době od hodin. Činnosti ordinace LSPP a interní ambulance nejsou souběžné. Po ukončení ordinace je pracoviště uklizeno pracovnicí úklidové firmy. Vybavení místností- stěny jsou opatřeny obklady nebo natřeny omyvatelným ovým nátěrem, nábytek je omyvatelný a dezinfikovatelný. Podlaha čistitelná, dezinfikovatelná, pokrytá PVC nebo dlažbou. Hygienické vybavení pro pacienty vestibul.-wc. Úklidová komora se nachází v přízemí budovy fa UNICLEAN s.r.o. Zdravotnický materiál se skladuje ve skříních v ordinaci a přípravně Ošetřování pacientů: Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelnou podložkou a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze podobnaženou část těla).před a po ošetření pacienta personál používá k očistě rukou vodu, tekuté mýdlo a ručník na jedno použití. Dezinfekce rukou personálu tekuté mýdlo, dezinfekční přípravek dle dezinfekčního řádu ten se používá vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se používá papírový ručník na jedno použití. Při ošetřování pacientů personál používá jednorázové rukavice (v případě rizika kontaminace biologickým materiálem), případně jednorázové sterilní rukavice, kůže nemocných se desinfikuje určeným roztokem. Přípravna je vybavena umyvadlem a dřezempro potřeby mytí nástrojů apod., ordinace je vybavena umyvadlem Sterilizace Použité nástroje jsou dekontaminovány, umyty, usušeny a následně sterilizovány v CS. 4

20 PŘ - 4 Strana: 5/5 Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nástroje se sterilizují zatavené do folií nebo lukasteriku. Do folií nebo lukasterikových sáčků jsou baleny nástroje a materiál v ordinaci LSPP a jsou dopravovány do CS nemocnice, kde jsou zatavovány a sterilizovány. Přepravovány jsou v omyvatelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné přepravce. Přepravka je na CS desinfikována a vysterilizovaný materiál je v nádobě přepravován zpět. Převoz zajišťuje dopravní služba Nemocnice viz PŘ doprava a PŘ sterilizace. Vysterilizovaný materiál je uložen ve skříni v ordinaci v druhém obalu bubnu Desinfekce: Pracovní plochy se denně otírají dezinfekčním přípravkem dle dezinfekčního řádu. Běžný úklid všech prostor se provádí denně na vlhko při použití dezinfekčních přípravků s detergenty viz provozní řád fa. Uniclean, s.r.o. Celkový úklid provádí úklidová firma dle jejich provozního řádu a prostory se malují se 1x za dva roky (mimo odběrové místnosti ta 1x ročně) Úklid Úklid pracoviště provádí úklidová firma. Za kvalitu úklidu je určená odpovědná všeobecná sestra. Každé pracoviště má vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky Likvidace odpadu Veškerý odpad se likviduje denně. Nebezpečný odpad se ukládá do krytých nádob, bez další manipulace. Použité stříkačky a jehly se odkládají do pevnostěnných nádob, bez dalšího oddělování. Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. Třídění odpadu se provádí dle platné směrnice předsedy představenstva Manipulace s prádlem Pracovní oděv používají pracovníci z kmenového pracoviště, pracovníci používají látkové ručníky pro osobní očistu, po ordinaci je odkládají do obalů, které jsou vhodné k praní, skladují se v určené místnosti v přízemí budovy, svoz je zajišťován dle potřeby do distribučního pracoviště prádelny Nemocnice Český Krumlov, a.s. Čisté prádlo se stejným způsobem odváží na LSPP Kaplice a ukládá do skříně v ordinaci LSPP. Kouření není povoleno, jídlo zaměstnanci konzumují v denní místnosti Osobní hygiena zaměstnanců Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou očistu provádějí pracovníci ve sprše Zdroj pitné vody: Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu. 5

21 Název: BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,A.S. Evidenční značka: PŘ - 5 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určeno komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Pracovníkům, kteří obsluhují provoz babyboxu a zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou pověřeni péčí o vložené dítě Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí zdravotničtí pracovníci DEO, GPO a pracovníci ostatních pracovišť obsluha babyboxu intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová Ing. Martin Maleček hlavní sestra vedoucíprov. tech. oboru Přezkoumal: Mgr. Jaroslav Šíma předseda představenstva Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

22 PŘ - 5 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A. S Úvodní ustanovení Provozní řád babyboxu Charakteristika stanice Provozní dokumentace babyboxu Ošetřování dětí: Dezinfekce: Likvidace použitého materiálu: Osobní hygiena zaměstnanců: Revize... 5

23 PŘ - 5 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 5 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

24 PŘ - 5 Strana: 4/5 2. Provozní řád babyboxu Nemocnice Český Krumlov,a.s Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: Adresa: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Horní Brána 429, Český Krumlov Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno vedoucího pracoviště: Ing. Martin Maleček, vedoucí provozně- technického oboru Telefonické spojení při poruše zařízení: p. Juřica Provozní řád babyboxu Charakteristika stanice Babybox se nachází v areálu nemocnice, v objektu vrátnice. Přístupová cesta k babyboxu je zabezpečena samostatným vchodem ze strany hlavní silnice. Ze strany ulice je babybox opatřen dvířky a je průchozí. Druhá dvířka jsou přístupná z místnosti v budově vrátnice Provozní dokumentace babyboxu Provozní vlastnosti přístroje babybox Provoz babyboxu je řízen programovací řídicí jednotkou a je zcela automatický. Pokud je babybox funkční, svítí na čelní straně babyboxu kontrolka zeleného tlačítka a kontrolní panel na monitorovací obrazovce nehlásí žádná upozornění. Na kontrolním panelu svítí jen informace o provozních parametrech babyboxu (vnitřní a venkovní teplota, hodnoty napětí, apod.). Návod k použití babyboxu ze strany dárce Otevírání a zavírání dvířek babyboxu je zcela automatické. Impuls k otevření dveří dává stisknutí zeleného tlačítka se zeleným kontrolním světlem v levém horním rohu babyboxu. Po stisknutí tlačítka se dveře neprodleně otevírají. Po úplném otevření dveří vloží dárce novorozence do vaničky a po 15 sekundách se dvířka začnou automaticky zavírat. V případě narušení procesu zavírání nebo aktivace optické závory uvnitř babyboxu se dvířka zastaví, znovu se úplně otevřou a po 15 sekundách se začnou znovu zavírat. Po zavření babyboxu se automaticky odesílají určené zprávy a babybox je blokován až do jeho otevření servisními dvířky ze strany obsluhy. Otevírání a zavírání dveří Otevírání a zavírání dveří je z vnější strany pro dárce automatické, ze strany obsluhujícího personálu je ruční. Zadní dvířka babyboxu ze strany zdravotnického personálu se ovládají ručně a slouží k vyjímání dítěte. Dvířka se otevírají a zavírají kličkou umístěnou uprostřed dveří. Klička je opatřena zámkem, ale zámek je vyřazený z provozu, protože babybox je umístěný v neveřejné místnosti. Monitor je nainstalován na dispečinku. Pracovnice dispečinku při zjištění přítomnosti dítěte (na základě telefonické zprávy) potvrdí tuto skutečnost na dětské oddělení tel Ve chvíli otevření dvířek jsou mobilním telefonem kontaktování ostatní pracovníci: 1 dětská sestra na dětském oddělení předseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma místopředseda představenstva MUDr. Jindřich Florián hlavní sestra Mgr. Dana Podholová MUDr. František Chromčák, primář DEO Eva Waldaufová, vrchní sestra DEO MUDr. Jan Eliášek, zástupce primáře DEO

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.12. Plány úklidových prostor a) budova UFCH JH: 1. až 6. nadzemní podlaží jsou identická až na případné změny

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN 2005 1 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

XIV / Nouzové a havarijní situace

XIV / Nouzové a havarijní situace STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více