PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla"

Transkript

1 Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovníci dotčených pracovišť intranet NČK, a.s. Zpracoval: Štěpán Bosák vedoucí pracoviště Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

2 PŘ - 1 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ DISTRIBUČNÍHO PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV Úvodní ustanovení Popis distribučního pracoviště: Zacházení s použitým prádlem: Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. nemocnice Č. Krumlov, a.s Očista zaměstnanců: Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady:... 5

3 PŘ - 1 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 1 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

4 PŘ - 1 Strana: 4/5 2. Provozní řád Distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla v nemocnici Český Krumlov 2.1. Úvodní ustanovení Počet zaměstnanců: 3,5 Pracovní úvazky: 2,59 Tel.číslo pracoviště: Vedoucí pracoviště: Bosák Štěpán,tel , Popis distribučního pracoviště: Pracoviště je umístěno v hospodářské části, objektu bývalé prádelny. Prostorové uspořádání: 1. podlaží 2. podlaží Vstupní chodba do budovy /po schodišti z venkovních prostor/. Pracovní místnost pro práci pracovnice přijmu, výdeje prádla, dále místnost pro zašívání a opravy prádla. Prostor pro příjem špinavého prádla Hygienický kout Expedice pro příjem čistého prádla a následnou distribuci na odd. Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Kancelář vedoucího provozního úseku Šatna pro ženy 1x sprcha,1x wc, 2x umyvadlo Šatna pro muže 1x sprcha,2x wc,2x umyvadlo Úklidový kout Prostorové uspořádání: 1. Pracovní místnost pro pracovnici pro distribuci prádla: Vybavena omyvatelným nábytkem, topným tělesem, šicím strojem, osvětlením. 2. Pracovní místnost pro příjem znečištěného prádla: vybaven přepravními klecemi/majetek nemocnice-prádelny Č. B./ Podlaha je zhotovena z protiskluzové dlažby, stěny jsou pokryty omyvatelnými obklady do výše 2 m. 1x váha na prádlo. 3. Pracovní místnost pro expedici čistého prádla: vybavena omyvatelnými a dezinfikovatelnými regály na prádlo, které jsou značeny nosností. Dále je zde uskladněno prádlo, které je určené k prodeji nebo postupné likvidaci. Expedice čistého prádla je samostatně oddělená místnost od místnosti přijmu špinavého prádla. Je větratelná, na podlaze je protiskluzová, omyvatelná a dezinfikovatelná dlažba Zacházení s použitým prádlem: Prádlo použité na všech odděleních je připraveno pracovníky oddělení do pratelných obalů (pytlů). Tyto pytle transportuje pracovník prádelny na příjem špinavého prádla (prádelna) v časovém rozmezí od 7,30 9,30 hodin. K tomuto účelu je vyčleněno vozidlo Dacia Pickup s ložným prostorem. Očista a dezinfekce vozidla: Provádí řidič po svozu špinavého prádla ze všech oddělení nemocnice. Očistu vozu řidič provádí ihned po skončení rozvozu prádla ve venkovních prostoru nádvoří. Po očistě provádí autem rozvoz prádla čistého. /viz dezinfekční řád/.

5 PŘ - 1 Strana: 5/5 Rozdělení prádla z hlediska zdravotního rizika: Infekční: prádlo kontaminované biologickým materiálem z odd.,kde se vyskytuje zdroj infekční nákazy nebo MRSA, případně NN. + laboratorní provozy označuje se páskou žluté barvy + číslo oddělení Operační: prádlo z operačních sálů, porodních sálů, novorozeneckých odd., ARO, JIP označuje se pouze číslem oddělení Ostatní: všechno prádlo mimo infekčního a operačního označuje se pouze číslem oddělení Prádlo kontaminované zářiči /radionuklidy/ a cytostatiky podléhá zvláštnímu režimu označení pásky černé barvy + číslo oddělení Kontaminované prádlo biologickým materiálem je na odděleních vkládáno do žlutých igelitových pytlů a následně vkládáno do vypratelných obalů, označených visačkou se žlutým proužkem Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. V prostoru pro výdej znečištěného prádla pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice a.s. převezme znečištěné prádlo z Nemocnice Český Krumlov, a.s., naloží ho do převozních klecí a převeze do prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. Po vyložení prádla se klece zde dezinfikují v prádelně Nemocnice České Budějovice, a. s Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s.: V odpoledních hodinách pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice, a.s. přiveze složené čisté prádlo, uložené v pytlích a převozních klecích. Toto prádlo složí v prostoru pro příjem čistého prádla. Rozvoz prádla na oddělení je uskutečňován pracovníkem Nemocnice Český Krumlov,a.s. v časovém rozmezí od 10,30 15,00 hodin denně. Tento postup se praktikuje denně v pracovní dny. Ve dnech pracovního volna a svátků se prádlo sváží ze sběrných míst první následující pracovní den Očista zaměstnanců: Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv, rukavice a případně ústní roušku a dodržuje zásady hygieny, včetně osobní. Po skončení práce provede pracovník hygienickou dezinfekci rukou Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: Provádí firma Uniclean dle dezinfekčního řádu. Úklid výdeje znečištěného prádla a úklid podlahy pro příjem čistého prádla se denně provádí na vlhko v době po výdeji znečištěného prádla (od hod), šatny a sociální zařízení pro 1 osobu 3x týdně, kancelář vedoucího, kancelář pracovnice distribuce 1x týdně Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: Očkování zaměstnanců provádí závodní lékař Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Pracovníci jsou zařazeni dle kategorizace do skupiny I, II. Pravidelně se pracovníci zúčastňují lékařských prohlídek /preventivních dle směrnice ředitele č. 3/ Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady: Pro distribuční pracoviště a rozvoz prádla platí hygienické zásady pro zacházení s prádlem a zdravotnickým materiálem dle vyhlášky 195/2005 Sb. v příloze č.4.

6 Název: ORDINACE LSPP HORNÍ PLANÁ Evidenční značka: PŘ - 2 Nahrazuje: PŘ LSPP Horní Planá ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Horní Planá intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

7 PŘ - 2 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ LSPP HORNÍ PLANÁ Úvodní ustanovení Provozní řád ambulance Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů: Sterilizace a dezinfekce: Desinfekce Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců Zdroj pitné vody Přílohy:... 5

8 PŘ - 2 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 2 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

9 PŘ - 2 Strana: 4/5 2. Provozní řád LSPP Horní Planá 2.1. Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: Adresa: LSPP Horní Planá Náměstí 54, Horní Planá Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.,horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno ved. pracoviště: 2.2. Provozní řád ambulance Charakteristika oddělení Solfronková Blažena LSPP zajišťuje lékařskou službu a lékařskou návštěvní službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Lipna, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy Stručný popis pracoviště Pracoviště se nachází v centru obce Horní Planá. Prostory střediska jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci. Ordinace, čekárna, chodba, WC pro pacienty a místnost sestry se nachází v přízemí budovy. V prvním podlaží je zřízena denní místnost, sklad zdravotnického materiálu. V denní místnosti se nachází kuchyňský kout. V prvním patře je zřízen sprchový kout a WC pro personál. V předsíni WC je umístěn koš na špinavé prádlo. K LSPP náleží také garáž pro sanitní a civilní vozy, která je součástí objektu. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem. WC personálu, pacientů a koupelna pro personál je obložena omyvatelnými dlaždicemi. Zbytek stěn je vymalován. Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a dezinfikovatelné. WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících Ošetřování pacientů: Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelným a dezinfikovatelným potahem a pod každého pacienta se podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad viz dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. viz dezinfekční řád K ošetření pacienta při návštěvní službě vyjíždí posádka ve složení řidič sanity a lékař. S sebou v sanitním voze mají k dispozici kufřík s léky, dále kufřík se spotřebním materiálem a pomůcky k ošetřování, léčení pacient a dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Personálu po ošetření. Sanitní vůz je vybaven lůžkem pro nemocného, sedačkou, přikrývkou a odpadní nádobou pro odkládání nebezpečného odpadu a obalem pro odložení biologického odpadu. Po každém použití odpadních obalů je povinností řidiče sanity tyto vyměnit za nové a použité odevzdat na sběrné místo pro uchovávání biologického a nebezpečného odpadu. Po převozu pacienta, při znečištění biologickým materiálem je povinností řidiče lůžko nebo křeslo umýt a vydezinfikovat ihned po převozu, jinak vždy po skončení směny. (dezinfekční prostředky pro rychlou dezinfekci jsou součástí výbavy sanitního vozu, pro velký úklid sanity jsou dezinfekční prostředky k dispozici v ordinaci LSPP.(viz dezinfekční řád sanitního vozu) Sterilizace a dezinfekce:

10 PŘ - 2 Strana: 5/5 Použité nástroje se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním roztoku. Po předepsané době od výrobce se nástroje umyjí, vysuší a znova sterilizují v kazetách, označených výrobcem jako zdravotnický prostředek. Sterilizují se v horkovzdušném sterilizátoru HS 61 A, evidenční číslo , který je nastaven 180 st. na 20 minut Vždy je obal opatřen procesovým testem. Pro kontrolu účinnosti sterilizátoru se do každého programu vkládají 2 chemické testy sterilizace. Výsledek testů se zapisuje do knihy - deníku. 1x za 4 měsíce je provedena kontrola účinnosti sterilizátoru pomocí bioindikátorů. Materiál určený pro sterilizaci do centrální sterilizace v Nemocnici Český Krumlov, a.s. je přepravován v omyvatelné a dezinfikovatelné nádobě. Vysterilizovaný materiál, zabalený v primárním obalu se uchovává ještě v sekundárním obalu (umělohmotné nádoby). Toto je vše uloženo v uzavřené skříni. Materiál sterilizovaný v uzavřené kazetě je použitelný 24 nebo 48 hodin. Materiál sterilizovaný ve folii je použitelný 6dnů nebo 12 týdnů. První varianta je pro volně ložený obal, druhá varianta pro chráněný. V ordinaci se též používá materiál pouze na jedno použití, který se poté likviduje jako nebezpečný odpad. Za provedenou sterilizaci v ordinaci zodpovídá vedoucí všeobecná sestra Desinfekce Úklid prostor na LSPP Horní Planá provádí pomocný zdravotnický pracovník denně. Pracovnice postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok. Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned. Dekontaminace použitých nástrojů viz předešlý bod. Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě Likvidace použitého materiálu: Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep (na zavolání tel nebo ), domovního odpadu firma A.S.A. Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené a jmenované firmy odpad odvážejí Manipulace s prádlem Praní prádla zajišťuje Nemocnice Český Krumlov, a. s. - dovoz zabezpečuje dopravní služba nemocnice. Čisté i špinavé prádlo je přepravováno v textilních nebo igelitových pytlích (ručníky určené k tělesné očistě každého pracovníka a utěrky.) Operační prádlo zde není. Čisté prádlo je ukládáno do omyvatelné skříně do skladu zdrav. materiálu. Použité prádlo je ukládáno do pytlů a ukládáno ve větratelné místnosti v prvním patře LSPP. Odvoz prádla je organizován 1x týdně Osobní hygiena zaměstnanců Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou očistu provádějí pracovníci ve sprše. Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost, u které je instalován dřez pro umytí nádobí Zdroj pitné vody Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu Přílohy: Dezinfekční řád LSPP Horní Planá Dezinfekční řád sanitního vozu Smlouva s firmou Meditep, ICO , DIČ

11 Název: LSPP AMBULANCE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 3 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určeno komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v ordinaci LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s. Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Nemocnice Český Krumlov,a.s. intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

12 PŘ - 3 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ AMBULANCE Identifikace pracoviště Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů Sterilizace a dezinfekce Desinfekce Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců: Zdroj pitné vody:... 5

13 PŘ - 3 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 3 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

14 PŘ - 3 Strana: 4/5 2. Provozní řád ambulance 2.1. Identifikace pracoviště Název zdravotnického zařízení: LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s. Adresa: Horní Brána 429 Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Spojení telefonické: Jméno vedoucího pracoviště: Mikešová Marcela, všeobecná sestra Nemocnice Český Krumlov, a.s. Valešová Marie, Poliklinika Český Krumlov 2.2. Charakteristika oddělení LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. Ordinace, čekárna, chodba a denní místnost se nachází v prvním patře budovy F. Je zde zřízeno WC pro personál a pacienty Stručný popis pracoviště Prostory ordinace jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci, denní místnost je společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychologa, čekárna je společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychiatra. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny podle předpisu upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem. WC je obložen omyvatelnými dlaždicemi. Zbytek stěn je vymalován. Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a desinfikovatelné. WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících Ošetřování pacientů Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelným potahem a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad viz dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. viz dezinfekční řád Sterilizace a dezinfekce Otoskop a ušní nástavce se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním prostředku postřikem. Ostatní obvazový a jiný materiál se používá vysterilizovaný již od výrobce, materiál na jedno použití. Parenterální zákroky se zde neprovádí Desinfekce Úklid prostor na LSPP provádí pracovník úklidové firmy denně na vlhko. Pracovnice postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok. Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned. Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě Likvidace použitého materiálu: Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep, domovního odpadu firma A.S.A.

15 PŘ - 3 Strana: 5/5 Odpady: Pracovníci LSPP třídí odpady dle platné směrnice předsedy představentsva Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené (sběrné místo) a jmenované firmy odpad odvážejí Manipulace s prádlem Osobní ochranné pomůcky pracovníci používají čistý pracovní oděv, praní zajišťuje kmenové pracoviště. Ostatní prádlo zde není Osobní hygiena zaměstnanců: Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí mytí a dezinfekce rukou na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost (denní místnost) Zdroj pitné vody: Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.

16 Název: ORDINACE LSPP KAPLICE Evidenční značka: PŘ - 4 Nahrazuje: PŘ LSPP Kaplice ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Kaplice intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Přezkoumal: Mgr. Dana Podholová hlavní sestra Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

17 PŘ - 4 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ LSPP KAPLICE Úvodní ustanovení Charakteristika oddělení Stručný popis pracoviště Ošetřování pacientů Sterilizace Desinfekce Úklid Likvidace použitého materiálu: Manipulace s prádlem Osobní hygiena zaměstnanců Zdroj pitné vody... 5

18 PŘ - 4 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 4 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

19 PŘ - 4 Strana: 4/5 2. Provozní řád LSPP Kaplice 2.1. Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: LSPP Kaplice Adresa: Fantova ul. č.25, Kaplice Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno ved. pracoviště: Hana Koclířová Charakteristika oddělení LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od hodin ve všední dny a ve dnech pracovního volna a klidu od Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Kaplicka, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. LSPP neposkytuje návštěvní službu Stručný popis pracoviště Prostory LSPP se nacházejí v budově polikliniky Kaplice v přízemí. Ve vestibulu budovy v přízemí se nachází čekárna a dále přípravna sestry, ordinace, denní místnost a šatna personálu (s oddělenými skříňkami na pracovní a civilní oděv) se sprchovým koutem, dále WC v chodbě. Prostory LSPP jsou využívány i pro provoz interní ambulance, kdy ordinační hodiny interní ambulance jsou v pondělí 2x do měsíce v době od hodin. Činnosti ordinace LSPP a interní ambulance nejsou souběžné. Po ukončení ordinace je pracoviště uklizeno pracovnicí úklidové firmy. Vybavení místností- stěny jsou opatřeny obklady nebo natřeny omyvatelným ovým nátěrem, nábytek je omyvatelný a dezinfikovatelný. Podlaha čistitelná, dezinfikovatelná, pokrytá PVC nebo dlažbou. Hygienické vybavení pro pacienty vestibul.-wc. Úklidová komora se nachází v přízemí budovy fa UNICLEAN s.r.o. Zdravotnický materiál se skladuje ve skříních v ordinaci a přípravně Ošetřování pacientů: Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno omyvatelnou podložkou a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití (nebo pouze podobnaženou část těla).před a po ošetření pacienta personál používá k očistě rukou vodu, tekuté mýdlo a ručník na jedno použití. Dezinfekce rukou personálu tekuté mýdlo, dezinfekční přípravek dle dezinfekčního řádu ten se používá vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se používá papírový ručník na jedno použití. Při ošetřování pacientů personál používá jednorázové rukavice (v případě rizika kontaminace biologickým materiálem), případně jednorázové sterilní rukavice, kůže nemocných se desinfikuje určeným roztokem. Přípravna je vybavena umyvadlem a dřezempro potřeby mytí nástrojů apod., ordinace je vybavena umyvadlem Sterilizace Použité nástroje jsou dekontaminovány, umyty, usušeny a následně sterilizovány v CS. 4

20 PŘ - 4 Strana: 5/5 Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nástroje se sterilizují zatavené do folií nebo lukasteriku. Do folií nebo lukasterikových sáčků jsou baleny nástroje a materiál v ordinaci LSPP a jsou dopravovány do CS nemocnice, kde jsou zatavovány a sterilizovány. Přepravovány jsou v omyvatelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné přepravce. Přepravka je na CS desinfikována a vysterilizovaný materiál je v nádobě přepravován zpět. Převoz zajišťuje dopravní služba Nemocnice viz PŘ doprava a PŘ sterilizace. Vysterilizovaný materiál je uložen ve skříni v ordinaci v druhém obalu bubnu Desinfekce: Pracovní plochy se denně otírají dezinfekčním přípravkem dle dezinfekčního řádu. Běžný úklid všech prostor se provádí denně na vlhko při použití dezinfekčních přípravků s detergenty viz provozní řád fa. Uniclean, s.r.o. Celkový úklid provádí úklidová firma dle jejich provozního řádu a prostory se malují se 1x za dva roky (mimo odběrové místnosti ta 1x ročně) Úklid Úklid pracoviště provádí úklidová firma. Za kvalitu úklidu je určená odpovědná všeobecná sestra. Každé pracoviště má vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky Likvidace odpadu Veškerý odpad se likviduje denně. Nebezpečný odpad se ukládá do krytých nádob, bez další manipulace. Použité stříkačky a jehly se odkládají do pevnostěnných nádob, bez dalšího oddělování. Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. Třídění odpadu se provádí dle platné směrnice předsedy představenstva Manipulace s prádlem Pracovní oděv používají pracovníci z kmenového pracoviště, pracovníci používají látkové ručníky pro osobní očistu, po ordinaci je odkládají do obalů, které jsou vhodné k praní, skladují se v určené místnosti v přízemí budovy, svoz je zajišťován dle potřeby do distribučního pracoviště prádelny Nemocnice Český Krumlov, a.s. Čisté prádlo se stejným způsobem odváží na LSPP Kaplice a ukládá do skříně v ordinaci LSPP. Kouření není povoleno, jídlo zaměstnanci konzumují v denní místnosti Osobní hygiena zaměstnanců Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou očistu provádějí pracovníci ve sprše Zdroj pitné vody: Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu. 5

21 Název: BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,A.S. Evidenční značka: PŘ - 5 Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určeno komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014 Pracovníkům, kteří obsluhují provoz babyboxu a zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou pověřeni péčí o vložené dítě Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí zdravotničtí pracovníci DEO, GPO a pracovníci ostatních pracovišť obsluha babyboxu intranet NČK, a.s. Zpracoval: Mgr. Dana Podholová Ing. Martin Maleček hlavní sestra vedoucíprov. tech. oboru Přezkoumal: Mgr. Jaroslav Šíma předseda představenstva Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

22 PŘ - 5 Strana: 2/5 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A. S Úvodní ustanovení Provozní řád babyboxu Charakteristika stanice Provozní dokumentace babyboxu Ošetřování dětí: Dezinfekce: Likvidace použitého materiálu: Osobní hygiena zaměstnanců: Revize... 5

23 PŘ - 5 Strana: 3/5 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:př - 5 Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

24 PŘ - 5 Strana: 4/5 2. Provozní řád babyboxu Nemocnice Český Krumlov,a.s Úvodní ustanovení Název zdrav. zařízení: Adresa: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Horní Brána 429, Český Krumlov Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: Spojení: telefonické: Jméno vedoucího pracoviště: Ing. Martin Maleček, vedoucí provozně- technického oboru Telefonické spojení při poruše zařízení: p. Juřica Provozní řád babyboxu Charakteristika stanice Babybox se nachází v areálu nemocnice, v objektu vrátnice. Přístupová cesta k babyboxu je zabezpečena samostatným vchodem ze strany hlavní silnice. Ze strany ulice je babybox opatřen dvířky a je průchozí. Druhá dvířka jsou přístupná z místnosti v budově vrátnice Provozní dokumentace babyboxu Provozní vlastnosti přístroje babybox Provoz babyboxu je řízen programovací řídicí jednotkou a je zcela automatický. Pokud je babybox funkční, svítí na čelní straně babyboxu kontrolka zeleného tlačítka a kontrolní panel na monitorovací obrazovce nehlásí žádná upozornění. Na kontrolním panelu svítí jen informace o provozních parametrech babyboxu (vnitřní a venkovní teplota, hodnoty napětí, apod.). Návod k použití babyboxu ze strany dárce Otevírání a zavírání dvířek babyboxu je zcela automatické. Impuls k otevření dveří dává stisknutí zeleného tlačítka se zeleným kontrolním světlem v levém horním rohu babyboxu. Po stisknutí tlačítka se dveře neprodleně otevírají. Po úplném otevření dveří vloží dárce novorozence do vaničky a po 15 sekundách se dvířka začnou automaticky zavírat. V případě narušení procesu zavírání nebo aktivace optické závory uvnitř babyboxu se dvířka zastaví, znovu se úplně otevřou a po 15 sekundách se začnou znovu zavírat. Po zavření babyboxu se automaticky odesílají určené zprávy a babybox je blokován až do jeho otevření servisními dvířky ze strany obsluhy. Otevírání a zavírání dveří Otevírání a zavírání dveří je z vnější strany pro dárce automatické, ze strany obsluhujícího personálu je ruční. Zadní dvířka babyboxu ze strany zdravotnického personálu se ovládají ručně a slouží k vyjímání dítěte. Dvířka se otevírají a zavírají kličkou umístěnou uprostřed dveří. Klička je opatřena zámkem, ale zámek je vyřazený z provozu, protože babybox je umístěný v neveřejné místnosti. Monitor je nainstalován na dispečinku. Pracovnice dispečinku při zjištění přítomnosti dítěte (na základě telefonické zprávy) potvrdí tuto skutečnost na dětské oddělení tel Ve chvíli otevření dvířek jsou mobilním telefonem kontaktování ostatní pracovníci: 1 dětská sestra na dětském oddělení předseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma místopředseda představenstva MUDr. Jindřich Florián hlavní sestra Mgr. Dana Podholová MUDr. František Chromčák, primář DEO Eva Waldaufová, vrchní sestra DEO MUDr. Jan Eliášek, zástupce primáře DEO

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXVI. mezinárodní konference, NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA, Brno, 16. 17.května 2017 LEGISLATIVA 1/2 zákon č. 258/2000

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

PROVOZNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň PROVOZNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň I. Základní údaje Domov pro osoby se zdravotním postižením Budova A, Dvořákova ulice 1128, 432 01 Kadaň, tel.: 474 334 462 Budova B, Březinova

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ...

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovník interního oddělení intranet NČK, a.s.

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovník interního oddělení intranet NČK, a.s. Název: INTERNÍHO ODDĚLENÍ LŮŽKOVÁ ČÁST Evidenční značka: Nahrazuje: PŘ ze dne 12.7.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo: Následující revize 1 01/2014 všem pracovníkům interního

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná

Více

Hygienické požadavky na dětskou skupinu

Hygienické požadavky na dětskou skupinu Hygienické požadavky na dětskou skupinu Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková 12.4.2017, seminář Dětská skupina v praxi Legislativa Zákon č.

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 1 PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 zpracovaný podle 15 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2016 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

zaměstnance poskytující sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

zaměstnance poskytující sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou Název standardu 2. Prostředí a podmínky Kritérium standardu 2a) Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Nahrazuje: PŘ operačních sálů ze dne Účinnost: /2014

PROVOZNÍ ŘÁD. Nahrazuje: PŘ operačních sálů ze dne Účinnost: /2014 Název: ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ (COS) Evidenční značka: Nahrazuje: PŘ operačních sálů ze dne 5.6.2009 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Standard úklidových prací: kanceláře, recepce, zasedačky chodby, schodiště toalety, kuchyňky denní úklid denní úklid denní úklid vyprazdňování odpadkových košů vyprazdňování

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady)

Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady) Ovčáry, 280 02 Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady) 2. část (technické a provozní zajištění) Ubytovna Ovčáry Platnost od 01.06.2014 Schválil: Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ, VŠ A ZAMĚSTNANCE Budova C

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ, VŠ A ZAMĚSTNANCE Budova C PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ, VŠ A ZAMĚSTNANCE Budova C Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 38b S platností a účinností od 1. 9. 2016 Vypracoval:

Více

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje Popis činností Denní úklid včetně sobot a nedělí Pokoje klientů včetně dezinfekce, koupelen koupelen mytí zařizovacích předmětů hygienických zařízení včetně dezinfekce,

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita mjr. MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Ústřední vojenský zdravotní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE MASARYKOVA 443 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE MASARYKOVA 443 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 DEZINFEKČNÍ REŽIM PRO VYBRANÉ OBJEKTY ORGANIZACE VE VZTAHU KE KSS 2013 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:...

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Veřejná zakázka nadlimitní zadávaná ve výběrovém řízení s názvem: Poskytování úklidových služeb v budovách ČSÚ Část VZ I. s názvem: Poskytování

Více

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY JASENÍ čp. 343 pokyny pro účastníky pobytu v turistickém středisku DDM Jablunkov v Jasení Název zařízení:

Více

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 9. PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU VE FN HK Úklid prostor FN HK se řídí vyhláškou č. 195/2005. Požadavky na úklid jsou stanoveny v obecných Technologických postupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Odbor protiepidemický, NN a DDD

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Odbor protiepidemický, NN a DDD Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Odbor protiepidemický, NN a DDD

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

602/2006 Sb. VYHLÁKA

602/2006 Sb. VYHLÁKA 602/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění vyhláka č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE září 2011

OBOROVÁ SPECIFIKACE září 2011 OBOROVÁ SPECIFIKACE září 2011 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů OS 80-02 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo

Více

Zásady hygieny rukou

Zásady hygieny rukou Zásady hygieny rukou Věstník MZ ČR částka 5/2012 str.15 METODICKÝ NÁVOD - HYGIENA RUKOU PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2012_6452_2510_11.ht Ruce zdravotníka

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Schváleno KHS Jm kraje se sídlem v Brně rozhodnutím

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

PRAVIDLA A ŘÁDY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

PRAVIDLA A ŘÁDY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace PRAVIDLA A ŘÁDY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT ČÍSLO JEDNACÍ: Příloha školního řádu č. 4 PŮSOBNOST: všichni žáci školy,

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Příloha č. 1 Smlouvy

Příloha č. 1 Smlouvy ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. (v souladu s 44 zák. č.108/2006 Sb. a s 10 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje

PROVOZNÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. (v souladu s 44 zák. č.108/2006 Sb. a s 10 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje PROVOZNÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (v souladu s 44 zák. č.108/2006 Sb. a s 10 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Diakonie ČCE středisko Praha Vlachova 1502/20, 155 00, Praha

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/85087/2015/275500/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 31, 31a (ve znění účinném od 15. 9.

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Počet dozorovaný ch zařízení

Počet dozorovaný ch zařízení Výroční zpráva o činnosti protiepidemického odboru v oblasti prevence vzniku a předcházení šíření nemocničních nákaz a v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace za rok 2010 Pracovníci protiepidemického

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D SBĚRNÉ MÍSTO MNÍŠEK POD BRDY 0. Obsah provozního řádu I. Základní údaje o zařízení Čl. 0. Obsah provozního řádu II. III. IV. Charakter a účel zařízení Stručný popis zařízení Technologie

Více

Malé zařízení - kompostárna v Tichově PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Malé zařízení - kompostárna v Tichově PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu malého zařízení - kompostárny v Tichově Zastupitelstvo obce Tichov schválilo na svém zasedání dne 25. července

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK Představení pracoviště Centrální sterilizace M. Šilhanová OCSS FN HK OCSS je samostatné oddělení v rámci FN HK Ve vedení jsou vedoucí lékař a vrchní sestra CS je rozdělena na 3 samostatná pracoviště: -

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , ,

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , , PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20 160 00 Praha 6 tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954 e-mail: www stránky: irena.holema@skolka.org www.skolka.org

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2)

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) OSOBNÍ HYGIENA v bytě - KOUPELNA NÁVRH SE ŘÍDÍ NORMOU ČSN 73 4301 Obytné budovy KAŽDÝ BYT: MIN. 1 KOUPELNA + 1 WC MÍSA BYT S 1-2 OBYT.MÍSTNOSTMI - LZE JEDINÉ WC UMÍSTIT DO

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Provozní řád 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, KOMENSKÉHO 7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HORNICKÁ 66

Provozní řád 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, KOMENSKÉHO 7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HORNICKÁ 66 Provozní řád 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, KOMENSKÉHO 7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HORNICKÁ 66 aktualizace: dne 1. září 2015, Věra Kalinová, vedoucí učitelka Platnost pro rok 2015 2016

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE NA PALUBĚ. ( v souladu s 47 zák.č.108/2006 Sb. a s 13 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje

PROVOZNÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE NA PALUBĚ. ( v souladu s 47 zák.č.108/2006 Sb. a s 13 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje PROVOZNÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE NA PALUBĚ ( v souladu s 47 zák.č.108/2006 Sb. a s 13 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Diakonie ČCE středisko Praha Vlachova 1502/20,

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SHROMAŽDIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU. v areálu První jílovské a.s., Hostěradice čp. 17 OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ

PROVOZNÍ ŘÁD SHROMAŽDIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU. v areálu První jílovské a.s., Hostěradice čp. 17 OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ PROVOZNÍ ŘÁD SHROMAŽDIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU v areálu První jílovské a.s., Hostěradice čp. 17 OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ Tento provozní řád byl schválen Radou obce dne 11.3.2015 vydán v souladu se zákonem č. 185/2001

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více