Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13. Střední průmyslová škola elektrotechnická MATURITNÍ ZKOUŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13. Střední průmyslová škola elektrotechnická MATURITNÍ ZKOUŠKA"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 Střední průmyslová škola elektrotechnická MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PÍSEMNÁ PRÁCE Plánovač letů Obor: M/001 ( /01) technické lyceum Třída: 4.F Školní rok: 2007/2008 duben 2008 Tomáš Jelínek

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Pardubicích, dne podpis

3 Zadání práce 1. Ve vývojovém prostředí Borland Delphi vypracujte aplikaci podle požadavků EBA a.s., provozovatele letiště Pardubice. Aplikace musí být kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows XP a pracovat v rozlišení pixelů. 2. Aplikace graficky zobrazí na časové ose plánovaný stav využití stojánky letiště až 15 letadly za den. 3. Aplikace bude shromažďovat informace o letech do Pardubic, důležité pro obslužné, řídící a technické služby letiště. 4. Aplikace musí být přehledná a jednoduchá na ovládání.

4 Anotace česky Aplikace byla vytvořena pro potřeby EBA a.s., provozovatele mezinárodního letiště Pardubice, a je využívána handlingovými agenty a členy technických služeb pro plánování letů. Přehledně graficky zobrazuje plánované lety do Pardubic a podrobné informace o nich vypíše do tabulek rozdělených pro určité skupiny zaměstnanců letiště Annotation English This application was built for using by EBA a. s., the operator of Pardubice international airport, and is used by handling agents and technical service crew for flight planning. It digestedly graphically displays scheduled flights to Pardubice and it writes down detail information about them into tables specified for various groups of airport employees.

5 Obsah PROHLÁŠENÍ AUTORA PRÁCE... 2 ZADÁNÍ PRÁCE... 3 ANOTACE ČESKY... 4 ANNOTATION ENGLISH... 4 OBSAH... 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ ÚVOD ORGANIZACE, ZABÝVAJÍCÍ SE LETECTVÍM PROVOZ LETIŠTĚ SITA HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY INSTALACE NÁPOVĚDA OKNO APLIKACE DATABÁZE LETIŠTĚ LETADLA A LETECKÉ SPOLEČNOSTI NASTAVENÍ ZÁLOHA A OBNOVA DAT PŘIDÁNÍ LETU HISTORIE AKCÍ TISK A OBNOVENÍ DATUM A ČAS ZÁLOŽKY ZÁLOŽKA GRAF ZÁLOŽKA TABULKA ZÁLOŽKA CELNÍCI PRAKTICKÁ TVORBA VLASTNÍ DATABÁZE CESTA K DATABÁZÍM SPUŠTĚNÍ JEDNÉ INSTANCE KÓDY VÝBĚR ADREAÁŘE PLÁNY DO BUDOUCNA ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ INFORMACÍ SEZNAM POUŽITÝCH ODBORNÝCH VÝRAZŮ SEZNAM PŘÍLOH Strana 5 z 31

6 Seznam použitých značek a symbolů EBA a. s. East Bohemian Airport a. s. MHz [megahertz] 1 MHz = 10 6 Hz Hertz je jednotka frekvence, 1 Hz je počet dějů za 1 s. Ve výpočetní technice udává počet operací vykonaných procesorem za 1 s. MB [megabajt] 1 MB = B Bajt je jednotkou počítačové datové kapacity px [pixel] obrazový bod IATA International Air Transport Association Mezinárodní asociace leteckých dopravců ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví Wine Wine Is Not Emulator Wine není emulátor PAX Anglická zkratka passengers cestující CGO Cargo náklad GPU Ground power unit pozemní zdroj energie SITA Societé International de Telecomunication Aeronautic Mezinárodní organizace leteckých telekomunikací Strana 6 z 31

7 1 Úvod Letiště Pardubice je regionální letiště se statutem veřejného mezinárodního letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem. Správu civilní části letiště vykonává od roku 1995 společnost East Bohemian Airport (EBA) a. s. Civilní provoz Pardubického letiště se neustále rozrůstá, rostou počty odbavených cestujících i přepraveného nákladu. Z tohoto důvodu již nebylo možné nadále plánovat celý letecký provoz v Pardubicích na koleně, a proto jsem byl požádán o vytvoření programu, který by nahradil zastaralé metody plánování a posunul tak Pardubické letiště o krok blíže směrem k větším českým letištím, jakými jsou Ostrava, Brno a Praha. Hlavním požadavkem zadavatele byla přehlednost a možnost uchování komplexních informací o jednotlivých letech. Abych mohl program maximálně přizpůsobit potřebám zadavatele, byl jsem během tvorby aplikace seznámen s provozem na letišti, pravidly leteckého provozu i s činností mezinárodních organizací, zabývajících se civilním leteckým provozem. 1.1 Organizace, zabývající se letectvím S koncem 2. světové války vznikla potřeba sjednocovat pravidla a značení mezinárodního leteckého provozu. Proto roku 1945 vznikla organizace Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA, která sdružuje více než 240 leteckých dopravců celého světa a stanovuje pravidla pro leteckou dopravu. Mimo jiných činností přiděluje třípísmenné kódy civilním letištím, dvojpísmenné kódy přepravcům a tříznakové kódy letadlům. Tyto kódy se však neshodují s označováním Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, která reguluje mezinárodní letectví a vydává podobné kódy, avšak čtyřpísmenné pro letiště, třípísmenné pro přepravce a čtyřznakové pro letadla. Je s podivem, že tyto kódy nebyly za více než půl století sjednoceny. Kódy ICAO se používají při podávání a zpracování letových plánů, zatímco kódy IATA se používají při komunikaci mezi letišti a dopravními společnostmi pro zasílání provozních zpráv, jako jsou informace o naložení letadla, počtu cestujících, pohybu letadla, popřípadě seznamy cestujících. Strana 7 z 31

8 1.2 Provoz letiště O provoz na letišti se stará několik skupin zaměstnanců. O komunikaci s posádkami letadel, leteckými dopravci a cestujícími i o odbavení se stará oddělení handlingu. Kontrolu vnášení zakázaných látek na palubu letadla a ostrahu letiště má na starosti bezpečnostní agentura. O pasovou kontrolu při letech mimo Evropskou unii se stará pohraniční policie a veškerou techniku kolem letadla, nakládku, plnění paliva a přistavení schodů zajišťuje skupina technických služeb. Dále je na letišti přítomna celní správa, která se stará o proclení zavazadel, nákladů a paliva na mezinárodních letech. Program byl původně vytvořen pouze pro potřeby handlingu a obsahoval jen základní informace, ale později byl rozšířen tak, aby uspokojil potřeby všech oddělení. Starší verze programu bez záložek a s omezenými funkcemi je ilustrována na obrázku 1. Obr. 1 Jedna z prvních verzí programu verze 1.2 Strana 8 z 31

9 1.3 SITA SITA je specializovaná síť pro posílání zpráv podobných u, jež nahradila dálnopisnou síť. Slouží ke komunikaci mezi společnostmi leteckého průmyslu (letecké společnosti, cestovní agentury, handlingové společnosti, cargo společnosti atd.) Zprávy posílané sítí SITA mají vždy přesně definovaný formát. Okem laika se jedná o nesrozumitelné shluky písmen. Příklad takové zprávy je na místě: MVT - LH3237/01.DADHE.PRG - AD1050/1102 EA1216 DUS - PX032. Pro laika tento nesrozumitelný text říká: letadlo společnosti Lufthansa na lince 3277 s označením letadla DADHE dne 1. v měsíci odlétlo z Prahy-Ruzyně, v 10,50 hod. začalo pojíždět a z vzlétlo v 11,02 hod., přílet do Düsseldorfu je očekáván ve 12,16 hod. Na palubě je 32 pasažérů. Zprávy o pohybu letadel jsou jen jedním z mnoha standardizovaných druhů zpráv v systému SITA, jiné informují například o převáženém nákladu či o cestujících na palubě letadla. Všechny tyto informace jsou samozřejmě v koordinovaném světovém čase (UTC), podle kterého létají všechna letadla na celém světě. Strana 9 z 31

10 2 Hardwarové a softwarové požadavky Aplikace je připravena pro počítače s operačním systémem Windows XP, ale lze ji spustit i na systémech Windows 98, 2000 a Millenium Edition. Pomocí nástroje Wine lze aplikaci spustit také na počítačích s operačním systémem Linux, ve kterém pracuje korektně, jen s drobnými grafickými nepřesnostmi. Operační systém MS-DOS aplikaci nepodporuje. S jinými operačními systémy (Windows Vista, Macintosh) nebyl program testován. Minimální požadavek na procesor je frekvence 100 MHz a ke spuštění je třeba operační paměť alespoň 32 MB. Toto je považováno za minimum, neboť na počítači s horšími vlastnostmi nebyl program testován. Program není náročný ani na místo na disku a i s plnou databází mu stačí 20 MB volného místa. Důležitou podmínkou je rozlišení monitoru alespoň px, jinak by se formulář nezobrazil celý. Strana 10 z 31

11 3 Instalace Instalace aplikace byla vytvořena v programu Inno Setup Compiler 5.2.2, který je volně ke stažení na internetu. Pomocí této aplikace byl vytvořen jednoduchý, ale profesionálně vypadající instalační program, který nejen rozbalí všechny potřebné soubory, ale dá uživateli možnost vytvořit zástupce v nabídce Start, na panelu rychlého spuštění či na ploše. Zástupce může být na ploše umístěn pro všechny nebo jen pro aktuálního uživatele. Uživatel si také může zvolit, zda nainstaluje celý program včetně prázdných databází, či jen aplikaci s nápovědou. Další kvalitou programu Inno Setup je možnost zapisovat během instalace do konfiguračních souborů. Tato možnost byla využita, aby byla do nastavení aplikace zapsána výchozí cesta k databázím. Další užitečnou vlastností je možnost zapsání kódu v jazyce Pascal, který se vykonává v různých obdobích instalace. Tento kód byl využit k přidání mé ové adresy, která po kliknutí otevře poštovního klienta s vyplněnou adresou na autora a předmětem zprávy. Dalším využitím kódu je zajištění nemožnosti spuštění procesů instalace a odinstalace a samotné aplikace současně. Strana 11 z 31

12 4 Nápověda Nápověda byla vytvořena v programu HelpMaker , který je také volně ke stažení. Program nabízí tvorbu nápovědy ve všech standardních formátech. Těmito formáty jsou html nápověda *.chm a *.htm, textová podoba *.rtf a nápověda systému Windows *.hlp. K Plánovači byla zvolena *.chm nápověda, neboť se zdá být nejpřehlednější a nabízí nejvíce možností. Byla zde snaha o přehledné členění nápovědy do kategorií a podkategorií podle toho, jak se s nimi uživatel setká. Byly přidány ilustrační obrázky z aplikace pro dobrou orientaci a hypertextové odkazy, aby bylo uživateli zrychleno hledání v nápovědě. Ke konci nápovědy jsou uvedeny řešení některých problémů, které sice nejsou předpokládány, avšak jejich výskyt nelze stoprocentně vyloučit, a kontakt na autora práce. Strana 12 z 31

13 5 Okno aplikace Po spuštění programu se uživateli ihned zobrazí okno hlavního formuláře. V horní liště jsou tlačítka pro vyvolání formulářů nastavení a zálohy a obnovení databáze uložených letů. Třetí tlačítko slouží k rozšíření lišty o tlačítka pro přístup k databázím. V pravé části lišty se nacházejí tlačítka nápovědy, informací o programu a tlačítka minimalizovat a zavřít, známá z prostředí Windows. Současnou podobu programu ve verzi 2.3 si můžete prohlédnout na obrázku 2. Obr. 2 Hlavní okno programu 5.1 Databáze Aplikace kromě hlavní databáze, ve které jsou uchovány veškeré informace o letech, využívá ještě databáze letišť, označení letadel a leteckých společností, které usnadňují zadávání informací o letu a zrychlují práci s aplikací. Strana 13 z 31

14 5.1.1 Letiště Na formuláři databáze letišť (na obrázku 3) se nachází tabulka s vypsanými informacemi z databáze letišť. Ta shromažďuje IATA a ICAO kódy, názvy letišť a kódy států podle normy ISO alpha-3, které jsou převáděny na jejich názvy. Z tohoto formuláře se pomocí tlačítek dají informace v databázi přidávat, mazat či upravovat. Upravovat se dají také dvojklikem na příslušný řádek, mazat lze také stiskem klávesy delete. Obr. 3 Formulář databáze letišť Editace informací o letišti se provádí na jednoduchém formuláři, kam uživatel vyplní čtyřpísmenný kód ICAO, třípísmenný kód IATA, název letiště a ze seznamu vybere zemi, ve které se letiště nachází. Formulář editace letiště je zobrazen na obrázku 4. Obr. 4 Editace informací o letišti Strana 14 z 31

15 5.1.2 Letadla a letecké společnosti Databáze letadel a databáze leteckých společností se zobrazuje v totožném formuláři. Jde pouze o seznam, který lze upravovat a který se posléze zobrazuje v rozbalovacím poli v okně editace letů. Formuláře jsou ilustrovány na obrázcích 5 a 6. Pokud je v textovém poli zadán text již existujícího řetězce, je aktivní tlačítko odebrat (-). Pokud text dosud není v databázi, je přístupné tlačítko přidat (+). Kliknutím na záznam se jeho text zkopíruje do editačního pole. Poté je možno jej odebrat bez vypisování celého textového řetězce. Obr. 5 Formulář databáze letadel Obr. 6 Formulář databáze leteckých dopravců Strana 15 z 31

16 5.2 Nastavení Formulář nastavení se vytváří při startu programu, neboť možnosti programu nejen upravuje, ale i ukládá a načítá do celé aplikace. Zobrazení tohoto formuláře se vyvolá stisknutím tlačítka nastavení v horním panelu hlavního okna programu. V tomto okně lze nastavit, podle jakého kritéria se budou řadit lety v tabulce a grafu. Na výběr jsou možnosti řazení podle času příletu a času odletu. Dále lze nastavit barvy grafu pro plánovaný, nabízený a schválený let a parametry poznámky dne. Jelikož program bude využívat více skupin uživatel z více počítačů, je důležité, aby fungoval na lokální síti. Proto je na formuláři nastavení k dispozici nastavení cesty k databázím. Problém by mohl nastat, pokud by do databáze byla ve stejnou chvíli odeslána data z několika různých počítačů. Tento problém jsem však nemusel řešit, neboť právo upravovat databázi má pouze oddělení handlingu. Ostatní skupiny mají k dispozici pouze upravenou verzi aplikace bez možnosti editace. Všechna výše jmenovaná nastavení se ukládají do konfiguračního souboru s názvem setting.dat. Formulář nastavení je vyobrazen na obrázku 7. Obr. 7 Formulář nastavení Strana 16 z 31

17 5.3 Záloha a obnova dat Formulář zálohy je jednoduchým formulářem, který obsahuje pouze dvě tlačítka a popisek, kdy byla naposledy provedena záloha. Formulář je vidět na obrázku 8. Tlačítkem zálohovat se celá databáze uloží do souboru board.bup a tlačítkem obnovit se po potvrzení, že uživatel chce akci provést, naopak databáze z téhož souboru načte. Doporučuje se provádět zálohu každý den, neboť se může stát, že pokud bude program násilně ukončen v době ukládání do databáze, poškodí se data. Soubor board.bup a board.dat jsou po záloze totožné. V případě problémů s načítáním a spouštěním stačí změnit příponu bup na dat a program bude i nadále fungovat. Během testování ani praktického použití k těmto problémům nedošlo, avšak nelze vyloučit, že při dlouhodobém provozu programu může tato situace nastat. Obr. 8 Formulář zálohy 5.4 Přidání letu Pod horní lištou vlevo se nachází tlačítko se symbolem červeného plus, které slouží pro přidání nového letu. To vyvolá formulář, zobrazený na obrázku 9, ve kterém uživatel vyplní všechny potřebné údaje. Je třeba vyplnit datum, číslo letu a časy příletu a odletu. Lety takzvané general aviation nemají číslo letu a proto se místo něj automaticky doplňuje mezera. Číslo letu totiž program považuje za identifikátor, podle něhož pozná, zda let existuje, nebo je v databázi pro něj rezervované pouze prázdné místo. Naopak u pravidelných charterových letů a linkové dopravy se stejné údaje opakují každý týden a pro ulehčení práce s opakovaným zadáváním byl vytvořen automatický opakovač až do zadaného data. Ten přidá do každého sedmého dne od prvního data totožný let. Tyto lety však nejsou nijak dále provázány a jejich případná editace se proto musí provádět v každém z nich. Letecká společnost, která chce uskutečnit let na Pardubické letiště, musí podat žádost o slot, což je časový úsek, po který bude letadlo stát v Pardubicích. Protože letiště Strana 17 z 31

18 nemá dostatečné kapacity na odbavování více letadel zároveň, musí často odmítnout časový úsek a nabídnout jiný a se společností se domluvit na kompromisu. Aby program byl připraven na plánování, udržuje v databázi čas nabízený i požadovaný, který se posléze stane i časem konečným. K odlišení plánujícího se a pevně daného letu slouží zaškrtávací políčko. Mnohdy se stává, že zaměstnanci letiště netuší, odkud letadlo přiletí, ani kam přesně bude pokračovat. Proto kromě možnosti zadat výchozí a cílové letiště kódy IATA nebo ICAO existuje možnost zadat pouze zemi místo letiště. Do databáze se ukládá pouze ICAO kód, a proto pokud je zadána pouze země, do databáze se zapisuje její ISO alpha-3 kód s předřazenou nulou. Dalšími zadávanými položkami jsou informace, zda bude letadlo plněno palivem, jakým množstvím a jak bude palivo zaplaceno. Dále, bude-li požadovat GPU, což je pozemní zdroj elektrické energie, který letadlo využívá, pokud při stání potřebuje elektřinu a nechce či nemůže mít zapnuté motory k její výrobě. Některá letadla mají zabudované vlastní schody ve dveřích či ocasní části, jiná potřebují schody po příletu přistavit. Pro zaznamenání potřeby pojízdných schodů slouží další políčko. Nákladní lety mohou požadovat vysokozdvižnou plošinu pro nakládku do vysokých prostor. I tato možnost zde může být zaznamenána. Dvojice políček, označené cestující a cargo, označují požadavek na odbavení cestujících a nákladu na příletu a na odletu. Všechna výše zmiňovaná políčka mají tři polohy. Prázdný čtvereček znamená, že příslušející položka nebude požadována, symbol odškrtnutí značí, že požadována bude. Pokud není se společností dohodnuto, zda položku bude vyžadovat, políčko může být začerněné. Délka odbavení označuje dobu odbavení cestujících před plánovaným odletem letadla. Prázdné pole pod délkou odbavení slouží jako krátká poznámka pro pracovníky technických služeb. Velké pole přes šířku formuláře je určeno pro libovolné další poznámky týkající se tohoto letu. Strana 18 z 31

19 Obr. 9 Okno přidání / editace letu 5.5 Historie akcí Vedle tlačítka pro přidání letu jsou umístěna tlačítka zpět a vpřed, pomocí nichž lze vrátit chybně uskutečněnou akci. Podobná tlačítka jsou známá z mnoha aplikací, avšak v Plánovači zůstávají akce historie přístupné a po restartu aplikace. Toho jsem dosáhl pomocí ukládání akcí do souborů undo.dat a redo.dat. Každá provedená akce se tedy zapíše do prvně jmenovaného souboru a pokud je stisknuto tlačítko zpět, přepíše se do souboru druhého. Tyto soubory by časem narostly do velkých rozměrů i přesto, že by byly téměř bez využití. Proto je vedle tlačítek zpět a vpřed ještě tlačítko pro smazání této historie, které vyprázdní oba výše jmenované soubory. 5.6 Tisk a obnovení Na pravé straně formuláře jsou dále umístěna tlačítka pro tisk celého formuláře a znovu-načtení dat z databáze, pokud byla ručně přepsána. Strana 19 z 31

20 5.7 Datum a čas Pod zmiňovanými tlačítky se na každé straně formuláře nachází tlačítka pro posunutí na předchozí a další den. Tento přechod se na kartách tabulek dá provést stiskem klávesy vlevo respektive vpravo. Přejít na libovolný den lze také pomocí kalendáře umístěného v pravém dolním rohu. Datum aktuálně zobrazovaného dne je označeno uprostřed formuláře, mezi šipkami. Aktuální čas se nachází vpravo nad kalendářem. Tento čas je řízený systémovým časem počítače a proto jeho přesnost a časové pásmo závisí na uživateli aplikace. 5.8 Záložky Pod tlačítky se nacházejí 3 záložky. Na první se nachází grafické zobrazení naplánovaných letů a na dalších dvou jsou umístěny přehledné tabulky určené pro členy technických služeb a celní správy. Pro všechny záložky je společná poznámka. Mezi záložkami lze přepínat kombinací CTRL+TAB a opačným směrem stiskem kláves CTRL+SHIFT+TAB Záložka graf Na kartě grafu se nachází grafické zobrazení jednotlivých letů. Každý let je vyznačen pruhem určité barvy, popřípadě čtverečkem označujícím začátek odbavování letu. Pruh umístěný uprostřed řádku označuje dohodnutý let, ve vrchní části časy požadované dopravcem a ve spodní části jsou znázorněny časy nabízené letištěm. Při pohybu kurzoru nad oblast letu se ve spodní části formuláře zobrazí základní informace o letu. Vedle nich se nachází poznámka dne, do které si uživatel zapisuje důležité údaje pro celý den (např. uzavření letiště pro civilní provoz, přítomné brigádníky nebo poznámky, které si vyměňují zaměstnanci různých směn). Tuto záložku nejčastěji využije oddělení handlingu, a proto jsou zde letiště vypsány kódy letiště podle parametrů IATA, které handling užívá nejčastěji. Mimo nich se za pomoci databáze letišť zobrazuje i název letiště. Pokud byl zadán pouze stát, nikoliv konkrétní letiště, zůstane pole pro kód prázdné a místo názvu letiště se zobrazí název země. Strana 20 z 31

21 Nalevo od grafu jsou umístěna tlačítka se symbolem červeného X pro smazání letu, vedle jehož řádku je tlačítko umístěno a tlačítko se zeleným symbolem odškrtnutí, které vyvolá formulář editace letu, jenž je shodný s formulářem přidání letu. Pokud je zobrazován současný den, vykreslí se přes graf červená linie, Obr. 10 Graf Záložka tabulka Tato karta slouží převážně pro členy technického oddělení a proto na ní jsou zobrazeny informace o palivu a technických prostředcích. IATA kódy letiště jsou nahrazeny kódem ICAO, které jsou pro techniky důležitější. Pokud byla jako místo odletu a příletu zvolena pouze země, zobrazí se její kód podle normy ISO alpha-3. Informace o označeném letu se zobrazují také v levé dolní části aplikace. Pohybovat se v tabulce lze pomocí šipek nahoru a dolů, šipkami vlevo a vpravo se posouvá datum na další den. Klávesou DELETE se let smaže a dvojklikem na příslušný řádek se vyvolá okno editace letu Záložka celníci Kromě zobrazovaných údajů je tato záložka shodná s předchozí. Pracovníci celní správy však potřebují znát země, nikoliv letiště, odkud a kam letadlo letí. Dále se jich týkají informace o palivu, cestujících a nákladu. Klávesové příkazy jsou shodné s příkazy záložky tabulka. Strana 21 z 31

22 6 Praktická tvorba Během tvorby aplikace bylo třeba řešit několik problémů. Jak vytvořit databázi, jak k ní zajistit jednotlivé přístupy a přitom ponechat možnost přistupovat k souborům po síti a jaká data do databáze ukládat 6.1 Vlastní databáze Jelikož jsem aplikaci začal tvořit v polovině třetího ročníku a o databázových aplikacích jsem se dozvěděl až v ročníku čtvrtém, musel jsem si vypomoci jiným způsobem, než užitím standardních postupů. Proto jsem vytvořil vlastní typy proměnných záznamového typu a jejich pole, které obsahuje záznamů (po 2 roky každý den 15 letů). Aby uložený soubor s databází nezabíral příliš mnoho místa, neukládá záznamy o letu, jehož číslo má nulovou délku. Tudíž i lety bez označení mají v čísle letu alespoň jeden znak. Tímto znakem je mezera. Ostatní databáze nemají pevně danou velikost a tudíž mohou obsahovat libovolné množství dat. Nepředpokládám ovšem více než záznamů. Proto jsem délku databází omezil maximální hodnotou typu Word a ušetřil tak pár bajtů místa v paměti. 6.2 Cesta k databázím Při startu programu se ze souboru nastavení načte cesta k databázím. Pokud není adresa zadána, nastaví se cesta k adresáři aplikace. Pokud je cesta zadaná chybně, nebo v adresáři aplikace neexistují soubory databáze, zobrazí se formulář nastavení a nelze jej zavřít, dokud nebude zadána správná cesta. Pokud by byl adresář i přes výzvu k nastavení cesty uzavřen, příkazem halt se okamžitě ukončí celá aplikace. 6.3 Spuštění jedné instance Pokud je již aplikace spuštěna a uživatel se ji pokusí spustit podruhé, nevytvoří se její nová instance, ale původní spuštěná aplikace se přesune do popředí. To zajišťuje tato část kódu, vyvolaná ještě před inicializací aplikace. Strana 22 z 31

23 CreateMutex(nil, false, 'PLÁNOVAČ'); if GetLastError = ERROR_ALREADY_EXISTS then begin ShowWindow(FindWindowW(nil, 'PLÁNOVAČ'), SW_MINIMIZE); ShowWindow(FindWindowW(nil, 'PLÁNOVAČ'), SW_RESTORE); Halt; end; Tento útržek kódu se pokusí vytvořit kritické vlákno, ke kterému nelze vícekrát přistupovat. Poté zjistí poslední chybu odeslanou systému a pokud se vytvoření vlákna nepovede a chyba zní: Vlákno již existuje, zjistí, že je aplikace již spuštěná, minimalizuje původní aplikaci a opět ji obnoví, aby se dostala do popředí, a současnou aplikaci ukončí. aplikace. Toto je důležité, aby uložené změny nebyly omylem přepsány z druhé instance 6.4 Kódy Zaměstnanci letiště mnohdy nevědí, odkud letadlo přiletí a kam bude pokračovat. Jindy, ač existují tabulky, nemohou nalézt jeden z kódů a proto musí použít jiný. Proto jsem přemýšlel, zda ke každému letu uložit veškeré informace o letišti, či jen jeden kód. Z důvodu minimalizace databáze jsem se rozhodl pro použití jediného kódu a to kódu ICAO, jelikož kód IATA není přidělován všem letištím. Pokud je zadán pouze stát, doplní se před jeho ISO alpha-3 označení znak 0, pro rozpoznání, že jde o kód státu. Tak celý kód získá délku čtyř znaků, stejně jako má kód ICAO. Pokud není v databázi kód ICAO a letiště je zadáno kódem IATA, umístí se před tento kód znak 1. Tím opět řetězec nabude délky čtyř znaků a je rozlišitelný od ostatních kódů. 6.5 Výběr adresáře Jelikož v Delphi není standardně komponenta, která by vyvolala formulář pro výběr adresáře, hledal jsem podobné komponenty na internetu. Po odzkoušení několika příkladů jsem se rozhodl načerpat z nich znalosti a vytvořit vlastní formulář. Ten je sestaven ze Strana 23 z 31

24 standardních komponent (tlačítka, rozbalovací pole, textové pole) a komponenty TShellTreeView, která zobrazí stromovou strukturu disku. Výsledný formulář (obr. 11) můžete porovnat s komponentou pbfolderdialog (obr. 12), která se nejvíce přibližovala mým představám. Tato komponenta z dílny dánské společnosti Bak-O-Soft vypadá jako komponenta pro výběr adresáře, kterou používají mnohé aplikace, avšak je distribuována jako shareware, volně pro domácí použití a nesmí být užita v programu, který je dále distribuován. Na této komponentě mi také nevyhovovalo, že nelze zapsat adresu ručně a mnohdy tím urychlit práci. Obr. 11 Formulář pro volbu cesty k databázím Obr. 12 Komponenta pbfolderdialog Strana 24 z 31

25 7 Plány do budoucna Již v současné době pracuji na vytvoření odbavovacího systému a jsem téměř hotov s jednoduchým vizuálním informačním systémem pro letiště Pardubice. Rád bych tyto tři aplikace propojil v jeden celek a nadále jej rozvíjel. Také bych v budoucnu chtěl vytvořit adresář a klient pro odesílání zpráv po síti SITA využívané ke komunikaci mezi letišti a leteckými společnostmi a také jej zakomponovat do této práce. K tomuto zprávovému klientovi bych přidal předdefinované zprávy, které by se automaticky doplňovaly pro každý let. V prvé řadě však chci využít nových znalostí z hodin aplikace výpočetní techniky a převést současný jednoduchý databázový systém, který jsem si pro tuto aplikaci vytvořil, do nějaké běžně využívané formy. Tím bych také umožnil využití aplikace po neomezeně dlouhou dobu bez rizika velké náročnosti na výkon počítače. Strana 25 z 31

26 8 Závěr Během tvorby této aplikace jsem se naučil mnoho nového. Převážně jsem se začal zabývat prací se soubory a to jak textovými, typovými i konfiguračními. Přemýšlel jsem i o užití komponent pro vytváření komprimovaných archivů, ale dat je relativně malé množství a neshledal jsem jejich využití opravdovým přínosem. Strana 26 z 31

27 Seznam obrázků Obr. 1 Jedna z prvních verzí programu verze Obr. 2 Hlavní okno programu...13 Obr. 3 Formulář databáze letišť...14 Obr. 4 Editace informací o letišti...14 Obr. 5 Formulář databáze letadel...15 Obr. 6 Formulář databáze leteckých dopravců...15 Obr. 7 Formulář nastavení...16 Obr. 8 Formulář zálohy...17 Obr. 9 Okno přidání / editace letu...19 Obr. 10 Graf...21 Obr. 11 Formulář pro volbu cesty k databázím...24 Obr. 12 Komponenta pbfolderdialog...24 Strana 27 z 31

28 Seznam použité literatury a zdrojů informací [1] Bak-O-Soft - software for business and fun [online]. [2007], 14. února 2008 [cit ]. En. Dostupný z WWW: <http://bak-o-soft.dk/>. [2] General aviation - Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [2008], 27 February 2008 [cit ]. En. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/general_aviation>. [3] IATA - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [2008], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/iata>. [4] IATA kód letiště - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [2008], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/iata_k%c3%b3d_leti%c5%a1t%c4%9b>. [5] ICAO - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [2008], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/icao>. [6] ICAO kód letiště - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [2008], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/icao_k%c3%b3d_leti%c5%a1t%c4%9b>. [7] Inno Setup [online]. c , March 10, 2008 [cit ]. En. Dostupný z WWW: <http://www.jrsoftware.org/isinfo.php>. [8] Welcome to Wizacc [online]. c [cit ]. En. Dostupný z WWW: <http://www.vizacc.com/>. [9] Borland Software Corporation. Delphi Help. [s.l.] : [s.n.], [10] EBrána s. r. o. Letiště Pardubice [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.airport-pardubice.cz/>. [11] JELÍNKOVÁ, Martina. Využití informačních technologií na Mezinárodním letišti Pardubice. [s.l.], s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Renáta Máchová. [12] ŠINDELÁŘ, Jan. Živě.cz - Tipy a triky v Delphi, díl 7. [online]. [2001] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zive.cz/default.aspx?section=21&server=1&article=102783>. Strana 28 z 31

29 Seznam použitých odborných výrazů EBA a. s. (strany 3, 4, 6, 7, 10, 17, 22) Společnost provozující civilní letiště Pardubice General aviation (strana 17) General aviation, neboli všeobecné letectví je jednou ze dvou kategorií civilního letectví. Do všeobecného letectví patří veškeré soukromé i komerční lety kromě vojenských a pravidelných letů. Handling (strany 4, 8, 9, 16, 20) Oddělení letištního personálu, starající se o odbavení posádek a cestujících a zajišťující služby pro posádky. Charterové lety (strana 17) Charterové lety jsou lety provozované za účelem dopravy klientů osoby, pronajímající si letadlo. Na tyto lety nelze zakoupit letenku. IATA kódy (strany 6, 7, 14, 18, 20, 21, 23) Třímístné kódy, které se používají pro označení letišť v letových řádech aerolinek, rezervačních systémech, označení zavazadel apod. Tyto kódy přiděluje Mezinárodní asociace leteckých dopravců ICAO kódy (strany 6, 7, 14, 18, 21, 23) Každé letiště na světě má od Mezinárodní organizace pro civilní letectví přiděleno jednoznačné čtyřmístné označení, tzv. kód letiště. Tyto kódy se používají ve veškeré oficiální dokumentaci, komunikaci, leteckých mapách apod. Kód letiště podle ICAO má systematickou strukturu: čtyřmístné označení je ve tvaru SSLL, kde SS je označení státu a LL je označení letiště v daném státu. i kódy zemí jsou přidělovány systematicky: první písmeno označuje část země, druhé písmeno pak v příslušné části označuje jeden stát. Strana 29 z 31

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe.

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Nová verze aplikace Apstr se spouští prostřednictvím aplikace Isas, v záložce Pracovní stůl moje spisy. Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Označí si spisy, ve kterých

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií Softwarový nástroj pro tvorbu a správu genealogických dat Manuál pro uživatele Bc. František Hlaváček Součást

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT www.g-soft.wz.cz OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU... 3 1.1 POPIS PROGRAMU... 3 1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.3 INSTALACE... 3 2 OBSLUHA PROGRAMU...

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start VY_32_INOVACE_In 6.,7.02 Anotace: V prezentaci se žák seznámí s hlavním panelem. Pozná jeho základní části, snadné spuštění, oznamovací oblast. Dále se žák

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více