Julínkova past. Co je v zákonech špatně: Zákon o VZP:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Julínkova past. Co je v zákonech špatně: Zákon o VZP:"

Transkript

1 Julínkova past Jedna z věcí, která v současnosti rozděluje českou veřejnost a zesiluje znechucení české veřejnosti z politiků, je koncept zdravotní reformy. Obtěžuje všechny: pacienty i lékaře (i když zákon stanoví, že výnos poplatků přísluší lékařům). Julínek vyřadil ze seznamu hrazených léků řadu levných preparátů a posílil úhradu u dražších. Julínek a jeho melody boys nevyřešili jediný problém našeho zdravotnictví. Poplatky jsou protiústavní a v nesouladu s evropskými předpisy a s mezinárodními pakty na ochranu práv dítěte. Podívejme se nejdříve na potíže VZP. Její problémy se nezmenšily. Přetrvává 1) Deficitní hospodaření 2) Špatná správa peněz zdravotního pojištění 3) Absence odpovědnosti při správě veřejných financí 4) Systém organizace zdravotnictví nahrávající korupci Co je způsobuje: Špatné zákony - č. 551/1991 Sb. O Všeobecné zdravotní pojišťovně, - č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotním pojištění - č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění Co je v zákonech špatně: Zákon o VZP: Veřejné zdravotní pojištění patří do soustavy veřejných financí i dle Maastrichtské smlouvy a smluv navazujících. Veřejné zdravotní pojištění je v podobě jakou u nás máme zdravotní daní. Zákon o pojistném na zdravotním pojištění stanoví sazbu, kterou každá výdělečně činná osoba musí ze svých příjmů odvádět na zdravotní pojištění. Podobným způsobem jako je tomu u daní. 110 miliard korun veřejného zdravotního pojištění s nimiž běžně VZP hospodaří není pod řádnou veřejnou kontrolou. Způsob správy vybraných prostředků zdravotního pojištění je v rozporu s principy demokratického právního státu, podle nichž musí o prostředcích vybraných od občanů na daních a odvodech rozhodovat Parlament přímo zvolený občany. (Princip nepřijatelnosti zdanění bez možnosti rozhodování o správě vybraných peněz nebo alespoň spolurozhodování prostřednictvím volených zástupců. Kvůli porušování tohoto principu tzv. čajovou daní vybíranou v amerických koloniích, jejichž obyvatelé neměli zastoupení v Parlamentu v Londýně, se tehdejší kolonisté vzbouřili a vyhlásili Deklaraci nezávislosti. V České republice je situace taková, že každý občan, který má příjmy (z platu, ze mzdy, nebo z podnikání) musí platit zdravotní pojištění (zdravotní daň). Vybrané zdravotní pojištění na rozdíl od sociálního pojištění (na důchody, na nemocenskou a na podpory v nezaměstnanosti) nejde do státního rozpočtu, který je pod kontrolou parlamentu. Zdravotní pojištění vybírají přímo zdravotní pojišťovny (tedy VZP, a ostatní zdravotní pojišťovny) a hospodaří si s ním. Kontrola jejich hospodaření ze strany Parlamentu je ovšem velmi omezená. Zatím co o utrácení peněz vybraných na daních a sociálním pojistném rozhoduje občany volený Parlament takto: Peníze z daní a sociálního pojistného jsou soustředěny ve státním rozpočtu.

2 Sněmovna rozhoduje o tom za co budou utraceny. Část daní se sice oddělí ve prospěch místních samospráv (obce, kraje), ale i o nich rozhodují přímo volení zástupci lidu v zastupitelstvech. O zbytku peněz rozhodují přímo volení poslanci. Státní rozpočet je Parlamentem projednáván ve třech čteních, během nichž Parlament může rozhodovat o rozdělení peněz na různé účely. Poslanci ve druhém čtení mohou podávat pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu a přesouvat peníze z jednotlivých kapitol. Mohou hlasováním ve třetím čtení vzít peníze, které vláda navrhla dát na tanky, a dát je třeba na školy. Rovněž mohou rozhodnout o tom, že v tom konkrétním roce bude spravována škola např. v Plzni, která potřebuje opravu, a ne škola v Písku, která již opravena byla. Mandatorní výdaje jsou lépe spravovány ve státním rozpočtu, než v odděleném fondu jako je tomu u zdravotního pojištění. U sociálního pojištění, které je přímo napojeno na státní rozpočet nevznikají problémy se splatností např. důchodů. I Když byl před změnami zákonů o sociálním zabezpečení důchodový systém nějaký čas v deficitu, tak důchody chodily včas, protože je možné na dorovnání použít peníze z rozpočtu. Naopak, když je nyní na důchodovém účtu přebytek, tak Sněmovna může rozhodnout, jestli dá změnou zákona více peněz důchodcům, nebo jestli dá peníze na jiný účel, když si předtím stát na důchodce půjčoval z jiných částí rozpočtu. I když tento systém není dokonalý, tak je lepší než systém správy peněz ve VZP. V zákoně o VZP je stanoveno, že VZP hospodaří v rámci rozpočtu. Rozpočet je zákonem členěn na tyto fondy: Základní fond - z něho je hrazena zdravotní péče Rezervní fond - z něho se čerpá v době deficitu, nebo v době epidemií, kdy jsou zvýšené výdaje Provozní fond - z něho je hrazen provoz pojišťovny (zaměstnanci, budovy VZP atd.) Pojišťovna může, ale nemusí tvořit fond prevence. - z něho mají být hrazeny preventivní programy jako např. program preventivních vyšetření prsu (mamografie) apod. Většina peněz je však utrácena na akce jako IZIP, které realizují firmy různým způsobem napojené na členy správní rady, nebo spřátelené firmy. Tomuto fondu se přezdívá fond korupce. Další známé akce jsou Mořský koník v jehož rámci vozila VZP děti na rekreace k moři. Ceny zájezdů byly předražené. Dodavatel byl vybrán bez řádného výběrového řízení. (problém ovšem je, že na VZP se donedávna nevztahoval zákon o zdávání veřejných zakázek). V zákonu není stanoveno, jaký je procentní podíl uvedených fondů na celkovém rozpočtu VZP. V zákoně je pouze uvedeno, že v rezervním fondu má být 1,5% ročního obratu základního fondu. Procentní podíl základního fondu není definován v zákoně. Provozní fond - v zákoně je uvedeno, že se plní přídělem ze základního fondu. Jeho výše není stanovena v zákoně, ale vyhláškou MF. Vyhláška je upravována fakticky podle požadavků VZP. Vyhláška vždy byla vydána tak, jak VZP potřebovala. Nikdy nebylo řečeno, že dostanou méně, protože je deficit, tak s tím nějak musí vyjít. To je sen každého správce veřejných peněz. zdravotně pojistný plán (tak se nazývá rozpočet VZP dále jen rozpočet)

3 Sněmovna jej schvaluje jen v jednom čtení v bloku zpráv a ostatní. Poslanci nemají možnost přesouvat peníze z provozního fondu (stavby paláců) do fondu na zdravotní péči. Proto VZP platí se zpožděním jen zdravotnickým zařízením a nikoli třeba firmě IZIP, nebo stavebním firmám, které staví její paláce. Není li rozpočet schválen nic se neděje. VZP hospodaří podle rozpočtového provizoria, které je ve výši původního návrhu a není ničím omezena. Rozpočet není rozepsán na položky za něž má být utracen. základní fond není rozdělen např. na výdaje na léky, na spotřební zdravotní materiál, na péči praktických lékařů, na péči v nemocnicích, na péči u specialistů. Neobsahuje seznam smluvních zdravotnických zařízení, kterým je placeno za péči, natož údaje o počtu lůžek, přístrojů jejich rozmístění v ČR a pod, které VZP nasmlouvala pro své pojištěnce (u ostatních pojišťoven je tomu stejně). Jinak řečeno rozpočet je cár papíru na němž je napsáno, že VZP plánuje utratit tolik a tolik miliard jak to ať necháme na nich. Kuriózní je členění provozního fondu. Výdaje nejsou členěny na jednotlivé investiční akce, jako je tomu u státního rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2006 byl provozní fond ve výši 4,3 miliardy. V položce ostatní bylo plánováno utratit 1,3 miliardy. Bez rozepsání jednotlivých akcí jsou zde plánovány výdaje na: o reklama o propagace o reprezentace o akce KLIENT (nebylo uvedeno co to je) o obměna hardware a software o náhradní díly o Systém tvorby rozpočtu VZP a jeho schvalování je třeba v zákoně změnit, aby fungoval podobně jako státní rozpočet. Největší problém však je, že VZP není ze svého hospodaření odpovědná. Ředitele pojišťovny sice volí a odvolává Sněmovna, ale na návrh správní rady. Bez návrhu správní rady Sněmovna nemůže řediteli VZP ani uložit úkol! V správní radě má Sněmovna jen 1/3 zástupců. Jen 1/3 členů (10 z 30) volí sněmovna. Třetinu jmenuje vláda. Třetina členů jsou zástupci zaměstnavatelů. Dříve bylo v zákoně napsáno zástupce organizace zaměstnavatelů zřízené zvláštním zákonem. Takové organizace jsou 2 : Hospodářská komora a Agrární komora. Ani HK ani AK nikdy ve správní radě neměla žádného zástupce. Celou dobu tam sedí podivné figury z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Což je občanské sdružení a nikoli organizace zřízená zákonem. Předseda správní rady JUDr. Schwarz tam byl za ně. Je nutné změnit zákon tak, aby členem orgánu VZP nemohl být z důvodu střetu zájmů nikdo, kdo je dodavatelem zboží a služeb VZP. (to byl pozměňovací návrh poslance KSČM M. Opálky). VZP a její hospodaření je třeba dostat pod veřejnou kontrolu. Správní rady by měla být složena takto: - 10 zástupců vlády jmenuje a odvolává vláda

4 - 20 zástupců Sněmovny volí a odvolává Sněmovna při dodržení principu poměrného zastoupení. (rovněž pozměňovací návrh M. Opálky). Ředitel VZP by měl být volen a odvoláván Sněmovnou dle vůle Sněmovny. Nikoli na návrh Správní rady. jinak je ředitel vůči Sněmovně fakticky neodpovědný. (další pozměňovací návrh M. Opálky). Změna zákona je projednávána v rámci zákona o změně zákonů v oblasti zdravotního pojištění (spolu se zákonem o pojistném a zákoně o zdravotním pojištění). Je to na této schůzi Sněmovny. Problém odpovědnosti ředitele je třeba mít na zřeteli i nyní po personálních změnách. Proto, aby si Sněmovna mohla volně vybrat a nebyla vázána návrhem této zkorumpované správní rady. Fakt, že VZP byla tak dlouho personálně zabetonovaná souvisel i s tím, že zdravotnická zařízení mají smlouvy na dobu určitou. o jejich obnovení rozhoduje VZP. Podle zákona 48/1997 musí být před uzavřením smlouvy výběrové řízení. Jeho výsledek však nebyl po celá léta pro VZP závazný; o obnovení smluv rozhoduje ředitel VZP, který má obrovskou moc. Když nějaký poslanec dělá šéfům VZP problémy, tak si zjistí kdo je ošetřující lékař poslance. Tomu VZP pohrozí neobnovením smlouvy nebo na něj uvalí velké regulační srážky. lékař se obrátí o pomoc na poslance. Ten vyvolá jednání s vedením VZP, které mu samozřejmě vstřícně vyhoví ovšem poslanec výměnou přestane dělat potíže. tento problém by vyřešilo, kdyby zdravotnická zařízení dostala místo smluv na dobu určitou trvalý smluvní vztah vypověditelný z důvodů uvedených v zákoně (špatné léčby postup non lege artis, podvod, apod.). Pokud zákon o VZP odpovídajícím způsobem nezměníme, tak se nemůžeme divit, že VZP platí 150 milionů ročně do firmy poslanců, kteří sedí ve Správní nebo dozorčí radě. nebo že VZP prodá svoje auta firmě napojené na jiného člena správní rady, aby si je poté od této firmy za drahé peníze pronajala. pak se také nemůžeme divit, že VZP má v každém okresním městě jeden z nejdražších paláců ve městě. Je palác Flóra, kde je centrála VZP stál 2 miliardy. VZP na svůj provoz ročně utratí 4 miliardy. Prakticky tolik, jako stát dává na celou kulturu. Zákon o pojistném na zdravotní pojištění: České zdravotnictví je podfinancované (A krom toho ještě špatně hospodaříme s tím co máme viz dále). V ČR je zdravotní péče poskytována ve stejné kvalitě jako v SRN. V roce 2003 vydala Německá lékařská komora analýzu zdravotní péče v ČR. ta je výsledkem dvouletého zkoumání poměrů v našich nemocnicích. Výsledek: Česká medicína je identická s německou. používáme stejné léky a stejné zdravotnické materiály jako v Německu. Používáme stejné diagnostické a léčebné postupy jako v Německu. máme stejné přístroje, ale máme ji v přepočtu a obyvatel více než v SRN!!! Což dokládá i marketingová studie firmy Siemens, podle níž je přístrojové vybavení českých nemocnic v průměru o 2 roky modernější než v Německu. Do Německa nám však utíkají lidé, kteří s nimi umí pracovat, takže z přístrojů se stává nejdražší nábytek na světě!!! Bez lidí, kteří je umí obsluhovat a umí vyhodnotit co je na snímcích a jaká je to choroba, jsou přístroje k ničemu. Na stejnou péči však dáváme méně peněz.

5 výdaje na zdravotnictví: celkové veřejné ČR 7,1% 7,% HDP Německo 10% HDP 9,1% HDP Francie 9,4% 8,5% HDP Průměr EU-15 9,1% 8,4% HDP V absolutním vyjádření (USD přepočítané paritou kupní síly/osoba): ČR 1.250,- Německo 2.631,- Francie 2.470,- Průměr EU-15 2,097,- Při přepočítání směnným kurzem jsou výdaje na hlavu v Německu 8x vyšší než v ČR. za stejnou péči. Důvod: Odvod pojistného z mezd a platů (13,5%)je u nás podobný jako v zemích EU. Problém je OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) a u státních pojištěnců. OSVČ: Ve většině zemí EU-15 to funguje tak, že zisk živnostníka, právníka, nebo jiné OSV%C se dělí na dvě části. jako jeho osobní příjem se počítá 60% zisku (rozdíl mezi příjmy a výdaji). z této části jsou placeny odvody na zdravotní a sociální zabezpečení. Ze zbývajících 40% se odvody neplatí. To je zisk, který se jen zdaňuje. V ČR je poměr mezi složkou ze které se odvádí pojistné a ziskem, který se jen daní přesně opačný. Ztráta cca 2 miliardy ročně. Pozměňovací návrh E. Zemana navrhoval zvýšit vyměřovací základ pro odvod pojistného ze 40 na 50%. Státní pojištěnci: Za důchodce, děti a nezaměstnané platí pojistné stát. Jde o 5,8 milionu osob (60% populace). Stát za ně do zdravotního pojištění ze státního rozpočtu pošle letos 33 miliard. (21% příjmů zdravotního pojištění) Výdaje na zdravotní péči o tyto osoby stály např. v roce miliard. (62% výdajů). Problém je v nastavení sazby vyměřovacího základu. Pojistné za státní pojištěnce tj 438 kč to je 13% z částky uvedené v zákoně jako vyměřovací základ 3.250,- Kč (méně než životní minimum). V zákoně je napsáno, že vláda může tuto částku valorizovat o inflaci. V posledních 2 letech byla částka zvýšena tak, že měsíční pojistné je cca 450 Kč. Průměrný měsíční odvod zaměstnance je cca 2.200,- Kč. Mzdy každoročně rostou (začátkem roku 2008 se uvádí 22 tis. Kč). Živnostníkům se každoročně zvyšuje vyměřovací základ. Jen vyměřovací základ pojistného za státní pojištěnce již od roku 1992 stagnoval. Vláda každý rok přidávala tak 2,50,- Kč na hlavu. tedy v řádu stamilionů (z 33 miliard). Proto máme zdravotnictví trvale podfinancované, i když celkově do zdravotnictví plyne dostatek peněz. A proto opakovaně vznikají dluhy ve VZP kde je nejvíce státních pojištěnců. Řešením je navázat vyměřovací základ a tím i pojistné za státní pojištěnce na průměrnou mzdu v národním hospodářství.

6 ČLK navrhovala definovat vyměřovací základ státních pojištěnců jako 30% průměrné mzdy v předchozím roce. Do návrhu zákona se to dostalo jako 21% z průměrné mzdy v předchozím roce. Už to přinese pokrok. Jak každoročně rostou mzdy, tak by peníze na pojistné za státní pojištěnce vzrostly každoročně o miliardy. Ve verzi vládního návrhu jsou to asi 2 miliardy na příští rok. Byly tam pozměňovací návrhy na 22%, 23%, 24% a 25%. Každé procento by bylo dobré, V příštím roce by každé procento znamenalo 1,73 miliardy.navázání vyměřovacího základu na růst mezd přineslo 7 miliard korun navíc. To Julínkovci zrušili. Státní kasa snížila výdaj, ale evropská kritéria zahrnují i pojišťovny. Zákon o veřejném zdravotním pojištění: Podle tohoto zákona protékalo zdravotnictvím za poslední léta ročně přes 155 miliard Kč. Nejsou žádná pravidla respektive pravidla jsou taková, že z každého pravidla je mnoho výjimek. V praxi je výsledkem chaos. Systém úhrad zdravotní péče: - způsob úhrady se dohoduje na každé pololetí v tzv. dohodovacím řízení (zástupci pojišťoven, nemocnic, a ambulancí). To co se dohodne by podle zákona mělo být předloženo zdravotnickým zařízení ve formě dodatku ke smlouvě. - Jedná se v segmentech: o nemocnice o praktičtí lékaři o ambulantní specialisté o laboratoře o rehabilitace Někdy je dohoda uzavřena jindy není dohoda. v takovém případě má MZ způsob úhrady a výši úhrady stanovit vyhláškou. Problém je, že i když je dohoda, nebo i když MZ vydá vyhlášku (což nebývá vždy), tak pojišťovny si uzavírají dodatky v rozporu s dohodu nebo vyhláškou. Některá zdravotnická zařízení mají lepší smlouvy než jiná. Letos platí vyhláška 50/2005 Sb. Podle ní může zdravotnické zařízení provést 103% (ve finančním vyjádření) výkonů než loni a tyto peníze by mělo dostat zaplaceno. Co udělá navíc má dostat zaplaceno jen ze 75%. Pokud překročí objem předepsaných léků o více než 3% meziročně, tak by mělo dostat regulační srážku (pokutu). 98% nemocnic dodnes nemá podepsán dodatek ke smlouvě. Některé nemocnice však mají dodatky a kupodivu výhodnější než říká vyhláška. Mohou udělat až o 25% více péče. A tudíž dostanou více peněz. Řešením je uzákonit jen jeden způsob úhrady platný v příslušném období pro všechny. např. dle vyhlášky. Seznam výkonů: Seznam výkonů je vyhláška. V ní je napsáno co vše je součástí provedení výkonu a jaká je jeho bodová cena. Seznam výkonů jeho obsah se dohoduje opět v dohodovacím řízení. Když není dohoda může MZ seznam výkonů vydat vyhláškou. Dnešní seznam výkonů je z roku Problém je, že je v bodech a ne v korunách. Cena bodu se dohoduje v dohodovacím řízení o způsobu úhrady. Pro nemocnice platí cena bodu 0,89 kč/bod. Pro ambulance 1,05 kč/bod. Systém dvojích cen!!! Cena práce je v platném seznamu výkonů na úrovni roku Za hodinu práce lékaře po atestaci dostane nemocnice 130 korun. Průměrná hodinová mzda lékaře včetně odvodů na

7 sociální a zdravotní zabezpečení stojí nemocnic 250 kč. Což nemůže fungovat. nemocnice dotují mzdy z výnosů práce přístrojů, které jsou nahodnocené. Jsou počítány na ceny roku 1994, kdy elektronika byla 4x dražší než dnes. Proto se každá snaží si pořídit co nejvíc přístrojů ze státního rozpočtu. Kategorizace léků a materiálu: ČR porušuje Směrnici EU o transparentnosti určování úhrad léčiv z veřejných zdrojů. Směrnice požaduje kategorizaci a transparentní kategorizační proces s možností odvolání k odvolací komisi. - kategorizační komise v zákoně vůbec nemáme. Existuje pouze kategorizační komise pro léčiva. Existuje však mimo zákon. Zřízena byla příkazem ministra. Její závěry MZ často nebere v potaz. Ministři v mnoha případech rozhodují škrtem pera bez jakékoli kontroly. Většinu podkladů připravuje odbor FAR bez jakékoli veřejné kontroly. ČR za to čelí žalobě u Evropského soudního dvora. - komisi pro kategorizaci materiálů nemáme vůbec. kategorizaci endoprotéz, stentů a pod neprovádíme vůbec. tyto materiály se platí ve výši faktury od dodavatele. v praxi je to tak, že nemocnice založí dceřinnou společnost, která koupí stent v Německu za cca 10 tisíc Kč. Nemocnici je prodá za 45 tisíc. A tuto částku uhradí pojišťovna. ve slušných nemocnicích (Homolka) dceřinka nemocnici vydělává na platy. V krajských nemocnicích je dodavatel firma radního. Euromednet dává vydělávat sesterské firmě. Co je výsledkem: Příjmy zdravotního pojištění rostou ročně o 6 až 8% Příjmy zdravotnických zařízení za práci rostou o 1 až 3% Výdaje na léky rostou meziročně o 12 až 15% Výdaje na zdravotnický materiál (endoprotézy, kardiostimulátory) rostou o 25% meziročně. Krom tohoto si VZP uzavírá smlouvy na lukrativní kapacity (dialýza, CT, NMR) v rozporu s výsledky výběrového řízení. Síť lukrativních kapacit houstne. kapcity nejsou umísťovány do dobře personálně vybavených veřejných nemocnic, ale na soukromá pracoviště. O tom si rozhoduje VZP bez jakékoli kontroly. Je třeba změnit zákon, aby výsledky výběrového řízení byly závazné pro pojišťovny. ve výběrovém řízení se zkoumá personální, technické vybavení a vztah k síti. Proto je deficit VZP.

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

Omezení dostupnosti zdravotní péče není ekonomickou nutností, ale politickým rozhodnutím.

Omezení dostupnosti zdravotní péče není ekonomickou nutností, ale politickým rozhodnutím. Tisková konference prezidenta ČLK 4.11.2010 Omezování zdravotní péče je důsledkem úhradové vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví za vlády bývalého náměstka Šnajdra. Omezování zdravotní péče je důsledkem

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Zdravotníci nedobrovolní sponzoři českého zdravotnictví Světové ceny léků, přístrojů Nárůst cen energií, potravin, služeb Úspěchy betonové lobby Zisky zlodějů a mafiánů

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Souhrn zdravotně pojistných plánů na rok 2016 (Sněmovní tisk 784) PŘÍJMY Příjmy z vlastního výběru mld. Kč mld.

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Hlavní zdroje financování zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění (79%) občané stát zaměstnavatelé Státní a místní rozpočty (5,7%) státní (státní rozpočet) krajské a obecní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Úhrady zdravotnických prostředků je možná inspirace v systému úhrad léčivých přípravků?

Úhrady zdravotnických prostředků je možná inspirace v systému úhrad léčivých přípravků? Úhrady zdravotnických prostředků je možná inspirace v systému úhrad léčivých přípravků? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 7. dubna 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme základní charakteristiku navrhované Daňové reformy ČR. S pozdravem Stanislav Kačer předseda

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Ambulantní specialista v roce 2009 (a 2010).

Ambulantní specialista v roce 2009 (a 2010). Ambulantní specialista v roce 2009 (a 2010). MUDr. Zorjan Jojko Sdružení ambulatních specialistů ČR, o.s. Co je (obecně) nového? Od začátku roku 3. ministr zdravotnictví. Od května se nejedná o nových

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 1.9.2003 Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002 Tato

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR 30.3.2017 Mikulov Ladislav Friedrich Aktuální stav zdravotnictví v ČR Systém veřejného zdravotního pojištění se vyvíjí od svého vzniku

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více