Stručný návod. Stručný návod A6WD A - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -"

Transkript

1 Stručný návod A6WD A - 1 -

2 Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu Nastavení a použití aplikací v domovském zobrazení... 9 Přístup k vestavěnému webovému serveru... 9 Přizpůsobení domovského zobrazení... 9 Aktivace aplikací v domovském zobrazení Hledání informací o aplikacích v domovském zobrazení Nastavení formulářů a oblíbených Vyhledání adresy IP počítače Vyhledání adresy IP tiskárny Nastavení kopírování průkazů Použití MyShortcut Nastavení snímání do sítě Nastavení Remote Operator Panel Export a import konfigurace Vkládání papíru a speciálních médií Nastavení formátu a typu papíru Vytvoření nastavení univerzálního papíru Plnění zásobníků Vkládání do víceúčelového podavače Propojování a rozpojování zásobníků Propojování a rozpojování zásobníků Vytvoření vlastního názvu pro typ papíru Přiřazení typu vlastního papíru Konfigurace vlastního názvu

3 4 Tisk Tisk formulářů a dokumentu Tisk formulářů Tisk dokumentu Seřízení sytosti toneru Tisk z jednotky Flash Tisk z jednotky Flash Podporované jednotky Flash a typy souborů Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Zrušení tiskové úlohy z počítače Kopírování Vytváření kopií Rychlé kopírování Kopírování pomocí podavače ADF Kopírování pomocí osvitového skla Kopírování fotografií Zrušení úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování během snímání originálu v ADF Zrušení úlohy kopírování během kopírování stránek pomocí osvitového skla Zrušení úlohy kopírování během tisku stránek Posílání ů Nastavení tiskárny pro práci s y Nastavení tiskárny pro funkci u Vytvoření zástupce u Vytvoření zástupce u pomocí vestavěného webového serveru Vytvoření zástupce u pomocí ovládacího panelu tiskárny Faxování Odeslání faxu Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

4 Odeslání faxu pomocí počítače Odeslání faxu pomocí čísla zkrácené volby Odeslání faxu pomocí adresáře Odeslání faxu v určenou dobu Vytváření zkrácených voleb Vytváření zkrácených voleb cílů pomocí vestavěného webového serveru Vytvoření zkrácené volby faxového cíle pomocí ovládacího panelu tiskárny Snímání Použití snímání do sítě Snímání na adresu IP Snímání na adresu IP Snímání do počítače nebo na jednotku Flash Snímání do počítače pomocí vestavěného webovému serveru Snímání do jednotky Flash Odstraňování záseků Jak se vyhnout zásekům Popis hlášení a míst záseků [x]-page jam, open front door. [20y.xx] [x]-page jam, open rear door. [20y.xx] [x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] [x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] [x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] [x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] [x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx]

5 1 Seznámení s tiskárnou Použití ovládacího panelu tiskárny Část panelu K čemu slouží 1 Displej Zobrazení stavu tiskárny a hlášení. Nastavení a obsluha tiskárny. 2 Tlačítko Domů Přechod na domovské zobrazení 3 Rady Otevře se dialog kontextové nápovědy. 4 Tlačítko Smazat vše / nulovat Obnoví výchozí nastavení funkce, jako je kopírování, faxování nebo snímání. 5 Číselnice Zadávání čísel, písmen a symbolů. 6 Tlačítko pohotovostního režimu Umožňuje přejít do režimu spánku nebo režimu hibernace. Z režimu spánku se stroj aktivuje následovně: Stisknutím (tlačítko spánku). Odesláním tiskové úlohy z počítače. Zapnutím hlavním vypínačem. Přijetím faxu. 7 Tlačítko Stop nebo Storno Zastaví veškerou činnost tiskárny. 8 Tlačítko Potvrdit Potvrzení změn provedených v nastavení tiskárny. 9 Indikátor Kontrola stavu tiskárny

6 Domovské zobrazení Po zapnutí tiskárny se na displeji objeví základní zobrazení, které se nazývá domovským zobrazením. Pomocí tlačítek a ikon v domovském zobrazení můžete spouštět úkony, jako kopírování, faxování nebo snímání, můžete vyvolat zobrazení nabídek nebo reagovat na zobrazená hlášení. Poznámka: Obsah domovského zobrazení se může změnit úpravou vlastního nastavení, nastavením správce a aktivním vestavěným řešením. Dotykem Provede se 1 Copy Vyvolání nabídek kopírování a vytváření kopií. 2 Fax Vyvolání nabídek faxu a odeslání faxu. 3 Vyvolání nabídek u a odeslání ů. 4 FTP Vyvolání nabídek FTP (přenos souborů) a přímé snímání dokumentů na server FTP. 5 Ikona Nabídka Zobrazení nabídek tiskárny. Poznámka: Tyto nabídky jsou přístupné, jen když je tiskárna ve stavu připravenosti. 6 Pole stavových hlášení Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Ready nebo Busy. Zobrazuje stav tiskového materiálu, jako například Imaging unit low nebo Cartridge Low. Zobrazuje zprávy týkající se nějakého zásahu a pokyny, jak jej provést. 7 Stav/materiál Zobrazuje výstrahu tiskárny nebo chybové hlášení, když tiskárna vyžaduje zásah, který umožní pokračovat v práci. Zobrazuje bližší informace o výstrahách stroje nebo hlášení, a způsob jak provést nápravu

7 V domovském zobrazení se může také objevit: Dotykem Provede se Search Held Jobs Vyhledání aktuálně podržených úloh. Jobs by user Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem. Profiles and Solutions Přístup k profilům a řešením. Indikace Indikace Popis Upozorňující hlášení Pokud upozorňující hlášení ovlivňuje nějakou funkci, zobrazí se tato ikona a rozbliká se červený indikátor. Výstraha Pokud nastane chybový stav, zobrazí se tato ikona. Adresa IP tiskárny Příklad: Adresa IP tiskárny se nachází v levém horním rohu domovského zobrazení a má tvar čtyř skupin čísel oddělených tečkami. Adresu IP můžete použít při přístupu na vestavěný webový server pro prohlížení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny i v případě, že nejste ve fyzické blízkosti tiskárny. Použití tlačítek dotykového panelu Poznámka: Obsah domovského zobrazení se může změnit úpravou vlastního nastavení, nastavením správce a aktivním vestavěným řešením

8 Dotykem Provede se 1 Přepínač Zvolí se nebo se zruší položka. 2 Šipka nahoru Posouvání nahoru. 3 Šipka dolů Posouvání dolů. 4 Tlačítko Potvrzení Uložení nastavení. 5 Tlačítko Storno Zruší se činnost nebo volba. Provede se návrat k předchozímu zobrazení. Ostatní tlačítka dotykového panelu Dotykem Provede se Provede se návrat do domovského zobrazení. Na ovládacím panelu tiskárny se otevře dialog kontextové nápovědy. Listovat doleva. Listovat doprava

9 2 Nastavení a použití aplikací v domovském zobrazení Ikony a tlačítka domovského zobrazení se mohou změnit úpravou vlastního nastavení, nastavením správce a aktivními vestavěnými aplikacemi. Některé aplikace jsou podporované pouze na zvolených modelech tiskárny. Mohou existovat další řešení a aplikace, které lze přikoupit. Bližší informace si vyžádejte od prodejce. Přístup k vestavěnému webovému serveru Vestavěný webový server je webová stránka tiskárny, která umožňuje prohlížení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny i v případě, že nejste ve fyzické blízkosti tiskárny. 1. Získejte adresu IP tiskárny: - Z domovského zobrazení na ovládacím panelu tiskárny - Z části TCP/IP v nabídce Network/Ports - Vytištěním stránky síťových nastavení nebo stránky nastavení nabídek, kde vyhledáte část TCP/IP Poznámka: Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. 3. Stiskněte Enter. Poznámka: Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. Přizpůsobení domovského zobrazení 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů: - Zobrazení nebo skrytí ikon základních funkcí tiskárny. a. Klepněte na Settings >General Settings >Home screen customization. b. Pomocí zatržítek označte, které ikony se objeví v domovském zobrazení

10 Poznámka: Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka vedle ikony, ikona se v domovském zobrazení neobjeví. c. Klepněte na Submit. - Přizpůsobte ikony aplikaci. Blíže viz Hledání informací o aplikacích v domovském zobrazení nebo dokumentace dodávaná s aplikací. Aktivace aplikací v domovském zobrazení Hledání informací o aplikacích v domovském zobrazení Tiskárna je dodávána s předinstalovanými aplikacemi v domovském zobrazení. Nastavení formulářů a oblíbených Použijte K čemu slouží Zjednodušuje pracovní procesy tím, že vám umožní z domovského zobrazení tiskárny rychle vyhledat a vytisknout často používané on-line formuláře. Poznámka: Tiskárna musí mít povolen přístup do síťové složky, na FTP nebo webovou stránku, kde je záložka uložena. Z počítače, ve kterém je záložka uložena, umožníte nastavením sdílení, zabezpečení a firewallu tiskárně přístup alespoň ke čtení. Nápovědu naleznete v dokumentaci dodávané s operačním systémem. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Apps >Apps Management >Forms and Favorites. 3. Klepněte na Add a poté upravte nastavení. - V nápovědě zobrazené vedle každého pole uvidíte po najetí kurzorem popis nastavení. - Chcete-li si být jisti, že jsou nastavení umístění záložky správná, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, kde se nachází záložka. Blíže o získání adresy IP hostitelského počítače viz Vyhledání adresy IP počítače. - Tiskárna musí mít přístupová práva do složky, kde se nachází záložka. 4. Klepněte na Apply. Chcete-li použít aplikaci, dotkněte se v domovském zobrazení tiskárny Forms and Favorites a procházejte kategoriemi, nebo podle čísla, názvu nebo popisu vyhledávejte formuláře

11 Vyhledání adresy IP počítače Poznámka: Musíte vědět, jakým způsobem jsou tiskárna a počítač připojeny k počítačové síti (Ethernet nebo bezdrátově). Adresa IP počítače je vyžadována při nastavování aplikací v domovském zobrazení, jako jsou: Formuláře a oblíbené Snímání do sítě Pro uživatele Windows 1. Otevřete příkazové okno. Ve Windows 8 Pomocí ovládacího tlačítka Hledat zadejte spustit a přejděte na: Seznam aplikací >Spustit > zadejte cmd >OK Ve Windows 7 nebo starším a. Klepněte na nebo klepněte na Start a poté klepněte na Spustit. b. Ve vyhledávání Start nebo dialogu pro spuštění zadejte cmd. c. Stiskněte Enter nebo klepněte na OK. 2. Zadejte ipconfig a klepněte na Přejít, nebo stiskněte Enter. Poznámka: Zadáním ipconfig /all se zobrazí další užitečné informace. 3. Podívejte se na Adresa IP. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pro uživatele Macintosh Poznámka: Platí pouze pro Mac OS X verze 10.5 nebo novější. 1. Z nabídky Apple přejděte do: System Preferences >Network 2. Klepněte na Ethernet, Wi-Fi nebo AirPort. 3. Klepněte na Advanced >TCP/IP. 4. Vyhledejte IPv4 Address. Vyhledání adresy IP tiskárny Poznámka: Tiskárna musí být připojena k síti nebo k tiskovému serveru. Adresu IP tiskárny naleznete: V levém horním rohu domovského zobrazení tiskárny

12 Z části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Vytištěním stránky síťových nastavení nebo stránky nastavení nabídek, kde vyhledáte část TCP/IP. Poznámka: Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Nastavení kopírování průkazů Použijte K čemu slouží Rychlé a snadné kopírování dokladů o pojištění, identifikačních průkazů a jiných dokladů velikosti peněženky. Obě strany dokladu můžete snímat a vytisknout na jednu stránku papíru, uspoříte tím papír a zobrazení identifikačních údajů bude přehlednější. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Apps >Apps Management >Card Copy. 3. Je-li třeba, změňte výchozí nastavení možností pro snímání. - Default tray Zvolte výchozí zásobník pro tisk snímaných obrazů. - Default number of copies Zadejte počet kopií, které se automaticky vytisknou při použití této aplikace. - Default contrast setting Zadejte nastavení pro zvýšení nebo snížení úrovně kontrastu pro tisk kopie snímaného průkazu. Pokud chcete, aby tiskárna nastavila kontrast automaticky, zvolte Best for Content. - Default scale setting Nastavte formát dokladu pro tisk. Výchozí nastavení je 100% (1:1). - Resolution setting Seřiďte kvalitu snímání průkazu. Při snímání průkazu dbejte na to, aby nebylo nastaveno vyšší rozlišení snímání než 200 dpi pro barevné a 400 dpi pro černobílé. Při snímání více průkazů dbejte na to, aby nebylo nastaveno vyšší rozlišení snímání než 150 dpi pro barevné a 300 dpi pro černobílé. - Print Borders Zaškrtněte políčko pro tisk snímaného obrazu s okrajem kolem něj. 4. Klepněte na Apply. Chcete-li použít tuto aplikaci, klepněte v domovském zobrazení tiskárny na Card Copy a postupujte podle pokynů

13 Použití MyShortcut Použijte K čemu slouží Vytvoření zástupců na domovském zobrazení tiskárny s nastavením 25 často používaných úloh kopírování, faxu nebo u. Chcete-li aplikaci použít, dotkněte se MyShortcut a postupujte podle pokynů na displeji tiskárny. Nastavení snímání do sítě Použijte K čemu slouží Snímání dokumentu a odeslání do sdílené síťové složky. Můžete definovat 30 jedinečných cílových složek. Tiskárna musí mít povolení zápisu do těchto cílů. Z počítače, ve kterém je cíl zadán, umožníte nastavením sdílení, zabezpečení a firewallu tiskárně přístup alespoň k zápisu. Nápovědu naleznete v dokumentaci dodávané s operačním systémem. Ikona snímání do sítě se objeví pouze tehdy, je-li definován alespoň jeden cíl. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Apps >Apps Management >Scan to Network. 3. Zadejte cíle a upravte si nastavení. - V nápovědě zobrazené vedle některých polí uvidíte po najetí kurzorem popis nastavení. - Chcete-li si být jisti, že jsou nastavení umístění cíle správná, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, kde se nachází zadaný cíl. Blíže o získání adresy IP hostitelského počítače viz Vyhledání adresy IP počítače. - Tiskárna musí mít přístupová práva do složky, kde se nachází zadaný cíl. 4. Klepněte na Apply

14 Chcete-li použít aplikaci, dotkněte se v domovském zobrazení tiskárny Scan to Network a postupujte podle pokynů zobrazovaných na tiskárně. Nastavení Remote Operator Panel Tato aplikace zobrazí ovládací panel tiskárny na obrazovce vašeho počítače a umožní vám pracovat s ovládacím panelem tiskárny, přestože nebudete ve fyzické blízkosti této síťové tiskárny. Na obrazovce počítače můžete sledovat stav tiskárny, uvolnit podržené tiskové úlohy, vytvářet záložky a provádět ostatní úkony týkající se tisku, které byste běžně prováděli, kdybyste stáli vedle síťové tiskárny. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Remote Operator Panel Settings. 3. Zaškrtněte políčko Enabled a upravte si nastavení. 4. Klepněte na Submit. Chcete-li použít tuto aplikaci, klepněte na Remote Operator Panel >Launch VNC Applet. Export a import konfigurace Konfigurační nastavení můžete exportovat do textového souboru a poté importem tohoto souboru přenést daná nastavení do jiných tiskáren. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Chcete-li exportovat nebo importovat konfiguraci pro jednu aplikaci, proveďte následující: a. Klepněte Settings >Apps >Apps Management. b. V seznamu instalovaných aplikací klepněte na název aplikace, jejíž konfiguraci chcete provést. c. Klepněte na Configure a poté proveďte jednu z následujících činností: Chcete-li exportovat konfiguraci do souboru, klepněte na Export a při ukládání konfiguračního souboru postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. - Při ukládání konfiguračního souboru můžete zadat jedinečný název souboru, nebo použít výchozí název. - Pokud se objeví chyba "JVM Out of Memory", potom zopakujte proces exportu a uložte konfigurační soubor

15 Chcete-li importovat konfiguraci ze souboru, klepněte na Import a přejděte k uloženému konfiguračnímu souboru, který byl exportován z již konfigurované tiskárny. - Před importem konfiguračního souboru můžete zvolit nejprve náhled, nebo jej přímo načíst. - Pokud vyprší časový limit a objeví se prázdné zobrazení, aktualizujte zobrazení webového prohlížeče a klepněte na Apply. 3. Chcete-li exportovat nebo importovat konfiguraci pro více aplikací, postupujte následovně: a. Klepněte na Settings >Import/Export. b. Proveďte jednu z následujících činností: Chcete-li exportovat konfigurační soubor, klepněte na Export Embedded Solutions Settings File a při ukládání konfiguračního souboru postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Chcete-li importovat konfigurační soubor, postupujte následovně: a. Klepněte na Import Embedded Solutions Settings File >Choose File a přejděte k uloženému konfiguračnímu souboru, který byl exportován z již konfigurované tiskárny. b. Klepněte na Submit

16 3 Vkládání papíru a speciálních médií Nastavení formátu a typu papíru Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Paper Size/Type > zvolte zásobní > zvolte formát nebo typ papíru > Vytvoření nastavení univerzálního papíru Univerzální formát papíru je uživatelem definované nastavení, které vám umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou nastavené v nabídkách tiskárny. Nejmenší podporovaný univerzální formát je 76,2 x 127 mm (3 x 5 "). Největší podporovaný univerzální formát je 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "). 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Universal Setup >Units of Measure > zvolte jednotku > 2. Dotkněte se Portrait Width nebo Portrait Height. 3. Zvolte šířku nebo výšku a dotkněte se. Plnění zásobníků VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Neriskujte převážení zařízení a vkládejte papír do zásobníků samostatně. Nechejte všechny zásobníky uzavřené, dokud je nebudete potřebovat. 1. Zásobník zcela vysuňte. Poznámka: Nevysouvejte zásobníky během tisku úlohy nebo když se na displeji tiskárny objeví Busy. Pokud tak učiníte, může dojít k záseku

17 2. Stiskněte a posuňte ouško šířkového vedení do správné polohy pro vkládaný formát papíru. 3. Uvolněte délkové vedení. Stiskněte a posuňte ouško délkového vedení do správné polohy pro vkládaný formát papíru

18 - U některých formátů papíru, jako je letter, legal a A4, stiskněte a posuňte délkové vedení zpět podle skutečné délky. - Při vkládání papíru formátu legal se vedení posouvá za základnu a papír se vystavuje prachu. Abyste ochránili papír před prachem, můžete si pořídit samostatný kryt proti prachu. Bližší informace vám poskytne technická podpora. - Jestliže vkládáte do standardního zásobníku papír formátu A6, stiskněte a posuňte délkové vedení směrem ke středu zásobníku do polohy pro formát A6. - Dbejte na to, aby bylo šířkové i délkové vedení srovnané na značky daného formátu papíru na dně zásobníku. 4. Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu

19 5. Vložte svazek papíru. - Používáte-li recyklovaný nebo předtištěný papír, vkládejte jej tiskovou stranou dolů. - Předděrovaný papír vkládejte otvory u horního okraje k čelní straně zásobníku. - Hlavičkový papír vkládejte horním okrajem listu k čelní straně zásobníku. Pro oboustranný tisk vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu k čelní straně zásobníku. - Dbejte na to, aby byla výška svazku pod indikátorem maxima na boku šířkové vodicí lišty

20 6. Vložte zásobník. 7. Z ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Paper formát a typ papíru, který odpovídá papíru vloženému do zásobníku. Poznámka: Nastavte správný formát a typ papíru, aby nedocházelo k zásekům papíru a problémům s kvalitou tisku. Vkládání do víceúčelového podavače Víceúčelový podavač používejte pro tisk na jiné formáty a typy papíru nebo na zvláštní média, jako je kartón, projekční fólie a obálky. Můžete jej také použít pro úlohy tisku na jednotlivý hlavičkový papír

21 1. Otevřete víceúčelový podavač. a. Vytáhněte prodloužení víceúčelového podavače

22 b. Vytáhněte jemně prodloužení tak, aby byl víceúčelový podavač plně rozevřený a otevřený. 2. Stiskněte ouško na levém šířkovém vedení a přesuňte vedení podle vkládaného papíru. 3. Připravte papír nebo speciální médium na vložení. - Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu

23 - Uchopte projekční fólie za okraje. Ohybem svazku fólií vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu. Poznámka: Nedotýkejte se tiskové strany projekčních fólií. Dávejte pozor, abyste fólie nepoškrábali. - Ohybem svazku obálek vpřed a vzad je rozvolněte a poté je provzdušněte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu. 4. Vložte papír nebo speciální médium. - Netlačte papír nebo speciální médium do víceúčelového podavače. - Dbejte na to, aby byla výška svazku papíru nebo speciálního média pod indikátorem maxima na boku vodicí lišty. Při přeplnění může docházet k zásekům papíru

24 - Vložte papír, projekční fólie nebo kartón doporučenou tiskovou stranou nahoru a horním okrajem vpřed do tiskárny. Bližší informace o vkládání projekčních fólií naleznete na obalu projekčních fólií. Poznámka: Při vkládání papíru formátu A6 dbejte na to, aby se prodloužení víceúčelového podavače lehce opíralo o hranu papíru tak, aby několik posledních listů papíru zůstalo na místě

25 - Hlavičkový papír vložte lícem nahoru a horním okrajem vpřed do tiskárny. Při oboustranném (duplexním) tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a dolním okrajem vpřed do tiskárny. - Obálky vkládejte chlopní na levé straně směrem dolů. Výstraha Možnost poškození: Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, patentkami, okénky, nalepeným lemováním nebo samolepícími plochami. Takové obálky mohou tiskárnu vážně poškodit. 5. Z ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Paper formát a typ papíru, který odpovídá papíru nebo speciálnímu médiu vloženému do víceúčelového podavače. Propojování a rozpojování zásobníků Když v jednom z propojených zásobníků dojde papír, podává se papír z dalšího propojeného zásobníku. Doporučujeme dávat veškerému vlastnímu papíru, jako je hlavičkový papír a různobarevný papír, různé vlastní názvy, aby nedošlo k automatickému propojení zásobníků

26 Propojování a rozpojování zásobníků 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu. 3. Změňte nastavení formátu a typu papíru zásobníků, které propojujete. - Při propojování zásobníků se ujistěte, jestli je v obou zásobnících papír stejného formátu i typu. - Chcete-li zásobníky rozpojit, přesvědčte se, že formát nebo typ papíru neodpovídá papíru v druhém zásobníku. 4. Klepněte na Submit. Poznámka: Nastavení formátu a typu papíru můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Blíže viz Nastavení formátu a typu papíru. Výstraha Možnost poškození: Papír vložený do zásobníku by měl odpovídat typu a názvu papíru přiřazeného v tiskárně. Na zadaném typu papíru závisí teplota fixace. Pokud nebudou nastavení správně provedena, mohou nastat problémy s tiskem. Vytvoření vlastního názvu pro typ papíru Pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Names. 3. Zvolte vlastní název a poté zadejte název vlastního typu papíru. 4. Klepněte na Submit. 5. Klepněte na Custom Types a zkontrolujte, jestli nový název vlastního typu papíru nahradil vlastní název

27 Pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Custom Names 2. Zvolte vlastní název a poté zadejte název vlastního typu papíru. 3. Dotkněte se. 4. Dotkněte se Custom Types a zkontrolujte, jestli nový název vlastního typu papíru nahradil vlastní název. Přiřazení typu vlastního papíru Pomocí vestavěného webovému serveru Při propojování nebo rozpojování zásobníků přiřaďte název vlastního typu papíru zásobníku. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Types. 3. Zvolte vlastní název typu papíru a poté zvolte typ papíru. Poznámka: Papír je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro všechny uživatelsky definované vlastní názvy. 4. Klepněte na Submit. Použití ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Custom Types 2. Zvolte vlastní název typu papíru a poté zvolte typ papíru. Poznámka: Papír je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro všechny uživatelsky definované vlastní názvy. 3. Dotkněte se

28 Konfigurace vlastního názvu Pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Types. 3. Zvolte vlastní název, který chcete konfigurovat, poté zvolte typ papíru nebo speciálního média a následně klepněte na Submit. Pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Custom Types 2. Zvolte vlastní název, který chcete konfigurovat a dotkněte se

29 4 Tisk Tisk formulářů a dokumentu Tisk formulářů Pomocí aplikace Forms and Favorites máte rychlý a snadný přístup k často používaným formulářům a jiným pravidelně tištěným informacím. Dříve, než budete moci tuto aplikaci použít, nejprve ji nastavte na tiskárně. Blíže viz Nastavení formulářů a oblíbených. 1. Z domovského zobrazení tiskárny přejděte na: Forms and Favorites > vyberte ze seznamu formulář > zadejte počet kopií > upravte ostatní nastavení 2. V závislosti na modelu tiskárny se dotkněte, nebo Submit. Tisk dokumentu 1. V nabídce Paper na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající vloženému papíru. 2. Odešlete tiskovou úlohu: Pro uživatele Windows a. S otevřeným dokumentem klepněte na File >Print. b. Klepněte na Properties, Preferences, Options nebo Setup. c. Podle potřeby upravte nastavení. d. Klepněte na OK >Print

30 Poznámka: Blíže o předvolbách tisku viz nápověda k ovladači. Pro uživatele Macintosh a. Přizpůsobte si nastavení v dialogu Page Setup: 1. S otevřeným dokumentem zvolte File >Page Setup. 2. Zvolte formát papíru nebo vytvořte vlastní formát papíru, který bude odpovídat vloženému papíru. 3. Klepněte na OK. b. Přizpůsobte si nastavení v dialogu Print: 1. S otevřeným dokumentem zvolte File >Print. Bude-li třeba, zobrazte klepnutím na odkrývací trojúhelník další volby 2. Z dialogu Print a místních nabídek dle potřeby upravte nastavení. Poznámka: Chcete-li tisknout na konkrétní typ papíru, upravte nastavení typu papíru tak, aby odpovídalo vloženému papíru, nebo zvolte vhodný zásobník či podavač. 3. Klepněte na Print. Seřízení sytosti toneru Pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness. 3. Upravte nastavení a klepněte na Submit. Pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness 2. Upravte nastavení a dotkněte se

31 Tisk z jednotky Flash Tisk z jednotky Flash Před tiskem šifrovaného souboru PDF budete vyzváni k zadání hesla souboru z ovládacího panelu tiskárny. Nemůžete tisknout soubory, pro které nemáte oprávnění k tisku. 1. Vložte jednotku Flash do portu USB. - Po vložení jednotky Flash se v domovském zobrazení tiskárny objeví ikona jednotky Flash. - Jestliže vložíte jednotku Flash v době, kdy tiskárna vyžaduje vaši pozornost, například když nastane zásek, tiskárna bude jednotku Flash ignorovat. - Jestliže vložíte jednotku Flash v době, kdy tiskárna zpracovává jiné tiskové úlohy, potom se na displeji tiskárny objeví Busy. Po zpracování všech těchto tiskových úloh můžete chtít zobrazit seznam podržených úloh a vytisknout dokumenty z jednotky Flash. Výstraha Možnost poškození: Když probíhá aktivní tisk, čtení nebo zápis z paměťového zařízení, nedotýkejte se kabelu USB, bezdrátového síťového adaptéru, žádného konektoru, paměťového zařízení nebo tiskárny v zobrazených místech. Mohlo by dojít ke ztrátě dat

32 2. Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte dokumentu, který chcete tisknout. 3. Dotyky šipek získáte náhled dokumentu. 4. Pomocí nebo zadejte počet tištěných kopií a dotkněte se Print. - Dokud nebude dokončen tisk dokumentu, neodpojujte jednotku Flash od portu USB. - Pokud po opuštění počátečního zobrazení nabídky USB necháte jednotku Flash v tiskárně, potom tiskněte soubory z této jednotky Flash dotykem Held Jobs. Podporované jednotky Flash a typy souborů Vysokorychlostní jednotky Flash musí podporovat standard Full-Speed. USB zařízení Low-Speed nejsou podporována. Jednotky USB Flash musí podporovat systém FAT (File Allocation Table). Zařízení formátovaná v systému NTFS (New Technology File System) nebo v jiném souborovém systému nejsou podporovaná

33 Doporučené jednotky Flash Typ souboru Pro použití s touto tiskárnou bylo testováno velké množství jednotek Flash. Bližší informace vám sdělí prodejce tiskárny. Dokumenty:.pdf.xps Obrazy:.dcx.gif.jpeg nebo.jpg.bmp.pcx.tiff nebo.tif.png Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny 1. V domovském zobrazení se dotkněte Cancel Jobs, nebo stiskněte na číselnici. 2. Dotkněte se úlohy, kterou chcete zrušit, a poté se dotkněte. 3. Stisknutím na číselnici se vrátíte do domovského zobrazení. Zrušení tiskové úlohy z počítače Pro uživatele Windows 1. Otevřete složku tiskáren. Ve Windows 8 Pomocí ovládacího tlačítka Hledat zadejte Spustit a přejděte na: Seznam aplikací >Spustit > zadejte control printers >OK Ve Windows 7 nebo starším a. Klepněte na nebo klepněte na Start a poté klepněte na Spustit

34 b. Ve vyhledávání Start nebo dialogu pro spuštění zadejte control printers. c. Stiskněte Enter nebo klepněte na OK. 2. Klepněte dvakrát na ikonu tiskárny. 3. Zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit. 4. Klepněte na Odstranit. Pro uživatele Macintosh 1. Z nabídky Apple přejděte do: - (Pro Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6) System Preferences >Print & Fax > zvolte tiskárnu >Open Print Queue - (Pro Mac OS X v10.7/10.8) System Preferences >Print & Scan > zvolte tiskárnu >Open Print Queue 2. V okně tiskárny zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a odstraňte ji

35 5 Kopírování Vytváření kopií Rychlé kopírování 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. Poznámka: Aby nedošlo k ořezání obrazu, dbejte na to, aby byl stejný formát originálu a kopírovacího papíru. 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte. Kopírování pomocí podavače ADF 1. Vložte originál lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Upravte vedení papíru. 3. Z domovského zobrazení přejděte na: Copy > zdejte nastavení pro kopírování >Copy It Kopírování pomocí osvitového skla 1. Položte originál lícem dolů k hornímu levému okraji osvitového skla. 2. Z domovského zobrazení přejděte na: Copy > zdejte nastavení pro kopírování >Copy It Jestliže potřebujete snímat více než jednu stránku, položte na osvitové sklo další dokument a dotkněte se Scan the next page

36 3. Dotkněte Finish the Job. Kopírování fotografií 1. Položte fotografii lícem dolů k hornímu levému okraji osvitového skla. 2. Z domovského zobrazení přejděte na: Copy >Content >Photo > 3. V nabídce Content Source zvolte vhodné nastavení, které nejlépe odpovídá originální fotografii. 4. Dotkněte se >Copy It Poznámka: Jestliže potřebujete snímat více než jednu fotografii, položte na osvitové sklo další fotografii a dotkněte se Scan the next page. 5. Dotkněte Finish the Job. Zrušení úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování během snímání originálu v ADF Když začíná ADF zpracovávat dokument, dotkněte se na ovládacím panelu tiskárny Cancel Job. Zrušení úlohy kopírování během kopírování stránek pomocí osvitového skla V domovském zobrazení se dotkněte Cancel Job. Na displeji se objeví Canceling. Když je úloha zrušena, objeví se zobrazení kopírování. Zrušení úlohy kopírování během tisku stránek 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte. 2. Dotkněte se úlohy, kterou chcete zrušit, a poté se dotkněte. 3. Stisknutím se vrátíte do domovského zobrazení

37 6 Posílání ů Nastavení tiskárny pro práci s y Nastavení tiskárny pro funkci u 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings > /FTP Settings > Settings. 3. Zadejte příslušné údaje a klepněte na Submit. Vytvoření zástupce u Vytvoření zástupce u pomocí vestavěného webového serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního pole adresu IP tiskárny. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings. 3. Ve sloupci Other Settings klepněte na Manage Shortcuts > Shortcut Setup. 4. Zadejte jedinečný název příjemce u a poté zadejte ovou adresu. Pokud zadáváte více adres, oddělujte je čárkami. 5. Klepněte na Add. Vytvoření zástupce u pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Recipient(s) > zadejte ovou adresu příjemce > Poznámka: Chcete-li vytvořit skupinu příjemců, dotkněte se dalšího příjemce. a zadejte ovou adresu

38 2. Dotkněte se Subject > zadejte předmět u >. 3. Dotkněte se Message > napište zprávu >. 4. Upravte nastavení u. Poznámka: Jestliže po vytvoření zástupce u změníte nastavení, nastavení se neuloží. 5. Dotkněte se Save As Shortcut. 6. Zadejte jedinečný název zástupce a dotkněte se. 7. Zkontrolujte správnost názvu zástupce a dotkněte se OK. Pokud je název zástupce nesprávný, dotkněte se Cancel a zadejte znovu. - Název zástupce se objeví u ikony zástupce u v domovském zobrazení tiskárny. - Zástupce můžete použít pro odeslání jiného dokumentu em se stejným nastavením

39 7 Faxování Odeslání faxu Pomocí tiskárny můžete víc způsoby odeslat fax jednomu nebo více příjemcům. Můžete zadat ovou adresu, použít zkrácenou volbu nebo použít adresář. Můžete také použít aplikaci MyShortcuts v domovském zobrazení tiskárny. Blíže viz část "Aktivace aplikací v domovském zobrazení". Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. V domovském zobrazení se dotkněte Fax. 4. Pomocí číselnice na ovládacím panelu tiskárny zadejte faxové číslo nebo číslo zkrácené volby. Poznámka: Chcete-li přidat příjemce, dotkněte se zkrácené volby, nebo vyhledejte příjemce v adresáři. a zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo 5. Dotkněte se Fax It. Odeslání faxu pomocí počítače Pomocí faxového modulu ovladače tiskárny můžete odeslat tiskovou úlohu do tiskárny, která úlohu odešle jako fax. Faxový modul funguje jako normální faxové zařízení, je však řízen ovladačem tiskárny namísto z ovládacího panelu tiskárny. 1. S otevřeným dokumentem klepněte na File >Print. 2. Zvolte tiskárnu a přejděte na: Properties > záložka Fax >Enable fax 3. Zadejte do pole "Fax number(s)" faxové číslo příjemce nebo čísla příjemců. Poznámka: Faxová čísla lze zadávat ručně nebo pomocí funkce Phone Book 4. Je-li třeba, zadejte do pole "Dialing prefix" předčíslí. 5. Zvolte vhodný formát a orientaci papíru

40 6. Chcete-li, aby fax obsahoval titulní stránku, zvolte Include cover page with fax a zadejte příslušné údaje. 7. Klepněte na OK. Informace o instalaci těchto ovladačů viz CD Ovladače a dokumentace (Drivers and Documentation). Jestliže je označeno políčko Always display settings prior to faxing, budete před odesláním faxu vyzváni ke zkontrolování údajů o příjemci. Pokud toto políčko označeno není, potom je dokument z fronty automaticky odeslán jako fax, když klepnete na OK na záložce Fax. Odeslání faxu pomocí čísla zkrácené volby Čísla zkrácené volby jsou totéž, co čísla rychlé volby na telefonu nebo faxovém zařízení. Číslo zkrácené volby (1 999) může obsahovat jednoho nebo více příjemců. 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby. 4. Dotkněte se Fax It. Odeslání faxu pomocí adresáře Funkce adresáře umožňuje vyhledávat záložky a servery síťových adresářů. Poznámka: Jestliže nebude aktivovaná funkce adresáře, obraťte se na osobu ze systémové podpory. 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru

41 3. Z domovského zobrazení přejděte na: Fax > > zadejte jméno příjemce > Poznámka: Můžete vyhledávat vždy pouze jedno jméno. 4. Dotkněte se jména příjemce a poté se dotkněte Fax It. Odeslání faxu v určenou dobu 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Z domovského zobrazení přejděte na: Fax > zadejte číslo faxu >Delayed Send Poznámka: Pokud je Fax Mode nastaven na Fax Server, tlačítko Delayed Send se nezobrazí. Faxy čekající na odeslání jsou uvedeny ve frontě faxu. 4. Zadejte čas přenesení faxu a dotkněte se. Čas se zvyšuje nebo snižuje po 30 min. krocích. 5. Dotkněte se Fax It. Poznámka: Dokument bude snímán a odeslán faxem v nastavenou dobu. Vytváření zkrácených voleb Vytváření zkrácených voleb cílů pomocí vestavěného webového serveru Přiřaďte číslo zkrácené volby jednomu faxovému číslu nebo skupině faxových čísel. 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního pole adresu IP tiskárny. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky

42 2. Klepněte na Settings > Manage Shortcuts > Fax Shortcut Setup. Poznámka: Může být vyžadováno heslo. Pokud nemáte ID a heslo, obraťte se na osobu ze systémové podpory. 3. Zadejte název zkrácené volby a zadejte číslo faxu. - Chcete-li vytvořit více čísel zkrácené volby, zadejte faxová čísla pro skupinu. - Jednotlivá faxová čísla ve skupině oddělte středníkem (;). 4. Přiřaďte číslo zkrácené volbě. Poznámka: Pokud zadáte číslo, které se již používá, budete vyzváni ke zvolení jiného čísla. 5. Klepněte na [Add]. Vytvoření zkrácené volby faxového cíle pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. V domovském zobrazení se dotkněte Fax a zadejte faxové číslo. Chcete-li vytvořit skupinu faxových čísel, dotkněte se a zadejte další faxové číslo. 2. Dotkněte se. 3. Zadejte jedinečný název zástupce a dotkněte se. 4. Zkontrolujte správnost názvu volby a čísla a dotkněte se OK. Pokud jsou název nebo číslo nesprávné, dotkněte se Cancel a zadejte znovu

43 8 Snímání Použití snímání do sítě Snímání do sítě umožňuje snímat dokumenty do síťových cílů zadaných osobou z technické podpory. Po vytvoření síťových cílů (sdílené síťové složky) zahrnuje proces nastavení aplikace instalaci a konfiguraci aplikace na vhodné tiskárně pomocí jejího Embedded Web Server (vestavěný webový server). Blíže viz Nastavení snímání do sítě. Snímání na adresu FTP Snímání na adresu FTP Snímání na adresu FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Z domovského zobrazení přejděte na: FTP >FTP Address > zadejte adresu FTP > >Scan It Snímání na adresu FTP pomocí čísla zkrácené volby 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby. 4. Dotkněte se Scan It

44 Snímání do počítače nebo na jednotku Flash Snímání do počítače pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního pole adresu IP tiskárny. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Scan Profile >Create Scan Profile. 3. Zvolte nastavení snímání a klepněte na Next. 4. Vyberte místo v počítači, kam chcete snímaný obraz uložit. 5. Zadejte název snímání a poté jméno uživatele. Poznámka: Název snímání je název, který se objeví na displeji v seznamu Scan Profile. 6. Klepněte na Submit. Poznámka: Klepnutím na Submit se automaticky přiřadí číslo zkrácené volby. Číslo zkrácené volby můžete použít, když budete chtít snímat dokumenty. 7. Zobrazte si pokyny v Scan Profile. a. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. b. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. c. Proveďte jednu z následujících činností: Stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby. Z domovského zobrazení přejděte na: Held Jobs >Profiles > v seznamu vyberte číslo zkrácené volby Poznámka: Skener snímá a odesílá dokumenty do zadané složky. 8. Prohlédněte si soubor z počítače. Poznámka: Výstupní soubor je uložen na daném místě, nebo je otevřen v zadaném programu

45 Snímání do jednotky Flash 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Vložte jednotku Flash do jednotky USB na přední straně tiskárny. Poznámka: Objeví se domovské zobrazení jednotky USB. 4. Zvolte cílovou složku a dotkněte se Scan to USB drive. Poznámka: Tiskárna se po 30 sekundách nečinnosti vrátí do domovského zobrazení. 5. Upravte nastavení snímání a dotkněte se Scan It

46 9 Odstraňování záseků Pečlivou volbou papíru a speciálních médií a jejich správným vkládáním byste měli většině záseků předejít. Pokud dojde k záseku, postupujte podle kroků uvedených v této kapitole. Výstraha Možnost poškození: Nikdy nepoužívejte k odstranění záseku žádný nástroj. Mohli byste trvale poškodit fixační jednotku. Jak se vyhnout zásekům Vložte správně papír Přesvědčte se, že papír leží v zásobníku rovně. Správné vkládání papíru Nesprávné vkládání papíru Nevytahujte žádný zásobník, když tiskárna tiskne. Nezasouvejte žádný zásobník, když tiskárna tiskne. Zásobník plňte před tiskem, nebo počkejte na výzvu k jeho naplnění. Nevkládejte příliš mnoho papíru. Dbejte na to, aby výška svazku nepřesahovala přes indikátor maxima

47 Nezasouvejte papír do zásobníku. Vkládejte jej podle obrázku. Dbejte na to, aby vedení papíru v zásobníku nebo víceúčelovém podavači bylo správně umístěno a netlačilo příliš těsně na svazek papíru nebo obálky. Po vložení papíru zatlačte zásobník pevně do tiskárny. Používejte doporučený papír Používejte pouze doporučený papír nebo speciální média. Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zvlněný papír. Papír před vložením prohněte, provzdušněte a narovnejte. Nepoužívejte ručně stříhaný nebo ořezávaný papír. Nesměšujte v jednom zásobníku formáty, gramáže nebo typy papíru. Dbejte na to, aby byl formát a typ papíru správně nataven v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny. Papír skladujte podle pokynů výrobce. Popis hlášení a míst záseků Když dojde k záseku, objeví se na displeji tiskárny hlášení oznamující místo záseku a informaci, jak zásek odstranit. Otevřete dvířka, kryty a zásobníky indikované na displeji a zásek odstraňte

48 Když je aktivovaná Jam Assist, tiskárna po odstranění záseku automaticky vysune do standardní přihrádky prázdný list nebo částečně potištěné stránky. Zkontrolujte vysunuté stránky na výstupu Když je Jam Recovery nastaveno na On nebo Auto, tiskárna zaseknuté stránky znovu vytiskne. Nastavení Auto však nezaručuje, že se stránka znovu vytiskne. Místo přístupu k záseku Hlášení na ovládacím panelu tiskárny Co dělat 1 Automatický podavač originálů (ADF) [x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx] Vyjměte veškerý papír z přihrádky ADF, poté odstraňte zaseknutý papír. 2 Standardní přihrádka [x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] Odstraňte zaseknutý papír. 3 Přední dvířka [x]-page jam, open front door. [20y.xx] Otevřete přední dvířka, vyjměte zásobník toneru a obrazovou jednotku a poté vyjměte zaseknutý papír. 4 Víceúčelový podavač [x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] Vyjměte všechen papír z víceúčelového podavače a poté odstraňte zaseknutý papír zásobník [x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] Zcela vytáhněte 1. zásobník, poté zatlačte přední klapku duplexu dolů a odstraňte zaseknutý papír. Poznámka: Pro odstranění některých záseků papíru 23y.xx může být zapotřebí otevřít zadní dvířka. 6 [x]. zásobník [x]-page jam, remove tray [x]. [24y.xx] Vytáhněte označený zásobník a odstraňte zaseknutý papír. 7 Zadní dvířka [x]-page jam, open rear door. [20y.xx] Otevřete zadní dvířka a vyjměte zaseknutý papír

49 [x]-page jam, open front door. [20y.xx] POZOR HORKÝ POVRCH: Uvnitř tiskárny může být horký povrch. Aby se snížilo riziko úrazu od horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout. 1. Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka. 2. Vytáhněte za držadlo zásobník toneru

50 3. Nadzvedněte modré držadlo a vytáhněte obrazovou jednotku z tiskárny. Výstraha Možnost poškození: Nedotýkejte se leskle modrého fotoválce pod obrazovou jednotkou. Mohli byste tím ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 4. Položte obrazovou jednotku stranou na rovný, hladký povrch. Výstraha Možnost poškození: Nevystavujte obrazovou jednotku přímému světlu po dobu delší než 10 minut. Dlouhodobé vystavení světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 5. Nadzvedněte zelenou klapku v přední části tiskárny

51 6. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte. Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru. 7. Vložte obrazovou jednotku srovnáním šipek na postranních kolejničkách jednotky se šipkami na postranních kolejničkách uvnitř tiskárny a zasuňte obrazovou jednotku do tiskárny. 8. Vložte zásobník toneru srovnáním postranních kolejniček se šipkami na postranních kolejničkách uvnitř tiskárny a zasuňte zásobník do tiskárny

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Vysvětlení barev tlačítka pohotovostního režimu a indikátorů... 6 2 Vkládání papíru

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů Rychlé reference Zakládání papíru a zvláštních médií Tato část vysvětluje, jak založit papír do zásobníků na 250 a 550 listů a do ručního podavače. Obsahuje také informace o nastavení formátu a typu papíru.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

4 Klávesnice Umožňuje zadávat čísla, písmena nebo symboly. 5 Odeslat Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny.

4 Klávesnice Umožňuje zadávat čísla, písmena nebo symboly. 5 Odeslat Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny. Stručná příručka Informace o tiskárně ovládacího panelu tiskárny Položka 1 2 3 4 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Displej Zobrazuje stav tiskárny a umožňuje

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Stručná příručka. www.lexmark.com

Stručná příručka. www.lexmark.com Stručná příručka www.lexmark.com Obsah Informace o tiskárně...4 Použití ovládacího panelu tiskárny...4 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny...5 Používání vestavěného webového serveru...8

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Multifunkční laserové zařízení

Multifunkční laserové zařízení Multifunkční laserové zařízení Stručná referenční příručka Kopírování Zhotovení pohotové kopie skleněnou 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 4 Pokud jste umístili dokument na sklo skeneru,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

4 Klávesnice Umožňuje zadávat na displeji čísla, písmena nebo symboly. 5 Odeslat Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny.

4 Klávesnice Umožňuje zadávat na displeji čísla, písmena nebo symboly. 5 Odeslat Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny. Stručná příručka Informace o tiskárně Popis ovládacího panelu tiskárny Položka 9 3 Popis 8 Displej Zobrazení možností pro skenování, kopírování, faxování a tisk, a dále stavových a chybových zpráv Kontrolka

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

CX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 636, 637

CX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 636, 637 CX510 Series Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 636, 637 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání informací o tiskárně...9

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

MX610 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7016 Model(y): 630, 670, 675

MX610 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7016 Model(y): 630, 670, 675 MX610 Series Uživatelská příručka Říjen 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7016 Model(y): 630, 670, 675 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání informací o tiskárně...9

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

MX710 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7463 Model(y): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7463 Model(y): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Uživatelská příručka Červen 2013 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7463 Model(y): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více