Stručný návod. Stručný návod A6WD A - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -"

Transkript

1 Stručný návod A6WD A - 1 -

2 Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu Nastavení a použití aplikací v domovském zobrazení... 9 Přístup k vestavěnému webovému serveru... 9 Přizpůsobení domovského zobrazení... 9 Aktivace aplikací v domovském zobrazení Hledání informací o aplikacích v domovském zobrazení Nastavení formulářů a oblíbených Vyhledání adresy IP počítače Vyhledání adresy IP tiskárny Nastavení kopírování průkazů Použití MyShortcut Nastavení snímání do sítě Nastavení Remote Operator Panel Export a import konfigurace Vkládání papíru a speciálních médií Nastavení formátu a typu papíru Vytvoření nastavení univerzálního papíru Plnění zásobníků Vkládání do víceúčelového podavače Propojování a rozpojování zásobníků Propojování a rozpojování zásobníků Vytvoření vlastního názvu pro typ papíru Přiřazení typu vlastního papíru Konfigurace vlastního názvu

3 4 Tisk Tisk formulářů a dokumentu Tisk formulářů Tisk dokumentu Seřízení sytosti toneru Tisk z jednotky Flash Tisk z jednotky Flash Podporované jednotky Flash a typy souborů Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Zrušení tiskové úlohy z počítače Kopírování Vytváření kopií Rychlé kopírování Kopírování pomocí podavače ADF Kopírování pomocí osvitového skla Kopírování fotografií Zrušení úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování během snímání originálu v ADF Zrušení úlohy kopírování během kopírování stránek pomocí osvitového skla Zrušení úlohy kopírování během tisku stránek Posílání ů Nastavení tiskárny pro práci s y Nastavení tiskárny pro funkci u Vytvoření zástupce u Vytvoření zástupce u pomocí vestavěného webového serveru Vytvoření zástupce u pomocí ovládacího panelu tiskárny Faxování Odeslání faxu Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

4 Odeslání faxu pomocí počítače Odeslání faxu pomocí čísla zkrácené volby Odeslání faxu pomocí adresáře Odeslání faxu v určenou dobu Vytváření zkrácených voleb Vytváření zkrácených voleb cílů pomocí vestavěného webového serveru Vytvoření zkrácené volby faxového cíle pomocí ovládacího panelu tiskárny Snímání Použití snímání do sítě Snímání na adresu IP Snímání na adresu IP Snímání do počítače nebo na jednotku Flash Snímání do počítače pomocí vestavěného webovému serveru Snímání do jednotky Flash Odstraňování záseků Jak se vyhnout zásekům Popis hlášení a míst záseků [x]-page jam, open front door. [20y.xx] [x]-page jam, open rear door. [20y.xx] [x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] [x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] [x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] [x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] [x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx]

5 1 Seznámení s tiskárnou Použití ovládacího panelu tiskárny Část panelu K čemu slouží 1 Displej Zobrazení stavu tiskárny a hlášení. Nastavení a obsluha tiskárny. 2 Tlačítko Domů Přechod na domovské zobrazení 3 Rady Otevře se dialog kontextové nápovědy. 4 Tlačítko Smazat vše / nulovat Obnoví výchozí nastavení funkce, jako je kopírování, faxování nebo snímání. 5 Číselnice Zadávání čísel, písmen a symbolů. 6 Tlačítko pohotovostního režimu Umožňuje přejít do režimu spánku nebo režimu hibernace. Z režimu spánku se stroj aktivuje následovně: Stisknutím (tlačítko spánku). Odesláním tiskové úlohy z počítače. Zapnutím hlavním vypínačem. Přijetím faxu. 7 Tlačítko Stop nebo Storno Zastaví veškerou činnost tiskárny. 8 Tlačítko Potvrdit Potvrzení změn provedených v nastavení tiskárny. 9 Indikátor Kontrola stavu tiskárny

6 Domovské zobrazení Po zapnutí tiskárny se na displeji objeví základní zobrazení, které se nazývá domovským zobrazením. Pomocí tlačítek a ikon v domovském zobrazení můžete spouštět úkony, jako kopírování, faxování nebo snímání, můžete vyvolat zobrazení nabídek nebo reagovat na zobrazená hlášení. Poznámka: Obsah domovského zobrazení se může změnit úpravou vlastního nastavení, nastavením správce a aktivním vestavěným řešením. Dotykem Provede se 1 Copy Vyvolání nabídek kopírování a vytváření kopií. 2 Fax Vyvolání nabídek faxu a odeslání faxu. 3 Vyvolání nabídek u a odeslání ů. 4 FTP Vyvolání nabídek FTP (přenos souborů) a přímé snímání dokumentů na server FTP. 5 Ikona Nabídka Zobrazení nabídek tiskárny. Poznámka: Tyto nabídky jsou přístupné, jen když je tiskárna ve stavu připravenosti. 6 Pole stavových hlášení Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Ready nebo Busy. Zobrazuje stav tiskového materiálu, jako například Imaging unit low nebo Cartridge Low. Zobrazuje zprávy týkající se nějakého zásahu a pokyny, jak jej provést. 7 Stav/materiál Zobrazuje výstrahu tiskárny nebo chybové hlášení, když tiskárna vyžaduje zásah, který umožní pokračovat v práci. Zobrazuje bližší informace o výstrahách stroje nebo hlášení, a způsob jak provést nápravu

7 V domovském zobrazení se může také objevit: Dotykem Provede se Search Held Jobs Vyhledání aktuálně podržených úloh. Jobs by user Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem. Profiles and Solutions Přístup k profilům a řešením. Indikace Indikace Popis Upozorňující hlášení Pokud upozorňující hlášení ovlivňuje nějakou funkci, zobrazí se tato ikona a rozbliká se červený indikátor. Výstraha Pokud nastane chybový stav, zobrazí se tato ikona. Adresa IP tiskárny Příklad: Adresa IP tiskárny se nachází v levém horním rohu domovského zobrazení a má tvar čtyř skupin čísel oddělených tečkami. Adresu IP můžete použít při přístupu na vestavěný webový server pro prohlížení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny i v případě, že nejste ve fyzické blízkosti tiskárny. Použití tlačítek dotykového panelu Poznámka: Obsah domovského zobrazení se může změnit úpravou vlastního nastavení, nastavením správce a aktivním vestavěným řešením

8 Dotykem Provede se 1 Přepínač Zvolí se nebo se zruší položka. 2 Šipka nahoru Posouvání nahoru. 3 Šipka dolů Posouvání dolů. 4 Tlačítko Potvrzení Uložení nastavení. 5 Tlačítko Storno Zruší se činnost nebo volba. Provede se návrat k předchozímu zobrazení. Ostatní tlačítka dotykového panelu Dotykem Provede se Provede se návrat do domovského zobrazení. Na ovládacím panelu tiskárny se otevře dialog kontextové nápovědy. Listovat doleva. Listovat doprava

9 2 Nastavení a použití aplikací v domovském zobrazení Ikony a tlačítka domovského zobrazení se mohou změnit úpravou vlastního nastavení, nastavením správce a aktivními vestavěnými aplikacemi. Některé aplikace jsou podporované pouze na zvolených modelech tiskárny. Mohou existovat další řešení a aplikace, které lze přikoupit. Bližší informace si vyžádejte od prodejce. Přístup k vestavěnému webovému serveru Vestavěný webový server je webová stránka tiskárny, která umožňuje prohlížení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny i v případě, že nejste ve fyzické blízkosti tiskárny. 1. Získejte adresu IP tiskárny: - Z domovského zobrazení na ovládacím panelu tiskárny - Z části TCP/IP v nabídce Network/Ports - Vytištěním stránky síťových nastavení nebo stránky nastavení nabídek, kde vyhledáte část TCP/IP Poznámka: Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. 3. Stiskněte Enter. Poznámka: Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. Přizpůsobení domovského zobrazení 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů: - Zobrazení nebo skrytí ikon základních funkcí tiskárny. a. Klepněte na Settings >General Settings >Home screen customization. b. Pomocí zatržítek označte, které ikony se objeví v domovském zobrazení

10 Poznámka: Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka vedle ikony, ikona se v domovském zobrazení neobjeví. c. Klepněte na Submit. - Přizpůsobte ikony aplikaci. Blíže viz Hledání informací o aplikacích v domovském zobrazení nebo dokumentace dodávaná s aplikací. Aktivace aplikací v domovském zobrazení Hledání informací o aplikacích v domovském zobrazení Tiskárna je dodávána s předinstalovanými aplikacemi v domovském zobrazení. Nastavení formulářů a oblíbených Použijte K čemu slouží Zjednodušuje pracovní procesy tím, že vám umožní z domovského zobrazení tiskárny rychle vyhledat a vytisknout často používané on-line formuláře. Poznámka: Tiskárna musí mít povolen přístup do síťové složky, na FTP nebo webovou stránku, kde je záložka uložena. Z počítače, ve kterém je záložka uložena, umožníte nastavením sdílení, zabezpečení a firewallu tiskárně přístup alespoň ke čtení. Nápovědu naleznete v dokumentaci dodávané s operačním systémem. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Apps >Apps Management >Forms and Favorites. 3. Klepněte na Add a poté upravte nastavení. - V nápovědě zobrazené vedle každého pole uvidíte po najetí kurzorem popis nastavení. - Chcete-li si být jisti, že jsou nastavení umístění záložky správná, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, kde se nachází záložka. Blíže o získání adresy IP hostitelského počítače viz Vyhledání adresy IP počítače. - Tiskárna musí mít přístupová práva do složky, kde se nachází záložka. 4. Klepněte na Apply. Chcete-li použít aplikaci, dotkněte se v domovském zobrazení tiskárny Forms and Favorites a procházejte kategoriemi, nebo podle čísla, názvu nebo popisu vyhledávejte formuláře

11 Vyhledání adresy IP počítače Poznámka: Musíte vědět, jakým způsobem jsou tiskárna a počítač připojeny k počítačové síti (Ethernet nebo bezdrátově). Adresa IP počítače je vyžadována při nastavování aplikací v domovském zobrazení, jako jsou: Formuláře a oblíbené Snímání do sítě Pro uživatele Windows 1. Otevřete příkazové okno. Ve Windows 8 Pomocí ovládacího tlačítka Hledat zadejte spustit a přejděte na: Seznam aplikací >Spustit > zadejte cmd >OK Ve Windows 7 nebo starším a. Klepněte na nebo klepněte na Start a poté klepněte na Spustit. b. Ve vyhledávání Start nebo dialogu pro spuštění zadejte cmd. c. Stiskněte Enter nebo klepněte na OK. 2. Zadejte ipconfig a klepněte na Přejít, nebo stiskněte Enter. Poznámka: Zadáním ipconfig /all se zobrazí další užitečné informace. 3. Podívejte se na Adresa IP. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pro uživatele Macintosh Poznámka: Platí pouze pro Mac OS X verze 10.5 nebo novější. 1. Z nabídky Apple přejděte do: System Preferences >Network 2. Klepněte na Ethernet, Wi-Fi nebo AirPort. 3. Klepněte na Advanced >TCP/IP. 4. Vyhledejte IPv4 Address. Vyhledání adresy IP tiskárny Poznámka: Tiskárna musí být připojena k síti nebo k tiskovému serveru. Adresu IP tiskárny naleznete: V levém horním rohu domovského zobrazení tiskárny

12 Z části TCP/IP v nabídce Network/Ports. Vytištěním stránky síťových nastavení nebo stránky nastavení nabídek, kde vyhledáte část TCP/IP. Poznámka: Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Nastavení kopírování průkazů Použijte K čemu slouží Rychlé a snadné kopírování dokladů o pojištění, identifikačních průkazů a jiných dokladů velikosti peněženky. Obě strany dokladu můžete snímat a vytisknout na jednu stránku papíru, uspoříte tím papír a zobrazení identifikačních údajů bude přehlednější. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Apps >Apps Management >Card Copy. 3. Je-li třeba, změňte výchozí nastavení možností pro snímání. - Default tray Zvolte výchozí zásobník pro tisk snímaných obrazů. - Default number of copies Zadejte počet kopií, které se automaticky vytisknou při použití této aplikace. - Default contrast setting Zadejte nastavení pro zvýšení nebo snížení úrovně kontrastu pro tisk kopie snímaného průkazu. Pokud chcete, aby tiskárna nastavila kontrast automaticky, zvolte Best for Content. - Default scale setting Nastavte formát dokladu pro tisk. Výchozí nastavení je 100% (1:1). - Resolution setting Seřiďte kvalitu snímání průkazu. Při snímání průkazu dbejte na to, aby nebylo nastaveno vyšší rozlišení snímání než 200 dpi pro barevné a 400 dpi pro černobílé. Při snímání více průkazů dbejte na to, aby nebylo nastaveno vyšší rozlišení snímání než 150 dpi pro barevné a 300 dpi pro černobílé. - Print Borders Zaškrtněte políčko pro tisk snímaného obrazu s okrajem kolem něj. 4. Klepněte na Apply. Chcete-li použít tuto aplikaci, klepněte v domovském zobrazení tiskárny na Card Copy a postupujte podle pokynů

13 Použití MyShortcut Použijte K čemu slouží Vytvoření zástupců na domovském zobrazení tiskárny s nastavením 25 často používaných úloh kopírování, faxu nebo u. Chcete-li aplikaci použít, dotkněte se MyShortcut a postupujte podle pokynů na displeji tiskárny. Nastavení snímání do sítě Použijte K čemu slouží Snímání dokumentu a odeslání do sdílené síťové složky. Můžete definovat 30 jedinečných cílových složek. Tiskárna musí mít povolení zápisu do těchto cílů. Z počítače, ve kterém je cíl zadán, umožníte nastavením sdílení, zabezpečení a firewallu tiskárně přístup alespoň k zápisu. Nápovědu naleznete v dokumentaci dodávané s operačním systémem. Ikona snímání do sítě se objeví pouze tehdy, je-li definován alespoň jeden cíl. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Apps >Apps Management >Scan to Network. 3. Zadejte cíle a upravte si nastavení. - V nápovědě zobrazené vedle některých polí uvidíte po najetí kurzorem popis nastavení. - Chcete-li si být jisti, že jsou nastavení umístění cíle správná, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, kde se nachází zadaný cíl. Blíže o získání adresy IP hostitelského počítače viz Vyhledání adresy IP počítače. - Tiskárna musí mít přístupová práva do složky, kde se nachází zadaný cíl. 4. Klepněte na Apply

14 Chcete-li použít aplikaci, dotkněte se v domovském zobrazení tiskárny Scan to Network a postupujte podle pokynů zobrazovaných na tiskárně. Nastavení Remote Operator Panel Tato aplikace zobrazí ovládací panel tiskárny na obrazovce vašeho počítače a umožní vám pracovat s ovládacím panelem tiskárny, přestože nebudete ve fyzické blízkosti této síťové tiskárny. Na obrazovce počítače můžete sledovat stav tiskárny, uvolnit podržené tiskové úlohy, vytvářet záložky a provádět ostatní úkony týkající se tisku, které byste běžně prováděli, kdybyste stáli vedle síťové tiskárny. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Klepněte na Settings >Remote Operator Panel Settings. 3. Zaškrtněte políčko Enabled a upravte si nastavení. 4. Klepněte na Submit. Chcete-li použít tuto aplikaci, klepněte na Remote Operator Panel >Launch VNC Applet. Export a import konfigurace Konfigurační nastavení můžete exportovat do textového souboru a poté importem tohoto souboru přenést daná nastavení do jiných tiskáren. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. Poznámka: Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Chcete-li exportovat nebo importovat konfiguraci pro jednu aplikaci, proveďte následující: a. Klepněte Settings >Apps >Apps Management. b. V seznamu instalovaných aplikací klepněte na název aplikace, jejíž konfiguraci chcete provést. c. Klepněte na Configure a poté proveďte jednu z následujících činností: Chcete-li exportovat konfiguraci do souboru, klepněte na Export a při ukládání konfiguračního souboru postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. - Při ukládání konfiguračního souboru můžete zadat jedinečný název souboru, nebo použít výchozí název. - Pokud se objeví chyba "JVM Out of Memory", potom zopakujte proces exportu a uložte konfigurační soubor

15 Chcete-li importovat konfiguraci ze souboru, klepněte na Import a přejděte k uloženému konfiguračnímu souboru, který byl exportován z již konfigurované tiskárny. - Před importem konfiguračního souboru můžete zvolit nejprve náhled, nebo jej přímo načíst. - Pokud vyprší časový limit a objeví se prázdné zobrazení, aktualizujte zobrazení webového prohlížeče a klepněte na Apply. 3. Chcete-li exportovat nebo importovat konfiguraci pro více aplikací, postupujte následovně: a. Klepněte na Settings >Import/Export. b. Proveďte jednu z následujících činností: Chcete-li exportovat konfigurační soubor, klepněte na Export Embedded Solutions Settings File a při ukládání konfiguračního souboru postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Chcete-li importovat konfigurační soubor, postupujte následovně: a. Klepněte na Import Embedded Solutions Settings File >Choose File a přejděte k uloženému konfiguračnímu souboru, který byl exportován z již konfigurované tiskárny. b. Klepněte na Submit

16 3 Vkládání papíru a speciálních médií Nastavení formátu a typu papíru Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Paper Size/Type > zvolte zásobní > zvolte formát nebo typ papíru > Vytvoření nastavení univerzálního papíru Univerzální formát papíru je uživatelem definované nastavení, které vám umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou nastavené v nabídkách tiskárny. Nejmenší podporovaný univerzální formát je 76,2 x 127 mm (3 x 5 "). Největší podporovaný univerzální formát je 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "). 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Universal Setup >Units of Measure > zvolte jednotku > 2. Dotkněte se Portrait Width nebo Portrait Height. 3. Zvolte šířku nebo výšku a dotkněte se. Plnění zásobníků VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Neriskujte převážení zařízení a vkládejte papír do zásobníků samostatně. Nechejte všechny zásobníky uzavřené, dokud je nebudete potřebovat. 1. Zásobník zcela vysuňte. Poznámka: Nevysouvejte zásobníky během tisku úlohy nebo když se na displeji tiskárny objeví Busy. Pokud tak učiníte, může dojít k záseku

17 2. Stiskněte a posuňte ouško šířkového vedení do správné polohy pro vkládaný formát papíru. 3. Uvolněte délkové vedení. Stiskněte a posuňte ouško délkového vedení do správné polohy pro vkládaný formát papíru

18 - U některých formátů papíru, jako je letter, legal a A4, stiskněte a posuňte délkové vedení zpět podle skutečné délky. - Při vkládání papíru formátu legal se vedení posouvá za základnu a papír se vystavuje prachu. Abyste ochránili papír před prachem, můžete si pořídit samostatný kryt proti prachu. Bližší informace vám poskytne technická podpora. - Jestliže vkládáte do standardního zásobníku papír formátu A6, stiskněte a posuňte délkové vedení směrem ke středu zásobníku do polohy pro formát A6. - Dbejte na to, aby bylo šířkové i délkové vedení srovnané na značky daného formátu papíru na dně zásobníku. 4. Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu

19 5. Vložte svazek papíru. - Používáte-li recyklovaný nebo předtištěný papír, vkládejte jej tiskovou stranou dolů. - Předděrovaný papír vkládejte otvory u horního okraje k čelní straně zásobníku. - Hlavičkový papír vkládejte horním okrajem listu k čelní straně zásobníku. Pro oboustranný tisk vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu k čelní straně zásobníku. - Dbejte na to, aby byla výška svazku pod indikátorem maxima na boku šířkové vodicí lišty

20 6. Vložte zásobník. 7. Z ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Paper formát a typ papíru, který odpovídá papíru vloženému do zásobníku. Poznámka: Nastavte správný formát a typ papíru, aby nedocházelo k zásekům papíru a problémům s kvalitou tisku. Vkládání do víceúčelového podavače Víceúčelový podavač používejte pro tisk na jiné formáty a typy papíru nebo na zvláštní média, jako je kartón, projekční fólie a obálky. Můžete jej také použít pro úlohy tisku na jednotlivý hlavičkový papír

21 1. Otevřete víceúčelový podavač. a. Vytáhněte prodloužení víceúčelového podavače

22 b. Vytáhněte jemně prodloužení tak, aby byl víceúčelový podavač plně rozevřený a otevřený. 2. Stiskněte ouško na levém šířkovém vedení a přesuňte vedení podle vkládaného papíru. 3. Připravte papír nebo speciální médium na vložení. - Ohybem svazku papíru vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Papír neskládejte a nepřehýbejte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu

23 - Uchopte projekční fólie za okraje. Ohybem svazku fólií vpřed a vzad rozvolněte jednotlivé listy a poté je provzdušněte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu. Poznámka: Nedotýkejte se tiskové strany projekčních fólií. Dávejte pozor, abyste fólie nepoškrábali. - Ohybem svazku obálek vpřed a vzad je rozvolněte a poté je provzdušněte. Srovnejte okraj svazku o rovnou plochu. 4. Vložte papír nebo speciální médium. - Netlačte papír nebo speciální médium do víceúčelového podavače. - Dbejte na to, aby byla výška svazku papíru nebo speciálního média pod indikátorem maxima na boku vodicí lišty. Při přeplnění může docházet k zásekům papíru

24 - Vložte papír, projekční fólie nebo kartón doporučenou tiskovou stranou nahoru a horním okrajem vpřed do tiskárny. Bližší informace o vkládání projekčních fólií naleznete na obalu projekčních fólií. Poznámka: Při vkládání papíru formátu A6 dbejte na to, aby se prodloužení víceúčelového podavače lehce opíralo o hranu papíru tak, aby několik posledních listů papíru zůstalo na místě

25 - Hlavičkový papír vložte lícem nahoru a horním okrajem vpřed do tiskárny. Při oboustranném (duplexním) tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a dolním okrajem vpřed do tiskárny. - Obálky vkládejte chlopní na levé straně směrem dolů. Výstraha Možnost poškození: Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, patentkami, okénky, nalepeným lemováním nebo samolepícími plochami. Takové obálky mohou tiskárnu vážně poškodit. 5. Z ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Paper formát a typ papíru, který odpovídá papíru nebo speciálnímu médiu vloženému do víceúčelového podavače. Propojování a rozpojování zásobníků Když v jednom z propojených zásobníků dojde papír, podává se papír z dalšího propojeného zásobníku. Doporučujeme dávat veškerému vlastnímu papíru, jako je hlavičkový papír a různobarevný papír, různé vlastní názvy, aby nedošlo k automatickému propojení zásobníků

26 Propojování a rozpojování zásobníků 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu. 3. Změňte nastavení formátu a typu papíru zásobníků, které propojujete. - Při propojování zásobníků se ujistěte, jestli je v obou zásobnících papír stejného formátu i typu. - Chcete-li zásobníky rozpojit, přesvědčte se, že formát nebo typ papíru neodpovídá papíru v druhém zásobníku. 4. Klepněte na Submit. Poznámka: Nastavení formátu a typu papíru můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Blíže viz Nastavení formátu a typu papíru. Výstraha Možnost poškození: Papír vložený do zásobníku by měl odpovídat typu a názvu papíru přiřazeného v tiskárně. Na zadaném typu papíru závisí teplota fixace. Pokud nebudou nastavení správně provedena, mohou nastat problémy s tiskem. Vytvoření vlastního názvu pro typ papíru Pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Names. 3. Zvolte vlastní název a poté zadejte název vlastního typu papíru. 4. Klepněte na Submit. 5. Klepněte na Custom Types a zkontrolujte, jestli nový název vlastního typu papíru nahradil vlastní název

27 Pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Custom Names 2. Zvolte vlastní název a poté zadejte název vlastního typu papíru. 3. Dotkněte se. 4. Dotkněte se Custom Types a zkontrolujte, jestli nový název vlastního typu papíru nahradil vlastní název. Přiřazení typu vlastního papíru Pomocí vestavěného webovému serveru Při propojování nebo rozpojování zásobníků přiřaďte název vlastního typu papíru zásobníku. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Types. 3. Zvolte vlastní název typu papíru a poté zvolte typ papíru. Poznámka: Papír je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro všechny uživatelsky definované vlastní názvy. 4. Klepněte na Submit. Použití ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Custom Types 2. Zvolte vlastní název typu papíru a poté zvolte typ papíru. Poznámka: Papír je ve výrobě nastaveným výchozím typem papíru pro všechny uživatelsky definované vlastní názvy. 3. Dotkněte se

28 Konfigurace vlastního názvu Pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Paper Menu >Custom Types. 3. Zvolte vlastní název, který chcete konfigurovat, poté zvolte typ papíru nebo speciálního média a následně klepněte na Submit. Pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Paper Menu >Custom Types 2. Zvolte vlastní název, který chcete konfigurovat a dotkněte se

29 4 Tisk Tisk formulářů a dokumentu Tisk formulářů Pomocí aplikace Forms and Favorites máte rychlý a snadný přístup k často používaným formulářům a jiným pravidelně tištěným informacím. Dříve, než budete moci tuto aplikaci použít, nejprve ji nastavte na tiskárně. Blíže viz Nastavení formulářů a oblíbených. 1. Z domovského zobrazení tiskárny přejděte na: Forms and Favorites > vyberte ze seznamu formulář > zadejte počet kopií > upravte ostatní nastavení 2. V závislosti na modelu tiskárny se dotkněte, nebo Submit. Tisk dokumentu 1. V nabídce Paper na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající vloženému papíru. 2. Odešlete tiskovou úlohu: Pro uživatele Windows a. S otevřeným dokumentem klepněte na File >Print. b. Klepněte na Properties, Preferences, Options nebo Setup. c. Podle potřeby upravte nastavení. d. Klepněte na OK >Print

30 Poznámka: Blíže o předvolbách tisku viz nápověda k ovladači. Pro uživatele Macintosh a. Přizpůsobte si nastavení v dialogu Page Setup: 1. S otevřeným dokumentem zvolte File >Page Setup. 2. Zvolte formát papíru nebo vytvořte vlastní formát papíru, který bude odpovídat vloženému papíru. 3. Klepněte na OK. b. Přizpůsobte si nastavení v dialogu Print: 1. S otevřeným dokumentem zvolte File >Print. Bude-li třeba, zobrazte klepnutím na odkrývací trojúhelník další volby 2. Z dialogu Print a místních nabídek dle potřeby upravte nastavení. Poznámka: Chcete-li tisknout na konkrétní typ papíru, upravte nastavení typu papíru tak, aby odpovídalo vloženému papíru, nebo zvolte vhodný zásobník či podavač. 3. Klepněte na Print. Seřízení sytosti toneru Pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness. 3. Upravte nastavení a klepněte na Submit. Pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness 2. Upravte nastavení a dotkněte se

31 Tisk z jednotky Flash Tisk z jednotky Flash Před tiskem šifrovaného souboru PDF budete vyzváni k zadání hesla souboru z ovládacího panelu tiskárny. Nemůžete tisknout soubory, pro které nemáte oprávnění k tisku. 1. Vložte jednotku Flash do portu USB. - Po vložení jednotky Flash se v domovském zobrazení tiskárny objeví ikona jednotky Flash. - Jestliže vložíte jednotku Flash v době, kdy tiskárna vyžaduje vaši pozornost, například když nastane zásek, tiskárna bude jednotku Flash ignorovat. - Jestliže vložíte jednotku Flash v době, kdy tiskárna zpracovává jiné tiskové úlohy, potom se na displeji tiskárny objeví Busy. Po zpracování všech těchto tiskových úloh můžete chtít zobrazit seznam podržených úloh a vytisknout dokumenty z jednotky Flash. Výstraha Možnost poškození: Když probíhá aktivní tisk, čtení nebo zápis z paměťového zařízení, nedotýkejte se kabelu USB, bezdrátového síťového adaptéru, žádného konektoru, paměťového zařízení nebo tiskárny v zobrazených místech. Mohlo by dojít ke ztrátě dat

32 2. Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte dokumentu, který chcete tisknout. 3. Dotyky šipek získáte náhled dokumentu. 4. Pomocí nebo zadejte počet tištěných kopií a dotkněte se Print. - Dokud nebude dokončen tisk dokumentu, neodpojujte jednotku Flash od portu USB. - Pokud po opuštění počátečního zobrazení nabídky USB necháte jednotku Flash v tiskárně, potom tiskněte soubory z této jednotky Flash dotykem Held Jobs. Podporované jednotky Flash a typy souborů Vysokorychlostní jednotky Flash musí podporovat standard Full-Speed. USB zařízení Low-Speed nejsou podporována. Jednotky USB Flash musí podporovat systém FAT (File Allocation Table). Zařízení formátovaná v systému NTFS (New Technology File System) nebo v jiném souborovém systému nejsou podporovaná

33 Doporučené jednotky Flash Typ souboru Pro použití s touto tiskárnou bylo testováno velké množství jednotek Flash. Bližší informace vám sdělí prodejce tiskárny. Dokumenty:.pdf.xps Obrazy:.dcx.gif.jpeg nebo.jpg.bmp.pcx.tiff nebo.tif.png Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny 1. V domovském zobrazení se dotkněte Cancel Jobs, nebo stiskněte na číselnici. 2. Dotkněte se úlohy, kterou chcete zrušit, a poté se dotkněte. 3. Stisknutím na číselnici se vrátíte do domovského zobrazení. Zrušení tiskové úlohy z počítače Pro uživatele Windows 1. Otevřete složku tiskáren. Ve Windows 8 Pomocí ovládacího tlačítka Hledat zadejte Spustit a přejděte na: Seznam aplikací >Spustit > zadejte control printers >OK Ve Windows 7 nebo starším a. Klepněte na nebo klepněte na Start a poté klepněte na Spustit

34 b. Ve vyhledávání Start nebo dialogu pro spuštění zadejte control printers. c. Stiskněte Enter nebo klepněte na OK. 2. Klepněte dvakrát na ikonu tiskárny. 3. Zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit. 4. Klepněte na Odstranit. Pro uživatele Macintosh 1. Z nabídky Apple přejděte do: - (Pro Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6) System Preferences >Print & Fax > zvolte tiskárnu >Open Print Queue - (Pro Mac OS X v10.7/10.8) System Preferences >Print & Scan > zvolte tiskárnu >Open Print Queue 2. V okně tiskárny zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a odstraňte ji

35 5 Kopírování Vytváření kopií Rychlé kopírování 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. Poznámka: Aby nedošlo k ořezání obrazu, dbejte na to, aby byl stejný formát originálu a kopírovacího papíru. 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte. Kopírování pomocí podavače ADF 1. Vložte originál lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Upravte vedení papíru. 3. Z domovského zobrazení přejděte na: Copy > zdejte nastavení pro kopírování >Copy It Kopírování pomocí osvitového skla 1. Položte originál lícem dolů k hornímu levému okraji osvitového skla. 2. Z domovského zobrazení přejděte na: Copy > zdejte nastavení pro kopírování >Copy It Jestliže potřebujete snímat více než jednu stránku, položte na osvitové sklo další dokument a dotkněte se Scan the next page

36 3. Dotkněte Finish the Job. Kopírování fotografií 1. Položte fotografii lícem dolů k hornímu levému okraji osvitového skla. 2. Z domovského zobrazení přejděte na: Copy >Content >Photo > 3. V nabídce Content Source zvolte vhodné nastavení, které nejlépe odpovídá originální fotografii. 4. Dotkněte se >Copy It Poznámka: Jestliže potřebujete snímat více než jednu fotografii, položte na osvitové sklo další fotografii a dotkněte se Scan the next page. 5. Dotkněte Finish the Job. Zrušení úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování během snímání originálu v ADF Když začíná ADF zpracovávat dokument, dotkněte se na ovládacím panelu tiskárny Cancel Job. Zrušení úlohy kopírování během kopírování stránek pomocí osvitového skla V domovském zobrazení se dotkněte Cancel Job. Na displeji se objeví Canceling. Když je úloha zrušena, objeví se zobrazení kopírování. Zrušení úlohy kopírování během tisku stránek 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte. 2. Dotkněte se úlohy, kterou chcete zrušit, a poté se dotkněte. 3. Stisknutím se vrátíte do domovského zobrazení

37 6 Posílání ů Nastavení tiskárny pro práci s y Nastavení tiskárny pro funkci u 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole zadejte adresu IP. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings > /FTP Settings > Settings. 3. Zadejte příslušné údaje a klepněte na Submit. Vytvoření zástupce u Vytvoření zástupce u pomocí vestavěného webového serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního pole adresu IP tiskárny. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Settings. 3. Ve sloupci Other Settings klepněte na Manage Shortcuts > Shortcut Setup. 4. Zadejte jedinečný název příjemce u a poté zadejte ovou adresu. Pokud zadáváte více adres, oddělujte je čárkami. 5. Klepněte na Add. Vytvoření zástupce u pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Z domovského zobrazení přejděte na: >Recipient(s) > zadejte ovou adresu příjemce > Poznámka: Chcete-li vytvořit skupinu příjemců, dotkněte se dalšího příjemce. a zadejte ovou adresu

38 2. Dotkněte se Subject > zadejte předmět u >. 3. Dotkněte se Message > napište zprávu >. 4. Upravte nastavení u. Poznámka: Jestliže po vytvoření zástupce u změníte nastavení, nastavení se neuloží. 5. Dotkněte se Save As Shortcut. 6. Zadejte jedinečný název zástupce a dotkněte se. 7. Zkontrolujte správnost názvu zástupce a dotkněte se OK. Pokud je název zástupce nesprávný, dotkněte se Cancel a zadejte znovu. - Název zástupce se objeví u ikony zástupce u v domovském zobrazení tiskárny. - Zástupce můžete použít pro odeslání jiného dokumentu em se stejným nastavením

39 7 Faxování Odeslání faxu Pomocí tiskárny můžete víc způsoby odeslat fax jednomu nebo více příjemcům. Můžete zadat ovou adresu, použít zkrácenou volbu nebo použít adresář. Můžete také použít aplikaci MyShortcuts v domovském zobrazení tiskárny. Blíže viz část "Aktivace aplikací v domovském zobrazení". Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. V domovském zobrazení se dotkněte Fax. 4. Pomocí číselnice na ovládacím panelu tiskárny zadejte faxové číslo nebo číslo zkrácené volby. Poznámka: Chcete-li přidat příjemce, dotkněte se zkrácené volby, nebo vyhledejte příjemce v adresáři. a zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo 5. Dotkněte se Fax It. Odeslání faxu pomocí počítače Pomocí faxového modulu ovladače tiskárny můžete odeslat tiskovou úlohu do tiskárny, která úlohu odešle jako fax. Faxový modul funguje jako normální faxové zařízení, je však řízen ovladačem tiskárny namísto z ovládacího panelu tiskárny. 1. S otevřeným dokumentem klepněte na File >Print. 2. Zvolte tiskárnu a přejděte na: Properties > záložka Fax >Enable fax 3. Zadejte do pole "Fax number(s)" faxové číslo příjemce nebo čísla příjemců. Poznámka: Faxová čísla lze zadávat ručně nebo pomocí funkce Phone Book 4. Je-li třeba, zadejte do pole "Dialing prefix" předčíslí. 5. Zvolte vhodný formát a orientaci papíru

40 6. Chcete-li, aby fax obsahoval titulní stránku, zvolte Include cover page with fax a zadejte příslušné údaje. 7. Klepněte na OK. Informace o instalaci těchto ovladačů viz CD Ovladače a dokumentace (Drivers and Documentation). Jestliže je označeno políčko Always display settings prior to faxing, budete před odesláním faxu vyzváni ke zkontrolování údajů o příjemci. Pokud toto políčko označeno není, potom je dokument z fronty automaticky odeslán jako fax, když klepnete na OK na záložce Fax. Odeslání faxu pomocí čísla zkrácené volby Čísla zkrácené volby jsou totéž, co čísla rychlé volby na telefonu nebo faxovém zařízení. Číslo zkrácené volby (1 999) může obsahovat jednoho nebo více příjemců. 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby. 4. Dotkněte se Fax It. Odeslání faxu pomocí adresáře Funkce adresáře umožňuje vyhledávat záložky a servery síťových adresářů. Poznámka: Jestliže nebude aktivovaná funkce adresáře, obraťte se na osobu ze systémové podpory. 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru

41 3. Z domovského zobrazení přejděte na: Fax > > zadejte jméno příjemce > Poznámka: Můžete vyhledávat vždy pouze jedno jméno. 4. Dotkněte se jména příjemce a poté se dotkněte Fax It. Odeslání faxu v určenou dobu 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Z domovského zobrazení přejděte na: Fax > zadejte číslo faxu >Delayed Send Poznámka: Pokud je Fax Mode nastaven na Fax Server, tlačítko Delayed Send se nezobrazí. Faxy čekající na odeslání jsou uvedeny ve frontě faxu. 4. Zadejte čas přenesení faxu a dotkněte se. Čas se zvyšuje nebo snižuje po 30 min. krocích. 5. Dotkněte se Fax It. Poznámka: Dokument bude snímán a odeslán faxem v nastavenou dobu. Vytváření zkrácených voleb Vytváření zkrácených voleb cílů pomocí vestavěného webového serveru Přiřaďte číslo zkrácené volby jednomu faxovému číslu nebo skupině faxových čísel. 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního pole adresu IP tiskárny. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky

42 2. Klepněte na Settings > Manage Shortcuts > Fax Shortcut Setup. Poznámka: Může být vyžadováno heslo. Pokud nemáte ID a heslo, obraťte se na osobu ze systémové podpory. 3. Zadejte název zkrácené volby a zadejte číslo faxu. - Chcete-li vytvořit více čísel zkrácené volby, zadejte faxová čísla pro skupinu. - Jednotlivá faxová čísla ve skupině oddělte středníkem (;). 4. Přiřaďte číslo zkrácené volbě. Poznámka: Pokud zadáte číslo, které se již používá, budete vyzváni ke zvolení jiného čísla. 5. Klepněte na [Add]. Vytvoření zkrácené volby faxového cíle pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. V domovském zobrazení se dotkněte Fax a zadejte faxové číslo. Chcete-li vytvořit skupinu faxových čísel, dotkněte se a zadejte další faxové číslo. 2. Dotkněte se. 3. Zadejte jedinečný název zástupce a dotkněte se. 4. Zkontrolujte správnost názvu volby a čísla a dotkněte se OK. Pokud jsou název nebo číslo nesprávné, dotkněte se Cancel a zadejte znovu

43 8 Snímání Použití snímání do sítě Snímání do sítě umožňuje snímat dokumenty do síťových cílů zadaných osobou z technické podpory. Po vytvoření síťových cílů (sdílené síťové složky) zahrnuje proces nastavení aplikace instalaci a konfiguraci aplikace na vhodné tiskárně pomocí jejího Embedded Web Server (vestavěný webový server). Blíže viz Nastavení snímání do sítě. Snímání na adresu FTP Snímání na adresu FTP Snímání na adresu FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Z domovského zobrazení přejděte na: FTP >FTP Address > zadejte adresu FTP > >Scan It Snímání na adresu FTP pomocí čísla zkrácené volby 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby. 4. Dotkněte se Scan It

44 Snímání do počítače nebo na jednotku Flash Snímání do počítače pomocí vestavěného webovému serveru 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního pole adresu IP tiskárny. - Adresu IP tiskárny uvidíte v domovském zobrazení tiskárny. Adresa IP je tvořena čtyřmi skupinami čísel oddělených tečkami, jako například Pokud používáte proxy server, potom jej dočasně inaktivujte, aby se správně načetla adresa webové stránky. 2. Klepněte na Scan Profile >Create Scan Profile. 3. Zvolte nastavení snímání a klepněte na Next. 4. Vyberte místo v počítači, kam chcete snímaný obraz uložit. 5. Zadejte název snímání a poté jméno uživatele. Poznámka: Název snímání je název, který se objeví na displeji v seznamu Scan Profile. 6. Klepněte na Submit. Poznámka: Klepnutím na Submit se automaticky přiřadí číslo zkrácené volby. Číslo zkrácené volby můžete použít, když budete chtít snímat dokumenty. 7. Zobrazte si pokyny v Scan Profile. a. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. b. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. c. Proveďte jednu z následujících činností: Stiskněte # a pomocí číselnice zadejte číslo zkrácené volby. Z domovského zobrazení přejděte na: Held Jobs >Profiles > v seznamu vyberte číslo zkrácené volby Poznámka: Skener snímá a odesílá dokumenty do zadané složky. 8. Prohlédněte si soubor z počítače. Poznámka: Výstupní soubor je uložen na daném místě, nebo je otevřen v zadaném programu

45 Snímání do jednotky Flash 1. Originály vkládejte lícem nahoru, kratším okrajem dopředu do přihrádky podavače ADF, nebo lícem dolů na osvitové sklo. - Do přihrádky podavače ADF nevkládejte pohlednice, fotografie, malé originály, projekční fólie, fotografický papír nebo tenká média (například novinové výstřižky). Takové originály pokládejte na osvitové sklo. - Když je papír vložen správně, rozsvítí se indikátor podavače ADF. 2. Jestliže vkládáte dokument do přihrádky podavače ADF, upravte vedení papíru. 3. Vložte jednotku Flash do jednotky USB na přední straně tiskárny. Poznámka: Objeví se domovské zobrazení jednotky USB. 4. Zvolte cílovou složku a dotkněte se Scan to USB drive. Poznámka: Tiskárna se po 30 sekundách nečinnosti vrátí do domovského zobrazení. 5. Upravte nastavení snímání a dotkněte se Scan It

46 9 Odstraňování záseků Pečlivou volbou papíru a speciálních médií a jejich správným vkládáním byste měli většině záseků předejít. Pokud dojde k záseku, postupujte podle kroků uvedených v této kapitole. Výstraha Možnost poškození: Nikdy nepoužívejte k odstranění záseku žádný nástroj. Mohli byste trvale poškodit fixační jednotku. Jak se vyhnout zásekům Vložte správně papír Přesvědčte se, že papír leží v zásobníku rovně. Správné vkládání papíru Nesprávné vkládání papíru Nevytahujte žádný zásobník, když tiskárna tiskne. Nezasouvejte žádný zásobník, když tiskárna tiskne. Zásobník plňte před tiskem, nebo počkejte na výzvu k jeho naplnění. Nevkládejte příliš mnoho papíru. Dbejte na to, aby výška svazku nepřesahovala přes indikátor maxima

47 Nezasouvejte papír do zásobníku. Vkládejte jej podle obrázku. Dbejte na to, aby vedení papíru v zásobníku nebo víceúčelovém podavači bylo správně umístěno a netlačilo příliš těsně na svazek papíru nebo obálky. Po vložení papíru zatlačte zásobník pevně do tiskárny. Používejte doporučený papír Používejte pouze doporučený papír nebo speciální média. Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zvlněný papír. Papír před vložením prohněte, provzdušněte a narovnejte. Nepoužívejte ručně stříhaný nebo ořezávaný papír. Nesměšujte v jednom zásobníku formáty, gramáže nebo typy papíru. Dbejte na to, aby byl formát a typ papíru správně nataven v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny. Papír skladujte podle pokynů výrobce. Popis hlášení a míst záseků Když dojde k záseku, objeví se na displeji tiskárny hlášení oznamující místo záseku a informaci, jak zásek odstranit. Otevřete dvířka, kryty a zásobníky indikované na displeji a zásek odstraňte

48 Když je aktivovaná Jam Assist, tiskárna po odstranění záseku automaticky vysune do standardní přihrádky prázdný list nebo částečně potištěné stránky. Zkontrolujte vysunuté stránky na výstupu Když je Jam Recovery nastaveno na On nebo Auto, tiskárna zaseknuté stránky znovu vytiskne. Nastavení Auto však nezaručuje, že se stránka znovu vytiskne. Místo přístupu k záseku Hlášení na ovládacím panelu tiskárny Co dělat 1 Automatický podavač originálů (ADF) [x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx] Vyjměte veškerý papír z přihrádky ADF, poté odstraňte zaseknutý papír. 2 Standardní přihrádka [x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] Odstraňte zaseknutý papír. 3 Přední dvířka [x]-page jam, open front door. [20y.xx] Otevřete přední dvířka, vyjměte zásobník toneru a obrazovou jednotku a poté vyjměte zaseknutý papír. 4 Víceúčelový podavač [x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] Vyjměte všechen papír z víceúčelového podavače a poté odstraňte zaseknutý papír zásobník [x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] Zcela vytáhněte 1. zásobník, poté zatlačte přední klapku duplexu dolů a odstraňte zaseknutý papír. Poznámka: Pro odstranění některých záseků papíru 23y.xx může být zapotřebí otevřít zadní dvířka. 6 [x]. zásobník [x]-page jam, remove tray [x]. [24y.xx] Vytáhněte označený zásobník a odstraňte zaseknutý papír. 7 Zadní dvířka [x]-page jam, open rear door. [20y.xx] Otevřete zadní dvířka a vyjměte zaseknutý papír

49 [x]-page jam, open front door. [20y.xx] POZOR HORKÝ POVRCH: Uvnitř tiskárny může být horký povrch. Aby se snížilo riziko úrazu od horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout. 1. Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka. 2. Vytáhněte za držadlo zásobník toneru

50 3. Nadzvedněte modré držadlo a vytáhněte obrazovou jednotku z tiskárny. Výstraha Možnost poškození: Nedotýkejte se leskle modrého fotoválce pod obrazovou jednotkou. Mohli byste tím ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 4. Položte obrazovou jednotku stranou na rovný, hladký povrch. Výstraha Možnost poškození: Nevystavujte obrazovou jednotku přímému světlu po dobu delší než 10 minut. Dlouhodobé vystavení světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 5. Nadzvedněte zelenou klapku v přední části tiskárny

51 6. Pevně z obou stran uchopte zaseknutý papír a jemně jej vytáhněte. Poznámka: Ujistěte se, že byly vyjmuty všechny útržky papíru. 7. Vložte obrazovou jednotku srovnáním šipek na postranních kolejničkách jednotky se šipkami na postranních kolejničkách uvnitř tiskárny a zasuňte obrazovou jednotku do tiskárny. 8. Vložte zásobník toneru srovnáním postranních kolejniček se šipkami na postranních kolejničkách uvnitř tiskárny a zasuňte zásobník do tiskárny

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více