produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,"

Transkript

1 POZNAMENEJTE SI DATUM: Závěrečná konference GRISI PLUS se bude konat 8. října 2014 v Moravských Toplicích (v hotelu Vivat) ve Slovinsku. Partneři projektu budou potěšeni, budou-li moci přivítat i Vás! Další informace o program konference budou brzy k dispozici. K získání více informací navštivte prosím stránky projektu: GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS MADE IN GALWAY: iniciativa a k podpoře místních produktů v Galway červen 2014 Primárním cílem iniciativy Made in Galway je propagace kvality jedinečných místních výrobků místním obyvatelům, podnikatelům a návštěvníkům. Součástí projektu byl vývoj značky Made in Galway k uvedení místních výrobků a služeb z Galway na trh. Tato iniciativa směřuje k vytvoření bližšího propojení mezi výrobci z Galway a spotřebiteli sídlícími jak v Galway, tak ve vzdálenějších místech. Jejím cílem je předvádění rozsahu kvality vyráběné v Galway. Projekt začal v r vytvořením webového portálu, který prezentuje produkty vyrobené v Galway. Webové stránky jsou portálem, který propaguje výrobky z oblasti Galway. Nejdříve byly založeny adresáře výrobců potravin a řemeslných výrobců a v následujících měsících byly rozšířeny o umělecké aktivity a místa konání akcí v regionu. V databázi je registrováno přes 200 různých výrobců z Galway. Ti jsou schopni zde prezentovat podrobnosti o produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky, nebo informovat o výstavních a prodejních akcích. Portál je spojen s mapami google a umožňuje návštěvníkům vytvářet si cesty propojující různé výrobce, kteří jsou uvedeni v seznamu. Tímto způsobem jsou schopni vytvořit podle potřeb zákazníků cestu potravin, cestu výrobců šperků a cestu řemeslníků v Galway. Rada Hrabství Galway podnikla řadu propagačních aktivit k nasměrování obchodu na místo Made in Galway a tím k vytvoření virtuálních kroků k výrobcům. Každá webová stránka zaznamenává počet návštěv, které se k danému datu uskutečnily, a Rada Hrabství Galway má v současnosti výrobce s unikátními návštěvami webu. Po dobu prvních 6 měsíců roku 2012 se projekt soustředil na to, jak výrobce povzbudit k zaregistrování do databáze a nyní je prioritou zvýšení úrovně obchodu, který může být nasměrován na webovou stránku. Mezi aktivity, které se provádějí ke zvýšení profilu vebové stránky patří organizace části Made in Galway na veletrzích a festivalech, které se konají v Galway i v dalších, vzdálených místech. K tomu náleží i uvedení 8 výrobců potravin a řemeslných výrobků na festivalu vína a jídla ve Francii. Made in Galway realizuje opatření, která usnadní místním výrobcům z Galway přístup na nové trhy.

2 Ke zvýšení profilu kvality místní výroby v Galway, iniciativa Made in Galway ve spojení s hrabstvím Galway a městskou radou podnikatelů (nyní nazývanou Městský a regionální úřad pro místní podnikání) zorganizovala pro řadu výrobců potravin a řemeslných výrobců z Galway cestu na Fete Des Vins D Anjou (Festival vína Anjou), který se konal v Chalonnes Sur Loire k propagaci Galway a jeho výrobků. K další podpoře této aktivity Rada hrabství Galway navázala spolupráci s celostátní televizní stanicí RTE, která propagovala tuto událost a roli iniciativy Made in Galway ve Francii a také věnovala této události celý program, který byl vysílán v březnu Cílem iniciativy Made in Galway je zlepšení přístupu na trhy místním výrobcům usazeným v Galway tak, aby mohli vytvářet zvýšené příjmy a tak zvyšovat zaměstnanost v regionu. Jejím cílem je prezentovat zákazníkům rozsah a kvalitu výrobků, které jsou vyráběny v Galway a informovat je o tom, kde mohou tyto produkty koupit. Zavedení kolektivní značky nabízí zdarma marketingovou příležitost pro mikropodniky na podporu jejich produktů v míře, která by pro ně normálně nemohla být dostupná. Made in Galway má internetové stránky: a stránky Facebooku; https://www.facebook.com/pages/made-in-galway/ a Twitter účet pro reklamní účely. Tato iniciativa spolupracuje s místními médii a to jak tiskovými, tak rozhlasovými, aby zajistila marketinkové pokrytí aktivit organizovaných jako součást Made in Galway. Iniciativa Made in Galway vytvořila webovou adresu a vyrobila sérii zajímavých pohlednic, propagujících produkty výrobců, které jsou hojně distribuovány v regionu. Návštěva ministra Phila Hogana při propagaci výrobků Made in Galway společně s pracovníky Rady Hrabství Galway

3 Jako primární informační a komunikační nástroj byla vybrána pohlednice, protože se jedná o turistickou oblast, a lze předpokládat, že lidé budou uchovávat a dále distribuovat pohlednice, aniž by je odstraňovali jako další letáky, které jsou jim předávány na výstavách a akcích. Rada hrabství Galway sleduje počty návštěvníků na webových stránkách, které mají průměrný růst 2100 návštěv za měsíc. Průměrná doba návštěvy na webových stránkách je tři a půl minuty. Více než 70% návštěvníků v dubnu 2013 byly nové návštěvy a míra odchodů na jiné stránky je více než 56%, což znamená, že více než polovina návštěvníků byla nasměrována na internetové stránky výrobců. Veškeré finanční prostředky pro tuto iniciativu k dnešnímu dni poskytla Rada hrabství Galway. Jednalo se o náklady na uvedení do provozu internetových stránek, vývoj materiálu k propagaci značky a tisk propagačních materiálů. Mezi dalšími náklady byly náklady na různé akce, které byly provedeny, jako např. prostory na EXPO festivalech, náklady na účast výrobců na zahraničních akcích, propagační náklady, atd. V minulosti, tj. za 2 roky, Rada hrabství Galway věnovala na tuto iniciativu více než EUR. Nicméně, v tom nejsou zahrnuty náklady na lidské zdroje, které byly této iniciativě věnovány. Dalším krokem Rady hrabství Galway je zapojení místních maloobchodníků do podpory konceptu Made in Galway v jejich maloobchodních prodejnách. Rada v současné době vyvíjí propagační prezentační prostředky, které mohou být použity u místních prodejců, aby upozorňovaly na produkty vyrobené v Galway, které nabízí v jejich prodejnách. Iniciativa Made in Galway podporuje sortiment a kvalitu produktů, které jsou v Galway a vybízí spotřebitele, aby nakupovali u těchto výrobců za účelem vytvoření a udržení zaměstnanosti v regionu. Nabízí zdarma marketingovou cestu pro výrobce se sídlem v Galway a umožňuje im, aby se zapojili do úrovně on-line marketingu, které by za normálních okolností nebyli schopni na vlastní pěst dosáhnout. Organizováním kolektivního marketingového přístupu je umožněno, aby navázali kontakty s větším rozsahem spotřebitelů. Iniciativa se týká on-line marketinku, vystavování na obchodních akcích / veletrzích, podpory cestovního ruchu, účasti na festivalech a akcích. Tato iniciativa je zaměřena na prosazení místních výrobců do popředí, představuje jejich talent a propaguje produkty, které jsou vyráběny v Galway. Cílem této iniciativy je zvýšení prodeje místních výrobců v zájmu udržení / vytváření pracovních míst v regionu Galway. Rovněž upozorňuje domácí i zahraniční návštěvníky na atraktivitu regionu Galway jako potravinové a řemeslné turistické destinace. CÍLENÁ PRÁCE NA ZAVÁDĚNÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ V OBCÍCH PLÁNOVACÍHO REGIONU VIDZEME Na začátku března Plánovací Region Vidzeme (VPR), ve spolupráci s lotyšským Sdružením místních a regionálních samospráv (LALRG) uzavřel práci na vývoji podrobného implementačního plánu na základě příkladů dobré praxe zahraničních partnerů. Osvědčené postupy, které podle plánu mají být přeneseny do Plánovacího Regionu Vidzeme jsou "Made in Galway" (Irsko) a "Soho Solo" (z Francie). Implementační plán osvědčených postupů je zpracován za účelem stanovení priorit a směrů činnosti VPR v užívání geomatických nástrojů na podporu zviditelnění venkovských oblastí, jakož i k vývoji plánu pro přenos osvědčených postupů pocházejících od zahraničních partnerů. Dokument se skládá ze tří hlavních částí: analýza současné situace v Plánovacím Regionu Vidzeme, plány k přenosu "Made in Galway" a "Soho Solo". Během jednoho z jednání Rady pro rozvoj VPR byl představen starostům a zástupcům místních samospráv koncept implementačního plánu a přítomní byli požádáni, aby se zúčastnili podrobnějších diskusí. Zájem vyjádřilo deset obcí, které se pak zúčastnily jednání, které se konalo 8. dubna. Cílem diskuse bylo zjistit, jak by mohl být plán využit v jejich obcích. Během setkání se účastníci dohodli, že budou na svých územích dále podporovat rozvoj koncepce "práce na dálku". Tento závazek bude posílen podpisem předběžné smlouvy mezi VPR, LALRG a zainteresované obce. V současné době probíhají jednání a konzultace k zavádění prováděcího plánu v každé ze zúčastněných obcí.

4 SDÍLENÍ STRATEGIÍ, ZNALOST STRATEGIÍ Program INTERREG IVC organizoval v Bruselu dne 22. května 2014 tematické kapitalizační setkání "Sdílení strategií, znalost strategií". Přes 300 účastníků z 26 různých zemí se zúčastnilo semináře o 12 strategických tématech (jsou uvedeny v angličtině na obrázku níže), od inovací k životnímu prostředí. Projekt GRISI PLUS byl zastoupen na workshopu o rozvoji venkova spolu s dalšími 9 kapitalizačními projekty INTERREG IVC. Cílem tohoto interaktivního semináře o venkově bylo poskytnout doporučení přítomným politickým činitelům a vysvětlit osvědčené postupy ke stimulaci rozvoje venkova, včetně venkovského cestovního ruchu nebo využití informačních a komunikačních technologií. Navíc, politici byli ochotni nechat se osobně poučit o projektech rozvoje venkova INTERREG IVC a vyměňovat si názory na to, jak posílit svůj region. Na základě zkušeností a osvědčených praxí, z těchto 9 projektů bylo převzato sedm doporučení: Doporučení 1: K dosažení strategie EU vytvářet integrovaná řešení Osvědčená praxe: Moderní pracovní centra (Morvan, France) Doporučení 2: Formulovat specializovanou nabídku pro podnikatele Osvědčená praxe: SOHO SOLO (Gers, France) Doporučení 3: Vyvinout diverzifikační strategii pro svůj venkovský region Osvědčená praxe: URNATUR (Sweden) Doporučení 4: Investovat do místních a vnějších partnerství Osvědčená praxe: GOZO (Malta) Doporučení 5: Prozkoumat všechny druhy inovací Různé osvědčené praxe z projektů Dante, ecreate, Ruraland and Robinwood+ Doporučení 6: Uznat, že ICT je předpokladem pro rozvoj venkova Osvědčená praxe: Kulmin (Norway) Doporučení 7: Zaměřte svoji vládu na usnadňování Osvědčená praxe: Nattitude (Auvergne, France) Projekty prezentované na workshopu, stejně jako jména odborníků a řečníků, spolu s prezentacemi naleznete zde: Seminář vyvolal zájem mnoha účastníků konference (jak osvědčuje obrázek níže), kteří byli nejen ochotni učit se od odborníků, ale i od sebe při skupinové práci, kdy po krátké prezentaci osvědčené praxe projektovými manažery z 9 tematických projektů se konaly aktivní diskuse všech členů. Projekt Grisi PLUS byl zastoupen Vaido Mikheimem z Tartu Science Park, který podal přehled osvědčené praxe SOHO SOLO a odpověděl na otázku: "Jak můžete přilákat znalostní centra do venkovských oblastí" podle zkušeností z projektového partnerství projektu Grisi PLUS.

5 Více informací o celé akci spolu s mnoha užitečnými odkazy na materiály a připravovaných akcích najdete zde: ČÍSLA O STUDIÍCH PŘEVODITELNOSTI PROJEKTU GRISI PLUS 4,15 Průměrný výsledek na stupnici s 10 body, jak dalece musí být osvědčená praxe upravena, aby byla vhodná k přenosu z dárcovského regionu do region příjemce. (1 nemusí být vůbec měněna; 10 potřebuje celkové předělání). 5 Studijní cesty provedené v době realizace projektu GRISI PLUS. 9 Osvědčené praxe představené na těchto studijních cestách 15 Procento osvědčených praxí, které by dostaly finanční podporu pro přenos a realizaci v partnerském regionu 23,35 Průměrná doba v měsících, e potřebná k přenosu osvědčené praxe z jednoho region do druhého. 87 Procento osvědčených praxí, které by přispěly k rozvoji region, pokud by byly přeneseny. 125 Studie uplatnitelnosti zpracované všemi partnery Výše uvedená čísla dávají stručný přehled o velké práci všech partnerů projektu Grisi PLUS. Po celou dobu trvání projektu byly jedním z pilířů projektu studijní návštěvy. Cílem studijní návštěvy bylo dozvědět se o osvědčených postupech z různých regionů. Proč se učit? Aby se zjistilo, zda něco opravdu jedinečného a užitečného by mohlo být převedeno do vlastního domovského regionu. Studie přenositelnosti poskytly první analýzy osvědčených postupů tím, že přidaly podrobnější a informativní pohled k počátečním "intuitivním" zjištěním. Dva grafy zobrazené níže poskytují stručný přehled o tom, co zjistili partneři jako nejvíce zajímavé a užitečné na osvědčených postupech a také to, co si myslí, že by byly hlavní problémy při jejich přenosu. Z otázek a odpovědí Ano / Ne se zobrazuje "ano" v procentech.

6 Enhancing Rural Areas for Newcomers červen 2014 Silné stránky/ benefity realizace osvědčené praxe v regionu Can Můžeme we create vytvořit potential potenciální partnerships partnerství to carry k přenesení out implementation osvědčené praxe? process of GP? Zlepší tato Will osvědčená this GP improve praxe kvalitu the quality of života/pracovní life/working příležitosti conditions v mém in my regionu? region? Can Můžeme we create vytvořit potential potenciální partnerships partnerství to carry k provedení out přenosu transfer process osvědčené of GP? praxe? Budou z osvědčené praxe profitovat více Will more than three target groups benefit než tři cílové skupiny? from transfer of the GP? Will Přispěje this GP tato contribute osvědčená to praxe the development k rozvoji of mého regionu? my region? 75% 76% 77% 78% 87% Otázky ano/ne a procenta ukazující odpovědi ano. Pokud byste chtěli vědět, které osvědčené praxe byly partnery vybrány k přenosu, sledujte následující zpravodaje, popř. Můžete navštívit Závěrečnou konferenci projektu ve Slovinsku 9. října Výzvy/ slabé stránky realizace osvědčené praxe v regionu Do we have financial means (incl. cooperation partners) to transfer and implement the GP? Do we have financial resources (incl. cooperation partners) to sustain the GP after the end of project period? 15% 20% Do we have necessary in-house competence to Máme transfer potřebné and implement vlastní schopnosti the GP in our přenést region? a realizovat osvědčenou praxi v regionu? Máme skutečnou Do we have a actual reálnou and podporu real support ze strany from průmyslu/firem? industry/companies? Máme Do skutečnou we have a actual reálnou and podporu real support od vlády from / politiků? government/politicians? 29% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Otázky ano/ne a procenta ukazující odpovědi ano.

7 MAXIMALIZACE POTENCIÁLU INFRASTRUKTURY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V TURISTICKÝCH OBLASTECH. Dne , uspořádal Úřad West Regionu (nyní Příhraniční, středozemní a západní regionální shromáždění) ve spojení s Radou Hrabství Galway seminář s názvem "Maximalizace potenciálu pěší turistiky a cykloturistiky infrastruktury v turistických oblastech". Hlavním cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s cíli, záměry a výhodami projektu Grisi Plus a dozvědět se o několika příkladech osvědčených postupů z jiných partnerských regionů EU, které by mohly být prospěšné na západě Irska. Seminář zahájil starosta města Galway, radní Liam Carroll. Zdůraznil důležitost a také obrovský přínos sdílení zkušeností evropských partnerů projektu, kteří vyvinuli pěší / cyklistické trasy ve svých regionech. Starosta rovněž prohlásil, že vývoj projektu Connemara Greenway k vybudování pěší / cyklistické trasy v této oblasti, byl skvělým příkladem rozvoje venkova a povede k růstu vyváženosti vůči městskému cestovnímu ruchu, který v současné době existuje. Byly uvedeny prezentace na následující témata: Projekt Grisi Plus; Vývoj Great Western Greenway v hrabství Mayo, Infrastruktura jako nástroj ekonomického rozvoje a rozvoje obcí; Aktuální informace o navrhované Connemara Greenway; Dva příklady partnerů projektu Grisi Plus - Mura Drava Bike Walking & Cycling Route a Walking Trails společný projekt Kypru a Kréty; Využití technologie GIS pro propagaci přínosů a významu infrastruktury pro cyklisty / pěší.

8 Odpolední část semináře byla vyhrazena pro workshop. Workshop se ukázal jako velmi cenný prostředek k získání názorů a stanovisek zúčastněných stran k navrhovanému projektu Connemara Greenway (Zelená stezka Connemara). Bylo vytipováno mnoho zajímavostí podél navrhované trasy a také vysloveny nápady, které místní samosprávy a podniky mohou udělat pro rozvoj Zelené stezky. Spolu s uvedenými návrhy bylo také diskutováno, jak nejlépe využít GIS systémy ke zlepšení zážitků návštěvníků. Seminář a workshop byly velmi dobře navštíveny, celkem se akcí zúčastnilo více než 60 lidí. Účastníci uvedli, že jak seminář, tak workshop byly velmi informativní a užitečné. Workshop Grisi plus v Clifdenu, Hrabství Galway INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘENOSU OSVĚDČENÉ PRAXE DO ÚSTECKÉHO KRAJE Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,jako partner projektu, se po vyhodnocení možností přenosu osvědčených praxí, doporučení expertů na rozvoj venkova a ICT a po jednáních s experty Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje a společností SERVISO, o.p.s.,se rozhodla využít k přenosu do Ústeckého kraje 2 osvědčené praxe z projektu Grisi Plus. Jednou z nich je projekt Made in Galway, osvědčený v Irsku, který podporuje malé a střední podniky v regionu, druhým je Mura Drava BIKE, zabývající se výstavbou a vybavením cyklistické trasy, osvědčený ve Slovinsku. Pro obě osvědčené praxe se v současnosti zpracovávají implementační plány, podle nichž se přenosy osvědčených praxí mohou v budoucnu uskutečnit. O podrobnostech implementačních plánů budou čtenáři zpravodajů projektu GRISI PLUS informováni v následujících vydáních. Všem zájemcům o podrobnější informace o prezentovaných osvědčených praxích nabízíme pomoc při získávání dalších informací od našich zahraničních partnerů. Můžete se obrátit na pracovníka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Ing. Bohumila Bociana Tel.: , Tento projekt je finančně podpořen z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím programu INTERREG IVC

GRISI Plus. Prosinec 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS

GRISI Plus. Prosinec 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Pro více informací navštivte webovou adresu http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS SOHO SOLO : Small Office Home Office Dobrá praxe z Gers (Francie)

Více

GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny!

GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny! Pro vice informací o projektu navštivte prosím; http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015 Program: 1) Přivítání, seznámení 2) Organizační záležitosti tajemnice komise 3) Vize města: co máme dělat? 4) Případné prezentace členů komise 5) Příprava plánu co nejvíce hoří 6) Stanovení termínů příštích

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Obecné informace o projektu S ambasadorkami k samostatnému podnikání

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Moravské vinařské stezky jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Prehistorie vinařské turistiky Ostravaci Pražáci Papaláši Příbuzní z Čech a Slovenska Důsledek: nízká kvalita produktů

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více