produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,"

Transkript

1 POZNAMENEJTE SI DATUM: Závěrečná konference GRISI PLUS se bude konat 8. října 2014 v Moravských Toplicích (v hotelu Vivat) ve Slovinsku. Partneři projektu budou potěšeni, budou-li moci přivítat i Vás! Další informace o program konference budou brzy k dispozici. K získání více informací navštivte prosím stránky projektu: GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS MADE IN GALWAY: iniciativa a k podpoře místních produktů v Galway červen 2014 Primárním cílem iniciativy Made in Galway je propagace kvality jedinečných místních výrobků místním obyvatelům, podnikatelům a návštěvníkům. Součástí projektu byl vývoj značky Made in Galway k uvedení místních výrobků a služeb z Galway na trh. Tato iniciativa směřuje k vytvoření bližšího propojení mezi výrobci z Galway a spotřebiteli sídlícími jak v Galway, tak ve vzdálenějších místech. Jejím cílem je předvádění rozsahu kvality vyráběné v Galway. Projekt začal v r vytvořením webového portálu, který prezentuje produkty vyrobené v Galway. Webové stránky jsou portálem, který propaguje výrobky z oblasti Galway. Nejdříve byly založeny adresáře výrobců potravin a řemeslných výrobců a v následujících měsících byly rozšířeny o umělecké aktivity a místa konání akcí v regionu. V databázi je registrováno přes 200 různých výrobců z Galway. Ti jsou schopni zde prezentovat podrobnosti o produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky, nebo informovat o výstavních a prodejních akcích. Portál je spojen s mapami google a umožňuje návštěvníkům vytvářet si cesty propojující různé výrobce, kteří jsou uvedeni v seznamu. Tímto způsobem jsou schopni vytvořit podle potřeb zákazníků cestu potravin, cestu výrobců šperků a cestu řemeslníků v Galway. Rada Hrabství Galway podnikla řadu propagačních aktivit k nasměrování obchodu na místo Made in Galway a tím k vytvoření virtuálních kroků k výrobcům. Každá webová stránka zaznamenává počet návštěv, které se k danému datu uskutečnily, a Rada Hrabství Galway má v současnosti výrobce s unikátními návštěvami webu. Po dobu prvních 6 měsíců roku 2012 se projekt soustředil na to, jak výrobce povzbudit k zaregistrování do databáze a nyní je prioritou zvýšení úrovně obchodu, který může být nasměrován na webovou stránku. Mezi aktivity, které se provádějí ke zvýšení profilu vebové stránky patří organizace části Made in Galway na veletrzích a festivalech, které se konají v Galway i v dalších, vzdálených místech. K tomu náleží i uvedení 8 výrobců potravin a řemeslných výrobků na festivalu vína a jídla ve Francii. Made in Galway realizuje opatření, která usnadní místním výrobcům z Galway přístup na nové trhy.

2 Ke zvýšení profilu kvality místní výroby v Galway, iniciativa Made in Galway ve spojení s hrabstvím Galway a městskou radou podnikatelů (nyní nazývanou Městský a regionální úřad pro místní podnikání) zorganizovala pro řadu výrobců potravin a řemeslných výrobců z Galway cestu na Fete Des Vins D Anjou (Festival vína Anjou), který se konal v Chalonnes Sur Loire k propagaci Galway a jeho výrobků. K další podpoře této aktivity Rada hrabství Galway navázala spolupráci s celostátní televizní stanicí RTE, která propagovala tuto událost a roli iniciativy Made in Galway ve Francii a také věnovala této události celý program, který byl vysílán v březnu Cílem iniciativy Made in Galway je zlepšení přístupu na trhy místním výrobcům usazeným v Galway tak, aby mohli vytvářet zvýšené příjmy a tak zvyšovat zaměstnanost v regionu. Jejím cílem je prezentovat zákazníkům rozsah a kvalitu výrobků, které jsou vyráběny v Galway a informovat je o tom, kde mohou tyto produkty koupit. Zavedení kolektivní značky nabízí zdarma marketingovou příležitost pro mikropodniky na podporu jejich produktů v míře, která by pro ně normálně nemohla být dostupná. Made in Galway má internetové stránky: a stránky Facebooku; https://www.facebook.com/pages/made-in-galway/ a Twitter účet pro reklamní účely. Tato iniciativa spolupracuje s místními médii a to jak tiskovými, tak rozhlasovými, aby zajistila marketinkové pokrytí aktivit organizovaných jako součást Made in Galway. Iniciativa Made in Galway vytvořila webovou adresu a vyrobila sérii zajímavých pohlednic, propagujících produkty výrobců, které jsou hojně distribuovány v regionu. Návštěva ministra Phila Hogana při propagaci výrobků Made in Galway společně s pracovníky Rady Hrabství Galway

3 Jako primární informační a komunikační nástroj byla vybrána pohlednice, protože se jedná o turistickou oblast, a lze předpokládat, že lidé budou uchovávat a dále distribuovat pohlednice, aniž by je odstraňovali jako další letáky, které jsou jim předávány na výstavách a akcích. Rada hrabství Galway sleduje počty návštěvníků na webových stránkách, které mají průměrný růst 2100 návštěv za měsíc. Průměrná doba návštěvy na webových stránkách je tři a půl minuty. Více než 70% návštěvníků v dubnu 2013 byly nové návštěvy a míra odchodů na jiné stránky je více než 56%, což znamená, že více než polovina návštěvníků byla nasměrována na internetové stránky výrobců. Veškeré finanční prostředky pro tuto iniciativu k dnešnímu dni poskytla Rada hrabství Galway. Jednalo se o náklady na uvedení do provozu internetových stránek, vývoj materiálu k propagaci značky a tisk propagačních materiálů. Mezi dalšími náklady byly náklady na různé akce, které byly provedeny, jako např. prostory na EXPO festivalech, náklady na účast výrobců na zahraničních akcích, propagační náklady, atd. V minulosti, tj. za 2 roky, Rada hrabství Galway věnovala na tuto iniciativu více než EUR. Nicméně, v tom nejsou zahrnuty náklady na lidské zdroje, které byly této iniciativě věnovány. Dalším krokem Rady hrabství Galway je zapojení místních maloobchodníků do podpory konceptu Made in Galway v jejich maloobchodních prodejnách. Rada v současné době vyvíjí propagační prezentační prostředky, které mohou být použity u místních prodejců, aby upozorňovaly na produkty vyrobené v Galway, které nabízí v jejich prodejnách. Iniciativa Made in Galway podporuje sortiment a kvalitu produktů, které jsou v Galway a vybízí spotřebitele, aby nakupovali u těchto výrobců za účelem vytvoření a udržení zaměstnanosti v regionu. Nabízí zdarma marketingovou cestu pro výrobce se sídlem v Galway a umožňuje im, aby se zapojili do úrovně on-line marketingu, které by za normálních okolností nebyli schopni na vlastní pěst dosáhnout. Organizováním kolektivního marketingového přístupu je umožněno, aby navázali kontakty s větším rozsahem spotřebitelů. Iniciativa se týká on-line marketinku, vystavování na obchodních akcích / veletrzích, podpory cestovního ruchu, účasti na festivalech a akcích. Tato iniciativa je zaměřena na prosazení místních výrobců do popředí, představuje jejich talent a propaguje produkty, které jsou vyráběny v Galway. Cílem této iniciativy je zvýšení prodeje místních výrobců v zájmu udržení / vytváření pracovních míst v regionu Galway. Rovněž upozorňuje domácí i zahraniční návštěvníky na atraktivitu regionu Galway jako potravinové a řemeslné turistické destinace. CÍLENÁ PRÁCE NA ZAVÁDĚNÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ V OBCÍCH PLÁNOVACÍHO REGIONU VIDZEME Na začátku března Plánovací Region Vidzeme (VPR), ve spolupráci s lotyšským Sdružením místních a regionálních samospráv (LALRG) uzavřel práci na vývoji podrobného implementačního plánu na základě příkladů dobré praxe zahraničních partnerů. Osvědčené postupy, které podle plánu mají být přeneseny do Plánovacího Regionu Vidzeme jsou "Made in Galway" (Irsko) a "Soho Solo" (z Francie). Implementační plán osvědčených postupů je zpracován za účelem stanovení priorit a směrů činnosti VPR v užívání geomatických nástrojů na podporu zviditelnění venkovských oblastí, jakož i k vývoji plánu pro přenos osvědčených postupů pocházejících od zahraničních partnerů. Dokument se skládá ze tří hlavních částí: analýza současné situace v Plánovacím Regionu Vidzeme, plány k přenosu "Made in Galway" a "Soho Solo". Během jednoho z jednání Rady pro rozvoj VPR byl představen starostům a zástupcům místních samospráv koncept implementačního plánu a přítomní byli požádáni, aby se zúčastnili podrobnějších diskusí. Zájem vyjádřilo deset obcí, které se pak zúčastnily jednání, které se konalo 8. dubna. Cílem diskuse bylo zjistit, jak by mohl být plán využit v jejich obcích. Během setkání se účastníci dohodli, že budou na svých územích dále podporovat rozvoj koncepce "práce na dálku". Tento závazek bude posílen podpisem předběžné smlouvy mezi VPR, LALRG a zainteresované obce. V současné době probíhají jednání a konzultace k zavádění prováděcího plánu v každé ze zúčastněných obcí.

4 SDÍLENÍ STRATEGIÍ, ZNALOST STRATEGIÍ Program INTERREG IVC organizoval v Bruselu dne 22. května 2014 tematické kapitalizační setkání "Sdílení strategií, znalost strategií". Přes 300 účastníků z 26 různých zemí se zúčastnilo semináře o 12 strategických tématech (jsou uvedeny v angličtině na obrázku níže), od inovací k životnímu prostředí. Projekt GRISI PLUS byl zastoupen na workshopu o rozvoji venkova spolu s dalšími 9 kapitalizačními projekty INTERREG IVC. Cílem tohoto interaktivního semináře o venkově bylo poskytnout doporučení přítomným politickým činitelům a vysvětlit osvědčené postupy ke stimulaci rozvoje venkova, včetně venkovského cestovního ruchu nebo využití informačních a komunikačních technologií. Navíc, politici byli ochotni nechat se osobně poučit o projektech rozvoje venkova INTERREG IVC a vyměňovat si názory na to, jak posílit svůj region. Na základě zkušeností a osvědčených praxí, z těchto 9 projektů bylo převzato sedm doporučení: Doporučení 1: K dosažení strategie EU vytvářet integrovaná řešení Osvědčená praxe: Moderní pracovní centra (Morvan, France) Doporučení 2: Formulovat specializovanou nabídku pro podnikatele Osvědčená praxe: SOHO SOLO (Gers, France) Doporučení 3: Vyvinout diverzifikační strategii pro svůj venkovský region Osvědčená praxe: URNATUR (Sweden) Doporučení 4: Investovat do místních a vnějších partnerství Osvědčená praxe: GOZO (Malta) Doporučení 5: Prozkoumat všechny druhy inovací Různé osvědčené praxe z projektů Dante, ecreate, Ruraland and Robinwood+ Doporučení 6: Uznat, že ICT je předpokladem pro rozvoj venkova Osvědčená praxe: Kulmin (Norway) Doporučení 7: Zaměřte svoji vládu na usnadňování Osvědčená praxe: Nattitude (Auvergne, France) Projekty prezentované na workshopu, stejně jako jména odborníků a řečníků, spolu s prezentacemi naleznete zde: Seminář vyvolal zájem mnoha účastníků konference (jak osvědčuje obrázek níže), kteří byli nejen ochotni učit se od odborníků, ale i od sebe při skupinové práci, kdy po krátké prezentaci osvědčené praxe projektovými manažery z 9 tematických projektů se konaly aktivní diskuse všech členů. Projekt Grisi PLUS byl zastoupen Vaido Mikheimem z Tartu Science Park, který podal přehled osvědčené praxe SOHO SOLO a odpověděl na otázku: "Jak můžete přilákat znalostní centra do venkovských oblastí" podle zkušeností z projektového partnerství projektu Grisi PLUS.

5 Více informací o celé akci spolu s mnoha užitečnými odkazy na materiály a připravovaných akcích najdete zde: ČÍSLA O STUDIÍCH PŘEVODITELNOSTI PROJEKTU GRISI PLUS 4,15 Průměrný výsledek na stupnici s 10 body, jak dalece musí být osvědčená praxe upravena, aby byla vhodná k přenosu z dárcovského regionu do region příjemce. (1 nemusí být vůbec měněna; 10 potřebuje celkové předělání). 5 Studijní cesty provedené v době realizace projektu GRISI PLUS. 9 Osvědčené praxe představené na těchto studijních cestách 15 Procento osvědčených praxí, které by dostaly finanční podporu pro přenos a realizaci v partnerském regionu 23,35 Průměrná doba v měsících, e potřebná k přenosu osvědčené praxe z jednoho region do druhého. 87 Procento osvědčených praxí, které by přispěly k rozvoji region, pokud by byly přeneseny. 125 Studie uplatnitelnosti zpracované všemi partnery Výše uvedená čísla dávají stručný přehled o velké práci všech partnerů projektu Grisi PLUS. Po celou dobu trvání projektu byly jedním z pilířů projektu studijní návštěvy. Cílem studijní návštěvy bylo dozvědět se o osvědčených postupech z různých regionů. Proč se učit? Aby se zjistilo, zda něco opravdu jedinečného a užitečného by mohlo být převedeno do vlastního domovského regionu. Studie přenositelnosti poskytly první analýzy osvědčených postupů tím, že přidaly podrobnější a informativní pohled k počátečním "intuitivním" zjištěním. Dva grafy zobrazené níže poskytují stručný přehled o tom, co zjistili partneři jako nejvíce zajímavé a užitečné na osvědčených postupech a také to, co si myslí, že by byly hlavní problémy při jejich přenosu. Z otázek a odpovědí Ano / Ne se zobrazuje "ano" v procentech.

6 Enhancing Rural Areas for Newcomers červen 2014 Silné stránky/ benefity realizace osvědčené praxe v regionu Can Můžeme we create vytvořit potential potenciální partnerships partnerství to carry k přenesení out implementation osvědčené praxe? process of GP? Zlepší tato Will osvědčená this GP improve praxe kvalitu the quality of života/pracovní life/working příležitosti conditions v mém in my regionu? region? Can Můžeme we create vytvořit potential potenciální partnerships partnerství to carry k provedení out přenosu transfer process osvědčené of GP? praxe? Budou z osvědčené praxe profitovat více Will more than three target groups benefit než tři cílové skupiny? from transfer of the GP? Will Přispěje this GP tato contribute osvědčená to praxe the development k rozvoji of mého regionu? my region? 75% 76% 77% 78% 87% Otázky ano/ne a procenta ukazující odpovědi ano. Pokud byste chtěli vědět, které osvědčené praxe byly partnery vybrány k přenosu, sledujte následující zpravodaje, popř. Můžete navštívit Závěrečnou konferenci projektu ve Slovinsku 9. října Výzvy/ slabé stránky realizace osvědčené praxe v regionu Do we have financial means (incl. cooperation partners) to transfer and implement the GP? Do we have financial resources (incl. cooperation partners) to sustain the GP after the end of project period? 15% 20% Do we have necessary in-house competence to Máme transfer potřebné and implement vlastní schopnosti the GP in our přenést region? a realizovat osvědčenou praxi v regionu? Máme skutečnou Do we have a actual reálnou and podporu real support ze strany from průmyslu/firem? industry/companies? Máme Do skutečnou we have a actual reálnou and podporu real support od vlády from / politiků? government/politicians? 29% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Otázky ano/ne a procenta ukazující odpovědi ano.

7 MAXIMALIZACE POTENCIÁLU INFRASTRUKTURY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V TURISTICKÝCH OBLASTECH. Dne , uspořádal Úřad West Regionu (nyní Příhraniční, středozemní a západní regionální shromáždění) ve spojení s Radou Hrabství Galway seminář s názvem "Maximalizace potenciálu pěší turistiky a cykloturistiky infrastruktury v turistických oblastech". Hlavním cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s cíli, záměry a výhodami projektu Grisi Plus a dozvědět se o několika příkladech osvědčených postupů z jiných partnerských regionů EU, které by mohly být prospěšné na západě Irska. Seminář zahájil starosta města Galway, radní Liam Carroll. Zdůraznil důležitost a také obrovský přínos sdílení zkušeností evropských partnerů projektu, kteří vyvinuli pěší / cyklistické trasy ve svých regionech. Starosta rovněž prohlásil, že vývoj projektu Connemara Greenway k vybudování pěší / cyklistické trasy v této oblasti, byl skvělým příkladem rozvoje venkova a povede k růstu vyváženosti vůči městskému cestovnímu ruchu, který v současné době existuje. Byly uvedeny prezentace na následující témata: Projekt Grisi Plus; Vývoj Great Western Greenway v hrabství Mayo, Infrastruktura jako nástroj ekonomického rozvoje a rozvoje obcí; Aktuální informace o navrhované Connemara Greenway; Dva příklady partnerů projektu Grisi Plus - Mura Drava Bike Walking & Cycling Route a Walking Trails společný projekt Kypru a Kréty; Využití technologie GIS pro propagaci přínosů a významu infrastruktury pro cyklisty / pěší.

8 Odpolední část semináře byla vyhrazena pro workshop. Workshop se ukázal jako velmi cenný prostředek k získání názorů a stanovisek zúčastněných stran k navrhovanému projektu Connemara Greenway (Zelená stezka Connemara). Bylo vytipováno mnoho zajímavostí podél navrhované trasy a také vysloveny nápady, které místní samosprávy a podniky mohou udělat pro rozvoj Zelené stezky. Spolu s uvedenými návrhy bylo také diskutováno, jak nejlépe využít GIS systémy ke zlepšení zážitků návštěvníků. Seminář a workshop byly velmi dobře navštíveny, celkem se akcí zúčastnilo více než 60 lidí. Účastníci uvedli, že jak seminář, tak workshop byly velmi informativní a užitečné. Workshop Grisi plus v Clifdenu, Hrabství Galway INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘENOSU OSVĚDČENÉ PRAXE DO ÚSTECKÉHO KRAJE Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,jako partner projektu, se po vyhodnocení možností přenosu osvědčených praxí, doporučení expertů na rozvoj venkova a ICT a po jednáních s experty Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje a společností SERVISO, o.p.s.,se rozhodla využít k přenosu do Ústeckého kraje 2 osvědčené praxe z projektu Grisi Plus. Jednou z nich je projekt Made in Galway, osvědčený v Irsku, který podporuje malé a střední podniky v regionu, druhým je Mura Drava BIKE, zabývající se výstavbou a vybavením cyklistické trasy, osvědčený ve Slovinsku. Pro obě osvědčené praxe se v současnosti zpracovávají implementační plány, podle nichž se přenosy osvědčených praxí mohou v budoucnu uskutečnit. O podrobnostech implementačních plánů budou čtenáři zpravodajů projektu GRISI PLUS informováni v následujících vydáních. Všem zájemcům o podrobnější informace o prezentovaných osvědčených praxích nabízíme pomoc při získávání dalších informací od našich zahraničních partnerů. Můžete se obrátit na pracovníka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Ing. Bohumila Bociana Tel.: , Tento projekt je finančně podpořen z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím programu INTERREG IVC

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více