produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,"

Transkript

1 POZNAMENEJTE SI DATUM: Závěrečná konference GRISI PLUS se bude konat 8. října 2014 v Moravských Toplicích (v hotelu Vivat) ve Slovinsku. Partneři projektu budou potěšeni, budou-li moci přivítat i Vás! Další informace o program konference budou brzy k dispozici. K získání více informací navštivte prosím stránky projektu: GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS MADE IN GALWAY: iniciativa a k podpoře místních produktů v Galway červen 2014 Primárním cílem iniciativy Made in Galway je propagace kvality jedinečných místních výrobků místním obyvatelům, podnikatelům a návštěvníkům. Součástí projektu byl vývoj značky Made in Galway k uvedení místních výrobků a služeb z Galway na trh. Tato iniciativa směřuje k vytvoření bližšího propojení mezi výrobci z Galway a spotřebiteli sídlícími jak v Galway, tak ve vzdálenějších místech. Jejím cílem je předvádění rozsahu kvality vyráběné v Galway. Projekt začal v r vytvořením webového portálu, který prezentuje produkty vyrobené v Galway. Webové stránky jsou portálem, který propaguje výrobky z oblasti Galway. Nejdříve byly založeny adresáře výrobců potravin a řemeslných výrobců a v následujících měsících byly rozšířeny o umělecké aktivity a místa konání akcí v regionu. V databázi je registrováno přes 200 různých výrobců z Galway. Ti jsou schopni zde prezentovat podrobnosti o produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky, nebo informovat o výstavních a prodejních akcích. Portál je spojen s mapami google a umožňuje návštěvníkům vytvářet si cesty propojující různé výrobce, kteří jsou uvedeni v seznamu. Tímto způsobem jsou schopni vytvořit podle potřeb zákazníků cestu potravin, cestu výrobců šperků a cestu řemeslníků v Galway. Rada Hrabství Galway podnikla řadu propagačních aktivit k nasměrování obchodu na místo Made in Galway a tím k vytvoření virtuálních kroků k výrobcům. Každá webová stránka zaznamenává počet návštěv, které se k danému datu uskutečnily, a Rada Hrabství Galway má v současnosti výrobce s unikátními návštěvami webu. Po dobu prvních 6 měsíců roku 2012 se projekt soustředil na to, jak výrobce povzbudit k zaregistrování do databáze a nyní je prioritou zvýšení úrovně obchodu, který může být nasměrován na webovou stránku. Mezi aktivity, které se provádějí ke zvýšení profilu vebové stránky patří organizace části Made in Galway na veletrzích a festivalech, které se konají v Galway i v dalších, vzdálených místech. K tomu náleží i uvedení 8 výrobců potravin a řemeslných výrobků na festivalu vína a jídla ve Francii. Made in Galway realizuje opatření, která usnadní místním výrobcům z Galway přístup na nové trhy.

2 Ke zvýšení profilu kvality místní výroby v Galway, iniciativa Made in Galway ve spojení s hrabstvím Galway a městskou radou podnikatelů (nyní nazývanou Městský a regionální úřad pro místní podnikání) zorganizovala pro řadu výrobců potravin a řemeslných výrobců z Galway cestu na Fete Des Vins D Anjou (Festival vína Anjou), který se konal v Chalonnes Sur Loire k propagaci Galway a jeho výrobků. K další podpoře této aktivity Rada hrabství Galway navázala spolupráci s celostátní televizní stanicí RTE, která propagovala tuto událost a roli iniciativy Made in Galway ve Francii a také věnovala této události celý program, který byl vysílán v březnu Cílem iniciativy Made in Galway je zlepšení přístupu na trhy místním výrobcům usazeným v Galway tak, aby mohli vytvářet zvýšené příjmy a tak zvyšovat zaměstnanost v regionu. Jejím cílem je prezentovat zákazníkům rozsah a kvalitu výrobků, které jsou vyráběny v Galway a informovat je o tom, kde mohou tyto produkty koupit. Zavedení kolektivní značky nabízí zdarma marketingovou příležitost pro mikropodniky na podporu jejich produktů v míře, která by pro ně normálně nemohla být dostupná. Made in Galway má internetové stránky: a stránky Facebooku; https://www.facebook.com/pages/made-in-galway/ a Twitter účet pro reklamní účely. Tato iniciativa spolupracuje s místními médii a to jak tiskovými, tak rozhlasovými, aby zajistila marketinkové pokrytí aktivit organizovaných jako součást Made in Galway. Iniciativa Made in Galway vytvořila webovou adresu a vyrobila sérii zajímavých pohlednic, propagujících produkty výrobců, které jsou hojně distribuovány v regionu. Návštěva ministra Phila Hogana při propagaci výrobků Made in Galway společně s pracovníky Rady Hrabství Galway

3 Jako primární informační a komunikační nástroj byla vybrána pohlednice, protože se jedná o turistickou oblast, a lze předpokládat, že lidé budou uchovávat a dále distribuovat pohlednice, aniž by je odstraňovali jako další letáky, které jsou jim předávány na výstavách a akcích. Rada hrabství Galway sleduje počty návštěvníků na webových stránkách, které mají průměrný růst 2100 návštěv za měsíc. Průměrná doba návštěvy na webových stránkách je tři a půl minuty. Více než 70% návštěvníků v dubnu 2013 byly nové návštěvy a míra odchodů na jiné stránky je více než 56%, což znamená, že více než polovina návštěvníků byla nasměrována na internetové stránky výrobců. Veškeré finanční prostředky pro tuto iniciativu k dnešnímu dni poskytla Rada hrabství Galway. Jednalo se o náklady na uvedení do provozu internetových stránek, vývoj materiálu k propagaci značky a tisk propagačních materiálů. Mezi dalšími náklady byly náklady na různé akce, které byly provedeny, jako např. prostory na EXPO festivalech, náklady na účast výrobců na zahraničních akcích, propagační náklady, atd. V minulosti, tj. za 2 roky, Rada hrabství Galway věnovala na tuto iniciativu více než EUR. Nicméně, v tom nejsou zahrnuty náklady na lidské zdroje, které byly této iniciativě věnovány. Dalším krokem Rady hrabství Galway je zapojení místních maloobchodníků do podpory konceptu Made in Galway v jejich maloobchodních prodejnách. Rada v současné době vyvíjí propagační prezentační prostředky, které mohou být použity u místních prodejců, aby upozorňovaly na produkty vyrobené v Galway, které nabízí v jejich prodejnách. Iniciativa Made in Galway podporuje sortiment a kvalitu produktů, které jsou v Galway a vybízí spotřebitele, aby nakupovali u těchto výrobců za účelem vytvoření a udržení zaměstnanosti v regionu. Nabízí zdarma marketingovou cestu pro výrobce se sídlem v Galway a umožňuje im, aby se zapojili do úrovně on-line marketingu, které by za normálních okolností nebyli schopni na vlastní pěst dosáhnout. Organizováním kolektivního marketingového přístupu je umožněno, aby navázali kontakty s větším rozsahem spotřebitelů. Iniciativa se týká on-line marketinku, vystavování na obchodních akcích / veletrzích, podpory cestovního ruchu, účasti na festivalech a akcích. Tato iniciativa je zaměřena na prosazení místních výrobců do popředí, představuje jejich talent a propaguje produkty, které jsou vyráběny v Galway. Cílem této iniciativy je zvýšení prodeje místních výrobců v zájmu udržení / vytváření pracovních míst v regionu Galway. Rovněž upozorňuje domácí i zahraniční návštěvníky na atraktivitu regionu Galway jako potravinové a řemeslné turistické destinace. CÍLENÁ PRÁCE NA ZAVÁDĚNÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ V OBCÍCH PLÁNOVACÍHO REGIONU VIDZEME Na začátku března Plánovací Region Vidzeme (VPR), ve spolupráci s lotyšským Sdružením místních a regionálních samospráv (LALRG) uzavřel práci na vývoji podrobného implementačního plánu na základě příkladů dobré praxe zahraničních partnerů. Osvědčené postupy, které podle plánu mají být přeneseny do Plánovacího Regionu Vidzeme jsou "Made in Galway" (Irsko) a "Soho Solo" (z Francie). Implementační plán osvědčených postupů je zpracován za účelem stanovení priorit a směrů činnosti VPR v užívání geomatických nástrojů na podporu zviditelnění venkovských oblastí, jakož i k vývoji plánu pro přenos osvědčených postupů pocházejících od zahraničních partnerů. Dokument se skládá ze tří hlavních částí: analýza současné situace v Plánovacím Regionu Vidzeme, plány k přenosu "Made in Galway" a "Soho Solo". Během jednoho z jednání Rady pro rozvoj VPR byl představen starostům a zástupcům místních samospráv koncept implementačního plánu a přítomní byli požádáni, aby se zúčastnili podrobnějších diskusí. Zájem vyjádřilo deset obcí, které se pak zúčastnily jednání, které se konalo 8. dubna. Cílem diskuse bylo zjistit, jak by mohl být plán využit v jejich obcích. Během setkání se účastníci dohodli, že budou na svých územích dále podporovat rozvoj koncepce "práce na dálku". Tento závazek bude posílen podpisem předběžné smlouvy mezi VPR, LALRG a zainteresované obce. V současné době probíhají jednání a konzultace k zavádění prováděcího plánu v každé ze zúčastněných obcí.

4 SDÍLENÍ STRATEGIÍ, ZNALOST STRATEGIÍ Program INTERREG IVC organizoval v Bruselu dne 22. května 2014 tematické kapitalizační setkání "Sdílení strategií, znalost strategií". Přes 300 účastníků z 26 různých zemí se zúčastnilo semináře o 12 strategických tématech (jsou uvedeny v angličtině na obrázku níže), od inovací k životnímu prostředí. Projekt GRISI PLUS byl zastoupen na workshopu o rozvoji venkova spolu s dalšími 9 kapitalizačními projekty INTERREG IVC. Cílem tohoto interaktivního semináře o venkově bylo poskytnout doporučení přítomným politickým činitelům a vysvětlit osvědčené postupy ke stimulaci rozvoje venkova, včetně venkovského cestovního ruchu nebo využití informačních a komunikačních technologií. Navíc, politici byli ochotni nechat se osobně poučit o projektech rozvoje venkova INTERREG IVC a vyměňovat si názory na to, jak posílit svůj region. Na základě zkušeností a osvědčených praxí, z těchto 9 projektů bylo převzato sedm doporučení: Doporučení 1: K dosažení strategie EU vytvářet integrovaná řešení Osvědčená praxe: Moderní pracovní centra (Morvan, France) Doporučení 2: Formulovat specializovanou nabídku pro podnikatele Osvědčená praxe: SOHO SOLO (Gers, France) Doporučení 3: Vyvinout diverzifikační strategii pro svůj venkovský region Osvědčená praxe: URNATUR (Sweden) Doporučení 4: Investovat do místních a vnějších partnerství Osvědčená praxe: GOZO (Malta) Doporučení 5: Prozkoumat všechny druhy inovací Různé osvědčené praxe z projektů Dante, ecreate, Ruraland and Robinwood+ Doporučení 6: Uznat, že ICT je předpokladem pro rozvoj venkova Osvědčená praxe: Kulmin (Norway) Doporučení 7: Zaměřte svoji vládu na usnadňování Osvědčená praxe: Nattitude (Auvergne, France) Projekty prezentované na workshopu, stejně jako jména odborníků a řečníků, spolu s prezentacemi naleznete zde: Seminář vyvolal zájem mnoha účastníků konference (jak osvědčuje obrázek níže), kteří byli nejen ochotni učit se od odborníků, ale i od sebe při skupinové práci, kdy po krátké prezentaci osvědčené praxe projektovými manažery z 9 tematických projektů se konaly aktivní diskuse všech členů. Projekt Grisi PLUS byl zastoupen Vaido Mikheimem z Tartu Science Park, který podal přehled osvědčené praxe SOHO SOLO a odpověděl na otázku: "Jak můžete přilákat znalostní centra do venkovských oblastí" podle zkušeností z projektového partnerství projektu Grisi PLUS.

5 Více informací o celé akci spolu s mnoha užitečnými odkazy na materiály a připravovaných akcích najdete zde: ČÍSLA O STUDIÍCH PŘEVODITELNOSTI PROJEKTU GRISI PLUS 4,15 Průměrný výsledek na stupnici s 10 body, jak dalece musí být osvědčená praxe upravena, aby byla vhodná k přenosu z dárcovského regionu do region příjemce. (1 nemusí být vůbec měněna; 10 potřebuje celkové předělání). 5 Studijní cesty provedené v době realizace projektu GRISI PLUS. 9 Osvědčené praxe představené na těchto studijních cestách 15 Procento osvědčených praxí, které by dostaly finanční podporu pro přenos a realizaci v partnerském regionu 23,35 Průměrná doba v měsících, e potřebná k přenosu osvědčené praxe z jednoho region do druhého. 87 Procento osvědčených praxí, které by přispěly k rozvoji region, pokud by byly přeneseny. 125 Studie uplatnitelnosti zpracované všemi partnery Výše uvedená čísla dávají stručný přehled o velké práci všech partnerů projektu Grisi PLUS. Po celou dobu trvání projektu byly jedním z pilířů projektu studijní návštěvy. Cílem studijní návštěvy bylo dozvědět se o osvědčených postupech z různých regionů. Proč se učit? Aby se zjistilo, zda něco opravdu jedinečného a užitečného by mohlo být převedeno do vlastního domovského regionu. Studie přenositelnosti poskytly první analýzy osvědčených postupů tím, že přidaly podrobnější a informativní pohled k počátečním "intuitivním" zjištěním. Dva grafy zobrazené níže poskytují stručný přehled o tom, co zjistili partneři jako nejvíce zajímavé a užitečné na osvědčených postupech a také to, co si myslí, že by byly hlavní problémy při jejich přenosu. Z otázek a odpovědí Ano / Ne se zobrazuje "ano" v procentech.

6 Enhancing Rural Areas for Newcomers červen 2014 Silné stránky/ benefity realizace osvědčené praxe v regionu Can Můžeme we create vytvořit potential potenciální partnerships partnerství to carry k přenesení out implementation osvědčené praxe? process of GP? Zlepší tato Will osvědčená this GP improve praxe kvalitu the quality of života/pracovní life/working příležitosti conditions v mém in my regionu? region? Can Můžeme we create vytvořit potential potenciální partnerships partnerství to carry k provedení out přenosu transfer process osvědčené of GP? praxe? Budou z osvědčené praxe profitovat více Will more than three target groups benefit než tři cílové skupiny? from transfer of the GP? Will Přispěje this GP tato contribute osvědčená to praxe the development k rozvoji of mého regionu? my region? 75% 76% 77% 78% 87% Otázky ano/ne a procenta ukazující odpovědi ano. Pokud byste chtěli vědět, které osvědčené praxe byly partnery vybrány k přenosu, sledujte následující zpravodaje, popř. Můžete navštívit Závěrečnou konferenci projektu ve Slovinsku 9. října Výzvy/ slabé stránky realizace osvědčené praxe v regionu Do we have financial means (incl. cooperation partners) to transfer and implement the GP? Do we have financial resources (incl. cooperation partners) to sustain the GP after the end of project period? 15% 20% Do we have necessary in-house competence to Máme transfer potřebné and implement vlastní schopnosti the GP in our přenést region? a realizovat osvědčenou praxi v regionu? Máme skutečnou Do we have a actual reálnou and podporu real support ze strany from průmyslu/firem? industry/companies? Máme Do skutečnou we have a actual reálnou and podporu real support od vlády from / politiků? government/politicians? 29% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Otázky ano/ne a procenta ukazující odpovědi ano.

7 MAXIMALIZACE POTENCIÁLU INFRASTRUKTURY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V TURISTICKÝCH OBLASTECH. Dne , uspořádal Úřad West Regionu (nyní Příhraniční, středozemní a západní regionální shromáždění) ve spojení s Radou Hrabství Galway seminář s názvem "Maximalizace potenciálu pěší turistiky a cykloturistiky infrastruktury v turistických oblastech". Hlavním cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s cíli, záměry a výhodami projektu Grisi Plus a dozvědět se o několika příkladech osvědčených postupů z jiných partnerských regionů EU, které by mohly být prospěšné na západě Irska. Seminář zahájil starosta města Galway, radní Liam Carroll. Zdůraznil důležitost a také obrovský přínos sdílení zkušeností evropských partnerů projektu, kteří vyvinuli pěší / cyklistické trasy ve svých regionech. Starosta rovněž prohlásil, že vývoj projektu Connemara Greenway k vybudování pěší / cyklistické trasy v této oblasti, byl skvělým příkladem rozvoje venkova a povede k růstu vyváženosti vůči městskému cestovnímu ruchu, který v současné době existuje. Byly uvedeny prezentace na následující témata: Projekt Grisi Plus; Vývoj Great Western Greenway v hrabství Mayo, Infrastruktura jako nástroj ekonomického rozvoje a rozvoje obcí; Aktuální informace o navrhované Connemara Greenway; Dva příklady partnerů projektu Grisi Plus - Mura Drava Bike Walking & Cycling Route a Walking Trails společný projekt Kypru a Kréty; Využití technologie GIS pro propagaci přínosů a významu infrastruktury pro cyklisty / pěší.

8 Odpolední část semináře byla vyhrazena pro workshop. Workshop se ukázal jako velmi cenný prostředek k získání názorů a stanovisek zúčastněných stran k navrhovanému projektu Connemara Greenway (Zelená stezka Connemara). Bylo vytipováno mnoho zajímavostí podél navrhované trasy a také vysloveny nápady, které místní samosprávy a podniky mohou udělat pro rozvoj Zelené stezky. Spolu s uvedenými návrhy bylo také diskutováno, jak nejlépe využít GIS systémy ke zlepšení zážitků návštěvníků. Seminář a workshop byly velmi dobře navštíveny, celkem se akcí zúčastnilo více než 60 lidí. Účastníci uvedli, že jak seminář, tak workshop byly velmi informativní a užitečné. Workshop Grisi plus v Clifdenu, Hrabství Galway INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘENOSU OSVĚDČENÉ PRAXE DO ÚSTECKÉHO KRAJE Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,jako partner projektu, se po vyhodnocení možností přenosu osvědčených praxí, doporučení expertů na rozvoj venkova a ICT a po jednáních s experty Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje a společností SERVISO, o.p.s.,se rozhodla využít k přenosu do Ústeckého kraje 2 osvědčené praxe z projektu Grisi Plus. Jednou z nich je projekt Made in Galway, osvědčený v Irsku, který podporuje malé a střední podniky v regionu, druhým je Mura Drava BIKE, zabývající se výstavbou a vybavením cyklistické trasy, osvědčený ve Slovinsku. Pro obě osvědčené praxe se v současnosti zpracovávají implementační plány, podle nichž se přenosy osvědčených praxí mohou v budoucnu uskutečnit. O podrobnostech implementačních plánů budou čtenáři zpravodajů projektu GRISI PLUS informováni v následujících vydáních. Všem zájemcům o podrobnější informace o prezentovaných osvědčených praxích nabízíme pomoc při získávání dalších informací od našich zahraničních partnerů. Můžete se obrátit na pracovníka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Ing. Bohumila Bociana Tel.: , Tento projekt je finančně podpořen z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím programu INTERREG IVC

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Přehled marketingového plánu Mnichov Brno Mnichov Únor červen 2017

Přehled marketingového plánu Mnichov Brno Mnichov Únor červen 2017 Příloha č. 1 Přehled marketingového plánu Mnichov Brno Mnichov Únor červen 2017 Pozadí Můj kolega Fabrice Binet mě informoval o žádosti o komplexní marketingové partnerství mezi bmi regional a městem Brno,

Více

GRISI Plus. březen 2014. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. GEOWINE : Nové technologie k propagaci a ověření původu vína

GRISI Plus. březen 2014. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. GEOWINE : Nové technologie k propagaci a ověření původu vína Více informací o projektu naleznete na adrese: http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS březen 2014 GEOWINE : Nové technologie k propagaci a ověření

Více

GRISI Plus. Prosinec 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS

GRISI Plus. Prosinec 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Pro více informací navštivte webovou adresu http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS SOHO SOLO : Small Office Home Office Dobrá praxe z Gers (Francie)

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Projekt. Udržitelné podnikání

Projekt. Udržitelné podnikání Projekt Udržitelné podnikání Podnikatelská aktivita v ČR a PL Jak ji měřit? Jak porovnávat? Např. Světová banka sestavuje každoročně žebříček Doing Business zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkušenosti z prvního kola výzev Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova Nástroj pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny!

GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny! Pro vice informací o projektu navštivte prosím; http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky KSK-partner v cestovnom ruchu 24. 9. 2015 - Košice Moravské vinařské stezky Regionální produkt jižní Moravy Ing. Juraj Flamik www.vinarske.stezky.cz Dědictví vinařské turistiky na Moravě 60. 80. léta 20.století

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina 16.12.2011 1 Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Mojmírovce, 7. 12. 2011 16.12.2011 2 Stávající stav Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 Strana 1 (celkem 11) Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 1. Koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí. PhDr. Jan Závěšický generální ředitel

Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí. PhDr. Jan Závěšický generální ředitel Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí PhDr. Jan Závěšický generální ředitel Kdo jsme? Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Mgr. Tomáš Chmelík Regionální projektový manažer pro Plzeňský kraj 24. a listopad podporujeme 2016 http://www.czechinvest.org 2 Obsah prezentace O CzechInvestu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně

Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně Termín konání: 14. září 2007 Místo konání: I. Úvod Shanghai, Čína, areál výstavního komplexu New International

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 /Intervence = jedná se pouze o částku z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)/ Tato

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Podpora internacionalizace českých startupů

Podpora internacionalizace českých startupů Podpora internacionalizace českých startupů 9. listopad 2016 www.czechinvest.org Podpora Start-upů Představení projektu 3 Interní projekt Cíl Rozvoj začínajících inovativních MSP (start-upů) prostřednictvím

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Obecné informace o projektu S ambasadorkami k samostatnému podnikání

Více