/00 CZ Pro odborného pracovníka. Servisní podklady. Logamax plus GB112 24/29/43/60. Prosím, před stanovením diagnózy pečlivě přečíst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/00 CZ Pro odborného pracovníka. Servisní podklady. Logamax plus GB112 24/29/43/60. Prosím, před stanovením diagnózy pečlivě přečíst."

Transkript

1 /00 CZ Pro odborného pracovníka Servisní podklady Logamax plus GB112 24/29/43/60 Prosím, před stvením diagnózy pečlivě přečíst.

2 Úvodem Všeobecně důležité pokyny pro použití Technický přístroj používat jen pro stvený účel a dbát pokynů servisního návodu. Údržbu a opravu provádět pouze přes autorizovu odbornou firmu. Technický přístroj provozovat jen v kombinaci s příslušenstvím a náhradními díly, které jsou uvedeny v návodech pro obsluhu. Jiné kombinace příslušenství a použitých dílů použít jen tehdy, když jsou tyto výslovně pro toto použití určeny poškodí, charakteristiku výkonu, ani požadavky na bezpečnost. Technické změny jsou vyhrazeny! V důsledku trvalého vývoje zařízení může dojít k drobným změnám zobrazení, funkčních postupů a technických dat. 2 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

3 Přehled obsahu 1 Hlášení univerzálního hořákového automatu (UBA) Provozní hlášení Hlášení poruch 6 2 Poruchy, které na UBA zobrazeny budou 8 3 Vyhledávání a odstraňování poruch Struktogramy pro systematické vyhledávání a odstraňování poruch Činnost při vyhledávání a odstraňování poruch 53 V těchto podkladech popsané servisní práce smí být prováděny pouze odbornou firmou. Práce na dílech vedení plynu smí provádět pouze odborná, koncesovaná firma. Důležité upozornění: U plynových kondenzačních kotlů, od roku výroby 1996, již ní instalován diferenční tlakový spínač, hlídač tlaku plynu, transformátor a pojistka ventilátoru. Připojení 24 V ventilátoru se změnilo na 230 V. Různé typy UBA 1. Displej 2. Tlačítko servis 3. Tlačítko reset 4. Přepínač doběhu čerpadla 5. Teploty výstupní vody z kotle 6. Teplota užitkové vody 7. Nastavení výkonu kotle 8. Přepínač kominického provozu kw Jumper Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 3

4 1 Hlášení univerzálního hořákového automatu (UBA) 1 Hlášení univerzálního hořákového automatu (UBA) Na displeji univerzálního hořákového automatu (obr. 1) budou zobrazeny provozní a poruchové stavy. Tato hlášení jsou sestavena ze dvou symbolů. První symbol je vysvícen automaticky. Obr. 1: Displej Pro zobrazení druhého symbolu: Otevřít kryt obslužného pole (obr. 2). Obr.2: Otevření krytu obslužného pole Stisknout tlačítko servis (obr. 3) Obr. 3: Tlačítko servis" 4 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

5 Hlášení univerzálního hořákového automatu (UBA) Provozní hlášení Provozní hlášení zobrazují okamžitý stav provozu Logamax plus GB112 Zobrazení Zobrazení po stisknutí servisního tlačítka Význam 0 Logamax plus GB112 je v provozní připravenosti A C H L P U Spínací interval hořáku, 5 min od startu hořáku Čekací doba na sepnutí 3-cestného ventilu Provozní připravenost, Logamax plus GB112 čeká na požadavek pro otop bo ohřev teplé vody Vlastní test UBA po bo zapnutí Logamax plus GB112; bezpečnostní doba Vlastní test UBA po bo zapnutí Logamax plus GB112; bezpečnostní doba Vlastní test UBA po bo zapnutí Logamax plus GB112; bezpečnostní doba Y Teploty výstupní vody na nastavené hodnotě (spínací diference ± 2K). Logamax plus GB112 je v provozu pro otop A H Y Kominický provoz, teplota výstupní vody je přestoupena, Logamax U112/114/122/124 vytápí na dříve nastavenou výstupní teplotu Normální provoz otopu Servisní provoz. Logamax plus GB112 je v provozu pro ohřev teplé vody H Normální provoz ohřevu teplé vody Reset (UBA bude po 5-ti sekundovém stisknutí tlačítka vrácen do stavu zapnutí). Servisní pokyny Logamax U112(K)/U114(K)/U122(K)/U124(K) vydání 04/00 5

6 1 Hlášení univerzálního hořákového automatu (UBA) 1.2 Hlášení poruch Zobrazení Zobrazení po stisknutí servisního tlačítka Význam Diagram průběhu funkcí pro hledání závad 1 Spaliny C Byl aktivován senzor hlídání toku spalin (STB) strana 10 2 Průtok vody C Bezpečnostní senzor nad 95 C strana 12 F Teplotní diference mezi bezpečnostním senzorem a senzorem výstupní otopné vody příliš velká strana 13 P Nárůst teploty na bezpečnostním senzoru příliš velký strana 14 U Teplotní diference mezi senzory výstupní a vratné vody je příliš velká strana 15 3 Množství průtoku vzduchu (pouze Logamax U122) C U Diferenční tlakový spínač sepnul v naprogramovaném čase, bo špatné kabelové připojení, či přerušený kabel Diferenční tlakový spínač v průběhu provětrávání sepnul, bo špatné kabelové připojení, či přerušený kabel strana 16 strana 19 4 Teploty A Senzor výstupní vody nad 100 C strana 22 C Vadná pojistka F2, bo byl aktivován hořákový termostat strana 24 F Bezpečnostní senzor nad 100 C strana 26 L Bezpečnostní senzor ve zkratu strana 27 P Bezpečnostní senzor s volným kontaktem, bo vadný strana 28 U Senzor výstupní vody ve zkratu strana 29 Y Senzor výstupní vody s volným kontaktem, bo vadný strana 30 5 Komunikace C Logamax plus GB112 byl po připojení PC, bo Handterminálu rozpojen strana 31 6 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

7 Hlášení univerzálního hořákového automatu (UBA) 1 Zobrazení Zobrazení po stisknutí servisního tlačítka Význam Diagram průběhu funkcí pro hledání závad 6 Hlídání plame A Žádné ionizační hlášení po zapálení bo vadná pojistka F1 strana 32 C Ionizační hlášení i přesto, že ní k dispozici plamen strana 36 H Ztráta plame při otevření hlavního plynového ventilu strana 37 L Ztráta plame v průběhu topné fáze strana 38 7 Napětí v síti A Podpětí bo přepětí v UBA strana 39 C Napětí v síti bylo v průběhu hlášení poruchy přerušeno strana 40 F Vadná pojistka F3 bo systémová chyba UBA strana 41 H Špičkové napětí v UBA strana 42 L Časová chyba v UBA strana 43 8 Obecné poruchy / tlak plynu 9 L;y Libovolné znaky s výjimkou P Libovolné znaky s výjimkou L, C, U Byl aktivován externí spínací kontakt, např. hlídač teploty podlahového vytápění, bo je nízký tlak plynu strana 44 Systémová chyba strana 45 Systémová chyba strana 45 A, F, H, P Systémová chyba (vadný UBA) E C Špatné kabelové připojení na UBA strana 46 L U Špatné kabelové připojení plynové armatury bo systémová chyba UBA Vadný KIM Systémová chyba UBA strana 47 P Není instalován kompatibilní UBA strana 48 Libovolné znaky s výjimkou Systémová chyba Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 7

8 2 Poruchy, které budou na UBA zobrazeny 2 Poruchy, které budou na UBA zobrazeny Požadavek užitkové vody Přestože UBA zobrazuje provozní připravenost, může se stát, že při požadavku odběru teplé užitkové vody dojde k ohřevu, popř. bude teplá voda k dispozici pouze krátce. Diagram průběhů funkcí pro hledání závad a jejich odstraňování strana 49. Požadavek otopu Přestože UBA zobrazuje provozní připravenost a teplota v prostoru ní v rozsahu požadované hodnoty, jde nástěnný průtokový kotel Logamax plus GB112 do provozu Diagram průběhů funkcí pro hledání závad a jejich odstraňování strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

9 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Následující diagramy průběhů funkcí slouží k systematickému vyhledávání poruch a k jejich odstraňování. V průběhu vyhledávání poruch musí být také vždy kontrolovány na důkladnost připojení veškeré koncovky elektrického připojení a koncovky připojení UBA. Varování! Při kontrole elektrického propojení Logamax plus GB112 vypnout! Po každém odstranění poruchy musí být UBA vrácen do stavu zapnutí (odblokováním) stisknutím tlačítka reset " " (min 5 sec.). i Buderus Upozornění! Vrácení do stavu zapnutí (deblokaci) provádět vypnutím síťového vypínače! Je-li porucha opětovně zobrazena, musí být dále hledána a odstraněna podle příslušného struktogramu. Některé práce při vyhledávání závad u Logamax plus GB112 musí být prováděny v otopném provozu. V tomto případě musí být nastaven kominický přepínač do polohy zobrazeného kominíka. Po ukončení prací musí být kominický přepínač vrácen do polohy "0. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 9

10 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 1 C Senzor teploty spalin byl aktivován Není-li senzor hlídání teploty spalin instalován (příslušenství) zkontrolovat kabelové propojení Jsou otevřeny uzávěry do topného Otevřít uzávěry připojení topného okruhu Je minimální tlak vody v zařízení 1 Podle Návodu pro montáž a údržbu doplnit tlak vody a odvzdušnit Sejmout opláštění (strana 54) Zkontrolovat senzor spalin (strana 55) Senzor spalin o. k.? Senzor spalin vyměnit (strana 55) strana 11 strana 11 strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

11 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 strana 10 strana 10 strana Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat osazené trysky Podle Pokynů pro montáž a údržbu instalovat správné trysky Trysky jsou o. k.? Kontrola čerpadla (strana 60) Čerpadlo vyměnit (strana 60) Čerpadlo je vadné? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat čistotu výměníku tepla a hořáku Podle Pokynů pro montáž a údržbu vyčistit výměník tepla a hořák Výměník tepla a hořák jsou zčištěny? Osadit opláštění kotle (strana 54) A Logamax plus GB112 24/ 29/ 43/ 60 o. k. strana 52 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 11

12 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 2 C Bezpečnostní senzor nad 95 C Asi 30 sec. čekat, až jde kotel automaticky do provozu Nové hlášení poruchy 2C? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat zařízení na vzduch, příp. zčištění, odvzdušnit, příp. vyčistit Jsou otevřeny všechny kohouty pro připojení TO? Uzávěry TO otevřít Je minimální tlak v zařízení 1 bar? Podle Pokynů pro montáž a údržbu doplnit vodu a zařízení odvzdušnit Je otevřen min. jeden termostat.ventil (min..průtok vody)? Otevřít jeden termostatický ventil Sejmout opláštění kotle (strana 54) Kontrolovat bezpečn. senzor (strana 61) Bezpečnostní senzor o k? Bezpečnostní senzor vyměnit (strana 62) Zkontrolovat čerpadlo (strana 60) Čerpadlo o. k.? Čerpadlo vyměnit (strana 60) Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB112 24/ 29/ 43/ 60 o. k. 12 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

13 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 2 F Teplotní diference mezi výstupním senzorem a bezpečnostním senzorem příliš velká Asi 30 sec. čekat, až jde kotel automaticky do provozu Nové hlášení poruchy 2F? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat zařízení na vzduch, příp. zčištění, odvzdušnit, příp. vyčistit Jsou otevřeny všechny kohouty pro připojení TO? Uzávěry TO otevřít Je minimální tlak v zařízení 1 bar? Podle Pokynů pro montáž a údržbu doplnit vodu a zařízení odvzdušnit Je otevřen min. jeden termostat.ventil (min..průtok vody)? Otevřít jeden termostatický ventil Sejmout opláštění kotle (strana 54) Kontrolovat kabel k bezpečnostnímu senzoru a senzoru výstupní vody (strana 63) Kabely jsou o. k.? Správně nasunout kabely (strana 63) Zkontrolovat bezpečnostní a výstupní senzor (strana 61) Bezpeč. a výstupní senzory jsou o. k.? Vyměnit bezpečnostní senzor bo senzor výstupní vody (strana 61) Zkontrolovat čerpadlo (strana 60) Čerpadlo vyměnit (strana 60) Čerpadlo je o. k.? Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB112 24/ 29/ 43/ 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 13

14 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 2 P Teplotní nárůst na bezpečnostním senzoru příliš velký Asi 30 sec. čekat, až jde kotel automaticky do provozu Nové hlášení poruchy 2P? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat zařízení na vzduch, příp. zčištění, odvzdušnit, příp. vyčistit Jsou otevřeny všechny kohouty pro připojení TO? Uzávěry TO otevřít Je minimální tlak v zařízení 1 bar? Podle Pokynů pro montáž a údržbu doplnit vodu a zařízení odvzdušnit Je otevřen min. jeden termostat.ventil (min..průtok vody)? Otevřít jeden termostatický ventil Sejmout opláštění kotle (strana 54) Kontrolovat bezpečnostní senzor (str. 61) Bezpečnostní senzor o k? Bezpečnostní senzor vyměnit (strana 62) Zkontrolovat čerpadlo (strana 60) Čerpadlo o. k.? Čerpadlo vyměnit (strana 60) Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB112 24/ 29/ 43/ 60 o. k. 14 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

15 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 2 U Teplotní diference mezi senzory výstupu a zpátečky je příliš velká Asi 30 sec. čekat, až jde kotel automaticky do provozu Nové hlášení poruchy 2U? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat zařízení na vzduch, příp. zčištění, odvzdušnit, příp. vyčistit Jsou otevřeny všechny kohouty pro připojení TO? Uzávěry TO otevřít Je minimální tlak v zařízení 1 bar? Podle Pokynů pro montáž a údržbu doplnit vodu a zařízení odvzdušnit Je otevřen min. jeden termostat.ventil (min..průtok vody)? Otevřít jeden termostatický ventil Sejmout opláštění kotle (strana 54) Kontrolovat kabel k senzorům výstupu a zpátečky (strana 63) Kabely jsou o. k.? Správně nasunout kabely (strana 63) Zkontrolovat senzory výstupu a zpátečky (strana 61) Senzory výstupu a zpátečky jsou o. k.? Senzor výstupu a/bo zpátečky vyměnit (strana 61) Zkontrolovat čerpadlo (strana 60) Čerpadlo vyměnit (strana 60) Čerpadlo je o. k.? Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB112 24/ 29/ 43/ 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 15

16 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 C Diferenční spínač sepnul v naprogramovaném čase, špatné bo přerušené kabelové připojení 3 C bliká Diferenční spínač sepnul v naprogramovaném čase, špatné bo přerušené kabelové připojení Asi 5 minut čekat, až jde kotel automaticky opět do provozu, při 2. a 3. pokusu o start Po 5-ti min. nové hlášení poruchy 3C? Ano, při 4. pokusu o start strana 18 1 bliká 3 C Sejmout opláštění (strana 54) Běží ventilátor? Ventilátor 230 V? 2 strana 17 Ventilátor (230 V) vyměnit (strana 58) 6 strana 18 Jsou v pořádku kabely a koncovky připojení? Správně nasunout kabely, bo vyměnit kabelový strom 6 strana 18 Měřit diferenční tlak (strana 59) Je diferenční tlak větší ž 235 Pa? Zkontrolovat systém vedení vzduchspaliny a hadičky k diferenčnímu spínači. Odstranit chyby. (strana 55) Diferenční spínač vyměnit (strana 59) 3 4 strana 18 strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

17 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 strana 16 2 Kontrola pojistky ventilátoru (strana 56) strana 18 Je pojistka o. k.? Osadit novou pojistku 24 V / 2,5 A 5 Kontrola transformátoru (strana 57) strana 18 Je transformátor o. k.? Vyměnit transformátor (strana 57) 5 Vyměnit ventilátor (strana 58) strana 18 5 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 17

18 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování strana 16 3 strana 16 6 strana 16 4 strana 17 5 reset Asi po 5-ti min. nové hlášení poruchy 3C? strana 52 A Osadit opláštění kotle (strana 54) strana 16 1 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 18 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

19 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 3 U Diferenční spínač sepnul v čase provětrávání, špatné bo přerušené kabelové připojení 3 U bliká Diferenční spínač sepnul čase provětrávání, špatné bo přerušené kabelové připojení Asi 5 minut čekat, až jde kotel automaticky opět do provozu, při 2. a 3. pokusu o start Po 5-ti min. nové hlášení poruchy 3U? Ano, při 4. pokusu o start strana 18 1 bliká 3 U Sejmout opláštění (strana 54) strana 20 Běží ventilátor? Ventilátor 230 V? 3 Ventilátor (230 V) vyměnit (strana 58) 6 strana 21 Jsou v pořádku kabely a koncovky připojení? Správně nasunout kabely, bo vyměnit kabelový strom 6 strana 21 Zkontrolovat připojení hadiček P1 a P2 (strana 67) Připojení hadiček je vpořádku? Odstranit chybu připojení Měřit diferenční tlak (strana 59) Je diferenční tlak větší ž 235 Pa? Zkontrolovat systém vedení vzduchspaliny a hadičky k diferenčnímu spínači. Odstranit chyby. (strana 55) Diferenční spínač vyměnit (strana 59) 4 5 strana 21 strana 21 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 19

20 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování strana 19 3 Kontrola pojistky ventilátoru (strana 56) strana 21 Je pojistka o. k.? Osadit novou pojistku 24 V / 2,5 A 2 Kontrola transformátoru (strana 57) strana 21 Je transformátor o. k.? Vyměnit transformátor (strana 57) 2 Vyměnit ventilátor (strana 58) strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

21 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 strana 19 4 strana 19 6 strana 19 5 strana 20 2 reset Asi po 5-ti min. nové hlášení poruchy 3U? strana 52 A Osadit opláštění kotle (strana 54) strana 19 1 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 21

22 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 4 A Senzor výstupní vody nad 100 C Nové hlášení poruchy 4A? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat vzduch, popř. zčištění výměníku tepla, odvzdušnit, popř. vyčistit Jsou otevřeny všechny uzávěry TO? Otevřít uzávěry Je tlak vody v zařízení min 1 bar? Podle Pokynů pro montáž a údržbu doplnit vodu a odvzdušnit Je otevřen min. jeden termostatický ventil? Otevřít jeden termostatický ventil Sejmout opláštění (strana 54) Zkontrolovat čerpadlo (strana 60) Čerpadlo je v pořádku? Čerpadlo vyměnit (strana 60) 1 strana strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

23 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 1 strana 22 2 strana 22 Zkontrolovat senzor výstupu a kabel k senzoru výstupu (strana 61) Senzor výstupu a kabel o. k.? Vyměnit senzor výstupu bo kabel k senzoru výstupu (strana 62) A strana 52 Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 23

24 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 4 C bliká Vadná pojistka F2, bo byl aktivován hořákový termostat Nové hlášení poruchy 4C? Sejmout opláštění kotle (strana 54) Zkontrolovat pojistku F2 (strana 54) Pojistka F2 je o k? Vadnou pojistku nahradit novou pojistkou 1,25 A Zkontrolovat kabel k hořákovému termostatu (strana 63) Kabel k hořákovému termostatu je o. k.? Kabel vyměnit Kontrola hořákového termostatu (str. 64) Hořákový termostat je o. k.? Hořákový termostat vyměnit (strana 64) 1 strana 25 2 strana 25 3 strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

25 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 strana 24 strana 24 strana Podle Pokynů pro montáž a údržbu otevřít výměník tepla a hořák a zkontrolovat jeho čistotu Jsou výměník tepla a hořák zčištěny? Podle Pokynů pro montáž a údržbu výměník tepla a hořák otevřít a vyčistit Osadit opláštění kotle (strana 54) A Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. strana 52 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 25

26 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 4 F Bezpečnostní senzor nad 100 C Nové hlášení poruchy 4F? Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat vzduch, popř. zčištění výměníku tepla, odvzdušnit, popř. vyčistit Jsou otevřeny všechny uzávěry TO? Otevřít uzávěry Je tlak vody v zařízení min 1 bar? Podle Pokynů pro montáž a údržbu doplnit vodu a odvzdušnit Je otevřen min. jeden termostatický ventil? Otevřít jeden termostatický ventil Sejmout opláštění (strana 54) Zkontrolovat čerpadlo (strana 60) Čerpadlo je v pořádku? Čerpadlo vyměnit (strana 60) Zkontrolovat bezpečnostní senzor (strana 60) Bezpečnostní senzor je o. k.? Bezpečnostní senzor vyměnit (strana 62) Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 26 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

27 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 4 L Bezpečnostní senzor ve zkratu Nové hlášení poruchy 4L? Sejmout opláštění (strana 54) Kontrolovat kabel k bezpečnostnímu senzoru na zkrat (strana 63) Kabel je o. k.? Kabel vyměnit Kontrolovat bezpečnostní senzor (strana 61) Bezpečnostní senzor je o. k.? Bezpečnostní senzor vyměnit (strana 62) A strana 52 Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 27

28 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 4 P Bezpečnostní senzor s volným kontaktem, bo vadný Nové hlášení poruchy 4P? Sejmout opláštění (strana 54) Kontrolovat upevnění kabelu k bezpečnostnímu senzoru (strana 63) Kabel je o. k.? Kabel vyměnit Kontrolovat bezpečnostní senzor (strana 61) Bezpečnostní senzor je o. k.? Bezpečnostní senzor vyměnit (strana 62) A strana 52 Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 28 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

29 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 4 U Senzor výstupní vody ve zkratu Nové hlášení poruchy 4U? Sejmout opláštění (strana 54) Kontrolovat kabel k senzoru výstupní vody na zkrat (strana 63) Kabel je o. k.? Kabel vyměnit Kontrolovat senzor výstupní vody (strana 61) Senzor výstupní vody je o. k.? Senzor výstupní vody vyměnit (strana 62) A strana 52 Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 29

30 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 4 Y Senzor výstupní vody s volným kontaktem, bo vadný Nové hlášení poruchy 4Y? Sejmout opláštění (strana 54) Kontrolovat upevnění kabelu k bezpečnostnímu senzoru (strana 63) Kabel je o. k.? Kabel vyměnit Kontrolovat senzor výstupní vody (strana 61) Senzor výstupní vody je o. k.? Senzor výstupní vody vyměnit (strana 62) A strana 52 Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 30 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

31 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 5 C Logamax plus byl po připojení PC, bo Handterminálu odpojen Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 31

32 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 6 A Žádné hlášení ionizace po zapálení bo vadná pojistka F1 Je otevřen uzávěr plynu? Otevřít uzávěr plynu Sejmout opláštění kotle (strana 54) Žhaví elektroda při zapalování? 1 strana 33 Otevřel při zapalování plynový ventil? (slyšitelné klapnutí) 2 strana 34 4 strana 33 Běží ventilátor? 3 strana 33 Kontrolovat propojení hadiček mezi tryskou plyn/vzduch a hořákovou armaturou (strana 67) Propojení hadiček je o. k.? Provést správné propojení hadiček (strana 67) Podle Pokynů pro montáž a údržbu zkontrolovat podíl plyn/vzduch Podíl plyn/vzduch je o. k.? Podle Pokynů pro montáž a údržbu nastavit podíl plyn/vzduch Osadit opláštění kotle (strana 54) 1 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

33 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 strana 32 1 Kontrolovat pojistku F1 (strana 54) Pojistka je o. k.? Zkontrolovat žhavící elektrodu (strana 65) Žhavící elektrodu vyměnit (strana 65) Žhavící elektroda je o. k.? strana 32 4 Měřit ionizační proud (strana 66) strana 52 Kontrolovat pojistku F1 (strana 54) A Ionizační proud je o. k.? Ionizační elektrodu vyměnit (strana 66) Byla pojistka v rozmezí krátké doby 2 x měněna? Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 33

34 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování strana 32 2 Kontrola hlídače vstupního tlaku plynu (strana 68) Hlídač tlaku plynu je o. k.? Hlídač tlaku plynu vyměnit (strana 68) Kontrola kabelového připojení plynové armatury (strana 67) Kabelové připojení je o. k.? Kabely správně připojit Kontrola řízení plynové armatury (strana 69) Řízení plynové armatury je o. k.? Plynovou armaturu vyměnit (strana 69) A strana 52 Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 34 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

35 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 strana 32 3 Kontrolovat pojistku pro ventilátor (strana 56) Pojistka ventilátoru je o. k.? Osadit novou pojistku 1,25 A (strana 68) Kontrola transformátoru (strana 57) Transformátor je o. k.? Transformátor vyměnit (strana 57) Zkontrolovat správnost připojení koncovek kabelů ventilátoru (strana 56) Koncovky kabelů jsou o. k.? Koncovky správně připojit Vyměnit ventilátor (strana 58) Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 35

36 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 6 C Hlášení ionizace i přesto, že ní k dispozici plamen 30 sekund čekat, až jde kotel opět automaticky do provozu Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 6 C? Ano, při 4. pokusu o start bliká 6 A Žádné hlášení ionizace po zapálení bo vadná pojistka F1 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 36 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

37 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 6 H Ztráta plame po otevření hlavního plynového ventilu 30 sekund čekat, až jde kotel opět automaticky do provozu Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 6 C? Ano, při 4. pokusu o start bliká 6 A Žádné hlášení ionizace po zapálení bo vadná pojistka F1 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 37

38 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 6 L Ztráta plame v průběhu topné fáze 30 sekund čekat, až jde kotel opět automaticky do provozu Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 6 L? Ano, při 4. pokusu o start bliká 6 A Žádné hlášení ionizace po zapálení bo vadná pojistka F1 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 38 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

39 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 7 A Podpětí bo přepětí v UBA Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 7 A? Ano, při 4. pokusu o start Kontrolovat napětí v sítí (195V až 253V) Napětí v sítí je o. k.? Tuto skutečnost konzultovat s místní rozvodnou Sejmout opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. A strana 52 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 39

40 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 7 C Napětí v síti bylo v průběhu hlášení poruchy přerušeno Zobrazení poruchy bylo z důvodů přerušení dodávky v elektrické síti narušeno Příčinu poruchy vyhledat podle příslušného struktogramu a odstranit ji. 40 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

41 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 7 F Vadná pojistka F3, bo systémová chyba v UBA Sejmout opláštění kotle (strana 54) Kontrolovat pojistku F3 (strana 54) Je pojistka F3 vadná? Pojistku nahradit novou 1,25 A Byla pojistka v krátkém čase měněna 2 x? A strana 52 Kontrolovat řízení trojcestného ventilu (strana 71) Řízení 3-cest. ventilu je o. k.? A strana 52 Trojcestný ventil vyměnit (strana 72) Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 41

42 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 7 H Špičkové napětí v UBA Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 7 H? Ano, při 4. pokusu o start Kontrolovat napětí v sítí (195V až 253V) Napětí v sítí je o. k.? Tuto skutečnost konzultovat s místní rozvodnou Sejmout opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. A strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

43 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 7 L Časová chyba v UBA Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 7 A? Ano, při 4. pokusu o start Sejmout opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 43

44 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 8 L / Y Byl aktivován externí spínací kontakt, např. hlídač teploty podlahového vytápění, bo je nízký tlak plynu Je otevřen uzávěr plynu? Uzávěr plynu otevřít Sejmout opláštění kotle (strana 54) Podle Pokynů pro montáž a údržbu měřit připojovací tlak plynu (18 25 mbar) Je připojovací tlak o. k.? Kontrolovat řízení trojcestného ventilu (strana 71) Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 44 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

45 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 9 Libovolné symboly s výjimkou L, C, U E Libovolné symboly s výjimkou P Systémová chyba Systémová chyba Ano, při 2. a 3. pokusu o start Nové hlášení poruchy 9 bo E? Ano, při 4. pokusu o start A Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. strana 52 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 45

46 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování bliká 9 C Špatné kabelové připojení na UBA Sejmout opláštění kotle (strana 54) Zkontrolovat kabelové připojení plynové armatury (strana 67) Zkontrolovat kabelová připojení k UBA (strana 63) Jsou připojení o. k.? Správně nasunout koncovky A Osadit opláštění kotle (strana 54) strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 46 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

47 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 bliká 9 L Špatné kabelové připojení na plynovou armaturu, bo systémová chyba UBA Sejmout opláštění kotle (strana 54) Zkontrolovat kabelové připojení plynové armatury (strana 67) Je plynový armatura vadná? Správně nasunout koncovky Jsou připojení o. k.? Správně nasunout koncovky A Osadit opláštění kotle (strana 54) strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 47

48 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování E P Není instalován kompatibilní UBA Sejmout opláštění kotle (strana 54) Je instalován UBA softwarové verze 3.5 bo verze vyšší? A strana 52 Instalovat UBA softwarové verze 3.5 bo verze vyšší Osadit opláštění kotle (strana 54) Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 48 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

49 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Žádná teplá užitková voda přesto, že je kotel v provozní připravenosti Je kominický přepínač v poloze 0? Kominický přepínač nastavit do polohy 0 Sejmout opláštění kotle (strana 54) 1 strana 50 Zkontrolovat řízení provozu trojcestného ventilu (strana 71) Je řízení 3-cestného ventilu o. k.? A strana 52 Zkontrolovat 3-cestný ventil (strana 71) Je trojcestný ventil o. k.? Trojcestný ventil vyměnit (strana 72) 2 3 strana 50 strana 50 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 49

50 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování strana 49 2 Kontrola senzoru užitkové vody (strana 61) Je senzor užitkové vody o. k.? Senzor užitkové vody vyměnit (str. 63) Osadit opláštění kotle (strana 54) 3 strana 49 1 strana 49 A Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. strana Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

51 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Žádný provoz otopu přesto, že je dán požadavek a kotel zobrazuje provozní připravenost Zkontrolovat nastavení na regulátoru a kabelové propojení k regulátoru Nastavení je o. k.? Provést nastavení, popř. provést výměnu kabelu Sejmout opláštění kotle (strana 54) Zkontrolovat připojení regulátoru (strana 70) Je připojení regulátoru o. k.? Prostorový regulátor vyměnit (strana 71) Osadit opláštění kotle (strana 54) A strana 52 Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 51

52 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování strana 52 A Zkontrolovat všechna připojení k UBA a všechna koktorová spojení Všechny koncovky a spojení jsou o. k.? Odstranit chybná spojení Nové hlášení poruchy? Podle příslušného struktogramu vyhledat chybu a odstranit ji. Vyměnit UBA (strana 56) Stejné hlášení poruchy? Osadit opláštění kotle (strana 54) Vyžádat si technickou pomoc, popř. návštěvu servisní služby Buderus Logamax plus GB / 29 / 43 / 60 o. k. 52 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

53 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Činnost při vyhledávání poruch a jejich odstraňování Logamax plus GB112 odblokování Po každém odstranění poruchy stisknout tlačítko a 5 sec. jej podržet. Na displeji bude vysvíceno "r. Po 5-ti sekundách naskočí na displeji symbol "0. Tímto bude UBA vrácen do stavu prvního zapnutí (bude odblokován). i Buderus Poznámka! Odblokování smí být provedeno vypnutím síťového vypínače! Obr. 4: Tlačítko Reset Kominický provoz Při vyhledávání závad u Logamax plus musí být některé práce prováděny v provozu otopu. K tomuto je nutné nastavit kominický vypínač do polohy "1". Po ukončení prací opět nastavit kominický přepínač do polohy "0". i Buderus Poznámka! V kominickém provozu ní možná příprava teplé užitkové vody Otevřít kryt druhé obslužné roviny. Kominický přepínač (obr. 5) nastavit na "1". Obr.5: Kominický přepínač Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 53

54 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Sejmutí a osazení opláštění kotle Poznamenat si zobrazení na displeji. Síťový vypínač do polohy "0". Pod zakrytím obslužného pole (obr. 6, poz. 1) povolit upevňovací šroub (obr. 6, poz. 2). Na opláštění povolit rychlouzávěry (obr. 6, poz. 3). Opláštění lehce přizvednout a směrem vpřed odejmout (obr. 6, poz. 4). Osazení opláštění kotle následuje v opačném sledu. Síťový vypínač opět do polohy "I". Obr. 6: Sejmutí opláštění kotle Kontrola pojistek Zařízení odpojit od elektrické sítě. UBA odklopit do strany. Pojistky kontrolovat vizuálně a na průchod (obr. 7, poz. 1, 2 a 3). V případě poškození osadit novou 1,25 A pojistku. Zařízení připojit k elektrické síti. Obr. 7: Kontrola pojistek 54 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

55 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola bezpečnostního omezovače teploty spalin (příslušenství) Koncovku připojení kabelů k bezpečnostnímu omezovači teploty spalin (STB) odpojit. Bezpečnostní omezovač teploty chat ochladit. i Buderus Poznámka! Teplota pro kontrolu musí být nižší ž 70 C. STB kontrolovat na průchodnost. Není-li STB průchozí, je vadný. Je-li STB v pořádku, koncovku kabelů opět připojit. Obr. 8: Kontrola STB spalin Výměna STB spalin Odpojit koncovku kabelů STB pro systém odvodu spalin demontovat a nahradit novým dílem. Koncovku kabelů připojit. Obr. 9: Výměna STB spalin Kontrola systému spalovací vzduch-odvod spalin a hadiček k diferenčnímu tlakovému spínači Kontrolovat hadičky pro připojení diferenčního spínače tlaku na pevnost připojení, ucpání, popř. na jejich poškození. Systém vedení spalovacího vzduchu a odvod spalin kontrolovat na možnost ucpání. Obr. 10: Kontrola systému spalovací vzduch-odvod spalin a hadiček k diferenčnímu spínači tlaku Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 55

56 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Výměna UBA Zařízení odpojit od elektrické sítě. Vyjmout pojistku, bo odpojit zástrčku. UBA vyklopit do strany a na zadní straně UBA odpojit 4-pólovou koncovku síťového vypínače. Poznamenat si pozice připojení kabelů a všechny kabelové koncovky odpojit. Na UBA povolit tři šrouby a UBA odejmout. Demontovat síťový vypínač a osadit jej do nového UBA. Nový UBA přišroubovat. Do správných pozic připojit všechny kabelové koncovky. Osadit opláštění kotle. Zařízení připojit k elektrické síti. Síťový vypínač do polohy "I". Obr. 11: Výměna UBA Kontrola připojení a pojistky ventilátoru Kontrolovat koncovku připojení ventilátoru na pevnost spoje (obr. 12, poz. 1). Pouze u ventilátoru 24 V: Otevřít držák pojistky a pojistku vizuálně zkontrolovat, bo zkontrolovat na průchod (obr. 12, poz. 2). Je-li pojistka vadná, osadit novou pojistkou 24 V/2,5 A. Obr. 12: Kontrola připojení a pojistky na 24 V ventilátoru 56 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

57 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola transformátoru pro 24 V ventilátor Síťový vypínač do polohy "0". Koncovky kabelu pro připojení transformátoru vzájemně rozpojit. Připojit měřící přístroj pro měření (24 V stejnosměrného napětí). Síťový vypínač do polohy "I". Na měřícím přístroji odečíst napětí. Je-li k dispozici napětí 24 V, je transformátor v pořádku. Síťový vypínač do polohy "0". Je-li transformátor v pořádku, koncovky kabelu vzájemně spojit. Obr. 13: Kontrola transformátoru Výměna 24 V transformátoru pro ventilátor Odpojit koncovky kabelů. Povolit upevňovací šrouby. Vyjmout transformátor a osadit nový. Transformátor přišroubovat. Připojit koncovky kabelů. Obr.14: Výměna transformátoru Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 57

58 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Výměna ventilátoru Od roku 1996 je náhradou za 24 V ventilátor osazen 230 V ventilátor. Ventilátor 24 V je možné nahradit ventilátorem 230 V, avšak opačně toto lze!! " Poznámka! Je nutné dbát pokynů pro montáž 230 V ventilátoru! Koncovku kabelu odpojit od ventilátoru. Odpojit hadici na ventilátoru. Pojistku úchytu ventilátoru otočit a posunout směrem dolů. Demontovat ventilátor a nahradit jej novým. Nasadit koncovku kabelu a nasunout hadici. Obr. 15: Výměna ventilátoru 58 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

59 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Měření diferenčního tlaku Obě hadičky odpojit (poznamenat si polohu připojení!) a připojit je k měřícímu přístroji. Přepínač kominického provozu nastavit na symbol Kominík. Síťový vypínač do polohy "I". Měřit diferenční tlak. Spínací bod 235 Pa, rozpínací bod 220 Pa. Síťový vypínač do polohy "0". Kominický přepínač do polohy "0". Hadičky odpojit od měřícího přístroje. Obr. 16: Měření diferenčního tlaku Výměna diferenčního spínače tlaku Odpojit kabely, odpojit hadičky a poznamenat si pořadí jejich připojení. Umělohmotné upevnění lehce odehnout a diferenční tlakový spínač vyjmout. Na nový diferenční tlakový spínač připojit hadičky a kabely. Diferenční tlakový spínač vtlačit do umělohmotného upevnění. Kontrolovat správnost připojení hadiček. Obr.17: Výměna diferenčního spínače tlaku Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 59

60 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Kontrola oběhového čerpadla Na oběhovém čerpadle vyšroubovat uzavírací šroub.! Pozor! Vytéká voda! Síťový vypínač do polohy "I". Zkontrolovat, zda čerpadlo běží. Díky dlouhé odstávce otopného zařízení může dojít k mechanickému zablokování rotoru čerpadla. Není-li oběhové čerpadlo funkční: Síťový vypínač do polohy "0". Pomocí šroubováku otáčet rotorem čerpadla ve vyznačeném směru. Nelze-li blokaci takto odstranit, pak je oběhové čerpadlo vadné. Je-li oběhové čerpadlo v pořádku, uzavírací šroub opět zašroubovat. Výměna oběhového čerpadla Zařízení odpojit od elektrické sítě. Uzávěry připojení topného okruhu uzavřít. Logamax plus GB112 vyprázdnit. Vyšroubovat šroub pro uzavření svorkovnice čerpadla a svorkovnici otevřít. Uvolnit kabely a poznamenat si pozici připojení. Povolit šroubení a oběhové čerpadlo vyjmout. Osadit nové oběhové čerpadlo a utáhnout šroubení. Dbát na to, aby byla vyrovnávací podložka vložena do šroubení k výměníku tepla (). Kabely ve svorkovnici přišroubovat do správných pozic, svorkovnici uzavřít a zašroubovat. Zařízení připojit k elektrické síti. Otevřít uzávěry topného okruhu. Obr. 18: Kontrola oběhového čerpadla Vyrovnávací podložka Obr. 19: Výměna oběhového čerpadla! " Pozor! Logamax plus podle Pokynů pro montáž a údržbu naplnit vodou a odvzdušnit. 60 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

61 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola senzorů výstupní a vratné otopné vody, bezpečnostního senzoru a senzoru užitkové vody. Koncovky kabelu k senzoru vzájemně rozpojit. Měřit odpor (Ω) senzoru. V blízkosti senzoru měřit teplotu sekundovým teploměrem. Změřené hodnoty porovnat s hodnotami uvedenými na následující stránce v tabulce 1. Jsou-li hodnoty odlišné, je senzor vadný. Je-li senzor v pořádku, vzájemně koncovky kabelů spojit. Obr. 20: Kontrola senzorů výstupní a vratné otopné vody Obr. 21: Kontrola bezpečnostního senzoru Obr. 22: Kontrola senzoru užitkové vody Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 61

62 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Teplota ve C Odpor v Ω Tab. 1: Hodnoty odporů senzorů (směrné hodnoty) Výměna senzorů výstupní a vratné otopné vody a bezpečnostního senzoru Uzavřít kohouty připojení topného okruhu. Logamax plus GB112 vyprázdnit. Koncovku kabelu pro připojení senzoru uvolnit. Senzor vyšroubovat a nahradit senzorem novým. Koncovky kabelů vzájemně spojit. Kohouty připojení topného okruhu otevřít.! " Poznámka! Logamax plus podle Pokynů pro montáž a údržbu naplnit vodou a odvzdušnit. Obr. 23: Výměna senzorů výstupní a vratné otopné vody 62 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

63 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Výměna senzoru užitkové vody Koncovku kabelu k senzoru užitkové vody rozpojit. Senzor užitkové vody vyjmout a nahradit senzorem novým. Koncovky kabelu vzájemně propojit. Obr. 24: Výměna senzoru užitkové vody Kontrola kabelů k senzorům výstupní a vratné vody, bezpečnostnímu senzoru a k termostatu hořáku Zkontrolujte všechny koncovky připojení k senzorům a k UBA na bezchybnost připojení. Špatné připojení koncovek může vést k hlášení poruchy. Kotel pak startuje stisknutím. Síťový vypínač do polohy "0". Zařízení odpojit od elektrické sítě. Koncovky kabelů k senzorům a k hořákovému termostatu vzájemně rozpojit. Kabel mezi koncovkami a 24-pólovou koncovkou k UBA měřit na průchodnost. Jsou-li kabely v pořádku, koncovky vzájemně propojit. Zařízení připojit k elektrické síti. Síťový vypínač do polohy "I". senzor výstupu červený kryt kabelu senzor zpátečky Obr.25: Kontrola kabelů senzorů výstupní a vratné vody. Obr. 26: Kontrola kabelu bezpečnostního senzoru Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 63

64 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Obr. 27: Kontrola kabelu k termostatu hořáku Kontrola termostatu hořáku Koncovky kabelu k termostatu hořáku vzájemně rozpojit. Termostat hořáku chat vychladnout (aktivační teplota 107 C). Termostat hořáku kontrolovat na průchodnost. Není-li průchozí, je termostat vadný. Je-li termostat hořáku v pořádku, koncovky kabelu propojit. Obr. 28: Kontrola termostatu hořáku Výměna termostatu hořáku Koncovky kabelů odpojit. Termostat hořáku vyšroubovat a nahradit novým. Koncovky kabelů opět připojit. Obr. 29: Výměna termostatu hořáku 64 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

65 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola žhavící elektrody Zařízení odpojit od elektrické sítě. Rozpojit koncovky kabelu k žhavící elektrodě. Na koncovce kabelů měřít odpor žhavící elektrody. Je-li odpor menší ž 200 Ω, je žhavící elektroda v pořádku. Je-li žhavící elektroda v pořádku, koncovky kabelu opět propojit. Zařízení připojit k elektrické síti. Obr. 30: Kontrola žhavící elektrody Výměna žhavící elektrody Zařízení odpojit od elektrické sítě. Rozpojit koncovky kabelu k žhavící elektrodě. Upevňovací šrouby povolit a žhavící elektrodu vyjmout. Osadit novou žhavící elektrodu a utáhnout upevňovací šrouby. Pozor!! Žhavící tělísko smí být bráno holou rukou. V opačném případě musí být žhavící tělísko omyto technickým lihem. Koncovky kabelu vzájemně propojit. Zařízení připojit k elektrické síti. Obr. 31: Výměna žhavící elektrody Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 65

66 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Měření ionizačního proudu Zařízení odpojit od elektrické sítě. Koncovky spojení kabelu ionizační elektrody rozpojit a do řady připojit měřící přístroj. Na měřícím přístroji zvolit polohu pro měření µa stejnosměrného proudu. Připojit zařízení k elektrické síti. Kominický přepínač nastavit do polohy Kominík. Síťový vypínač do polohy "I". Stisknout tlačítko "service a 35 sec. jej držet, až do vysvícení "y na displeji UBA. Ionizační proud měřit při jnižším výkonu, tzn. nastavit knoflík ohřevu teplé vody na jnižší hodnotu (strana 3, obr. různé typy UBA). Změřený ionizační proud musí být > 2 µa. Síťový vypínač do polohy "0". Zařízení odpojit od elektrické sítě. Odpojit měřící přístroj. Kominický přepínač nastavit do polohy"0". Je-li ionizační elektroda v pořádku, propojit koncovky kabelu. Obr. 32: Měření ionizačního proudu Výměna ionizační elektrody Rozpojit koncovky spojení kabelu. Upevňovací šrouby povolit a ionizační elektrodu vyjmout. Osadit elektrodu novou a upevňovací šrouby pevně utáhnout. Koncovky kabelu vzájemně propojit. Obr. 33: Výměna ionizační elektrody 66 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

67 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola propojení hadiček mezi tryskami plynvzduch a plynovou armaturou Kontrolovat hadičky na pevnost nasunutí, popř. poškození bo ucpání. Propojení hadiček: P1 + T-kus k plynové armatuře a k P1 tlakového spínače vzduchu P2 k P2 tlakového spínače vzduchu Kontrola připojení hadiček P1 / P2 Zkontrolovat, zda jsou hadičky P1 a P2 správně nasunuty. Hadička P2 je červená. Propojení hadiček: P1 + T-kus k plynové armatuře, P1 tlakový spínač vzduchu P2 P2 tlakový spínač vzduchu Obr. 34: Kontrola propojení hadiček mezi tryskami plyn-vzduch a plynovou armaturou Obr. 35: Kontrola připojení hadiček P1 / P2 Kontrola kabelového připojení plynové armatury Zkontrolovat, zda jsou koncovky kabelů na plynové armatuře správně nasunuty. Koncovky kabelů musí být připojeny tak, jak je dále uvedeno: Koncovka kabelu modrá: Obr. 36, poz. 1 Koncovka kabelu bílá: Obr. 36, poz. 2 Obr. 36: Kontrola kabelového připojení na plyn. armaturu (Armatura HONEYWELL jako příklad) Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 67

68 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Kontrola hlídače vstupního tlaku plynu Kabely na hlídači vstupního tlaku plynu odpojit. Na kontaktech hlídače vstupního tlaku plynu měřit průchodnost. Zároveň se ujistit, že hodnota vstupního tlaku plynu činí mbar. Je-li průchod zajištěn, je hlídač vstupního tlaku plynu v pořádku. Měřící přístroj odpojit. Je-li hlídač vstupního tlaku plynu v pořádku, koncovky kabelů připojit. Obr. 37: Kontrola hlídače vstupního tlaku plynu Výměna hlídače vstupního tlaku plynu! Pozor! Práce na dílech vedení plynu smí být prováděny pouze odbornou, koncesovu firmou. Zařízení odpojit od elektrické sítě. Uzávěr plynu uzavřít. Odpojit koncovky kabelů na hlídači vstupního tlaku plynu (obr. 38, poz. 1). Povolit zajišťovací šroub (obr. 38, poz. 2). Hlídač vstupního tlaku plynu vyjmout. Osadit nový hlídač vstupního tlaku plynu a zajistit jej šroubem. Koncovky kabelů nasunout. Zařízení připojit k elektrické síti. Obr. 38: Výměna hlídače vstupního tlaku plynu 68 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

69 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola řízení plynové armatury Síťový vypínač nastavit do polohy "0. Na hlavním plynovém ventilu odpojit jednu koncovku kabelu a mezi koktory připojit měřící přístroj s rozsahem měření do 1000 ma střídavého proudu (obr. 39, poz. 1). Síťový vypínač nastavit do polohy "I. Logamax plus GB112 odblokovat použitím a v průběhu fáze startu odečíst hodnotu proudu. Stejný postup provést při měření proudu na ventilu zapalování (obr. 39, poz. 2). Je-li změřený proud na pozici 1 asi 210 ma a na pozici 2 asi 450 ma, je řízení plynové armatury v pořádku! Síťový vypínač nastavit do polohy "0. Je-li řízení plynové armatury v pořádku, koncovky kabelů opět připojit. Obr. 39: Kontrola řízení plynové armatury (Armatura HONEYWELL jako příklad) Výměna plynové armatury! Pozor! Práce na dílech vedení plynu smí být prováděny pouze odbornou, koncesovu firmou. Zařízení odpojit od elektrické sítě. Uzávěr plynu uzavřít. Poznamenat si polohy připojení kabelů a koncovky kabelů odpojit. Na trubním vedení plynu povolit matice šroubení. Armaturu demontovat, osadit armaturu novou a šroubení utáhnout. Koncovky kabelů připojit do správných poloh.! " Poznámka! Podle Pokynů pro uvedení do provozu a údržbu provést veškeré práce spojené s prvním uvedením do provozu a zároveň vyplnit protokol o uvedení do provozu. Zároveň v provozním stavu podrobit zkoušce těsnosti všechna, při výměně plynové armatury dotčená těsnící místa vedení plynu! Obr. 40: Výměna plynové armatury (armatura HONEYWELL jako příklad) Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 69

70 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Kontrola kabelového připojení KIM Zařízení odpojit od elektrické sítě. Zkontrolovat koncovku připojení kabelu ke KIM. Zařízení připojit k elektrické síti. Obr. 41: Kontrola kabelového připojení KIM Kontrola připojení regulačního přístroje ke kotli Síťový vypínač do polohy "0. Odpojit vodivý můstek na svorkách 1 a 2. Odpojit kabely na svorkách 3 a 4. Mezi svorky 1 a 2, a 3 a 4 vložit můstky (klemy). i Buderus Poznámka! V expedovaném stavu je mezi svorky 1 a 2 vložen vodivý můstek /klema). Síťový vypínač do polohy "I a stisknout "reset. Jde-li Logamax plus GB112 po startu do stavu provozní připravenosti (zobrazení O H), je prostorový regulátor vadný. Síťový vypínač do polohy "0. Je-li regulátor teploty v prostoru v pořádku, vyjmout kabelové můstky. Kabely a vodivý můstek připojit. Výměna regulátoru teploty v prostoru Poznamenat si polohy připojení kabelů a kabely odpojit. Na nový regulátor teploty v prostoru připojit kabely do správné polohy. Na regulátoru provést požadovaná nastavení. Obr. 42: Kontrola připojení na svorkách UBA kotle 70 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

71 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování 3 Kontrola řízení trojcestného ventilu Síťový vypínač do polohy "0. Stisknout aretaci přestavovacího motoru a otáčením doleva uvolnit bajotový uzávěr (obr. 43). Síťový vypínač do polohy "I a stisknout "reset. Po startu Logamax plus GB112 do provozu otevřít jedno odběrní místo teplé vody. Otevírá-li přestavovací motor, je to zřejmé podle pohybu červené přestavovací páky (obr. 43), je řízení trojcestného ventilu v pořádku. Síťový vypínač do polohy "0. Je-li řízení trojcestného ventilu v pořádku, motor nasadit a zajistit jej bajotovým uzávěrem. Obr. 43: Kontrola řízení trojcestného ventilu Výměna přestavovací vložky ventilu Uzávěry připojení Logamax plus GB112 uzavřít a kotel vyprázdnit. Přestavovací vložku ventilu vyšroubovat klíčem a osadit vložku novou. Nasadit motor a zajistit jej bajotovým uzávěrem. Koncovku kabelů připojit.! " Poznámka! Uzávěry kotle otevřít a Logamax plus GB112 podle Pokynů pro montáž a údržbu naplnit a odvzdušnit. Obr. 44: Logamax plus GB112 24/29/43/60 výměna přestavovací vložky ventilu Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 71

72 3 Vyhledávání poruch a jejich odstraňování Výměna trojcestného ventilu Uzávěry připojení Logamax plus GB112 uzavřít a kotel vyprázdnit. Všechna trubní šroubení povolit. Trojcestný ventil demontovat a nahradit ventilem novým. Trubní šroubení utáhnout. Nasadit motor a zajistit jej bajotovým uzávěrem. Koncovku kabelů připojit. Otevřít uzávěry.! " Poznámka! Uzávěry kotle otevřít a Logamax plus GB112 podle Pokynů pro montáž a údržbu naplnit a odvzdušnit. Obr. 45: Výměna trojcestného ventilu Legenda k obrázku trojcestného ventilu A Užitková voda B Topení C Zpátečka kotle Kontrola ochozu kondenzátu Zkontrolovat, zda je připojen ochoz kondenzátu. i Buderus Poznámka! V přístroji se nachází ještě další ochoz kondenzátu v hrdle odvodu spalin Obr. 46: Funkční schéma ochozu kondenzátu 72 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

73 Poznámky Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 73

74 Poznámky 74 Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00

75 Poznámky Servisní pokyny Logamax plus GB112 24/29/43/60 vydání 03/00 75

76 Buderus Váš spolehlivý partr Vysoce hodnotná technologie a vysoký technický standard vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Kompletní program výrobků firmy Buderus je dodáván prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Buderus tepelná technika s.r.o Praha poskytuje všem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. Průmyslová 372 / PRAHA 10 Štěrboholy cz

Přístroj smí být používán pouze v souladu s návodem k obsluze. Údržbu a servis smí provádět pouze

Přístroj smí být používán pouze v souladu s návodem k obsluze. Údržbu a servis smí provádět pouze 7204 9900-04/2000 CZ/HR/SK/HU/SL /SL (CZ) Pro uživatele Návod k obsl sluze Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB2-23K Buderus Nejdříve pečlivě přečtěte Úvod Důležité všeobecné pokyny Přístroj smí být

Více

Servisní podklady sešit 1.

Servisní podklady sešit 1. Servisní podklady sešit 1. VC, VCW Thermocompact turbo Elektrické připojení Diagnostika Nastavení kotle Měřící hodnoty Obsah Elektrické připojení 5 Elektrické připojení - svorkovnice 5 Elektrické připojení

Více

Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K

Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K 7200 9800-06/99 CZ Návod k montáži a údržbě Plynový průtokový kotel Logamax U24 / U24 K Hořák je nastaven ve výrobě na zemní plyn Pečlivě uschovejte Pro odbornou firmu Obsah Předpisy, směrnice.................

Více

Návod pro montá a údr bu

Návod pro montá a údr bu 70 600 /004 CZ(CZ) Pro odbornou firmu Návod pro montá a údr bu Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Pøed montá í a údr bou prosím dùkladnì pøeèíst Pøístroj odpovídá základním

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 6301 4216 04/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě zásobníku teplé užitkové vody Logalux SF 400/3 1000/3 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Upozornění! Při montáži a provozu zařízení

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

tel.:

tel.: 220780 ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR PRO KOTLE NA PRINCIPU OHŘEVU VODOY Elektronický regulátor kontroly provozní teploty vody je zařízení, které řídí spínání čerpadla topného systému a ovládá třícestný ventil

Více

7204 0200 03/2000 CZ Pro odbornou firmu. Plynové průtokové kotle Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K

7204 0200 03/2000 CZ Pro odbornou firmu. Plynové průtokové kotle Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K 7204 0200 03/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Plynové průtokové kotle Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Před údržbou a montáží pozorně přečíst! Úvod Důležité všeobecné

Více

Návod k údržbě. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod k údržbě. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod k údržbě Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 6301 9385 11/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé užitkové vody Logalux SF 300/3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte Obsah 1 Všeobecně.................................................

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Servisní podklady sešit 2.

Servisní podklady sešit 2. Servisní podklady sešit 2. VUW PRO VU, VUW PLUS VUI aquaplus VU, VUW Premium VU ecotec VK atmovit Elektrické připojení Diagnostika Nastavení kotle Měřící hodnoty Obsah Elektrické připojení 5 Elektrické

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Dodatek Solár. pro regulační přístroj Logamatic 2107 (M) se solárním modulem FM244. 6300 8341 10/2000 CZ Pro odbornou firmu

Dodatek Solár. pro regulační přístroj Logamatic 2107 (M) se solárním modulem FM244. 6300 8341 10/2000 CZ Pro odbornou firmu 600 8 0/000 CZ Pro odbornou firmu Dodatek Solár pro regulační přístroj Logamatic 07 (M) se solárním modulem FM Před montáží a údržbou pozorně přečíst Předmluva Důležité obecné pokyny pro použití V tomto

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

2 Rozměry a připojení...3. 4 Montáž...4. 5 Uvádění do provozu...7

2 Rozměry a připojení...3. 4 Montáž...4. 5 Uvádění do provozu...7 6300 3008-04/99 CZ Návod k montáži a údr držbě Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody SM 400 a SM 500 Pečlivě uschovejte Obsah 1 Všeobecně.........................................................3 2

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití P80, PX80, P140, PX140 PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití Výhradní zastoupení firmy KROLL v ČR. EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190

Více

Návod k montá i a údr bì

Návod k montá i a údr bì U22 K 7208 0500 05/200 CZ (CZ) Pro odbornou firmu Návod k montá i a údr bì Plynového kondenzaèního kotle Logamax plus GB22-/9/24/24K Pøed montá í a údr bou si tento návod peèlivì pøeètìte Obsah a pøedmluva

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

EcomTainer : kompaktní zdroj tepla

EcomTainer : kompaktní zdroj tepla EcomTainer : kompaktní zdroj tepla Ve stávající kotelně mají být vyměněny kotle, místo pro výměnu je ale příliš malé. Hledá se tedy možnost jiného umístění kotelny, které však přináší nutnost přemístění

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku.

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku. Rejnok B 120 S Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku CZ verze 0000000000 - v.1 9/2005 Úvod Tento návod je určen k propojení

Více

Plynové kondenzační kotle Logamax plus GB112 a GB122 s výkonem 11 až 60 kw

Plynové kondenzační kotle Logamax plus GB112 a GB122 s výkonem 11 až 60 kw Projekční podklady Plynové kondenzační kotle Logamax plus GB112 a GB122 s výkonem 11 až 60 kw Vydání 01 /2002 (A3.01.1) Obsah Obsah 1 Kondenzační systém Buderus......................................................................

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT je elektronická regulace pro konstantní teplotu přívodu pro podlahové topení, zařízení na pevná paliva

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Plynové kotle řady Leopard v.5 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Leopard v.5 Kombinované - komín/turbo 24 BOV / BTV (9-23 kw) plynulá modulace výkonu elektrické krytí IP 44 bitermický

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více

Dodatek návodu KP Kap. 7.3 KP KP Poruchové stavy

Dodatek návodu KP Kap. 7.3 KP KP Poruchové stavy KP 10-20-50 KP 11-21-51 Poruchové stavy 7.3. PŘEHLED PORUCHOVÝCH STAVŮ 7.3.1. STOP STAV - přetopením, havarijní termostat Řídící jednotka je vybavena havarijním obvodem pro případ přetopení kotle. Poruchový

Více

Modul WM Technický katalog 2012/1 2011/1. Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Popis. Technická data. Ceny.

Modul WM Technický katalog 2012/1 2011/1. Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Popis. Technická data. Ceny. Modul WM10 Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Pro zařízení s termohydraulickým vyrovnávačem (anuloidem) a pro řízení jednoho otopného okruhu bez směšovače pro volně volitelnou montáž Regulace

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 6303 796 0/2004 CZ Návod k montáži a obsluze Základní řídící jednotka BC0 Přečtěte si prosím pozorně před montáží a obsluhou Obsah Pro Vaši bezpečnost......................................... 3. K tomuto

Více

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vydání 06/2005 Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN Teplo je náš živel Obsah

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

Triton SLA. Obsah. Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001. Strana

Triton SLA. Obsah. Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001. Strana Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001 Triton SLA Obsah Strana Pro přístroj Rozsah dodávky, příslušenství... 2 Popis přístroje...... 3 Technické údaje...... 3 Provoz Bezpečnostní pokyny......

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Úvod Vážený zákazníku, dekujeme, že jste si vybral kotel ENERGY TOP B z produkce firmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technologiemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě,

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Plus VUW turbotop Plus

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Plus VUW turbotop Plus Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Plus VUW turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě Více jak 0 let firma Vaillant vyvíjí a dodává tepelnou techniku udávající standard

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D Ovládací panel : 1-2 Tlačítka pro korekci teploty TUV 3-4 Tlačítka pro korekci teploty UT 5 Displej 6 Reset poruch, volba režimu léto/zima, vstup do výběru ekvitermních křivek

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

6. Diagnostika závad pojistka T4A T4A 220... 240V~ Temp. Sensor Pt1000 S1 S2 S3 1 2 3 4 5 6 S4 VBus 7 8 9 10 12 13 14 R1 1 (1) A ( 220... 240) V~ R2 1 (1) A (220... 240) V~ N R2 N R1 LN 15 16 17 18 19

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Návod k obsluze. Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07

Návod k obsluze. Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07 CZ Návod k obsluze Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07 Změny vyhrazeny Obsah 1 Všeobecné pokyny... 3 2 Pokyny při zápachu po plynu... 3 3 Pokyny při zápachu

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU a VUW xx6/5-3 A ecotec pro, VU a VUW xx6/5-5 ecotec plus 01-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU a VUW xx6/5-3 A ecotec pro, VU a VUW xx6/5-5 ecotec plus 01-Z1 Verze: VU a VUW xx/- A ecotec pro, VU a VUW xx/- ecotec plus -Z ecotec pro kotle s pneumaticky řízeným směšováním plynu se vzduchem, vestavěným řízeným vysoce účinným čerpadlem, trojcestným ventilem a

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Návod k montáži. Sada k montáži kompletní stanice Logasol KS 0105 (R) na zásobníky SM 300, s pružným potrubním propojením

Návod k montáži. Sada k montáži kompletní stanice Logasol KS 0105 (R) na zásobníky SM 300, s pružným potrubním propojením 6300 9566 0/000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada k montáži kompletní stanice Logasol KS 005 (R) na zásobníky SM 300, s pružným potrubním propojením Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité

Více

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 Strana Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Více

DOMITOP DGT F 24 E SERVISNÍ PODKLADY (URČENO VÝHRADNĚ PRO SERVISNÍ ORGANIZACE)

DOMITOP DGT F 24 E SERVISNÍ PODKLADY (URČENO VÝHRADNĚ PRO SERVISNÍ ORGANIZACE) DOMITOP DGT C 24 E DOMITOP DGT F 24 E SERVISNÍ PODKLADY (URČENO VÝHRADNĚ PRO SERVISNÍ ORGANIZACE) 03/2002 1 - výstup ÚT 4 vstup TUV 2 výstup TUV 5 vstup ÚT 3 vstup plynu 2 7 Vstup plynu 47 8 Výstup TUV

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NADSTAVBA ODTAHU SPALIN POLOTURBO K PLYNOVÝM LITINOVÝM STACIONÁRNÍM KOTLUM ATTACK

NÁVOD K OBSLUZE NADSTAVBA ODTAHU SPALIN POLOTURBO K PLYNOVÝM LITINOVÝM STACIONÁRNÍM KOTLUM ATTACK CZ ÁVOD K OBSLUZE ADSTAVBA ODTAHU SPALI POLOTURBO K PLYOVÝM LITIOVÝM STACIOÁRÍM KOTLUM ATTACK, s.r.o. s.r.o. - aktualizácia - 08/2010 04/2010 ATTACK SV 2 Úvod Odtahové spalinové ventilátory SV jsou doplňující

Více

Pokyny pro montá a údr bu

Pokyny pro montá a údr bu 7204 0200 09/2002 CZ(CZ) Pro odbornou firmu Pokyny pro montá a údr bu Plynový prùtokový kotel Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Prosím, pøed montá í a údr bou dùkladnì pøeèíst Obsah

Více

Naftová topná děla série MZ a ANT uživatelská příručka. Naftová topná děla série MZ a ANT

Naftová topná děla série MZ a ANT uživatelská příručka. Naftová topná děla série MZ a ANT Naftová topná děla série MZ a ANT 1 1. Důležité upozornění Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě pročtěte tuto uživatelskou příručku, abyste se vyvarovali vzniku možného nebezpečí plynoucího z

Více

Servisní příručka pro uvedení do provozu

Servisní příručka pro uvedení do provozu Servisní příručka pro uvedení do provozu THERM 24 KDN KDZN KDCN Závěsný plynový kondenzační kotel 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační kotel určený pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do cca 20

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

/2001 CZ Pro odbornou firmu. Návod k montáži. Moduly pro regulační přístroje Logamatic 4xxx. Před montáží pečlivě pročtěte

/2001 CZ Pro odbornou firmu. Návod k montáži. Moduly pro regulační přístroje Logamatic 4xxx. Před montáží pečlivě pročtěte 6301 0514 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Moduly pro regulační přístroje Logamatic 4xxx Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k použití záložních zdrojů MTN.

Návod k použití záložních zdrojů MTN. Návod k použití záložních zdrojů MTN www.zdroje.cz Rozsah dodávky: Záložní zdroj MTN... 1ks Síťová šňůra délka 1,8m (1,5m pro řadu W). 1ks Teplotní čidlo 3 m..... 1ks Svorky pro připojení baterie 0,5m

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec plus VUW turbotec plus

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec plus VUW turbotec plus Závěsné kombinované kotle VUW atmotec plus VUW turbotec plus Technika udávající směr v hospodárnosti, kvalitě a životnosti Komfortní a přesto jednoduché ovládání všech funkcí kotle. Ergonomické ovladače,

Více

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

Plynová propanová teplovzdušná topidla P11, P30, P43, PX30, PX43, Px60 Návod k obsluze

Plynová propanová teplovzdušná topidla P11, P30, P43, PX30, PX43, Px60 Návod k obsluze Plynová propanová teplovzdušná topidla P11, P30, P43, PX30, PX43, Px60 Návod k obsluze EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV 46 SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV RVP00 RVP10 Regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a malé nebytové prostory s vlastní výrobou tepla. Teplota topné vody je řízena ekvitermně

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více