otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "otevřená data: chytřejší stát & lepší služby"

Transkript

1 Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP (Chamber of Deputies, Parliament of the CR) Partners: European Commission Estonian Embassy in Prague

2

3 conference organizers pořadatelé konference British Embassy Prague British Embassy Prague builds British influence and develops strong relationships with the Czech Republic, providing mutual benefits. We work with the Czech Republic to create policy on Europe and the single market, increasing trade for mutual growth. We seek to improve Czech business environment through active promotion of good governance, transparency and anti corruption principles. Velvyslanectví Velké Británie Velvyslanectví Velké Británie v Praze buduje a zlepšuje vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Velkou Británií. Spolupracujeme s Českou republikou na politikách EU a jednotného trhu a společně tak rozvíjíme obchod a investice mezi oběma zeměmi. Podporujeme zlepšování podnikatelského prostředí v ČR, mimo jiné skrz aktivní podporu dobrého vládnutí, transparentnosti a protikorupčních opatření. Otakar Motejl Fund Otakar Motejl Fund builds on the legacy of a lawyer, politician and the first Ombudsman, who greatly contributed to the rule of law in the Czech Republic. Its mission is to contribute to the transformation of public administration into an efficient and transparent service for citizens as well as to encourage active civil society. Otakar Motejl Fund finances both major non governmental organizations as well as small local initiatives. Opening data on regional and national level, together with creating online platform for active citizenship, form the core of its activities. The fund was established and is administered by the Open Society Fund Prague and is supported by individual donors and businesses. Fond Otakara Motejla Fond Otakara Motejla navazuje na odkaz právníka, politika a prvního veřejného ochránce práv v České republice, který výrazně přispěl k obraně principů právního státu. Jeho posláním je přispívat k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům a podporovat aktivní občanskou společnost. Fond Otakara Motejla financuje významné nevládní organizace i malé lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na radnicích a ve státních institucích a vznik platformy pro aktivní občany NášStát.cz. Fond založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy. Jan Farský Jan Farský has been Member of Parliament since May 2010 representing the region of Liberec. He has been mayor of Semily since Jan Farský Jan Farský je od května 2010 poslancem Parlamentu ČR za Liberecký kraj a od roku 2006 starostou města Semily.

4 programme Registration opens Conference Opening Moderator: Pavlína Kvapilová, Journalist and Founder of Your TV Facebook Platform Introductory Remarks Jan Farský, Member of Parliament and Mayor of Semily, Czech Republic Jan Thompson, British Ambassador to the Czech Republic, UK Monika Ladmanová, Open Society Fund Prague Board Chair, Czech Republic Keynote Speech: Open Data, Experiences and Perspectives Andrew Stott, Public Sector Transparency Board Member, UK Introduction: Open Data in the Czech Republic Jakub Mráček, Open Data Advocacy Officer, Otakar Motejl Fund, Czech Republic Short Presentations: Transparent Government Sue Bateman, Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office, UK Eva Kyzourová, Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption, Office of the Government, Czech Republic Panel Discussion: Open Data for Accountability Moderator: Petr Koubský, Analyst, Journalist and Consultant in the Field of ICT Eva Kyzourová, Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption, Office of the Government, Czech Republic Pavel Černý, Lawyer, Frank Bold / Šikola & Partners Law Firm, Czech Republic Sue Bateman, Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office, UK Andrew Stott, Public Sector Transparency Board Member, UK Lunch Break Short Presentations: Open Legislation John Sheridan, Head of Legislation Services at the UK National Archives, UK Aleš Gola, Head of Statute Book and International Treaties Publication Section, Legislative and Legal Regulation Coordination Department, Ministry of Interior, Czech Republic

5 program Registrace účastníků Krátké prezentace: Transparentní státní správa Sue Bateman, ředitelka pro strategii, sekce pro transparentnost, Úřad vlády, Velká Británie Eva Kyzourová, ředitelka Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR Zahájení Moderuje Pavlína Kvapilová, novinářka a zakladatelka facebookové platformy Vaše televize Úvodní slovo Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR a starosta města Semily Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Monika Ladmanová, předsedkyně správní rady Nadace Open Society Fund Praha Hlavní projev: Otevřená data, zkušenosti a perspektivy Andrew Stott, poradce britské vlády pro transparentnost, Velká Británie Úvodní řeč: Otevřená data v České republice Jakub Mráček, advokát otevřených dat, Fond Otakara Motejla Panelová diskuse: Otevřená data pro odpovědnost Moderuje Petr Koubský, analytik, publicista a konzultant v oblasti informačních technologií Eva Kyzourová, ředitelka Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR Pavel Černý, advokát, Frank Bold / Advokátní kancelář Šikola a partneři Sue Bateman, ředitelka pro strategii, sekce pro transparentnost, Úřad vlády, Velká Británie Andrew Stott, poradce britské vlády pro transparentnost, Velká Británie Přestávka na oběd Krátké prezentace: Otevřená legislativa John Sheridan, ředitel projektu legislation.gov.uk, Národní archiv, Velká Británie Aleš Gola, vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra ČR

6 13.20 Panel Discussion: Open Data for Improved Public Services Moderator: Pavlína Kvapilová, Journalist and Founder of Your TV Facebook Platform John Sheridan, Head of Legislation Services at the UK National Archives, UK Jagdev Singh Virdee, Consultant, Royal Statistical Society and UK Statistical Authority, UK Aet Rahe, Head of State Information Systems Department, Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia Adam Hazdra, Innovation Specialist, Center for Innovation and Services Design at KISK FF MU/ Direct People Coffee Break Short Presentation: Geodata Jiří Poláček, Director of the Central Land Registry, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Czech Republic Short Presentation: Open Data and Foreign and Commonwealth Office Eleanor Stewart, Head of Transparency Team, Foreign and Commonwealth Office, UK Richard Swetenham, Adviser for Open Data, European Commission, Luxembourg Richard Stirling, International Director, Open Data Institute, UK Chris Taggart, CEO, OpenCorporates, UK Ladislav Čapek, CEO, Geosense Ltd., Czech Republic Michal Feix, CEO, Seznam.cz, Czech Republic Martin Burda, Founder and Chief Connector, Capitalinked, Czech Republic Short Presentations: Open Statistical Data Jagdev Singh Virdee, Consultant, Royal Statistical Society and UK Statistical Authority, UK Petra Kuncová, Head of Information Services Department, Czech Statistical Office Short Presentation: Open Data Institute Richard Stirling, International Director, Open Data Institute, UK Short Presentation: OpenCorporates as a Model for Company Register Chris Taggart, CEO, OpenCorporates, UK Panel Discussion: Open Data for Economic Growth Moderator: Roman Chlupatý, Journalist, Founder and Editor-in-Chief of GloberReporter.org Concluding Remarks and a Glass of Wine

7 13.20 Panelová diskuse: Otevřená data pro lepší veřejné služby Moderuje Pavlína Kvapilová, novinářka a zakladatelka facebookové platformy Vaše televize John Sheridan, ředitel projektu legislation.gov.uk, Národní archiv, Velká Británie Jagdev Singh Virdee, konzultant, Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie Aet Rahe, ředitelka oddělení informačních technologií, Ministerstvo hospodářství a komunikací, Estonsko Adam Hazdra, inovační specialista, Centrum pro inovace a design služeb při KISK FF MU/ Direct People Přestávka na kávu Krátká prezentace: Geodata Jiří Poláček, ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální Krátká prezentace: Otevřená data a Ministerstvo zahraničních věcí Velké Británie Eleanor Stewart, ředitelka sekce pro transparentnost, Ministerstvo zahraničních věcí, Velká Británie Richard Swetenham, konzultant pro otevřená data, Evropská komise, Lucembursko Richard Stirling, mezinárodní ředitel, Open Data Institute, Velká Británie Chris Taggart, výkonný ředitel OpenCorporates, Velká Británie Ladislav Čapek, jednatel společnosti Geosense s.r.o. Michal Feix, výkonný ředitel společnosti Seznam.cz Martin Burda, zakladatel a hlavní spojař společnosti Capitalinked Krátké prezentace: Otevřená statistická data Jagdev Singh Virdee, konzultant, Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb, Český statistický úřad Krátká prezentace: Open Data Institute Richard Stirling, mezinárodní ředitel, Open Data Institute, Velká Británie Krátká prezentace: OpenCorporates jako vzor pro obchodní rejstřík Chris Taggart, výkonný ředitel OpenCorporates, Velká Británie Panelová diskuse: Otevřená data pro ekonomický růst Moderuje Roman Chlupatý, publicista, zakladatel a šéfredaktor GlobeReporter.org Závěrečné slovo a pozvání na číši vína

8 speakers A Z Sue Bateman Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office, UK Sue Bateman is Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office where she leads on the co ordination and development of policies that support the opening up of government data. She is also responsible for the implementation of the UK s Open Government Partnership National Action Plan. Sue Bateman led on the development of the G8 Open Data Charter as part of the UK s presidency of the G8 last year. Prior to that she has worked in a number of domestic and international policy roles in Cabinet Office including the Government Digital Service and its previous incarnations. Martin Burda Founder and Chief Connector at Capitalinked, Czech Republic Martin Burda studied nuclear physics at Charles University in Prague and in 2008 received an MBA from University of Pittsburgh. Until 2001, he was an Investment Director at ING Investment Management. Afterwards he worked in Investment Company of Česká spořitelna for eleven years, first as an Investment Director, later on as a CEO. Since 2013 he has been the Founder and Chief Connector at Capitalinked. Martin Burda is a member of analytical expert team AlterEko presenting its views on Radio ZET and in Ekonom weekly. Ladislav Čapek CEO of Geosense Ltd., Czech Republic Ladislav Čapek is CEO of Geosense, a successful Czech start up, which has been developing information systems interconnected with maps since Previously, he worked at Intergraph, where he was responsible for international clients. He spent five years training in the USA; studied geoinformatics at universities in Denmark and Egypt, and received an MBA from UNYP. He graduated from an Engineering Programme at the Technical University in Prague, where he also spent time as a doctoral student. Pavel Černý Lawyer, Frank Bold / Šikola & Partners Law Firm, Czech Republic Pavel Černý specialises in administrative, constitutional, planning and environmental protection law. He is a member of Frank Bold (formerly known as the Environmental Legal Service) and he collaborates with a number of NGOs. He is a member of the UN Compliance Committee on the Aarhus Convention. He was a member of the Legislative Council of the Czech Government from 2006 until Jan Farský Member of Parliament and Mayor of Semily, Czech Republic Jan Farský has been Member of Parliament for the region of Liberec since May 2010 and mayor of Semily since He has served as Vice Chairman of the Budget Committee, and he is a member of the Constitutional Law Committee. His work centres on transparency in public procurement. Previously he worked as a lawyer in Semily; later on he moved to a law firm and subsequently became adviser to the Deputy Prime Minister for Economy Martin Jahn (they both left to work for Škoda Auto). He graduated from the Faculty of Law at Masaryk University in Brno.

9 řečníci A Z Sue Bateman Ředitelka pro strategii, sekce pro transparentnost, Úřad vlády Velké Británie Na britském Úřadu vlády Sue Bateman koordinuje vznik a rozvoj politik, které podporují otevírání dat na vládní úrovni. Odpovídá také za implementaci vládního Akčního plánu v rámci mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Během loňského britského předsednictví skupině G8 vedla Sue Bateman přípravu Charty otevřených dat (Open Data Charter), kterou státy G8 přijaly. Dříve pracovala na různých pozicích na Úřadu vlády včetně sekce pro digitální služby. Martin Burda Zakladatel a hlavní spojař společnosti Capitalinked, ČR Martin Burda vystudoval jadernou fyziku na Univerzitě Karlově a v roce 2008 získal na University of Pittsburgh titul MBA. Do roku 2001 působil jako investiční ředitel společnosti ING Investment Management, poté jedenáct let pracoval v Investiční společnosti České spořitelny. Nejprve jako investiční ředitel, posléze jako CEO. Od roku 2013 funguje jako zakladatel a hlavní spojař společnosti Capitalinked. Zároveň je členem expertního analytického týmu AlterEko, s jehož výstupy se každý týden mohou seznámit posluchači Rádia ZET a čtenáři týdeníku Ekonom. Ladislav Čapek Jednatel společnosti Geosense s.r.o., ČR Ladislav Čapek je jednatelem a spolumajitelem společnosti Geosense, úspěšného českého start upu, který se od roku 2009 zabývá tvorbou informačních systémů propojených s mapami. Dříve působil ve společnosti Intergraph, kde měl na starosti mezinárodní obchod. Pět let strávil na stážích ve Spojených státech amerických, studoval geoinformatiku na zahraničních školách v Dánsku a Egyptě a získal prestižní švýcarské MBA na UNYP. Inženýrský program zakončil v oboru geodezie na ČVUT, kde působil i jako doktorand. Pavel Černý Advokát, Frank Bold / Advokátní kancelář Šikola a partneři, ČR Pavel Černý se v advokátní praxi specializuje na právo správní, ústavní, stavební a ochrany životního prostředí. Je členem Frank Bold (dříve Ekologický právní servis) a spolupracuje s řadou nevládních organizací. Působí také ve Výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy. V letech 2006 až 2011 byl členem Legislativní rady vlády. Jan Farský Poslanec Parlamentu ČR a starosta města Semily Jan Farský je od května 2010 poslancem Parlamentu ČR za Liberecký kraj a od roku 2006 starostou města Semily. V Poslanecké sněmovně působí jako místopředseda Rozpočtového výboru a člen Ústavně právního výboru a za svůj hlavní úkol považuje zprůhlednění veřejných zakázek. Dříve pracoval jako právník v Semilech, odkud odešel do advokátní kanceláře a následně se stal poradcem místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. S ním později odešel do Škody Auto. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

10 Michal Feix CEO of Seznam.cz, Czech Republic Michal Feix has been the CEO of Seznam.cz since January He looks after all of the operations of the company, except for product, which is led by the Vice Chairman of the Board Pavel Zima. At the same time he has been working as an ICT consultant at the Ministry of Industry and Trade since April Prior to becoming CEO of Seznam.cz he worked as its Chief Operating Officer. In 2004 he held various technical positions at competing Czech search portals. He is a graduate of Electrical Engineering at Technical University in Prague. Aleš Gola Head of Statute Book and International Treaties Publication Section, Legislative and Legal Regulation Coordination Department, Ministry of Interior, Czech Republic Aleš Gola graduated from the Faculty of Law and in 2006 joined the Legislative and Legal Regulation Coordination Department at the Ministry of Interior. He currently heads the department. He is responsible for digitalisation of statutes and international law treaties and for law making within the framework of e Collection and e Legislation. He is involved in international cooperation in the field of legal informatics in the EU. Adam Hazdra Innovation Specialist, Center for Innovation and Services Design at KISK FF MU (Division of Information and Library Studies, Faculty of Philosophy, Masaryk University) / Direct People Adam Hazdra works at Masaryk University in Brno, where he teaches designing of services. He is also a co founder of the Center for Innovation and Services Design of the Division of Information and Library Studies, Masaryk University. He runs innovative projects for large companies at Direct People. He is the lead author of the book The Great Services published by Grada, Previously he worked at the South Moravian Innovation Centre, at IDC and elsewhere; always focusing on innovation. Petra Kuncová Head of Information Services, Czech Statistical Office, Czech Republic The Czech Statistical Office runs through the entire working career of Petra Kuncová. Over the years, she has been working on the census; household budget surveys; participated in the education of statistics and regularly takes part in processing of election results. She worked in the area of providing information to users and creating online presentations of the Czech Statistical Office for the last 16 years. Eva Kyzourová Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption, Office of the Government, Czech Republic Eva Kyzourová studied Law at the Charles University in Prague. During her studies she worked in several Czech and foreign law firms. From 2008 until 2009 she worked as a secretary at ČEZ (Czech Energy Company) ICT Services. Later she joined the Ministry of Interior as a project lawyer and subsequently as the Head of Methodology and Coordination of Procurement. From September 2011 until January 2013 she was the Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption at the Office of the Government. From January until August 2013 she was assisting to Deputy Prime Minister. She has been Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption since September Monika Ladmanová Open Society Fund Prague Board Chair, CSR Manager at IBM, Czech Republic Monika Ladmanová has been working for the Open Society Fund Prague for ten years; currently she is the Board Chair. She works at IBM, where she is responsible for corporate social responsibility. She worked in non profit sector from 1997 until 2008; she was engaged in the areas of public interest, protection of human rights, philanthropy development and issues of government accountability. She focused on equal gender opportunities: among other things, she established the think tank ProEquality and initiated the establishment of Slovak Czech Women s Fund and International Gender Policy Network. She studied law at Charles University and Columbia University in New York.

11 Michal Feix Výkonný ředitel společnosti Seznam.cz, ČR Michal Feix je od ledna 2012 výkonným ředitelem společnosti Seznam.cz. Stará se o chod všech složek firmy, vyjma produktové části, kterou řídí generální ředitel Pavel Zima. Zároveň od dubna 2012 působí jako poradce v oblasti ICT služeb na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Před pozicí výkonného ředitele ve společnosti Seznam.cz působil jako provozní ředitel. V roce 2004 pracoval na technických pozicích u českých konkurenčních portálů. Je absolventem elektrotechnické fakulty na ČVUT. Aleš Gola Vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra ČR Po dokončení studia na Právnické fakultě nastoupil Aleš Gola v roce 2006 na pozici referenta odboru legislativy a koordinace předpisů ministerstva vnitra, dnes působí jako vedoucí oddělení. Zabývá se elektronizací publikace a tvorby práva v rámci projektu e Sbírka a e Legislativa a účastní se mezinárodní spolupráce v oblasti právní informatiky v Evropské unii. Adam Hazdra Inovační specialista, Centrum pro inovace a design služeb při KISK FF MU/ Direct People, ČR Působí na Masarykově univerzitě v Brně, kde vyučuje design služeb a je spoluzakladatelem Centra pro inovace a design služeb při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě. Ve společnosti Direct People vede inovační projekty pro velké společnosti. Je vedoucím autorem knihy Skvělé služby (Grada, 2013). Dříve pracoval v Jihomoravském inovačním centru, v IDC a dalších společnostech, vždy se zaměřením na inovace. Petra Kuncová Ředitelka odboru informačních služeb, Český statistický úřad, ČR S Českým statistickým úřadem je spojena celá pracovní kariéra Petry Kuncové. Pracovala na sčítání lidu, ve statistice rodinných účtů, podílela se na statistickém vzdělávání a pravidelně se účastní zpracování výsledků voleb. V oblasti poskytování informací pro uživatele a vytváření internetové prezentace ČSÚ se pohybuje posledních 16 let. Eva Kyzourová Ředitelka Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR Eva Kyzourová vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě UK v Praze. V průběhu studia pracovala v české i několika zahraničních advokátních kancelářích. V letech 2008 až 2009 působila jako tajemnice orgánů společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Poté pracovala jako projektová právnička a následně vedoucí oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek na Ministerstvu vnitra ČR. Od září 2011 do ledna 2013 zastávala pozici ředitelky Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. Od ledna do srpna 2013 byla náměstkyní místopředsedkyně vlády a vrchní ředitelkou Sekce pro koordinaci boje s korupcí. Od září 2013 je ředitelkou Odboru pro koordinaci boje s korupcí. Monika Ladmanová Předsedkyně správní rady Nadace Open Society Fund Praha, CSR manažerka ve společnosti IBM Monika Ladmanová pracovala deset let pro Nadaci Open Society Fund Praha a nyní předsedá její správní radě. Pracuje ve společnosti IBM, kde má na starosti společenskou odpovědnost firmy. V neziskovém sektoru, kde působila v letech , se angažovala v oblastech veřejného zájmu, ochrany lidských práv, rozvoje filantropie a otázky odpovědnosti při správě státu. Významně se zaměřila na oblast rovných příležitostí pro ženy a muže: mimo jiné založila think tank ProEquality a iniciovala založení Slovensko českého ženského fondu a mezinárodní sítě International Gender Policy Network. Studovala práva na Univerzitě Karlově a na Columbia University v New Yorku.

12 Jakub Mráček Open Data Advocacy Officer, Otakar Motejl Fund, Czech Republic Jakub Mráček is an Open Data Advocacy Officer at Otakar Motejl Fund established by the Open Society Fund Prague. He has assisted in the development of open data policy for the Office of the Government. He developed the idea of directory of online tools for active citizens NášStát.cz and is a co author of Open Data: Opportunity for the Czech Republic. He also acts as a consultant for the programmes of Vodafone Foundation and TechSoup Global; and teaches chemistry and computer science at the Secondary School in Teplice. Jakub Mráček graduated from Macromolecular Chemistry at Institute of Chemical Technology Prague. Jiří Poláček Director of the Central Land Registry, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Czech Republic Jiří Poláček specialises in processing of spatial information and information systems development. He has worked as Director of the Central Database of the Cadastre since He is a member of the Presidium of the Czech Association for Geoinformation and Programme Board of Geodesy and Cartography Engineering. He graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University, Department of Geodesy and Cartography in Aet Rahe Head of State Information Systems Department, Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia Aet Rahe is responsible for managing Estonian ICT policy making, which includes setting frames and creating guidelines for state information systems development, for example, interoperability rules and open data regulations. She is also in charge of coordination of Structural Funds financing in ICT area. Before joining public sector she worked as a.net business unit manager in the biggest software development company in Estonia Nortal. John Sheridan Head of Legislation Services at the UK National Archives, UK John Sheridan leads the team responsible for legislation.gov.uk, the UK s official legislation website and the world s first linked data statute book. As Head of e Services and Strategy at the Office of Public Sector Information he is one of the leading pioneers of open and linked data in the UK. John Sheridan is a former co chair of the World Wide Web Consortium s e Government Interest Group. Eleanor Stewart Head of Transparency Team, Foreign and Commonwealth Office, UK Having worked in communications for much of her career, Eleanor Stewart has extensive experience of both internal and external communications. Presently she is Head of Transparency Team for the Foreign and Commonwealth Office where she is responsible for embedding the principles of transparency and open data into the work of the department and its agencies. This includes: ensuring the department is complying with UK HMG departmental transparency commitments on spending, personnel and propriety; driving the release of official development aid information to meet IATI standards; developing new data sets for release; ensuring that any information or data released is reusable and as accessible as possible. Richard Stirling International Director, Open Data Institute, UK Since 2008 Richard Stirling has been at the heart of transparency and open data initiatives in the UK. Within government Richard Stirling helped shape the current transparency agenda, created data.gov.uk and the world s first online competition for government data showusabetterway.com. In 2010 he made sure all of the commitments in the Prime Minister s letter on transparency were met and the UK was able to cement its position as a world leader in open data. Originally a lawyer, before his work on transparency Richard Stirling has had a number of roles in HM Treasury working on corporate tax and financial services.

13 Jakub Mráček Advokát otevřených dat, Fond Otakara Motejla, ČR Jakub Mráček pracuje pro Fond Otakara Motejla jako advokát otevřených dat. Pro Úřad vlády ČR pomáhal připravit související politiky, stojí za ideou rozcestníku online nástrojů pro aktivní občany NášStát.cz a je spoluautorem publikace Otevřená data: Příležitost pro Českou republiku. Konzultačně se podílí nejen na programech Nadace Open Society Fund Praha, ale i Nadace Vodafone a TechSoup Global. Na Gymnáziu Teplice učí chemii a informatiku. Je absolventem makromolekulární chemie na Vysoké škole chemicko technologické v Praze. Jiří Poláček Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální, ČR Jiří Poláček se specializuje na zpracování prostorových informací a vývoj informačních systémů. Od roku 2000 pracuje jako ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí. Je členem předsednictva České asociace pro geoinformace a oborové rady programu geodézie a kartografie ČVUT. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor geodézie a kartografie ukončil v roce Aet Rahe Ředitelka oddělení informačních technologií, Ministerstvo hospodářství a komunikací, Estonsko Aet Rahe je zodpovědná za tvorbu politik v oblasti informačních technologií a vytváření pravidel pro státní informační systémy, včetně nařízení týkajících se otevřených dat. Koordinuje také Strukturální fondy v oblasti IT. Dříve pracovala jako manažerka obchodu v největší estonské softwarové společnosti Nortal. John Sheridan Ředitel projektu legislation.gov.uk, Národní archiv, Velká Británie John Sheridan je ředitelem projektu legislation.gov.uk, oficiální webové stránky, kde jsou přístupné veškeré britské zákony. Jedná se o první online sbírku zákonů na světě postavenou na propojitelných datech. John Sheridan se také zaměřuje na propojování dat veřejného sektoru. Je bývalým předsedou World Wide Web Consortium s e Government Interest Group. Eleanor Stewart Ředitelka sekce pro transparentnost, Ministerstvo zahraničních věcí Velké Británie Eleanor Stewart se po většinu své kariéry zabývala interní a externí komunikací. V současné době působí jako ředitelka sekce pro transparentnost na britském ministerstvu zahraničních věcí. Odpovídá za uplatňování principů otevřených dat a transparentnosti na úřadě, což zahrnuje například zpřístupňování informací o rozpočtech, nákladech, zaměstnancích a majetku dle vládních závazků, zveřejňování dat o rozvojové pomoci v souladu se standardy IATI, rozvíjení nových data setů pro veřejné užívání a dohled nad tím, že všechna zveřejněná data jsou přístupná a dají se dále zpracovávat. Richard Stirling Mezinárodní ředitel, Open Data Institute, Velká Británie V roce 2008 stál Richard Stirling u počátků zpřístupňování dat britské vlády. Spoluvytvářel současnou vládní agendu pro transparentnost, stránky data.gov.uk i první světovou online soutěž postavenou na otevřených datech showusabetterway.com. V roce 2010 se zasadil o to, aby britská vláda splnila veškeré sliby premiéra Davida Camerona v oblasti transparentnosti státní správy a Velká Británie si tak vybudovala renomé světového lídra v otevřených datech. Richard Stirling je vzděláním právník, a než se začal zajímat o otevřená data, věnoval se na britském ministerstvu financí zdanění firem a finančním službám.

14 Andrew Stott Public Sector Transparency Board Member, UK Andrew Stott was the UK s first Director for Transparency and Digital Engagement. He led the work to open government data and create data.gov.uk; and after the 2010 Election he led the policy development and implementation of the new Government s commitments on transparency of central and local government. His role also included responsibility for increasing the UK Government s capability to use the internet and social media to communicate, collaborate and crowdsource with the public. Following his formal retirement in December 2010 he was appointed to the UK Transparency Board to continue to advise UK Ministers on open data and e Government policy. He is a senior consultant to the World Bank and a member of the Advisory Board of the Open Knowledge Foundation. He is a graduate of the University of Cambridge where he studied both Mathematics and Law. Richard Swetenham Adviser for Open Data at the European Commission, Luxembourg Richard Swetenham is Adviser for Open Data at the European Commission. His mission is to contribute to implementing and further developing the Commission s open data strategy, by ensuring discussions and feedback inside the Commission, and between the Commission and all other stakeholders, on how open data can best achieve public interest objectives including growth and jobs, and the role which the Commission should play in this. His training is as a lawyer, and he has been working in the area of digital content for 20 years. Chris Taggart CEO, OpenCorporates, UK Chris Taggart is the Co founder and CEO of OpenCorporates, the largest open database of companies in the world. OpenCorporates is revolutionising access to and reuse of company data, making it not just freely available on the web, but giving access to the underlying data through its API and with a licence that allows free reuse, even commercially. Since its launch in December 2010, OpenCorporates has grown from 3 million companies in 3 jurisdictions to over 60 million in 80 jurisdictions. Chris Taggart was originally a magazine journalist and publisher, and is an experienced and successful entrepreneur, having started and grown several successful companies. He has been working exclusively in the field of open government and public sector information since Jan Thompson British Ambassador to the Czech Republic Jan Thompson joined the FCO in 1990 after two years spent working for the BBC. Postings have included Germany ( ) and the UN Security Council in New York ( ). Jan Thompson also led work on the Balkan wars ( ) and headed the UK department on Afghanistan ( ). After the Asian tsunami she flew to Thailand to establish a temporary British office to help the victims. Before her current appointment she was the UK s Lead Climate Change Negotiator, with a short break in 2011 when she headed the UK department in the Libya conflict. Jagdev Singh Virdee Consultant, Royal Statistical Society and UK Statistical Authority, UK Jagdev Singh Virdee is an international expert on Government Statistics, specialising in Regional and Local Statistics. He has 33 years of experience of the UK Government Statistical Service in various Departments, as well as experience of statistical consultancy in several countries. He has a particular passion for championing the use of reliable and relevant statistics to inform policy making at all levels. Jagdev Singh Virdee developed the case for UK s Neighbourhood Statistics, which transformed the availability of statistics at a local level for the UK, making neighbourhood level data freely available to all users.

15 Andrew Stott Poradce britské vlády pro transparentnost, Velká Británie Andrew Stott byl prvním ředitelem sekce pro digitální služby na britském Úřadu vlády, kde se významně zasadil o otvírání vládních dat a o vznik portálu data.gov.uk. Po volbách v roce 2010 byl odpovědný za implementaci politik transparentnosti na centrální i místní úrovni a efektivnější komunikaci britské vlády s veřejností prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Po odchodu do penze nadále radí členům vlády v oblasti otevřených dat a e Governmentu z pozice člena Rady vlády pro transparentnost. Působí také jako konzultant Světové banky a je členem poradních sborů Open Knowledge Foundation a dalších institucí zabývajících se otevřenými daty. Vystudoval matematiku a právo na University of Cambridge. Richard Swetenham Poradce pro otevřená data, Evropská komise, Lucembursko Richard Swetenham působí v Evropské komisi jako poradce pro otevřená data. K implementaci a rozvoji strategie otevřených dat Evropské komise přispívá rozvíjením diskuse a zpětné vazby jak mezi zástupci Komise, tak mezi Komisí, členskými státy a dalšími klíčovými hráči. Smyslem těchto multilateráních diskuzí je hledat způsoby využití otevřených dat jako službu veřejnosti, včetně podpory ekonomického růstu a zaměstnanosti, a roli, jakou by v tomto měla hrát Evropská komise. Richard Swetenham je právník a v oblasti digitálního obsahu se pohybuje přes 20 let. Chris Taggart Výkonný ředitel, OpenCorporates, Velká Británie Chris Taggart je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem OpenCorporates, největší veřejné databáze obchodních společností na světě. OpenCorporates informace o firmách zveřejňuje na webových stránkách, zároveň však prostřednictvím API umožňuje další využití těchto dat i pro komerční účely. V roce 2010 začínala databáze se 3 miliony firem ze 3 států, dnes obsahuje 60 milionů společností spadajících pod 80 jurisdikcí. Dříve pracoval Chris Taggart jako novinář a vydavatel, založil a vedl také řadu úspěšných firem. Od roku 2009 se profesně věnuje výhradně oblasti otevřeného vládnutí a datům veřejné správy. Jan Thompson Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Jan Thompson nastoupila na britské ministerstvo zahraničních věcí v roce 1990 po dvou letech, kdy pracovala v britské televizní stanici BBC. Její zahraniční působení zahrnuje například mise v Německu ( ) a v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku ( ). V době válečného konfliktu na Balkáně vedla oddělení odpovědné za tuto problematiku. V letech byla v čele britského týmu v Afghánistánu. Pomáhala také Britům v oblastech postižených tsunami v Thajsku a byla vyjednavačkou Velké Británie v oblasti změny klimatu. V roce 2011 vedla zvláštní sekci, která na ministerstvu vznikla v době konfliktu v Libyi. Jagdev Singh Virdee Konzultant, Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie Jagdev Singh Virdee je mezinárodně uznávaný odborník na vládní statistiky a regionální data. Posledních 33 let se věnoval statistice na různých pozicích v britské státní správě i jako konzultant v dalších zemích. Usiluje především o to, aby věrohodná a relevantní statistická data byla otevřená, veřejně dostupná a využívala se při tvorbě politik krajů a obcí. V roce 2000 realizoval projekt Sousedská statistika, který zpřístupnil data o obcích.

16

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více