otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "otevřená data: chytřejší stát & lepší služby"

Transkript

1 Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP (Chamber of Deputies, Parliament of the CR) Partners: European Commission Estonian Embassy in Prague

2

3 conference organizers pořadatelé konference British Embassy Prague British Embassy Prague builds British influence and develops strong relationships with the Czech Republic, providing mutual benefits. We work with the Czech Republic to create policy on Europe and the single market, increasing trade for mutual growth. We seek to improve Czech business environment through active promotion of good governance, transparency and anti corruption principles. Velvyslanectví Velké Británie Velvyslanectví Velké Británie v Praze buduje a zlepšuje vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Velkou Británií. Spolupracujeme s Českou republikou na politikách EU a jednotného trhu a společně tak rozvíjíme obchod a investice mezi oběma zeměmi. Podporujeme zlepšování podnikatelského prostředí v ČR, mimo jiné skrz aktivní podporu dobrého vládnutí, transparentnosti a protikorupčních opatření. Otakar Motejl Fund Otakar Motejl Fund builds on the legacy of a lawyer, politician and the first Ombudsman, who greatly contributed to the rule of law in the Czech Republic. Its mission is to contribute to the transformation of public administration into an efficient and transparent service for citizens as well as to encourage active civil society. Otakar Motejl Fund finances both major non governmental organizations as well as small local initiatives. Opening data on regional and national level, together with creating online platform for active citizenship, form the core of its activities. The fund was established and is administered by the Open Society Fund Prague and is supported by individual donors and businesses. Fond Otakara Motejla Fond Otakara Motejla navazuje na odkaz právníka, politika a prvního veřejného ochránce práv v České republice, který výrazně přispěl k obraně principů právního státu. Jeho posláním je přispívat k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům a podporovat aktivní občanskou společnost. Fond Otakara Motejla financuje významné nevládní organizace i malé lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na radnicích a ve státních institucích a vznik platformy pro aktivní občany NášStát.cz. Fond založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy. Jan Farský Jan Farský has been Member of Parliament since May 2010 representing the region of Liberec. He has been mayor of Semily since Jan Farský Jan Farský je od května 2010 poslancem Parlamentu ČR za Liberecký kraj a od roku 2006 starostou města Semily.

4 programme Registration opens Conference Opening Moderator: Pavlína Kvapilová, Journalist and Founder of Your TV Facebook Platform Introductory Remarks Jan Farský, Member of Parliament and Mayor of Semily, Czech Republic Jan Thompson, British Ambassador to the Czech Republic, UK Monika Ladmanová, Open Society Fund Prague Board Chair, Czech Republic Keynote Speech: Open Data, Experiences and Perspectives Andrew Stott, Public Sector Transparency Board Member, UK Introduction: Open Data in the Czech Republic Jakub Mráček, Open Data Advocacy Officer, Otakar Motejl Fund, Czech Republic Short Presentations: Transparent Government Sue Bateman, Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office, UK Eva Kyzourová, Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption, Office of the Government, Czech Republic Panel Discussion: Open Data for Accountability Moderator: Petr Koubský, Analyst, Journalist and Consultant in the Field of ICT Eva Kyzourová, Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption, Office of the Government, Czech Republic Pavel Černý, Lawyer, Frank Bold / Šikola & Partners Law Firm, Czech Republic Sue Bateman, Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office, UK Andrew Stott, Public Sector Transparency Board Member, UK Lunch Break Short Presentations: Open Legislation John Sheridan, Head of Legislation Services at the UK National Archives, UK Aleš Gola, Head of Statute Book and International Treaties Publication Section, Legislative and Legal Regulation Coordination Department, Ministry of Interior, Czech Republic

5 program Registrace účastníků Krátké prezentace: Transparentní státní správa Sue Bateman, ředitelka pro strategii, sekce pro transparentnost, Úřad vlády, Velká Británie Eva Kyzourová, ředitelka Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR Zahájení Moderuje Pavlína Kvapilová, novinářka a zakladatelka facebookové platformy Vaše televize Úvodní slovo Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR a starosta města Semily Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Monika Ladmanová, předsedkyně správní rady Nadace Open Society Fund Praha Hlavní projev: Otevřená data, zkušenosti a perspektivy Andrew Stott, poradce britské vlády pro transparentnost, Velká Británie Úvodní řeč: Otevřená data v České republice Jakub Mráček, advokát otevřených dat, Fond Otakara Motejla Panelová diskuse: Otevřená data pro odpovědnost Moderuje Petr Koubský, analytik, publicista a konzultant v oblasti informačních technologií Eva Kyzourová, ředitelka Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR Pavel Černý, advokát, Frank Bold / Advokátní kancelář Šikola a partneři Sue Bateman, ředitelka pro strategii, sekce pro transparentnost, Úřad vlády, Velká Británie Andrew Stott, poradce britské vlády pro transparentnost, Velká Británie Přestávka na oběd Krátké prezentace: Otevřená legislativa John Sheridan, ředitel projektu legislation.gov.uk, Národní archiv, Velká Británie Aleš Gola, vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra ČR

6 13.20 Panel Discussion: Open Data for Improved Public Services Moderator: Pavlína Kvapilová, Journalist and Founder of Your TV Facebook Platform John Sheridan, Head of Legislation Services at the UK National Archives, UK Jagdev Singh Virdee, Consultant, Royal Statistical Society and UK Statistical Authority, UK Aet Rahe, Head of State Information Systems Department, Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia Adam Hazdra, Innovation Specialist, Center for Innovation and Services Design at KISK FF MU/ Direct People Coffee Break Short Presentation: Geodata Jiří Poláček, Director of the Central Land Registry, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Czech Republic Short Presentation: Open Data and Foreign and Commonwealth Office Eleanor Stewart, Head of Transparency Team, Foreign and Commonwealth Office, UK Richard Swetenham, Adviser for Open Data, European Commission, Luxembourg Richard Stirling, International Director, Open Data Institute, UK Chris Taggart, CEO, OpenCorporates, UK Ladislav Čapek, CEO, Geosense Ltd., Czech Republic Michal Feix, CEO, Seznam.cz, Czech Republic Martin Burda, Founder and Chief Connector, Capitalinked, Czech Republic Short Presentations: Open Statistical Data Jagdev Singh Virdee, Consultant, Royal Statistical Society and UK Statistical Authority, UK Petra Kuncová, Head of Information Services Department, Czech Statistical Office Short Presentation: Open Data Institute Richard Stirling, International Director, Open Data Institute, UK Short Presentation: OpenCorporates as a Model for Company Register Chris Taggart, CEO, OpenCorporates, UK Panel Discussion: Open Data for Economic Growth Moderator: Roman Chlupatý, Journalist, Founder and Editor-in-Chief of GloberReporter.org Concluding Remarks and a Glass of Wine

7 13.20 Panelová diskuse: Otevřená data pro lepší veřejné služby Moderuje Pavlína Kvapilová, novinářka a zakladatelka facebookové platformy Vaše televize John Sheridan, ředitel projektu legislation.gov.uk, Národní archiv, Velká Británie Jagdev Singh Virdee, konzultant, Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie Aet Rahe, ředitelka oddělení informačních technologií, Ministerstvo hospodářství a komunikací, Estonsko Adam Hazdra, inovační specialista, Centrum pro inovace a design služeb při KISK FF MU/ Direct People Přestávka na kávu Krátká prezentace: Geodata Jiří Poláček, ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální Krátká prezentace: Otevřená data a Ministerstvo zahraničních věcí Velké Británie Eleanor Stewart, ředitelka sekce pro transparentnost, Ministerstvo zahraničních věcí, Velká Británie Richard Swetenham, konzultant pro otevřená data, Evropská komise, Lucembursko Richard Stirling, mezinárodní ředitel, Open Data Institute, Velká Británie Chris Taggart, výkonný ředitel OpenCorporates, Velká Británie Ladislav Čapek, jednatel společnosti Geosense s.r.o. Michal Feix, výkonný ředitel společnosti Seznam.cz Martin Burda, zakladatel a hlavní spojař společnosti Capitalinked Krátké prezentace: Otevřená statistická data Jagdev Singh Virdee, konzultant, Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb, Český statistický úřad Krátká prezentace: Open Data Institute Richard Stirling, mezinárodní ředitel, Open Data Institute, Velká Británie Krátká prezentace: OpenCorporates jako vzor pro obchodní rejstřík Chris Taggart, výkonný ředitel OpenCorporates, Velká Británie Panelová diskuse: Otevřená data pro ekonomický růst Moderuje Roman Chlupatý, publicista, zakladatel a šéfredaktor GlobeReporter.org Závěrečné slovo a pozvání na číši vína

8 speakers A Z Sue Bateman Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office, UK Sue Bateman is Head of Policy in the Transparency Team in Cabinet Office where she leads on the co ordination and development of policies that support the opening up of government data. She is also responsible for the implementation of the UK s Open Government Partnership National Action Plan. Sue Bateman led on the development of the G8 Open Data Charter as part of the UK s presidency of the G8 last year. Prior to that she has worked in a number of domestic and international policy roles in Cabinet Office including the Government Digital Service and its previous incarnations. Martin Burda Founder and Chief Connector at Capitalinked, Czech Republic Martin Burda studied nuclear physics at Charles University in Prague and in 2008 received an MBA from University of Pittsburgh. Until 2001, he was an Investment Director at ING Investment Management. Afterwards he worked in Investment Company of Česká spořitelna for eleven years, first as an Investment Director, later on as a CEO. Since 2013 he has been the Founder and Chief Connector at Capitalinked. Martin Burda is a member of analytical expert team AlterEko presenting its views on Radio ZET and in Ekonom weekly. Ladislav Čapek CEO of Geosense Ltd., Czech Republic Ladislav Čapek is CEO of Geosense, a successful Czech start up, which has been developing information systems interconnected with maps since Previously, he worked at Intergraph, where he was responsible for international clients. He spent five years training in the USA; studied geoinformatics at universities in Denmark and Egypt, and received an MBA from UNYP. He graduated from an Engineering Programme at the Technical University in Prague, where he also spent time as a doctoral student. Pavel Černý Lawyer, Frank Bold / Šikola & Partners Law Firm, Czech Republic Pavel Černý specialises in administrative, constitutional, planning and environmental protection law. He is a member of Frank Bold (formerly known as the Environmental Legal Service) and he collaborates with a number of NGOs. He is a member of the UN Compliance Committee on the Aarhus Convention. He was a member of the Legislative Council of the Czech Government from 2006 until Jan Farský Member of Parliament and Mayor of Semily, Czech Republic Jan Farský has been Member of Parliament for the region of Liberec since May 2010 and mayor of Semily since He has served as Vice Chairman of the Budget Committee, and he is a member of the Constitutional Law Committee. His work centres on transparency in public procurement. Previously he worked as a lawyer in Semily; later on he moved to a law firm and subsequently became adviser to the Deputy Prime Minister for Economy Martin Jahn (they both left to work for Škoda Auto). He graduated from the Faculty of Law at Masaryk University in Brno.

9 řečníci A Z Sue Bateman Ředitelka pro strategii, sekce pro transparentnost, Úřad vlády Velké Británie Na britském Úřadu vlády Sue Bateman koordinuje vznik a rozvoj politik, které podporují otevírání dat na vládní úrovni. Odpovídá také za implementaci vládního Akčního plánu v rámci mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Během loňského britského předsednictví skupině G8 vedla Sue Bateman přípravu Charty otevřených dat (Open Data Charter), kterou státy G8 přijaly. Dříve pracovala na různých pozicích na Úřadu vlády včetně sekce pro digitální služby. Martin Burda Zakladatel a hlavní spojař společnosti Capitalinked, ČR Martin Burda vystudoval jadernou fyziku na Univerzitě Karlově a v roce 2008 získal na University of Pittsburgh titul MBA. Do roku 2001 působil jako investiční ředitel společnosti ING Investment Management, poté jedenáct let pracoval v Investiční společnosti České spořitelny. Nejprve jako investiční ředitel, posléze jako CEO. Od roku 2013 funguje jako zakladatel a hlavní spojař společnosti Capitalinked. Zároveň je členem expertního analytického týmu AlterEko, s jehož výstupy se každý týden mohou seznámit posluchači Rádia ZET a čtenáři týdeníku Ekonom. Ladislav Čapek Jednatel společnosti Geosense s.r.o., ČR Ladislav Čapek je jednatelem a spolumajitelem společnosti Geosense, úspěšného českého start upu, který se od roku 2009 zabývá tvorbou informačních systémů propojených s mapami. Dříve působil ve společnosti Intergraph, kde měl na starosti mezinárodní obchod. Pět let strávil na stážích ve Spojených státech amerických, studoval geoinformatiku na zahraničních školách v Dánsku a Egyptě a získal prestižní švýcarské MBA na UNYP. Inženýrský program zakončil v oboru geodezie na ČVUT, kde působil i jako doktorand. Pavel Černý Advokát, Frank Bold / Advokátní kancelář Šikola a partneři, ČR Pavel Černý se v advokátní praxi specializuje na právo správní, ústavní, stavební a ochrany životního prostředí. Je členem Frank Bold (dříve Ekologický právní servis) a spolupracuje s řadou nevládních organizací. Působí také ve Výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy. V letech 2006 až 2011 byl členem Legislativní rady vlády. Jan Farský Poslanec Parlamentu ČR a starosta města Semily Jan Farský je od května 2010 poslancem Parlamentu ČR za Liberecký kraj a od roku 2006 starostou města Semily. V Poslanecké sněmovně působí jako místopředseda Rozpočtového výboru a člen Ústavně právního výboru a za svůj hlavní úkol považuje zprůhlednění veřejných zakázek. Dříve pracoval jako právník v Semilech, odkud odešel do advokátní kanceláře a následně se stal poradcem místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. S ním později odešel do Škody Auto. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

10 Michal Feix CEO of Seznam.cz, Czech Republic Michal Feix has been the CEO of Seznam.cz since January He looks after all of the operations of the company, except for product, which is led by the Vice Chairman of the Board Pavel Zima. At the same time he has been working as an ICT consultant at the Ministry of Industry and Trade since April Prior to becoming CEO of Seznam.cz he worked as its Chief Operating Officer. In 2004 he held various technical positions at competing Czech search portals. He is a graduate of Electrical Engineering at Technical University in Prague. Aleš Gola Head of Statute Book and International Treaties Publication Section, Legislative and Legal Regulation Coordination Department, Ministry of Interior, Czech Republic Aleš Gola graduated from the Faculty of Law and in 2006 joined the Legislative and Legal Regulation Coordination Department at the Ministry of Interior. He currently heads the department. He is responsible for digitalisation of statutes and international law treaties and for law making within the framework of e Collection and e Legislation. He is involved in international cooperation in the field of legal informatics in the EU. Adam Hazdra Innovation Specialist, Center for Innovation and Services Design at KISK FF MU (Division of Information and Library Studies, Faculty of Philosophy, Masaryk University) / Direct People Adam Hazdra works at Masaryk University in Brno, where he teaches designing of services. He is also a co founder of the Center for Innovation and Services Design of the Division of Information and Library Studies, Masaryk University. He runs innovative projects for large companies at Direct People. He is the lead author of the book The Great Services published by Grada, Previously he worked at the South Moravian Innovation Centre, at IDC and elsewhere; always focusing on innovation. Petra Kuncová Head of Information Services, Czech Statistical Office, Czech Republic The Czech Statistical Office runs through the entire working career of Petra Kuncová. Over the years, she has been working on the census; household budget surveys; participated in the education of statistics and regularly takes part in processing of election results. She worked in the area of providing information to users and creating online presentations of the Czech Statistical Office for the last 16 years. Eva Kyzourová Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption, Office of the Government, Czech Republic Eva Kyzourová studied Law at the Charles University in Prague. During her studies she worked in several Czech and foreign law firms. From 2008 until 2009 she worked as a secretary at ČEZ (Czech Energy Company) ICT Services. Later she joined the Ministry of Interior as a project lawyer and subsequently as the Head of Methodology and Coordination of Procurement. From September 2011 until January 2013 she was the Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption at the Office of the Government. From January until August 2013 she was assisting to Deputy Prime Minister. She has been Director of Department to Coordinate the Struggle Against Corruption since September Monika Ladmanová Open Society Fund Prague Board Chair, CSR Manager at IBM, Czech Republic Monika Ladmanová has been working for the Open Society Fund Prague for ten years; currently she is the Board Chair. She works at IBM, where she is responsible for corporate social responsibility. She worked in non profit sector from 1997 until 2008; she was engaged in the areas of public interest, protection of human rights, philanthropy development and issues of government accountability. She focused on equal gender opportunities: among other things, she established the think tank ProEquality and initiated the establishment of Slovak Czech Women s Fund and International Gender Policy Network. She studied law at Charles University and Columbia University in New York.

11 Michal Feix Výkonný ředitel společnosti Seznam.cz, ČR Michal Feix je od ledna 2012 výkonným ředitelem společnosti Seznam.cz. Stará se o chod všech složek firmy, vyjma produktové části, kterou řídí generální ředitel Pavel Zima. Zároveň od dubna 2012 působí jako poradce v oblasti ICT služeb na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Před pozicí výkonného ředitele ve společnosti Seznam.cz působil jako provozní ředitel. V roce 2004 pracoval na technických pozicích u českých konkurenčních portálů. Je absolventem elektrotechnické fakulty na ČVUT. Aleš Gola Vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra ČR Po dokončení studia na Právnické fakultě nastoupil Aleš Gola v roce 2006 na pozici referenta odboru legislativy a koordinace předpisů ministerstva vnitra, dnes působí jako vedoucí oddělení. Zabývá se elektronizací publikace a tvorby práva v rámci projektu e Sbírka a e Legislativa a účastní se mezinárodní spolupráce v oblasti právní informatiky v Evropské unii. Adam Hazdra Inovační specialista, Centrum pro inovace a design služeb při KISK FF MU/ Direct People, ČR Působí na Masarykově univerzitě v Brně, kde vyučuje design služeb a je spoluzakladatelem Centra pro inovace a design služeb při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě. Ve společnosti Direct People vede inovační projekty pro velké společnosti. Je vedoucím autorem knihy Skvělé služby (Grada, 2013). Dříve pracoval v Jihomoravském inovačním centru, v IDC a dalších společnostech, vždy se zaměřením na inovace. Petra Kuncová Ředitelka odboru informačních služeb, Český statistický úřad, ČR S Českým statistickým úřadem je spojena celá pracovní kariéra Petry Kuncové. Pracovala na sčítání lidu, ve statistice rodinných účtů, podílela se na statistickém vzdělávání a pravidelně se účastní zpracování výsledků voleb. V oblasti poskytování informací pro uživatele a vytváření internetové prezentace ČSÚ se pohybuje posledních 16 let. Eva Kyzourová Ředitelka Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR Eva Kyzourová vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě UK v Praze. V průběhu studia pracovala v české i několika zahraničních advokátních kancelářích. V letech 2008 až 2009 působila jako tajemnice orgánů společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Poté pracovala jako projektová právnička a následně vedoucí oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek na Ministerstvu vnitra ČR. Od září 2011 do ledna 2013 zastávala pozici ředitelky Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. Od ledna do srpna 2013 byla náměstkyní místopředsedkyně vlády a vrchní ředitelkou Sekce pro koordinaci boje s korupcí. Od září 2013 je ředitelkou Odboru pro koordinaci boje s korupcí. Monika Ladmanová Předsedkyně správní rady Nadace Open Society Fund Praha, CSR manažerka ve společnosti IBM Monika Ladmanová pracovala deset let pro Nadaci Open Society Fund Praha a nyní předsedá její správní radě. Pracuje ve společnosti IBM, kde má na starosti společenskou odpovědnost firmy. V neziskovém sektoru, kde působila v letech , se angažovala v oblastech veřejného zájmu, ochrany lidských práv, rozvoje filantropie a otázky odpovědnosti při správě státu. Významně se zaměřila na oblast rovných příležitostí pro ženy a muže: mimo jiné založila think tank ProEquality a iniciovala založení Slovensko českého ženského fondu a mezinárodní sítě International Gender Policy Network. Studovala práva na Univerzitě Karlově a na Columbia University v New Yorku.

12 Jakub Mráček Open Data Advocacy Officer, Otakar Motejl Fund, Czech Republic Jakub Mráček is an Open Data Advocacy Officer at Otakar Motejl Fund established by the Open Society Fund Prague. He has assisted in the development of open data policy for the Office of the Government. He developed the idea of directory of online tools for active citizens NášStát.cz and is a co author of Open Data: Opportunity for the Czech Republic. He also acts as a consultant for the programmes of Vodafone Foundation and TechSoup Global; and teaches chemistry and computer science at the Secondary School in Teplice. Jakub Mráček graduated from Macromolecular Chemistry at Institute of Chemical Technology Prague. Jiří Poláček Director of the Central Land Registry, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Czech Republic Jiří Poláček specialises in processing of spatial information and information systems development. He has worked as Director of the Central Database of the Cadastre since He is a member of the Presidium of the Czech Association for Geoinformation and Programme Board of Geodesy and Cartography Engineering. He graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University, Department of Geodesy and Cartography in Aet Rahe Head of State Information Systems Department, Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia Aet Rahe is responsible for managing Estonian ICT policy making, which includes setting frames and creating guidelines for state information systems development, for example, interoperability rules and open data regulations. She is also in charge of coordination of Structural Funds financing in ICT area. Before joining public sector she worked as a.net business unit manager in the biggest software development company in Estonia Nortal. John Sheridan Head of Legislation Services at the UK National Archives, UK John Sheridan leads the team responsible for legislation.gov.uk, the UK s official legislation website and the world s first linked data statute book. As Head of e Services and Strategy at the Office of Public Sector Information he is one of the leading pioneers of open and linked data in the UK. John Sheridan is a former co chair of the World Wide Web Consortium s e Government Interest Group. Eleanor Stewart Head of Transparency Team, Foreign and Commonwealth Office, UK Having worked in communications for much of her career, Eleanor Stewart has extensive experience of both internal and external communications. Presently she is Head of Transparency Team for the Foreign and Commonwealth Office where she is responsible for embedding the principles of transparency and open data into the work of the department and its agencies. This includes: ensuring the department is complying with UK HMG departmental transparency commitments on spending, personnel and propriety; driving the release of official development aid information to meet IATI standards; developing new data sets for release; ensuring that any information or data released is reusable and as accessible as possible. Richard Stirling International Director, Open Data Institute, UK Since 2008 Richard Stirling has been at the heart of transparency and open data initiatives in the UK. Within government Richard Stirling helped shape the current transparency agenda, created data.gov.uk and the world s first online competition for government data showusabetterway.com. In 2010 he made sure all of the commitments in the Prime Minister s letter on transparency were met and the UK was able to cement its position as a world leader in open data. Originally a lawyer, before his work on transparency Richard Stirling has had a number of roles in HM Treasury working on corporate tax and financial services.

13 Jakub Mráček Advokát otevřených dat, Fond Otakara Motejla, ČR Jakub Mráček pracuje pro Fond Otakara Motejla jako advokát otevřených dat. Pro Úřad vlády ČR pomáhal připravit související politiky, stojí za ideou rozcestníku online nástrojů pro aktivní občany NášStát.cz a je spoluautorem publikace Otevřená data: Příležitost pro Českou republiku. Konzultačně se podílí nejen na programech Nadace Open Society Fund Praha, ale i Nadace Vodafone a TechSoup Global. Na Gymnáziu Teplice učí chemii a informatiku. Je absolventem makromolekulární chemie na Vysoké škole chemicko technologické v Praze. Jiří Poláček Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální, ČR Jiří Poláček se specializuje na zpracování prostorových informací a vývoj informačních systémů. Od roku 2000 pracuje jako ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí. Je členem předsednictva České asociace pro geoinformace a oborové rady programu geodézie a kartografie ČVUT. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor geodézie a kartografie ukončil v roce Aet Rahe Ředitelka oddělení informačních technologií, Ministerstvo hospodářství a komunikací, Estonsko Aet Rahe je zodpovědná za tvorbu politik v oblasti informačních technologií a vytváření pravidel pro státní informační systémy, včetně nařízení týkajících se otevřených dat. Koordinuje také Strukturální fondy v oblasti IT. Dříve pracovala jako manažerka obchodu v největší estonské softwarové společnosti Nortal. John Sheridan Ředitel projektu legislation.gov.uk, Národní archiv, Velká Británie John Sheridan je ředitelem projektu legislation.gov.uk, oficiální webové stránky, kde jsou přístupné veškeré britské zákony. Jedná se o první online sbírku zákonů na světě postavenou na propojitelných datech. John Sheridan se také zaměřuje na propojování dat veřejného sektoru. Je bývalým předsedou World Wide Web Consortium s e Government Interest Group. Eleanor Stewart Ředitelka sekce pro transparentnost, Ministerstvo zahraničních věcí Velké Británie Eleanor Stewart se po většinu své kariéry zabývala interní a externí komunikací. V současné době působí jako ředitelka sekce pro transparentnost na britském ministerstvu zahraničních věcí. Odpovídá za uplatňování principů otevřených dat a transparentnosti na úřadě, což zahrnuje například zpřístupňování informací o rozpočtech, nákladech, zaměstnancích a majetku dle vládních závazků, zveřejňování dat o rozvojové pomoci v souladu se standardy IATI, rozvíjení nových data setů pro veřejné užívání a dohled nad tím, že všechna zveřejněná data jsou přístupná a dají se dále zpracovávat. Richard Stirling Mezinárodní ředitel, Open Data Institute, Velká Británie V roce 2008 stál Richard Stirling u počátků zpřístupňování dat britské vlády. Spoluvytvářel současnou vládní agendu pro transparentnost, stránky data.gov.uk i první světovou online soutěž postavenou na otevřených datech showusabetterway.com. V roce 2010 se zasadil o to, aby britská vláda splnila veškeré sliby premiéra Davida Camerona v oblasti transparentnosti státní správy a Velká Británie si tak vybudovala renomé světového lídra v otevřených datech. Richard Stirling je vzděláním právník, a než se začal zajímat o otevřená data, věnoval se na britském ministerstvu financí zdanění firem a finančním službám.

14 Andrew Stott Public Sector Transparency Board Member, UK Andrew Stott was the UK s first Director for Transparency and Digital Engagement. He led the work to open government data and create data.gov.uk; and after the 2010 Election he led the policy development and implementation of the new Government s commitments on transparency of central and local government. His role also included responsibility for increasing the UK Government s capability to use the internet and social media to communicate, collaborate and crowdsource with the public. Following his formal retirement in December 2010 he was appointed to the UK Transparency Board to continue to advise UK Ministers on open data and e Government policy. He is a senior consultant to the World Bank and a member of the Advisory Board of the Open Knowledge Foundation. He is a graduate of the University of Cambridge where he studied both Mathematics and Law. Richard Swetenham Adviser for Open Data at the European Commission, Luxembourg Richard Swetenham is Adviser for Open Data at the European Commission. His mission is to contribute to implementing and further developing the Commission s open data strategy, by ensuring discussions and feedback inside the Commission, and between the Commission and all other stakeholders, on how open data can best achieve public interest objectives including growth and jobs, and the role which the Commission should play in this. His training is as a lawyer, and he has been working in the area of digital content for 20 years. Chris Taggart CEO, OpenCorporates, UK Chris Taggart is the Co founder and CEO of OpenCorporates, the largest open database of companies in the world. OpenCorporates is revolutionising access to and reuse of company data, making it not just freely available on the web, but giving access to the underlying data through its API and with a licence that allows free reuse, even commercially. Since its launch in December 2010, OpenCorporates has grown from 3 million companies in 3 jurisdictions to over 60 million in 80 jurisdictions. Chris Taggart was originally a magazine journalist and publisher, and is an experienced and successful entrepreneur, having started and grown several successful companies. He has been working exclusively in the field of open government and public sector information since Jan Thompson British Ambassador to the Czech Republic Jan Thompson joined the FCO in 1990 after two years spent working for the BBC. Postings have included Germany ( ) and the UN Security Council in New York ( ). Jan Thompson also led work on the Balkan wars ( ) and headed the UK department on Afghanistan ( ). After the Asian tsunami she flew to Thailand to establish a temporary British office to help the victims. Before her current appointment she was the UK s Lead Climate Change Negotiator, with a short break in 2011 when she headed the UK department in the Libya conflict. Jagdev Singh Virdee Consultant, Royal Statistical Society and UK Statistical Authority, UK Jagdev Singh Virdee is an international expert on Government Statistics, specialising in Regional and Local Statistics. He has 33 years of experience of the UK Government Statistical Service in various Departments, as well as experience of statistical consultancy in several countries. He has a particular passion for championing the use of reliable and relevant statistics to inform policy making at all levels. Jagdev Singh Virdee developed the case for UK s Neighbourhood Statistics, which transformed the availability of statistics at a local level for the UK, making neighbourhood level data freely available to all users.

15 Andrew Stott Poradce britské vlády pro transparentnost, Velká Británie Andrew Stott byl prvním ředitelem sekce pro digitální služby na britském Úřadu vlády, kde se významně zasadil o otvírání vládních dat a o vznik portálu data.gov.uk. Po volbách v roce 2010 byl odpovědný za implementaci politik transparentnosti na centrální i místní úrovni a efektivnější komunikaci britské vlády s veřejností prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Po odchodu do penze nadále radí členům vlády v oblasti otevřených dat a e Governmentu z pozice člena Rady vlády pro transparentnost. Působí také jako konzultant Světové banky a je členem poradních sborů Open Knowledge Foundation a dalších institucí zabývajících se otevřenými daty. Vystudoval matematiku a právo na University of Cambridge. Richard Swetenham Poradce pro otevřená data, Evropská komise, Lucembursko Richard Swetenham působí v Evropské komisi jako poradce pro otevřená data. K implementaci a rozvoji strategie otevřených dat Evropské komise přispívá rozvíjením diskuse a zpětné vazby jak mezi zástupci Komise, tak mezi Komisí, členskými státy a dalšími klíčovými hráči. Smyslem těchto multilateráních diskuzí je hledat způsoby využití otevřených dat jako službu veřejnosti, včetně podpory ekonomického růstu a zaměstnanosti, a roli, jakou by v tomto měla hrát Evropská komise. Richard Swetenham je právník a v oblasti digitálního obsahu se pohybuje přes 20 let. Chris Taggart Výkonný ředitel, OpenCorporates, Velká Británie Chris Taggart je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem OpenCorporates, největší veřejné databáze obchodních společností na světě. OpenCorporates informace o firmách zveřejňuje na webových stránkách, zároveň však prostřednictvím API umožňuje další využití těchto dat i pro komerční účely. V roce 2010 začínala databáze se 3 miliony firem ze 3 států, dnes obsahuje 60 milionů společností spadajících pod 80 jurisdikcí. Dříve pracoval Chris Taggart jako novinář a vydavatel, založil a vedl také řadu úspěšných firem. Od roku 2009 se profesně věnuje výhradně oblasti otevřeného vládnutí a datům veřejné správy. Jan Thompson Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Jan Thompson nastoupila na britské ministerstvo zahraničních věcí v roce 1990 po dvou letech, kdy pracovala v britské televizní stanici BBC. Její zahraniční působení zahrnuje například mise v Německu ( ) a v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku ( ). V době válečného konfliktu na Balkáně vedla oddělení odpovědné za tuto problematiku. V letech byla v čele britského týmu v Afghánistánu. Pomáhala také Britům v oblastech postižených tsunami v Thajsku a byla vyjednavačkou Velké Británie v oblasti změny klimatu. V roce 2011 vedla zvláštní sekci, která na ministerstvu vznikla v době konfliktu v Libyi. Jagdev Singh Virdee Konzultant, Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie Jagdev Singh Virdee je mezinárodně uznávaný odborník na vládní statistiky a regionální data. Posledních 33 let se věnoval statistice na různých pozicích v britské státní správě i jako konzultant v dalších zemích. Usiluje především o to, aby věrohodná a relevantní statistická data byla otevřená, veřejně dostupná a využívala se při tvorbě politik krajů a obcí. V roce 2000 realizoval projekt Sousedská statistika, který zpřístupnil data o obcích.

16

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR PROGRAM KONFERENCE 8.30 9.30 Registrace účastníků 9.30 11.00 Panel I.: Vstup do eurozóny jako strategické rozhodnutí Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Praha 16. května 2013 Tomáš Babáček Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát - partner Ambruz & Dark/Deloitte Legal. Zastřešuje poskytování služeb

Více

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk Ekologický právní servis Environmental Law Service kuk 1 who we are and what we aim to achieve kdo jsme a o co usilujeme 3 významné úspěchy za rok 2005 uccess in 2005 5 We have organized our activities

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Michal Kubáň Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Seminář Autorské právo & Open data 9.9. 2014 Praha Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Jiří Kotouček National Contact Point for Legal Issues of Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více

KONFERENCE ČAEK * 21. 22. dubna 2009 * POD ZÁŠTITOU: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Přístup k vypracování Geoinformační strategie Severního Irska (GI for NI)

Přístup k vypracování Geoinformační strategie Severního Irska (GI for NI) Přístup k vypracování Geoinformační strategie Severního Irska 2009 2019 (GI for NI) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno,

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno, CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING Brno, 26. 5. 2016 PROGRAM 10:00 10:05 Zahájení a představení programu, Ivona Sobotková, Jan Trnka 10:05 10:25

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA PhDr. Irina Zálišová Ředitelka EPMA Kdo mluví: PhDr. Irina Zálišová Hlavní témata Europe 2020: 5 targets & 8 indicators for the EU National targets inside EUROPE 2020 Example Europe has identified new

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services Knihovny současnosti: Discovery 2014 Jan Luprich / EBSCO Information Services Vývoj discovery Discovery 1. generace byly vyvinuty: rychle malým týmem developerů s rudimentárním algoritmem relevance (shoda

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Curriculum vitae. Veronika Kubatá

Curriculum vitae. Veronika Kubatá Curriculum vitae Osobní údaje Trvalé bydliště: Tylova 4, 700 30, Ostrava-Zábřeh Mobil: +420 737 105 549, E-mail: Veronika.kubata@gmail.com Rodinný stav: svobodná Datum a místo narození: 8. ledna 1990,

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více