Schöck Isokorb typ KS Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schöck Isokorb typ KS Obsah"

Transkript

1 Scöck Isokorb typ Obsa SCHÖCK ISOKORB Scöck Isokorb typ 14 Obsa Strana Použité materiály / Ocrana proti korozi / Požární odolnost Tepelné mosty / Střední odnoty tepelné vodivosti Varianty připojení Rozměry Čelní kotevní deska Dimenzační tabulky / Nadvýšení / Montážní tolerance Dimenzační tabulky / Vzdálenosti dilatačníc spár Příklad návru Přídavná stavební výztuž Opěrka kotevní desky Montážní návod Konstrukční detaily

2 Scöck Isokorb typ / QS Tepelné mosty Porucy na stavbě v důsledku zvýšené vlkosti v obytnýc prostorác Vlké mapy na vnitřní straně zdi Vedou ke škodám na tapetác, omítkác a dřevěnýc površíc a také k sedání pracu. Hromadění se pracu představuje vodnou živnou půdu pro tvorbu plísní. Napadení plísní Na vlkýc místec vzniká nebezpečí napadení plísní. Plísně zoršují ygienu v obytnýc prostorác a představují tak orožení zdraví, způsobené výtrusy plísní uvolněnými do okolnío vzducu (výskyt alergickýc onemocnění dýcacíc cest). Napadení plísní nevzniká až při výskytu kondenzace, protože vlkost potřebná k růstu plísní vzniklá díky kapilárním kondenzačním efektům může být dosažena také již při povrcovýc teplotác nad rosný bod. Usídlila-li se již jednou plíseň, potom stačí k udržení fyziologickýc funkcí plísně jen velmi malá vlkost. Další zoršení tepelné izolace Vlkost zdiva způsobuje kvůli relativně vysoké tepelné vodivosti vody další pokles povrcové teploty a vede tím k zostření tepelné a vlkostní situace. Omezení poodlí Při vysoké vlkosti zdiva se dá jen těžko pouze stálým topením vytvořit poodlné bytové klima. Příklady možností vzniku plísní v místec tepelnýc mostů 44

3 Scöck Isokorb typ / QS Tepelné mosty / Střední odnoty tepelné vodivosti λ eq W/(m K) SCHÖCK ISOKORB Scöck Isokorb řeší problém tepelnýc mostů u vystupujícíc konstrukcí U běžnýc balkónovýc deskovýc spojení vytváří spolupůsobení geometrickéo tepelnéo mostu (působení cladicío žebra balkónové desky) a látkovéo tepelnéo mostu (dobře teplo vedoucí železobetonová deska) silný tepelný tok, tak že tyto oblasti řadí ke kritickým tepelným mostům obvodovéo pláště budovy. Důsledkem jsou podstatné ztráty tepelné energie a silný pokles povrcovýc teplot v oblasti spojení s výše uvedenými vlivy. Scöck Isokorb představuje díky své optimalizované struktuře a díky použití nerezové oceli se zvláště nízkou tepelnou vodivostí optimální izolaci balkónovýc deskovýc spojení z tecnickéo lediska tepelné izolace. S produktem Scöck Isokorb je možné dosánout efektivnío tepelnéo oddělení vnější balkónové desky od teplé vnitřní oblasti při současném zajištění únosnosti. Výsledkem silně redukovanéo toku tepla jsou vysoké povrcové teploty ve vnitřní oblasti, tak že při běžném klimatu v obytnýc místnostec se už nemusí tvořit kondenzace a je tak zaženáno nebezpečí tvorby plísně. Scöck Isokorb pomáá dodržovat přísné nároky týkající se předpisů energetickýc úspor. Střední ekvivalentní tepelná vodivost λ eq W/ (mk) Scöck Isokorb typ QS 10 QS 12 tloušťka balkónové desky λ eq W/(m K) ,366 0,688 0,250 0,333 0,623 0,228 0,306 0,569 0,211 0,282 0,257 0,237 45

4 Scöck Isokorb typ Varianty připojení balkón ocelová konstrukce 180/200/220 čelní kotevní deska elastická spára 80 železobetonový strop Scöck Isokorb typ 14, řez balkónovými dveřmi balkón ocelová konstrukce 180/200/220 čelní kotevní deska elastická spára 80 železobetonový strop Při provádění stropu formou filigránovýc desek, dbát pokynu v poznámce na str. 53. Scöck Isokorb typ 20, řez nezateplovaným zdivem balkón / markýza d 240 dřevěný balkón Jiná atypická provedení dle poptávky ocelová konstrukce čelní kotevní deska elastická spára Scöck Isokorb typ 14 WU, řez zatepleným zdivem bez navazující stropní konstrukce Scöck Isokorb typ H, napojení dřevěné konstrukce viz str

5 Scöck Isokorb typ Varianty připojení SCHÖCK ISOKORB balkón ocelová konstrukce 180/200/220 čelní kotevní deska železobetonový strop elastická spára 80 Scöck Isokorb typ 20 řez zateplovaným zdivem doplnění izolace roové řešení Isokorb 20 možné pro d 20 cm U provedení vnějšío rou balkónu je třeba, aby dvoucentimetrová výšková dorovnání byla respektována u kotevníc desek ocelovýc nosníku doplnění izolace 140 Scöck Isokorb typ 20, opatření v prostoru rou 47

6 Scöck Isokorb typ Rozměry montážní dřevěný prvek /200/ Scöck Isokorb typ 14, boční poled montážní dřevěný prvek P P 14 2 P P ca. 480 P 8 Scöck Isokorb typ 14, půdorys montážní dřevěný prvek /200/ Scöck Isokorb typ 20, boční poled montážní dřevěný prvek P 20 2 P ca Scöck Isokorb typ 20, půdorys 48

7 Scöck Isokorb typ Čelní kotevní deska SCHÖCK ISOKORB 70 2 x M16 4 x M (=180) 133 (=200) 153 (=220) volná délka šroubu = 30 mm Scöck Isokorb typ 14, boční poled Scöck Isokorb typ 14, čelní poled x M (=180) 133 (=200) 153 (=220) 1) ) ) ) 1) 115 1) t 3) nosný svar Dru oceli podle statickýc požadavků. Ocranu proti korozi (pozinkování) provést po sváření. Pozor! Opěrka je bezpodmínečně nutná pro přenos posouvající síly. 1) Podle údaje statika. 2) Rozměr otvoru odpovídá možnosti vertikální tolerance + 10 mm. Zvětšením otvoru se může zvětšit výškové zarovnání 3) Volná délku šroubu Stavební čelní kotevní deska pro napojení na Scöck Isokorb typ 14 kruové otvory u zatížení zespodu Ocelová konstrukce: Tolerance je třeba ověřit u rubé stavby! 70 2x M22 4x M (=180) 128 (=200) 148 (=220) volná délka šroubu = 40 mm x M22 Scöck Isokorb typ 20, boční poled Scöck Isokorb typ 20, čelní poled 108 (=180) 128 (=200) 148 (=220) 1) ) ) ) 1) 1) t 3) Dru oceli podle statickýc požadavků. Ocranu proti korozi (pozinkování) provést po sváření. Pozor! Opěrka je bezpodmínečně nutná pro přenos posouvající síly. 1) Podle údaje statika. 2) Rozměr otvoru odpovídá možnosti vertikální tolerance + 10 mm. Zvětšením otvoru se může zvětšit výškové zarovnání 3) Volná délku šroubu kruové otvory u zatížení zespodu Ocelová konstrukce: Tolerance je třeba ověřit u rubé stavby! Stavební čelní kotevní deska pro napojení na Scöck Isokorb typ 20 49

8 Scöck Isokorb typ Dimenzační tabulky / Nadvýšení / Montážní tolerance Dimenzování Vnitřní síly se vztaují k zadní raně čelní desky. l k M Ed V Ed bezpodmínečně nutná opěrka z j Opěrka je přivařená k čelní kotevní desce (dodávka stavby) Scöck Isokorb typ Scöck Isokorb typ z j V8 vnitřní síly (únosnost) H R,d 1) [kn] M R,d [knm] V R,d [kn] M R,d [knm] V R,d [kn] ,3-7, ,8 +18,0-8,3 +30,0 ±2, ,3-9,6 V10 z j V8 vnitřní síly (únosnost) H R,d 1) [kn] M R,d [knm] V R,d [kn] M R,d [knm] V R,d [kn] ,1-16, ,5 +30,0-19,7 +45,0 ±5, ,8-22,8 V10 1) Pro převzetí dané orizontální síly (H) rovnoběžné s vnější stěnou je nutné zajistit minimální posouvající sílu 2,9 H. Nadvýšení V tabulce uvedené odnoty vyplývají z elastickýc ocelovýc tažností prvku Scöck Isokorb při 100% využití oybovéo momentu. Definitivní nadvýšení vycází z výpočtu deformací připojené balkónové konstrukce s připočtením nadvýšení pro Scöck Isokorb. Průyby (%) pro M R,d Scöck Isokorb typ ,2 pootočení - tan α výška prvku 200 0,2 Tyto údaje zarnují vlastní motnost a naodilé zatížení konzoly ,2 20 0,5 0,4 0,3 Nadvýšení: tan α l k (M S,d /M R,d ) 10 (doporučení: M S,d od g + q/2) Montážní tolerance Z lediska konstrukce se dají pomocí Scöck Isokorb typ / QS vyrovnat pouze tolerance ve vertikálním směru. Tolerance je: +10 mm vertikálně, ± 0 mm orizontálně. Realizátor rubé stavby musí být o těcto požadavcíc na přesnost informován v prováděcí dokumentaci. Aby molo být umožněno funkční spojení rubé stavby a dostavby bez slícování a dodatečnýc prací, musí být dodržení tolerancí vedením stavby překontrolováno a zoledněno u ocelovýc konstrukcí. Je třeba dbát na rozměrové tolerance dle DIN odstavec 4.1, 5.1,

9 Scöck Isokorb typ Dimenzační tabulky / Vzdálenosti dilatačníc spár SCHÖCK ISOKORB Dimenzování při zatížení zespodu Vnitřní síly se vztaují na zadní ranu čelní desky. l k M Ed V Ed bezpodmínečně nutná opěrka třmínek P 10 z j Opěrka je přivařená k čelní kotevní desce (dodávka stavby) Pro převzetí posouvajícíc sil ze spodu ve spojení s kladnými přípojnými momenty je třeba prvek Scöck Isokorb doplnit. U nezměněnéo sériovéo elementu je přenos posouvajícíc sil mezi stavební čelní kotevní deskou a podporovou deskou Scöck Isokorb přes vnitřní povrc otvoru dokázán. Pro stavební realizaci se musí dodržet dvě podmínky. 1. Stavební čelní kotevní deska musí být vytvořena ve spodní oblasti s kruovými otvory (ne oválnými, viz strana 47). Tímto se ovšem odstraní možnost vertikální rektifikace. 2. U prvku Scöck Isokorb je nutné použít v oblasti tlakovýc ložisek orizontální třmínek P10 mm (dodávka stavby). Častokrát vystačí návr pro převzetí spodníc sil jen na dva z vícero elementů pro přípojnou situaci. Scöck Isokorb typ Scöck Isokorb typ z j , , ,7 vnitřní síly (únosnost) V8/V10 M R,d [knm] V R,d [kn] H R,d 1) [kn] -12,0 ±2,5 1) Pro převzetí dané orizontální síly (H) rovnoběžné s vnější stěnou je nutné zajistit minimální posouvající sílu 2,9 H. 220 z j , , ,5 vnitřní síly (únosnost) V8/V10 M R,d [knm] V R,d [kn] H R,d 1) [kn] -12,0 ±5,0 Vzdálenost dilatačníc spár Vzdálenosti dilatačníc spár určuje balkónová deska z železobetonu. Scöck Isokorb typ přípustné velikosti [m] 5,70 3,50 Jsou li realizována konstrukční opatření pro možnost posuvu mezi balkónovou deskou a mezi jednotlivými ocelovými nosníky, pak jsou rozodující vzdálenosti pevnýc spojů. 51

10 Scöck Isokorb typ Příklad návru Rozměry: Délka konzoly: Délka balkónu: Tloušťka desky: l k = 1,75 m b = 4,50 m = 200 mm Návrové zatížení: Vlastní motnost s lekou podlaou: g B = 0,6 KN/m 2 Naodilé zatížení: q = 4,0 KN/m 2 Vlastní motnost zábradlí: F G = 0,75 KN/m Horizontální síla od zábradlí vysokéo 1 m: H G = 0,5 KN/m l k M Ed V Ed bezpodmínečně nutná opěrka z j zvolený rozestup: a = 0,70 m M Ed = - [(γ G g B + γ Q q) l k2 /2 a + γ G F G a l k + γ Q ψ o H G 1,0 a] [KNm] M Ed = - [(1,35 0,6 + 1,5 4,0) 1,75 2 0,7/2 + 1,35 0,75 0,7 1,75 + 1,5 0,7 0,5 1,0 0,7] [KNm] M Ed = - 8,9 KNm V Ed = [(γ G g B + γ Q q) a l k ] + γ G F G a V Ed = [(1,35 0,6 + 1,5 4,0) 0,70 1,75] + 1,35 0,75 0,7 V Ed = +9,1 KN Potřebné množství přípojů: n = (4,50/0,7) + 1 = 7,4 = 8 ks Vzdálenost nosníků: ((4,50-0,18)/7) = 0,617 m zvoleno: 8x Scöck Isokorb typ -V8 14, tloušťka desky =200 mm M Rd = -9,8 KNm > M Ed = -8,9 KNm V Rd = +18,0 KN > V Ed = +9,1 KN lk = 1,75 m Opěrka je přivařená k čelní kotevní desce (dodávka stavby) a a b = 4,50 m Pokyny Oblast využití prvku Scöck Isokorb typ se týká stropníc a balkónovýc konstrukcí s převážně statickým, stejnoměrně rozděleným naodilým zatížením dle nové DIN 1055, díl 3, tabulka 1. Připojení ocelovéo nosníku ze dvou stran podepřenéo s použitím prvků Scöck Isokorb typ je třeba provést na základě samostatnéo statickéo výpočtu. Vrcní a spodní výztuž stropní desky musí být vedena k tepelné izolační vrstvě co možná nejtěsněji, s přilédnutím na potřebné krytí betonem. Hodnota c nom betonové krycí vrstvy dle DIN , 6.3 je ve vnitřní oblasti 20 mm. 52

11 Scöck Isokorb typ Přídavná stavební výztuž SCHÖCK ISOKORB Scöck Isokorb typ 14 Napojení přesaem: připojení s 2 P 14 mm, příprava podle DIN , Pos. 1 Smyková výztuž: konstrukční smyková výztuž podle DIN Konstrukční okrajové třmínky 2 P 8 mm pro každý typový prvek Pouze při zatížení zdola: 1 třmínek P 10 mm v oblasti tlakovéo ložiska, Pos. 2 montážní dřevěný prvek 2 P 8 konstrukční profil 1) Při realizaci filigránovýc desek můžeme zkrátit spodní ramena dvou konstrukčníc profilů. 1) Scöck Isokorb typ 14 u filigránovýc desek, boční poled montážní dřevěný prvek Pos. 2 Pos Scöck Isokorb typ 14 u zatížení zespodu, půdorys Scöck Isokorb typ 20 Napojení přesaem: připojení s 4 P 14 mm, příprava podle DIN , Pos. 3 Smyková výztuž: konstrukční smyková výztuž podle DIN , Pos. 1 a Pos. 2 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1: 12x třmínek P 6, e=100 mm 1200 mm Pos. 2: 6x třmínek P 6 mm, e=100 mm Při monolitické konstrukci na 180 stavbě se může provést pozice 2 jako d ) Pos. 3 ca. 110 ca. 300 mm 1) Nutnost provedení výřezu ve filigránovýc deskác cca 1200x300 mm. Scöck Isokorb typ 20 v kombinaci s filigránovým stropem 53

12 Scöck Isokorb typ Opěrka kotevní desky Opěrka, která je dodávkou stavby (plocá ocel = 40 mm, t = 15 mm), je přivařena na čelní kotevní desku ocelovéo nosníku a zajišťuje bezpečné přenášení smykovýc sil na Scöck Isokorb typ (nebo QS). Je proto nezbytně nutná! Smyková síla Opěrka přivařená na čelní kotevní desku T Tlaková deska Opěrka na čelní kotevní desce, která je naprosto nepostradatelná pro bezpečné přenášení smykovýc sil Opěrka je součástí ocelové konstrukce. Opěrka Montáž ocelovéo nosníku k prvku Scöck Isokorb typ Po takto provedené montáži přenáší opěrka smykové síly na prvek Scöck Isokorb typ (nebo QS). Opěrka Opěrka dosedá na tlakovou desku 54

13 Scöck Isokorb typ 20 Montážní návod ocelová konstrukce 9 14 M22: M max = 80 Nm

14 Scöck Isokorb typ Konstrukční detaily SCHÖCK ISOKORB konzola Scöck Isokorb typ 14-WU atypické řešení železobetonová deska konzola Scöck Isokorb typ 20 železobetonová deska Tecnologická lávka Balkón konzola železobetonová deska Scöck Isokorb typ 14 Balkón - řez balkónovými dveřmi 59

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více