Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com"

Transkript

1 pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí listy Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme Vám, co člověk nejvíce potřebuje -zdraví, to co člověk stále hledá - štěstí a to, bez čeho nelze žít - lásku. Ing. Radislav Bušek starosta Mgr.Věra Korčaková místostarostka Foto: T. Chromčák Z bramborové medaile je letos stříbrná! Již v loňském roce jsme se mohli pochlubit výborným umístěním (4. místo) našeho města v rámci výzkumu Město pro byznys a letos jsme se vyhoupli dokonce na stupně vítězů (2. místo) strana 5 Já sním o Vánocích bílých Při těchto slovech snad každému vytane na mysli tato hezká píseň o Vánocích. Prvně jsme ji slyšeli v podání Binga Crosbyho, z našich zpěváků to byli R. Cortéz, J. Salačová, M. Chladil, Y. Simonová, J. Vašíček nebo K. Gott. V písni se sní o Vánocích, jaké známe z dětství, kdy zněly zvonky saní a každé přání splnilo se nám O vánočním čase a o počasí kolem těchto svátků hezky píše i spisovatel Jan Vrba: Po několika pošmourných dnech, v nichž je nebe zataženo olověnými mraky, zafouká ostrý severák, který protrhá mračné duchny tak nelítostně, že se z nich vychumelí sněhové pápěří, které pokryje celý kraj od obzoru k obzoru bělostnou plachetkou, a již mrzne, až šindele praskají na střechách a sníh se přebohatě jiskří všemi barvami duhy. To se rozumí, že ten severák náramně čerstva rozfouká zbytky mračen do všech úhlů světa, že se mžičkem nad tou pocukrovanou krajinou rozlehne hvězditá obloha, na které již svítí betlémská hvězda. Zastavme se však ještě v čase předvánočním, ve kterém se potkáme se světci podzimního i adventního kalendáře: 11. listopadu je sv. Martina, ochránce vojáků a koní. Za patrona ho považovali podkováři, zbrojíři, krejčí a kloboučníci. My pokaždé čekáme, jestli přijede na bílém koni. V posledních letech s sebou přiváží i martinské víno. 22. listopadu si musí každý hudebník vzpomenout na sv. Cecílii, která je patronkou zpěváků, muzikantů a varhaníků. 25. listopadu je svátek sv. Kateřiny, vzdělané ženy. Je patronkou univerzit, filosofů, mladých dívek, ošetřovatelek a všech umírajících. Milý svatý Ondřeji, prosím tebe potají, aby se mi ve snu zjevil ten, který je mi za muže usouzen. To je další svatý, na kterého se obracely mladé dívky. Slavíme ho 30. listopadu. Tento den se také držel zvyk s hrníčky. Čtyřmi hrníčky se přiklopila trocha hlíny, kus chleba, hřeben a prstýnek. Každý z přítomných si potom jeden hrníček vybral a co bylo pod ním, ukázalo, co se bude dít v jeho životě příští rok. Chléb znamenal bohatství, hřeben nemoc, prsten vdavky nebo ženitbu a hlína smrt. Na naší pouti potkáváme další svatou Barboru. Má svátek 4. prosince. Bylo jí zasvěceno mnoho kostelů, kaplí i zvonů. Je patronkou horníků, dětí, střelců, pokrývačů, tesařů, architektů a matematiků. Na její svátek se řežou větvičky třešní, které v době vánoční rozkvetou. Třešňovou větvičku dávaly do vázy hlavně dívky, které se chtěly vdávat. Větvička se vždy otočila směrem, odkud měl přijít ženich. Měly se trhat po setmění, v opačném případě prý kouzlo nefunguje. (Pokračování na další straně) Shrnutí hasičské sezóny 2012 SDH Trhové Sviny Tak, jako v jiných letech, i letos byla naše hasičská sezóna bohatá a to nejen na zážitky. K prameni Svinenského potoka strana 11 Při hledání pramene Svinenského potoka jsme postupovali podle základní vodohospodářské mapy. strana 15

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 O sv. Mikuláši připadajícím na 6. prosince nemusím psát mnoho, protože to je známý světec. Za svého života se ujímal sirotků a pronásledovaných lidí. Také je známa legenda o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo prodání do nevěstince. Je patronem Ruska a Lotrinska, ale hlavně manželství a dětí. 7. prosince má svátek Ambrož, kterého zase tolik neznáme. V tento den bývalo zvykem honit děti kolem kostela. Přestrojený Ambrož měl na hlavě černou, do špičky stočenou čapku. V jedné ruce držel košík s cukrovinkami a ve druhé koště. Když se Ambrož za soumraku objevil u kostela, Zápis (Pokračování ze strany 1) děti na něj hrdinsky pokřikovaly, zpívaly posměšný popěvek a Ambrož je začal honit. Při tom občas ztratil nějaký pamlsek a tím přilákal děti ke sbírání, což byla chvíle, kdy se pokusil nějaké dítko chytit. Děti to měly rády. Bývá zobrazován s dítětem v kolébce. Je patronem včelařů, výrobců svíček, učení, dětí a studentů. Jeho ctností je spravedlnost. Známá je i sv. Lucie, která noci upije, ale dne nepřidá. Svátek má 13. prosince. Dny se před zimním slunovratem opravdu zkracují. Lucie je ochránkyní před očními nemocemi a před čarodějnicemi. Úcta k ní, posilovaná zázraky, které se staly na její přímluvu, se rychle rozšířila v celé církvi. Její z 18. jednání rady města, které se konalo ve středu Omluven: Ing. Karel Kocina Rada města rozhodla vyřadit účelovou komunikaci U5 Březí u Trhových Svinů z pasportu komunikací. (pro 5, zdržel se 1) z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města na základě doporučení pojišťovací makléřky rozhodla nevypovídat stávající smlouvu s ČSOB na pojištění flotily vozidel města. (pro 7) projednala rozpočtový výhled na roky a doporučuje ZM schválit. (pro 7) nesouhlasí z důvodu vysoké finanční náročnosti ze strany pořadatele s nabídkou CK Jindřichův Hradec být v roce 2013 cílovým nebo startovacím městem závodu Okolo jižních Čech. (pro 7) schválila vyúčtování Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf (pro 7) rozhodla zrušit výběrové řízení ve všech stupních na zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu do místních částí Třebíčko a Bukvice. (pro 7) schválila nabídku firmy FIBOX na vložení barevného kalendáře o velikosti A4 do prosincového čísla Trhovosvinenských listů za celkovou cenu 4 000,- Kč včetně DPH. (pro 7) doporučuje ZM vyčlenit a schválit příspěvek ČRS MO T.Sviny ve výši ,- Kč v rámci protipovodňových opatření na opravu a odbahnění rybníka Hájek v k.ú. T. Sviny. (pro 7) souhlasí s předloženými dodatky ke smlouvám ve věci pronájmu městských rybníků ČRS MO T. Sviny a pověřuje starostu jejich podpisem. ( změny v souladu s digitalizací pozemků) - (pro 7) rozhodla přidělit uvolněný byt na DPS v Trhových Svinech paní C. Králové. (pro 7) schválila celkovou cenu za výrobu nástěnného kalendáře s motivem města s retro fotografiemi ve výši ,-Kč a schválila jeho prodejní cenu 100,- Kč/kus. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem T.Sviny, Ke Střelnici, p. Beneš kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. TS. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Trhové Sviny, K 3801/3 Miklová - NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3801/5, m3918/1 v k.ú. TS. (pro 7) schválila předložený návrh programu ZM, které se bude konat (pro 7) ctností je víra. Jméno Lucie je odvozeno od latinského slova lux, které znamená světlo. Naše pouť k vánočním svátkům se pomalu chýlí ke konci. Kromě svatých k nim patří vzpomínaný sníh, adventní věnce, stromečky, kapři, jmelí, cukroví, zvyky, koledy a betlémy. Těm dal základ v italské Umbrii roku 1223 František z Assisi. Chtěl bych zde připomenout část jeho modlitby: Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění, kde je nesvár, dej mi přinést jednotu, kde je zoufalství, dej mi přinést naději, kde jsou pochybnosti, dej mi přinést víru,kde je smutek, dej mi přinést radost. Čas Vánoc je časem štědrovečerní večeře, rozdělování dárků, vzpomínek na blízké, kteří již nejsou mezi námi. K Vánocům patří i večerní procházky, návštěvy příbuzných a přátel nebo půlnoční mše. Letos se třeba můžeme projít naším pěkným náměstím i městem a v klidu si prohlédnout, co se u nás v tomto roce podařilo opravit a postavit. Přeji vám hezké Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce. Václav Heidinger INFORMACE Z RADNICE byla informována o dopisu MUDr. Karla Šustra zastupujícího spol. Chirurgie Sever s.r.o., který je adresován ZM. schválila vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) schválila vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) schválila vyřazení dlouhodobého nedokončeného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) rozhodla podat připomínku k aktualizaci ZÚR JčK dle návrhu odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování ze dne (rozpor v umístění transformovny) ( pro 7) byla informována o aktualizovaném dokumentu na území ORP T. Sviny a pověřuje Řídící skupinu (vedoucí Mgr. Věru Korčakovou) zajištěním aktualizace dokumentu KPSS v příštím roce. ( pro 7) doporučuje ZM schválit prodej garáže dle výsledku výběrového řízení a ukládá SÚMM vypsat nové VŘ na zbývající garáže. ( pro 7) revokuje usnesení č. 361/2012 a ukládá SÚMM zahájit řízení, kterým by bylo dosaženo zapsání věcného břemena na vodohospodářské zařízení na pozemku parc. č. 1490/1. ( pro 7) schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny a řediteli Základní školy Trhové Sviny. ( pro 7) schválila odměnu pro ředitele MěKS TS. ( pro 7) schválila odměnu pro tajemníka MěÚ. ( pro 7) schválila odměny vedoucím pracovníkům MěÚ, externím pracovníkům, pracovníkům MěÚ a odměny pro členy SPOZ. ( pro 7) vzala na vědomí informace ze zasedání komise veřejného pořádku ze dne a ukládá: 1. samosprávě oslovit dopisem paní Kraftovou ve věci možnosti odkoupení pozemku a stavby Kolínů mlýn za odhadní cenu a zároveň ji informovat o možných následcích vyplývajících z nedostatečného zabezpečení objektu. 2. SÚMM oslovit firmu REMONST ve věci možnosti odkoupení pozemku před Kolínů mlýnem. ( pro 7) schválila příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech. ( pro 7) UPOZORNĚNÍ: V pondělí jsou na městském úřadě úřední hodiny do 15 hodin, pokladní hodiny (platby a poplatky) do 11 hod.

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE USNESENÍ z XII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 3. prosince 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech přítomno: 22 omluven: dřívější odchody z jednání Zastupitelstvo města rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny včetně místních částí Něchov a Todně na rok 2013 následovně: Kapacita vodoměru (m3/hod.) Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 21, zdržel 1) DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2013 Pohyblivá složka vodného(kč/ m3)/(pevná složka Kč/rok) Pohyblivá složka stočného(kč/ m3)/(pevná složka Kč/rok) Celkem Kč/rok do 2,5 31,04 / ,86 / do 6 31,04 / ,86 / vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti od ( pro 20, zdržel 2) schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro Český rybářský svaz MO Trhové Sviny, ve výši ,- Kč na opravu a odbahnění rybníka Hájek v k.ú. Trhové Sviny, pověřuje odbor ekonomiky, školství a investic předložit návrh smlouvy do nejbližšího jednání rady města a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro 22) schválilo rozpočet města na rok 2013 ve výši Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši Kč a z převodu zůstatku z předchozího roku ve výši Kč. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši Kč a ze splátek půjček a úvěrů ve výši Kč. ( pro18, zdržel 4) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 22) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 22) schválilo rozpočtový výhled Města Trhové Sviny na roky ( pro 19, zdržel 3) schválilo Studii regenerace panelového sídliště Budovatelská. ( pro 20) vzalo na vědomí celkovou rekapitulaci nákladů na akci Přístavba společenského sálu a Rekonstrukce ulice Nové město. ( pro 21) Sviny pozdravily Santu a těší se na Ježíška Kdo první prosincovou sobotu procházel kolem tržnice na Tyršově nábřeží náhodou, jistě se nemálo divil naprosto neobvyklému (na svinenské poměry) srocení lidu. Už hodinu před avizovaným příjezdem vánočního kamionu Coca Cola se tržnice začala poměrně rychle zaplňovat, děti nervózně pobíhaly a jejich dospělé doprovody v nastalé zimě možná snily o úplně jiném nicméně také vánočním, ale hlavně teplém nápoji. Buď jak buď, zima nezima, lidí se sešlo nevídaně a kamion (respektive evidentně na leccos zvyklý řidič) měl co dělat, aby se přesně v 16:30 prodral na určené místo. Několik málo minut po zaparkování se kamion otevřel a většině přítomných se tak naskytl pohled na typický anglo americký Santův obývák. Zájem o foto na Santově klíně byl velký a jeho vzalo na vědomí informaci o aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny. ( pro 18) rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 648 o výměře 413 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/11 o výměře 644 m2, parc. č. 801/19 o výměře 182 m2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 806/2 o výměře 33 m2, parc. č. 876/21 o výměře 114 m2, parc. č. 880/2 o výměře 164 m2, v majetku manželů Pavlových, Todně, s tím, že město doplatí manželům Pavlovým rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 18) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 993/15 o výměře 72 m2 a parc. č. 993/16 o výměře 172 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 793 o výměře 37 m2 a parc. č. 801/26 o výměře 90 m2 v k.ú. Todně, v majetku paní M. Soukupové, Todně, s tím, že paní Soukupová doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 993/13 o výměře 9 m2 a parc. č. 993/14 o výměře 204 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/18 o výměře 124 m2, parc. č. st. 73/1 o výměře 44 m2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 807/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Todně, v majetku pana J. Lejska, Todně, s tím, že pan Lejsek doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj. 550,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 20) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 3857/10 o výměře 4 m2, parc. č. 249/4 o výměře 28 m2 a parc. č. 866/2 o výměře 5 m2 v k.ú. TS v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 249/5 o výměře 2 m2 v k.ú. TS v majetku paní Ing. arch. L. Černovské, Jinočany, s tím, že paní Černovská doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. st o výměře 3 m2 (na základě geometrického plánu č /2009) v k.ú. TS, manželům Kojanovým, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 20) rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 254/2, parc. č. 493, parc. č. 512, parc. č. 513/2, parc. č. 514, parc. č. 522, parc. č. 1281/2, parc. č. 1301/2, parc. č. 1888/5, parc. č. 1888/6, parc. č. 1905/2, parc. č. 1918/5, parc. č. 1918/7 a parc. č v k.ú. Březí u Trhových Svinů. ( pro 20) rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 643/1 a 624/2 v k.ú. Todně paní H. Procházkové a panu M. Černému. ( pro 19, zdržel 1) rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. TS panu V. Bílkovi. ( pro 20) bylo informováno o dopise Chirurgie s.r.o. České Budějovice. ( pro 20) vzalo na vědomí informace z Finančního a Kontrolního výboru města T.Sviny. ( pro 20) schválilo Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2012 ze dne ( pro 20) rozhodlo prodat garáž č. 2 budova bez č.p./garáž na pozemku parc. č. 1385, pozemek parc. č o výměře 20 m2 v k.ú. TS p. D. Steinbauerovi, Trhové Sviny, za cenu ,- Kč. ( pro 20) skřítkové měli vážně napilno, aby vše probíhalo v klidu a organizovaně. Odvážnější dětičky nebo i rodiče semtam něco zarecitovali nebo zapěli (před některými malými zpěváky/ zpěvačkami vážně klobouk dolů), občas se Santovi na kolenou z recese usadil i náctiletý pubescent To byly chvíle, kdy mi ho bylo snad i trochu líto (Santy, nikoliv puberťáka). Mumraj pomalu ustával po 18. hodině a kamion všem naposledy zahoukal na rozloučenou před půl sedmou. Je nás jistě víc, kdo před Santa Clausem upřednostňují našeho Ježíška. Ale ruku na srdce není celkem jedno, kvůli komu nebo kvůli čemu se lidé sejdou, když je to pobaví, zasmějí se? Příště naviděnou při vypouštění balónků, při zpívání koled. Příležitostí k příjemným setkáním máme ve Svinech dost a pro organizátory těchto akcí je tu vzkaz: Ježíšek to vidí! Hana Halešová

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 Informace pro podnikatele v autodopravě - připomínáme změny a termíny V souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb. o silniční motorové dopravě platné od zveřejňujeme opakovaně potřebné informace pro provozování živnosti v budoucím období. Autodoprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny a 9 osob včetně řidiče a taxislužby je nově provozována tzv. malými vozidly. Pro tento druh dopravy došlo mimo jiné také ke změně názvu a pro podnikatele z tohoto nevyplývají žádné povinnosti. Autodoprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny nebo nad 9 osob je nově provozována tzv. velkými vozidly. Byly změněny zvláštní podmínky při žádosti o udělení koncese pro nové žadatele. Podmínky musí splňovat i stávající podnikatelé. Stávající podnikatelé musí požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených podmínek, a to nejpozději v termínu do Pokud tyto podmínky splní, zůstane mu rozsah koncese zachován v původním rozsahu.pokud podmínky nesplní nebo doloží jen v částečném rozsahu, bude mu take v odpovídajícím rozsahu upraven rozsah koncese živnostenským úřadem. Zvláštními podmínkami jsou dle nového znění: - usazení, - dobrá pověst, - finační způsobilost, - odborná způsobilost. Požadavky na splnění jednotlivých zvláštních podmínek byly rovněž změněny.současně musí nově podnikatel i jako fyzická osoba ustanovit odpovědného zástupce, pokud splňuje sám podmínky pro jeho ustanovení, může ustanovit i sám sebe. Upozorňujeme, že finanční způsobilost dopravce se nově prokazuje ve lhůtě do daného kalendářního roku dopravnímu úřadu, tedy ne zpětně a nedodržení termínu je důvodem ke zrušení nebo omezení rozsahu živnostenského oprávnění.byly take změněny způsoby, jak finanční způsobilost prokazovat. Informace o konkrétních požadavcích na splnění jednotlivých podmínek koncese je možné získat na příslušném krajském dopravním úřadu nebo živnostenském úřadu. Vzhledem k rozsahu změn zákona o silniční dopravě doporučujeme podnikatelům seznámit se s jeho úplným zněním platným od Zvýšení poplatku Městský úřad Trhové Sviny živnostenský odbor Mgr. Zdeněk Chovanec tel , za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v našem městě V letošním roce došlo ke změně zákona číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou se mimo jiné mění maximální výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů až na 1000,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. V případě našeho města dojde ke zvýšení poplatku pouze o 100,- Kč, tedy celková výše poplatku od ledna 2013 bude 600,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Město Trhové Sviny upravuje výši poplatku tak, aby město nedoplácelo za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vysoké částky, které je možné investovat jinde, současně aby navýšení poplatku nepředstavovalo neúměrnou zátěž pro občany našeho města. Výpočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí 10b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, přičemž sazbu poplatku tvoří dvě složky ( 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích) : AKTUÁLNĚ a) částka až 250,- Kč za osobu uvedenou v odst. 1 a kalendářní rok Město TS 111,- Kč b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za osobu uvedenou v odst. 1 a kalendářní rok. Výpočet v našem městě: náklady Města TS na sběr a svoz netříděného KO za rok ,- Kč Počet obyvatel s trvalým pobytem k Počet cizinců 68 Počet objektů, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba 398 Celkem poplatníci 5415 Výpočet sazby dle 10 b odst. 4 písm b) zákona ( / ,- Kč Celková částka za poplatníka 600,- Kč Sazby pro podnikatele zůstávají v roce 2013 nezměněny v následující výši: Popelnice 120 l ,- Kč Popelnice 240 l ,- Kč Bobr l ,- Kč Celkové náklady na odpadové hospodářství Města Trhové Sviny ročně přesahují částku 4 miliony korun (komunální odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, atd.). Rekonstrukcí sběrného dvora došlo ke snížení dopravních nákladů zejména z důvodu lisování komunálního odpadu a papíru. Apelujeme na všechny občany, aby nedávali do popelnic vytříditelné složky odpadu (sklo, papír, petlahve, plasty, tetrapaky). Tento odpad je možné dávat do barevných nádob nebo přímo na sběrný dvůr. Zároveň děkujeme všem občanům, pro které se třídění odpadů stalo samozřejmostí a přejeme do nového roku vše nejlepší a mnoho zdraví. Za odbor životního prostředí Bc. Iveta Roulová a Mgr. Dagmar Horňáková Platba za odpad v roce 2013 Platbu za odpad budeme hradit na Městském úřadu v Trhových Svinech v podatelně v průchodu radnice (stejné místo jako v roce 2012). pondělí úterý středa vždy a hod vždy a hod vždy a hod Poplatek za rok 2013 v Kč Občan za odpad 600,- Chata, rekreační objekt * 600,- Podniky za popelnici do 120 l 1 650,- Podniky za popelnici do 240 l 3 250,- Podniky za BOBR l ,- * občan, který má trvalé bydliště v Trhových Svinech tento poplatek neplatí, je-li ale více spoluvlastníků k chatě nebo objektu a alespoň jeden spoluvlastník nemá trvalé bydliště v T. Svinech, poplatek se hradí v plné výši Od 1. února 2013 nebudou popelnice bez nových nálepek, které obdržíte po zaplacení odpadu, vyváženy. Další informace můžete získat: tel.: odbor životního prostředí: Bc. Roulová odbor životního prostředí: Mgr. Horňáková (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 STRANA 5 (Pokračování ze strany 4) Možnosti likvidace odpadů pro občany v roce Sběrný dvůr odpadů provozní doba: pondělí hod čtvrtek hod úterý hod pátek hod středa hod sobota 8 12 hod Možno odkládat odpady včetně odpadů nebezpečných, velkoobjemového odpadu a železného šrotu. 2. Kompostárna Valcha Každé úterý od 2. dubna 2013 do 26. listopadu 2013 od hod do hod. Možno vozit rostlinné materiály (i větve, odděleně od ostatního rostlinného materiálu). 3. Stanoviště barevných nádob rozmístěných ve městě : Papír, sešlápnuté PET lahve včetně ostatních plastů, sklo, drobné elektro, použité oleje. Z bramborové medaile je letos stříbrná! 4. Staré léky (nezajišťuje město) : Staré léky s prošlou záruční lhůtou lze celoročně odnést zdarma do lékárny. Jedná se o prošlé léky, zbytky mastí, zbytky kapek apod. 5. Svoz odřezaných větví : V našem městě budou 13. dubna a 5. října celkem 4 stanoviště: a. v Brance u mostu hod b. u mostu před Církví bratrskou hod c. za stadiónem hod d. křižovatka Dělnické a Slunečné hod 6. Vánoční stromky : Na Šálkovině a proti prodejně v Budovatelské ulici budou po Vánocích přistaveny kontejnery na vánoční stromky do 15. ledna. Již v loňském roce jsme se mohli pochlubit výborným umístěním (4. místo) našeho města v rámci výzkumu Město pro byznys a letos jsme se vyhoupli dokonce na stupně vítězů (2. místo). Tento výzkum na základě padesáti kritérií vyhodnocuje obce s rozšířenou působností z hlediska toho, jak je město vstřícné k podnikatelům, jaké mají podnikatelé pro svou činnost podmínky, aneb jak zní slogan tohoto výzkumu: Město, kde to podnikatelům šlape. V Jihočeském kraji se město Trhové Sviny umístilo na druhém místě, v hodnocení pětadvaceti kritérií souhrnně nazvaných přístup veřejné správy bylo dokonce hodnoceno jako nejlepší. Ne všechna kritéria ovšem může naše město ovlivnit. Toto stříbrné umístění je tedy o to cennější, že výborné hodnocení kritérií, která ovlivnit můžeme, vyvážila špatné výsledky v kategoriích, které město ovlivnit nemůže. Např. ve srovnání vzdálenosti města od dálnice a celkové dopravní dostupnosti jsme na tom téměř nejhůře ze všech obcí s rozšířenou působností (ORP) v našem kraji. Rozvoj této dopravní infrastruktury je však v kompetenci vlády a Jihočeského kraje. Některé výsledky hodnotí konkrétní město, jiné celý správní obvod ORP, což u nás znamená především Borovansko a Novohradsko. To se týká např. počtu firem zde působících, vývoje jejich počtu a podílu středních a velkých firem (firmy nad 50 zaměstnanců), kde jsme se umístili mezi posledními. Myslím, že tento výsledek je ale zcela pochopitelný vzhledem k tomu, že Trhové Sviny patří k těm nejmenším ORP a ani na území ORP nejsou žádná větší města. Nejednoznačně vyšly výsledky týkající se rozsahu úředních hodin. Z tohoto hodnocení jsme stejně jako ostatní malá ORP s malými úřady nevyšli dobře. Opačný je ale názor podnikatelů, podle kterých je rozsah úředních hodiny (dostupnost úředníků) nejlepší v celém kraji, stejně tak jako v kategoriích rychlost vyřizování agendy, odborná kompetence úředníků, vstřícnost a ochota úředníků. Další kategorie, v kterých jsme na tom nejlépe, jsou kategorie týkající se poplatků, ať již jde o poplatek za pobyt, poplatek ze vstupného, daň z nemovitosti, cenu za odvoz odpadu. Cena vodného a stočného je v Trhových Svinech třetí nejnižší. Pomyslnou zlatou jsme získali i v úspěšnosti získávání dotací v přepočtu na obyvatele. Cenu převzala místostarostka Mgr. V. Korčaková V. Korčaková

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Rok 2012 s KIC byl pestrý Blíží se konec roku a to mne svádí k bilancování všeho, co jsme s KIC podnikli v roce Jako nejoblíbenější se ukázaly každoměsíční pěší výlety s panem Milanem Koželuhem do Novohradských hor. Nejsem daleko od pravdy, když tvrdím, že pro mnohé z nás pan Koželuh některá místa doslova objevil a těm, která už notoricky známe, vtiskl svým barvitým vyprávěním (ať už o minulosti nebo současnosti) nový rozměr. Sportovního ducha osvědčili místní občané i na oficiálním ukončení cyklistické sezony v Jihočeském kraji, kdy absolvovali cca 35 km dlouhou trasu Po historických vodojemech na Trhovosvinensku. Této akce, na které se společně s KIC podílela Nadace Jihočeské cyklostezky,čevak, paní Dagmar Lošková, dobrovolníci z řad studentů a pan Bohumil Man, se zúčastnilo celkem 91 cykloturistů. Další, o čem se chci zmínit, jsou pravidelná cvičení, která probíhají v tanečním sále kulturního domu. Jak o pondělním pilates s Alenou Juráskovou, po kterém se většina z nás diví, jak je možné při cvičení ležet a přesto druhý den cítit každý sval v těle. Tak o úterním kurzu Krav maga s Lukášem Peštou, ze kterého odcházíme plni energie a s posíleným sebevědomím. Ale nejen sportem je živ člověk a tak musím zmínit i akce kulturní, jako například Košt burčáku nebo Košt Svatomartinského vína s posezením u cimbálové muziky, nebo výstavy obrazů či fotografií v prostorech KIC. V průběhu roku 2012 jsme se mohli kochat obrazy pana Kamila Kaciana, paní Marie Prázdné, paní Marie Ptáčníkové, pana Františka Stráského a pana Jakuba Štarka, fotografiemi paní Marcely Šubrtové, nebo právě probíhající výstavou Pět uměleckých směrů. Také se nám podařilo uspořádat historicky první výstavu hub v Trhových Svinech, na které jsme shromáždili 73 druhů hub. K úspěchu přispěl i fundovaný mykolog pan Rudof Mašek, který všechny druhy hub určil. Nesmím zapomenout na akce pro děti, a tak i v příštím roce zopakujeme Velikonoční putování se zajíčkem, Neckyádu, Šipkovanou a možná ještě něco přidáme. Ráda bych touto cestou poděkovala za příkladnou spolupráci místnímu Sboru dobrovolných hasičů, ZUŠ Trhové Sviny, studentům gymnázia, jejich rodičům, učitelům a všem ostatním, kteří ve svém volném čase a bez nároku na honorář pomohli zajistit bezproblémový průběh mnoha akcí. Na závěr chci popřát všem občanům klidný a harmonický rok 2013 a doufám, že se všichni budeme opět setkávat na akcích KIC i v příštím roce. Šárka Floderová Program KIC na leden 2013 pondělí 7., 14., 21., 28. ledna - cvičení Pilates s Alenou Juráskovou, taneční sál KD od 20 hod.. úterý 8., 15., 22., 29. ledna - Krav maga s Lukášem Peštou v tanečním sále KD od 19:45 hod. čtvrtek 31. ledna - cestovatelské promítání o Pákistánu, loutkový sál KD od 18 hod. POČÍTAČOVÝ KOUTEK Stanou se školní sešity minulostí? (pokračování) Český projekt ŠkolníSešit.cz má za sebou investici 4 miliony korun a umožňuje studentům používat digitální zařízení místo papíru. Začíná vyvolávat zájem i u světových škol. Školní sešit se od té doby výrazně rozrostl a kromě klasické verze pro webový prohlížeč nabízí také aplikace pro ipad, iphone a Android. Studenti si nyní mohou vytvářet vlastní digitální sešity podle témat, předmětů a lekcí, formátovat text, zveřejňovat vytvořené sešity na webu, sdílet je s ostatními spolužáky, vyhledávat v poznámkách, kreslit si náčrtky, vytvářet ze sešitů PDF soubory a zabudována je také podpora pro ukládání jiných souborů, například prezentací, zvukových nahrávek a dalších. V případě prohlížečů Chrome a Safari je k dispozici i offline verze. Produkt má v současné době více než 46 tisíc zaregistrovaných uživatelů, přičemž těch skutečně aktivních je kolem 25 procent. I když značná část registrací pochází z České republiky, tuzemští studenti zdaleka nejsou jediní, kdo Školní sešit využívá. Rož s jeho týmem totiž na adrese myschoolnotebook.com spustili plně lokalizovanou anglickou verzi a snaží se s ní prorazit také v zahraničí. Kromě Česka tak má největší počet studentů ve Spojených státech a značný nárůst je možné sledovat v zemích, jakými jsou Indie nebo třeba Filipíny. Mladý podnikatel se nicméně v současné době snaží razit úplně jiný obchodní model Školní sešit se snaží prodávat přímo školám, nikoliv studentům a jejich rodičům. Školy si tak zakoupí licenci a v rámci ní získají například vlastní subdoménu a logo, uživatelské rozhraní je převedeno do barev školy, k dispozici je rychlejší technická podpora a v ceně jsou také školení toho, jak službu využívat. Školní sešit dříve tuto možnost nenabízel, Rože s ní ovšem přímo oslovilo několik americký škol. A evidentně zavedení nového obchodního modelu funguje. Rozhodnutí o přechodu na tento obchodní model jsme udělali před 14 dny a za poslední týden jsme uzavřeli partnerství s pěti školami, říká Rož spokojeně. Mezi zákazníky je možné najít nejenom několik českých školních institucí, ale také univerzity v Palo Alto, Ontariu či Oklahomě. Plánujeme, že Školní sešit bude využívat nejprve našich 75 žáků 9. ročníku. Postupně budeme počet uživatelů rozšiřovat a svůj účet bude mít zřízeno všech 700 našich žáků, popisuje nasazení služby ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech Jindřich Monček. Její nejstarší žáci budou moci své digitální sešity začít využívat nejdříve v přírodovědných předmětech. Očekávám, že studenti přijmou novinku s nadšením. Rodiče budou zdrženlivější, ale budeme s nimi o výhodách a přínosech Školního sešitu diskutovat, říká dále jeden z prvních českých školních ředitelů, kteří službu zakoupili. S nasazením digitálního sešitu experimentuje také pražské Gymnázium Arabská. Aplikaci budeme tento školní rok testovat a poté se rozhodneme, zdali je možné její použití rozšířit i do jiných předmětů, říká Jaroslav Mašek, který na této škole vyučuje aplikační software a angličtinu. Právě kolem sta studentů a studentek aplikačního softwaru jsou prozatím jediní, kdo se Školním sešitem při výuce běžně přijdou do styku. Plně jim nahrazuje sešity papírové a během hodin si mohou kromě poznámek například vyfotit údaje z tabule či promítacího plátna a vložit si je ke svým poznámkám. Ve většině případů ale studenti službu využívají na klasických školních počítačích prostřednictvím prohlížeče Chrome. Ať už dopadne projekt jakkoliv, jedná se v každém případě o nový trh, který tu dosud nebyl. Pokud shrneme hlavní výhody projektu, bude k nim určitě patřit snadný přístup ke svým školním poznámkám. Ať už z počítače, notebooku nebo ze smartphonu. Dále je téměř vyloučené své mnohaleté poznámky z jednotlivých školních předmětů ztratit. Jsou totiž bezpečně uložené v cloudovém úložišti. Jaroslav Salcer

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Procházková, Ing. Král, Ing. Božáková, Ing. Kunz Program jednání:

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne Přítomni: Nepřítomni: Program: K bodu1 Zastupitelé závěr kontroly schvalují 6 pro, 0 proti K bodu 2

Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne Přítomni: Nepřítomni: Program: K bodu1 Zastupitelé závěr kontroly schvalují 6 pro, 0 proti K bodu 2 Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne 15.6.2012 Přítomni: Kovanda, Habětín, Mudra, Hurtová, Mudrová, Čamrová Nepřítomni: Jansa - omluven Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 7.MALETÍN. ZPRAVODAJ-srpen 2004 vytvořeno: 3.9.2004 změněno:

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více