Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com"

Transkript

1 pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí listy Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme Vám, co člověk nejvíce potřebuje -zdraví, to co člověk stále hledá - štěstí a to, bez čeho nelze žít - lásku. Ing. Radislav Bušek starosta Mgr.Věra Korčaková místostarostka Foto: T. Chromčák Z bramborové medaile je letos stříbrná! Již v loňském roce jsme se mohli pochlubit výborným umístěním (4. místo) našeho města v rámci výzkumu Město pro byznys a letos jsme se vyhoupli dokonce na stupně vítězů (2. místo) strana 5 Já sním o Vánocích bílých Při těchto slovech snad každému vytane na mysli tato hezká píseň o Vánocích. Prvně jsme ji slyšeli v podání Binga Crosbyho, z našich zpěváků to byli R. Cortéz, J. Salačová, M. Chladil, Y. Simonová, J. Vašíček nebo K. Gott. V písni se sní o Vánocích, jaké známe z dětství, kdy zněly zvonky saní a každé přání splnilo se nám O vánočním čase a o počasí kolem těchto svátků hezky píše i spisovatel Jan Vrba: Po několika pošmourných dnech, v nichž je nebe zataženo olověnými mraky, zafouká ostrý severák, který protrhá mračné duchny tak nelítostně, že se z nich vychumelí sněhové pápěří, které pokryje celý kraj od obzoru k obzoru bělostnou plachetkou, a již mrzne, až šindele praskají na střechách a sníh se přebohatě jiskří všemi barvami duhy. To se rozumí, že ten severák náramně čerstva rozfouká zbytky mračen do všech úhlů světa, že se mžičkem nad tou pocukrovanou krajinou rozlehne hvězditá obloha, na které již svítí betlémská hvězda. Zastavme se však ještě v čase předvánočním, ve kterém se potkáme se světci podzimního i adventního kalendáře: 11. listopadu je sv. Martina, ochránce vojáků a koní. Za patrona ho považovali podkováři, zbrojíři, krejčí a kloboučníci. My pokaždé čekáme, jestli přijede na bílém koni. V posledních letech s sebou přiváží i martinské víno. 22. listopadu si musí každý hudebník vzpomenout na sv. Cecílii, která je patronkou zpěváků, muzikantů a varhaníků. 25. listopadu je svátek sv. Kateřiny, vzdělané ženy. Je patronkou univerzit, filosofů, mladých dívek, ošetřovatelek a všech umírajících. Milý svatý Ondřeji, prosím tebe potají, aby se mi ve snu zjevil ten, který je mi za muže usouzen. To je další svatý, na kterého se obracely mladé dívky. Slavíme ho 30. listopadu. Tento den se také držel zvyk s hrníčky. Čtyřmi hrníčky se přiklopila trocha hlíny, kus chleba, hřeben a prstýnek. Každý z přítomných si potom jeden hrníček vybral a co bylo pod ním, ukázalo, co se bude dít v jeho životě příští rok. Chléb znamenal bohatství, hřeben nemoc, prsten vdavky nebo ženitbu a hlína smrt. Na naší pouti potkáváme další svatou Barboru. Má svátek 4. prosince. Bylo jí zasvěceno mnoho kostelů, kaplí i zvonů. Je patronkou horníků, dětí, střelců, pokrývačů, tesařů, architektů a matematiků. Na její svátek se řežou větvičky třešní, které v době vánoční rozkvetou. Třešňovou větvičku dávaly do vázy hlavně dívky, které se chtěly vdávat. Větvička se vždy otočila směrem, odkud měl přijít ženich. Měly se trhat po setmění, v opačném případě prý kouzlo nefunguje. (Pokračování na další straně) Shrnutí hasičské sezóny 2012 SDH Trhové Sviny Tak, jako v jiných letech, i letos byla naše hasičská sezóna bohatá a to nejen na zážitky. K prameni Svinenského potoka strana 11 Při hledání pramene Svinenského potoka jsme postupovali podle základní vodohospodářské mapy. strana 15

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 O sv. Mikuláši připadajícím na 6. prosince nemusím psát mnoho, protože to je známý světec. Za svého života se ujímal sirotků a pronásledovaných lidí. Také je známa legenda o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo prodání do nevěstince. Je patronem Ruska a Lotrinska, ale hlavně manželství a dětí. 7. prosince má svátek Ambrož, kterého zase tolik neznáme. V tento den bývalo zvykem honit děti kolem kostela. Přestrojený Ambrož měl na hlavě černou, do špičky stočenou čapku. V jedné ruce držel košík s cukrovinkami a ve druhé koště. Když se Ambrož za soumraku objevil u kostela, Zápis (Pokračování ze strany 1) děti na něj hrdinsky pokřikovaly, zpívaly posměšný popěvek a Ambrož je začal honit. Při tom občas ztratil nějaký pamlsek a tím přilákal děti ke sbírání, což byla chvíle, kdy se pokusil nějaké dítko chytit. Děti to měly rády. Bývá zobrazován s dítětem v kolébce. Je patronem včelařů, výrobců svíček, učení, dětí a studentů. Jeho ctností je spravedlnost. Známá je i sv. Lucie, která noci upije, ale dne nepřidá. Svátek má 13. prosince. Dny se před zimním slunovratem opravdu zkracují. Lucie je ochránkyní před očními nemocemi a před čarodějnicemi. Úcta k ní, posilovaná zázraky, které se staly na její přímluvu, se rychle rozšířila v celé církvi. Její z 18. jednání rady města, které se konalo ve středu Omluven: Ing. Karel Kocina Rada města rozhodla vyřadit účelovou komunikaci U5 Březí u Trhových Svinů z pasportu komunikací. (pro 5, zdržel se 1) z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města na základě doporučení pojišťovací makléřky rozhodla nevypovídat stávající smlouvu s ČSOB na pojištění flotily vozidel města. (pro 7) projednala rozpočtový výhled na roky a doporučuje ZM schválit. (pro 7) nesouhlasí z důvodu vysoké finanční náročnosti ze strany pořadatele s nabídkou CK Jindřichův Hradec být v roce 2013 cílovým nebo startovacím městem závodu Okolo jižních Čech. (pro 7) schválila vyúčtování Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf (pro 7) rozhodla zrušit výběrové řízení ve všech stupních na zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu do místních částí Třebíčko a Bukvice. (pro 7) schválila nabídku firmy FIBOX na vložení barevného kalendáře o velikosti A4 do prosincového čísla Trhovosvinenských listů za celkovou cenu 4 000,- Kč včetně DPH. (pro 7) doporučuje ZM vyčlenit a schválit příspěvek ČRS MO T.Sviny ve výši ,- Kč v rámci protipovodňových opatření na opravu a odbahnění rybníka Hájek v k.ú. T. Sviny. (pro 7) souhlasí s předloženými dodatky ke smlouvám ve věci pronájmu městských rybníků ČRS MO T. Sviny a pověřuje starostu jejich podpisem. ( změny v souladu s digitalizací pozemků) - (pro 7) rozhodla přidělit uvolněný byt na DPS v Trhových Svinech paní C. Králové. (pro 7) schválila celkovou cenu za výrobu nástěnného kalendáře s motivem města s retro fotografiemi ve výši ,-Kč a schválila jeho prodejní cenu 100,- Kč/kus. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem T.Sviny, Ke Střelnici, p. Beneš kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. TS. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Trhové Sviny, K 3801/3 Miklová - NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3801/5, m3918/1 v k.ú. TS. (pro 7) schválila předložený návrh programu ZM, které se bude konat (pro 7) ctností je víra. Jméno Lucie je odvozeno od latinského slova lux, které znamená světlo. Naše pouť k vánočním svátkům se pomalu chýlí ke konci. Kromě svatých k nim patří vzpomínaný sníh, adventní věnce, stromečky, kapři, jmelí, cukroví, zvyky, koledy a betlémy. Těm dal základ v italské Umbrii roku 1223 František z Assisi. Chtěl bych zde připomenout část jeho modlitby: Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění, kde je nesvár, dej mi přinést jednotu, kde je zoufalství, dej mi přinést naději, kde jsou pochybnosti, dej mi přinést víru,kde je smutek, dej mi přinést radost. Čas Vánoc je časem štědrovečerní večeře, rozdělování dárků, vzpomínek na blízké, kteří již nejsou mezi námi. K Vánocům patří i večerní procházky, návštěvy příbuzných a přátel nebo půlnoční mše. Letos se třeba můžeme projít naším pěkným náměstím i městem a v klidu si prohlédnout, co se u nás v tomto roce podařilo opravit a postavit. Přeji vám hezké Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce. Václav Heidinger INFORMACE Z RADNICE byla informována o dopisu MUDr. Karla Šustra zastupujícího spol. Chirurgie Sever s.r.o., který je adresován ZM. schválila vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) schválila vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) schválila vyřazení dlouhodobého nedokončeného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) rozhodla podat připomínku k aktualizaci ZÚR JčK dle návrhu odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování ze dne (rozpor v umístění transformovny) ( pro 7) byla informována o aktualizovaném dokumentu na území ORP T. Sviny a pověřuje Řídící skupinu (vedoucí Mgr. Věru Korčakovou) zajištěním aktualizace dokumentu KPSS v příštím roce. ( pro 7) doporučuje ZM schválit prodej garáže dle výsledku výběrového řízení a ukládá SÚMM vypsat nové VŘ na zbývající garáže. ( pro 7) revokuje usnesení č. 361/2012 a ukládá SÚMM zahájit řízení, kterým by bylo dosaženo zapsání věcného břemena na vodohospodářské zařízení na pozemku parc. č. 1490/1. ( pro 7) schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny a řediteli Základní školy Trhové Sviny. ( pro 7) schválila odměnu pro ředitele MěKS TS. ( pro 7) schválila odměnu pro tajemníka MěÚ. ( pro 7) schválila odměny vedoucím pracovníkům MěÚ, externím pracovníkům, pracovníkům MěÚ a odměny pro členy SPOZ. ( pro 7) vzala na vědomí informace ze zasedání komise veřejného pořádku ze dne a ukládá: 1. samosprávě oslovit dopisem paní Kraftovou ve věci možnosti odkoupení pozemku a stavby Kolínů mlýn za odhadní cenu a zároveň ji informovat o možných následcích vyplývajících z nedostatečného zabezpečení objektu. 2. SÚMM oslovit firmu REMONST ve věci možnosti odkoupení pozemku před Kolínů mlýnem. ( pro 7) schválila příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech. ( pro 7) UPOZORNĚNÍ: V pondělí jsou na městském úřadě úřední hodiny do 15 hodin, pokladní hodiny (platby a poplatky) do 11 hod.

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE USNESENÍ z XII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 3. prosince 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech přítomno: 22 omluven: dřívější odchody z jednání Zastupitelstvo města rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny včetně místních částí Něchov a Todně na rok 2013 následovně: Kapacita vodoměru (m3/hod.) Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 21, zdržel 1) DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2013 Pohyblivá složka vodného(kč/ m3)/(pevná složka Kč/rok) Pohyblivá složka stočného(kč/ m3)/(pevná složka Kč/rok) Celkem Kč/rok do 2,5 31,04 / ,86 / do 6 31,04 / ,86 / vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti od ( pro 20, zdržel 2) schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro Český rybářský svaz MO Trhové Sviny, ve výši ,- Kč na opravu a odbahnění rybníka Hájek v k.ú. Trhové Sviny, pověřuje odbor ekonomiky, školství a investic předložit návrh smlouvy do nejbližšího jednání rady města a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro 22) schválilo rozpočet města na rok 2013 ve výši Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši Kč a z převodu zůstatku z předchozího roku ve výši Kč. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši Kč a ze splátek půjček a úvěrů ve výši Kč. ( pro18, zdržel 4) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 22) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 22) schválilo rozpočtový výhled Města Trhové Sviny na roky ( pro 19, zdržel 3) schválilo Studii regenerace panelového sídliště Budovatelská. ( pro 20) vzalo na vědomí celkovou rekapitulaci nákladů na akci Přístavba společenského sálu a Rekonstrukce ulice Nové město. ( pro 21) Sviny pozdravily Santu a těší se na Ježíška Kdo první prosincovou sobotu procházel kolem tržnice na Tyršově nábřeží náhodou, jistě se nemálo divil naprosto neobvyklému (na svinenské poměry) srocení lidu. Už hodinu před avizovaným příjezdem vánočního kamionu Coca Cola se tržnice začala poměrně rychle zaplňovat, děti nervózně pobíhaly a jejich dospělé doprovody v nastalé zimě možná snily o úplně jiném nicméně také vánočním, ale hlavně teplém nápoji. Buď jak buď, zima nezima, lidí se sešlo nevídaně a kamion (respektive evidentně na leccos zvyklý řidič) měl co dělat, aby se přesně v 16:30 prodral na určené místo. Několik málo minut po zaparkování se kamion otevřel a většině přítomných se tak naskytl pohled na typický anglo americký Santův obývák. Zájem o foto na Santově klíně byl velký a jeho vzalo na vědomí informaci o aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny. ( pro 18) rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 648 o výměře 413 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/11 o výměře 644 m2, parc. č. 801/19 o výměře 182 m2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 806/2 o výměře 33 m2, parc. č. 876/21 o výměře 114 m2, parc. č. 880/2 o výměře 164 m2, v majetku manželů Pavlových, Todně, s tím, že město doplatí manželům Pavlovým rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 18) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 993/15 o výměře 72 m2 a parc. č. 993/16 o výměře 172 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 793 o výměře 37 m2 a parc. č. 801/26 o výměře 90 m2 v k.ú. Todně, v majetku paní M. Soukupové, Todně, s tím, že paní Soukupová doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 993/13 o výměře 9 m2 a parc. č. 993/14 o výměře 204 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/18 o výměře 124 m2, parc. č. st. 73/1 o výměře 44 m2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 807/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Todně, v majetku pana J. Lejska, Todně, s tím, že pan Lejsek doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj. 550,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 20) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 3857/10 o výměře 4 m2, parc. č. 249/4 o výměře 28 m2 a parc. č. 866/2 o výměře 5 m2 v k.ú. TS v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 249/5 o výměře 2 m2 v k.ú. TS v majetku paní Ing. arch. L. Černovské, Jinočany, s tím, že paní Černovská doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. st o výměře 3 m2 (na základě geometrického plánu č /2009) v k.ú. TS, manželům Kojanovým, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 20) rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 254/2, parc. č. 493, parc. č. 512, parc. č. 513/2, parc. č. 514, parc. č. 522, parc. č. 1281/2, parc. č. 1301/2, parc. č. 1888/5, parc. č. 1888/6, parc. č. 1905/2, parc. č. 1918/5, parc. č. 1918/7 a parc. č v k.ú. Březí u Trhových Svinů. ( pro 20) rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 643/1 a 624/2 v k.ú. Todně paní H. Procházkové a panu M. Černému. ( pro 19, zdržel 1) rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. TS panu V. Bílkovi. ( pro 20) bylo informováno o dopise Chirurgie s.r.o. České Budějovice. ( pro 20) vzalo na vědomí informace z Finančního a Kontrolního výboru města T.Sviny. ( pro 20) schválilo Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2012 ze dne ( pro 20) rozhodlo prodat garáž č. 2 budova bez č.p./garáž na pozemku parc. č. 1385, pozemek parc. č o výměře 20 m2 v k.ú. TS p. D. Steinbauerovi, Trhové Sviny, za cenu ,- Kč. ( pro 20) skřítkové měli vážně napilno, aby vše probíhalo v klidu a organizovaně. Odvážnější dětičky nebo i rodiče semtam něco zarecitovali nebo zapěli (před některými malými zpěváky/ zpěvačkami vážně klobouk dolů), občas se Santovi na kolenou z recese usadil i náctiletý pubescent To byly chvíle, kdy mi ho bylo snad i trochu líto (Santy, nikoliv puberťáka). Mumraj pomalu ustával po 18. hodině a kamion všem naposledy zahoukal na rozloučenou před půl sedmou. Je nás jistě víc, kdo před Santa Clausem upřednostňují našeho Ježíška. Ale ruku na srdce není celkem jedno, kvůli komu nebo kvůli čemu se lidé sejdou, když je to pobaví, zasmějí se? Příště naviděnou při vypouštění balónků, při zpívání koled. Příležitostí k příjemným setkáním máme ve Svinech dost a pro organizátory těchto akcí je tu vzkaz: Ježíšek to vidí! Hana Halešová

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 Informace pro podnikatele v autodopravě - připomínáme změny a termíny V souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb. o silniční motorové dopravě platné od zveřejňujeme opakovaně potřebné informace pro provozování živnosti v budoucím období. Autodoprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny a 9 osob včetně řidiče a taxislužby je nově provozována tzv. malými vozidly. Pro tento druh dopravy došlo mimo jiné také ke změně názvu a pro podnikatele z tohoto nevyplývají žádné povinnosti. Autodoprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny nebo nad 9 osob je nově provozována tzv. velkými vozidly. Byly změněny zvláštní podmínky při žádosti o udělení koncese pro nové žadatele. Podmínky musí splňovat i stávající podnikatelé. Stávající podnikatelé musí požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených podmínek, a to nejpozději v termínu do Pokud tyto podmínky splní, zůstane mu rozsah koncese zachován v původním rozsahu.pokud podmínky nesplní nebo doloží jen v částečném rozsahu, bude mu take v odpovídajícím rozsahu upraven rozsah koncese živnostenským úřadem. Zvláštními podmínkami jsou dle nového znění: - usazení, - dobrá pověst, - finační způsobilost, - odborná způsobilost. Požadavky na splnění jednotlivých zvláštních podmínek byly rovněž změněny.současně musí nově podnikatel i jako fyzická osoba ustanovit odpovědného zástupce, pokud splňuje sám podmínky pro jeho ustanovení, může ustanovit i sám sebe. Upozorňujeme, že finanční způsobilost dopravce se nově prokazuje ve lhůtě do daného kalendářního roku dopravnímu úřadu, tedy ne zpětně a nedodržení termínu je důvodem ke zrušení nebo omezení rozsahu živnostenského oprávnění.byly take změněny způsoby, jak finanční způsobilost prokazovat. Informace o konkrétních požadavcích na splnění jednotlivých podmínek koncese je možné získat na příslušném krajském dopravním úřadu nebo živnostenském úřadu. Vzhledem k rozsahu změn zákona o silniční dopravě doporučujeme podnikatelům seznámit se s jeho úplným zněním platným od Zvýšení poplatku Městský úřad Trhové Sviny živnostenský odbor Mgr. Zdeněk Chovanec tel , za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v našem městě V letošním roce došlo ke změně zákona číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou se mimo jiné mění maximální výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů až na 1000,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. V případě našeho města dojde ke zvýšení poplatku pouze o 100,- Kč, tedy celková výše poplatku od ledna 2013 bude 600,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Město Trhové Sviny upravuje výši poplatku tak, aby město nedoplácelo za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vysoké částky, které je možné investovat jinde, současně aby navýšení poplatku nepředstavovalo neúměrnou zátěž pro občany našeho města. Výpočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí 10b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, přičemž sazbu poplatku tvoří dvě složky ( 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích) : AKTUÁLNĚ a) částka až 250,- Kč za osobu uvedenou v odst. 1 a kalendářní rok Město TS 111,- Kč b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za osobu uvedenou v odst. 1 a kalendářní rok. Výpočet v našem městě: náklady Města TS na sběr a svoz netříděného KO za rok ,- Kč Počet obyvatel s trvalým pobytem k Počet cizinců 68 Počet objektů, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba 398 Celkem poplatníci 5415 Výpočet sazby dle 10 b odst. 4 písm b) zákona ( / ,- Kč Celková částka za poplatníka 600,- Kč Sazby pro podnikatele zůstávají v roce 2013 nezměněny v následující výši: Popelnice 120 l ,- Kč Popelnice 240 l ,- Kč Bobr l ,- Kč Celkové náklady na odpadové hospodářství Města Trhové Sviny ročně přesahují částku 4 miliony korun (komunální odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, atd.). Rekonstrukcí sběrného dvora došlo ke snížení dopravních nákladů zejména z důvodu lisování komunálního odpadu a papíru. Apelujeme na všechny občany, aby nedávali do popelnic vytříditelné složky odpadu (sklo, papír, petlahve, plasty, tetrapaky). Tento odpad je možné dávat do barevných nádob nebo přímo na sběrný dvůr. Zároveň děkujeme všem občanům, pro které se třídění odpadů stalo samozřejmostí a přejeme do nového roku vše nejlepší a mnoho zdraví. Za odbor životního prostředí Bc. Iveta Roulová a Mgr. Dagmar Horňáková Platba za odpad v roce 2013 Platbu za odpad budeme hradit na Městském úřadu v Trhových Svinech v podatelně v průchodu radnice (stejné místo jako v roce 2012). pondělí úterý středa vždy a hod vždy a hod vždy a hod Poplatek za rok 2013 v Kč Občan za odpad 600,- Chata, rekreační objekt * 600,- Podniky za popelnici do 120 l 1 650,- Podniky za popelnici do 240 l 3 250,- Podniky za BOBR l ,- * občan, který má trvalé bydliště v Trhových Svinech tento poplatek neplatí, je-li ale více spoluvlastníků k chatě nebo objektu a alespoň jeden spoluvlastník nemá trvalé bydliště v T. Svinech, poplatek se hradí v plné výši Od 1. února 2013 nebudou popelnice bez nových nálepek, které obdržíte po zaplacení odpadu, vyváženy. Další informace můžete získat: tel.: odbor životního prostředí: Bc. Roulová odbor životního prostředí: Mgr. Horňáková (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 STRANA 5 (Pokračování ze strany 4) Možnosti likvidace odpadů pro občany v roce Sběrný dvůr odpadů provozní doba: pondělí hod čtvrtek hod úterý hod pátek hod středa hod sobota 8 12 hod Možno odkládat odpady včetně odpadů nebezpečných, velkoobjemového odpadu a železného šrotu. 2. Kompostárna Valcha Každé úterý od 2. dubna 2013 do 26. listopadu 2013 od hod do hod. Možno vozit rostlinné materiály (i větve, odděleně od ostatního rostlinného materiálu). 3. Stanoviště barevných nádob rozmístěných ve městě : Papír, sešlápnuté PET lahve včetně ostatních plastů, sklo, drobné elektro, použité oleje. Z bramborové medaile je letos stříbrná! 4. Staré léky (nezajišťuje město) : Staré léky s prošlou záruční lhůtou lze celoročně odnést zdarma do lékárny. Jedná se o prošlé léky, zbytky mastí, zbytky kapek apod. 5. Svoz odřezaných větví : V našem městě budou 13. dubna a 5. října celkem 4 stanoviště: a. v Brance u mostu hod b. u mostu před Církví bratrskou hod c. za stadiónem hod d. křižovatka Dělnické a Slunečné hod 6. Vánoční stromky : Na Šálkovině a proti prodejně v Budovatelské ulici budou po Vánocích přistaveny kontejnery na vánoční stromky do 15. ledna. Již v loňském roce jsme se mohli pochlubit výborným umístěním (4. místo) našeho města v rámci výzkumu Město pro byznys a letos jsme se vyhoupli dokonce na stupně vítězů (2. místo). Tento výzkum na základě padesáti kritérií vyhodnocuje obce s rozšířenou působností z hlediska toho, jak je město vstřícné k podnikatelům, jaké mají podnikatelé pro svou činnost podmínky, aneb jak zní slogan tohoto výzkumu: Město, kde to podnikatelům šlape. V Jihočeském kraji se město Trhové Sviny umístilo na druhém místě, v hodnocení pětadvaceti kritérií souhrnně nazvaných přístup veřejné správy bylo dokonce hodnoceno jako nejlepší. Ne všechna kritéria ovšem může naše město ovlivnit. Toto stříbrné umístění je tedy o to cennější, že výborné hodnocení kritérií, která ovlivnit můžeme, vyvážila špatné výsledky v kategoriích, které město ovlivnit nemůže. Např. ve srovnání vzdálenosti města od dálnice a celkové dopravní dostupnosti jsme na tom téměř nejhůře ze všech obcí s rozšířenou působností (ORP) v našem kraji. Rozvoj této dopravní infrastruktury je však v kompetenci vlády a Jihočeského kraje. Některé výsledky hodnotí konkrétní město, jiné celý správní obvod ORP, což u nás znamená především Borovansko a Novohradsko. To se týká např. počtu firem zde působících, vývoje jejich počtu a podílu středních a velkých firem (firmy nad 50 zaměstnanců), kde jsme se umístili mezi posledními. Myslím, že tento výsledek je ale zcela pochopitelný vzhledem k tomu, že Trhové Sviny patří k těm nejmenším ORP a ani na území ORP nejsou žádná větší města. Nejednoznačně vyšly výsledky týkající se rozsahu úředních hodin. Z tohoto hodnocení jsme stejně jako ostatní malá ORP s malými úřady nevyšli dobře. Opačný je ale názor podnikatelů, podle kterých je rozsah úředních hodiny (dostupnost úředníků) nejlepší v celém kraji, stejně tak jako v kategoriích rychlost vyřizování agendy, odborná kompetence úředníků, vstřícnost a ochota úředníků. Další kategorie, v kterých jsme na tom nejlépe, jsou kategorie týkající se poplatků, ať již jde o poplatek za pobyt, poplatek ze vstupného, daň z nemovitosti, cenu za odvoz odpadu. Cena vodného a stočného je v Trhových Svinech třetí nejnižší. Pomyslnou zlatou jsme získali i v úspěšnosti získávání dotací v přepočtu na obyvatele. Cenu převzala místostarostka Mgr. V. Korčaková V. Korčaková

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Rok 2012 s KIC byl pestrý Blíží se konec roku a to mne svádí k bilancování všeho, co jsme s KIC podnikli v roce Jako nejoblíbenější se ukázaly každoměsíční pěší výlety s panem Milanem Koželuhem do Novohradských hor. Nejsem daleko od pravdy, když tvrdím, že pro mnohé z nás pan Koželuh některá místa doslova objevil a těm, která už notoricky známe, vtiskl svým barvitým vyprávěním (ať už o minulosti nebo současnosti) nový rozměr. Sportovního ducha osvědčili místní občané i na oficiálním ukončení cyklistické sezony v Jihočeském kraji, kdy absolvovali cca 35 km dlouhou trasu Po historických vodojemech na Trhovosvinensku. Této akce, na které se společně s KIC podílela Nadace Jihočeské cyklostezky,čevak, paní Dagmar Lošková, dobrovolníci z řad studentů a pan Bohumil Man, se zúčastnilo celkem 91 cykloturistů. Další, o čem se chci zmínit, jsou pravidelná cvičení, která probíhají v tanečním sále kulturního domu. Jak o pondělním pilates s Alenou Juráskovou, po kterém se většina z nás diví, jak je možné při cvičení ležet a přesto druhý den cítit každý sval v těle. Tak o úterním kurzu Krav maga s Lukášem Peštou, ze kterého odcházíme plni energie a s posíleným sebevědomím. Ale nejen sportem je živ člověk a tak musím zmínit i akce kulturní, jako například Košt burčáku nebo Košt Svatomartinského vína s posezením u cimbálové muziky, nebo výstavy obrazů či fotografií v prostorech KIC. V průběhu roku 2012 jsme se mohli kochat obrazy pana Kamila Kaciana, paní Marie Prázdné, paní Marie Ptáčníkové, pana Františka Stráského a pana Jakuba Štarka, fotografiemi paní Marcely Šubrtové, nebo právě probíhající výstavou Pět uměleckých směrů. Také se nám podařilo uspořádat historicky první výstavu hub v Trhových Svinech, na které jsme shromáždili 73 druhů hub. K úspěchu přispěl i fundovaný mykolog pan Rudof Mašek, který všechny druhy hub určil. Nesmím zapomenout na akce pro děti, a tak i v příštím roce zopakujeme Velikonoční putování se zajíčkem, Neckyádu, Šipkovanou a možná ještě něco přidáme. Ráda bych touto cestou poděkovala za příkladnou spolupráci místnímu Sboru dobrovolných hasičů, ZUŠ Trhové Sviny, studentům gymnázia, jejich rodičům, učitelům a všem ostatním, kteří ve svém volném čase a bez nároku na honorář pomohli zajistit bezproblémový průběh mnoha akcí. Na závěr chci popřát všem občanům klidný a harmonický rok 2013 a doufám, že se všichni budeme opět setkávat na akcích KIC i v příštím roce. Šárka Floderová Program KIC na leden 2013 pondělí 7., 14., 21., 28. ledna - cvičení Pilates s Alenou Juráskovou, taneční sál KD od 20 hod.. úterý 8., 15., 22., 29. ledna - Krav maga s Lukášem Peštou v tanečním sále KD od 19:45 hod. čtvrtek 31. ledna - cestovatelské promítání o Pákistánu, loutkový sál KD od 18 hod. POČÍTAČOVÝ KOUTEK Stanou se školní sešity minulostí? (pokračování) Český projekt ŠkolníSešit.cz má za sebou investici 4 miliony korun a umožňuje studentům používat digitální zařízení místo papíru. Začíná vyvolávat zájem i u světových škol. Školní sešit se od té doby výrazně rozrostl a kromě klasické verze pro webový prohlížeč nabízí také aplikace pro ipad, iphone a Android. Studenti si nyní mohou vytvářet vlastní digitální sešity podle témat, předmětů a lekcí, formátovat text, zveřejňovat vytvořené sešity na webu, sdílet je s ostatními spolužáky, vyhledávat v poznámkách, kreslit si náčrtky, vytvářet ze sešitů PDF soubory a zabudována je také podpora pro ukládání jiných souborů, například prezentací, zvukových nahrávek a dalších. V případě prohlížečů Chrome a Safari je k dispozici i offline verze. Produkt má v současné době více než 46 tisíc zaregistrovaných uživatelů, přičemž těch skutečně aktivních je kolem 25 procent. I když značná část registrací pochází z České republiky, tuzemští studenti zdaleka nejsou jediní, kdo Školní sešit využívá. Rož s jeho týmem totiž na adrese myschoolnotebook.com spustili plně lokalizovanou anglickou verzi a snaží se s ní prorazit také v zahraničí. Kromě Česka tak má největší počet studentů ve Spojených státech a značný nárůst je možné sledovat v zemích, jakými jsou Indie nebo třeba Filipíny. Mladý podnikatel se nicméně v současné době snaží razit úplně jiný obchodní model Školní sešit se snaží prodávat přímo školám, nikoliv studentům a jejich rodičům. Školy si tak zakoupí licenci a v rámci ní získají například vlastní subdoménu a logo, uživatelské rozhraní je převedeno do barev školy, k dispozici je rychlejší technická podpora a v ceně jsou také školení toho, jak službu využívat. Školní sešit dříve tuto možnost nenabízel, Rože s ní ovšem přímo oslovilo několik americký škol. A evidentně zavedení nového obchodního modelu funguje. Rozhodnutí o přechodu na tento obchodní model jsme udělali před 14 dny a za poslední týden jsme uzavřeli partnerství s pěti školami, říká Rož spokojeně. Mezi zákazníky je možné najít nejenom několik českých školních institucí, ale také univerzity v Palo Alto, Ontariu či Oklahomě. Plánujeme, že Školní sešit bude využívat nejprve našich 75 žáků 9. ročníku. Postupně budeme počet uživatelů rozšiřovat a svůj účet bude mít zřízeno všech 700 našich žáků, popisuje nasazení služby ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech Jindřich Monček. Její nejstarší žáci budou moci své digitální sešity začít využívat nejdříve v přírodovědných předmětech. Očekávám, že studenti přijmou novinku s nadšením. Rodiče budou zdrženlivější, ale budeme s nimi o výhodách a přínosech Školního sešitu diskutovat, říká dále jeden z prvních českých školních ředitelů, kteří službu zakoupili. S nasazením digitálního sešitu experimentuje také pražské Gymnázium Arabská. Aplikaci budeme tento školní rok testovat a poté se rozhodneme, zdali je možné její použití rozšířit i do jiných předmětů, říká Jaroslav Mašek, který na této škole vyučuje aplikační software a angličtinu. Právě kolem sta studentů a studentek aplikačního softwaru jsou prozatím jediní, kdo se Školním sešitem při výuce běžně přijdou do styku. Plně jim nahrazuje sešity papírové a během hodin si mohou kromě poznámek například vyfotit údaje z tabule či promítacího plátna a vložit si je ke svým poznámkám. Ve většině případů ale studenti službu využívají na klasických školních počítačích prostřednictvím prohlížeče Chrome. Ať už dopadne projekt jakkoliv, jedná se v každém případě o nový trh, který tu dosud nebyl. Pokud shrneme hlavní výhody projektu, bude k nim určitě patřit snadný přístup ke svým školním poznámkám. Ať už z počítače, notebooku nebo ze smartphonu. Dále je téměř vyloučené své mnohaleté poznámky z jednotlivých školních předmětů ztratit. Jsou totiž bezpečně uložené v cloudovém úložišti. Jaroslav Salcer

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Po delším čase nás opět čekají volby, tentokrát do zastupitelstva kraje

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA Ž E L E Z N O B R O D S K Ý ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA LEDEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE... 2 Návštěva krajského radního... 3 Město pro byznys... 3 Usnesení

Více

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD Měsíčník obyvatel města Otrokovice Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008 ČESTNÉ UZNÁNÍ Společnost Westminster a Asociace

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj listopad 2011 4 Rozhovor s ředitelem MBP Jiřím Ropkem 41 Právě vyšlo 14 Informace o zavedení elektronických občanských průkazů PTEJTE SE STAROSTY ROZHOVOR VITRINKA KAMENNÉ DESKY

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více