Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com"

Transkript

1 pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí listy Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme Vám, co člověk nejvíce potřebuje -zdraví, to co člověk stále hledá - štěstí a to, bez čeho nelze žít - lásku. Ing. Radislav Bušek starosta Mgr.Věra Korčaková místostarostka Foto: T. Chromčák Z bramborové medaile je letos stříbrná! Již v loňském roce jsme se mohli pochlubit výborným umístěním (4. místo) našeho města v rámci výzkumu Město pro byznys a letos jsme se vyhoupli dokonce na stupně vítězů (2. místo) strana 5 Já sním o Vánocích bílých Při těchto slovech snad každému vytane na mysli tato hezká píseň o Vánocích. Prvně jsme ji slyšeli v podání Binga Crosbyho, z našich zpěváků to byli R. Cortéz, J. Salačová, M. Chladil, Y. Simonová, J. Vašíček nebo K. Gott. V písni se sní o Vánocích, jaké známe z dětství, kdy zněly zvonky saní a každé přání splnilo se nám O vánočním čase a o počasí kolem těchto svátků hezky píše i spisovatel Jan Vrba: Po několika pošmourných dnech, v nichž je nebe zataženo olověnými mraky, zafouká ostrý severák, který protrhá mračné duchny tak nelítostně, že se z nich vychumelí sněhové pápěří, které pokryje celý kraj od obzoru k obzoru bělostnou plachetkou, a již mrzne, až šindele praskají na střechách a sníh se přebohatě jiskří všemi barvami duhy. To se rozumí, že ten severák náramně čerstva rozfouká zbytky mračen do všech úhlů světa, že se mžičkem nad tou pocukrovanou krajinou rozlehne hvězditá obloha, na které již svítí betlémská hvězda. Zastavme se však ještě v čase předvánočním, ve kterém se potkáme se světci podzimního i adventního kalendáře: 11. listopadu je sv. Martina, ochránce vojáků a koní. Za patrona ho považovali podkováři, zbrojíři, krejčí a kloboučníci. My pokaždé čekáme, jestli přijede na bílém koni. V posledních letech s sebou přiváží i martinské víno. 22. listopadu si musí každý hudebník vzpomenout na sv. Cecílii, která je patronkou zpěváků, muzikantů a varhaníků. 25. listopadu je svátek sv. Kateřiny, vzdělané ženy. Je patronkou univerzit, filosofů, mladých dívek, ošetřovatelek a všech umírajících. Milý svatý Ondřeji, prosím tebe potají, aby se mi ve snu zjevil ten, který je mi za muže usouzen. To je další svatý, na kterého se obracely mladé dívky. Slavíme ho 30. listopadu. Tento den se také držel zvyk s hrníčky. Čtyřmi hrníčky se přiklopila trocha hlíny, kus chleba, hřeben a prstýnek. Každý z přítomných si potom jeden hrníček vybral a co bylo pod ním, ukázalo, co se bude dít v jeho životě příští rok. Chléb znamenal bohatství, hřeben nemoc, prsten vdavky nebo ženitbu a hlína smrt. Na naší pouti potkáváme další svatou Barboru. Má svátek 4. prosince. Bylo jí zasvěceno mnoho kostelů, kaplí i zvonů. Je patronkou horníků, dětí, střelců, pokrývačů, tesařů, architektů a matematiků. Na její svátek se řežou větvičky třešní, které v době vánoční rozkvetou. Třešňovou větvičku dávaly do vázy hlavně dívky, které se chtěly vdávat. Větvička se vždy otočila směrem, odkud měl přijít ženich. Měly se trhat po setmění, v opačném případě prý kouzlo nefunguje. (Pokračování na další straně) Shrnutí hasičské sezóny 2012 SDH Trhové Sviny Tak, jako v jiných letech, i letos byla naše hasičská sezóna bohatá a to nejen na zážitky. K prameni Svinenského potoka strana 11 Při hledání pramene Svinenského potoka jsme postupovali podle základní vodohospodářské mapy. strana 15

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 O sv. Mikuláši připadajícím na 6. prosince nemusím psát mnoho, protože to je známý světec. Za svého života se ujímal sirotků a pronásledovaných lidí. Také je známa legenda o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo prodání do nevěstince. Je patronem Ruska a Lotrinska, ale hlavně manželství a dětí. 7. prosince má svátek Ambrož, kterého zase tolik neznáme. V tento den bývalo zvykem honit děti kolem kostela. Přestrojený Ambrož měl na hlavě černou, do špičky stočenou čapku. V jedné ruce držel košík s cukrovinkami a ve druhé koště. Když se Ambrož za soumraku objevil u kostela, Zápis (Pokračování ze strany 1) děti na něj hrdinsky pokřikovaly, zpívaly posměšný popěvek a Ambrož je začal honit. Při tom občas ztratil nějaký pamlsek a tím přilákal děti ke sbírání, což byla chvíle, kdy se pokusil nějaké dítko chytit. Děti to měly rády. Bývá zobrazován s dítětem v kolébce. Je patronem včelařů, výrobců svíček, učení, dětí a studentů. Jeho ctností je spravedlnost. Známá je i sv. Lucie, která noci upije, ale dne nepřidá. Svátek má 13. prosince. Dny se před zimním slunovratem opravdu zkracují. Lucie je ochránkyní před očními nemocemi a před čarodějnicemi. Úcta k ní, posilovaná zázraky, které se staly na její přímluvu, se rychle rozšířila v celé církvi. Její z 18. jednání rady města, které se konalo ve středu Omluven: Ing. Karel Kocina Rada města rozhodla vyřadit účelovou komunikaci U5 Březí u Trhových Svinů z pasportu komunikací. (pro 5, zdržel se 1) z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města na základě doporučení pojišťovací makléřky rozhodla nevypovídat stávající smlouvu s ČSOB na pojištění flotily vozidel města. (pro 7) projednala rozpočtový výhled na roky a doporučuje ZM schválit. (pro 7) nesouhlasí z důvodu vysoké finanční náročnosti ze strany pořadatele s nabídkou CK Jindřichův Hradec být v roce 2013 cílovým nebo startovacím městem závodu Okolo jižních Čech. (pro 7) schválila vyúčtování Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf (pro 7) rozhodla zrušit výběrové řízení ve všech stupních na zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu do místních částí Třebíčko a Bukvice. (pro 7) schválila nabídku firmy FIBOX na vložení barevného kalendáře o velikosti A4 do prosincového čísla Trhovosvinenských listů za celkovou cenu 4 000,- Kč včetně DPH. (pro 7) doporučuje ZM vyčlenit a schválit příspěvek ČRS MO T.Sviny ve výši ,- Kč v rámci protipovodňových opatření na opravu a odbahnění rybníka Hájek v k.ú. T. Sviny. (pro 7) souhlasí s předloženými dodatky ke smlouvám ve věci pronájmu městských rybníků ČRS MO T. Sviny a pověřuje starostu jejich podpisem. ( změny v souladu s digitalizací pozemků) - (pro 7) rozhodla přidělit uvolněný byt na DPS v Trhových Svinech paní C. Králové. (pro 7) schválila celkovou cenu za výrobu nástěnného kalendáře s motivem města s retro fotografiemi ve výši ,-Kč a schválila jeho prodejní cenu 100,- Kč/kus. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem T.Sviny, Ke Střelnici, p. Beneš kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. TS. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Trhové Sviny, K 3801/3 Miklová - NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3801/5, m3918/1 v k.ú. TS. (pro 7) schválila předložený návrh programu ZM, které se bude konat (pro 7) ctností je víra. Jméno Lucie je odvozeno od latinského slova lux, které znamená světlo. Naše pouť k vánočním svátkům se pomalu chýlí ke konci. Kromě svatých k nim patří vzpomínaný sníh, adventní věnce, stromečky, kapři, jmelí, cukroví, zvyky, koledy a betlémy. Těm dal základ v italské Umbrii roku 1223 František z Assisi. Chtěl bych zde připomenout část jeho modlitby: Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění, kde je nesvár, dej mi přinést jednotu, kde je zoufalství, dej mi přinést naději, kde jsou pochybnosti, dej mi přinést víru,kde je smutek, dej mi přinést radost. Čas Vánoc je časem štědrovečerní večeře, rozdělování dárků, vzpomínek na blízké, kteří již nejsou mezi námi. K Vánocům patří i večerní procházky, návštěvy příbuzných a přátel nebo půlnoční mše. Letos se třeba můžeme projít naším pěkným náměstím i městem a v klidu si prohlédnout, co se u nás v tomto roce podařilo opravit a postavit. Přeji vám hezké Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce. Václav Heidinger INFORMACE Z RADNICE byla informována o dopisu MUDr. Karla Šustra zastupujícího spol. Chirurgie Sever s.r.o., který je adresován ZM. schválila vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) schválila vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) schválila vyřazení dlouhodobého nedokončeného majetku dle návrhu OEŠ za dne ( pro 7) rozhodla podat připomínku k aktualizaci ZÚR JčK dle návrhu odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování ze dne (rozpor v umístění transformovny) ( pro 7) byla informována o aktualizovaném dokumentu na území ORP T. Sviny a pověřuje Řídící skupinu (vedoucí Mgr. Věru Korčakovou) zajištěním aktualizace dokumentu KPSS v příštím roce. ( pro 7) doporučuje ZM schválit prodej garáže dle výsledku výběrového řízení a ukládá SÚMM vypsat nové VŘ na zbývající garáže. ( pro 7) revokuje usnesení č. 361/2012 a ukládá SÚMM zahájit řízení, kterým by bylo dosaženo zapsání věcného břemena na vodohospodářské zařízení na pozemku parc. č. 1490/1. ( pro 7) schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny a řediteli Základní školy Trhové Sviny. ( pro 7) schválila odměnu pro ředitele MěKS TS. ( pro 7) schválila odměnu pro tajemníka MěÚ. ( pro 7) schválila odměny vedoucím pracovníkům MěÚ, externím pracovníkům, pracovníkům MěÚ a odměny pro členy SPOZ. ( pro 7) vzala na vědomí informace ze zasedání komise veřejného pořádku ze dne a ukládá: 1. samosprávě oslovit dopisem paní Kraftovou ve věci možnosti odkoupení pozemku a stavby Kolínů mlýn za odhadní cenu a zároveň ji informovat o možných následcích vyplývajících z nedostatečného zabezpečení objektu. 2. SÚMM oslovit firmu REMONST ve věci možnosti odkoupení pozemku před Kolínů mlýnem. ( pro 7) schválila příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech. ( pro 7) UPOZORNĚNÍ: V pondělí jsou na městském úřadě úřední hodiny do 15 hodin, pokladní hodiny (platby a poplatky) do 11 hod.

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE USNESENÍ z XII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 3. prosince 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech přítomno: 22 omluven: dřívější odchody z jednání Zastupitelstvo města rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny včetně místních částí Něchov a Todně na rok 2013 následovně: Kapacita vodoměru (m3/hod.) Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 21, zdržel 1) DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2013 Pohyblivá složka vodného(kč/ m3)/(pevná složka Kč/rok) Pohyblivá složka stočného(kč/ m3)/(pevná složka Kč/rok) Celkem Kč/rok do 2,5 31,04 / ,86 / do 6 31,04 / ,86 / vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti od ( pro 20, zdržel 2) schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro Český rybářský svaz MO Trhové Sviny, ve výši ,- Kč na opravu a odbahnění rybníka Hájek v k.ú. Trhové Sviny, pověřuje odbor ekonomiky, školství a investic předložit návrh smlouvy do nejbližšího jednání rady města a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro 22) schválilo rozpočet města na rok 2013 ve výši Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši Kč a z převodu zůstatku z předchozího roku ve výši Kč. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši Kč a ze splátek půjček a úvěrů ve výši Kč. ( pro18, zdržel 4) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 22) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 22) schválilo rozpočtový výhled Města Trhové Sviny na roky ( pro 19, zdržel 3) schválilo Studii regenerace panelového sídliště Budovatelská. ( pro 20) vzalo na vědomí celkovou rekapitulaci nákladů na akci Přístavba společenského sálu a Rekonstrukce ulice Nové město. ( pro 21) Sviny pozdravily Santu a těší se na Ježíška Kdo první prosincovou sobotu procházel kolem tržnice na Tyršově nábřeží náhodou, jistě se nemálo divil naprosto neobvyklému (na svinenské poměry) srocení lidu. Už hodinu před avizovaným příjezdem vánočního kamionu Coca Cola se tržnice začala poměrně rychle zaplňovat, děti nervózně pobíhaly a jejich dospělé doprovody v nastalé zimě možná snily o úplně jiném nicméně také vánočním, ale hlavně teplém nápoji. Buď jak buď, zima nezima, lidí se sešlo nevídaně a kamion (respektive evidentně na leccos zvyklý řidič) měl co dělat, aby se přesně v 16:30 prodral na určené místo. Několik málo minut po zaparkování se kamion otevřel a většině přítomných se tak naskytl pohled na typický anglo americký Santův obývák. Zájem o foto na Santově klíně byl velký a jeho vzalo na vědomí informaci o aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny. ( pro 18) rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 648 o výměře 413 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/11 o výměře 644 m2, parc. č. 801/19 o výměře 182 m2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 806/2 o výměře 33 m2, parc. č. 876/21 o výměře 114 m2, parc. č. 880/2 o výměře 164 m2, v majetku manželů Pavlových, Todně, s tím, že město doplatí manželům Pavlovým rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 18) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 993/15 o výměře 72 m2 a parc. č. 993/16 o výměře 172 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 793 o výměře 37 m2 a parc. č. 801/26 o výměře 90 m2 v k.ú. Todně, v majetku paní M. Soukupové, Todně, s tím, že paní Soukupová doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 993/13 o výměře 9 m2 a parc. č. 993/14 o výměře 204 m2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/18 o výměře 124 m2, parc. č. st. 73/1 o výměře 44 m2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 807/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Todně, v majetku pana J. Lejska, Todně, s tím, že pan Lejsek doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj. 550,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 20) rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 3857/10 o výměře 4 m2, parc. č. 249/4 o výměře 28 m2 a parc. č. 866/2 o výměře 5 m2 v k.ú. TS v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 249/5 o výměře 2 m2 v k.ú. TS v majetku paní Ing. arch. L. Černovské, Jinočany, s tím, že paní Černovská doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. st o výměře 3 m2 (na základě geometrického plánu č /2009) v k.ú. TS, manželům Kojanovým, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 20) rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 254/2, parc. č. 493, parc. č. 512, parc. č. 513/2, parc. č. 514, parc. č. 522, parc. č. 1281/2, parc. č. 1301/2, parc. č. 1888/5, parc. č. 1888/6, parc. č. 1905/2, parc. č. 1918/5, parc. č. 1918/7 a parc. č v k.ú. Březí u Trhových Svinů. ( pro 20) rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 643/1 a 624/2 v k.ú. Todně paní H. Procházkové a panu M. Černému. ( pro 19, zdržel 1) rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. TS panu V. Bílkovi. ( pro 20) bylo informováno o dopise Chirurgie s.r.o. České Budějovice. ( pro 20) vzalo na vědomí informace z Finančního a Kontrolního výboru města T.Sviny. ( pro 20) schválilo Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2012 ze dne ( pro 20) rozhodlo prodat garáž č. 2 budova bez č.p./garáž na pozemku parc. č. 1385, pozemek parc. č o výměře 20 m2 v k.ú. TS p. D. Steinbauerovi, Trhové Sviny, za cenu ,- Kč. ( pro 20) skřítkové měli vážně napilno, aby vše probíhalo v klidu a organizovaně. Odvážnější dětičky nebo i rodiče semtam něco zarecitovali nebo zapěli (před některými malými zpěváky/ zpěvačkami vážně klobouk dolů), občas se Santovi na kolenou z recese usadil i náctiletý pubescent To byly chvíle, kdy mi ho bylo snad i trochu líto (Santy, nikoliv puberťáka). Mumraj pomalu ustával po 18. hodině a kamion všem naposledy zahoukal na rozloučenou před půl sedmou. Je nás jistě víc, kdo před Santa Clausem upřednostňují našeho Ježíška. Ale ruku na srdce není celkem jedno, kvůli komu nebo kvůli čemu se lidé sejdou, když je to pobaví, zasmějí se? Příště naviděnou při vypouštění balónků, při zpívání koled. Příležitostí k příjemným setkáním máme ve Svinech dost a pro organizátory těchto akcí je tu vzkaz: Ježíšek to vidí! Hana Halešová

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 Informace pro podnikatele v autodopravě - připomínáme změny a termíny V souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb. o silniční motorové dopravě platné od zveřejňujeme opakovaně potřebné informace pro provozování živnosti v budoucím období. Autodoprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny a 9 osob včetně řidiče a taxislužby je nově provozována tzv. malými vozidly. Pro tento druh dopravy došlo mimo jiné také ke změně názvu a pro podnikatele z tohoto nevyplývají žádné povinnosti. Autodoprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny nebo nad 9 osob je nově provozována tzv. velkými vozidly. Byly změněny zvláštní podmínky při žádosti o udělení koncese pro nové žadatele. Podmínky musí splňovat i stávající podnikatelé. Stávající podnikatelé musí požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených podmínek, a to nejpozději v termínu do Pokud tyto podmínky splní, zůstane mu rozsah koncese zachován v původním rozsahu.pokud podmínky nesplní nebo doloží jen v částečném rozsahu, bude mu take v odpovídajícím rozsahu upraven rozsah koncese živnostenským úřadem. Zvláštními podmínkami jsou dle nového znění: - usazení, - dobrá pověst, - finační způsobilost, - odborná způsobilost. Požadavky na splnění jednotlivých zvláštních podmínek byly rovněž změněny.současně musí nově podnikatel i jako fyzická osoba ustanovit odpovědného zástupce, pokud splňuje sám podmínky pro jeho ustanovení, může ustanovit i sám sebe. Upozorňujeme, že finanční způsobilost dopravce se nově prokazuje ve lhůtě do daného kalendářního roku dopravnímu úřadu, tedy ne zpětně a nedodržení termínu je důvodem ke zrušení nebo omezení rozsahu živnostenského oprávnění.byly take změněny způsoby, jak finanční způsobilost prokazovat. Informace o konkrétních požadavcích na splnění jednotlivých podmínek koncese je možné získat na příslušném krajském dopravním úřadu nebo živnostenském úřadu. Vzhledem k rozsahu změn zákona o silniční dopravě doporučujeme podnikatelům seznámit se s jeho úplným zněním platným od Zvýšení poplatku Městský úřad Trhové Sviny živnostenský odbor Mgr. Zdeněk Chovanec tel , za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v našem městě V letošním roce došlo ke změně zákona číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou se mimo jiné mění maximální výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů až na 1000,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. V případě našeho města dojde ke zvýšení poplatku pouze o 100,- Kč, tedy celková výše poplatku od ledna 2013 bude 600,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Město Trhové Sviny upravuje výši poplatku tak, aby město nedoplácelo za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vysoké částky, které je možné investovat jinde, současně aby navýšení poplatku nepředstavovalo neúměrnou zátěž pro občany našeho města. Výpočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí 10b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, přičemž sazbu poplatku tvoří dvě složky ( 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích) : AKTUÁLNĚ a) částka až 250,- Kč za osobu uvedenou v odst. 1 a kalendářní rok Město TS 111,- Kč b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za osobu uvedenou v odst. 1 a kalendářní rok. Výpočet v našem městě: náklady Města TS na sběr a svoz netříděného KO za rok ,- Kč Počet obyvatel s trvalým pobytem k Počet cizinců 68 Počet objektů, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba 398 Celkem poplatníci 5415 Výpočet sazby dle 10 b odst. 4 písm b) zákona ( / ,- Kč Celková částka za poplatníka 600,- Kč Sazby pro podnikatele zůstávají v roce 2013 nezměněny v následující výši: Popelnice 120 l ,- Kč Popelnice 240 l ,- Kč Bobr l ,- Kč Celkové náklady na odpadové hospodářství Města Trhové Sviny ročně přesahují částku 4 miliony korun (komunální odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, atd.). Rekonstrukcí sběrného dvora došlo ke snížení dopravních nákladů zejména z důvodu lisování komunálního odpadu a papíru. Apelujeme na všechny občany, aby nedávali do popelnic vytříditelné složky odpadu (sklo, papír, petlahve, plasty, tetrapaky). Tento odpad je možné dávat do barevných nádob nebo přímo na sběrný dvůr. Zároveň děkujeme všem občanům, pro které se třídění odpadů stalo samozřejmostí a přejeme do nového roku vše nejlepší a mnoho zdraví. Za odbor životního prostředí Bc. Iveta Roulová a Mgr. Dagmar Horňáková Platba za odpad v roce 2013 Platbu za odpad budeme hradit na Městském úřadu v Trhových Svinech v podatelně v průchodu radnice (stejné místo jako v roce 2012). pondělí úterý středa vždy a hod vždy a hod vždy a hod Poplatek za rok 2013 v Kč Občan za odpad 600,- Chata, rekreační objekt * 600,- Podniky za popelnici do 120 l 1 650,- Podniky za popelnici do 240 l 3 250,- Podniky za BOBR l ,- * občan, který má trvalé bydliště v Trhových Svinech tento poplatek neplatí, je-li ale více spoluvlastníků k chatě nebo objektu a alespoň jeden spoluvlastník nemá trvalé bydliště v T. Svinech, poplatek se hradí v plné výši Od 1. února 2013 nebudou popelnice bez nových nálepek, které obdržíte po zaplacení odpadu, vyváženy. Další informace můžete získat: tel.: odbor životního prostředí: Bc. Roulová odbor životního prostředí: Mgr. Horňáková (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 STRANA 5 (Pokračování ze strany 4) Možnosti likvidace odpadů pro občany v roce Sběrný dvůr odpadů provozní doba: pondělí hod čtvrtek hod úterý hod pátek hod středa hod sobota 8 12 hod Možno odkládat odpady včetně odpadů nebezpečných, velkoobjemového odpadu a železného šrotu. 2. Kompostárna Valcha Každé úterý od 2. dubna 2013 do 26. listopadu 2013 od hod do hod. Možno vozit rostlinné materiály (i větve, odděleně od ostatního rostlinného materiálu). 3. Stanoviště barevných nádob rozmístěných ve městě : Papír, sešlápnuté PET lahve včetně ostatních plastů, sklo, drobné elektro, použité oleje. Z bramborové medaile je letos stříbrná! 4. Staré léky (nezajišťuje město) : Staré léky s prošlou záruční lhůtou lze celoročně odnést zdarma do lékárny. Jedná se o prošlé léky, zbytky mastí, zbytky kapek apod. 5. Svoz odřezaných větví : V našem městě budou 13. dubna a 5. října celkem 4 stanoviště: a. v Brance u mostu hod b. u mostu před Církví bratrskou hod c. za stadiónem hod d. křižovatka Dělnické a Slunečné hod 6. Vánoční stromky : Na Šálkovině a proti prodejně v Budovatelské ulici budou po Vánocích přistaveny kontejnery na vánoční stromky do 15. ledna. Již v loňském roce jsme se mohli pochlubit výborným umístěním (4. místo) našeho města v rámci výzkumu Město pro byznys a letos jsme se vyhoupli dokonce na stupně vítězů (2. místo). Tento výzkum na základě padesáti kritérií vyhodnocuje obce s rozšířenou působností z hlediska toho, jak je město vstřícné k podnikatelům, jaké mají podnikatelé pro svou činnost podmínky, aneb jak zní slogan tohoto výzkumu: Město, kde to podnikatelům šlape. V Jihočeském kraji se město Trhové Sviny umístilo na druhém místě, v hodnocení pětadvaceti kritérií souhrnně nazvaných přístup veřejné správy bylo dokonce hodnoceno jako nejlepší. Ne všechna kritéria ovšem může naše město ovlivnit. Toto stříbrné umístění je tedy o to cennější, že výborné hodnocení kritérií, která ovlivnit můžeme, vyvážila špatné výsledky v kategoriích, které město ovlivnit nemůže. Např. ve srovnání vzdálenosti města od dálnice a celkové dopravní dostupnosti jsme na tom téměř nejhůře ze všech obcí s rozšířenou působností (ORP) v našem kraji. Rozvoj této dopravní infrastruktury je však v kompetenci vlády a Jihočeského kraje. Některé výsledky hodnotí konkrétní město, jiné celý správní obvod ORP, což u nás znamená především Borovansko a Novohradsko. To se týká např. počtu firem zde působících, vývoje jejich počtu a podílu středních a velkých firem (firmy nad 50 zaměstnanců), kde jsme se umístili mezi posledními. Myslím, že tento výsledek je ale zcela pochopitelný vzhledem k tomu, že Trhové Sviny patří k těm nejmenším ORP a ani na území ORP nejsou žádná větší města. Nejednoznačně vyšly výsledky týkající se rozsahu úředních hodin. Z tohoto hodnocení jsme stejně jako ostatní malá ORP s malými úřady nevyšli dobře. Opačný je ale názor podnikatelů, podle kterých je rozsah úředních hodiny (dostupnost úředníků) nejlepší v celém kraji, stejně tak jako v kategoriích rychlost vyřizování agendy, odborná kompetence úředníků, vstřícnost a ochota úředníků. Další kategorie, v kterých jsme na tom nejlépe, jsou kategorie týkající se poplatků, ať již jde o poplatek za pobyt, poplatek ze vstupného, daň z nemovitosti, cenu za odvoz odpadu. Cena vodného a stočného je v Trhových Svinech třetí nejnižší. Pomyslnou zlatou jsme získali i v úspěšnosti získávání dotací v přepočtu na obyvatele. Cenu převzala místostarostka Mgr. V. Korčaková V. Korčaková

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2012 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Rok 2012 s KIC byl pestrý Blíží se konec roku a to mne svádí k bilancování všeho, co jsme s KIC podnikli v roce Jako nejoblíbenější se ukázaly každoměsíční pěší výlety s panem Milanem Koželuhem do Novohradských hor. Nejsem daleko od pravdy, když tvrdím, že pro mnohé z nás pan Koželuh některá místa doslova objevil a těm, která už notoricky známe, vtiskl svým barvitým vyprávěním (ať už o minulosti nebo současnosti) nový rozměr. Sportovního ducha osvědčili místní občané i na oficiálním ukončení cyklistické sezony v Jihočeském kraji, kdy absolvovali cca 35 km dlouhou trasu Po historických vodojemech na Trhovosvinensku. Této akce, na které se společně s KIC podílela Nadace Jihočeské cyklostezky,čevak, paní Dagmar Lošková, dobrovolníci z řad studentů a pan Bohumil Man, se zúčastnilo celkem 91 cykloturistů. Další, o čem se chci zmínit, jsou pravidelná cvičení, která probíhají v tanečním sále kulturního domu. Jak o pondělním pilates s Alenou Juráskovou, po kterém se většina z nás diví, jak je možné při cvičení ležet a přesto druhý den cítit každý sval v těle. Tak o úterním kurzu Krav maga s Lukášem Peštou, ze kterého odcházíme plni energie a s posíleným sebevědomím. Ale nejen sportem je živ člověk a tak musím zmínit i akce kulturní, jako například Košt burčáku nebo Košt Svatomartinského vína s posezením u cimbálové muziky, nebo výstavy obrazů či fotografií v prostorech KIC. V průběhu roku 2012 jsme se mohli kochat obrazy pana Kamila Kaciana, paní Marie Prázdné, paní Marie Ptáčníkové, pana Františka Stráského a pana Jakuba Štarka, fotografiemi paní Marcely Šubrtové, nebo právě probíhající výstavou Pět uměleckých směrů. Také se nám podařilo uspořádat historicky první výstavu hub v Trhových Svinech, na které jsme shromáždili 73 druhů hub. K úspěchu přispěl i fundovaný mykolog pan Rudof Mašek, který všechny druhy hub určil. Nesmím zapomenout na akce pro děti, a tak i v příštím roce zopakujeme Velikonoční putování se zajíčkem, Neckyádu, Šipkovanou a možná ještě něco přidáme. Ráda bych touto cestou poděkovala za příkladnou spolupráci místnímu Sboru dobrovolných hasičů, ZUŠ Trhové Sviny, studentům gymnázia, jejich rodičům, učitelům a všem ostatním, kteří ve svém volném čase a bez nároku na honorář pomohli zajistit bezproblémový průběh mnoha akcí. Na závěr chci popřát všem občanům klidný a harmonický rok 2013 a doufám, že se všichni budeme opět setkávat na akcích KIC i v příštím roce. Šárka Floderová Program KIC na leden 2013 pondělí 7., 14., 21., 28. ledna - cvičení Pilates s Alenou Juráskovou, taneční sál KD od 20 hod.. úterý 8., 15., 22., 29. ledna - Krav maga s Lukášem Peštou v tanečním sále KD od 19:45 hod. čtvrtek 31. ledna - cestovatelské promítání o Pákistánu, loutkový sál KD od 18 hod. POČÍTAČOVÝ KOUTEK Stanou se školní sešity minulostí? (pokračování) Český projekt ŠkolníSešit.cz má za sebou investici 4 miliony korun a umožňuje studentům používat digitální zařízení místo papíru. Začíná vyvolávat zájem i u světových škol. Školní sešit se od té doby výrazně rozrostl a kromě klasické verze pro webový prohlížeč nabízí také aplikace pro ipad, iphone a Android. Studenti si nyní mohou vytvářet vlastní digitální sešity podle témat, předmětů a lekcí, formátovat text, zveřejňovat vytvořené sešity na webu, sdílet je s ostatními spolužáky, vyhledávat v poznámkách, kreslit si náčrtky, vytvářet ze sešitů PDF soubory a zabudována je také podpora pro ukládání jiných souborů, například prezentací, zvukových nahrávek a dalších. V případě prohlížečů Chrome a Safari je k dispozici i offline verze. Produkt má v současné době více než 46 tisíc zaregistrovaných uživatelů, přičemž těch skutečně aktivních je kolem 25 procent. I když značná část registrací pochází z České republiky, tuzemští studenti zdaleka nejsou jediní, kdo Školní sešit využívá. Rož s jeho týmem totiž na adrese myschoolnotebook.com spustili plně lokalizovanou anglickou verzi a snaží se s ní prorazit také v zahraničí. Kromě Česka tak má největší počet studentů ve Spojených státech a značný nárůst je možné sledovat v zemích, jakými jsou Indie nebo třeba Filipíny. Mladý podnikatel se nicméně v současné době snaží razit úplně jiný obchodní model Školní sešit se snaží prodávat přímo školám, nikoliv studentům a jejich rodičům. Školy si tak zakoupí licenci a v rámci ní získají například vlastní subdoménu a logo, uživatelské rozhraní je převedeno do barev školy, k dispozici je rychlejší technická podpora a v ceně jsou také školení toho, jak službu využívat. Školní sešit dříve tuto možnost nenabízel, Rože s ní ovšem přímo oslovilo několik americký škol. A evidentně zavedení nového obchodního modelu funguje. Rozhodnutí o přechodu na tento obchodní model jsme udělali před 14 dny a za poslední týden jsme uzavřeli partnerství s pěti školami, říká Rož spokojeně. Mezi zákazníky je možné najít nejenom několik českých školních institucí, ale také univerzity v Palo Alto, Ontariu či Oklahomě. Plánujeme, že Školní sešit bude využívat nejprve našich 75 žáků 9. ročníku. Postupně budeme počet uživatelů rozšiřovat a svůj účet bude mít zřízeno všech 700 našich žáků, popisuje nasazení služby ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech Jindřich Monček. Její nejstarší žáci budou moci své digitální sešity začít využívat nejdříve v přírodovědných předmětech. Očekávám, že studenti přijmou novinku s nadšením. Rodiče budou zdrženlivější, ale budeme s nimi o výhodách a přínosech Školního sešitu diskutovat, říká dále jeden z prvních českých školních ředitelů, kteří službu zakoupili. S nasazením digitálního sešitu experimentuje také pražské Gymnázium Arabská. Aplikaci budeme tento školní rok testovat a poté se rozhodneme, zdali je možné její použití rozšířit i do jiných předmětů, říká Jaroslav Mašek, který na této škole vyučuje aplikační software a angličtinu. Právě kolem sta studentů a studentek aplikačního softwaru jsou prozatím jediní, kdo se Školním sešitem při výuce běžně přijdou do styku. Plně jim nahrazuje sešity papírové a během hodin si mohou kromě poznámek například vyfotit údaje z tabule či promítacího plátna a vložit si je ke svým poznámkám. Ve většině případů ale studenti službu využívají na klasických školních počítačích prostřednictvím prohlížeče Chrome. Ať už dopadne projekt jakkoliv, jedná se v každém případě o nový trh, který tu dosud nebyl. Pokud shrneme hlavní výhody projektu, bude k nim určitě patřit snadný přístup ke svým školním poznámkám. Ať už z počítače, notebooku nebo ze smartphonu. Dále je téměř vyloučené své mnohaleté poznámky z jednotlivých školních předmětů ztratit. Jsou totiž bezpečně uložené v cloudovém úložišti. Jaroslav Salcer

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více