ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33, st. 34 a 13 s příslušenstvím, LV číslo 222, katastrální území Zlámanka, obec Kroměříž, okres Kroměříž a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych soudní exekutor Hradecká Praha 3 Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro exekuční řízení č.j. 132 EX 24061/09-26 Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Zdeněk Vašíček Teplická Hranice telefon: Znalecký posudek obsahuje 29 stran textu včetně titulního listu a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Hranicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33, st. 34 a 13 s příslušenstvím, LV číslo 222, katastrální území Zlámanka, obec Kroměříž, okres Kroměříž a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům Adresa předmětu ocenění: Zlámanka Zlámanka Kraj: Zlínský Okres: Kroměříž Obec: Kroměříž Katastrální území: Zlámanka Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. i): 400,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti pana Martina Zavadila, tel., Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z KN ze dne , LV číslo 222, k.ú. Zlámanka - informace z nahlížení do katastru nemovitostí - informace a údaje sdělené objednatelem - informace a údaje sdělené účastníkem prohlídky - skutečnosti a výměry zjištěné na místě Vlastnické a evidenční údaje Zavadil Martin Zlámanka 15, Kroměříž 1/3 Zavadilová Daria Zlámanka 15, Kroměříž 2/3 Věcná břemena: K oceňovaným nemovitostem není podle výpisu z katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno. Předkupní práva: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy: Z poskytnutých dokumentů ani při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva třetích osob. Na nemovitostech vázne omezení vlastnického práva: - 2 -

3 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - Zavadil Martin Zahájení exekuce - Zavadil Martin Zástavní právo exekutorské Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 6. Dokumentace a skutečnost Od nemovitostí nebyla předložena dokumentace, proběhla prohlídka a zaměření na místě samém. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovitosti se nachází v zástavbě rodinných domů ve středu obce. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, stodoly a vedlejší stavby na mírně svažitých, částečně oplocených pozemcích. Příjezd je po zpevněné asfaltové komunikaci. Při prohlídce nebyly nemovitosti přístupné a proto se vycházelo z informací sdělených účastníkem prohlídky. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům Stodola p.č. st Příslušenství Chlévy Stodola u RD Ocenění venkovních úprav 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty - 3 -

4 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům Popis Přízemní, částečně podsklepený, samostatně stojící rodinný dům se nachází na pozemku p.č. st. 33. Je napojen na elektřinu, vodovod, plyn a kanalizaci. Objekt je užíván asi 150 let. Během užívání byl opravován. Na půdě bude zřízen byt. Dispoziční řešení: V prvním podzemním podlaží se nachází sklep, přístupný z garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází chodba, kuchyň, tři pokoje, garáž, koupelna a záchod. Objekt je mírně udržovaný a je podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. PP 2,50*2,00 = 5,00 1. NP 21,00*8,70+6,00-*8,50 = 188,70 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1. PP 5,00 m 2 2,00 m 1. NP 188,70 m 2 2,60 m Obestavěný prostor - 4 -

5 Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. PP (2,50*2,00)*(2,00) = 10,00 m 3 1. NP (21,00*8,70)*(4,50)+(6,00-*8,50)*(3,70) = 844,35 m 3 zastřešení (21,00*8,70)*(2,90*0,5)+(6,00-*8,50)*(2,50*0,5) = 272,42 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. PP PP 10,00 m 3 1. NP NP 844,35 m 3 zastřešení Z 272,42 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 126,77 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy kamenné, bez izolace P Zdivo nepálené, pálené cihly P Stropy s rovným podhledem S Střecha sedlová S Krytina pálená taška S Klempířské konstrukce pozinkované S Vnitřní omítky vápenné S Fasádní omítky vápenocementové, rozpracované S 100 zateplení zdi 9. Vnější obklady ne C Vnitřní obklady keramické - koupelna, záchod S Schody kamenné, dřevěné na půdu P Dveře dřevěné P Okna plastová, dřevěné S Podlahy obytných místností PVC, textilní P Podlahy ostatních místností dlažby, betonové, P Vytápění ústřední, plynový kotel S Elektroinstalace 220, 380 V S Bleskosvod ne C Rozvod vody teplé a studené S Zdroj teplé vody kombinovaný kotel plynový S Instalace plynu ano S Kanalizace ano S Vybavení kuchyně plynový sporák S Vnitřní vybavení vana, umývadlo S Záchod splachovací S Ostatní ne C 100 Výpočet koeficientu K 4-5 -

6 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy P 8, ,46 3,77 2. Zdivo P 21, ,46 9,75 3. Stropy S 7, ,00 7,90 4. Střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 3, ,00 3,40 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,90 7. Vnitřní omítky S 5, ,00 5,80 8. Fasádní omítky S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody P 1, ,46 0, Dveře P 3, ,46 1, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností P 2, ,46 1, Podlahy ostatních místností P 1, ,46 0, Vytápění S 5, ,00 5, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 3, ,00 3, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 4, ,00 4, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 75,62 Koeficient vybavení K 4 : 0,7562 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části P 8,20 100,00 1,00 8,20 8, ,71 7,3625 P 21,20 100,00 1,00 21,20 22, ,00 22,2000 S 7,90 100,00 1,00 7,90 8, ,00 8,2800 S 7,30 100,00 1,00 7,30 7, ,00 7,6400 S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,00 3,5600 S 0,90 100,00 1,00 0,90 0, ,91 0,8546 S 5,80 100,00 1,00 5,80 6, ,00 6,0700 S 2,80 60,00 1,00 1,68 1, ,00 1,7600 S 2,80 40,00 1,00 1,12 1, ,44 0,0519 S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,00 0,6025 P 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,00 1,0500 P 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,00 3,3500 S 5,20 60,00 1,00 3,12 3, ,08 0,1007 S 5,20 40,00 1,00 2,08 2, ,00 2,

7 P 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,00 2,3000 P 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,00 1,0500 S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,14 3,1141 S 4,30 100,00 1,00 4,30 4, ,00 4,5000 S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,14 1,9142 S 1,90 100,00 1,00 1,90 1, ,67 1,3267 S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,14 0,2971 S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,44 1,4443 S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,91 0,4727 S 4,10 100,00 1,00 4,10 4, ,44 1,9065 S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,44 0,1378 Opotřebení: 83,5256 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 6) [Kč/m 3 ]: = 2 290,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7562 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2200 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 760,48 Plná cena: 1 126,77 m 3 * 4 760,48 Kč/m 3 = ,05 Kč Opotřebení analytickou metodou: 83,5256 % ,83 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,22 Kč Stodola p.č. st. 34 Popis Přízemní, nepodsklepený zděný objekt stodoly se nachází za chlévem na pozemku p.č. st. 34. Objekt je užíván asi 150 let. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází sklad. Objekt není udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 3: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1. NP 7,00*14,870 = 104,09 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. Součin - 7 -

8 plocha výška 1. NP 104,09 m 2 2,90 m 301,86 Součet 104,09 m 2 301,86 Průměrná výška podlaží: PVP = 301,86 / 104,09 = 2,90 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 104,09 / 1 = 104,09 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1. NP (7,00*14,870)*(2,90) = 301,86 m 3 zastřešení (7,00*14,870)*(4,10*0,5) = 213,38 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 301,86 m 3 zastřešení Z 213,38 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 515,24 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné bez izolace P Svislé konstrukce cihelné S Stropy trámové S Krov, střecha sedlová S Krytiny střech pálená taška S Klempířské konstrukce pozinkované S Úprava vnitřních povrchů ne C Úprava vnějších povrchů ne C Vnitřní obklady keramické X Schody ne C Dveře ne C Vrata dřevěné P Okna ne C Povrchy podlah hliněné P Vytápění X Elektroinstalace 220 V P Bleskosvod ne C Vnitřní vodovod X Vnitřní kanalizace X Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody X Vybavení kuchyní X

9 23. Vnitřní hygienické vyb. X Výtahy X Ostatní ne C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací P 13, ,46 6,03 2. Svislé konstrukce S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 13, ,00 13,80 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,00 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů C 3, ,00 0,00 8. Úprava vnějších povrchů C 2, ,00 0,00 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 1, ,00 0, Dveře C 2, ,00 0, Vrata P 3, ,46 1, Okna C 3, ,00 0, Povrchy podlah P 3, ,46 1, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace P 6, ,46 2, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 66,40 Koeficient vybavení K 4 : 0,6640 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy vč. zemních prací P 13,10 100,00 0,46 6,03 9, ,71 7, Svislé konstrukce S 30,40 100,00 1,00 30,40 45, ,00 45, Stropy S 13,80 100,00 1,00 13,80 20, ,00 20, Krov, střecha S 7,00 100,00 1,00 7,00 10, ,00 10, Krytiny střech S 2,90 100,00 1,00 2,90 4, ,00 4, Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 1, ,91 0, Vrata P 3,00 100,00 0,46 1,38 2, ,00 0, Povrchy podlah P 3,00 100,00 0,46 1,38 2, ,00 2,0800

10 16. Elektroinstalace P 6,10 100,00 0,46 2,81 4, ,00 4,2300 Opotřebení: 96,5256 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ]: = 2 115,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9834 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0241 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,6640 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1650 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2000 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 603,80 Plná cena: 515,24 m 3 * 603,80 Kč/m 3 = ,91 Kč Opotřebení analytickou metodou: 96,5256 % ,99 Kč Stodola p.č. st zjištěná cena = ,92 Kč 1.2. Příslušenství Chlévy Popis Přízemní, nepodsklepený zděný chlév se nachází za rodinným domem na pozemku p.č. st. 33. Objekt je užíván asi 150 let. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází bývalé chlévy a sklad. Objekt není udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 7: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: umožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 6,00*11,70 = 70,20 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 70,20 m 2 2,30 m

11 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (6,00*11,70)*(3,70) = 259,74 m 3 zastřešení (6,00*11,70)*(2,50*0,5) = 87,75 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 259,74 m 3 zastřešení Z 87,75 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 347,49 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy kamenné bez izolace P Obvodové stěny cihelné S Stropy klenby S Krov sedlová S Krytina pálená taška S Klempířské práce pozinkované S Úprava povrchů omítky, poškozené P Schodiště ne C Dveře dřevěné P Okna zdvojené, dřevěná S Podlahy hliněné P Elektroinstalace 220 V P 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy P 6, ,46 2,85 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 19, ,00 19,30 4. Krov S 10, ,00 10,80 5. Krytina S 6, ,00 6,90 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,90 7. Úprava povrchů P 4, ,46 2,25 8. Schodiště C 3, ,00 0,00 9. Dveře P 3, ,46 1, Okna S 1, ,00 1, Podlahy P 6, ,46 3, Elektroinstalace P 4, ,46 2,25 Součet upravených objemových podílů 82,

12 Koeficient vybavení K 4 : 0,8221 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy P 6,20 100,00 0,46 2,85 3, ,71 2, Obvodové stěny S 30,40 100,00 1,00 30,40 36, ,75 34, Stropy S 19,30 100,00 1,00 19,30 23, ,75 22, Krov S 10,80 100,00 1,00 10,80 13, ,75 12, Krytina S 6,90 100,00 1,00 6,90 8, ,00 8, Klempířské práce S 1,90 100,00 1,00 1,90 2, ,91 2, Úprava povrchů P 4,90 100,00 0,46 2,25 2, ,00 2, Dveře P 3,10 100,00 0,46 1,43 1, ,00 1, Okna S 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,00 1, Podlahy P 6,80 100,00 0,46 3,13 3, ,00 3, Elektroinstalace P 4,90 100,00 0,46 2,25 2, ,00 2,7400 Opotřebení: 94,6963 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8221 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2000 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 451,67 Plná cena: 347,49 m 3 * 451,67 Kč/m 3 = ,81 Kč Opotřebení analytickou metodou: 94,6963 % ,61 Kč Chlévy - zjištěná cena = 8 324,20 Kč Stodola u RD Popis Přízemní, nepodsklepený zděný objekt stodoly se nachází za rodinným domem na pozemku p.č. st. 33. Objekt je užíván asi 150 let. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází sklady. Objekt není udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 7: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ A zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny

13 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: umožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 13,30*4,60-4,30*1,20 = 56,02 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 56,02 m 2 2,30 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (13,30*4,60-4,30*1,20)*(2,30) = 128,85 m 3 zastřešení (13,30*4,60-4,30*1,20)*(2,10*0,5) = 58,82 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 128,85 m 3 zastřešení Z 58,82 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 187,67 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy kamenné bez izolace P Obvodové stěny cihelné S Stropy trámové S Krov sedlová S Krytina pálená taška, břidlice S Klempířské práce pozinkované S Úprava povrchů omítky, poškozené P Schodiště ne C Dveře dřevěné P Okna ne C Podlahy hliněné P Elektroinstalace 220 V P 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Koef. Upravený

14 [%] obj. podíl 1. Základy P 6, ,46 2,85 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 19, ,00 19,30 4. Krov S 10, ,00 10,80 5. Krytina S 6, ,00 6,90 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,90 7. Úprava povrchů P 4, ,46 2,25 8. Schodiště C 3, ,00 0,00 9. Dveře P 3, ,46 1, Okna C 1, ,00 0, Podlahy P 6, ,46 3, Elektroinstalace P 4, ,46 2,25 Součet upravených objemových podílů 81,21 Koeficient vybavení K 4 : 0,8121 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy P 6,20 100,00 0,46 2,85 3, ,71 3, Obvodové stěny S 30,40 100,00 1,00 30,40 37, ,00 37, Stropy S 19,30 100,00 1,00 19,30 23, ,00 23, Krov S 10,80 100,00 1,00 10,80 13, ,00 13, Krytina S 6,90 100,00 1,00 6,90 8, ,00 8, Klempířské práce S 1,90 100,00 1,00 1,90 2, ,91 2, Úprava povrchů P 4,90 100,00 0,46 2,25 2, ,00 2, Dveře P 3,10 100,00 0,46 1,43 1, ,00 1, Podlahy P 6,80 100,00 0,46 3,13 3, ,00 3, Elektroinstalace P 4,90 100,00 0,46 2,25 2, ,00 2,7700 Opotřebení: 99,2857 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8121 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2000 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 446,18 Plná cena: 187,67 m 3 * 446,18 Kč/m 3 = ,60 Kč Opotřebení analytickou metodou: 99,2857 % ,48 Kč Stodola u RD - zjištěná cena = 598,12 Kč Popis Ocenění venkovních úprav

15 Venkovní úpravy tvoří přípojky sítí, oplocení, vrata, vrátka a zpevněné plochy. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle 10 procentem z ceny stavby. Stanovené procento z ceny staveb: 3,00 % Ceny staveb pro ocenění venkovních úprav Název stavby Rodinný dům Chlévy Stodola u RD Stodola p.č. st. 34 Celkem: Cena stavby ,22 Kč 8 324,20 Kč 598,12 Kč ,92 Kč ,46 Kč Ocenění Cena staveb celkem: ,46 3,00 % z ceny staveb * 0,0300 Ocenění venkovních úprav - zjištěná cena = ,37 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky Popis Pozemky jsou mírně svažité, příjezd je po zpevněné komunikaci. Ocenění Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Úprava ceny - příloha č položka č. 1: Možnost napojení na plynovod: +10 % Úprava cen: +10 % Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Základní cena pozemku odpovídá vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce, výhodnosti a komerční využitelnosti stavby na něm zřízené, a dosahuje výši sjednaných cen srovnatelných pozemků. Srážky a přirážky dle tabulky č. 1 byly použity. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,2200 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koef. K ] i K p [%] [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 400,- 1,00 2,1460 1, , ,97 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 400,- 0,40 2,1460 1, ,00 460,

16 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a st , , ,23 nádvoří 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a st , , ,80 nádvoří 28 odstavec 5 zahrada ,00 460, ,49 Stavební pozemky - celkem ,52 Pozemky - zjištěná cena = ,52 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty Popis Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: Kč ,52 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů Kč ,84 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = ,63 Trvalé porosty - zjištěná cena ,63 Kč

17 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům ,- Kč Stodola p.č. st ,90 Kč 1.2. Příslušenství Chlévy ,80 Kč Stodola u RD ,60 Kč Ocenění venkovních úprav ,40 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,70 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,50 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,50 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty ,60 Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem ,60 Kč Celkem ,80 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,80 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům ,20 Kč Stodola p.č. st ,90 Kč 1.2. Příslušenství Chlévy 8 324,20 Kč Stodola u RD 598,10 Kč Ocenění venkovních úprav ,40 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,80 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,50 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,50 Kč

18 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty ,60 Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem ,60 Kč Celkem ,90 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,90 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Dvamilionytřistaosmdesátčtyřitisícdvěstětřicet Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Podle ust. 2 zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku se majetek oceňuje obvyklou cenou. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ke stanovení obvyklé ceny se používají tyto metody: 1. Nákladová - stanovení výše nákladů na pořízení nemovitostí v současných cenách a cena nemovitostí po odpočtu opotřebení s přihlédnutím ke skutečnému stavu nemovitostí 2. Porovnávací - porovnání oceňované nemovitosti s prodávanými nebo prodanými nemovitostmi 3. Výnosová - se používá u nemovitostí s možným příjmem z pronájmu těchto nemovitostí Pro stanovení obvyklé ceny je možno použít kombinaci metod: nákladové, porovnávací a výnosové. Metoda nákladová - uvedena na předcházejících stránkách ocenění Atraktivnost daného místa, lokality s přihlédnutím ke kupní síle obyvatelstva, zaměstnanosti v daném regionu, konkrétní umístění, především velikost a rozsah vztažené k okolí, přístupnost apod. je vyjádřena cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu, přičemž již z ceny dle cenového předpisu zohledňuje prodejnost oproti nákladovým cenám koeficient prodejnosti a dle provedené

19 analýzy v daném konkrétním místě, současného stavu na trhu s nemovitostmi, je možno konstatovat, že cena obecná by u předmětných nemovitostí byla upravena koeficientem vlivu. Metoda porovnávací Pro zjištění ceny byla použita metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění s obdobnými předměty a cenami sjednanými při jejich prodeji. Na základě realizovaných prodejů v dané lokalitě, dále v souvislosti s porovnáním s údaji z internetu, s konzultací s realitními kancelářemi v regionu, odborným posouzením, je možno stanovit obvyklou cenu. Hodnotícími kritérii jsou především velikost obce, správní členění, analýza poptávky po koupi obdobných nemovitostí, struktura zaměstnanosti, životní prostředí, ekologické zátěž, poloha objektu vzhledem k využitelnosti a situování ve vztahu k umístění od centra, dopravní podmínky, konfigurace terénu, převládající zástavba, parkovací možnosti v okolí, struktura obyvatelstva, vztahy vyplývající z územního plánu, inženýrské sítě, typ stavby, počet podlaží, součásti a příslušenství nemovitosti, možnosti dalšího rozšíření, technická hodnota stavby, údržba stavby, vztahy k pozemku, výměra pozemků a odborný pohled znalce. Srovnání je provedeno na základě vlastního průzkumu situace na trhu s nemovitostmi, konzultacemi s realitními kancelářemi, nahlížením na servery Prodej, dům rodinný, m2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Adresa: Zlámanka Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Před rekonstrukcí Poloha domu: Řadový Vlastnictví: Jiné Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: 180 m2 Plocha užitná: m2 Plocha podlahová: 180 m2 Plocha pozemku: m2-19 -

20 Parkovací stání: 2x Rok rekonstrukce: 1938 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Lokální plynové, Lokální tuhá paliva Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Kabelová televize Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak Zařízeno: Částečně Popis: Nabízíme exkluzivně k prodeji RD v obci Zlámanka u Kroměříže. Jedná se o menší hospodářské stavení, ke kterému patří oplocená zahrada o ploše m2. Součástí prodeje je i vybavení domu, včetně zahrádkářské techniky, jako je malotraktor TERA, dva vozíky, motorová sekačka na trávu a drobné nářadí. Dům určen k rekonstrukci. Vhodná investice. S financováním Vám rádi pomůžeme. 2. Prodej, dům rodinný, m2 Celková cena: Kč za nemovitost Poznámka k ceně: Cena včetně provize a právního servisu Adresa: Lhotka Datum aktualizace: ID zakázky: 829 Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Řadový Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: m2 Plocha užitná: m2 Plocha podlahová: m2 Plocha pozemku: m2 Sklep: Ano

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více