ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu obec : Staré Město_ okres : Bruntál a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Zjištění ceny pro exekuční řízení č.j. 132 EX 38206/09-25/Fe Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: Zdeněk Vašíček Teplická Hranice tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 20 stran textu a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Hranicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu obec : Staré Město_ okres : Bruntál a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Staré Město Staré Město Kraj: Moravskoslezský Okres: Bruntál Obec: Staré Město Katastrální území: Staré Město u Bruntálu Počet obyvatel: 826 Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. j) : ZC = Cp * 2,0 = 70,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pana Ladislava Úlehly, tel Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN ze dne , LV 94, k.ú. Staré Město u Bruntálu - informace z nahlížení do katastru nemovitostí - informace z vebu obce - informace a údaje sdělené objednatelem - informace a údaje sdělené spoluvlastníkem nemovitostí - skutečnosti a výměry zjištěné na místě Vlastnické a evidenční údaje Úlehla Ladislav Staré Město 54, Staré Město, /2 Úlehla Tomáš Staré Město 54, Staré Město, /2

3 - 3 - Věcná břemena: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná věcná břemena. Předkupní práva: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy: Z poskytnutých dokumentů ani při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva třetích osob. Na nemovitostech vázne omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 6. Dokumentace a skutečnost Od nemovitostí nebyla předložena dokumentace, proběhla prohlídka a zaměření na místě samém. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovitosti se nachází v zástavbě rodinných domů v jihovýchodní části obce u místní komunikace. Jedná se o rodinný dům, chlévy a garáž na rovinatém pozemku. Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Příjezd je po zpevněné komunikaci. 8. Obsah posudku a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům a 2 ) Chlév a 3 ) Garáž b) Studny b 1 ) Studna c) Venkovní úpravy c 1 ) Venkovní úpravy d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty e) Pozemky e 1 ) Pozemky

4 - 4 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Přízemní, nepodsklepený, samostatně stojící rodinný dům bez obytného podkroví se nachází na pozemku p.č. st Je napojen na el. energii, vodovod a žumpu. Objekt byl postaven kolem roku Během užívání byla opravena koupelna, záchod, kuchyně a bylo zřízeno ústřední vytápění. Dispoziční řešení: V prvním podzemním podlaží se nachází sklep a kotelna, která je zaplavena z větší části vodou. V prvním nadzemním podlaží se nachází veranda, chodba, kuchyň, tři obytné místnosti, koupelna, záchod a sklad. Objekt není udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP : 2,50*11,00+8,00*6,00 = 75,50 m 2 1.NP : 10,40*2,00+1,40*2,40 = 24,16 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP : 75,50 m 2 2,30 m 1.NP : 24,16 m 2 3,50 m Obestavěný prostor: 1.PP : (2,50*11,00+8,00*6,00)*(2,30) = 173,65 m 3 1.NP : (10,40*2,00)*(4,20)+(1,40*2,40)*(4,00) = 100,80 m 3 zastřešení: (10,40*2,00)*(4,60*0,5)+(1,40*2,40)*(0,20*0,5= 48,18 m 3 ) Obestavěný prostor celkem: = 322,63 m 3

5 - 5 - Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: kamenné bez izolace P 100,00 2. Zdivo: smíšené, cihelné, mírná zemní vlhkost P 100,00 3. Stropy: rovné, klenby S 100,00 4. Střecha: sedlová S 100,00 5. Krytina: břidlice, eternitové šablony, zatéká P 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkované, dožité P 100,00 7. Vnitřní omítky: vápenné S 100,00 8. Fasádní omítky: břízolit S 100,00 9. Vnější obklady: ne C 100, Vnitřní obklady: keramické - koupelna, záchod S 100, Schody: kamenné S 100, Dveře: plné, prosklené, původní P 100, Okna: dvojité, dřevěné S 100, Podlahy obytných místností: betonové, prkna P 100, Podlahy ostatních místností: dlažby, kamenné P 100, Vytápění: ústřední na tuhá paliva S 100, Elektroinstalace: 220 V P 100, Bleskosvod: ne C 100, Rozvod vody: teplé, studené S 100, Zdroj teplé vody: el. bojler S 100, Instalace plynu: ne C 100, Kanalizace: ano S 100, Vybavení kuchyně: el. sporák S 100, Vnitřní vybavení: vana, umývadlo S 100, Záchod: splachovací S 100, Ostatní: ne C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: P 21,20 100,00 0,46 9,75 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: P 3,40 100,00 0,46 1,56 6. Klempířské konstrukce: P 0,90 100,00 0,46 0,41 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: S 1,00 100,00 1,00 1, Dveře: P 3,20 100,00 0,46 1, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: P 2,20 100,00 0,46 1, Podlahy ostatních místností: P 1,00 100,00 0,46 0, Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: P 4,30 100,00 0,46 1, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3,20 Část

6 Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 71,01 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7101 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 5, ,00 2, Zdivo: P 21,20 100,0 0,46 9,75 13, ,00 7, Stropy: S 7,90 100,0 1,00 7,90 11, ,00 6, Střecha: S 7,30 100,0 1,00 7,30 10, ,33 7, Krytina: P 3,40 50,0 0,46 0,78 1, ,00 1,1000 P 3,40 50,0 0,46 0,78 1, ,50 0, Klempířské konstrukce: P 0,90 100,0 0,46 0,41 0, ,50 0, Vnitřní omítky: S 5,80 100,0 1,00 5,80 8, ,00 8, Fasádní omítky: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,33 3, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 3, ,00 1, Schody: S 1,00 100,0 1,00 1,00 1, ,00 0, Dveře: P 3,20 100,0 0,46 1,47 2, ,00 2, Okna: S 5,20 100,0 1,00 5,20 7, ,50 4, Podlahy obytných P 2,20 100,0 0,46 1,01 1, ,00 1,4200 místností: 15. Podlahy ostatních P 1,00 100,0 0,46 0,46 0, ,50 0,4063 místností: 16. Vytápění: S 5,20 100,0 1,00 5,20 7, ,00 4, Elektroinstalace: P 4,30 100,0 0,46 1,98 2, ,00 1, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,0 1,00 3,20 4, ,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,0 1,00 1,90 2, ,00 2, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 4, ,00 4, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,0 1,00 0,50 0, ,67 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,0 1,00 4,10 5, ,00 2, Záchod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 71,01Opotřebení: 66,8410 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7101 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7420 Základní cena upravená = 2 224,53 Kč/m 3

7 - 7 - Plná cena: 322,63 m 3 * 2 224,53 Kč/m 3 = ,11 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 66,8410 % Úprava ceny za opotřebení ,93 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,18 Kč a 2 ) Chlév - 3 Přízemní, nepodsklepený, objekt chléva se nachází vedle rodinného domu na pozemku p.č. st Je napojen na el. energii. Objekt byl postaven kolem roku Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází bývalé chlévy a dílna. Objekt není vůbec udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP : 16,30*10,10 = 164,63 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.NP : 164,63 m 2 3,30 m 543,28 m 3 Součet 164,63 m 2 543,28 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 543,28 / 164,63 = 3,30 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 164,63 / 1 = 164,63 m 2 Obestavěný prostor: 1.NP : (16,30*10,10)*(3,30) = 543,28 m 3 zastřešení: (16,30*10,10)*(4,50*0,5) = 370,42 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 913,70 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy včetně zemních prací: kamenné bez izolace P 100,00 2. Svislé konstrukce: smíšené, cihelné, mírná zemní vlhkost P 100,00 3. Stropy: klenby S 100,00 4. Krov, střecha: sedlová, poškozená P 90,00 Část

8 - 8 - ne C 10,00 5. Krytiny střech: břidlice, zatéká P 90,00 ne C 10,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkované, dožité P 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: vápenné S 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: vápenocementové, poškozené P 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: X 100, Schody: ne S 100, Dveře: plné, prosklené, původní P 100, Vrata: kovová S 100, Okna: dvojité, dřevěné S 100, Povrchy podlah: kamenné, cihelné P 100, Vytápění: X 100, Elektroinstalace: 220 V P 100, Bleskosvod: ne C 100, Vnitřní vodovod: X 100, Vnitřní kanalizace: X 100, Vnitřní plynovod: X 100, Ohřev vody: X 100, Vybavení kuchyní: X 100, Vnitřní hygienické vybavení: X 100, Výtahy: X 100, Ostatní: ne C 100, Instalační prefabrikovaná jádra: X 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: P 13,10 100,00 0,46 6,03 2. Svislé konstrukce: P 30,40 100,00 0,46 13,98 3. Stropy: S 13,80 100,00 1,00 13,80 4. Krov, střecha: P 7,00 90,00 0,46 2,90 C 7,00 10,00 0,00 0,00 5. Krytiny střech: P 2,90 90,00 0,46 1,20 C 2,90 10,00 0,00 0,00 6. Klempířské konstrukce: P 0,70 100,00 0,46 0,32 7. Úprava vnitřních povrchů: S 3,90 100,00 1,00 3,90 8. Úprava vnějších povrchů: P 2,70 100,00 0,46 1, Schody: S 1,80 100,00 1,00 1, Dveře: P 2,40 100,00 0,46 1, Vrata: S 3,00 100,00 1,00 3, Okna: S 3,40 100,00 1,00 3, Povrchy podlah: P 3,00 100,00 0,46 1, Elektroinstalace: P 6,10 100,00 0,46 2, Bleskosvod: C 0,40 100,00 0,00 0, Ostatní: C 5,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 56,86 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5686 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku

9 Základy: P 13,10 100,0 0,46 6,03 10, ,86 6, Svislé konstrukce: P 30,40 100,0 0,46 13,98 24, ,57 19, Stropy: S 13,80 100,0 1,00 13,80 24, ,57 19, Krov, střecha: P 7,00 90,0 0,46 2,90 5, ,00 5,1000 C 7,00 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krytiny střech: P 2,90 45,0 0,46 0,60 1, ,00 1,0600 P 2,90 45,0 0,46 0,60 1, ,00 1,0600 C 2,90 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Klempířské konstrukce: P 0,70 100,0 0,46 0,32 0, ,55 0, Úprava vnitřních povrchů: S 3,90 100,0 1,00 3,90 6, ,00 6, Úprava vnějších povrchů: P 2,70 100,0 0,46 1,24 2, ,00 2, Vnitřní obklady keramické: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schody: S 1,80 100,0 1,00 1,80 3, ,57 2, Dveře: P 2,40 100,0 0,46 1,10 1, ,00 1, Vrata: S 3,00 100,0 1,00 3,00 5, ,00 0, Okna: S 3,40 100,0 1,00 3,40 5, ,92 4, Povrchy podlah: P 3,00 100,0 0,46 1,38 2, ,00 2, Vytápění: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektroinstalace: P 6,10 100,0 0,46 2,81 4, ,08 4, Bleskosvod: C 0,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vodovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní kanalizace: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní plynovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohřev vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavení kuchyní: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní hyg. vybavení: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výtahy: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: C 5,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 56,86Opotřebení: 77,0660 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 115,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9601 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,9364 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,5686 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2020 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2770 Základní cena upravená = 526,35 Kč/m 3 Plná cena: 913,70 m 3 * 526,35 Kč/m 3 = ,- Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 77,0660 % Úprava ceny za opotřebení ,43 Kč Chlév - zjištěná cena = ,57 Kč

10 a 3 ) Garáž - 8 Přízemní, nepodsklepená garáž se nachází vedle chléva na pozemku p.č. st Objekt byl postaven asi před 50 lety. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž. Objekt není vůbec udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP : 5,45*3,70 = 20,17 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP : 20,17 m 2 2,10 m Obestavěný prostor: 1.NP : (5,45*3,70)*(2,10) = 42,35 m 3 zastřešení: (5,45*3,70)*(0,10*0,5) = 1,01 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 43,36 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové s izolací S 100,00 2. Obvodové stěny cihelné S 100,00 3. Stropy ne C 100,00 4. Krov X 100,00 4. Krov X 100,00 5. Krytina plechová, poškozená P 100,00 6. Klempířské konstrukce ne C 100,00 7. Úprava povrchů vápenné S 100,00 8. Dveře kovové S 100,00 9. Okna luxfery S 100, Vrata kovová S 100, Podlahy betonové S 100, Elektroinstalace ne C 100,00 Část

11 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 6,20 100,00 1,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30,10 100,00 1,00 30,10 3. Stropy C 26,20 100,00 0,00 0,00 5. Krytina P 5,70 100,00 0,46 2,62 6. Klempířské konstrukce C 2,90 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4,80 100,00 1,00 4,80 8. Dveře S 2,70 100,00 1,00 2,70 9. Okna S 1,40 100,00 1,00 1, Vrata S 6,80 100,00 1,00 6, Podlahy S 7,20 100,00 1,00 7, Elektroinstalace C 6,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 61,82 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,6182 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy S 6,20 100,0 1,00 6,20 10, ,00 2, Obvodové stěny S 30,10 100,0 1,00 30,10 48, ,00 12, Stropy C 26,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov X 0,00 90,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 X 0,00 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krytina P 5,70 50,0 0,46 1,31 2, ,50 1,3250 P 5,70 50,0 0,46 1,31 2, ,50 1, Klempířské konstrukce C 2,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úprava povrchů S 4,80 100,0 1,00 4,80 7, ,50 4, Dveře S 2,70 100,0 1,00 2,70 4, ,50 2, Okna S 1,40 100,0 1,00 1,40 2, ,50 1, Vrata S 6,80 100,0 1,00 6,80 11, ,00 11, Podlahy S 7,20 100,0 1,00 7,20 11, ,50 7, Elektroinstalace C 6,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 61,82Opotřebení: 44,6051 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): = 1 375,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6182 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2770 Základní cena upravená: = 422,89 Kč/m 3 Plná cena: 43,36 m 3 * 422,89 Kč/m 3 = ,51 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 44,6051 % Úprava ceny za opotřebení ,02 Kč Garáž - zjištěná cena = ,49 Kč

12 b) Studny b 1 ) Studna - 9 Před rodinným domem se nachází studna. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 3,00 m Ruční čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 3,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč ruční čerpadlo: 1 ks * 1 210,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = 7 060,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2770 Plná cena = 3 859,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 110 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 130 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 110 / 130 = 84,615 % ,98 Kč Studna - zjištěná cena = 593,83 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Venkovní úpravy - 10 Venkovní úpravy tvoří přípojky sítí, zpevněné plochy, oplocení, venkovní schodiště, vrátka a vrata. Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům ,18 Kč Chlév ,57 Kč Garáž ,49 Kč Celkem: ,24 Kč

13 Ocenění: Cena staveb celkem: ,24 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,23 Kč d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Ovocné dřeviny a ostatní vinná réva oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,68 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 1309 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 25 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 1 134,50 Cena ovocných dřevin je ve výši 4,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,045 porostů: Cena ovocných dřevin a ostatní vinné révy: = 51,05 Trvalé porosty - zjištěná cena = 51,05 Kč e) Pozemky e 1 ) Pozemky Pozemky u domu jsou rovinaté. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st ,00 70, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2770 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,2020 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,68 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 70,- Kč/m 2.

14 Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada ,00 70, ,- Součet 5 390,- Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % + 539,- Mezisoučet 5 929,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,2770 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,2020 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 1 446,57 Cena pozemku nesmí být nižší než 20,- Kč za m 2. Cena pozemku: 77,00 m 2 * 20,- Kč/m 2 = 1 540,- Kč Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 1 540,- Pozemky - zjištěná cena = ,68 Kč

15 C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům = ,11 Kč a 2 ) Chlév = ,- Kč a 3 ) Garáž = ,51 Kč b) Studna = 3 859,81 Kč c) Venkovní úpravy = ,69 Kč d) Trvalé porosty = 51,05 Kč e) Pozemky = ,68 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle 46 činí ,85 Kč ,- Kč Výsledné ceny: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům = ,18 Kč a 2 ) Chlév = ,57 Kč a 3 ) Garáž = ,49 Kč b) Studna = 593,83 Kč c) Venkovní úpravy = ,23 Kč d) Trvalé porosty = 51,05 Kč e) Pozemky = ,68 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,03 Kč ,- Kč slovy: Čtyřistatřicetjednatisíctřicet Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Podle ust. 2 zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku se majetek oceňuje obvyklou cenou. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

16 Ke stanovení obvyklé ceny se používají tyto metody: 1. Nákladová - stanovení výše nákladů na pořízení nemovitostí v současných cenách a cena nemovitostí po odpočtu opotřebení s přihlédnutím ke skutečnému stavu nemovitostí 2. Porovnávací - porovnání oceňované nemovitosti s prodávanými nebo prodanými nemovitostmi 3. Výnosová - se používá u nemovitostí s možným příjmem z pronájmu těchto nemovitostí Pro stanovení obvyklé ceny je možno použít kombinaci metod: nákladové, porovnávací a výnosové. Metoda nákladová - uvedena na předcházejících stránkách ocenění Atraktivnost daného místa, lokality s přihlédnutím ke kupní síle obyvatelstva, zaměstnanosti v daném regionu, konkrétní umístění, především velikost a rozsah vztažené k okolí, přístupnost apod. je vyjádřena cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu, přičemž již z ceny dle cenového předpisu zohledňuje prodejnost oproti nákladovým cenám koeficient prodejnosti a dle provedené analýzy v daném konkrétním místě, současného stavu na trhu s nemovitostmi, je možno konstatovat, že cena obecná by u předmětných nemovitostí byla upravena koeficientem vlivu. Metoda porovnávací Pro zjištění ceny byla použita metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění s obdobnými předměty a cenami sjednanými při jejich prodeji. Na základě realizovaných prodejů v dané lokalitě, dále v souvislosti s porovnáním s údaji z internetu, s konzultací s realitními kancelářemi v regionu, odborným posouzením, je možno stanovit obvyklou cenu. Hodnotícími kritérii jsou především velikost obce, správní členění, analýza poptávky po koupi obdobných nemovitostí, struktura zaměstnanosti, životní prostředí, ekologické zátěž, poloha objektu vzhledem k využitelnosti a situování ve vztahu k umístění od centra, dopravní podmínky, konfigurace terénu, převládající zástavba, parkovací možnosti v okolí, struktura obyvatelstva, vztahy vyplývající z územního plánu, inženýrské sítě, typ stavby, počet podlaží, součásti a příslušenství nemovitosti, možnosti dalšího rozšíření, technická hodnota stavby, údržba stavby, vztahy k pozemku, výměra pozemků a odborný pohled znalce. Srovnání je provedeno na základě vlastního průzkumu situace na trhu s nemovitostmi, konzultacemi s realitními kancelářemi, nahlížením na servery Prodej, dům rodinný, 210 m2 Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Andělská Hora Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová

17 Stav objektu: Před rekonstrukcí Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 250 m 2 Plocha užitná: 210 m 2 Plocha podlahová: 210 m 2 Plocha pozemku: 589 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 400V Doprava: Autobus Popis: Dům určen k celkové rekonstrukci v centru obce Andělská Hora. V domě jsou 3 bytové jednotky a prostorná půda. Na pozemku jsou také garáže a dílna. 2. Prodej, dům rodinný, 182 m2 Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: ,- až ,- Cenové nabídky přijímáme ve výše uvedeném roz Adresa: Lidická, Bruntál Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: A Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: 182 m 2 Plocha užitná: 182 m 2 Plocha podlahová: 182 m 2 Plocha pozemku: 171 m 2 Plocha zahrady: 171 m 2 Popis: Dovolujeme si Vám nabídnout samostatně stojící starší rodinný dům v centru Bruntálu. Dům, který Vám v tomto hezkém kraji nabízíme má zastavěnou plochu 182 m2 a je dispozičně řešen jako 4+1. Nemovitost je v původním stavu, má jedno patro, půdu a je ko... Celý popis Dovolujeme si Vám nabídnout samostatně stojící starší rodinný dům v centru Bruntálu. Dům, který Vám v tomto hezkém kraji nabízíme má zastavěnou plochu 182 m2 a je dispozičně řešen jako 4+1. Nemovitost je v původním stavu, má jedno patro, půdu a je kompletně podsklepená. Rodinný dům má dřevěná okna a sedlovou střechu krytou ethernitem. Dům je velice pěkně dispozičně řešen a je v původním udržovaném stavu, je proto vhodný k úpravám podle vlastních představ a požadavků. Koupena domu je vybavena rohovou vanou. Podlahové krytiny jsou v domě tvořeny dřevotřískou se zvláštní úpravou. Do domu je zavedena elektřina 220/380V, kanalizace, vodovodní a plynová přípojka. Vytápění je zajištěno plynovým topením. K domu náleží ještě menší zahrada o výměře 171 m2, kde je možné trávit veškeré volné chvíle formou relaxace a celkového odpočinku. Zahrada leží ve svahu. Na pozemku najdeme kůlnu. Součástí domu je také garáž. Celý pozemek je

18 kompletně oplocen. V okolí domu je dostatek parkovacích míst a udržované přístupové a příjezdové cesty. V Bruntále najdeme kompletní občanskou vybavenost. Dopravní spojení je zajištěno pravidelnou linkou autobusu a vlakem. Do centra města je to cca 10 minut chůze. Dům se nachází v krásném a klidném prostřední na okraji města. Poblíž domu teče potok a nedaleko se nachází les. 3. Prodej, dům rodinný, 100 m2 Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: včetně provize, právních služeb a advokátní úschovy peněz Adresa: Světlá Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: fmdm637:: Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: 150 m 2 Plocha užitná: 100 m 2 Plocha podlahová: 100 m 2 Plocha pozemku: m 2 Popis: Nabízíme exkluzivně k prodeji rodinný dům s pozemky v obci Světlá Hora, okr. Bruntál. Zastavěná plocha 150 m2, pozemky celkem m2. Dům je vystavěn z cihel a stavebního kamene, v roce 2000 prošel částečnou rekonstrukcí, je přistavěna garáž s díln... Celý popis Nabízíme exkluzivně k prodeji rodinný dům s pozemky v obci Světlá Hora, okr. Bruntál. Zastavěná plocha 150 m2, pozemky celkem m2. Dům je vystavěn z cihel a stavebního kamene, v roce 2000 prošel částečnou rekonstrukcí, je přistavěna garáž s dílnou. Dům je vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci. Pěkný výhled na Praděd. Dispozice domu je 3+1 s možností rozšíření jak na půdu, tak do dvorního traktu. K domu náleží dvůr, zahrada, dílna, garáž. V koupelně je vana a umyvadlo. Tvar střechy sedlový s eternitovými taškami. Je napojen na elektřinu 220/380 V, veřejný vodovod, kanalizace, plyn se nachází před domem. Vytápění centrální kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Základy jsou kamenné s izolací. Okna plastová, podlahy betonové. Dobrá občanská vybavenost, obchod, lékař, škola, školka, restaurace, pošta, autobus. Možnost zajištění výhodné hypotéky. Možnost zajištění stěhování. Vyhodnocení porovnávací metody: Na základě výše uvedených porovnání a zhodnocení užitné hodnoty nemovitostí a na základě zvážení všech okolností, zohlednění současné situace, velikosti obce, dosažitelnosti regionálního centra, míry nezaměstnanosti, zájmu investorů o tuto oblast a v současném stavu na trhu s nemovitostmi navrhuji cenu nemovitostí cca ,- Kč. Metoda výnosová - nebyla použita Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi: Ocenění nemovitostí se provede ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Podle stejného ustanovení zákona o oceňování majetku se stanoví samostatně i cena práv spojených s nemovitostí a závady váznoucí na nemovitosti.

19 Práva: Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 2. Závady: Závady nebyly zjištěny. Stanovení obvyklé ceny nemovitostí: S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu stavebně technickému stavu a způsobu využití, jakož i ke všem faktorům ovlivňujících obvyklou cenu, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná. Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, odhaduji obvyklou cenu nemovitostí slovy: Čtyřistapadesáttisíc Kč ,- Kč Podíl ve výši id. 1/2 na nemovitostech je ,- Kč slovy: Dvěstědvacetpěttisíc Kč Uvedená cena je cena včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty. Tato hodnota je navržena na úrovni doby hodnocení a ocenění a to k datu ocenění uvedeného na titulní straně, na základě předložených dokladů a cenové úrovně na trhu s nemovitostmi k uvedenému datu ocenění. Nutno brát v úvahu, že daná nemovitost má tuto hodnotu v daném místě, v daném čase a za současného stavu. V Hranicích, Zdeněk Vašíček Teplická Hranice tel.:

20 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2925/98 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 217/11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 217/11.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. st. 86, na kterém stojí stavba rodinného domu č.p. 75 s příslušenstvím, LV číslo 133, katastrální území Štítina, obec Štítina, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 05/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 05/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 05/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/5 na nemovitostech - pozemek p.č. 133/15 - orná půda a dalších, zapsaných na LV číslo 1193, katastrální území : Darkov obec : Karviná okres : Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 54/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 54/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 54/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 8/6 v domě č.p. 8 a pozemku p. č. st. 12 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 148, katastrální území Josefův Důl u Mladé Boleslavi,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 2470/2 v domě č.p. 2466, 2467, 2468, 2469 na pozemku p.č. 2780/32, 2780/33, 2780/34, 2780/35, 2780/36 s příslušenstvím, zapsaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/11 o obvyklé ceně nemovitostí - pozemku p.č. 1354/1 - orná půda a dalšího, zapsaných na LV číslo 2150 katastrální území : Velké Němčice obec : Velké Němčice_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/13. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitostí č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/13. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitostí č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 128/13 o obvyklé ceně nemovitostí - pozemků p.č. 185/5, 207, 227/26, 227/82, 227/94, 227/95, 227/115, 257, 258, 259, 263/2, 294, 338, 585, 785, 911/9, 913/2, 913/7, 913/10, 915/23,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - pozemek p.č. 3588 a dalších, zapsaných na LV 26, katastrální území Chornice, obec Chornice, okres Svitavy a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 227/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 227/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 227/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 90 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Bechyně č.p. 86, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV číslo 878,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 4300-11/2008

Znalecký posudek č. 4300-11/2008 Znalecký posudek č. 4300-11/2008 o obvyklé ceny nemovitosti - bytového domu č.p. 61 na st.p.č. 93 a pozemku - st.p.č. 93, vše v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. 208, na kterém stojí stavba rodinného domu č.p. 163 s příslušenstvím, LV číslo 3, katastrální území Uhřičice, obec Uhřičice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více