1 CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ"

Transkript

1 1 CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ 1.1 ÚČEL Udržovat teplotu motoru na hodnotě nejvhodnější pro provoz (zejména některých jeho částí např. písty, válce, hlavy válců). Poznámka : Teplota motoru má rovněž vliv na jakost a životnost oleje. Chlazení musí zajišťovat: zlepšení plnění válců, vyšší tlaky. vyšší výkon při příznivé spotřebě paliva, rovnoměrnou teplotu motoru. Požadavky na chladicí systém : vysoký chladicí výkon, pokud možno nízká hmotnost, rovnoměrné ochlazování jednotlivých časti a tím zamezeni vzniku vnitřních pnutí. dobrý přestup tepla, co nejméně ovlivněný znečištěním nebo usazováním vodního kamene. Druhy chlazení : vzduchové o náporové, prouděním o s nuceným prouděním vzduchu. kapalinové o samooběžné (termosifonové), o s nuceným oběhem chladící kapaliny. 1.2 CHLAZENÍ VZDUCHOVÉ Použití hlavně u vozidlových motorů menších výkonů, pro motory nákladních automobilů, případně i menší motory stacionární. PRINCIP ČINNOSTI : Přebytečné teplo odváděno přímo do okolního vzduchu. Pro dosažení co nejlepší tepelné vodivosti, jsou válce a hlavy válců odlitky z legované lehké slitiny. Přestup tepla do okolí se zlepší použitím chladicích žeber zvětšují účinnou chladicí plochu. Začerněním žeber se vyzařování tepla ještě zlepší.

2 1.2.1 NÁPOROVÉ CHLAZENÍ VZDUCHEM Nejjednodušší způsob chlazení. Použití především u motocyklů nezakrytý motor ochlazován proudem vzduchu, vznikajícím při jízdě. Chlazení je nerovnoměrné, intenzita chlazení je do značné míry závislá na okolní teplotě a rychlosti pohybu vozidla. Náporové chlazení vzduchem CHLAZENÍ S NUCENÝM PROUDĚNÍM VZDUCHU Umožňuje dostatečné chlazení zakrytých motorů. Používá se u motorů zabudovaných do vozidel a skútrů. Pro vytvoření proudu vzduchu se používají axiální (menší, konstrukčně jednodušší) nebo radiální (rozměrnější, tišší chod, vyšší výkon) ventilátory. PRINCIP ČINNOSTI : Ventilátor nasává vzduch axiálně a vytlačuje jej radiálně lopatkovým kolem. Vzduch proudící ze skříně ventilátoru je pomocí kanálů a usměrňovacích plechů pokud možno rovnoměrně přiváděn k jednotlivým válcům. Ventilátor může být poháněn : o přímo od klikového hřídele, o převodem klínovým řemenem, o ozubeným soukolím, o hydraulicky.

3 Vzduchové chlazení s radiálním ventilátorem REGULACE CHLADICÍHO VÝKONU (teploty motoru) Škrcením průtoku vzduchu Změnou otáček ventilátoru VLASTNOSTI VZDUCHOVÉHO CHLAZENÍ VÝHODY : jednodušší, cenově výhodnější konstrukce, nižší hmotnost, menší celkové rozměry, je v provozu spolehlivější, zvláště tam, kde se uplatňují extrémní povětrnostní vlivy (zima, tropické podnebí), jednodušší instalace, údržba i obsluha, rychlejší zahřátí motoru na provozní teplotu. NEVÝHODY : větší kolísání provozní teploty, vyžaduje větší vůli pístů ve válcích náchylnější ke klepání, poměrně velký příkon pohonu ventilátoru (až 8% výkonu motoru), ventilátor zvyšuje i hlučnost motoru, větší hlučnost motoru nemá tlumící kapalinový plášť (lze omezit vhodným umístěním motoru a jeho oddělením zvukovou izolaci), nebezpečí deformací a opotřebení nerovnoměrným rozdělením teplot hlav a válců způsobuje hlučnější chod rozvodu (proměnné vůle), obtížnější regulace vlivem malé tepelné setrvačnosti celého motoru.

4 1.3 CHLAZENI KAPALINOVÉ Válce a hlavy válců jsou opatřeny dvojitými stěnami. Chladicí prostory mezi těmito stěnami jsou zaplněny kapalinou a uspořádány tak, aby by! umožněn oběh kapaliny chladicím systémem CHLAZENÍ S NUCENÝM OBĚHEM CHLADICÍ KAPALINY Oběh chladící kapaliny zabezpečen čerpadlem rozdíl mezi teplotou kapaliny vstupující do chladiče a teplotou kapaliny vystupující je pouze 5 C až 7 C záruka malého tepelného pnutí uvnitř motoru. Chlazení s nuceným oběhem chladicí kapaliny 1 termostat 2 ukazatel teploty motoru 3 termospínač a snímač teploty 4 tepelný výměník vytápění vozidla 5 čerpadlo chladící kapaliny 6 chladič 7 chladicí vzduch 8 elektromotor větráku 9 vyrovnávací nádržka REŽIM STUDENÉHO MOTORU Čerpadlo (5) dopravuje kapalinu do chladicích prostorů kolem válců a dále otvory v těsnění do hlavy válců. Z hlavy válců proudí kapalina přes termostat (1) (uzavírá vstup do chladiče) zpět na sací stranu čerpadla (5). V případě zapnutí vytápění vozidla určitá část chladicí kapaliny (podle polohy regulačního ventilu) proudí do čerpadla (5) přes tepelný výměník vytápěni vozidla (4) vzniká tzv. MALÝ CHLADICÍ OKRUH. REŽIM DOSAŽENÍ PROVOZNÍ TEPLOTY MOTORU Při dosažení požadované provozní teploty termostat (1) otevírá vstup do chladiče (6) kapalina proudí zpět do čerpadla (5) přes chladič (6) kapalina proudí tzv. VELKÝM CHLADICÍM OKRUHEM.

5 ČERPADLO CHLADICÍ KAPALINY Většinou se používá odstředivé (radiální) čerpadlo. Pohon čerpadla proveden pomocí : o klínového řemene od klikového hřídele motoru, o přímým pohonem od klikového hřídele, o zvláštním elektromotorem. PRINCIP ČINNOSTI : Lopatkové kolo čerpadla se otáčí v kapalinou naplněné skříni čerpadla. Lopatkové kolo nasává chladicí kapalinu pohyb kapaliny po lopatkách lopatkového kola na jeho obvod vznik pohybu kapaliny. Kapalina je nasávána z chladiče nebo ze skříně termostatu, axiálně do středu lopatkového kola čerpadla VĚTRÁK ÚČEL Zajistit dostatečné proudění vzduchu kolem chladiče i motorovým prostorem zejména v okamžiku nedostatečného přirozeného proudění např. při malé rychlosti jízdy nebo u stojícího vozidla. Možnost regulace množství proudícího vzduchu je závislá na způsobu pohonu větráku : o Přímý pohon větráku Větrák upevněn přímo na hřídeli čerpadla chladicí kapaliny a je společně s ní poháněn klínovým řemenem od klikového hřídele motoru neumožňuje žádnou regulaci. o Větráky s možností regulace pohonu Použití prakticky u všech vozidlových motorů chlazených kapalinou pohon větráku připojen při překročení určité hraniční teploty motoru odpojen při dostačujícím přirozeném prouděni vzduchu při jízdě pro odvedeni tepla z chladiče a motorového prostoru.

6 VĚTRÁK S ELEKTRICKÝM POHONEM (ELEKTRICKÝ VĚTRÁK) Větráky (1) jsou poháněny samostatnými elektromotory (2). Přívod proudu do elektromotorů (2) je spínán a rozpínán pomocí termospínačů v závislosti na teplotě chladicí kapaliny. Větráky s elektr. pohonem 1 větráky 2 hnací elektromotory 3 rám větráků 4 chladič 5 vstup chladicí kapaliny 6 výstup ochlazeného oleje pro samočinnou převodovku 7 výstup ochlazeného motorového oleje VĚTRÁK MECHANICKY POHÁNĚNÝ S VISKÓZNÍ SPOJKOU Spojka umístněna mezi pohonem větráku a vlastním větrákem. Větrák s viskózní spojkou 1 hnací hřídel 2 náboj větráku 3 těleso spojky 4 hnací lamela 5 vnitřní lamela 6 plochý pružný ventil 7 ovládací kolík 8 víko spojky 9 bimetal

7 Výhody použití regulovatelných větráků : snížení spotřeby paliva, zvýšení užitečného výkonu, snížení hluku, rychlejší dosažení provozní teploty, rovnoměrná provozní teplota, v případě použití větráku poháněného elektromotorem možnost vhodného umístění chladiče s větrákem nezávisle na poloze a umístění motoru CHLADIČ ÚČEL : Předat teplo, odváděné chladicí kapalinou z motoru, do okolní atmosféry. KLASICKÉ PROVEDENÍ CHLADIČE Základní části chladiče tvoří horní (2) a dolní komora (11). Horní komora (2) je opatřena vstupním hrdlem (1), dolní (11) výstupním hrdlem (9) a často také vypouštěcí zátkou. Mezi oběma komorami je umístěna síť chladiče (13) tvořena chladicími trubkami a chladicími lamelami. Poznámka : Komory jsou vyrobeny z mosazného plechu, hliníkové slitiny nebo plastu. Chladič je k rámu nebo karosérii připevněn pružně pomocí kovopryžových pouzder zabraňují poškození chladiče jeho zkrucováním a otřesy. S motorem je chladič propojen pryžovými hadicemi odolnými vůči vysokým teplotám. Hadice jsou k ostatním částem chladicího systému připojeny a současně jsou i utěsněny hadicovými sponami příslušného průměru. Klasické provedení chladiče 1 vstupní hrdlo 2 horní komora chladiče 3 uzávěr plnicího hrdla 4 plnicí hrdlo 5 horní nosná část 6 přepadová trubka 7 boční část 8 dolní nosná část 9 výstupní hrdlo 10 kapalinový chladič oleje 11 dolní komora chladiče 12 vzduchový chladič oleje 13 chladicí síť

8 Chladicí síť (13) tvořena systémem trubek a lamel zlepšuje přestup tepla mezi chladicí kapalinou a okolním vzduchem. Poznámka : U vozidel se samočinnou převodovkou může být v dolní komoře umístěn chladič oleje (10) (výměník chladicí kapalina - olej). Případně může být k boku chladiče kapaliny připevněn vzduchem ochlazovaný chladič oleje (12). V případě, že horní komora (2) je nejvyšším místem chladicího systému, plní funkci vyrovnávacího prostoru a je opatřena plnicím hrdlem (4). Plnicí hrdlo (4) je uzavřeno přetlakovým uzávěrem (3). CHLADIČ S PŘÍČNÝM PROUDĚNÍM KAPALINY Kapalina proudí chladičem horizontálně (vodorovně) z jedné strany chladiče na druhou. V případě vstupu a výstupu na jedné straně je příslušná komora rozdělena na vstupní a výstupní část kapalina proudí horní části chladiče z jedné strany na druhou, spodní částí chladiče zpět. Kapalina musí tedy projít chladičem dvakrát zvýšení chladicí účinnosti. Chladič (4) je spojen s vyrovnávací nádržkou (1). která vyrovnává změny objemu chladicí kapaliny při změně její teploty. Chladič s příčným prouděním kapaliny

9 DRUHY CHLADIČŮ Chladiče trubkové Horní a spodní komora chladiče spojeny kovovými trubkami (1) poměrně malého průřezu, kterými proudí chladicí kapalina. Chladicí plocha zvětšena pomocí měděných nebo hliníkových lamel (2). Trubky, žebra, horní a spodní nosné části jsou spojeny pájením nebo sestaveny bez pájení tvoří chladicí síť. Trubkový chladič se vyznačuje značnou odolností proti poškození. U těžkých a speciálních vozidel může být chladič tvořen několika samostatnými bloky. Tento typ chladiče se dnes používá téměř výhradně. Chladiče lamelové Chladicí kapalina proudí řadou plochých kanálků. Kanálky jsou spojeny pájením s tenkými lamelami z měděného plechu. Lamelový chladič má při stejných rozměrech jako trubkový vyšší chladicí výkon. Pevnost chladiče je ve srovnáni s trubkovým menší, navíc se mohou ploché kanálky malého průřezu snadno ucpat UZÁVĚR PLNICÍHO HRDLA Opatřen přetlakovým (4) a podtlakovým ventilem (5).

10 Přetlakový ventil (4) umožňuje zvýšeni bodu varu chladicí kapaliny dosažení lepší účinnosti chladicího systému. V okamžiku dosažení přetlaku (30 kpa až 120 kpa) se otevře přetlakový ventil přebytečná kapalina ve formě vodní páry odchází do přepadové trubky (7) a dále mimo chladicí systém. Při chladnutí kondenzují v chladiči vodní páry uvnitř chladiče vzniká podtlak vlivem atmosférického tlaku může dojít k deformaci chladiče podtlakový ventil (5) se otevře a tlak uvnitř chladiče se vyrovná s atmosférickým. Přetlakový uzávěr plnicího hrdla 1 víko plnicího hrdla, 2 plochá pružina, 3 plnicí hrdlo, 4 přetlakový ventil, 5 podtlakový ventil, 6 chladicí kapalina, 7 přepadová trubka REGULAČNÍ TERMOVENTIL (TERMOSTAT) Úkolem termostatu je ovládat proudění chladicí kapaliny v systému tak, aby po spuštěni studeného motoru došlo co nejrychleji k jeho zahřáti na provozní teplotu a aby kolísáni provozní teploty motoru bylo co nejmenší. Termostat je umístěn ve skříni termostatu na vstupu nebo výstupu chladiči kapaliny z motoru. ytnovcový termostat Termostat je obvykle tvořen uzavřeným pouzdrem z bronzového nebo mosazného plechu, jehož plášť má tvar vlnovce ( harmoniky"). Pouzdro je vzduchotěsné a je z části vyplněno tekutinou s nízkým bodem varu, napr. lihem. Nad hladinou kapaliny je vakuum. Při teplotě kolem 75 C se vlivem rostoucího vnitřního tlaku začne vlnovce prodlužovat a otevírat příslušný ventil. U systémů, které pracují s vnitřním přetlakem, není použiti tohoto termostatu vhodné, protože tlak v systému ovlivňuje otevírací a uzavírací teplotu termostatu. Termostat však bývá použit i v regulačních systémech motorů chlazených vzduchem (viz obr ). Parafínový termostat Kovové utěsněné pouzdro (2) je vyplněno pracovní látkou (parafinem) (3), která má za běžné teploty voskovitou strukturu (obr ). Uvnitř pouzdra je kloboukovitě tvarovaná membrána (4), ve které je uchycen pracovní píst (l). Píst je vzhledem k tělesu termostatu (není zakresleno) nepohyblivý, naproti tomu se pouzdro vůči pistu může pohyboval. Na pistu je umístěn ventil (viz obr ), který u studeného motoru uzavírá přistup do chladiče. Při teplotě chladicí kapaliny kolem 80 C se pracovní látka roz -

11 taví a při dalším zahříváni sejeji objem bude zvětšovat. To způsobí posun pistu vzhledem k pouzdru a ventil se začne otevírat. Při teplotě asi 95 C je ventil zcela otevřen. Při ochlazování se objem pracovní látky zmenšuje a pružina postupné ventil zavírá. Termostat pracuje nezávisle na tlaku v chladicím systému a vyznačuje se značnou přeslavnou silou. Parafínový termostat se dvěma ventily Velmi Často se používá především u vozidel s vysoce výkonnými motory {obr ). Při teplotách pod 80 C je vstup do chladiče uzavřen a chladicí kapalina proudí obtokovým potrubím zpět do čerpadla chladicí kapaliny. Tím se dosáhne, jak již bylo uvedeno, rychlejšího ohřevu motoru na provozní teplotu. Při dalším zvyšování teploty se uzavře vstup do obtokového potrubí, otevře se vstup do chladiče a kapalina proudí chladičem. Střídavým zavíráním a otevíráním obou ventilů se dosahuje velmi malého kolísání teploty chladicí kapaliny a tedy i provozní teploty motoru. V případě poruchy termostatu může dojít k trvalému uzavření přívodu kapaliny do chladiče (termostat neotevirá) a kapalina začne vřít. V každém případě musí dojít k demontáži termostatu. Může se stát Í opačný případ, když poškozený termostat trvale propoušti kapalinu do chladiče. V tomto případě se znatelně prodlouží doba potřebná pro dosažení provozní teploty motoru. Regulace chladicího výkonu (teploty motoru) Chladicí výkon, a tím i teplota motoru, se může regulovat následujícími základními způsoby: regulací průtoku chladicí kapaliny chladičem v závislosti na teploto prostřednictvim termostatu, regulací Činnosti větráku, skrčením průtoku vzduchu chladičem, popř. motorovým prostorem. Kontrola teploty chladicí kapaliny Ukazatel (měřicí přistroj) je umístěn na přístrojové desce před řidičem a ukazuje okamžitou hodnotu teploty chladicí kapaliny. Je možné okamžitě zjistit odchylku teploty chladicí kapaliny v obou směrech. Jako čidlo je obvykle použit termistor, zabudovaný přímo v chladicím systému. Elektrický odpor termistoru se mění v závislosti na teplotě chladiči kapaliny. Velikost odporu se zjišťuje na měřidle se stupnicí ocejchovanou ve stupních Celsia. Často je měřidlo opatřeno barevně odlišenými částmi stupnice, které označuji okamžitý stav teploty chladiči kapaliny. U některých vozidel je vedle nebo místo ukazatele teploty varovná indikační kontrolka (zpravidla červené barvy) pro optickou signalizaci přehřátého motoru. Při překročeni určité teploty, např. 98 C. se sepne termospinač a rozsvítí se varovná kontrolka. Chladicí kapaliny

12 Požadavky na chladicí kapalinu vysoké měrné teplo, tekutost i při nízkých teplotách, nesmí vylučovat usazeniny, nesmí působit agresivně na materiály chladicího systému, nesmi být hořlavá a zdraví škodlivá, musí mít dostatečně vysoký bod varu, v případě ztuhnuti má zachovávat kašovitou konzistenci, aby nedošlo k poškození chladiče, připadne dalších části chladicího systému. Druhy chladicích kapalin O Voda - je vhodná pouze pro teploty do 0 C. Má být měkká, nejvhodnější je destilovaná. Použiti takové vody vylučuje vznik vodního kamene, který společně se rzi snižuje průtočnost v jednotlivých Částech systému (chladič, hlava válců atd.). To má za následek přehříváni motoru. Proto je nutno po určité době provést pročištěni systému propláchnutím vhodným chemickým přípravkem, který zbaví systém nejen vodního kamene, ale i mastnoty a rzi. Použiti roztoku sody z vodou, které B' lo dříve běžné, se dnes nedoporučuje. Lihová směs - má nižši bod tuhnuti než voda a nepůsobí korozivně. Není však vhodná z hlediska požární bezpečnosti a stálosti během provozu (odpařováním lihu se velmi rychle mění koncentrace a směsi ubývá, takže je ji nutno často doplňovat). O Glycerinová směs - je poměrně stálá, nepůsobí korozivně a nenapadá ani nátěry. Směs s vyšším obsahem glycerinu jako 56% není vhodná, neboť nižší teploty značné snižuji její tekutost. O Gfykoly - tvoři základ pro průmyslovou výrobu chladicích kapalin. Používá se zpravidla ethylenglykol (HOCH:CH;OH). 1.2-elhandiol. vyrábí se z ethylenoxidu adici vody. Chemicky jsou to dvojmocné nasycené alkoholy (alkandioly). Maji vyšší bod varu než voda (198"C. jsou nehořlavé, málo se odpařují, zachovávají si dostatečnou tekulost i při nižších teplotách (ve směsi s vodou v poměru l: l mrznou při teplotě -40 C). V benzinu, oleji a podobných uhlovodících jsou nerozpustné. S vodou tvoři homogenní směsi. Jejich měrné teplo je menší než měrné teplo vody. a proto se u motorů s nedostatečné dimenzovaným chlazením používají jen v zimě. u ostatních, kde nehrozí nebezpečí přehřátí, mohou být v provozu celoročně. Zplodiny termického rozpadu glykolu však nejsou zdravotně zcela nezávadné. Glykolové chladiči kapaliny se vyrábějí jako koncentráty a spotřebitel je sám dle návodu zředi vodou, nebo se dodávají připravené k přímému použiti. Příklady glykolovych chladicích kapalin O Fridex Stabil vyroben na bázi ethylenglykolu, určen pro všechny typy motorových vozidel včetně zemědělských, stavebních i pracovních strojů s dlouhodobou ochranou proti korozi. není vhodný pro míšeni s nemrznoucími kapalinami Jiných výrobců neobsahuje dusitany, fosfáty ani aminy, ředi se destilovanou vodou, doporučená výména je po tříletém provozu. O Fridex Super vyroben na bázi monoethylenglykolu s antikorozivnimi účinky, obsahuje přísadu proti náhodnému požiti. určen pro spalovací motory s lehkých slitin, 12 / 13

13 schválen pro teplotěsné systémy autobusů, nevhodný k míšeni s chladicími 13 / 13

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace Chlazení motorů Autor: Škola: Kód: Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace VY_32_INOVACE_SPS_959 Datum vytvoření 14.

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Konstrukční celky spalovacích motorů

Konstrukční celky spalovacích motorů Konstrukční celky spalovacích motorů Spalovací motor se skládá z částí pevných - skříň - válce - hlavy válců z částí pohyblivých - klikový mechanismus - rozvodový mechanismus ze systémů - chladicí - mazací

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Oběhová čerpadla. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1225_oběhová_čerpadla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RV, RK VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 65, 5 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 5 66, fax: 5 66 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 SAMOČINNÉ VODÁRNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 214, fax: 581 661 361

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce STORM D Vzduchotechnická jednotka Blokové jednotky STORM D jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách,

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_04 Autor Ing.

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPS SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.02 Použití Rotační

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.04 Použití Rotační

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku:

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012 Název zpracovaného celku: Brzdy automobilu Účelem brzd je vozidlo zpomalit, nebo zastavit. DRUHY BRZDOVÝCH SOUSTAV 1.Provozní

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Teplovodní agregáty. Poradce distributora

Teplovodní agregáty. Poradce distributora Teplovodní agregáty Poradce distributora Obsah Úvod... 3 Výhody teplovodních agregátů... 4 Praktické rady... 6 Automatika - ovládání typu S... 8 Automatika - systém M... 12 Výkonové tabulky... 16 Tabulky

Více

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav 03.2009 G/09

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav 03.2009 G/09 Všeobecně Odstředivá čerpadla typové řady VTP v blokovém provedení (BBF) odpovídají dvoutrubkovému systému čerpadel. U této typové řady se jedná v zásadě o jednostupňové odstředivé čerpadlo s vertikálním

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY 426 2.98 71.01

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY 426 2.98 71.01 SIGMA PUMPY HRANICE VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 65, 75 Hranice tel.: 6/6, fax: 6/ 57 Email: sigmahra@sigmahra.cz 6.9 7. Použití Vývěvy RV se používají v mnoha

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZUS ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7 3 g n n 3 Axiální pístový hydrogenerátor s proměnným geometrickým objemem Provedení se šikmou deskou Kluzátková konstrukce Regulace na konstantní tlak s ručním nebo dálkovým nastavením Samonasávací Hliníkové

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo, 1 VODNÍ TURBÍNY Zařízení měnící energii vody v energii pohybovou a následně v mechanickou práci. Hlavními částmi turbín jsou : rozváděcí ústrojí oběžné kolo. pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním 1 Zadní přikládání V letošním roce jsme uvedli na český trh novinku od firmy Hoxter - teplovodní krbovou vložkou se zadním přikládáním

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU OBSH 1 ÚVODEM............................................ 7 1.1 Stručná historie vývoje automobilů......................... 7 1.2 Identifikace silničních vozidel............................. 9 1.2.1 Individuální

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Nasávací pneumatické dopravníky

Nasávací pneumatické dopravníky Nasávací pneumatické dopravníky Pneumatické dopravníky Kongskilde flexibilní a spolehlivý dopravní systém Již od roku 1949 Kongskilde vyvíjí a vyrábí pneumatické dopravníky zrnitých materiálů a dnes patří

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více