1 CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ"

Transkript

1 1 CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ 1.1 ÚČEL Udržovat teplotu motoru na hodnotě nejvhodnější pro provoz (zejména některých jeho částí např. písty, válce, hlavy válců). Poznámka : Teplota motoru má rovněž vliv na jakost a životnost oleje. Chlazení musí zajišťovat: zlepšení plnění válců, vyšší tlaky. vyšší výkon při příznivé spotřebě paliva, rovnoměrnou teplotu motoru. Požadavky na chladicí systém : vysoký chladicí výkon, pokud možno nízká hmotnost, rovnoměrné ochlazování jednotlivých časti a tím zamezeni vzniku vnitřních pnutí. dobrý přestup tepla, co nejméně ovlivněný znečištěním nebo usazováním vodního kamene. Druhy chlazení : vzduchové o náporové, prouděním o s nuceným prouděním vzduchu. kapalinové o samooběžné (termosifonové), o s nuceným oběhem chladící kapaliny. 1.2 CHLAZENÍ VZDUCHOVÉ Použití hlavně u vozidlových motorů menších výkonů, pro motory nákladních automobilů, případně i menší motory stacionární. PRINCIP ČINNOSTI : Přebytečné teplo odváděno přímo do okolního vzduchu. Pro dosažení co nejlepší tepelné vodivosti, jsou válce a hlavy válců odlitky z legované lehké slitiny. Přestup tepla do okolí se zlepší použitím chladicích žeber zvětšují účinnou chladicí plochu. Začerněním žeber se vyzařování tepla ještě zlepší.

2 1.2.1 NÁPOROVÉ CHLAZENÍ VZDUCHEM Nejjednodušší způsob chlazení. Použití především u motocyklů nezakrytý motor ochlazován proudem vzduchu, vznikajícím při jízdě. Chlazení je nerovnoměrné, intenzita chlazení je do značné míry závislá na okolní teplotě a rychlosti pohybu vozidla. Náporové chlazení vzduchem CHLAZENÍ S NUCENÝM PROUDĚNÍM VZDUCHU Umožňuje dostatečné chlazení zakrytých motorů. Používá se u motorů zabudovaných do vozidel a skútrů. Pro vytvoření proudu vzduchu se používají axiální (menší, konstrukčně jednodušší) nebo radiální (rozměrnější, tišší chod, vyšší výkon) ventilátory. PRINCIP ČINNOSTI : Ventilátor nasává vzduch axiálně a vytlačuje jej radiálně lopatkovým kolem. Vzduch proudící ze skříně ventilátoru je pomocí kanálů a usměrňovacích plechů pokud možno rovnoměrně přiváděn k jednotlivým válcům. Ventilátor může být poháněn : o přímo od klikového hřídele, o převodem klínovým řemenem, o ozubeným soukolím, o hydraulicky.

3 Vzduchové chlazení s radiálním ventilátorem REGULACE CHLADICÍHO VÝKONU (teploty motoru) Škrcením průtoku vzduchu Změnou otáček ventilátoru VLASTNOSTI VZDUCHOVÉHO CHLAZENÍ VÝHODY : jednodušší, cenově výhodnější konstrukce, nižší hmotnost, menší celkové rozměry, je v provozu spolehlivější, zvláště tam, kde se uplatňují extrémní povětrnostní vlivy (zima, tropické podnebí), jednodušší instalace, údržba i obsluha, rychlejší zahřátí motoru na provozní teplotu. NEVÝHODY : větší kolísání provozní teploty, vyžaduje větší vůli pístů ve válcích náchylnější ke klepání, poměrně velký příkon pohonu ventilátoru (až 8% výkonu motoru), ventilátor zvyšuje i hlučnost motoru, větší hlučnost motoru nemá tlumící kapalinový plášť (lze omezit vhodným umístěním motoru a jeho oddělením zvukovou izolaci), nebezpečí deformací a opotřebení nerovnoměrným rozdělením teplot hlav a válců způsobuje hlučnější chod rozvodu (proměnné vůle), obtížnější regulace vlivem malé tepelné setrvačnosti celého motoru.

4 1.3 CHLAZENI KAPALINOVÉ Válce a hlavy válců jsou opatřeny dvojitými stěnami. Chladicí prostory mezi těmito stěnami jsou zaplněny kapalinou a uspořádány tak, aby by! umožněn oběh kapaliny chladicím systémem CHLAZENÍ S NUCENÝM OBĚHEM CHLADICÍ KAPALINY Oběh chladící kapaliny zabezpečen čerpadlem rozdíl mezi teplotou kapaliny vstupující do chladiče a teplotou kapaliny vystupující je pouze 5 C až 7 C záruka malého tepelného pnutí uvnitř motoru. Chlazení s nuceným oběhem chladicí kapaliny 1 termostat 2 ukazatel teploty motoru 3 termospínač a snímač teploty 4 tepelný výměník vytápění vozidla 5 čerpadlo chladící kapaliny 6 chladič 7 chladicí vzduch 8 elektromotor větráku 9 vyrovnávací nádržka REŽIM STUDENÉHO MOTORU Čerpadlo (5) dopravuje kapalinu do chladicích prostorů kolem válců a dále otvory v těsnění do hlavy válců. Z hlavy válců proudí kapalina přes termostat (1) (uzavírá vstup do chladiče) zpět na sací stranu čerpadla (5). V případě zapnutí vytápění vozidla určitá část chladicí kapaliny (podle polohy regulačního ventilu) proudí do čerpadla (5) přes tepelný výměník vytápěni vozidla (4) vzniká tzv. MALÝ CHLADICÍ OKRUH. REŽIM DOSAŽENÍ PROVOZNÍ TEPLOTY MOTORU Při dosažení požadované provozní teploty termostat (1) otevírá vstup do chladiče (6) kapalina proudí zpět do čerpadla (5) přes chladič (6) kapalina proudí tzv. VELKÝM CHLADICÍM OKRUHEM.

5 ČERPADLO CHLADICÍ KAPALINY Většinou se používá odstředivé (radiální) čerpadlo. Pohon čerpadla proveden pomocí : o klínového řemene od klikového hřídele motoru, o přímým pohonem od klikového hřídele, o zvláštním elektromotorem. PRINCIP ČINNOSTI : Lopatkové kolo čerpadla se otáčí v kapalinou naplněné skříni čerpadla. Lopatkové kolo nasává chladicí kapalinu pohyb kapaliny po lopatkách lopatkového kola na jeho obvod vznik pohybu kapaliny. Kapalina je nasávána z chladiče nebo ze skříně termostatu, axiálně do středu lopatkového kola čerpadla VĚTRÁK ÚČEL Zajistit dostatečné proudění vzduchu kolem chladiče i motorovým prostorem zejména v okamžiku nedostatečného přirozeného proudění např. při malé rychlosti jízdy nebo u stojícího vozidla. Možnost regulace množství proudícího vzduchu je závislá na způsobu pohonu větráku : o Přímý pohon větráku Větrák upevněn přímo na hřídeli čerpadla chladicí kapaliny a je společně s ní poháněn klínovým řemenem od klikového hřídele motoru neumožňuje žádnou regulaci. o Větráky s možností regulace pohonu Použití prakticky u všech vozidlových motorů chlazených kapalinou pohon větráku připojen při překročení určité hraniční teploty motoru odpojen při dostačujícím přirozeném prouděni vzduchu při jízdě pro odvedeni tepla z chladiče a motorového prostoru.

6 VĚTRÁK S ELEKTRICKÝM POHONEM (ELEKTRICKÝ VĚTRÁK) Větráky (1) jsou poháněny samostatnými elektromotory (2). Přívod proudu do elektromotorů (2) je spínán a rozpínán pomocí termospínačů v závislosti na teplotě chladicí kapaliny. Větráky s elektr. pohonem 1 větráky 2 hnací elektromotory 3 rám větráků 4 chladič 5 vstup chladicí kapaliny 6 výstup ochlazeného oleje pro samočinnou převodovku 7 výstup ochlazeného motorového oleje VĚTRÁK MECHANICKY POHÁNĚNÝ S VISKÓZNÍ SPOJKOU Spojka umístněna mezi pohonem větráku a vlastním větrákem. Větrák s viskózní spojkou 1 hnací hřídel 2 náboj větráku 3 těleso spojky 4 hnací lamela 5 vnitřní lamela 6 plochý pružný ventil 7 ovládací kolík 8 víko spojky 9 bimetal

7 Výhody použití regulovatelných větráků : snížení spotřeby paliva, zvýšení užitečného výkonu, snížení hluku, rychlejší dosažení provozní teploty, rovnoměrná provozní teplota, v případě použití větráku poháněného elektromotorem možnost vhodného umístění chladiče s větrákem nezávisle na poloze a umístění motoru CHLADIČ ÚČEL : Předat teplo, odváděné chladicí kapalinou z motoru, do okolní atmosféry. KLASICKÉ PROVEDENÍ CHLADIČE Základní části chladiče tvoří horní (2) a dolní komora (11). Horní komora (2) je opatřena vstupním hrdlem (1), dolní (11) výstupním hrdlem (9) a často také vypouštěcí zátkou. Mezi oběma komorami je umístěna síť chladiče (13) tvořena chladicími trubkami a chladicími lamelami. Poznámka : Komory jsou vyrobeny z mosazného plechu, hliníkové slitiny nebo plastu. Chladič je k rámu nebo karosérii připevněn pružně pomocí kovopryžových pouzder zabraňují poškození chladiče jeho zkrucováním a otřesy. S motorem je chladič propojen pryžovými hadicemi odolnými vůči vysokým teplotám. Hadice jsou k ostatním částem chladicího systému připojeny a současně jsou i utěsněny hadicovými sponami příslušného průměru. Klasické provedení chladiče 1 vstupní hrdlo 2 horní komora chladiče 3 uzávěr plnicího hrdla 4 plnicí hrdlo 5 horní nosná část 6 přepadová trubka 7 boční část 8 dolní nosná část 9 výstupní hrdlo 10 kapalinový chladič oleje 11 dolní komora chladiče 12 vzduchový chladič oleje 13 chladicí síť

8 Chladicí síť (13) tvořena systémem trubek a lamel zlepšuje přestup tepla mezi chladicí kapalinou a okolním vzduchem. Poznámka : U vozidel se samočinnou převodovkou může být v dolní komoře umístěn chladič oleje (10) (výměník chladicí kapalina - olej). Případně může být k boku chladiče kapaliny připevněn vzduchem ochlazovaný chladič oleje (12). V případě, že horní komora (2) je nejvyšším místem chladicího systému, plní funkci vyrovnávacího prostoru a je opatřena plnicím hrdlem (4). Plnicí hrdlo (4) je uzavřeno přetlakovým uzávěrem (3). CHLADIČ S PŘÍČNÝM PROUDĚNÍM KAPALINY Kapalina proudí chladičem horizontálně (vodorovně) z jedné strany chladiče na druhou. V případě vstupu a výstupu na jedné straně je příslušná komora rozdělena na vstupní a výstupní část kapalina proudí horní části chladiče z jedné strany na druhou, spodní částí chladiče zpět. Kapalina musí tedy projít chladičem dvakrát zvýšení chladicí účinnosti. Chladič (4) je spojen s vyrovnávací nádržkou (1). která vyrovnává změny objemu chladicí kapaliny při změně její teploty. Chladič s příčným prouděním kapaliny

9 DRUHY CHLADIČŮ Chladiče trubkové Horní a spodní komora chladiče spojeny kovovými trubkami (1) poměrně malého průřezu, kterými proudí chladicí kapalina. Chladicí plocha zvětšena pomocí měděných nebo hliníkových lamel (2). Trubky, žebra, horní a spodní nosné části jsou spojeny pájením nebo sestaveny bez pájení tvoří chladicí síť. Trubkový chladič se vyznačuje značnou odolností proti poškození. U těžkých a speciálních vozidel může být chladič tvořen několika samostatnými bloky. Tento typ chladiče se dnes používá téměř výhradně. Chladiče lamelové Chladicí kapalina proudí řadou plochých kanálků. Kanálky jsou spojeny pájením s tenkými lamelami z měděného plechu. Lamelový chladič má při stejných rozměrech jako trubkový vyšší chladicí výkon. Pevnost chladiče je ve srovnáni s trubkovým menší, navíc se mohou ploché kanálky malého průřezu snadno ucpat UZÁVĚR PLNICÍHO HRDLA Opatřen přetlakovým (4) a podtlakovým ventilem (5).

10 Přetlakový ventil (4) umožňuje zvýšeni bodu varu chladicí kapaliny dosažení lepší účinnosti chladicího systému. V okamžiku dosažení přetlaku (30 kpa až 120 kpa) se otevře přetlakový ventil přebytečná kapalina ve formě vodní páry odchází do přepadové trubky (7) a dále mimo chladicí systém. Při chladnutí kondenzují v chladiči vodní páry uvnitř chladiče vzniká podtlak vlivem atmosférického tlaku může dojít k deformaci chladiče podtlakový ventil (5) se otevře a tlak uvnitř chladiče se vyrovná s atmosférickým. Přetlakový uzávěr plnicího hrdla 1 víko plnicího hrdla, 2 plochá pružina, 3 plnicí hrdlo, 4 přetlakový ventil, 5 podtlakový ventil, 6 chladicí kapalina, 7 přepadová trubka REGULAČNÍ TERMOVENTIL (TERMOSTAT) Úkolem termostatu je ovládat proudění chladicí kapaliny v systému tak, aby po spuštěni studeného motoru došlo co nejrychleji k jeho zahřáti na provozní teplotu a aby kolísáni provozní teploty motoru bylo co nejmenší. Termostat je umístěn ve skříni termostatu na vstupu nebo výstupu chladiči kapaliny z motoru. ytnovcový termostat Termostat je obvykle tvořen uzavřeným pouzdrem z bronzového nebo mosazného plechu, jehož plášť má tvar vlnovce ( harmoniky"). Pouzdro je vzduchotěsné a je z části vyplněno tekutinou s nízkým bodem varu, napr. lihem. Nad hladinou kapaliny je vakuum. Při teplotě kolem 75 C se vlivem rostoucího vnitřního tlaku začne vlnovce prodlužovat a otevírat příslušný ventil. U systémů, které pracují s vnitřním přetlakem, není použiti tohoto termostatu vhodné, protože tlak v systému ovlivňuje otevírací a uzavírací teplotu termostatu. Termostat však bývá použit i v regulačních systémech motorů chlazených vzduchem (viz obr ). Parafínový termostat Kovové utěsněné pouzdro (2) je vyplněno pracovní látkou (parafinem) (3), která má za běžné teploty voskovitou strukturu (obr ). Uvnitř pouzdra je kloboukovitě tvarovaná membrána (4), ve které je uchycen pracovní píst (l). Píst je vzhledem k tělesu termostatu (není zakresleno) nepohyblivý, naproti tomu se pouzdro vůči pistu může pohyboval. Na pistu je umístěn ventil (viz obr ), který u studeného motoru uzavírá přistup do chladiče. Při teplotě chladicí kapaliny kolem 80 C se pracovní látka roz -

11 taví a při dalším zahříváni sejeji objem bude zvětšovat. To způsobí posun pistu vzhledem k pouzdru a ventil se začne otevírat. Při teplotě asi 95 C je ventil zcela otevřen. Při ochlazování se objem pracovní látky zmenšuje a pružina postupné ventil zavírá. Termostat pracuje nezávisle na tlaku v chladicím systému a vyznačuje se značnou přeslavnou silou. Parafínový termostat se dvěma ventily Velmi Často se používá především u vozidel s vysoce výkonnými motory {obr ). Při teplotách pod 80 C je vstup do chladiče uzavřen a chladicí kapalina proudí obtokovým potrubím zpět do čerpadla chladicí kapaliny. Tím se dosáhne, jak již bylo uvedeno, rychlejšího ohřevu motoru na provozní teplotu. Při dalším zvyšování teploty se uzavře vstup do obtokového potrubí, otevře se vstup do chladiče a kapalina proudí chladičem. Střídavým zavíráním a otevíráním obou ventilů se dosahuje velmi malého kolísání teploty chladicí kapaliny a tedy i provozní teploty motoru. V případě poruchy termostatu může dojít k trvalému uzavření přívodu kapaliny do chladiče (termostat neotevirá) a kapalina začne vřít. V každém případě musí dojít k demontáži termostatu. Může se stát Í opačný případ, když poškozený termostat trvale propoušti kapalinu do chladiče. V tomto případě se znatelně prodlouží doba potřebná pro dosažení provozní teploty motoru. Regulace chladicího výkonu (teploty motoru) Chladicí výkon, a tím i teplota motoru, se může regulovat následujícími základními způsoby: regulací průtoku chladicí kapaliny chladičem v závislosti na teploto prostřednictvim termostatu, regulací Činnosti větráku, skrčením průtoku vzduchu chladičem, popř. motorovým prostorem. Kontrola teploty chladicí kapaliny Ukazatel (měřicí přistroj) je umístěn na přístrojové desce před řidičem a ukazuje okamžitou hodnotu teploty chladicí kapaliny. Je možné okamžitě zjistit odchylku teploty chladicí kapaliny v obou směrech. Jako čidlo je obvykle použit termistor, zabudovaný přímo v chladicím systému. Elektrický odpor termistoru se mění v závislosti na teplotě chladiči kapaliny. Velikost odporu se zjišťuje na měřidle se stupnicí ocejchovanou ve stupních Celsia. Často je měřidlo opatřeno barevně odlišenými částmi stupnice, které označuji okamžitý stav teploty chladiči kapaliny. U některých vozidel je vedle nebo místo ukazatele teploty varovná indikační kontrolka (zpravidla červené barvy) pro optickou signalizaci přehřátého motoru. Při překročeni určité teploty, např. 98 C. se sepne termospinač a rozsvítí se varovná kontrolka. Chladicí kapaliny

12 Požadavky na chladicí kapalinu vysoké měrné teplo, tekutost i při nízkých teplotách, nesmí vylučovat usazeniny, nesmí působit agresivně na materiály chladicího systému, nesmi být hořlavá a zdraví škodlivá, musí mít dostatečně vysoký bod varu, v případě ztuhnuti má zachovávat kašovitou konzistenci, aby nedošlo k poškození chladiče, připadne dalších části chladicího systému. Druhy chladicích kapalin O Voda - je vhodná pouze pro teploty do 0 C. Má být měkká, nejvhodnější je destilovaná. Použiti takové vody vylučuje vznik vodního kamene, který společně se rzi snižuje průtočnost v jednotlivých Částech systému (chladič, hlava válců atd.). To má za následek přehříváni motoru. Proto je nutno po určité době provést pročištěni systému propláchnutím vhodným chemickým přípravkem, který zbaví systém nejen vodního kamene, ale i mastnoty a rzi. Použiti roztoku sody z vodou, které B' lo dříve běžné, se dnes nedoporučuje. Lihová směs - má nižši bod tuhnuti než voda a nepůsobí korozivně. Není však vhodná z hlediska požární bezpečnosti a stálosti během provozu (odpařováním lihu se velmi rychle mění koncentrace a směsi ubývá, takže je ji nutno často doplňovat). O Glycerinová směs - je poměrně stálá, nepůsobí korozivně a nenapadá ani nátěry. Směs s vyšším obsahem glycerinu jako 56% není vhodná, neboť nižší teploty značné snižuji její tekutost. O Gfykoly - tvoři základ pro průmyslovou výrobu chladicích kapalin. Používá se zpravidla ethylenglykol (HOCH:CH;OH). 1.2-elhandiol. vyrábí se z ethylenoxidu adici vody. Chemicky jsou to dvojmocné nasycené alkoholy (alkandioly). Maji vyšší bod varu než voda (198"C. jsou nehořlavé, málo se odpařují, zachovávají si dostatečnou tekulost i při nižších teplotách (ve směsi s vodou v poměru l: l mrznou při teplotě -40 C). V benzinu, oleji a podobných uhlovodících jsou nerozpustné. S vodou tvoři homogenní směsi. Jejich měrné teplo je menší než měrné teplo vody. a proto se u motorů s nedostatečné dimenzovaným chlazením používají jen v zimě. u ostatních, kde nehrozí nebezpečí přehřátí, mohou být v provozu celoročně. Zplodiny termického rozpadu glykolu však nejsou zdravotně zcela nezávadné. Glykolové chladiči kapaliny se vyrábějí jako koncentráty a spotřebitel je sám dle návodu zředi vodou, nebo se dodávají připravené k přímému použiti. Příklady glykolovych chladicích kapalin O Fridex Stabil vyroben na bázi ethylenglykolu, určen pro všechny typy motorových vozidel včetně zemědělských, stavebních i pracovních strojů s dlouhodobou ochranou proti korozi. není vhodný pro míšeni s nemrznoucími kapalinami Jiných výrobců neobsahuje dusitany, fosfáty ani aminy, ředi se destilovanou vodou, doporučená výména je po tříletém provozu. O Fridex Super vyroben na bázi monoethylenglykolu s antikorozivnimi účinky, obsahuje přísadu proti náhodnému požiti. určen pro spalovací motory s lehkých slitin, 12 / 13

13 schválen pro teplotěsné systémy autobusů, nevhodný k míšeni s chladicími 13 / 13

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz

PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz Zatěsňování a čištění kotlů, rozvodů topení, pitné vody, odpadů a kanalizace chemickou cestou. Zatěsňování plochých střech. Zatěsňování nádrží a bazénů. Ochrana proti korozi a mrazu. Zatěsňování rozvodů

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Panel SHV je vhodný všude tam, kde potřebujete celoročně temperovat (topí) a kde je přebytek vlhka (odvlhčuje, zamezuje plísním), kde je vydýchaný

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 15 tlak 1 a 15 bar www.kaeser.com Co očekáváte od svého dílenského kompresoru? Kvalita a hospodárnost řemeslné práce silně závisí na jakosti použitých

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla Obsah : contents O firmě New Times Domácí tepelná čerpadla 3 Domácí dělená tepelná čerpadla 5 Domácí jednodílná tepelná čerpadla 7 Obchodní oběhová tepelná čerpadla 9 Obchodní přímotopná tepelná čerpadla

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více