_REV 00_APR_2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5354001_REV 00_APR_2011"

Transkript

1 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST Určení a umístění výstražných štítků 6 7. TECHNICKÉ ÚDAJE Obecná charakteristika FIORELLA F300TD Obecná charakteristika FIORELLA F360TD Obecná charakteristika FIORELLA F300EX TD 9 8. URČENÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NÁVOD NA PROVOZ PLOŠINY Spuštění plošiny Vizuální zprávy a/nebo zvukové signály Pohyb plošiny RUČNÍ OVLÁDÁNÍ PLOŠINY V PŘÍPADĚ NOUZE ÚDRŽBA Úklid Rozvrh údržby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZVEDACÍ PLOŠINY FIORELLA _REV 00_APR_2011 1

2 1. OBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt pro vozíčkáře Fiorella. Tento manuál je nedílnou a nezbytnou součástí plošiny Fiorella a musí být k dispozici uživateli a oprávněným osobám z důvodu údržby; musí být uschován a používán pečlivě, protože všechna upozornění obsažená v něm poskytují důležité informace o bezpečnosti ve fázích používání a údržby. 2. ÚVOD Plošina FIORELLA je navržena s vysokým standardem kvality, funkčnosti a bezpečnosti. Tento manuál se týká následujících modelů: Typ Varianta Verze Legenda CZ FIORELLA F300 LA TD automatické složení plaformy FIORELLA F360 FIORELLA F360EX TD RA IP LA rameno na levé straně RA rameno na pravé straně SP IP vestavěné čerpadlo, SP oddělené čerpadlo 3. SYMBOLY Ukazuje, že je nezbytné být velmi opatrný a vyhnout se tak vážným následkům, které by mohly způsobit zranění osoby a poškození výrobku. 4. VÝROBCE Ukazatel důležitosti FIORELLA S.r.l. Via Fienilone n.44 Operational office: Via Maccanetto n CERVIA (RA) - ITALY tel mail: 4.1 Korespondence s výrobcem Z jakéhokoliv důvodu v souvislosti se zakoupeným výrobkem se doporučuje obrátit se na výrobce; uživateli se doporučuje vždy poskytnout tyto informace: A) Model. B) Sériové číslo. C) Rok výroby. D) Datum nákupu. E) Podrobné informace o zjištěných problémech. 2

3 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT Zvedací plošina Fiorella je navržena a vyrobena pro použití cestujícími na invalidním vozíku jen v mezích, které stanoví technické údaje a při respektování označení bezpečného užívání a údržby uvedených v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné. Zvedací plošina Fiorella může být instalována jen do vozidel, která patří do kategorie C, jak stanovuje Evropská norma EN :2009: vozidla mezinárodní kategorie M1. Nestůjte na plošině, když je v chodu. Je přísně zakázáno používat plošinu pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu. Je vyloučena jakákoli smluvní odpovědnost a dodatečné uzavření smlouvy s výrobcem za škody způsobené špatným užíváním a/nebo nedodržováním pokynů výrobce. Nepoužívejte Fiorellu bez odpovídajícího osvětlení nástupní plošiny. Nikdy nenechávejte vozidlo s rozloženou plošinou bez dozoru. Po použití plošiny ji vždy vypněte a dveře vozidla zavřete. Je zakázáno používat Fiorellu pro zvedání zboží. CZ 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST Vždy dodržujte následující pravidla: Osoby, které nejsou obeznámené s obsahem této uživatelské příručky nebo fungováním a údržbou zvedací plošiny Fiorella, by ji neměly používat. Nedovolte žádné osobě, hlavně dětem, stát v cestě plošině, když je v chodu. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME zkontrolovat všechna bezpečnostní zařízení (viz bod 9) a varování / informační štítky (viz bod 6.1 a 14) před každým použitím. V případě poruchy, nedostatku štítků nebo jakékoliv jiné odchylky, prosím, okamžitě kontaktujte výrobce nebo nejbližší servisní středisko. Jakékoli selhání nebo špatné fungování bezpečnostních zařízení může způsobit zranění osoby, škody na majetku nebo poškození výrobku. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, aby se nikdo nepokoušel o úpravy nebo opravy, jiné než ty uvedené v tomto návodu. Jen odborní pracovníci pověření výrobcem mají odpovídající kvalifikaci, aby správně upravili či opravili zvedací plošinu Fiorella. Před uvedením do provozu se ujistěte, že nejsou uvedeny žádné odchylky na LCD displeji nebo zvukovým výstražným systémem. Přečtěte si, prosím, pozorně odstavec 10.2, pokud se objeví slovní nebo zvuková výstraha. 3

4 Před použitím Before operating zvedací the plošiny Fiorella Fiorella lift, ensure se that ujistěte, the handbrake že ruční is engaged, brzda je that zatažena, the vehicle vozidlo is on level je rovně na ground, zemi, and a že that vozidlo the vehicle nebrání does not provozu obstruct nebo traffic or nepředstavuje constitute any danger žádné for nebezpečí people. Operating pro lidi. Použití the plošiny Fiorella Fiorella, lift when když the vehicle vozidlo is parked parkuje on unlevel na nerovném ground can povrchu, be dangerous. může být nebezpečné. NO NO Před každým použitím se ujistěte, že plošina je správně nastavena tak, aby byla ve Before every use, ensure that the platform is properly adjusted to keep the platform in a level, vodorovné poloze. horizontal position. Abyste snížili míru nebezpečí mimo vozidlo, musí provozovatel/obslužný pracovník během To pohybu reduce risk plošiny to people vždy or respektovat property outside bezpečné the vehicle, vzdálenosti the operator uvedené must always na respect obrázku the níže. safety distances shown in the picture below during the lift s movement. The Fiorella lift is designed with side rails and rollstops to prevent the Zvedací plošina Fiorella je navržena s bočními kolejnicemi a nájezdovými prahy, aby se wheelchair from falling off the platform. Despite these features, we zabránilo spadnutí vozíku z plošiny. Navzdory těmto vlastnostem doporučujeme, aby opatrovatelé plošinu sledovali vždy, když je na ní osoba na vozíku. recommend that caretakers always monitor the lift when a disabled wheelchair user is on the platform. For additional safety, we also recommend the following: Pro zvýšení Users with bezpečnosti manual wheelchairs doporučujeme or power wheelchairs také následující: with rear-wheel-drive should back onto the platform. The smaller front wheels on these types of wheelchairs are far less likely to roll Uživatelé s mechanickými vozíky nebo elektrickými vozíky s náhonem na zadní kola by over the front rollstops of the lift. měli být zadní částí vozíku k plošině. Menší přední kola na těchto typech vozíků se s daleko menší pravděpodobností dostanou přes přední nájezdové prahy plošiny. 4 4

5 Když je zvedací plošina Fiorella v provozu, vždy dávejte pozor, aby byly brzdy vozíku zataženy a aby vozík stál v poloze znázorněné na obrázku níže. Vždy dbejte na to, aby se vozík nedotýkal While operate nájezdového the Fiorella lift, prahu. always Jakýkoli pay attention zásah that do the jednoho wheelchair z nájezdových brakes are pulled prahů and může that způsobit it stands poškození in position výrobku shown a in představovat the figure below. nebezpečí Always pay pro attention osobu not na to vozíku. touch the two rollstops with the wheelchair. Any interference with one of the rollstops may cause a damage to the product and constitute a danger for the person in a wheelchair. CZ NO NO YES Opatrovatelé Caretakers or nebo lift operators obslužní should pracovníci maintain the by position měli udržovat illustrated pozici below to znázorněnou provide ample clearance níže, for the aby lift. měla plošina dostatek vůle. Fiorella F300/360/360EX TD LA/IP/SP TD LA/IP/SP Fiorella F300/360/360EX TD RA/IP/SP Fiorella F300/360/360EX TD RA/IP/SP 5

6 Vždy ověřte, že zadní nájezdový práh (rr) a přední nájezdový práh (fr) se během pohybu plošiny Check zvedají always správně. that the rear rollstop (rr) and front rollstop (fr), anti-roll devices, raise properly during Check the movement always that of the platform. rear rollstop (rr) and front rollstop (fr), anti-roll devices, raise properly during the movement of the platform. Zadní a Rear přední and nájezdové front rollstops prahy raised vertikálně vertically zvednuté Rear and front rollstops raised vertically rr rr Zadní The rear nájezdový rollstop (rr) práh is used (rr) to se prevent používá, the wheelchair aby vozíku from zabránil rolling slowly pomalu off the sjet the z plošiny. platform. Nemyslí It is not The rear rollstop (rr) is used to prevent the from rolling slowly off the the platform. It is not se intended tím zastavení to sudden náhlého movement pohybu of vozíku. the wheelchair. Vyvarujte se náhlých pohybů vozíku, když je na intended to stop sudden movement of the wheelchair. plošině. Avoid sudden movements of the wheelchair when on the lift platform. Avoid sudden movements of the wheelchair when on the lift platform. V In případě the case In the case rizik of risks of risks spojených associated associated s náhlými with sudden with sudden pohyby movements movements vozíku of of na the the plošině, wheelchair wheelchair je on on důležité the platform, the platform, ukotvit is is vozík important important ve to vozidle anchorage to anchorage před the the jakýmkoli wheelchair wheelchair dalším at the vehicle at the vehicle provozem. before any other operation. before any other operation. Nepoužívejte Do not use zvedací the Fiorella plošinu F300TD Fiorella lift with F300 a load TD heavier s nákladem than 660 lbs těžším (300 než kg). 600 liber (300 kg). Do not use the Fiorella F300TD lift with a load heavier than 660 lbs (300 kg). Nepoužívejte zvedací plošinu Fiorella F360 TD nebo Fiorella F360EX TD s nákladem Do not use the Fiorella F360TD lift or Fiorella F360EX TD lift with a load heavier than 794 lbs (360 kg). těžším Do než not 794 use the liber Fiorella (360 F360TD kg). lift or Fiorella F360EX TD lift with load heavier than 794 lbs (360 kg). Než budete Before performing provádět any jakoukoli maintenance údržbu on na the plošině Fiorella platform Fiorella, lift, přečtěte please read si, prosím, paragraph odstavec Before performing any maintenance on the Fiorella platform lift, please read paragraph 12 ( Údržba ). ( Maintenance ). ( Maintenance ) IDENTIFICATION URČENÍ IDENTIFICATION AND A UMÍSTĚNÍ AND LOCATION VÝSTRAŽNÝCH LOCATION OF OF THE ŠTÍTKŮ THE WARNING WARNING LABELS: LABELS: Fiorella Fiorella lift lift contains contains the the following following warning warning labels labels and and information: information: Zvedací plošina Fiorella má následující výstražné štítky a informace: fr fr Čtěte pozorně Návod k použití READ CAREFULLY THE OPERATOR S MANUAL Fiorella Fiorella F300/360/360EX TD TD RA/IP/SP Dávejte pozor na ruce PAY ATTENTION TO THE HANDS Fiorella F300/360/360EX TD LA/IP/SP 66 6

7 7. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. TECHNICAL DATA 7.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIORELLA F300 TD 7.1 GENERAL CHARACTERISTICS - FIORELLA F300TD Model Mod. F300TD LA/RA/IP Mod. F300TD LA/RA/ MODEL SP Overall Celková lift šířka width plošiny 1170 mm (46.06 ) 1170 mm (46.06 ) 995 mm (39.17 ) 995 mm (39.17 ) Overall Celková lift výška height zdviže (stowed (složená position) pozice) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) Usable Užitná platform šířka plošiny width (Max) (max) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) Usable Užitná platform délka plošiny length (Max) (max) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) maximum Max. vzdálenost floor-to-ground rampy od země 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) power Síla Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic motor Motor 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A max Maximální speed ascent/descent rychlost stoupání/klesání 0,06 m/s 0,06 m/s0,06 m/s 0,06 m/s max load capacity 300kg / 660lbs 300kg / 660lbs Maximální nosnost 300kg / 660lbs 300kg / 660lbs lift weight 123kg / 271 lbs 123kg / 271 lbs Váha plošiny 123kg / 271 lbs 123kg / 271 lbs Control: through Kontrola: control přes panel integrovaný integrated kontrolní the switchboard panel na rozvaděči Když When je the plošina lift is folded složená and switched a vypnutá, off, every každých 6 hours 6 hodin the hydraulic se hydraulické pump is čerpadlo activated aktivuje for 0.5 na sec, 0,5 to avoid s, aby the se platform zabránilo slightly nepatrnému unfold during rozložení long non usage. plošiny z důvodu dlouhého nepoužívání LIFT Rozměry DIMENSIONS plošiny - STOWED ve složené POSITION: pozici Mod. F300TD LA/RA/IP: F300TD LA/RA/IP Mod. F300TD LA/RA/SP: F300TD LA/RA/SP CZ Mod. F300TD LA/RA/IP: Mod. F300TD LA/RA/SP: PLATFORM Rozměry DIMENSIONS rozložené - OPEN plošiny 7

8 7.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIORELLA F360 TD Model 7.2 GENERAL CHARACTERISTICS Mod. - FIORELLA F360TD F360TD LA/RA/IP Mod. F360TD LA/RA/SP MODEL F360TD LA/RA/IP F360TD LA/RA/SP Celková šířka plošiny 1170 mm (46.06 ) 995 mm (39.17 ) Overall lift width 1170 mm (46.06 ) 995 mm (39.17 ) Celková výška zdviže (složená pozice) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) Overall lift height (stowed position) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) Usable Užitná šířka platform plošiny width (Max) (max) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) Usable Užitná délka platform plošiny length (Max)(max) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) maximum Max. vzdálenost floor-to-ground rampy od země 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) power Síla Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic motor Motor 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A max Maximální speed rychlost ascent/descent stoupání/klesání 0,06 m/s 0,06 m/s0,06 m/s 0,06 m/s max load capacity Maximální nosnost 360kg / 794lbs 360kg / 794lbs 360kg / 794lbs 360kg / 794lbs lift weight Váha plošiny 125kg / 276 lbs 125kg / kg lbs / 276 lbs125kg / 276 lbs Control: through control panel integrated on the switchboard Kontrola: přes integrovaný kontrolní panel na rozvaděč Mod. F360TD LA/RA/IP: Když When the je plošina lift is folded složená and switched a vypnutá, off, every každých 6 hours 6 hodin the hydraulic se hydraulické pump is čerpadlo activated aktivuje for 0.5 sec, na 0,5 to avoid s, aby the se platform zabránilo slightly nepatrnému unfold during rozložení long non usage. plošiny z důvodu dlouhého nepoužívání LIFT Rozměry DIMENSIONS plošiny - STOWED ve složené POSITION: pozici Mod. F360TD LA/RA/SP: Mod. F360TD LA/RA/IP: Mod. F360TD LA/RA/SP: PLATFORM Rozměry DIMENSIONS rozložené - OPEN plošiny 8

9 7.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIORELLA F360 EX TD Model Mod. F360EX TD LA/RA/IP Mod. F360EXTD LA/RA/SP 7.3 GENERAL CHARACTERISTICS - FIORELLA F360EX TD Celková šířka plošiny 1220 mm (48.03 ) 1050 mm (41.34 ) MODEL F360EX TD LA/RA/IP F360EX TD LA/RA/SP Celková výška zdviže (složená pozice) 1040 mm (40.94 ) 1040mm (40.94 ) Overall lift width 1220 mm (48.03 ) 1050 mm (41.34 ) Užitná šířka plošiny (Max) 765 mm (30.12 ) 765 mm (30.12 ) Overall lift height (stowed position) 1040 mm (40.94 ) 1040 mm (40.94 ) Užitná délka plošiny (Max) 1075mm (42.32 ) 1075 mm (42.32 ) Usable platform width (max) 765 mm (30.12 ) 765 mm (30.12 ) Max. vzdálenost rampy od země 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) Usable platform length (max) 1075 mm (42.32 ) 1075 mm (42.32 ) maximum Síla floor-to-ground Electro-hydraulic Electro-hydraulic 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) power Motor 12V DC / 58A Electro-hydraulic 12V DC / 58AElectro-hydraulic motor Maximální rychlost stoupání/klesání 0,06 m/s 12V DC / 58A 0,06 m/s 12V DC / 58A max Maximální speed nosnost ascent/descent 360kg / 794lbs 0,06 m/s360kg / 794lbs 0,06 m/s max Váha load plošiny capacity 140kg / 309 lbs 360kg / 794lbs 140kg / 309 lbs360kg / 794lbs lift weight 140kg / 309 lbs 140kg / 309 lbs Control: through Kontrola: control přes panel integrovaný integrated kontrolní the switchboard panel na rozvaděči Když je plošina složená a vypnutá, každých 6 hodin se hydraulické When čerpadlo the lift is aktivuje folded and na switched 0,5 s, aby off, every se zabránilo 6 hours the nepatrnému hydraulic pump rozložení is activated plošiny for z 0.5 důvodu sec, to dlouhého avoid the platform nepoužívání. slightly unfold during long non usage LIFT Rozměry DIMENSIONS plošiny - STOWED ve POSITION: složené pozici Mod. F360EX LA/RA/IP: TD LA/RA/IP Mod. F360EX EX LA/RA/SP: TD LA/RA/SP Mod. F360EX TD LA/RA/IP: Mod. F360EX TD LA/RA/SP: Rozměry rozložené plošiny PLATFORM DIMENSIONS - OPEN 9

10 8. IDENTIFICATION 8. URČENÍ HLAVNÍCH OF THE MAIN ČÁSTÍ COMPONENTS A C B E F D G E C G F H I I H L O C L N L4 L1 L2 L3 VYSVĚTLIVKY A. Držadlo INDEX L. B. Kontrolní Hlavní rameno panel A. handle L. control panel B. L. Hlavní Kontrolní rameno panel L1. L1. Tlačítko Tlačítko na na otevření otevření plošiny plošiny B. main arm L1. button Open platform C. Páka ručního C. hand čerpadla pump lever D. L2. Základna L2. button Tlačítko lower na platform snížení plošiny D. L2. Základna Tlačítko D. support na snížení plošiny L3. L3. button Tlačítko Tlačítko raise platform na na zvednutí zvednutí plošiny plošiny E. front rollstop L4. button close platform E. Přední nájezdový práh F. F. Plošina L4. Tlačítko na zavření plošiny platform m. display F. L4. Plošina Tlačítko g. na secondary zavření arm plošiny n. M. button Displej On/Off h. signal led O. switchboard body G. Vedlejší rameno N. H. Tlačítko Signalizační ON/OFF LED I. rear rollstop H. N. Signalizační Tlačítko ON/OFF LED O. Kryt Rozvodná rozvodné deska desky I. I. Zadní nájezdový 1 práh COmPOnEnTS not IDEnTIFIED In ThE ILLuSTRATIOn fuse 80a (located in the engine compartement, near to the battery) Součásti nenaznačené na obrázku 1 Pojistka Fuse 80A (umístěno v v prostoru motoru, blízko baterie)

11 9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SAFETY DEVICES The The Použití use use of of safety bezpečnostních safety devices devices is strictly is strictly zařízení required; required; je striktně they they should vyžadováno; should never never be removed be nikdy removed by or or tampered. neměla být odstraněna ani porušena. For For Při their their jejich alteration změně or or non nebo non use, use, nepoužívání any any liability liability of (neuposlechnutí) the of the manufacturer will bude will fall. fall. odpovědnost výrobce snížena. A safety use is is guaranteed by by the the following devices: Bezpečné The following užívání devices je zaručeno ensure safe safe use následujícími use of of the the lift: lift: zařízeními: Následující Open zařízení platform zajišťují sensor: This This bezpečné device device použití prevents the plošiny: the possible possible close close in vertical in vertical position position of the of the 1- Senzory otevření plošiny: Toto zařízení zabrání možnému zavření plošiny ve svislé platform without having first first folded folded the the front front part part of itself of itself (see (see paragraph paragraph 10.3). 10.3). poloze, aniž by nejprve byla složena přední část (viz bod 10.3) Senzor - Anti Anti proti crushing sensor: zmáčknutí: sensor: Prevents Prevents movement Zabraňuje movement of the pohybu of plošiny, the platform platform should pokud should an obstacle je překážka an obstacle or body nebo or část body part těla part be be umístěna placed placed between between mezi the hlavním the main main arm a arm vedlejším and and secondary secondary ramenem. arm. arm. 3-Páka Handle Handle ručního to to operate operate ovládání the the hand čerpadla: hand pump: pump: Umožňuje Allows Allows manual manual ruční use use použití of the of the platform plošiny platform in v the případě in the event event of selhání electrical of electrical elektřiny (viz bod 11). failure failure (see (see paragraph paragraph 11). 11). 4- Přední nájezdový práh (ochranné zajištění proti spadnutí): Zabraňuje nebezpečí zmáčknutí 4 - Font rollstop nohou osoby (anti roll na protection invalidním device) vozíku, : Prevents když the plošina danger dosáhne of feet crushing úrovně of podlahy the person vozidla. the wheelchair when the platform reaches the level of the vehicle floor. in 4 - Font rollstop (anti roll protection device) : Prevents the danger of feet crushing of the person in the wheelchair when the platform reaches the level of the vehicle floor. 5-Zadní 5 - Rear nájezdový rollstop (anti práh roll protection (ochranné device): zajištění Prevent proti slow spadnutí): and involuntary Zabraňuje rolls of pomalému the wheelchair a samovolnému 5 - Rear rollstop sjetí invalidního (anti roll protection vozíku device): mimo plošinu Prevent (při slow manipulaci and involuntary s vozíkem). rolls of the wheelchair outside the platform, during the handling of the wheelchair. 6-Senzor outside the hmotnosti: platform, during Zabraňuje the handling pohybu of the plošiny wheelchair. při zatížení vyšším než 300 kg / 660 lbs (pro 6 - typ Weight Fiorella sensor: F300 Prevents TD) nebo movement 360 kg of / the 794 platform lbs (pro when typ the Fiorella load is F360TD more than a 300 F360EX kg / 660lbs TD). 6 - Weight sensor: Prevents movement of the platform when the load is more than 300 kg / 660lbs 7-LED (for Fiorella dioda F300TD pro plošinu lift) or 360 v provozu. kg / 794 lbs (for Fiorella F360TD and F360EX TD lift). (for Fiorella F300TD lift) or 360 kg / 794 lbs (for Fiorella F360TD and F360EX TD lift). 8-Zvukový 7 - Signal signál led for platform pro plošinu use. v provozu. 7 - Signal led for platform in use. 8 - Audio signal for the platform in use. 8 - Audio signal for the platform in use. 4- Přední nájezdový práh 4- front rollstop 4- front rollstop 1- Senzory otevření plošiny 1- Open platform sensor 1- Open platform sensor 5-Zadní nájezdový práh 5- rear rollstop 5- rear rollstop 7-LED 7- led 7- led 3-Páka ručního ovládání čerpadla 3- handle to Operate the hand pump 2- Senzor proti zmáčknutí 2- anti crushing sensor 2- anti crushing sensor 5- rear rollstop 5-Zadní nájezdový práh 5- rear rollstop 3- handle to Operate the hand pump 4- Přední nájezdový práh 4- front rollstop 4- front rollstop

12 10.1 Starting the lift CZ 10. NÁVOD NA PROVOZ PLOŠINY Before lift operation, read carefully the paragraph 6 Warnings and safety 10.1 Spuštění plošiny The Fiorella lift can be turned on using the button on the control display. Přečtěte si pozorně bod 6 Bezpečnost a varování než uvedete plošinu do chodu. Plošinu Fiorella můžete zapnout stisknutím tlačítka na kontrolním displeji. TLAČÍTKO ON/OFF ON/OFF BUTTON (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ) LCD DISPLAY Rozložení plošiny je signalizováno výstražným světlem (umístěným na okrajích plošiny) a Platform zvukovým deployment zařízením. is signalled by a warning light (located on the edges of the platform) and an Po zapnutí plošiny zobrazí LCD displej informace, díky kterým provede obslužnou osobu audio užíváním device. výrobku. After turning on the lift, the LCD will display information to guide the operator through proper product usage. Informace o použití plošiny, které se na LCD displeji objeví: Lift usage a) Počáteční information hlášení: appears Vypněte on the motor LCD a display: zatáhněte ruční brzdu. b) Během provozu plošiny LCD displej ukazuje průběh procesu, jak se a) plošina Start-up skládá message: a rozkládá. Turn off the engine and pull the hand brake. b) c) During Varovné lift operation, zprávy vyzvou the LCD uživatele displays k progress provedení of určité the lift operace as it stows (např. or deploys. ručně složit plošinu předtím, než je zaklopena). c) Warning messages prompt the user to perform a particular operation (such d) Když se plošina zapne v pravém dolním rohu LCD displeje se zobrazí as manually počet folding cyklů vykonaných the platform od before instalace it is stowed) nebo posledního. přenastavení. d) When the lift is turned on in the right down corner of the LCD display is shown the number of cycles performed since the installation or the last reset. 12

13 10.2 Vizuální zprávy a/nebo zvukové signály Následující sekce obsahuje informace o všech vizuálních a zvukových signálech zvedací plošiny Fiorella. Informační zprávy na displeji: Pokyny při spuštění: Vypněte motor a zatáhněte ruční brzdu. Údaje o činnosti, kterou plošina právě provádí (platform being raised - plošina se právě zvedá, platform being lowered - plošina sjíždí dolů, atd.) Pokyny k provedení určité operace (např. ručně složit plošinu předtím, než je zaklopena). Informační zprávy na displeji se zvukovým doprovodem: Varování o intervalu údržby (1 rok nebo 5000 cyklů) Zvukové výstražné signály: Pohyb plošiny je vždy doprovázen zvukovým výstražným signálem. Signál je zvláště důležitý, když je plošina rozestavěna na chodníku (ke snížení rizika srážky s chodci). Výstražné zprávy na displeji se zvukovým doprovodem: Pokud se na LCD displeji zobrazí zpráva CRUSHING ( ZMÁČKNUTÍ ) (doprovázená zvukovým signálem) znamená to, že selhání bylo zaznamenáno zařízením proti zmáčknutí (viz bod 9). To nastane, když je plošina otevřena vodorovně na úrovni podlahy vozidla. Toto zařízení plošině brání se zaklopit dříve, než obslužná osoba ručně sklopí přední část plošiny. 13

14 entation 10.3 of Pohyb the platform plošiny ation of the platform 10.3 Movimentation of the platform fore using the Fiorella lift, please carefully read Paragraph 6, Warnings and plošiny Safety. Fiorella si, prosím, pozorně přečtěte bod 6, Před použitím using the Fiorella lift, please carefully Varování read Paragraph a bezpečnost. 6, Warnings using and the Safety. Fiorella lift, please carefully read Paragraph 6, War- ng Before e vertical position (fig.1), deploy the nings platform and to Safety. the vehicle floor level Spuštění pushing Lowering button on the control panel. When the platform reaches rtical a. position Ze svislé (fig.1), polohy deploy (obr. 1) the uveďte platform plošinu to na the úroveň vehicle podlahy floor vozidla level cle floor (obr. 2) stisknutím a. level From it the stops vertical automatically. position (fig.1), deploy the platform to the vehicle floor level shing tlačítka button na on ovládacím the control panelu. panel. Když When plošina the dosáhne platform úrovně reaches podlahy vozidla, automaticky (fig.2) se zastaví. by pushing button on the control panel. When the platform reaches floor level it stops automatically. the vehicle floor level it stops automatically. Fig.2 Obr.1 Fig.1 Fig.2 Obr.2 Fig.2 the platform b. Spusťte to the plošinu ground k zemi (fig.3) (obr. by 3) stisknutím pushing button tlačítka na on ovládacím the control panelu. (zadní the rear nájezdový b. rollstop Lower lowers práh the se platform automatically dolů spustí the automaticky, ground when the (fig.3) platform když by se pushing plošina touches button dotkne the ground země, on zatímco the control přední platform to the ground (fig.3) by pushing button on the control e front nájezdový rollstop panel práh is (the lifted). je rear pozvednutý). rollstop lowers automatically when the platform touches the ground rear rollstop lowers automatically when the platform touches the ground while the front rollstop is lifted). ront rollstop is lifted). Fig.3 Fig.3 Fig.3 Obr.3 Fig

15 Raising Zvednutí c. Raise c. Zvedněte the platform plošinu from ze země the ground (obr. 4), (Fig.4) až na úroveň until to podlahy the vehicle vozidla floor (obr. level 5), (fig.5), ing by Raising stisknutím pushing button tlačítka on na ovládacím the control panelu (zadní (the rear nájezdový rollstop práh lifts se automatically zvedne automaticky, když se zvedne plošina, zatímco přední nájezdový práh zůstane zvednutý). Když aise the when c. platform Raise the platform the from platform the ground is raised from (Fig.4) while the ground until the front (Fig.4) to the vehicle rollstop until to floor remains the vehicle level (fig.5), raised). floor When level (fig.5), the y pushing plošina dosáhne úrovně podlahy vozidla, automaticky se zastaví (přední nájezdový práh se platform by button pushing automaticky reaches button the control sníží, the když vehicle on panel plošina floor the dosáhne level, control (the rear úroveň it stops panel rollstop (the podlahy automatically rear lifts rollstop automatically vozu). (the lifts front automatically rollstop hen the platform when the is raised platform while is raised the front while rollstop the front remains rollstop raised). remains When raised). the When the lowers automatically when the platform reaches the vehicle floor level). latform reaches platform the reaches vehicle floor the vehicle level, it floor stops level, automatically it stops automatically (the front rollstop (the front rollstop wers automatically lowers automatically when the platform when the reaches platform the reaches vehicle floor the vehicle level). floor level). CZ Fig.4.4 Fig.4 Fig.5 Obr.4 Fig.5 Obr.5 Fig.5 d. Raise the platform into the vertical position (fig.6) by pushing button on the Raise the control d. platform Zvedněte Raise panel. the into plošinu platform the vertical do svislé into position the polohy vertical (obr. (fig.6) position 6) by stisknutím pushing (fig.6) tlačítka button by pushing on button na the ovládacím on the control panel. panelu control panel. Fig.6 Fig.6 Obr.6 Fig

16 This section contains instructions for a proper cleaning and maintenance. The maintenance of annual check, or every 5000 cycles of operation, and the CZ repairs should be performed only by personnel authorized by the manufacturer. Any action brought to the product without the authorization of the manufacturer or the 11. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ lack of proper PLOŠINY maintenance V may PŘÍPADĚ void the warranty NOUZEand causes dangerous operating 11. MANUAL OPERATION conditions.. IN CASE OF EMERGENCY Before Před Before attempting pokusem any maintenance o manual ruční turn ovládání operation, off Fiorella plošiny turn lift OFF through Fiorella the the Fiorella ji switch nejprve lift ON/OFF with vypněte the on ON/OFF the tlačítkem button ON control / (see OFF panel paragraph (viz (see bod paragraph 8) 8) a and dávejte 8) and pay attention pozor remove na the to varování power supply the warnings a bezpečnostní by removing the and safety measures obsažená fuse of 80Ah opatření contained v in bodě located Paragraph 6 close - Varování to the vehicle 6 - Warnings a bezpečnost. battery. and safety. S olejovým ventilem by mělo být manipulováno jen rukou. Žádné nástroje The Before oil valve performing knob should any check be or operated maintenance, by hand. the platform No tools shall are be needed. supported nejsou firmly and potřebné. properly. Identification oil valves knob: Určení olejových ventilů: V1 - V2 - V3 located in front of switchboard body V1 V2 V3 umístěné pod rozvodnou deskou V4 located behind switchboard body V4 umístěné za rozvodnou deskou BATTERY V4 FUSE 80 Ah Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position of the fuse is always close to the vehicle battery. V1 V2 V Cleaning The protection of surfaces of OLEJOVÝ OIL Fiorella VALVE lift VENTIL metal KNOBpainted is obtained with a regular cleaning using a damp cloth and after a careful drying. Cleaning is especially necessary in the coastal areas or where the V roads případě are treated selhání with elektřiny salt during může the winter být months. s plošinou manipulováno ručně. Řiďte se pokyny níže: In case of electrical failure, the platform lift can be manually operated. Follow the instructions below: 12.2 Maintenance schedule A) Remove the oil valve knob protective cover (located in front of switchboard A) With Sundejte body): the exception ochranný of daily, kryt monthly olejového and semestral ventilu checks (umístěný reported in na the přední table on straně pages 21 rozvodné and 22, the desky): maintenance checks must be performed by personnel authorized by the manufacturer. In conditions of normal use (about 10 complete cycles per day) the maintenance must be perform al least every 12 months. In conditions more severe of use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be performed at least every 6 months. 20 kryt cover

17 B) SPUŠTĚNÍ: B1) B) Abyste LOWERING: plošinu spustili dolů: B1) To lower the platform: 1) Otočte olejovým ventilem V3 ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 1) Turn the oil valve knob V3 clockwise (see picture below). 2) Otočte 2) olejovým ventilem V4 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). Plošina Turn the oil valve knob V4 counter clockwise (see picture below). The platform will slowly bude pomalu klesat k zemi, aniž by osoba na vozíku byla v nebezpečí. lower to ground level without risk to the wheelchair user. 1 V4 2 V3 Když plošina dosáhne úrovně podlahy vozidla: 3) When Otočte the platform olejovým reaches ventilem the V4 vehicle směru floor level: hodinových ručiček (viz obrázek níže). 3) Turn the oil valve knob V4 clockwise (see picture below). 4) Otočte olejovým ventilem V3 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 4) Turn the oil valve knob V3 counter clockwise (see picture below). V4 RUČNÍ PÁKA 3 4 V3 B2) Abyste plošinu rozložili: B2) To unfold the platform: 5) 5) Otočte Turn olejovým the oil valve ventilem knob V1 V1 clockwise ve směru (see picture hodinových below). ručiček (viz obrázek níže). 6) 6) Otočte Turn the olejovým oil valve ventilem knob V2 V2 clockwise ve směru (see hodinových picture below). ručiček (viz obrázek níže). 7) 7) Použijte Use the nouzovou emergency ruční manual páku pump čerpadla, level to unfold abyste the plošinu platform. rozložili V1 MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKALEVER V2 17

18 B3) Abyste plošinu spustili na zem: B3) 8) Otočte TO LOWER olejovým ThE ventilem PLATFORM V1 TO proti ThE směru GROUND hodinových LEVEL: ručiček (viz obrázek níže). 8) Turn the oil valve knob V1 counter clockwise (see picture below). 9) Otočte olejovým ventilem V2 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 9) Turn the oil valve knob V2 counter clockwise (see picture below). 10) 10) Otočte olejovým ventilem V3 ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). Turn the oil valve knob V3 clockwise (see picture below). 11) Otočte Turn the olejovým oil valve ventilem knob V4 V4 counter clockwise proti směru hodinových (see picture ručiček below). (viz obrázek níže). The Plošina platform se bude will slowly pomalu lower spouštět to ground k level. zemi V4 V1 V3 V2 Až se plošina dostane na zem: When the platform reaches the ground level: 12) Otočte olejovým ventilem V4 ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 12) Turn the oil valve knob V4 clockwise (see picture below). V4 12 C) ZVEDNUTÍ: C) C1) RAISING: Abyste zvedli plošinu na úroveň podlahy vozidla: C1) To raise the platform to the vehicle floor level: 13) Použijte nouzovou ruční páku čerpadla. Otočte olejovým ventilem do původní pozice (po směru 13) Use hodinových the emergency ručiček manual viz pump obrázek level. níže). 13 MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKALEVER 18 18

19 Až se plošina dostane na úroveň podlahy vozidla: When C2) the Abyste platform složili reaches (zavřeli) the vehicle plošinu: floor level: C2) To fold (close) the platform: 14) Otočte olejovým ventilem V3 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 14) Turn the oil valve knob V3 counter clockwise (see picture below). 15) 15) Otočte Turn olejovým the oil valve ventilem knob V2 V2 clockwise ve směru (see hodinových picture below). ručiček (viz obrázek níže). 16) 16) Použijte Use the nouzovou emergency ruční manual páku pump čerpadla, level to fold abyste (close) plošinu the platform. složili (zavřeli) MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKA LEVER 16 CZ V3 V2 Když When je the plošina platform složená is fold (closed): (zavřená): 17) Turn the oil valve knob V3 17) clockwise Otočte (see olejovým picture beside). ventilem V3 po 18) směru Turn hodinových the oil valve ručiček knob (viz V2 obr. counter clockwise na straně). (see picture beside). 18) Otočte olejovým ventilem V2 proti směru hodinových ručiček (viz obr. na straně) V3 V2 C3) Abyste plošinu To raise zvedli the platform do svislé into the polohy: vertical position: 19) 19) Použijte Use the nouzovou emergency ruční manual páku pump čerpadla, level to fold abyste (close) plošinu the platform. složili (zavřeli). 20) 20) Otočte Turn the olejovým oil valve ventilem knob V3 V3 counter clockwise proti směru hodinových (see picture ručiček below). (viz obrázek níže) MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKA LEVER V

20 ÚDRŽBA MAINTENANCE 12. Pečlivá A MAINTENANCE careful a pravidelná and regular údržba maintenance prodlouží will extend životnost the life plošiny of Fiorella Fiorella platform tak, lift, aby ensuring byla zajištěna the maximum maximální A careful efficiency. and účinnost. regular maintenance will extend the life of Fiorella platform lift, ensuring the maximum efficiency. Tato This část section obsahuje contains pokyny instructions pro správné for a proper čištění cleaning a údržbu. and maintenance. This section contains instructions The Kontrola maintenance for jednou a proper of za annual rok cleaning nebo check, and po or maintenance. každých every cycles cyklech of operation, a opravy and the The repairs by maintenance měly should provádět be of performed annual pouze check, only osoby or personnel pověřené every 5000 authorized výrobcem. cycles by of the Jakékoli manufacturer. operation, and the Any repairs action kroky should brought podniknuté be to performed the product s výrobkem only without by personnel bez the souhlasu authorization authorized výrobce of by the the manufacturer nebo nedo-ostatek of manufacturer. Any the action lack brought proper řádné to maintenance the údržby product může may without void způsobit the the authorization warranty ztrátu and záruky causes of the a manufacturer nebezpečné dangerous operating or the fungování plošiny. lack conditions.. of proper maintenance may void the warranty and causes dangerous operating conditions.. Před jakoukoli údržbou vypněte plošinu Fiorella tlačítkem ON/ Before any maintenance turn off Fiorella lift through the switch ON/OFF on the OFF na ovládacím panelu (viz bod 8) a vytáhněte napájecí zdroj control panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the Before odstraněním any maintenance pojistky turn 80Ah off Fiorella umístěné lift through v blízkosti the switch akumulátoru ON/OFF on the fuse of 80Ah located close to the vehicle battery. control vozidla. panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the fuse of 80Ah located close to the vehicle battery. Before Než provedete performing any jakoukoli check or kontrolu maintenance, nebo the údržbu, platform plošina shall be by supported měla firmly Before být performing náležitě and properly. podepřena. any check or maintenance, the platform shall be supported firmly and properly. CZ BATTERY BATERIE BATTERY FUSE 80 Ah POJISTKA FUSE 80 Ah80 A Orientační obrázek: poloha pojistky se může lišit v závislosti na vozidle, na kterém je nainstalována plošina of 12.1 the fuse Cleaning is always close to the vehicle battery. Fiorella: pozice pojistky je vždy blízko akumulátoru vozidla. The protection of surfaces of Fiorella lift metal painted is obtained with a regular cleaning using a damp 12.1 Cleaning The cloth protection and after of a surfaces careful drying. of Fiorella Cleaning lift metal is especially painted is necessary obtained with in the a regular coastal cleaning areas or where using a the damp 12.1 Úklid cloth roads and are after treated a careful with drying. salt during Cleaning the winter is especially months. necessary in the coastal areas or where the Povrchové ochrany lakovaného kovu zvedací plošiny Fiorella dosáhnete pravidelným roads are treated with salt during the winter months. čištěním pomocí vlhkého hadříku a poté důkladným vysušením. Čištění je nezbytné zejména v pobřežních oblastech nebo tam, kde jsou silnice v zimních měsících ošetřovány 12.2 Maintenance schedule solí With Maintenance the exception of schedule daily, monthly and semestral checks reported in the table on pages 21 and 22, the With maintenance the exception checks of daily, must monthly be performed and semestral by personnel checks authorized reported in by the the table manufacturer. on pages 21 and 22, the 12.2 maintenance In Rozvrh conditions údržby checks of normal must use be performed (about 10 by complete personnel cycles authorized per day) by the the maintenance manufacturer. must be perform al S výjimkou In least conditions every denních, of 12 normal months. měsíčních use (about a 10 semestrálních complete cycles kontrol per day) uvedených the maintenance v tabulce must na be stranách 18 a 19, musí být kontroly provedeny osobami k tomu určenými výrobcem. perform al least In conditions every 12 months. more severe of use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be Při běžném používání (asi 10 celých cyklů za den) musí být údržba provedena alespoň In performed conditions at more least severe every 6 of months. use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be každých 12 měsíců. performed at least every 6 months. Při častějším používání (více než 10 celých cyklů za den) je třeba údržbu provést alespoň každých 6 měsíců. 20 Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position of the fuse is always close to the vehicle battery. Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position 20

21 KONTROLOVANÉ INSPECTED PARTS ČÁSTI Přední Front and a rear zadní rollstop nájezdový roll devices) (anti (práh) Manual Ruční kontrola Control Warning Výstražné labels štítky Screws Šrouby ROZVRH MAINTENANCE ÚDRŽBY SChEDULE (1/2) (1/2) DENNÍ DAILY KONTROLA ChECK ZÁSAH INTERVENTION Ujistěte se, Make že sure přední that the i zadní front and nájezdový rear rollstops práh work pracují properly; správně. Ověřte, že Check zadní that nájezdový the rear rollstop práh fold se in složí, when když the platform se plošina is raised zvedá ze from země. the ground. Check Ověřte, that zda the nouzová emergency ruční hand pumpa works; funguje; follow postupujte the instructions podle in the operator s pokynů v manual návodu (paragraph pro uživatele 11). (bod 11). MĚSÍČNÍ MONThLY KONTROLA ChECK Ujistěte Make sure se, that že all nechybí the warning žádné labels výstražné are present štítky and readable. a jsou čitelné. Zkontrolujte, Make sure that že all všechny the screws šrouby show below (viz níže) are properly jsou správně tightened: utaženy: Ověřte, že proti šroub je utažen. Check that the counter bolt is tightened. Zkontrolujte utažení. Check tightening. Zkontrolujte, Check that the že nut je is utažená tightened. matka. 21

22 KONTROLOVANÉ INSPECTED PARTS ČÁSTI Zadní Rear rollstop nájezdový práh FIORELLA F300TD FIORELLA F360 FIORELLA F360TD ROZVRH MAINTENANCE ÚDRŽBY SChEDULE (2/2) (2/2) ZÁSAH INTERVENTION MĚSÍČNÍ MONThLY KONTROLA ChECK Vyčistěte Clean and a lubricate namažte the pohyblivé moving parts části of the zadního rear rollstop: nájezdového use lubrication prahu: spray WD-40. použijte mazací sprej WD-40. Zadní Rear rollstop nájezdový práh FIORELLA F360EXTD Vyčistěte Clean and a lubricate namažte the pohyblivé moving parts části of the zadního rear rollstop: nájezdového use lubrication prahu: spray WD-40. použijte mazací sprej WD-40. Plošina Platform Příkazy Commands Ujistěte Make sure se, that že platform plošina functions funguje work správně properly a and nedochází that there k are žádným jarring otřesům. sounds. no Zkontrolujte, Make sure that že commands příkazy on na control kontrolním panel work panelu properly. jsou správné. Hydraulika Electrical hydraulic switch box Čištění Cleaning a and prevence rust koroze prevention Ověřte, že Verify z čerpadla that there nevytéká are no leaks olej. of oil from pump module; Ověřte, že Verify olejový that the ventil knobs je of správně the oil flow uzavřen valves is (viz closed bod correctly 11). (see paragraph 11). PŮLROČNÍ SEMESTRAL KONTROLA ChECK Část Clean plošiny the metal z painted lakovaného part of Fiorella kovu čistěte lift with vlhkým a damp cloth hadříkem and carefully a opatrně wipe it dry. vytřete do sucha. ROČNÍ ANNUALLY KONTROLA ChECK (NEBO (OR EVERY PO 5000 KAŽDÝCH CYCLES* 5000 OF OPERATING) CYKLECH*) (*) When the Fiorella lift is turned on in the right down corner of the LCD display is shown the number of (*) Když plošinu Fiorella zapnete, v pravém dolním rohu LCD displeje se ukáže cycles performed since the installation or the last reset. počet cyklů uskutečněných od instalace nebo posledního nastavení. Roční Annually kontrolu check musí must be provést perform školené by the authorized osoby k tomu personnel určené by výrobcem. the manufacturer Hydraulické Cylinders, pipes válce, and hadice hydraulic a joints spoje 22 Pomocí zářezů Check the na oil stěnách level in the nádržky tank of hydraulického the pump čerpadla through ověřte úroveň the notches oleje placed v nádržce. on the Pokud wall of the je to tank. nutné, If necessary, naplňte fill nádržku olejem HLP-HM 46/68. the tank with oil HLP-HM 46/68. Ověřte, že Check z hydraulického that there are no válce leaks nevytéká of oil from žádný the hydraulic olej. cylinder; Ověřte, že Check hydraulické that there trubice are no damages nejsou nijak to the poškozené. hydraulic pipes; Check that joints are properly tightened; Ověřte, že spoje jsou dostatečně utaženy.

23 14. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZVEDACÍ PLOŠINY FIORELLA 14. IDENTIFICATION DATA OF FIORELLA LIFT IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK IDENTIFICATION LABEL Verze LA/IP/SP: umístěn na pravé straně spodní části základny. Versions LA/IP/SP: positioned on the right side at the base of the support Verze RA/IP/SP: Versions umístěn RA/IP/SP: na levé positioned straně on spodní the left části side at základny. the base of the support 23 Toto je překlad návodu na zvedací plošinu Fiorella, který provedla třetí strana, tj. společnost API CZ s.r.o. Pro závazný obsah prosím konzultujte originální verzi návodu společnosti Fiorella, který jste obdrželi při předání produktu. Tato přeložená verze by měla být chápána jako pomocná k originálnímu dokumentu. 23

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více