_REV 00_APR_2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5354001_REV 00_APR_2011"

Transkript

1 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST Určení a umístění výstražných štítků 6 7. TECHNICKÉ ÚDAJE Obecná charakteristika FIORELLA F300TD Obecná charakteristika FIORELLA F360TD Obecná charakteristika FIORELLA F300EX TD 9 8. URČENÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NÁVOD NA PROVOZ PLOŠINY Spuštění plošiny Vizuální zprávy a/nebo zvukové signály Pohyb plošiny RUČNÍ OVLÁDÁNÍ PLOŠINY V PŘÍPADĚ NOUZE ÚDRŽBA Úklid Rozvrh údržby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZVEDACÍ PLOŠINY FIORELLA _REV 00_APR_2011 1

2 1. OBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt pro vozíčkáře Fiorella. Tento manuál je nedílnou a nezbytnou součástí plošiny Fiorella a musí být k dispozici uživateli a oprávněným osobám z důvodu údržby; musí být uschován a používán pečlivě, protože všechna upozornění obsažená v něm poskytují důležité informace o bezpečnosti ve fázích používání a údržby. 2. ÚVOD Plošina FIORELLA je navržena s vysokým standardem kvality, funkčnosti a bezpečnosti. Tento manuál se týká následujících modelů: Typ Varianta Verze Legenda CZ FIORELLA F300 LA TD automatické složení plaformy FIORELLA F360 FIORELLA F360EX TD RA IP LA rameno na levé straně RA rameno na pravé straně SP IP vestavěné čerpadlo, SP oddělené čerpadlo 3. SYMBOLY Ukazuje, že je nezbytné být velmi opatrný a vyhnout se tak vážným následkům, které by mohly způsobit zranění osoby a poškození výrobku. 4. VÝROBCE Ukazatel důležitosti FIORELLA S.r.l. Via Fienilone n.44 Operational office: Via Maccanetto n CERVIA (RA) - ITALY tel mail: 4.1 Korespondence s výrobcem Z jakéhokoliv důvodu v souvislosti se zakoupeným výrobkem se doporučuje obrátit se na výrobce; uživateli se doporučuje vždy poskytnout tyto informace: A) Model. B) Sériové číslo. C) Rok výroby. D) Datum nákupu. E) Podrobné informace o zjištěných problémech. 2

3 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT Zvedací plošina Fiorella je navržena a vyrobena pro použití cestujícími na invalidním vozíku jen v mezích, které stanoví technické údaje a při respektování označení bezpečného užívání a údržby uvedených v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné. Zvedací plošina Fiorella může být instalována jen do vozidel, která patří do kategorie C, jak stanovuje Evropská norma EN :2009: vozidla mezinárodní kategorie M1. Nestůjte na plošině, když je v chodu. Je přísně zakázáno používat plošinu pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu. Je vyloučena jakákoli smluvní odpovědnost a dodatečné uzavření smlouvy s výrobcem za škody způsobené špatným užíváním a/nebo nedodržováním pokynů výrobce. Nepoužívejte Fiorellu bez odpovídajícího osvětlení nástupní plošiny. Nikdy nenechávejte vozidlo s rozloženou plošinou bez dozoru. Po použití plošiny ji vždy vypněte a dveře vozidla zavřete. Je zakázáno používat Fiorellu pro zvedání zboží. CZ 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST Vždy dodržujte následující pravidla: Osoby, které nejsou obeznámené s obsahem této uživatelské příručky nebo fungováním a údržbou zvedací plošiny Fiorella, by ji neměly používat. Nedovolte žádné osobě, hlavně dětem, stát v cestě plošině, když je v chodu. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME zkontrolovat všechna bezpečnostní zařízení (viz bod 9) a varování / informační štítky (viz bod 6.1 a 14) před každým použitím. V případě poruchy, nedostatku štítků nebo jakékoliv jiné odchylky, prosím, okamžitě kontaktujte výrobce nebo nejbližší servisní středisko. Jakékoli selhání nebo špatné fungování bezpečnostních zařízení může způsobit zranění osoby, škody na majetku nebo poškození výrobku. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, aby se nikdo nepokoušel o úpravy nebo opravy, jiné než ty uvedené v tomto návodu. Jen odborní pracovníci pověření výrobcem mají odpovídající kvalifikaci, aby správně upravili či opravili zvedací plošinu Fiorella. Před uvedením do provozu se ujistěte, že nejsou uvedeny žádné odchylky na LCD displeji nebo zvukovým výstražným systémem. Přečtěte si, prosím, pozorně odstavec 10.2, pokud se objeví slovní nebo zvuková výstraha. 3

4 Před použitím Before operating zvedací the plošiny Fiorella Fiorella lift, ensure se that ujistěte, the handbrake že ruční is engaged, brzda je that zatažena, the vehicle vozidlo is on level je rovně na ground, zemi, and a že that vozidlo the vehicle nebrání does not provozu obstruct nebo traffic or nepředstavuje constitute any danger žádné for nebezpečí people. Operating pro lidi. Použití the plošiny Fiorella Fiorella, lift when když the vehicle vozidlo is parked parkuje on unlevel na nerovném ground can povrchu, be dangerous. může být nebezpečné. NO NO Před každým použitím se ujistěte, že plošina je správně nastavena tak, aby byla ve Before every use, ensure that the platform is properly adjusted to keep the platform in a level, vodorovné poloze. horizontal position. Abyste snížili míru nebezpečí mimo vozidlo, musí provozovatel/obslužný pracovník během To pohybu reduce risk plošiny to people vždy or respektovat property outside bezpečné the vehicle, vzdálenosti the operator uvedené must always na respect obrázku the níže. safety distances shown in the picture below during the lift s movement. The Fiorella lift is designed with side rails and rollstops to prevent the Zvedací plošina Fiorella je navržena s bočními kolejnicemi a nájezdovými prahy, aby se wheelchair from falling off the platform. Despite these features, we zabránilo spadnutí vozíku z plošiny. Navzdory těmto vlastnostem doporučujeme, aby opatrovatelé plošinu sledovali vždy, když je na ní osoba na vozíku. recommend that caretakers always monitor the lift when a disabled wheelchair user is on the platform. For additional safety, we also recommend the following: Pro zvýšení Users with bezpečnosti manual wheelchairs doporučujeme or power wheelchairs také následující: with rear-wheel-drive should back onto the platform. The smaller front wheels on these types of wheelchairs are far less likely to roll Uživatelé s mechanickými vozíky nebo elektrickými vozíky s náhonem na zadní kola by over the front rollstops of the lift. měli být zadní částí vozíku k plošině. Menší přední kola na těchto typech vozíků se s daleko menší pravděpodobností dostanou přes přední nájezdové prahy plošiny. 4 4

5 Když je zvedací plošina Fiorella v provozu, vždy dávejte pozor, aby byly brzdy vozíku zataženy a aby vozík stál v poloze znázorněné na obrázku níže. Vždy dbejte na to, aby se vozík nedotýkal While operate nájezdového the Fiorella lift, prahu. always Jakýkoli pay attention zásah that do the jednoho wheelchair z nájezdových brakes are pulled prahů and může that způsobit it stands poškození in position výrobku shown a in představovat the figure below. nebezpečí Always pay pro attention osobu not na to vozíku. touch the two rollstops with the wheelchair. Any interference with one of the rollstops may cause a damage to the product and constitute a danger for the person in a wheelchair. CZ NO NO YES Opatrovatelé Caretakers or nebo lift operators obslužní should pracovníci maintain the by position měli udržovat illustrated pozici below to znázorněnou provide ample clearance níže, for the aby lift. měla plošina dostatek vůle. Fiorella F300/360/360EX TD LA/IP/SP TD LA/IP/SP Fiorella F300/360/360EX TD RA/IP/SP Fiorella F300/360/360EX TD RA/IP/SP 5

6 Vždy ověřte, že zadní nájezdový práh (rr) a přední nájezdový práh (fr) se během pohybu plošiny Check zvedají always správně. that the rear rollstop (rr) and front rollstop (fr), anti-roll devices, raise properly during Check the movement always that of the platform. rear rollstop (rr) and front rollstop (fr), anti-roll devices, raise properly during the movement of the platform. Zadní a Rear přední and nájezdové front rollstops prahy raised vertikálně vertically zvednuté Rear and front rollstops raised vertically rr rr Zadní The rear nájezdový rollstop (rr) práh is used (rr) to se prevent používá, the wheelchair aby vozíku from zabránil rolling slowly pomalu off the sjet the z plošiny. platform. Nemyslí It is not The rear rollstop (rr) is used to prevent the from rolling slowly off the the platform. It is not se intended tím zastavení to sudden náhlého movement pohybu of vozíku. the wheelchair. Vyvarujte se náhlých pohybů vozíku, když je na intended to stop sudden movement of the wheelchair. plošině. Avoid sudden movements of the wheelchair when on the lift platform. Avoid sudden movements of the wheelchair when on the lift platform. V In případě the case In the case rizik of risks of risks spojených associated associated s náhlými with sudden with sudden pohyby movements movements vozíku of of na the the plošině, wheelchair wheelchair je on on důležité the platform, the platform, ukotvit is is vozík important important ve to vozidle anchorage to anchorage před the the jakýmkoli wheelchair wheelchair dalším at the vehicle at the vehicle provozem. before any other operation. before any other operation. Nepoužívejte Do not use zvedací the Fiorella plošinu F300TD Fiorella lift with F300 a load TD heavier s nákladem than 660 lbs těžším (300 než kg). 600 liber (300 kg). Do not use the Fiorella F300TD lift with a load heavier than 660 lbs (300 kg). Nepoužívejte zvedací plošinu Fiorella F360 TD nebo Fiorella F360EX TD s nákladem Do not use the Fiorella F360TD lift or Fiorella F360EX TD lift with a load heavier than 794 lbs (360 kg). těžším Do než not 794 use the liber Fiorella (360 F360TD kg). lift or Fiorella F360EX TD lift with load heavier than 794 lbs (360 kg). Než budete Before performing provádět any jakoukoli maintenance údržbu on na the plošině Fiorella platform Fiorella, lift, přečtěte please read si, prosím, paragraph odstavec Before performing any maintenance on the Fiorella platform lift, please read paragraph 12 ( Údržba ). ( Maintenance ). ( Maintenance ) IDENTIFICATION URČENÍ IDENTIFICATION AND A UMÍSTĚNÍ AND LOCATION VÝSTRAŽNÝCH LOCATION OF OF THE ŠTÍTKŮ THE WARNING WARNING LABELS: LABELS: Fiorella Fiorella lift lift contains contains the the following following warning warning labels labels and and information: information: Zvedací plošina Fiorella má následující výstražné štítky a informace: fr fr Čtěte pozorně Návod k použití READ CAREFULLY THE OPERATOR S MANUAL Fiorella Fiorella F300/360/360EX TD TD RA/IP/SP Dávejte pozor na ruce PAY ATTENTION TO THE HANDS Fiorella F300/360/360EX TD LA/IP/SP 66 6

7 7. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. TECHNICAL DATA 7.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIORELLA F300 TD 7.1 GENERAL CHARACTERISTICS - FIORELLA F300TD Model Mod. F300TD LA/RA/IP Mod. F300TD LA/RA/ MODEL SP Overall Celková lift šířka width plošiny 1170 mm (46.06 ) 1170 mm (46.06 ) 995 mm (39.17 ) 995 mm (39.17 ) Overall Celková lift výška height zdviže (stowed (složená position) pozice) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) Usable Užitná platform šířka plošiny width (Max) (max) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) Usable Užitná platform délka plošiny length (Max) (max) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) maximum Max. vzdálenost floor-to-ground rampy od země 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) power Síla Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic motor Motor 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A max Maximální speed ascent/descent rychlost stoupání/klesání 0,06 m/s 0,06 m/s0,06 m/s 0,06 m/s max load capacity 300kg / 660lbs 300kg / 660lbs Maximální nosnost 300kg / 660lbs 300kg / 660lbs lift weight 123kg / 271 lbs 123kg / 271 lbs Váha plošiny 123kg / 271 lbs 123kg / 271 lbs Control: through Kontrola: control přes panel integrovaný integrated kontrolní the switchboard panel na rozvaděči Když When je the plošina lift is folded složená and switched a vypnutá, off, every každých 6 hours 6 hodin the hydraulic se hydraulické pump is čerpadlo activated aktivuje for 0.5 na sec, 0,5 to avoid s, aby the se platform zabránilo slightly nepatrnému unfold during rozložení long non usage. plošiny z důvodu dlouhého nepoužívání LIFT Rozměry DIMENSIONS plošiny - STOWED ve složené POSITION: pozici Mod. F300TD LA/RA/IP: F300TD LA/RA/IP Mod. F300TD LA/RA/SP: F300TD LA/RA/SP CZ Mod. F300TD LA/RA/IP: Mod. F300TD LA/RA/SP: PLATFORM Rozměry DIMENSIONS rozložené - OPEN plošiny 7

8 7.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIORELLA F360 TD Model 7.2 GENERAL CHARACTERISTICS Mod. - FIORELLA F360TD F360TD LA/RA/IP Mod. F360TD LA/RA/SP MODEL F360TD LA/RA/IP F360TD LA/RA/SP Celková šířka plošiny 1170 mm (46.06 ) 995 mm (39.17 ) Overall lift width 1170 mm (46.06 ) 995 mm (39.17 ) Celková výška zdviže (složená pozice) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) Overall lift height (stowed position) 1035 mm (40.75 ) 1035 mm (40.75 ) Usable Užitná šířka platform plošiny width (Max) (max) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) 714 mm (28.11 ) Usable Užitná délka platform plošiny length (Max)(max) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) 1030 mm (40.55 ) maximum Max. vzdálenost floor-to-ground rampy od země 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) power Síla Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic Electro-hydraulic motor Motor 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A 12V DC / 58A max Maximální speed rychlost ascent/descent stoupání/klesání 0,06 m/s 0,06 m/s0,06 m/s 0,06 m/s max load capacity Maximální nosnost 360kg / 794lbs 360kg / 794lbs 360kg / 794lbs 360kg / 794lbs lift weight Váha plošiny 125kg / 276 lbs 125kg / kg lbs / 276 lbs125kg / 276 lbs Control: through control panel integrated on the switchboard Kontrola: přes integrovaný kontrolní panel na rozvaděč Mod. F360TD LA/RA/IP: Když When the je plošina lift is folded složená and switched a vypnutá, off, every každých 6 hours 6 hodin the hydraulic se hydraulické pump is čerpadlo activated aktivuje for 0.5 sec, na 0,5 to avoid s, aby the se platform zabránilo slightly nepatrnému unfold during rozložení long non usage. plošiny z důvodu dlouhého nepoužívání LIFT Rozměry DIMENSIONS plošiny - STOWED ve složené POSITION: pozici Mod. F360TD LA/RA/SP: Mod. F360TD LA/RA/IP: Mod. F360TD LA/RA/SP: PLATFORM Rozměry DIMENSIONS rozložené - OPEN plošiny 8

9 7.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIORELLA F360 EX TD Model Mod. F360EX TD LA/RA/IP Mod. F360EXTD LA/RA/SP 7.3 GENERAL CHARACTERISTICS - FIORELLA F360EX TD Celková šířka plošiny 1220 mm (48.03 ) 1050 mm (41.34 ) MODEL F360EX TD LA/RA/IP F360EX TD LA/RA/SP Celková výška zdviže (složená pozice) 1040 mm (40.94 ) 1040mm (40.94 ) Overall lift width 1220 mm (48.03 ) 1050 mm (41.34 ) Užitná šířka plošiny (Max) 765 mm (30.12 ) 765 mm (30.12 ) Overall lift height (stowed position) 1040 mm (40.94 ) 1040 mm (40.94 ) Užitná délka plošiny (Max) 1075mm (42.32 ) 1075 mm (42.32 ) Usable platform width (max) 765 mm (30.12 ) 765 mm (30.12 ) Max. vzdálenost rampy od země 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) Usable platform length (max) 1075 mm (42.32 ) 1075 mm (42.32 ) maximum Síla floor-to-ground Electro-hydraulic Electro-hydraulic 690 mm (27.16 ) 690 mm (27.16 ) power Motor 12V DC / 58A Electro-hydraulic 12V DC / 58AElectro-hydraulic motor Maximální rychlost stoupání/klesání 0,06 m/s 12V DC / 58A 0,06 m/s 12V DC / 58A max Maximální speed nosnost ascent/descent 360kg / 794lbs 0,06 m/s360kg / 794lbs 0,06 m/s max Váha load plošiny capacity 140kg / 309 lbs 360kg / 794lbs 140kg / 309 lbs360kg / 794lbs lift weight 140kg / 309 lbs 140kg / 309 lbs Control: through Kontrola: control přes panel integrovaný integrated kontrolní the switchboard panel na rozvaděči Když je plošina složená a vypnutá, každých 6 hodin se hydraulické When čerpadlo the lift is aktivuje folded and na switched 0,5 s, aby off, every se zabránilo 6 hours the nepatrnému hydraulic pump rozložení is activated plošiny for z 0.5 důvodu sec, to dlouhého avoid the platform nepoužívání. slightly unfold during long non usage LIFT Rozměry DIMENSIONS plošiny - STOWED ve POSITION: složené pozici Mod. F360EX LA/RA/IP: TD LA/RA/IP Mod. F360EX EX LA/RA/SP: TD LA/RA/SP Mod. F360EX TD LA/RA/IP: Mod. F360EX TD LA/RA/SP: Rozměry rozložené plošiny PLATFORM DIMENSIONS - OPEN 9

10 8. IDENTIFICATION 8. URČENÍ HLAVNÍCH OF THE MAIN ČÁSTÍ COMPONENTS A C B E F D G E C G F H I I H L O C L N L4 L1 L2 L3 VYSVĚTLIVKY A. Držadlo INDEX L. B. Kontrolní Hlavní rameno panel A. handle L. control panel B. L. Hlavní Kontrolní rameno panel L1. L1. Tlačítko Tlačítko na na otevření otevření plošiny plošiny B. main arm L1. button Open platform C. Páka ručního C. hand čerpadla pump lever D. L2. Základna L2. button Tlačítko lower na platform snížení plošiny D. L2. Základna Tlačítko D. support na snížení plošiny L3. L3. button Tlačítko Tlačítko raise platform na na zvednutí zvednutí plošiny plošiny E. front rollstop L4. button close platform E. Přední nájezdový práh F. F. Plošina L4. Tlačítko na zavření plošiny platform m. display F. L4. Plošina Tlačítko g. na secondary zavření arm plošiny n. M. button Displej On/Off h. signal led O. switchboard body G. Vedlejší rameno N. H. Tlačítko Signalizační ON/OFF LED I. rear rollstop H. N. Signalizační Tlačítko ON/OFF LED O. Kryt Rozvodná rozvodné deska desky I. I. Zadní nájezdový 1 práh COmPOnEnTS not IDEnTIFIED In ThE ILLuSTRATIOn fuse 80a (located in the engine compartement, near to the battery) Součásti nenaznačené na obrázku 1 Pojistka Fuse 80A (umístěno v v prostoru motoru, blízko baterie)

11 9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SAFETY DEVICES The The Použití use use of of safety bezpečnostních safety devices devices is strictly is strictly zařízení required; required; je striktně they they should vyžadováno; should never never be removed be nikdy removed by or or tampered. neměla být odstraněna ani porušena. For For Při their their jejich alteration změně or or non nebo non use, use, nepoužívání any any liability liability of (neuposlechnutí) the of the manufacturer will bude will fall. fall. odpovědnost výrobce snížena. A safety use is is guaranteed by by the the following devices: Bezpečné The following užívání devices je zaručeno ensure safe safe use následujícími use of of the the lift: lift: zařízeními: Následující Open zařízení platform zajišťují sensor: This This bezpečné device device použití prevents the plošiny: the possible possible close close in vertical in vertical position position of the of the 1- Senzory otevření plošiny: Toto zařízení zabrání možnému zavření plošiny ve svislé platform without having first first folded folded the the front front part part of itself of itself (see (see paragraph paragraph 10.3). 10.3). poloze, aniž by nejprve byla složena přední část (viz bod 10.3) Senzor - Anti Anti proti crushing sensor: zmáčknutí: sensor: Prevents Prevents movement Zabraňuje movement of the pohybu of plošiny, the platform platform should pokud should an obstacle je překážka an obstacle or body nebo or část body part těla part be be umístěna placed placed between between mezi the hlavním the main main arm a arm vedlejším and and secondary secondary ramenem. arm. arm. 3-Páka Handle Handle ručního to to operate operate ovládání the the hand čerpadla: hand pump: pump: Umožňuje Allows Allows manual manual ruční use use použití of the of the platform plošiny platform in v the případě in the event event of selhání electrical of electrical elektřiny (viz bod 11). failure failure (see (see paragraph paragraph 11). 11). 4- Přední nájezdový práh (ochranné zajištění proti spadnutí): Zabraňuje nebezpečí zmáčknutí 4 - Font rollstop nohou osoby (anti roll na protection invalidním device) vozíku, : Prevents když the plošina danger dosáhne of feet crushing úrovně of podlahy the person vozidla. the wheelchair when the platform reaches the level of the vehicle floor. in 4 - Font rollstop (anti roll protection device) : Prevents the danger of feet crushing of the person in the wheelchair when the platform reaches the level of the vehicle floor. 5-Zadní 5 - Rear nájezdový rollstop (anti práh roll protection (ochranné device): zajištění Prevent proti slow spadnutí): and involuntary Zabraňuje rolls of pomalému the wheelchair a samovolnému 5 - Rear rollstop sjetí invalidního (anti roll protection vozíku device): mimo plošinu Prevent (při slow manipulaci and involuntary s vozíkem). rolls of the wheelchair outside the platform, during the handling of the wheelchair. 6-Senzor outside the hmotnosti: platform, during Zabraňuje the handling pohybu of the plošiny wheelchair. při zatížení vyšším než 300 kg / 660 lbs (pro 6 - typ Weight Fiorella sensor: F300 Prevents TD) nebo movement 360 kg of / the 794 platform lbs (pro when typ the Fiorella load is F360TD more than a 300 F360EX kg / 660lbs TD). 6 - Weight sensor: Prevents movement of the platform when the load is more than 300 kg / 660lbs 7-LED (for Fiorella dioda F300TD pro plošinu lift) or 360 v provozu. kg / 794 lbs (for Fiorella F360TD and F360EX TD lift). (for Fiorella F300TD lift) or 360 kg / 794 lbs (for Fiorella F360TD and F360EX TD lift). 8-Zvukový 7 - Signal signál led for platform pro plošinu use. v provozu. 7 - Signal led for platform in use. 8 - Audio signal for the platform in use. 8 - Audio signal for the platform in use. 4- Přední nájezdový práh 4- front rollstop 4- front rollstop 1- Senzory otevření plošiny 1- Open platform sensor 1- Open platform sensor 5-Zadní nájezdový práh 5- rear rollstop 5- rear rollstop 7-LED 7- led 7- led 3-Páka ručního ovládání čerpadla 3- handle to Operate the hand pump 2- Senzor proti zmáčknutí 2- anti crushing sensor 2- anti crushing sensor 5- rear rollstop 5-Zadní nájezdový práh 5- rear rollstop 3- handle to Operate the hand pump 4- Přední nájezdový práh 4- front rollstop 4- front rollstop

12 10.1 Starting the lift CZ 10. NÁVOD NA PROVOZ PLOŠINY Before lift operation, read carefully the paragraph 6 Warnings and safety 10.1 Spuštění plošiny The Fiorella lift can be turned on using the button on the control display. Přečtěte si pozorně bod 6 Bezpečnost a varování než uvedete plošinu do chodu. Plošinu Fiorella můžete zapnout stisknutím tlačítka na kontrolním displeji. TLAČÍTKO ON/OFF ON/OFF BUTTON (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ) LCD DISPLAY Rozložení plošiny je signalizováno výstražným světlem (umístěným na okrajích plošiny) a Platform zvukovým deployment zařízením. is signalled by a warning light (located on the edges of the platform) and an Po zapnutí plošiny zobrazí LCD displej informace, díky kterým provede obslužnou osobu audio užíváním device. výrobku. After turning on the lift, the LCD will display information to guide the operator through proper product usage. Informace o použití plošiny, které se na LCD displeji objeví: Lift usage a) Počáteční information hlášení: appears Vypněte on the motor LCD a display: zatáhněte ruční brzdu. b) Během provozu plošiny LCD displej ukazuje průběh procesu, jak se a) plošina Start-up skládá message: a rozkládá. Turn off the engine and pull the hand brake. b) c) During Varovné lift operation, zprávy vyzvou the LCD uživatele displays k progress provedení of určité the lift operace as it stows (např. or deploys. ručně složit plošinu předtím, než je zaklopena). c) Warning messages prompt the user to perform a particular operation (such d) Když se plošina zapne v pravém dolním rohu LCD displeje se zobrazí as manually počet folding cyklů vykonaných the platform od before instalace it is stowed) nebo posledního. přenastavení. d) When the lift is turned on in the right down corner of the LCD display is shown the number of cycles performed since the installation or the last reset. 12

13 10.2 Vizuální zprávy a/nebo zvukové signály Následující sekce obsahuje informace o všech vizuálních a zvukových signálech zvedací plošiny Fiorella. Informační zprávy na displeji: Pokyny při spuštění: Vypněte motor a zatáhněte ruční brzdu. Údaje o činnosti, kterou plošina právě provádí (platform being raised - plošina se právě zvedá, platform being lowered - plošina sjíždí dolů, atd.) Pokyny k provedení určité operace (např. ručně složit plošinu předtím, než je zaklopena). Informační zprávy na displeji se zvukovým doprovodem: Varování o intervalu údržby (1 rok nebo 5000 cyklů) Zvukové výstražné signály: Pohyb plošiny je vždy doprovázen zvukovým výstražným signálem. Signál je zvláště důležitý, když je plošina rozestavěna na chodníku (ke snížení rizika srážky s chodci). Výstražné zprávy na displeji se zvukovým doprovodem: Pokud se na LCD displeji zobrazí zpráva CRUSHING ( ZMÁČKNUTÍ ) (doprovázená zvukovým signálem) znamená to, že selhání bylo zaznamenáno zařízením proti zmáčknutí (viz bod 9). To nastane, když je plošina otevřena vodorovně na úrovni podlahy vozidla. Toto zařízení plošině brání se zaklopit dříve, než obslužná osoba ručně sklopí přední část plošiny. 13

14 entation 10.3 of Pohyb the platform plošiny ation of the platform 10.3 Movimentation of the platform fore using the Fiorella lift, please carefully read Paragraph 6, Warnings and plošiny Safety. Fiorella si, prosím, pozorně přečtěte bod 6, Před použitím using the Fiorella lift, please carefully Varování read Paragraph a bezpečnost. 6, Warnings using and the Safety. Fiorella lift, please carefully read Paragraph 6, War- ng Before e vertical position (fig.1), deploy the nings platform and to Safety. the vehicle floor level Spuštění pushing Lowering button on the control panel. When the platform reaches rtical a. position Ze svislé (fig.1), polohy deploy (obr. 1) the uveďte platform plošinu to na the úroveň vehicle podlahy floor vozidla level cle floor (obr. 2) stisknutím a. level From it the stops vertical automatically. position (fig.1), deploy the platform to the vehicle floor level shing tlačítka button na on ovládacím the control panelu. panel. Když When plošina the dosáhne platform úrovně reaches podlahy vozidla, automaticky (fig.2) se zastaví. by pushing button on the control panel. When the platform reaches floor level it stops automatically. the vehicle floor level it stops automatically. Fig.2 Obr.1 Fig.1 Fig.2 Obr.2 Fig.2 the platform b. Spusťte to the plošinu ground k zemi (fig.3) (obr. by 3) stisknutím pushing button tlačítka na on ovládacím the control panelu. (zadní the rear nájezdový b. rollstop Lower lowers práh the se platform automatically dolů spustí the automaticky, ground when the (fig.3) platform když by se pushing plošina touches button dotkne the ground země, on zatímco the control přední platform to the ground (fig.3) by pushing button on the control e front nájezdový rollstop panel práh is (the lifted). je rear pozvednutý). rollstop lowers automatically when the platform touches the ground rear rollstop lowers automatically when the platform touches the ground while the front rollstop is lifted). ront rollstop is lifted). Fig.3 Fig.3 Fig.3 Obr.3 Fig

15 Raising Zvednutí c. Raise c. Zvedněte the platform plošinu from ze země the ground (obr. 4), (Fig.4) až na úroveň until to podlahy the vehicle vozidla floor (obr. level 5), (fig.5), ing by Raising stisknutím pushing button tlačítka on na ovládacím the control panelu (zadní (the rear nájezdový rollstop práh lifts se automatically zvedne automaticky, když se zvedne plošina, zatímco přední nájezdový práh zůstane zvednutý). Když aise the when c. platform Raise the platform the from platform the ground is raised from (Fig.4) while the ground until the front (Fig.4) to the vehicle rollstop until to floor remains the vehicle level (fig.5), raised). floor When level (fig.5), the y pushing plošina dosáhne úrovně podlahy vozidla, automaticky se zastaví (přední nájezdový práh se platform by button pushing automaticky reaches button the control sníží, the když vehicle on panel plošina floor the dosáhne level, control (the rear úroveň it stops panel rollstop (the podlahy automatically rear lifts rollstop automatically vozu). (the lifts front automatically rollstop hen the platform when the is raised platform while is raised the front while rollstop the front remains rollstop raised). remains When raised). the When the lowers automatically when the platform reaches the vehicle floor level). latform reaches platform the reaches vehicle floor the vehicle level, it floor stops level, automatically it stops automatically (the front rollstop (the front rollstop wers automatically lowers automatically when the platform when the reaches platform the reaches vehicle floor the vehicle level). floor level). CZ Fig.4.4 Fig.4 Fig.5 Obr.4 Fig.5 Obr.5 Fig.5 d. Raise the platform into the vertical position (fig.6) by pushing button on the Raise the control d. platform Zvedněte Raise panel. the into plošinu platform the vertical do svislé into position the polohy vertical (obr. (fig.6) position 6) by stisknutím pushing (fig.6) tlačítka button by pushing on button na the ovládacím on the control panel. panelu control panel. Fig.6 Fig.6 Obr.6 Fig

16 This section contains instructions for a proper cleaning and maintenance. The maintenance of annual check, or every 5000 cycles of operation, and the CZ repairs should be performed only by personnel authorized by the manufacturer. Any action brought to the product without the authorization of the manufacturer or the 11. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ lack of proper PLOŠINY maintenance V may PŘÍPADĚ void the warranty NOUZEand causes dangerous operating 11. MANUAL OPERATION conditions.. IN CASE OF EMERGENCY Before Před Before attempting pokusem any maintenance o manual ruční turn ovládání operation, off Fiorella plošiny turn lift OFF through Fiorella the the Fiorella ji switch nejprve lift ON/OFF with vypněte the on ON/OFF the tlačítkem button ON control / (see OFF panel paragraph (viz (see bod paragraph 8) 8) a and dávejte 8) and pay attention pozor remove na the to varování power supply the warnings a bezpečnostní by removing the and safety measures obsažená fuse of 80Ah opatření contained v in bodě located Paragraph 6 close - Varování to the vehicle 6 - Warnings a bezpečnost. battery. and safety. S olejovým ventilem by mělo být manipulováno jen rukou. Žádné nástroje The Before oil valve performing knob should any check be or operated maintenance, by hand. the platform No tools shall are be needed. supported nejsou firmly and potřebné. properly. Identification oil valves knob: Určení olejových ventilů: V1 - V2 - V3 located in front of switchboard body V1 V2 V3 umístěné pod rozvodnou deskou V4 located behind switchboard body V4 umístěné za rozvodnou deskou BATTERY V4 FUSE 80 Ah Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position of the fuse is always close to the vehicle battery. V1 V2 V Cleaning The protection of surfaces of OLEJOVÝ OIL Fiorella VALVE lift VENTIL metal KNOBpainted is obtained with a regular cleaning using a damp cloth and after a careful drying. Cleaning is especially necessary in the coastal areas or where the V roads případě are treated selhání with elektřiny salt during může the winter být months. s plošinou manipulováno ručně. Řiďte se pokyny níže: In case of electrical failure, the platform lift can be manually operated. Follow the instructions below: 12.2 Maintenance schedule A) Remove the oil valve knob protective cover (located in front of switchboard A) With Sundejte body): the exception ochranný of daily, kryt monthly olejového and semestral ventilu checks (umístěný reported in na the přední table on straně pages 21 rozvodné and 22, the desky): maintenance checks must be performed by personnel authorized by the manufacturer. In conditions of normal use (about 10 complete cycles per day) the maintenance must be perform al least every 12 months. In conditions more severe of use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be performed at least every 6 months. 20 kryt cover

17 B) SPUŠTĚNÍ: B1) B) Abyste LOWERING: plošinu spustili dolů: B1) To lower the platform: 1) Otočte olejovým ventilem V3 ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 1) Turn the oil valve knob V3 clockwise (see picture below). 2) Otočte 2) olejovým ventilem V4 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). Plošina Turn the oil valve knob V4 counter clockwise (see picture below). The platform will slowly bude pomalu klesat k zemi, aniž by osoba na vozíku byla v nebezpečí. lower to ground level without risk to the wheelchair user. 1 V4 2 V3 Když plošina dosáhne úrovně podlahy vozidla: 3) When Otočte the platform olejovým reaches ventilem the V4 vehicle směru floor level: hodinových ručiček (viz obrázek níže). 3) Turn the oil valve knob V4 clockwise (see picture below). 4) Otočte olejovým ventilem V3 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 4) Turn the oil valve knob V3 counter clockwise (see picture below). V4 RUČNÍ PÁKA 3 4 V3 B2) Abyste plošinu rozložili: B2) To unfold the platform: 5) 5) Otočte Turn olejovým the oil valve ventilem knob V1 V1 clockwise ve směru (see picture hodinových below). ručiček (viz obrázek níže). 6) 6) Otočte Turn the olejovým oil valve ventilem knob V2 V2 clockwise ve směru (see hodinových picture below). ručiček (viz obrázek níže). 7) 7) Použijte Use the nouzovou emergency ruční manual páku pump čerpadla, level to unfold abyste the plošinu platform. rozložili V1 MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKALEVER V2 17

18 B3) Abyste plošinu spustili na zem: B3) 8) Otočte TO LOWER olejovým ThE ventilem PLATFORM V1 TO proti ThE směru GROUND hodinových LEVEL: ručiček (viz obrázek níže). 8) Turn the oil valve knob V1 counter clockwise (see picture below). 9) Otočte olejovým ventilem V2 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 9) Turn the oil valve knob V2 counter clockwise (see picture below). 10) 10) Otočte olejovým ventilem V3 ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). Turn the oil valve knob V3 clockwise (see picture below). 11) Otočte Turn the olejovým oil valve ventilem knob V4 V4 counter clockwise proti směru hodinových (see picture ručiček below). (viz obrázek níže). The Plošina platform se bude will slowly pomalu lower spouštět to ground k level. zemi V4 V1 V3 V2 Až se plošina dostane na zem: When the platform reaches the ground level: 12) Otočte olejovým ventilem V4 ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 12) Turn the oil valve knob V4 clockwise (see picture below). V4 12 C) ZVEDNUTÍ: C) C1) RAISING: Abyste zvedli plošinu na úroveň podlahy vozidla: C1) To raise the platform to the vehicle floor level: 13) Použijte nouzovou ruční páku čerpadla. Otočte olejovým ventilem do původní pozice (po směru 13) Use hodinových the emergency ručiček manual viz pump obrázek level. níže). 13 MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKALEVER 18 18

19 Až se plošina dostane na úroveň podlahy vozidla: When C2) the Abyste platform složili reaches (zavřeli) the vehicle plošinu: floor level: C2) To fold (close) the platform: 14) Otočte olejovým ventilem V3 proti směru hodinových ručiček (viz obrázek níže). 14) Turn the oil valve knob V3 counter clockwise (see picture below). 15) 15) Otočte Turn olejovým the oil valve ventilem knob V2 V2 clockwise ve směru (see hodinových picture below). ručiček (viz obrázek níže). 16) 16) Použijte Use the nouzovou emergency ruční manual páku pump čerpadla, level to fold abyste (close) plošinu the platform. složili (zavřeli) MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKA LEVER 16 CZ V3 V2 Když When je the plošina platform složená is fold (closed): (zavřená): 17) Turn the oil valve knob V3 17) clockwise Otočte (see olejovým picture beside). ventilem V3 po 18) směru Turn hodinových the oil valve ručiček knob (viz V2 obr. counter clockwise na straně). (see picture beside). 18) Otočte olejovým ventilem V2 proti směru hodinových ručiček (viz obr. na straně) V3 V2 C3) Abyste plošinu To raise zvedli the platform do svislé into the polohy: vertical position: 19) 19) Použijte Use the nouzovou emergency ruční manual páku pump čerpadla, level to fold abyste (close) plošinu the platform. složili (zavřeli). 20) 20) Otočte Turn the olejovým oil valve ventilem knob V3 V3 counter clockwise proti směru hodinových (see picture ručiček below). (viz obrázek níže) MANUAL RUČNÍ PUMP PÁKA LEVER V

20 ÚDRŽBA MAINTENANCE 12. Pečlivá A MAINTENANCE careful a pravidelná and regular údržba maintenance prodlouží will extend životnost the life plošiny of Fiorella Fiorella platform tak, lift, aby ensuring byla zajištěna the maximum maximální A careful efficiency. and účinnost. regular maintenance will extend the life of Fiorella platform lift, ensuring the maximum efficiency. Tato This část section obsahuje contains pokyny instructions pro správné for a proper čištění cleaning a údržbu. and maintenance. This section contains instructions The Kontrola maintenance for jednou a proper of za annual rok cleaning nebo check, and po or maintenance. každých every cycles cyklech of operation, a opravy and the The repairs by maintenance měly should provádět be of performed annual pouze check, only osoby or personnel pověřené every 5000 authorized výrobcem. cycles by of the Jakékoli manufacturer. operation, and the Any repairs action kroky should brought podniknuté be to performed the product s výrobkem only without by personnel bez the souhlasu authorization authorized výrobce of by the the manufacturer nebo nedo-ostatek of manufacturer. Any the action lack brought proper řádné to maintenance the údržby product může may without void způsobit the the authorization warranty ztrátu and záruky causes of the a manufacturer nebezpečné dangerous operating or the fungování plošiny. lack conditions.. of proper maintenance may void the warranty and causes dangerous operating conditions.. Před jakoukoli údržbou vypněte plošinu Fiorella tlačítkem ON/ Before any maintenance turn off Fiorella lift through the switch ON/OFF on the OFF na ovládacím panelu (viz bod 8) a vytáhněte napájecí zdroj control panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the Before odstraněním any maintenance pojistky turn 80Ah off Fiorella umístěné lift through v blízkosti the switch akumulátoru ON/OFF on the fuse of 80Ah located close to the vehicle battery. control vozidla. panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the fuse of 80Ah located close to the vehicle battery. Before Než provedete performing any jakoukoli check or kontrolu maintenance, nebo the údržbu, platform plošina shall be by supported měla firmly Before být performing náležitě and properly. podepřena. any check or maintenance, the platform shall be supported firmly and properly. CZ BATTERY BATERIE BATTERY FUSE 80 Ah POJISTKA FUSE 80 Ah80 A Orientační obrázek: poloha pojistky se může lišit v závislosti na vozidle, na kterém je nainstalována plošina of 12.1 the fuse Cleaning is always close to the vehicle battery. Fiorella: pozice pojistky je vždy blízko akumulátoru vozidla. The protection of surfaces of Fiorella lift metal painted is obtained with a regular cleaning using a damp 12.1 Cleaning The cloth protection and after of a surfaces careful drying. of Fiorella Cleaning lift metal is especially painted is necessary obtained with in the a regular coastal cleaning areas or where using a the damp 12.1 Úklid cloth roads and are after treated a careful with drying. salt during Cleaning the winter is especially months. necessary in the coastal areas or where the Povrchové ochrany lakovaného kovu zvedací plošiny Fiorella dosáhnete pravidelným roads are treated with salt during the winter months. čištěním pomocí vlhkého hadříku a poté důkladným vysušením. Čištění je nezbytné zejména v pobřežních oblastech nebo tam, kde jsou silnice v zimních měsících ošetřovány 12.2 Maintenance schedule solí With Maintenance the exception of schedule daily, monthly and semestral checks reported in the table on pages 21 and 22, the With maintenance the exception checks of daily, must monthly be performed and semestral by personnel checks authorized reported in by the the table manufacturer. on pages 21 and 22, the 12.2 maintenance In Rozvrh conditions údržby checks of normal must use be performed (about 10 by complete personnel cycles authorized per day) by the the maintenance manufacturer. must be perform al S výjimkou In least conditions every denních, of 12 normal months. měsíčních use (about a 10 semestrálních complete cycles kontrol per day) uvedených the maintenance v tabulce must na be stranách 18 a 19, musí být kontroly provedeny osobami k tomu určenými výrobcem. perform al least In conditions every 12 months. more severe of use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be Při běžném používání (asi 10 celých cyklů za den) musí být údržba provedena alespoň In performed conditions at more least severe every 6 of months. use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be každých 12 měsíců. performed at least every 6 months. Při častějším používání (více než 10 celých cyklů za den) je třeba údržbu provést alespoň každých 6 měsíců. 20 Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position of the fuse is always close to the vehicle battery. Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position 20

21 KONTROLOVANÉ INSPECTED PARTS ČÁSTI Přední Front and a rear zadní rollstop nájezdový roll devices) (anti (práh) Manual Ruční kontrola Control Warning Výstražné labels štítky Screws Šrouby ROZVRH MAINTENANCE ÚDRŽBY SChEDULE (1/2) (1/2) DENNÍ DAILY KONTROLA ChECK ZÁSAH INTERVENTION Ujistěte se, Make že sure přední that the i zadní front and nájezdový rear rollstops práh work pracují properly; správně. Ověřte, že Check zadní that nájezdový the rear rollstop práh fold se in složí, when když the platform se plošina is raised zvedá ze from země. the ground. Check Ověřte, that zda the nouzová emergency ruční hand pumpa works; funguje; follow postupujte the instructions podle in the operator s pokynů v manual návodu (paragraph pro uživatele 11). (bod 11). MĚSÍČNÍ MONThLY KONTROLA ChECK Ujistěte Make sure se, that že all nechybí the warning žádné labels výstražné are present štítky and readable. a jsou čitelné. Zkontrolujte, Make sure that že all všechny the screws šrouby show below (viz níže) are properly jsou správně tightened: utaženy: Ověřte, že proti šroub je utažen. Check that the counter bolt is tightened. Zkontrolujte utažení. Check tightening. Zkontrolujte, Check that the že nut je is utažená tightened. matka. 21

22 KONTROLOVANÉ INSPECTED PARTS ČÁSTI Zadní Rear rollstop nájezdový práh FIORELLA F300TD FIORELLA F360 FIORELLA F360TD ROZVRH MAINTENANCE ÚDRŽBY SChEDULE (2/2) (2/2) ZÁSAH INTERVENTION MĚSÍČNÍ MONThLY KONTROLA ChECK Vyčistěte Clean and a lubricate namažte the pohyblivé moving parts části of the zadního rear rollstop: nájezdového use lubrication prahu: spray WD-40. použijte mazací sprej WD-40. Zadní Rear rollstop nájezdový práh FIORELLA F360EXTD Vyčistěte Clean and a lubricate namažte the pohyblivé moving parts části of the zadního rear rollstop: nájezdového use lubrication prahu: spray WD-40. použijte mazací sprej WD-40. Plošina Platform Příkazy Commands Ujistěte Make sure se, that že platform plošina functions funguje work správně properly a and nedochází that there k are žádným jarring otřesům. sounds. no Zkontrolujte, Make sure that že commands příkazy on na control kontrolním panel work panelu properly. jsou správné. Hydraulika Electrical hydraulic switch box Čištění Cleaning a and prevence rust koroze prevention Ověřte, že Verify z čerpadla that there nevytéká are no leaks olej. of oil from pump module; Ověřte, že Verify olejový that the ventil knobs je of správně the oil flow uzavřen valves is (viz closed bod correctly 11). (see paragraph 11). PŮLROČNÍ SEMESTRAL KONTROLA ChECK Část Clean plošiny the metal z painted lakovaného part of Fiorella kovu čistěte lift with vlhkým a damp cloth hadříkem and carefully a opatrně wipe it dry. vytřete do sucha. ROČNÍ ANNUALLY KONTROLA ChECK (NEBO (OR EVERY PO 5000 KAŽDÝCH CYCLES* 5000 OF OPERATING) CYKLECH*) (*) When the Fiorella lift is turned on in the right down corner of the LCD display is shown the number of (*) Když plošinu Fiorella zapnete, v pravém dolním rohu LCD displeje se ukáže cycles performed since the installation or the last reset. počet cyklů uskutečněných od instalace nebo posledního nastavení. Roční Annually kontrolu check musí must be provést perform školené by the authorized osoby k tomu personnel určené by výrobcem. the manufacturer Hydraulické Cylinders, pipes válce, and hadice hydraulic a joints spoje 22 Pomocí zářezů Check the na oil stěnách level in the nádržky tank of hydraulického the pump čerpadla through ověřte úroveň the notches oleje placed v nádržce. on the Pokud wall of the je to tank. nutné, If necessary, naplňte fill nádržku olejem HLP-HM 46/68. the tank with oil HLP-HM 46/68. Ověřte, že Check z hydraulického that there are no válce leaks nevytéká of oil from žádný the hydraulic olej. cylinder; Ověřte, že Check hydraulické that there trubice are no damages nejsou nijak to the poškozené. hydraulic pipes; Check that joints are properly tightened; Ověřte, že spoje jsou dostatečně utaženy.

23 14. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZVEDACÍ PLOŠINY FIORELLA 14. IDENTIFICATION DATA OF FIORELLA LIFT IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK IDENTIFICATION LABEL Verze LA/IP/SP: umístěn na pravé straně spodní části základny. Versions LA/IP/SP: positioned on the right side at the base of the support Verze RA/IP/SP: Versions umístěn RA/IP/SP: na levé positioned straně on spodní the left části side at základny. the base of the support 23 Toto je překlad návodu na zvedací plošinu Fiorella, který provedla třetí strana, tj. společnost API CZ s.r.o. Pro závazný obsah prosím konzultujte originální verzi návodu společnosti Fiorella, který jste obdrželi při předání produktu. Tato přeložená verze by měla být chápána jako pomocná k originálnímu dokumentu. 23

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Vysokozdvižné vozíky, pohon: nafta / plyn Forklift trucks, diesel / gas MI 20-25 MI 30-35 Ostatní Misc. Motor Engine Výkony Performances Rozměry Dimensions

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 Návod na instalaci a použití ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 CZ verze 1.2 Popis: Zónové ventily s vratnou pružinou jsou určeny do hydraulických

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

14.1. nouzová. svítidla emergency lighting

14.1. nouzová. svítidla emergency lighting 14.1 nouzová svítidla emergency lighting NOUZOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA Emergency Fluorescent Lighting Série SONJA IP20 SONJA Nouzové svítidlo SONJA je určeno k zajištění osvětlení při výpadku elektrického

Více

BERGAMO TD800. Podlahový samozavírač BERGAMO TD800 Floor spring BERGAMO TD800. BERGAMO Podlahové samozavírač I Floor spring

BERGAMO TD800. Podlahový samozavírač BERGAMO TD800 Floor spring BERGAMO TD800. BERGAMO Podlahové samozavírač I Floor spring BERGAMO TD800 Podlahový samozavírač BERGAMO TD800 Floor spring BERGAMO TD800 Nastavitelné ventily Adjustable valves 108 307 64 40 54 54 319 61 129 25 Samozavírač - bez aretace / Floor spring - without

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 EMPORO, s.r.o. Brandýská 84/10, CZ - 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze, oddíl C, vložka 136881 IČO: 28372158 / DIČ: CZ28372158 web: www.emporo.cz

Více

Přístroje pro montáž na povrch

Přístroje pro montáž na povrch comfort Přístroje pro montáž na povrch HYDRO 55 + Ucelený sortiment přístrojů se stupněm krytí IP55 Odolnost proti nárazům podle IK07 Spínače se signalizací, popisným štítkem nebo výměnnou čočkou Šroubové

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

www.garudan.cz GHIDINI BENVENUTO s.r.l. Vyvíječ páry MAXI 24 2012 Certifi

www.garudan.cz GHIDINI BENVENUTO s.r.l. Vyvíječ páry MAXI 24 2012 Certifi GHIDINI BENVENUTO s.r.l. Vyvíječ páry MAXI 24 2012 Certifi WK 13/08 Manual drafted in compliance with EC Directive 98/37, Annex I, paragraph 1.7.4 TECHNICKÉ ÚDAJE Napájecí napětí 230/400V 3ph 50 Hz Objem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka DRON FAYEE FY 801 Technická data : Počet kanálů: 5 Frekvence: 2,4G Baterie: 3.7V 300MAh Li-poly Vysílačka: 5 kanálová s trimováním Doba nabíjení: cca 25 min Doba letu: (cca 7-10 min)dosah:

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ VAROVÁNÍ C.Scope Lokátor detekuje veškerá vedení vyzařující signál, který je možno

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Prosím, přečtěte si důkladně návod před použitím tohoto výrobku a dbejte všech obsažených pokynů!

Prosím, přečtěte si důkladně návod před použitím tohoto výrobku a dbejte všech obsažených pokynů! 1 Prosím, přečtěte si důkladně návod před použitím tohoto výrobku a dbejte všech obsažených pokynů! Děkujeme vám za zakoupení SP2000. Tato příručka pro uživatele obsahuje provozní pokyny pro solární dobíjecí

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN 6-100 Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature /

Více

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012 Původní návod k používání Tažná jízdní souprava CX T Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T 1050 51048070037 CS - 02/2012 Obsah g 1 Předmluva Informace o dokumentaci... 2 Základní principy bezpečného

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT Úvod Jsme velice rádi, že jste si vybrali Elektrickou tříkolku Spirit Shopping. Všechny použité komponenty Vám při dodržování podmínek pravidelné

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce :

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 137 PN16 DN1/4-2 Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : Female Female BSP / Závitové BSP (vnitřní-vnitřní) Min. Temperature

Více

Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS

Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS 1. Po spuštění počítače se přihlásíte do počítače jako Student, spustíte program WinAAS pomocí ikony na ploše. 2.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 40 PLASMA PFC

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 40 PLASMA PFC MG-- PEGAS 0 PLASMA PFC SERVICE MANUAL page SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 0 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 0 PLASMA PFC. VAROVÁNÍ WARNG UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14 Granit 1280i Industrial Full Range Laser Scanner Stručný návod k použití 1280-CZ-QS Rev A 1/14 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK 3xx - 230-1P mohou být použity ve spojení s jakýmkoliv

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE

Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE Čtěte prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou montáž, použití a údržbu jednotky. Uchovávejte

Více

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka RC Autobus s otevíracími dveřmi Název: 6 kanálový autobus Rozměry výrobku: 34 x 8 x 9 cm Rozměry Balení: 43.5 x 30 x 13 cm Materiál :ABS plast, guma, elektronika Barva: Modrá Frekvence

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 Size / Světlost : DN 1/4" to 4" / DN 1/4" až 4" Ends / Konce : Female-Female BSP / Závitové, vnitřní-vnitřní závit BSP Min.

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

BALIČKA SEAL300-SEAL400

BALIČKA SEAL300-SEAL400 BALIČKA SEAL300-SEAL400 NÁVOD K OBSLUZE KAPITOLA 1 Identifikace Návodu k obsluze Návod k obsluze je dokument vydaný společností a je nedílnou součástí stroje. Tento dokument je dostatečně identifikovatelný

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

1. ROZLIŠENÍ CS CU-05 a CS CU-05C

1. ROZLIŠENÍ CS CU-05 a CS CU-05C - 1 Evidenční číslo: MG 004-01 Stroj / podskupina: Vodní chlazení Počet stran: 6 Počet příloh: Kopie č.: Vypracoval: Pavel Mastný Kontroloval: Holý Schválil: Holý Podpis: Podpis: Podpis: Datum: 9.2.2009

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING - (06-57) - ADDRESS CVERSI TABLE FOR MANUAL SETTING In the case of a multiple refrigerant system, each refrigerant system should be set an exclusive refrigerant. Conversion table of refrigerant and rotary

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více