PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství"

Transkript

1 PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství

2 PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ

3 VAROVÁNÍ C.Scope Lokátor detekuje veškerá vedení vyzařující signál, který je možno zachytit. Existují některá vedení, která nevyzařují tento signál, a tudíž nemohou být zaměřeny. BUĎTE VŽDY OPATRNÍ PŘI VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍCH Nepoužívejte zařízení mimo teplotní rámec -10 C to +50 C, protože baterie mohou narušit funkčnost přístroje. Geografické podmínky, jako jsou kopce a hory mohou stínit signály a bránit tak jejich zaměření. C.Scope Lokátor sám o sobě nebude vždy zaměřovat veškerá vedení. Používejte při práci Generátor Signálu kdykoli je to možné. Nedotýkejte se kovových částí krokodýlových spojek či Plastového potrubního indikátoru. Kabely C.Scope Generátoru signálu NEMUSÍ BÝT připojeny přímo k živému vedení. Dejte si pozor na vícenásobná vedení. C.Scope Lokátor nemusí vždy vyhledat vedení, která jsou blízko sebe či přímo nad sebou. Nepoužívejte zařízení v místech, kde mohou být přítomny nebezpečné plyny. Před umístěním Zemnícího kolíku prohledejte dané místo a vylučte přítomnost jakéhokoli vedení. Vždy se ujistěte, že máte nastavenou stejnou frekvenci na Lokátoru i Generátoru Signálu, pokud pracujete s oběma těmito zařízeními. Výsledky mohou být ovlivněny neobvykle silnými elektromagnetickými poli. Copyright 2009 C.Scope International Ltd. All Rights Reserved. C.Scope International Ltd make every effort to ensure that the information we provide about our products and their use is correct. We do not accept responsibility for injury, damage, or consequential loss arising from the use of our products. Local, national and international requirements and regulations must take preference.

4 PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ

5 Obsah Varování Vnitřní přední panel Použití Generátoru Signálu Kontrola funkcí Frekvence 15 Lokátor 43 Vlastnosti Výstupní výkon 16 Generátor signálu 45 MXL 1 Baterie 17 Hloubka 46 MXT 3 Přímé zapojení 18 Pouliční osvětlení 20 Údržba / Hlavní symboly 47 Operační režimy Lokátoru Signální kleště / Injektor 21 Power 5 Vyhledávání 22 Specifikace Radio 6 Trasování 23 Lokátor 48 All Scan 7 Indukce 24 Generátor signálu 49 Transmitter 9 Vyhledávání 25 Několikanásobné vedení 27 Technická podpora 50 Použití Lokátoru Indukční pohyb 28 Baterie 10 Držení Lokátoru 11 Trasování potrubí s pomocí sondy 29 Vyhledávání 12 Baterie Sondy 30 Pinpointing (zaměření) 13 Trasování 32 Trasování 14 Plastový potrubní indikátor 35 Měření hloubky 36 Sonda / Plastový potrubní indikátor 38 Měření proudu signálu 39

6 Vlastnosti C.Scope MXL Lokátoru C.Scope MXL Lokátor je Lokátor potrubí a kabelů, které nabízí přesné informace o pozici a hloubce podzemních vedení. Jeho kombinace režimů zaručuje, že jsou podzemní vedení vyhledány rychle a spolehlivě. Digitální displej s automatickým podsvícením Odnímatelný reproduktor Zap/ Vyp přepínač Ovladač Citlivosti 4- poziční přepínač režimů P: Power R: Radio T: Transmitter A: AllScan Bateriový box Vyměnitelný spodní kryt 1

7 Vlastnosti C.Scope MXL Lokátoru Zvolená frekvence Režim Transmitter Power Režim Radio Režim Síla signálu AllScan Režim Stav baterií Režim Hloubky Sondy Míra Hloubky / Proudu signálu Tlačítko Proudu Signálu Tlačítko pro volbu frekvence Tlačítko pro měření hloubky 2

8 Vlastnosti C.Scope MXT Generátoru Signálu C.Scope MXT Generátor Signálu je ideálním doplňkem MXL Lokátoru. Rozsah pracovních frekvencí a nastavitelný výstupní výkon, jsou vytvořeny tak, aby kombinace MXL a MXT byla maximálně variabilním zařízením k vyhledání a zaměření potrubí a kabelů. Zástrčka pro přídavný Zemnící kabel Zástrčka pro přímé zapojení Přídavný zemnící kabel 10m Krokodýlové svorky Magnety připojení Baterie Úložný prostor příslušenství Spojky úložné prostoru Zemnící kolík 3

9 Vlastnosti C.Scope MXT Generátoru signálu Režim Connected (Připojení) Generátor signálu Výstupní frekvence Režim Induced (Indukční) Síla signálu Stav baterií Nastavení Hlasitě/Potichu Úroveň výstupního výkonu Zap/Vyp Hlasitě / Potichu Úroveň výstupního výkonu Frekvence Pulsní / Průběžný výstup 4

10 Operační režimy Lokátoru: Power Režim (režim výkonu) V tomto režimu Lokátor detekuje signály výkonu. Tyto signály jsou přítomny na všech kabelech pod proudem, nicméně ne všechny musí být detekovatelné. Signály také mohou posunout na další vodiče, jako jsou kovová plynová a vodovodní potrubí, telefonní kabely, kovové ohrazení či koleje. Limity Režimu Power Ne všechny elektrické kabely mohou být zaměřeny při použití režimu Power. Zde uvádíme nejdůležitější příklady el. kabelů, které nemusí být detekovatelné při použití režimu Power: Kabely pouličního osvětlení. Jakmile jsou světla zhasnutá, kabely neproudí žádný proud a tudíž není vytvářen signál. Dodávky do budov či podniků, které používají velmi málo či žádnou elektřinu nemusí mít detekovatelný signál. Izolované či kryté kabely. Tyto nebudou mít nikdy žádný jimi procházející proud, ale přesto mohou být stále živé. Nepoužívané či zapomenuté kabely. Pár el. kabelů vysokého napětí. Tyto mohou být dobře el. vyváženy a proto vysílají malý či žádný signál. Kabely stejnosměrného proudu (např. u železničních systémů). Tyto kabely neprodukují žádné signály. Kabely, které jsou uloženy ve větší hloubce než 3m. VAROVÁNÍ: Lokátory mohou detekovat pouze vedení, která vysílají elektromagnetický signál. Můžete se setkat s některými vedeními, které nevysílají žádné tyto signály a proto nemohou být zaměřeny. VAROVÁNÍ: Nepřítomnost signálu neznamená, že vedení není pod proudem!! POZNÁMKA: Běžně jsou tato vedení detekovatelné při použití režimů Radio či Transmitter. 5

11 Operační režimy Lokátoru: Radio Režim V tomto režimu Lokátor detekuje signály z různých radio vysílačů. Tyto signály procházejí zemí a mají sklon následovat trasu s nejmenším odporem, jako jsou podzemní kovová vedení. Pokud se toto stane, mohou být vedení většinou detekována díky použití Lokátoru v režimu Radio. Limity režimu Radio Ne všechna vedení mohou být zaměřena pomocí režimu Radio Silný radio signál, který je přítomen na jednom vedení může překrývat slabší radio signál, který je přítomen na sousedním vedení. Není běžně možné určit, které vedení je v režimu Radio, ale lze pouze určit jeho pozici. Radio signály neupřednostňují jeden určitý druh vedení. Hloubka podzemních vedení NEMŮŽE být posuzována samostatně na základě síly radio signálu. Běžně je pouze možné detekovat radio signály, které jsou přítomny na vedení do hloubky max. 2 m. Krátké vedení nemusí mít dostatečný signál k zaměření. VAROVÁNÍ Lokátory mohou detekovat pouze vedení, které vyzařuje elektromagnetický signál. Můžete se setkat s vedením, které nevyzařuje tyto signály a tudíž nemůže být zaměřeno. POZNÁMKA: Většina podzemních vedení nemůže být zaměřena při použití Radio režimu. Proto použijte režim Transmitter společně s Generátorem signálu. 6

12 Operační režimy Lokátoru: All Scan Režim V tomto režimu Lokátor detekuje na VŠECH frekvencích v rozsahu od 50Hz do 33kHz. Někdy je signál, který je mimo tento frekvenční rozsah ostatních vyhledávacích režimů (Power, Radio a Transmitter), bude přítomen na podzemním kovovém vedení. Režim All Scan je vhodný doplňkový vyhledávací režim, který využijete pro extra signály. 7

13 Operační režimy Lokátoru: All Scan Režim Limity režimu All Scan Režim All Scan má přesně ty samé limity, jako je uvedeno u režimů Power a Radio: Pouliční osvětlení, když jsou světla vypnutá. Dodávky proudu do budov a podniků s použitím malé či žádné elektřiny, izolované či zakryté kabely, dobře vyvážené kabely vysokého napětí a kabely stejnosměrného proudu mohou být nezměřitelné v režimu All Scan. Silný All Scan signál, který je přítomen na jednom vedení může zakrýt slabší All Scan signál přítomný na vedlejším vedení. Není běžně možné určit o které vedení se jedná, lze určit pouze jeho polohu. All Scan signály neupřednostňují žádný druh vedení. Hloubka podzemního vedení NEMŮŽE být posouzena pouze podle síly All Scan signálu. Není běžně možné detekovat All Scan signály, které jsou přítomny na vedení, v hloubce větší než 2m. Krátká vedení nemusí mít dostatečný signál k zaměření. WARNING Using the Power and Radio Modes may be more effective in areas where there are many services VAROVÁNÍ: Použitím Power či Radio režimu může být více efektivní v oblastech, kde je spousta vedení vysílajících All Scan signál. 8

14 Operační režimy Lokátoru: Transmitter Režim V tomto režimu Lokátor detekuje vodiče vysílající signál vytvářený Generátorem signálu. Generátor signálu vytváří známý signál na podzemním vedení, který může být detekován použitím Lokátoru. Přímé zapojení Zachycením tohoto signálu je možné zaměřit, trasovat a identifikovat potrubí či kabely, které jej mohou přenášet. Jsou DVĚ základní metody, kterými můžete aplikovat signál na podzemní vedení: Přímé zapojení Generátor signálu je připojen přímo k vedení za použití Kabelů Přímého zapojení nebo jednoho z doplňků, které jsou použitelné s Generátorem Signálu, jako jsou Signální Kleště či Signální Injektor. Signál o frekvencích 33kHz, 8kHz nebo 512Hz je aplikován na vedení (512Hz pouze s použitím připojovacích kabelů). Indukce Indukce Generátor Signálu může indukovat signál na podzemní kovové vedení vzdáleně od povrchu bez potřeby fyzického zapojení na vedení. Používá se signál o frekvenci 33kHz či 8kHz. Limity Režimu jsou obsaženy v sekci Použití Generátoru Signálu tohoto Návodu k použití, spolu s vodítkem jaké frekvence použít. VAROVÁNÍ Lokátory mohou detekovat pouze vedení vysílající elektromagnetický signál. Můžete se setkat s vedením, které nevysílá tyto signály a tudíž nemůže být zaměřeno. 9

15 Použití Lokátoru: Baterie Kontrola stavu baterií u Lokátoru Zapněte Lokátor On/Off páčkou, která je na spodní části rukojeti. Lokátor by měl vydávat čistý a slyšitelný tón po dobu 1s. Zároveň by se měl rozsvítit displej. Zkontrolujte indikátor stavu baterií v levém spodním rohu dipleje. Pokud je zobrazen pouze jeden segment či žádný je potřeba baterie vyměnit před zahájením zaměřovacích prací. Výměna Baterií v Lokátoru Zatlačte zezadu na obě svorky, abyste uvolnili kryt bateriového pouzdra. Vyjměte VŠECH OSM použitých baterií a nahraďte je novými. Buďte opatrní, abyste je vložili správně (polarita). Nasaďte kryt baterií a ujistěte se, že oba výstupy na krytu jsou v kontaktu s bateriovým boxem. Zavřete bezpečně kryt bateriového pouzdra. Úrovně stavů baterií baterie ok baterie vyměňte POZNÁMKA Náhradní baterie mohou být uloženy v bateriovém boxu. POZNÁMKA Používejte pouze alkalické AA baterie. Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými zákony a vyhláškami. VAROVÁNÍ Nevyměňujte baterie uzavřeném prostoru, kde může být přítomen plyn. 10

16 Použití Lokátoru: Držení Lokátoru Při použití Lokátoru byste jej měli držet zpříma. NIKDY nepohybujte Lokátorem tak, abyste se vychýlili z vertikální polohy (viz obrázek). Měli byste používat buď Váš prostředníček či malíček k stisknutí a držení páčky On/Off. Váš ukazováček bude volný k nastavování ovladače Citlivosti. špatně správně 90O 11

17 Použití Lokátoru: Vyhledávání Jsou tři stupně v procesu zaměřování: Vyhledávání, zaměření a trasování. 1. Nastavte ovladač Režimů na požadovaný režim. 2. Držte přepínač On/Off trigger. Lokátor by měl vydávat slyšitelný bateriový testovací tón a displej se zapne. Zkontrolujte indikátor stavu baterií k potvrzení, že vložené baterie jsou použitelné. 3. Otočte ovladačem Citlivosti plně ve směru hodinových ručiček do maximální polohy. 4. Pokračujte ve vyhledávání způsobem sítě, tak jak je ukázáno na obrázku. Pohybujte se pomalu a držte lokátor zpříma a pevně u boku po celou dobu. 5. Jakmile se dostanete k místu, kde je signál, bude Lokátor vydávat zvukovou odpověď a bude zobrazovat visuální odpověď na displeji. Search Grid Pattern 6. Pokračujte v pohybu dokud se zvukový a visuální odpověď neztratí. POZNÁMKA Tato technika vyhledávání je aplikovatelná pouze pro režimy Power, Radio a All Scan. Podívejte se do sekce Použití Generátoru signálu pro správný způsob vyhledávání při nastavení režimu Transmitter. UPOZORNĚNÍ Někdy bude Lokátor vydávat zvukový signál a silnou (plná stupnice) visuální odpověď v celém prohledávaném prostoru. V tomto případě snižte lehce citlivost a opakujte celý postup znovu. 12

18 Použití Lokátoru: Pinpointing - zaměření Jakmile vyhledáte signál, je dalším krokem zaměření jeho zdroje. Čím blíže je Lokátor zdroji Signálu, tím silnější je odpověď. Zaměření signálu 1. Držte Lokátor vertikálně a pohybujte se vpřed po trase odpovědi signálu. Pokud visuální odpověď stoupá až mimo stupnici, zastavte se a snižte lehce Citlivost Lokátoru před dalším pokračováním. 2. Šíře odpovědi signálu se bude zmenšovat během snižování citlivosti. Jakmile je citlivost dostatečně zredukována, budete schopni zachytit čistě vrchol odpovědi na displeji při překročení vedení. Lokátor se nachází přímo nad podzemním vedením, jakmile je zobrazení na displeji na svém vrcholu. 3. Opatrně otáčejte Lokátor nad místem vrcholné odpovědi, dokud visuální odpověď neklesne na minimum. Lokátor bude nyní zhruba V LINII s podzemním vedením. 4. Označte si pozici podzemního vedení. POZNÁMKA Míra nastavení citlivosti potřebná k zaměření vedení se může lišit v závislosti na použitém režimu, síle signálu a hloubce uložení vedení. 13

19 Použití Lokátoru: Trasování Jakmile vedení zaměříte, mělo by být nyní možné vysledovat jeho trasu. 1. Opatrně následujte směr signálu s Lokátorem v přímém úhlu (viz obrázek) k linii signálu. Je důležité nepřetržitě krájet Lokátorem ze strany na stranu, abyste se ujistili, že máte stále nejsilnější odpověď. 2. Zastavte se a označte si pozici signálu v pravidelných intervalech. Jakmile budete mít více značek, bude trasa vedení více zřejmá. POZNÁMKA: Může být nutné znovu nastavit citlivost, abyste zajistili optimální odpověď. POZNÁMKA Po trasování se vraťte k původní vyhledávací mřížce pro vyhledání dalších vedení. VAROVÁNÍ Nikdy neuspěchejte proces trasování. Malé či nečekané změny na trase vedení můžete snadno přejít, pokud nevěnujete dostatečnou pozornost trase signálů krok po kroku. Ztracené signály Může to být způsobeno smyčkou, zatáčkou na trase vedení, či změně hloubky uložení, T napojení či konec vedení. Nalezení ztracených signálů 1. Prohledejte okruh alespoň 1m kolem místa, kde jste ztratili signál. Díky tomu byste měli zaměřit vedení, pokud jednoduše změnilo ostře trasu nebo se napojilo na další vedení. 2. Pokud ztracený signál nenaleznete, poté zvyšte citlivost a opakujte okruh. Tímto opatřením byste měli být schopni najít vedení, které pokračuje ve větší hloubce. 14

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu. CS9000HPX II Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku

Více

C.SCOPE Lokátory inženýrských sítí & Generátory signálu

C.SCOPE Lokátory inženýrských sítí & Generátory signálu C.SCOPE Lokátory inženýrských sítí & Generátory signálu www.cscope.cz C.SCOPE Lokátory inženýrských sítí & Generátory signálu Vyhledávejte a sledujte inženýrské sítě jednoduše, rychle a spolehlivě s pomocí

Více

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ CS990XD Návod A B C D E F G Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ Detektory značky C.Scope jsou označovány jako

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ DXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ MXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ SGA2 GENERÁTOR SIGNÁLU SGV2 GENERÁTOR SIGNÁLU MXT2 GENERÁTOR

NÁVOD K POUŽITÍ CXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ DXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ MXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ SGA2 GENERÁTOR SIGNÁLU SGV2 GENERÁTOR SIGNÁLU MXT2 GENERÁTOR NÁVOD K POUŽITÍ CXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ DXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ MXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ SGA2 GENERÁTOR SIGNÁLU SGV2 GENERÁTOR SIGNÁLU MXT2 GENERÁTOR SIGNÁLU VAROVÁNÍ C.Scope lokátory detekují veškerá vedení

Více

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Použití Generátoru signálu: Jaké frekvence signálu používat

Použití Generátoru signálu: Jaké frekvence signálu používat Použití Generátoru signálu: Jaké frekvence signálu používat Které frekvence signálu používat Běžně, 33kHz je nejlepší frekvencí k použití, protože se chová velmi dobře ve všech aplikacích. Signály s nižší

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120098

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120098 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120098 Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor s mnoha funkcemi. Umožňuje odhalit a vyhledat kovy, AC napětí a překlady. Může být použít ve stavebnictví, instalacích atd. Hlavní

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120096 Před použitím důkladně čtěte tento manuál Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor. Může odhalit a lokalizovat kov, AC napětí a překlady. Dále má zabudované měřící pásmo.

Více

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ii Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805,

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106 CELESTRON Návod k použití Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106 Úvod Gratulujeme Vám k zakoupení mikroskopu Celestron. Váš nový mikroskop je přesný

Více

Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu VAROVÁNÍ...2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY...3 DŮLEŽITÉ INSTRUKCE...3 OVLÁDÁNÍ...4 Vložení baterií...5

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál ENGINEERING www.lovecpokladu.cz Instruktážní Manuál ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů Nokta Výroba high-tech detektorů kovů začala v závodu Nokta Engineering v roce 2001. Společnost si zakládá

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

C.SCOPE MXL& MXT. Vysoce výkonný lokátor inženýrských sítí.

C.SCOPE MXL& MXT. Vysoce výkonný lokátor inženýrských sítí. C.SCOPE MXL& MXT Vysoce výkonný lokátor inženýrských sítí www.cscope.cz C.SCOPE MXL& MXT Přesná detekce a sledování inženýrských sítí pomocí lokátoru MXL. Využijte vysoký výkon gerátoru signálu MXT a přesně

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

RD315/RD316 Návod k obsluze

RD315/RD316 Návod k obsluze Lokátor feromagnetických předmětů RD315/RD316 Návod k obsluze Obsah 1 Symboly použité v tomto návodu k obsluze... 3 2 RADIODETECTION RD315/316... 3 2.1 Úvodem... 3 2.2 Určené použití... 4 2.3 Bezpečnost...

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití DETEKTORU KOVŮ model GC1005 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití dříve, než začnete detektor kovů používat. Návod k použití si uschovejte

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Version 1.2 česky. Křížovy laser BKL518. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 41 Art.-Bez.: BKL518

Version 1.2 česky. Křížovy laser BKL518. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 41 Art.-Bez.: BKL518 Version 1.2 česky Křížovy laser BKL518 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 41 Art.-Bez.: BKL518 Obsah Poznámky Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití

Více

BeamControl-Master BCM

BeamControl-Master BCM BeamControl-Master BCM 1. integrální uchopení 12. nivelační šroub C 2. ovládací panel 13. svislý laserový paprsek 3. vertikální libela Z 14. nivelační šroub A 4. páčka krytu baterií 15. rychlost / 5. závitové

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Dvojitý blesk pro makrofotografie

Dvojitý blesk pro makrofotografie 2-889-493-23 (1) Dvojitý blesk pro makrofotografie Návod k obsluze HVL-MT24AM 2011 Sony Corporation Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

inteligentní PWM regulace pro HHO systém

inteligentní PWM regulace pro HHO systém inteligentní PWM regulace pro HHO systém Popis zařízení Display zobrazuje pracovní stav zařízení B1 Nastavení pracovního proudu a tlačíko pro resetování chyb B2 Nastavení frekvence F1 Ventilátor 1 F2 Ventilátor

Více

Dolphin 60s Stručný návod k použití

Dolphin 60s Stručný návod k použití Dolphin 60s Stručný návod k použití 60s-CZ-QS Rev A 9/13 Po vybalení Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní terminál Dolphin 60s Nabíjecí baterie 3,7 V Li-Ion Nabíjecí a komunikační

Více

Minn Kota. Návod na montáž a provoz závěsného elektrického motoru Minn Kota

Minn Kota. Návod na montáž a provoz závěsného elektrického motoru Minn Kota Minn Kota Návod na montáž a provoz závěsného elektrického motoru Minn Kota Montáž motoru Nainstalujte motor na příčník (zrcadlo) člunu nebo lodi. Dejte pozor na bezpečné dotažení svorníků. Nastavení hloubky

Více

I. Princip detektoru netěsných míst LEAK TRAC 2100. II. Seznam částí detektoru netěsných míst LEAK TRAC 2100

I. Princip detektoru netěsných míst LEAK TRAC 2100. II. Seznam částí detektoru netěsných míst LEAK TRAC 2100 I. Princip detektoru netěsných míst LEAK TRAC 2100 Elektrický náboj, který se nachází v bazénu nevodivou vystýlkou usiluje i vytvoření spojení se zemí. Elektrický proud teče od vstupního pólu k zemnímu

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah

Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel... 1 Úvod... 2 Bezpečnostní varování... 2 INSTALACE PRO VŠECHNY TLUMIČE... 4 Tělo tlumiče InLine... 5 Tělo

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Detektor kovu, napětí a dřeva 3 v 1 DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze Tento přístroj využívá

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií MANUÁL Věk 14+ -2- pečlivě Děkujeme, přečtěte že tento jste manuál si zakoupili a uschovejte tento produkt. ho pro Pro případ správné dalšího a bezpečné nahlédnutí. použití si prosím, ÚVODEM 12..Tento

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Dětská chůvička PV830 VIDEO

Dětská chůvička PV830 VIDEO Dětská chůvička PV830 VIDEO 1 Obsah Přehled funkcí... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Všeobecné... 6 Informace týkající se toho uživatelského návodu... 6 Copyright... 6 Řádné používání... 6 Provozní prvky...

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU KEW 4105A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Měřící přístroj zemního odporu KEW 4105A byl navržen, vyroben a otestován

Více

Golden Mask 5 Finder

Golden Mask 5 Finder Golden Mask 5 Finder Instruktážní manuál Marek Mlejnský, K Pepři 607, Jílové u Prahy 254 01 tel.: 731 102 713, 604 490 003 info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Distributor pro ČR a SR Před prvním použitím

Více

ZAČÍNÁME INSTALOVÁNÍ BATERIE

ZAČÍNÁME INSTALOVÁNÍ BATERIE ÚVOD Děkujeme za zakoupení vzdělávací, aktivní hry Vtech SKÁKAJÍCÍ KOLO ŽIRAFA Čím více vaše dítě jezdí tím více se dozví o zvířátkách, abecedě, počítání a dalším. Žirafa má spoustu skvělých vlastností

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze 1. O VÝROBKU Děkujeme vám, že jste si vybrali Lucky WiFi Fish Finder vyhledávač ryb. Tento WiFi vyhledávač ryb je určen pro amatérské i profesionální rybáře

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Elektrický pulzní masážní přístroj

Elektrický pulzní masážní přístroj Elektrický pulzní masážní přístroj Návod k použití Obsah Obsah... 2 O přístroji... 3 Hlavní výhody Elektrického pulzního masážního přístroje... 3 Uvnitř balení... 3 Popis funkcí... 4 Upozornění... 5 Nemělo

Více