Dostupnost a bezpečnost energetických zdrojů zítřka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostupnost a bezpečnost energetických zdrojů zítřka"

Transkript

1 Dostupnost a bezpečnost energetických zdrojů zítřka Ing. Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. Krajský úřad Karlovy Vary,

2 Obsah presentace 1. Celostní pohled na energetiku a společnost 2. Zranitelnost společnosti v oblasti energetiky 3. Budoucí energetická krize a globální rizika 4. Řešení pro Evropu 2

3 Oprea Diana Celostní pohled na energetiku a bezpečnost Energetická bezpečnost uživatelů energie Krizová situace nastává na konci vedení či potrubí bydlení doprava terciér zemědělství průmysl Bezpečnost energetických transformací a dopravy energie obnovitelné zdroje elektrárny teplárny rafinerie Energetická bezpečnost zdrojů primární energie roků 85 roků jaderná energie 155 roků uhlí 67 roků zemní plyn 42 roků ropa jaderná fúze s bezdrátovým přenosem atomy, chemické a jaderné vazby neobnovitelné zdroje fosilní zdroje (sluneční energie z pravěku) potřeby 3lidí Ekonomický, sociální, environmentální a bezpečnostní rozměr udržitelný rozvoj Ožehavé oblasti energetické bezpečnosti: sítě objekty

4 Obsah presentace 1. Celostní pohled na energetiku a společnost 2. Zranitelnost společnosti v oblasti energetiky 3. Budoucí energetická krize a globální rizika 4. Řešení pro Evropu 4

5 Koincidence poruch Změna klimatu Migrace Zločinnost, deprivace Konflikty o zdroje Extrémní jevy Teroristické akce Guerillové akce Vojenské akce 5 příčiny dopady Pohled z hlediska lidské bezpečnosti - ochrany obyvatelstva BLACKOUT Fyziologické potřeby: potřeba kyslíku, přiměřené teploty, tekutin, potravin, pohybu, spánku a odpočinku, vyhnutí se bolesti,... Potřeba bezpečí: jistoty, stálosti, spolehlivosti, struktury, pořádku, pravidel a mezí, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu Potřeba sounáležitosti Potřeba uznání Potřeba seberealizace Základní potřeby podle Maslowa Vzhledem k naší závislosti na elektřině totiž nejsme bez ní schopni zajistit základní potřeby člověka nutné k přežití

6 Zranitelnost komunity krátkodobou mimořádnou událostí Blackout USA 2003, Itálie 2003, Normální stav Stav pohotovosti Nouzový stav Obnova Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby T < 24 hodin Seber ealiza ce Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby 6

7 Zranitelnost komunity při déletrvající mimořádné události Auckland (Blackout 1998), New Orleans (Katrina 2005), Haiti a Chille (zemětřesení 2010), Normální stav Stav pohotovosti Nouzový stav Obnova Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby T >5 dnů Rozklad komunity 7

8 Zodolnění komunity pro případ déletrvající mimořádné události Normální stav Stav pohotovosti Nouzový stav Obnova Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby; Sebere alizace Uzná ní T >5 dnů Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby Sebere alizace Uzná ní Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyzi ologické potřeby 8

9 Krizovými ostrovními systémy lze snížit riziko rozvratu společnosti 100x DG Decentralizované zdroje i virtuální elektrárny Vedení 110 kv N=1: 0 obyvatel N=4: 100 tis. obyvatel Obnova: 2 týdny Vedení 22 kv N=1: 2 tis. obyvatel N=4: 8 tis. obyvatel Obnova: 1 týden Vedení 220/380 V N=1: 100 obyvatel N=4: 400 obyvatel 9Obnova: 2 dny Systémové elektrárny Maloodběr 110 kv 22 kv Trafo 22 kv N=1: 100 obyvatel N=4: 400 obyvatel Obnova: 1 týden 220/380 V DG Přenosová soustava 400 kv, 220 kv DG DG Největší odběratelé Distribuční soustava Aktivní distribuční sít (Smart Grid) Trafo 110 kv N=1: 0 obyvatel N=4: 50 tis. obyvatel Obnova: 2 měsíce DG Výrobna N=1: 0 obyvatel N=4: 0 obyvatel Obnova: 1 rok Firewall

10 Návrh aktualizované SEK v oblasti energetické bezpečnosti Požaduje vypracovat program opatření vedoucích k zajištění schopnosti dlouhodobého ostrovního provozu elektrizační soustavy a zajištění nouzového zásobování všech větších sídelních celků (aglomerací nad 50 tisíc obyvatel). K realizaci opatření využít legislativních, administrativních i finančních nástrojů (včetně dotací, nástrojů regulace cen apod.). Požaduje Stanovit požadavky na rozložení podpůrných služeb (start ze tmy a ostrovní provoz) tak, aby umožňovaly provoz lokálních ostrovů i při vícenásobném poškození PS. 10

11 Obsah presentace 1. Celostní pohled na energetiku a společnost 2. Zranitelnost společnosti v oblasti energetiky 3. Budoucí energetická krize a globální rizika 4. Řešení pro Evropu 11

12 V tomto století pocítíme nedostatek fosilních paliv i uranu politici geologové politici geologové Investiční cyklus plynové elektrárny politici let geologové let Investiční cyklus uhelné elektrárny let Investiční cyklus jaderné elektrárny

13 Takhle vypadá vrchol těžby českého nejvýznamnějšího zdroje energie 13 mil.t/rok Těžba uhlí v ČR černé uhlí hnědé uhlí

14 V postmoderní společnosti nás bude elektřina odlišovat od pre-industriální společnosti Přechodné období levné fosilní energie OZE, hospodárné zacházení se zdroji Jaký má být horizont cílů politiky? 30 let? 100 let? Určitě ne 4 roky! 150 let trvala industriální transformace přechod k fosilní energii 50 let bude trvat postmoderní transformace odklon od fosilní energie elektřina Zachovat si schopnost vyrábět elektřinu 14

15 Časová osa fosilní energie a jaderné technologie G3 (G3+) jsou z dlouhodobého pohledu jen epizoda OZE 150 let trvala industriální transformace přechod k fosilní energii uhlí ropa zemní plyn JE 50 let bude trvat postmoderní transformace odklon od fosilní energie elektřina R/P= roků R/P= 155 roků R/P= 42 roků R/P= 67 roků G3+ R/P= 85 roků breeders, fúze???

16 Alternativy a jejich slabé stránky Obnovitelná energetika Nepravidelnost a přerušování toku energie větru a slunečního záření Nadměrné energetické využívání biomasy ohrožuje potravinovou bezpečnost a nezbytné služby ekosystémů Jaderná energetika Vyžaduje politickou stabilitu nejméně roků Hrozba proliferace jaderných zbraní; rozvoj jaderné energetiky znesnadní globální kontrolu proliferace Každé jaderné energetické zařízení lze vojensky zneužít, je proto potenciálním vojenským cílem 16

17 Ředit koncentrovanou, versus koncentrovat rozředěnou energii Koncentrovaná neobnovitelná energie Fosilní energie chemická reakce Jaderná energie řetězová reakce Rozředěná jaderná sluneční energie Řízené uvolnění energie ale také ale také Neřízené uvolnění energie umožňuje vojenské zneužití Sluneční energie koncentrace kterou nelze vojensky zneužít 17

18 Klasické výbušniny lze detekovat snadno, jaderné nikoliv letadel 1 kg štěpného materiálu může uvolnit energii o síle 10 kt TNT 18 Kobercový nálet TNT x = Little Boy (Hirošima) Fat Man (Nagasaki) tun TNT tun TNT 6 kg Pu 239

19 Proto je jaderná energetika zahrnuta do diplomacie a vojenských doktrín Plutonium 239 je oblíbený materiál pro jaderné zbraně kvůli malému potřebnému kritickému množství (6kg) Pu je produkováno ve všech jaderných reaktorech 4 měsíce Pokud havaruje smlouva o nešíření jaderných zbraní (nebo pokud ji stát nedodržuje) mohou být každý reaktor (zejména výzkumný) i sklad čerstvého a vyhořelého paliva považovány za vojenské objekty. Zvláště zneužitelné jsou závody na přepracování paliva. Proto je přepracování paliva v USA zakázáno zákonem. 19 JE jako munička: za 4 měsíce lze z reaktoru 1000MW (78t paliva) získat 140 kg Pu náloží

20 Závěr analýzy globálních rizik 20 Průmyslová revoluce nás dovedla ke spálení téměř poloviny zásob fosilních paliv Přežití lidstva vyžaduje energetickou (r)evoluci, která přestane ignorovat energetická fakta o disponibilních zdrojích Svět je na rozcestí: Globální spolupráce Globálního konfliktu Svět je méně bezpečný, než v době bipolárního světa Hledejme odpověď na otázku: na čem může být založena alternativa mírové spolupráce?

21 Obsah presentace 1. Celostní pohled na energetiku a společnost 2. Zranitelnost společnosti v oblasti energetiky 3. Budoucí energetická krize a globální rizika 4. Řešení pro Evropu 21

22 Řešení čtyřčlenky mezi klíčovými hráči Vojna a či mír?? USA Vojna Válečný konflikt o zbývající zdroje bude mít charakter asymetrické gerilové války s útoky na kritickou infrastrukturu Praha Washington New York EU Rusko Írán Mír Mírová spolupráce povede k rozšíření OZE, decentralizovaných zdrojů a k dálkovým přenosům elektřiny, uvolní cestu ke čtvrté generaci množivých reaktorů Čína 22 Víra nemůže být strategií, musíme být připraveni na vše

23 23 Základní obnovitelné zdroje jsou: půda, voda a sluneční záření Půda + voda + sluneční záření = biomasa Prvotní (nenahraditelná) funkce biomasy: krmivo a potraviny Druhotná (nahraditelná) funkce biomasy: materiály a energie Dokud jsme byli závislí energeticky a materiálově na biomase, vyráběly se jen potřebné věci. Průmyslový rozvoj byl limitován výnosností polí a lesů. Fosilní energie nás zbavila dřiny, dává nám mnohem větší sílu než je naše. Průmysl dnes vyrábí převážně zbytné zboží, které se mění rychle v odpad Biomasa proto nemůže zpětně fosilní paliva nahradit Jediná energie, kterou nemusíme šetřit, je sluneční

24 Celostní pohled na potřeby, zdroje a procesy SYSTÉM SYSTÉMŮ Pohled lidské bezpečnosti hospodárně využívat (jsou konečné) ZDROJE Neobnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje neenerget. uhlí ropa zemní uran s uroviny pl yn Voda půda sluneční zá ření energie ma teriály energie potra viny, energi e, materiály voda, energie BCM, LCA, LCC, SWOT, EIA, CSR, CBA PROCESY ekonomický a správní systém s polečnosti služby výrobky PHM poci t bezpečí tepl o, elektřina potra viny voda DSM POTŘEBY obyvatelstvo / komunita Hierarchie potřeb člověka Zranitelnost komunity 24 chránit (nemají substitut) Analýza příčin -stromy poruch Analýza dopadů -stromy událostí CATWOE

25 Denní minimum ( ) Den ní minimu m Jediný neomezený zdroj na našem území je sluneční záření, PE malí výrobci ale PE velcí výrobci PE ČEZ Denní minimum + slunečný den PSE malí výrobci PSE velcí výrobci PPE malí výrobci PPE velcí výrobci PVE ČEZ VE malí výrobci VE velcí výrobci VE ČEZ JE spotřeba PE malí výrobci PE velcí výrobci PE ČEZ PSE malí výrobci PSE velcí výrobci PPE malí výrobci PPE velcí výrobci PVE ČEZ VE malí výrobci VE velcí výrobci VE ČEZ JE PV spotřeba 0 DSM - podpora noční spotřeby Denní minimum + slun ečný den Problém je řešitelný pomocí DSM, krátkodobé akumulace a smartgrids DSM - podpora denní spotřeby ideální JE+u hlí spotřeba ideální JE+u hlí PV spotřeba

26 ... neumíme vyrovnat s rozdíly ročního období, i obnovitelnou energii budeme muset dovážet GWh Měsíční bilance solární elektřiny Problém je v současnosti řešitelný pomocí sdílení základního výkonu a vyrovnávání odchylek prostřednictvím evropské supersítě a/nebo větším podílem plynových zdrojů. V budoucnosti pak dovozem větrné elektřiny ze severu a sluneční elektřiny z jihu spotřeba brutto 30 GW 20 GW 10 GW 10xVTE Fotovoltaika - potenciál: 67GW zastavěná plocha 19 GW brownfields

27 Střední Evropa nemůže vážněji konkurovat v oblasti větrné energetiky Severnímu moři 27

28 Střední Evropa nemůže vážněji konkurovat sluneční elektřině z oblasti Středomoří 28 1% území pouští = elektřina pro 10 mld. obyvatel Tato energie je blíže, než ruský plyn či arabská ropa

29 parogenerátor 88kW 29 Augustin Mouchot Všeobecná výstava Paříž 1878

30 Energetická budoucnost EU: Evropská komise předkládá návrhy na zajištění energetické bezpečnosti, solidarity a účinnosti A Green Paper on energy networks identifikuje šest strategických iniciativ podstatných pro energetickou bezpečnosti EU: a Baltic Interconnection Plan, a Mediterranean Energy Ring, propojení střední a jihovýchodní Evropy a severomořské offshore oblasti, a také rozvoj LNG 30 Source: IP/08/1696, Brussels, 13 November 2008

31 Závěr: obnovitelná i jaderná energetika vyžaduje geopolitickou spolupráci Jaderná energetika je perspektivní technologií, ale kvůli možnosti zneužití jen pro sjednocené a kooperující lidstvo. 31 JE JE JE Koncentrační solární technologie nelze vojensky zneužít. Vyžadují však kooperaci v rámci Unie pro Středomoří

32 CityPlan spol. s r.o. Kontakt: Adresa: Ing. Ivan Beneš Jindřišská 17, Praha 1 tel.: mobil: fax: www:

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Ceský preklad dokumentu

Ceský preklad dokumentu Ceský preklad dokumentu Bílá kniha ISES: Prechod k obnovitelným zdrojum energie budoucnosti Donald W. Aitken Mezinárodní spolecnost solární energetiky Freiburg (Nemecko) 2003 2 Prechod k obnovitelným zdrojum

Více

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ODVRACEJÍ ENERGETICKÝ KOLAPS EUROPE AND THE CZECH REPUBLIC STAVE OFF AN ENERGY COLLAPSE

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ODVRACEJÍ ENERGETICKÝ KOLAPS EUROPE AND THE CZECH REPUBLIC STAVE OFF AN ENERGY COLLAPSE EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ODVRACEJÍ ENERGETICKÝ KOLAPS EUROPE AND THE CZECH REPUBLIC STAVE OFF AN ENERGY COLLAPSE Miloš BALABÁN, Antonín RAŠEK balaban@fsv.cuni.cz, rasek@centrum.cz Abstract The authors

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí 1 2007 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí

Více