Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40"

Transkript

1 Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40 Jiří Ředina, Pavel Lasák, VUES Brno s.r.o. Pavel Schustr, ATEKO a.s. Pro zajištění výroby elektrické energie v budoucích elektrárnách, které budou využívat technologii jaderné syntézy (fúze) lehkých atomových jader, je nutné, aby vědci již v současné době ověřovali jednotlivé části budoucího fuzního reaktoru. Jednou z důležitých částí jsou i chladicí okruhy reaktoru, tritiových množivých modulů a divertoru. Vznikající teplo je zde transportováno vysokotlakým heliem, které je cirkulováno kompresorem. V tomto případě se jedná o jednohřídelový, jednostupňový radiální turbokompresor s vysokootáčkovým motorem. Rotor turbokompresoru s asynchronním motorem typu ATUR 233/40 je uložen na aktivních magnetických ložiskách. Napájení motoru je provedeno modulárním frekvenčním měničem typu SPMx, který je řízen řídicím systémem SIMATIC. 1. FÚZE ENERGIE BUDOUCNOSTI Touha lidstva mít zabezpečené základní životní podmínky popřípadě tento životní standard dále rozšiřovat je od nepaměti. Lze konstatovat, že až ve 20. století díky teoretickým základům a technickému pokroku lidstvo začalo získávat relativně efektivně elektrickou energii, která byla nutnou podmínkou pro vytvoření životního standardu. Připomeňme ovšem několik historicky důležitých dat, která vedou k současnému stavu. V roce 1847 německý profesor H. Helmholz přednesl před berlínskou fyzikální společností přesný zákon zachování energie. Počátkem 20. století odhalil Albert Einstein vzrušující skutečnost, že kdykoliv dojde ke změně pohybu, mění se současně i hmotnost těles. V roce 1905 tuto skutečnost formuloval svou slavnou rovnicí o energii a hmotě, tj. E=mc 2. Tato rovnice a hlavně teorie relativity, vyvolala krátce na to revoluci ve všech přírodních vědách. Fyzikové v minulém století proto definovali čtyři stupně získávání energie z hmoty viz Obr.1. Prvního stupně člověk dosáhl již v prvobytně pospolné společnosti. Druhého stupně atomového věku bylo dosaženo již v polovině 20 století a komerčního využití nedalo na sebe dlouho čekat. Získání energie štěpením ovšem znamená získávání pouze 0,1% energie hmoty. V současné době vědecké týmy provádí experimenty na funkčních částech technologie, které budou součástí reaktoru pro získávání energii jadernou fúzí, tedy třetího stupně. PROJEKT International Thermonuclear Experimental Reaktor byl zahájen v roce ITER je reaktor termojaderné fúze, který bude pracovat s Deuteriem a Tritiem a je druhým krokem vývojového programu ITER. Konstrukce tritiových množivých modulů se připravuje ve dvou alternativách. V obou alternativách bude teplo odpovídající energií 4.8MeV / částice He 3 a s teplotní úrovní 500 C odváděno Heliem. Důvodem použití He je jeho vysoké měrné teplo cp=5.2kj/kg K a současně vysoká tepelná vodivost λ=14 W/m K, které společně s použitým vysokým tlakem 9 MPa zajistí intenzivní přenos tepla. Základní uspořádání testovacího Heliového Chladicího Systému je na Obr.2. Koncepce Turbokompresoru Gas Compressor je volena tak, aby odpovídala požadavkům budoucí DE- MO, respektive finální Komerční verze elektrárenského modulu. 2. TURBOKOMPRESOR Pro testování chladících okruhů typu TBM a TDM reaktoru ITER byly postaveny dva turbokompresory. Základní požadavky, kterým musí turbokompresor odpovídat jsou: Tlaková odolnost 11 MPa Heliová těsnost 1x10-6 Pa m 3 / s Vstupní teplota He K Vstupní tlak He 7.3 až 8.8 MPa Výstupní tlak He 8.2 až 10.2 MPa Vysoká účinnost Vysoká životnost Odolnost radioaktivitě a neutronovému záření Minimální absorpce Tritia ÚOS Elektrické pohony 1

2 Těmto požadavkům odpovídá polohermetické provedení turbokompresoru, na jehož návrhu a realizaci se podílely čtyři české firmy ATEKO a.s. - Hradec Králové, VUES Brno s.r.o. - Brno, PBS, a.s. - Velká Bíteš, ATE spol. s.r.o. - Hradec Králové a jedna francouzská firma S2M (Societe de Mechanique Magnetique). Turbokompresor sestává z těchto komponent: Vlastní oběžné kolo kompresoru se spirální skříní Vestavěný vysokootáčkový asynchronní motor s plným ocelovým rotorem a kombinovaným chlazením statoru vodou a rotoru heliem Magnetická ložiska se záložním zdrojem elektřiny pro případné dojetí stroje při poruše napájení a havarijní keramická ložiska pro dojetí v případě totálního selhání systému ložisek respektive překročení jejich únosnosti Napájecí frekvenční měnič typu SPMx pro regulaci otáček Řídicí systém s měřením a sběrem dat Obr. 1 Čtyři stupně získávání energie Obr. 2 Uspořádání testovacího héliového chladícího okruhu 2.1. VYSOKOOTÁČKOVÝ MOTOR ATUR 233/40 Konstrukční provedení vysokootáčkového motoru je na Obr. 3. Základní parametry vysokootáčkového motoru ATUR 233/40 (vypočtené pro první harmonickou sinusové napájení U 1 = 380 V): Výkon P 233 kw Moment M 55,6 Nm Otáčky n min -1 Jmenovitý proud I A Proud naprázdno I A Účiník cosφ 0,77 Účinnost η 88.4 % Momentové přetížení M max /M n 210 % Jmenovitá frekvence f 680 Hz Počet pólů- 2p 2 Obr. 3 Řez turbokompresorem ÚOS Elektrické pohony 2

3 2.2. MAGNETICKÁ LOŽISKA Základem magnetických ložisek (MB) jsou elektromagnetické obvody na čepech rotoru, které udržují rotor v levitaci. Každý elektromagnetický obvod - vazba je řízen řídicím systémem pro udržení velmi přesné polohy rotoru v prostoru. Pozice rotoru je kontrolována polohovými senzory s přesností ± mm. Řídicí systém současně monitoruje a měří vibrace rotoru. Oblasti aplikací magnetických ložisek jsou nejlépe patrné z Obr NAPÁJECÍ FREKVENČNÍ MĚNIČ SPMx Obr. 4 Oblast použití magnetických ložisek Základem napájecího frekvenčního měniče je sestava modulárních střídačů Unidrive SPMx a napájecí jednotky firmy Control Techniques. Tento měnič nabízí sadu vyspělých funkcí včetně velké flexibility výkonové části. Napájecí frekvenční měnič má napájecí jednotku tvořenou neřízeným dvojitým šestipulzním usměrňovačem pro napájení DC sběrnice. Z DC sběrnice jsou napájeny 3 paralelně zapojené střídače. Jejich výstupy jsou spojeny přes vyrovnávací tlumivky. Základní parametry použitého napájecího frekvenčního měniče SPMx: Trvalý výstupní proud: Výstupní frekvence: Výstupní napětí A Hz V Obecně lze konstatovat, že frekvenční měniče tohoto typu nabízí širokou modularitu, regulační vlastnosti, možnosti širokého rozsahu nastavení jednotlivých parametrů a dále rozšiřitelné přídavné funkce využitím přídavných modulů. Měniče jsou mimořádně flexibilní a umožňují nastavit přímo z ovládacího panelu pět režimů provozu: otevřená smyčka s řízením dle křivky U/f (skalární režim) otevřená smyčka s vektorovým řízením (pseudovektorový režim) uzavřená smyčka s asynchronními motory (vektorový režim) uzavřená smyčka pro synchronní motory, rotační i lineární (režim servo) rekuperační režim Z těchto důvodů firma VUES Brno s.r.o. aplikuje tyto měniče pro nejnáročnější pohony v oblasti energetiky, zkušebnictví, trakčního průmyslu atd. Vnitřní uspořádání modulárního frekvenčního měniče je na Obr. 5. ÚOS Elektrické pohony 2

4 Na Obr. 6 je průběh PWM napájecího napětí motoru měřeného na výstupní svorkovnici frekvenčního měniče za vyrovnávacími tlumivkami střídačů (hodnota Urms1, graf U1) a PWM napětí, které je měřeno přímo na výstupních svorkách jednoho ze střídačů (hodnota Urms2, graf U2). Průběhy napětí jsou při frekvenci první harmonické Hz a modulačním kmitočtu 6 khz. Obr. 5 Vnitřní uspořádání modulárního frekvenčního měniče Obr. 6 Průběh napětí na výstupu měniče a výstupu jednoho střídače 2.4. ŘÍDICÍ SYSTÉM Pro ovládání, řízení a monitoring celého turbokompresoru je použit řídicím systém je SINAMIC S Systém monitoruje turbokompresor v reálném čase a zobrazuje nejdůležitější data viz Obr. 7. Veškerá snímaná data jsou zaznamenávána pro následnou analýzu. Obr. 7 Ovládací a vizualizační obrazovka řídicího systému ÚOS Elektrické pohony 3

5 3. PRVNÍ VÝSLEDKY Z OVĚŘOVACÍCH TESTŮ Výsledky testů v CEA Brasimone (I) a v KIT Karlsruhe (D) v režimech TBM a TDM jsou na Obr ZÁVĚR Obr. 8 Pracovní oblast turbokompresoru Provozní předávací testy (48 h provozu při max. parametrech) prokázaly, že turbokompresor je schopen spolehlivě plnit všechny parametry a to včetně opakovaného havarijního zastavování v pomocných keramických valivých (Emergency Bearings) ložiskách. Náročnými částmi řešení tohoto vysokootáčkového stroje bylo dořešení chlazení rotoru zatíženého jak elektromagnetickými tak i třecími ztrátami rotoru rotujícího v tlakovém heliu. Součástí tohoto řešení bylo jak optimalizace rozdělení elektromagnetických ztrát mezi statorem a rotorem (optimalizací provozních režimů frekvenčního měniče) tak i okruh chlazení rotoru částí komprimovaného helia. 5. LITERATURA [1] Atom skrývá naději, Karel Sedláček, Jan Tůma,, NAŠE VOJSKO, PRAHA 1987 [2] Turbocirculators EFDA STUDIES Rev. 3.2, P.Schustr, PhD., Jan Zach, Jiri Klepal, 11th December 2007 [3] [4] Technicko ekonomické aspekty vysokootáčkových pohonů, J. Ředina, M. Šafr, XXV. Celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 1997 ÚOS Elektrické pohony 4

6 Turbocirculator with high speed motor ATUR 233/40 Paper describes high speed Helium turbocirculator (TC) developed for cooling of the Tritium Breeding Modulus of the thermonuclear fusion reactor ITER. TC circulates helium with parameters: P in / P out = 8 /10 MPa, flow-rate M = 1.4 kg/sec, T in = +50 o C. Asynchronous Motor parameters are: P= 232 kw, n= rpm. Rotor is situated in active magnetic bearings. Ing. Jiří Ředina, Ph.D. Absolvent VUT Brno, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika a od ukončení studia v roce 1994 je zaměstnán ve VUES Brno. Do roku 2005 byl projektantem a analytikem technických a inženýrských aplikací. V letech 1997 až 2001 externě absolvoval postgraduální studium na VUT Brno. Od roku 2005 je vedoucím odboru Elektronických zařízení. Hlavní náplní je řešení zkušebních pracovišť, speciálních pohonů a zdrojových jednotek pro AČR. Kontaktní adresa: VUES Brno s.r.o., Mostecká 26, Brno Tel ; Ing. Pavel Lasák Absolvent VUT Brno, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika se specializaci na elektrické stroje a přístroje. Od roku 2007 je zaměstnán ve VUES Brno jako projektant elektrických pohonů. Kontaktní adresa: VUES Brno s.r.o., Mostecká 26, Brno Tel ; Ing. Pavel Schustr, CSc. Absolvent ČVUT FSI Praha, specializace chladicí technika a kryogenika. Od roku 1982 ATEKO a.s., Manažer projektů rozvoje. Kontaktní adresa: ATEKO a.s., Resslova 956, Hradec Králové 2 Tel ; ÚOS Elektrické pohony 5

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2 I TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Kvalita především Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více