České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební"

Transkript

1 Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

2 Dřevo Vzhled/Konstrukční vlastnosti /Trvanlivost Vzhled Kresba a barva Vady Rozměrová stabilita & emc% Konstrukční vlastnosti Významné např. pevnost a tuhost Funkčnost např. rozměrová stabilita - sesychání a bobtnání/emc Přímost- zborcení Trvanlivost Biologické ohrožení Přirozená trvanlivost / ochrana

3 Vlhkost v buňkách dřeva 100% Rostoucí strom Nevysušené dřevo Částečně vysušené dřevo 25% Vysušené dřevo 15% Nasycení vláken volná voda vázaná voda odstraněná vázaná voda

4 Trvání zatížení - Dotvarování Tuhost: Dotvarování (přídavná deformace od zatížení) funkce pohybu vlhkosti, velikosti a trvání zatížení objeví se u všech zatížení modelováno součinitelem dotvarování Spirálovitá vlákna Přímá vlákna Dotvarování důležité pro architekty a inženýry při stanovení mezních deformací

5 Trvání zatížení - Ztráta pevnosti Pevnost: s růstem doby trvání a velikosti zatížení se snižuje pevnost modelována pomocí modifikačního součinitele funkce trvání extrémů zatížení v průběhu životnosti konstrukce různé kombinace zatížení mají rozdílné trvání účinků zatížení Krátkodobé 1.5 Okamžikové 1 k mod 0.5 (Všechny kompozity se takto chovají) sec 5 min 5 hrs 5 day 5 mth 50 yr Trvání zatížení

6 Produkceřeziva příčné podélné ve směru tloušťky Stromy jsou předepnuty Řezáním prken z kmenů se uvolní vnitřní napětí a nastane pomalá změna tvaru řeziva Ohnuté stromy vykazují velký odklon vláken šroubové podélné ve směru šířky Výrobci minimalizují problémy kvalitním řezáním kontrolou kvality - tříděním

7 Suky diskontinuita vláken na okraji odklon vláken na okraji většinou redukce pevnosti a tuhosti Přirozené vady dřeva Pryskyřičné kapsičky ztráta spojení napříč vláken menší pevnost ve smyku a tuhost Trhliny menší spojení napříč vláken snížení pevnosti ve smyku a tuhosti Dřeň a jádrové dřevo obsahuje slabé juvenilní dřevo Reakční dřevo tlakové dřevo

8 Průkazné zkoušky k s 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0 A ČSN EN 384 ČSN EN 408 S0 = S13 SΙ = S10 SΙΙ = S B Modul Způsob namáhání Ohyb Tah Tlak Smyk Modul pružnosti E pružnosti G Hustota fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k E0,me an E0,05 E90,m ean E90,05 Gmea n G05 ρ k S ,3 22 5,1 2, Třída konstrukčního dřeva podle ČSN Jehličnaté dřeviny (smrk, jedle, borovice, modřín) SΙ ,3 20 5,1 2, SΙΙ ,3 17 4,6 1, Listnaté dřeviny (dub, buk, jasan) SΙ ,

9 Vyšetřování vlastností dřeva Malá bezvadá tělíska - data vystihují pouze pevnost dřevní hmoty pro konstrukční dřevo musíme redukovat pevnost s ohledem na růstové vady Konstrukční tělesa řezivo konstrukčních rozměrů při reálných podmínkách zatížení Konstrukční dřevo pevnost v tahu < pevnost v tlaku tahové poruchy - třískové, křehké, náhlé, hlasité tlakové poruchy - záhybové, duktilní, vleklé, nehlučné

10 Vizuální třídění ČSN (idt DIN ) splňuje podmínky ČSN EN 518 třídy S7, S10 a S13 ČSN EN 338 ( C22, C24 atd.) ČSN EN 1912 (S10 = C24)

11 Příklad měření Těleso ρ 12 [kg/m 3 ] Suk poměr [mm/mm ] Tloušťka letokruh [mm] Odklon vláken [mm/m] E stat [MPa] f m [MPa] ,17 0,88 42, , ,22 1,43 2, , ,22 1,59 19, , ,26 2,65 27, , ,24 1,80 14, , ,12 1,00 14, , ,30 1,51 43, , ,10 1,45 44, , ,30 3,72 60, , ,25 3,53 59, , ,20 2,10 15, ,88

12 Vliv kritérií třídění % ,6 93,8 96,3 95,5 6,9 6,3 15 9,1 3,4 3,7 0 2,3 Suk Odklon vláken Tloušťka let. A B C Průměr

13 Četnost tříd pevnosti ,2 % ,5 31,2 C16 C ,5 1,6 A B C Průměr C27

14 Strojní třídění

15 Nedestruktivní zkoušky Vlhkost Penetrace Vytažení vrutu Ultrazvuk Ozvučení

16 Příklad použit ití nedestruktivní zkoušky ky Ultrazvuk Tlaková vlna

17 Porovnání pevností dřeva v ohybu Třídy podle ČSN idt DIN (Třídy podle ČSN ) Pevnost podle ČSN P EN a ČSN P EN [MPa] Hustota [kg/m 3 ] Pevnost výpočet [MPa] Pevnost zkouška [MPa] S 10 (SΙ) ,983 40,04 S 10 (SΙ) ,221 41,50 S 13 (S0) ,282 49,37 S 10 (SΙ) ,040 50,90 S 13 (S0) ,775 55,41 S 13 (S0) ,395 77,22

18 Nelineárn rní chování dřeva Zplastizování tlačeného okraje nosníku

19 Bilineární pracovní diagram konstrukčního dřeva namáhaného ohybem

20 Hodnoty pevností dřeva v ohybu f m, tahu f t, tlaku f c, tahu za ohybu f t,m a tlaku za ohybu f c,m v MPa f m f t f c podle rovnic (1) a (2) podle rovnic (3) a (4) f t,m f c,m f t,m f c,m

21 Materiály na bázi dřeva paralelní / prutové vícesměrné / plošné Kulatina Deskové řezivo (prkna, fošny) Hraněné řezivo (hranoly) Řezivo LEPENÉ PRVKY (Duo/Trio, Duomax/Triomax) Řezivo LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO LAŤOVKA 3-, 5- a 7-vrstvé desky Dýhy VRSTVENÉ DŘEVO PŘEKLIŽKY Podélné velké třísky Parallam Třísky TŘÍSKOVÉ DESKY (Štěpky) OSB Třískové desky Třískové desky spojované cementem nebo sádrou Dřevěná vlna / Vlákna měkké) Vláknité desky (tvrdé, polotvrdé, střední hustoty (MDF),

22 Výrobky ze dřeva s omezením velikosti průřezu Výrobky ze dřeva s rozšířenými možnostmi velikosti průřezu Řezivo Lepené lamelové dřevo Nastavené řezivo Lepené lamelové dřevo Délka už není závislá na původní surovině

23 Druhy dřevin: Vlhkost dřeva: Jehličnaté dřeviny: Smrk Jedle Listnaté dřeviny: Borovice Buk Modřín Dub Douglaska Jasan Akát Kaštan jedlý Dřevo na nosné konstrukce má být zabudované suché s hodnotou průměrné vlhkosti < 20%. Aby se zabránilo tvoření výsušných trhlin, má být hodnota vlhkosti zabudovaného dřeva taková, jaká bude v konstrukci.

24 Třídění dřeva: Třídění podle: Pevnosti (nosné konstrukce) Vzhledu (truhlářská výroba) vizuální třídění - sklon vláken (lokální, globální) - sukovitost - šířka letokruhů strojní třídění - modul pružnosti v ohybu E, příp. dynamický modul E / rychlost ultrazvuku - sukovitot - hustota

25 Spojování po délce Dvojnásobné využití: Vyloučení vad dřeva Výroba potřebných délek (použití lepidla typu I alebo II podle EN 301:1992) Geometrie zubovitého spoje a jeho výroba viz EN 385:2001 l l t p b t

26 Zubovitý spoj musí splňovat následující požadavky: Pevnost v tahu Pevnost v ohybu f t,j,k 5 + f t,0,l,k f m,j,k f t,0,l,k

27 Bezchybné zajištění kvality online prostřednictvím proof loading Každý prut je zkoušený na definovanou pevnost: proof level tuhost: střední hodnota modulu pružnosti E v tahu Protokol o zkoušce: Napětí při zkoušce: xx N/mm² Tuhost: xxxxx N/mm²

28 Princip proof loading Nastavení zařízení na: proof level : 7,0 N/mm² ( napětí v tahu pro S10) trvání proof loading : asi 15 sekund

29 Řez kmene latě / prkna,fošny lepené prvky vyso ká do 150 mm do 150 mm do 300 mm do 450 mm nízka do 400 mm do ~ 450 mm 500 až 600 mm Kvalita dřeva vyso ká nízka do 240 mm do 100 mm do 200 mm do 300 mm Systémový efekt 1,0 ~ 1,1 ~ 1,15

30 Lepené lamelové dřevo lepené nosníky homogénní lepené nosníky kombinované do 300 mm napr. 300 mm do 240 mm do 240 mm do 400 mm do 400 mm do 400 mm do 240 mm do 240 mm Větší hodnoty tuhosti do 450 mm

31 zubovitý spoj řezivo nekonečná lamela plošné slepení EN 14080:2000

32 Rozměry průřezů d d 30 mm listnaté dřeviny a modřín ~ 30 mm zakřivené prvky (závisí od poloměru zakřivení) = 40 mm přímé prvky běžné rozměry b 45 mm maximálna dovolená tloušťka lamely podle EN 386:1995 h b = 60 mm až 240 mm h = 100 mm až 600 mm l 18 m odstupňování: 20 mm odstupňování : 20 mm a 40 mm standard

33 Lepené lamelové dřevo-model nosníku Základní hodnoty pro lepené lamelové drevo Pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu E zatřídění do pevnostní třídy podle EN 1194: pevnost v tahu jednotlivých lamel. Zkouška v ohybu nosníku z LLD Tahová zkouška lamely

34 Festigkeitsklasen-Trägermodel Lepené lamelové dřevo-model nosníku Třídy pevnosti podle EN 1194:1999 Pevnost v ohybu nosníku z LLD [N/mm²] GL42 BS 18 GL36 BS 16 GL32 BS 14 GL28 BS 11 GL N/USA A/CH A/CH A/CH 23,7 90/91 93/ ,7 S10 / MS10 f m,g,k : f t,0,l,k 32,3 29,8 35, Pevnost v tahu lamel [N/mm²] 36,9 41,5 S13 MS 13 MS 17 14,5 18,0 22,0 26,0 30,0 43,3 fm,g,k = 7 + 1,15* f t,0,l,k Colling / Falk, 1993 EN 1194:1999

35 Laťovka prkna (zbytky z lepených nosníků,jinak nevyužitelné prvky) tloušťka prkna : d=17 až 34 mm (40) poměr b:d 4:1 šířka prkna: b=80 až 240 mm lamela nosný zubovitý spoj profilované kónické paralelní lamely spojené zubovitým spojem

36 jednovrstvá jednovrstvá deska odstup nosný zubovitý spoj boční lepení podélných hran Plošné slepení jednovrstvých desek příčné vrstvy obvykle S7 až S13 podélné vrstvy obvykle S10 a S13 Šírka prvku okolo 3m Omezené možnostmi transportu a montáže, možné až do 4,8m vícevrstvá tloušťka desky 42 až 500 mm Délka prvku až do 16,5m s použitím zubovitého spoje možné až do 30m (transport)

37 OSB deska Závislost mechanických vlastností na orientaci desky a zatížení Vedejší osa příčně α Síla OSB umožňuje přenos zatížení v obou směrech (deskové působení) výrazná závislost mech. Vlastností (tuhost, pevnost) od směru zatížení: Hlavní osa podélně Síla α úhel mezi vlákny desky vnějších vrstev a směrem namáhání Při deskovém namáhání: L : Q ~ 2 až 2,5 : 1 Při stěnovém namáhání: L : Q ~ 1,3 : 1

38 Typické VLASTNOSTI desek OSB Vlastnosti v různých směrech a profil hustoty hustota [kg/m³] Střední vrstva vlivem výroby existují velké rozdíly hustoty krajních vrstev a střední vrstvy. tvrdé krajní vrstvy, měkké jádro. OSB je materiál na bázi dřeva s vysokou stabilitou rozměrů v rovině desky, určený zejména na namáhání ohybem k rovině desky.

39 PLATNÉ ČESK ESKÉ TECHNICKÉ NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ DŘEV EVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN P ENV 1995: ČSN EN 1995: 2006 ČSN : 2007 (modifikovaná DIN 1052:2004)

40 HISTORIE ČSN 1052 (1929) ČSN 1052 (1941) ČSN (1950) ČSN (1969) ČSN (1983) Předpisy Předpisy Projektování (D.N.) Navrhování (M.S.) Navrhování (M.S.)

41 ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE materiály, zkoušky atd. ČSN např. ČSN (idt DIN ) ČSN EN např. ČSN EN 518, ČSN EN 338 ( C22, C24 atd.) ČSN EN 1912 (S10 = C24)

42 Historie vzniku Eurokódu založena komise W18 CIB pro sjednocení norem pro navrhování DK 1978 modelová norma Eurocode modelová norma publikována v ČR 1993, 1994, 1997 vydána ENV 1996, 1997, 1998 ENV publikována v ČR

43 ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: 1 1: Obecná pravidla Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 123 stran

44 Obsah Národní předmluva 1. Všeobecně 2. Zásady navrhování 3. Vlastnosti materiálu 4. Trvanlivost 5. Základy analýzy konstrukce 6. Mezní stavy únosnosti 7. Mezní stavy použitelnosti 8. Spoje s kovovými spojovacími prostředky 9. Dílce a složené soustavy 10. Konstrukční zásady, provádění a kontrola Příloha A: Porušení blokovým a zátkovým smykem Příloha B: Mechanicky spojované nosníky Příloha C: Složené a členěné tlačené pruty Příloha D: Bibliografie Národní příloha

45 Rozdíly EN oproti ENV podrobnější škála dílčích součinitelů pro vlastnosti materiálu vyhraněnější použití různých hodnot modulů pružnosti možnost úpravy pevnosti v ohybu a v tahu součinitelem výšky, šířky a u LVL i délky podrobnější škála součinitelů dotvarování upravená pravidla pro kroucení, stabilitu prutů a nosníků, spolupůsobení prvků, lepené nosníky různých tvarů

46 upravená pravidla pro tlak kolmo k vláknům

47 upravená pravidla pro tah kolmo k vláknům

48 podrobnější pravidla pro stropní a stěnové deskové konstrukce

49 nová pravidla pro navrhování spojovacích prostředků kolíkového typu a prstencových a talířových hmoždíků

50 plastické chování kovových desek s prolisovanými trny Rezerva : cca 12% r τ M r τ M C C A ef A ef

51 blokový a zátkový smyk

52 PŘES 100 EN!!! ZHRUBA 45 SOUVISÍ PŘÍMO S EN Tvorba evropských norem je v rámci Evropské normalizační organizace CEN zajišťována těmito komisemi: TC 38 TC 112 TC 124 TC 175 TC 193 TC 250/SC 5 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva; Desky na bázi dřeva; ; Kulatina a řezivo; Lepidla; Eurokódy pro stavební konstrukce/.

53 EN :A1 1:A1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: 1 1: Obecná pravidla EUROPEAN STANDARD Společná pravidla a NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM pravidla pro pozemní stavby ICS ; EN :2004/A1 June 2008 English Version Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Rčgles communes et rčgles pour les bâtiments Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau This amendment A1 modifies the European Standard EN :2004; it was approved by CEN on 10 April CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of this amendment into the relevant national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member. 18 stran This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION C O MIT É EUROPÉE N D E N O R M A LI S A T I ON EUR O PÄI SCHES KO MITEE FÜR NOR MU NG Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN :2004/A1:2008: E

54 Rozdíly EN:A1 oproti EN nový seznam souvisejících evropských norem upřesnění rovnice pro konečné deformace u rostlého dřeva již není odkaz na kulatinu změna tab. 3.1 pro modifikační součinitel a tab. 3.2 pro součinitel dotvarování (upřesnění norem pro deskové materiály)

55 tlak kolmo k vláknům Rozdíly EN:A1 oproti EN a l l 1 l 1 l h h (a) σ c,90,d kc,90 fc,90,d b a l σ = c,90,d 1,25 1,5 (b) F c,90,d A ef b

56 smyk Rozdíly EN:A1 oproti EN b = k b ef cr k = 0,67 cr možná národní volba

57 Rozdíly EN:A1 oproti EN nově seřazeny rovnice (8.10) pro jednotlivé tvary porušení (c), (d) a (e) u hřebíků předvrtání nikoliv až od průměru překračujícího 8 mm, ale již 6 mm (mezní hustota bez předvrtání se nemění) částečně upraveny rozteče pro svorníky v tab. 8.4 částečně upravena možnost použití výpočetních vztahů pro hřebíky v případě sponek

58 Rozdíly EN:A1 oproti EN upravena pravidla pro osově zatížené vruty

59 Rozdíly EN:A1 oproti EN opraven odkaz na článek pro zjištění výztužné únosnosti stěnového panelu podle metody A opraveny části výpočtu pro zjištění výztužné únosnosti stěnového panelu podle metody B mírně upravena pravidla pro provádění spojů kde jsou použity vruty správně popsány odkazy na tvary porušení u rovnic (A.3) a (A.7) zátkového a blokového smyku a výpočtu složených a členěných prutů

60 Vzorové příklady Posouzení sloupu na vzpěr Posouzení prutu na vzpěr a ohyb Posouzení nosníku na ohyb a vzpěr Posouzení okapové vaznice na smyk a kroucení Posouzení čepu nosníku Návrh spoje pláště a sloupku stěny na vytažení Posouzení šikmého jednoduchého zapuštění Posouzení nosníku na průhyb Posouzení výztužné stěny Posouzení pultového nosníku Posouzení sedlového nosníku Posouzení zakřiveného nosníku Určení přípustného zatížení přípoje diagonály

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.60 Květen 2015 Příruby a přírubové spoje Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1: Výpočet ČSN EN 1591-1 13 1551 Flanges and their joints Design

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Říjen 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy Zásady navrhování konstrukce ČSN EN 15512 26 9636 Steel static storage systems Adjustable

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.20 Únor 2009 Střešní krytiny z plechu Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu Část 3: Korozivzdorná ocel ČSN EN 508-3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2003 Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace ČSN EN 13049 74 6805 Listopad Windows - Soft and heavy body impact

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 2005 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 72 2100 Říjen Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

Eurohranoly pro výrobu eurooken

Eurohranoly pro výrobu eurooken Eurohranoly pro výrobu eurooken EUROHRANOL je základní polotovar pro výrobu EUROOKEN. Jedná se o třívrstvě lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2011 Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy Část 4-7: Zdroje tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo 10. Řezivo 10.2 Hoblované dřevo Kategorie hoblovaného dřeva zahrnuje výrobky a polotovary z masivu. Podstatná část sortimentu je vyrobena ze smrkového dřeva (palubky, plotovky aj.). V menší míře jsou zastoupeny

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 PROFESSIONAL. Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu. www.egger.

EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 PROFESSIONAL. Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu. www.egger. PROFESSIONAL EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu www.egger.cz/drevostavby EUROSTRAND OSB EN 300 má nejlepší technické vlastnosti a velmi

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Červenec 2009 Ocelové statické skladovací systémy Používání a údržba skladovacího zařízení ČSN EN 15635 26 9635 Steel static storage systems Application and maintenance

Více

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva technika & detaily OBSAH Výrobky Charakteristiky Oblasti použití Rozpětí Řešení detailů Spojovací prostředky Tepelná ochrana

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA. Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA. Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009 \1. Úvod Dřevo patří k nejstarším a nejoblíbenějším přírodním materiálům s nejvšestrannějším využitím. Postupné prohlubování poznatků

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více