A. 1 Skladba a použití nosníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. 1 Skladba a použití nosníků"

Transkript

1 GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN ČSN modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních konstrukcí A ) B ) C ) D ) E ) Výchozí předpoklady, statické a konstrukční zásady Tabulky pro dimenzování stropních nosníků Tabulky pro dimenzování střešních nosníků (krokví) Stěnové nosníky Tabulka připevnění nosníků třmeny BV/ T

2 A. 1 Skladba a použití nosníků y I - Stabil jsou tenkostěnné nosníky průřezu I, které jsou vytvořeny ze tří hlavních komponentů: řezivo na pásnice C 24 dle EN 338 stojiny z desek OSB/3 schváleného pro tento účel dle EN lepeného spoje mezi pásnicemi a stojinou provedeno lepidlem dle ČSN EN 301 lepidlo pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Pásnice z rostlého řeziva nastavovaného lepeným zubovitým spojem musí přenášet především namáhání vyvozená ohybovými momenty. Stojina (stěna) nosníku z desek OSB musí přenášet zejména namáhání vyvozené posouvajícími silami. Hlavní směr desky je ve směru rozpětí. U dlouhých nosníků dochází k požadavku stykování stojiny. y se používají ve stropních, střešních a stěnových konstrukcích, zejména když umožňují efektivní náhradu průřezů z rostlého dřeva, nebo je-li lepené lamelové dřevo pro tento účel příliš nákladné. y vykazují ve vztahu k jejich vlastní tíze vysokou únosnost a tuhost (viz tabulka A.1). A. 2 Základní normy, předpisy a východiska ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN ČSN modifikace DIN 1052: navrhování dřevěných stavebních konstrukcí Posouzením shody v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a 2 a 3 nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Tabulka A.1 Porovnání nosníků Stabil s nosníky z řeziva s přibližně stejnou tuhostí y Stabil Průřez nosníků z řeziva v mm 60/200 60/190 70/180 80/170 60/250 60/230 70/210 80/200 60/295 60/260 70/240 80/ /220 60/350 60/290 70/280 80/ /250 60/400 60/330 70/310 80/ /280 89/241 60/260 70/240 80/ /220 89/302 60/310 70/300 80/ /260 89/406 60/390 70/370 80/ /330 89/450 60/420 70/400 80/ /360 A. 3 Požadavky na návrh Návrh nosníků I - Stabil musí být ověřen autorizovanou osobou, nosné konstrukce statikem z hlediska stanovení účinků na zatížení dle ČSN Dále je nutné posoudit konstrukční řešení z hlediska vyztužení a uložení nosníků ve stavební konstrukci. A. 4 Třídy použití ( třídy provozu dle ČSN EN ) Všeobecně Dřevěné konstrukce musí být vzhledem k fyzikálním vlastnostem dřevěných konstrukčních materiálů přiřazeny k určitým třídám použití, které charakterizují klimatické poměry prostředí stavební konstrukce během její životnosti.

3 y I Stabil mohou být použity do prostředí Třída použití 1 s nejvyšší vlhkostí materiálu, odpovídající teplotě 20 C a relativní vlhkosti okolního vzduchu, přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce. Průměrná vlhkost dřeva přitom u většiny jehličnatých dřevin nepřekročí 20 %. Např. ve vytápěných ze všech stran uzavřených budovách. Třída použití 2 je charakterizována pro použití dřevěných konstrukčních materiálů odpovídající teplotě 20 C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85% pouze několik týdnů v roce. Např. u zastřešených otevřených staveb. V tomto případě se hodnoty Md a Qd přenásobí součinitelem 0,786 POZNÁMKA - Skladbu stropního/střešního pláště je zpravidla třeba ověřit z hlediska stavební fyziky, aby se zamezilo poruchám účinkem kondenzace apod. A. 5 Geometrie nosníku H B h p b p t h s výška nosníku šířka nosníku výška pásnice šířka pásnice tloušťka stojiny výška stojiny A. 6 Standardní průřezy nosníků Statické charakteristiky nosníků a tabulky pro dimenzování jsou stanoveny tyto typové řady nosníků I - Stabil: Stabil 60/40 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 60/45 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 10 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 60/60 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 60/45 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 10 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 60/45 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 60/45 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 12 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 89/55 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 89/55 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 12 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 100/60 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 89/55 mm, stojinou z OSB/3 nebo (viz A.1) tloušťky t = 12 mm a výškou nosníku H = mm A.7 Materiály a hlavní výpočtové charakteristiky podle ČSN PÁSNICE: Průmyslová výroba řezivo třídy C 24 ČSN EN 338 Ohyb a f m,k = 24,00 MPa Tah rovnoběžně s vlákny f a t,o,k = 14,00 MPa Smyk a kroucení c f vk, = 2,70 MPa Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E b o,meana, = MPa Hustota p k = 3,50 kn.m -3 Dílenská výroba fi. GESTO Products s.r.o. má oprávnění vyrábět nekonečný vlys pro vlastní výrobu nosníků. Dozorovaná výroba - jehličnaté řezivo (smrk) délkově nastavované lepeným zubovitým spojem podle ČSN EN 385 (491535). STOJINA: OSB 3 EN Desky tl. > 6 10 mm Namáhání kolmo na rovinu desky Ohyb f m,k = 18,00 MPa Smyk f v90k = 1,00 MPa

4 Namáhání v rovině desky Ohyb f m,k = 9,90 MPa Smyk f v0ks = 6,80 MPa Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E a meana, = 3800 MPa Hustota p k = 5,50 kn.m -3 Desky tl. >10 18 mm Namáhání kolmo na rovinu desky Ohyb f m,k = 16,40 MPa Smyk f v90k = 1,00 MPa Namáhání v rovině desky Ohyb f m,k = 9,40 MPa Smyk f v0ks = 6,80 MPa Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E a meana, = 3800 MPa Hustota p k = 5,50 kn.m -3 Nastavování stojiny provedeno lepeným klínovým spojem, viz obr. č.1 frézovaný klínový spoj plátu z čela desky. Obrázek č. 1 klínový spoj - nastavení stojiny A. 8 Vyztužení nosníků y musí být zabezpečeny proti vybočení a klopení. Pro střešní nosníky (krokve) menších výšek, namáhané ohybem k jedné hlavní ose může být vyhovující vyztužení tlačené pásnice náležitě připojeným střešním bedněním z desek na bázi dřeva (pomocí hřebíků 3,1 v rozteči 50 mm). y je nutno vyztužit v místě uložení na podporou (např. pomocí okrajového výztužného prvku probíhajícího v čelech nosníků nebo mezi nosníky) a připojit /zakotvit. Mezi podporami (v poli) je účelné nosníky vyztužit zkříženými nebo plnostěnnými výztuhami, zejména při větších výškách nosníků. Před osazením definitivního vyztužení (střešního/stropního pláště, jednotlivých výztuh apod.) je nutno zajistit montážní vyztužení, zpravidla pomocí výztužných prken připojených hřebíky k vyztužovaným nosníkům i výztužným prvkům (např. již vyztuženému úseku stropu). A. 9 Vlastní tíha nosníků Normové hodnoty vlastní tíhy nosníků Stabil 60/40/H, 60/60/H, 60/45/H, 89/55/H, 100/60/H v kg/m bez případných výztužných příložek stojiny jsou uvedeny v následující tabulce A.2. Tabulka A. 2 Hodnoty vlastní tíhy nosníků Stabil y Stabil 60/40/H H v mm kg/m 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00 y Stabil 60/60/H H v mm kg/m 4,00 4,30 4,70 5,10 5,40 y Stabil 60/45/H H v mm kg/m 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 y Stabil 89/55/H H v mm kg/m 6,40 6,80 7,20 7,60 8,00

5 y Stabil 100/60/H H v mm kg/m 6,80 7,20 7,60 8,00 8,40 A. 10 Posouzení nosníků z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti U nosníků Stabil je všeobecně třeba posoudit: napětí krajních vláken v ohybu napětí v těžišti tažené i tlačené pásnice ( s uvážením vzpěru) podélné napětí ve stěnách návrhová únosnost ve smyku napětí ve smyku v lepeném spoji mezi stojinou a pásnicí A. 11 Největší návrhové hodnoty ohybového momentu Md a posouvající síly Qd Třída použití 1 a zatížení stálé + střednědobé Tab. A.4 Největší návrhové hodnoty Md a Qd pro nosníky I Stabil Výška nosníku H v mm Stabil 60/40/H Stabil 60/60/H Stabil 60/45/H Stabil 89/55/H Největší návrhová hodnota ohybového momentu M d posouvající síly Q d (knm) (kn) 160 2,317 2, ,716 3, ,179 4, ,675 4, ,191 5, ,724 6, ,411 3, , ,158 6, ,201 8, ,943 9, ,969 3, ,556 4, ,208 5, ,898 7, ,616 8, ,807 4, ,876 5, ,042 6, ,258 7, ,514 8,882 Stabil 100/60/H 250 8,57 5, ,77 6, ,15 7, ,59 9, ,09 10,48

6 A. 12 Vyztužení stojiny Stojinu nosníků se doporučuje zesílit v podporách výztuhami (z desky OSB, překližky apod.), připojených hřebíky. Mezi čelem výztuhy a horní pásnicí musí být vůle min 5 mm, aby se zamezilo nepříznivým účinkům vlhkostních deformací. Délka výztuh ve směru rozpětí má být min 90 mm. min. mezera 2 mm max. mezera 10 mm hřebíky blok na doraz k pásnici A. 13 Úložné délky Pokud není délka uložení nosníků v podporách stanovena přesnějším výpočtem, musí být délka uložení ve směru rozpětí a) v podpoře prostého nosníku nejméně 70 mm pro nosníky Stabil 60/H 60 mm pro nosníky Stabil 89/H 60 mm pro nosníky Stabil 100/H b) ve vnitřní (mezilehlé) podpoře souměrného spojitého nosníku o dvou polích nejméně 140 mm pro nosníky Stabil 60/H 105 mm pro nosníky Stabil 89/H 105 mm pro nosníky Stabil 100/H A. 14 Otvory ve stojině nosníku Ve stojině nosníků se dovolují čtvercové, kruhové nebo obdélníkové otvory pro vedení instalací apod. za těchto podmínek (při označení světlé vzdálenosti mezi pásnicemi H - 2 h p = h 0 ): a) ve vnitřní třetině rozpětí prostého nosníku se dovolují nejvýše dva čtvercové otvory s délkou strany nejvýše h - 10 mm. Světlá vzdálenost mezi otvory musí být nejméně dvojnásobkem délky strany otvoru; b) ve vnitřní části rozpětí prostého nosníku ve vzdálenosti nejméně 1,1 m od podpory se dovolují nejvýše tři kruhové nebo obdélníkové otvory s průměrem / délkou strany ve směru výšky nosníku nejvýše h 0 /2. Délka strany obdélníkového otvoru ve směru rozpětí nesmí překročit h 0. Světlá vzdálenost mezi otvory musí být nejméně dvojnásobkem průměru / délky strany otvoru; c) v krajní části rozpětí prostého nosníku do vzdálenosti 1,1 m od podpory se dovolují nejvýše dva kruhové otvory s průměrem nejvýše 35 mm. Světlá vzdálenost mezi otvory musí být nejméně 300 mm. a) h 0 l/3 l/3 l/3 b) h 0 1,1 m 1,1 m c) o o o o h 0 1,1 m 1,1 m

7 B. Tabulky pro dimenzování stropních nosníků I - Stabil Všeobecně B. 1 Při vypracování tabulek byla dodržena koncepce spolehlivosti stanovená v ČSN EN 1990 a údaje o zatížení v normách řady ČSN EN 1991 a ČSN s využitím ČSN Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN Navrhování ocelových konstrukcí B. 2 Jako statický model stropního nosníku byl uvažován prostý nosník (tj. nosník podepřený na koncích bez mezilehlé podpory) s hodnotami pro a normové stálé zatížení. B. 3 Tabulky pro dimenzování platí výlučně pro klimatické podmínky třídy 1 B. 4 Tabulky pro dimenzování jsou stanoveny pro hodnoty mezního průhybu 1/300 Upozornění: Výrobce neposuzuje vhodnost a únosnost objednaných výrobků z hlediska předpokládaného užití ve stavební konstrukci. Zatížení konstrukce stálé: TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE kn/m² Plovoucí podlaha 0.09 složení Betonová mazanina 50 mm 1.15 Kročejová izolace 0.12 OSB 22 mm 0.14 Vlastní tíha stropních trámů 0.35 Rotaflex 0.04 Úsporné bednění 50% (ocel. rošt) 0.08 Sádrokarton 0.23 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Celkem 2.20 složení Nášlapná vrstva 0.08 Rigidur 2*10 mm 0.23 Kročejová izolace 0.12 OSB 22 mm* ) pozn. č Vlastní tíha stropních trámů 0.35 Rotaflex 0.04 Úsporné bednění 50% (ocel. rošt) 0.06 Sádrokarton 0.23 Celkem 1.25 * ) pozn. č.1 nutno vždy posoudit z hlediska stavebně technických parametrů použitého materiálu pro daný případ konstrukce

8 I STABIL 60/40/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/40/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 160 1,92 1,53 1,15 0, ,53 2,02 1,51 1, ,06 2,52 1,89 1, ,29 2,94 2,27 1, ,51 3,14 2,65 2, ,73 3,33 2,88 2,54 60/40/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 160 1,54 1,23 0,92 0, ,03 1,63 1,22 1, ,54 2,03 1,52 1, ,95 2,44 1,82 1, ,15 2,82 2,13 1, ,34 2,99 2,45 2,04 60/40/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 160 1,47 1,18 0,88 0, ,94 1,55 1,16 0, ,42 1,93 1,45 1, ,88 2,32 1,74 1, ,07 2,72 2,03 1, ,26 2,92 2,33 1,95 60/40/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 160 1,24 0,99 0,74 0, ,63 1,31 0,98 0, ,04 1,63 1,22 1, ,45 1,96 1,47 1, ,82 2,29 1,71 1, ,00 2,63 1,97 1,64 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/40/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 160 2,50 2,00 1,49 1, ,23 2,63 1,97 1, ,49 3,12 2,46 2, ,75 3,35 2,90 2, ,00 3,58 3,10 2, ,25 3,80 3,29 3,00 60/40/H 60/40/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 160 1,90 1,52 1,14 0, ,50 2,00 1,50 1, ,04 2,49 1,86 1, ,27 2,92 2,24 1, ,49 3,12 2,62 2, ,70 3,31 2,87 2,51 kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 160 1,79 1,43 1,07 0, ,36 1,89 1,41 1, ,94 2,35 1,76 1, ,17 2,82 2,11 1, ,39 3,03 2,47 2, ,60 3,22 2,78 2,37 60/40/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 160 1,46 1,17 0,87 0, ,92 1,54 1,15 0, ,39 1,92 1,43 1, ,87 2,30 1,72 1, ,06 2,69 2,01 1, ,25 2,90 2,31 1,93 I STABIL 60/45/H

9 I STABIL 60/45/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/45/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 60/45/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 200 1,92 1,53 1,15 0, ,52 2,02 1,51 1, ,15 2,52 1,88 1, ,78 3,02 2,26 1, ,06 3,53 2,64 2, ,49 1,99 1,49 1, ,28 2,62 1,96 1, ,01 3,27 2,45 2, ,32 3,86 2,94 2, ,62 4,14 3,43 2,87 60/45/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 60/45/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 200 1,54 1,23 0,92 0, ,03 1,62 1,22 1, ,53 2,02 1,52 1, ,04 2,43 1,82 1, ,55 2,84 2,13 1, ,89 1,51 1,13 0, ,49 1,99 1,49 1, ,11 2,49 1,86 1, ,73 2,98 2,23 1, ,03 3,49 2,61 2,18 60/45/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 60/45/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 200 1,47 1,18 0,88 0, ,94 1,55 1,16 0, ,41 1,93 1,44 1, ,90 2,32 1,73 1, ,39 2,71 2,03 1, ,79 1,43 1,07 0, ,35 1,88 1,41 1, ,93 2,35 1,76 1, ,52 2,82 2,11 1, ,92 3,29 2,46 2,06 60/45/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 60/45/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 200 1,24 0,99 0,74 0, ,63 1,31 0,98 0, ,03 1,63 1,22 1, ,44 1,95 1,46 1, ,86 2,29 1,71 1, ,46 1,16 0,87 0, ,92 1,53 1,15 0, ,39 1,91 1,43 1, ,87 2,30 1,72 1, ,36 2,69 2,01 1,68

10 I STABIL 60/60/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 60/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 200 3,03 2,42 1,81 1, ,82 3,05 2,28 1, ,25 3,80 3,01 2, ,59 4,11 3,56 3, ,82 4,31 3,73 3, ,94 3,15 2,36 1, ,48 3,97 2,97 2, ,85 4,33 3,75 3, ,24 4,68 4,05 3, ,50 4,92 4,25 3,89 60/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 60/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 200 2,44 1,95 1,46 1, ,07 2,46 1,84 1, ,81 3,24 2,42 2, ,12 3,69 3,02 2, ,33 3,87 3,35 2, ,99 2,39 1,79 1, ,77 3,02 2,26 1, ,23 3,78 2,97 2, ,57 4,08 3,53 3, ,79 4,29 3,71 3,39 60/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 60/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 200 2,32 1,86 1,39 1, ,93 2,34 1,75 1, ,72 3,09 2,31 1, ,02 3,60 2,88 2, ,23 3,78 3,26 2, ,82 2,26 1,69 1, ,56 2,84 2,13 1, ,10 3,67 2,81 2, ,44 3,97 3,43 2, ,66 4,17 3,60 3,29 60/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 60/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 200 1,96 1,57 1,17 0, ,47 1,97 1,48 1, ,25 2,60 1,95 1, ,70 3,24 2,43 2, ,88 3,47 2,75 2, ,30 1,84 1,38 1, ,90 2,32 1,74 1, ,71 3,06 2,29 1, ,01 3,58 2,85 2, ,21 3,76 3,23 2,70

11 I STABIL 89/55/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 89/55/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 89/55/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 241 3,38 2,70 2,02 1, ,21 3,37 2,52 2, ,06 4,05 3,03 2, ,47 4,74 3,55 2, ,79 5,18 4,06 3, ,38 3,51 2,62 2, ,46 4,37 3,27 2, ,85 5,23 3,93 3, ,23 5,57 4,60 3, ,59 5,90 5,10 4,40 89/55/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 89/55/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 241 2,72 2,18 1,63 1, ,39 2,72 2,03 1, ,08 3,26 2,44 2, ,77 3,82 2,86 2, ,20 4,38 3,28 2, ,34 2,67 2,00 1, ,16 3,33 2,49 2, ,00 4,00 3,00 2, ,43 4,68 3,50 2, ,75 5,15 4,02 3,35 89/55/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 89/55/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 241 2,59 2,08 1,55 1, ,24 2,59 1,94 1, ,89 3,11 2,33 1, ,55 3,64 2,72 2, ,08 4,17 3,12 2, ,15 2,52 1,89 1, ,93 3,14 2,35 1, ,72 3,78 2,83 2, ,28 4,42 3,31 2, ,59 5,00 3,79 3,16 89/55/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 89/55/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 241 2,19 1,75 1,31 1, ,73 2,18 1,64 1, ,28 2,63 1,97 1, ,84 3,07 2,30 1, ,40 3,52 2,64 2, ,57 2,06 1,54 1, ,21 2,57 1,92 1, ,85 3,08 2,31 1, ,51 3,61 2,70 2, ,05 4,14 3,10 2,58

12 I STABIL 100/60/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 100/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 100/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 250 3,96 3,16 2,37 1, ,95 3,96 2,96 2, ,70 4,76 3,56 2, ,05 5,41 4,18 3, ,40 5,72 4,79 4, ,14 4,11 3,08 2, ,08 5,14 3,85 3, ,49 5,81 4,63 3, ,89 6,16 5,33 4, ,29 6,52 5,64 5,15 100/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 100/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 250 3,19 2,55 1,91 1, ,99 3,19 2,39 2, ,80 3,84 2,87 2, ,43 4,50 3,37 2, ,75 5,14 3,86 3, ,91 3,13 2,34 1, ,89 3,92 2,93 2, ,67 4,71 3,52 2, ,02 5,38 4,13 3, ,36 5,69 4,73 3,95 100/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 100/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 250 3,04 2,43 1,82 1, ,81 3,04 2,28 1, ,58 3,66 2,74 2, ,31 4,29 3,21 2, ,61 4,92 3,68 3, ,69 2,95 2,21 1, ,62 3,70 2,77 2, ,50 4,44 3,33 2, ,85 5,20 3,90 3, ,18 5,53 4,47 3,73 100/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 100/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 250 2,57 2,05 1,54 1, ,21 2,57 1,92 1, ,86 3,09 2,31 1, ,53 3,62 2,71 2, ,16 4,15 3,11 2, ,01 2,41 1,81 1, ,77 3,02 2,26 1, ,54 3,63 2,72 2, ,28 4,25 3,18 2, ,59 4,88 3,65 3,05

13 C. Tabulky pro dimenzování střešních (krokví) nosníků I - Stabil Všeobecně Většina ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7-2,0 kpa. K určení slouží mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN /Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII kn/m 2 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 >4,0 kg/m >480 C. 1 Tabulky slouží pro předběžné posouzení a dimenzování střešních nosníků (krokví) a nenahrazují statický výpočet. C. 2 Tabulky pro dimenzování platí výlučně pro klimatické podmínky třídy 1 a střednědobé zatížení C. 3 Jako statický model střešního nosníku (krokve) byl uvažován prostý nosník (tj. nosník podepřený na koncích bez mezilehlé podpory) uložený ve sklonu střechy a zatížený rovnoměrným zatížením. Zatížení nerovnoměrná nebo zatížení osamělými břemeny nelze podle této tabulky posuzovat. C. 4 Tlačená pásnice musí být vyztužena proti vybočení ve vzdálenosti max. 10 x šířka pásnice C. 5 Tlak v podpoře je nutné samostatně posoudit C. 6 Zatížení větrem při dimenzování průřezu krokve není zpravidla kritické (s výhradou strmých sklonů střechy) vzhledem k redukci zatížení součinitelem trvání zatížení γ r2. Zatížení větrem je však třeba uvážit při připojování krokví k spodní konstrukci např. s ohledem na záporný tlak (sání) větru, zejména v místech střešních přesahů apod. s g α l = l / cos α l Uložení šikmých nosníků (krokví) v podporách může být všeobecně řešeno buď s horizontální úložnou plochou viz obrázek a) nebo s úložnou plochou rovnoběžnou s rovinou střechy viz obrázek b). V případě uložení a) je osová síla krokve v kritickém průřezu (uprostřed rozpětí) zanedbatelná, zatímco v případě uložení b) nelze osovou sílu v kritickém průřezu zanedbat. Tabulky pro se vztahují na případ uložení a) s horizontální úložnou plochou. a)

14 b) Upozornění: uložení osedláním tj. se zářezem v pásnici krokve se u nosníků I - Stabil nedovoluje! C. 7 Tabulky pro dimenzování platí výlučně pro klimatické podmínky třídy 1 C. 8 Při stanovení normového zatížení sněhem byl uvažován součinitel stanovený v závislosti na tíze zastřešení hodnotou κ = 1,2 (tj. na bezpečné straně) a tvarový součinitel hodnotou µ s = 1,0. C. 9 Normové stálé zatížení střešního pláště (včetně vlastní tíhy střešních nosníků) je v tabulkách pro dimenzování uvažováno jako náhradní rovnoměrné zatížení ve dvou hladinách pro každou základní tíhu sněhu, a to: Součinitel zatížení pro stálé zatížení byl zaveden hodnotou γ g = 1,15. C. 8 Sklon střechy byl uvažován hodnotami Sklon ploché střechy musí být 1,2. C. 9. U sklonu střechy s hodnotami 60 a více, pokud nemá sněhové zábrany, se sněhová oblast neuvažuje. Tabulky největších rozpětí jsou vyjádřeny samostatně C. 10 Tabulky pro dimenzování jsou stanoveny pro hodnotu mezního průhybu 1/300 rozpětí. C. 11 Tabulky pro dimenzování neplatí pro střešní krokve, které jsou součástí nosného systému, například hambálkové nebo krokvové soustavy. C. 12 Hodnoty největšího rozpětí l střešních krokví uvedené v tabulkách představují vodorovný/půdorysný průmět rozpětí l ve střešní rovině, které vychází ze vztahu l = l / cosα, kde α je sklon střechy. Krov s podhledem - složení kn/m² Krytina těžká Betonové tašky 0.45 Střešní latě 0.05 Kontralatě, fólie 0.05 Tepelná izolace 0.25 Rošt, fólie 0.10 Sádrkarton 0.15 Celkem 1.05 Krov s podhledem - složení Krytina lehká Plechová tašková nebo trapézová 0.06 Střešní latě 0.05 Kontralatě, fólie 0.04 Tepelná izolace 0.25 Rošt, fólie 0.10 Sádrkarton 0.15 Celkem 0.65

15 Střešní krokve Stabil 60/40/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 25 Těžká krytina sněhová oblast I ,63 1,97 1, ,31 2,60 2, ,58 3,10 2, ,85 3,33 3, ,11 3,55 3, ,36 3,77 3, ,13 1,60 1, ,81 2,10 1, ,22 2,62 2, ,46 3,00 2, ,70 3,20 2, ,92 3,40 3,10 I 160 1,62 1,21 1, ,13 1,60 1, ,66 1,99 1, ,02 2,39 2, ,22 2,79 2, ,42 2,96 2, ,30 0,98 0, ,72 1,29 1, ,14 1,60 1, ,57 1,93 1, ,89 2,25 1, ,07 2,59 2, ,09 0,82 0, ,44 1,08 0, ,80 1,34 1, ,16 1,61 1, ,52 1,89 1, ,81 2,17 1, ,94 0,70 0, ,24 0,93 0, ,54 1,16 0, ,86 1,39 1, ,17 1,62 1, ,49 1,86 1,56 I 160 0,82 0,62 0, ,09 0,81 0, ,36 1,01 0, ,63 1,22 1, ,90 1,43 1, ,18 1,64 1,37 II 160 0,73 0,55 0, ,97 0,72 0, ,21 0,90 0, ,45 1,09 0, ,70 1,27 1, ,95 1,46 1,22 Lehká krytina sněhová oblast I 625,00 840, , ,16 2,37 1, ,63 3,12 2, ,92 3,39 3, ,22 3,65 3, ,50 3,89 3, ,78 4,13 3, ,47 1,85 1, ,21 2,43 2, ,47 3,00 2, ,73 3,22 2, ,98 3,44 3, ,22 3,65 3,34 I 1,80 1,80 1,35 1,13 2,38 2,38 1,78 1,49 2,96 2,96 2,22 1,85 3,19 3,19 2,66 2,22 3,40 3,40 2,94 2,60 3,61 3,61 3,12 2, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,34 1,75 1, ,81 2,10 1, ,02 2,46 2, ,21 2,78 2, ,17 0,88 0, ,55 1,16 0, ,93 1,44 1, ,32 1,73 1, ,71 2,03 1, ,91 2,33 1, ,00 0,75 0, ,32 0,99 0, ,64 1,23 1, ,97 1,48 1, ,31 1,73 1, ,65 1,98 1,65 I 160 0,87 0,65 0, ,15 0,86 0, ,43 1,07 0, ,72 1,29 1, ,01 1,50 1, ,31 1,73 1,44 II 160 0,77 0,58 0, ,02 0,76 0, ,27 0,95 0, ,52 1,14 0, ,78 1,33 1, ,04 1,53 1,28

16 Střešní krokve Stabil 60/40/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 30 Těžká krytina sněhová oblast I ,96 2,21 1, ,51 2,92 2, ,80 3,28 3, ,08 3,53 3, ,35 3,77 3, ,62 4,00 3, ,44 1,83 1, ,19 2,41 2, ,45 2,98 2, ,71 3,21 2, ,96 3,42 3, ,20 3,63 3,32 I 160 1,89 1,42 1, ,49 1,87 1, ,04 2,33 1, ,26 2,79 2, ,48 3,01 2, ,70 3,20 2, ,54 1,16 0, ,04 1,52 1, ,54 1,90 1, ,95 2,28 1, ,15 2,67 2, ,34 2,89 2, ,30 0,98 0, ,72 1,29 1, ,14 1,60 1, ,57 1,93 1, ,89 2,25 1, ,07 2,59 2, ,13 0,85 0, ,49 1,11 0, ,86 1,39 1, ,23 1,67 1, ,61 1,95 1, ,86 2,24 1,87 I 160 1,00 0,75 0, ,31 0,98 0, ,64 1,22 1, ,96 1,47 1, ,30 1,72 1, ,64 1,97 1,65 II 160 0,89 0,67 0, ,17 0,88 0, ,46 1,09 0, ,76 1,32 1, ,06 1,54 1, ,36 1,77 1,47 Lehká krytina sněhová oblast I ,60 2,73 2, ,90 3,37 3, ,21 3,64 3, ,52 3,91 3, ,83 4,18 3, ,12 4,43 4, ,89 2,16 1, ,47 2,85 2, ,75 3,25 2, ,03 3,49 3, ,30 3,72 3, ,57 3,95 3,61 I 160 2,15 1,61 1, ,83 2,12 1, ,24 2,64 2, ,48 3,01 2, ,71 3,21 2, ,94 3,41 3, ,71 1,28 1, ,26 1,69 1, ,81 2,11 1, ,11 2,53 2, ,31 2,87 2, ,52 3,04 2, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,34 1,75 1, ,81 2,10 1, ,02 2,46 2, ,21 2,78 2, ,22 0,91 0, ,60 1,20 1, ,00 1,50 1, ,40 1,80 1, ,80 2,10 1, ,97 2,41 2,01 I 160 1,06 0,80 0, ,40 1,05 0, ,75 1,31 1, ,10 1,57 1, ,45 1,84 1, ,77 2,11 1,76 II 160 0,94 0,71 0, ,24 0,93 0, ,55 1,16 0, ,86 1,39 1, ,18 1,63 1, ,50 1,87 1,56

17 Střešní krokve Stabil 60/40/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 45 Těžká krytina sněhová oblast I ,74 2,94 2, ,04 3,50 3, ,37 3,78 3, ,70 4,06 3, ,01 4,34 3, ,32 4,60 4, ,44 2,58 2, ,79 3,28 2, ,09 3,54 3, ,40 3,81 3, ,69 4,06 3, ,98 4,31 3,94 I 160 2,86 2,14 1, ,45 2,82 2, ,73 3,23 2, ,01 3,47 3, ,28 3,70 3, ,54 3,93 3, ,44 1,83 1, ,19 2,41 2, ,45 2,98 2, ,71 3,21 2, ,96 3,42 3, ,20 3,63 3, ,13 1,60 1, ,81 2,10 1, ,22 2,62 2, ,46 3,00 2, ,70 3,20 2, ,92 3,40 3, ,89 1,42 1, ,49 1,87 1, ,04 2,33 1, ,26 2,79 2, ,48 3,01 2, ,70 3,20 2,92 I 160 1,70 1,27 1, ,24 1,68 1, ,79 2,09 1, ,09 2,51 2, ,30 2,86 2, ,51 3,03 2,77 II 160 1,54 1,16 0, ,04 1,52 1, ,54 1,90 1, ,95 2,28 1, ,15 2,67 2, ,34 2,89 2,55 Lehká krytina sněhová oblast I ,31 3,73 3, ,67 4,04 3, ,04 4,36 3, ,42 4,69 4, ,78 5,00 4, ,13 5,30 4, ,96 3,30 2, ,28 3,71 3, ,63 4,01 3, ,97 4,30 3, ,31 4,59 4, ,63 4,87 4,45 I 160 3,49 2,61 2, ,81 3,30 2, ,12 3,57 3, ,43 3,83 3, ,73 4,09 3, ,02 4,34 3, ,89 2,16 1, ,47 2,85 2, ,75 3,25 2, ,03 3,49 3, ,30 3,72 3, ,57 3,95 3, ,47 1,85 1, ,21 2,43 2, ,47 3,00 2, ,73 3,22 2, ,98 3,44 3, ,22 3,65 3, ,15 1,61 1, ,83 2,12 1, ,24 2,64 2, ,48 3,01 2, ,71 3,21 2, ,94 3,41 3,12 I 160 1,91 1,43 1, ,51 1,88 1, ,05 2,34 1, ,28 2,81 2, ,50 3,03 2, ,71 3,21 2,93 II 160 1,71 1,28 1, ,26 1,69 1, ,81 2,11 1, ,11 2,53 2, ,31 2,87 2, ,52 3,04 2,78

18 Střešní krokve Stabil 60/45/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 25 Těžká krytina sněhová oblast I ,63 1,97 1, ,46 2,59 2, ,11 3,22 2, ,43 3,84 3, ,74 4,10 3,75 Lehká krytina sněhová oblast I ,15 2,36 1, ,14 3,11 2, ,50 3,87 3, ,85 4,20 3, ,19 4,49 4, ,13 1,59 1, ,80 2,10 1, ,49 2,61 2, ,99 3,14 2, ,27 3,66 3, ,46 1,84 1, ,24 2,42 2, ,98 3,02 2, ,29 3,62 3, ,59 3,97 3,53 I 200 1,62 1,21 1, ,13 1,59 1, ,65 1,99 1, ,18 2,38 1, ,72 2,79 2,33 I 200 1,80 1,35 1, ,37 1,78 1, ,96 2,21 1, ,55 2,66 2, ,93 3,10 2, ,30 0,98 0, ,72 1,28 1, ,14 1,60 1, ,57 1,92 1, ,00 2,25 1, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,33 1,75 1, ,80 2,10 1, ,27 2,45 2, ,09 0,82 0, ,44 1,08 0, ,79 1,34 1, ,15 1,61 1, ,52 1,88 1, ,17 0,88 0, ,54 1,16 0, ,93 1,44 1, ,31 1,73 1, ,70 2,02 1, ,94 0,70 0, ,24 0,93 0, ,54 1,15 0, ,85 1,39 1, ,17 1,62 1, ,75 0,62 1, ,98 0,82 1, ,23 1,03 1, ,47 1,23 1, ,72 1,44 2,30 I 200 0,82 0,62 0, ,09 0,81 0, ,35 1,01 0, ,63 1,22 1, ,90 1,42 1,19 I 200 0,87 0,65 0, ,15 0,86 0, ,43 1,07 0, ,72 1,28 1, ,01 1,50 1,25 II 200 0,73 0,55 0, ,97 0,72 0, ,21 0,90 0, ,45 1,08 0, ,69 1,27 1,06 II 200 0,77 0,58 0, ,01 0,76 0, ,26 0,95 0, ,52 1,14 0, ,78 1,33 1,11

19 Střešní krokve Stabil 60/45/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 30 Těžká krytina sněhová oblast I ,95 2,21 1, ,88 2,91 2, ,36 3,62 3, ,70 4,06 3, ,02 4,35 3,97 Lehká krytina sněhová oblast I ,63 2,72 2, ,45 3,57 2, ,83 4,18 3, ,21 4,50 4, ,57 4,82 4, ,44 1,82 1, ,21 2,40 2, ,96 2,99 2, ,27 3,59 3, ,57 3,95 3, ,88 2,16 1, ,79 2,84 2, ,31 3,54 2, ,64 4,02 3, ,97 4,30 3,93 I 200 1,89 1,41 1, ,49 1,86 1, ,10 2,32 1, ,72 2,78 2, ,03 3,25 2,72 I 200 2,15 1,61 1, ,83 2,11 1, ,52 2,64 2, ,01 3,16 2, ,29 3,70 3, ,54 1,15 0, ,03 1,52 1, ,53 1,89 1, ,04 2,27 1, ,55 2,66 2, ,71 1,28 1, ,25 1,69 1, ,81 2,10 1, ,37 2,52 2, ,83 2,95 2, ,30 0,98 0, ,72 1,28 1, ,14 1,60 1, ,57 1,92 1, ,00 2,25 1, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,33 1,75 1, ,80 2,10 1, ,27 2,45 2, ,13 0,84 0, ,49 1,11 0, ,85 1,39 1, ,22 1,66 1, ,60 1,95 1, ,21 0,91 0, ,60 1,20 1, ,00 1,49 1, ,40 1,79 1, ,80 2,10 1,75 I 200 0,99 0,74 0, ,31 0,98 0, ,63 1,22 1, ,96 1,47 1, ,29 1,72 1,43 I 200 1,06 0,79 0, ,40 1,05 0, ,74 1,31 1, ,09 1,57 1, ,45 1,83 1,53 II 200 0,89 0,67 0, ,17 0,88 0, ,46 1,09 0, ,75 1,31 1, ,05 1,54 1,28 II 200 0,94 0,71 0, ,24 0,93 0, ,55 1,16 0, ,86 1,39 1, ,17 1,63 1,36

20 Střešní krokve Stabil 60/45/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 45 Těžká krytina sněhová oblast I ,91 2,93 2, ,62 3,85 3, ,01 4,34 3, ,40 4,67 4, ,78 5,00 4,57 Lehká krytina sněhová oblast I ,87 3,89 3, ,32 4,60 4, ,78 5,00 4, ,22 5,39 4, ,65 5,76 5, ,43 2,57 2, ,32 3,38 2, ,70 4,07 3, ,06 4,38 4, ,42 4,69 4, ,39 3,28 2, ,89 4,23 3, ,31 4,59 4, ,72 4,95 4, ,12 5,29 4,84 I 200 2,85 2,13 1, ,75 2,81 2, ,28 3,50 2, ,62 3,99 3, ,94 4,27 3,90 I 200 3,48 2,60 2, ,35 3,43 2, ,73 4,09 3, ,10 4,41 4, ,45 4,72 4, ,44 1,82 1, ,21 2,40 2, ,96 2,99 2, ,27 3,59 3, ,57 3,95 3, ,88 2,16 1, ,79 2,84 2, ,31 3,54 2, ,64 4,02 3, ,97 4,30 3, ,13 1,59 1, ,80 2,10 1, ,49 2,61 2, ,99 3,14 2, ,27 3,66 3, ,46 1,84 1, ,24 2,42 2, ,98 3,02 2, ,29 3,62 3, ,59 3,97 3, ,89 1,41 1, ,49 1,86 1, ,10 2,32 1, ,72 2,78 2, ,03 3,25 2, ,15 1,61 1, ,83 2,11 1, ,52 2,64 2, ,01 3,16 2, ,29 3,70 3,09 I 200 1,70 1,27 1, ,24 1,67 1, ,79 2,09 1, ,34 2,50 2, ,82 2,93 2,44 I 200 1,90 1,42 1, ,51 1,88 1, ,12 2,34 1, ,75 2,80 2, ,04 3,28 2,74 II 200 1,54 1,15 0, ,03 1,52 1, ,53 1,89 1, ,04 2,27 1, ,55 2,66 2,22 II 200 1,71 1,28 1, ,25 1,69 1, ,81 2,10 1, ,37 2,52 2, ,83 2,95 2,46

21 Střešní krokve Stabil 60/60/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 25 Těžká krytina sněhová oblast I ,15 3,11 2, ,59 3,91 3, ,97 4,30 3, ,37 4,65 4, ,64 4,88 4,46 Lehká krytina sněhová oblast I ,62 3,73 3, ,03 4,35 3, ,45 4,71 4, ,88 5,09 4, ,17 5,34 4, ,36 2,52 2, ,14 3,17 2, ,48 3,87 3, ,84 4,19 3, ,08 4,39 4, ,89 2,91 2, ,45 3,66 3, ,81 4,16 3, ,20 4,50 4, ,46 4,72 4,32 I 200 2,56 1,91 1, ,22 2,41 2, ,90 3,17 2, ,22 3,65 3, ,43 3,83 3,50 I 200 2,85 2,13 1, ,59 2,68 2, ,12 3,54 2, ,45 3,85 3, ,67 4,04 3, ,06 1,54 1, ,60 1,94 1, ,42 2,56 2, ,79 3,19 2, ,98 3,44 3, ,25 1,68 1, ,83 2,12 1, ,66 2,79 2, ,96 3,42 2, ,15 3,59 3, ,73 1,29 1, ,17 1,63 1, ,87 2,15 1, ,47 2,67 2, ,64 3,03 2, ,85 1,39 1, ,34 1,75 1, ,08 2,31 1, ,60 2,87 2, ,78 3,25 2, ,49 1,11 0, ,87 1,40 1, ,47 1,85 1, ,08 2,30 1, ,38 2,61 2, ,58 1,18 0, ,99 1,49 1, ,62 1,96 1, ,27 2,45 2, ,48 2,77 2,32 I 200 1,30 0,98 0, ,64 1,23 1, ,16 1,62 1, ,70 2,02 1, ,06 2,29 1,91 I 200 1,38 1,03 0, ,73 1,30 1, ,28 1,71 1, ,85 2,13 1, ,23 2,41 2,02 II 200 1,16 0,87 0, ,46 1,09 0, ,93 1,44 1, ,40 1,80 1, ,72 2,04 1,70 II 200 1,22 0,91 0, ,53 1,15 0, ,02 1,51 1, ,52 1,89 1, ,86 2,14 1,79

22 Střešní krokve Stabil 60/60/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 30 Těžká krytina sněhová oblast I ,47 3,49 2, ,87 4,21 3, ,27 4,56 4, ,69 4,92 4, ,97 5,17 4,72 Lehká krytina sněhová oblast I ,95 4,28 3, ,40 4,67 4, ,84 5,05 4, ,31 5,46 4, ,62 5,73 5, ,85 2,88 2, ,42 3,63 3, ,79 4,14 3, ,18 4,48 4, ,43 4,70 4, ,41 3,41 2, ,81 4,16 3, ,21 4,51 4, ,63 4,87 4, ,90 5,11 4,67 I 200 2,99 2,24 1, ,76 2,81 2, ,22 3,65 3, ,56 3,94 3, ,79 4,14 3,78 I 200 3,39 2,54 2, ,15 3,20 2, ,50 3,89 3, ,86 4,20 3, ,10 4,41 4, ,44 1,83 1, ,07 2,30 1, ,81 3,03 2, ,12 3,57 3, ,33 3,74 3, ,70 2,02 1, ,40 2,55 2, ,01 3,36 2, ,34 3,75 3, ,55 3,94 3, ,06 1,54 1, ,60 1,94 1, ,42 2,56 2, ,79 3,19 2, ,98 3,44 3, ,25 1,68 1, ,83 2,12 1, ,66 2,79 2, ,96 3,42 2, ,15 3,59 3, ,78 1,34 1, ,25 1,68 1, ,96 2,22 1, ,53 2,76 2, ,70 3,13 2, ,92 1,44 1, ,42 1,81 1, ,19 2,39 1, ,66 2,98 2, ,84 3,32 2,82 I 200 1,57 1,18 0, ,98 1,48 1, ,61 1,96 1, ,26 2,44 2, ,48 2,76 2,31 I 200 1,68 1,26 1, ,11 1,58 1, ,79 2,09 1, ,42 2,60 2, ,59 2,95 2,46 II 200 1,41 1,05 0, ,77 1,33 1, ,34 1,75 1, ,91 2,18 1, ,29 2,47 2,06 II 200 1,49 1,12 0, ,88 1,41 1, ,48 1,85 1, ,09 2,31 1, ,39 2,62 2,19

23 Střešní krokve Stabil 60/60/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 45 Těžká krytina sněhová oblast I ,14 4,45 3, ,60 4,85 4, ,06 5,24 4, ,55 5,66 5, ,87 5,94 5,43 Lehká krytina sněhová oblast I ,93 5,13 4, ,46 5,59 5, ,98 6,04 5, ,54 6,52 5, ,91 6,84 6, ,82 4,06 3, ,25 4,54 4, ,68 4,91 4, ,14 5,31 4, ,44 5,57 5, ,44 4,71 4, ,93 5,13 4, ,42 5,55 5, ,93 5,99 5, ,27 6,29 5,75 I 200 4,39 3,37 2, ,78 4,14 3, ,18 4,48 4, ,59 4,84 4, ,87 5,08 4,64 I 200 4,85 4,11 3, ,28 4,57 4, ,72 4,95 4, ,18 5,34 4, ,48 5,61 5, ,85 2,88 2, ,42 3,63 3, ,79 4,14 3, ,18 4,48 4, ,43 4,70 4, ,41 3,41 2, ,81 4,16 3, ,21 4,51 4, ,63 4,87 4, ,90 5,11 4, ,36 2,52 2, ,14 3,17 2, ,48 3,87 3, ,84 4,19 3, ,08 4,39 4, ,89 2,91 2, ,45 3,66 3, ,81 4,16 3, ,20 4,50 4, ,46 4,72 4, ,99 2,24 1, ,76 2,81 2, ,22 3,65 3, ,56 3,94 3, ,79 4,14 3, ,39 2,54 2, ,15 3,20 2, ,50 3,89 3, ,86 4,20 3, ,10 4,41 4,03 I 200 2,68 2,01 1, ,38 2,53 2, ,00 3,33 2, ,32 3,74 3, ,54 3,93 3,59 I 200 3,01 2,25 1, ,79 2,84 2, ,23 3,66 3, ,58 3,96 3, ,80 4,16 3,80 II 200 2,44 1,83 1, ,07 2,30 1, ,81 3,03 2, ,12 3,57 3, ,33 3,74 3,42 II 200 2,70 2,02 1, ,40 2,55 2, ,01 3,36 2, ,34 3,75 3, ,55 3,94 3,60

24 Střešní krokve Stabil 89/55/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 25 Těžká krytina sněhová oblast I ,61 3,45 2, ,60 4,30 3, ,99 5,16 4, ,38 5,52 5, ,75 5,84 5,34 Lehká krytina sněhová oblast I ,52 4,13 3, ,13 5,15 4, ,56 5,67 5, ,98 6,04 5, ,39 6,39 5, ,74 2,80 2, ,67 3,49 2, ,40 4,19 3, ,75 4,90 4, ,09 5,27 4, ,32 3,23 2, ,39 4,03 3, ,80 4,84 4, ,18 5,34 4, ,54 5,66 5,17 I 241 2,85 2,13 1, ,55 2,66 2, ,27 3,20 2, ,99 3,74 3, ,32 4,28 3,58 I 241 3,17 2,37 1, ,96 2,96 2, ,75 3,56 2, ,30 4,16 3, ,61 4,77 3, ,30 1,72 1, ,87 2,15 1, ,45 2,58 2, ,03 3,02 2, ,62 3,46 2, ,50 1,87 1, ,13 2,34 1, ,76 2,81 2, ,39 3,29 2, ,99 3,77 3, ,93 1,44 1, ,41 1,80 1, ,89 2,16 1, ,38 2,53 2, ,88 2,90 2, ,07 1,55 1, ,58 1,93 1, ,10 2,32 1, ,63 2,72 2, ,16 3,12 2, ,66 1,24 1, ,07 1,55 1, ,49 1,86 1, ,91 2,18 1, ,34 2,50 2, ,76 1,32 1, ,20 1,65 1, ,65 1,98 1, ,10 2,32 1, ,55 2,66 2,22 I 241 1,46 1,09 0, ,82 1,36 1, ,19 1,64 1, ,56 1,91 1, ,93 2,19 1,83 I 241 1,54 1,15 0, ,92 1,44 1, ,31 1,73 1, ,70 2,02 1, ,09 2,32 1,93 II 241 1,30 0,97 0, ,62 1,21 1, ,95 1,46 1, ,28 1,71 1, ,61 1,96 1,63 II 241 1,36 1,02 0, ,70 1,27 1, ,04 1,53 1, ,39 1,79 1, ,74 2,05 1,71

25 Střešní krokve Stabil 89/55/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 30 Těžká krytina sněhová oblast I ,17 3,87 3, ,93 4,82 4, ,35 5,49 4, ,75 5,84 5, ,15 6,18 5,65 Lehká krytina sněhová oblast I ,11 4,74 3, ,57 5,68 4, ,03 6,08 5, ,48 6,47 5, ,91 6,84 6, ,28 3,20 2, ,33 3,99 3, ,78 4,79 4, ,15 5,32 4, ,51 5,63 5, ,05 3,78 3, ,86 4,71 3, ,27 5,43 4, ,68 5,78 5, ,07 6,11 5,59 I 241 3,32 2,49 2, ,15 3,10 2, ,98 3,73 3, ,42 4,36 3, ,74 4,97 4,17 I 241 3,77 2,82 2, ,71 3,52 2, ,43 4,23 3, ,77 4,94 4, ,11 5,29 4, ,72 2,03 1, ,39 2,54 2, ,07 3,05 2, ,76 3,57 2, ,19 4,09 3, ,01 2,25 1, ,76 2,81 2, ,51 3,38 2, ,16 3,95 3, ,46 4,53 3, ,30 1,72 1, ,87 2,15 1, ,45 2,58 2, ,03 3,02 2, ,62 3,46 2, ,50 1,87 1, ,13 2,34 1, ,76 2,81 2, ,39 3,29 2, ,99 3,77 3, ,99 1,49 1, ,49 1,86 1, ,99 2,24 1, ,49 2,62 2, ,01 3,00 2, ,14 1,61 1, ,68 2,00 1, ,22 2,41 2, ,76 2,82 2, ,31 3,23 2,70 I 241 1,76 1,32 1, ,19 1,64 1, ,64 1,97 1, ,08 2,31 1, ,54 2,65 2,21 I 241 1,87 1,40 1, ,34 1,75 1, ,81 2,10 1, ,29 2,46 2, ,77 2,82 2,36 II 241 1,57 1,18 0, ,96 1,47 1, ,36 1,77 1, ,76 2,07 1, ,16 2,37 1,98 II 241 1,67 1,25 1, ,08 1,56 1, ,50 1,87 1, ,92 2,19 1, ,35 2,51 2,09

26 Střešní krokve Stabil 89/55/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 45 Těžká krytina sněhová oblast I ,34 5,11 4, ,81 5,89 5, ,29 6,31 5, ,75 6,71 6, ,20 7,10 6,49 Lehká krytina sněhová oblast I ,29 6,31 5, ,83 6,77 6, ,38 7,25 6, ,91 7,71 7, ,42 8,15 7, ,94 4,49 3, ,39 5,53 4, ,84 5,91 5, ,27 6,29 5, ,70 6,66 6, ,71 5,72 4, ,20 6,23 5, ,71 6,67 6, ,20 7,09 6, ,68 7,51 6,86 I 241 4,99 3,74 3, ,83 4,66 3, ,24 5,40 4, ,64 5,74 5, ,03 6,08 5,56 I 241 5,98 4,55 3, ,43 5,56 4, ,88 5,95 5, ,32 6,34 5, ,75 6,70 6, ,28 3,20 2, ,33 3,99 3, ,78 4,79 4, ,15 5,32 4, ,51 5,63 5, ,05 3,78 3, ,86 4,71 3, ,27 5,43 4, ,68 5,78 5, ,07 6,11 5, ,74 2,80 2, ,67 3,49 2, ,40 4,19 3, ,75 4,90 4, ,09 5,27 4, ,32 3,23 2, ,39 4,03 3, ,80 4,84 4, ,18 5,34 4, ,54 5,66 5, ,32 2,49 2, ,15 3,10 2, ,98 3,73 3, ,42 4,36 3, ,74 4,97 4, ,77 2,82 2, ,71 3,52 2, ,43 4,23 3, ,77 4,94 4, ,11 5,29 4,73 I 241 2,99 2,24 1, ,73 2,79 2, ,48 3,35 2, ,14 3,92 3, ,45 4,50 3,75 I 241 3,35 2,51 2, ,18 3,13 2, ,02 3,76 3, ,44 4,39 3, ,76 4,99 4,20 II 241 2,72 2,03 1, ,39 2,54 2, ,07 3,05 2, ,76 3,57 2, ,19 4,09 3,41 II 241 3,01 2,25 1, ,76 2,81 2, ,51 3,38 2, ,16 3,95 3, ,46 4,53 3,78

27 Střešní krokve Stabil 100/60/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 25 Těžká krytina sněhová oblast I ,40 4,04 3, ,23 5,05 4, ,65 5,75 5, ,06 6,11 5, ,46 6,46 5,90 Lehká krytina sněhová oblast I ,39 4,84 4, ,82 5,90 5, ,27 6,29 5, ,72 6,68 6, ,16 7,06 6, ,39 3,28 2, ,48 4,10 3, ,00 4,93 4, ,37 5,51 4, ,73 5,82 5, ,06 3,79 3, ,03 4,74 3, ,44 5,57 4, ,84 5,92 5, ,23 6,25 5,71 I 250 3,34 2,50 2, ,18 3,13 2, ,02 3,76 3, ,56 4,40 3, ,88 5,05 4,22 I 250 3,72 2,78 2, ,65 3,48 2, ,52 4,18 3, ,86 4,90 4, ,20 5,36 4, ,70 2,02 1, ,37 2,52 2, ,06 3,04 2, ,75 3,56 2, ,28 4,08 3, ,94 2,20 1, ,67 2,75 2, ,42 3,31 2, ,18 3,87 3, ,51 4,44 3, ,26 1,69 1, ,83 2,12 1, ,40 2,55 2, ,99 2,98 2, ,57 3,42 2, ,43 1,82 1, ,04 2,27 1, ,65 2,74 2, ,28 3,20 2, ,91 3,67 3, ,95 1,46 1, ,44 1,82 1, ,93 2,19 1, ,43 2,57 2, ,94 2,95 2, ,07 1,55 1, ,59 1,94 1, ,12 2,33 1, ,65 2,73 2, ,19 3,13 2,62 I 250 1,71 1,28 1, ,14 1,60 1, ,57 1,93 1, ,01 2,26 1, ,46 2,59 2,16 I 250 1,80 1,35 1, ,26 1,69 1, ,71 2,03 1, ,18 2,38 1, ,65 2,73 2,28 II 250 1,52 1,14 0, ,91 1,43 1, ,29 1,72 1, ,69 2,01 1, ,08 2,31 1,93 II 250 1,60 1,20 1, ,00 1,50 1, ,41 1,80 1, ,82 2,11 1, ,23 2,42 2,02

28 Střešní krokve Stabil 100/60/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 30 Těžká krytina sněhová oblast I ,06 4,53 3, ,60 5,66 4, ,04 6,09 5, ,47 6,47 5, ,90 6,84 6,25 Lehká krytina sněhová oblast I ,85 5,56 4, ,30 6,32 5, ,79 6,74 6, ,27 7,16 6, ,74 7,56 6, ,01 3,75 3, ,00 4,69 3, ,41 5,55 4, ,81 5,89 5, ,19 6,22 5, ,92 4,43 3, ,52 5,54 4, ,96 6,02 5, ,39 6,39 5, ,81 6,76 6,18 I 250 3,90 2,92 2, ,87 3,65 3, ,65 4,39 3, ,00 5,13 4, ,35 5,49 4,92 I 250 4,42 3,31 2, ,53 4,14 3, ,02 4,98 4, ,39 5,53 4, ,76 5,85 5, ,19 2,39 1, ,99 2,98 2, ,79 3,59 3, ,43 4,20 3, ,74 4,82 4, ,53 2,64 2, ,41 3,30 2, ,31 3,97 3, ,71 4,65 3, ,04 5,23 4, ,70 2,02 1, ,37 2,52 2, ,06 3,04 2, ,75 3,56 2, ,28 4,08 3, ,94 2,20 1, ,67 2,75 2, ,42 3,31 2, ,18 3,87 3, ,51 4,44 3, ,34 1,75 1, ,92 2,19 1, ,52 2,63 2, ,12 3,08 2, ,72 3,54 2, ,52 1,88 1, ,15 2,36 1, ,79 2,83 2, ,43 3,32 2, ,09 3,81 3,18 I 250 2,06 1,54 1, ,58 1,93 1, ,10 2,32 1, ,63 2,72 2, ,17 3,12 2,61 I 250 2,20 1,65 1, ,75 2,06 1, ,31 2,48 2, ,88 2,90 2, ,45 3,33 2,78 II 250 1,84 1,38 1, ,31 1,73 1, ,78 2,08 1, ,25 2,43 2, ,73 2,79 2,33 II 250 1,95 1,46 1, ,44 1,83 1, ,94 2,20 1, ,45 2,58 2, ,95 2,96 2,47

29 Střešní krokve Stabil 100/60/H: Tabulky největších rozpětí l v [m] Sklon střechy do 45 Těžká krytina sněhová oblast I ,10 5,98 4, ,58 6,55 5, ,08 6,99 6, ,58 7,42 6, ,06 7,84 7,17 Lehká krytina sněhová oblast I ,17 7,07 6, ,71 7,53 6, ,29 8,03 7, ,85 8,52 7, ,41 9,00 8, ,66 5,26 4, ,11 6,15 5, ,58 6,56 5, ,05 6,96 6, ,51 7,36 6, ,52 6,50 5, ,01 6,93 6, ,55 7,40 6, ,07 7,85 7, ,58 8,29 7,58 I 250 5,85 4,38 3, ,49 5,47 4, ,92 5,99 5, ,35 6,36 5, ,77 6,72 6,14 I 250 6,71 5,33 4, ,15 6,19 5, ,63 6,60 6, ,10 7,01 6, ,56 7,41 6, ,01 3,75 3, ,00 4,69 3, ,41 5,55 4, ,81 5,89 5, ,19 6,22 5, ,92 4,43 3, ,52 5,54 4, ,96 6,02 5, ,39 6,39 5, ,81 6,76 6, ,39 3,28 2, ,48 4,10 3, ,00 4,93 4, ,37 5,51 4, ,73 5,82 5, ,06 3,79 3, ,03 4,74 3, ,44 5,57 4, ,84 5,92 5, ,23 6,25 5, ,90 2,92 2, ,87 3,65 3, ,65 4,39 3, ,00 5,13 4, ,35 5,49 4, ,42 3,31 2, ,53 4,14 3, ,02 4,98 4, ,39 5,53 4, ,76 5,85 5,34 I 250 3,51 2,63 2, ,39 3,28 2, ,27 3,95 3, ,70 4,62 3, ,02 5,21 4,43 I 250 3,93 2,94 2, ,91 3,67 3, ,67 4,42 3, ,03 5,17 4, ,37 5,51 4,95 II 250 3,19 2,39 1, ,99 2,98 2, ,79 3,59 3, ,43 4,20 3, ,74 4,82 4,02 II 250 3,53 2,64 2, ,41 3,30 2, ,31 3,97 3, ,71 4,65 3, ,04 5,23 4,45

30 Střešní krokve I - Stabil sklon střechy 60 a více U sklonu střechy s hodnotami 60 a více, pokud nemá sněhové zábrany, se sněhová oblast neuvažuje. Tabulky největších rozpětí jsou vyjádřeny samostatně Těžká krytina 60/40/H ,56 3,94 3, ,93 4,26 3, ,32 4,61 4, ,72 4,95 4, ,10 5,28 4, ,47 5,60 5,11 60/45/H 200 5,14 4,34 3, ,62 4,86 4, ,10 5,28 4, ,57 5,68 5, ,02 6,07 5,55 60/60/H 200 6,26 5,41 4, ,82 5,90 5, ,37 6,38 5, ,95 6,88 6, ,34 7,22 6,60 89/100/H 241 7,69 6,65 6, ,26 7,14 6, ,83 7,64 6, ,39 8,12 7, ,93 8,59 7,85 100/60/H 250 8,61 7,45 6, ,18 7,94 7, ,79 8,47 7, ,38 8,98 8, ,96 9,49 8,67 Lehká krytina 60/40/H ,74 4,97 4, ,21 5,37 4, ,70 5,80 5, ,19 6,22 5, ,67 6,63 6, ,13 7,03 6,42 60/45/H 200 6,47 5,60 5, ,06 6,11 5, ,66 6,63 6, ,24 7,13 6, ,80 7,61 6,96 60/60/H 200 7,86 6,80 6, ,56 7,40 6, ,25 8,00 7, ,97 8,63 7, ,45 9,04 8,26 89/100/H 241 9,60 8,31 7, ,30 8,91 8, ,01 9,52 8, ,69 10,12 9, ,35 10,69 9,77 100/60/H ,75 9,30 8, ,44 9,90 9, ,19 10,55 9, ,92 11,18 10, ,63 11,79 10,77

31 D. Stěnové nosníky I Stabil 60/40/H VNĚJŠÍ NEJVĚTŠÍ NÁVRHOVÉ HODNOTY Md a Qd PRO NOSNÍKY třída použití 1 a zatížení stálé + střednědobé NEJVĚTŠÍ NÁVRHOVÉ HODNOTY SVISLÉHO ZATÍŽENÍ PRO NOSNÍKY třída použití 1 a zatížení stálé + střednědobé Vypočtené hodnoty jsou pro délku sloupku 2,8 m, pro osovou vzdálenost sloupku 625 mm, zatížení větrem ve druhé větrové oblasti, svislé zatížení centrické a vyztužení sloupku proti vybočení ve směru délky stěny max. 400 mm. Pro jiné zadávací hodnoty je nutno nosník posoudit. VNITŘNÍ NEJVĚTŠÍ NÁVRHOVÉ HODNOTY Md a Qd PRO NOSNÍKY třída použití 1 a zatížení stálé + střednědobé NEJVĚTŠÍ NÁVRHOVÉ HODNOTY SVISLÉHO ZATÍŽENÍ PRO NOSNÍKY třída použití 1 a zatížení stálé + střednědobé Vypočtené hodnoty jsou pro délku sloupku 2,8 m, pro osovou vzdálenost sloupku 625 mm, zatížení větrem ve druhé větrové oblasti, svislé zatížení centrické a vyztužení sloupku proti vybočení ve směru délky stěny max. 400 mm. Pro jiné zadávací hodnoty je nutno nosník posoudit.

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva technika & detaily OBSAH Výrobky Charakteristiky Oblasti použití Rozpětí Řešení detailů Spojovací prostředky Tepelná ochrana

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Technická zpráva nosné konstrukce

Technická zpráva nosné konstrukce Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

technika & detaily Technická příručka STEICO construction Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva SOC IETAS EUROPAEA OBSAH

technika & detaily Technická příručka STEICO construction Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva SOC IETAS EUROPAEA OBSAH Technická příručka STEICO construction Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva technika & detaily OBSAH Výrobky Charakteristiky Oblasti použití Rozpětí Řešení detailů Spojovací prostředky Tepelná ochrana

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG

STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 1 ÚVOD Střecha nad hlavou Co od ní očekáváme, nakolik si ji ceníme, co jsme ochotni investovat? Je to jenom čepice našeho bydlení a ochrana před deštěm,

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více