I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod"

Transkript

1 Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k dispozici dvacet normativních dokumentů. Jen první část pro pozemní stavby obsahuje dvanáct materiálů ČSN EN až ČSN EN Větší množství textů pro stavební nosné ocelové konstrukce je dáno jejich průmyslovou výrobou, uplatněním v průmyslových a technologických konstrukcích, nízkou hmotností, která umožňuje snadnou dopravu, a tradiční pozicí oceli mezi obchodovatelnými komoditami. Evropské návrhové normy pro ocelové stavební konstrukce jsou rozděleny na: ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.3: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.4: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.5: Boulení stěn; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.8: Navrhování styčníků; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.9: Únava; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.11: Navrhování ocelových tažených prvků; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 2: Ocelové mosty; účinnost od

2 Úvod ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 3.1: Stožáry, komíny Stožáry; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 3.2: Stožáry, komíny Komíny; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 4.1: Zásobníky; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 4.2: Nádrže; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 4.3: Potrubí; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 5: Piloty a štětové stěny; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 6: Jeřábové dráhy; účinnost od

3 Č lenění textu norem 2 Členění textu norem Evropské návrhové normy eurokódy začínají národní předmluvou, která v České republice upravuje podmínky pro používání normy, závaznost národně stanovených parametrů, aktualizuje citované normy a předpisy a končí národní přílohou (NP), která uvádí národně stanovené parametry, doplňující informace a ustanovení platná pro Českou republiku. Jednotlivé dokumenty jsou děleny na kapitoly, které jsou pro všechny eurokódy navrženy v jednotném schématu a vybaveny přílohami. V této kapitole je úplný obsah kapitol uveden u ČSN EN U popisu struktury dalších dokumentů jsou vypsány pouze nadpisy kapitol, které se liší, a příloh. ČSN EN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Národní úvod 1 Všeobecně 2 Zásady navrhování 3 Materiály 4 Trvanlivost 5 Analýza konstrukce 6 Mezní stavy únosnosti 7 Mezní stavy použitelnosti Přílohy A, B Interakční součinitele pro tlak s ohybem Příloha AB Doplňková návrhová ustanovení Příloha BB Vzpěr částí konstrukcí pozemních staveb Národní příloha ČSN EN Navrhování konstrukcí na účinky požáru 4 Navrhování konstrukcí na účinky požáru Příloha A Deformační zpevnění uhlíkové oceli při zvýšených teplotách Příloha B Přenos tepla do venkovních ocelových konstrukcí Příloha C Korozivzdorná ocel Příloha D Styčníky Příloha E Průřezy třídy 4 ČSN EN Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 8 Navrhování spojů 9 Navrhování pomocí zkoušek 10 Zvláštní ustanovení pro vaznice, kazety a plošné profily Příloha A Zkušební postupy Příloha B Trvanlivost spojovacích prostředků Příloha C Průřezové konstanty pro tenkostěnné průřezy 12

4 Č lenění textu norem Příloha D Smíšená metoda účinných šířek a účinných tlouštěk pro jednostranně podepřené části Příloha E Zjednodušený návrh vaznic ČSN EN Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 6 Navrhování spojů 7 Navrhování pomocí zkoušek 8 Únava 9 Odolnost na účinky požáru Příloha A Trvanlivost Příloha B Mechanické zpevnění korozivzdorných ocelí Příloha C Modelování materiálových vlastností ČSN EN Boulení stěn 3 Smykové ochabnutí při návrhu nosníku 4 Účinky boulení stěn vlivem normálových napětí v mezním stavu únosnosti 5 Únosnost ve smyku 6 Únosnost na příčné síly 7 Interakce 8 Boulení od ohybu pásnic 9 Výztuhy a podrobnosti 10 Metoda redukovaných napětí Příloha A Výpočet kritických napětí pro vyztužené stěny Příloha B Nepravidelné prvky Příloha C Analýzy metodou konečných prvků (MKP) Příloha D Svařované nosníky s tvarovanými stojinami Příloha E Alternativní metody ke stanovení účinného průřezu ČSN EN Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí 4 Mezní stavy únosnosti ocelových skořepin 5 Vnitřní síly a napětí ve skořepinách 6 Mezní stav plasticity (LS1) 7 Mezní stav cyklické plastifikace (LS2) 8 Mezní stav boulení (LS3) 9 Mezní stav únavy (LS4) Příloha A Teorie membránových napětí ve skořepinách Příloha B Další vztahy pro plastickou únosnost Příloha C Vztahy pro lineární pružná membránová a ohybová napětí Příloha D Vztahy pro výpočet napětí při boulení 13

5 Č lenění textu norem ČSN EN Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 7 Únava 8 Mezní stav použitelnosti Příloha A Druhy analýz pro návrh deskostěnových konstrukcí Příloha B Vnitřní napětí nevyztužených obdélníkových desek podle teorie malých průhybů Příloha C Vnitřní napětí nevyztužených obdélníkových desek podle teorie velkých průhybů ČSN EN Navrhování styčníků 3 Šroubové, nýtové a čepové spoje 4 Svarové spoje 5 Analýza, klasifikace a modelování 6 Styčníky průřezů H nebo I 7 Styčníky dutých průřezů ČSN EN Únava 3 Metody hodnocení 4 Napětí od únavového zatížení 5 Výpočet napětí 6 Výpočet rozkmitů napětí 7 Únavová pevnost 8 Posouzení na únavu Příloha A Určení parametrů únavového zatížení a postup ověření únavové pevnosti Příloha B Hodnocení odolnosti proti únavě metodou extrapolovaných jmenovitých napětí ČSN EN Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 2 Volba materiálu s ohledem na lomovou houževnatost 3 Volba materiálu s ohledem na lamelární praskavost ČSN EN Navrhování ocelových tažených prvků 4 Trvanlivost drátů, lan a pramenů 9 Únava Příloha A Tažené prvky požadavky na výrobky Příloha B Doprava, skladování, manipulace Příloha C Vysvětlivky ČSN EN Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S Doplňující pravidla k EN až EN Doplňující pravidla k EN až EN

6 Č lenění textu norem ČSN EN Ocelové mosty 8 Spojovací prostředky, svary, přípoje a spoje 9 Posouzení na únavu 10 Navrhování pomocí zkoušek Příloha A Technické specifikace pro ložiska Příloha B Technické specifikace pro mostní závěry na mostech pozemních komunikací Příloha C Doporučení pro konstrukční detaily ocelových mostovek Příloha D Vzpěrné délky mostních prvků a předpoklady pro geometrické imperfekce Příloha E Kombinace lokálních účinků kol a pneumatik a globálního zatížení dopravou na mostech pozemních komunikací ČSN EN Stožáry 8 Navrhování pomocí zkoušek 9 Únava Příloha A Diferenciace spolehlivosti a dílčí součinitele zatížení Příloha B Modelování klimatických zatížení Příloha C Zatížení námrazou a kombinace námrazy s větrem Příloha D Kotevní lana, tlumiče, izolátory, příslušenství a ostatní prvky Příloha E Přetržení kotevního lana Příloha F Provádění Příloha G Vzpěr prvků stožárů Příloha H Vzpěrná délka a štíhlost prvků ČSN EN Komíny 8 Navrhování pomocí zkoušek 9 Únava Příloha A Diferenciace spolehlivosti a dílčí součinitele zatížení Příloha B Aerodynamická a tlumicí zařízení Příloha C Odolnost proti únavě a požadavky na kvalitu Příloha D Navrhování pomocí zkoušek Příloha E Provádění ČSN EN Zásobníky 4 Zásady analýzy konstrukce 5 Navrhování válcových stěn 6 Navrhování kuželových výsypek 7 Navrhování kruhových kuželových střešních konstrukcí 8 Navrhování přechodových spojů a podporových prstencových nosníků 9 Navrhování pravoúhlých zásobníků a zásobníků s rovinnými stěnami 15

7 Č lenění textu norem Příloha A Zjednodušená pravidla pro kruhové zásobníky ve třídě významu 1 Příloha B Vztahy pro membránová napětí v kuželových výsypkách Příloha C Rozdělení tlaku větru na konstrukci kruhových zásobníků ČSN EN Nádrže 4 Zásady analýzy konstrukce 5 Navrhování válcových stěn 6 Navrhování kuželových výpustí 7 Navrhování kruhových střešních konstrukcí 8 Navrhování přechodových spojů u dna skořepiny a podporových prstencových nosníků 9 Navrhování pravoúhlých nádrží s rovinnými stěnami 10 Návrhové požadavky na výrobu a montáž 11 Zjednodušený návrh Příloha A Zatížení nádrží ČSN EN Potrubí 4 Zatížení 5 Analýza 6 Návrh potrubí vzhledem k výrobě a montáži Příloha A Analýza únosnosti, deformací, napětí a poměrných přetvoření potrubí uloženého v zemi Příloha B Bibliografie k národním normám a pokyny pro navrhování Příloha C Bibliografie ČSN EN Piloty a štětové stěny 5 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy použitelnosti 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje 8 Provádění Příloha A Tenkostěnné ocelové štětovnice Příloha B Zkoušení tenkostěnných ocelových štětovnic Příloha C Návod pro navrhování ocelových štětovnic Příloha D Primární prvky kombinovaných stěn ČSN EN Jeřábové dráhy 8 Spojovací prostředky, svary, přípoje nosníku jeřábové dráhy na přenos vodorovných sil od jeřábů a kolejnice 9 Posouzení na únavu Příloha A Alternativní metoda posouzení klopení 16

8 Č lenění textu norem Z obsahu norem není při zběžném pohledu patrné, že metodika zkoušení ocelových konstrukcí je shrnuta v dokumentu ČSN EN v kapitole 9 Navrhování pomocí zkoušek a v příloze A Zkušební postupy nejen pro tenkostěnné, ale i pro ostatní ocelové stavební konstrukce. Zkoušení konstrukcí se věnuje i kapitola 7 Navrhování pomocí zkoušek v ČSN EN , kapitola 10 v ČSN EN Ocelové mosty a příloha E Navrhování pomocí zkoušek v ČSN EN Globální analýze konstrukcí je obvykle věnována pátá kapitola návrhových evropských norem. Problematika pokročilého numerického modelování konstrukcí metodou konečných prvků MKP, včetně zajištění požadované spolehlivosti, je popsána v příloze C Analýzy metodou konečných prvků (MKP) v ČSN EN Na styčníky ocelových stavebních konstrukcí je zaměřen dokument ČSN EN Problematika spojů je řešena i v kapitole 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje dokumentů v ČSN EN Při proměnném zatížení ocelových konstrukcí je třeba uvažovat s jejich únavovou životností. Problematika únavy je shrnuta v ČSN EN Pro jednotlivé konstrukce je rozpracována v kapitole 9 Mezní stav únavy (LS4) v ČSN EN , kapitole 9 Únava v ČSN EN , kapitole 9 v ČSN EN Ocelové mosty, kapitole 9 Únava v ČSN EN , kapitole 9 Únava ČSN EN a kapitole 9 Posouzení na únavu v ČSN EN Návrh konstrukce výrazně ovlivňuje její výroba. Problematice provádění ocelových konstrukcí jsou věnovány dokumenty ČSN EN Požadavky na posouzení shody konstrukčních částí a ČSN EN Technické požadavky pro ocelové konstrukce. Předpokládá se, že při revizi evropských návrhových norem budou části těchto norem věnované zatřídění do výrobních tříd převedeny do norem návrhových. Zvláštnosti v provádění ocelových technologických konstrukcí jsou rozpracovány v příloze F Provádění v ČSN EN , příloze E Provádění v ČSN EN a kapitole 8 Provádění v ČSN EN

9 Dílč í souč initele spolehlivosti 3 Dílčí součinitele spolehlivosti Při stanovení spolehlivosti stavebních ocelových konstrukcí podle koncepce dané ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí a po převzetí doporučených dílčích součinitelů spolehlivosti zatížení podle ČSN EN 1991 se ukázalo, že kvalita ocelí a produktů pro ocelové konstrukce umožňuje zavést pro základní posouzení součinitel γ M0 = 1,00. Dílčí součinitele spolehlivosti pro materiál jsou uvedeny v jednotlivých normách. Jejich hodnoty pro jednotlivé země EU jsou definovány v Národních přílohách (NP). Pro Českou republiku byly převzaty ve všech případech hodnoty doporučené. Zavedené dílčí součinitele spolehlivosti materiálu a jejich hodnoty doporučené v textu NP jsou pro dokumenty ČSN EN až ČSN EN uvedeny dále v textu. ČSN EN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu γ Mi jsou uvedeny v NP k čl. 6.1(1) následovně: únosnost průřezů kterékoliv třídy γ M0 = 1,00; únosnost průřezů při posuzování stability prutů γ M1 = 1,00; únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu γ M2 = 1,25. ČSN EN Navrhování konstrukcí na účinky požáru Pro mechanické vlastnosti oceli je v NP k čl. 2.3(1) uvedeno γ M,fi = 1,0. Pro teplotní vlastnosti oceli je v NP k čl. 2.3(2) uvedeno γ M,fi = 1,0. ČSN EN Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu γ Mi jsou uvedeny v NP k čl. 2(3)P pro mezní stavy únosnosti: únosnost průřezů nadměrným zplastizováním, včetně lokálního boulení a distorzního vzpěru γ M0 = 1,00; únosnost prvků a plošných profilů, u nichž ke kolapsu dojde celkovým vzpěrem γ M1 = 1,00; únosnost průřezu oslabeného dírami pro spojovací prostředky γ M2 = 1,25. Dále jsou uvedeny dílčí součinitele: v NP k čl. 2(5) Pro ověření mezního stavu použitelnosti γ M,ser. = 1,00; v NP k čl. 8.3 (5) pro výpočet návrhové únosnosti mechanických prostředků γ M2 = 1,25; v NP k čl.8.3(5) pro výpočet návrhových únosností bodových svarů γ M2 = 1,25; v NP k čl (4) pro výpočet návrhové únosnosti přeplátovaného svaru γ M2 = 1,25. ČSN EN Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti γ M jsou uvedeny v NP k tab. 5.1: únosnost průřezů v tahu a prostém tlaku, včetně lokálního boulení γ M0 =1,10; únosnost průřezů při posuzování stability prutů γ M1 = 1,10; 18

10 Dílč í souč initele spolehlivosti únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu a únosnost šroubů, nýtů, svarů, čepů a ložiskových desek γ M2 = 1,25. ČSN EN Boulení stěn Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány. ČSN EN Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí Dílčí součinitel únosnosti při únavě γ Mf se podle NP k čl (2) v ČR stanoví podle ČSN EN , tab. 3.1, nejméně však γ Mf = 1,1. ČSN EN Deskostěnové konstrukce příčně zatížené Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány. ČSN EN Navrhování styčníků Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti γ M jsou uvedeny v NP k tab. 2.1 normy: únosnost šroubů, nýtů, čepů, svarů, plechů v otlačení γ M2 = 1,25; únosnost při prokluzu v mezním stavu únosnosti (kategorie C) γ M3 = 1,25; únosnost při prokluzu v mezním stavu použitelnosti (kategorie B) γ M3,ser = 1,10; únosnost injektovaných šroubů γ M4 = 1,00; únosnost styčníků příhradových nosníků z prutů uzavřeného průřezu γ M5 = 1,00; únosnost čepů v mezním stavu použitelnosti γ M6,ser = 1,00; předepnuté vysokopevnostní šrouby γ M7 = 1,10. ČSN EN Únava Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti únavové pevnosti γ Mf jsou uvedeny v NP k tab. 4.1 normy: pro metodu hodnocení přípustná poškození a mírné důsledky porušení γ Mf = 1,00; pro metodu hodnocení přípustná poškození a závažné důsledky porušení γ Mf = 1,15; pro metodu hodnocení bezpečný život a mírné důsledky porušení γ Mf = 1,15; pro metodu hodnocení bezpečný život a závažné důsledky porušení γ Mf = 1,35. ČSN EN Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány. ČSN EN Navrhování ocelových tažených prvků Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti stálých zatížení jsou uvedeny v NP k čl (1) hodnotami: γ G = 1,10 pro krátké časové období (pouze několik hodin) pro instalaci prvního pramene do pramenného lana; γ G = 1,20 pro instalaci dalších pramenů; γ G = 1,00 pro příznivé účinky. 19

11 Dílč í souč initele spolehlivosti Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti návrhové únosnosti v tahu jsou uvedeny v NP k tab Závisí na tom, zda jsou nebo nejsou použita zařízení na koncích lana pro redukci ohybových momentů od natočení lana: je-li navrženo zařízení pro minimalizaci ohybových napětí u kotvení γ R = 0,90; není-li navrženo zařízení pro minimalizaci ohybových napětí u kotvení γ R = 1,00. Dílčí součinitel spolehlivosti tření γ M,fr je v NP k čl (1) stanoven hodnotou γ M,fr = 1,65. ČSN EN Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 V čl (2) je uvedena hodnota dílčího součinitele únosnosti oslabeného průřezu pro oceli pevnostní třídy vyšší než S 460 až do S 700 γ M12, která je v NP stanovena hodnotou γ M12 = γ M2 = 1,25. 20

12 Normy pro provádě ní Č SN EN Normy pro provádění ČSN EN 1090 Návrhové normy jsou úzce spjaty jak s evropskými normami pro výrobky a předpisy pro Evropské technické schválení ETAG, viz tak s normami pro výrobu. Pro stavební ocelové konstrukce jsou pro provádění k dispozici dvě následující normy. ČSN EN Požadavky na posouzení shody konstrukčních částí, která je členěna následovně: 1 Rozsah 2 Normativní odkazy 3 Termíny, definice a zkratky 4 Požadavky 5 Metody ověřování 6 Ověřování shody 7 Klasifikace a značení Příloha A Směrnice pro přípravu ustanovení pro komponenty Příloha B Hodnocení kontroly výroby v dílně Příloha ZA Odstavce evropských norem, zabývající se ustanoveními Evropské unie o stavebních výrobcích ČSN EN Technické požadavky pro ocelové konstrukce má následující obsah: 1 Rozsah 2 Normativní odkazy 3 Definice 4 Specifikace a dokumentace 5 Základní výrobky 6 Výroba 7 Svařování 8 Mechanické spoje 9 Montáž 10 Povrchová úprava 11 Geometrické úchylky 12 Kontrola, zkoušení a opravy Příloha A Další informace, výběr požadavků pro výrobní třídy Příloha B Návod na stanovení výrobních skupin Příloha C Kontrolní seznam obsahu plánu kvality Příloha D Mechanické spojovací prostředky pro plechy Příloha E Svařované styčníky uzavřených profilů 21

13 Normy pro provádě ní Č SN EN 1090 Příloha F Metody svařování tenkostěnných ocelových komponent Příloha G Zkoušky pro stanovení součinitele prokluzu Příloha H Použití deformovatelných přímých indikátorů tahu ve tvaru podložek Příloha J Injektované šrouby s šestiúhelníkovou hlavou Příloha K Ochrana proti korozi Příloha L Geometrické tolerance Příloha M Návod na vývojový diagram pro stanovení popisu postupu svařování Příloha N Metoda postupné kontroly spojovacích prostředků Příloha O Zkoušení pro stanovení krouticího momentu předepnutých šroubů při pracovních podmínkách 22

14 Hodnocení stávajících konstrukcí podle Č SN ISO Hodnocení stávajících konstrukcí podle ČSN ISO V srpnu 2005 vyšla norma ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí. Norma vychází z koncepce mezních stavů a metody dílčích součinitelů a navazuje na ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí a ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. Norma uvádí mezinárodně platné postupy pro hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí z různých stavebních materiálů a rovněž poskytuje obecné pokyny pro návrh opravy nebo modernizaci konstrukce. Norma obsahuje osm informativních příloh, které vysvětlují a doplňují jednotlivé předchozí kapitoly. Významnou částí normy s praktickým dopadem je šest národních příloh, které úzce navazují na ČSN Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. Text normy je stručný. Jednotlivé kapitoly vymezují hlavní činnosti, které jsou nezbytné pro hodnocení konstrukcí a jejich spolehlivosti, nebo charakterizují materiálové vlastnosti. Podrobnější vysvětlení je obsaženo v informativních přílohách. Norma se člení na tyto kapitoly: Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny a definice 4 Obecný systém hodnocení 5 Údaje pro hodnocení 6 Analýza konstrukce 7 Ověřování 8 Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti 9 Opatření 10 Zpráva 11 Posudek a rozhodnutí Příloha A Hierarchie termínů Příloha B Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí Příloha C Aktualizace měřených veličin Příloha D Zkoušení statických a dynamických vlastností konstrukcí Příloha E Hodnocení časově závislé spolehlivosti Příloha F Směrná úroveň spolehlivosti Příloha G Struktura zprávy Příloha H Návrh modernizace Šest informativních národních příloh napomáhá praktickému užití normy. Přílohy uvádějí některé doplňující pojmy, pokyny a návaznosti na obvyklé české postupy, dále zjednodušené způsoby pro praktické hodnocení vzorků materiálu z existující konstrukce a možné postupy pro opravy a zesilování konstrukcí: Příloha NA Doplňující pokyny k obecným zásadám hodnocení existujících konstrukcí Příloha NB Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů 23

15 Hodnocení stávajících konstrukcí podle Č SN ISO Příloha NC Hodnocení existujících betonových konstrukcí Příloha ND Hodnocení existujících litinových, ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí Příloha NE Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí Příloha NF Hodnocení existujících zděných konstrukcí Národní příloha ND Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí uvádí obecné zásady pro stanovení charakteristických vlastností ocelí z různých časových období, zejména meze kluzu a postup pro stanovení vlastností litiny. Na základě známých hodnot podle teorie dovolených namáhání umožňuje příloha stanovit návrhové charakteristiky oceli. V příloze jsou tabelovány hodnoty dovolených namáhání litiny, oceli a spojovacích prostředků, které se užívaly před navrhováním podle mezních stavů. Poslední odstavec zobecňuje zásady pro zesilování a modernizaci prvků konstrukce. 24

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 Vocational Training in Assessment of Existing Structures CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT Úvod Charakteristika

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Říjen 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy Zásady navrhování konstrukce ČSN EN 15512 26 9636 Steel static storage systems Adjustable

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

SOUČASNÉ TRENDY STANDARDIZACE, DOKUMENTACE A UPLATNĚNÍ STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.

SOUČASNÉ TRENDY STANDARDIZACE, DOKUMENTACE A UPLATNĚNÍ STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. SOUČASNÉ TRENDY STANDARDIZACE, DOKUMENTACE A UPLATNĚNÍ STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. CONTEMPORARY TRENDS OF THE PROCEDURES TO DESIGN, NORMALIZE AND APPLY STRUCTURAL STEELWORK. Petr Brož a a) ČVUT Kloknerův

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

STATIKA TUHÝCH TĚLES

STATIKA TUHÝCH TĚLES VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem STATIKA TUHÝCH TĚLES Studijní obor: Dopravní prostředky Ing. Jan JINDRA 1.9.2011 Pro vnitřní potřebu školy 1 Tělesa volná: Určení síly: působiště, velikost, směr a smysl Přeložení

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10; 91.080.10 Březen 2009 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce ČSN EN 1090-3 73 2601 Execution of

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 Cyklus materiálů ve stavebnictví 12.9.2014 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více