VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Nikola Rusoňová Ing. STANISLAV BUCHTA BRNO

2 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONSTRUKCI ZATÍŽENÍ Stálé zatížení ZS 1 Vlastní tíha konstrukce ZS 2 Ostatní stálé Proměnné Sníh Zatížení sněhem na střeše: ZS 3 Sníh rovnoměrný celý ZS 4 Sníh rovnoměrný + poloviční ZS 5 Sníh navátý válcové střechy Vítr ZS 6 Vítr příčný - zatížení větrem na střechu ZS 7 Vítr podélný - zatížení větrem na střechu KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ Výpis zatěžovacích stavů Kombinace Mezní stav únosnosti Mezní stav použitelnosti Výpočet zatížení Vnitřní síly na konstrukci Mezní stav únosnosti Mezní stav použitelnosti Normálové síly N Posouvající síly Vy Posouvající síly Vz Ohybový moment Mx Ohybový moment My Ohybový moment Mz Deformace na prutu uz Deformace konstrukce

3 4 POPIS KONSTRUKCE POSOUZENÍ PRVKŮ Vaznice posudek na šikmý ohyb Charakteristické hodnoty Geometrické schéma Mezní stav únosnosti (I. MS) Mezní stav použitelnosti (II. MS) Posouzení vazníku Charakteristické hodnoty Geometrické schéma Posouzení nosníku v obloukové části Posouzení nosníku na tah kolmo k vláknům Vzpěr a klopení V rovině vazníku Z roviny vazníku Posouzení na kombinaci vzpěru s ohybem Posouzení na klopení v kombinaci s tlakem Smykové napětí Kombinace tahu kolmo k vláknům a smyku Posouzení na kroucení Posouzení na průhyb KOTEVNÍ SPOJE Posouzení připojení vazníku na ŽB patku ložisko v podpoře vazníku Reakce Posouzení na smyk Posouzení na ohyb Posouzení únosnosti Posouzení kombinace ohybu a smyku Posouzení únosnosti plechu a čepu v otlačení Namáhání betonu pod ložiskem Kombinace maximálního tlaku a maximálního momentu Posouzení kotev Posouzení svislých patních plechů

4 Posouzení na vzpěrnou únosnost Posouzení na kombinaci vzpěru s ohybem Posouzení tloušťky patní desky Posouzení přípoje dřevěného vazníku k ložisku Posouzení plechu Posouzení smykového napětí Posouzení vlivu excentricity MONTÁŽNÍ SPOJE Posouzení středního plechu vzdorující posouvající síle Posouzení spoje vaznic s vazníkem ZTUŽIDLA Umístění ztužidel v konstrukci Zatížení ztužidel Zatěžovací stavy Mezní stav únosnosti Vnitřní síly Deformace konstrukce Návrh ztužidel Posouzení ztužidel Posouzení svaru plechů POSOUZENÍ STĚNY Stěna zatížení větrem Materiálové charakteristiky zdiva Posouzení vyztužených stěn ÚDAJE NA ZÁKLADY Reakce přenášené do ŽB patky

5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONSTRUKCI Předmětem bakalářské práce je nosná konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Brně. Zastřešení je navrženo na půdorysné rozměry 40 x 42 m. Základní nosná konstrukce se stává z lepených vazníků s vaznicemi. Příčná ztužidla zajišťují tuhost konstrukce. Statický výpočet byl vypracován v souladu s těmito standardy: ČSN EN : Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN : Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Zatížení sněhem ČSN EN : Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Zatížení větrem ČSN EN : Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN : Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-8: Navrhování styčníků ČSN EN 1990: Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN : Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 4

6 PROSTOROVÝ GRAFICKÝ MODEL 5

7 2.1 Stálé zatížení 2 ZATÍŽENÍ ZS 1 Vlastní tíha konstrukce (vygenerováno v programu SCIA Engineer) ZS 2 Ostatní stálé a) Střešní plášť - střešní krytina RHEINZINK (titanzinek), tl. 0,8mm; QUICK STEP 7,2 g/cm 3 - střešní lať tl. 40x60 mm; 370 kg/m 3 (C16) - kontralatě tl. 60x60 mm; 370 kg/m 3 (C16) - difúzní fólie FOLSTER; 120 g/m 2 - tepelná izolace ROCKWOOL-Airrock LD; tl. 220mm (40+180); 1,0 KN/m 3 - parotěsná zábrana (fólie) AlfaFOL 110 NST; 110 g/m 3 - bednění tl. 24 mm; dl. 5m (prkna šířky 150mm); 400 kg/m 3 - (smrkové dřevo) Celkem: 6

8 b) spojovací prostředky, osvětlení, klimatizace => 5% z celkového zatížení a) 2.2 Proměnné Sníh Lokalita: Brno - Sněhová oblast I. - Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi - Součinitel tepla - Součinitel okolního prostředí (typ krajiny otevřená) - Tvarový součinitel μi (pro 30 α= na celém plášti) Zatížení sněhem na střeše: ZS 3 Sníh rovnoměrný celý 7

9 ZS 4 Sníh rovnoměrný + poloviční ZS 5 Sníh navátý válcové střechy Úhel válcové střechy 8

10 2.2.2 Vítr Lokalita: Brno Větrová oblast II. - Výchozí základní rychlost větru - Součinitel směru větru a součinitel ročního období - Součinitel orografie ( ) - Kategorie terénu II - Parametr drsnosti terénu - Minimální výška - Maximální výška - Součinitel turbulence - Měrná hmotnost vzduchu 1. Základní rychlost větru 2. Střední rychlost větru vm(z) ve výšce z, nad terénem ( ) ( ) ( ) ( ) 9

11 3. Součinitel drsnosti terénu ( ) ( ) ( ) 4. Součinitel terénu ( ) ( ) 5. Intenzita turbulence ve výšce ( ) ( ) ( ) ( ) 6. Maximální dynamický tlak ( ) [ ( )] ( ) [ ] ( ) 7. Základní dynamický tlak větru 8. Součinitel expozice ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,29 Zatížení větrem: ( ) ( ) ZS 6 Vítr příčný - zatížení větrem na střechu 10

12 Pásmo A - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) Pásmo B - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) ( ) Pásmo C - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) ( ) ZS 7 Vítr podélný - zatížení větrem na střechu ( ) ( ) Pásmo F - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) ( ) 11

13 Pásmo G - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) ( ) Pásmo H - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) ( ) Pásmo I - Součinitel vnějšího tlaku ( ) ( ) ( ) 3 KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 3.1 Výpis zatěžovacích stavů ZS 1 Vlastní tíha konstrukce ZS 2 Ostatní stálé ZS 3 Sníh rovnoměrný celý ZS 4 Sníh rovnoměrný + poloviční ZS 5 Sníh navátý válcové střechy ZS 6 Sníh příčný zatížení větrem na střechu ZS 7 Vítr podélný zatížení větrem na střechu 3.2 Kombinace dílčí součinitel bezpečnosti pro stálé zatížení dílčí součinitel bezpečnosti pro nahodilé zatížení součinitel kombinací pro pozemní stavby 12

14 3.3 Mezní stav únosnosti 3.4 Mezní stav použitelnosti 13

15 3.5 Výpočet zatížení Hodnota zatížení je brána pro nejnepříznivější účinek. Zatížení je přepočítáno dle úhlu daného styčníku, do kterého se zatížení přenáší, zatěžovací délkou daného úseku a působí kolmo na rovinu střechy. (viz tabulky) Geometrické schéma (hala je symetrická) Zatěžovací stavy 14

16 ZS 2 Ostatní stálé vaznice svisle vodorovně svisle vodorovně délka zatížení úhel cos α sin α gk gk gk gk úseku [m] gk α [ ] [KN/m²] [KN/m²] [KN/m] [KN/m] 1 1,583 0, ,695 0,719 0,337 0,349 0,533 0, ,1 0, ,719 0,695 0,349 0,337 0,384 0, ,1 0, ,743 0,669 0,360 0,325 0,396 0, ,1 0, ,777 0,629 0,377 0,305 0,415 0, ,1 0, ,799 0,602 0,387 0,292 0,426 0, ,1 0, ,819 0,574 0,397 0,278 0,437 0, ,1 0, ,848 0,530 0,411 0,257 0,452 0, ,1 0, ,866 0,500 0,420 0,243 0,462 0, ,1 0, ,883 0,469 0,428 0,228 0,471 0, ,1 0, ,906 0,423 0,440 0,205 0,484 0, ,1 0, ,921 0,391 0,446 0,190 0,491 0, ,1 0, ,934 0,358 0,453 0,174 0,498 0, ,1 0, ,946 0,326 0,459 0,158 0,504 0, ,1 0, ,961 0,276 0,466 0,134 0,513 0, ,1 0, ,970 0,242 0,471 0,117 0,518 0, ,1 0, ,978 0,208 0,474 0,101 0,522 0, ,1 0, ,988 0,156 0,479 0,076 0,527 0, ,1 0, ,993 0,122 0,481 0,059 0,530 0, ,1 0, ,996 0,087 0,483 0,042 0,531 0, ,1 0, ,999 0,035 0,485 0,017 0,533 0, ,1 0, ,000 0,000 0,485 0,000 0,534 0,000 15

17 ZS 3 Sníh rovnoměrný celý vaznice délka úseku [m] zatížení sk úhel α [ ] cos α sin α svisle vodorovně svisle vodorovně sk sk sk sk [KN/m] [KN/m²] [KN/m²] [KN/m] 1 1,583 0, ,695 0,719 0,216 0,224 0,342 0, ,1 0, ,719 0,695 0,232 0,224 0,255 0, ,1 0, ,743 0,669 0,247 0,223 0,272 0, ,1 0, ,777 0,629 0,271 0,219 0,298 0, ,1 0, ,799 0,602 0,286 0,215 0,314 0, ,1 0, ,819 0,574 0,301 0,210 0,331 0, ,1 0, ,848 0,530 0,322 0,201 0,354 0, ,1 0, ,866 0,500 0,336 0,194 0,370 0, ,1 0, ,883 0,469 0,349 0,186 0,384 0, ,1 0, ,906 0,423 0,368 0,172 0,405 0, ,1 0, ,921 0,391 0,380 0,161 0,418 0, ,1 0, ,934 0,358 0,390 0,150 0,430 0, ,1 0, ,946 0,326 0,401 0,138 0,441 0, ,1 0, ,961 0,276 0,414 0,119 0,455 0, ,1 0, ,970 0,242 0,422 0,105 0,464 0, ,1 0, ,978 0,208 0,429 0,091 0,471 0, ,1 0, ,988 0,156 0,437 0,069 0,481 0, ,1 0, ,993 0,122 0,441 0,054 0,485 0, ,1 0, ,996 0,087 0,445 0,039 0,489 0, ,1 0, ,999 0,035 0,447 0,016 0,492 0, ,1 0, ,000 0,000 0,448 0,000 0,493 0,000 16

18 ZS 4 Sníh rovnoměrný + poloviční vaznice délka úseku [m] zatížení sk úhel α [ ] cos α sin α svisle vodorovně svisle vodorovně sk sk sk sk [KN/m] [KN/m²] [KN/m²] [KN/m] 1 1,583 0, ,695 0,719 0,216 0,224 0,342 0, ,1 0, ,719 0,695 0,232 0,224 0,255 0, ,1 0, ,743 0,669 0,247 0,223 0,272 0, ,1 0, ,777 0,629 0,271 0,219 0,298 0, ,1 0, ,799 0,602 0,286 0,215 0,314 0, ,1 0, ,819 0,574 0,301 0,210 0,331 0, ,1 0, ,848 0,530 0,322 0,201 0,354 0, ,1 0, ,866 0,500 0,336 0,194 0,370 0, ,1 0, ,883 0,469 0,349 0,186 0,384 0, ,1 0, ,906 0,423 0,368 0,172 0,405 0, ,1 0, ,921 0,391 0,380 0,161 0,418 0, ,1 0, ,934 0,358 0,390 0,150 0,430 0, ,1 0, ,946 0,326 0,401 0,138 0,441 0, ,1 0, ,961 0,276 0,414 0,119 0,455 0, ,1 0, ,970 0,242 0,422 0,105 0,464 0, ,1 0, ,978 0,208 0,429 0,091 0,471 0, ,1 0, ,988 0,156 0,437 0,069 0,481 0, ,1 0, ,993 0,122 0,441 0,054 0,485 0, ,1 0, ,996 0,087 0,445 0,039 0,489 0, ,1 0, ,999 0,035 0,447 0,016 0,492 0, ,1 0, ,000 0,000 0,448 0,000 0,493 0,000 17

19 ZS 4 Sníh rovnoměrný + poloviční svisle délka zatížení úhel vodorovně svisle vodorovně vaznice cos α sin α sk sk sk sk úseku [m] sk α [ ] [KN/m²] [KN/m²] [KN/m] [KN/m] 22 1,1 0, ,000 0,000 0,224 0,000 0,246 0, ,1 0, ,999 0,035 0,224 0,008 0,246 0, ,1 0, ,996 0,087 0,222 0,019 0,245 0, ,1 0, ,993 0,122 0,221 0,027 0,243 0, ,1 0, ,988 0,156 0,219 0,035 0,240 0, ,1 0, ,978 0,208 0,214 0,046 0,236 0, ,1 0, ,970 0,242 0,211 0,053 0,232 0, ,1 0, ,961 0,276 0,207 0,059 0,228 0, ,1 0, ,946 0,326 0,200 0,069 0,220 0, ,1 0, ,934 0,358 0,195 0,075 0,215 0, ,1 0, ,921 0,391 0,190 0,081 0,209 0, ,1 0, ,906 0,423 0,184 0,086 0,202 0, ,1 0, ,883 0,469 0,175 0,093 0,192 0, ,1 0, ,866 0,500 0,168 0,097 0,185 0, ,1 0, ,848 0,530 0,161 0,101 0,177 0, ,1 0, ,819 0,574 0,150 0,105 0,165 0, ,1 0, ,799 0,602 0,143 0,108 0,157 0, ,1 0, ,777 0,629 0,135 0,110 0,149 0, ,1 0, ,743 0,669 0,124 0,111 0,136 0, ,1 0, ,719 0,695 0,116 0,112 0,127 0, ,583 0, ,695 0,719 0,108 0,112 0,171 0,177 18

20 ZS 5 Sníh navátý válcové střechy vaznice svisle délka zatížení úhel vodorovně svisle vodorovně cos α sin α sk úseku [m] sk α [ ] sk sk sk [KN/m²] [KN/m²] [KN/m] [KN/m] 1 1,583 1, ,695 0,719 0,540 0,560 0,856 0, ,1 1, ,719 0,695 0,580 0,560 0,637 0, ,1 1, ,743 0,669 0,619 0,557 0,680 0, ,1 1, ,777 0,629 0,676 0,548 0,744 0, ,1 1, ,799 0,602 0,714 0,538 0,786 0, ,1 1, ,819 0,574 0,752 0,526 0,827 0, ,1 1, ,848 0,530 0,805 0,503 0,886 0, ,1 1, ,866 0,500 0,840 0,485 0,924 0, ,1 1, ,883 0,469 0,873 0,464 0,960 0, ,1 1, ,906 0,423 0,920 0,429 1,012 0, ,1 1, ,921 0,391 0,949 0,403 1,044 0, ,1 1, ,934 0,358 0,976 0,375 1,074 0, ,1 1, ,946 0,326 1,001 0,345 1,101 0, ,1 1, ,961 0,276 1,035 0,297 1,138 0, ,1 1, ,970 0,242 1,054 0,263 1,160 0, ,1 1, ,978 0,208 1,072 0,228 1,179 0, ,1 1,12 9 0,988 0,156 1,093 0,173 1,202 0, ,1 1,12 7 0,993 0,122 1,103 0,135 1,214 0, ,1 1,12 5 0,996 0,087 1,111 0,097 1,223 0, ,1 1,12 2 0,999 0,035 1,119 0,039 1,230 0, ,1 1,12 0 1,000 0,000 1,120 0,000 1,232 0,000 19

21 ZS 5 Sníh navátý válcové střechy vaznice délka úseku [m] zatížení sk úhel α [ ] cos α sin α svisle vodorovně svisle vodorovně sk sk sk sk [KN/m] [KN/m²] [KN/m²] [KN/m] 22 1,1 0,56 0 1,000 0,000 0,560 0,000 0,616 0, ,1 0,56 2 0,999 0,035 0,559 0,020 0,615 0, ,1 0,56 5 0,996 0,087 0,556 0,049 0,611 0, ,1 0,56 7 0,993 0,122 0,552 0,068 0,607 0, ,1 0,56 9 0,988 0,156 0,546 0,087 0,601 0, ,1 0, ,978 0,208 0,536 0,114 0,589 0, ,1 0, ,970 0,242 0,527 0,131 0,580 0, ,1 0, ,961 0,276 0,517 0,148 0,569 0, ,1 0, ,946 0,326 0,501 0,172 0,551 0, ,1 0, ,934 0,358 0,488 0,187 0,537 0, ,1 0, ,921 0,391 0,475 0,201 0,522 0, ,1 0, ,906 0,423 0,460 0,214 0,506 0, ,1 0, ,883 0,469 0,437 0,232 0,480 0, ,1 0, ,866 0,500 0,420 0,242 0,462 0, ,1 0, ,848 0,530 0,403 0,252 0,443 0, ,1 0, ,819 0,574 0,376 0,263 0,413 0, ,1 0, ,799 0,602 0,357 0,269 0,393 0, ,1 0, ,777 0,629 0,338 0,274 0,372 0, ,1 0, ,743 0,669 0,309 0,278 0,340 0, ,1 0, ,719 0,695 0,290 0,280 0,319 0, ,583 0, ,695 0,719 0,270 0,280 0,428 0,443 20

22 ZS 6 Vítr příčný zatížení větrem na střechu vaznice délka úseku [m] zatížení wz(f) wk [KN/m] 1 1,583 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1 0,208 0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0, ,1-0,822-0,904 21

23 ZS 7 Vítr podélný zatížení větrem na střechu vaznice délka úseku [m] zatížení wz(f) wk [KN/m²] wk [KN/m] 1 1,583-1,19-1,884-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1, ,1-1,19-1,309-1,309 22

24 3.6 Vnitřní síly na konstrukci Mezní stav únosnosti Mezní stav použitelnosti 23

25 3.6.3 Normálové síly N Posouvající síly Vy Posouvající síly Vz 24

26 3.6.6 Ohybový moment Mx Ohybový moment My Ohybový moment Mz 25

27 3.6.9 Deformace na prutu uz Deformace konstrukce 26

28 4 POPIS KONSTRUKCE Nosná konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Brně je navržena z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. Střešní konstrukce se stává z obloukových vazníků o rozpětí 40 m. Maximální sklon je 48. Výška vazníku uprostřed je 9 m. Vazník je po obou stranách kotven do železobetonových patek z betonu C30/35, jako kloubová neposuvná podpora a kloubová posuvná podpora pomocí čepového ložiska z oceli S 355. Z důvodu ulehčení přepravy vazníku na staveniště, je rozdělen na tři části pomocí montážních spojů. Zatížení je do vazníku přenášeno pomocí vaznic z rostlého dřeva, třídy C20, které jsou uloženy jako prosté nosníky, kloubově uloženy. Prostorovou tuhost zajišťují ztužidla, kruhového průřezu, v podélném směru. 27

29 5 POSOUZENÍ PRVKŮ 5.1 Vaznice posudek na šikmý ohyb Charakteristické hodnoty Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti v N/mm 2 a charakteristické hodnoty hustoty v kg/m 3 (pro konstrukční dřevo - topol a jehličnaté dřeviny) Třída pevnosti konstrukčního dřeva C 20 Pevnost v ohybu Pevnost v tahu - rovnoběžně s vlákny - kolmo k vláknům Pevnost v tlaku - rovnoběžně s vlákny - kolmo k vláknům Pevnost ve smyku Modul pružnosti Modul pružnosti ve smyku Hustota Průměrná hodnota hustota Geometrické schéma Sklon vazníku 46 Zatěžovací šířka 1100 mm Třída vlhkosti dřeva I Dřevo třídy SI Sněhová oblast I 28

30 5.1.3 Zatížení 1. Stálé ( ) ( ) Krytina 1,35 0,086 Latě + kontralatě 1,35 0,033 Difúzní fólie 1,35 0,002 Tepelná izolace 1,35 0,327 Parotěsná zábrana 1,35 0,002 Bednění 1,35 0, Nahodilé - Sníh - Vítr ( ) ( ) - Soustředné zatížení Mezní stav únosnosti (I. MS) Návrhové hodnoty ohybových momentů k hlavním osám průřezu 29

31 Kombinační hodnoty ohybových momentů: (nejnepříznivější kombinace) dílčí součinitel bezpečnosti pro stálé zatížení dílčí součinitel bezpečnosti pro nahodilé zatížení součinitel kombinací pro pozemní stavby 30

32 Návrhová pevnost za ohybu dílčí součinitel vlastnosti materiálu pro rostlé dřevo modifikační součinitel pro třídu vlhkosti a trvání zatížení Průřezový modul 160/140 Návrhové napětí za ohybu k hlavním osám Podmínka pro mezní stav únosnosti tvarový součinitel pro obdélníkový průřez Využití průřezu je Využití průřezu je 31

33 5.1.4 Mezní stav použitelnosti (II. MS) Složky zatížení do hlavních os průřezu Posouzení mezního průhybu Modul setrvačnosti 1. Průhyb od stálého zatížení 32

34 2. Průhyb od nahodilého zatížení (sníh) 3. Průhyb od nahodilého zatížení (vítr) 4. Průhyb od nahodilého zatížení (břemeno) 33

35 Skutečný průhyb vaznice součinitel kombinací pro pozemní stavby Využití průřezu je 34

36 5.2 Posouzení vazníku Charakteristické hodnoty Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti v N/mm 2 a charakteristické hodnoty hustoty v kg/m 3 (pro homogenní lepené lamelové dřevo) Třída pevnosti lepeného lamelového dřeva GL 24h Pevnost v ohybu Pevnost v tahu - rovnoběžně s vlákny - kolmo k vláknům Pevnost v tlaku - rovnoběžně s vlákny - kolmo k vláknům Pevnost ve smyku Modul pružnosti Modul pružnosti ve smyku Hustota dílčí součinitel pro lepené lamelové dřevo Třída provozu 3 35

37 5.2.2 Geometrické schéma tloušťka lamel s ohledem na poloměr Průřezové charakteristiky Návrhové pevnosti Pevnost v ohybu Pevnost v tahu - rovnoběžně s vlákny - kolmo k vláknům 36

38 Pevnost v tlaku - rovnoběžně s vlákny - kolmo k vláknům Pevnost ve smyku Posouzení nosníku v obloukové části - návrhový ohybový moment ve vrcholu Vliv zakřivení vazníku v obloukové části ( ) ( ) ( ) posuzujeme ve vrcholové části 37

39 ( ) ( ) ( ) Pro zakřivené a vyklenuté nosníky se má uvažovat takto Nosník na ohyb vyhovuje Využití průřezu je Posouzení nosníku na tah kolmo k vláknům - návrhový ohybový moment ve vrcholu ( ) ( ) ( ) ( ) 38

40 Pro referenční objem a objem vrcholové oblasti V ( ) ( ) Stanovení součinitele objemu ( ) ( ) pro zakřivené nosníky Nosník na tah kolmo k vláknům vyhovuje Využití průřezu je Vzpěr a klopení Ověření vzpěru Ověření klopení V rovině vazníku délka poloviny střednice vazníku součinitel vzpěrné délky 39

41 Kritická štíhlost kritická štíhlost Poměrná štíhlost Součinitel vzpěrnosti pro lepené lamelové dřevo a LVL [ ( ) ] [ ( ) ] - návrhová osová síla Nosník vyhovuje, vzpěr nenastane Využití průřezu je 40

42 Z roviny vazníku vzdálenost vazníků Součinitel klopení - Efektivní délka tlačeného pásu Relativní štíhlost Součinitel klopení Nosník vyhovuje, klopení nenastane Využití průřezu je 41

43 5.2.6 Posouzení na kombinaci vzpěru s ohybem - návrhová osová síla Podmínka Nosník na kombinaci vzpěru s ohybem vyhovuje Využití průřezu je Posouzení na klopení v kombinaci s tlakem Nosník na klopení v kombinaci s tlakem vyhovuje Využití průřezu je 42

44 5.2.8 Smykové napětí - návrhová posouvající síla Kombinace tahu kolmo k vláknům a smyku Nosník na smyk v kombinaci s tahem kolmo k vláknům vyhovuje Využití průřezu je Posouzení na kroucení - návrhový ohybový moment 43

45 Posouzení na průhyb - Svislá složka průhybu Čistý průhyb délka střednice Celkový průhyb 44

46 6 KOTEVNÍ SPOJE 6.1 Posouzení připojení vazníku na ŽB patku ložisko v podpoře vazníku Reakce - výsledné reakce Výslednice reakcí na čep Navržená ocel: S 355 mez kluzu oceli pevnost oceli v tahu dílčí součinitel spolehlivosti součinitel při posuzování v otlačení mez kluzu čepu mez pevnosti čepu 45

47 Navržená tloušťka Nutná tloušťka t navrženo: t= 25 mm navrženo: a= 65 mm navrženo: c= 135 mm Posouzení na smyk Návrhová únosnost čepu ve smyku Posouzení na ohyb Návrhová únosnost čepu v ohybu ( ) ( ) 46

48 6.1.4 Posouzení únosnosti Návrhový moment únosnosti Posouzení kombinace ohybu a smyku [ ] [ ] [ ] [ ] Posouzení únosnosti plechu a čepu v otlačení Namáhání betonu pod ložiskem - návrhová osová síla - odpovídajíc moment Kombinace maximálního tlaku a maximálního momentu, 47

49 z grafu závislosti pro určení tlačené části patního plechu Výslednice tlakového obrazce Pro lineární rozložení kontaktního normálového napětí stanovíme maximum. Maximální normálového napětí Beton Beton pod ložiskem vyhovuje 48

50 6.1.8 Posouzení kotev Tahová síla na kotvy (2 kotvy)- předpokládá se přivaření plechu ložiska na plech osazený v betonu. Na jednu kotvu Posouzení svislých patních plechů - návrhová osová síla Prostý tlak v místě oslabení otvorem pro čep ( ) Smyk v místě oslabení - návrhová posouvající síla 49

51 Zastřešení víceúčelové sportovní haly Posouzení na vzpěrnou únosnost Průřezové charakteristiky Poměrná štíhlost Křivka vzpěrnosti Součinitel vzpěrnosti [ ( ) ] [ ( ) ] 50

52 Posouzení na kombinaci vzpěru s ohybem - návrhová osová síla - návrhový ohybový moment ( ) Plech na kombinaci vzpěru s ohybem vyhovuje Využití průřezu je Posouzení tloušťky patní desky 51

53 Posouzení přípoje dřevěného vazníku k ložisku - pomocí vloženého plechu tl. 12 mm a ocelovými kolíky Ø 28 mm - normálová síla je na styku patky vazníku a ložiska přenášena ocelovým patním plechem Posouzení plechu tloušťka plechu 25 mm 52

54 Posouzení smykového napětí Posouzení vlivu excentricity - vzdálenosti osy čepu od těžiště kolíkového spoje na ocelové kolíky Navržené kolíky: Ø 28 mm, ocel S 355 ( ) Únosnost 1 kolíku při 1 střihové ploše (spoj je dvoustřižný) Pevnost v otlačení stěny v otvoru - s předvrtanými otvory hustota dřeva ( ) ( ) dílčí součinitel pro spoje 53

55 Plastický moment únosnosti 1 kolíku Rozhodující návrhová únosnost na 1 střihovou plochu [ ] { } [ ] { } Excentricita centra spoje od osy čepu ( 54

56 Grafické schéma 55

57 7 MONTÁŽNÍ SPOJE 7.1 Posouzení středního plechu vzdorující posouvající síle - vnitřní síly působící v místě styku ( ) Navržené kolíky: Ø 24 mm, ocel S 355 ( ) Únosnost 1 kolíku při 1 střihové ploše (spoj je dvoustřižný) Pevnost v otlačení stěny otvoru - S předvrtanými otvory ( ) ( ) 56

58 dílčí součinitel pro spoje Plastický moment únosnosti 1 kolíku Rozhodující návrhová únosnost na střihovou plochu [ ] { } [ ] { } Návrhová únosnost 1 kolíku (dvoustřižný) Výslednice reakcí 57

59 Posouzení krajních plechů vzdorující normálové síle a momentu 58

60 Grafické schéma Rozmístění montážních spojů na vazníku 59

61 7.2 Posouzení spoje vaznic s vazníkem Spoj vaznic s vazníkem je proveden pomocí úhelníku BeA typ 4 Rozměry: 120x120x160x3 mm s výztuhou (upravený) Navržené kotvící hřebíky: Ø 4 mm, Ø 10 mm, délky 60 mm Pevnost v otlačení stěny otvoru - S nepředvrtanými otvory dílčí součinitel pro spoje Plastický moment únosnosti 1 šroubu pro dle EC5 Návrhová hodnota odolnosti proti vytažení 60

62 Rozhodující návrhová únosnost hřebíku pro jednostřižné spoje { } { } { } { } 61

63 8.1 Umístění ztužidel v konstrukci Zastřešení víceúčelové sportovní haly 8 ZTUŽIDLA 8.2 Zatížení ztužidel 62

64 8.2.1 Zatěžovací stavy Mezní stav únosnosti Vnitřní síly Deformace konstrukce 63

65 8.3 Návrh ztužidel - návrhová osová síla Navrženy ztužidla lanového spojovacího systému Macalloy Modul pružnosti lana pramen 1x19 Maximální zatížení lanového systému Macalloy Systém s koncovkou s upevněným napínákem SF10 Průměr lana Kotvícího spojovací systém SAF10 vidlicová koncovka Styčníkový plech GP16 120x50x15 mm bude přivařen ke styčníkovému plechu o rozměrech 120x280x10 mm Vidlicová koncovka SF10 - viz Příloha 8.4 Posouzení ztužidel Navržené vruty: Ø 10 mm, l= 100 mm, ocel S 355 ( ) Navržený plech: 120x280x3 mm Minimální vzdálenost roztečí 64

66 Posouzení na vytržení vrutů ( ) ( ) Posouzení na střih vrutů - Pro tenkou desku jednostřižně namáhanou ( ) ( ) { } { } 65

67 Posouzení na kombinaci namáhání ( ) ( ) ( ) ( ) Ztužidla na kombinaci namáhání vyhovují Využití průřezu je 8.5 Posouzení svaru plechů účinná tloušťka koutového svaru 66

68 9 POSOUZENÍ STĚNY 9.1 Stěna zatížení větrem Ověření nosné spolehlivosti vyzdívky jednoho z polí štítové stěny haly, která je namáhána kolmým tlakem od větru. Nosnou konstrukci štítové stěny tvoří železobetonový monolitický rošt, který obvodové reakce cihelných vyzdívek polí přenáší do podélných stěn haly, střešního pláště haly a do základů štítové stěny haly. Charakteristické zatížení větrem na štítovou stěnu viz výpočet zatížení Materiálové charakteristiky zdiva Vyzdívka pole je z režného zdiva, s ohledem na trvanlivost a mrazuvzdornost navrhujeme: KLINKER plná lícovka (240/115/71 mm) P60 (pevnost v tlaku 60 MPa) Zdivo bude vyzděno běhounovou vazbou. Spárování zdiva bude provedeno v líci stěny. Kategorie provádění B a kategorie výrobní kontroly zdících prvků I součinitel spolehlivosti zdiva Pevnost zdiva v tlaku Součinitel δ vlivu šířky a výšky zdícího prvku - pro výšku zdícího prvku 71mm a šířku zdícího prvku 115mm 67

69 Pevnost zdícího prvku v tlaku Charakteristická pevnost v tlaku nevyztuženého zdiva Ze zdících prvků skupiny 1 na obyčejnou cementovou maltu MC5 bez podélných maltových spár. Návrhová pevnost zdiva v tlaku Krátkodobý sečnový modul pružnosti Pro maltu MC5 Pevnost zdiva v ohybu Charakteristická pevnost v ohybu při porušení v ložné spáře Návrhová pevnost 68

70 Charakteristická pevnost v ohybu při porušení v rovině kolmé k ložné spáře Návrhová pevnost Při použití běhounové vazby stanovení Charakteristická pevnost v ohybu při porušení zdiva ve zdících prvcích Zdivo se při ohybu poruší ve sparách Posouzení vyztužených stěn Geometrie 69

71 Posouzení Předpoklad klenbového působení stěny mezi bočními podporami. Předpokládá se, že stěna na mezi únosnosti vytvoří trojkloubový oblouk. Vzepětí klenby tloušťka stěny průhyb klenby vlivem kolmého zatížení - u kleneb s poměrem délky L k tloušťce t rovným nejvýše 25, lze předpokládat, že se průhyb rovná nule Poměr délky L k tloušťce t Průhyb není zanedbatelná a je třeba jej při výpočtu vzepětí klenby uvažovat Přibližný výpočet průhybu proužkovou metodou Charakteristické zatížení větrem se rozdělí do svislého a vodorovného směru z předpokladu společného průhybu proužků a z předpokladu, že ve svislém směru má průřez poloviční tuhost, což odpovídá ortogonálnímu poměru pevností v ohybu. Tuhost Soustava rovnic 70

72 Průhyb stěny od větru Vzepětí klenby Maximální tlaková síla v klenbě (na jednotku výšky stěny) Podmínka spolehlivosti průřezu stěny, která přenáší zatížení klenbovým působením ve vodorovném směru Stěna na namáhání větrem vyhovuje 71

73 Grafické schéma 72

74 10 ÚDAJE NA ZÁKLADY 10.1 Reakce přenášené do ŽB patky - výsledné reakce z vazníku Rozměry ŽB patky Půdorys 73

75 Příloha 74

76 Doporučené hodnoty součinitelů vnějšího tlaku c pe pro klenbové střechy s pravoúhlým půdorysem - interpolace Závislost pro určení tlačené části patního plechu 75

77 76

78 77

79 78

80 79

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva technika & detaily OBSAH Výrobky Charakteristiky Oblasti použití Rozpětí Řešení detailů Spojovací prostředky Tepelná ochrana

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více