ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ"

Transkript

1 ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA&EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha 2010 ISBN skripta_5.indd , 19:45 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 2 11/1/10 1:04:38 PM

3 Odborné čtení a psaní Úvod do studia a psaní odborného textu PhDr. Richard Machan, Th.D. Praha, PVŠPS _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 1 11/1/10 1:10:01 PM

4 Obsah Obsah Úvod Čtení a psaní jako existenciální zkušenost Vidění Slyšení Čtení a psaní Četba Informativní a formativní četba Informativní četba Formativní četba Všeobecná četba Jak si vybírat Jak číst literaturu Odborné čtení Volba textu Důvody a otázky u četby odborného textu Předběžné seznámení se s textem Objasnění terminologie Konzultace pramenů Aktivní čtení odborného textu Zápisky během četby Nové pročítání textu Poznámky mimo text Psaní Praktický nácvik psaní Odborné psaní Druhy základních studentských textů Seminární a ročníková práce Diplomová práce Typy diplomových prací Příprava k psaní diplomové práce Vypracování tématu Odkazy v textu Revize textu _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 2 11/1/10 1:10:01 PM

5 5. Studium jako životní postoj Postoj ke studiu Studijní receptivita Binomium přednáška - text Jak sledovat přednášku Jak pracovat s textem Snaha o porozumění Individuální studium Společné studium Asimilativní studium Závěr Bibliografie Internetové odkazy _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 3 11/1/10 1:10:01 PM

6 1. Úvod Tato práce je první snahou o zhodnocení několika let propedeutických seminářů a cvičení jak na CMTF UP v Olomouci, tak na PVŠPS v Praze. Během této doby jsem zjistil, že ani před koncem studia mnozí studenti neznají základy racionálního studia, prakticky neumí číst, psát a poslouchat přednášky, natož pak samostatně pracovat, studovat, dělat rešerše a psát elaboráty. To jistě ne proto, že by studenti nebyli dostatečně inteligentní, je to spíše proto, že jim nejsou dány základy pro tuto práci. Mnoho se předpokládá a málo se předkládá. Studenti, kteří přichází z různých středních škol, nebo po letech práce, nemají odkud pozitivně přijmout a asimilovat vysokoškolský způsob studií. Při přednáškách většinou pouze slyší, že si musí uvědomit, že již jsou na vysoké škole, a že není možné, aby studovali středoškolským způsobem. To je pravda, ale kdo jim řekne jak, aby neztratili zbytečně mnoho času vynalézáním vynalezeného. Následující se text se pokouší být jakýmsi průvodcem studentů na cestě jejich studiem a bude doplňkem seminářů či přednášek s názvem Odborné čtení a psaní. Na následujících stránkách se seznámíme nejprve s krátkým filozofickým pohledem na čtení a psaní. Poté bude následovat část věnovaná odborné četbě, po ní následuje kapitola zabývající se psaním odborných textů a na závěr je kapitola týkající se obecně studia. Celý text bude v následujících letech na základě zkušeností doplňován a vyvěšován i na webových stránkách PVŠPS. 4 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 4 11/1/10 1:10:01 PM

7 2. Čtení a psaní jako existenciální zkušenost První kapitola je jakýmsi filozofickým zamyšlením nad existenciální situací člověka, který má číst a psát. Čtení a psaní vychází ze základních smyslů člověka a je projevem také lidské kreativity a komunikace. Nejprve se tedy krátce zamyslíme nad dvěma z lidských smyslů Vidění Vidění bylo vždy a všude chápáno jako ten nejvyšší smyslový přístup ke světu, protože nám nejhlouběji rozkrývá realitu. Je chápán jako smysl nejobjektivnější. Tento smysl před námi rozkrývá svět objektů, tak jak se nacházejí uspořádány kolem nás v prostoru. Vidění nám dovoluje ovládat svět, v němž žijeme. Skrze oko se svět stává našim světem a nejsme v něm ztraceni, ale je pro nás příbytkem. Všechny ostatní smysly se nějak svého objektu přímo dotýkají, jen oko potřebuje odstup, abychom viděli. Při vidění a pozorování i těch nejúchvatnějších věcí jsme vždy od nich odděleni, jinak bychom je nemohli vidět. Tento odstup může působit i jistou existenciální osamocenost a vzdálenost. Jen dík odstupu vidíme svět v jeho šíři a můžeme ho uchopit a pochopit, tedy chopit se ho. Světelnost, která mi dovoluje vidět je spojena s odstupem. To platí nejprve o věcech hmotných a neživotných. Pokud mají věci své živé nitro, pokud jsou živé a jednají dokonce sami ze sebe a za sebe, tak skrze jejich vnější ohraničenost a jejich pohyb dokážeme vidět více skrze viděné vstupujeme do nitra (intusire) a v tomto nitru dokáže alespoň trochu číst (intus legere), máme intuici. Vnější forma tělesnosti a jejich projevy nám odhaluje jejich nitro. Tak můžeme vnímat intimitu druhého, ale jen pokud se nám ona odkryje skrze vnější obrysy, k nimž patří nejen projevy těla, ale také slova, kterými, když chce, popisuje něco ze svého vnímání světa. Jedním z vrcholů dívání se a vidění druhého je pohled z očí do očí, kdy se oba vidoucí vnímají na stejné úrovni jako duchovní bytosti schopné se vnímat a chápat. Zde začíná onen zvláštní vztah já ty, je to možný začátek vzájemné úcty a respektu Slyšení Sluch nám dává zcela jiný přístup k objektivitě světa. V podstatě mu chybí ona objektivita vidění. Neslyšíme přímo samotné objekty, ale jejich projevy, jejich sdělování (sebe). Zde to nemůžeme být my, kdo rozhoduje co a kdy budeme slyšet (pouze oči mají víčka a ne uši a jiné smysly). To, co slyšíme, nás někdy zasáhne bez varování a proniká až do nejhlubších záhybů našeho ducha. To, co zaslechneme, už nemůžeme neslyšet. Pokud je 5 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 5 11/1/10 1:10:01 PM

8 to, co zaslechneme, vyjádřením jiné bytosti, tak se tím zaslechnutým dostáváme do jejího světa vnímání. Víme, že hlas je velkým prostředkem (sebe-)sdílení. Pouze hlas a slova rozevírají to nejintimnější tajemství živého člověka. Nicméně projevení zvuku a slova je částečným vyjádřením a nikoli samotná podstata existence člověka. Takovéto vyjádření je vždy odhalením pro druhého. Každé odhalení je zároveň i zahalením (re-velatio slovní hříčka s latinským slovem, kdy revelatio znamená odhalení a velatio zase zahalení). Žádná bytost nemůže totiž zcela vyjádřit sebe sama a to i když se snaží vystoupit ze svého nitra, aby žádala pomoc. Slyšení tak zůstává vždy jakýmsi zprostředkováním mezi já a ty, jež přechází od toho, kdo mluví k tomu, kdo slyší. Ten, kdo slyší, je vždy v jakési podřízené roli vůči mluvícímu. Oba dva hlavní smysly nám vypovídají něco velmi důležitého o člověku. Je to především něco o základu lidského bytí, kterým je primární pasivita (slovo pasivita zde neznamená apatie, ale to, že to nás něco vstupuje a já to podstupuji), tedy přijímání. Člověk je na počátku vždy tím, kdo je dotazován, oslovován a teprve druhotně reaguje a odpovídá. Ona primární pasivita může být pasivní nebo aktivní pasivitou vědomým přijímáním, akceptací. Teprve na podkladě přijetí s pochopením můžeme dát adekvátní odpověď, můžeme nějak reagovat a vzniká tvůrčí dialog Čtení a psaní Když vidíme symbolické znaky písmen a slov, tak v našem nitru slyšíme slovo někoho nepřítomného, který mluví. To však znamená, že čtení není ani skutečné vidění ani skutečné slyšení. Vidíme jen smluvený znak a nikoli samotný objekt nebo osobu, která o daném objektu mluví. Při čtení vidíme a slyšíme díky síle představivosti naší mysli. Vstupuje zde do hry také celý komunikační trychtýř. Jestliže schopnost představivosti je živá, tak může četba nahradit přítomnost někoho vzdáleného, někoho diskutujícího, kdo již třeba dávno nežije a my s ním můžeme schopností naší mysli dále diskutovat. V takovém okamžiku písmena a kniha jakoby zmizeli a my se díváme skrz řádky, letíme nad stránkami na koberci naší představivosti jako v pohádce tisíce a jedné noci. V tomto případě dokážeme nahlížet skutečnost a myšlení druhých a jejich vnímání světa a dokážeme vidět dále a hlouběji. Takto se nám může podařit přinášet i vlastní náhledy a zapisovat je do znaků slov, jež budou přínosem pro druhé. Létající koberec naší mysli nás povede ke skutečné tvůrčí činnosti, jež není vytvářením vzdušných zámků, nýbrž poukazování na souvislosti, které jiným unikají. Jestliže však schopnost naší představivosti je slabá, tak zůstaneme přilepeni k papíru knihy. Znaky slov se nám stanou jakousi neprůhlednou zdí mezi námi a skutečností, na kterou nás znamení slov chce odkázat. Díváme se jen na prst ukazující na měsíc a nechápeme, 6 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 6 11/1/10 1:10:01 PM

9 o čem to druzí s úžasem mluví. V takovém případě můžeme jen odborně a vědecky zkoumat znaky a srovnávat texty, měřit a vážit, ale obtížně se dostaneme k plnosti skutečnosti a do souvislostí života. Odstup od skutečnosti, který máme běžně v životě díky vidění, se ještě více prohloubí. Budeme chtít objekty ovládat, řídit a pitvat, nikoli je vnímat v jejich existenciální celistvosti. Slova se tak stanou jen technickou pomůckou a bude jim odňata jejich existenciální síla, v níž pronikají do našeho ducha jako oplodňující semena, která mohou přinést svůj užitek a plod. Z toho je vidět, jak pravá aktivní pasivita, tedy receptivita vede ke skutečné pravé tvůrčí činnosti, jež jako reakce na čtené se projevuje v psaní. Četba a psaní jdou tedy ruku v ruce. Četba je dlouhodobé naslouchání, přijímání, diskuze se slovy, kterými někdo chtěl vyjádřit své vnímání světa a věcí v něm. Kdysi kdosi řekl, že psaní je neumožněný rozhovor, ze kterého vznikl monolog. Psaní je jakousi odpovědí a dalším rozvíjením monologu, je imaginárním vstupem onoho neuskutečněného dialogu, je rozvíjením slyšeného a viděného v četbě. Je to vyjádření našeho vnímání světa, ať by to byla jakkoli malá výseč. Protože je to vyjádření, jde o určitý druh odhalení vlastního nitra, a tedy je to samozřejmě spojeno s rizikem odmítnutí. Takové odhalení jako by bylo spojeno s šepotem: respektujte mne a neubíjejte mne. To nás vede zpětně i k našemu zacházení s odhalením se druhých v jejich vyslovení se skrze psaný text nebo slova vždy musíme k textu a slovům druhého přistupovat s respektem, úctou a trochou pokory. Četba tedy vždy stimuluje myšlení. Četbou knih se dostáváme do světa myšlení a fantazií druhých lidí, otvírají se nám prameny poznání a emoční podpory, ze kterých můžeme trvale čerpat. Četbou, tedy přijímáním myšlenek druhých a vstupováním do jejich myšlenkových světů, vzniká i naše aktivní představivost a rozvíjí se tvůrčí činnost naší mysli. Vidíme v knihách mrtvé jako žijící; z nich čteme budoucnost; v knihách jsou vyložena válečná umění, knihy nám poskytují umění i zákony míru. Vše zaniká a časem hyne: Saturn neustále pohlcuje ty, jež plodil, a všecka sláva by pominula, kdyby Bůh nebyl pomohl lidem knihami. 1 Z knih, které byly napsány v dějinách lidstva, k nám vystupují lidé dávno zemřelí, můžeme s nimi živě diskutovat a setkávat se s nimi, ať je to Homér, Platon, Freud, či kdokoli jiný. Stáváme se navzájem současníky a začíná se odehrávat milostný akt oplodnění duší. Nejen čtenář je tím, kdo se rozvíjí čtením knih, ale jak praví jeden z kabalistických zákonů, tak i kniha roste skrze své čtenáře, neboť vyslovováním písmen, slov, vět a rozjímáním o jejich smyslu se čtenář sám stává tvůrcem. 1 RICHARD DE BURY, Philobiblon traktát nejkrásnější o lásce ke knihám, Praha: Jaroslav Plicka, 1948, kap. 1.; cit. in: MANGUEL, A. Dějiny čtení, Brno: Host, 2007, s Celá tato kniha je vynikajícím pohledem na vývoj četby. 7 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 7 11/1/10 1:10:01 PM

10 Co se týče způsobu čtení, tak Aurelius Augustinus popisuje své setkání s Ambrožem milánským: Nalezl jsem ho, jak četl. Když četl, jeho oči prohlížely stránky, duch se snažil pochopit smysl, ale hlas a jazyk odpočívaly. 2 Tato metoda čtení potichu byla v té době 4. století spíše neznámá. Běžným bylo čtení nahlas. V podstatě až v 10. století se běžně začíná číst potichu. Například ortodoxní židé dodnes často preferují i soukromé čtení nahlas. Dnes jsme sice běžně zvyklí číst potichu jen očima, ale přesto jsou dodnes mnohé texty určené především k hlasitému čtení, jako například veškerá poezie. Scripta manent, verba volant: Tváří v tvář psanému textu měl vždy čtenář povinnost propůjčit tichým písmenům (scripta) hlas a umožnit jim, aby se z nich stala verba, tedy mluvená slova duch. 3 Každý čtenář tak způsobem vtěluje čtené myšlenky. 3. Četba Číst je jít v ústrety něčemu, co teprve vzniká (Italo Calvino) V této kapitole se nejprve podíváme na rozdíl mezi informativní a formativní četbou. Následně se budeme věnovat všeobecné četbě, kde máme na mysli i četbu beletrie. V poslední části této kapitoly se zaměříme na odborné čtení, které se od všeobecné četby liší Informativní a formativní četba Hned na začátku se pouštíme do otázky: co vlastně číst? Otázka, co máme číst, se odvíjí od otázky účelu mé četby. Je také rozdíl v tom, kdo takto čte kulturní člověk, odborník, laik, člověk s konkrétním úkolem. Na formování myšlení, postojů a názorů sociálního pracovníka a psychologa nestačí číst jen učebnice a odborné příručky. Pro práci s lidmi se odbornou četbou stává téměř cokoliv. U každého typu literatury se můžeme ptát, jak dané informace nebo zážitky můžeme použít a jak zasáhnou náš život. Pokud jde 2 AUGUSTINUS, A. Vyznání, Praha: Kalich, 1997; VI., 3. 3 MANGUEL, A. op. cit, s _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 8 11/1/10 1:10:01 PM

11 o čistě emoční zážitky vycházející např. z četby poezie, tak právě u sociálního pracovníka nebo psychologa se ocení, když jeho nitro je na emoce bohaté, ví si s nimi rady a je schopen je prožívat. Četbu textů můžeme velmi zjednodušeně rozdělit na dva základní přístupy: a) Informativní získávám základní plošný přehled a informace z mnoha oblastí. b) Formativní utvářím své vzdělání a rozvíjím se do hloubky v několika oblastech Informativní četba Tímto druhem četby si udržujeme základní všeobecný přehled v co možná nejširším spektru lidských oblastí (četba novin, populárně naučných publikací, slovníků, encyklopedií, knihy, které nejsou v centru mého zájmu prohlédnu si např. jen obsah a vybranou kapitolu ). Jde o to být up to day. Zde platí zásada non multum sed multa nestudovat věci do hloubky, nýbrž v základním množství, abychom získali plošný přehled. Tento druh četby je pro sociální pracovníky i psychology také důležitý, protože nám pomáhá zůstávat v kontaktu s různými oblastmi lidského života, činnosti a myšlení. V kontaktu s lidmi tak budeme mít vždy určitý přehled i o tom, co patří k jejich činnosti. Na druhou stranu nás naši klienti nekontaktují kvůli odborným znalostem svých profesí. Proto nemá smysl se příliš zdržovat podrobným studiem těchto oborů nebo dokonce banalit. K tomuto druhu četby a studia velmi dobře může pomoci i internetová encyklopedie wikipedia. Pro četbu novin a časopisů je vhodné se naučit číst rychle a uvědomit si, že hlavní informace jsou většinou nabídnuté v podtitulech a prvních odstavcích. Pro tento přístup je také velmi dobré číst různé rozhovory s významnými lidmi nebo odborníky. Pomoci nám mohou také knihovny, kde je snadný přístup k různým tiskovinám tohoto typu, nebo internet. Pro tento typ informativní četby si můžeme vyčlenit každý den dobu několika desítek minut. Tak zůstaneme v kontaktu s tím co se děje ve světě i v naší zemi, v politice, kultuře, ekonomice, podnikání, ve vědě, školství atd., tedy ve všech oblastech, které znají a v nichž žijí i naši klienti. 9 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 9

12 Mezi informativní četbu či studium můžeme také zařadit sledování různých dokumentárních filmů, diskusních pořadů atd. Vždy však platí zásada neztrácet zbytečně drahocenný čas svého života banalitami. I když jde jen o informativní četbu, tak se jí musíme věnovat vědomě a to znamená i s jasnou časovou vymezeností Formativní četba Formativní četba by měla provázet každého člověka po celý jeho život. Tento typ četby nám vlastně pomáhá stávat se kulturním člověkem, který používá rozum i emoce. Má vést k utváření a rozvoji člověka. Formativní četbu můžeme chápat ze dvou hledisek: všeobecná četba a vědecká, neboli studijní četba. Obojí je však také odborná, protože nám dává odbornost buď ve vědeckém oboru anebo v humanistickém pohledu na život a svět. Znamená to stát se odborníkem nejen ve vědě, ale i v lidství. Při formativní četbě všeobecné jde o utváření znalostí, postojů, o formování celého člověka. Při odborné formativní četbě nám jde o rozvíjení intelektu, kdy se věnujeme například jen jednomu specifickému tématu, které se snažíme prostudovat co nejhlouběji, abychom se stali v dané oblasti odborníky. Zde platí naopak non multas sed multum ne do šířky množství témat, nýbrž co do hloubky kvality studovat jedno téma. Zde se vyžaduje čas. K tomuto druhu četby patří klasická literatura, odborné prameny, fi lozofi cká díla, klasické monografi e, nejnovější a/nebo nejspecializovanější knihy nebo odborné články. Oba přístupy všeobecná i odborná formativní četba - nás vedou ke všestrannosti a ta je důležitější než rychlost Všeobecná četba Kdo se nebude alespoň trochu orientovat v myšlení a otázkách posledních tří tisíce let, tak jak to bylo zaznamenáno, bude po celý svůj život jen hlupcem (J. W. Goethe). Všeobecná četba znamená, že se budeme snažit orientovat v klasických dílech hlavních světových autorů, jak o tom praví Goethe v citovaném úryvku. Všeobecná četba nás tedy může celý náš život provádět dějinami lidského myšlení a lidských emocí. Ke všeobecné četbě patří především krásná literatura, která je pro základní rozvoj nesmírně 10 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 10

13 důležitá. Udělat si základní průřez světovou literaturou od Homéra až po dnešek i v různých jazykových a žánrových oblastech, to bude úkolem každého, kdo chce pracovat s lidmi Jak si vybírat Po celý život budeme s otázkou: jakou knihu si k četbě vybrat. Můžeme postupovat náhodně anebo trochu systematicky. - Z klasické literatury si můžeme udělat základní průřez ze všech období začít Homérem, řecké tragedie, části Bible (odlišujeme zde literaturu od filozofie, kterou řadíme mezi odbornou četbu). - Vybereme si z každého historického období několik hlavních autorů. - Přečteme hlavní díla autorů, kteří byli oceněni Nobelovou cenou Jak číst literaturu Čtěte pro život. 4 Osobní hodnoty, kvůli kterým čteme, literaturu mohou zahrnovat zábavu, krásu, sebepoznání, snahu o pochopení druhých, nebo inspiraci ke změně společnosti. Každý čtenář však hledá a nalézá v jednotlivých literárních dílech jiné hodnoty. Každý čtenář vnáší do stejného díla odlišné zkušenosti, zájmy, potřeby, reaguje odlišně emočně, má jinou představivost a jinak dílo interpretuje. 5 Následující doporučení k četbě literatury nás již vedou k aktivnímu přístupu k četbě, mohou nám pomoci přemýšlet o četbě kriticky a zároveň pracovat s emocemi, které četba vyvolává. 6 a) Poznámky během četby Během čtení prózy a poezie si poznamenejme: - Jak na nás působí emočně - Jaké představy a obrazy vyvolává - Jaké intuice a nápady vznikají - Jak na nás působí intelektuálně 4 Gustav Flaubert, dopis slečně de Chantepie, červen Citováno in: MANGUEL, A. op. cit., s Co se týče interpretace textů, srov. např.: BĚLOHRADSKÝ, V. Tvůrčí čtení. Interpretace v epoše nadbytku komunikace, in BĚLOHRADSKÝ, V. Společnost nevolnosti, Praha: SLON, 2007, s Zpracováno dle: KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi, Praha: Portál, 2001, s Autorka vyučovala na univerzitě v Pensylvánii a 15 let působila v programu pro zlepšení studijních dovedností _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 11

14 - Které scény, věty, verše a obrazy vás nejvíce zaujaly, doslova nás vytrhly a rozproudily emoce - Co bylo v textu působivého - Proč se tak asi stalo b) Otázky k četbě Během četby si zkuste stručně odpovědět na následující otázky: - Co si myslíte, že román, povídka nebo báseň ve svém celku znamená? Zkuste krátce vyjádřit základní téma textu. Jaký pohled na život text odhaluje? Jaká je vaše reakce na tento postoj? - Jakou hodnotu má tento text pro vás osobně? Je zábavný, krásný, pomáhá vám lépe chápat vás samé nebo druhé lidi? - Jak četba textu změnila vaše postoje, pocity, myšlení? - Jaké vaše zážitky a zkušenosti ovlivňují vaši odezvu na text? Jaký interpretační kontext máte? - Jak může daný text působit na druhé? c) Analýza textu Otázky k možné hlubší analýze textu: - Jak každá část textu přispívá k celkovému účinku a smyslu? - Text je organický útvar, podobně jako strom nebo člověk. Všímejte si, jak se každý jeho prvek vztahuje k dalším prvkům a k celku: o Jaký je úhel pohledu autora a čím přispívá k celkovému smyslu textu? o Jaký je časový rozsah textu, jaké jsou hlavní scény? o Jaký vliv na děj má charakter postav? o Jsou postavy ploché (lze je popsat několika slovy) nebo plastické (vyvíjejí se a mají různé i protikladné vlastnosti)? o Jak se postavy odhalují a vyvíjejí tím co říkají nebo i tím, co dělají? o Jaké je prostředí románu a jak přispívá k celkovému smyslu? o Jak je román vystavěn jazykově jde jen o dialogy? o Jsou v románu metafory, obrazy nebo poetické obrazy? o Jak jsou popisovány situace autorem nebo postavami? - Které prvky románu se vám jeví jako nejdůležitější? 12 02_Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 12

15 Zkuste si vždy některé části románu (u poezie vždy vše) přečíst nahlas a vyhrajte si s rytmem vět a zvukomalbou slov. Při četbě poezie je účinek básně znovustvořením úcty básníka k tvůrčímu aktu a prostřednictvím našeho úsilí o četbu básně se tato samotná četba stává účastí na stejném tvůrčím aktu a může nás proměňovat Odborné čtení Cílem odborného čtení je především seznámit se s novými myšlenkami. To znamená, že si text musíme dobře vybrat, seznámit se s jeho strukturou, samotný text si dobře rozebrat a najít základní myšlenkovou linii autora. Tuto myšlenkovou nit si následně také zkusíme vtisknout do paměti (ne pouze do počítače!) a začít ji začleňovat do způsobu svého vlastního tázání a uvažovaní o daném tématu (a to, i když s daným názorem nesouhlasíme). U odborného čtení si začínáme shánět odbornou literaturu a často dělat fotokopie. Musíme si dát pozor, aby na nás neplatila starý Senekův výrok: Velmi mnoha lidem, kteří neznají z vědy ani to, co zná každé malé dítě, nejsou knihy nástrojem vzdělání, ale ozdobou jídelny Volba textu Na začátku je důležité si uvědomit, k čemu mi má odborný text posloužit. Odborný text vždy volíme podle nějaké potřeby: zda jde o přípravu na zkoušku, vyjasnění nějakých věcí z přednášek, hlubší studium nějakého tématu, studium k seminární práci nebo studium k diplomové práci. Ke každé z těchto situací je vhodný jiný typ textu. Pokud se jedná o zkoušku, tak volíme text, který nám dá celkový přehled. Pokud se jedná o specificky zaměřený seminář, tak volíme text zaměřený specificky na dané téma (např. článek v periodiku) atd. Odborné texty můžeme rozdělit podle jejich povahy na následující druhy: a) Skripta Skripta slouží především jako podklad k přednáškám a k přípravě na zkoušky. V nich má být vysvětleno základním způsobem téma přednášek. Přednáška samotná nemusí skripta kopírovat (není to ani vhodné). Přednáška se může zaměřit jen na úvod do problematiky 7 SENECA, L. A. O duševním klidu, Praha: Odeon, 1999, kap. IX _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 13

16 a na některé dílčí body tématu. Skripta pak mají nabídnout plošný přehled o tématu a odkazy na základní literaturu. b) Učebnice Učebnice je na rozdíl od skript hlubší a strukturovanější text. Často jí nejprve předcházelo třeba i několikeré vydání skript. Autor následně vše shrne do většího textu. V učebnici nalezneme téma rozpracované do větších detailů. Text je vždy rozsáhlejší. Skripta a učebnice slouží jako základ pro dobré základní zvládnutí tématu. V obou mají být naznačeny různé přístupy k dané látce. V obou jsou také uvedeny odkazy na další literaturu, která problematiku rozvíjí monografie, odborné studie, prameny atd. c) Odborné články Odborné články nalezneme v odborných časopisech (pozor: odlišme od populárně-naučných jako např. Psychologie dnes!). Jedná se o částečné shrnutí nějakého výzkumu nebo jedné z jeho etap, dále jde o kratší texty, ve kterých se autor zamýšlí nad velmi specifickým bodem z daného oboru. V některých oborech nebo zemích se mezi odborné články počítají jen ty, které vycházejí v recenzovaných a impaktovaných časopisech, 8 dále studie, které mají za svůj podklad empirický (měřitelný) výzkum. Jinde se za odborné články považují i eseje či úvahy bez empirického výzkumu. Seznam odborných periodik pro různé oblasti nám dnes nabízejí různé internetové databáze, které každá vysoká škola má zpřístupněné a je velmi užitečné se s nimi seznámit. Přehled českých odborných periodik může například rychle nalézt v knihovně nebo v odborných knihkupectví. d) Odborné monografie Monografií rozumíme odbornou knihu, která se zabývá většinou jen jedním nebo několika tématy z daného oboru. Je to úzký specializovaný vhled do problematiky. Většinou vychází z několikaletého studia, výzkumů, odborných článků autora a je jejich shrnutím do konečné podoby. Většinou se jedná o velmi specifické a odborné pojetí. Studium monografie má význam při hlubším zájmu o danou problematiku, např. při přípravě na diplomovou práci. Monografií se často stávají doktorské dizertační práce. 8 Zde nebudeme vstupovat do poměrně obšírné diskuze na téma imputované časopisy, a jaká politika se zatím skrývá _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 14

17 e) Prameny Mezi prameny, tedy základní zdroje, se počítají v humanitních oborech především odborné monografie velkých autorů, kteří stáli v počátcích daného oboru (např. Platon, Freud, Heidegger) a k nimž se odborná veřejnost znovu a znovu vztahuje, aby je komentovala, interpretovala, kritizovala či dále rozvíjela. Mezi prameny můžeme také řadit např. právní normy, základní výzkum empiricky potvrzený atd. f) Slovníky Slovníky jsou buď jazykové, nebo výkladové. V odborné práci používáme oba druhy. Jazykový slovník používáme při studiu cizojazyčné literatury. Vždy je lepší mít velký slovník než kapesní. Obecně platí, že čím víc kdo zná jinou řeč, tím více slovník používá. 9 Výkladové slovníky nebo encyklopedie nám pomohou rychle proniknout do základů tématu, vyjasní nám terminologii, nabídnou základní linie, jak je téma strukturováno a často v nich bývají odkazy na základní literaturu. Kvalita slovníků a encyklopedií je většinou dána nakladatelstvím, které tyto slovníky vydává. V zahraničí to jsou často univerzitní nakladatelství a jednotlivá hesla zpracovávají nebo zaštiťují renomovaní autoři. Wikipedie internetová encyklopedie nabízí rychlý vhled do tématu a odkazy na literaturu. Její velké nebezpečí je anonymita nikdy nevíme, jaká je hodnota textu a jak se na dané informace můžeme spolehnout. g) Příklad rozlišení typů textu Pramen je např. Platonova Ústava, odborný článek nebo studie je článek publikovaný o některém aspektu Ústavy buď v nějakém odborném časopise, nebo ve sborníku. Monografií bude samostatné vydání knihy na dané téma po několikerém publikování různých článků v periodicích nebo sbornících. Učebnice se pak nebude věnovat jen Ústavě od Platona, nýbrž buď celku Platonova díla, nebo celé antické filozofii, kde pojednání o Ústavě bude maximálně jen na několika málo stránkách. Skripta jsou stručnou učebnicí, v níž se o Platonově ústavě dozvíme jen v jednom nebo několika odstavcích. Esej je úvahou např. o použitelnosti některých prvků z Platonovy Ústavy pro dnešní dobu. Slovník (řecko-český) nám může pomoci objasnit některé řecké termíny v Platonově Ústavě. Encyklopedie antiky 9 Jedni překladatelé beletrie musí každý rok kupovat nový velký slovník, protože ho při překládání používáním zničí. A to jsou v daném jazyce odborníky _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 15

18 nebo slovník antické filozofie nám zase nabídne základní nástin témat, kterých se Ústava týká a uvede nás do kontextu vzniku díla. h) Odborné posouzení textu Pokud si můžeme vybrat z několika typů odborného textu, který se hodí pro náš účel (např. pro seminář), tak je důležité naučit se rychle posoudit hodnotu a validitu textu, o kterém uvažujeme, že ho budeme studovat. Každý odborný text můžeme v krátkosti zhodnotit podle několika kritérií: - Známost autora jak je renomovaný v odborných kruzích, jestli se na něj někdo při přednáškách odvolával; jestli se na něj odkazují jiní autoři jako na odborníka; zda je to univerzitní profesor nebo člověk z praxe (obojí je vhodné, ale každý bude pojednávat stejné téma trochu jinak). - Vydavatelství zda se jedná o univerzitní nebo jinak renomované vydavatelství nebo o nějaké zcela neznámé vydavatelství. - Typ periodika univerzitní, impaktované, odborně známé, nebo spíše populární. - Struktura obsahu jak je obsah strukturovaný čím více, tím propracovanější může téma být. V obsahu také poznáme, zda pojednává o tématu, které nás skutečně zajímá. - Poznámkový aparát podle odkazů v textu poznáme, jak autor pracuje s literaturou, také můžeme hned i posoudit, s jakým typem literatury pracuje a na koho se hlavně odkazuje a jaké směry v daném tématu preferuje (např. Freuda nebo Frankla nebo Junga) Důvody a otázky u četby odborného textu Nikdo nezačíná číst odborný text, aniž by věděl, proč po něm sahá. Ještě před tím, než se začneme potýkat s odborným textem, tak je velmi užitečné udělat několik přípravných kroků: - Přemýšlet o důvodech, proč vyučující zadal daný text ke studiu. - Promyslet si důvody, proč chceme daný text studovat. - Uvědomit si, co už o daném tématu víme. - Vzpomenout si, co jsme o autorovi již slyšeli nebo od něj četli. - Promyslet a napsat si otázky, které nás k danému tématu a textu napadají a na které chceme znát odpověď _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 16

19 Předběžné seznámení se s textem Velmi cenným prostředkem při studiu je tzv. předběžné seznámení se s textem. Jedná se o velmi aktivní přístup k textu, který nám ale může ušetřit mnoho našeho času. Nesmíme nikdy zaměnit předběžné seznámení s obyčejným prolistováním knihy. Tak bychom v textu totiž nalezli jen to, co už víme a ne to, co je v něm nového, jaká byla autorova otázka a jaká odpověď, jak téma pojednává. Pokud máme zformulovanou otázku, se kterou přistupujeme k danému textu, tak se nejprve zamyslíme nad nadpisem a podnadpisem textu. Podtitul by měl lépe vystihovat danou tématiku. Již zde můžeme přemýšlet, jakou odpověď můžeme dostat na naši otázku. Dále si vždy prostudujeme obsah textu. U obsahu zkusíme setrvat co nejdéle a promýšlíme celou jeho strukturu hlavní kapitoly, podkapitoly atd. K obsahu textu je dobré se vracet častěji i během samotného studia textu, abychom byli v kontextu věděli, čím jsme již s autorem prošli a co nás ještě čeká. Promýšlení obsahu nás naučí více věcí: - Poznáme, jak dané témat strukturují různí autoři - Poznáme hlavní těžiště tématu - Poznáme, co je zbytečné číst a co určitě prostudovat musíme Čím více obsahů knih či článků si takto prostudujeme, tím větší přehled o tématu rychle získáme. Osobně doporučuji si např. v knihovnách nebo v knihkupectvích procházet obsahy různých odborných knih a snažit se je promýšlet a dostat jejich strukturu do své mysli. To nám velmi pomůže, když později budeme psát seminární nebo diplomové práce. Po promyšlení obsahu studie je dobré si přečíst úvod, shrnutí, závěr. Tak získáme základní rámec, poznáme autorovu otázku, která by měla být vždy formulována v úvodu a závěrečná autorova odpověď na svou otázku, jež by se měla stručně nacházet v závěrečném shrnutí. Jako další část předběžného seznámení je dobré si pročíst také úvodní a závěrečné odstavce z každé kapitoly. Závěrem tohoto předběžného seznámení je dobré si nejprve jasně napsat, co jsme při tomto procházení textu již poznali a znovu zformulovat otázku, na kterou chceme nalézt odpověď. Někdy se nám může stát, že zjistíme vše, co potřebujeme jen tímto předběžným seznámením se s textem. To nám pomůže také si lépe vybírat, co budeme skutečně studovat a tak dokážeme zvládnout více materiálu _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 17

20 Objasnění terminologie První znechucení při započetí studia pochází většinou z toho, že se zdá, že kniha je napsána jiným jazykem, než který známe. Začít něco studovat znamená v podstatě naučit se nejprve nový jazyk. Studovat znamená nejprve vyjasňovat si pojmy a učit se novým slovům a jejich významům. Naše vědění se totiž zakládá na pojmech, které něco označují a díky nimž se můžeme dostat k pochopení označovaného. To je velmi důležité u filozofie i psychologie, protože tyto vědy neuvádějí jen do nových oblastí, nýbrž spíše učí myslet a vyjadřovat se přesně, metodologicky a kriticky o tom, co každý člověk nějakým způsobem tuší a v čem žije. Prvním a nejdůležitějším úkolem soukromého studia je úsilí o pochopení terminologie tak, abychom ji mohli běžně a přesně používat i se všemi jejími odstíny. K pochopení terminologie a zakotvení témat slouží primárně práce se slovníky. Každý studující se musí učit hledat ve slovnících význam neznámých slov nejprve slova, která se častěji vyskytují a jejichž význam mi není zcela jasný. Nikdy se nesmíme spokojit jen s jedním slovníkem, ale srovnávat slovníky a používat i různě zaměřené slovníky: - slovník cizích slov - slovník filozofický - slovník etymologický - všeobecnou encyklopedii (např. Encyclopedia Britannica: Pozor: velmi známá encyklopedie wikipedia je vhodná jen na první laickou konzultaci, protože u této encyklopedie není nikdy jasná skutečná spolehlivost tématu z důvodu anonymity autora tématu. U tištěných slovníků a encyklopedií (např. Britannica) jsou vždy spolehliví autoři - psychologické slovníky. 10 Každý kvalitní obsahový slovník by měl dát základní strukturu tématu a nabídnout základní literaturu. Ze struktury tématu si můžeme udělat základní schéma, jak k našemu tématu přistupovat. Při studiu zahraniční literatury je vždy důležité používat kvalitní slovník a nebát se ho používat, abychom správně pochopili významy slov. Nikdy však nesmíme zapomenout, že studium slovníků je vždy jen začátek a úvod a vůbec to není skutečné studium a vlastní promýšlení dané problematiky! 10 Např.: Oxford Dictionary of Psychology, Second edition, ed. by COLMAN, A. M. Oxford: Oxford University Press, The Cambridge Dictionary of Psychology, ed. by MATSUMOTO, D. Cambridge University Press, _Odborne_cteni_a_psani_FINAL.indd 18

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková RACIONÁLNÍ STUDIUM TEXTŮ VY_32_INOVACE_CJ_2_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Racionální studium textu Racionálně

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Základy informační vědy

Základy informační vědy Základy informační vědy Získávání informací Informace získáváme, když se dozvídáme nové věci Můžeme je získávat z různých informačních pramenů Prameny mohou být: dokumenty, knihy, noviny, časopisy, články

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY STRUKTURA BP Abstrakt, klíčová slova Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr Bibliografie Přílohy TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP PRÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Seminář #4 - denní studium Léto 2016

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Seminář #4 - denní studium Léto 2016 Seminář #4 - denní studium Léto 2016 Literatura a práce s literaturou Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Program setkávání seminářů 1. Organizace, náplň seminářů, studijní materiály, pravidla desatera, termíny

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady:

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 1.8.6 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 010805 Pedagogická poznámka: Na začátku každé rozkládací hodiny jsou přidány příklady na opakování úprav mnohočlenů. Důvod je jediný, čtyři

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Modelování a simulace: o předmětu. Radek Pelánek

Modelování a simulace: o předmětu. Radek Pelánek Modelování a simulace: o předmětu Radek Pelánek Vymezení zájmu Modelování a simulace komplexních systémů modely formulovatelné matematicky (včetně programovacích jazyků), simulace prováděné počítačem aplikace

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Kompozice. Kompozice odborného textu

Kompozice. Kompozice odborného textu Kompozice Kompozice odborného textu Literární druh odborný text Nejdůležitější znaky: záměr (vědecky přesně popsat či vysvětlit nějaký jev) strategie vnějšího i vnitřního uspořádání (úvod, závěr, číslované

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život CO JE ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ÚVOD Je to výbava člověka, která mu umožňuje zorientovat se v různých druzích

Více

Závěrečná práce. Seminář. Specializační studium výchovného poradenství 2007/2008

Závěrečná práce. Seminář. Specializační studium výchovného poradenství 2007/2008 Závěrečná práce Seminář Specializační studium výchovného poradenství 2007/2008 Kontakt Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. jmares@fss.muni.cz diskusní fórum předmětu konzultační hodiny: pondělí 12:00-13:00;

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií. Inforum 2016 Michal Černý KISK FF MU

Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií. Inforum 2016 Michal Černý KISK FF MU Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií Inforum 2016 Michal Černý KISK FF MU Osnova Motivace Heutagogika Co-curiculum a PLE Občanská věda Občanské vzdělávání Budoucnost Motivace Masarykovská

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více