Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou Dne Vypracovala: Mgr. Drahomíra Raveane ředitelka školy

2 2

3 1. Základní údaje o škole škola název školy Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ adresa školy 5. května 68, Libčice nad Vltavou právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitelka: Mgr. Drahomíra Raveane Zástupce ředitele: Mgr. Alena Pastorová Kontakty telefon: , www: skola.libcice.cz zřizovatel název zřizovatele Město Libčice nad Vltavou adresa náměstí Svobody 90 kontakt telefon: libcice.cz 3

4 Součásti školy kapacita Základní škola 540 Školní družina 75 Školní jídelna 400 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,7 2. stupeň Celkem ,7 Školní družina Materiální Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů, např. matematiky, českého jazyka, angličtiny, němčiny, španělštiny a přírodopisu je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Odborná literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Ve školním roce 2013/2014 škola získala finanční prostředky na nákup dvou nových interaktivních tabulí ActivBoard a vybavení jedné pilotní třídy tablety. Tento projekt se nám podařil díky projektu EU Šablony pro Libčice" a zřizovateli, který nám poskytl finanční dotaci na nákup 1 interaktivní tabule a 16 tabletů. Z projektu EU jsme financovali také 1 interaktivní tabuli. V průběhu školního roku byly využívány 3 dataprojektory, 2 notebooky,1 interaktivní tabule. Škola vlastní 6 digitálních fotoaparátů. Prostorové Škola je tvořena jednou budovou a přilehlým školním hřištěm. Škola nemá vlastní tělocvičnu, pro výuku tělesné výchovy využívá místní sokolovnu s přilehlým hřištěm a nově zrekonstruované školní hřiště. Ve škole se nachází i cvičná školní kuchyňka, školní dílna,odborná učebna výtvarné výchovy, odborná učebna přírodopisu, anglického jazyka, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a učebna hudební výchovy. V kroužku keramiky využíváme keramickou pec. Škola má tři oddělení školní družiny, která využívají tři učebny. Pro volný čas školní družina využívá nově upravenou školní zahradu, školní hřiště a školní dvorek, který je také zrekonstruován. K dispozici zde děti mají ohniště a v letních měsících bazén. Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou. Žáci mohou již druhým rokem využívat školní klub a školní divadlo. Pro rodiče byla zřízena společenská místnost Rodičovna. Škola není bezbariérová, přesto je připravena umožnit po určitých stavebních úpravách integraci pro vozíčkáře. 4

5 Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Starší počítačová učebna má k dispozici 14 PC stanic, v nové je 15 PC stanic a nová interaktivní tabule s 16 tablety. Žáci mohou počítačovou učebnu využívat i ve svém volném čase. Obě počítačové učebny jsou připojeny na Internet. Učitelé mohou navíc využívat pro svou práci i počítače umístěné ve sborovně školy a rovněž připojené na Internet. K dispozici mají také 2 notebooky. Práci jim ulehčují i tři kopírky, skener, tiskárny a digitální fotoaparáty. Rovněž nově využívají 2 laminovací přístroje, skartovací přístroj a přístroj na vázání dokumentů. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat. Ve sborovně školy pak automat na studenou a horkou vodu, automat na kávu, filtrační nádoba na vodu,součástí sborovny je také lednice. Samozřejmostí se stalo i kvalitní sociální zázemí ve škole. V letošním roce byly nově vymalovány třídy. Nově byly také vymalovány chodby školy. Škola se opět zapojila do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Ve škole funguje školní bufet, kde jsou prodávány výrobky zdravé výživy za nákupní ceny. 2.Údaje o školské radě Datum zřízení: k 1. lednu 2006 byla na škole ustanovena školská rada. V listopadu 2011 proběhly další volby Počet členů: 6 Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Ing. Eduard Hromada, Ph.D. Mgr.Pavel Štros,Ph.D. Zástupci zvolení z řad pedagogů: Mgr. Alena Pastorová Jana Dušánková Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: Ing. Evžen Novák Ing. Markéta Pavlíková 5

6 3.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školním rejstříku ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro děti Učební plán 1. stupeň ročník základního vzdělávání vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Finanční gramotnost Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin Platnost od Využití disponibilních hodin na 1. stupni Anglický jazyk - posílen o 4 hodiny Informatika - posílena o 1 hodinu Finanční gramotnost - využito 5 hodin Celkem je na 1. stupni využito 10 disponibilních hodin. Učební plán 2. stupeň 6

7 6. 9. ročník základního vzdělávání vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ Španělský jazyk 2/2 2/2 1/1 1/1 + 6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika Dějepis Občanská výchova Finanční gramotnost Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin Volitelné předměty: Nabídka: např. Výchova ke zdravému životnímu stylu, Čtenářská gramotnost, Matematický seminář, Rukodělné činnosti, Seminář z ČJ Platnost od

8 Povinně volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 pro třídy VII. IX. - Sportovní výchova - Německý jazyk - Praktika z Čj -Praktika z M 4. Ve školním roce 2013/2014 byly pod vedením pedagogů realizovány školou z Fondu školského rozvoje tyto zájmové činnosti: Aikido - tato zájmová činnost probíhala v Sokolovně a její náplní bylo zlepšit fyzickou kondici žáků, podpořit je ve zdravém životním stylu a vést je k pravidelnému pohybu Náprava SPU - tato činnost byla zaměřena na práci s žáky s SPU,náplní bylo opakování probraného učiva, případné doučování a individuální péče Sborový zpěv žáci 1. a 2. stupně navštěvovali školní pěvecký sbor Shalom, který ve šk. roce 2013/2014 úspěšně reprezentoval školu na soutěžích, školních akcích a projektech. Na konci šk. roku pěvecký sbor Shalom nahrál a vydal své první CD Malé kuchařinky tato zájmová činnost byla velmi oblíbená zejména u dívek. Naučily se základy vaření, stolování a přípravu zdravých pokrmů Malé cukrařinky - v této zájmové činnosti se podobně jako v kuchařinkách žáci naučili základy cukrářského řemesla, pečení a zdobení domácích cukrářských produktů Divadelní kroužek náplní zájmové činnosti bylo podpoření kreativního a dramatického ducha u žáků, rozvíjení slovní zásoby a rétoriky, žáci nastudovali a reprezentovali školu s pohádkou Karkulka Florbal - populární zájmová pohybová činnost probíhala v Sokolovně a stejně jako Aikido podpořila v žácích zájem o aktivní pohyb Deskové hry tato činnost podpořila u žáků logické myšlení a koncentraci 8

9 5. Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet asistentů pedagoga 1 Vedení školy Ředitelka : Zástupce: Výchovný poradce: Hospodářka: Mgr.Drahomíra Raveane Mgr. Alena Pastorová Mgr.Zuzama Benešová Ing. Markéta Pavlíková/ Michaela Škaloudová Učitelé s třídnictvím: 1.A Mgr.Alena Pastorová 1.B Mgr.Iva Kaštánková 2. Bc. Kateřina Havláková 3.A Mgr.Monika Valentová 3.B Mgr.Zdeňka Šašková 4. Mgr.Kateřina Brožová 5. Mgr.Jana Hrbková 6. Bc. Tereza Andršová 7. Jana Dušánková 8. Mgr.Martina Brondičová /Mgr.Zuzana Benešová 9. Ing. Lumír Latzka Učitelé bez třídnictví: Mgr.Jakub Nešvera Mgr.Bohumila Maternová Vychovatelky: Markéta Orgánová Jana Švédová Jana Racková Provozní zaměstnanci: Školník Jiří Bělohlávek Uklizečky Jana Rollová Eva Mráziková Věra Slezáková/Helena Náhlíková 9

10 Vedoucí školní jídelny: Markéta Orvanová Kuchařky Marie Chalupová Růžena Lišková Jana Hamzová 6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let důchod. Celkem věku Muži Źeny Do 35 let let let Nad 55 V důchod. celkem věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 1 7. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 1. ročníku Z toho počet dětí po odkladu Počet dětí žádajících o odklad Celkem nastoupilo

11 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 9. třída školní rok 2013/2014 Škola: 1. Gymnázium Strakonice Máchova 174, Strakonice 2. VOŠ, SOŠP a gymnázium Evropská 33, Praha 6 3. SOŠ a SOU Kralupy nad Vlt. Cesta brigádníků SOU kadeřnické Karlínské n. 8/225, Praha 8 5. SŠ technická Zelený pruh 1294/50, Praha 4 6. SŠ technická Zelený pruh 1294/50, Praha 4 7. Integrovaná SŠ S.Kubra Školská 105,Středokluky Obor: čtyřleté gymnázium K/41 předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 chemik operátor L/01 kadeřník H/01 mechanik oprav.motor. vozidel H/01 mechanik oprav.motor. vozidel H/01 zahradník H/01 8. třída školní rok 2013/ SOŠ uměleckořemeslná Podkovářská 4, Praha 9 - Vysočany vlásenkář maskér H/05 7.třída školní rok 2013/ Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 gymnázium šestileté K/61 5.třída školní rok 2013/ Gymnázium Ch. Dopplera Zborovská 45/621, Praha 5 gymnázium osmileté K/81 11

12 Přijímací řízení školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo v 9. ročníku 7 žáků, všech 7 žáků úspěšně dokončilo základní vzdělání. Z 8. ročníku vyšel po ukončení devítileté povinné školní docházky 1 žák. Ze 7. ročníku vyšel 1 žák na šestileté gymnázium. Z 5. ročníku vyšel 1 žák na osmileté gymnázium. K/8 - úplné střední všeobecné vzdělání osmileté vzdělání na gymnáziu 1 K/6 - úplné střední všeobecné vzdělání šestileté vzdělání na gymnáziu 1 K/4 - úplné střední všeobecné vzdělání čtyřleté vzdělání na gymnáziu 1 M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 1 L/0 - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (4 leté) 1 L/5 - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou ( 5 leté) 0 H - střední odborné vzdělání s výučním listem 5 12

13 8. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň + 2. stupeň třída I.A I.B II.A III.A III.B IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1. pololetí 1,00 1,00 1,11 1,14 1,27 1,31 1,36 1,93 1,74 1,93 2,10 2. pololetí 1,00 1,00 1,17 1,18 1,22 1,31 1,45 1,95 1,67 1,88 2,12 Prospěch nedostatečný 1. stupeň 2. stupeň 1. pololetí pololetí 2 1 Chování na stupni Důtka ředitelky školy uspokojivé neuspokojivé 1. pololetí pololetí Integrovaní žáci Červen 2013 / 2014 integrovaní žáci Počet žáků ZŠ vyšetřených někdy v PPP: celkem 44 žáků 1. stupeň: 24 chlapců + 1 dívka = 25 žáků 2. stupeň: 15 chlapců + 4 dívky = 19 žáků ( 3 žáci a 1 žákyně z 1. stupně byli posláni do PPP poprvé, ještě nebyli vyšetřeni, či nepodali zprávu.) Počet žáků ZŠ vyšetřených v PPP ve školním roce 2013/2014: celkem 14 žáků 1. stupeň: 12 chlapců + 0 dívek = 12 žáků 2. stupeň: 2 chlapci + 0 dívek = 2 žáci - z toho nově vyšetřených: celkem 8 žáků 1. stupeň: 8 chlapců + 0 dívka = 8 žáků 2. stupeň: 0 žáků - z toho kontrolně vyšetřených: celkem 6 žáků 1. stupeň: 4 chlapci + 0 dívek = 4 žáci 2. stupeň: 2 chlapci + 0 dívek = 42 žáci Počet žáků integrovaných s IVP celkem: 10 žáků ( všichni z důvodu SPU ) 1. stupeň: 8 chlapců + 0 dívek = 5 žáků 2. stupeň: 2 chlapců + 0 dívek = 5 žáků ( 1. stupeň 1 žák s IVP bez integrace nadaný žák ) 13

14 Počet žáků zohledňovaných (všechny důvody): celkem 33 žáků 1. stupeň: 15 chlapců + 2 dívky = 17 žáků 2. stupeň: 13 chlapců + 3 dívky = 16 žáků Počet žáků s poruchami učení : celkem 33 žáků - dyslexie, dysgrafie, dysortografie: 31 žáků 1. stupeň: 18 chlapců + 2 dívky = 20 žáků 2. stupeň: 10 chlapců + 1 dívka = 11 žáků - dyskalkulie, hypokalkulie: 2 žáci 1. stupeň: 0 žáků 2. stupeň: 2 chlapci Počet žáků s LMD, ADHD, ADD: celkem 15 žáků 1. stupeň: 11 chlapců + 0 dívek = 11 žáků 2. stupeň: 3 chlapci + 1 dívka = 4 žáci Počet žáků s vadami řeči: 1 dívka 1. stupeň Počet žáků autismus: 0 žáků Počet žáků tělesně postižených: 0 žáků Počet žáků sluchově, zrakově postižených: 0 žáků Žáci integrovaní s IVP červen 2013/2014: Počet žáků : celkem 10 žáků ( všichni z důvodu SPU ) 1.stupeň: 8 chlapců 2.stupeň: 2 chlapci Zpracováno ke dne Mgr. Zuzana Benešová, výchovný poradce 10. Organizace vzdělávání Rozvrh hodin odpovídal psychohygienickým požadavkům. Pozornost byla věnována žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným formou individuálního přístupu pedagogů. Žáci se řídili školním řádem a byli hodnoceni podle Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upřesněna výchovná opatření. Vyučující pravidelně informovali žáky a jejich rodiče nejen prostřednictvím notýsků a žákovských knížek. Škola pokračuje v zavedení třídních schůzek, kterých se rodiče účastní společně se svými dětmi. Po celý školní rok škola spolupracovala s PPP Praha západ a sociálním odborem MÚ Černošice, městem Libčice nad Vltavou a PČR. Škola měla vypracovaný minimální program prevence. 14

15 11. Průběh vzdělávání Výuka v letošním školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,,škola pro děti, který je schválen Českou školní inspekcí a platí od V tomto školním roce se ukázalo, že nový ŠVP umožnil žákům zlepšení žáků v jazykových schopnostech, neboť na naší škole vyučujeme na 2. stupni 3 cizí jazyky (Aj, Nj a Šj), Aj se podle nového ŠVP vyučuje již od 1. ročníku a taktéž nový předmět-finanční gramotnost. Všichni pedagogové se snažili respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků, vhodně a přiměřeně stanovovali cíle výuky k aktuálnímu stavu třídy. Všichni pedagogové se snažili uplatňovat nové, moderní způsoby výuky. Systém žákovských knížek přispěl ke zlepšení domácí přípravy žáků, zavedl jejich sebehodnocení a lepší zpětnou vazbu s rodiči. 12. Vyučovací metody Vyučovací hodiny byly vnitřně členěny tak, aby podporovaly osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Děti měly možnost seberealizace, aktivně a emočně se zapojit do činností a uplatnit svoje individuální schopnosti a zkušenosti. Výuka nebyla pouze frontální, ale často bylo využíváno individuální a skupinové práce, nechybělo ani kooperativní a projektové vyučování. Pedagogové se snažili respektovat individuální potřeby dětí. Ve druhém pololetí šk. roku 2013/2014 žáci v rámci zdravého životního stylu navštěvovali o velkých přestávkách nově zrekonstruované školní hřiště. V letních měsících pedagogové s žáky využívali k výuce školní zahradu. 13. Motivace žáků V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem žáků o výuku, neboť byly ve větší míře využívány moderní výukové prostředky, velkou roli hrál také osobní příklad pedagoga. K lepšímu klimatu ve třídách a zájmu žáků o výuku také přispělo zlepšení vybavenosti tříd, výzdoba tříd, nové výukové materiály, nově zavedený systém odborných učeben s příslušným vybavením, pestrá nabídka zájmových činností a školních aktivit. 15

16 14. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve školním roce 2013/2014: Hodnocení realizace MPP za školní rok 2013/2014 Oblast dalšího vzdělávání učitelů Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci školy rozšiřovali své vědomosti a dovednosti v oblasti sociálních kompetencí a třídního managementu v rámci samostudia. Aktivity zaměřené na žáky Výchovná poradkyně školy aktualizovala seznam žáků se SPUCH a spolupracovala s OPPP Praha-západ. Zvláštní preventivní aktivita proběhla v VI. třídě, ve které byl realizován program prevence rizikového chování zaměřený na zlepšení sociálních vztahů ve třídě. Třídní učitelé a učitelé zejména výchovných předmětů se zaměřili na vytváření sociálně psychologických dovedností, využívali techniky rozvíjení osobnosti, vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Škola vytvářela podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, viz.nabídka volnočasových aktivit nabízených školou a zajišťovaných učiteli školy ve spolupráci s rodiči žáků a za podpory zřizovatele MěÚ Libčice nad Vltavou. 16

17 3)Mapování nežádoucích jevů Vedení školy úspěšně řešilo během školního roku ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence několik případů, které jsou v evidenci školní preventistky. Četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve školním roce 2012/2013: Vandalismus Agresivita Šikana Krádeže Kouření Drogy Alkohol Jiné Vypracovala : Mgr.Jana Dušánková 15. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/2014 Název: Počet osob Finanční gramotnost v pedagogické praxi 1 Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 1 Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ 2 Kurz AJ 1 UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 1 UK Anglický jazyk pro 2. st. ZŠ a SŠ 1 17

18 16. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze a výstavy Výzkumný ústav včelařský Zámek Nelahozeves Veltrusy - park Volba povolání úřad práce, Praha ZOO Praha - obratlovci Den otevřených dveří SOU Kralupy volba povolání Využití chemie v praxi exkurze do laboratoří SCHU v Kralupech nad Vltavou Setkání s motýly přírodopisná exkurze do Botanické zahrady v Tróji v době líhnutí motýlů Vánoční Drážďany Muzeum hygieny a historické mapátky Drážďan Volba povolání úřad práce Praha - test profesní orientace Svíčkárna Šestajovice praktická ukázka výroby svíček Zámek Mělník Záhadný poklad Zlatá vidlička soutěž, beseda -volba povolání Výstava komix Vv Tutanchamon výstava Lasergames Praha Stará Praha- historické památky hlavního města Besedy a přednášky Workshop Veselá včelka Beseda se sklářem praktická ukázka foukání skla Návštěva Planetária Bubliny a kouzelník- praktická ukázka a beseda Beseda myslivost beseda o myslivosti s názornou ukázkou Beseda pro dívky beseda s kosmetičkou ( péče o pleť a zevnějšek) Dopravní výchova beseda s PČR pro 1. stupeň Smysly živočichů - enviromentální výchova - program s ukázkami zvířat Tonda Obal na cestách enviromentální výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu Dravci a jejich kořist enviromentální výchova Divadlo Fyziky Praha beseda a přednáška (rozšíření vědomostí z oboru Fyziky) Workshop- Zdravé jídlo 18

19 Kulturní akce Divadlo Kralupy Bob a bobek Divadlo Kralupy Dlouhý, široký a bystrozraký Kino Kralupy Putování s dinosaury Vánoční kabaret KD Libčice Filmové představení Hus i ti husiti Divadlo Kralupy Na kouzelném paloučku Divadlo Spejbla a Hurvínka- návštěva představení Mikulášská nadílka Vánoční koncert v kostele koncert šk. pěveckého sboru Shalom s pozvanými hosty Vánoční koncert v MŠ koncert a společné zpívání koled - šk. pěvecký sbor Shalom Rozsvícení vánočního stromu v Libčicích koncert školního pěveckého sboru Shalom Celoškolní projekty Předškoláček celoroční projekt pro předškoláky ZŠ i ve školním roce 2013 / 2014 organizovala pro děti předškolního věku budoucí prvňáčky pravidelná setkávání a seznamování se hravou formou s prostředím a různými činnostmi ve škole. Děti se seznámily s budoucími kamarády, ztratily ostych a obavy spojené s nástupem do školy. Do programu byly zařazovány cviky na rozvoj jemné motoriky, kreslení a vybarvování, děti se učily samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Formou her bylo rozvíjeno hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematická představivost. Nechyběla ani relaxace a domácí úloha. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd byl již druhým rokem připraven slavnostní program, jehož cílem bylo zpříjemnit prvňáčkům a jejich rodičům první školní den Plavání projekt zaměřený na výuku plavání v rámci Tv Podzimní dílna projekt zaměřený na spolupráci rodičů, učitelů a žáků (výroba předmětů z dýní a přírodnin, ochutnávka dýňových pokrmů Ozdravný pobyt Šlovice ozdravný pobyt pro žáky 2. stupně, cílem bylo stmelení kolektivu ve třídách, seznámení žáků a novými třídními učiteli, pobyt v malebném prostřední řeky Berounky, poznávání přírodních krás a prožitkové vyučování Zpátky do školky žáci 1. tříd navštívili MŠ Advent - projekt 1. i 2. stupně - výroba vánočních dekorací určených pro výzdobu třídy, školy a také na prodej na Vánočním trhu Sbírka pro psí útulek v Kralupech nad Vltavou- rozvíjení vztahu k domácím mazlíčkům a odpovědnosti za ně, součástí sbírky byla přednáška, beseda a ukázka psů, dále žáci toto téma zpracovávali v hodinách Př, Pč a Vv, výstupem byly obrázky, získané poznatky a ozdoby na vánoční strom v kralupském útulku 19

20 Vánoční trhy celoškolní projekt zaměřený na spolupráci rodičů, učitelů, žáků a přátel školy s cílem prožít předvánoční atmosféru a prezentovat práci naší školy výtěžek byl určen pro Adopci na dálku Adopce na dálku - dlouhodobý projekt zaměřený na podporu vzdělávání indické dívky Flavie, rozvíjí u žáků sociální cítění a také povědomí o důležitosti studovat cizí jazyky a poznávání cizích světadílů Masopust - masopustní dílna a seznámení s tradicemi masopustních svátků - výroba předmětů pro prodejní stánek na libčickém masopustu jako jsou tradiční libčické klobouky, drobné dekorace a domácí pečivo Svátky jara - projekt pro 1. a 2. stupeň - seznámení s tradicemi doma a v zahraničí,projekty v předmětech (mezipředmětové vztahy) Velikonoční dílna - příprava výrobků na trhy (adventní věnce, vánoční ozdoby, dekorace, pečení a zdobení vánočního pečiva) Velikonoční trhy celoškolní projekt zaměřený na spolupráci mezi rodiči, učiteli, žáky a přáteli školy, cílem projektu bylo prožití atmosféry příchodu jara a návrat k původním tradicím (názorné pletení pomlázky, zdobení velikonočního pečiva, zdobení kraslic), výtěžek byl určen pro Adopci na dálku Prevence rizikového chování celodenní výjezd 6.třídy s psychology s programem v přírodě. Ozdravný pobyt Šlovice ozdravný pobyt 1. stupně, cílem výjezdu bylo stmelení kolektivu tříd 1. stupně, prožitková výuka v přírodě, zdravý životní styl (návštěva sauny a bazénu v objektu) hry a sportovní aktivity na čerstvém vzduchu. Poznáváme náš region - výjezd všech tříd do okolí s cílem rozvíjet poznatky o obcích a městech v nebližším okolí Libčic nad Vltavou Třídíme odpad chráníme přírodu celoškolní projekt v rámci enviromentální výchovy Sběr starého papíru celoroční soutěž ve sběru starého papíru (enviromentální výchova) Noc s Andersenem projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti, žáci a učitelé zažili společnou večeři a spaní ve škole. Bohatý program zajistili sami žáci pod vedením svých učitelů. Škola golfu žáci 2. Stupně se zapojili do projektu České golfové federace (ČGF) která spustila dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. Česká golfová federace (ČGF) spouští dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. 20

21 Zahradní slavnost projekt zaměřený na spolupráci ZŠ, MŠ a ZUŠ, společná akce za účasti učitelů MŠ a ZŠ, rodičů, žáků, dětí, přátel školy a školky, veřejnosti, zřizovatele s bohatým kulturním a sportovním programem ŠD Hvězda týdne aneb u koho bude pes Ben na víkend celoroční projekt Lyžařský výjezd důvodu malého zájmu rodičů a žáků o lyžařský výcvik jsme v tomto školním roce zavedli jednodenní lyžařské výjezdy. Do tohoto projektu se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Dětský den- V pondělí děti naší školy prožily Den dětí jak se patří. Místo vyučo- vání je čekal pestrý program na školní zahradě a na hřišti. Největší zájem byl o populární face painting, neboli malování na obličej. Žáci 2. stupně vykouzlili na tvářičkách svých mladších spolužáků krásné obrázky. Další atrakcí tohoto dne byl minigolf, skákání v pytlích, štafeta, hod na cíl, výtvarná dílna, šipky a další. V 10 hodin čekalo na děti překvapení. Na náplavce u řeky přichystali program hasiči z Libčic. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou přilbu, podívat se do kabiny hasičského auta a hlavně si mohly vyzkoušet práci s hasičskou hadicí. Největší radost jsme snad všichni měli z návštěvy Občanského sdružení kynologů z Báště. Předsedkyně sdružení, paní Monika Svatoňová, nám předvedla společně s cvičiteli krásnou přehlídku základní poslušnosti psů, obrany, zadržení pachatele a další zajímavé ukázky. Součástí přehlídky byla také beseda, ale hlavními hrdiny byli dobrman Satan, boxerka Erinka, německý ovčák Rox a dvě malá štěňátka téhož ple mene Athos a Porthos. Všichni jsme si sváteční den užili a velmi děkujeme jak libčickým hasičům, tak kynologům z Báště. Ozdravný pobyt říjen 2013 a duben 2014 V tomto školním roce jsme zavedli nový systém ozdravných pobytů. Pořádáme pro žáky naší školy ozdravné výjezdy ve dvou termínech, podzimním a jarním.v tomto šk roce jsme navštívili rekreační středisko ve Šlovicích v blízkosti řeky Berounky. Rekreační středisko se nachází v malebném prostředí obklopeném lesy. Žáci si zde užili krásy přírody, vycházky, exkurze, sportovní zážitky, návštěvu sauny, krytého bazénu, venkovního vyhřívaného bazénu a her ve společenské místnosti. Tento způsob ozdravného pobytu se nám velmi osvědčil. V podzimním termínu se ozdravného pobytu zúčastnili žáci 2. stupně a v jarním termínu žáci 1. stupně. Po celou dobu pobytu byla pro žáky zajištěna kvalifikovaná zdravotní péče, výborná domácí strava a pitný režim. V dopoledních hodinách probíhala výuka, při odpoledních činnostech vyučujícím pomáhali zajistit pestrý program vychovatelky naší ŠD. Pro děti zajistili sportovní soutěže, výlety po okolí, exkurze, relaxační program, diskotéku a další. 21

22 Soutěže, olympiády Matematický Klokan Pythagoriáda školní kolo Olympiáda v Čj Recitační soutěž školní kolo Turnaj v pimponku Turnaj házená Nota D 2. místo pěvecká soutěž Turnaj volejbal Turnaj floorbal Jarní petrklíč - pěvecká soutěž sborů Výtvarné soutěže školní kola Testování: vzhledem k tomu, že ve školním roce 2013/2014 MŠMT zrušilo povinné testování žáku 5. a 9. třídy ZŠ, nebyli naši žáci v tomto školním roce testováni. Testování proběhlo pouze na vybraných školách. 17. Prezentace školy na veřejnosti Škola se i v tomto školním roce zapojila do projektu Rodiče vítáni, kdy splnila potřebné podmínky pro získání značky. Jde o vzájemnou spolupráci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Škola získala ocenění Perspektivní organizace Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro jakoukoliv organizaci zabývající se výrobou nebo poskytováním služeb, která je registrovaná v České republice. Program pomáhá najít cestu k systematickému zlepšování. Metodou je sebehodnocení podle modelu EFQM a následné posouzení externím hodnotitelem. Ocenění platí pro základní školu do

23 18. Prezentace školy v médiích Škola prezentovala svou činnost v Libčických novinách aktualitami Ze života školy a Poradnou sovy Merci. Prezentace školy na webu škola má vlastní internetové stránky.http://skola.libcice.cz Dny otevřených dveří Ve druhém pololetí šk. roku 2013/2014 proběhl na naší škole Den otevřených dveří, při kterém mohli rodiče a ostatní návštěvníci nahlédnout do jednoho školního dne, podívat se do tříd podle svého zájmu a sledovat běžné vyučování. Pro rodiče a návštěvníky školy lze den otevřených dveří individuálně zajistit po domluvě s vedením školy. 19. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce proběhla v naší škole činnost České školní inspekce. Inspekční je zpráva je uveřejněna stránkách ČSI. 23

24 20. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání provozních prostředků ke dni Příjmy (v Kč): Příspěvek zřizovatele ,00 Školní jídelna ,00 Školní družina ,00 Ostatní tržby 3 703,00 Úroky ,08 Zúčtování fondů ,50 Celkem ,58 Výdaje (v Kč): Opravy a údržba ,10 Materiál ,16 Počítače ,99 Elektrická energie ,00 Plyn ,99 Vodné a stočné ,00 Spoje ,16 Potraviny - ŠJ ,34 Mzdová a ekonomická agenda ,50 Revize ,00 Pojištění ,00 Odpisy ,00 Ostatní poplatky a služby ,69 Školení ,00 Bankovní poplatky ,00 Nájem ,00 Nábytek ,89 Mzdové náklady - OZ ,00 Mzdové náklady -FO ,00 Mzdové náklady - FO ŠD ,00 Dohody ,00 Nákup OOPP 2 916,00 Učební pomůcky ,92 Zákon.poj. a náklady ,00 Celkem: ,74 Hospodářský výsledek ,84 + VHČ ,90 = ,74 24

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více