Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou Dne Vypracovala: Mgr. Drahomíra Raveane ředitelka školy

2 2

3 1. Základní údaje o škole škola název školy Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ adresa školy 5. května 68, Libčice nad Vltavou právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitelka: Mgr. Drahomíra Raveane Zástupce ředitele: Mgr. Alena Pastorová Kontakty telefon: , www: skola.libcice.cz zřizovatel název zřizovatele Město Libčice nad Vltavou adresa náměstí Svobody 90 kontakt telefon: libcice.cz 3

4 Součásti školy kapacita Základní škola 540 Školní družina 75 Školní jídelna 400 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,7 2. stupeň Celkem ,7 Školní družina Materiální Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů, např. matematiky, českého jazyka, angličtiny, němčiny, španělštiny a přírodopisu je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Odborná literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Ve školním roce 2013/2014 škola získala finanční prostředky na nákup dvou nových interaktivních tabulí ActivBoard a vybavení jedné pilotní třídy tablety. Tento projekt se nám podařil díky projektu EU Šablony pro Libčice" a zřizovateli, který nám poskytl finanční dotaci na nákup 1 interaktivní tabule a 16 tabletů. Z projektu EU jsme financovali také 1 interaktivní tabuli. V průběhu školního roku byly využívány 3 dataprojektory, 2 notebooky,1 interaktivní tabule. Škola vlastní 6 digitálních fotoaparátů. Prostorové Škola je tvořena jednou budovou a přilehlým školním hřištěm. Škola nemá vlastní tělocvičnu, pro výuku tělesné výchovy využívá místní sokolovnu s přilehlým hřištěm a nově zrekonstruované školní hřiště. Ve škole se nachází i cvičná školní kuchyňka, školní dílna,odborná učebna výtvarné výchovy, odborná učebna přírodopisu, anglického jazyka, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a učebna hudební výchovy. V kroužku keramiky využíváme keramickou pec. Škola má tři oddělení školní družiny, která využívají tři učebny. Pro volný čas školní družina využívá nově upravenou školní zahradu, školní hřiště a školní dvorek, který je také zrekonstruován. K dispozici zde děti mají ohniště a v letních měsících bazén. Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou. Žáci mohou již druhým rokem využívat školní klub a školní divadlo. Pro rodiče byla zřízena společenská místnost Rodičovna. Škola není bezbariérová, přesto je připravena umožnit po určitých stavebních úpravách integraci pro vozíčkáře. 4

5 Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Starší počítačová učebna má k dispozici 14 PC stanic, v nové je 15 PC stanic a nová interaktivní tabule s 16 tablety. Žáci mohou počítačovou učebnu využívat i ve svém volném čase. Obě počítačové učebny jsou připojeny na Internet. Učitelé mohou navíc využívat pro svou práci i počítače umístěné ve sborovně školy a rovněž připojené na Internet. K dispozici mají také 2 notebooky. Práci jim ulehčují i tři kopírky, skener, tiskárny a digitální fotoaparáty. Rovněž nově využívají 2 laminovací přístroje, skartovací přístroj a přístroj na vázání dokumentů. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat. Ve sborovně školy pak automat na studenou a horkou vodu, automat na kávu, filtrační nádoba na vodu,součástí sborovny je také lednice. Samozřejmostí se stalo i kvalitní sociální zázemí ve škole. V letošním roce byly nově vymalovány třídy. Nově byly také vymalovány chodby školy. Škola se opět zapojila do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Ve škole funguje školní bufet, kde jsou prodávány výrobky zdravé výživy za nákupní ceny. 2.Údaje o školské radě Datum zřízení: k 1. lednu 2006 byla na škole ustanovena školská rada. V listopadu 2011 proběhly další volby Počet členů: 6 Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Ing. Eduard Hromada, Ph.D. Mgr.Pavel Štros,Ph.D. Zástupci zvolení z řad pedagogů: Mgr. Alena Pastorová Jana Dušánková Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: Ing. Evžen Novák Ing. Markéta Pavlíková 5

6 3.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školním rejstříku ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro děti Učební plán 1. stupeň ročník základního vzdělávání vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Finanční gramotnost Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin Platnost od Využití disponibilních hodin na 1. stupni Anglický jazyk - posílen o 4 hodiny Informatika - posílena o 1 hodinu Finanční gramotnost - využito 5 hodin Celkem je na 1. stupni využito 10 disponibilních hodin. Učební plán 2. stupeň 6

7 6. 9. ročník základního vzdělávání vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ Španělský jazyk 2/2 2/2 1/1 1/1 + 6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika Dějepis Občanská výchova Finanční gramotnost Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin Volitelné předměty: Nabídka: např. Výchova ke zdravému životnímu stylu, Čtenářská gramotnost, Matematický seminář, Rukodělné činnosti, Seminář z ČJ Platnost od

8 Povinně volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 pro třídy VII. IX. - Sportovní výchova - Německý jazyk - Praktika z Čj -Praktika z M 4. Ve školním roce 2013/2014 byly pod vedením pedagogů realizovány školou z Fondu školského rozvoje tyto zájmové činnosti: Aikido - tato zájmová činnost probíhala v Sokolovně a její náplní bylo zlepšit fyzickou kondici žáků, podpořit je ve zdravém životním stylu a vést je k pravidelnému pohybu Náprava SPU - tato činnost byla zaměřena na práci s žáky s SPU,náplní bylo opakování probraného učiva, případné doučování a individuální péče Sborový zpěv žáci 1. a 2. stupně navštěvovali školní pěvecký sbor Shalom, který ve šk. roce 2013/2014 úspěšně reprezentoval školu na soutěžích, školních akcích a projektech. Na konci šk. roku pěvecký sbor Shalom nahrál a vydal své první CD Malé kuchařinky tato zájmová činnost byla velmi oblíbená zejména u dívek. Naučily se základy vaření, stolování a přípravu zdravých pokrmů Malé cukrařinky - v této zájmové činnosti se podobně jako v kuchařinkách žáci naučili základy cukrářského řemesla, pečení a zdobení domácích cukrářských produktů Divadelní kroužek náplní zájmové činnosti bylo podpoření kreativního a dramatického ducha u žáků, rozvíjení slovní zásoby a rétoriky, žáci nastudovali a reprezentovali školu s pohádkou Karkulka Florbal - populární zájmová pohybová činnost probíhala v Sokolovně a stejně jako Aikido podpořila v žácích zájem o aktivní pohyb Deskové hry tato činnost podpořila u žáků logické myšlení a koncentraci 8

9 5. Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet asistentů pedagoga 1 Vedení školy Ředitelka : Zástupce: Výchovný poradce: Hospodářka: Mgr.Drahomíra Raveane Mgr. Alena Pastorová Mgr.Zuzama Benešová Ing. Markéta Pavlíková/ Michaela Škaloudová Učitelé s třídnictvím: 1.A Mgr.Alena Pastorová 1.B Mgr.Iva Kaštánková 2. Bc. Kateřina Havláková 3.A Mgr.Monika Valentová 3.B Mgr.Zdeňka Šašková 4. Mgr.Kateřina Brožová 5. Mgr.Jana Hrbková 6. Bc. Tereza Andršová 7. Jana Dušánková 8. Mgr.Martina Brondičová /Mgr.Zuzana Benešová 9. Ing. Lumír Latzka Učitelé bez třídnictví: Mgr.Jakub Nešvera Mgr.Bohumila Maternová Vychovatelky: Markéta Orgánová Jana Švédová Jana Racková Provozní zaměstnanci: Školník Jiří Bělohlávek Uklizečky Jana Rollová Eva Mráziková Věra Slezáková/Helena Náhlíková 9

10 Vedoucí školní jídelny: Markéta Orvanová Kuchařky Marie Chalupová Růžena Lišková Jana Hamzová 6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let důchod. Celkem věku Muži Źeny Do 35 let let let Nad 55 V důchod. celkem věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 1 7. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 1. ročníku Z toho počet dětí po odkladu Počet dětí žádajících o odklad Celkem nastoupilo

11 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 9. třída školní rok 2013/2014 Škola: 1. Gymnázium Strakonice Máchova 174, Strakonice 2. VOŠ, SOŠP a gymnázium Evropská 33, Praha 6 3. SOŠ a SOU Kralupy nad Vlt. Cesta brigádníků SOU kadeřnické Karlínské n. 8/225, Praha 8 5. SŠ technická Zelený pruh 1294/50, Praha 4 6. SŠ technická Zelený pruh 1294/50, Praha 4 7. Integrovaná SŠ S.Kubra Školská 105,Středokluky Obor: čtyřleté gymnázium K/41 předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 chemik operátor L/01 kadeřník H/01 mechanik oprav.motor. vozidel H/01 mechanik oprav.motor. vozidel H/01 zahradník H/01 8. třída školní rok 2013/ SOŠ uměleckořemeslná Podkovářská 4, Praha 9 - Vysočany vlásenkář maskér H/05 7.třída školní rok 2013/ Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 gymnázium šestileté K/61 5.třída školní rok 2013/ Gymnázium Ch. Dopplera Zborovská 45/621, Praha 5 gymnázium osmileté K/81 11

12 Přijímací řízení školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo v 9. ročníku 7 žáků, všech 7 žáků úspěšně dokončilo základní vzdělání. Z 8. ročníku vyšel po ukončení devítileté povinné školní docházky 1 žák. Ze 7. ročníku vyšel 1 žák na šestileté gymnázium. Z 5. ročníku vyšel 1 žák na osmileté gymnázium. K/8 - úplné střední všeobecné vzdělání osmileté vzdělání na gymnáziu 1 K/6 - úplné střední všeobecné vzdělání šestileté vzdělání na gymnáziu 1 K/4 - úplné střední všeobecné vzdělání čtyřleté vzdělání na gymnáziu 1 M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 1 L/0 - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (4 leté) 1 L/5 - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou ( 5 leté) 0 H - střední odborné vzdělání s výučním listem 5 12

13 8. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň + 2. stupeň třída I.A I.B II.A III.A III.B IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1. pololetí 1,00 1,00 1,11 1,14 1,27 1,31 1,36 1,93 1,74 1,93 2,10 2. pololetí 1,00 1,00 1,17 1,18 1,22 1,31 1,45 1,95 1,67 1,88 2,12 Prospěch nedostatečný 1. stupeň 2. stupeň 1. pololetí pololetí 2 1 Chování na stupni Důtka ředitelky školy uspokojivé neuspokojivé 1. pololetí pololetí Integrovaní žáci Červen 2013 / 2014 integrovaní žáci Počet žáků ZŠ vyšetřených někdy v PPP: celkem 44 žáků 1. stupeň: 24 chlapců + 1 dívka = 25 žáků 2. stupeň: 15 chlapců + 4 dívky = 19 žáků ( 3 žáci a 1 žákyně z 1. stupně byli posláni do PPP poprvé, ještě nebyli vyšetřeni, či nepodali zprávu.) Počet žáků ZŠ vyšetřených v PPP ve školním roce 2013/2014: celkem 14 žáků 1. stupeň: 12 chlapců + 0 dívek = 12 žáků 2. stupeň: 2 chlapci + 0 dívek = 2 žáci - z toho nově vyšetřených: celkem 8 žáků 1. stupeň: 8 chlapců + 0 dívka = 8 žáků 2. stupeň: 0 žáků - z toho kontrolně vyšetřených: celkem 6 žáků 1. stupeň: 4 chlapci + 0 dívek = 4 žáci 2. stupeň: 2 chlapci + 0 dívek = 42 žáci Počet žáků integrovaných s IVP celkem: 10 žáků ( všichni z důvodu SPU ) 1. stupeň: 8 chlapců + 0 dívek = 5 žáků 2. stupeň: 2 chlapců + 0 dívek = 5 žáků ( 1. stupeň 1 žák s IVP bez integrace nadaný žák ) 13

14 Počet žáků zohledňovaných (všechny důvody): celkem 33 žáků 1. stupeň: 15 chlapců + 2 dívky = 17 žáků 2. stupeň: 13 chlapců + 3 dívky = 16 žáků Počet žáků s poruchami učení : celkem 33 žáků - dyslexie, dysgrafie, dysortografie: 31 žáků 1. stupeň: 18 chlapců + 2 dívky = 20 žáků 2. stupeň: 10 chlapců + 1 dívka = 11 žáků - dyskalkulie, hypokalkulie: 2 žáci 1. stupeň: 0 žáků 2. stupeň: 2 chlapci Počet žáků s LMD, ADHD, ADD: celkem 15 žáků 1. stupeň: 11 chlapců + 0 dívek = 11 žáků 2. stupeň: 3 chlapci + 1 dívka = 4 žáci Počet žáků s vadami řeči: 1 dívka 1. stupeň Počet žáků autismus: 0 žáků Počet žáků tělesně postižených: 0 žáků Počet žáků sluchově, zrakově postižených: 0 žáků Žáci integrovaní s IVP červen 2013/2014: Počet žáků : celkem 10 žáků ( všichni z důvodu SPU ) 1.stupeň: 8 chlapců 2.stupeň: 2 chlapci Zpracováno ke dne Mgr. Zuzana Benešová, výchovný poradce 10. Organizace vzdělávání Rozvrh hodin odpovídal psychohygienickým požadavkům. Pozornost byla věnována žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným formou individuálního přístupu pedagogů. Žáci se řídili školním řádem a byli hodnoceni podle Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upřesněna výchovná opatření. Vyučující pravidelně informovali žáky a jejich rodiče nejen prostřednictvím notýsků a žákovských knížek. Škola pokračuje v zavedení třídních schůzek, kterých se rodiče účastní společně se svými dětmi. Po celý školní rok škola spolupracovala s PPP Praha západ a sociálním odborem MÚ Černošice, městem Libčice nad Vltavou a PČR. Škola měla vypracovaný minimální program prevence. 14

15 11. Průběh vzdělávání Výuka v letošním školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,,škola pro děti, který je schválen Českou školní inspekcí a platí od V tomto školním roce se ukázalo, že nový ŠVP umožnil žákům zlepšení žáků v jazykových schopnostech, neboť na naší škole vyučujeme na 2. stupni 3 cizí jazyky (Aj, Nj a Šj), Aj se podle nového ŠVP vyučuje již od 1. ročníku a taktéž nový předmět-finanční gramotnost. Všichni pedagogové se snažili respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků, vhodně a přiměřeně stanovovali cíle výuky k aktuálnímu stavu třídy. Všichni pedagogové se snažili uplatňovat nové, moderní způsoby výuky. Systém žákovských knížek přispěl ke zlepšení domácí přípravy žáků, zavedl jejich sebehodnocení a lepší zpětnou vazbu s rodiči. 12. Vyučovací metody Vyučovací hodiny byly vnitřně členěny tak, aby podporovaly osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Děti měly možnost seberealizace, aktivně a emočně se zapojit do činností a uplatnit svoje individuální schopnosti a zkušenosti. Výuka nebyla pouze frontální, ale často bylo využíváno individuální a skupinové práce, nechybělo ani kooperativní a projektové vyučování. Pedagogové se snažili respektovat individuální potřeby dětí. Ve druhém pololetí šk. roku 2013/2014 žáci v rámci zdravého životního stylu navštěvovali o velkých přestávkách nově zrekonstruované školní hřiště. V letních měsících pedagogové s žáky využívali k výuce školní zahradu. 13. Motivace žáků V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem žáků o výuku, neboť byly ve větší míře využívány moderní výukové prostředky, velkou roli hrál také osobní příklad pedagoga. K lepšímu klimatu ve třídách a zájmu žáků o výuku také přispělo zlepšení vybavenosti tříd, výzdoba tříd, nové výukové materiály, nově zavedený systém odborných učeben s příslušným vybavením, pestrá nabídka zájmových činností a školních aktivit. 15

16 14. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve školním roce 2013/2014: Hodnocení realizace MPP za školní rok 2013/2014 Oblast dalšího vzdělávání učitelů Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci školy rozšiřovali své vědomosti a dovednosti v oblasti sociálních kompetencí a třídního managementu v rámci samostudia. Aktivity zaměřené na žáky Výchovná poradkyně školy aktualizovala seznam žáků se SPUCH a spolupracovala s OPPP Praha-západ. Zvláštní preventivní aktivita proběhla v VI. třídě, ve které byl realizován program prevence rizikového chování zaměřený na zlepšení sociálních vztahů ve třídě. Třídní učitelé a učitelé zejména výchovných předmětů se zaměřili na vytváření sociálně psychologických dovedností, využívali techniky rozvíjení osobnosti, vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Škola vytvářela podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, viz.nabídka volnočasových aktivit nabízených školou a zajišťovaných učiteli školy ve spolupráci s rodiči žáků a za podpory zřizovatele MěÚ Libčice nad Vltavou. 16

17 3)Mapování nežádoucích jevů Vedení školy úspěšně řešilo během školního roku ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence několik případů, které jsou v evidenci školní preventistky. Četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve školním roce 2012/2013: Vandalismus Agresivita Šikana Krádeže Kouření Drogy Alkohol Jiné Vypracovala : Mgr.Jana Dušánková 15. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/2014 Název: Počet osob Finanční gramotnost v pedagogické praxi 1 Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 1 Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ 2 Kurz AJ 1 UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 1 UK Anglický jazyk pro 2. st. ZŠ a SŠ 1 17

18 16. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze a výstavy Výzkumný ústav včelařský Zámek Nelahozeves Veltrusy - park Volba povolání úřad práce, Praha ZOO Praha - obratlovci Den otevřených dveří SOU Kralupy volba povolání Využití chemie v praxi exkurze do laboratoří SCHU v Kralupech nad Vltavou Setkání s motýly přírodopisná exkurze do Botanické zahrady v Tróji v době líhnutí motýlů Vánoční Drážďany Muzeum hygieny a historické mapátky Drážďan Volba povolání úřad práce Praha - test profesní orientace Svíčkárna Šestajovice praktická ukázka výroby svíček Zámek Mělník Záhadný poklad Zlatá vidlička soutěž, beseda -volba povolání Výstava komix Vv Tutanchamon výstava Lasergames Praha Stará Praha- historické památky hlavního města Besedy a přednášky Workshop Veselá včelka Beseda se sklářem praktická ukázka foukání skla Návštěva Planetária Bubliny a kouzelník- praktická ukázka a beseda Beseda myslivost beseda o myslivosti s názornou ukázkou Beseda pro dívky beseda s kosmetičkou ( péče o pleť a zevnějšek) Dopravní výchova beseda s PČR pro 1. stupeň Smysly živočichů - enviromentální výchova - program s ukázkami zvířat Tonda Obal na cestách enviromentální výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu Dravci a jejich kořist enviromentální výchova Divadlo Fyziky Praha beseda a přednáška (rozšíření vědomostí z oboru Fyziky) Workshop- Zdravé jídlo 18

19 Kulturní akce Divadlo Kralupy Bob a bobek Divadlo Kralupy Dlouhý, široký a bystrozraký Kino Kralupy Putování s dinosaury Vánoční kabaret KD Libčice Filmové představení Hus i ti husiti Divadlo Kralupy Na kouzelném paloučku Divadlo Spejbla a Hurvínka- návštěva představení Mikulášská nadílka Vánoční koncert v kostele koncert šk. pěveckého sboru Shalom s pozvanými hosty Vánoční koncert v MŠ koncert a společné zpívání koled - šk. pěvecký sbor Shalom Rozsvícení vánočního stromu v Libčicích koncert školního pěveckého sboru Shalom Celoškolní projekty Předškoláček celoroční projekt pro předškoláky ZŠ i ve školním roce 2013 / 2014 organizovala pro děti předškolního věku budoucí prvňáčky pravidelná setkávání a seznamování se hravou formou s prostředím a různými činnostmi ve škole. Děti se seznámily s budoucími kamarády, ztratily ostych a obavy spojené s nástupem do školy. Do programu byly zařazovány cviky na rozvoj jemné motoriky, kreslení a vybarvování, děti se učily samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Formou her bylo rozvíjeno hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematická představivost. Nechyběla ani relaxace a domácí úloha. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd byl již druhým rokem připraven slavnostní program, jehož cílem bylo zpříjemnit prvňáčkům a jejich rodičům první školní den Plavání projekt zaměřený na výuku plavání v rámci Tv Podzimní dílna projekt zaměřený na spolupráci rodičů, učitelů a žáků (výroba předmětů z dýní a přírodnin, ochutnávka dýňových pokrmů Ozdravný pobyt Šlovice ozdravný pobyt pro žáky 2. stupně, cílem bylo stmelení kolektivu ve třídách, seznámení žáků a novými třídními učiteli, pobyt v malebném prostřední řeky Berounky, poznávání přírodních krás a prožitkové vyučování Zpátky do školky žáci 1. tříd navštívili MŠ Advent - projekt 1. i 2. stupně - výroba vánočních dekorací určených pro výzdobu třídy, školy a také na prodej na Vánočním trhu Sbírka pro psí útulek v Kralupech nad Vltavou- rozvíjení vztahu k domácím mazlíčkům a odpovědnosti za ně, součástí sbírky byla přednáška, beseda a ukázka psů, dále žáci toto téma zpracovávali v hodinách Př, Pč a Vv, výstupem byly obrázky, získané poznatky a ozdoby na vánoční strom v kralupském útulku 19

20 Vánoční trhy celoškolní projekt zaměřený na spolupráci rodičů, učitelů, žáků a přátel školy s cílem prožít předvánoční atmosféru a prezentovat práci naší školy výtěžek byl určen pro Adopci na dálku Adopce na dálku - dlouhodobý projekt zaměřený na podporu vzdělávání indické dívky Flavie, rozvíjí u žáků sociální cítění a také povědomí o důležitosti studovat cizí jazyky a poznávání cizích světadílů Masopust - masopustní dílna a seznámení s tradicemi masopustních svátků - výroba předmětů pro prodejní stánek na libčickém masopustu jako jsou tradiční libčické klobouky, drobné dekorace a domácí pečivo Svátky jara - projekt pro 1. a 2. stupeň - seznámení s tradicemi doma a v zahraničí,projekty v předmětech (mezipředmětové vztahy) Velikonoční dílna - příprava výrobků na trhy (adventní věnce, vánoční ozdoby, dekorace, pečení a zdobení vánočního pečiva) Velikonoční trhy celoškolní projekt zaměřený na spolupráci mezi rodiči, učiteli, žáky a přáteli školy, cílem projektu bylo prožití atmosféry příchodu jara a návrat k původním tradicím (názorné pletení pomlázky, zdobení velikonočního pečiva, zdobení kraslic), výtěžek byl určen pro Adopci na dálku Prevence rizikového chování celodenní výjezd 6.třídy s psychology s programem v přírodě. Ozdravný pobyt Šlovice ozdravný pobyt 1. stupně, cílem výjezdu bylo stmelení kolektivu tříd 1. stupně, prožitková výuka v přírodě, zdravý životní styl (návštěva sauny a bazénu v objektu) hry a sportovní aktivity na čerstvém vzduchu. Poznáváme náš region - výjezd všech tříd do okolí s cílem rozvíjet poznatky o obcích a městech v nebližším okolí Libčic nad Vltavou Třídíme odpad chráníme přírodu celoškolní projekt v rámci enviromentální výchovy Sběr starého papíru celoroční soutěž ve sběru starého papíru (enviromentální výchova) Noc s Andersenem projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti, žáci a učitelé zažili společnou večeři a spaní ve škole. Bohatý program zajistili sami žáci pod vedením svých učitelů. Škola golfu žáci 2. Stupně se zapojili do projektu České golfové federace (ČGF) která spustila dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. Česká golfová federace (ČGF) spouští dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. 20

21 Zahradní slavnost projekt zaměřený na spolupráci ZŠ, MŠ a ZUŠ, společná akce za účasti učitelů MŠ a ZŠ, rodičů, žáků, dětí, přátel školy a školky, veřejnosti, zřizovatele s bohatým kulturním a sportovním programem ŠD Hvězda týdne aneb u koho bude pes Ben na víkend celoroční projekt Lyžařský výjezd důvodu malého zájmu rodičů a žáků o lyžařský výcvik jsme v tomto školním roce zavedli jednodenní lyžařské výjezdy. Do tohoto projektu se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Dětský den- V pondělí děti naší školy prožily Den dětí jak se patří. Místo vyučo- vání je čekal pestrý program na školní zahradě a na hřišti. Největší zájem byl o populární face painting, neboli malování na obličej. Žáci 2. stupně vykouzlili na tvářičkách svých mladších spolužáků krásné obrázky. Další atrakcí tohoto dne byl minigolf, skákání v pytlích, štafeta, hod na cíl, výtvarná dílna, šipky a další. V 10 hodin čekalo na děti překvapení. Na náplavce u řeky přichystali program hasiči z Libčic. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou přilbu, podívat se do kabiny hasičského auta a hlavně si mohly vyzkoušet práci s hasičskou hadicí. Největší radost jsme snad všichni měli z návštěvy Občanského sdružení kynologů z Báště. Předsedkyně sdružení, paní Monika Svatoňová, nám předvedla společně s cvičiteli krásnou přehlídku základní poslušnosti psů, obrany, zadržení pachatele a další zajímavé ukázky. Součástí přehlídky byla také beseda, ale hlavními hrdiny byli dobrman Satan, boxerka Erinka, německý ovčák Rox a dvě malá štěňátka téhož ple mene Athos a Porthos. Všichni jsme si sváteční den užili a velmi děkujeme jak libčickým hasičům, tak kynologům z Báště. Ozdravný pobyt říjen 2013 a duben 2014 V tomto školním roce jsme zavedli nový systém ozdravných pobytů. Pořádáme pro žáky naší školy ozdravné výjezdy ve dvou termínech, podzimním a jarním.v tomto šk roce jsme navštívili rekreační středisko ve Šlovicích v blízkosti řeky Berounky. Rekreační středisko se nachází v malebném prostředí obklopeném lesy. Žáci si zde užili krásy přírody, vycházky, exkurze, sportovní zážitky, návštěvu sauny, krytého bazénu, venkovního vyhřívaného bazénu a her ve společenské místnosti. Tento způsob ozdravného pobytu se nám velmi osvědčil. V podzimním termínu se ozdravného pobytu zúčastnili žáci 2. stupně a v jarním termínu žáci 1. stupně. Po celou dobu pobytu byla pro žáky zajištěna kvalifikovaná zdravotní péče, výborná domácí strava a pitný režim. V dopoledních hodinách probíhala výuka, při odpoledních činnostech vyučujícím pomáhali zajistit pestrý program vychovatelky naší ŠD. Pro děti zajistili sportovní soutěže, výlety po okolí, exkurze, relaxační program, diskotéku a další. 21

22 Soutěže, olympiády Matematický Klokan Pythagoriáda školní kolo Olympiáda v Čj Recitační soutěž školní kolo Turnaj v pimponku Turnaj házená Nota D 2. místo pěvecká soutěž Turnaj volejbal Turnaj floorbal Jarní petrklíč - pěvecká soutěž sborů Výtvarné soutěže školní kola Testování: vzhledem k tomu, že ve školním roce 2013/2014 MŠMT zrušilo povinné testování žáku 5. a 9. třídy ZŠ, nebyli naši žáci v tomto školním roce testováni. Testování proběhlo pouze na vybraných školách. 17. Prezentace školy na veřejnosti Škola se i v tomto školním roce zapojila do projektu Rodiče vítáni, kdy splnila potřebné podmínky pro získání značky. Jde o vzájemnou spolupráci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Škola získala ocenění Perspektivní organizace Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro jakoukoliv organizaci zabývající se výrobou nebo poskytováním služeb, která je registrovaná v České republice. Program pomáhá najít cestu k systematickému zlepšování. Metodou je sebehodnocení podle modelu EFQM a následné posouzení externím hodnotitelem. Ocenění platí pro základní školu do

23 18. Prezentace školy v médiích Škola prezentovala svou činnost v Libčických novinách aktualitami Ze života školy a Poradnou sovy Merci. Prezentace školy na webu škola má vlastní internetové stránky.http://skola.libcice.cz Dny otevřených dveří Ve druhém pololetí šk. roku 2013/2014 proběhl na naší škole Den otevřených dveří, při kterém mohli rodiče a ostatní návštěvníci nahlédnout do jednoho školního dne, podívat se do tříd podle svého zájmu a sledovat běžné vyučování. Pro rodiče a návštěvníky školy lze den otevřených dveří individuálně zajistit po domluvě s vedením školy. 19. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce proběhla v naší škole činnost České školní inspekce. Inspekční je zpráva je uveřejněna stránkách ČSI. 23

24 20. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání provozních prostředků ke dni Příjmy (v Kč): Příspěvek zřizovatele ,00 Školní jídelna ,00 Školní družina ,00 Ostatní tržby 3 703,00 Úroky ,08 Zúčtování fondů ,50 Celkem ,58 Výdaje (v Kč): Opravy a údržba ,10 Materiál ,16 Počítače ,99 Elektrická energie ,00 Plyn ,99 Vodné a stočné ,00 Spoje ,16 Potraviny - ŠJ ,34 Mzdová a ekonomická agenda ,50 Revize ,00 Pojištění ,00 Odpisy ,00 Ostatní poplatky a služby ,69 Školení ,00 Bankovní poplatky ,00 Nájem ,00 Nábytek ,89 Mzdové náklady - OZ ,00 Mzdové náklady -FO ,00 Mzdové náklady - FO ŠD ,00 Dohody ,00 Nákup OOPP 2 916,00 Učební pomůcky ,92 Zákon.poj. a náklady ,00 Celkem: ,74 Hospodářský výsledek ,84 + VHČ ,90 = ,74 24

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více