V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 V souladu se zákonem č. 56/24 Sb. odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel Město Kamenice nad Lipou Adresa: Náměstí Čsl. armády, č. 52, Kamenice nad Lipou Název ZŠ Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov Sídlo školy Vackova 25, Kamenice nad Lipou Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Základní škola kapacita 84 ž. Školní družina kapacita 8 ž. Školní jídelna kapacita 6 Hlavní činnost Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu a školní jídelnu Doplňková činnost a) pronájem tělocvičny b) pronájem počítačové učebny c) poskytování školení v rámci realizace projektu PI informační gramotnosti d) pořádání kulturních akcí Předmět podnikání Hostinská činnost Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov je plně organizovaná škola. Součástí základní školy jsou i speciální a praktické třídy. Výuka probíhala ve 22 třídách. Ke dni se vyučovalo 252 žáků. stupně v kmenových třídách, 7 žáků 2. stupně v 8 kmenových třídách, 25 žáků speciálních tříd ve 3 kmenových třídách. Areál základní školy tvoří stará školní budova, v níž se vyučují děti. stupně. Je zde umístěno 7 učeben a tělocvična. Novou školní budovu využívají žáci 2. stupně a školní družina. Pro výuku je k dispozici 6 učeben, tělocvična, 3 oddělení školní družiny. Školička s 6 učebnami, oddělením školní družiny slouží speciálním třídám. V budově školičky je umístěna školní kuchyně se školní jídelnou. Výuka pracovních činností se uskutečňuje na 2 školních pozemcích. Jeden z nich je též v areálu školy. V blízkosti školy se nachází fotbalové hřiště, běžecká dráha, doskočiště, sektor pro skok vysoký a sektor pro vrh koulí. Škola pro sportování používá též víceúčelové hřiště s umělým povrchem vybudované vedle nové školní budovy. Travnaté prostranství před novou školou využívá školní družina a děti během volných hodin. Základní škola nabízí žákům bohaté vyžití ve volném čase v zájmových kroužcích.

2 Počty žáků podle tříd ZŠ ve školním roce 23/24 Třída Třídní učitel(ka) Chlapci Děvčata Celkem.A Mgr. Eva Koutníková B Mgr. Barbora Sýkorová Celkem v ročníku.c Mgr. Naděžda Zahradníková A Mgr. Zuzana Rychtaříková B Mgr. Květoslava Svačinová A Mgr. Dana Maršáková B Mgr. Jaroslava Voráčková A Mgr. Gertruda Dvořáková B Mgr. Alena Stará A Jarmila Šafaříková B Mgr. Ilona Tetivová A Mgr. Marie Pavlíčková B Mgr. Pavel Fencl A Mgr. Dana Doskočilová B Mgr. Eva Vacková A Mgr. Jaromír Herna B Mgr. Iva Jeníčková A Mgr. Zdeňka Jůnová B Mgr. Petra Janků Celkem ZŠ Počty žáků speciálních a praktických tříd ve školním roce 23/24 Třída Třídní učitel(ka) Chlapci Děvčata Celkem I. Mgr. Daniela Průšová 6 4 II. Bc. Jaroslava Moravcová III. Mgr. Eva Petrů Celkem

3 B) UČEBNÍ PROGRAMY Ve školním roce 23/24 se vyučovalo ve všech ročnících ZŠ podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Ve speciálních třídách ZŠ se vyučovalo podle čtyř vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, (., 2., 4., 5., 7., 8., 9. ročník) č. j. ZŠKA/468/2 s účinností od Upravené učební plány pro vzdělávací program Pomocné školy, č. j. 2435/ s účinností od (6., ročník),. školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální Sluníčko, č. j. ZŠKA/469/2, s účinností od (4. ročník) školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální Sluníčko, díl II., část E vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem č. j. ZŠKA/469/2, s účinností od (7. ročník) Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Učební plán. stupeň ZŠ 23/24 Předmět Počet hodin: 4+ 4 disp. = 8 Zkratka Ročník Minim. Celkem předmětu dotace Český jazyk Čj 7+2D 7+2D 7+3D 7+D 7+D Cizí jazyk Aj/Nj Prvouka Pr Vlastivěda Vl +D Matematika M 4 4+D 4+D 4+D 4+D 2 24 Informatika Inf Přírodověda Pří Hudební Hv 5 5 výchova Tvořivé činnosti Tč Tělesná Tv výchova D = disponibilní hodina celkový počet disponibilních hodin je 4 (. ročník 2D v Čj; 2. ročník 2D v Čj, D v M; 3.ročník 3D v Čj, D v M; 4. ročník D v Čj, D v M, D v Vl; 5. ročník D v Čj, D v M) Nepovinné předměty: Dramatická výchova Dvn hodina týdně žáci. a 2. stupně Náboženství Náb hodina týdně žáci. stupně Kurz. pomoci Kp hodina týdně žáci 5. ročníku 3

4 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Předmět Český jazyk a literatura Zkratka předmět u Učební plán 2. stupeň ZŠ 23/24 Ročník Minim. dotace Celkem Čj 4+D 4+D 4+D 3+2D 5 2 Cizí jazyk Aj/Nj Druhý cizí Aj2/Nj2 +2D +2D* 4 jazyk Druhý cizí Aj2/Nj2 +3D** jazyk Dějepis De Výchova k Vo 4 4 občanství Člověk a Čz +D 2 3 zdraví Zeměpis Ze +D Matematika M 4+D 4+D 4+D 3+2D 5 2 Informatika Inf Přírodopis Pp +D Fyzika Fy 2 2 +D 6 7 Chemie Ch 2 +D 3 4 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk volitelný Další volit. předmět Další volit. předmět Hv 4 4 Vv Pc +D 3 4 Tv Njv/Ajv +2D* 2 +D* +D* 2 ** +3D** Poznámka: Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů. *týká se žáků, kteří měli ve školním roce 22/23 2 hodiny druhého cizího jazka (volitelný předmět) **týká se žáků, kteří ve školním roce 22/23 neměli druhý cizí jazyk 4

5 D = disponibilní hodina celkový počet disponibilních hodin je ročník D v Čj, D v Čz, D v Ze, D v M, D v Pp; 7. ročník D v Čj, D v M, D v Pc, 2D v Aj2/Nj2; 8. ročník D v Čj, D v M, 2D v Aj2/Nj2, D volitelný předmět, žáci, kteří neměli 22/23 Ajv/Njv, budou mít 3D Aj2/Nj2; 9. ročník 2D v Čj, 2D v M, D v Fy, D v Ch, 3D volitelný předmět tj. 2D Ajv/Njv a D volitelný předmět nebo 3D hodinové volitelné předměty Volitelné předměty: Nabídka předmětů Zkratka předmět u 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova Sv Domácí nauky Dn Přírodovědné Pvp praktikum Informatika Inv Školní časopis Ščv Fyzika zajímavě Fyz Seminář z matematiky Szma Legenda: 8. ročník - hodina volitelného předmětu pro ty žáky, kteří měli ve školním roce 22/23 2 hodiny volitelného předmětu Německý jazyk. - hodina předmětu Školní časopis Pro školní rok 23/24 ti žáci, kteří neměli druhý cizí jazyk v roce 22/23, budou mít ve školním roce 23/24 a 24/25 3 hodiny druhého cizího jazyka a nemají proto volitelný předmět. V učebním plánu je pro rok 23/24 ubrána všem žákům 8. ročníku disponibilní hodina předmětu Dějepis. 9. ročník - 3 hodiny volitelného předmětu: - 2 hodiny cizího jazyka a hodina Informatiky - hodina Informatiky, hodina Sportovní výchovy, hodina Semináře z matematiky Nepovinné předměty: Dramatická výchova Dvn hodina týdně žáci. a 2. stupně Informatika Inn hodina týdně v 7. ročníku hodina týdně v 8. ročníku Anglický jazyk Ajn hodina týdně v 7. ročníku 5

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávávní Škola pro život, č. j. ZŠKA/468/2, s účinností od Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Průřezová témata Vyučovací předměty Český jazyk Čj Matematika M Informatika I Prvouka PR Přírodověda Př Vlastivěda Vl Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv Řečová výchova Řv. stupeň speciálních tříd.r. 2.r 3.r 4.r. 5.r z toho Celkem disponibilní Celkem P P P plnění průřezových témat v projektech. Realizují se ve 4. a 5.roč. v bloku 4 vyučovacích hodinách jednou ročně napříč předměty: hod z Čj, 2 hod Pv, hod z Př a Vl. 6

7 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávávní Škola pro život, č. j. ZŠKA/468/2, s účinností od Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2. stupeň speciálních tříd 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. z toho disponibilní Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelný předmět Informatika I Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Chemie Ch Přírodopis P Zeměpis Z Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv Globální výchova Gv Řečová výchova Rv Doplňovací hodina Dh Celkem

8 Upravené učební plány pro vzdělávací program Pomocné školy, č. j. 2435/997-22, s účinností od Vyučovací předměty Ročník Čtení Čt Psaní Ps Počty Po Věcné učení Vu Smyslová výchova Smv Pracovní a výtvarná výchova PVv Tělesná výchova Tv Hudební výchova Hv Řečová výchova Rv Disponibilní dotace 2 Volitelný předmět Týdenní časová dotace

9 ,,Sluníčko, díl II. část E, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací předměty (zkratky předmětů) ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (Čt) Psaní (Ps) Řečová výchova (Řv) Matematika a její Matematika (M) aplikace Informační a komunikační Informatika (I) technologie Člověk a jeho svět Prvouka (Prv) Přírodověda (Př) Člověk a společnost Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Člověk a příroda Chemie (Ch) Přírodopis (P) Zeměpis (Z) Hudební výchova Umění a kultura (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (VkZ) Člověk a zdraví Tělesná výchova (Tv) Zdravotní Tv (ZTv) Člověk a svět práce Pracovní výchova (Pv) Celková týdenní časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

10 ,,Sluníčko, díl II. část E, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Počet hodin týdně. st. časová dotace. -. ročník Počet hodin týdně 2. st. časová dotace Rozumová výchova Člověk a Řečová výchova komunikace Člověk a jeho svět Smyslová výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět Pracovní výchova práce Celková povinná týdenní časová dotace Celková povinná týdenní časová dotace Disponibilní časová dotace

11 C) DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY Dlouhodobým cílem naší školy je škola zdravá a otevřená. Chceme vytvářet zdravé prostředí, propagovat zdravý životní styl, otevřít prostor pro rozvoj schopností žáků, ale i pro tvůrčí práci učitelů, jejich nápady, aktivity, přínosné podněty. Během školního roku jsme usilovali o vytváření příznivého školního a) prostředí - zlepšováním estetické úrovně školního prostředí rozšiřováním výzdoby školy žákovskými pracemi - postupným obnovováním školního nábytku b) klimatu - komunikativním přístupem k žákům - podporováním tvořivosti a volnosti volby učitele - ale odpovědnost za volbu - sledováním vztahů mezi žáky, eliminací případných nežádoucích jevů - kladnou motivací - posílením role třídního učitele - neformální činností předmětových komisí a konzultacemi vyučujících v paralelních třídách - širokou a pestrou nabídkou volitelných předmětů - širokou a pestrou nabídkou kroužků - sjednocováním klasifikace žáků podle dohodnutých zásad - vytvářením příznivého vztahu mezi mladšími a staršími spolužáky - poznáváním žáků mimo vyučování - vtažením žáků a rodičů do života školy - účastí žáků a učitelů na životě města D) OBLASTI ZVÝŠENÉHO ZÁJMU. výchovně vzdělávací oblast a) péče o žáky s SPU, nadané b) výchovné pradenství c) výuka na počítačích d) využívání odborných učeben e) pestrost metod výuky f) zvýšená motivace žáků k výuce g) exkurze, kontakt se životem ad a) - zvýšená pozornost žákům nadaným - zvýšená pozornost žákům integrovaným a žákům s výukovými obtížemi - vypracování IVP pro integrované žáky, písemná dohoda s rodiči o spolupráci, pravidelné měsíční konzultace s rodiči - úlevy žákům dle pokynů PPP Pelhřimov, SPC Jihlava - individuální péče poskytovaná žákům s SPU (jednotlivci i skupiny v péči asistentek nápravy SPU mimo vyučování, spolupráce s PPP Pelhřimov, SPC Jihlava, referát péče o dítě (telefonické i osobní konzultace s odborníky)

12 - seznámení třídních učitelů, asistentů a vyučujících s novými zprávami z vyšetření v PPP Pelhřimov, SPC Jihlava (zajištění těchto zpráv v souladu s předpisy o ochraně osobních dat) - poskytování informací o činnosti školy a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich nařízeních, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům ad b) - pravidelná konzultační odpoledne pro učitele, žáky, rodiče - spolupráce s úřadem práce - dopolední program pro žáky 8. ročníku v Pelhřimově - zprostředkování poradenství PPP, SPC - individuální účast na Mozaice škol a učilišť okresu Pelhřimov, Jindřichův Hradec - schůzka s rodiči žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích - informativní schůzka pro rodiče a vycházející žáky (pozváni zástupci středních škol z našeho regionu) - účast na akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 9. třídy ad c) - povinná Informatika v 5., 6. ročníku - volitelná Informatika v 9. ročníku - nepovinná Informatika v 7. a 8. ročníku ad d) - učebny cizích jazyků, fyziky a chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, cvičné kuchyně, dílny, počítačové učebny, multimediální učebny, náboženství ad e,f) - sledováno při hospitační činnosti ad g) viz dále 2) organizace školního provozu a) provoz v prostoru šatních skříněk, provoz o přestávkách mezi vyučováním b) provoz ve školní jídelně c) práce předmětových komisí, spolupráce učitelů. stupně ZŠ, společné porady učitelů., 2. stupně ZŠ a učitelů speciálních tříd d) rozvrh odjezdy autobusů e) spolupráce s institucemi (MěÚ Kamenice nad Lipou, PPP, SPC, Policie ČR, SRPŠ, HZS, ČČK, zájmová sdružení) f) zájmové činnosti ad a) důsledné sledování dodržování řádu školy, dohledů u šatních skříněk, dohledů na chodbách školy ad b) důsledné dodržování řádu školní jídelny, dohledů ve školní jídelně ad c) důsledné navštěvování schůzek předmětových komisí ze strany vedení školy ad d) úpravy rozvrhu dle odjezdů směr Mirotín, Mnich ad f) zájmové činnosti (viz. příloha číslo 2) 2

13 3) materiální zabezpečení - nákup učebnic, pomůcek - výukové programy do počítačových učeben, pro výuku na interaktivní tabuli - pomůcky pro žáky s SPU - oprava fasády staré školy - malba v jídelně a vývařovně - malba tříd ve škole - oprava 3 stoupaček ve staré škole - rozvod sítě internet ve staré škole - oprava kotlů v kotelně - oprava okapů stará škola - běžné opravy - vyzdění stěny v šatnách do dvora + vrata - oprava šatních skříněk - revize elektrospotřebičů - nátěry tabulí - generální opravy lavic ve třídách - revize hasicích přístrojů - oprava splachovačů - revize tělocvičen - oprava dlažeb - výměna vodovodních baterií - vybavení kopletně 2 učeben žákovskými lavicemi 2. stupeň - vybavení novým nábytkem 4 kuchyňské linky do cvičné kuchyně E) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI PEDAGOGICKÉ PRAXI A ZPŮSOBILOSTI Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jméno kvalifikace praxe způsobilost prac.zař. pozn. Mgr. V. Dobal PF ČB 29 M, Zt ředitel Mgr. D. Doskočilová PF ČB 23 M, Bi učitelka Mgr. G. Dvořáková PF ČB 25.st. + Vv učitelka,vých. poradce Mgr. P. Fencl ZČU Plzeň 7 Tv, Z učitel J. Fuková SPgŠ Soběs 39 vychovatelka vychovatelka Mgr. T. Hájková PF ČB 37 M, F učitelka Mgr. B. Havlíčková PF ČB 39.st. + Hv učitelka Mgr. J. Herna MFF- UK Praha 6 M, F, PC učitel Mgr. P. Janků PF MU Brno 6 Aj,Čj učitelka Mgr. I. Jeníčková PF Plzeň 25 Tv, Ov, Aj zást. řed.,vých. poradce Mgr. Z. Jůnová PF ČB,Tech.Lib. 9 Čj, Vv, spec. ped. učitelka Mgr. M. Kopačka PF ČB 39 Bi, Ch učitel PaedDr. J. Kosová PF ČB 36.st. + Tv zástupce ředitele Mgr. E. Koutníková PF ČB 23.st. + Pv učitelka Bc. K. Kutajová Univ. Pardubice 6 Nj. Aj učitelka 3

14 Mgr. D. Maršáková PF H.K. 32.st. + Zt učitelka Mgr. M. Pavlíčková PF ČB 23 Č - HV učitel Mgr. V. Poslušná JČU ČB 7 Č, D, Nj učitelka V. Pfaurová SPgŠ Prach. 4 vychovatelka vychovatelka, učitelka Mgr. Z. Rychtaříková PF ČB 3.st. + Vv učitelka Mgr. A. Stará PF ČB 8.st. + Tv učitelka Mgr. K. Svačinová PF ČB 9.st. + Vv učitelka Mgr. R. Svědíková PF ČB 2 Č+Vv učitelka J. Šafaříková SPgŠ Prach. 39 vychovatelka učitelka, vychovatelka Mgr. I. Tetivová PF H.K. 3. st.+ Zt učitelka Mgr. H. Uchytilová PF ČB 37 M, Z učitelka Mgr. E. Vacková PF Ústí n. L. 2 Bi, geografie učitelka Mgr. J. Voráčková PF ČB 2. st. + Vv učitelka Mgr. K. Zadáková PF ČB 37 Rj, D učitelka Mgr. N. Zahradníková UJAK Praha 29 pedagogika učitelka Pedagogičtí pracovníci speciálních tříd Jméno kvalif. praxe způsobilost prac.zař. Bc. J. Moravcová UJAK Praha 38 spec. ped. + Bc. učitelka Mgr. D. Průšová PF ČB 3 NŠ (Hv) učiteka Mgr. E. Petrů UJAK Praha 27 spec. ped. + Bc učitelka M. Talpová SPgŠ Prachatice 23 spec. ped. vychovatelka Mgr. J. Zedníčková UJAK Praha 27 spec. ped. + Bc učitelka Správní zaměstnanci Jméno kvalifikace prac. zařazení poznámka M. Blábolilová Gy uklízečka úv.,875 P. Cimplová SOŠ sekretářka (od.. 23) úv.,5 P. Cimplová SOŠ adm. a spis. prac. (od.. 23) úv.,5 I. Dvořáková SEŠ sam. účetní úv. J. Macháčková vyučena uklízečka úv. I. Mezerová vyučena uklízečka úv. H. Svitáková vyučena uklízečka úv. Č. Brom vyučen topič údržbář úv. J. Chalupa vyučen školník-údržbář úv. V. Marková SEŠ vedoucí ŠJ (do ) úv. D. Bučkoová řeznice sam. kuchařka úv. M. Dvořáčková kuchařka vedoucí kuchařka úv.,5 M. Dvořáčková kuchařka adm. prac. úv.,5 J. Matějů kuchařka sam. kuchařka úv. M. Semotán kuchař sam. kuchař úv. I. Strašíková kuchařka sam. kuchařka úv. J. Hrnčířová kuchařka sam. kuchařka úv. J. Smutná SEŠ sekretářka (do ) úv.,5 4

15 J. Smutná SEŠ adm. a spis. prac. (do ) úv.,5 J. Smutná SEŠ vedoucí ŠJ (od.. 23) úv. M. Kadlecová základní uklízečka úv. Správní zaměstnanci speciálních tříd Jméno kvalifikace prac. zařazení poznámka J. Nevoralová vyučena ulízečka úv.,5 Souvislá pedagogická praxe: Jméno Škola Datum Místo praxe Markéta Váchová Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, 5. ročník M, Vo 2. stupeň ZŠ, D. Doskočilová, Markéta Kubů Klára Vondráková Michaela Fiedlerová Lenka Belejová Markéta Kubů Lenka Dzamuličová Veronika Hánová K. Zadáková 3. A (náslech hodiny českého jazyka) Univerzita Hradec Králové, PF,. ročník.. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, 2. ročník ŠD J. Fuková Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, 2. ročník ŠD V. Pfaurová Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, 2. Ročník, M - Ze Univerzita Hradec Králové, PF,. ročník Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice,. ročník Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice,. ročník úterky od D. Doskočilová M, T. Hájková M, E. Vacková Ze 6. B, 9. B (náslech hodiny českého jazyka v každé třídě), náslech hodiny v ŠD u V. Pfaurové ŠD J. Fuková ŠD V. Pfaurová Dlouhodobé zastupování: Mgr. Dagmar Chrpová za Mgr. I. Jeníčkovou od do Mgr. Iva Podhradská za Mgr. J. Zedníčkovou a za J. Šafaříkovou od ,

16 F) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (ZÁPISU) K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH, JEJICH PŘIJETÍ KE STUDIU Zápis do. tříd pro rok 24/25 Zapsáno dne 28.. a Žádost o odklad nástupu školní docházky 9 Rozhodnutí o odkladu nástupu školní docházky 8 Odklad školní docházky pro rok 24/25 mělo 4 Odstěhovaly se 2 Přistěhovaly se 3 Opakuje. ročník Do. tříd ZŠ nastoupí 5 Do. třídy ZŠP nastoupí 2 Vycházející žáci ZŠ z 9. tříd 48 z 8. tříd 4 - gymnázium 3 - obchodní akademie 2 - SŠ s maturitou 5 - SŠ s výučním listem 8 - odborné učiliště 2 Vycházející žáci ze speciálních tříd SŠ s výučním listem 3 invalidní důchod 6

17 G) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků ZŠ (konec školního roku) 48 - z toho na. stupni 25 na 2. stupni 68 Celkový počet tříd na škole 9 Celkem neprospělo žáků 7 - z toho na. stupni 3 - ČJ, M, Vl, Aj - z toho na 2. stupni 4 - M, Ch, F, Aj Průměrný počet zameškaných hodin 37,35 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka,2 Vyznamenání 264 Chování uspokojivé 2 Dále: viz příloha č. Celkový počet žáků ze speciálních tříd (konec školního roku) 24 - z toho na. stupni na 2. stupni 3 Celkový počet tříd na škole 3 Celkem neprospělo žáků - z toho na. stupni Pr, M, Čj - z toho na 2. stupni Průměrný počet zameškaných hodin 62,88 Průměrný počet neoml. hodin na žáka 2,62 Vyznamenání 4 Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Dále: viz příloha č. 7

18 H) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Plnění minimálního preventivního programu Třída Předmět Téma Datum Vyučující. A Prv Chování mezi spolužáky E. Koutníková TH Seznámení s pravidly ve škole E. Koutníková Prv Chování o přestávce E. Koutníková Prv Pravidla silničního provozu E. Koutníková TH Zdravení dospělých,zásady 4.. E. Koutníková sluš.chov. TH Hygienické návyky.. E. Koutníková Prv Chování mezi členy rodiny.. E. Koutníková Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům.. E. Koutníková Prv Vztahy s prarodiči E. Koutníková Prv Prevence úrazů 6.. E. Koutníková Prv Pomoc zvířátkům 3.. E. Koutníková Prv Péče o tělo 24.. E. Koutníková Prv Části lidského těla 27.. E. Koutníková Prv Výživa lidského těla E. Koutníková Prv Člověk a jeho zdraví E. Koutníková Prv Člověk a jeho zdraví projekt E. Koutníková Prv Zdravé zuby E. Koutníková Prv Úrazy a jejich prevence E. Koutníková Prv Projekt Veselé zoubky E. Koutníková Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. E. Koutníková Prv Exkurze na farmu E. Koutníková. C Prv Chování mezi spolužáky N. Zahradníková TH Seznámení s pravidly ve škole N. Zahradníková Prv Chování o přestávce N. Zahradníková Prv Pravidla silničního provozu N. Zahradníková TH Zdravení dospělých,zásady 4.. N. Zahradníková sluš.chov. Prv Beseda v dětské knihovně N. Zahradníková chování Prv Chování mezi členy rodiny 2.. N. Zahradníková Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům 2.. N. Zahradníková Prv Prevence úrazů 6.. N. Zahradníková Prv Nebavit se s cizími lidmi 3.. N. Zahradníková Prv Péče o tělo 27.. N. Zahradníková Prv Části lidského těla N. Zahradníková Prv Výživa lidského těla N. Zahradníková Prv Člověk a jeho zdraví N. Zahradníková Prv Člověk a jeho zdraví projekt N. Zahradníková Prv Veselé zoubky- projekt N. Zahradníková Prv Úrazy a jejich prevence N. Zahradníková Prv Projekt Veselé zoubky N. Zahradníková Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. N. Zahradníková Prv Exkurze na farmu N. Zahradníková 8

19 . B Prv Chování mezi spolužáky B. Sýkorová TH Seznámení s pravidly ve škole B. Sýkorová Prv Chování o přestávce B. Sýkorová Prv Pravidla silničního provozu B. Sýkorová TH Zdravení dospělých,zásady 6.. B. Sýkorová sluš.chov. Prv Hygienické návyky 8.. B. Sýkorová Prv Chování mezi členy rodiny 5.. B. Sýkorová Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům 2.. B. Sýkorová Prv Prevence úrazů 9.. B. Sýkorová Prv Nebavit se s cizími lidmi 2.. B. Sýkorová Prv Lidské tělo úrazy, škodlivé 28. B. Sýkorová látky Prv Výživa lidského těla B. Sýkorová TH Chování o přestávce B. Sýkorová Prv Zdravá výživa skupinová práce B. Sýkorová TH Chování po vyučování ve městě B. Sýkorová Prv Vycházka do jarní přírody B. Sýkorová TH úklid doma i v lavici. 4. B. Sýkorová Prv Projekt Veselé zoubky. 4. B. Sýkorová Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. B. Sýkorová Prv Exkurze na farmu B. Sýkorová 2. A TH Hygienické návyky Z. Rychtaříková Prv Cestou do školy - bezpečnost Z. Rychtaříková TH Neodmítej pomoc kamarádům 24.. Z. Rychtaříková TH Naše rodina je naše bezpečí 7.. Z. Rychtaříková Prv Domov Z. Rychtaříková Pr. Zdraví Leden Z. Rychtaříková únor TH Vztahy mezi spolužáky Jsme Z. Rychtaříková kamarádi Čistá Vysočina. 4. Z. Rychtaříková TH Vytváříme si hezké pracovní Z. Rychtaříková prostředí TH Udržujeme třídní kolektiv Z. Rychtaříková 2. B TH Hygienické návyky K. Svačinová Prv Cestou do školy - bezpečnost K. Svačinová TH Vztahy ve třídě.. K. Svačinová TH Naše rodina je naše bezpečí 7.. K. Svačinová Prv Domov 2.. K. Svačinová Pr. Zdraví Leden K. Svačinová únor TH Vztahy mezi spolužáky K. Svačinová Čistá Vysočina. 4. K. Svačinová TH Vytváříme si hezké pracovní K. Svačinová prostředí TH Udržujeme třídní kolektiv K. Svačinová 3. A TH Vztahy mezi dětmixenofobie,šikana D. Maršáková Čj-čt Beseda o etiketě D. Maršáková Prv Pravidla silničního provozu 3.. D. Maršáková 9

20 TH Nikdo nemá právo druhému 24.. D. Maršáková ubližovat TH Chování o přestávkách, 3.. D. Maršáková zdravení dosp. TH Ochrana zdraví- Bílá pastelka 7. D. Maršáková Prv Kamarádi z Evropy 4.. D. Maršáková Prv Beseda s Policií ČR (šikana, D. Maršáková krádeže) Čt Filipova dobrodružství- společné Prosinec- D. Maršáková čtení (závislosti tabák, alkohol, drogy) leden Pr. Nebezpečí číhá všude (doma, Leden D. Maršáková ve škole) březen Čistá Vysočina. 4. D. Maršáková Pr Beseda Nebezpečí číhá všude D. Maršáková Červený kříž. pomoc při D. Maršáková úrazu Enviromentální program potok, D. Maršáková rybník 3. B TH Vztahy mezi dětmixenofobie,šikana J. Voráčková Čj-čt Beseda o etiketě J. Voráčková Prv Pravidla silničního provozu 3.. J. Voráčková TH Nikdo nemá právo druhému 24.. J. Voráčková ubližovat TH Chování o přestávkách, 3.. J. Voráčková zdravení dosp. TH Ochrana zdraví- Bílá pastelka 7. J. Voráčková Prv Kamarádi z Evropy 4.. J. Voráčková Prv Beseda s Policií ČR (šikana, J. Voráčková krádeže) Čt Filipova dobrodružství- společné Únor J. Voráčková čtení (závislosti tabák, alkohol, drogy) březen Pr. Nebezpečí číhá všude (doma, Leden J. Voráčková ve škole) březen Čistá Vysočina. 4. J. Voráčková Pr Beseda Nebezpečí číhá všude J. Voráčková Červený kříž. pomoc při J. Voráčková úrazu Enviromentální program potok, J. Voráčková rybník 4. A TH Všeobecné zásada bezp. a G. Dvořáková zdraví Pří. Podmínky život a na zemi,. 9. G. Dvořáková ochrana ŽP TH Lidská práva, vztahy-xenofobie, G. Dvořáková šikana TH Základní komun. pravidla, G. Dvořáková zdvořilost TH, Tč Dobrý anděl 7.. G. Dvořáková TH Bílá pastelka, tísňová volání 4.. G. Dvořáková 2

21 TH Lidská práva,základ. práva a 3.. G. Dvořáková povin. Pří Den lesů, stromů-ozdravný 9..,6.. G. Dvořáková pobyt Pří Vztahy mezi dětmi 3.. G. Dvořáková TH Sebehodnocení žáků 2.. G. Dvořáková TH Mezilidské vztahy 2.. G. Dvořáková TH Sebeovládání, sebekontrola 2.. G. Dvořáková TH Havárie (vodovod) G. Dvořáková Přírodověda Chování v silničním provozu G. Dvořáková Dopravní kurz duben G. Dvořáková Př Havárie s nebezpečným únikem G. Dvořáková látek Př Zdravý životní styl G. Dvořáková TH Člověk a zdraví první pomoc, G. Dvořáková důležitá tel. čísla TH IZS G. Dvořáková Den s policisty protidrogová G. Dvořáková prevence 5. A, 5. B. pomoc přednáška s p G. Dvořáková kosovou 4. B TH Všeobecné zásada bezp. a A. Stará zdraví Pří Enviromentální pořad - les A. Stará TH Lidská práva, vztahy mezi lidmi A. Stará TH Základní komun. pravidla A. Stará TH Tísňová volání 7.. A. Stará TH Sebehodnocení žáků 7.. A. Stará TH Havárie (vodovod) A. Stará Pří Chování v silničním provozu A. Stará Dopravní kurz duben A. Stará Př Havárie s nebezpečným únikem. 4. B. Havlíčková látek Př Zdravý životní styl B. Havlíčková TH Člověk a zdraví první pomoc, A. Stará důležitá tel. čísla TH IZS Den s policisty protidrogová A. Stará prevence 5.A, 5. B. pomoc přednáška s pí G. Dvořáková Kosovou 5. A Praha Bezdomovec je taky člověk J. Šafaříková zájezd TH Zásady slušného chování J. Šafaříková Čj(Dk) Beseda o etiketě J. Šafaříková Doprav. v. Správné využití volného času 2.. J. Šafaříková TH Doba podzim.prázdninvolno,odpočin. 2.. J. Šafaříková TH Vztahy mezi spolužáky B. Havlíčková TH Sebeovládání, sebekontrola.. B. Havlíčková TH A co drogy občane? 3.. B. Havlíčková 2

22 TH Zdravý životní styl osobní B. Havlíčková volno Tv Plavecký kurz s nácvikem B. Havlíčková pomoci TH Zdraví a bezpečnost. 2. B. Havlíčková Pří Učivo o lidském těle kostra, leden B. Havlíčková prevence úrazů, význam pohybu, sport, dýchání, kouření, drogy, zdravá strava, alkohol, předcházení nemocem,. pomoc mekontakltovat cizí lidi květen beseda Ne(bezpečný) internet B. Havlíčková TH Návykové látky. Poškozování B. Havlíčková zdraví. Pří Rodina, postavení dítěte červen B. Havlíčková v rodině, škole,vztahy mezi dětmi a dospělými 5. B Praha Bezdomovec je taky člověk I. Tetivová zájezd drogy TH Zásady slušného chování I. Tetivová Čj(Dk) Beseda o etiketě I. Tetivová Doprav. v. Správné využití volného času 2.. I. Tetivová TH Doba podzim. prázdnin-volno, 25.. I. Tetivová odpočin. TH Pomoc potřebným charit. 7.. I. Tetivová sbírka TH Skauti postavme školu v Africe.. I. Tetivová TH Bílá pastelka 4.. I. Tetivová TH Vztahy mezi spolužáky I. Tetivová TH Sebeovládání, sebekontrola 6.. I. Tetivová TH Volný čas, sport X drogy 2.. I. Tetivová Tv Plavecký kurz s nácvikem I. Tetivová pomoci TH Zdraví a bezpečnost. 2. I. Tetivová Pří Učivo o lidském těle kostra, Únor I. Tetivová prevence úrazů, význam pohybu, sport, dýchání, kouření, drogy, zdravá strava, alkohol, předcházení nemocem,. pomoc nekontaktovat cizí lidi květen beseda Ne(bezpečný) internet I. Tetivová TH Návykové látky. Poškozování I. Tetivová zdraví. TH, Pří Nebezpečí návykových látek I. Tetivová Pří Člověk, rodina, vztahy mezi červen I. Tetivová lidmi. Zdraví a bezpečnost 6. A Čz Tělesné zdraví, prevence K. Zadáková De Šamani a drogy (člověk.. K. Zadáková dnešního typu) Čz Zdravý životní styl 3.. K. Zadáková Čz Alternativní výživové směry Nebezpečí bulimie a anorexie K. Zadáková 22

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více