Základní škola, Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Chrudim"

Transkript

1 Základní škola, Chrudim U Stadionu Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Adresa školy: U Stadionu 756, Chrudim 3 Právní forma: Příspěvková organizace (Od ) IČO: Zřizovatel: Město Chrudim Právní forma: obec Resselovo nám. 77 IČO: Chrudim Identifikátor zařízení: IZO: Základní škola: Školní družina: Školní jídelna: Vedení školy Ředitel školy Mgr. Jindřich Vyhnánek Telefon: Mobilní telefon: Fax: První zástupce ředitele školy Mgr. Štěpánka Zavřelová Telefon: Druhý zástupce ředitele školy Mgr. Luboš Prokop Telefon: Hospodářka školy Vendula Korbelová Telefon:

3 Výchovná poradkyně školy Mgr. Olga Chaloupková Telefon: Poloha školy Škola je umístěna v sídlišti U Stadionu v blízkosti velkého areálu sportovišť: letní stadion kopaná, atletika, odbíjená zimní stadion plavecký krytý bazén sauna letní plovárna hřiště na hokejbal hala stolního tenisu Sportoviště jsou v převážné části v majetku AFK Chrudim, města Chrudim a TJ Chrudim. Dalším kladem polohy školy je snaha města Chrudim vybudovat v této lokalitě centrum sportovišť soustředěných v lokalitě okolo letní plovárny. Počet žáků a počet tříd, školní družina a školní klub Školu navštěvuje ve školním roce 2010/ žáků (22 tříd). Žáci školy jsou převážně z Chrudimě, pouze třídy s rozšířenou výukou TV navštěvují dojíždějící žáci. První stupeň ZŠ má 10 tříd Druhý stupeň ZŠ má 12 tříd Ve škole je zřízena školní družina, která má ve školním roce 2010/2011 čtyři oddělení. Slouží pro žáky I.stupně

4 Prostorové podmínky Počet učeben 30, z toho 7 odborných (fyzika chemie přírodopis, specifická příprava dívek, výpočetní technika, kovo a dřevo dílna, hudební výchova, výtvarná výchova). Tělovýchovná zařízení velká a malá tělocvična, japexový tunel (72,5 m) a víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu školy. V souladu s 10,odstavec 3) Zákona č.561/2004sb., v platném znění, zpracoval ředitel Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3 tuto Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Na žádost zřizovatele předkládá ředitel pouze stručný výtah výroční zprávy tj. bod 1. 6., ostatní kapitoly jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy (úřední deska školy). Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/ Základní údaje o škole - stručná charakteristika školy - systém řízení (organizace) 2. Plán práce ve školním roce 2010/ přehled učebních plánů školy a volitelných předmětů 3. Údaje o pracovnících školy - seznam zaměstnanců školy - úvazky pedagogických pracovníků 4. Údaje o žácích školy - přehled o počtu žáků školy ve školním roce 2010/ Koncepce - návrh a plnění koncepce školy ve školním roce 2010/ Největší úspěchy školy a nejdůležitější akce pořádané školou 6. Autoevaluace školy 7. Výsledky kontrol a inspekcí 8. Další kapitoly nejsou součástí této zkrácené verze výroční zprávy ( jsou uveřejněny na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy). - hodnocení práce zájmových útvarů a metodických komisí

5 - hodnocení práce sportovních tříd - údaje o mimoškolních aktivitách: - sportovní aktivity - akce pořádané školou - exkurze žáků - kulturní a vzdělávací akce pro žáky - další vzdělávání pedagogických pracovníků - tabulky výkonů 2010/2011 Atletika Chrudim (viz samostatná publikace - u ředitele školy nebo k nahlédnutí na

6

7 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2010/2011 V Chrudimi, dne 25.srpna 2010 Mgr.JindřichVyhnánek ředitel školy

8 Organizace školního roku Začátek školního roku: středa Konec prvního pololetí: pondělí Konec druhého pololetí: čtvrtek Volný den ředitele školy: pondělí Prázdniny: Podzimní prázdniny: středa a pátek Vánoční prázdniny: čtvrtek až neděle Pololetní prázdniny: pátek Jarní prázdniny: pondělí až pátek Velikonoční prázdniny: čtvrtek až pátek Hlavní prázdniny: pátek až středa Zápis do prvních ročníků: od do (termín bude upřesněn dle rozhodnutí zřizovatele) Zasedání Pedagogické rady ZŠ: 1.klasifikační + provozní: pátek pátek pátek pátek Čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu Pololetní hodnocení chování a prospěchu Čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu Hodnocení chování a prospěchu za druhé pololetí 2. organizační:. pondělí (10:30) úterý (školení BOZP p.slanina) (8:00) středa

9 Informační odpoledne pro rodiče: čtvrtek aktuální informace o školním roce Konzultační odpoledne pro rodiče (15:30): Schůzka rady SRPDŠ (15:00): čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek

10 Stanovení přestávek ve výuce: hod. 1. hodina hod hod. 2. hodina hod hod. 3. hodina hod hod. 4. hodina hod hod. 5. hodina hod hod. 6. hodina hod. 7. hodina hod. 8. hodina hod. 9.hodina hod.

11 Funkce Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy 1.: Zástupce ředitele školy 2.: Ekonom školy: Mgr. Jindřich Vyhnánek Mgr. Štěpánka Zavřelová Mgr. Luboš Prokop Vendula Korbelová Výchovná poradkyně: Vedoucí vychovatelka ŠD: Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na atletiku: Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na kopanou: Mgr. Olga Chaloupková Judita Šmahelová Karel Fiedler Mirza Rahimič Nepedagogická část školy Administrativní pracovnice školy: Školník - správce budov: Dana Jeníčková Zdeněk Čepela Ostatní Dopravní výchova první stupeň: Sportovní soutěže první stupeň: Sportovní soutěže druhý stupeň: Mgr. Luboš Prokop Mgr. Luboš Prokop Mgr. Martin Šulc Kulturní akce: Sběr surovin: Mgr. Iva Mikanová Mgr. Olga Bártová Judita Šmahelová Estetický vzhled školy: Mgr. Olga Chaloupková Mgr. Šárka Prokopová Environmentální koordinátor: Preventistka sociálně patologických jevů: ICT koordinátor Mgr.Jan Josíf Věra Průchová Mgr.Zbyněk Markup

12 Předmětové komise Metodický orgán pro první stupeň: * ročníky: Mgr. Irena Cieslarová Český jazyk: Dějepis: k občanství Hudební výchova: Výtvarná výchova: Zeměpis: Matematika : Fyzika: Přírodopis: Chemie: Práce s technickými materiály: Tělesná výchova : Sportovní příprava: Anglický jazyk: Německý jazyk: Výchova ke zdraví Informatika Příprava pokrmů Mgr. Šárka Prokopová Mgr. Renata Svobodová Výchova Mgr. Pavel Bírko Mgr. Ivana Mikanová Mgr. Olga Chaloupková Mgr. Ota Dušek Mgr. Olga Chaloupková Mgr. Miroslav Joska Mgr. Jan Josíf Mgr. Šárka Ferešová Mgr. Miroslav Joska Mgr. Martin Šulc Mgr. Martin Šulc Mgr.Ivana Brandstillerová Bc. Olga Lupoměská Mgr. Jan Josíf Mgr.Zbyněk Markup Mgr. Ivana Mikanová Kabinety, sbírky, knihovny Učitelská knihovna: Žákovská knihovna: Učebnice první stupeň: Učebnice druhý stupeň: Kabinet ročníky: Dana Jeníčková Dana Jeníčková Dana Jeníčková Dana Jeníčková Mgr. Pavlína Horníková

13 Kabinet 4. a 5.ročníky: Český jazyk: Cizí jazyky: Dějepis: Výchova k občanství: Zeměpis: Matematika: Přírodopis: Fyzika: Chemie: Hudební výchova: Výtvarná výchova: Školní dílny: Mgr. Věra Haaseová Mgr. Šárka Prokopová Mgr. Ivana Brandstillerová Mgr. Sandra Mikanová Mgr. Pavel Bírko Mgr. Ota Dušek Mgr. Andrea Kmentová Mgr. Jan Josíf Mgr. Miroslav Joska Mgr. Šárka Ferešová Mgr.Ivana Mikanová Mgr.Olga Chaloupková Mgr. Martin Šulc Výchova k rodičovství: Sklad sportovních potřeb: Školní družina: Výpočetní technika: Mgr. Ivana Mikanová Bc. Jakub Šmejc Judita Šmahelová Mgr.Zbyněk Markup Správci učeben Kmenové třídy: Výtvarná výchova: Chemie + fyzika: Školní dílna: Malá tělocvična: Velká tělocvična: Školní družina: Školní jídelna: třídní učitelé Bc. Olga Lupoměská Mgr.Jan Josíf Mgr. Miroslav Joska Zdeněk Čepela Zdeněk Čepela Judita Šmahelová Zdeněk Čepela

14 Kabinet školníka: Kanceláře: Sborovna: Kuchyňka: Školní pozemek: Počítačové učebny: Venkovní hřiště: Projekční místnost: Zdeněk Čepela Dana Jeníčková Dana Jeníčková Mgr.Ivana Mikanová Zdeněk Čepela Mgr. Zbyněk Markup Mgr. Martin Šulc Mgr.Zbyněk Markup

15 Kroužek vedoucí kdy kde děti pěvecký Mikanová I. Projekční sál 1.-4.roč. výtvarný Vojtíšková D. 2.B 3.roč. Navrátilová J. bruslení Bártová O. Grofová R. Zimní stadion 1.-5.roč. Sportovní kroužek Haaesová V. Pondělí, TV, japex 1.a 2. roč. chlapci Sportovní kroužek Cieslarová I. Lichá středa, TV, japex 2. a 3. roč. dívky Pecinová J. Sudá středa, Míčové hry Cieslarová I. Lichý čtvrtek, TV, japex 4. a 5. roč., dívky Prokop L. Sudý čtvrtek, Míčové hry Prokop L. Středa, TV, japex 4.roč., chlapci Míčové hry Prokop L. Úterý, TV, japex 5.roč., chlapci Dopravní kroužek Prokop L. Středa, A 4.roč. Atletika Šmejc J. Čtvrtek, Anglický jazyk TV, japex 4. a 5. roč. Anglický jazyk Gregovská G. Středa, B 1.B Flétna Horníková P. Pondělí, ŠD 1.roč.

16 Šmahelová J. Kopaná p.javůrek Pondělí, Kopaná p.javůrek Čtvrtek, roč. 2.roč. Kopaná p. Javůrek Pátek, roč. Kopaná Kopaná Středa, Středa, roč. 5.roč. Dyslekt.k r. vedoucí kdy kde děti Český jazyk Cieslarová, Bártová, Horníková, Vojtíšková Pátek, PC roč. Český jazyk Navrátilová Středa, PC 4.B Český jazyk Pecinová,Haaseová Čtvrtek, PC 2.-5.roč. Anglický jazyk Brandstillerová Čtvrtek, PC 7.roč.

17 Doučovac í skupiny Příprava k přijímacím zk. vedoucí kdy kde děti Příprava ČJ Prokopová Š. Středa, 6.hod 9.A 9.A Příprava ČJ Prokopová Š. Pátek, 0.hod 9.B 9.B Doučování ČJ Prokopová Š. Čtvrtek, 0.hod 8.C 8.C Douč, příprava MA Kmentová A. Pondělí, 0.hod 6.A 9.roč. Doučování MA Chaloupková O. Středa, 0.hod 7.B 7.B, 7.C Doučování MA Chaloupková O. Úterý, 0.hod 8.A 8.A Doučování ČJ Mikanová S. Pondělí, 0.hod 9.A 7.A Doučování Haaseová V. Čtvrtek,5.hod 2.B 2.B Doučování AJ Jirková K. Čtvrtek, 6.hod 8.A 8.A

18 Organizační část Školní družina Při škole je zřízena školní družina (dále jen ŠD), která slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Ve školním roce 2010/2011 má čtyři oddělení. Chod ŠD se řídí Vnitřním řádem ŠD. Vedoucí vychovatelka ŠD: Judita Šmahelová Vychovatelky ŠD: Iva Horálková Iveta Kněžourová Simona Forštová Pedagogičtí pracovníci ŠD jsou členy pedagogické rady školy a dle provozních možností se zúčastňují jejich zasedání. Každého zasedání pedagogické rady se účastní vedoucí ŠD. Závěry pedagogické rady tlumočí neprodleně vychovatelkám ŠD. ŠD je v provozu celý školní rok. Provoz o prázdninách se řídí zájmem rodičů a dohodou o provozu ŠD se zřizovatelem školy. Rozsah denního provozu ŠD: od 6.15 do hodin Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr.Olga Chaloupková Konzultační den pro žáky a rodiče: pondělí 15,30 16,00 nebo po telefonické dohodě

19 Školní žákovská knihovna Na škole je zřízena žákovská knihovna (dále ŽK).Provoz ŽK se řídí Řádem knihovny. Za chod knihovny odpovídá Dana Jeníčková. Úkoly k zabezpečení chodu a dalšího rozvoje ŽK: - průběžně doplňovat vybavení ŽK - průběžně seznamovat žáky a vyučující se stávajícími a s novými knihami v ŽK Učitelská knihovna Na škole je zřízena učitelská knihovna (dále UK). Provoz UK se řídí Řádem knihovny. Za chod knihovny odpovídá Dana Jeníčková. * učitelská knihovna bude přesunuta během roku do komunikačního centra sborovna školy Úkoly k zabezpečení chodu UK: - doplňovat a obnovovat UK - spolupracovat s vyučujícími a vedením školy při nákupu nových knih a metodických materiálů - zabezpečovat vybavování vyučujících osnovami a metodickými materiály Sklad učebnic pro první a druhý stupeň školy Za sklad učebnic pro žáky prvního a druhého stupně odpovídá Dana Jeníčková. Úkoly k zabezpečení chodu obou skladů učebnic: - zabezpečovat koordinaci vydávání a vybírání učebnic - průběžně zabezpečovat doplňování a vyřazování učebnic dle pokynů vedení školy - sledovat platnost učebnic a podávat vedení školy podnět k stažení učebnic

20 Kontrolní a hospitační činnost Hospitační činnost Ředitel školy: 16 hsh Mgr. Jindřich Vyhnánek Harmonogram: 1.pololetí 2.pololetí 8 hsh 8 hsh 1.zástupce ředitele školy: 32 hsh Mgr. Štěpánka Zavřelová Harmonogram 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 8 hsh 8 hsh 8 hsh 8 hsh 2.zástupce ředitele školy: 32 hsh Mgr. Luboš Prokop Harmonogram 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 8 hsh 8 hsh 8 hsh 8 hsh Hospitační činnost bude prováděna dle uvedeného harmonogramu a bude pravidelně vyhodnocována na poradách vedení školy. Kompletní zápisy o hospitaci jsou archivovány.

21 Kontrolní činnost Kontrola pedagogické dokumentace Kontrolu pedagogické dokumentace provádí zástupce ředitele školy Mgr. Luboš Prokop. Kontrolní činnost je zaměřena zejména na obsahovou stránku a na řádnost vyplnění dokumentace dle platných předpisů. Termíny pravidelných kontrol stanoví ředitel školy na úvodním zasedání pedagogické rady na začátku školního roku. Kontrolní činnost zaměřená na dodržování pracovní doby, stanovených dozorů a pod. Tato kontrolní činnost je zaměřena zejména na dodržování harmonogramu dozorů v dané pracovní dny, nástupy pedagogických pracovníků do vyučovacích hodin a jejich ukončování a dalších předpisů a nařízení, která se týkají chodu školy. Dále je kontrolní činnost zaměřena na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování pracovní doby provozními zaměstnanci. Další kontrolní činnost Další kontrolní činnost je prováděna na základě pokynů ředitele školy zejména v oblastech: 1. BOZP - zápisy v knize BOZP: Z.Slanina kontrola: ředitel ZŠ 2. PO - zápisy v knize PO: Z.Slanina kontrola: ředitel ZŠ Poznámky: Tento školní rok se škola zaměří na nákup nových učebních pomůcek, nákup školního nábytku do školní jídelny, šaten, postupnou obnovu PC sítě a další vzdělávání učitelů.

22 Učební plán 2010/11 1.stupeň Vzdělávací program: základní škola Č.j.:16 847/96-2 Předmět I. II. III. IV. V. Celkem Český jazyk 7 7 Anglický jazyk 3 3 Německý jazyk 0 0 Matematika 5 5 Prvouka 0 0 Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Pracovní činnosti 1 1 Tělesná výchova 2 2 Celkem Školní vzdělávací program: Sportem a hrou ke vzdělání č.j / Předmět I. II. III. IV. V. Celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

23 Učební plán 2010/11 2.stupeň Školní vzdělávací program " Sportem a hrou ke vzdělání" č.j.31504/ Předmět VI.N VI.-ST VII.N VII.-ST VIII.N VIII.-ST IX.N IX.-ST Celkem N Celkem ST Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Příprava pokrmů Práce s tech. mat Tělesná výchova Sportovní příprava Pov.vol.předměty Celkem

24

25

26

27 Seznam zaměstnanců školy - školní rok 2010/2011 P.č. Příjmení a jméno Funkce 1. Bártová Olga učitel 2. Bírko Pavel učitel 3. Brandstillerová Ivana učitel 4. Cieslarová Irena učitel 5. Čepela Zdeněk školník 6. Čepelová Jana kuchařka 7. Dušek Ota učitel 8. Egermaierová Marie kuchařka 9. Ferešová Šárka učitel 10. Forštová Simona vychovatelka 11. Gregovská Gabriela učitel 12. Grofová Radka učitel 13. Haaseová Věra učitel 14. Hájková Jaroslava uklizečka 15. Horálková Ivana vychovatelka 16. Horníková Pavlína učitel 17. Chaloupková Olga výchovný poradce 18. Jeníčková Dana hospodářka 19. Jeníčková Romana uklizečka 20. Jirková Kristýna učitel 21. Josíf Jan učitel 22. Joska Miroslav učitel 23. Kadlecová Eva uklizečka 24. Kmentová Andrea učitel 25. Kněžourová Iveta vychovatelka 26. Korbelová Vendula zástupce 27. Korečková Jaroslava učitel 28. Kostelecká Dana kuchařka 29. Lebdušková Věra uklizečka 30. Lukáčová Martina učitel 31. Lupoměská Olga učitel 32. Malenovská Věra kuchařka 33. Markup Zbyněk učitel

28 34. Rahimič Mirza trenér - fotbal 35. Mazánková Radka kuchařka 36. Mikanová Ivana učitel 37. Mikanová Sandra učitel 38. Navrátilová Jindřiška učitel 39. Pecinová Jana učitel 40. Pešková Marie kuchařka 41. Prokop Luboš zástupce 42. Prokopová Šárka učitel 43. Průchová Věra učitel 44. Puchýřová Petra vedoucí jídelny 45. Svobodová Renata učitel 46. Šmahelová Judita vychovatelka 47. Šmejc Jakub učitel 48. Štěpánková Monika učitel - mateřská dovolená 49. Šulc Martin učitel 50. Švarcová Jana uklizečka 51. Vojtíšková Dana učitel 52. Vyhnánek Jindřich ředitel 53. Zábranská Michaela učitel - mateřská dovolená 54. Zavřelová Štěpánka zástupce 55. Zrůstová Hana kuchařka

29 Základní škola 2010/2011 Počty žáků ve třídách chlapci dívky celkem I.A Mgr. Bártová Olga I.B Mgr. Pecinová Jana II.A Mgr. Cieslarová Irena II.B Mgr. Navrátilová Jindřiška III.A Mgr. Vojtíšková Dana III.B Mgr. Haaseová Věra IV.A Mgr. Gregovská Gabriela IV.B Mgr. Horníková Pavlína V.A Mgr. Luboš Prokop V.B Mgr. Gregovská Radka VI.A Mgr. Prokopová Šárka VI.B Průchová Věra VI.C Bc. Šmejc Jakub VII.A Mgr. Šárka Ferešová VII.B Mgr. Miroslav Joska VII.C Mgr. Ota Dušek VIII.A Mgr. Jan Josíf VIII.B Mgr.Zbyněk Markup VIII.C Mgr. Martina Lukáčová IX.A Mgr. Mikanová Ivana IX.B Mgr. Bírko Pavel IX.C Mgr. Šulc Martin stupeň stupeň Celkem Školní družina 2010/2011 Počet žáků v odděleních chlapci dívky celkem 1.oddělení Judita Šmahelová oddělení Simona Forštová oddělení Iveta Kněžourová oddělení Ivana Horálková Celkem

30 Koncepce školy ve školním roce 2010/2011 pokračování v realizaci ŠRvP ve čtvrtých a devátých třídách výstupy dle předmětů v rámci autoevaluace na konci školního roku (splněno) zakoupení školního nábytku do tříd v počtu 2 (splněno) rekonstrukce školní kuchyně (splněno) opravy a údržba školy dle požadavku na p. Buriánovou (splněno částečně - nízká částka na opravy a údržbu školy od zřizovatele) oprava a rekonstrukce vstupních bran a plotu u školního hřiště (plněno průběžně) žádosti o nové granty a realizace přidělených grantů (splněno) udržet koncepci školy na prvním a druhém stupni (splněno) pokračovat ve spolupráci se školkami (splněno) umožnit zaměstnancům další vzdělávání dle plánu DVPP (plněno dle zájmu učitelů) upravit vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvu (splněno) upravit zásady FKSP s účinností od (splněno) organizace pobytu žáků z Ede (splněno) pokračování v projektu ŠIK (školní informační kanál) postupná obnova počítačových soustav (plněno průběžně) postupná obnova šatních skříní (plněno průběžně) nákup učebních pomůcek dle požadavků ved. met. komisí (plněno obtížně - stále se snižují prostředky Pardubického kraje na učební pomůcky) zařadit od 8. ročníku nabídku dalšího cizího jazyka (Francouština) 2011/2012 (splněno) výměna běžeckého japexového povrchu (požadavky odeslány zřizovateli na rok 2012) obnova jídelních stolů ve školní jídelně (splněno) nová interaktivní tabule na základě účasti školy jako partnera bez finanční spoluúčasti (splněno)v projektu Život nejen ve tmě (splněno) zapůjčení interaktivní tabule na 1. stupeň (splněno) s následným odkoupením

31 Nejdůležitější akce pořádané školou Soustředění sportovních tříd Chorvatsko (září 2010) Ozdravný pobyt žáků nesportovních tříd v Chorvatsku (květen 2011) Organizace návštěvy naší partnerské školy z města Ede (květen 2011) Spolupráce s organizací Jitřenka Spolupráce s dětským oddělením Nemocnice Chrudim- kulturní vystoupení, předčítání Ekologická akce,,ukliďme svět Spolupráce s MŠ ukázkové hodiny, sportovní akce Spolupráce s městskou policií besedy, akce Olympiáda 1.st. v lehké atletice - červen Den Slabikáře prezentace dovedností dětí 1.roč. Školní kolo Pythagoriády, spoluúčast na pořádání Okresního kola Pythagoriády Matematická soutěž Klokan roč. Využití dopravního hřiště- 1.st. každá třída 2x ročně Spolupráce s DDM pořádání turnajů ve vybíjené a závodů Školy v přírodě cyklistická Šumava - Nové Hutě (září) Den otevřených dveří listopad 2010 Pohár rozhlasu v atletice (okres + kraj) Basketbal (okres třídy) Vybíjená (okrsek, okres, kraj třída) Všestrannost nejmladšího žactva v atletice na atletickém stad. Projektové dny v rámci ŠVP Pozn.: Kompletní přehled školních akcí ve školním roce 2010/2011 v příloze výroční zprávy (k nahlédnutí u ředitele školy)

32 Největší úspěchy školy 1. místo v VIII. olympiádě Pardubického kraje 1.místo v republikovém finále v přespolním běhu Kvalifikace o celostátní kolo ve florbalu (6.-7. třídy - chlapci a děvčata 8. a 9.tř. ) Hokejbal republikové kolo finále 5. místo Krajské kolo ve vybíjené ( děvčata 3. místo, chlapci 4. místo)- 5. tř.

33 Výsledky kontrol a inspekcí Kraj. hyg. stanice Pard. kraje (Kontrola povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb.). Byl vypracován protokol o kontrolním zjištění - drobné nedostatky byly odstraněny v termínu Česká školní inspekce (Šetření anonymní stížnosti na jednání ředitele Základní školy). Ve všech bodech stížnosti byla stížnost vyhodnocena jako nedůvodná Veřejnoprávní finanční kontrola (Čerpání účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání). Bez závad OSSZ (Kontrola pojistného a nemocenské). Bez závad.

34 AUTOEVALUACE ŠKOLY 2010/2011 Prioritní cíle Oblasti autoevaluace autoevaluace Nástroje autoevaluace Standardy autoevaluace Výstupy autoevaluace Výchovně zvzdělávací proces Činnost managementu Vztahy mezi zaměstnanci Klima školy realizace ŠvP v čtvrtých a devátých ročnících žádosti o grant - EU - OP VK "Peníze do škol", úprava vnitřních směrnic,úprava tarifů u neped. zam. školy indiv. pohovory se zaměstnanci, Týmová práce, zhodnocení + a - dle přdmětů vyučujícími na konci školního roku školení managementu pohovory, úprava vnitřních směrnic, Zákon 561/2004 Sb., 5 Peníze přidělované MŠMT vyučující provedli hodnocení ve zprávě, která je součástí výroční zprávy školy grant byl podán, schválen plněno průběžně Materiální vybavení školy Nákup nových učebních pomůcek, Nákup školního nábytku, Finanční zdroje - provozní rozpočet, sponzoring, účet SRPDŠ, doplňková činnost, granty Množství přidělených prostředků od zřizovatele a ministerstva, Množství finančních prostředků získaných z jiných zdrojů plní se průběžně - vyrovnaný rozpočet - zřizovatel požaduje krytí fondů Postavení školy na veřejnosti, Image školy Spolupráce s K Kontrolní činnost rodiči pravidelná aktualizace www stránek, spolupráce s mateřs. školkami, prezentace v tisku pravidelné inf. o činnosti školy, volba nových zástupců do rady SRPDŠ, Kvalita výchovněvzděláva cího procesu, kvalita práce podřízených zaměstnanců týmová práce, včasná aktualizace dat, plánování práce ze strany managementu rady SRPDŠ, rada školy, informační odpoledne Hospitace v hodinách, kontrola podř.zaměstn. ved. zaměstn. na jednotl. stupních Plán práce 2010/2011 str. 12 kontrolní a hospitační činnost, plán hospitací vedení školy, kontrolní syst. řed. školy plněno průběžně pravidelně plněno dle plánu školy splněno na 100 %

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2010 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim 1 Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2014 2 1. Základní údaje o škole Výroční

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2012 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim 1 Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2015 2 1. Základní údaje o škole Výroční

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

TŘÍDNÍ KNIHA PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA B. Třída: Ročník: Školní rok:

TŘÍDNÍ KNIHA PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA B. Třída: Ročník: Školní rok: TŘÍDNÍ KNIHA Třída: : Školní rok: PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA B Vysvětlivky k práci s třídní knihou 1) Název školy: Použije se podlouhlé razítko školy nebo se uvede název školy tiskacím písmem. Název školy

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Pedagogicko organizační. informace

Pedagogicko organizační. informace Základní škola, Jičín, Železnická 460 Železnická 460, 506 01 JIČÍN IČO : 70886784 Tel., fax: 493 531 566, ředitel: 493 520 479, mail:lisa@4zs.mujicin.cz, http://4zs.jicin.cz Pedagogicko organizační informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více