Základní škola, Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Chrudim"

Transkript

1 Základní škola, Chrudim U Stadionu Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Adresa školy: U Stadionu 756, Chrudim 3 Právní forma: Příspěvková organizace (Od ) IČO: Zřizovatel: Město Chrudim Právní forma: obec Resselovo nám. 77 IČO: Chrudim Identifikátor zařízení: IZO: Základní škola: Školní družina: Školní jídelna: Vedení školy Ředitel školy Mgr. Jindřich Vyhnánek Telefon: Mobilní telefon: Fax: První zástupce ředitele školy Mgr. Štěpánka Zavřelová Telefon: Druhý zástupce ředitele školy Mgr. Luboš Prokop Telefon: Hospodářka školy Vendula Korbelová Telefon:

3 Výchovná poradkyně školy Mgr. Olga Chaloupková Telefon: Poloha školy Škola je umístěna v sídlišti U Stadionu v blízkosti velkého areálu sportovišť: letní stadion kopaná, atletika, odbíjená zimní stadion plavecký krytý bazén sauna letní plovárna hřiště na hokejbal hala stolního tenisu Sportoviště jsou v převážné části v majetku AFK Chrudim, města Chrudim a TJ Chrudim. Dalším kladem polohy školy je snaha města Chrudim vybudovat v této lokalitě centrum sportovišť soustředěných v lokalitě okolo letní plovárny. Počet žáků a počet tříd, školní družina a školní klub Školu navštěvuje ve školním roce 2010/ žáků (22 tříd). Žáci školy jsou převážně z Chrudimě, pouze třídy s rozšířenou výukou TV navštěvují dojíždějící žáci. První stupeň ZŠ má 10 tříd Druhý stupeň ZŠ má 12 tříd Ve škole je zřízena školní družina, která má ve školním roce 2010/2011 čtyři oddělení. Slouží pro žáky I.stupně

4 Prostorové podmínky Počet učeben 30, z toho 7 odborných (fyzika chemie přírodopis, specifická příprava dívek, výpočetní technika, kovo a dřevo dílna, hudební výchova, výtvarná výchova). Tělovýchovná zařízení velká a malá tělocvična, japexový tunel (72,5 m) a víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu školy. V souladu s 10,odstavec 3) Zákona č.561/2004sb., v platném znění, zpracoval ředitel Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3 tuto Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Na žádost zřizovatele předkládá ředitel pouze stručný výtah výroční zprávy tj. bod 1. 6., ostatní kapitoly jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy (úřední deska školy). Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/ Základní údaje o škole - stručná charakteristika školy - systém řízení (organizace) 2. Plán práce ve školním roce 2010/ přehled učebních plánů školy a volitelných předmětů 3. Údaje o pracovnících školy - seznam zaměstnanců školy - úvazky pedagogických pracovníků 4. Údaje o žácích školy - přehled o počtu žáků školy ve školním roce 2010/ Koncepce - návrh a plnění koncepce školy ve školním roce 2010/ Největší úspěchy školy a nejdůležitější akce pořádané školou 6. Autoevaluace školy 7. Výsledky kontrol a inspekcí 8. Další kapitoly nejsou součástí této zkrácené verze výroční zprávy ( jsou uveřejněny na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy). - hodnocení práce zájmových útvarů a metodických komisí

5 - hodnocení práce sportovních tříd - údaje o mimoškolních aktivitách: - sportovní aktivity - akce pořádané školou - exkurze žáků - kulturní a vzdělávací akce pro žáky - další vzdělávání pedagogických pracovníků - tabulky výkonů 2010/2011 Atletika Chrudim (viz samostatná publikace - u ředitele školy nebo k nahlédnutí na

6

7 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2010/2011 V Chrudimi, dne 25.srpna 2010 Mgr.JindřichVyhnánek ředitel školy

8 Organizace školního roku Začátek školního roku: středa Konec prvního pololetí: pondělí Konec druhého pololetí: čtvrtek Volný den ředitele školy: pondělí Prázdniny: Podzimní prázdniny: středa a pátek Vánoční prázdniny: čtvrtek až neděle Pololetní prázdniny: pátek Jarní prázdniny: pondělí až pátek Velikonoční prázdniny: čtvrtek až pátek Hlavní prázdniny: pátek až středa Zápis do prvních ročníků: od do (termín bude upřesněn dle rozhodnutí zřizovatele) Zasedání Pedagogické rady ZŠ: 1.klasifikační + provozní: pátek pátek pátek pátek Čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu Pololetní hodnocení chování a prospěchu Čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu Hodnocení chování a prospěchu za druhé pololetí 2. organizační:. pondělí (10:30) úterý (školení BOZP p.slanina) (8:00) středa

9 Informační odpoledne pro rodiče: čtvrtek aktuální informace o školním roce Konzultační odpoledne pro rodiče (15:30): Schůzka rady SRPDŠ (15:00): čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek

10 Stanovení přestávek ve výuce: hod. 1. hodina hod hod. 2. hodina hod hod. 3. hodina hod hod. 4. hodina hod hod. 5. hodina hod hod. 6. hodina hod. 7. hodina hod. 8. hodina hod. 9.hodina hod.

11 Funkce Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy 1.: Zástupce ředitele školy 2.: Ekonom školy: Mgr. Jindřich Vyhnánek Mgr. Štěpánka Zavřelová Mgr. Luboš Prokop Vendula Korbelová Výchovná poradkyně: Vedoucí vychovatelka ŠD: Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na atletiku: Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na kopanou: Mgr. Olga Chaloupková Judita Šmahelová Karel Fiedler Mirza Rahimič Nepedagogická část školy Administrativní pracovnice školy: Školník - správce budov: Dana Jeníčková Zdeněk Čepela Ostatní Dopravní výchova první stupeň: Sportovní soutěže první stupeň: Sportovní soutěže druhý stupeň: Mgr. Luboš Prokop Mgr. Luboš Prokop Mgr. Martin Šulc Kulturní akce: Sběr surovin: Mgr. Iva Mikanová Mgr. Olga Bártová Judita Šmahelová Estetický vzhled školy: Mgr. Olga Chaloupková Mgr. Šárka Prokopová Environmentální koordinátor: Preventistka sociálně patologických jevů: ICT koordinátor Mgr.Jan Josíf Věra Průchová Mgr.Zbyněk Markup

12 Předmětové komise Metodický orgán pro první stupeň: * ročníky: Mgr. Irena Cieslarová Český jazyk: Dějepis: k občanství Hudební výchova: Výtvarná výchova: Zeměpis: Matematika : Fyzika: Přírodopis: Chemie: Práce s technickými materiály: Tělesná výchova : Sportovní příprava: Anglický jazyk: Německý jazyk: Výchova ke zdraví Informatika Příprava pokrmů Mgr. Šárka Prokopová Mgr. Renata Svobodová Výchova Mgr. Pavel Bírko Mgr. Ivana Mikanová Mgr. Olga Chaloupková Mgr. Ota Dušek Mgr. Olga Chaloupková Mgr. Miroslav Joska Mgr. Jan Josíf Mgr. Šárka Ferešová Mgr. Miroslav Joska Mgr. Martin Šulc Mgr. Martin Šulc Mgr.Ivana Brandstillerová Bc. Olga Lupoměská Mgr. Jan Josíf Mgr.Zbyněk Markup Mgr. Ivana Mikanová Kabinety, sbírky, knihovny Učitelská knihovna: Žákovská knihovna: Učebnice první stupeň: Učebnice druhý stupeň: Kabinet ročníky: Dana Jeníčková Dana Jeníčková Dana Jeníčková Dana Jeníčková Mgr. Pavlína Horníková

13 Kabinet 4. a 5.ročníky: Český jazyk: Cizí jazyky: Dějepis: Výchova k občanství: Zeměpis: Matematika: Přírodopis: Fyzika: Chemie: Hudební výchova: Výtvarná výchova: Školní dílny: Mgr. Věra Haaseová Mgr. Šárka Prokopová Mgr. Ivana Brandstillerová Mgr. Sandra Mikanová Mgr. Pavel Bírko Mgr. Ota Dušek Mgr. Andrea Kmentová Mgr. Jan Josíf Mgr. Miroslav Joska Mgr. Šárka Ferešová Mgr.Ivana Mikanová Mgr.Olga Chaloupková Mgr. Martin Šulc Výchova k rodičovství: Sklad sportovních potřeb: Školní družina: Výpočetní technika: Mgr. Ivana Mikanová Bc. Jakub Šmejc Judita Šmahelová Mgr.Zbyněk Markup Správci učeben Kmenové třídy: Výtvarná výchova: Chemie + fyzika: Školní dílna: Malá tělocvična: Velká tělocvična: Školní družina: Školní jídelna: třídní učitelé Bc. Olga Lupoměská Mgr.Jan Josíf Mgr. Miroslav Joska Zdeněk Čepela Zdeněk Čepela Judita Šmahelová Zdeněk Čepela

14 Kabinet školníka: Kanceláře: Sborovna: Kuchyňka: Školní pozemek: Počítačové učebny: Venkovní hřiště: Projekční místnost: Zdeněk Čepela Dana Jeníčková Dana Jeníčková Mgr.Ivana Mikanová Zdeněk Čepela Mgr. Zbyněk Markup Mgr. Martin Šulc Mgr.Zbyněk Markup

15 Kroužek vedoucí kdy kde děti pěvecký Mikanová I. Projekční sál 1.-4.roč. výtvarný Vojtíšková D. 2.B 3.roč. Navrátilová J. bruslení Bártová O. Grofová R. Zimní stadion 1.-5.roč. Sportovní kroužek Haaesová V. Pondělí, TV, japex 1.a 2. roč. chlapci Sportovní kroužek Cieslarová I. Lichá středa, TV, japex 2. a 3. roč. dívky Pecinová J. Sudá středa, Míčové hry Cieslarová I. Lichý čtvrtek, TV, japex 4. a 5. roč., dívky Prokop L. Sudý čtvrtek, Míčové hry Prokop L. Středa, TV, japex 4.roč., chlapci Míčové hry Prokop L. Úterý, TV, japex 5.roč., chlapci Dopravní kroužek Prokop L. Středa, A 4.roč. Atletika Šmejc J. Čtvrtek, Anglický jazyk TV, japex 4. a 5. roč. Anglický jazyk Gregovská G. Středa, B 1.B Flétna Horníková P. Pondělí, ŠD 1.roč.

16 Šmahelová J. Kopaná p.javůrek Pondělí, Kopaná p.javůrek Čtvrtek, roč. 2.roč. Kopaná p. Javůrek Pátek, roč. Kopaná Kopaná Středa, Středa, roč. 5.roč. Dyslekt.k r. vedoucí kdy kde děti Český jazyk Cieslarová, Bártová, Horníková, Vojtíšková Pátek, PC roč. Český jazyk Navrátilová Středa, PC 4.B Český jazyk Pecinová,Haaseová Čtvrtek, PC 2.-5.roč. Anglický jazyk Brandstillerová Čtvrtek, PC 7.roč.

17 Doučovac í skupiny Příprava k přijímacím zk. vedoucí kdy kde děti Příprava ČJ Prokopová Š. Středa, 6.hod 9.A 9.A Příprava ČJ Prokopová Š. Pátek, 0.hod 9.B 9.B Doučování ČJ Prokopová Š. Čtvrtek, 0.hod 8.C 8.C Douč, příprava MA Kmentová A. Pondělí, 0.hod 6.A 9.roč. Doučování MA Chaloupková O. Středa, 0.hod 7.B 7.B, 7.C Doučování MA Chaloupková O. Úterý, 0.hod 8.A 8.A Doučování ČJ Mikanová S. Pondělí, 0.hod 9.A 7.A Doučování Haaseová V. Čtvrtek,5.hod 2.B 2.B Doučování AJ Jirková K. Čtvrtek, 6.hod 8.A 8.A

18 Organizační část Školní družina Při škole je zřízena školní družina (dále jen ŠD), která slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Ve školním roce 2010/2011 má čtyři oddělení. Chod ŠD se řídí Vnitřním řádem ŠD. Vedoucí vychovatelka ŠD: Judita Šmahelová Vychovatelky ŠD: Iva Horálková Iveta Kněžourová Simona Forštová Pedagogičtí pracovníci ŠD jsou členy pedagogické rady školy a dle provozních možností se zúčastňují jejich zasedání. Každého zasedání pedagogické rady se účastní vedoucí ŠD. Závěry pedagogické rady tlumočí neprodleně vychovatelkám ŠD. ŠD je v provozu celý školní rok. Provoz o prázdninách se řídí zájmem rodičů a dohodou o provozu ŠD se zřizovatelem školy. Rozsah denního provozu ŠD: od 6.15 do hodin Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr.Olga Chaloupková Konzultační den pro žáky a rodiče: pondělí 15,30 16,00 nebo po telefonické dohodě

19 Školní žákovská knihovna Na škole je zřízena žákovská knihovna (dále ŽK).Provoz ŽK se řídí Řádem knihovny. Za chod knihovny odpovídá Dana Jeníčková. Úkoly k zabezpečení chodu a dalšího rozvoje ŽK: - průběžně doplňovat vybavení ŽK - průběžně seznamovat žáky a vyučující se stávajícími a s novými knihami v ŽK Učitelská knihovna Na škole je zřízena učitelská knihovna (dále UK). Provoz UK se řídí Řádem knihovny. Za chod knihovny odpovídá Dana Jeníčková. * učitelská knihovna bude přesunuta během roku do komunikačního centra sborovna školy Úkoly k zabezpečení chodu UK: - doplňovat a obnovovat UK - spolupracovat s vyučujícími a vedením školy při nákupu nových knih a metodických materiálů - zabezpečovat vybavování vyučujících osnovami a metodickými materiály Sklad učebnic pro první a druhý stupeň školy Za sklad učebnic pro žáky prvního a druhého stupně odpovídá Dana Jeníčková. Úkoly k zabezpečení chodu obou skladů učebnic: - zabezpečovat koordinaci vydávání a vybírání učebnic - průběžně zabezpečovat doplňování a vyřazování učebnic dle pokynů vedení školy - sledovat platnost učebnic a podávat vedení školy podnět k stažení učebnic

20 Kontrolní a hospitační činnost Hospitační činnost Ředitel školy: 16 hsh Mgr. Jindřich Vyhnánek Harmonogram: 1.pololetí 2.pololetí 8 hsh 8 hsh 1.zástupce ředitele školy: 32 hsh Mgr. Štěpánka Zavřelová Harmonogram 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 8 hsh 8 hsh 8 hsh 8 hsh 2.zástupce ředitele školy: 32 hsh Mgr. Luboš Prokop Harmonogram 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 8 hsh 8 hsh 8 hsh 8 hsh Hospitační činnost bude prováděna dle uvedeného harmonogramu a bude pravidelně vyhodnocována na poradách vedení školy. Kompletní zápisy o hospitaci jsou archivovány.

21 Kontrolní činnost Kontrola pedagogické dokumentace Kontrolu pedagogické dokumentace provádí zástupce ředitele školy Mgr. Luboš Prokop. Kontrolní činnost je zaměřena zejména na obsahovou stránku a na řádnost vyplnění dokumentace dle platných předpisů. Termíny pravidelných kontrol stanoví ředitel školy na úvodním zasedání pedagogické rady na začátku školního roku. Kontrolní činnost zaměřená na dodržování pracovní doby, stanovených dozorů a pod. Tato kontrolní činnost je zaměřena zejména na dodržování harmonogramu dozorů v dané pracovní dny, nástupy pedagogických pracovníků do vyučovacích hodin a jejich ukončování a dalších předpisů a nařízení, která se týkají chodu školy. Dále je kontrolní činnost zaměřena na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování pracovní doby provozními zaměstnanci. Další kontrolní činnost Další kontrolní činnost je prováděna na základě pokynů ředitele školy zejména v oblastech: 1. BOZP - zápisy v knize BOZP: Z.Slanina kontrola: ředitel ZŠ 2. PO - zápisy v knize PO: Z.Slanina kontrola: ředitel ZŠ Poznámky: Tento školní rok se škola zaměří na nákup nových učebních pomůcek, nákup školního nábytku do školní jídelny, šaten, postupnou obnovu PC sítě a další vzdělávání učitelů.

22 Učební plán 2010/11 1.stupeň Vzdělávací program: základní škola Č.j.:16 847/96-2 Předmět I. II. III. IV. V. Celkem Český jazyk 7 7 Anglický jazyk 3 3 Německý jazyk 0 0 Matematika 5 5 Prvouka 0 0 Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Pracovní činnosti 1 1 Tělesná výchova 2 2 Celkem Školní vzdělávací program: Sportem a hrou ke vzdělání č.j / Předmět I. II. III. IV. V. Celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

23 Učební plán 2010/11 2.stupeň Školní vzdělávací program " Sportem a hrou ke vzdělání" č.j.31504/ Předmět VI.N VI.-ST VII.N VII.-ST VIII.N VIII.-ST IX.N IX.-ST Celkem N Celkem ST Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Příprava pokrmů Práce s tech. mat Tělesná výchova Sportovní příprava Pov.vol.předměty Celkem

24

25

26

27 Seznam zaměstnanců školy - školní rok 2010/2011 P.č. Příjmení a jméno Funkce 1. Bártová Olga učitel 2. Bírko Pavel učitel 3. Brandstillerová Ivana učitel 4. Cieslarová Irena učitel 5. Čepela Zdeněk školník 6. Čepelová Jana kuchařka 7. Dušek Ota učitel 8. Egermaierová Marie kuchařka 9. Ferešová Šárka učitel 10. Forštová Simona vychovatelka 11. Gregovská Gabriela učitel 12. Grofová Radka učitel 13. Haaseová Věra učitel 14. Hájková Jaroslava uklizečka 15. Horálková Ivana vychovatelka 16. Horníková Pavlína učitel 17. Chaloupková Olga výchovný poradce 18. Jeníčková Dana hospodářka 19. Jeníčková Romana uklizečka 20. Jirková Kristýna učitel 21. Josíf Jan učitel 22. Joska Miroslav učitel 23. Kadlecová Eva uklizečka 24. Kmentová Andrea učitel 25. Kněžourová Iveta vychovatelka 26. Korbelová Vendula zástupce 27. Korečková Jaroslava učitel 28. Kostelecká Dana kuchařka 29. Lebdušková Věra uklizečka 30. Lukáčová Martina učitel 31. Lupoměská Olga učitel 32. Malenovská Věra kuchařka 33. Markup Zbyněk učitel

28 34. Rahimič Mirza trenér - fotbal 35. Mazánková Radka kuchařka 36. Mikanová Ivana učitel 37. Mikanová Sandra učitel 38. Navrátilová Jindřiška učitel 39. Pecinová Jana učitel 40. Pešková Marie kuchařka 41. Prokop Luboš zástupce 42. Prokopová Šárka učitel 43. Průchová Věra učitel 44. Puchýřová Petra vedoucí jídelny 45. Svobodová Renata učitel 46. Šmahelová Judita vychovatelka 47. Šmejc Jakub učitel 48. Štěpánková Monika učitel - mateřská dovolená 49. Šulc Martin učitel 50. Švarcová Jana uklizečka 51. Vojtíšková Dana učitel 52. Vyhnánek Jindřich ředitel 53. Zábranská Michaela učitel - mateřská dovolená 54. Zavřelová Štěpánka zástupce 55. Zrůstová Hana kuchařka

29 Základní škola 2010/2011 Počty žáků ve třídách chlapci dívky celkem I.A Mgr. Bártová Olga I.B Mgr. Pecinová Jana II.A Mgr. Cieslarová Irena II.B Mgr. Navrátilová Jindřiška III.A Mgr. Vojtíšková Dana III.B Mgr. Haaseová Věra IV.A Mgr. Gregovská Gabriela IV.B Mgr. Horníková Pavlína V.A Mgr. Luboš Prokop V.B Mgr. Gregovská Radka VI.A Mgr. Prokopová Šárka VI.B Průchová Věra VI.C Bc. Šmejc Jakub VII.A Mgr. Šárka Ferešová VII.B Mgr. Miroslav Joska VII.C Mgr. Ota Dušek VIII.A Mgr. Jan Josíf VIII.B Mgr.Zbyněk Markup VIII.C Mgr. Martina Lukáčová IX.A Mgr. Mikanová Ivana IX.B Mgr. Bírko Pavel IX.C Mgr. Šulc Martin stupeň stupeň Celkem Školní družina 2010/2011 Počet žáků v odděleních chlapci dívky celkem 1.oddělení Judita Šmahelová oddělení Simona Forštová oddělení Iveta Kněžourová oddělení Ivana Horálková Celkem

30 Koncepce školy ve školním roce 2010/2011 pokračování v realizaci ŠRvP ve čtvrtých a devátých třídách výstupy dle předmětů v rámci autoevaluace na konci školního roku (splněno) zakoupení školního nábytku do tříd v počtu 2 (splněno) rekonstrukce školní kuchyně (splněno) opravy a údržba školy dle požadavku na p. Buriánovou (splněno částečně - nízká částka na opravy a údržbu školy od zřizovatele) oprava a rekonstrukce vstupních bran a plotu u školního hřiště (plněno průběžně) žádosti o nové granty a realizace přidělených grantů (splněno) udržet koncepci školy na prvním a druhém stupni (splněno) pokračovat ve spolupráci se školkami (splněno) umožnit zaměstnancům další vzdělávání dle plánu DVPP (plněno dle zájmu učitelů) upravit vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvu (splněno) upravit zásady FKSP s účinností od (splněno) organizace pobytu žáků z Ede (splněno) pokračování v projektu ŠIK (školní informační kanál) postupná obnova počítačových soustav (plněno průběžně) postupná obnova šatních skříní (plněno průběžně) nákup učebních pomůcek dle požadavků ved. met. komisí (plněno obtížně - stále se snižují prostředky Pardubického kraje na učební pomůcky) zařadit od 8. ročníku nabídku dalšího cizího jazyka (Francouština) 2011/2012 (splněno) výměna běžeckého japexového povrchu (požadavky odeslány zřizovateli na rok 2012) obnova jídelních stolů ve školní jídelně (splněno) nová interaktivní tabule na základě účasti školy jako partnera bez finanční spoluúčasti (splněno)v projektu Život nejen ve tmě (splněno) zapůjčení interaktivní tabule na 1. stupeň (splněno) s následným odkoupením

31 Nejdůležitější akce pořádané školou Soustředění sportovních tříd Chorvatsko (září 2010) Ozdravný pobyt žáků nesportovních tříd v Chorvatsku (květen 2011) Organizace návštěvy naší partnerské školy z města Ede (květen 2011) Spolupráce s organizací Jitřenka Spolupráce s dětským oddělením Nemocnice Chrudim- kulturní vystoupení, předčítání Ekologická akce,,ukliďme svět Spolupráce s MŠ ukázkové hodiny, sportovní akce Spolupráce s městskou policií besedy, akce Olympiáda 1.st. v lehké atletice - červen Den Slabikáře prezentace dovedností dětí 1.roč. Školní kolo Pythagoriády, spoluúčast na pořádání Okresního kola Pythagoriády Matematická soutěž Klokan roč. Využití dopravního hřiště- 1.st. každá třída 2x ročně Spolupráce s DDM pořádání turnajů ve vybíjené a závodů Školy v přírodě cyklistická Šumava - Nové Hutě (září) Den otevřených dveří listopad 2010 Pohár rozhlasu v atletice (okres + kraj) Basketbal (okres třídy) Vybíjená (okrsek, okres, kraj třída) Všestrannost nejmladšího žactva v atletice na atletickém stad. Projektové dny v rámci ŠVP Pozn.: Kompletní přehled školních akcí ve školním roce 2010/2011 v příloze výroční zprávy (k nahlédnutí u ředitele školy)

32 Největší úspěchy školy 1. místo v VIII. olympiádě Pardubického kraje 1.místo v republikovém finále v přespolním běhu Kvalifikace o celostátní kolo ve florbalu (6.-7. třídy - chlapci a děvčata 8. a 9.tř. ) Hokejbal republikové kolo finále 5. místo Krajské kolo ve vybíjené ( děvčata 3. místo, chlapci 4. místo)- 5. tř.

33 Výsledky kontrol a inspekcí Kraj. hyg. stanice Pard. kraje (Kontrola povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb.). Byl vypracován protokol o kontrolním zjištění - drobné nedostatky byly odstraněny v termínu Česká školní inspekce (Šetření anonymní stížnosti na jednání ředitele Základní školy). Ve všech bodech stížnosti byla stížnost vyhodnocena jako nedůvodná Veřejnoprávní finanční kontrola (Čerpání účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání). Bez závad OSSZ (Kontrola pojistného a nemocenské). Bez závad.

34 AUTOEVALUACE ŠKOLY 2010/2011 Prioritní cíle Oblasti autoevaluace autoevaluace Nástroje autoevaluace Standardy autoevaluace Výstupy autoevaluace Výchovně zvzdělávací proces Činnost managementu Vztahy mezi zaměstnanci Klima školy realizace ŠvP v čtvrtých a devátých ročnících žádosti o grant - EU - OP VK "Peníze do škol", úprava vnitřních směrnic,úprava tarifů u neped. zam. školy indiv. pohovory se zaměstnanci, Týmová práce, zhodnocení + a - dle přdmětů vyučujícími na konci školního roku školení managementu pohovory, úprava vnitřních směrnic, Zákon 561/2004 Sb., 5 Peníze přidělované MŠMT vyučující provedli hodnocení ve zprávě, která je součástí výroční zprávy školy grant byl podán, schválen plněno průběžně Materiální vybavení školy Nákup nových učebních pomůcek, Nákup školního nábytku, Finanční zdroje - provozní rozpočet, sponzoring, účet SRPDŠ, doplňková činnost, granty Množství přidělených prostředků od zřizovatele a ministerstva, Množství finančních prostředků získaných z jiných zdrojů plní se průběžně - vyrovnaný rozpočet - zřizovatel požaduje krytí fondů Postavení školy na veřejnosti, Image školy Spolupráce s K Kontrolní činnost rodiči pravidelná aktualizace www stránek, spolupráce s mateřs. školkami, prezentace v tisku pravidelné inf. o činnosti školy, volba nových zástupců do rady SRPDŠ, Kvalita výchovněvzděláva cího procesu, kvalita práce podřízených zaměstnanců týmová práce, včasná aktualizace dat, plánování práce ze strany managementu rady SRPDŠ, rada školy, informační odpoledne Hospitace v hodinách, kontrola podř.zaměstn. ved. zaměstn. na jednotl. stupních Plán práce 2010/2011 str. 12 kontrolní a hospitační činnost, plán hospitací vedení školy, kontrolní syst. řed. školy plněno průběžně pravidelně plněno dle plánu školy splněno na 100 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace Sídliště Osvobození 682/56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více