VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

2 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Aprobovanost výuky 2.5 Přehled pedagogů podle aprobovanosti 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 2.7 Trvání pracovního poměru 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Učební plány školy 3.3 Volitelné a nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.4 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Přehled prospěchu školy 5.2 Souhrnná statistika tříd 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 7.2 Studium k prohloubení odborné kvalifikace přehled 7.3 Samostudium 8. Zájmové vzdělávání 8.1 Školní družina 8.2 Materiálně technické vybavení 9. Výchovné poradenství 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením 11. Akce školy 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12. Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Práce metodika prevence sociálně patologických jevů 13. Spolupráce školy s rodiči 13.1 Formy spolupráce 2

3 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 14.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitelky školy podle správního řádu 14.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 14.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 15.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 16. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 16.1 Ukazatele nákladovosti 16.2 Vyúčtování prostředků NIV 17. Česká školní inspekce 18. Přílohy 18.1 Den Země Půda fotodokumentace 18.2 Dětský den fotodokumentace 18.3 Letní sportovní hry fotodokumentace 18.4 Poznávací zájezd do Francie a Anglie - fotodokumentace 3

4 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2010/ Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Dobrovice Adresa školy Komenského 46, Dobrovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fa Adresa internetové stránky www. zsdobrovice.cz Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dobrovice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Ing.Jana Čejková Zástupce ředitelky: Mgr.Tomáš Sedláček Ekonom: Eva Šedivá Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 96 Základní škola 600 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 460 4

5 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2010/ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,6 61 a více let ,3 celkem ,0 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,3 vyučen ,3 střední odborné ,7 úplné střední ,1 vyšší odborné vysokoškolské ,6 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % kvalifikovaných učitel prvního stupně základní ,0 školy učitel druhého stupně základní ,0 školy učitel náboženství vychovatel ,0 pedagog volného času asistent pedagoga ,0 trenér celkem ,6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Informatika 0 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Svět kolem nás 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Výtvarné činnosti 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 5

6 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 50 Anglický jazyk 88 Německý jazyk 66,7 Ruský jazyk 100 Matematika 100 Informatika 0 Chemie 100 Fyzika 16,6 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Výchova k občanství 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Člověk a svět práce 0 Tělesná výchova 50 Volitelné předměty Přehled pedagogů podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Jana Čejková Ch,Aj Aj, KAj Tomáš Sedláček Čj, D D VkO Nj Zuzana Balšánová M, Tv M Vv Tk ČaSp Zdeňka Voděrková Rj, Pg, Aj Aj Rj Pavel Voděrek Př Př F Tv Inf ZPI Václava Štolcová M, F M F ZA ČaSp Iveta Sedláčková Čj, D Čj D VkO Med.V Aj Jana Dědinová Ch, Bi Ch Př VkO LabT EnV Nikola Špotáková SPgŠ Čj Tv VkO Vojtěch Hájek Z, D Z D Eva Zvěřinová Humanitní obory Aj SSV ČaSp Pavla Podlipná Nj Nj Blanka Boháčková Konzervatoř, SPgŠ Hv, asistentka pedagoga Dana Kučerová 1.st. 1.st. Dagmar Mondoková 1.st. 1.st. Aj Lenka Suchomelová 1.st. 1.st. Aj Miroslava Kalábová 1.st. 1.st. Lucie Ulrychová 1.st. 1.st. Aj Marcela Kunová 1.st. 1.st. Aj Eva Hrobníková 1.st. Hv 1.st. Marie Suchá 1.st. 1.st. Petra Lapuníková 1.st. Aj 1.st Aj Pavla Macounová 1.st. 1.st. Aj Dagmar Jirků 1.st. 1.st. Ludmila Zahradníková MŠ Vychovatelka ŠD Eva Burianová SEŠ, vychovatelství Vychovatelka ŠD 6

7 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 14 43,7 do 10 let 3 9,4 do 15 let 4 12,5 do 20 let 6 18,8 nad 20 let 5 15,6 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 5 odchody 2 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv školy se částečně obměnil. Nastoupila jedna učitelka na první stupeň, jedna na druhý stupeň na zástup za učitelku na mateřské dovolené a tři učitelé na zkrácený úvazek. Nepodařilo se zajistit výuku tak, aby byly všechny předměty vyučovány učiteli s odpovídající aprobací. Začínajícím pedagogům byla poskytnuta veškerá nutná metodická podpora. 7

8 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek č.j. 205/2007 Základní škola - č.j /96-2 zařazené třídy 1.,2.,3.,4.,6.,7., 8. a 9.ročník 5. ročník 3.2 Učební plány školy Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek, č.j. 205/2007 Předmět Ročník Minimum st Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk (Nj, Rj) Matematika Informatika Svět kolem nás Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výtvarné činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů

9 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 Předmět Ročník Minimum Český jazyk 8 16 Cizí jazyk 3 12 Matematika 5 16 Informatika Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie 4 Fyzika 6 Přírodopis 6 Zeměpis 6 Dějepis 6 Občanská výchova 4 Rodinná výchova 4 Hudební výchova 1 4 Výtvarná výchova 1 6 Praktické činnosti 2 4 Volitelné předměty 6 Tělesná výchova 2 8 Týdenní dotace povinných předmětů Volitelné předměty a zájmové kroužky Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Další cizí jazyk - Rj 23 Další cizí jazyk Nj 54 Konverzace v Aj 14 Seminář společenských věd 16 Osobnostní a sociální výchova 11 Seminář z přírodopisu 13 Seminář z matematiky 9 Technické kreslení 9 Zpracování a prezentace informací 18 Základy administrativy 12 9

10 Mediální výchova 11 Environmentální výchova 16 Název kroužku počet zařazených žáků Aerobik 1.stupeň 31 Hra na flétnu 11 Anglický jazyk I.stupeň 21 Německý jazyk I.stupeň 10 Ruský jazyk 6 Sborový zpěv 28 Sportovní hry 16 Basketbal Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitelky školy Škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek ve všech ročnících. Jenom v pátém ročníku ještě pokračovala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola nabízí velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny v těchto předmětech: Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a svět práce a ve volitelných předmětech. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne celkem

11 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium MB a Mn.Hradiště SOU strojírenské a OU Škoda Auto a. s. 5 SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 4 Obchodní akademie a VOŠE MB 2 SPŠ Mladá Boleslav 3 ISŠ Na Karmeli 2 SZŠ a VOŠ zdravotnická 1 MAJA 1 osmileté gymnázium MB 2 Komentář ředitelky školy V tomto školním roce mohli žáci podávat opět tři přihlášky na střední školu. Celý proces příjímání žáků na střední školu byl tím velmi nepřehledný. Přijímací zkoušky proběhly jenom na gymnáziu, na ostatních středních školách v okrese Mladá Boleslav se přijímací pohovory nekonaly a žáci byli přijati podle průměrného prospěchu v osmém a devátém ročníku základní školy. 11

12 5. Hodnocení žáků Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2010/11 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 8.A 8.B 9.A Předmět Počty známek Počet Průměr N klasif. žáků Cho Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk RJ Ruský jazyk Dě Dějepis Vl Vlastivěda VkO Výchova k občanství SKN Svět kolem nás Ze Zeměpis Ma Matematika Pří Přírodověda Př Přírodopis Fy Fyzika Che Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova VČ Výtvarné činnosti Pc Pracovní činnosti Tv Tělesná výchova SPr Svět práce EV Environmentální výchova INF Informatika KAJ Konverzace v anglickém jazyce MV Mediální výchova SM Seminář z matematiky SP Seminář z přírodopisu SSV Seminář ze společenských věd TK Technické kreslení ZA Základy administrativy ZPI Zpracování a prezentace informací AER Aerobic BK Basketbalový kroužek HF Hra na flétnu KrAJ Kroužek anglického jazyka KrNJ Kroužek německého jazyka KRJ Kroužek ruského jazyka SH Sportovní hry PěK Pěvecký kroužek OSV Osobnostní a sociální výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 175 omluvených hodnocení prospěl 134 neomluvených prospěchu neprospěl 6 nehodnocen 12

13 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 5.2 Souhrnná statistika tříd Souhrnná statistika tříd 2.pololetí školního roku 2010/2011 Zpracováno dne : Třída Žáků Z toho hodnocení V P 5 N Snížená Známka Ch Průměrný prospěch Absence na žáka omluv. neoml. Třídní učitel 1.A ,091 44,96 - Mgr Kunová Marcela 1.B Mgr. Jirků Dagmar 2.A ,296 57,94 - Mgr. Macounová Pavla 4.A ,304 46,87 - Mgr. Kalábová Miroslava 2.B ,307 37,21 - Mgr. Kučerová Dana 5.A ,343 54,81 - Mgr. Mondoková Dagmar 5.B ,389 52,80 - Mgr. Suchá Marie 3.A ,406 52,05 - Mgr. Lapuníková Petra 3.B ,487 60,00 - Mgr. Suchomelová Lenka 4.B ,910 67,84 - Mgr. Ulrychová Lucie 6.A ,918 72,87 - Mgr. Štolcová Václava 6.B ,943 64,63 - Mgr. Balšánová Zuzana 9.A ,997 58,60 - Mgr. Sedláčková Iveta 8.A ,016 84,37 - Mgr. Dědinová Jana 7.A (1+0) 2,077 83,00 - Ing. Voděrek Pavel 8.B (1+0) 2,271 66,37 - Mgr. Voděrková Zdeňka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 175 žáků získalo vyznamenání, 136 prospělo a 6 žáků neprospělo. Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními stupni, kombinací slovního hodnocení a klasifikací byli hodnoceni někteří integrovaní žáci. Prověřit dovednosti našich žáků nabízejí srovnávací testy, kterých se pravidelně účastníme. V letošním roce absolvovali žáci 9. ročníku spolu se svými vrstevníky ze 160 dalších škol testy Kalibro z češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědného a humanitního základu. S výjimkou angličtiny se ve všech testech umístili v první polovině, v kategorii venkovských škol (do níž jsme byli dle velikosti obce zařazeni) jsme v matematice mezi prvními dvaceti a v humanitním základu dokonce v první desítce testovaných škol. I přes tento dílčí úspěch však nemůžeme přehlížet nedostatky současného systému. Z testů vyplývá celkový pokles úspěšnosti českých žáků, který se naštěstí u našich žáků výrazně neprojevil. Své zřejmě má na svědomí i současná nejednotnost osnov, která se projevuje zejména při stěhování žáků - jen během letošního roku změnilo své působiště 17 žáků naší školy. 13

14 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 14 Zástupce ředitele školy 18 Ostatní pracovníci 0 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 14

15 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitelky školy: Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek. Výuka probíhá ve třídách, které jsou současně kmenové i odborné. Žáci na II.stupni se stěhují do tříd podle vyučovaného předmětu. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně. Byla snaha aktivně zapojovat žáka do hodiny. Metody aktivního, prožitkového učení a eperimentování se objevovaly jak na I. tak i na II.stupni. Vyučování bylo vhodně doplňováno skupinovou a individuální prací. Učitelé mají snahu motivovat žáky, používali v hodině názornost a zařazovali vhodné pomůcky. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, učitelé jsou dostatečně informování o poruchách chování a učení. Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se objevilo ve většině hodin. Učitelé hodnotí žáky podle pravidel dohodnutých na začátku školního roku. 15

16 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Institucionální vzdělávání Blanka Boháčková Univerzita J.A.Komenského Scénická a mediální studia Bakalářské studium Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. Iveta Sedláčková Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr. Lenka Suchomelová Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr. Jana Dědinová Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr Dagmar Jirků Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Hlavní úkoly DVPP: Výuka podle ŠVP Projekty Prohlubování odborných znalostí Studium cizích jazyků 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - přehled DVPP ve školním roce 2010/11 pedagog termín obsah rozsah zajistil cena BALŠÁNKOVÁ Zuzana BOHÁČKOVÁ Blanka ČEJKOVÁ Jana Seminář k problematice odměňování ve školství 6 hod. VISK Seminář - EU peníze školám 6 hod. VISK DĚDINOVÁ Jana Učitelská angličtina/kurz AJ pro mírně pokročilé II 180 VISK 0 JIRKŮ Dagmar Učitelská angličtina/kurz AJ pro mírně pokročilé II 180 VISK 0 KALÁBOVÁ Miroslava Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve vyučovacích předmětech 4 hod. VISK 600 KUČEROVÁ Dana KUNOVÁ Marcela MACOUNOVÁ Pavla LAPUNÍKOVÁ Petra SEDLÁČKOVÁ Iveta Učitelská angličtina/kurz AJ pro mírně pokročilé I. 180 VISK Základní kurz instruktora lyžování 5 dnů SŠMB Seminář - EU peníze školám 6 hod. VISK 0 SEDLÁČEK Tomáš "ŠVP máme a co dál?" 6 hod. VISK 750 Výjezdní seminář pro ředitele škol SUCHÁ Marie 16

17 SUCHOMELOVÁ Lenka Učitelská angličtina/kurz AJ pro mírně pokročilé II 180 VISK 0 ŠPOTÁKOVÁ Nikola Základní kurz instruktora snowboardingu 5 dnů SŠMB 3600 ŠTOLCOVÁ Václava Magická fyzika 4 hod. VISK 600 ULRYCHOVÁ Lucie VODĚRKOVÁ Zdeňka Studijní pobyt ve Velké Británii 52 hod. EU VODĚREK Pavel Magická fyzika 4 hod. VISK Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Materiály k projektu EU peníze do škol Vánoční prázdniny 5 Materiály k projektu EU peníze do škol Jednodenní pololetní 1 Kontrola plnění ŠVP prázdniny Jarní prázdniny 4 ŠVP Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během roku aktualizuje dle potřeby školy a nabídky Střediska služeb školám. Zaměřuje se hlavně na prohlubování znalostí v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu a jeho zdokonalování a jazykovou přípravu. Vzhledem k omezení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v průběhu roku jsme navštěvovali vzdělávací akce v omezené míře. 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem

18 8.2 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Pro tuto činnost jsou vyčleněny tři třídy na 1.stupni. Vybavení nábytkem je dostačující, hry a hračky se průběžně doplňují. Komentář ředitelky školy: Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízená. Pracovní doba byla prodloužena do 16 hodin. Nepravidelné odchody žáků jsme vyřešili tzv. polední družinou, do které chodí žáci odcházející ve hodin na autobusy. O školní družinu je velký zájem. S narůstajícím počtem žáků má škola problém s prostory pro ŠD. 9. Výchovné poradenství a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Komentář výchovné poradkyně: Školní rok 2010/11 se z pohledu výchovné poradkyně mnoho nelišil od těch předešlých. Školní rok pravidelně zahajuji kontrolou dokumentace a spoluprací s učiteli školy i rodiči při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů u integrovaných žáků. Problémy někdy vznikají v důsledku nedostatečné činnosti pedagogicko-psychologické poradny, kam jsou žáci zváni na kontrolní vyšetření i s několikaměsíčním zpožděním, takže škola nemá včas k dispozici potřebné dokumenty. Příslušná poradna také podstatně omezila možnost testování žáků 9.ročníku tzv. PROFI testy, jež jsou určeny hlavně pro žáky s nevyhraněnými zájmy a pro ty, kteří i přes doporučení výchovné poradkyně a třídního učitele, případně dalších vyučujících, váhají s rozhodnutím, na jaký typ školy v dalším vzdělávání nastoupit. Případná vyšetření těmito testy se uskutečňují jen na žádost rodičů, a to v pedagogicko-psychologické poradně. Jak žáci 8. ročníku, tak i vycházející žáci, navštívili jako každoročně poradenské středisko úřadu práce, kde se při besedě s tamními pracovníky dozvídají nejnovější informace o možnostech studia, trendech, trhu práce, apod. Pro deváťáky škola zorganizovala také návštěvu Výstavy středních škol a učilišť, kam tradičně zveme i rodiče žáků, ekurzi do učiliště Škoda auto a. s., návštěvu zástupců střední školy v naší škole. Děvčata z osmé a deváté třídy se zúčastnila velmi přínosné besedy s ženskou lékařkou. Rodiče deváťáků jsem na třídní schůzce informovala o tom, jak postupovat při volbě dalšího studia svých dětí, seznámila jsem je s možností dalšího hledání nejen na webových stránkách, ale také při návštěvě Dnů otevřených dveří na jednotlivých školách, o způsobu podávání zápisových lístků na vybranou střední školu či učiliště, apod. Ke stejnému účelu slouží také webové stránky školy i průběžně aktualizovaná nástěnka na chodbě ve 2.patře druhého stupně školy. Konzultační hodiny výchovné poradkyně nebyly v letošním školním roce téměř využívány. Kvůli kázeňským problémům i zhoršenému prospěchu byla svolána jedna výchovná komise a v případě několika žáků jsme dokonce museli kontaktovat odbor péče o děti. Žáci ve všech ročnících opět vyplňovali dotazník Čím budu?, jenž mi poslouží hlavně při posuzování vývoje zájmů dětí o budoucí profesi. Žáci samotní si při odchodu ze ZŠ budou moci porovnat v řádu let, jak se vyvíjel jejich zájem o budoucí povolání. Vzhledem k poměrně široké nabídce středních škol i učilišť byli všichni naši žáci umístěni na škole či oboru dle svých přání, 2 žáci odcházejí na osmileté gymnázium z páté třídy. 18

19 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání individuální vzdělávací plán tělesné postižení více vad 1 Integrace Ano, asistentka pedagoga Mentální postižení 1 Integrace Ano Vývojové poruchy učení 9 Integrace Ano Vývojové poruchy chování 2 Integrace Ne 10.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 0 0 celkem 10.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano asistent částečně ne 19

20 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Jana Čejková Komentář ředitelky školy: Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou integrování do běžné třídy a jsou vzdělávání podle individuálního plánu. Na škole pracovala asistentka pedagoga, která pomáhala učitelům při vzdělávání tělesně a sluchově postiženého dítěte. Činnost pedagogicko-psychologické poradny je nedostatečná, čekací doba na vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení je velmi dlouhá. V mnoha případech bylo poradnou žákům prodlouženo doporučení k integraci bez předchozího vyšetření. 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Výuka plavání třídy 76 Lyžařský výcvik ročník 38 Vzdělávací akce Dopravní hřiště v MB 4.A, 4.B 35 2 Ukázka dravců ročník 315 Poznámka (název akce, výsledek) Gotika život Lucemburků ročník 315 Vystoupení historické skupiny Pernštejni Čas proměn třídy 26 - dívky Beseda o dospívání Šikana versus 6. A, 6.B 35 Občanské sdružení Slánka MB kamarádství Antikoncepce, pohlavní 8.A, 8.B., 9.A 24 - dívky MUDr. Trhoňová - gynekoložka choroby Závislosti a nuda 7.A 25 Občanské sdružení Slánka MB Zásady první pomoci 8.A. 8.B 32 Přednáška ČČK Záchrana bílých ročník 112 Přednáška pana Rabase nosorožců Muzeum cukrovarnictví 2.A, 2.B 37 Projektový den na téma půda Dobrovice Muzeum cukrovarnictví 6.A 16 Měření a výpočet fyzikálních veličin Kino Dobrovice ročník 87 Filmy Ekurze Knihovna Dobrovice Pravidelné návštěvy Cukrovar Dobrovice 9.A, 5.A 42 Prohlídka provozu Burza SŠ, SOU a U 9.A 20 Mladá Boleslav Učiliště Škoda 9.A 20 Volba povolání Úřad práce ročník 52 Volba povolání Lidice 9.A 20 Planetárium 6.A, 6.B, 9.A 55 Praha Pražský hrad 7. ročník 92 Židovské muzeum, v rámci SSV Národní divadlo 9.A 20 Praha Fata Morgana + ZOO 6.A, 8.AB 48 Praha 20

21 Hasičská stanice MB 2.A, 2.B 37 Prohlídka stanice v rámci projektu Hasík Školní výlety a zájezdy Francie, Anglie 5.-9.ročník 12 Studijní vzdělávací zájezd LIberec 1.ročník 50 ZOO Pěnčín 2.ročník 37 Kokořín 3.ročník 39 Dolánky 4.A 16 Dlaskův statek Kost a okolí 4.B 19 Ostrá 5.ročník 42 Botanicus Mělník 6.ročník 35 Sedmihorky 7.A, 8.A 41 Sobotka a okolí 8.B 16 Český Krumlov 9.A 20 Vodácký kurz Divadla DDS Dobrovít ročník 315 Jak kašpárek učil děti zpívat Mladá Boleslav 6. ročník 35 Strakonický dudák Mladá Boleslav ročník 52 Ostře sledované vlaky Divadlo Dobrovice ročník 126 O čarovné flétně Divadlo Dobrovice ročník 126 O červené Karkulce Slunce svítí všem ročník 112 Centrum pro postižené děti DDS Dobrovít ročník 199 Jak děti zachránily svět Žákovské vystoupení Divadlo Dobrovice Pěvecký sbor Vánoční koncert Skřivánek Divadlo Dobrovice Pěvecký sbor Skřivánek Skřivánčí koncert, Červená Karkulka 3.ročník pop-song festu Pěvecký sbor DK MB přehlídka pěveckých sborů Vánoční besídka 2.A 18 Vystoupení pro rodiče Muzeum Dobrovice Pěvecký sbor 180 let cukrovaru Posezení s bývalými Pěvecký sbor Hra na flétnu zaměstnanci Koncerty Dětská nota 4. ročník 35 Mladá Boleslav Výstavy MěÚ Dobrovice třídy Vánoční tematika MěÚ Dobrovice třídy Velikonoce Soutěže Konverzační soutěž v Aj 7. a 9. třída 2 Okresní kolo Vlastík třída 4 Regionální vlastivědná soutěž ZAV psaní na počítači 9. třída 10 Okresní kolo Přírodovědný klokan II. stupeň 112 Školní kolo Pythagoriáda třída 5 Okresní kolo Matematický klokan 8. třída 1 Okresní kolo Košík plný rozumu ročník 203 Okresní soutěž zdravá výživa Vybíjená třída 13 Okresní kolo Atletický víceboj 1. a 2. třída 8 Okresní kolo Atletický čtyřboj třída 20 Okresní kolo Přespolní běh třída 18 Okresní kolo Pohár rozhlasu II. stupeň 30 Okresní kolo Soutěž zdravotních hlídek 8.A 5 Okresní kolo 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více