LookDet Dispečerský systém Uživatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LookDet Dispečerský systém Uživatel"

Transkript

1 LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104

2 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci. Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená. 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. AMiT je registrovaná ochranná známka. Copyright (c) 2015, AMiT, spol. s r. o. Výrobce: AMiT, spol. s r. o. Naskové 1100/3, Praha Technická podpora: lookdet_u_g_cz_104 2/40

3 Obsah Historie revizí... 4 Související dokumentace Úvod Spuštění dispečerského systému Přihlášení uživatele Hlavní okno dispečerského systému Menu Otevření menu Zavření menu Lišta uživatelem definovaných záložek Vytvoření záložky Editace záložky Vymazání záložky Zobrazení náhledů v záložkách Přidání nového náhledu Editace pozice náhledu Zavření náhledu Ovládání základních prvků v náhledech Zadávání hodnot Obecná změna parametrů Nastavení křivky Interpol Nastavení topné křivky EqLine Nastavení časových plánů Provozní deník Malý graf / Tabulka Okno s malým grafem Okno s tabulkou Velký graf Poruchy Poruchy pro mobilní zařízení Logy Historie změn nastavení Historie poruch Listování v záznamech a jejich filtrování Filtrování logu Změna hesla Soubory ke stažení Odhlášení uživatele Dodatek A Výběr barevného schématu prostředí /40 lookdet_u_g_cz_104

4 Historie revizí Jméno dokumentu: lookdet_u_g_cz_104.pdf Autor: Zbyněk Říha Verze Datum Změny Nový dokument Aktualizace obrázků a popisu chování dle LookDet v Aktualizace obrázků a popisu chování dle LookDet v Úprava kapitoly Aktualizace dokumentu dle chování LookDet v Související dokumentace lookdet_u_g_cz_104 4/40

5 1. Úvod Dispečerský systém LookDet funguje na webovém serveru postaveném na OS Linux. Server zajišťuje veškeré zpracování dat. Klientské vizualizační stanice přistupují k datům na serveru prostřednictvím webového serveru. Počet klientů je omezen pouze výkonem serveru a kvalitou připojení k internetu. Klientský přístup není závislý na operačním systému, který je nainstalován na klientské stanici. Jediným požadavkem je kvalitní připojení k internetu a funkční webový prohlížeč podporující vektorový grafický formát SVG. Doporučené prohlížeče jsou Chrome nebo Firefox. Na ostatních prohlížečích se může obsah zobrazovat nesprávně. Možnosti systému Zobrazení monitorované technologie ve formě www stránek Možnost přístupu z libovolného místa přes webový prohlížeč Neomezený počet uživatelů, limituje pouze výkon serveru a připojení Informace o stavu komunikace s jednotlivými stanicemi Vzdálená editace parametrů technologie Komfortní grafická editace časových plánů a topné křivky Logování změn parametrů podle uživatelů Logování poruch Komfortní poruchový systém, informace kdo a kdy zpracoval informaci o poruše Program pro OS Android pro OnLine sledování a přijetí poruchy 5/40 lookdet_u_g_cz_104

6 2. Spuštění dispečerského systému Pro použití dispečerského systému je třeba spuštěný webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče je třeba zadat adresu adresa nebo DNS jméno>/lookdet Přihlášení uživatele Po zadání adresy je zobrazen přihlašovací dialog: Obr. 1 - Přihlašovací dialog 1 Pole pro zadání přihlašovacího jména 2 Pole pro zadání hesla 3 Tlačítko pro přihlášení Uživatel zadá přidělené přihlašovací jméno a své heslo. lookdet_u_g_cz_104 6/40

7 3. Hlavní okno dispečerského systému Po zadání správných přihlašovacích údajů je uživatel přesměrován na hlavní okno dispečerského systému. Zobrazení informací na stránce je dáno tvůrcem vizualizace. Obr. 2 - Hlavní stránka uživatelské části 1 Lišta nadefinovaných záložek 2 Pracovní plocha 3 Tlačítko pro zavření náhledu 4 Tlačítko pro zobrazení seznamu poruch 5 Tlačítko pro vyvolání menu 6 Uživatelem zvolené náhledy stanic 7/40 lookdet_u_g_cz_104

8 3.1. Menu Otevření menu Menu je nabídka všech akcí, dostupných aktuálně přihlášenému uživateli. Obsah menu může být pro různé uživatele různý vzhledem k oprávněním přiděleným uživateli tvůrcem vizualizace. Menu, se vyvolá pomocí tlačítka (v pravém horním rohu okna dispečerského systému). Význam jednotlivých položek je patrný z následujícího obrázku: Obr. 3 - Systémové ikony Poznámka Pokud se přihlásí uživatel s administrátorskými právy, bude v menu navíc položka Administrace systému Zavření menu Menu lze zavřít výběrem jeho poslední položky Zavřít, nebo kliknutím mimo menu. Obr. 4 - Položka pro zavření menu lookdet_u_g_cz_104 8/40

9 K zavření menu dojde také po kliknutí na libovolnou položku, která vyvolává další akci Lišta uživatelem definovaných záložek Každý uživatel dispečerského systému má vlastní, samostatnou oblast záložek. Počet záložek není systémově omezen, stejně, jako počet náhledů v jedné záložce. Mezi jednotlivými záložkami lze klikáním přepínat (kliknutím na záložku se v hlavní části okna zobrazí nadefinovaný obsah záložky). Aktuálně zobrazená záložka je zvýrazněna. Obr. 5 - Lišta uživatelem definovaných záložek 1 Aktuálně zobrazená záložka 2 Nezobrazená záložka Vytvoření záložky Novou záložku lze vytvořit pomocí menu, výběrem položky Přidej novou záložku (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace). Obr. 6 - Položka menu pro přidání záložky Poté dojde k vyvolání dialogového okna pro zadání názvu záložky. Název může obsahovat až 32 libovolných znaků. 9/40 lookdet_u_g_cz_104

10 Obr. 7 - Vytvoření nové záložky Stiskem tlačítka Vytvořit dojde k vytvoření záložky v liště záložek. Význam jednotlivých položek je patrný z následujícího obrázku. Obr. 8 - Vzhled záložky 1 Název záložky 2 Vymazání záložky Editace záložky Každé záložce lze změnit jméno a její pozici na liště záložek (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace). Editace jména záložky se spustí držením klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši na název záložky. Změna pozice záložky se provede jejím přetažením po liště záložek, rozložení je automaticky uloženo Vymazání záložky K vymazání záložky slouží znak (křížek) u názvu záložky. Vymazání záložky je provedeno po potvrzení dialogu a je NEVRATNÉ. Záložku lze vymazat pouze v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace. lookdet_u_g_cz_104 10/40

11 4. Zobrazení náhledů v záložkách Na záložky lze umístit libovolný počet náhledů stanic, ke kterým má uživatel oprávnění přistupovat (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace) Přidání nového náhledu Náhled na záložku lze přidat výběrem položky Přidej náhled na záložku z menu. Obr. 9 - Položka menu pro přidání náhledu Dojde k aktivaci seznamu dostupných náhledů v levé části obrazovky. 11/40 lookdet_u_g_cz_104

12 Obr Zobrazení seznamu náhledů 1 Pole pro zadání textu pro filtrování v seznamu náhledů 2 Zavření seznamu náhledů 3 Vyvolání menu 4 Seznam náhledů Pro výběr požadovaného náhledu lze použít pole pro zadání textu nad seznamem náhledů. Při zadávání textu do pole budou postupně zobrazovány pouze náhledy, které zadávaný text obsahují ve svém názvu. Přidání náhledu do pracovní plochy záložky se provede přetažením náhledu ze seznamu náhledů do oblasti pracovní plochy. Přidaný, nebo změněný náhled je do uložení jeho pozice a velikosti zvýrazněn (uložení proběhne automaticky po určité době). lookdet_u_g_cz_104 12/40

13 Obr Probarvení náhledu výrazným pozadím 1 Zvýrazněný náhled 4.2. Editace pozice náhledu Ve výchozím stavu nelze počet ani pozici náhledů měnit. Uživatel tak může používat pouze funkce, nadefinované v jednotlivých náhledech. Obr Náhledy, které není možno přemístit a skrýt Pokud má však uživatel od administrátora povolenu změnu pozice a velikosti náhledu, může každý náhled na pracovní ploše přemístit, nebo změnit jeho 13/40 lookdet_u_g_cz_104

14 velikost. Tuto možnost musí uživatel aktivovat pomocí položky Povolit změnu rozložení náhledů v menu. Obr Položka menu pro povolení změny Po výběru této položky se její text změní na Zakázat změnu rozložení náhledů. Obr Položka pro zakázání změny V případě povolení změny rozložení náhledů budou všechny náhledy ohraničeny. lookdet_u_g_cz_104 14/40

15 Obr Ohraničené náhledy 4.3. Zavření náhledu Jejich přesun je možný stiskem a držením levého tlačítka myši kdekoliv v poli zvoleného náhledu a následným tažením myši na požadovanou polohu. Změnu velikosti náhledu lze učinit najetím kurzorem na hranici náhledu (kde kurzor změní svůj tvar) a následným stiskem levého tlačítka myši a jejím tažením až na požadovaný rozměr náhledu. Změněný náhled je zvýrazněn (stejně jako u přidávání náhledu) až do uložení na záložku (proběhne automaticky po určité době). Pokud má uživatel od administrátora povolenu změnu pozice a velikosti náhledu, může každý náhled zavřít pomocí křížku v pravém horním rohu náhledu. Křížek se zobrazí po vybrání položky Povolit změnu rozložení náhledů z menu. Po výběru této položky se její text změní na Zakázat změnu rozložení náhledů z menu. Jejím výběrem dojde ke skrytí křížku. Pozor Zavření je provedeno okamžitě bez potvrzení. 15/40 lookdet_u_g_cz_104

16 5. Ovládání základních prvků v náhledech Prvky v náhledech mají různé chování v závislosti na přiřazené funkci. U každého prvku, který umožňuje provést nějakou operaci, se změní tvar kurzoru na ručičku a zobrazí se nápověda prvku. Význam položek nápovědy je patrný z následujícího obrázku. Obr Ukázka nápovědy prvku s funkcí zobrazení hodnoty 1 Popis zobrazované hodnoty (definuje tvůrce vizualizace) 2 Čas poslední aktualizace hodnoty 3 Dolní mez zobrazované hodnoty pro signalizaci (definuje tvůrce vizualizace) 4 Horní mez zobrazované hodnoty pro signalizaci (definuje tvůrce vizualizace) Nápověda prvku se liší v závislosti na jeho přiřazené funkci Zadávání hodnot Forma zadávání hodnot může být různá, zadávání číselnou hodnotou, zadávání výběrem, zadávání zatržením volby nebo zadávání grafické (nastavení křivky nebo časový plán). V každém případě se však při snaze o zadání nové hodnoty nejprve načte její aktuální hodnota a teprve poté je možné ji změnit. Každý prvek, který umožňuje zadat hodnotu, obsahuje mimo jiné pole Poznámka. Obsah tohoto pole je vždy, společně s nově zadanými hodnotami, ukládán do logu dispečerského systému (viz kapitola 7. Logy) Obecná změna parametrů Pro nastavení různých parametrů slouží obecné dialogy. Příklady vzhledu je uveden na obrázcích níže. Dialog automaticky upravuje svůj vzhled podle parametrů k zadání (ty zadává tvůrce vizualizace). Zápis se provádí tlačítkem Uložit, změny se stornují tlačítkem Zavřít. lookdet_u_g_cz_104 16/40

17 Obr Příklad změny tří různých parametrů konkrétní hodnoty Obr Příklad změny jednoho parametru výběr Obr Příklad změny tří různých parametrů nastavení 17/40 lookdet_u_g_cz_104

18 Obr Příklad změny tří různých parametrů volby Nastavení křivky Interpol Pro nastavení křivky slouží následující dialog. Obr Editace křivky interpolu 1 Body křivky (lze přetahovat myší) 2 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 3 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 4 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot lookdet_u_g_cz_104 18/40

19 Počet bodů křivky určuje tvůrce vizualizace. Jednotlivé body křivky lze přetahovat myší. Změny se uloží tlačítkem Uložit, nebo stornují tlačítkem Zavřít (případně uzavřením dialogu křížkem). Závislost výstupní hodnoty (osa Y) na hodnotě vstupní (osa X) je zřejmá z tvaru křivky Nastavení topné křivky EqLine Pro nastavení topné křivky slouží následující dialog, ve kterém se edituje parametr Strmost křivky. Ten se po stisku Tlačítka Uložit zapíše do řídicího systému. Obr Nastavení topné křivky 1 Pomocná hodnota pro zobrazení vlivu parametru 2 Zadávaná hodnota 3 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 4 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 5 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot Závislost teploty topné vody na venkovní teplotě a na požadované teplotě místnosti je zřejmá z grafu. Parametr Požadovaná teplota prostoru je pouze informativní a slouží pro zobrazení aktuálního průběhu topné křivky pro danou teplotu místnosti. Do 19/40 lookdet_u_g_cz_104

20 systému se nezapisuje. Tento parametr se pro funkci topného systému bere z časového plánu topné větve Nastavení časových plánů Nastavení časového plánu umožňuje graficky editovat časový plán. Lze nastavovat 1 den, nebo libovolnou kombinaci dní současně. Výběr dní se provádí: kliknutím na požadovaný den (výběr jednoho dne) kliknutím společně se stisknutou klávesou Ctrl (výběr více různých dní) přetažením myši s držením levého tlačítka a stisknutou klávesou Ctrl (výběr více po sobě jdoucích dní). V případě označování více plánů (klikáním nebo tažením) najednou bude první, kliknutím vybraný, plán automaticky kopírován do ostatních vybíraných plánů. Jednotlivé plány se změní prostým přetažením časových zlomů myší na požadované místo. Změny v jednotlivých plánech se zapíší najednou tlačítkem Uložit, nebo stornují tlačítkem Zavřít (případně uzavřením dialogu křížkem). Obr Okno s nastavením časového plánu 1 Maximální možná nastavená hodnota (definuje tvůrce vizualizace) 2 Body časového plánu lze přetahovat myší (počet definuje tvůrce vizualizace) 3 Vybraný den (dny), kde se projeví aktuální úpravy 4 Dny, na které nemá aktuální úpravy vliv lookdet_u_g_cz_104 20/40

21 5 Minimální možná nastavená hodnota (definuje tvůrce vizualizace) 6 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 7 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 8 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot 5.2. Provozní deník Pro zobrazení seznamu hlášení z provozního deníku, řídicího systému firmy AMiT, slouží následující dialog. V seznamu hlášení lze listovat pomocí ovládacích tlačítek. Obr Okno se zobrazením provozního deníku 1 Tlačítka pro pohyb v seznamu 2 Hlášení provozního deníku 3 Tlačítko pro zavření okna Význam tlačítek pro pohyb v seznamu je v následující tabulce. Tlačítko Význam Posun o jednu stránku na novější hlášení Posun o jednu stránku na starší hlášení Aktualizace seznamu hlášení 5.3. Malý graf / Tabulka Každá zobrazená veličina (binární i analogová) má možnost ukládat historii svých hodnot do databáze (musí být nastaveno tvůrcem vizualizace). Pokud je tato možnost nastavena, může se zobrazit, po kliknutí myší na veličinu: okno s malým grafem okno s tabulkou 21/40 lookdet_u_g_cz_104

22 To, zda se zobrazí okno s malým grafem, okno s tabulkou nebo se nezobrazí nic je dáno tvůrcem vizualizace Okno s malým grafem Obr Příklad zobrazení malého grafu 1 Ukazatel polohy myši (kurzoru) 2 s hodnotou v místě kurzoru myši 3 Průměr hodnot, zobrazených v grafu 4 Čas v místě kurzoru myši 5 Tlačítko pro zobrazení / skrytí tabulky s hodnotami 6 Tlačítka pro posun grafu v čase 7 Tlačítko pro zavření okna Malý graf podporuje přibližování / oddalování kolečkem myši, stisknutím levého tlačítka a přetažením v poli grafu pak posun grafu. Výchozí rozsah grafu je dán tvůrcem vizualizace. Pomocí kurzoru myši lze zobrazovat hodnotu veličiny ve vybraném čase (viz popis položek grafu v obrázku výše). Pomocí tlačítek pro posun grafu v čase se lze posunovat na novější, starší nebo aktuální hodnoty. Množství tlačítek pro posun grafu v čase, stejně jako časové úseky, po kterých se bude graf při stisku tlačítka posunovat, je dáno tvůrcem vizualizace. Tlačítko Teď se zobrazuje vždy. Směr posunu ke starším nebo novějším hodnotám je dán symboly uvedenými na konkrétním tlačítku následovně: lookdet_u_g_cz_104 22/40

23 Obsah tlačítka Význam < X < Posun ke starším datům > X > Posun k novějším datům Kde X znamená časový úsek v hodinách, o který bude graf posunut. Hodnota časového úseku je dána tvůrcem vizualizace. Kliknutím na tlačítko Tabulka dojde navíc k zobrazení dat také v tabulce, kde lze snadno nalézt hodnotu veličiny v konkrétním čase. Obr Příklad zobrazení malého grafu s tabulkou 1 Tabulkové zobrazení dat 2 Tlačítko pro zobrazení / skrytí tabulky s hodnotami 23/40 lookdet_u_g_cz_104

24 5.3.2 Okno s tabulkou Obr Příklad zobrazení tabulky 1 Sloupec s časem archivace 2 Sloupec s archivovanou hodnotou 3 Posuvník 4 Tlačítka pro posun hodnot v čase 5 Tlačítko pro zavření okna Pomocí posuvníku lze s daty v tabulce rolovat v rámci nadefinovaného rozsahu stránky tabulky (rozsah stránky tabulky je dán tvůrcem vizualizace). Pomocí tlačítek pro posun v čase se lze posunovat na stránky s novějšími, staršími, nebo aktuálními hodnotami. Množství tlačítek pro posun v čase, stejně jako časové úseky, po kterých se bude stránka tabulky při stisku tlačítka posunovat, je dáno tvůrcem vizualizace. Tlačítko Teď se zobrazuje vždy. Směr posunu ke starším nebo novějším hodnotám je dán symboly uvedenými na konkrétním tlačítku následovně: Obsah tlačítka Význam < X < Posun ke starším datům > X > Posun k novějším datům lookdet_u_g_cz_104 24/40

25 Kde X znamená časový úsek v hodinách, o který bude stránka tabulky posunuta. Hodnota časového úseku je dána tvůrcem vizualizace. Kliknutím na nadpis sloupce s časem je možné měnit řazení dat od nejnovějších k nejstarším a obráceně. Obr Změna řazení dat 1 Místo, kam kliknout pro změnu řazení Výchozí nastavení je vždy od nejstarších k nejnovějším. Aktuální vzorek je vždy zobrazen, nezávisle na způsobu řazení (pokud se uživatel nebude v grafu pohybovat pomocí posuvníku). 25/40 lookdet_u_g_cz_104

26 5.4. Velký graf Kromě malých grafů disponuje systém rovněž zobrazením trendů v komfortnější podobě. Umožňují mimo jiné export zobrazených dat do formátu CSV, který je podporován aplikací MS Excel a umožňuje tedy zpracování dat v podstatě kdekoliv. Pomocí tlačítka Hodnoty lze vybrat proměnné, které se zobrazí v grafu. Obr Příklad zobrazeného velkého grafu 1 Datum, od kterého jsou v grafu zobrazena data 2 Datum, do kterého jsou v grafu zobrazena data 3 Tlačítko pro vykreslení grafu (grafů) v zadaném časovém období 4 Tlačítko pro výběr veličin, které budou v grafu zobrazeny 5 Tlačítko pro zobrazení / skrytí legendy 6 7 Tlačítko pro export zobrazovaných dat do CSV souboru 8 Rychlý výběr časového rozmezí lookdet_u_g_cz_104 26/40

27 Stejně, jako malý tak i velký graf podporuje přibližování / oddalování kolečkem myši a posun pomocí levého tlačítka myši. Označení oblasti ve spodní části grafu provede zobrazení vybrané oblasti v horní části. Zobrazení velkého grafu musí umožnit tvůrce vizualizace. 27/40 lookdet_u_g_cz_104

28 6. Poruchy Tlačítko Poruchy v pravém horním rohu okna dispečerského systému má dvě základní funkce: Po kliknutí na něj se zobrazí seznam poruch. Informuje o aktuálním stavu poruch zvýrazněné při převzatých, ale neukončených poruchách a blikající při nepřevzatých poruchách. Obr Okno se seznamem poruch 1 Nepřevzatá porucha 2 Čas převzetí poruchy 3 Převzatá porucha 4 Jméno uživatele, který poruchu převzal 5 Tlačítko pro převzetí zvolených poruch 6 Tlačítko pro zavření okna Okno obsahuje seznam poruch s veškerými potřebnými informacemi. U poruch, které doposud nebyly převzaty, pak umožňuje jejích převzetí uživatelem (pokud má příslušná práva). Převzetí se provede zatržením příslušného okénka (ve sloupci Převzal ) a stiskem tlačítka převzít. Porucha je označena za převzatou přihlášeným uživatelem a o převzetí jsou informováni všichni uživatelé připojení do systému Poruchy pro mobilní zařízení Aplikace hlášení poruch pro mobilní zařízení s OS Android je k dispozici prostřednictvím menu dispečerského systému (viz kapitola 9. Soubory ke stažení). Uživatel si musí aplikaci stáhnout do telefonu a nainstalovat. Protože není aplikace umístěna na Google Play serveru, je třeba v telefonu povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. lookdet_u_g_cz_104 28/40

29 Po nainstalování aplikace je třeba v nastavení zadat základní údaje. Adresu serveru, komunikační port (výchozí je 9999), uživatelské jméno a heslo přidělené uživateli (stejné jako u webového prohlížeče). Obr Obrazovka pro nastavení parametrů Aplikace zajistí okamžitý online přehled o aktuálním stavu poruch jednotlivých stanic. Je neustále připojena k centrálnímu serveru, odkud okamžitě obdrží informace o vzniku, ukončení, nebo převzetí poruchy. Pokud uživatel převezme ( odkvituje ) poruchu, jsou ostatní uživatelé okamžitě informováni a její řešení je pak v jeho kompetenci. Veškeré tyto operace jsou samozřejmě logovány na centrálním serveru. Volba Menu/Zakázat upozornění, vypne veškeré aktivity aplikace a pouze udržuje přehled poruch vhodné například v nočních hodinách, na jednání a podobně. Ostatní nastavení pouze mění komfort a jejich význam je patrný z popisu. Vzhledem k tomu, že uživatelské rozhraní využívá standardů mobilního OS Android, nepovažujeme za nutné je dále rozvádět. 29/40 lookdet_u_g_cz_104

30 Obr Obrazovka s poruchami lookdet_u_g_cz_104 30/40

31 7. Logy Veškeré změny parametrů a poruchy jsou archivovány systémem. Jejich zobrazení je možné výběrem položky Logy z menu. Obr Položka pro zobrazení logů Nejdříve je zobrazeno okno pro výběr druhu logu, o který má uživatel zájem (poruchy / nastavení), následuje zobrazení požadovaného seznamu. Obr Výběr logu nastavení / poruchy 31/40 lookdet_u_g_cz_104

32 7.1. Historie změn nastavení Po stisku tlačítka Historie změn nastavení dojde k zobrazení okna, ve kterém je detailně rozepsána historie všech změn v nastavení. Obr Historie změn nastavení 1 Tlačítka pro práci s historií změn 2 Jednotlivé položky historie změn 3 Tlačítko pro zavření okna Význam položek, uvedených na řádku je patrný z následujícího obrázku. Obr Položka historie změn 1 Název stanice, kam byla zapsána změna 2 Datum a čas, kdy byla provedena změna 3 Uživatel, který provedl změnu lookdet_u_g_cz_104 32/40

33 4 Poznámka, která byla při změně uvedena uživatelem (v případě, že uvedena nebyla, nebude položka zobrazena) 5 Hodnota, která byla původně nastavena 6 Nově zadaná hodnota 7 Název parametru, který byl změněn (uveden u příslušného editačního prvku např. v záhlaví) 7.2. Historie poruch Po stisku tlačítka Historie poruch dojde k zobrazení okna, ve kterém je detailně rozepsána historie všech poruch. Obr Historie poruch 1 Tlačítka pro práci s historií poruch 2 Jednotlivé položky historie poruch 3 Tlačítko pro zavření okna Význam položek, uvedených na řádku je patrný z následujícího obrázku. 33/40 lookdet_u_g_cz_104

34 Obr Položka historie poruch 1 Čas vzniku poruchy 2 Čas převzetí poruchy pokud nebyla převzata, zobrazí se znak - 3 Čas ukončení poruchy pokud nebyla ukončena, zobrazí se znak - 4 Jméno uživatele, který poruchy převzal pokud nebyla převzata, zobrazí se znak - 5 Text poruchy 6 Název stanice, na které došlo k dané poruše 7.3. Listování v záznamech a jejich filtrování Pro listování v záznamech a jejich filtrování lze použít tlačítka, která jsou k dispozici v levé spodní části seznamů s historií. Význam tlačítek je patrný z následující tabulky. Tlačítko Význam Filtrování historie změn (viz kapitola Filtrování logu) Skok na stránku s poslední (nejmladší) změnou Posun na stránku s novějšími změnami Posun na stránku se staršími změnami Skok na stránku s první (nejstarší) změnou Filtrování logu Vzhledem k tomu, že log je postupem času velice rozsáhlý umožňuje systém snadné filtrování záznamů podle uživatele a (nebo) stanice. Nastavení filtru lze provést pomocí tlačítka Lupa. Dojde k otevření okna Nastavení filtrů, ve kterém lze klikáním na jednotlivé položky nastavovat filtr. Položky, podle kterých je seznam filtrován, jsou barevně zvýrazněny. lookdet_u_g_cz_104 34/40

35 Obr Filtrování logu 1 Seznam uživatelů pro vložení do filtru 2 Seznam stanic pro vložení do filtru 3 Tlačítko pro zavření okna Deaktivaci filtru v okně Nastavení filtrů lze provést opětovným kliknutím na zvýrazněnou položku, podle které se filtruje, nebo výběrem položky Nefiltrovat záznamy. Poznámka Zrychleně lze filtrovat rovněž přímým kliknutím na uživatele, nebo stanici (u poruch i na popis poruchy) přímo v seznamu událostí. Deaktivaci filtru lze pak učinit opětovným kliknutím na zvýrazněnou položku v seznamu událostí. 35/40 lookdet_u_g_cz_104

36 Obr Zrychleně filtrovaný log dle jména uživatele 1 Zvýrazněná položka, dle které bylo filtrováno lookdet_u_g_cz_104 36/40

37 8. Změna hesla Přihlášený uživatel má možnost změnit své heslo pomocí položky Změna hesla z menu. Obr Položka pro změnu hesla Dojde k otevření dialogu, ve kterém musí přihlášený uživatel zadat stávající heslo a 2 heslo nové. Obr Dialog pro změnu hesla 37/40 lookdet_u_g_cz_104

38 9. Soubory ke stažení Dokumentaci, včetně aplikace pro mobilní zařízení s OS Android lze stáhnout po výběru položky Soubory ke stažení z menu. Obr Položka pro stažení souborů Dojde k otevření okna, prostřednictvím kterého lze stáhnout požadované soubory. Obr Okno se soubory ke stažení V okně jsou k dispozici následující položky: Návod k obsluze administrátor Návod k obsluze uživatel Poruchy pro Android lookdet_u_g_cz_104 38/40

39 10. Odhlášení uživatele Pro bezpečné ukončení práce je vhodné se odhlásit pomocí položky Odhlásit uživatele <příjmení jméno> z menu. Obr Položka pro odhlášení uživatele O úspěšném odhlášení je uživatel informován následujícím dialogem. Obr Potvrzení o odhlášení uživatele 39/40 lookdet_u_g_cz_104

40 11. Dodatek A Výběr barevného schématu prostředí Od verze 2.0 je možné uživatelsky vybrat z předdefinovaných barevných schémat. Výběr požadovaného schématu je možný pomocí položky Nastavení vzhledu z menu. Obr Položka pro nastavení vzhledu K datu vydání tohoto dokumentu je k dispozici 9 následujících barevných schémat. lookdet_u_g_cz_104 40/40

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Verze 1.0. SmartPlanner

Verze 1.0. SmartPlanner Verze 1.0 SmartPlanner 1. ÚVOD... 4 1.1 Historie změn... 4 2. POPIS APLIKACE... 5 2.1 Obecný popis... 5 2.2 Licence... 5 2.3 Systémové požadavky... 5 3. POUŽITÍ APLIKACE... 6 3.1 Registrace... 6 3.1.1

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více