LookDet Dispečerský systém Uživatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LookDet Dispečerský systém Uživatel"

Transkript

1 LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104

2 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci. Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená. 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. AMiT je registrovaná ochranná známka. Copyright (c) 2015, AMiT, spol. s r. o. Výrobce: AMiT, spol. s r. o. Naskové 1100/3, Praha Technická podpora: lookdet_u_g_cz_104 2/40

3 Obsah Historie revizí... 4 Související dokumentace Úvod Spuštění dispečerského systému Přihlášení uživatele Hlavní okno dispečerského systému Menu Otevření menu Zavření menu Lišta uživatelem definovaných záložek Vytvoření záložky Editace záložky Vymazání záložky Zobrazení náhledů v záložkách Přidání nového náhledu Editace pozice náhledu Zavření náhledu Ovládání základních prvků v náhledech Zadávání hodnot Obecná změna parametrů Nastavení křivky Interpol Nastavení topné křivky EqLine Nastavení časových plánů Provozní deník Malý graf / Tabulka Okno s malým grafem Okno s tabulkou Velký graf Poruchy Poruchy pro mobilní zařízení Logy Historie změn nastavení Historie poruch Listování v záznamech a jejich filtrování Filtrování logu Změna hesla Soubory ke stažení Odhlášení uživatele Dodatek A Výběr barevného schématu prostředí /40 lookdet_u_g_cz_104

4 Historie revizí Jméno dokumentu: lookdet_u_g_cz_104.pdf Autor: Zbyněk Říha Verze Datum Změny Nový dokument Aktualizace obrázků a popisu chování dle LookDet v Aktualizace obrázků a popisu chování dle LookDet v Úprava kapitoly Aktualizace dokumentu dle chování LookDet v Související dokumentace lookdet_u_g_cz_104 4/40

5 1. Úvod Dispečerský systém LookDet funguje na webovém serveru postaveném na OS Linux. Server zajišťuje veškeré zpracování dat. Klientské vizualizační stanice přistupují k datům na serveru prostřednictvím webového serveru. Počet klientů je omezen pouze výkonem serveru a kvalitou připojení k internetu. Klientský přístup není závislý na operačním systému, který je nainstalován na klientské stanici. Jediným požadavkem je kvalitní připojení k internetu a funkční webový prohlížeč podporující vektorový grafický formát SVG. Doporučené prohlížeče jsou Chrome nebo Firefox. Na ostatních prohlížečích se může obsah zobrazovat nesprávně. Možnosti systému Zobrazení monitorované technologie ve formě www stránek Možnost přístupu z libovolného místa přes webový prohlížeč Neomezený počet uživatelů, limituje pouze výkon serveru a připojení Informace o stavu komunikace s jednotlivými stanicemi Vzdálená editace parametrů technologie Komfortní grafická editace časových plánů a topné křivky Logování změn parametrů podle uživatelů Logování poruch Komfortní poruchový systém, informace kdo a kdy zpracoval informaci o poruše Program pro OS Android pro OnLine sledování a přijetí poruchy 5/40 lookdet_u_g_cz_104

6 2. Spuštění dispečerského systému Pro použití dispečerského systému je třeba spuštěný webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče je třeba zadat adresu adresa nebo DNS jméno>/lookdet Přihlášení uživatele Po zadání adresy je zobrazen přihlašovací dialog: Obr. 1 - Přihlašovací dialog 1 Pole pro zadání přihlašovacího jména 2 Pole pro zadání hesla 3 Tlačítko pro přihlášení Uživatel zadá přidělené přihlašovací jméno a své heslo. lookdet_u_g_cz_104 6/40

7 3. Hlavní okno dispečerského systému Po zadání správných přihlašovacích údajů je uživatel přesměrován na hlavní okno dispečerského systému. Zobrazení informací na stránce je dáno tvůrcem vizualizace. Obr. 2 - Hlavní stránka uživatelské části 1 Lišta nadefinovaných záložek 2 Pracovní plocha 3 Tlačítko pro zavření náhledu 4 Tlačítko pro zobrazení seznamu poruch 5 Tlačítko pro vyvolání menu 6 Uživatelem zvolené náhledy stanic 7/40 lookdet_u_g_cz_104

8 3.1. Menu Otevření menu Menu je nabídka všech akcí, dostupných aktuálně přihlášenému uživateli. Obsah menu může být pro různé uživatele různý vzhledem k oprávněním přiděleným uživateli tvůrcem vizualizace. Menu, se vyvolá pomocí tlačítka (v pravém horním rohu okna dispečerského systému). Význam jednotlivých položek je patrný z následujícího obrázku: Obr. 3 - Systémové ikony Poznámka Pokud se přihlásí uživatel s administrátorskými právy, bude v menu navíc položka Administrace systému Zavření menu Menu lze zavřít výběrem jeho poslední položky Zavřít, nebo kliknutím mimo menu. Obr. 4 - Položka pro zavření menu lookdet_u_g_cz_104 8/40

9 K zavření menu dojde také po kliknutí na libovolnou položku, která vyvolává další akci Lišta uživatelem definovaných záložek Každý uživatel dispečerského systému má vlastní, samostatnou oblast záložek. Počet záložek není systémově omezen, stejně, jako počet náhledů v jedné záložce. Mezi jednotlivými záložkami lze klikáním přepínat (kliknutím na záložku se v hlavní části okna zobrazí nadefinovaný obsah záložky). Aktuálně zobrazená záložka je zvýrazněna. Obr. 5 - Lišta uživatelem definovaných záložek 1 Aktuálně zobrazená záložka 2 Nezobrazená záložka Vytvoření záložky Novou záložku lze vytvořit pomocí menu, výběrem položky Přidej novou záložku (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace). Obr. 6 - Položka menu pro přidání záložky Poté dojde k vyvolání dialogového okna pro zadání názvu záložky. Název může obsahovat až 32 libovolných znaků. 9/40 lookdet_u_g_cz_104

10 Obr. 7 - Vytvoření nové záložky Stiskem tlačítka Vytvořit dojde k vytvoření záložky v liště záložek. Význam jednotlivých položek je patrný z následujícího obrázku. Obr. 8 - Vzhled záložky 1 Název záložky 2 Vymazání záložky Editace záložky Každé záložce lze změnit jméno a její pozici na liště záložek (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace). Editace jména záložky se spustí držením klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši na název záložky. Změna pozice záložky se provede jejím přetažením po liště záložek, rozložení je automaticky uloženo Vymazání záložky K vymazání záložky slouží znak (křížek) u názvu záložky. Vymazání záložky je provedeno po potvrzení dialogu a je NEVRATNÉ. Záložku lze vymazat pouze v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace. lookdet_u_g_cz_104 10/40

11 4. Zobrazení náhledů v záložkách Na záložky lze umístit libovolný počet náhledů stanic, ke kterým má uživatel oprávnění přistupovat (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace) Přidání nového náhledu Náhled na záložku lze přidat výběrem položky Přidej náhled na záložku z menu. Obr. 9 - Položka menu pro přidání náhledu Dojde k aktivaci seznamu dostupných náhledů v levé části obrazovky. 11/40 lookdet_u_g_cz_104

12 Obr Zobrazení seznamu náhledů 1 Pole pro zadání textu pro filtrování v seznamu náhledů 2 Zavření seznamu náhledů 3 Vyvolání menu 4 Seznam náhledů Pro výběr požadovaného náhledu lze použít pole pro zadání textu nad seznamem náhledů. Při zadávání textu do pole budou postupně zobrazovány pouze náhledy, které zadávaný text obsahují ve svém názvu. Přidání náhledu do pracovní plochy záložky se provede přetažením náhledu ze seznamu náhledů do oblasti pracovní plochy. Přidaný, nebo změněný náhled je do uložení jeho pozice a velikosti zvýrazněn (uložení proběhne automaticky po určité době). lookdet_u_g_cz_104 12/40

13 Obr Probarvení náhledu výrazným pozadím 1 Zvýrazněný náhled 4.2. Editace pozice náhledu Ve výchozím stavu nelze počet ani pozici náhledů měnit. Uživatel tak může používat pouze funkce, nadefinované v jednotlivých náhledech. Obr Náhledy, které není možno přemístit a skrýt Pokud má však uživatel od administrátora povolenu změnu pozice a velikosti náhledu, může každý náhled na pracovní ploše přemístit, nebo změnit jeho 13/40 lookdet_u_g_cz_104

14 velikost. Tuto možnost musí uživatel aktivovat pomocí položky Povolit změnu rozložení náhledů v menu. Obr Položka menu pro povolení změny Po výběru této položky se její text změní na Zakázat změnu rozložení náhledů. Obr Položka pro zakázání změny V případě povolení změny rozložení náhledů budou všechny náhledy ohraničeny. lookdet_u_g_cz_104 14/40

15 Obr Ohraničené náhledy 4.3. Zavření náhledu Jejich přesun je možný stiskem a držením levého tlačítka myši kdekoliv v poli zvoleného náhledu a následným tažením myši na požadovanou polohu. Změnu velikosti náhledu lze učinit najetím kurzorem na hranici náhledu (kde kurzor změní svůj tvar) a následným stiskem levého tlačítka myši a jejím tažením až na požadovaný rozměr náhledu. Změněný náhled je zvýrazněn (stejně jako u přidávání náhledu) až do uložení na záložku (proběhne automaticky po určité době). Pokud má uživatel od administrátora povolenu změnu pozice a velikosti náhledu, může každý náhled zavřít pomocí křížku v pravém horním rohu náhledu. Křížek se zobrazí po vybrání položky Povolit změnu rozložení náhledů z menu. Po výběru této položky se její text změní na Zakázat změnu rozložení náhledů z menu. Jejím výběrem dojde ke skrytí křížku. Pozor Zavření je provedeno okamžitě bez potvrzení. 15/40 lookdet_u_g_cz_104

16 5. Ovládání základních prvků v náhledech Prvky v náhledech mají různé chování v závislosti na přiřazené funkci. U každého prvku, který umožňuje provést nějakou operaci, se změní tvar kurzoru na ručičku a zobrazí se nápověda prvku. Význam položek nápovědy je patrný z následujícího obrázku. Obr Ukázka nápovědy prvku s funkcí zobrazení hodnoty 1 Popis zobrazované hodnoty (definuje tvůrce vizualizace) 2 Čas poslední aktualizace hodnoty 3 Dolní mez zobrazované hodnoty pro signalizaci (definuje tvůrce vizualizace) 4 Horní mez zobrazované hodnoty pro signalizaci (definuje tvůrce vizualizace) Nápověda prvku se liší v závislosti na jeho přiřazené funkci Zadávání hodnot Forma zadávání hodnot může být různá, zadávání číselnou hodnotou, zadávání výběrem, zadávání zatržením volby nebo zadávání grafické (nastavení křivky nebo časový plán). V každém případě se však při snaze o zadání nové hodnoty nejprve načte její aktuální hodnota a teprve poté je možné ji změnit. Každý prvek, který umožňuje zadat hodnotu, obsahuje mimo jiné pole Poznámka. Obsah tohoto pole je vždy, společně s nově zadanými hodnotami, ukládán do logu dispečerského systému (viz kapitola 7. Logy) Obecná změna parametrů Pro nastavení různých parametrů slouží obecné dialogy. Příklady vzhledu je uveden na obrázcích níže. Dialog automaticky upravuje svůj vzhled podle parametrů k zadání (ty zadává tvůrce vizualizace). Zápis se provádí tlačítkem Uložit, změny se stornují tlačítkem Zavřít. lookdet_u_g_cz_104 16/40

17 Obr Příklad změny tří různých parametrů konkrétní hodnoty Obr Příklad změny jednoho parametru výběr Obr Příklad změny tří různých parametrů nastavení 17/40 lookdet_u_g_cz_104

18 Obr Příklad změny tří různých parametrů volby Nastavení křivky Interpol Pro nastavení křivky slouží následující dialog. Obr Editace křivky interpolu 1 Body křivky (lze přetahovat myší) 2 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 3 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 4 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot lookdet_u_g_cz_104 18/40

19 Počet bodů křivky určuje tvůrce vizualizace. Jednotlivé body křivky lze přetahovat myší. Změny se uloží tlačítkem Uložit, nebo stornují tlačítkem Zavřít (případně uzavřením dialogu křížkem). Závislost výstupní hodnoty (osa Y) na hodnotě vstupní (osa X) je zřejmá z tvaru křivky Nastavení topné křivky EqLine Pro nastavení topné křivky slouží následující dialog, ve kterém se edituje parametr Strmost křivky. Ten se po stisku Tlačítka Uložit zapíše do řídicího systému. Obr Nastavení topné křivky 1 Pomocná hodnota pro zobrazení vlivu parametru 2 Zadávaná hodnota 3 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 4 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 5 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot Závislost teploty topné vody na venkovní teplotě a na požadované teplotě místnosti je zřejmá z grafu. Parametr Požadovaná teplota prostoru je pouze informativní a slouží pro zobrazení aktuálního průběhu topné křivky pro danou teplotu místnosti. Do 19/40 lookdet_u_g_cz_104

20 systému se nezapisuje. Tento parametr se pro funkci topného systému bere z časového plánu topné větve Nastavení časových plánů Nastavení časového plánu umožňuje graficky editovat časový plán. Lze nastavovat 1 den, nebo libovolnou kombinaci dní současně. Výběr dní se provádí: kliknutím na požadovaný den (výběr jednoho dne) kliknutím společně se stisknutou klávesou Ctrl (výběr více různých dní) přetažením myši s držením levého tlačítka a stisknutou klávesou Ctrl (výběr více po sobě jdoucích dní). V případě označování více plánů (klikáním nebo tažením) najednou bude první, kliknutím vybraný, plán automaticky kopírován do ostatních vybíraných plánů. Jednotlivé plány se změní prostým přetažením časových zlomů myší na požadované místo. Změny v jednotlivých plánech se zapíší najednou tlačítkem Uložit, nebo stornují tlačítkem Zavřít (případně uzavřením dialogu křížkem). Obr Okno s nastavením časového plánu 1 Maximální možná nastavená hodnota (definuje tvůrce vizualizace) 2 Body časového plánu lze přetahovat myší (počet definuje tvůrce vizualizace) 3 Vybraný den (dny), kde se projeví aktuální úpravy 4 Dny, na které nemá aktuální úpravy vliv lookdet_u_g_cz_104 20/40

21 5 Minimální možná nastavená hodnota (definuje tvůrce vizualizace) 6 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 7 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 8 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot 5.2. Provozní deník Pro zobrazení seznamu hlášení z provozního deníku, řídicího systému firmy AMiT, slouží následující dialog. V seznamu hlášení lze listovat pomocí ovládacích tlačítek. Obr Okno se zobrazením provozního deníku 1 Tlačítka pro pohyb v seznamu 2 Hlášení provozního deníku 3 Tlačítko pro zavření okna Význam tlačítek pro pohyb v seznamu je v následující tabulce. Tlačítko Význam Posun o jednu stránku na novější hlášení Posun o jednu stránku na starší hlášení Aktualizace seznamu hlášení 5.3. Malý graf / Tabulka Každá zobrazená veličina (binární i analogová) má možnost ukládat historii svých hodnot do databáze (musí být nastaveno tvůrcem vizualizace). Pokud je tato možnost nastavena, může se zobrazit, po kliknutí myší na veličinu: okno s malým grafem okno s tabulkou 21/40 lookdet_u_g_cz_104

22 To, zda se zobrazí okno s malým grafem, okno s tabulkou nebo se nezobrazí nic je dáno tvůrcem vizualizace Okno s malým grafem Obr Příklad zobrazení malého grafu 1 Ukazatel polohy myši (kurzoru) 2 s hodnotou v místě kurzoru myši 3 Průměr hodnot, zobrazených v grafu 4 Čas v místě kurzoru myši 5 Tlačítko pro zobrazení / skrytí tabulky s hodnotami 6 Tlačítka pro posun grafu v čase 7 Tlačítko pro zavření okna Malý graf podporuje přibližování / oddalování kolečkem myši, stisknutím levého tlačítka a přetažením v poli grafu pak posun grafu. Výchozí rozsah grafu je dán tvůrcem vizualizace. Pomocí kurzoru myši lze zobrazovat hodnotu veličiny ve vybraném čase (viz popis položek grafu v obrázku výše). Pomocí tlačítek pro posun grafu v čase se lze posunovat na novější, starší nebo aktuální hodnoty. Množství tlačítek pro posun grafu v čase, stejně jako časové úseky, po kterých se bude graf při stisku tlačítka posunovat, je dáno tvůrcem vizualizace. Tlačítko Teď se zobrazuje vždy. Směr posunu ke starším nebo novějším hodnotám je dán symboly uvedenými na konkrétním tlačítku následovně: lookdet_u_g_cz_104 22/40

23 Obsah tlačítka Význam < X < Posun ke starším datům > X > Posun k novějším datům Kde X znamená časový úsek v hodinách, o který bude graf posunut. Hodnota časového úseku je dána tvůrcem vizualizace. Kliknutím na tlačítko Tabulka dojde navíc k zobrazení dat také v tabulce, kde lze snadno nalézt hodnotu veličiny v konkrétním čase. Obr Příklad zobrazení malého grafu s tabulkou 1 Tabulkové zobrazení dat 2 Tlačítko pro zobrazení / skrytí tabulky s hodnotami 23/40 lookdet_u_g_cz_104

24 5.3.2 Okno s tabulkou Obr Příklad zobrazení tabulky 1 Sloupec s časem archivace 2 Sloupec s archivovanou hodnotou 3 Posuvník 4 Tlačítka pro posun hodnot v čase 5 Tlačítko pro zavření okna Pomocí posuvníku lze s daty v tabulce rolovat v rámci nadefinovaného rozsahu stránky tabulky (rozsah stránky tabulky je dán tvůrcem vizualizace). Pomocí tlačítek pro posun v čase se lze posunovat na stránky s novějšími, staršími, nebo aktuálními hodnotami. Množství tlačítek pro posun v čase, stejně jako časové úseky, po kterých se bude stránka tabulky při stisku tlačítka posunovat, je dáno tvůrcem vizualizace. Tlačítko Teď se zobrazuje vždy. Směr posunu ke starším nebo novějším hodnotám je dán symboly uvedenými na konkrétním tlačítku následovně: Obsah tlačítka Význam < X < Posun ke starším datům > X > Posun k novějším datům lookdet_u_g_cz_104 24/40

25 Kde X znamená časový úsek v hodinách, o který bude stránka tabulky posunuta. Hodnota časového úseku je dána tvůrcem vizualizace. Kliknutím na nadpis sloupce s časem je možné měnit řazení dat od nejnovějších k nejstarším a obráceně. Obr Změna řazení dat 1 Místo, kam kliknout pro změnu řazení Výchozí nastavení je vždy od nejstarších k nejnovějším. Aktuální vzorek je vždy zobrazen, nezávisle na způsobu řazení (pokud se uživatel nebude v grafu pohybovat pomocí posuvníku). 25/40 lookdet_u_g_cz_104

26 5.4. Velký graf Kromě malých grafů disponuje systém rovněž zobrazením trendů v komfortnější podobě. Umožňují mimo jiné export zobrazených dat do formátu CSV, který je podporován aplikací MS Excel a umožňuje tedy zpracování dat v podstatě kdekoliv. Pomocí tlačítka Hodnoty lze vybrat proměnné, které se zobrazí v grafu. Obr Příklad zobrazeného velkého grafu 1 Datum, od kterého jsou v grafu zobrazena data 2 Datum, do kterého jsou v grafu zobrazena data 3 Tlačítko pro vykreslení grafu (grafů) v zadaném časovém období 4 Tlačítko pro výběr veličin, které budou v grafu zobrazeny 5 Tlačítko pro zobrazení / skrytí legendy 6 7 Tlačítko pro export zobrazovaných dat do CSV souboru 8 Rychlý výběr časového rozmezí lookdet_u_g_cz_104 26/40

27 Stejně, jako malý tak i velký graf podporuje přibližování / oddalování kolečkem myši a posun pomocí levého tlačítka myši. Označení oblasti ve spodní části grafu provede zobrazení vybrané oblasti v horní části. Zobrazení velkého grafu musí umožnit tvůrce vizualizace. 27/40 lookdet_u_g_cz_104

28 6. Poruchy Tlačítko Poruchy v pravém horním rohu okna dispečerského systému má dvě základní funkce: Po kliknutí na něj se zobrazí seznam poruch. Informuje o aktuálním stavu poruch zvýrazněné při převzatých, ale neukončených poruchách a blikající při nepřevzatých poruchách. Obr Okno se seznamem poruch 1 Nepřevzatá porucha 2 Čas převzetí poruchy 3 Převzatá porucha 4 Jméno uživatele, který poruchu převzal 5 Tlačítko pro převzetí zvolených poruch 6 Tlačítko pro zavření okna Okno obsahuje seznam poruch s veškerými potřebnými informacemi. U poruch, které doposud nebyly převzaty, pak umožňuje jejích převzetí uživatelem (pokud má příslušná práva). Převzetí se provede zatržením příslušného okénka (ve sloupci Převzal ) a stiskem tlačítka převzít. Porucha je označena za převzatou přihlášeným uživatelem a o převzetí jsou informováni všichni uživatelé připojení do systému Poruchy pro mobilní zařízení Aplikace hlášení poruch pro mobilní zařízení s OS Android je k dispozici prostřednictvím menu dispečerského systému (viz kapitola 9. Soubory ke stažení). Uživatel si musí aplikaci stáhnout do telefonu a nainstalovat. Protože není aplikace umístěna na Google Play serveru, je třeba v telefonu povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. lookdet_u_g_cz_104 28/40

29 Po nainstalování aplikace je třeba v nastavení zadat základní údaje. Adresu serveru, komunikační port (výchozí je 9999), uživatelské jméno a heslo přidělené uživateli (stejné jako u webového prohlížeče). Obr Obrazovka pro nastavení parametrů Aplikace zajistí okamžitý online přehled o aktuálním stavu poruch jednotlivých stanic. Je neustále připojena k centrálnímu serveru, odkud okamžitě obdrží informace o vzniku, ukončení, nebo převzetí poruchy. Pokud uživatel převezme ( odkvituje ) poruchu, jsou ostatní uživatelé okamžitě informováni a její řešení je pak v jeho kompetenci. Veškeré tyto operace jsou samozřejmě logovány na centrálním serveru. Volba Menu/Zakázat upozornění, vypne veškeré aktivity aplikace a pouze udržuje přehled poruch vhodné například v nočních hodinách, na jednání a podobně. Ostatní nastavení pouze mění komfort a jejich význam je patrný z popisu. Vzhledem k tomu, že uživatelské rozhraní využívá standardů mobilního OS Android, nepovažujeme za nutné je dále rozvádět. 29/40 lookdet_u_g_cz_104

30 Obr Obrazovka s poruchami lookdet_u_g_cz_104 30/40

31 7. Logy Veškeré změny parametrů a poruchy jsou archivovány systémem. Jejich zobrazení je možné výběrem položky Logy z menu. Obr Položka pro zobrazení logů Nejdříve je zobrazeno okno pro výběr druhu logu, o který má uživatel zájem (poruchy / nastavení), následuje zobrazení požadovaného seznamu. Obr Výběr logu nastavení / poruchy 31/40 lookdet_u_g_cz_104

32 7.1. Historie změn nastavení Po stisku tlačítka Historie změn nastavení dojde k zobrazení okna, ve kterém je detailně rozepsána historie všech změn v nastavení. Obr Historie změn nastavení 1 Tlačítka pro práci s historií změn 2 Jednotlivé položky historie změn 3 Tlačítko pro zavření okna Význam položek, uvedených na řádku je patrný z následujícího obrázku. Obr Položka historie změn 1 Název stanice, kam byla zapsána změna 2 Datum a čas, kdy byla provedena změna 3 Uživatel, který provedl změnu lookdet_u_g_cz_104 32/40

33 4 Poznámka, která byla při změně uvedena uživatelem (v případě, že uvedena nebyla, nebude položka zobrazena) 5 Hodnota, která byla původně nastavena 6 Nově zadaná hodnota 7 Název parametru, který byl změněn (uveden u příslušného editačního prvku např. v záhlaví) 7.2. Historie poruch Po stisku tlačítka Historie poruch dojde k zobrazení okna, ve kterém je detailně rozepsána historie všech poruch. Obr Historie poruch 1 Tlačítka pro práci s historií poruch 2 Jednotlivé položky historie poruch 3 Tlačítko pro zavření okna Význam položek, uvedených na řádku je patrný z následujícího obrázku. 33/40 lookdet_u_g_cz_104

34 Obr Položka historie poruch 1 Čas vzniku poruchy 2 Čas převzetí poruchy pokud nebyla převzata, zobrazí se znak - 3 Čas ukončení poruchy pokud nebyla ukončena, zobrazí se znak - 4 Jméno uživatele, který poruchy převzal pokud nebyla převzata, zobrazí se znak - 5 Text poruchy 6 Název stanice, na které došlo k dané poruše 7.3. Listování v záznamech a jejich filtrování Pro listování v záznamech a jejich filtrování lze použít tlačítka, která jsou k dispozici v levé spodní části seznamů s historií. Význam tlačítek je patrný z následující tabulky. Tlačítko Význam Filtrování historie změn (viz kapitola Filtrování logu) Skok na stránku s poslední (nejmladší) změnou Posun na stránku s novějšími změnami Posun na stránku se staršími změnami Skok na stránku s první (nejstarší) změnou Filtrování logu Vzhledem k tomu, že log je postupem času velice rozsáhlý umožňuje systém snadné filtrování záznamů podle uživatele a (nebo) stanice. Nastavení filtru lze provést pomocí tlačítka Lupa. Dojde k otevření okna Nastavení filtrů, ve kterém lze klikáním na jednotlivé položky nastavovat filtr. Položky, podle kterých je seznam filtrován, jsou barevně zvýrazněny. lookdet_u_g_cz_104 34/40

35 Obr Filtrování logu 1 Seznam uživatelů pro vložení do filtru 2 Seznam stanic pro vložení do filtru 3 Tlačítko pro zavření okna Deaktivaci filtru v okně Nastavení filtrů lze provést opětovným kliknutím na zvýrazněnou položku, podle které se filtruje, nebo výběrem položky Nefiltrovat záznamy. Poznámka Zrychleně lze filtrovat rovněž přímým kliknutím na uživatele, nebo stanici (u poruch i na popis poruchy) přímo v seznamu událostí. Deaktivaci filtru lze pak učinit opětovným kliknutím na zvýrazněnou položku v seznamu událostí. 35/40 lookdet_u_g_cz_104

36 Obr Zrychleně filtrovaný log dle jména uživatele 1 Zvýrazněná položka, dle které bylo filtrováno lookdet_u_g_cz_104 36/40

37 8. Změna hesla Přihlášený uživatel má možnost změnit své heslo pomocí položky Změna hesla z menu. Obr Položka pro změnu hesla Dojde k otevření dialogu, ve kterém musí přihlášený uživatel zadat stávající heslo a 2 heslo nové. Obr Dialog pro změnu hesla 37/40 lookdet_u_g_cz_104

38 9. Soubory ke stažení Dokumentaci, včetně aplikace pro mobilní zařízení s OS Android lze stáhnout po výběru položky Soubory ke stažení z menu. Obr Položka pro stažení souborů Dojde k otevření okna, prostřednictvím kterého lze stáhnout požadované soubory. Obr Okno se soubory ke stažení V okně jsou k dispozici následující položky: Návod k obsluze administrátor Návod k obsluze uživatel Poruchy pro Android lookdet_u_g_cz_104 38/40

39 10. Odhlášení uživatele Pro bezpečné ukončení práce je vhodné se odhlásit pomocí položky Odhlásit uživatele <příjmení jméno> z menu. Obr Položka pro odhlášení uživatele O úspěšném odhlášení je uživatel informován následujícím dialogem. Obr Potvrzení o odhlášení uživatele 39/40 lookdet_u_g_cz_104

40 11. Dodatek A Výběr barevného schématu prostředí Od verze 2.0 je možné uživatelsky vybrat z předdefinovaných barevných schémat. Výběr požadovaného schématu je možný pomocí položky Nastavení vzhledu z menu. Obr Položka pro nastavení vzhledu K datu vydání tohoto dokumentu je k dispozici 9 následujících barevných schémat. lookdet_u_g_cz_104 40/40

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní Programátorská příručka Verze 1.00 ks-variolf_ms_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více