Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -"

Transkript

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Navrhování systémů TZB YNST NÁVRH KOMÍNU kdo komín navrhuje, stavař nebo specialista TZB, čí bude ten Černý Petr? návrh podle diagramů výrobců na základě výkonu a účinné výšky v současné době je třeba ve většině případů hydraulický výpočet klesá teplota spalin, komín je již samostatným systémovým prvkem (vyšší cena), apod k přesnému návrhu je třeba kvalitních vstupních dat pro hydraulický výpočet přesné údaje o spotřebiči (typ, teplota a průtok spalin, tlaková ztráta aj ) účinná výška komína Komíny způsob připojení na komín (kouřovod) přívod vzduchu pro spalování, atd podrobný výpočet obvykle poskytne výrobce komínů, či komerční software komín je společně se spotřebičem a přívodem vzduchu jeden fční celek!!!, který má velkou návaznost na stavební část (zatížení, prostupy, dilatace,vzhled budovy, ) 1

2 Komíny ODTAH SPALIN NA FASÁDU X KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNA X KOMÍN Komíny POŽADAVKY NA VYÚSTĚNÍ komín a kouřovod musí zajistit za všech provozních podmínek bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti. - výška komínu nad objektem ČSN šikmá střecha plochá střecha 2

3 Komíny OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI OD VYÚSTĚNÍ KOMÍNŮ ČSN EN / 2 Komíny-Provádění kovových komínů-část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv Komíny OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI OD VYÚSTĚNÍ ODTAHU SPALIN NA FASÁDU TPG 8 1 /1996 Vyústění odtahu spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)

4 platné normy : Spalinové cesty - komíny ČSN EN 144 Komíny všeobecné požadavky (září 24) ČSN Komíny Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (leden 28) sjednocuje názvosloví a třídění s ČSN EN 144 např. aktuální zařazení nového termínu pojistný komín pro případ energetické krize, poruchy, přírodní katastrofy apod. doplňuje předchozí vydání normy ČSN o základní požadavky na přetlakové a společné komíny a stanovuje podmínky pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší zejména : 1. omezuje výkon spotřebičů s vyústěním na fasádu 2. mění výšku a místo vyústění na fasádě. mění ochranné pásmo a tvar spalinové vlečky Spalinové cesty - komíny Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší stále platí, že vést spaliny na fasádu pouze v technicky odůvodněných případech!!! (absence komínu) 1. Omezení výkonu spotřebičů TPG 8 1 řešila spotřebiče do kw ČSN omezuje výkon na 4 kw u průmyslových objektů bez oken nad vyústěním omezuje výkon na 14kW u rekonstrukcí bytových domů a u rodinných domů NA FASÁDU NE : - u novostaveb bytových domů - u rodinných domů nad 14kW 4

5 Spalinové cesty - komíny Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší 2. Změna výšky a místa vyústění TPG 8 1 požadovala vyústění min.,m a 2m nad terénem, řešila vyústění pod balkónem, římsou ČSN požaduje 4m nad terénem u bytových domů, jiné případy neřeší spotřebiče do 7 kw ( vafky ),m pod parapetem zakazuje vyústění pod balkónem a přesahující střechou Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší. Změna ochranného pásma a jeho tvaru TPG 8 1 tvar pásma nezávisel na výkonu ani NOx ČSN Spalinové cesty - komíny podrobná tabulka rozměrů pásma podle výkonu a NOx

6 Spalinové cesty - komíny Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší. Výšky komínů a vzdálenosti vyústění pro různé situace ČSN toto již rešila, je však zrušena ČSN doplněné obrázky a textová upřesnění Přívod vzduchu do prostoru s plynovými spotřebiči TPG 74 1 /29 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách přívod vzduchu pro větrání, odvod škodlivin, a pro spalování (obvykle největší) popisuje výpočet, problém je ve vstupních údajích instalace spotřebičů typu A a B podle TPG do obytných a jiných prostor s přirozeným větráním okny má tato úskalí : průvzdušnost oken (dle TPG okno (dřevo, plast) i=1,2.1-4 a více, dveře - i=1,6.1-4 a více, přičemž ČSN 74-2/22 uvádí i=,8.1-4 a méně, výrobci dokonce i=,1.1-4 a méně přebytek vzduchu pro spalování (posuzování stavu s nejvyšším přebytkem vzduchu = obvykle snížený výkon spotřebiče, musí udat výrobce) požadovaný objem místnosti a předepsaná násobnost výměny vzduchu (kde by se vzala?) existence podtlakového větrání, někdy dokonce v místnosti se spotřebičem SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ TPG NA PŘÍVOD VZDUCHU PRŮVZDUŠNOSTÍ OKEN NELZE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ ZAJISTIT A JE NUTNÉ HLEDAT JINÉ ŘEŠENÍ!!! 6

7 Zásobování plynem ČSN a TPG PŘÍLOHA TPG OBSAHUJE ORIENTAČNÍ HODNOTY PRŮTOKU VZDUCHU OKNY V ZAVŘENÉ POLOZE pro provozovaná zařízení nová tabulka pro rychlý odhad množství vzduchu infiltrací okny zpracována na základě praktických měření Součinitelé spárové průvzdušnosti okenních spár Typ okna a okenní spáry Součinitel spárové průvzdušnosti [m.s -1.m -1.Pa -,67 ] Okno jednoduché dřevěné netěsněné 1,9.1-4 Okno dřevěné zdvojené, netěsněné spáry 1,4.1-4 Okna dřevěná nebo plastová, kovová těsněná,1 -,4.1-4 Okno dřevěné zdvojené s těsněním KOVOTĚS,7.1-4 Okno těsněné molitanovými pásky,.1-4 Okno těsněné neoprenovými profily,2 -,4.1-4 Požadovaná maximální hodnota součinitele spárové průvzdušnosti ilv,n dle ČSN 74 Funkční spára ve výplni otvoru Vstupní dveře do zádveří budovy při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně Ostatní vstupní dveře do budovy Dveře oddělující ucelenou část budovy Ostatní vnější výplně - do 8 m včetně otvorů při celkové výšce - mezi 8 m a 2 m nadzemní části budovy - nad 2 m včetně Požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i LV,N [m.s -1.m -1.Pa -,67 ] Budova s větráním Budova s větráním přirozeným nebo pouze nuceným kombinovaným nebo s klimatizací 1,6.1-4,87.1-4,87.1-4,.1-4,87.1-4,6.1-4,.1-4,

8 Větrání moderních obytných staveb s těsnými okny Rychlost větru m.s -1. p = 4, Pa mn. vzduchu 2 m.h -1 (1osoba) Jaká musí být délka okenních spár? délka okenních spar [m] ,4*1-4,1*1-4 1,4*1-4 1,9*1-4 součinitel spárové průvzdušnosti [m.s -1.m -1.Pa -,67 ] množství proudícího vzduchu [m.h -1 ],, 2, 2, 1, 1,,,,4 1, 1,8 18,7,4*1-4,1*1-4 1,4*1-4 1,9*1-4 2,*1-4 součinitel spárové průvzdušnosti [m.s -1.m -1.Pa -,67 ] 2 Jaký musí být souč.sp.průvzdušnosti při délce spár jednoho okna 1m, aby bylo přivedeno 2 m.h -1? Přívod vzduchu pro spotřebiče typu B samostatný přívod propojení místností 8

9 Možné řešení: Přívod vzduchu do prostoru s plynovými spotřebiči typu B ÚPRAVA OKEN (kanály, štěrbiny ) SAMOST. PŘÍVOD VZDUCHU (mřížky,tubusy ) odborný seminář firmy Protherm v spolupráci s katedrou technických zařízení budov fakulty stavební ČVUT Přívod vzduchu a odvod spalin pro spotřebiče typu C společný komín odvod nad střechu odvod před zeď 9

10 Rozvody plynu nové TPG (nahrazuje původní TPG z 2): TPG 7 1 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu 9/211 zásady použití a vedení rozvodů plynu z Cu spojování Cu potrubí kapilární pájení lisované spoje rozměry potrubí a tvarovek zvláštní požadavky vedení značení potrubí (2mm pruhy ) tepelná roztažnost potrubí ochrana proti korozi a poškození elektrochemická koroze!!! (zákaz přímého kontaktu Cu se Zn a ocelí) úhelník TPG 7 1 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu 9/211 vedení rozvodů z Cu Rozvody plynu - vnější - v zemi - na konstrukci budov - po oplocení - vnitřní - po povrchu konstrukce - pod omítkou (duté zdivo!!!) ČSN EN 177 Lisované spoje mají být umístěny ve větraných a přístupných místech. TPG 74 1 Potrubí nesmí být vedeno v dutinách ve zdi. Potrubí v dutinách zdiva musí být dokola vyomítáno nebo uloženo do chráničky. chránička 1

11 Rozvody plynu MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO ROZVODY PLYNU výchozí materiál druh materiálu vnitřní plynovod oblast použití vnější plynovod ochrana proti korozi legislativa černá bez úpravy povrchu ochrana proti korozi obvykle nátěr TPG ocel černá s tovární úpravou povrchu nerezová (pozinkovaná) plastová tovární izolace (bralén atp.) ohebné vlnovcové potrubí opláštěné rozebiratelné spoje!!! stávající instalace TPG 72 4 ČSN EN 1266 ČSN ČSN ČSN EN měď měkká, polotvrdá, tvrdá bez povrch. úpravy, plast. tovární izolace TPG 7 1 ČSN EN 17 plast polyethylen PE8, PE1 vícevrstvý PEX-AL-PEX bez povrch. úpravy, přípojky TPG 72 1 ČSN bez povrch. úpravy TPG Výpočet domovního plynovodu Princip výpočtu - posouzení nejnevýhodněji položeného spotřebiče resp. tlakové ztráty od napojení na přípojku (HUP, plynoměr) až ke spotřebiči - podmínkou pro spolehlivý a bezpečný provoz spotřebiče je přivedení dostatečného množství spalovacího plynu o min. požadovaném přetlaku (udává výrobce, pozor na nízkotlaký rozvod!!!, citlivost spotřebičů na výkyvy tlaku ) - tlaková ztráta může být u domovního plynovodu včetně plynoměrů nejvíce 1 Pa (bez plynoměrů max. 1 Pa) - tlaková ztráta se volí tak, aby byl zajištěn požadovaný minimální provozní tlak plynu před spotřebiči nebo regulátory tlaku plynu - výpočet posuzuje vodorovné a svislé úseky samostatně na svislé části (potrubí probíhající skrze jedno a více podlaží (ne v rámci podlaží) se posoudí přirozený vztlak plynu (ZP!!!) s tlakovou ztrátou, na vodorovné části se posoudí tlakové ztráty třením a místními odpory s dovolenou ztrátou 11

12 Výpočet domovního plynovodu Postup výpočtu Návrh plynovodu 1. zakreslení izometrie celého rozvodu (popř. části s potřebnými průtoky) 2. označení úseků. výpočet redukované potřeby plynu pro úsek 4. zjištění délky úseku a celé trasy. stanovení předběžné tlakové ztráty pro celou trasu 6. návrh dimenze úseku Posouzení plynovodu 1. stanovení ekvivalentní délky potrubí 2. výpočet skutečné měrné ztráty třením. výpočet skutečné ztráty úseku 4. posouzení trasy s dovolenou ztrátou Výpočet domovního plynovodu Izometrie trasa potrubí k posuzovanému!!! spotřebiči 12

13 Výpočet domovního plynovodu Označení úseků úsek potrubí s konstantním množstvím protékajícího plynu s rozdělením na svislé a vodorovné části (svislou části se rozumí potrubí probíhající skrze min. jedno podlaží a více, ne rozvod v rámci jednoho podlaží Výpočet domovního plynovodu Redukovaná potřeba plynu V r = ΣV 1 Ḳ1 + ΣV 2 K 2 + ΣV K [m /h] V 1 vaření + průtoková příprava vody U 1 =, V 2 lokální topidla, přímotopný zásobník U 2 =,1 V kotle, vč. kombikotlů U =,1 V 4 technologické spotřebiče, velkokuchyně U 4 - pozn. U 4 stanoví se individuálně dle druhu spotřebičů, počtu a způsobu provozu Koeficient současnosti podle skupiny spotřebičů ki 1 = n U i i 1

14 Výpočet domovního plynovodu Předběžná tlaková ztráta pro celou trasu p R = 1, [Pa] l p dovolená ztráta tlaku pro domovní plynovod, volí se (1 Pa) 1, % přirážka na místní odpory (kohouty, kolena, odbočky apod ) l = délka domovního plynovodu od hlavního uzávěru k nejvzdálenějšímu spotřebiči (bez stoupaček) zaokrouhlení směrem k většímu profilu Výpočet domovního plynovodu Stanovení DN domovního plynovodu do kpa d = 19,4 Vr p 2 l s 1 d světlost potrubí [mm] Q v průtok m /h l délka potrubí [m] p tlaková ztráta úseku [Pa] s hutnost plynu pro ZP s =,9 14

15 Výpočet domovního plynovodu Stanovení DN domovního plynovodu DN [m m] Tlaková ztáta p v Pa na 1 m potrubí ,6 67,,4,,2,2 1 1,1,9,8,66,7 12 2,7 1,46 1,1 1,,92,8 1,61 2, 2,28 1,81 1,62 1,4 1,14 2 7,42,24 4,69,71,2 2,87 2,4 1,6 6 1, 4 1,1 7 1,,9,8, ,9 9,16 8,19 6,48,79,2 4,1 2,9 2, 7 2, 1,8 1,6 6 1,4 1, 2 24, 17, 1,2 12, 1,7 9, 7,9, 7 4, 8,8,4, 8 2,6 8 2,4 4 42, 29,7 26, 21, 18,8 16,2 1, 9, 8 7,6 6 6,6,9, 9 4,6 9 4,1 9 7, 1,8 46, 6,6 2,8 28,4 2,2 16, 4 1, 4 11, 6 1, 4 9,4 1 8,1 9 7, 6 116, 81,7 7,1 7,8 1,7 44,8 6,6 2, 8 21, 1 18, 16, 14, 8 12, 9 11, , 12, 17, 8, 76, 6,8,7 8, 1, 26, 9 24, 21, 8 19, 17, 8 27, 168, 1, 119, 16, 91,9 7,, 1 4, 7,, 6, 26, 2, 7 Výpočet domovního plynovodu Stanovení ekvivalentní délky L = l + l [m] l přirážka na místní odpory (tvarovky) závisí na : druhu a tvaru směru proudění materiálu, drsnosti potrubí, rychlosti apod 1

16 DN [m m] Výpočet domovního plynovodu Stanovení skutečné ztráty třením - interpolace Tlaková ztáta p v Pa na 1 m potrubí ,1,9,8,66,7 12 2,7 1,46 1,1 1,,92,8 1,61 2, 2,28 1,81 1,62 1,4 1,14 2 7,42,24 4,69,71,2 2,87 2, ,9 24, 42, 7, 116, 17, 27, 9,16 8,19 6,48,79,2 4,1 17, 29,7 1,8 81,7 12, 168, 1,2 26, 46, 7,1 17, 1, 12, 21, 6,6 7,8 8, 119, 1,7 18,8 2,8 1,7 76, 16, 9, 7,9 16,2 28,4 44,8 6,8 91,9 2,2 1, 2,2 6,6,7 7, 1,6 6 2,9, 7 9, 8 16, 4 2, 8 8,, 1,6 67 1, 4 2, 7 4, 8 7,6 6 1, 4 21, 1 1, 4,,,4 1,1 7 2,,8 6,6 11, 6 18, 26, 9 7, 1, 1,8,4,9 1, 4 16, 24,, 6,,9 1,6 6, 8, 9 9,4 1 14, 8 21, 8,,2,8 1,4 2,6 8 4,6 9 8,1 9 12, 9 19, 26,,2,7 4 1, 2,4 4,1 9 7, 11, 6 17, 2, 7 Výpočet domovního plynovodu Stanovení skutečné ztráty úseku p = L. p/m [Pa] L délka úseku + přirážky na místní odpory p/m měrná ztráta třením [Pa/m] 16

17 Výpočet domovního plynovodu Posouzení tlakové ztráty p pro vodorovné úseky < zvolený tlak (1 Pa) p pro svislé úseky < vztlak vztlak : p = 11,827 h (1 s) hutnost plynu - s =,9 pro ZP p pro ZP = Pa/m převýšení h p pro ZP = Pa/m Příklad výpočtu potřebného objemu místnosti Kuchyň objem 2 m okno o délce spár 8 m n =? Q s = i. L. p,67 sporáky) (požadovaná výměna n=1 pro Okna se součinitelem spárové průvzdušnosti: i = 2,1.1-4 m 2.s -1.Pa -,67 i =,1.1-4 m 2.s -1.Pa -, i. L.4 6.2, n = = = 1,2h V 2 vyhovuje 4 6. i. L.4 6., n = = =,6 h V 2 nevyhovuje 17

18 Příklad výpočtu potřebného množství vzduchu objem 2 m okno o délce spár 12 m spotřebič typu B Q = 1kW Požadovaný přívod vzduchu Q = Q.1,6 = 1.1,6 = 24 m h p spotřpotře Okna se součinitelem spárové průvzdušnosti: 1. i = 2,1.1-4 m 2.s -1.Pa -,67, Q s = i. L. p = 1, =,864 m. s = 1,1 m. h vyhovuje i =,1.1-4 m 2.s -1.Pa -,67, Q s = i. L. p =, =,48 m. s = 1,7 m. h nevyhovuje příklad : Výpočet domovního plynovodu BYTOVÝ DŮM 8 bytových jednotek vybavení bytu : plynový kotel 2kW a sporák 8kW vedení plynu : komunikacemi s plynoměry na chodbě uzávěr plyn :HUP na fasádě spolu s regulátorem plynový kotel 2kW spotřeba plynu: 2,7m /h plynový sporák 8kW spotřeba plynu: 1,1m /h 18

19 Výpočet plynovodu 1. schema izometrie Výpočet plynovodu 2. označení úseků trasa pro výpočet 19

20 Výpočet plynovodu. výpočet redukované potřeby Q r = Q 1 k 1 + Q k [m /h] Q r = 1, ,7.1 =,8 [m /h] Výpočet plynovodu 4. předběžný návrh DN DN [m m] Tlakováztáta?pv Pana 1 m potrubí ,66 7,,4 1 1,1,9,8,66,7 12 2,7 1,46 1,1 1,,92,8 1,61 2, 2,28 1,81 1,62 1,4 1,14 2 7,42,24 4,69,71,2 2,87 2,4 1,66 1,4 1,17 1, 2 12,9 9,16 8,19 6,48,79,2 4,1 2,9 2,7 2, 1,8 2 24, 17, 1,2 12, 1,7 9, 7,9,7 4,8,8,4 42, 29,7 26, 21, 18,8 16,2 1, 2

21 Výpočet plynovodu. stanovení ekvivalentní délky l = m l = 2., +,7 = 1,9m L = + 1,9 = 4,9m Výpočet plynovodu 6. hydraulické posouzení 21

- hydraulický výpočet

- hydraulický výpočet ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Hana Doležílkov lková

Více

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o VNITŘNÍ PLYNOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET, ODVOD SPALIN Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů Části vnitřního

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 6 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Ilona Koubková 1 Spotřebiče připojování, umisťování a jejich provoz Umisťování spotřebičů v bytových prostorech Spotřebiče v provedení A -

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Příklady umístění HUP v budovách 2 Potrubí a uzávěry pro domovní plynovod : - ocelové se

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING 0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC projekt Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING Název akce : Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING F.1.4.f - Plynová zařízení Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/29 Legislativa 1) Zákon č. 131/2015 Sb. o hospodaření energií (pozměňuje zákon č. 406/2000

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Roman Musil, Ph.D. katedra

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč ~ráva o revizi I!!Ynového zařízení čj.: 153/2008 Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč Místo revize: Rozvod plynu ve dvouvchodovém

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru )

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru ) (Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru ) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: Boskovice UKÁZKA

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: Boskovice UKÁZKA ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: 03498514 680 01 Boskovice Ev. číslo: 024/16 Datum provedení: 8. března 2016 Provozovatel Společenství

Více

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE www.teplovhale.cz SCHULTE CZ, s.r.o. Pivovarská 501 686 01 Uherské Hradiště Mobil: 602 564 847 Tel./ fax: 572 551 048 cerny@schulte-etastar.cz Nádražní 334 267 11 Vráž

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od.. 0 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ R, KZ 4 C, KZ 4 FS a KZ FS objednací číslo název

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - Ing. Roman Musil, Ph.D. katedra technických zařízení budov Princip

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1 Vlastnosti a hoření plynů Plynárenská soustava 1) Historie První záznamy včíně, znalost a rozvoj plynů se traduje od 17. století, postupně

Více

Konstrukce komínů, normové a

Konstrukce komínů, normové a Konstrukce komínů, normové a funkční rozdělení, společné komíny, umělý tah Přednáška č. 6 Základní podmínka výpočtu podtlakového komína U podtlakových komínů platí podmínka: p Z = účinný

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1258_připojení_spotřebičů_pwp Název školy: Číslo a název

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Prevence otrav oxidem uhelnatým Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Obsah příspěvku Požadavky při zřizování plynového zařízení Zajištění přívodu vzduchu pro spalování a větrání

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

Jiří Brožek ČKAIT 1102450 tel.: +420 732 503 156 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA DOMOVNÍ PLYNOVOD A) Identifikační údaje stavby B) Úvod Název stavby : Stavba domovního plynovodu byt č. 5, ul. Obránců míru

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/39 Normativní dokumenty 1. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Společenství vlastníků pro dům č. p. 143, 149, 156, 165, 167, 168 k. ú. Štýřice Jílová 41, Brno TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Účinnost od

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

07 Vnitřní vodovod 2.díl

07 Vnitřní vodovod 2.díl 07 Vnitřní vodovod 2.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz ČSN 75 5455 dimenzování vodovodu Q - objemový průtok

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více