Newsletter. BIBS vysoká škola. POZVÁNKA NA KONFERENCI motiv p. číslo 01/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter. BIBS vysoká škola. POZVÁNKA NA KONFERENCI motiv p. číslo 01/2012"

Transkript

1 Newsletter BIBS vysoká škola Rozhovor s františkem hroníkem Studijní okénko TErmíny přijímacích zkoušek a zápisů DNY OTEVŘENýCH DVEŘÍ POZVÁNKA NA KONFERENCI motiv p 1

2 obsah 1. Úvodní slovo Ocenění finského kolegy Pozvánka na Open lecture Pozvánka na konferenci Motiv P Rozhovor BIBS vysoká škola vám nabízí Studijní okénko Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Rozšíření otevírací doby Dny otevřených dveří Pronájem prostor Kontakty

3 1. Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři, vzdělání je v současnosti tou nejcennější investicí. Média pravidelně přináší přehledy, které ilustrují větší šance absolventů vysokoškolského studia na získání atraktivní práce a lepších platových podmínek. Nejde však jen o peníze, vzdělání rozšiřuje obzory a prokazatelně přispívá k větší kvalitě života. Výzkumy OECD potvrzují, že vzdělaní lidé žijí déle a spokojeněji. Tento fakt si uvědomuje čím dál více mladých lidí. Rostoucí poptávka po terciálním vzdělání vedla v minulých letech k prudkému nárůstu nejrůznějších škol a institucí nabízejících vysokoškolské vzdělání. V jejich konkurenci sehrává velkou roli kvalita studijních programů. Věřím, že BIBS vysoká škola má v tomto směru rozhodně co nabídnout. Přebral jsem funkci koordinátora s vědomím velké zodpovědnosti vůči studentům. Žádná škola, která chce v silné konkurenci obstát, si nemůže dovolit usnout na vavřínech. Mým cílem je hledat nové možnosti, kterými bychom kvalitu studia neustále vylepšovali. Postupně se seznamuji s novým prostředím, navštěvuji přednášky, setkávám se se studenty. Pro moji práci je nesmírně důležitá zpětná vazba, proto budu rád za jakýkoliv podnět, který vás v souvislosti se studiem a jeho akademickou stránkou napadne. Obrovský kus práce je tak i na vaší straně. Vzdělání nejsou jen přednášky a výukový materiál, který dostanete, ale hlavně čas, který učení věnujete. Když o vzdělání mluvíme jako o investici, nemáme tím na mysli pouze finanční stránku věci, ale právě čas strávený studiem. Ve virtuálním světě sice můžeme spoustu výuky realizovat na dálku z pohodlí domova, přesto má osobní kontakt s vyučujícím v rámci učení nenahraditelné místo. Osobní prožitek má výrazný didaktický účinek. Proto již od příštího roku plánujeme řadu inovací, které studentům poskytnou více prostoru k aktivní účasti ve výuce. Věřím, že vyústěním našeho úsilí budou kvalitní absolventi, kteří budou reprezentovat naši instituci na trhu práce. Vzdělání totiž není jenom titul, ale především skutečný osobní růst podložený prohlubováním znalostí, dovedností a profesních kompetencí. Ing. Mgr. Marián Belko koordinátor studijních programů MBA Senior Executive, MSc in Business Management, Bc., BA (Hons) in Business Management 3

4 2. Ocenění finského kolegy Ocenění za rozvoj programu PhD: Juha Kansikas Profesor Juha Kansikas z naší partnerské University of Jyväskylä obdržel v únoru 2012 Teaching Award 2012 za ustavení a rozvoj PhD programu na BIBS vysoké škole a za rozvoj programu rodinného obchodu v letech Cenu uděluje Nadace Kauppalaisseura nejlepšímu lektorovi School of Business and Economics na základě rozhodnutí jejího děkana a proděkanů, vedoucího správy a vedoucího akademických studií. Gratulujeme! 4

5 3. Pozvánka na Open Lecture BIBS vysoká škola Vás i Vaše kolegy srdečně zve na bezplatnou přednášku z cyklu pravidelně pořádaných Open Lectures. Nyní pro Vás připravujeme Open Lecture s názvem: Pravdivost a důvěryhodnost reklamy středa 20. června 2012 od v Brně (BIBS vysoká škola, budova META, Lidická 81, Brno) Téma Vám představí Key account manažerka společnosti Factum Invenio, paní Kopecká. Délka trvání bude přibližně 1,5 hodiny a je jak pro studenty a absolventy BIBS vysoké školy, tak i pro odbornou veřejnost zdarma. Prosíme vás o nahlášení účasti em nejpozději do na 5

6 4. Pozvánka na konferenci Motiv P BIBS vysoká škola Vás, jako partner akce, co nejsrdečněji zve spolu se společností Motiv P na konferenci Konkurenční výhoda. Vážení a milí čtenáři, náročné časy jsou teprve před námi a vyžadují od nás to nejlepší, co v nás je. Ale co je to nejlepší? S čím můžeme uspět? V náročných časech se vždy zrodí nové inspirace, které nám ukazují směr. Na konferenci Konkurenční výhoda budeme čerpat inspiraci od různých osobností a firem, které nám mohou být blízké či vzdálené tím co a jak dělají, a právě proto, či přesto, mají co říci. Vystoupí například Karel Janeček (ředitel RSJ), Andrej Babiš (předseda Agrofert Holding), Radim Jančura (majitel STUDENT AGENCY), Ondřej Fryc (CEO Netretail Holding - MALL.cz) nebo Iva Pazderková (herečka) a mnozí další. Konkurenční výhodu uchopíme v rámci strategického myšlení i konkrétních zkušeností a úspěchů. Dozvíme se také, jak ji rozvíjet dovnitř organizace jako sebevědomí. Navážeme tak na předešlé konference, které byly účastníky ceněny jako podnětné znalostmi a zkušenostmi, které přináší. Také mají hodnotu jakožto společenské události s atmosférou sdílnosti a neformálních setkání se zajímavými lidmi. Přijměte tedy pozvání na konferenci, která se uskuteční 7. června 2012 a odehraje se v netradičních prostorách pražského klubu SaSaZu. František Hroník /ředitel Motivu P/ 6

7 5. Rozhovor František Hroník o konferenci Konkurenční výhoda Agentura Motiv P pořádá 7. června 2012 jednu z největších konferencí tohoto roku. Tématem konference je Konkurenční výhoda a proběhne v klubu SaSaZu v Praze. Poprosili jsme zakladatele agentury Motiv P a současně lektora BIBS vysoké školy, Františka Hroníka o představení této konference. Jaký je smysl konference, kterou Motiv P pořádá? Už před 25 či 30 lety P. F. Drucker psal o turbulentní době, ve které průměrný nebude mít šanci. Dnešní doba je náročná a prověřuje naše průměrnosti. Už nevystačíme s tím, že podle učebnice a podle našich předpokladů si zvolíme ziskovou nebo růstovou strategii. Jsme v době, kdy obě strategie potřebujeme umět skloubit. I tady nám skončil bipolární svět. Ten, komu se to daří či podaří, bude ve výhodě. Na naší konferenci budeme objevovat různé inspirace. Proč právě Club SaSaZu v Praze? Klub vyvolává představu divoké muziky či odvazu, nikoli stabilního a předvídatelného prostředí. Je metaforou dynamického prostředí, ve kterém hledáme to, na co uslyší druzí a co je může rozparádit. Kdo z osobností, které vystoupí na konferenci, má podle Vás nejlepší konkurenční výhodu? Konkurenční výhoda nemá jeden rozměr, a také nemůže být majetkem nějaké osoby. Konkurenční výhoda vzniká v interakci lidí či firem. Proto lze spíše říci o celé konferenci, že představuje konkurenční výhodu na druhou tedy nejen samotným tématem, ale tím, že zde vystupují lidé, kteří prošli úspěchem a přitom každý má jinou konkureční výhodu. Proč je téma Konkurenční výhoda tak aktuální? Jsme v situaci, kdy nemůžeme jít vyšlapanými cestičkami a pokoušet se vracet k tomu, co dříve fungovalo. Proto si potřebujeme uvědomit, co je vlastně konkurenční výhoda, a jak ji můžeme redefinovat. Jak jsem již psal, nevystačíme s průměrností. 7

8 5. Rozhovor Na kolik si ceníte svou konkurenční výhodu, tj. Vaši osobnost v Motivu P (i ve Vašem oboru podnikání)? Daří se nám předvídat. Už pár týdnů po pádu banky Lehman Brothers jsme pořádali setkání s personalisty a představovali, jak se nezbytně promění HR. A podle toho jsme také jednali. Jak lze získat konkurenční výhodu v krizi? Rozhodně nemůžeme zůstat jen u toho, co bylo dříve zdrojem naší prosperity a nyní nám to nefunguje. Krize si vyžaduje flexibilní a inovativní reakci. Můžete nám vysvětlit rozdíl mezi konkurenceschopností a konkurenční výhodou? Rozdíl je nepatrný, jen posunutý v čase. Když jsem konkurenceschopný, je to jistě na základě nějaké konkureční výhody, která je velmi dynamická. Konkurenceschopní jsme, když vydržíme na trhu. Naším cílem je však na trhu se prosadit, být lepší než konkurence, které se také daří udržet na trhu. Co považujete za zdroje konkurenční výhody? Konkurenční výhoda není jednorozměrná. Za zdroje můžeme považovat jednak náklady a z ní vyplývající cenu, jednak kvalitu, která je zákazníky identifikována, ale také rychlost reakcí na změny a schopnost přinášet nové (inovace). Inovace mohou probíhat na nejrůznějších úrovních, nejen na úrovni samotného produktu či služby. Jak dlouhodobě udržet a rozvíjet konkurenční výhodu? Neustále si vyhodnocovat zpětnou vazbu trhu a nepodlehnout tomu, že jsme nejlepší, jako se to třeba stalo Nokii. Ta je příkladem, jak konkurenční výhodu lze velmi rychle ztratit. Existuje dokonalá konkurenceschopnost nebo konkurenční výhoda? Jestliže v pozadí této otázky je rozdělení na dokonalý a nedokonalý trh, tak lze říci, že neexistuje dokonalá konkurenční výhoda, která by ke všemu byla nějak zaručená. Pohybujeme se v nehomogenním prostředí, které obtížně vecpeme do jednoduché tabulky. Jen si vezměte třeba iphone a jeho technické parametry a srovnejme je s konkurencí. Lze na jejich základě vysvětlit, proč získal konkurenční výhodu a celý Apple válcuje konkurenci? Konkurenční výhoda tedy může nabývat rozmanitých podob. Můžete uvést příklady konkurečních výhod (firmy)? Dnes nejznámější příkladem konkurenční výhody je Apple. Přitom víme, že jí nedosáhl na základě technických parametrů, ale důvěrnou znalostí skrytých přání zákazníků. Dalším příkladem je třeba Google, který předběhl jiné vyhledávače. Udělal život jednodušším. Méně známou firmou je třeba Gore, od níž známe především goretex, který nám přinesl větší komfort do nepohody. Takto bychom mohli pokračovat dlouho. Je dobré si udělat takový přehled, abychom mohli porozumět rozmanitosti konkurenčních výhod a objevovat i si tu naši. Jak poznáme naši konkurenční výhodu a jak ji máme vyvíjet? Potřebujeme si stále vyhodnocovat reakce zákazníků, co na nás oceňují, za jakých podmínek nás upřednostňují. Tato zpětná vazba je pak vodítkem pro prohloubení naší výhody či pro její změnu. Jak je to s věrohodností konkurenčních výhod? Když konkurenční výhodu někdo nemůže dosáhnout přímo, tak se snaží vytvořit její zdání. Třeba sníží cenu, ale nenápadně třeba i váhu či množství a vytváří tak dojem, že je levnější než konkurence. Těchto triků může být celá řada. Prototyp dnešní konkurenční výhody? Chceme něco jednoduchého nebo hravého, co udělá náš život lepším. To jsou základní atributy konkurenční výhody. Tento prototyp pak potřebujeme vložit do našich produktů či služeb. 8

9 5. Rozhovor Jaká bude v budoucnu konkurenční výhoda ceněná na trhu? Záleží na tom, jak si vymezíme budoucnost. Je to příští týden, nebo doba za 2 3 roky, nebo dokonce za 5 let? Tak to prozradíme na konferenci. Kdybych to spolehlivě a detailně věděl, neprozradil bych to, abych opravdu získal výhodu. Ale vážně. Určitě výhodou bude znalost svých zákazníků a být zaujatý tím, abych jim zlepšoval jejich fungování a jejich život. Abych si uvědomil, že každá firma je tu pro někoho druhého mimo ni. Děkujeme Vám za rozhovor. Konference Konkurenční výhoda, 7. června 2012 klub SaSaZu Praha PhDr. František Hroník Jednatel a ředitel společnosti Motiv P / Lektor BIBS vysoké školy Vzděláním klinický psycholog s psychoterapeutickým vzděláním a praxí. Je odborným garantem kvality rozvojových a poradenských programů. Je autorem odborných publikací Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Poznejte své zaměstnance - Vše o Assessment Centre, Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Managing People, Manažerské příběhy a Jak se nespálit podruhé Strategie a praxe výběrového řízení. Přednáší na BIBS vysoké škole manažerům studia MBA předměty Managing People a Human Resource Management. Je odborným supervizorem poradenských projektů v oblasti hodnocení, tvorby kompetenčních modelů, manažerských auditů, koncepci výběru a rozvoje zaměstnanců. Působí jako kouč managementu. 9

10 6. BIBS vysoká škola vám nabízí ve spolupráci s Nottingham Trent University: ve spolupráci s University of Jyväskylä, Finsko: BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY» Ekonomika a management: Bc., BA (Hons)» Právo a ekonomika: BA (Hons)» Double degree: Bc. + BA (Hons) MEZINÁRODNÍ DOKTORSKÝ PROGRAM pro podnikatele a manažery» Doctorate in Business and Administration: PhD MAGISTERSKÉ PROGRAMY» Ekonomika a management: MSc» Právo a ekonomika: MSc MANAŽERSKÉ PROGRAMY» MBA Senior Executive» MBA Senior Executive for IS/IT Specialists Route» České obchodní právo v kontextu práva EU: LLM» Slovenské obchodní právo v kontextu práva EU: LLM 10

11 7. Studijní okénko Exam Board v červnu 2012 Státní závěrečné zkoušky Dne proběhne zasedání Rady examinátorů, tzv. Exam Board. V rámci Exam Boardu budou potvrzeny žádosti, které studenti podávali během období od posledního Exam Boardu v prosinci Zároveň zde budou oficiálně schváleny postupy studentů do vyšších ročníků na základě jejich studijních výsledků a budou potvrzeni absolventi všech bakalářských a magisterských programů. Rádi bychom všem studentům připomněli, že v období před a po Exam Boardu bude přerušeno zkouškové období, které tak končí dnem , datum obnovení zkouškového období Vám budeme zasílat po Exam Boardu. Předpokládáme, že se budete moci na zkoušky hlásit znovu ve třetím červnovém týdnu. Ve dnech 18. a 19. dubna 2012 proběhly na BIBS vysoké škole státní závěrečné zkoušky programů Bc. Ekonomika a management a Double Degree. Celkem se jich zúčastnilo 32 našich studentů. Všichni studenti zkoušky úspěšně složili a získali tak titul Bc. Někteří tím zároveň završili studium programu Double Degree a budou tak moci používat oba tituly český Bc. před jménem a britský BA (Hons) za jménem. Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v životě i v dalším studiu. Těšíme se na shledanou při promoci! 11

12 7. Studijní okénko Postupovost mezi ročníky Studium bez přerušení Akademický rok 2011/2012 končí Do tohoto data je třeba odevzdat veškeré assignmenty. Řádné i podmínečné postupy do vyšších ročníků pak bude dle studijních výsledků schvalovat Exam Board v září Přehled o řádně uzavřených modulech, úspěšně absolvovaných zkouškách a odevzdaných assignmentech naleznete ve Vašem intranetu. V případě dotazů kontaktujte prosím Vašeho studijního referenta/referentku. Uvědomujeme si, že ne vždy je možné studium kontinuální a mohou se vyskytnout situace, kdy studenti potřebují studium přerušit. Studovat bez přerušení se však vyplatí. Při schválení žádosti o přerušení studia je účtován poplatek za přerušení (liší se dle jednotlivých programů). Při obnovení studia se již žádný poplatek nehradí, ale platí již aktuální ceník akademického roku, do kterého studium obnovujete. Pokud tedy máte zájem o zachování ceny studia, kterou jste obdrželi při podpisu smlouvy, je třeba studium nepřerušovat. Pokud studium přerušíte, přijdete také většinou o kontakt se spolužáky z Vaší skupiny. Možnosti studia můžete vždy prodiskutovat s Vaším studijním referentem/referentkou, rádi Vám poradíme v řešení Vaší situace. Studijní oddělení je zde pro Vás. 12

13 8. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Bakalářské programy Brno, Praha Podmínkou pro přijetí ke studiu do bakalářských programů je ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkouška) a složení přijímacích zkoušek. Obsahem přijímací zkoušky je test (25 otázek z historie, zeměpisu, výpočetní techniky, politologie, dějepisu, terminologie bankovnictví, práva, ekonomie, apod.) ze základních socio-ekonomických znalostí a všeobecného přehledu. Test se provádí na PC. Jedná se hlavně o formální záležitost, nikoli vyřazovací nástroj. Uchazeč si tak zároveň vyzkouší, jak u nás probíhají zkoušky během studia: formou testu na PC a současně se odevzdávají i písemné práce. Přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy na akademický rok 2012/2013 uvádíme níže: Přijímací zkoušky Město Čas a místo konání Brno, Praha od 9.00 hodin, BIBS vysoká škola, Lidická 81, Brno od 9.00 hodin, BIBS vysoká škola, Olbrachtova 5, Praha 4 Ihned po úspěšném složení příjímacích zkoušek následuje zápis ke studiu, a to vždy tentýž den od hodin. 13

14 8. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Magisterské programy Brno Studenti jsou do programu přijati na základě rozhodnutí příjímací komise, která posuzuje předpoklady uchazeče pro úspěšné zvládnutí studia. Zápisy do magisterských studijních programů pro akademický rok 2012/2013 se konají: Zápis Město Čas a místo konání Brno hodin, BIBS vysoká škola, Lidická 81, Brno 14

15 8. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Magisterské programy Praha Studenti jsou do programu přijati na základě rozhodnutí příjímací komise, která posuzuje předpoklady uchazeče pro úspěšné zvládnutí studia. Zápisy do magisterských studijních programů pro akademický rok 2012/2013 se konají: Zápis Město Čas a místo konání Praha hodin, BIBS vysoká škola, Olbrachtova 5, Praha 4 15

16 9. Rozšíření otevírací doby BIBS vysoká škola v Praze má rozšířenou pracovní dobu S platností od měníme otevírací dobu pobočky v Praze. Pracovní doba se oproti stávající prodlužuje na celkových 40 hodin týdně. Otevřeno bude dle následujícího rozpisu: Pauza PO 8 17 hod hod. ÚT 9 18 hod hod. ST hod hod. ČT 9 18 hod hod. PÁ 8 17 hod hod. V Brně zůstává otevírací doba nezměněna, vždy od pondělí do pátku

17 10. Dny otevřených dveří Pravidelně pro Vás pořádáme dny otevřených dveří s prezentací studijních programů. Termíny prezentací v Brně Termíny prezentací v Praze Termíny prezentací v Bratislavě Termíny prezentací v Ostravě Čt Čt St Čt Časový harmonogram Časový harmonogram Časový harmonogram Časový harmonogram hodin hodin od hodin od hodin prezentace bakalářských a magisterských programů prezentace bakalářských a magisterských programů celé portfolio studijních programů celé portfolio studijních programů prezentace MBA a LLM prezentace MBA a LLM Místo konání Místo konání Místo konání Místo konání BIBS vysová škola Lidická 81, Brno BIBS vysová škola Olbrachtova 5, Praha 4 v prostorách hotelu Apollo, Duľovo nam. 1, Bratislava v prostorách hotelu ParkInn, Hornopolní 42, Ostrava budova META (5.patro) Budova BDO (1. patro) V případě Vašeho zájmu, potvrďte prosím Vaši účast s poznámkou, o jaký obor se zajímáte, nejpozději 2 dny před plánovanou prezentací na nebo na tel. číslo: Prezentace proběhnou v případě dostatečného počtu zájemců. Děkujeme, za pochopení. 17

18 11. Pronájem prostor Nabízíme Vám možnost pronájmu konferenčních a výukových prostor v Praze a Brně Pořádáte školení pro své zaměstnance? Chcete skupině zákazníků prezentovat své služby? Jste vzdělávací společnost a hledáte výukové prostory pro své kurzy? Využijte naše moderně vybavené prostory, snadno dostupné autem i městskou hromadnou dopravou. Vhodné k jednorázovému i dlouhodobému pronájmu, zejména pro:» semináře, jednání, porady, školící a vzdělávací akce, konference Nabízíme:» klimatizované školící místnosti» snadná dostupnost autem i MHD (Praha 4 budova BDO, Olbrachtova 5; Brno budova META, Lidická 81)» k dispozici dataprojektor, notebook, flipchart, Wi-Fi bezdrátový internet» zajištění občerstvení (coffee breaks, obědy) dle Vašeho přání» sociální zázemí Uspořádání prostor: Standardně školní, v případě potřeby lze připravit divadelní uspořádání nebo uspořádání stolů do U. V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám prostory ukážeme a zodpovíme všechny vaše dotazy. Praha: Martin Kotrč, BIBS vysoká škola, budova BDO, Olbrachtova Praha 4, Tel.: , Brno: Zdeňka Lerchová Jonasová, BIBS vysoká škola, budova META, Lidická 81, Brno, Tel.: , Učebna Plocha Počet míst* Praha 1 60 m 2 max. do 50 Praha 2 45 m 2 max. do 25 Praha 3 55 m 2 max. do 35 Brno A 55 m 2 max. do 30 Brno B 65 m 2 max. do 50 * školní uspořádání 18

19 12. Kontakty Pro nové zájemce o studium BIBS vysoká škola Lidická 81, Brno, budova Meta Tel.: Mob.: Pro stávající studenty BIBS vysoká škola Lidická 81, Brno, budova Meta Tel.: BIBS vysoká škola Olbrachtova 5, Praha 4, budova BDO Tel.:

CENÍK STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB

CENÍK STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB BIBS - vysoká škola britské vysokoškolské studijní programy CENÍK STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB Rozhodnutím generálního ředitele - kvestora č.1.1/2013 vstoupil v platnost Ceník studijních programů a služeb

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

"Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 151 "Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" 10,30-11,30 Životopis - základ pro vaše budoucí zaměstnání 11,45-12,45 Sociální sítě. Jak je

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

MANAŽERSKÁ KONFERENCE. w w w. m o t i v p. c o m TRANSFORMAČNÍ ZMĚNA. aneb Co všechno je jinak

MANAŽERSKÁ KONFERENCE. w w w. m o t i v p. c o m TRANSFORMAČNÍ ZMĚNA. aneb Co všechno je jinak MANAŽERSKÁ KONFERENCE 6. června 2013, Praha TRANSFORMAČNÍ ZMĚNA aneb Co všechno je jinak w w w. m o t i v p. c o m PARTNEŘI KONFERENCE generální partner Televize Motiv8.tv To je nejen vzdělávání v televizi.

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Launch konference EPALE v České republice Ve čtvrtek 21.5. 2015 se v pražském hotelu Duo konala konference ke spuštění nové

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

International Management CEMS MIM Programme

International Management CEMS MIM Programme International Management CEMS MIM Programme Jiří Hnilica CEMS Academic Director Gabriela Böhmová CEMS Programme Manager International Management Navazující magisterský obor na Fakultě podnikohospodářské

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/2014 Pravidla

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více