Newsletter. BIBS vysoká škola. POZVÁNKA NA KONFERENCI motiv p. číslo 01/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter. BIBS vysoká škola. POZVÁNKA NA KONFERENCI motiv p. číslo 01/2012"

Transkript

1 Newsletter BIBS vysoká škola Rozhovor s františkem hroníkem Studijní okénko TErmíny přijímacích zkoušek a zápisů DNY OTEVŘENýCH DVEŘÍ POZVÁNKA NA KONFERENCI motiv p 1

2 obsah 1. Úvodní slovo Ocenění finského kolegy Pozvánka na Open lecture Pozvánka na konferenci Motiv P Rozhovor BIBS vysoká škola vám nabízí Studijní okénko Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Rozšíření otevírací doby Dny otevřených dveří Pronájem prostor Kontakty

3 1. Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři, vzdělání je v současnosti tou nejcennější investicí. Média pravidelně přináší přehledy, které ilustrují větší šance absolventů vysokoškolského studia na získání atraktivní práce a lepších platových podmínek. Nejde však jen o peníze, vzdělání rozšiřuje obzory a prokazatelně přispívá k větší kvalitě života. Výzkumy OECD potvrzují, že vzdělaní lidé žijí déle a spokojeněji. Tento fakt si uvědomuje čím dál více mladých lidí. Rostoucí poptávka po terciálním vzdělání vedla v minulých letech k prudkému nárůstu nejrůznějších škol a institucí nabízejících vysokoškolské vzdělání. V jejich konkurenci sehrává velkou roli kvalita studijních programů. Věřím, že BIBS vysoká škola má v tomto směru rozhodně co nabídnout. Přebral jsem funkci koordinátora s vědomím velké zodpovědnosti vůči studentům. Žádná škola, která chce v silné konkurenci obstát, si nemůže dovolit usnout na vavřínech. Mým cílem je hledat nové možnosti, kterými bychom kvalitu studia neustále vylepšovali. Postupně se seznamuji s novým prostředím, navštěvuji přednášky, setkávám se se studenty. Pro moji práci je nesmírně důležitá zpětná vazba, proto budu rád za jakýkoliv podnět, který vás v souvislosti se studiem a jeho akademickou stránkou napadne. Obrovský kus práce je tak i na vaší straně. Vzdělání nejsou jen přednášky a výukový materiál, který dostanete, ale hlavně čas, který učení věnujete. Když o vzdělání mluvíme jako o investici, nemáme tím na mysli pouze finanční stránku věci, ale právě čas strávený studiem. Ve virtuálním světě sice můžeme spoustu výuky realizovat na dálku z pohodlí domova, přesto má osobní kontakt s vyučujícím v rámci učení nenahraditelné místo. Osobní prožitek má výrazný didaktický účinek. Proto již od příštího roku plánujeme řadu inovací, které studentům poskytnou více prostoru k aktivní účasti ve výuce. Věřím, že vyústěním našeho úsilí budou kvalitní absolventi, kteří budou reprezentovat naši instituci na trhu práce. Vzdělání totiž není jenom titul, ale především skutečný osobní růst podložený prohlubováním znalostí, dovedností a profesních kompetencí. Ing. Mgr. Marián Belko koordinátor studijních programů MBA Senior Executive, MSc in Business Management, Bc., BA (Hons) in Business Management 3

4 2. Ocenění finského kolegy Ocenění za rozvoj programu PhD: Juha Kansikas Profesor Juha Kansikas z naší partnerské University of Jyväskylä obdržel v únoru 2012 Teaching Award 2012 za ustavení a rozvoj PhD programu na BIBS vysoké škole a za rozvoj programu rodinného obchodu v letech Cenu uděluje Nadace Kauppalaisseura nejlepšímu lektorovi School of Business and Economics na základě rozhodnutí jejího děkana a proděkanů, vedoucího správy a vedoucího akademických studií. Gratulujeme! 4

5 3. Pozvánka na Open Lecture BIBS vysoká škola Vás i Vaše kolegy srdečně zve na bezplatnou přednášku z cyklu pravidelně pořádaných Open Lectures. Nyní pro Vás připravujeme Open Lecture s názvem: Pravdivost a důvěryhodnost reklamy středa 20. června 2012 od v Brně (BIBS vysoká škola, budova META, Lidická 81, Brno) Téma Vám představí Key account manažerka společnosti Factum Invenio, paní Kopecká. Délka trvání bude přibližně 1,5 hodiny a je jak pro studenty a absolventy BIBS vysoké školy, tak i pro odbornou veřejnost zdarma. Prosíme vás o nahlášení účasti em nejpozději do na 5

6 4. Pozvánka na konferenci Motiv P BIBS vysoká škola Vás, jako partner akce, co nejsrdečněji zve spolu se společností Motiv P na konferenci Konkurenční výhoda. Vážení a milí čtenáři, náročné časy jsou teprve před námi a vyžadují od nás to nejlepší, co v nás je. Ale co je to nejlepší? S čím můžeme uspět? V náročných časech se vždy zrodí nové inspirace, které nám ukazují směr. Na konferenci Konkurenční výhoda budeme čerpat inspiraci od různých osobností a firem, které nám mohou být blízké či vzdálené tím co a jak dělají, a právě proto, či přesto, mají co říci. Vystoupí například Karel Janeček (ředitel RSJ), Andrej Babiš (předseda Agrofert Holding), Radim Jančura (majitel STUDENT AGENCY), Ondřej Fryc (CEO Netretail Holding - MALL.cz) nebo Iva Pazderková (herečka) a mnozí další. Konkurenční výhodu uchopíme v rámci strategického myšlení i konkrétních zkušeností a úspěchů. Dozvíme se také, jak ji rozvíjet dovnitř organizace jako sebevědomí. Navážeme tak na předešlé konference, které byly účastníky ceněny jako podnětné znalostmi a zkušenostmi, které přináší. Také mají hodnotu jakožto společenské události s atmosférou sdílnosti a neformálních setkání se zajímavými lidmi. Přijměte tedy pozvání na konferenci, která se uskuteční 7. června 2012 a odehraje se v netradičních prostorách pražského klubu SaSaZu. František Hroník /ředitel Motivu P/ 6

7 5. Rozhovor František Hroník o konferenci Konkurenční výhoda Agentura Motiv P pořádá 7. června 2012 jednu z největších konferencí tohoto roku. Tématem konference je Konkurenční výhoda a proběhne v klubu SaSaZu v Praze. Poprosili jsme zakladatele agentury Motiv P a současně lektora BIBS vysoké školy, Františka Hroníka o představení této konference. Jaký je smysl konference, kterou Motiv P pořádá? Už před 25 či 30 lety P. F. Drucker psal o turbulentní době, ve které průměrný nebude mít šanci. Dnešní doba je náročná a prověřuje naše průměrnosti. Už nevystačíme s tím, že podle učebnice a podle našich předpokladů si zvolíme ziskovou nebo růstovou strategii. Jsme v době, kdy obě strategie potřebujeme umět skloubit. I tady nám skončil bipolární svět. Ten, komu se to daří či podaří, bude ve výhodě. Na naší konferenci budeme objevovat různé inspirace. Proč právě Club SaSaZu v Praze? Klub vyvolává představu divoké muziky či odvazu, nikoli stabilního a předvídatelného prostředí. Je metaforou dynamického prostředí, ve kterém hledáme to, na co uslyší druzí a co je může rozparádit. Kdo z osobností, které vystoupí na konferenci, má podle Vás nejlepší konkurenční výhodu? Konkurenční výhoda nemá jeden rozměr, a také nemůže být majetkem nějaké osoby. Konkurenční výhoda vzniká v interakci lidí či firem. Proto lze spíše říci o celé konferenci, že představuje konkurenční výhodu na druhou tedy nejen samotným tématem, ale tím, že zde vystupují lidé, kteří prošli úspěchem a přitom každý má jinou konkureční výhodu. Proč je téma Konkurenční výhoda tak aktuální? Jsme v situaci, kdy nemůžeme jít vyšlapanými cestičkami a pokoušet se vracet k tomu, co dříve fungovalo. Proto si potřebujeme uvědomit, co je vlastně konkurenční výhoda, a jak ji můžeme redefinovat. Jak jsem již psal, nevystačíme s průměrností. 7

8 5. Rozhovor Na kolik si ceníte svou konkurenční výhodu, tj. Vaši osobnost v Motivu P (i ve Vašem oboru podnikání)? Daří se nám předvídat. Už pár týdnů po pádu banky Lehman Brothers jsme pořádali setkání s personalisty a představovali, jak se nezbytně promění HR. A podle toho jsme také jednali. Jak lze získat konkurenční výhodu v krizi? Rozhodně nemůžeme zůstat jen u toho, co bylo dříve zdrojem naší prosperity a nyní nám to nefunguje. Krize si vyžaduje flexibilní a inovativní reakci. Můžete nám vysvětlit rozdíl mezi konkurenceschopností a konkurenční výhodou? Rozdíl je nepatrný, jen posunutý v čase. Když jsem konkurenceschopný, je to jistě na základě nějaké konkureční výhody, která je velmi dynamická. Konkurenceschopní jsme, když vydržíme na trhu. Naším cílem je však na trhu se prosadit, být lepší než konkurence, které se také daří udržet na trhu. Co považujete za zdroje konkurenční výhody? Konkurenční výhoda není jednorozměrná. Za zdroje můžeme považovat jednak náklady a z ní vyplývající cenu, jednak kvalitu, která je zákazníky identifikována, ale také rychlost reakcí na změny a schopnost přinášet nové (inovace). Inovace mohou probíhat na nejrůznějších úrovních, nejen na úrovni samotného produktu či služby. Jak dlouhodobě udržet a rozvíjet konkurenční výhodu? Neustále si vyhodnocovat zpětnou vazbu trhu a nepodlehnout tomu, že jsme nejlepší, jako se to třeba stalo Nokii. Ta je příkladem, jak konkurenční výhodu lze velmi rychle ztratit. Existuje dokonalá konkurenceschopnost nebo konkurenční výhoda? Jestliže v pozadí této otázky je rozdělení na dokonalý a nedokonalý trh, tak lze říci, že neexistuje dokonalá konkurenční výhoda, která by ke všemu byla nějak zaručená. Pohybujeme se v nehomogenním prostředí, které obtížně vecpeme do jednoduché tabulky. Jen si vezměte třeba iphone a jeho technické parametry a srovnejme je s konkurencí. Lze na jejich základě vysvětlit, proč získal konkurenční výhodu a celý Apple válcuje konkurenci? Konkurenční výhoda tedy může nabývat rozmanitých podob. Můžete uvést příklady konkurečních výhod (firmy)? Dnes nejznámější příkladem konkurenční výhody je Apple. Přitom víme, že jí nedosáhl na základě technických parametrů, ale důvěrnou znalostí skrytých přání zákazníků. Dalším příkladem je třeba Google, který předběhl jiné vyhledávače. Udělal život jednodušším. Méně známou firmou je třeba Gore, od níž známe především goretex, který nám přinesl větší komfort do nepohody. Takto bychom mohli pokračovat dlouho. Je dobré si udělat takový přehled, abychom mohli porozumět rozmanitosti konkurenčních výhod a objevovat i si tu naši. Jak poznáme naši konkurenční výhodu a jak ji máme vyvíjet? Potřebujeme si stále vyhodnocovat reakce zákazníků, co na nás oceňují, za jakých podmínek nás upřednostňují. Tato zpětná vazba je pak vodítkem pro prohloubení naší výhody či pro její změnu. Jak je to s věrohodností konkurenčních výhod? Když konkurenční výhodu někdo nemůže dosáhnout přímo, tak se snaží vytvořit její zdání. Třeba sníží cenu, ale nenápadně třeba i váhu či množství a vytváří tak dojem, že je levnější než konkurence. Těchto triků může být celá řada. Prototyp dnešní konkurenční výhody? Chceme něco jednoduchého nebo hravého, co udělá náš život lepším. To jsou základní atributy konkurenční výhody. Tento prototyp pak potřebujeme vložit do našich produktů či služeb. 8

9 5. Rozhovor Jaká bude v budoucnu konkurenční výhoda ceněná na trhu? Záleží na tom, jak si vymezíme budoucnost. Je to příští týden, nebo doba za 2 3 roky, nebo dokonce za 5 let? Tak to prozradíme na konferenci. Kdybych to spolehlivě a detailně věděl, neprozradil bych to, abych opravdu získal výhodu. Ale vážně. Určitě výhodou bude znalost svých zákazníků a být zaujatý tím, abych jim zlepšoval jejich fungování a jejich život. Abych si uvědomil, že každá firma je tu pro někoho druhého mimo ni. Děkujeme Vám za rozhovor. Konference Konkurenční výhoda, 7. června 2012 klub SaSaZu Praha PhDr. František Hroník Jednatel a ředitel společnosti Motiv P / Lektor BIBS vysoké školy Vzděláním klinický psycholog s psychoterapeutickým vzděláním a praxí. Je odborným garantem kvality rozvojových a poradenských programů. Je autorem odborných publikací Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Poznejte své zaměstnance - Vše o Assessment Centre, Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Managing People, Manažerské příběhy a Jak se nespálit podruhé Strategie a praxe výběrového řízení. Přednáší na BIBS vysoké škole manažerům studia MBA předměty Managing People a Human Resource Management. Je odborným supervizorem poradenských projektů v oblasti hodnocení, tvorby kompetenčních modelů, manažerských auditů, koncepci výběru a rozvoje zaměstnanců. Působí jako kouč managementu. 9

10 6. BIBS vysoká škola vám nabízí ve spolupráci s Nottingham Trent University: ve spolupráci s University of Jyväskylä, Finsko: BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY» Ekonomika a management: Bc., BA (Hons)» Právo a ekonomika: BA (Hons)» Double degree: Bc. + BA (Hons) MEZINÁRODNÍ DOKTORSKÝ PROGRAM pro podnikatele a manažery» Doctorate in Business and Administration: PhD MAGISTERSKÉ PROGRAMY» Ekonomika a management: MSc» Právo a ekonomika: MSc MANAŽERSKÉ PROGRAMY» MBA Senior Executive» MBA Senior Executive for IS/IT Specialists Route» České obchodní právo v kontextu práva EU: LLM» Slovenské obchodní právo v kontextu práva EU: LLM 10

11 7. Studijní okénko Exam Board v červnu 2012 Státní závěrečné zkoušky Dne proběhne zasedání Rady examinátorů, tzv. Exam Board. V rámci Exam Boardu budou potvrzeny žádosti, které studenti podávali během období od posledního Exam Boardu v prosinci Zároveň zde budou oficiálně schváleny postupy studentů do vyšších ročníků na základě jejich studijních výsledků a budou potvrzeni absolventi všech bakalářských a magisterských programů. Rádi bychom všem studentům připomněli, že v období před a po Exam Boardu bude přerušeno zkouškové období, které tak končí dnem , datum obnovení zkouškového období Vám budeme zasílat po Exam Boardu. Předpokládáme, že se budete moci na zkoušky hlásit znovu ve třetím červnovém týdnu. Ve dnech 18. a 19. dubna 2012 proběhly na BIBS vysoké škole státní závěrečné zkoušky programů Bc. Ekonomika a management a Double Degree. Celkem se jich zúčastnilo 32 našich studentů. Všichni studenti zkoušky úspěšně složili a získali tak titul Bc. Někteří tím zároveň završili studium programu Double Degree a budou tak moci používat oba tituly český Bc. před jménem a britský BA (Hons) za jménem. Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v životě i v dalším studiu. Těšíme se na shledanou při promoci! 11

12 7. Studijní okénko Postupovost mezi ročníky Studium bez přerušení Akademický rok 2011/2012 končí Do tohoto data je třeba odevzdat veškeré assignmenty. Řádné i podmínečné postupy do vyšších ročníků pak bude dle studijních výsledků schvalovat Exam Board v září Přehled o řádně uzavřených modulech, úspěšně absolvovaných zkouškách a odevzdaných assignmentech naleznete ve Vašem intranetu. V případě dotazů kontaktujte prosím Vašeho studijního referenta/referentku. Uvědomujeme si, že ne vždy je možné studium kontinuální a mohou se vyskytnout situace, kdy studenti potřebují studium přerušit. Studovat bez přerušení se však vyplatí. Při schválení žádosti o přerušení studia je účtován poplatek za přerušení (liší se dle jednotlivých programů). Při obnovení studia se již žádný poplatek nehradí, ale platí již aktuální ceník akademického roku, do kterého studium obnovujete. Pokud tedy máte zájem o zachování ceny studia, kterou jste obdrželi při podpisu smlouvy, je třeba studium nepřerušovat. Pokud studium přerušíte, přijdete také většinou o kontakt se spolužáky z Vaší skupiny. Možnosti studia můžete vždy prodiskutovat s Vaším studijním referentem/referentkou, rádi Vám poradíme v řešení Vaší situace. Studijní oddělení je zde pro Vás. 12

13 8. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Bakalářské programy Brno, Praha Podmínkou pro přijetí ke studiu do bakalářských programů je ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkouška) a složení přijímacích zkoušek. Obsahem přijímací zkoušky je test (25 otázek z historie, zeměpisu, výpočetní techniky, politologie, dějepisu, terminologie bankovnictví, práva, ekonomie, apod.) ze základních socio-ekonomických znalostí a všeobecného přehledu. Test se provádí na PC. Jedná se hlavně o formální záležitost, nikoli vyřazovací nástroj. Uchazeč si tak zároveň vyzkouší, jak u nás probíhají zkoušky během studia: formou testu na PC a současně se odevzdávají i písemné práce. Přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy na akademický rok 2012/2013 uvádíme níže: Přijímací zkoušky Město Čas a místo konání Brno, Praha od 9.00 hodin, BIBS vysoká škola, Lidická 81, Brno od 9.00 hodin, BIBS vysoká škola, Olbrachtova 5, Praha 4 Ihned po úspěšném složení příjímacích zkoušek následuje zápis ke studiu, a to vždy tentýž den od hodin. 13

14 8. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Magisterské programy Brno Studenti jsou do programu přijati na základě rozhodnutí příjímací komise, která posuzuje předpoklady uchazeče pro úspěšné zvládnutí studia. Zápisy do magisterských studijních programů pro akademický rok 2012/2013 se konají: Zápis Město Čas a místo konání Brno hodin, BIBS vysoká škola, Lidická 81, Brno 14

15 8. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů Magisterské programy Praha Studenti jsou do programu přijati na základě rozhodnutí příjímací komise, která posuzuje předpoklady uchazeče pro úspěšné zvládnutí studia. Zápisy do magisterských studijních programů pro akademický rok 2012/2013 se konají: Zápis Město Čas a místo konání Praha hodin, BIBS vysoká škola, Olbrachtova 5, Praha 4 15

16 9. Rozšíření otevírací doby BIBS vysoká škola v Praze má rozšířenou pracovní dobu S platností od měníme otevírací dobu pobočky v Praze. Pracovní doba se oproti stávající prodlužuje na celkových 40 hodin týdně. Otevřeno bude dle následujícího rozpisu: Pauza PO 8 17 hod hod. ÚT 9 18 hod hod. ST hod hod. ČT 9 18 hod hod. PÁ 8 17 hod hod. V Brně zůstává otevírací doba nezměněna, vždy od pondělí do pátku

17 10. Dny otevřených dveří Pravidelně pro Vás pořádáme dny otevřených dveří s prezentací studijních programů. Termíny prezentací v Brně Termíny prezentací v Praze Termíny prezentací v Bratislavě Termíny prezentací v Ostravě Čt Čt St Čt Časový harmonogram Časový harmonogram Časový harmonogram Časový harmonogram hodin hodin od hodin od hodin prezentace bakalářských a magisterských programů prezentace bakalářských a magisterských programů celé portfolio studijních programů celé portfolio studijních programů prezentace MBA a LLM prezentace MBA a LLM Místo konání Místo konání Místo konání Místo konání BIBS vysová škola Lidická 81, Brno BIBS vysová škola Olbrachtova 5, Praha 4 v prostorách hotelu Apollo, Duľovo nam. 1, Bratislava v prostorách hotelu ParkInn, Hornopolní 42, Ostrava budova META (5.patro) Budova BDO (1. patro) V případě Vašeho zájmu, potvrďte prosím Vaši účast s poznámkou, o jaký obor se zajímáte, nejpozději 2 dny před plánovanou prezentací na nebo na tel. číslo: Prezentace proběhnou v případě dostatečného počtu zájemců. Děkujeme, za pochopení. 17

18 11. Pronájem prostor Nabízíme Vám možnost pronájmu konferenčních a výukových prostor v Praze a Brně Pořádáte školení pro své zaměstnance? Chcete skupině zákazníků prezentovat své služby? Jste vzdělávací společnost a hledáte výukové prostory pro své kurzy? Využijte naše moderně vybavené prostory, snadno dostupné autem i městskou hromadnou dopravou. Vhodné k jednorázovému i dlouhodobému pronájmu, zejména pro:» semináře, jednání, porady, školící a vzdělávací akce, konference Nabízíme:» klimatizované školící místnosti» snadná dostupnost autem i MHD (Praha 4 budova BDO, Olbrachtova 5; Brno budova META, Lidická 81)» k dispozici dataprojektor, notebook, flipchart, Wi-Fi bezdrátový internet» zajištění občerstvení (coffee breaks, obědy) dle Vašeho přání» sociální zázemí Uspořádání prostor: Standardně školní, v případě potřeby lze připravit divadelní uspořádání nebo uspořádání stolů do U. V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám prostory ukážeme a zodpovíme všechny vaše dotazy. Praha: Martin Kotrč, BIBS vysoká škola, budova BDO, Olbrachtova Praha 4, Tel.: , Brno: Zdeňka Lerchová Jonasová, BIBS vysoká škola, budova META, Lidická 81, Brno, Tel.: , Učebna Plocha Počet míst* Praha 1 60 m 2 max. do 50 Praha 2 45 m 2 max. do 25 Praha 3 55 m 2 max. do 35 Brno A 55 m 2 max. do 30 Brno B 65 m 2 max. do 50 * školní uspořádání 18

19 12. Kontakty Pro nové zájemce o studium BIBS vysoká škola Lidická 81, Brno, budova Meta Tel.: Mob.: Pro stávající studenty BIBS vysoká škola Lidická 81, Brno, budova Meta Tel.: BIBS vysoká škola Olbrachtova 5, Praha 4, budova BDO Tel.:

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úč etnictví 3.č íslo roč ník 2012 Vydejte se s námi na cestu za poznáním! Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři,

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA Režisér Dušan Klein na VŠE / 38 John O Sullivan: Margaret Thatcherová byla skvělý šéf / 16 50. výročí vzniku OECD: rozhovor s prof. Karlem Dybou

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více