Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

2 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy... 4 Zápisový lístek... 5 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje... 7 Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje Počty žáků nově přijatých ke střednímu vzdělávání od školního roku 2006/2007 v Královéhradeckém kraji Podíly nově přijatých žáků do 1. ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých skupinách oborů v Královéhradeckém kraji Seznam zkratek použitých v textu Přehled oborů vzdělání STŘEDNÍCH ŠKOL OKRES HRADEC KRÁLOVÉ OKRES JIČÍN OKRES NÁCHOD OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU OKRES TRUTNOV Přehled oborů vzdělání VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

3 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování mj. středního a vyššího odborného vzdělávání. Královéhradecký kraj zřídil po celém svém území 62 středních škol a 8 vyšších odborných škol. Vedle těchto škol jsou v kraji ještě střední školy zřízené obcemi, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, církvemi a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (soukromé školy). Těch je dohromady 20 středních a dvě vyšší odborné. Krajské školy nabízí ucelenou nabídku různých oborů vzdělání od ekologie přes obecnou přípravu až po umění a užité umění. Na žádné střední škole zřízené Královéhradeckým krajem se neplatí školné. Naopak jsou žáci vybraných strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů během finančně motivováni. Část středních škol je určena pro se speciálními vzdělávacími potřebami a na vybraných středních školách jsou obory vzdělání pro se speciálními vzdělávacími potřebami. Krajský úřad má podle školského zákona povinnost zveřejňovat přehled středních škol, ve kterých ředitel školy vyhlásil další kola přijímacího řízení spolu s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nejen tyto informace zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje - Údaje na portálu jsou pravidelně doplňovány a tak zde zájemci najdou vždy aktuální přehled. Další možností jak získat informace o oborech vzdělání a školách je tato elektronická publikace, která přináší přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2013/2014. Je v ní přehled všech středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji, rozdělený po okresech bez ohledu na zřizovatele. Její největší část obsahuje tabulky s informacemi o jednotlivých školách. tože tato publikace vzniká více než půl roku před vyhlášením prvního kola přijímacího řízení na střední školy, je potřeba nabídku oborů vzdělání pravidelně sledovat například na internetových stránkách škol nebo na webu Věříme, že tato brožura bude dobrou pomůckou žákům a jejich rodičům při výběru střední či vyšší odborné školy. 3

4 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy Průběh přijímacího řízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr nejdůležitějších informací z obou právních předpisů je v následující tabulce a pod ní. obory vzdělání s talentovou zkouškou ostatní obory Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. října 2012 do 31. ledna 2013 Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy Pokud se koná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, musí být v termínu do 30. listopadu do 30. listopadu od 2. do 15. ledna (přesný den určí ředitel školy) do 15. března do 20. března od 22. dubna do 30. dubna (přesný den určí ředitel školy) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy. 4

5 Zápisový lístek K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek se neodevzdává do: nástavbového zkráceného pro získání středního vzdělání s výučním listem zkráceného pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou večerní formy vzdělávání dálkové formy vzdělávání distanční formy vzdělávání kombinované formy vzdělávání. Obr.: Zápisový lístek Červeně označené vyplní uchazeč 5

6 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od u žáků 1. ročníků vybraných oborů, od i u žáků 2. ročníků a od i u žáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů E. Od školního roku 2010/2011 jsou do tohoto systému zařazeny níže uvedené obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem skupin: Strojní mechanik H/01 Finanční motivace: Nástrojař Klempíř Obráběč kovů Elektrikář Elektrikář silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Instalatér Tesař Zedník Strojírenské práce Malířské a natěračské práce Stavební práce Tesařské práce H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/01 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu. 6

7 Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje Okr Název školy Adresa SŠ Strana HK Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 1, Hradec Králové 16 HK CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové 16 HK Floristická střední škola, s.r.o. Černilovská 7, Hradec Králové - Rusek 17 HK Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové 17 HK Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Tylovo nábř. 682, Hradec Králové 18 HK Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Komenského 77, Nový Bydžov 18 HK Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Československé armády 274/55, Hradec Králové 19 HK Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové 20 HK Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, Hradec Králové 20 HK Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové, Hradec Králové V Lipkách 692, Hradec Králové 21 HK Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové, s.r.o. SNP 170, Hradec Králové 3 21 HK Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu listopadu 1212, Hradec Králové 22 HK První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. Brandlova 875, Hradec Králové 23 HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 Hradební 1029, Hradec Králové 24 HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vocelova 1338, Hradec Králové 25 HK Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Pražská 68, Hradec Králové 26 HK Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové 26 HK Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 Hradecká 647, Hradec Králové 27 HK Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové 27 HK Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 Gen. Govorova 110, Smiřice 28 HK Střední škola Sion High School, Hradec Králové Na Kotli 1201, Hradec Králové 29 HK Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 Velká 3, Hradec Králové 30 HK Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov 31 HK Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 Štefánikova 549, Hradec Králové 32 HK Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu listopadu 1202, Hradec Králové 33 HK TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. Heldovo náměstí 231, Třebechovice pod Orebem 34 HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 Jana Maláta 1869, Nový Bydžov 34 HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Komenského 234, Hradec Králové 35 7

8 Okr Název školy Adresa SŠ Strana JC Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 Kumburská 740, Nová Paka 37 JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, Hořice 37 JC Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 Kumburská 846, Nová Paka 38 JC Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 Jiráskova 30, Jičín 38 JC Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu listopadu 220, Jičín 39 JC Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 Havlíčkova 54, Hořice 40 JC Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Na Tobolce 389, Jičín 41 JC Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 Zámecká 478, Lázně Bělohrad 41 JC Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 Husova 675, Hořice 42 JC Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Masarykovo nám. 2, Nová Paka 43 JC Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1, Kopidlno 44 JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 Pod Koželuhy 100, Jičín 45 Okr Název školy Adresa SŠ Strana NÁ ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Smiřických 740, Náchod 47 NÁ Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 Lužická 423, Jaroměř 47 NÁ Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Hradební 218, Broumov 48 NÁ Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Řezníčkova 451, Náchod 48 NÁ Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Denisovo nábřeží 673, Náchod 49 NÁ Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Kladská 335, Náchod 49 NÁ Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Hostovského 910, Hronov 50 NÁ Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Školní 1377, Nové Město nad Metují 51 NÁ Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují 52 NÁ Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. Čapkova 193, Hronov 53 NÁ Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují 54 NÁ Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu listopadu 1197, Červený Kostelec 55 NÁ Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, Velké Poříčí 56 NÁ Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Studničkova 260, Jaroměř 57 NÁ Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 Pražská 931, Náchod 58 8

9 Okr Název školy Adresa SŠ Strana RK Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou 60 RK Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 Pulická 779, Dobruška 60 RK Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Komenského 522, Kostelec nad Orlicí 61 RK Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 Čs. odboje 670, Dobruška 62 RK Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška 63 RK Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873, Kostelec nad Orlicí 64 RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 65 RK Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou 66 Okr Název školy Adresa SŠ Strana TU CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, Trutnov 68 TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Lesnická 9, Trutnov 69 TU Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Horská 309, Hostinné 69 TU Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 70 TU Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Jiráskovo náměstí 325, Trutnov 70 TU Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 Komenského 586, Vrchlabí 71 TU Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160, Trutnov 71 TU Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice Havlíčkova 812, Úpice 72 TU Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Obchodní 282, Janské Lázně 73 TU Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 Malé náměstí 158, Trutnov 73 TU Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329 Mládežnická 329, Hostinné 74 TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Volanovská 243, Trutnov 75 TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 Krkonošská 265, Vrchlabí 76 TU Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice 77 TU Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Školní 101, Trutnov 78 TU Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 E. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem 79 TU Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474 B. Smetany 474, Hostinné 79 TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, cházkova 303 cházkova 303, Trutnov 80 TU Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem 80 9

10 Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Adresa VOŠ Strana HK CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové 82 HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové, s.r.o. SNP 170, Hradec Králové 3 82 HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 Jana Maláta 1869, Nový Bydžov 83 HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Komenského 234, Hradec Králové 83 JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, Hořice 84 JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 Pod Koželuhy 100, Jičín 84 NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 Pražská 931, Náchod 85 RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 85 TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Lesnická 9, Trutnov 86 TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, cházkova 303 cházkova 303, Trutnov 86 10

11 Počty žáků nově přijatých ke střednímu vzdělávání od školního roku 2006/2007 v Královéhradeckém kraji V následující tabulce jsou uvedeny počty nově přijatých žáků do prvních ročníků středních škol v Královéhradeckém kraji do všech forem vzdělávání včetně nástaveb, rozdělené podle zřizovatele školy. Počty nově přijatých žáků škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejsou uvedeny. Denní forma vzdělávání Ostatní formy vzdělávání Celkem ve všech formách vzdělávání Nově přijatí žáci do 1. ročníků středních škol do denní formy vzdělávání Zřizovatel 2006/ / / / / /12 Kraj Obec Soukromá osoba, právnická osoba Církev Celkem Nově přijatí žáci do 1. ročníků středních škol do ostatních forem vzdělávání Zřizovatel 2006/ / / / / /12 Kraj Obec Soukromá osoba, právnická osoba Církev Celkem Nově přijatí žáci do prvních ročníků středních škol v jednotlivých letech Zřizovatel 2006/ / / / / /12 Kraj Obec Soukromá osoba, právnická osoba Církev Celkem nově přijatých žáků

12 Podíly nově přijatých žáků do 1. ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých skupinách oborů v Královéhradeckém kraji Zemědělství a lesnictví Umění a užité umění Potravinářství a potravinářská chemie Informatické obory Ekonomika a administrativa Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Podnikání v oborech, odvětví Nově přijatí žáci do 1. ročníků ve školním roce 2011/2012 Veterinářství a veterinární prevence Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Strojírenství a strojírenská výroba Zdravotnictví Gymnázium čtyřleté Gastronomie, hotelnictví a turismus Gymnázium šestileté (třetí ročník) Gymnázium osmileté (pátý ročník) Osobní a provozní služby Stavebnictví, geodézie a kartografie Obecně odborná příprava Právo, právní a veřejnosprávní činnost Obchod Pedagogika, učitelství a sociální péče Název skupiny oborů % Gastronomie, hotelnictví a turismus 10,36% Gymnázium čtyřleté 9,15% Strojírenství a strojírenská výroba 8,15% Informatické obory 6,37% Ekonomika a administrativa 6,25% Gymnázium osmileté (pátý ročník) 5,78% Podnikání v oborech, odvětví 5,53% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 5,46% Zemědělství a lesnictví 5,45% Stavebnictví, geodézie a kartografie 4,71% Obecně odborná příprava 4,26% Osobní a provozní služby 3,38% Umění a užité umění 3,07% Pedagogika, učitelství a sociální péče 2,94% Gymnázium šestileté (třetí ročník) 2,89% Potravinářství a potravinářská chemie 2,39% Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 2,23% Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2,19% Zdravotnictví 1,91% Veterinářství a veterinární prevence 1,63% Obchod 1,53% Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 1,12% Speciální a interdisciplinární obory 0,88% Doprava a spoje 0,87% Ekologie a ochrana životního prostředí 0,81% Publicistika, knihovnictví a informatika 0,26% Technická chemie a chemie silikátů 0,23% Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0,13% Textilní výroba a oděvnictví 0,07% 12

13 Seznam zkratek použitých v textu PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY anglický jazyk AJ biologie B cizí jazyk CJ český jazyk ČJ dějepis D dle zaměření DZ francouzský jazyk FJ fyzika F hudební výchova HV chemie CH informatika IF italský jazyk IJ jiné JI latina L matematika M německý jazyk NJ obecné studijní předpoklady OP pohovor PO polský jazyk PJ psychologické testy PS ruský jazyk RJ španělský jazyk ŠJ talentové TZ tělesná výchova TV testy logiky TL test všeobecných znalostí VZ výtvarná výchova VV zeměpis Z zkouška zručnosti ZR žádné - bude upřesněno?? CIZÍ JAZYK anglický jazyk AJ český jazyk ČJ francouzský jazyk FJ italský jazyk IJ latina L maďarský jazyk MJ německý jazyk NJ polský jazyk PJ ruský jazyk RJ španělský jazyk ŠJ UKONČENÍ STUDIA výuční list VL maturita MT absolutorium A závěrečná zkouška ZZ osvědčení OS jiné JI FORMA STUDIA denní DE dálková DA večerní VE distanční DI kombinovaná KS jiná forma JI DRUH STUDIA řádné - nástavbové NA zkrácená forma s výučním listem ZV zkrácená forma s maturitou ZM pomaturitní PMS vyšší odborné VO PRO ŽÁKY žáci s ukončenou povinnou školní docházkou PŠD žáci 5. tříd ZŠ ZŠ 5 žáci 7. tříd ZŠ ZŠ 7 vyučenci VYU maturanti MAT dospělí s ukončenou povinnou školní docházkou DZŠ absolventi se středním vzděláním (J) SVB DALŠÍ ZKRATKY den otevřených dveří DOD osoba se zdravotním postižením povinná lékařská PLP přijímací zkouška PZ talentová zkouška TZ výpočetní technika VT rámcový vzdělávací program RVP školský vzdělávací program ŠVP bude upřesněno?? ZŘIZOVATEL kraj soukromý subjekt církev stát obec jiný zřizovatel TYP ŠKOLY státní soukromá církevní družstevní vojenská

14 Přehled oborů vzdělání STŘEDNÍCH ŠKOL

15 OKRES HRADEC KRÁLOVÉ 15

16 Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 1/356, Hradec Králové IČ: Ředitel: Mgr. Jiří Vojáček tel: Ubytování: REDIZO: Kontakt: Stravování: IZO: Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ, FJ Typ školy: církevní Přípravný kurz k PZ (TZ): Zřizovatel: církev WEB: DOD: K/41 Gymnázium M, CJ K/81 Gymnázium M, CJ spěch Škola: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové IČ: Ředitel: Mgr. Monika Benešová tel: Ubytování: ANO REDIZO: Kontakt: Martina Miková - studijní oddělení tel: Stravování: ANO IZO: Fax: Cizí jazyky: AJ, RJ, NJ Typ školy: soukromá Přípravný kurz k PZ (TZ): není Zřizovatel: soukromý subjekt WEB: Czech Sales Academy Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji. Byla založena v roce Hlavním cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání 4 MT ANO DE - PŠD NE spěch 16

17 Škola: Černilovská 7 Floristická střední škola, s.r.o. IČ: Ředitel: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel: Ubytování: ANO REDIZO: Kontakt: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel: Stravování: ANO IZO: Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ Typ školy: soukromá Přípravný kurz k PZ (TZ): ANO Zřizovatel: soukromý subjekt WEB: FLORISTICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA jako jediná v ČR poskytuje čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru podle vlastních školních programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING DESIGN. Obor je založen na znalostech a užití estetických pravidel, tvorbě návrhů, uměleckých instalací, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic a grafických prací. Spolupracujeme s odbornými institucemi Asociace floristického designu, SSŠČMS, profesními organizacemi Interflora, FDF. Učitelé se vzdělávají v zahraničí na workshopech a sympóziích. Studenti pracují v zahraničí na stážích. Poskytujeme bohaté vybavení a silné materiálové zázemí vybavené učebny, dataprojektory, počítače, internet, digitální fotoaparáty a kamery, tiskárny, skenery, tablety, velkoformátové tiskárny, florální a neflorální materiály, malířské stojany, zahraniční odbornou literaturu a časopisy, ateliéry... Pořádáme pravidelné zahraniční exkurze. Nabízíme studentům mimoškolní aktivity a možnosti realizace, podporujeme kreativitu, nápaditost a tvořivost. Absolventi jsou díky množství realizovaných akcí během připraveni do praktického života a jsou přijímáni na vysoké a vyšší školy. Jsme certifikovanou společností CQS, IQ Net Quality Management System ISO 9001, SSŠČMS zlatý certifikát kvality Sdružená soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. DOD: Dny otevřených dveří: , , , , , , , , jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách, seminářích a Akademii M/05 GRAFICKÝ DESIGN: ŠVP Floristický design a ŠVP Branding design spěch 4 MT VV-TZ, ČJ DE - PŠD NE ANO Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové IČ: Ředitel: Mgr. Jan Štěrba tel: Ubytování: není REDIZO: Kontakt: Mgr. Iveta Jalůvková tel: Stravování: ANO 506 Kč/měs IZO: Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, L Typ školy: státní Přípravný kurz k PZ (TZ): není Zřizovatel: kraj WEB: Přijímáme 3 třídy šestiletého, přijímací společnosti Scio. Třídy jsou všeobecné s velkou volitelností ve dvou posledních letech. Cena 1 oběda v jídelně v Hradecké ulici je 23 Kč. DOD: K/61 Gymnázium 6 MT M,ČJ DE - ZŠ 7 ANO NE spěch 17

18 Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Tylovo nábř. 682, Hradec Králové IČ: Ředitel: Mgr. Robert Novák tel: Ubytování: není REDIZO: Kontakt: Iva Zelenáková tel: Stravování: ANO 500 Kč/měs IZO: Fax: Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj, Šj Typ školy: státní Přípravný kurz k PZ (TZ): není Zřizovatel: kraj WEB: DOD: K/41 Gymnázium - všeobecný 4 MT ano DE - PŠD ANO NE spěch Škola: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Komenského 77, Nový Bydžov IČ: Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šedivý tel: Ubytování: ANO 800 Kč/měs REDIZO: Kontakt: PaedDr. Jaroslav Šedivý tel: Stravování: ANO 550 Kč/měs IZO: O Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, L Typ školy: státní Přípravný kurz k PZ (TZ): ANO Zřizovatel: kraj WEB: DOD: ANO od 13 do 17 hodin K/41 Gymnázium 4 MT ČJ, M DE - PŠD ANO NE K/61 Gymnázium 6 MT ČJ, M DE ZŠ 7 ANO NE spěch 18

19 Škola: Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Československé armády 274/55, Hradec Králové IČ: Ředitel: Petr Hájek, PaedDr. tel: Ubytování: ANO 1200 Kč/měs REDIZO: Kontakt: Jana Machová tel: Stravování: ANO IZO: Fax: Cizí jazyky: AJ,NJ,RJ Typ školy: soukromá Přípravný kurz k PZ (TZ): není Zřizovatel: soukromý subjekt WEB: 1. DOD: , , Stravování: ve vlastní školní jídelně 3. Další informace: organizujeme zahraniční praxe, barmanské a baristické kurzy, lyžařský kurz v 1. ročníku a sportovní kurz ve 2. ročníku, součástí výuky jsou kurzy tance a výuka golfu spěch M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) 4 MT DE - PŠD NE ANO H/01 Kadeřník 3 VL DE - PŠD NE ANO L/51 Podnikání 2 MT DE NA VYU ANO NE L/51 Podnikání 3 MT DA NA VYU ANO NE M/02 Cestovní ruch 4 MT DE - PŠD NE ANO K/41 Gymnázium 4 MT DE - PŠD ANO ANO M/01 Ekonomika a podnikání (Ekonom. spr. činnost) 4 MT DE - PŠD ANO ANO 19

20 Škola: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové, IČ: Ředitel: PaedDr. Pavel Svoboda tel: Ubytování: není REDIZO: Kontakt: tel: Stravování: ANO 23 Kč IZO: Fax: Cizí jazyky: AJ Typ školy: státní Přípravný kurz k PZ (TZ): není Zřizovatel: WEB: DOD: hlídka školy a informace od kompetentních pracovníků jsou možné kdykoli po domluvě. Stravování je zajištěno ve školní jídelně v Hradecké ulici, která se honosí vysokou kvalitou služeb. Škola je určena žákům s lehkým a středním mentálním postižením, přijímáme i s postižením kombinovaným. se s ohledem na speciální vzdělávací potřeby a mentální úroveň našich žáků nekonají. Škole je velice moderní, splňující nejvyšší kritéria na podmínky pro výuku a její personální zajištění. Je koncipována jako škola pro se speciálními vzdělávacími potřebami, bezbariérový přístup je samozřejmostí. Žákům nabízíme vlídné, přátelské a bezpečné prostředí, kamarády na stejné úrovni. Nabízíme také nebývale širokou nabídku bezplatných zájmových aktivit s různorodým zaměřením C/01 Praktická škola jednoletá 1 ZZ DE PŠD ANO NE C/02 Praktická škola dvouletá 2 ZZ DE PŠD ANO ANO spěch Škola: Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, Hradec Králové IČ: Ředitel: Mgr. Monika Bourová tel: Ubytování: není REDIZO: Kontakt: Mgr. Monika Bourová tel: Stravování: ANO 700 Kč/měs IZO: Fax: není Cizí jazyky: není Typ školy: soukromá Přípravný kurz k PZ (TZ): není Zřizovatel: soukromý subjekt WEB: soukromá speciální střední škola poskytuje komplexní péči žákům se zdravotním postižením, bezbariérový přístup, terapie, speciální péče, obědy a dvě svačiny v ceně 33,- Kč denně, školné 300,-Kč měsíčně, praktická výuka v chráněných dílnách. DOD: spěch C/01 Praktická škola jednoletá 1 ZZ ne DE - PŠD ANO ANO E/01 vozní služby 2 VL ne DE - PŠD ANO ANO 20

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více