DOPRAVNĚ-PROVOZN PROVOZNÍ INTEGRACE. ení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNĚ-PROVOZN PROVOZNÍ INTEGRACE. ení"

Transkript

1 DOPRAVNĚ-PROVOZN PROVOZNÍ INTEGRACE Technická integrační opatřen ení

2 Technická opatřen ení = propojení komponent dopravní nabídky, provozu, infrastruktury a zařízení jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy, a to prostřednictvím (často inovativního) technického řešení překonávání bariér mezi sítěmi s a druhy dopravy tam, kde dopravně-provozn provozní nebo stavební opatřen ení nestačí,, nebo kvůli technickým problémům nemohou být realizována také koordinovaný vývoj technických zařízen zení a technologií Sjednocení způsobu odbavování a distribuce jízdenekj Sdílen lení zařízen zení informační systémy, signalizační zařízen zení,, preferenční zařízen zení,, koordinační dispečink ink (informační a odbavovací systémy viz podrobněji téžt příští přednáška) Sdílen lení tratí a vícesystémová vozidla

3 Sjednocení způsobu odbavování a distribuce jízdenekj Jednotný odbavovací systém Předprodej jízdenekj (automaty, předprodejnp edprodejní místa autobusových dopravců a pokladny na nádran dražích, trafiky a další předprodejní místa, na internetu, pomocí mobilních telefonů ) Prodej jízdenek j ve vozidle (u řidiče, u průvod vodčího, v automatu ) Označova ovače jízdenek (ve vozidle, na nástupin stupišti, ti, při p i vstupu do přepravnp epravního prostoru) a další zařízen zení na kontrolu a označov ování jízdenek; pozor na turnikety! (mohou být umělou bariérou, rou, znehodnocení investic do bezbariérov rového přístupu) p pro IDS nejsou nutné čipové karty! (často mylná informace v ČR) Příklad jednotného automatu HVV (také) na přístavišti ti lodí (jednotné standardy dle doporučen ení VDV) příjem bankovek, mincí,, platebních karet, dotyková obrazovka

4 Sdílen lení zařízen zení se stále rychlejší ším m rozvojem technologií a s ohledem na již realizovaná technická řešení je třeba t zajistit jednotné technické vybavení nebo alespoň kompabilitu technických zařízen zení i přesto, p že e se jedná o různr zné dopravce a různr zné druhy dopravy Informační systémy sledování polohy vozidel, informace v reáln lném čase na zastávk vkách, na internetu ) Signalizační zařízen zení např.. tramvajová signalizace je používána také pro autobusy Preferenční opatřen ení např.. používání existujících ch preferenčních opatřen ení také pro ostatní dopravce Koordinační dispečink ink Proč by i soukromí dopravci měli m používat preferenční opatřen ení a další technická zařízen zení podobně jako například dopravní podniky?

5 Společné informace pro vlaky, tramvaje a autobusy (DD-Mitte Mitte)

6 Společné informace pro tramvaje, městskm stské a příměstskp stské autobusy (Drážď žďany Neustadt)

7 Monitorování vozidel v rámci r PID informace na internetu

8 Společné užívání signalizačních zařízen zení a preference (Drážď žďany Gret-Palucca Palucca-Straße)

9 Sdílen lení tratí Společné užívání tratí různými kolejovými vozidly Cíl: zajistit přímé spojení (centra) města a regionu kolejovou dopravou odlišné podmínky provozu ve městm stě a v regionu protichůdn dné nároky na vybavení vozidel stírání rozdílů mezi jednotlivými druhy dopravy a vozidel (ovlivněno no také srůst stáním m měst m a regionů v aglomeracích) ch) Pokud nelze řešit např.. klasickou železnicí (příli liš nákladné a vysoká kapacita) nebo příměstskými p tramvajemi (jen pro kratší vzdálenosti v blízk zkém m okolí města) v rámci stavebních opatřen ení,, je nutno hledat jiná řešení Stadtbahn (městsk stská dráha) = mezistupeň mezi tramvajemi a metrem, příp. p. vlakem (patří do kategorie lehkých kolejových systémů) stále ještě spíš íše e součást st stavebních opatřen ení (jeden druh vozidla na samostatné trati) vznik zpravidla přestavbou tramvajových systémů nebo jako novostavby je rychlejší a pohodlnější než tramvaj (tudíž vhodný pro přepravu i na středn ední vzdálenosti), je však v přizpůsobivější trasou i kapacitou než metro nebo vlak Příklady: Stuttgart, Kolín n nad Rýnem, Hannover, Düsseldorf (podobný charakter má pražsk ská TT na Barrandov nebo v Brně TT směr r Starý Lískovec) L

10 Příklad městskm stské dráhy Stuttgart

11 Vícesystémová vozidla Jsou založena na myšlence využít výhody různých druhů vozidel podobně jako u městských drah (Stadtbahn) Oproti Stadtbahnu se však vícesystémová vozidla pohybují na různých tratích ve velmi odlišných podmínkách řešení otázek technických, legislativních První příklad technického řešení: Ozubnicová železnice zuby pomáhají klasické železnici překonat značné stoupání / klesání tam, kde klasický adhezní provoz nestačí Bez ozubnicové železnice by v místě zásadní změny sklonu trati vznikl přestup (např. z vlaku na lanovou dráhu) Příklady odlišných situací pro provoz ve městě a v regionu: Stísněné poměry v centrech měst Potřeba zajistit dopravu na delší vzdálenosti do regionu Právní a bezpečnostní předpisy Odlišné napě tové soustavy

12 Vícesystémová vozidla příklady použit ití Druh vícesystémového vozidla (Ozubnicová železnice) Vlakotramvaj: : elektricko-elektrick elektrická Vlakotramvaj: dieselo-elektrick elektrická Tramvajovlak: : dieselový Vícesystémová příměstská železnice: elektricko-elektrick elektrická Vícesystémová příměstská železnice: dieselo-elektrick elektrická (Rétské dráhy; Tanvald Harrachov) Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken cken, Chemnitz Nordhausen, Kassel Zwickau Hamburk (S-Bahn Bahn) Příklad použit ití Hamburk (příměstsk stská dráha AKN)

13 Tramvajovlak konečná zastávka Zwickau Zentrum

14 Tramvajovlak společný úsek s tramvají (Zwickau)

15 Formy sdílen lení tratí v Hamburku A1: vybrané spoje (neelektrifikované) ) příměstskp stské železnice AKN zajíždějí po trati S-Bahnu S na hlavní nádraží v Hamburku (využívaj vají pomocný elektrický pohon) S3: většina spojů S-Bahnu (která má odlišnou napěť ěťovou soustavu než zbytek železnice v Německu N a odběr r z boční přívodní kolejnice) z původnp vodní konečné Neugraben pokračuje po elektrifikované trati používan vané ostatními vlaky DB a další ších dopravců

16 Příměstské vlaky AKN v regionu i centru Hamburku

17 S-Bahn v centru Hamburku i v regionu (Buxtehude( Buxtehude)

18 Vlakotramvaje Dvousystémové vozidlo, které umí používat jak tramvajové tratě (ve městě), tak železniční (v regionu) V regionu podle železničních předpisů (vyšší rychlost, delší vzdálenosti) Ve městě podle tramvajových předpisů (nižší rychlost, kratší mezizastávkové vzdálenosti) Díky rychlému rozjezdu i krátkému brzdění možno v regionu bez nárůstu cestovní doby oproti původním vlakům zřídit nové zastávky Výhody vlakotramvají lze využít především v těchto situacích: Nevyhovující poloha (hlavního) nádraží vůči centru města Hlavové nádraží v centru města Proti sobě ukončené kolejové systémy nebo jsou vedeny v těsné blízkosti Chybějící elektrifikace železnice Plánované (znovu-) zavedení tramvaje Možnost využití (nepoužívané) vlečky

19 Situace pro vhodné využit ití vlakotramvají Nevyhovující poloha hl. nádran draží (Karlsruhe)) / Hlavové nádraží v centru (Kassel( Kassel): Plánovan novaná tramvaj a vlečka (Saarbr( Saarbrücken) ) / Proti sobě končící kolejové systémy (?)

20 Vlakotramvaje Řešení smíšeného provozu na železničních a tramvajových tratích: Vedení trati Rozchod kolejí Rozměry vozidla a jízdní profil Výška nástupiště a podlahy vozidla Trakční energie (způsob pohonu vozidla) Dimenzování a vybavení vozidla

21 Příklad vlakotramvají v Karlsruhe (jihozápadn padní Německo) 1979 trať Karlsruhe Hochstetten: městská tramvaj na dříve neelektrifikované vlečce, běžné tramvajové napětí (spíš íše e jen) stavební integrace 1992 trať Karlsruhe Bretten: první úsek nově elektrifikované železnice s provozem dvousystémových vlakotramvají, železniční napětí technická integrace Nové přímé spojení z regionu až na pěší zónu v centru Karlsruhe Obrovský nárůst poptávky (v průměru 100 %, některé tratě až 1000 %) další rozvoj systému elektrifikace dříve d neelektrifikovaných tratí,, sdílen lení elektrifikovaných tratí DB, výstavba nových tratí nyní cca 700 km tratí Nejdelší linka je dlouhá přes 100 km Úspěch tkví v pohodlném a častém spojení (až do pozdních večerních hodin), novým zastávkám (čas kompenzován rychlostí rozjezdu a brzdění vozidla), integrovaném tarifu a fungujícím návazným autobusům (omezení souběhů autobusů umožnilo rozvoj návazných linek) Díky atraktivnímu spojení používá 53 % nakupujících na pěší zóně v Karlsruhe veřejnou dopravu

22 Pilotní trať vlakotramvají Karlsruhe - Bretten Srovnání obsluhy původnp vodní železnicí a vlakotramvajemi; Zdroj: VDV: Verkehrsverbünde - Durch Kooperation und Integration zu mehr Attraktivität und Effizienz im ÖPNV

23 Formy sdílen lení tratí v Karlsruhe (původn vodně velmi různorodr znorodé tratě)

24 Vlakotramvaje na pěšíp zóně v Karlsruhe i na železniční trati v regionu

25 Vlakotramvaje v nově postaveném úseku v Bad Wildbad

26 Děkuji za pozornost!

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY na základě výstupu z Kategorizačního nástroje železničních tarifních bodů Ing. Martin Jacura, Ph.D. Ing. Ondřej Havlena Ing. Vojtěch Novotný

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

ÚLOHA NÁDRAŽÍ V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚLOHA NÁDRAŽÍ V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ ÚLOHA NÁDRAŽÍ V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Karel Hájek, Martin Jacura, Lukáš Týfa Abstrakt: Článek zevrubně popisuje stávající stav a požadavky na výpravní budovu železniční stanice (příp. na čekárnu zastávky)

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

TECHNOLOGICKÁ KONCEPCE CAR-SHARINGU TECHNOLOGY CONCEPTION OF CAR-SHARING

TECHNOLOGICKÁ KONCEPCE CAR-SHARINGU TECHNOLOGY CONCEPTION OF CAR-SHARING TECHNOLOGICKÁ KONCEPCE CAR-SHARINGU TECHNOLOGY CONCEPTION OF CAR-SHARING Pavel Drdla 1 Anotace: Koncepce car-sharingu má mnoho úrovní. V první rovině získává jedinec výhodu užívání osobního automobilu,

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více