02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod"

Transkript

1 Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 02/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Výroba pro železniční infrastrukturu Referenční stavby realizované v roce 2008 Výrobní závod Doloplazy

2 Obsah čísla 02/2009 Výroba společnosti ŽPSV a.s. pro železniční infrastrukturu 2 Referenční stavby realizované ŽPSV a.s. v roce Představení výrobního závodu Doloplazy 8 Představení ředitele závodu Doloplazy Ing. Jindřicha Vlče 10 Gratulace generálnímu řediteli Ing. Františku Sekaninovi 11 Vybraný sortiment výrobků společnosti ŽPSV a.s. pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Společnost ŽPSV a.s. je producentem betonových výrobků s více než padesátiletou tradicí. Název společnosti je vlastně zkratkou původního označení Železniční průmyslová stavební výroba a velmi výmluvně napovídá, že k nosnému výrobnímu programu patří především výrobky pro železniční infrastrukturu. Betonové pražce B 91S s upevněním W 14 Sortiment těchto výrobků v minulosti vždy nalézal velmi významnou pozici při modernizacích, rekonstrukcích, opravách a údržbě železniční dopravní cesty, napříč jejími jednotlivými segmenty od specializace stavební, až po zabezpečovací techniku. Lze předpokládat, že i v letech následujících, stejně jako ve vzdálenější budoucnosti, bude tato situace pokračovat. Ve prospěch tohoto předpokladu hovoří jednoznačně stálá pozice železnice na přepravním trhu a nutnost výrazného zlepšování její infrastruktury pro možnost konkurence dopravě silniční i pro naplnění závazků, které v dopravním segmentu Česká republika přijímá v rámci svého členství v EU. Modernizace železniční infrastruktury v České republice spočívá především ve zvyšování rychlosti, přechodnosti a prostorové průchodnosti na vybraných železničních tratích, přičemž modernizační práce jsou spojeny rovněž se zřizováním nového zabezpečovacího zařízení, které zvyšuje bezpečnost železničního provozu a zároveň výrazně omezuje potřebu zaměstnanců řízení provozu (výpravčí, signalisté, výhybkáři), s cílem postupného zavádění dálkového řízení vlakové dopravy pouze z několika málo míst na území ČR. 2 02/2009

3 Pokud zmiňuji vybrané železniční tratě, pak jsou to nejen tratě dosud vnímané širokou veřejností jako tzv. koridory (ty jsou na území ČR celkem čtyři, přičemž dva z nich mají již modernizační práce za sebou), ale jsou to všechny tratě transevropského železničního systému (tzv. síť TEN Trans European Network), které modernizace či optimalizace teprve čeká. Snaha EU o zlepšení stavu infrastruktury a to nejen železniční je reprezentována poměrně významným objemem evropských finančních prostředků, které jsou určeny na její modernizaci, především v rámci tzv. kohezního fondu (jinak též fondu soudržnosti). Tento fond je určen pro nové členské státy EU a jeho prostředky lze čerpat do roku Příděl těchto prostředků (tzv. alokace) na jednotlivé roky jsou dnes v podstatě známy, stejně jako konkrétní modernizační či optimalizační akce, které jsou či budou z těchto prostředků realizovány. Ročně se jedná (např. na letošní rok spolu s národními podíly k evropským penězům a ryze národními zdroji získanými ze státního rozpočtu ČR) o částku cca 37 mld. Kč určenou na investice do železniční dopravní infrastruktury, realizovanou prostřednictvím jejího vlastníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Uvedené skutečnosti mají velmi podstatný vliv na výrobu a celkovou činnost naší společnosti, neboť jsou strategickým základem pro plánování naší výroby, její inovace, technického rozvoje a případných investic, umožňujících naplnění požadavků našich zákazníků, z nichž v rámci železnice je nepochybně nejvýznamnějším již zmiňovaná Správa železniční dopravní cesty, státní organizace jako vlastník a správce železničních tratí ve vlastnictví státu (ČR). Je třeba vzít na vědomí, že tato organiza- Nástupiště SUDOP, protihluková stěna SILENT ce v oblasti infrastruktury plně nahradila převzetím správcovství a údržby od činnost Českých drah, které jsou dnes výlučně dopravcem a s infrastrukturou, a tedy i přímou vazbou na ŽPSV, nemají nic společného. Tradičními a řekněme základními výrobky naší společnosti pro použití v železniční infrastruktuře jsou předem předpjaté příčné a výhybkové pražce. S jejich výrobou máme dlouholeté zkušenosti a postupně inovujeme náš sortiment těchto výrobků podle požadavků zákazníků. Příčné pražce B 91S vyráběné v modifikaci pro kolejnici tvaru UIC 60 (S1) a S 49 (S2) odpovídají požadovaným evropským standardům. Svými parametry umožňují maximální rychlost 220 km/h při hmotnosti na nápravu 22,5 t a 300 km/h při hmotnosti na nápravu 18 t. To jsou parametry, které plně odpovídají současným požadavkům v ČR i v zahraničí. Je třeba vnímat skutečnost, že stávající maximální dovolená rychlost vlaků v ČR je v souladu se zákonem o drahách a jeho provádě- 02/2009 3

4 svými parametry rovněž výhybkové pražce VPS. Pro mimokoridorové tratě a tratě mimo vybranou síť TEN je určen pražec B 03, který je v současné době v ověřovacím provozu v několika úsecích železniční sítě ČR. Je určen pro rychlosti do 120 km/h a hmotnosti na nápravu 25 t a po jeho schválení k opakovanému použití vytvoří náhradu za tradiční strunobetonový pražec SB 8, s nímž má shodnou délku mm. Tento pražec je již v současnosti v různých modifikacích v upevnění uplatňován i pro tramvajové tratě, a to pro kolejnice žlábkové i širokopatní. cí vyhláškou 177/95 Sb. 160 km/h. I její postupné možné zvyšování (podmíněné změnami platné legislativy) všude tam, kde to směrové a výškové vedení železničních tratí umožní, budou parametry pražců B 91S plně vykrývat. Možné postupné zvyšování hmotností na nápravu např. až na 25 t (což ale nepožadují ani připravované technické specifikace pro interoperabilitu evropské konvenční železniční sítě TSI) se samozřejmě netýká rychlosti 160 km/h. Vlaky s těmito hmotnostmi na nápravu se budou pohybovat rychlostmi do 120 km/h, což jim pražce B 91S umožní. Obdobně jsou na tom se Betonové pražce B 91S V souvislosti s pražci je třeba zmínit i používané systémy upevnění. Moderní konstrukce železničního svršku pro vyšší rychlosti a hmotnosti na nápravu vyžadují jednoznačně tzv. pružné upevnění s pružnými svěrkami či sponami, které nahrazují upevnění s tuhými svěrkami (jejich posledním typem byla svěrka ŽS 4). Úspora ocelového materiálu a z ní plynoucí zlevnění upevňovacích systémů vedla rovněž k zavedení bezpodkladnicového upevnění kolejnic. Po určité období vedle sebe existovaly na železniční síti ČR dva systémy pružného bezpodkladnicového upevnění Vossloh a Pandrol reprezentované především systémem W 14 a FC (Fastclip). Upevnění Pandrol FC bylo použito rovněž při modernizaci části II. železničního koridoru mezi Břeclaví a Přerovem. V současné době je pro modernizace a rekonstrukce tratí na území ČR unifikován systém Vossloh W 14. Naše společnost je však schopna dodávat podle požadavků především zahraničních zákazníků rovněž příčné pražce s upevněním Pandrol FC či Fe. Jako závažný vidím 4 02/2009

5 problém s velmi rychlým vývojem u společnosti Pandrol, který je spojen s podstatnými tvarovými a rozměrovými úpravami kotevních prvků zabudovaných do pražců. Tato situace vede k nutnosti nákladných úprav tvarovacích desek do pražcových forem, které jsou ve spojení s nejistým a početně malým množstvím požadovaných pražců velmi neekonomické. O dalším vývoji v této oblasti v současné době s firmou Pandrol intenzivně jednáme, zejména s ohledem na potenciál a požadavky bulharského železničního trhu v souvislosti s našim závodem ve Varně. Upevnění na výhybkových pražcích VPS je podkladnicové se svěrkami Vossloh W 12 či jejich modifikacemi ve tvarově a prostorově specifických místech výhybek. Na rozdíl od pražců příčných jsou zde použity hmoždinky VaPe s metrickým závitem a tzv. pražcovými šrouby místo klasických vrtulí. Naší snahou je v rámci inovace výroby a ve spolupráci s výrobcem výhybek společností DT Prostějov nabídnout u výhybkových pražců přechod na klasické hmoždinky, ale již v novějším německém provedení s názvem Sdü 25. Používat tyto hmoždinky máme koneckonců v plánu i u příčných pražců řady B 91. Ještě smělejším inovačním počinem je zavedení bezpodkladnicového upevnění ve střední a srdcovkové části výhybek, které by umožnilo eliminovat cenový nárůst finálních výrobků. Tato změna vyžaduje důslednou a detailní spolupráci se společností DT Prostějov, neboť konstrukční změny na jednotlivých pražcích budou poměrně značné. O poznání dále jsme pokročili ve vývoji tzv. mezivýhybkového pražce s označením B 08. Pražec má délku mm s lichoběžníkovým konstantním průřezem po jeho délce. Od jeho výroby a nabídky si slibujeme lepší svislou tuhost kolejového roštu při přechodu z výhybek do běžné koleje a v přípojích mezi výhybkami. Pražce budou zkušebně vyrobeny v závodě Uherský Ostroh a po dohodě se Správou železniční dopravní cesty vloženy do ověřovacího úseku pro možnost jejich schválení do trvalého použití. Samostatnou zmínku vyžadují příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami. Použití konstrukcí železničního svršku s tímto uspořádáním je sice v kolejích železniční sítě ČR tak říkajíc v plenkách, ale např. v sousedním Rakousku je použití podpražcových podložek v konkrétních situacích striktně požadováno. V současnosti jsou zřízeny dva ověřovací úseky v běžné koleji v úseku Havlíčkův Brod Okrouhlice a ve výhybce v železniční stanici Planá nad Lužnicí. Použití podpražcových podložek vede ke zlepšení svislé tuhosti kolejového roštu a ke tlumení dynamických účinků od železničních vozidel, způsobuje výrazné prodloužení trvanlivosti geometrické polohy koleje a omezuje četnost podbíjení koleje a výhybek. Rozšíření požadavků na použití pražců s podpražcovými podložkami je plně v kompetenci vlastníka železniční infrastruktury. Očekáváme, že v určitých konkrétních případech se stane použití podpražcových podložek závazné. V případě potřeby by bylo nutno z naší strany výrobně zvládnout proces zavibrování podložek do čerstvého betonu při výrobě pražců, neboť dosud používané lepení je časově i finančně náročné a při sériové výrobě nepřijatelné. Snahou po úspoře výrobních nákladů jsme vedeni i při řešení vývojového úkolu z oblasti pražcové výro- Dvojitá kolejová spojka 02/2009 5

6 by, který se týká použití cementu vyšší třídy (konkrétně 52,5) pro omezení energetické náročnosti v procesu UTB. Úspěšně proběhla výroba i průkazní zkoušky na vyrobených pražcích v závodě Uherský Ostroh a v současnosti probíhá schvalovací proces na Správě železniční dopravní cesty. Po jeho zakončení budeme moci v Uherském Ostrohu přejít na nový režim UTB a takto vyrobené pražce rutinně vkládat do kolejí železniční sítě ČR. Postupně budou vytvořeny receptury a režimy výroby s cementem třídy 52,5 rovněž na dvou zbývajících pražcových závodech. Do oblasti železničního svršku patří i konstrukce tzv. pevné jízdní dráhy (PJD). Naše společnost je od roku 2005 držitelem licence na výrobu prvků a realizaci pevné jízdní dráhy systému Rheda 2000, jejímž autorem je německá společnost RailOne (dříve Pfleiderer). Tato licence byla od začátku letošního roku prodloužena do Pevná jízdní dráha - systém Rheda 2000 roku 2018 za částečně upravených podmínek. Jedná se o výhradní licenci na území České republiky a Slovenska, přičemž sublicenci na realizaci systému jsme jako podniku ve skupině udělili společnosti OHL ŽS. Věříme, že pevná jízdní dráha najde své uplatnění ve specifických případech modernizace a rekonstrukcí železničních tratí, především v tunelech a na mostech. Vyvíjíme maximální úsilí o prosazení této konstrukce na připravovaných stavbách modernizací koridorů (např. Plzeň Rokycany či Votice Benešov u Prahy). Jsme si vědomi trvanlivosti konstrukce PJD s dlouhodobým bezúdržbovým zachováním geometrické polohy koleje a její prostorové stability. Věříme také, že se podaří v dohledné době úspěšně dokončit sledování ověřovacího úseku mezi stanicemi Třebovice v Čechách a Rudoltice v Čechách, což umožní opakované použití sytému Rheda 2000 na dalších stavbách. Vzhledem k tomu, že počet a délka úseků v ČR, kde by bylo možno vybudovat PJD, nedosahuje žádných závratných hodnot (předpokládáme průměrnou roční výrobu cca 5000 ks pražců), nebude nutné budovat nějakou vysoce kapacitní linku na výrobu dvoublokových železobetonových pražců, které se pro systém Rheda 2000 používají. Každopádně však připravujeme v prostorách uvolněných po ukončení výroby pražců SB 8 v pražcové hale závodu Uherský Ostroh jednoduché zařízení na výrobu požadovaných pražců, abychom uspokojili požadavky našich zákazníků Podle stávajících informací bychom mohli první pražce dodávat nejdříve ve druhém pololetí příštího roku. Tolik tedy k části sortimentu vyráběného naší společností pro použití v rámci železniční infrastruktury, včetně záměrů na jeho inovaci a zajištění lepších užitných vlastností. Rád se v některém z následujících čísel tohoto časopisu vrátím k dalšímu sortimentu našich výrobků pro použití na železnici (výrobky pro stavby železničního spodku, železniční mosty, připravovanému nástupištnímu přístřešku), ale i k dalším tématům, která patří do okruhu mé působnosti a za něž jsem v naší společnosti odpovědný. K těmto tématům patří např. problematika investic, vývojových úkolů, ale i další. Takže se těším na další setkání na stránkách našeho časopisu. Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel 6 02/2009

7 Referenční stavby realizované ŽPSV a.s., střediskem SMS v roce 2008 Ing. Petr Burka manažer realizace ŽPSV a.s. V roce 2008 bylo stavebně montážním střediskem ŽPSV a.s. realizováno zhruba třicet stavebně - montážních zakázek. Ve většině případů se jednalo se o provedení těžké montáže železobetonového skeletu budov nebo hal, případně o montáž předpjatých železobetonových mostních nosníků a římsovek. V jednom případě došlo také na provádění montáže protihlukových stěn na železničním koridoru a k pokládce velkoplošné dlažby náměstí z ŽB prefa dílců. Celkový finanční objem všech těchto realizačních zakázek v daném roce dosáhl částky cca 183 mil. Kč. Optimalizace trati PHS Planá Cheb Patrový skelet LOVOCHEMIE Lovosice Za velmi zdařilou považuji realizaci zakázky ROMPA Vyškov pro firmu STAEG spol. s r.o., kde se jednalo o těžkou montáž ŽB skeletu výrobní a obchodní haly. Vlastní montáž provedly dvě čety ŽPSV a.s. dle předem zpracovaného HMG, a to během měsíců července a srpna 2008 za pomoci dvou mobilních autojeřábů o nosnosti 50 a 70 tun. Celkový objem dodaných ŽB prvků činil 850 m 3 a celková váha namontovaných prvků je 2206 tun. Na stavbu dodávaly prvky tři výrobní závody ŽPSV a.s. - Borohrádek, Čerčany a Litice, a dále dva závody subdodavatelů. Práce byly dokončeny s týdenním předstihem a dílo bylo úspěšně protokolárně předáno. Březen 2009 Realizace skeletu výrobní a obchodní haly zakázky ROMPA Vyškov - srpen

8 Představujeme Výrobní závod Doloplazy u Nezamyslic Výrobní závod Doloplazy u Nezamyslic, jehož výhodnou polohu lze blížeji specifikovat jako střed pomyslného trojúhelníku mezi městy Kroměříž, Prostějov a Vyškov, reprezentuje jednu z šesti složek souboru výrobních jednotek akciové společnosti ŽPSV. Výhodnou polohou však nedisponuje pouze vzhledem k větším městům regionu, ale zároveň také vzhledem k dálnicím a rychlostním komunikacím, ať už máme na mysli dálnici D1 či rychlostní komunikaci R46. Významnými jsou tato fakta především z hlediska logistiky. Závod Doloplazy zajišťuje velmi široký výrobní program, jehož základ tvoří výroba předpjatých betonových příčných pražců B 91 s pružným upevněním Vossloh a výhybkových pražců VPS S.T.I. ARM, které jsou dodávány nejen zákazníkům z České republiky, ale zároveň také zákazníkům zahraničním (Bulharsko, Srbsko, Slovensko). Mezi související železničně-stavební produktový sortiment závodu lze pak také zařadit např. nástupištní prvky, kabelové žlaby, zákrytové desky apod., tedy Sklopné nástupiště 8 02/2009

9 Lodžiové prefabrikáty - Veselí nad Moravou Při jmenování jednotlivých produktů z nabídky výrobků a služeb závodu je nutno uvést také zajímavou možnost výroby a dodávky transportbetonu, jež je zaměřena především na regionální odběratele. v podstatě komplexní soubor výrobků určených pro železniční stavby. Kromě výše zmíněné tradiční výroby došlo v minulém roce v závodě Doloplazy také k rozšíření produkce vibrolisovaných výrobků, které nacházejí uplatnění v pozemním a silničním stavitelství. Konkrétně se jedná o obrubníky, přídlažbu, tvarovanou a zámkovou dlažbu, příkopové a meliorační tvárnice a prvky zahradní architektury. Velmi významné místo v oblasti zakázkové výroby závodu Doloplazy zaujímá produkce lodžiových prefabrikátů určených pro rekonstrukce stávajících balkonů a lodžií bytové výstavby v rámci programu tzv. regenerace panelových domů. S touto problematikou úzce souvisí také existence střediska Revitalizace, které v rámci závodu působí a nabízí plně certifikovaný komplex služeb právě v této oblasti. Výrobní závod Doloplazy má zaveden ISM a je držitelem certifikátů: Jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001, Enviromentu ČSN EN ISO : 2005 a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ČSN OHSAS : 2008, což je známka vysoké kvality a vyspělosti. Lodžiové prefabrikáty - Uherské Hradiště 9

10 Rozhovor s ředitelem závodu Doloplazy Ing. Jindřichem Vlčem Dnem nastoupil k řízení závodu Doloplazy Ing. Jindřich Vlč. Těsně před uplynutím symbolických prvních 100 dní ve funkci jsme mu položili několik otázek: Dobrý den pane řediteli, mohl byste se úvodem krátce představit čtenářům našeho podnikového časopisu? Je mi 46 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem VUT v Brně, Fakultu stavební, obor Průmyslová výroba stavebních hmot a dílců. Před nástupem do ŽPSV jsem působil ve firmě PRESBETON Nova s. r.o. Olomouc, kde jsem zastával postupně pozice vedoucího výroby, ředitele závodu Bystrovany a následně ředitele společnosti. Ve volném čase rád sportuji v létě provozuji fotbal, cyklistiku, v zimě lyžování, a celoročně se věnuji domu a zahradě. Jak hodnotíte Vaše dosavadní působení v ŽPSV? Do ŽPSV jsem nastoupil v říjnu v roce 2007 na post výrobně-technického náměstka ředitele závodu Doloplazy. V této pozici jsem se dostatečně seznámil s organizační strukturou, sortimentem, možnostmi a vytyčenými cíli závodu a ve značné míře celé společnosti, což je první předpoklad pro zdárné zastávání řídící funkce. Kromě toho, že jsem se zaměřil na celkové poznání problematiky nosného výrobního programu, což je výroba příčných a výhybkových pražců, a s využitím zkušeností, se kterými jsem přišel do ŽPSV, se mi podařilo rozšířit v závodě Doloplazy výrobu a prodej vibrolisovaného zboží a dostat tak naši společnost do povědomí zákazníků, kteří nás již začínají vnímat jako schopného dodavatele těchto výrobků pro silniční stavby. S jakými současnými problémy se potýkáte při řízení svěřeného závodu? Přišel jsem do pozice ředitele závodu Doloplazy v době projevů celosvětové ekonomické krize, což není optimální období pro nástup do takové funkce. Momentálně mě nejvíce trápí omezení výroby pražců na jednu směnu z důvodu sníženého odbytu prvků. Jelikož závod Doloplazy má velmi široký výrobní program, chci posílit základní strategii přístupu k obchodní činnosti na úrovni závodu tak, aby se dařilo zajišťovat dostatečné množství zakázek v oblasti výroby produktů pro pozemní a silniční stavitelství, a tím zmírnit dopady krize. Jaké jsou Vaše osobní a pracovní cíle v dalším období? Ptáte-li se na mé osobní cíle, musím říci, že jsem člověk velmi aktivní a tvořivý, se spoustou zájmů, a všechny moje aktivity se snažím dělat tak, aby mně i ostatním lidem přinášely radost a uspokojení. Co se týká mých pracovních cílů, řekl bych, že v současné době je pro mě prvořadé zhostit se úspěšně svěřené funkce a v této těžké době zajistit dostatečnou výrobní náplň závodu, abychom se dosaženými výsledky co nejvíce přiblížili k vytyčeným cílům. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů! Břetislav Habanec 10 02/2009

11 oslavil významné životní jubileum - 70 let generální ředitel a místopředseda dozorčí rady ŽPSV a.s. Ing. František Sekanina Narodil se v Prostějově. Po ukončení studia na VUT Brno, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby, nastupuje v roce 1985 k ČSD Střední dráha, Mostní obvod Brodek u Přerova do funkce provozního náměstka náčelníka MO. Od roku 1986 nastupuje do tehdejšího státního podniku Železniční průmyslová a stavební výroba Uherský Ostroh jako ředitel závodu Doloplazy. V roce 1993 nastupuje na ředitelství tehdy už akciové společnosti jako 1. zástupce generálního ředitele a v roce 1994 je jmenován generálním ředitelem. V této funkci působí úspěšně dosud, od roku 2003 zastává rovněž pozici místopředsedy dozorčí rady ŽPSV a.s. Rádi bychom mu jménem všech zaměstnanců společnosti ŽPSV a.s. u příležitosti jeho významného jubilea poděkovali za jeho dosavadní práci a popřáli hodně zdraví a vitality do dalších let života. 02/

12 Tradice má svou tvář... Čtvrtletník zaměstananců ŽPSV a.s. Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Redakce: Jan Novotný, Ing. Jan Hejtmánek, Mgr. Břetislav Habanec, František Šudřich Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

čtvrtletník ŽPSV a.s.

čtvrtletník ŽPSV a.s. čtvrtletník ŽPSV a.s. ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh Nástupiště SUDOP Železniční most MK-T Výhybkové pražce Protihluková stěna SILENT Pevná jízdní dráha ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Zpráva představenstva

Zpráva představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2014 Akcie společnosti ŽPSV a.s. jsou veřejně obchodovatelným cenným papírem. Základní kapitál Společnosti nebyl poslední

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

01/2010. Štěstí a zdraví po celý rok 2010. Úvodní slovo. Kolektivní smlouva. přejeme všem svým zaměstnancům i jejich nejbližším!

01/2010. Štěstí a zdraví po celý rok 2010. Úvodní slovo. Kolektivní smlouva. přejeme všem svým zaměstnancům i jejich nejbližším! Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 01/2010 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Kolektivní smlouva na rok 2010 Vzdělávání

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Proč zvolit naši firmu?

Proč zvolit naši firmu? Proč zvolit naši firmu? Firma Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. je dynamickou společností, která pružně naplňuje požadavky stavebního trhu na Ostravsku. Pro firmu Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o je spokojenost zákazníka vždy

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 01 a 03 0100 0300 0301 0302 0304 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 04 0400 0401 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 97 a 99 9700 9900

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZATEPLENÍ BUDOV A STAVEBNÍ ČINNOST

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZATEPLENÍ BUDOV A STAVEBNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI Vznik společnosti Vekra stavební s.r.o. spadá do roku 2000. Vekra stavební byla založena jako garant a následník obchodních aktivit pana

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

03/2009. Pojďme blíž. Revitalizace. k našim zákazníkům. panelových domů Baldyard. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

03/2009. Pojďme blíž. Revitalizace. k našim zákazníkům. panelových domů Baldyard. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 03/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Pojďme blíž k našim zákazníkům Revitalizace panelových domů Baldyard 2009 Obsah čísla

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog KONSTRUKČNÍ PRVKY ANTÉNNÍ STOJAN AS1 Anténní stojan AS1 Konstrukční výška 2 100 mm Užitná výška 1 200 mm Průměr trubky Ø 89 / 4 mm Rozměry podstavce 1 300 x 1 300

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 15 10.2 Stroje a strojní vybavení... 15

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 15 10.2 Stroje a strojní vybavení... 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GJW Praha spol. s r.o. Výroční zpráva 2008 Obsah OBSAH 1 Základní údaje o společnosti... 2 2 Úvodní slovo generálního ředitele... 3 3 Údaje o statutárních, dozorčích orgánech a vedoucích

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Přínosy zpracování telematických dat. Jan Velíšek, Edikt

Přínosy zpracování telematických dat. Jan Velíšek, Edikt Přínosy zpracování telematických dat Jan Velíšek, Edikt Představení společnosti Edikt Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným na konci roku 1991, se zaměřením na provádění inženýrských

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

TP 10/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY

TP 10/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY TP 10/15 1. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Výrobní závod Litice nad Orlicí Obsah čísla Dopad světové hospodářské

Více

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 18 10.2 Stroje a strojní vybavení... 20

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 18 10.2 Stroje a strojní vybavení... 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GJW Praha spol. s r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah OBSAH 1 Základní údaje o společnosti... 2 2 Úvodní slovo generálního ředitele... 3 3 Údaje o statutárních, dozorčích orgánech a vedoucích

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více