PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část"

Transkript

1 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014

2

3 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA ÚVOD VÝCHODISKA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ DEFINICE A TEORETICKÁ ZÁKLADNA DEFINOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ MOBILITY DLE PUMM OPAVA PRINCIPY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ VIZE MĚSTA VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STRATEGICKÉ CÍLE OPATŘENÍ INDIKÁTORY INDIKÁTORY VÝSLEDKU A ÚČINKU INDIKÁTORY VÝSTUPU VSTUPNÍ INDIKÁTORY VÝCHOZÍ A NADŘAZENÉ DOKUMENTY DOKUMENTY EVROPSKÉ ÚROVNĚ BÍLÁ KNIHA POLITIKA TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ (TEN-T)...29 AKČNÍ PLÁN ZAVÁDĚNÍ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ NADŘAZENÉ DOKUMENTY NÁRODNÍ ÚROVNĚ POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY...33 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ S VÝHLEDEM DO ROKU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR PRO LÉTA DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE (STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY S DLOUHODOBÝM VÝHLEDEM DO ROKU 2050)...35 NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ...36 NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

4 PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ VLAKY CELOSTÁTNÍ DOPRAVY NADŘAZENÉ DOKUMENTY KRAJSKÉ ÚROVNĚ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR), KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE...43 KONCEPCE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY PRO OBDOBÍ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA LÉTA ÚZEMNÍ PLÁN OPAVY...50 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY PRO OBDOBÍ ROZPTYLOVÁ STUDIE II PRO MĚSTO OPAVU...55 HLUKOVÁ MAPA MĚSTA OPAVY...56 MAPA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V OPAVĚ...57 KONCEPCE MĚSTSKÉ POLICIE OPAVA PRO OBDOBÍ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTSKÉHO DOPRAVNÍHO PODNIKU OPAVA A. S. DO ROKU STRATEGICKÉ DOKUMENTY SPÁDOVÝCH OBCÍ A REGIONŮ STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU SILESIA NA OBDOBÍ INTEGROVANÁ ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE OTICE VYUŽITELNÉ FINANČNÍ ZDROJE...64 PROSTŘEDKY ZE ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A STÁTNÍCH FONDŮ...64 ZDROJE ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MSK)...65 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE MANAGEMENT ČINNOSTÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY NA ÚROVNI MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVA PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BESIP A EVVO INTERAKTIVNÍ MAPY AGENDA PETIC A STÍŽNOSTÍ

5 10.3. ZMĚNY ORGANIZACE DOPRAVY ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA BEZPEČNOST DOPRAVY VZTAH STÁTU, KRAJŮ, OBCÍ A ORGANIZACÍ K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO PROCESU PLÁNOVÁNÍ MOBILITY SLEDOVÁNÍ MOBILITY ŘÍZENÍ POPTÁVKY PO DOPRAVĚ PLÁNOVÁNÍ MOBILITY DEFINOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH PŘEKÁŽEK A STANOVENÍ PRIORIT K ŘEŠENÍ POTENCIÁL MĚSTA SWOT ANALÝZA DEFINOVÁNÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ STANOVENÍ PRIORIT ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN ANKETNÍ PRŮZKUM DOMÁCNOSTÍ...81 SEZNAM OBRÁZKŮ

6 PŘEDMLUVA Posílám připomínky k PUMM. Bohužel jsem neměl čas nastudovat podklady, omlouvám se. Vycházím z toho, že doprava není shůry spadlý přírodní úkaz a že vize ohleduplné dopravy stojí/padá se stavem mysli veřejnosti a s dodržováním pravidel. Když veřejnost bude ctít a policie stihat překračování povolené rychlosti, parkování na chodnících, nedodržování přednosti chodců na přechodech, porušování technických norem (tuneři, motorkáři), je o jisté zklidnění postaráno bez koruny investic. Chci věřit, že PUMM je/bude komplexní revizí přístupu k dopravním problémům města. Uzemní plánování Na dnešních problémech s dopravou se zjevně podílí včerejší uzemní plánování. Rád bych se spolehl na důsledné sladění PUMM a UP. Chodci Přál bych si, aby PUMM převedl chodce z režimu bezpečnostních rizik a překážky provozu ve VIP uživatele veřejného prostoru. Prosím o max. podporu pěšáků organizační i stavební. - Kontroly, kamery, šikany, prahy, restrikce všude, kde jde o chodce vs. auta. (Na některých místech nedá přednost ani 1 auto z 10.) - Děduly u školních přechodů doplnit kamerami a policií. (Ditě stojí na chodníku s dědulou a společně čekají, až auta přejedou dopravní výchova budoucích řidičů) - Detail: Vyjasnit ne/existenci přechodu v pěší zóně dlážděných mramorem není svislé značení, barva kamene se mění s dopadajícím světlem nebo deštěm, dle mého zcela nejasný režim. Cyklisté Jediným nesporným účinkem dosavadních investic do cyklostezek je kromě růstu HDP uvolněni vozovek autům. Nejrůznější metařešení a provizoria (Krnovská) jsou ale jasna zprava, ze kolo není plnohodnotným dopravním prostředkem. Cyklisté omezuji chodce. Plynulá jízda je vyloučena. Nenadálý úkrok hrozí masakrem. Vodítka ke psům jsou zrádnými překážkami. Při dodržení pravidel provozu jsou trasy prakticky nesjízdné. Znepokojivé jsou formulace o snaze současný stav "dále rozvíjet". - Skončit s pojetím "cyklostezka = stavba". - Kolo primárně dopravní prostředek, až potom sportovní nářadí. Stezky typu Krnov- Hostice-Tokio nejsou příspěvkem k podpoře městské cyklistiky. (Ve volebních programech se to zase pěkne smicha.) - Zpřístupnit jednosměrky: blokuji průjezd celých čtvrtí a vyváději cyklisty na chodníky nebo frekventované ulice (oblast Vyhlídalova-Veleslavínova aj.). - Cyklostezka jako vyhrazeny pruh (Englisova): cyklisté se v nich nemohou předjíždět, auta/trolejbusy do nich nesmějí vjet, ochrana cyklisty je stejně nulová. Nové úseky řešit jen dopravním značením. - Plošně doplnit cyklistické přejezdy přes komunikace, sladit realitu s normou. - Stojany, hlídaná parkoviště, kamery (nádraží, OC) - Propojit a uvést trasy do souladu s přirozenými směry. 4

7 Světelné křižovatky Seřízeni semaforu je tristní pro chodce i řidiče (Obchodní komora, Praskova/Komenského ad.). V každém druhém (...) intervalu dochází ke kolizi dojíždějících vozidel a chodců. Načasování vstupu chodců je leckde načasováno přesně pod kola prvního odbočujícího vozidla. - Revize a úprava intervalu příp. zdvojeni signalizace i nad rámec norem. Stredni okruh Prosím o pečlivou analýzu a důkladné veřejné projednání dopadu středniho dopravního okruhu na ekologizaci dopravy. Výstavba nových komunikací je pobídkou k použití motorového vozidla. Doprava se zavléká do dosud nedotčených lokalit. Hustota provozu v jiných místech klesne, to z nich ale samo o sobe neudělá místa přátelská k rezidentům, cyklistům a chodcům. - Důkladně kriticky zhodnotit záměr Parkováni - Jednou provždy vyřešit parkování v centru, aby se o něm nemuselo diskutovat v každém strategickém plánu. - A přesunout pozornost na sídliště a jinam, kde anarchie je tolerovaný status quo (dopady viz výše). MHD - Zrychlit MHD změnou odbavovacího systému. Vozidla mají troje dveře. - Zkrátit jízdní doby na minimum podle denní doby bez ohledu na takt. Večerní autobus se i přes zdržování v zastávkách plouží třicítkou a u divadla celé minuty čeká na přípoje. Cena jízdného odpovídá kvalitě vozidel, ne přepravním časům. Většina cílů v Opavě je rychleji dosažitelná autem i na kole. - Zavest SMS jízdné nebo jiné systémy pro operativnější použití. - Nedotovat fotbal, dotovat MHD. Jízdné zdarma při smogových situacích, dny volných jízd, marketing, budování pozitivní zkušenosti s MHD. - Nejkratší docházkové vzdálenosti od vozidla do OC mají postupně: invalidé, motorkáři(!), autaři, zatímco zastávka MHD bývá až 200 metru. Přiblížení je akutní pomoc seniorům, postiženým a silné gesto ostatním. V rámci revize sítě zavést "nákupni" linky. 1. ÚVOD Karel Melecký Občan Opavy Plán udržitelné městské mobility Opava ( dále jen PUMM ) vytváří trvale udržitelný dopravní systém pro Statutární město Opava a jeho spádové okolí založený na nových principech plánování a zajišťuje prioritní cíle pro udržitelnou mobilitu: 5

8 vytváření bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele omezení vlivu individuální automobilové dopravy vhodným uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. PUMM řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. PUMM je založen na partnerství všech dotčených subjektů a na zapojování veřejnosti.(cdv) PUMM koordinuje územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením kritických míst. Návrhová část obsahuje aktivity pro naplňování opatření v horizontu návrhového období do roku 2030 a Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená prioritní opatření a aktivity pro naplnění stanovených cílů na období 5 let v souladu s rozpočtovým výhledem města. PUMM vychází z existujících strategických dokumentů a platné legislativy na obecní, regionální, národní i evropské úrovni a po svém projednání se stane nadřazeným dokumentem, který bude podkladem pro další aktualizace současných strategických a plánovacích dokumentů města. Dokument zpracovává výhledové období v těchto horizontech Návrh dopravní politiky pro období do roku 2030, Návrh opatření a aktivit do roku 2030, Výhledová koncepce dopravy po roce 2030, Akční plán prioritních opatření a aktivit k realizaci na období 5 let. Dokument obsahuje tyto základní části: Strategická část, Analytická část, Návrhová část. Strategická část zaštiťuje celý projekt a dává důraz na dlouhodobou strategii v obecné rovině vize, strategických cílů a opatření. Pro zajištění zpětné vazby budoucího plnění opatření jsou zde zmíněny indikátory, které poskytují oporu v kontrolovatelnosti plnění opatření. Součástí strategické části je i komunikační plán, který popisuje strategii projednávání, propagace a prezentace projektu. Analytická část obsahuje zejména popis současného stavu dopravní nabídky a poptávky ve městě a poskytuje informační základnu pro návrhovou část. Návrhová část obsahuje aktivity tj. konkrétní stavby, akce, které slouží k naplňování obecnějších opatření a zajištění plnění stanoveného cílového chtěného stavu indikátorů. Cílový navržený stav indikátorů je pro všechna opatření stanoven v návrhové části. Tento bude v budoucnu porovnán s reálnou hodnotou zjištěnou v odpovídajícím roce plnění. Tím bude v budoucnu zajištěna základna pro posouzení, zda se podařilo opatření naplnit. Akční plán, který je součástí návrhové části představuje pouze výtah opatření a aktivit, které budou realizovány do roku 2020 a zdůvodnění jejich výběru. 6

9 Zavedením indikátorů napříč celou problematikou dopravy dojde k dlouhodobému sledování všech důležitých stavů, kterými doprava ve městě prochází. V budoucnu budou moci být analyzovány trendy v dopravě ve městě Opavě i vnější vlivy. STRATEGICKÁ ČÁST ANALYTICKÁ ČÁST Zhodnocení stavu NÁVRHOVÁ ČÁST na období 15 let AKČNÍ PLÁN na období 5 let Obrázek 1 Části plánu mobility a jejich vztah 2. VÝCHODISKA 2.1. Řešené území Řešeným územím je Území Statutárního města Opavy (územní obvod MHD Opava) se zahrnutím dopravních vazeb ve spádovém území města. Dopravní analýzy jsou prováděny pro území města. Pro spádové území je provedeno projednání v pracovních skupinách a jsou vypořádány připomínky a návaznosti dotýkající se území města. Do plánu mobility jsou zahrnuty také významné stavby spádového území na základě převzatých podkladů. Související strategické dokumenty jsou zpracovány na evropské úrovni, národní úrovni, krajské úrovni a obecní úrovni Definice a teoretická základna Mobilita = počet cest, který může být měřen v jednotkách ujetých vozo-kilometrů, případně v jednotkách ujeté vzdálenosti. (Giuliano, 2009) Dostupnost = snadnost dosažení cíle, nelze jí přímo měřit, ale pouze kvantifikovat nebo indikovat jinými proměnnými. (Giuliano, 2009) Mobility = schopnost pohybovat se nebo se volně a snadno přemístit. (Oxford Dictionaries) Mobilita a místní přeprava cestujících = Tento indikátor zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k učení obecného modelu mobility každého občana, patří: průměrný počet cest, účel cest a jejich pravidelnost, průměrná denní vzdálenost cesty, délka trvání cest, použité druhy dopravy pro tyto cesty. (TIMUR) 7

10 Mobility management - Řízení poptávky po dopravě. Všeobecný termín označující strategie vedoucí k efektivnějšímu využívání zdrojů v dopravě, aktivní přístup k vyhledávání a aplikaci alternativních variant řešení dopravní situace, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, lidskému zdraví, často ekonomičtější než tradiční postupy. (Galatík) Řízení mobility je koncepcí popularizací udržitelné dopravy ařízení poptávky po využívání osobních automobilů změnou postojů a návyků cestujících.(epomm) Sustainable UrbanMobility Plan SUMP, Plán udržitelné městské mobility Plánování pro lidi (vize 20 let: jak bude naše město vypadat? bude bezpečné pro dospělé i pro děti, s dostatkem místa a zeleně pro odpočinek, jízdu na kole apod., s čistým ovzduším ) Je strategickým plánem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. (Jordová) Plán udržitelné městské mobility je strategický plán, který vychází z již existujících plánovacích postupů a bere v úvahu integrační, participační a hodnotící zásady s cílem uspokojit potřeby mobility dnešních i budoucích generací a zlepšit kvalitu života ve městech a jejich okolí. (Plány udržitelné městské mobility) 2.3. Definování plánování mobility dle PUMM Opava Hlavním cílem je uspokojit potřeby mobility dnešních i budoucích generací a zlepšit kvalitu života. Prostředkem může být snížení počtu vozidel obsazených jednou osobou využívající silniční síť poskytnutím široké škály dalších možností a jiných druhů dopravy pro zajištění mobility (tj. schopnosti se přemisťovat za určitým účelem). Management dopravní poptávky je navržený soubor opatření k maximalizaci schopnosti pohybu lidí dopravním systémem zvýšením počtu osob ve vozidlech, používáním kapacitních dopravních prostředků, cyklistiky či pěší chůze, ovlivňováním času potřebného k přemístění či působením na preference druhu dopravy. K dosažení těchto změn je spoléháno na kladný či záporný stimul k zajištění aktivního posunu v chování. Dopravní zácpy a náklady na poskytování mobility jsou závažné otázky položené dopravním inženýrům, urbanistům, lidem s rozhodovací pravomocí i zástupcům podnikatelské sféry a široké veřejnosti. Doprava a stupeň efektivnosti, jakým je vykonávána, ovlivňuje nás všechny. Proto neustále hledáme řešení našich dopravních problémů, které nám přináší nejen zvýšenou mobilitu, ale i dopravní produktivitu a čistší životní prostředí. Ve světle obav z nemožnosti naplnění cílů snadného přemístění z důvodu omezené kapacity komunikací a prostoru pro jejich rozšiřování je nutné začít také uvažovat o jiných přístupech k zajištění potřeb po přemístění a těmi jsou řízení poptávky. Od roku 1976 do roku 2006 se vrcholový dokument městského dopravního plánování nazýval generel dopravy. 1 Tento dokument řešil podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení ve vztahu k dopravě. Generelem dopravy byla řešena jednak stránka dopravní nabídky, ale i stránka dopravní poptávky. Součástí byla i prognóza dopravní poptávky a návrh dopravní nabídky. Od roku 2006 je pojem generel dopravy ve stavebním zákoně vypuštěn a nahrazen pojmem územně analytické podklady a územní studie 2. Územně analytické podklady vyhodnocují stav a vývoj území. Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Touto změnou došlo k vypuštění významného článku z procesu dopravního plánování. Běžná praxe však 1 Zákon 50/1976 Sb. 2 Zákon 183/2006 Sb. 8

11 ukázala i po roce 2006, že generely dopravy jsou nutnou součástí plánování dopravy, jelikož jejich komplexnost šlo jen obtížně nahradit. Proto generely dopravy přetrvávají v současné době zejména v dokumentacích s názvy obsahující slovo koncepce např. Dopravní koncepce města. Omezenost stávajících přístupů, které jsou naznačeny výše, je v jejich zaměření na dopravní infrastrukturu a její vzájemné ovlivňování dopravní poptávky. V případě, že rozdělíme dopravní poptávku na poptávku po jednotlivých druzích dopravy 3, můžeme komplexním návrhem dopravní infrastruktury ovlivňovat poptávku po jednotlivých druzích dopravy, ale i poptávku celkově na základě indukce či redukce dopravy. Nové přístupy k tvorbě plánů mobility prakticky kopírují původní generely dopravy. Jsou tedy komplexním dokumentem zabývajícím se dopravní nabídkou a dopravní poptávkou. Oproti generelům dopravy však používají i nové, dříve zanedbávané nástroje, kterými jsou reklama a propagace. Tyto přístupy cílí na uživatele systému, konkrétně na jeho preference. Preferencí uživatelů nějakého druhu dopravy z různých důvodů (např. je módní, soused jezdí také apod.) můžeme také ovlivňovat dopravní poptávku. Tyto postupy se jmenují řízení mobility. Řízení mobility je tedy pouze jednou částí řízení poptávky po dopravě. Plán udržitelné mobility Opava navazuje na tradici generelů dopravy a používá i nové nástroje (přístupy) řízení mobility, kterými jsou reklama a propagace udržitelných druhů dopravy. Na straně dopravní poptávky tak dochází tak k integraci dvou přístupů k ovlivňování dopravní poptávky a synergii jejich působení. Celý komplex opatření a navržených konkrétních aktivit bude validován modelem dopravy a environmentálním posouzením v podobě hlukového a imisního posouzení dopadů na město. Plán udržitelné městské mobility Opava GENEREL DOPRAVY Návrh změn nabídky dopravy Ovlivnění změny dopravní poptávky změnou nabídky Dopravní model Posouzení dopadů na životní prostředí Vazba na územní plánování Nové nástroje Ovlivňování dopravní poptávky reklamou a propagací Obrázek 2 Vztah Plánů udržitelné mobility a generelů dopravy 3 Pěší, cyklistická, automobilová, veřejná hromadná 9

12 2.4. Principy a postupy zpracování PUMM představuje efektivní způsob řešení dopravní problematiky ve městě a v jeho blízkém okolí. Při zpracování jsou dodrženy základní principy plánování udržitelné městské mobility: Participační přístup zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího procesu dle komunikačního plánu Závazek pro udržitelnost vyvážení socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí Integrovaný přístup integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů včetně zahrnutí sousedních oblastí, integrace všech druhů a forem dopravy (osobní, nákladní, hromadná, motorizovaná, nemotorizovaná, statická, veřejná, soukromá) Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních cílů a jejich měřitelných indikátorů včetně stanovení metodiky pro jejich pravidelné vyhodnocování Přehled finančních nákladů a přínosů revize finančních nákladů a dosažených přínosů, využívání synergie při návrhu souborů opatření pro zajištění stanovených cílů Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území a je zaměřen především na potřeby obyvatel. Předpokladem zpracování je maximální využití stávající dopravní infrastruktury a podpora udržitelné dopravy. Hlavními cíli navržené dopravní politiky je zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové dopravy (cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce. Při zpracování návrhu jsou zohledněny náměty zadavatele, získané v rámci projektu PIMMS CAPITAL z návštěvy Birminghamu, Stockholmu a Limericku a rovněž všeobecné poznatky a zkušenosti zhotovitele z dalších evropských měst, která už dříve započala s regulací růstu individuální automobilové dopravy. Jedním z nástrojů je také využití principu řízení mobility, tj. ovlivnění poptávky obyvatel města po automobilové dopravě nabídkou nových způsobů mobility, např. spolujízdy, zvýšení obsazenosti automobilů, půjčování jízdních kol, dopravy na objednávku či taxislužby a využívání prostředků na alternativní pohon. Jedním z nástrojů je také využití principu řízení mobility, tj. ovlivnění poptávky obyvatel města po automobilové dopravě nabídkou nových způsobů mobility, např. spolujízdy, zvýšení obsazenosti automobilů, půjčování jízdních kol, dopravy na objednávku či taxislužby a využívání prostředků na alternativní pohon. Podkladem pro zpracování PUMM je dokument s názvem Návod ke zpracování a realizaci plánů udržitelné mobility, který je zaměřen na základní popis hlavních požadavků pro přípravu plánů mobility a který definuje jednotlivé kroky plánování s předpokladem přizpůsobení přípravy a zpracování plánu místním podmínkám. Hierarchie obsahu zpracování PUMM je zobrazena na následující straně. 10

13 VIZE Strategické cíle Opatření Analýza stavu Aktivity Indikátory Obrázek 3 Hierarchie struktury přístupu dokumentace PUMM(Doplněno dle CDV) 3. VIZE MĚSTA Vize města odráží dlouhodobý přístup k lidem i území. Vize byla převzata ze strategického plánu a je dále rozpracovávána v rámci PUMM. Znění vize města je: Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost to vše bude základem plnohodnotného života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane nejpříjemnějším a nejpřitažlivějším místem pro život nejen v Moravskoslezském kraji VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY Vize plánu mobility představuje město Opavu v dlouhodobém horizontu, kdy je udáván cílový stav i přístupy k dopravě osob a nákladu. Znění vize je 4 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období , září

14 Doprava pro město 21. století, doprava příznivá pro lidi, podnikání i životní prostředí. 5. STRATEGICKÉ CÍLE Zpracovaný dokument PUMM Opava stanoví podmínky pro dosažení následujících strategických cílů, které budou sloužit k naplnění vize města a vize PUMM, jako čistého, zdravého, moderního a prosperujícího města: Zlepšení mobility a dostupnosti města Zlepšení dostupnosti všech cílů cest pro všechny skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Podpora zejména cyklistické dopravy, veřejné hromadné dopravy, pěší dopravy, ale i individuální dopravy včetně intermodality. 5 Zkrácení cestovního času pro dojížďku do města. Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel Řešení kritických míst definovaných zvýšenou nehodovostí se zraněním, kolizí funkcí území či nároků jednotlivých druhů dopravy. Zvýšená pozornost musí být věnována zranitelným účastníkům silničního provozu a ohroženým skupinám osob. Cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených a počet těžce zraněných osob v silničním provozu snížit o 40 % oproti roku 2009 Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží Definování a odstraňování bariér pro logistické řetězce při obsluze města. Podpora veřejné hromadné dopravy nabízející kapacitní přepravu osob za pomoci stanovení kvalitativních a kvantitativních indikátorů pro využívání veřejné dopravy (např. časová dostupnost území, vytížení linek veřejné dopravy, integrace veřejné dopravy, zkvalitnění informací za pomocí IT systémů). Podpora zvýšení obsazenosti vozidel individuální dopravy. Zvýšení kvality života ve městě Rozvoj veřejných prostranství v lokalitách s dodrženým hlukovým limitem bez redukcí staré zátěže, snížení vlivu znečištění ovzduší a nadlimitního hluku na obyvatele města i na životní prostředí. Podpora dopravní dostupnosti. Ekonomický a společenský rozvoj města Podpora dostupnosti přirozeného cíle historického jádra jako centra města a regionu. Podpora kvalitního napojení na nadřazenou dopravní silniční, železniční a cyklistickou síť. Podpora ploch bydlení obsluhovaných veřejnou dopravou. Podpora ploch výroby obsluhovaných veřejnou dopravou s napojením na nadřazenou síť bez nutnosti průjezdu centrální částí města. Zlepšení image města 5 Intermodální přepravní systém je druh dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu. V tomto systému se přepravují výhradně unifikované jednotky 12

15 Bude podporována propagace kvalitního a transparentního fungování samosprávy obsahující odpovědnost za řešení problémů občanů. Propagace řešení dopravních problémů nejen v realizační fázi, ale i přípravné fázi je důležitým prvkem komunitního plánování. Budou propagovány cíle Plánu udržitelné mobility města Opavy. Budou propagovány udržitelné druhy dopravy a jejich potřebnost. Budou propagovány kroky vedoucí ke zkvalitnění dostupnosti města, zvýšení potenciálu cestovního ruchu, kvality života a podnikatelského prostředí. 6. OPATŘENÍ Opatření jsou obecné nástroje, kterými chceme dosáhnout dlouhodobých strategických cílů. Každé opatření je přiřazeno ke strategickému cíli, který naplňuje. Opatření jsou obecné nástroje, jejichž plnění je kontrolováno indikátory. Naplňování opatření a tím i plnění cílů indikátorů je zajištěno aktivitami (jednotlivé stavby, akce). Aktivity jsou rozpracovány v návrhové části. Zlepšení mobility a dostupnosti města Zvýšení plynulosti dopravy ve městě Převedení tranzitní dopravy mimo město Zlepšení přístupnosti veřejných budov, prostranství a MHD pro tělesně postižené Podpora rozšíření zóny regulace parkování 6, zlepšení podmínek rezidentního a krátkodobého parkování Podpora kvalitního napojení na nadřazenou dopravní silniční, železniční síť. Podpora kvalitního napojení na nadřazenou cyklistickou síť. Propojení a zkvalitnění místní cyklistické sítě, usnadnění průjezdu města cyklistům(skalička) Podpora revitalizace oblastí s převažující obytnou zástavbou s přiměřeným nárůstem parkovacích a odstavných stání Podpora odstraňování bariér v podobě komunikací a dráhy budováním podmínek pro bezpečné křížení s trasami pěší a cyklistické dopravy Přeměna nádraží Opava východ na dopravní multimodální terminál Přeměna nádraží Opava západ na dopravní multimodální terminál 7 Podpora příměstské veřejné dopravy (KODIS) Podpora IDS (KODIS) Zlepšení dostupnosti města veřejnou hromadnou dopravou pro partnerské obce v Euroregionu Silesia(Skalička) Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel Důstojné životní podmínky znevýhodněných obyvatel, podpora tvorby bezpečných přechodů pro chodce a míst pro přecházení 6 Systém parkování obsahuje krátkodobé a dlouhodobé parkování přes den a odstavování vozidel přes noc. 7 Multimodální terminál - zajišťující přestup mezi více druhy dopravy (pěší, cyklistická,automobilová, veřejná hromadná doprava) 13

16 Podpora bezpečných cest do školy ve spolupráci se školami Podpora přestavby nebezpečných lokalit kolizí mezi jednotlivými druhy dopravy Tvorba organizačních a technických podmínek pro řešení přestupků v dopravně nebezpečných místech Tvorba organizačních a technických podmínek pro řešení přestupků v cyklistické dopravě Podpora stavebních úprav zamezující parkování vozidla 5 m před přechody a místy pro přecházení Zvýšení informovanosti veřejnosti o bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy Zklidňování dopravy ve městě, tvorba Zón 30 a obytných zón Podpora snížení počtu krádeží kol (Frélich) Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží Udržení standardu MHD, upřednostňování vozidel MHD Zajištění lepší návaznosti MHD na vlakové spoje Podpora služby carpoolingu 8 pro zaměstnance firem tam, kde není efektivní nasadit hromadnou dopravu Podpora vzniku carsharingu pro snížení poptávky po odstavování vozidel Podpora jednostopých vozidel pro snížení poptávky po odstavování vozidel a vytíženosti sítě Podpora zavádění IT systémů a systémů inteligentních zastávek veřejné dopravy Podpora odstranění bariér pro logistické řetězce při obsluze města Zlepšení časové dostupnosti významných cílů cest prostředky veřejné hromadné dopravy.(skalička) Přiblížení zastávek veřejné dopravy k cílům cest(skalička,melecký) Zvýšení kvality života ve městě Podpora udržitelných druhů dopravy (cyklistická doprava, veřejná hromadná doprava a pěší chůze) Podpora veřejných prostranství v lokalitách s dodrženým hlukovým limitem bez redukcí staré zátěže Snižování negativních vlivů hluku z dopravy Zlepšení kvality ovzduší a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie Vytváření podmínek pro rozvoj veřejné ochranné zeleně Podpora alternativních paliv vozidel MHD veřejné dopravy(kodis) Podpora alternativních paliv vozidel IAD Omezení negativních vlivů nákladní dopravy v intravilánu města Podpora snížení kolizí chodců s vozidly na křižovatkách řízených SSZ(Melecký) 8 Carsharing auto na půl (spoluvlastnictví), carpooling - spolujízda 14

17 Ekonomický a společenský rozvoj města Tvorba podmínek pro dostatek kvalifikovaných pracovních sil Podpora dostupnosti přirozeného cíle historického jádra parkovací politikou Podpora pěší zóny v centru města Podpora ploch bydlení obsluhovaných veřejnou dopravou Podpora stávajících ploch výroby obsluhovaných veřejnou dopravou s napojením na nadřazenou síť bez nutnosti průjezdu centrální částí města Rozvoj nových ploch výroby včetně budování dopravní infrastruktury Zefektivnění vnitřní komunikace magistrátu, městských částí a organizací zřízených městem Zvyšování kvalifikace a profesionality úředníků Tvorba podmínek pro získávání finančních zdrojů na realizaci opatření (Macejka) Tvorba finančních podmínek pro zajištění udržitelné kvality sítě (Macejka) Zlepšení image města Bude zveřejněn organizační řád města a zvýšena četnost jeho aktualizace Bude zveřejněn Návrh plánu investičních akcí (zásobník) pro dopravní stavby Bude zveřejněn Návrh plánu prioritních plánovaných oprav (zásobník prioritních JA) Veřejnost bude informována o (projektové) přípravě dopravních staveb a horizontu realizace Budou propagovány cíle Plánu udržitelné mobility města Opavy Bude propagováno užívání udržitelných druhů dopravy a jejich potřebnost kampaní Lidi lidem. Budou propagovány kroky vedoucí ke zkvalitnění dostupnosti města s vazbou na zvýšení potenciálu cestovního ruchu, kvality života a podnikatelského prostředí. 7. Indikátory Indikátory slouží pro kvantifikované sledování plnění strategických cílů a opatření. Strategická část obsahuje indikátory výsledku a účinku a indikátory výstupu. Vstupní indikátory tj. finanční objemy rozpočtu jsou stanoveny pro jednotlivá opatření v návrhové části. Každý indikátor má svou stanovenou jednotku, očekávaný vývoj, očekávanou hodnotu a způsob měření. Indikátory byly zvoleny tak, aby jejich výchozí hodnota byla stanovena v analytické části PUMM, výjimečně je stanovení základního stavu předmětem akčního plánu. Cílová očekávaná hodnota roku 2020 je stanovena v návrhové části. Plnění akčního plánu do roku 2020 bude vyhodnoceno indikátory s hodnotou roku bazického( ) a konečného(2020). Poslední navrženou činností akčního plánu je tedy v návrhové části stanovení indikátorů a hodnocení strategie Indikátory výsledku a účinku Indikátor Jednotka Očekávaný vývoj Očekávaná hodnota roku 2020 Způsob měření 15

18 Zlepšení mobility a dostupnosti města Odstranění dopravních zácp Podíl tranzitu projíždějícího centrem města Počet osob odbavených na bezbariérových zastávkách Počet uživatelů zapojených do systému parkování 10 Počet odstavených vozidel v zákazu stání Snížení cestovního času pro dosažení TEN-T Počet odbavených cestujících na nádraží Opava východ Počet křižovatek s ÚKD F 9 (ve špičce) % tranzitu za 8 hodin (běžný pracovní den 7 11 a 13 17) Počet osob nastupujících za 24 hodin Počet vydaných R/A karet, Počet uživatelů za rok Počet vozidel ve 20 hodin večer běžného dne v rezidentní oblasti Čas pro dosažení uzlu Ostrava Svinov a D1 Počet odbavených cestujících za 24 hodin v systému veřejné dopravy Snížení Snížení Zvýšení Zvýšení Snížení Snížení Zvýšení Výkonnostní výpočet křižovatek na základě dopravního průzkumu (kordonový průzkum města a centra) (Nástupy z odbavovacího systému MHD dle zastávek) (KODIS) (Databáze R/A karet, analýza dat odbavovacího systému ) (Dopravní průzkum lokality) (Model dopravy) (Dopravní průzkum, odbavovací 9 UKD Dle ČSN úroveň kvality dopravy F Úsek je přetížen. Průměrná cestovní rychlost klesá pod 25% rychlosti volné (cca km/hod). Dochází k zastavování vozidel a tvorbě popojíždějících kolon.(tichý) 10 Systém parkování obsahuje krátkodobé a dlouhodobé parkování přes den a odstavování vozidel přes noc. 16

19 Počet odbavených cestujících na nádraží Opava západ Intenzita dopravy na kordonu města (KODIS) Počet uživatelů IDS(KODIS) (KODIS) Počet odbavených cestujících za 24 hodin v systému veřejné dopravy (KODIS) Počet osob ve veřejné dopravě na kordonu města. Tržby tarifu IDS zóny města Opavy Zvýšení Zvýšení Zvýšení Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel Počet usmrcených a těžce zraněných v dopravě Počet usmrcených do 30 dnů po nehodě a těžce zraněných /rok Snížení o 40% od báze * 0,6 = 16 usmrcených nebo těžce zraněných systém) (Dopravní průzkum, odbavovací systém) (Dopravní průzkum, odbavovací systém) (Zpráva hospodaření IDS) (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) o Počet cyklistů nehod Počet nehod cyklistů za rok Snížení (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) Počet nehod s chodci na přechodech pro chodce Počet nehod chodců na přechodech pro chodce za rok Snížení (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) Počet nehod s chodci mimo přechod pro chodce Počet nehod chodců mimo přechod pro chodce za rok Snížení (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) Počet hlášených krádeží kol na Počet hlášených krádeží za Snížení 17

20 území města Opavy (Frélich) kalendářní rok Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží Přepravní výkony MHD Opava Počet osob dojíždějících v systému spolujízdy Úbytek přepravených osob (meziroční změna) Počet zaměstnanců v systému Snížení úbytku přepravených osob Zvýšení ročně (Statistika PČR) (Výroční zpráva MDPO) (databáze spolujízdy) Počet osob využívající vyhrazená stání pro carsharing Počet uživatelů systému podpory jednostopých vozidel Počet stažení aplikace jízdního řádu MDPO Průměrný cestovní čas v síti veřejné dopravy Počet uživatelů systému carsharingu Počet uživatelů systému jednostopých vozidel Jednotky stažení z web stránky za rok Průměrný cestovní čas cesty sítí veřejné dopravy Zvýšení kvality života ve městě Podíl cest vykonaných udržitelnými druhy dopravy Počet cest vykonaných veřejnou dopravou, cyklistickou dopravou a pěší dopravou ku Zvýšení Zvýšení Zvýšení Snížení Zvýšení (databáze vydaných povolení) (databáze vydaných povolení, registrací) (analýza přístupu webových stránek) (model veřejné dopravy) Marketingový průzkum domácností na vzorku 2000 osob ve městě 18

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Plán udržitelné městské mobility Opava Strategie, analýza, návrh, akční plán

Plán udržitelné městské mobility Opava Strategie, analýza, návrh, akční plán Plán udržitelné městské mobility Opava Strategie, analýza, návrh, akční plán UDIMO spol. s r. o. zpracovatel projektu Ing. Bc. Martin Dostál, Ing. Petr Macejka CÍL PLÁNU MOBILITY Uspokojení potřeb mobility

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice Magistrát města Teplice 3. 11. 2016 Vize Plán udržitelné městské mobility určí předpoklady pro budování trvale

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Metodika SUMP fáze C MD Praha

Metodika SUMP fáze C MD Praha Metodika SUMP fáze C 15.12.2015 MD Praha Z analýzy detailně známe město, jeho silné a slabé stránky Cíl Fáze C Naplňování společné dlouhodobé vize města prostřednictvím cílů a opatření Vytýčení konkrétních

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Strategický plán města Plzně Doprava

Strategický plán města Plzně Doprava Strategický plán města Plzně Doprava 7. 4. 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský rozvoj

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příklady plánů udržitelné městské mobility

Příklady plánů udržitelné městské mobility Příklady plánů udržiteln itelné městské mobility Zbyněk Sperat, CDV SUMP - příklady Obsah Příklady cílů SUMPů z Británie a Francie Velká Británie Local Transport Plan Darlington Bristol Birmingham SUMP

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy Města s dobrou adresou 30.4.2015, Olomouc Historie SUMP 1. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Metodika SUMP fáze B Analytická část MD Praha

Metodika SUMP fáze B Analytická část MD Praha Metodika SUMP fáze B Analytická část 15.12.2015 MD Praha Důležitá rozhodnutí z fáze A příprava o vymezení řešeného území o dohoda mezi partnery a zainteresovanými stranami o politický závazek o závazek

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Podpora veřejné dopravy z ROP Moravskoslezsko ( )

Podpora veřejné dopravy z ROP Moravskoslezsko ( ) Podpora veřejné dopravy z ROP Moravskoslezsko (2007-2013) Datum: Místo: Prezentuje: 2012-09-19 Ostrava Jiří Svobodník Obsah prezentace 1. Jaké aktivity podporuje ROP Moravskoslezsko? 2. Co již bylo podpořeno

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Konference projektu CIVITAS 2MOVE2 Plánování udržitelné městské mobility zkušenosti evropských měst. 2. června 2016, Brno

Konference projektu CIVITAS 2MOVE2 Plánování udržitelné městské mobility zkušenosti evropských měst. 2. června 2016, Brno Konference projektu CIVITAS 2MOVE2 Plánování udržitelné městské mobility zkušenosti evropských měst 2. června 2016, Brno Iva Machalová, Odbor dopravy Magistrát města Brna ČÁSTI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA Ing. Pavel Roháč Obsah 1. Předmluva a úvod 2. Legislativní rámec, dokumentace 3. Koncepční přístupy, východiska 4. Modelování dopravy,

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko CDV, v.v.i Třebíč, 19.3.2014 M1 B22 Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou autoři. Nemusí nutně odrážet názor Evropských společenství. Evropská

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Ing. Petr Macejka Plánování v dopravě Konference Ostrava 16. 4. 2009 Téma: Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Sdružení dopravních podniků ČR jednání Dopravně provozní skupiny Praha, 05.03.2015 EU: Akce COST TU1103, zkráceně COST Tram Operation

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více