PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část"

Transkript

1 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014

2

3 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA ÚVOD VÝCHODISKA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ DEFINICE A TEORETICKÁ ZÁKLADNA DEFINOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ MOBILITY DLE PUMM OPAVA PRINCIPY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ VIZE MĚSTA VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STRATEGICKÉ CÍLE OPATŘENÍ INDIKÁTORY INDIKÁTORY VÝSLEDKU A ÚČINKU INDIKÁTORY VÝSTUPU VSTUPNÍ INDIKÁTORY VÝCHOZÍ A NADŘAZENÉ DOKUMENTY DOKUMENTY EVROPSKÉ ÚROVNĚ BÍLÁ KNIHA POLITIKA TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ (TEN-T)...29 AKČNÍ PLÁN ZAVÁDĚNÍ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ NADŘAZENÉ DOKUMENTY NÁRODNÍ ÚROVNĚ POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY...33 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ S VÝHLEDEM DO ROKU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR PRO LÉTA DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE (STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY S DLOUHODOBÝM VÝHLEDEM DO ROKU 2050)...35 NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ...36 NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

4 PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ VLAKY CELOSTÁTNÍ DOPRAVY NADŘAZENÉ DOKUMENTY KRAJSKÉ ÚROVNĚ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR), KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE...43 KONCEPCE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY PRO OBDOBÍ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA LÉTA ÚZEMNÍ PLÁN OPAVY...50 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY PRO OBDOBÍ ROZPTYLOVÁ STUDIE II PRO MĚSTO OPAVU...55 HLUKOVÁ MAPA MĚSTA OPAVY...56 MAPA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V OPAVĚ...57 KONCEPCE MĚSTSKÉ POLICIE OPAVA PRO OBDOBÍ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTSKÉHO DOPRAVNÍHO PODNIKU OPAVA A. S. DO ROKU STRATEGICKÉ DOKUMENTY SPÁDOVÝCH OBCÍ A REGIONŮ STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU SILESIA NA OBDOBÍ INTEGROVANÁ ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE OTICE VYUŽITELNÉ FINANČNÍ ZDROJE...64 PROSTŘEDKY ZE ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A STÁTNÍCH FONDŮ...64 ZDROJE ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MSK)...65 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE MANAGEMENT ČINNOSTÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY NA ÚROVNI MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVA PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BESIP A EVVO INTERAKTIVNÍ MAPY AGENDA PETIC A STÍŽNOSTÍ

5 10.3. ZMĚNY ORGANIZACE DOPRAVY ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA BEZPEČNOST DOPRAVY VZTAH STÁTU, KRAJŮ, OBCÍ A ORGANIZACÍ K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO PROCESU PLÁNOVÁNÍ MOBILITY SLEDOVÁNÍ MOBILITY ŘÍZENÍ POPTÁVKY PO DOPRAVĚ PLÁNOVÁNÍ MOBILITY DEFINOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH PŘEKÁŽEK A STANOVENÍ PRIORIT K ŘEŠENÍ POTENCIÁL MĚSTA SWOT ANALÝZA DEFINOVÁNÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ STANOVENÍ PRIORIT ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN ANKETNÍ PRŮZKUM DOMÁCNOSTÍ...81 SEZNAM OBRÁZKŮ

6 PŘEDMLUVA Posílám připomínky k PUMM. Bohužel jsem neměl čas nastudovat podklady, omlouvám se. Vycházím z toho, že doprava není shůry spadlý přírodní úkaz a že vize ohleduplné dopravy stojí/padá se stavem mysli veřejnosti a s dodržováním pravidel. Když veřejnost bude ctít a policie stihat překračování povolené rychlosti, parkování na chodnících, nedodržování přednosti chodců na přechodech, porušování technických norem (tuneři, motorkáři), je o jisté zklidnění postaráno bez koruny investic. Chci věřit, že PUMM je/bude komplexní revizí přístupu k dopravním problémům města. Uzemní plánování Na dnešních problémech s dopravou se zjevně podílí včerejší uzemní plánování. Rád bych se spolehl na důsledné sladění PUMM a UP. Chodci Přál bych si, aby PUMM převedl chodce z režimu bezpečnostních rizik a překážky provozu ve VIP uživatele veřejného prostoru. Prosím o max. podporu pěšáků organizační i stavební. - Kontroly, kamery, šikany, prahy, restrikce všude, kde jde o chodce vs. auta. (Na některých místech nedá přednost ani 1 auto z 10.) - Děduly u školních přechodů doplnit kamerami a policií. (Ditě stojí na chodníku s dědulou a společně čekají, až auta přejedou dopravní výchova budoucích řidičů) - Detail: Vyjasnit ne/existenci přechodu v pěší zóně dlážděných mramorem není svislé značení, barva kamene se mění s dopadajícím světlem nebo deštěm, dle mého zcela nejasný režim. Cyklisté Jediným nesporným účinkem dosavadních investic do cyklostezek je kromě růstu HDP uvolněni vozovek autům. Nejrůznější metařešení a provizoria (Krnovská) jsou ale jasna zprava, ze kolo není plnohodnotným dopravním prostředkem. Cyklisté omezuji chodce. Plynulá jízda je vyloučena. Nenadálý úkrok hrozí masakrem. Vodítka ke psům jsou zrádnými překážkami. Při dodržení pravidel provozu jsou trasy prakticky nesjízdné. Znepokojivé jsou formulace o snaze současný stav "dále rozvíjet". - Skončit s pojetím "cyklostezka = stavba". - Kolo primárně dopravní prostředek, až potom sportovní nářadí. Stezky typu Krnov- Hostice-Tokio nejsou příspěvkem k podpoře městské cyklistiky. (Ve volebních programech se to zase pěkne smicha.) - Zpřístupnit jednosměrky: blokuji průjezd celých čtvrtí a vyváději cyklisty na chodníky nebo frekventované ulice (oblast Vyhlídalova-Veleslavínova aj.). - Cyklostezka jako vyhrazeny pruh (Englisova): cyklisté se v nich nemohou předjíždět, auta/trolejbusy do nich nesmějí vjet, ochrana cyklisty je stejně nulová. Nové úseky řešit jen dopravním značením. - Plošně doplnit cyklistické přejezdy přes komunikace, sladit realitu s normou. - Stojany, hlídaná parkoviště, kamery (nádraží, OC) - Propojit a uvést trasy do souladu s přirozenými směry. 4

7 Světelné křižovatky Seřízeni semaforu je tristní pro chodce i řidiče (Obchodní komora, Praskova/Komenského ad.). V každém druhém (...) intervalu dochází ke kolizi dojíždějících vozidel a chodců. Načasování vstupu chodců je leckde načasováno přesně pod kola prvního odbočujícího vozidla. - Revize a úprava intervalu příp. zdvojeni signalizace i nad rámec norem. Stredni okruh Prosím o pečlivou analýzu a důkladné veřejné projednání dopadu středniho dopravního okruhu na ekologizaci dopravy. Výstavba nových komunikací je pobídkou k použití motorového vozidla. Doprava se zavléká do dosud nedotčených lokalit. Hustota provozu v jiných místech klesne, to z nich ale samo o sobe neudělá místa přátelská k rezidentům, cyklistům a chodcům. - Důkladně kriticky zhodnotit záměr Parkováni - Jednou provždy vyřešit parkování v centru, aby se o něm nemuselo diskutovat v každém strategickém plánu. - A přesunout pozornost na sídliště a jinam, kde anarchie je tolerovaný status quo (dopady viz výše). MHD - Zrychlit MHD změnou odbavovacího systému. Vozidla mají troje dveře. - Zkrátit jízdní doby na minimum podle denní doby bez ohledu na takt. Večerní autobus se i přes zdržování v zastávkách plouží třicítkou a u divadla celé minuty čeká na přípoje. Cena jízdného odpovídá kvalitě vozidel, ne přepravním časům. Většina cílů v Opavě je rychleji dosažitelná autem i na kole. - Zavest SMS jízdné nebo jiné systémy pro operativnější použití. - Nedotovat fotbal, dotovat MHD. Jízdné zdarma při smogových situacích, dny volných jízd, marketing, budování pozitivní zkušenosti s MHD. - Nejkratší docházkové vzdálenosti od vozidla do OC mají postupně: invalidé, motorkáři(!), autaři, zatímco zastávka MHD bývá až 200 metru. Přiblížení je akutní pomoc seniorům, postiženým a silné gesto ostatním. V rámci revize sítě zavést "nákupni" linky. 1. ÚVOD Karel Melecký Občan Opavy Plán udržitelné městské mobility Opava ( dále jen PUMM ) vytváří trvale udržitelný dopravní systém pro Statutární město Opava a jeho spádové okolí založený na nových principech plánování a zajišťuje prioritní cíle pro udržitelnou mobilitu: 5

8 vytváření bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele omezení vlivu individuální automobilové dopravy vhodným uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. PUMM řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. PUMM je založen na partnerství všech dotčených subjektů a na zapojování veřejnosti.(cdv) PUMM koordinuje územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením kritických míst. Návrhová část obsahuje aktivity pro naplňování opatření v horizontu návrhového období do roku 2030 a Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená prioritní opatření a aktivity pro naplnění stanovených cílů na období 5 let v souladu s rozpočtovým výhledem města. PUMM vychází z existujících strategických dokumentů a platné legislativy na obecní, regionální, národní i evropské úrovni a po svém projednání se stane nadřazeným dokumentem, který bude podkladem pro další aktualizace současných strategických a plánovacích dokumentů města. Dokument zpracovává výhledové období v těchto horizontech Návrh dopravní politiky pro období do roku 2030, Návrh opatření a aktivit do roku 2030, Výhledová koncepce dopravy po roce 2030, Akční plán prioritních opatření a aktivit k realizaci na období 5 let. Dokument obsahuje tyto základní části: Strategická část, Analytická část, Návrhová část. Strategická část zaštiťuje celý projekt a dává důraz na dlouhodobou strategii v obecné rovině vize, strategických cílů a opatření. Pro zajištění zpětné vazby budoucího plnění opatření jsou zde zmíněny indikátory, které poskytují oporu v kontrolovatelnosti plnění opatření. Součástí strategické části je i komunikační plán, který popisuje strategii projednávání, propagace a prezentace projektu. Analytická část obsahuje zejména popis současného stavu dopravní nabídky a poptávky ve městě a poskytuje informační základnu pro návrhovou část. Návrhová část obsahuje aktivity tj. konkrétní stavby, akce, které slouží k naplňování obecnějších opatření a zajištění plnění stanoveného cílového chtěného stavu indikátorů. Cílový navržený stav indikátorů je pro všechna opatření stanoven v návrhové části. Tento bude v budoucnu porovnán s reálnou hodnotou zjištěnou v odpovídajícím roce plnění. Tím bude v budoucnu zajištěna základna pro posouzení, zda se podařilo opatření naplnit. Akční plán, který je součástí návrhové části představuje pouze výtah opatření a aktivit, které budou realizovány do roku 2020 a zdůvodnění jejich výběru. 6

9 Zavedením indikátorů napříč celou problematikou dopravy dojde k dlouhodobému sledování všech důležitých stavů, kterými doprava ve městě prochází. V budoucnu budou moci být analyzovány trendy v dopravě ve městě Opavě i vnější vlivy. STRATEGICKÁ ČÁST ANALYTICKÁ ČÁST Zhodnocení stavu NÁVRHOVÁ ČÁST na období 15 let AKČNÍ PLÁN na období 5 let Obrázek 1 Části plánu mobility a jejich vztah 2. VÝCHODISKA 2.1. Řešené území Řešeným územím je Území Statutárního města Opavy (územní obvod MHD Opava) se zahrnutím dopravních vazeb ve spádovém území města. Dopravní analýzy jsou prováděny pro území města. Pro spádové území je provedeno projednání v pracovních skupinách a jsou vypořádány připomínky a návaznosti dotýkající se území města. Do plánu mobility jsou zahrnuty také významné stavby spádového území na základě převzatých podkladů. Související strategické dokumenty jsou zpracovány na evropské úrovni, národní úrovni, krajské úrovni a obecní úrovni Definice a teoretická základna Mobilita = počet cest, který může být měřen v jednotkách ujetých vozo-kilometrů, případně v jednotkách ujeté vzdálenosti. (Giuliano, 2009) Dostupnost = snadnost dosažení cíle, nelze jí přímo měřit, ale pouze kvantifikovat nebo indikovat jinými proměnnými. (Giuliano, 2009) Mobility = schopnost pohybovat se nebo se volně a snadno přemístit. (Oxford Dictionaries) Mobilita a místní přeprava cestujících = Tento indikátor zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k učení obecného modelu mobility každého občana, patří: průměrný počet cest, účel cest a jejich pravidelnost, průměrná denní vzdálenost cesty, délka trvání cest, použité druhy dopravy pro tyto cesty. (TIMUR) 7

10 Mobility management - Řízení poptávky po dopravě. Všeobecný termín označující strategie vedoucí k efektivnějšímu využívání zdrojů v dopravě, aktivní přístup k vyhledávání a aplikaci alternativních variant řešení dopravní situace, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, lidskému zdraví, často ekonomičtější než tradiční postupy. (Galatík) Řízení mobility je koncepcí popularizací udržitelné dopravy ařízení poptávky po využívání osobních automobilů změnou postojů a návyků cestujících.(epomm) Sustainable UrbanMobility Plan SUMP, Plán udržitelné městské mobility Plánování pro lidi (vize 20 let: jak bude naše město vypadat? bude bezpečné pro dospělé i pro děti, s dostatkem místa a zeleně pro odpočinek, jízdu na kole apod., s čistým ovzduším ) Je strategickým plánem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. (Jordová) Plán udržitelné městské mobility je strategický plán, který vychází z již existujících plánovacích postupů a bere v úvahu integrační, participační a hodnotící zásady s cílem uspokojit potřeby mobility dnešních i budoucích generací a zlepšit kvalitu života ve městech a jejich okolí. (Plány udržitelné městské mobility) 2.3. Definování plánování mobility dle PUMM Opava Hlavním cílem je uspokojit potřeby mobility dnešních i budoucích generací a zlepšit kvalitu života. Prostředkem může být snížení počtu vozidel obsazených jednou osobou využívající silniční síť poskytnutím široké škály dalších možností a jiných druhů dopravy pro zajištění mobility (tj. schopnosti se přemisťovat za určitým účelem). Management dopravní poptávky je navržený soubor opatření k maximalizaci schopnosti pohybu lidí dopravním systémem zvýšením počtu osob ve vozidlech, používáním kapacitních dopravních prostředků, cyklistiky či pěší chůze, ovlivňováním času potřebného k přemístění či působením na preference druhu dopravy. K dosažení těchto změn je spoléháno na kladný či záporný stimul k zajištění aktivního posunu v chování. Dopravní zácpy a náklady na poskytování mobility jsou závažné otázky položené dopravním inženýrům, urbanistům, lidem s rozhodovací pravomocí i zástupcům podnikatelské sféry a široké veřejnosti. Doprava a stupeň efektivnosti, jakým je vykonávána, ovlivňuje nás všechny. Proto neustále hledáme řešení našich dopravních problémů, které nám přináší nejen zvýšenou mobilitu, ale i dopravní produktivitu a čistší životní prostředí. Ve světle obav z nemožnosti naplnění cílů snadného přemístění z důvodu omezené kapacity komunikací a prostoru pro jejich rozšiřování je nutné začít také uvažovat o jiných přístupech k zajištění potřeb po přemístění a těmi jsou řízení poptávky. Od roku 1976 do roku 2006 se vrcholový dokument městského dopravního plánování nazýval generel dopravy. 1 Tento dokument řešil podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení ve vztahu k dopravě. Generelem dopravy byla řešena jednak stránka dopravní nabídky, ale i stránka dopravní poptávky. Součástí byla i prognóza dopravní poptávky a návrh dopravní nabídky. Od roku 2006 je pojem generel dopravy ve stavebním zákoně vypuštěn a nahrazen pojmem územně analytické podklady a územní studie 2. Územně analytické podklady vyhodnocují stav a vývoj území. Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Touto změnou došlo k vypuštění významného článku z procesu dopravního plánování. Běžná praxe však 1 Zákon 50/1976 Sb. 2 Zákon 183/2006 Sb. 8

11 ukázala i po roce 2006, že generely dopravy jsou nutnou součástí plánování dopravy, jelikož jejich komplexnost šlo jen obtížně nahradit. Proto generely dopravy přetrvávají v současné době zejména v dokumentacích s názvy obsahující slovo koncepce např. Dopravní koncepce města. Omezenost stávajících přístupů, které jsou naznačeny výše, je v jejich zaměření na dopravní infrastrukturu a její vzájemné ovlivňování dopravní poptávky. V případě, že rozdělíme dopravní poptávku na poptávku po jednotlivých druzích dopravy 3, můžeme komplexním návrhem dopravní infrastruktury ovlivňovat poptávku po jednotlivých druzích dopravy, ale i poptávku celkově na základě indukce či redukce dopravy. Nové přístupy k tvorbě plánů mobility prakticky kopírují původní generely dopravy. Jsou tedy komplexním dokumentem zabývajícím se dopravní nabídkou a dopravní poptávkou. Oproti generelům dopravy však používají i nové, dříve zanedbávané nástroje, kterými jsou reklama a propagace. Tyto přístupy cílí na uživatele systému, konkrétně na jeho preference. Preferencí uživatelů nějakého druhu dopravy z různých důvodů (např. je módní, soused jezdí také apod.) můžeme také ovlivňovat dopravní poptávku. Tyto postupy se jmenují řízení mobility. Řízení mobility je tedy pouze jednou částí řízení poptávky po dopravě. Plán udržitelné mobility Opava navazuje na tradici generelů dopravy a používá i nové nástroje (přístupy) řízení mobility, kterými jsou reklama a propagace udržitelných druhů dopravy. Na straně dopravní poptávky tak dochází tak k integraci dvou přístupů k ovlivňování dopravní poptávky a synergii jejich působení. Celý komplex opatření a navržených konkrétních aktivit bude validován modelem dopravy a environmentálním posouzením v podobě hlukového a imisního posouzení dopadů na město. Plán udržitelné městské mobility Opava GENEREL DOPRAVY Návrh změn nabídky dopravy Ovlivnění změny dopravní poptávky změnou nabídky Dopravní model Posouzení dopadů na životní prostředí Vazba na územní plánování Nové nástroje Ovlivňování dopravní poptávky reklamou a propagací Obrázek 2 Vztah Plánů udržitelné mobility a generelů dopravy 3 Pěší, cyklistická, automobilová, veřejná hromadná 9

12 2.4. Principy a postupy zpracování PUMM představuje efektivní způsob řešení dopravní problematiky ve městě a v jeho blízkém okolí. Při zpracování jsou dodrženy základní principy plánování udržitelné městské mobility: Participační přístup zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího procesu dle komunikačního plánu Závazek pro udržitelnost vyvážení socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí Integrovaný přístup integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů včetně zahrnutí sousedních oblastí, integrace všech druhů a forem dopravy (osobní, nákladní, hromadná, motorizovaná, nemotorizovaná, statická, veřejná, soukromá) Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních cílů a jejich měřitelných indikátorů včetně stanovení metodiky pro jejich pravidelné vyhodnocování Přehled finančních nákladů a přínosů revize finančních nákladů a dosažených přínosů, využívání synergie při návrhu souborů opatření pro zajištění stanovených cílů Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území a je zaměřen především na potřeby obyvatel. Předpokladem zpracování je maximální využití stávající dopravní infrastruktury a podpora udržitelné dopravy. Hlavními cíli navržené dopravní politiky je zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové dopravy (cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce. Při zpracování návrhu jsou zohledněny náměty zadavatele, získané v rámci projektu PIMMS CAPITAL z návštěvy Birminghamu, Stockholmu a Limericku a rovněž všeobecné poznatky a zkušenosti zhotovitele z dalších evropských měst, která už dříve započala s regulací růstu individuální automobilové dopravy. Jedním z nástrojů je také využití principu řízení mobility, tj. ovlivnění poptávky obyvatel města po automobilové dopravě nabídkou nových způsobů mobility, např. spolujízdy, zvýšení obsazenosti automobilů, půjčování jízdních kol, dopravy na objednávku či taxislužby a využívání prostředků na alternativní pohon. Jedním z nástrojů je také využití principu řízení mobility, tj. ovlivnění poptávky obyvatel města po automobilové dopravě nabídkou nových způsobů mobility, např. spolujízdy, zvýšení obsazenosti automobilů, půjčování jízdních kol, dopravy na objednávku či taxislužby a využívání prostředků na alternativní pohon. Podkladem pro zpracování PUMM je dokument s názvem Návod ke zpracování a realizaci plánů udržitelné mobility, který je zaměřen na základní popis hlavních požadavků pro přípravu plánů mobility a který definuje jednotlivé kroky plánování s předpokladem přizpůsobení přípravy a zpracování plánu místním podmínkám. Hierarchie obsahu zpracování PUMM je zobrazena na následující straně. 10

13 VIZE Strategické cíle Opatření Analýza stavu Aktivity Indikátory Obrázek 3 Hierarchie struktury přístupu dokumentace PUMM(Doplněno dle CDV) 3. VIZE MĚSTA Vize města odráží dlouhodobý přístup k lidem i území. Vize byla převzata ze strategického plánu a je dále rozpracovávána v rámci PUMM. Znění vize města je: Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost to vše bude základem plnohodnotného života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane nejpříjemnějším a nejpřitažlivějším místem pro život nejen v Moravskoslezském kraji VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY Vize plánu mobility představuje město Opavu v dlouhodobém horizontu, kdy je udáván cílový stav i přístupy k dopravě osob a nákladu. Znění vize je 4 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období , září

14 Doprava pro město 21. století, doprava příznivá pro lidi, podnikání i životní prostředí. 5. STRATEGICKÉ CÍLE Zpracovaný dokument PUMM Opava stanoví podmínky pro dosažení následujících strategických cílů, které budou sloužit k naplnění vize města a vize PUMM, jako čistého, zdravého, moderního a prosperujícího města: Zlepšení mobility a dostupnosti města Zlepšení dostupnosti všech cílů cest pro všechny skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Podpora zejména cyklistické dopravy, veřejné hromadné dopravy, pěší dopravy, ale i individuální dopravy včetně intermodality. 5 Zkrácení cestovního času pro dojížďku do města. Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel Řešení kritických míst definovaných zvýšenou nehodovostí se zraněním, kolizí funkcí území či nároků jednotlivých druhů dopravy. Zvýšená pozornost musí být věnována zranitelným účastníkům silničního provozu a ohroženým skupinám osob. Cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených a počet těžce zraněných osob v silničním provozu snížit o 40 % oproti roku 2009 Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží Definování a odstraňování bariér pro logistické řetězce při obsluze města. Podpora veřejné hromadné dopravy nabízející kapacitní přepravu osob za pomoci stanovení kvalitativních a kvantitativních indikátorů pro využívání veřejné dopravy (např. časová dostupnost území, vytížení linek veřejné dopravy, integrace veřejné dopravy, zkvalitnění informací za pomocí IT systémů). Podpora zvýšení obsazenosti vozidel individuální dopravy. Zvýšení kvality života ve městě Rozvoj veřejných prostranství v lokalitách s dodrženým hlukovým limitem bez redukcí staré zátěže, snížení vlivu znečištění ovzduší a nadlimitního hluku na obyvatele města i na životní prostředí. Podpora dopravní dostupnosti. Ekonomický a společenský rozvoj města Podpora dostupnosti přirozeného cíle historického jádra jako centra města a regionu. Podpora kvalitního napojení na nadřazenou dopravní silniční, železniční a cyklistickou síť. Podpora ploch bydlení obsluhovaných veřejnou dopravou. Podpora ploch výroby obsluhovaných veřejnou dopravou s napojením na nadřazenou síť bez nutnosti průjezdu centrální částí města. Zlepšení image města 5 Intermodální přepravní systém je druh dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu. V tomto systému se přepravují výhradně unifikované jednotky 12

15 Bude podporována propagace kvalitního a transparentního fungování samosprávy obsahující odpovědnost za řešení problémů občanů. Propagace řešení dopravních problémů nejen v realizační fázi, ale i přípravné fázi je důležitým prvkem komunitního plánování. Budou propagovány cíle Plánu udržitelné mobility města Opavy. Budou propagovány udržitelné druhy dopravy a jejich potřebnost. Budou propagovány kroky vedoucí ke zkvalitnění dostupnosti města, zvýšení potenciálu cestovního ruchu, kvality života a podnikatelského prostředí. 6. OPATŘENÍ Opatření jsou obecné nástroje, kterými chceme dosáhnout dlouhodobých strategických cílů. Každé opatření je přiřazeno ke strategickému cíli, který naplňuje. Opatření jsou obecné nástroje, jejichž plnění je kontrolováno indikátory. Naplňování opatření a tím i plnění cílů indikátorů je zajištěno aktivitami (jednotlivé stavby, akce). Aktivity jsou rozpracovány v návrhové části. Zlepšení mobility a dostupnosti města Zvýšení plynulosti dopravy ve městě Převedení tranzitní dopravy mimo město Zlepšení přístupnosti veřejných budov, prostranství a MHD pro tělesně postižené Podpora rozšíření zóny regulace parkování 6, zlepšení podmínek rezidentního a krátkodobého parkování Podpora kvalitního napojení na nadřazenou dopravní silniční, železniční síť. Podpora kvalitního napojení na nadřazenou cyklistickou síť. Propojení a zkvalitnění místní cyklistické sítě, usnadnění průjezdu města cyklistům(skalička) Podpora revitalizace oblastí s převažující obytnou zástavbou s přiměřeným nárůstem parkovacích a odstavných stání Podpora odstraňování bariér v podobě komunikací a dráhy budováním podmínek pro bezpečné křížení s trasami pěší a cyklistické dopravy Přeměna nádraží Opava východ na dopravní multimodální terminál Přeměna nádraží Opava západ na dopravní multimodální terminál 7 Podpora příměstské veřejné dopravy (KODIS) Podpora IDS (KODIS) Zlepšení dostupnosti města veřejnou hromadnou dopravou pro partnerské obce v Euroregionu Silesia(Skalička) Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel Důstojné životní podmínky znevýhodněných obyvatel, podpora tvorby bezpečných přechodů pro chodce a míst pro přecházení 6 Systém parkování obsahuje krátkodobé a dlouhodobé parkování přes den a odstavování vozidel přes noc. 7 Multimodální terminál - zajišťující přestup mezi více druhy dopravy (pěší, cyklistická,automobilová, veřejná hromadná doprava) 13

16 Podpora bezpečných cest do školy ve spolupráci se školami Podpora přestavby nebezpečných lokalit kolizí mezi jednotlivými druhy dopravy Tvorba organizačních a technických podmínek pro řešení přestupků v dopravně nebezpečných místech Tvorba organizačních a technických podmínek pro řešení přestupků v cyklistické dopravě Podpora stavebních úprav zamezující parkování vozidla 5 m před přechody a místy pro přecházení Zvýšení informovanosti veřejnosti o bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy Zklidňování dopravy ve městě, tvorba Zón 30 a obytných zón Podpora snížení počtu krádeží kol (Frélich) Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží Udržení standardu MHD, upřednostňování vozidel MHD Zajištění lepší návaznosti MHD na vlakové spoje Podpora služby carpoolingu 8 pro zaměstnance firem tam, kde není efektivní nasadit hromadnou dopravu Podpora vzniku carsharingu pro snížení poptávky po odstavování vozidel Podpora jednostopých vozidel pro snížení poptávky po odstavování vozidel a vytíženosti sítě Podpora zavádění IT systémů a systémů inteligentních zastávek veřejné dopravy Podpora odstranění bariér pro logistické řetězce při obsluze města Zlepšení časové dostupnosti významných cílů cest prostředky veřejné hromadné dopravy.(skalička) Přiblížení zastávek veřejné dopravy k cílům cest(skalička,melecký) Zvýšení kvality života ve městě Podpora udržitelných druhů dopravy (cyklistická doprava, veřejná hromadná doprava a pěší chůze) Podpora veřejných prostranství v lokalitách s dodrženým hlukovým limitem bez redukcí staré zátěže Snižování negativních vlivů hluku z dopravy Zlepšení kvality ovzduší a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie Vytváření podmínek pro rozvoj veřejné ochranné zeleně Podpora alternativních paliv vozidel MHD veřejné dopravy(kodis) Podpora alternativních paliv vozidel IAD Omezení negativních vlivů nákladní dopravy v intravilánu města Podpora snížení kolizí chodců s vozidly na křižovatkách řízených SSZ(Melecký) 8 Carsharing auto na půl (spoluvlastnictví), carpooling - spolujízda 14

17 Ekonomický a společenský rozvoj města Tvorba podmínek pro dostatek kvalifikovaných pracovních sil Podpora dostupnosti přirozeného cíle historického jádra parkovací politikou Podpora pěší zóny v centru města Podpora ploch bydlení obsluhovaných veřejnou dopravou Podpora stávajících ploch výroby obsluhovaných veřejnou dopravou s napojením na nadřazenou síť bez nutnosti průjezdu centrální částí města Rozvoj nových ploch výroby včetně budování dopravní infrastruktury Zefektivnění vnitřní komunikace magistrátu, městských částí a organizací zřízených městem Zvyšování kvalifikace a profesionality úředníků Tvorba podmínek pro získávání finančních zdrojů na realizaci opatření (Macejka) Tvorba finančních podmínek pro zajištění udržitelné kvality sítě (Macejka) Zlepšení image města Bude zveřejněn organizační řád města a zvýšena četnost jeho aktualizace Bude zveřejněn Návrh plánu investičních akcí (zásobník) pro dopravní stavby Bude zveřejněn Návrh plánu prioritních plánovaných oprav (zásobník prioritních JA) Veřejnost bude informována o (projektové) přípravě dopravních staveb a horizontu realizace Budou propagovány cíle Plánu udržitelné mobility města Opavy Bude propagováno užívání udržitelných druhů dopravy a jejich potřebnost kampaní Lidi lidem. Budou propagovány kroky vedoucí ke zkvalitnění dostupnosti města s vazbou na zvýšení potenciálu cestovního ruchu, kvality života a podnikatelského prostředí. 7. Indikátory Indikátory slouží pro kvantifikované sledování plnění strategických cílů a opatření. Strategická část obsahuje indikátory výsledku a účinku a indikátory výstupu. Vstupní indikátory tj. finanční objemy rozpočtu jsou stanoveny pro jednotlivá opatření v návrhové části. Každý indikátor má svou stanovenou jednotku, očekávaný vývoj, očekávanou hodnotu a způsob měření. Indikátory byly zvoleny tak, aby jejich výchozí hodnota byla stanovena v analytické části PUMM, výjimečně je stanovení základního stavu předmětem akčního plánu. Cílová očekávaná hodnota roku 2020 je stanovena v návrhové části. Plnění akčního plánu do roku 2020 bude vyhodnoceno indikátory s hodnotou roku bazického( ) a konečného(2020). Poslední navrženou činností akčního plánu je tedy v návrhové části stanovení indikátorů a hodnocení strategie Indikátory výsledku a účinku Indikátor Jednotka Očekávaný vývoj Očekávaná hodnota roku 2020 Způsob měření 15

18 Zlepšení mobility a dostupnosti města Odstranění dopravních zácp Podíl tranzitu projíždějícího centrem města Počet osob odbavených na bezbariérových zastávkách Počet uživatelů zapojených do systému parkování 10 Počet odstavených vozidel v zákazu stání Snížení cestovního času pro dosažení TEN-T Počet odbavených cestujících na nádraží Opava východ Počet křižovatek s ÚKD F 9 (ve špičce) % tranzitu za 8 hodin (běžný pracovní den 7 11 a 13 17) Počet osob nastupujících za 24 hodin Počet vydaných R/A karet, Počet uživatelů za rok Počet vozidel ve 20 hodin večer běžného dne v rezidentní oblasti Čas pro dosažení uzlu Ostrava Svinov a D1 Počet odbavených cestujících za 24 hodin v systému veřejné dopravy Snížení Snížení Zvýšení Zvýšení Snížení Snížení Zvýšení Výkonnostní výpočet křižovatek na základě dopravního průzkumu (kordonový průzkum města a centra) (Nástupy z odbavovacího systému MHD dle zastávek) (KODIS) (Databáze R/A karet, analýza dat odbavovacího systému ) (Dopravní průzkum lokality) (Model dopravy) (Dopravní průzkum, odbavovací 9 UKD Dle ČSN úroveň kvality dopravy F Úsek je přetížen. Průměrná cestovní rychlost klesá pod 25% rychlosti volné (cca km/hod). Dochází k zastavování vozidel a tvorbě popojíždějících kolon.(tichý) 10 Systém parkování obsahuje krátkodobé a dlouhodobé parkování přes den a odstavování vozidel přes noc. 16

19 Počet odbavených cestujících na nádraží Opava západ Intenzita dopravy na kordonu města (KODIS) Počet uživatelů IDS(KODIS) (KODIS) Počet odbavených cestujících za 24 hodin v systému veřejné dopravy (KODIS) Počet osob ve veřejné dopravě na kordonu města. Tržby tarifu IDS zóny města Opavy Zvýšení Zvýšení Zvýšení Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel Počet usmrcených a těžce zraněných v dopravě Počet usmrcených do 30 dnů po nehodě a těžce zraněných /rok Snížení o 40% od báze * 0,6 = 16 usmrcených nebo těžce zraněných systém) (Dopravní průzkum, odbavovací systém) (Dopravní průzkum, odbavovací systém) (Zpráva hospodaření IDS) (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) o Počet cyklistů nehod Počet nehod cyklistů za rok Snížení (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) Počet nehod s chodci na přechodech pro chodce Počet nehod chodců na přechodech pro chodce za rok Snížení (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) Počet nehod s chodci mimo přechod pro chodce Počet nehod chodců mimo přechod pro chodce za rok Snížení (Statistika nehodovosti PČR, jdvm.cz) Počet hlášených krádeží kol na Počet hlášených krádeží za Snížení 17

20 území města Opavy (Frélich) kalendářní rok Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží Přepravní výkony MHD Opava Počet osob dojíždějících v systému spolujízdy Úbytek přepravených osob (meziroční změna) Počet zaměstnanců v systému Snížení úbytku přepravených osob Zvýšení ročně (Statistika PČR) (Výroční zpráva MDPO) (databáze spolujízdy) Počet osob využívající vyhrazená stání pro carsharing Počet uživatelů systému podpory jednostopých vozidel Počet stažení aplikace jízdního řádu MDPO Průměrný cestovní čas v síti veřejné dopravy Počet uživatelů systému carsharingu Počet uživatelů systému jednostopých vozidel Jednotky stažení z web stránky za rok Průměrný cestovní čas cesty sítí veřejné dopravy Zvýšení kvality života ve městě Podíl cest vykonaných udržitelnými druhy dopravy Počet cest vykonaných veřejnou dopravou, cyklistickou dopravou a pěší dopravou ku Zvýšení Zvýšení Zvýšení Snížení Zvýšení (databáze vydaných povolení) (databáze vydaných povolení, registrací) (analýza přístupu webových stránek) (model veřejné dopravy) Marketingový průzkum domácností na vzorku 2000 osob ve městě 18

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více