Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků"

Transkript

1 Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

2 Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky plovoucích vozidel komerčních flotil, jejichž vozidla poskytují data vždy, když je vozidlo v pohybu FCD technologie s integrovaným modulem pro fúzi zdrojových GPS dat a dat profilových detektorů Informace na výstupu popisující aktuální dynamiku dopravních proudu obsahují následující charakteristiky: detekce výskytu kongescí na monitorovaných segmentech silniční sítě, aktuální průměrná rychlost dopravního proudu v definovaném segmentu silniční sítě, aktuální čas nutný k průjezdu definovaného segmentu, aktuální zpoždění na definovaném segmentu oproti času nutnému k volnému průjezdu segmentu, průměrná rychlost při volném průjezdu segmentu. Minimální interval aktualizace výstupů v kroku Minimální dosažená průměrná penetrace plovoucích vozidel Minimální počet plovoucích vozidel v systému Rozsah monitorované silniční sítě Minimální počet monitorovaných kilometrů silniční sítě v ČR Datová fúze na primární úrovni se systémy Funkční propojení se stávajícími systémy 60 sekund 5% z dopravního proudu vozidel registrovaných v ČR Všechny dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I tř. včetně alternativních tras k hlavním silničním tahům Km ESVZ, ASIM RDS - TMC ZPI LŘDP Archivace dat Archivovat veškerá data s dostupností do 60 min. k archivovaným datům Garantovaná dostupnost služby V režimu 7x24 s dostupností 98% Typ licence na zdrojová data a agregované výstupy Doba trvání poskytování služby Otevřená licence bez omezení 36 měsíců

3 Specifikace služeb V následujícím textu jsou podrobně popsány požadované služby: Služba Přístup k obsahu Komplexní databáze dynamiky DP v reálném čase, režimu 7/24 Poskytování agregovaných výstupům monitorovacího systému Analýza a predikce meteorologických veličin pro dopravní koridory Konzultační služby při vytváření aplikací a služeb mapového portálu související s mobilitou koncových uživatelů Obohacení služby RDS-TMC o vstupy z Komplexní databáze dynamiky DP na území ČR Průběžné analýzy typického chování dopravních proudů na konkrétních segmentech a vybraných zónách silniční sítě na základě historických Související provozní služby Přístup k obsahu Komplexní databáze dynamiky DP v reálném čase Komplexní databáze dynamiky DP (Dopravních Proudů) je fyzická databáze, do které se transformují vstupní data různých datových zdrojů, je vytvořena metoda ukládání zpracovaných dat a vytvořen krátkodobý sklad vstupních dat. Jedná se o databázi vznikající přepracováním z původních Databází GPS Dat a databází dalších zdrojů Elektronický Systém Výkonového Zpoplatnění, Detekční vrstva neintrusivních detektorů Asim, Mobilní detekční systémy atd. na data o okamžitých rychlostech, travel-time, době zpoždění, úrovni provozu, indexu míry velikosti vzorku či dalších odvozených charakteristik plynulosti dopravy vztažených k segmentům silniční sítě generovaná v pravidelném časovém intervalu (1 minuta) pro území České republiky, a také databázi dalších dopravně inženýrsky relevantních odvozenin a/nebo agregátů těchto dat pro území České Republiky. Jsou specifikovány a vytvořeny rozhraní pro výměnu a poskytování dat a jsou definovány procesy řízených změn v nastavení rozhraní. Kontinuálně probíhá filtrace, verifikace a kalibrace vstupních dat, je vyhodnocována stabilita, spolehlivost a neurčitost vstupních dat. Vstupní data jsou fúzována/agregována do jednotných výstupů umožňující náhled na aktuální dynamiku dopravních proudů v jednotlivých segmentech a definovaných profilech silniční sítě ČR.

4 Požadavek na vstupní data do Komplexní databáze dynamiky DP Floating Car Data Plovoucí vozidla, flotila cca plovoucích vozidel Zdrojová data (tzv. rychlostní body) budou získávána pomocí metody Plovoucích vozidel detektorů umístěných ve vozech pohybujících se v dopravním proudu. Detektorem ve vozidle je vozidlová (onboard) jednotka. Jednotka je aktivována do režimu monitorování pohybu automaticky při nastartování vozidla, nebo detekcí jeho pohybu. Při ukončení jízdy jednotka po uplynutí stanovené doby opět přechází do režimu spánku s nízkou spotřebou energie. V režimu spánku není monitoring vozidla prováděn. Četnost získávání polohových údajů je přímo závislá na rychlosti vozidla a pohybuje se mezi sec. Při rychlostech nad 70 km/h je se polohová data ukládají každých sekund. V případě, že se vozidlo pohybuje nízkými rychlostmi (např. v kolonách), tak se polohová data ukládají každých sekund. V případech, kdy vozidlo stojí na místě, se pak četnost ukládání polohových údajů prodlužuje až nad 2minutu. Při odesílání dat z vozidlové jednotky se využívá paketového přenosu GPRS, případně systému krátkých zpráv (SMS). Data jsou přenášena na komunikační server dodavatele, kde jsou uložena a připravena pro další zpracování. Data z vozidlových jednotek přicházející na komunikační servery a jsou dále zpracována. V dopravní špičce odešlou jednotky na území ČR přes 40 tisíc dat s polohovými údaji za minutu. Dodavatel udržuje relační databázi vozidel a v nich instalovaných vozidlových jednotek a každý odeslaný údaj tak může být přiřazen ke konkrétnímu vozidlu. Obsah a formát dat Předávaná data obsahují následující údaje v uvedeném pořadí: anonymní ID vozidla unikátní pro vozidlovou jednotku čas události v UTC (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) dle ISO 8601 (globální čas) zeměpisná šířka (šest desetinných míst) zeměpisná délka (šest desetinných míst) rychlost směr rychlosti (azimut) druh vozidla (1/2) klíček (0/1) Floating Car Data nebo také Zdrojové bodové GPS data tedy představují soubor GPS poloh s časovou známkou a dalšími parametry (rychlost, směr) vytvářenými flotilami monitorovaných vozidel při svých jízdách, linearizovanými GPS daty se rozumí, táže data převedená do podoby záznamů o rychlostech vázaných k směrově orientovaným segmentům dle zadání zadavatele. V rámci tohoto modulu dochází k výpočtu aktuální plynulosti dopravního proudu na

5 definovaných segmentech na základě zpracovávání streamovaných GPS dat (GPS body, rychlosti), linearizovaných GPS dat (záznamy rychlostí vztažené k segmentům). Detekční technologie Elektronického systému výkonového zpoplatnění Elektronický systém výkonového zpoplatnění ČR poskytuje pro Komplexní databázi mobility integrována transakční data všech vozidel nad 3,5t, která jsou aktualizována v řádu 1 minuty. Transakční data jsou generována na mýtných branách a přenášena do databáze za účelem výběru mýtného v rámci ČR. Mýtným systémem je pokryto přes 1170 km rychlostních komunikací a systém poskytuje data z 220 segmentů. Struktura poskytovaných dat ESVZ: Časová značka transakce UTC ID Kapsch (Identifikační číslo stanice kde byla transakce generována) Mezinárodní značka vozidla Základní kategorie vozidla (hodnoty 7-2 nápravy, 8-3 nápravy, 9-4 a více náprav) Emisní třída vozidla (hodnoty Euro 1 až 5) ESVZ generuje v průměru cca 7,2 mil. transakcí denně. Neintrusivní profilové detektory ASIM Tato detekční vrstva je implementována na 52 profilech na dálnici D1. Data jsou poskytována v 5min agregacích s počátkem 00:00. Naměřená data jsou uváděna po kategoriích a celkovým součtem (intenzita, rychlost, obsazenost). Data jsou zasílána po jednotlivých smyčkách. Seznam kategorií poskytovaných komunikačním modulem. 1 - Osobní automobil, motocykl, malá dodávka 2 - Osobní automobil s přívěsem 3 - Nákladní automobil 4 - Nákladní automobil s přívěsem, kamion 5 - Autobus 6 - Ostatní, neidentifikované vozidlo Přenosné detekční neitrusivní radary V případě aktuálního výskytu mobilních detekčních zařízení na monitorovaných segmentech infrastruktury musí služba umožňovat integraci vstupních dat do Komplexní databáze dynamiky DP. Získávané údaje jsou: Intenzita zobrazuje počet vozidel v čase Obsazenost udává procento času v intervalu, jak je obsazeno detekční pásmo vozidly

6 Rychlost udává průměrnou rychlost každého vozidla Klasifikační třídy je detekována délka vozidla s přesností 30 cm, až 8 klasifikačních tříd Odstup měřeno od zadního nárazníku prvních automobilů na přední nárazník druhého Vizuální přehled Fúze dat Funkce "fúze dat (speciální SW instance) musí umožnit budoucí vstup z dalších případných zdrojů GPS dat a linearizovaných dat z profilových měření. S tímto technickým rozšířením je spojena i licence k využití výstupů generovaných za pomocí této komponenty. Je prováděno fúzování GPS dat různých dodavatelů a také profilových měření jakožto prostorově fixovaných vzorků pomocí jednotného fundamentálního výpočtu/algoritmu na jehož výstupu bude informace charakterizující plynulost provozu v rozsahu a struktuře minimálně požadovaných charakteristik plynulosti dopravního proudu na definovaných segmentech silniční sítě v požadovaném rozsahu a rozlišení. Požadavky na poskytování agregovaných výstupů monitorovacího systému

7 Informace na výstupu popisující aktuální dynamiku dopravních proudu budou obsahovat následující charakteristiky: Průměrná rychlost dopravního proudu v definovaném segmentu silniční sítě, Aktuální čas nutný k průjezdu definovaného segmentu, Aktuální zpoždění na definovaném segmentu oproti času nutnému k volnému průjezdu segmentu, Průměrná rychlost při volném průjezdu segmentu. Přehled funkcí, které poskytne inteligence založená na dopravních datech Výpočet dojezdových časů mezi libovolně definovanými body Přesná lokalizace kolon na celé silniční síti v real time režimu Výpočet časových ztrát způsobených jednotlivými kolonami Monitoring pohybu kolon, resp. čas vzniku nebo rozpouštění Podpora vytváření řídících scénářů Analýza scénářů a dopadů realizovaných změn Analýza efektivity zvolených metod řízení (srovnání situace před a po ) Predikce vývoje chování dopravních toků na základě meteorologické situace Inteligentní routing Analýza typického chování dopravních proudů na základě historických dat Analýza externích nákladů způsobených kongescemi Analytické aplikace pro přehledové zobrazování zpracovaných dat Součástí služeb bude poskytování Analytických aplikací, které budou umožňovat přehledné zobrazování veškerých výstupů monitorovacího systému. Přesná specifikace Analytické aplikace bude předmětem realizačního projektu. Obohacení služby RDS-TMC o vstupy z Komplexní databáze mobility Předmětem této služby je obohacení stávající RDS-TMC služby, a to přidáním dat o snížené plynulosti poskytnuté Komplexní databázi dynamiky DP nad rámec nyní obsažených informací z NDIC. Toto přidání vyžaduje určité úpravy a optimalizaci TMC streamu obohacených o data o příčinách dopravních problémů z veřejných zdrojů. Požaduje se systémové vyřešení problematiky přípravy XML pro plně automatickou tvorbu TMC streamu vhodně mixujícího dualitu statusově orientovaných dat z FCD a událostně orientovaných informací z NDIC do neduální TMC služby optimálně interpretovatelné v navigacích.

8 Průběžné modelování dopadu uzavírek na plynulost dopravního proudu Předmětem poskytování této služby budou také analýzy typického chování dopravních proudů na konkrétních segmentech a vybraných zónách silniční sítě na základě historických dat historických dat, kdy je možné - k databázi nadřazenými SW moduly - požadovat informace v jiném definovaném časovém úseku, nežli aktuálním. Dotazy na historická data bude možné specifikovat nejen v konkrétním časovém úseku, ale také v agregační podobě, např. obvyklé charakteristiky dopravního toku v určitý den v týdnu ráno atp. Tento historický náhled nad data bude doplněn modelem dopadu navrženého dopravního omezení na dynamiku dopravních proudů, který může být následně efektivně využit např. v rámci plánování harmonogramu uzavírek, identifikace úzkých hrdel na síti, vytváření koncových aplikací podporujících rozhodovací procesy koncových uživatelů vztahujících se k mobilitě atd. Provozní služby Průběžná aktualizace segmentace (max. 4x do roka) Provozování speciální FCD instance s možností časté aktualizace použitých mapových dat. Proto se požaduje aktualizace segmentace na základě přeložených aktualizací mapových podkladů. Počet aktualizací pro implementaci do speciálního FCD je omezen na maximálně 4 aktualizací ročně. Každá aktualizace zahrnuje přípravné práce, implementaci, otestování a teprve poté nasazení, to vše nejen na úrovní samotného FCD engine, ale i na úrovni preprocesingu a postprocesingu. Maintenance and support, Provoz serverů Tato služba zahrnuje běžnou údržbu hardware a software, včetně dohledu nad datovými toky souvisejícími s provozem speciálních SW instancí. Konzultační služby při vytváření aplikací a služeb mapového portálu související s mobilitou koncových uživatelů Předmětem této volitelné položky jsou odborné konzultační služby v oblasti vytváření specializovaných aplikací a funkcí mapového portálu souvisejících s prezentováním dat a agregovaných informací koncových uživatelů.

9 Definice úrovně poskytovaných služeb - SLA Popis služby a její definice Cílem systému je poskytovat Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) informace o aktuální dopravní situaci na území České Republiky. Tyto informace jsou rozděleny do dvou skupin: 1. Kritická data, jejichž dostupnost je pro provoz systému stěžejní. Do této kategorie spadají data FCD, jejich agregace a příslušná prezentace. 2. Doplňková data, jejichž význam není kritický a nemají na funkci systému jako celku zásadní vliv. Příkladem takových dat je aktuální meteorologická situace apod. Parametry a dostupnost služeb Řešení je charakterizováno jako kritický systém. To znamená, že je vytvořeno současně redundantní řešení a to včetně kopie provozních dat. Dostupnost systému je tak garantována v režimu 24 x 7 (24 hodin 7 dní v týdnu) a kvalitě 98 %. Z důvodu aktualizací, optimalizací a úprav systémů je dostupnost zkrácena o tzv. servisní okna každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 22:00 do 2:00, při které může být systém krátkodobě nedostupný. Serverové systémy budou provozovány v infrastruktuře, která má komponenty ve všech infrastrukturních vrstvách realizovány redundantně. Redundance datového centra je realizována takovým způsobem, že infrastruktura je schopná plánované odstávky části systému (např. z důvodu HW či SW upgrade) a je odolná proti havárii části systému v příslušných technologických vrstvách a to takovým způsobem, že nedojde k omezení dostupnosti provozovaných systémů. Serverové systémy budou realizovány v prostředí serverových virtualizačních infrastruktur, s možností využití technik vysoké dostupnosti, které tyto virtualizační infrastruktury poskytují. Tato virtualizační prostředí v provozu umožňují velmi pružně doplňovat kapacity škálovatelných částí infrastruktury, zejména tedy navyšování kapacity sítě, zvýšení počtu využívaných CPU, RAM nebo diskových kapacit. Virtualizační řešení také umožňuje migraci běžícího systému na jiný HW (server, diskové pole) takovým způsobem, že běžící systém nebude přesunem postižen a nedojde k přerušení poskytované služby. Data provozovaných systémů budou uložena na centralizovaných diskových úložištích chráněných technologií RAID. Kopie dat budou uložena duplicitně na dalších diskových úložištích a synchronizace dat mezi oběma úložišti bude probíhat synchronně. Síťová konektivita bude redundantní a připojení bude realizováno do dvou uzlů páteřní sítě poskytovatele IP konektivity a pro připojení budou použity technologie 10GE. Chování v případě nedostupnosti služeb

10 V případě výpadku automatizovaně přebírá funkčnost paralelní prostředí v řádu minut a ŘSD bude zaslána informace o krátkodobé nedostupnosti. Obdobně bude ŘSD informováno i v případě výpadku dodávky vstupních dat o krátkodobé nedostupnosti aplikačních výstupů. V obou případech bude stejným způsobem oznámena i opětovná plná funkcionalita. Garance doby pro odstranění závady Maximální doba pro obnovu funkcionality při výpadku systému v pracovní dny od 6:00 do 18:00 je 2 hodiny pro kritická data, 24 hodin pro doplňková data. Mimo tuto dobu je interval prodloužen na 4h pro kritická data. Maximální doba pro obnovu při havárii je 1 den. Uživatelská podpora Nekritické požadavky Telefonická podpora v pracovní dny od 8:00 do 16:00, případně webový HelpDesk dostupný 24/7 s tím, že požadavky budou řešeny opět v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Kritické požadavky Telefonická podpora 24/7, případně webový HelpDesk 24/7.

11 Náklady spojené s provozem systému viarodos V otázce financování služeb je vhodné postupovat v souladu s novelizovaným zněním evropské směrnice PSI, 2013/37/EU o opakovaném použití informací pořízených veřejným sektorem. Takto pořízená data pak ŘSD na bázi otevřených rozhraní a multikanálové distribuce poskytne všem uživatelům, řidičům, cestujícím a třetím stranám poskytujícím služby s přidanou hodnotou, a to bezplatně resp. za režijní náklady spojené s předáním pořízených dat. Všechny výstupy systému tedy bude investor moci bezplatně poskytovat jakýmkoliv zájemcům, a to jak na všech úrovních státní správy (města, kraje, IZS atd.) tak zájemcům z řad privátních subjektů (internetové portály, provozovatelé navigačních služeb atd.). Níže je uvedená tabulka s rozmezím předpokládaných nákladů pro uzavření smluvního závazku po dobu tří let. Specifikace služby/licence On-line přístup k obsahu a agregovaným výstupům Komplexní databáze dynamiky DP na území ČR. Roční náklady na službu/licenci Náklady zahrnují: Licence ke Komplexní databázi dynamiky DP generované z Databáze zdrojových GPS Dat (min vozidel na území ČR) Poplatek za licenci k software pro zpracování zdrojových FCD dat Poplatek za licenci k software pro elementární fúzi GPS dat a profilových dat Poplatek za licenci k Analytické aplikaci Průběžné analýzy typického chování dopravních proudů na konkrétních segmentech a vybraných zónách silniční sítě na základě historických dat Související provozní služby - Maintenance and support Související provozní služby - Provoz serverové farmy Celkem předpokládané roční náklady

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více