SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013"

Transkript

1 PŘÍLOHA SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 Země: Belgie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu AN_F6: členění fixních aktiv, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 ESE 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné EMP 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 1999 P3 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech čtvrtletí 2015

2 1 A P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce A P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu AN_F6: členění fixních aktiv, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce A P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech A ESE 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné EMP 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin A P3 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících

3 3 P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Členění A*10 u členění AN_F6, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) D.442 Důchody z investic na základě penzijních nároků D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění Všechny sektory, užití a zdroje P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory kromě S.13 Vládní instituce D.44 Ostatní důchody z investic Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.44 Ostatní důchody z investic Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.41 g Celkové úroky před rozdělením FISIM Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory a užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2015

4 9 D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění Všechny proměnné Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* ETO 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin EEM Zaměstnanci Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin v tisících B.1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) D.1 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách) P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* EEM Zaměstnanci Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících ETO 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10, počet osob v tisících Všechny proměnné Členění NUTS III, celkové hospodářství a členění A* B.1 g 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) ETO 2. Celková zaměstnanost v tisících osob EEM Zaměstnanci Členění NUTS III, celkové hospodářství a členění A* Všechny proměnné Členění NUTS II Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech členění/ podrobností, v cenách předchozího roku Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech členění/ podrobností, v cenách předchozího roku

5 22 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech členění/ podrobností AN Půda S.14 + S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem Země: Bulharsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.53 Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí A P.53 Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku D.9p_S.1311 z toho placený subsektoru centrální vládní instituce (S.1311) D.9p_S.1313 z toho placený subsektoru místní vládní instituce (S.1313) S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce D.29p Ostatní daně z výroby, výdajové S.13 Vládní instituce P.5 Tvorba hrubého kapitálu P.51 g Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.53 Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P.51 g Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t + 15 měsíců P Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských domácností ve zbytku světa P Výdaje na konečnou spotřebu nerezidentských domácností na ekonomickém území V běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

6 5 P Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských domácností ve zbytku světa P Výdaje na konečnou spotřebu nerezidentských domácností na ekonomickém území V běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory kromě sektoru S.13, konsolidované a nekonsolidované údaje Všechny proměnné Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje AF.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory kromě sektoru S.13, konsolidované a nekonsolidované údaje D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic Sektory S.13 Vládní instituce, S.14 Domácnosti, S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje D.43S21 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic v rámci EU D.43S22 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic mimo EU D.441 Důchody z investic přisouditelné pojištěncům D.442 Důchody z investic na základě penzijních nároků D.443 Důchody z investic přisouditelné podílníkům fondů kolektivního investování D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění Všechny sektory, užití a zdroje

7 8 D.44 Ostatní důchody z investic Sektory S.13 Vládní instituce, S.14 Domácnosti, S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití D.92 Investiční dotace Všechny sektory a užití D. 74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Všechny sektory, užití a zdroje D.8 Úpravy o změny penzijních nároků P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití a zdroje D.611 Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.612 Imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů D.613 Skutečné sociální příspěvky domácností Sektor S.2 Nerezidenti, užití a zdroje D.11 Mzdy a platy D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů Sektor S.2 Nerezidenti, užití a zdroje D.71 Čisté pojistné na neživotní pojištění Sektor S.2 Nerezidenti, zdroje D.72 Náhrady z neživotního pojištění Sektor S.2 Nerezidenti, užití D.45 Renty Všechny sektory, užití a zdroje D.71 Čisté pojistné na neživotní pojištění D.72 Náhrady z neživotního pojištění Sektor S.13 Vládní instituce, užití a zdroje

8 8 D.3 Dotace D.39 Ostatní dotace na výrobu Sektory S.12 Finanční instituce, S.13 Vládní instituce, S15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje D.74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Sektor S.13 Vládní instituce, užití čtvrtletí D.74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Sektor S.2 Nerezidenti, zdroje čtvrtletí D.8 Úpravy o změny penzijních nároků Všechny sektory, užití a zdroje čtvrtletí D.92 Investiční dotace Všechny sektory, užití a zdroje čtvrtletí D.632 Naturální sociální transfery nakoupená tržní produkce Sektor S.13 Vládní instituce užití čtvrtletí D.44 Ostatní důchody z investic D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic Sektor S.2 Nerezidenti a sektor S.13 Vládní instituce, užití a zdroje čtvrtletí D.71 Čisté pojistné na neživotní pojištění D.72 Náhrady z neživotního pojištění Sektor S.2 Nerezidenti a sektor S.13 Vládní instituce, užití a zdroje čtvrtletí D.45 Renty Sektor S.13 Vládní instituce, užití čtvrtletí 2016

9 801 D.45 Renty Sektor S.2 Nerezidenti, užití a zdroje čtvrtletí D.3 Dotace D.39 Ostatní dotace na výrobu Sektor S.13 Vládní instituce, zdroje čtvrtletí D.613 Skutečné sociální příspěvky domácností S.13 Vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění S.13 Vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* Všechny proměnné S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení Všechny oddíly COFOG D.92p z toho investiční dotace S.13 Vládní instituce Všechny oddíly COFOG

10 11 D.92p z toho investiční dotace S.13 Vládní instituce Všechny skupiny COFOG Všechny proměnné Celkové hospodářství a odvětví A*21 obsažená v S.13, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok Všechny proměnné Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Všechny sektory Všechny proměnné Sektor S.13 Vládní instituce Země: Dánsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky 2 P.11+P.12 Tržní produkce a produkce pro vlastní konečné užití P.13 Netržní produkce P.131 Platby za netržní produkci S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11+P.12 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131)

11 3 P b) Změny zásob podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) Členění COICOP na P101 Preprimární a primární vzdělávání, P102 Sekundární vzdělávání, P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 Terciární vzdělávání, P105 Vzdělávání nedefinované podle úrovně, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech F.11 Měnové zlato; F.12 Zvláštní práva čerpání; F.21 Oběživo; F.22 Převoditelné vklady; F.29 Ostatní vklady; F.31 Dluhové cenné papíry, krátkodobé; F.32 Dluhové cenné papíry, dlouhodobé; F.41 Půjčky, krátkodobé; F.42 Půjčky, dlouhodobé; F.51 Akcie a ostatní účasti; F.511 Kotované akcie; F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.52 Akcie/podílové listy investičních fondů; F.61 Technické rezervy neživotního pojištění; F.62 Životní pojištění a nároky na anuitu; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní; F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk; F.81 Obchodní úvěry a zálohy; F.89 Jiné pohledávky/závazky kromě obchodních úvěrů a záloh Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

12 7 F.11 Měnové zlato; F.12 Zvláštní práva čerpání; F.21 Oběživo; F.22 Převoditelné vklady; F.29 Ostatní vklady; F.31 Dluhové cenné papíry, krátkodobé; F.32 Dluhové cenné papíry, dlouhodobé; F.41 Půjčky, krátkodobé; F.42 Půjčky, dlouhodobé; F.51 Akcie a ostatní účasti; F.511 Kotované akcie; F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.52 Akcie/podílové listy investičních fondů; F.61 Technické rezervy neživotního pojištění; F.62 Životní pojištění a nároky na anuitu; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní; F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk; F.81 Obchodní úvěry a zálohy; F.89 Jiné pohledávky/závazky kromě obchodních úvěrů a záloh Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje P.11 Tržní produkce P.13 Netržní produkce Sektor S.1 Celkové hospodářství a S.13 Vládní instituce, zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131) D.212 Daně z dovozu a dovozní cla kromě DPH D.214 Daně z produktů kromě DPH a dovozních daní Všechny sektory, zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude D.214 poskytováno včetně D.212, D.212 bude prázdné)

13 9 D.212 Daně z dovozu a dovozní cla kromě DPH D.2122 Daně z dovozu bez DPH a dovozních cel D.2122b Peněžní vyrovnávací dávky při dovozu D.2122c Spotřební daně D.2122d Všeobecné daně z prodeje D.2122e Daně ze specifických služeb D.2122f Zisk dovozních monopolů D.214 Daně z produktů kromě DPH a dovozních daní D.214a Spotřební cla a spotřební daně D.214b Kolkovné D.214c Daně z finančních a kapitálových transakcí D.214d Poplatky při registraci aut D.214e Poplatky ze zábavních činností D.214f Daně z loterií, her a sázek D.214 g Daně z pojistného D.214h Jiné daně ze specifických služeb D.214i Všeobecné daně z prodeje nebo obratu D.214j Zisk fiskálních monopolů D.214k Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu D.214 l Ostatní daně z produktů j. n. S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení S.212 Orgány a instituce EU (do uplynutí platnosti odchylky budou D.214 a příslušné podpoložky poskytovány včetně D.2122; D.2122 a příslušné podpoložky budou prázdné kromě D.2122a) Všechny (relevantní) proměnné S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce

14 S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení Skupiny COFOG 09.1 Preprimární a primární vzdělávání a 09.2 Sekundární vzdělávání (bude poskytováno s poznámkou pod čarou vysvětlující, že podstatná, ale neoddělitelná část výdajů v 09.1 patří k 09.2) 15 P11 Tržní produkce P13 Netržní produkce jiná než pro konečné užití Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131) P11 Tržní produkce P13 Netržní produkce jiná než pro konečné užití Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131) AN.11+AN Fixní aktiva + zásoby AN Zásoby Všechny sektory AN Půda S.14 + S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem Země: Německo Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu Členění fixních aktiv AN_F6: AN.1131 Dopravní prostředky, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako součást AN.113+AN.114) za čtvrtletí roku t v září roku t +1

15 P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí 2012 P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí A P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu Členění fixních aktiv AN_F6: AN.1131 Dopravní prostředky, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako součást AN.113+AN.114) ve lhůtě t+9 měsíců 1 A P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) A P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

16 3 P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví členění podle fixního aktiva AN_F6 Členění podle fixních aktiv AN_6 a NACE A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (bude poskytováno u nových fixních aktiv) P b) Změny zásob podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P b) Změny zásob podle odvětví Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P b) Změny zásob podle odvětví Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) P023 Narkotika (bude začleněno do P022 Tabák), P101 Preprimární a primární vzdělávání, P102 Sekundární vzdělávání, P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 Terciární vzdělávání, P105 Vzdělávání nedefinované podle úrovně, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje F.6 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy a F.7 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie Nominální zisky a ztráty z držby a ostatní změny objemu, všechny sektory F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

17 8 Všechny proměnné Sektory S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) D. 74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Všechny sektory, užití a zdroje P.52 Změny zásob Sektor S.13 Vládní instituce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.52 Změny zásob Sektor S.13 Vládní instituce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) EMP Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin) Sektor S.13 Vládní instituce; počet odpracovaných hodin D.42 Rozdělované důchody společností D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic D.44 Ostatní důchody z investic D.45 Renty B.4 g Hrubý podnikatelský důchod Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností S.13 Vládní instituce, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí 2012

18 801 P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností S.13 Vládní instituce, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí D.74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.51c Daně ze zisků z držby D.51d Daně z výher z loterií nebo sázek D.51e Ostatní daně z příjmu j. n. Všechny sektory B.1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) Členění NUTS 2, celkové hospodářství, předání údajů ve lhůtě t+12 měsíců B.1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) D1 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách) 5. Zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin ETO Celkem EEM Zaměstnanci Členění NUTS 2, členění A*10, předání údajů ve lhůtě t+24 měsíců B1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) D1 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky budou poskytovány souhrny za G J, K N, O U) ETO Celková zaměstnanost (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících) EEM Zaměstnanci (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky budou poskytovány souhrny za G J, K N, O U), počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících

19 10 ETO 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin Členění NUTS II, celkové hospodářství, počet osob v tisících, ve lhůtě t+12 měsíců ve lhůtě t+15 měsíců 10 P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A* P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno u nových fixních aktiv a u souhrnů za G J, K N, O U) P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno u nových fixních aktiv) D.92 z toho investiční dotace S.13 Vládní instituce Všechny skupiny COFOG P.5 Tvorba hrubého kapitálu S.13 Vládní instituce Oddíly COFOG 2 a skupiny v oddíle 2 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí P.52) P.5 Tvorba hrubého kapitálu S.13 Vládní instituce Oddíly COFOG 2 a skupiny v oddíle 2 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí P.52) B.1 g 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) 2. Zaměstnanost (v tisících osob) ETO Celkem EEM Zaměstnanci Členění NUTS 3, členění A*

20 13 Všechny proměnné Členění NUTS II (bude předán souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách 16 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách 17 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách ve lhůtě t+39 měsíců ve lhůtě t+39 měsíců ve lhůtě t+39 měsíců AN.1132 g 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota AN g 7. Počítačové technické vybavení (hardware), hrubá hodnota AN g 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota AN.1132n 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota AN.11321n 19. Počítačové technické vybavení (hardware), čistá hodnota AN.11322n 20. Komunikační technologie, čistá hodnota 22 P.51g_AN THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie P.51g_AN THFK v oblasti počítačového technického vybavení (hardware) P.51g_AN THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií Celkové hospodářství, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51g_AN THFK v oblasti obydlí P.51g_AN GFCF THFK v oblasti ostatních budov a staveb P.51g_AN.113+ P.51g_AN THFK v oblasti strojů a zařízení + zbraňových systémů P.51g_AN THFK v oblasti dopravních zařízení P.51g_AN THFK v oblasti pěstovaných biologických zdrojů Členění A*21 (bude poskytováno u nových fixních aktiv), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech 1995

21 26 AN Budovy jiné než obydlí AN Ostatní stavby AN Zásoby Všechny sektory F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní Všechny sektory čtvrtletí 2016 Země: Estonsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností ve lhůtě t+70 dnů 1 A Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností A Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce ve lhůtě t+70 dnů 2 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Členění A*21 a A*64 pro sekci U/oddíl 99, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

22 3 EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících Členění A*21 pro sekce B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, počet odpracovaných hodin v tisících Členění A*64 pro oddíly 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících Členění A*64 pro oddíly 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících Členění A*64 pro oddíly 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68 A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících Členění A*64 pro oddíly 41_43, 49, 96, počet osob v tisících EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, počet osob v tisících

23 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce F, H, M, S, počet osob v tisících EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce U, T, počet odpracovaných hodin v tisících EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce U, T, počet osob v tisících Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností

24 20 AN.1132 g 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota AN.1132n 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota AN g 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota AN.11322n 20. Komunikační technologie, čistá hodnota Celkové hospodářství, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok (do uplynutí platnosti odchylky budou údaje pro AN.1132 g a AN.1132n poskytovány kromě AN g, resp. AN.11322n) 20 Všechny proměnné Členění A*21 pro sekci U, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok 22 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností 22 P.51g_AN.1132 THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie P.51g_AN THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky údaje pro P.51g_AN.1132 budou poskytovány kromě AN.11322) P.51g_AN.117 THFK v oblasti produktů duševního vlastnictví Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Členění A*21 pro sekci U, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech 26 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností AN Produkty duševního vlastnictví Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě AN.1172 a AN.1179) Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí Země: Irsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí 1996

25 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností ve lhůtě t+70 dnů P3 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P3 5. b) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (národní pojetí) P3 6. Výdaje na konečnou spotřebu NISD P a) Skutečná individuální spotřeba P3 4. Celkové výdaje na konečnou spotřebu Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.1 1. Produkce v základních cenách podle odvětví P.2 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví Členění A*21 a A*64, v běžných cenách P.1 1. Produkce v základních cenách podle odvětví P.2 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví Členění A*21 a A*64, v běžných cenách ve lhůtě t+36 měsíců 3 P.51c 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) P082 Telefonní a telefaxové zařízení, P083 Telefonní a telefaxové služby, P090 Rekreace a kultura, P101 Preprimární a primární vzdělávání, P102 Sekundární vzdělávání, P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 Terciární vzdělávání, P105 Vzdělávání nedefinované podle úrovně, P096 Dovolená s komplexními službami, P110 Stravování a ubytování, P112 Ubytovací služby, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

26 6 Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory (kromě S.13 a subsektorů), konsolidované a nekonsolidované údaje F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje Všechny proměnné Nominální zisky a ztráty z držby a ostatní změny objemu, celkové hospodářství a všechny sektory Všechny proměnné Aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory (kromě S.13 a subsektorů), konsolidované a nekonsolidované údaje

27 7 F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje Všechny proměnné S.14 Domácnosti a sektor S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Všechny sektory, užití a zdroje Všechny proměnné Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje očištěné od sezónních vlivů ve lhůtě t+90 dnů 801 B.3 g Hrubý smíšený důchod Sektor S.1M Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí Všechny (povinné) proměnné Všechny sektory Země: Řecko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí A P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

28 2 P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení P.53 z toho čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.5 Tvorba hrubého kapitálu S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení Všechny oddíly a skupiny COFOG (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě P.52 a P.53) Země: Španělsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P a) Skutečná individuální spotřeba

29 P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu Celkové hospodářství, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů ve lhůtě t+3 měsíce P a) Skutečná individuální spotřeba P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů ve lhůtě t+5 měsíců 1 A D a) Daně z produktů D b) Dotace na produkty Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 (bude poskytován zůstatek D.21 mínus D.31) A P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu P a) Skutečná individuální spotřeba Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

30 1 A P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu P a) Skutečná individuální spotřeba Celkové hospodářství, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce ve lhůtě t+3 měsíce 1 A P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7, členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce Evropské unie (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce ve lhůtě t+5 měsíců 1 A P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51c 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví Členění A*21 a A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech B.2n+B.3n 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění A*21 a A*64, v běžných cenách P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví členění podle fixního aktiva AN_F6 Členění podle fixních aktiv AN_6 v členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+21 měsíců

31 3 P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví členění podle fixního aktiva AN_F6 Členění podle fixních aktiv AN_6 v členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+21 měsíců 3 P b) Změny zásob podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku D a) Mzdy a platy podle odvětví Členění A*21, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+12 měsíců 5 P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (bude zahrnuto v P104), P023 Narkotika, P122+P127 Prostituce a Ostatní služby j. n. (bude poskytováno kromě P122), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Transakce, závazky, Vládní instituce a (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje ve lhůtě t+24 měsíců F.66 Nároky na dávky jiné než penzijní a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, Vládní instituce a (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje ve lhůtě t+24 měsíců P.11 Tržní produkce P.12 Produkce pro vlastní konečné užití Všechny sektory kromě sektoru S.13 Vládní instituce, užití a zdroje ve lhůtě t+10 měsíců P.13 Netržní produkce P.2 Mezispotřeba

32 D.11 Mzdy a platy D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů D.92 Investiční dotace 8 D.441 Důchody z investic přisuzované pojištěncům D.442 Důchody z investic na základě penzijních nároků D.443 Důchody z investic přisouditelné podílníkům fondů kolektivního investování D.611 Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.612 Imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů D.613 Skutečné sociální příspěvky domácností D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění D.43S21 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic v rámci EU D.43S22 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic mimo EU D.43S2I Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic v rámci eurozóny EU D43S2X Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic mimo eurozónu Všechny sektory kromě S.13 Vládní instituce, užití a zdroje

33 8 P.52 Změny zásob P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití Všechny proměnné Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí Všechny proměnné Konečné řady, úplná tabulka, všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí října 2014 v poledne 801 B.3 g Hrubý smíšený důchod Sektor S.14+S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.42 Rozdělované důchody společností D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic D.44 Ostatní důchody z investic D.45 Renty Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.611C Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.611 V Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.613c Povinné skutečné sociální příspěvky domácností D.613ce Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců D.613v Dobrovolné skutečné sociální příspěvky domácností Všechny sektory

34 9 D.995e Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný D.995f Skutečné sociální příspěvky domácností vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný D.995 g Kapitálové daně vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný S.13 Vládní instituce P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10 ve lhůtě t+30 měsíců 11 Všechny proměnné Všechny sektory G0702 Ambulantní zdravotní služby G0703 Ústavní zdravotní služby (G0702 bude zahrnuto v GO703) Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku K1 Spotřeba fixního kapitálu B2A3N Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění podle NACE A*64, v běžných cenách K1 Spotřeba fixního kapitálu B2A3N Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění podle CPA P*64, v běžných cenách 2010, Všechny proměnné Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok Všechny proměnné Členění A*21, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

35 26 AN Fixní aktiva AN Ostatní budovy a stavby AN.113+AN Stroje a zařízení + zbraňové systémy AN Pěstované biologické zdroje AN Produkty duševního vlastnictví S.1 Celkové hospodářství AN.11+AN Fixní aktiva + zásoby AN Fixní aktiva AN Ostatní budovy a stavby AN Budovy jiné než obydlí AN Ostatní stavby AN.113+AN Stroje a zařízení + zbraňové systémy AN Pěstované biologické zdroje AN Produkty duševního vlastnictví AN Zásoby Všechny sektory AN Obydlí Všechny sektory AN Půda S.14 + S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem F.66 Nároky na dávky jiné než penzijní a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, Vládní instituce a (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje ve lhůtě t+24 měsíců 2016

36 Země: Francie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky 2 TC z toho vyplácené daňové dobropisy, které přesahují povinnost plátce daně S.13 Vládní instituce P.51c 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) B.2n+B.3n 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění A*64, v běžných cenách (bude poskytováno členění A*38) B.2n+B.3n 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod D.29 D Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu D.1 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví D a) Mzdy a platy podle odvětví Členění A*21, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+21 měsíců 3 P.1 1. Produkce v základních cenách podle odvětví P.2 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) B.1 g 3. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) D.29 D Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu D.1 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví D a) Mzdy a platy podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38)

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Položka. A.1.IV.1. Úroky

Položka. A.1.IV.1. Úroky Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje o nefinančních transakcích jednotek zatříděných do sektoru vládních institucí (S.13). Údaje vycházejí z nařízení č. 1221/2002

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Výkaz "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

STATISTIKA ČTVRTLETNÍCH FINANČNÍCH ÚČTŮ METODIKA

STATISTIKA ČTVRTLETNÍCH FINANČNÍCH ÚČTŮ METODIKA STATISTIKA ČTVRTLETNÍCH FINANČNÍCH ÚČTŮ METODIKA Úvod Analytické využití finančních účtů Rozdělení odpovědnosti Čtvrtletní finanční účty jako svébytná součást národních účtů přináší ucelený pohled na finanční

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Metodický list. Úrokové sazby - vklady klientské

Metodický list. Úrokové sazby - vklady klientské Metodický list Úrokové sazby - vklady klientské I. Definice a obsah Úroková sazba z vkladů: sazba, za kterou jsou přijímány vklady od klientů, stanovena jako: fixní (pevná) úroková sazba je pevná po celou

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 22 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB POPIS ČÍSELNÍKU : : 1000000 BA0036 Výčet položek číselníku: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB položky SEKTESA95 Klasifikace ekonomických sektorů a subsektorů podle metodiky ESA95 (European System

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

P1_RozvahaRO_zakladni.pdf

P1_RozvahaRO_zakladni.pdf P1_RozvahaRO_zakladni.pdf B. Číslo IV. 4. Dlouhodobé půjčky 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky I. Zásoby 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více