SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013"

Transkript

1 PŘÍLOHA SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 Země: Belgie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu AN_F6: členění fixních aktiv, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 ESE 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné EMP 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 1999 P3 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech čtvrtletí 2015

2 1 A P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce A P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu AN_F6: členění fixních aktiv, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce A P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech A ESE 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné EMP 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin A P3 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících

3 3 P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Členění A*10 u členění AN_F6, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) D.442 Důchody z investic na základě penzijních nároků D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění Všechny sektory, užití a zdroje P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory kromě S.13 Vládní instituce D.44 Ostatní důchody z investic Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.44 Ostatní důchody z investic Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.41 g Celkové úroky před rozdělením FISIM Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory a užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2015

4 9 D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění Všechny proměnné Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* ETO 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin EEM Zaměstnanci Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin v tisících B.1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) D.1 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách) P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* EEM Zaměstnanci Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících ETO 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10, počet osob v tisících Všechny proměnné Členění NUTS III, celkové hospodářství a členění A* B.1 g 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) ETO 2. Celková zaměstnanost v tisících osob EEM Zaměstnanci Členění NUTS III, celkové hospodářství a členění A* Všechny proměnné Členění NUTS II Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech členění/ podrobností, v cenách předchozího roku Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech členění/ podrobností, v cenách předchozího roku

5 22 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech členění/ podrobností AN Půda S.14 + S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem Země: Bulharsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.53 Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí A P.53 Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku D.9p_S.1311 z toho placený subsektoru centrální vládní instituce (S.1311) D.9p_S.1313 z toho placený subsektoru místní vládní instituce (S.1313) S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce D.29p Ostatní daně z výroby, výdajové S.13 Vládní instituce P.5 Tvorba hrubého kapitálu P.51 g Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.53 Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P.51 g Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t + 15 měsíců P Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských domácností ve zbytku světa P Výdaje na konečnou spotřebu nerezidentských domácností na ekonomickém území V běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

6 5 P Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských domácností ve zbytku světa P Výdaje na konečnou spotřebu nerezidentských domácností na ekonomickém území V běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory kromě sektoru S.13, konsolidované a nekonsolidované údaje Všechny proměnné Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje AF.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory kromě sektoru S.13, konsolidované a nekonsolidované údaje D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic Sektory S.13 Vládní instituce, S.14 Domácnosti, S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje D.43S21 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic v rámci EU D.43S22 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic mimo EU D.441 Důchody z investic přisouditelné pojištěncům D.442 Důchody z investic na základě penzijních nároků D.443 Důchody z investic přisouditelné podílníkům fondů kolektivního investování D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění Všechny sektory, užití a zdroje

7 8 D.44 Ostatní důchody z investic Sektory S.13 Vládní instituce, S.14 Domácnosti, S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití D.92 Investiční dotace Všechny sektory a užití D. 74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Všechny sektory, užití a zdroje D.8 Úpravy o změny penzijních nároků P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití a zdroje D.611 Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.612 Imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů D.613 Skutečné sociální příspěvky domácností Sektor S.2 Nerezidenti, užití a zdroje D.11 Mzdy a platy D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů Sektor S.2 Nerezidenti, užití a zdroje D.71 Čisté pojistné na neživotní pojištění Sektor S.2 Nerezidenti, zdroje D.72 Náhrady z neživotního pojištění Sektor S.2 Nerezidenti, užití D.45 Renty Všechny sektory, užití a zdroje D.71 Čisté pojistné na neživotní pojištění D.72 Náhrady z neživotního pojištění Sektor S.13 Vládní instituce, užití a zdroje

8 8 D.3 Dotace D.39 Ostatní dotace na výrobu Sektory S.12 Finanční instituce, S.13 Vládní instituce, S15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje D.74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Sektor S.13 Vládní instituce, užití čtvrtletí D.74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Sektor S.2 Nerezidenti, zdroje čtvrtletí D.8 Úpravy o změny penzijních nároků Všechny sektory, užití a zdroje čtvrtletí D.92 Investiční dotace Všechny sektory, užití a zdroje čtvrtletí D.632 Naturální sociální transfery nakoupená tržní produkce Sektor S.13 Vládní instituce užití čtvrtletí D.44 Ostatní důchody z investic D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic Sektor S.2 Nerezidenti a sektor S.13 Vládní instituce, užití a zdroje čtvrtletí D.71 Čisté pojistné na neživotní pojištění D.72 Náhrady z neživotního pojištění Sektor S.2 Nerezidenti a sektor S.13 Vládní instituce, užití a zdroje čtvrtletí D.45 Renty Sektor S.13 Vládní instituce, užití čtvrtletí 2016

9 801 D.45 Renty Sektor S.2 Nerezidenti, užití a zdroje čtvrtletí D.3 Dotace D.39 Ostatní dotace na výrobu Sektor S.13 Vládní instituce, zdroje čtvrtletí D.613 Skutečné sociální příspěvky domácností S.13 Vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění S.13 Vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* Všechny proměnné S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení Všechny oddíly COFOG D.92p z toho investiční dotace S.13 Vládní instituce Všechny oddíly COFOG

10 11 D.92p z toho investiční dotace S.13 Vládní instituce Všechny skupiny COFOG Všechny proměnné Celkové hospodářství a odvětví A*21 obsažená v S.13, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok Všechny proměnné Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Všechny sektory Všechny proměnné Sektor S.13 Vládní instituce Země: Dánsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky 2 P.11+P.12 Tržní produkce a produkce pro vlastní konečné užití P.13 Netržní produkce P.131 Platby za netržní produkci S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11+P.12 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131)

11 3 P b) Změny zásob podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) Členění COICOP na P101 Preprimární a primární vzdělávání, P102 Sekundární vzdělávání, P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 Terciární vzdělávání, P105 Vzdělávání nedefinované podle úrovně, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech F.11 Měnové zlato; F.12 Zvláštní práva čerpání; F.21 Oběživo; F.22 Převoditelné vklady; F.29 Ostatní vklady; F.31 Dluhové cenné papíry, krátkodobé; F.32 Dluhové cenné papíry, dlouhodobé; F.41 Půjčky, krátkodobé; F.42 Půjčky, dlouhodobé; F.51 Akcie a ostatní účasti; F.511 Kotované akcie; F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.52 Akcie/podílové listy investičních fondů; F.61 Technické rezervy neživotního pojištění; F.62 Životní pojištění a nároky na anuitu; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní; F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk; F.81 Obchodní úvěry a zálohy; F.89 Jiné pohledávky/závazky kromě obchodních úvěrů a záloh Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

12 7 F.11 Měnové zlato; F.12 Zvláštní práva čerpání; F.21 Oběživo; F.22 Převoditelné vklady; F.29 Ostatní vklady; F.31 Dluhové cenné papíry, krátkodobé; F.32 Dluhové cenné papíry, dlouhodobé; F.41 Půjčky, krátkodobé; F.42 Půjčky, dlouhodobé; F.51 Akcie a ostatní účasti; F.511 Kotované akcie; F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.52 Akcie/podílové listy investičních fondů; F.61 Technické rezervy neživotního pojištění; F.62 Životní pojištění a nároky na anuitu; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní; F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk; F.81 Obchodní úvěry a zálohy; F.89 Jiné pohledávky/závazky kromě obchodních úvěrů a záloh Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje P.11 Tržní produkce P.13 Netržní produkce Sektor S.1 Celkové hospodářství a S.13 Vládní instituce, zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131) D.212 Daně z dovozu a dovozní cla kromě DPH D.214 Daně z produktů kromě DPH a dovozních daní Všechny sektory, zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude D.214 poskytováno včetně D.212, D.212 bude prázdné)

13 9 D.212 Daně z dovozu a dovozní cla kromě DPH D.2122 Daně z dovozu bez DPH a dovozních cel D.2122b Peněžní vyrovnávací dávky při dovozu D.2122c Spotřební daně D.2122d Všeobecné daně z prodeje D.2122e Daně ze specifických služeb D.2122f Zisk dovozních monopolů D.214 Daně z produktů kromě DPH a dovozních daní D.214a Spotřební cla a spotřební daně D.214b Kolkovné D.214c Daně z finančních a kapitálových transakcí D.214d Poplatky při registraci aut D.214e Poplatky ze zábavních činností D.214f Daně z loterií, her a sázek D.214 g Daně z pojistného D.214h Jiné daně ze specifických služeb D.214i Všeobecné daně z prodeje nebo obratu D.214j Zisk fiskálních monopolů D.214k Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu D.214 l Ostatní daně z produktů j. n. S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení S.212 Orgány a instituce EU (do uplynutí platnosti odchylky budou D.214 a příslušné podpoložky poskytovány včetně D.2122; D.2122 a příslušné podpoložky budou prázdné kromě D.2122a) Všechny (relevantní) proměnné S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce

14 S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení Skupiny COFOG 09.1 Preprimární a primární vzdělávání a 09.2 Sekundární vzdělávání (bude poskytováno s poznámkou pod čarou vysvětlující, že podstatná, ale neoddělitelná část výdajů v 09.1 patří k 09.2) 15 P11 Tržní produkce P13 Netržní produkce jiná než pro konečné užití Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131) P11 Tržní produkce P13 Netržní produkce jiná než pro konečné užití Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131) AN.11+AN Fixní aktiva + zásoby AN Zásoby Všechny sektory AN Půda S.14 + S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem Země: Německo Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu Členění fixních aktiv AN_F6: AN.1131 Dopravní prostředky, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako součást AN.113+AN.114) za čtvrtletí roku t v září roku t +1

15 P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí 2012 P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí A P.51 g 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu Členění fixních aktiv AN_F6: AN.1131 Dopravní prostředky, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako součást AN.113+AN.114) ve lhůtě t+9 měsíců 1 A P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) A P b) Změny zásob Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

16 3 P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví členění podle fixního aktiva AN_F6 Členění podle fixních aktiv AN_6 a NACE A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (bude poskytováno u nových fixních aktiv) P b) Změny zásob podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P b) Změny zásob podle odvětví Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P b) Změny zásob podle odvětví Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) P023 Narkotika (bude začleněno do P022 Tabák), P101 Preprimární a primární vzdělávání, P102 Sekundární vzdělávání, P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 Terciární vzdělávání, P105 Vzdělávání nedefinované podle úrovně, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje F.6 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy a F.7 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie Nominální zisky a ztráty z držby a ostatní změny objemu, všechny sektory F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

17 8 Všechny proměnné Sektory S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) D. 74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Všechny sektory, užití a zdroje P.52 Změny zásob Sektor S.13 Vládní instituce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) P.52 Změny zásob Sektor S.13 Vládní instituce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) EMP Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin) Sektor S.13 Vládní instituce; počet odpracovaných hodin D.42 Rozdělované důchody společností D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic D.44 Ostatní důchody z investic D.45 Renty B.4 g Hrubý podnikatelský důchod Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností S.13 Vládní instituce, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí 2012

18 801 P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností S.13 Vládní instituce, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí) čtvrtletí D.74 A z toho placené/ přijaté evropskými orgány (např. ERF) Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.51c Daně ze zisků z držby D.51d Daně z výher z loterií nebo sázek D.51e Ostatní daně z příjmu j. n. Všechny sektory B.1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) Členění NUTS 2, celkové hospodářství, předání údajů ve lhůtě t+12 měsíců B.1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) D1 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách) 5. Zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin ETO Celkem EEM Zaměstnanci Členění NUTS 2, členění A*10, předání údajů ve lhůtě t+24 měsíců B1 g 2. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) D1 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky budou poskytovány souhrny za G J, K N, O U) ETO Celková zaměstnanost (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících) EEM Zaměstnanci (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky budou poskytovány souhrny za G J, K N, O U), počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících

19 10 ETO 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin Členění NUTS II, celkové hospodářství, počet osob v tisících, ve lhůtě t+12 měsíců ve lhůtě t+15 měsíců 10 P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A* P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A* P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno u nových fixních aktiv a u souhrnů za G J, K N, O U) P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno u nových fixních aktiv) D.92 z toho investiční dotace S.13 Vládní instituce Všechny skupiny COFOG P.5 Tvorba hrubého kapitálu S.13 Vládní instituce Oddíly COFOG 2 a skupiny v oddíle 2 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí P.52) P.5 Tvorba hrubého kapitálu S.13 Vládní instituce Oddíly COFOG 2 a skupiny v oddíle 2 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí P.52) B.1 g 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách) 2. Zaměstnanost (v tisících osob) ETO Celkem EEM Zaměstnanci Členění NUTS 3, členění A*

20 13 Všechny proměnné Členění NUTS II (bude předán souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách 16 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách 17 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách ve lhůtě t+39 měsíců ve lhůtě t+39 měsíců ve lhůtě t+39 měsíců AN.1132 g 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota AN g 7. Počítačové technické vybavení (hardware), hrubá hodnota AN g 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota AN.1132n 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota AN.11321n 19. Počítačové technické vybavení (hardware), čistá hodnota AN.11322n 20. Komunikační technologie, čistá hodnota 22 P.51g_AN THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie P.51g_AN THFK v oblasti počítačového technického vybavení (hardware) P.51g_AN THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií Celkové hospodářství, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51g_AN THFK v oblasti obydlí P.51g_AN GFCF THFK v oblasti ostatních budov a staveb P.51g_AN.113+ P.51g_AN THFK v oblasti strojů a zařízení + zbraňových systémů P.51g_AN THFK v oblasti dopravních zařízení P.51g_AN THFK v oblasti pěstovaných biologických zdrojů Členění A*21 (bude poskytováno u nových fixních aktiv), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech 1995

21 26 AN Budovy jiné než obydlí AN Ostatní stavby AN Zásoby Všechny sektory F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní Všechny sektory čtvrtletí 2016 Země: Estonsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností ve lhůtě t+70 dnů 1 A Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností A Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce ve lhůtě t+70 dnů 2 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Členění A*21 a A*64 pro sekci U/oddíl 99, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

22 3 EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících Členění A*21 pro sekce B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, počet odpracovaných hodin v tisících Členění A*64 pro oddíly 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících Členění A*64 pro oddíly 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících Členění A*64 pro oddíly 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68 A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících Členění A*64 pro oddíly 41_43, 49, 96, počet osob v tisících EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, počet osob v tisících

23 3 EMP 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce F, H, M, S, počet osob v tisících EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce U, T, počet odpracovaných hodin v tisících EMP 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) EEM 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) Členění A*21 pro sekce U, T, počet osob v tisících Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností

24 20 AN.1132 g 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota AN.1132n 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota AN g 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota AN.11322n 20. Komunikační technologie, čistá hodnota Celkové hospodářství, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok (do uplynutí platnosti odchylky budou údaje pro AN.1132 g a AN.1132n poskytovány kromě AN g, resp. AN.11322n) 20 Všechny proměnné Členění A*21 pro sekci U, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok 22 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností 22 P.51g_AN.1132 THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie P.51g_AN THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky údaje pro P.51g_AN.1132 budou poskytovány kromě AN.11322) P.51g_AN.117 THFK v oblasti produktů duševního vlastnictví Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech Všechny proměnné Členění A*21 pro sekci U, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech 26 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností AN Produkty duševního vlastnictví Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě AN.1172 a AN.1179) Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí Země: Irsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností čtvrtletí 1996

25 Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností ve lhůtě t+70 dnů P3 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P3 5. b) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (národní pojetí) P3 6. Výdaje na konečnou spotřebu NISD P a) Skutečná individuální spotřeba P3 4. Celkové výdaje na konečnou spotřebu Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.1 1. Produkce v základních cenách podle odvětví P.2 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví Členění A*21 a A*64, v běžných cenách P.1 1. Produkce v základních cenách podle odvětví P.2 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví Členění A*21 a A*64, v běžných cenách ve lhůtě t+36 měsíců 3 P.51c 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) P082 Telefonní a telefaxové zařízení, P083 Telefonní a telefaxové služby, P090 Rekreace a kultura, P101 Preprimární a primární vzdělávání, P102 Sekundární vzdělávání, P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 Terciární vzdělávání, P105 Vzdělávání nedefinované podle úrovně, P096 Dovolená s komplexními službami, P110 Stravování a ubytování, P112 Ubytovací služby, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

26 6 Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory (kromě S.13 a subsektorů), konsolidované a nekonsolidované údaje F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje Všechny proměnné Nominální zisky a ztráty z držby a ostatní změny objemu, celkové hospodářství a všechny sektory Všechny proměnné Aktiva a závazky, S.14 Domácnosti a S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, konsolidované a nekonsolidované údaje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory (kromě S.13 a subsektorů), konsolidované a nekonsolidované údaje

27 7 F.512 Nekotované akcie; F.519 Ostatní účasti; F.63_F.64_F.65 Penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce, nároky na dávky jiné než penzijní F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje Všechny proměnné S.14 Domácnosti a sektor S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jako souhrn S.14+S.15) Všechny proměnné Všechny sektory, užití a zdroje Všechny proměnné Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje očištěné od sezónních vlivů ve lhůtě t+90 dnů 801 B.3 g Hrubý smíšený důchod Sektor S.1M Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí Všechny (povinné) proměnné Všechny sektory Země: Řecko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí A P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

28 2 P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení P.53 z toho čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití P.52+P.53 Změny zásob a čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí P.5 Tvorba hrubého kapitálu S.13 Vládní instituce S.1311 Centrální vládní instituce S.1313 Místní vládní instituce S.1314 Fondy sociálního zabezpečení Všechny oddíly a skupiny COFOG (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě P.52 a P.53) Země: Španělsko Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P a) Skutečná individuální spotřeba

29 P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu Celkové hospodářství, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů ve lhůtě t+3 měsíce P a) Skutečná individuální spotřeba P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí 2016 P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů ve lhůtě t+5 měsíců 1 A D a) Daně z produktů D b) Dotace na produkty Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+2 (bude poskytován zůstatek D.21 mínus D.31) A P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu P a) Skutečná individuální spotřeba Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

30 1 A P a) Výdaje na individuální spotřebu P b) Výdaje na kolektivní spotřebu P a) Skutečná individuální spotřeba Celkové hospodářství, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce ve lhůtě t+3 měsíce 1 A P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7, členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce Evropské unie (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+2 měsíce ve lhůtě t+5 měsíců 1 A P Vývoz zboží (FOB) a služeb P Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7: členění na S.2I Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 S.2I Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 Ostatní země a mezinárodní organizace nerezidenti v Evropské unii, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51c 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví Členění A*21 a A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech B.2n+B.3n 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění A*21 a A*64, v běžných cenách P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví členění podle fixního aktiva AN_F6 Členění podle fixních aktiv AN_6 v členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+21 měsíců

31 3 P.51 g 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví členění podle fixního aktiva AN_F6 Členění podle fixních aktiv AN_6 v členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+21 měsíců 3 P b) Změny zásob podle odvětví Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v běžných cenách P c) Čisté pořízení cenností Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku D a) Mzdy a platy podle odvětví Členění A*21, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+12 měsíců 5 P.3 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti) P103 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (bude zahrnuto v P104), P023 Narkotika, P122+P127 Prostituce a Ostatní služby j. n. (bude poskytováno kromě P122), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech F.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Transakce, závazky, Vládní instituce a (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje ve lhůtě t+24 měsíců F.66 Nároky na dávky jiné než penzijní a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, Vládní instituce a (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje ve lhůtě t+24 měsíců P.11 Tržní produkce P.12 Produkce pro vlastní konečné užití Všechny sektory kromě sektoru S.13 Vládní instituce, užití a zdroje ve lhůtě t+10 měsíců P.13 Netržní produkce P.2 Mezispotřeba

32 D.11 Mzdy a platy D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů D.92 Investiční dotace 8 D.441 Důchody z investic přisuzované pojištěncům D.442 Důchody z investic na základě penzijních nároků D.443 Důchody z investic přisouditelné podílníkům fondů kolektivního investování D.611 Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.612 Imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů D.613 Skutečné sociální příspěvky domácností D.614 Doplňkové sociální příspěvky domácností D.61SC Poplatky za služby programu sociálního pojištění D.43S21 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic v rámci EU D.43S22 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic mimo EU D.43S2I Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic v rámci eurozóny EU D43S2X Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic mimo eurozónu Všechny sektory kromě S.13 Vládní instituce, užití a zdroje

33 8 P.52 Změny zásob P.53 Čisté pořízení cenností Všechny sektory, užití Všechny proměnné Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje očištěné od sezónních vlivů čtvrtletí Všechny proměnné Konečné řady, úplná tabulka, všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí října 2014 v poledne 801 B.3 g Hrubý smíšený důchod Sektor S.14+S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.42 Rozdělované důchody společností D.43 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic D.44 Ostatní důchody z investic D.45 Renty Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů čtvrtletí D.611C Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.611 V Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů D.613c Povinné skutečné sociální příspěvky domácností D.613ce Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců D.613v Dobrovolné skutečné sociální příspěvky domácností Všechny sektory

34 9 D.995e Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný D.995f Skutečné sociální příspěvky domácností vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný D.995 g Kapitálové daně vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný S.13 Vládní instituce P.51 g 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách) Členění NUTS II, celkové hospodářství a členění A*10 ve lhůtě t+30 měsíců 11 Všechny proměnné Všechny sektory G0702 Ambulantní zdravotní služby G0703 Ústavní zdravotní služby (G0702 bude zahrnuto v GO703) Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku Všechny proměnné Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku K1 Spotřeba fixního kapitálu B2A3N Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění podle NACE A*64, v běžných cenách K1 Spotřeba fixního kapitálu B2A3N Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění podle CPA P*64, v běžných cenách 2010, Všechny proměnné Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok Všechny proměnné Členění A*21, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

35 26 AN Fixní aktiva AN Ostatní budovy a stavby AN.113+AN Stroje a zařízení + zbraňové systémy AN Pěstované biologické zdroje AN Produkty duševního vlastnictví S.1 Celkové hospodářství AN.11+AN Fixní aktiva + zásoby AN Fixní aktiva AN Ostatní budovy a stavby AN Budovy jiné než obydlí AN Ostatní stavby AN.113+AN Stroje a zařízení + zbraňové systémy AN Pěstované biologické zdroje AN Produkty duševního vlastnictví AN Zásoby Všechny sektory AN Obydlí Všechny sektory AN Půda S.14 + S.15 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem F.66 Nároky na dávky jiné než penzijní a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk Aktiva a závazky, Vládní instituce a (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje ve lhůtě t+24 měsíců 2016

36 Země: Francie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky 2 TC z toho vyplácené daňové dobropisy, které přesahují povinnost plátce daně S.13 Vládní instituce P.51c 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) B.2n+B.3n 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod Členění A*64, v běžných cenách (bude poskytováno členění A*38) B.2n+B.3n 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod D.29 D Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu D.1 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví D a) Mzdy a platy podle odvětví Členění A*21, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t+9 měsíců ve lhůtě t+21 měsíců 3 P.1 1. Produkce v základních cenách podle odvětví P.2 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) B.1 g 3. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38) D.29 D Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu D.1 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví D a) Mzdy a platy podle odvětví Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38)

PŘÍLOHA B. návrhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA B. návrhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha B PŘÍLOHA B návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů

Více

Úřední věstník Evropské unie L 309. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník prosince České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 309. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník prosince České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 309 České vydání Právní předpisy Ročník 61 5. prosince 2018 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1889 ze dne 4. prosince 2018 o prodloužení

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad.

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad. 15.6.2018 L 153/161 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13) VÝKONNÁ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2005 KOM(2005) 653 v konečném znění 2005/0253 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

(ECB/2013/23) (2014/2/EU) (Úř. věst. L 2, , s. 12)

(ECB/2013/23) (2014/2/EU) (Úř. věst. L 2, , s. 12) 02013O0023 CS 01.09.2018 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 276/32 Úřední věstník Evropské unie 17.10.2008 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ

Více

OBECNÉ ZÁSADY. OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice. (přepracované znění)

OBECNÉ ZÁSADY. OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice. (přepracované znění) L 2/12 Úřední věstník Evropské unie 7.1.2014 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice (přepracované znění) (ECB/2013/23) (2014/2/EU) RADA

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 1.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 228/25 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. července 2009 o vládní finanční statistice (přepracování) (ECB/2009/20)

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulka C.1.1: HDP užití ve stálých cenách roční zřetězené objemy, referenční rok 5 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt mld. Kč 5 335 371

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2013

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2013 Ministerstvo financí České republiky Konvergenční program ČR aktualizace duben 2013 Tabulková příloha Poslední aktualizace: 25/4/ Obsah: Tabulková příloha (dle Code of Conduct) Tabulka 1a: Ekonomický růst

Více

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Státní fondy jsou součástí

Více

Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti

Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Pokrytí: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO ) a regionální rady regionů soudržnosti (dále jen RRRS

Více

5. NÁRODNÍ ÚČTY roční národní účty Charakteristika institucionálních sektorů rezidentské institucionální sektory (S.1) nefinanční podniky (S.

5. NÁRODNÍ ÚČTY roční národní účty Charakteristika institucionálních sektorů rezidentské institucionální sektory (S.1) nefinanční podniky (S. 5. NÁRODNÍ ÚČTY Základními zdroji dat pro roční národní účty byly údaje z účetních výkazů, statistických zjišťování a údaje od Ministerstva financí ČR, České národní banky, Ministerstva práce a sociálních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 136/6 DOPORUČENÍ EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. května 2007, kterým se mění doporučení ECB/2004/16 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

Termín zveřejňování: Do konce následujícího měsíce. Konkrétní termíny zveřejnění jsou obsahem publikačního kalendáře, dostupného na stránkách MF.

Termín zveřejňování: Do konce následujícího měsíce. Konkrétní termíny zveřejnění jsou obsahem publikačního kalendáře, dostupného na stránkách MF. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční Poslední aktualizace: 20. 2. 2018 Pokrytí: Státní fondy jsou součástí ústředních vládních institucí, patřících do sektoru vládních

Více

Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo

Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo Pokrytí: Rozpočtový rámec zahrnuje základní položky bilance státního rozpočtu. Detailní členění zahrnuje příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 209/2 CS OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/1151 ze dne 2. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou

Více

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2015

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2015 Ministerstvo financí České republiky Konvergenční program ČR aktualizace duben 2015 Tabulková příloha Poslední aktualizace: 30/4/ republiky ČR ben 2015 vá příloha Obsah: Tabulková příloha (dle Code of

Více

Organizační složky státu

Organizační složky státu Organizační složky státu 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017 Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS čtvrtletní (data

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Organizační složky státu Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Organizační

Více

5. NÁRODNÍ ÚČTY. Institucionální sektory

5. NÁRODNÍ ÚČTY. Institucionální sektory Národní účty sestavované v České republice jsou založeny na evropském standardu ESA 2010 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013, o evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské

Více

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Výkaz peněžních příjmů a výdajů Př Výkaz peněžních příjmů a výdajů Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotč sestavený k. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Číslo položky Název položky

Více

5. NÁRODNÍ ÚČTY. Institucionální sektory. Posloupnost účtů

5. NÁRODNÍ ÚČTY. Institucionální sektory. Posloupnost účtů Národní účty sestavované v České republice jsou založeny na evropském standardu ESA 95 a řadě doplňujících a upřesňujících nařízení. ESA 95 byl přijat Nařízením Rady (ES) č. 2223/96 jako závazný metodický

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 2002O0007 CS 01.10. 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. listopadu

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) PE-CONS 77/12 ADD 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 OC 768 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

272/2017 Sb. VYHLÁŠKA

272/2017 Sb. VYHLÁŠKA 272/2017 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2017 k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Ministerstvo financí stanoví podle 3 odst.

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 314/2013 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 159/48 Úřední věstník Evropské unie 20.6.2007 OBECNÉ SMĚRY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. května 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/15 o požadavcích

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 1 of 1 1..13 1: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Jednotlivé série v grafech jsou obarveny podle toho, která strana v daném období vládla. V roce 199 ovšem začala ČSSD až v polovině roku,

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.3.2017 COM(2017) 114 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Mzdy v ČR. pohled ČNB. Vojtěch Benda. člen bankovní rady ČNB , Praha

Mzdy v ČR. pohled ČNB. Vojtěch Benda. člen bankovní rady ČNB , Praha Mzdy v ČR pohled ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 13.6.2018, Praha Trh práce v ČR naráží na své kapacity 8 7 6 5 4 3 2 Ukazatele nezaměstnanosti (%, sezonně očištěno) I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Management A Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ekonomická situace v ČR a její vývoj HDP Nezaměstnanost Inflace Podnikatelské subjekty

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje o nefinančních transakcích jednotek zatříděných do sektoru vládních institucí (S.13). Údaje vycházejí z nařízení č. 1221/2002

Více

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list Metodický list Harmonizovaná měnová statistika podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) I. Definice a

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003

1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003 1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003 Hlavním ukazatelem při analýze chování sektoru domácností je disponibilní důchod z hlediska tvorby a z hlediska užití. Časová řada údajů

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Položka. A.1.IV.1. Úroky

Položka. A.1.IV.1. Úroky Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označení

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Položka rozpočtové skladby 513x Nákup materiálu (kromě 5138) u 5139 i v případě nákupu

Více

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Ministerstvo financí č.j. MF- 53 900 /2012/11-114 D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Příjmy kapitol státního rozpočtu podle druhů Tabulka č. 1 rok 2013 Tabulka

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. vyhláška č. 217/2018 Sb. (znění platné

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2019 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Příloha I S Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva

Příloha I S Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva S.02.01.02 Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva C0010 Nehmotná aktiva R0030 0 Odložené daňové pohledávky R0040 0 Přebytek důchodových dávek R0050 0 Nemovitý majetek, zařízení a vybavení

Více

Příloha I S Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva

Příloha I S Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva S.02.01.02 Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva C0010 Nehmotná aktiva R0030 0 Odložené daňové pohledávky R0040 0 Přebytek důchodových dávek R0050 0 Nemovitý majetek, zařízení a vybavení

Více

Příloha - Příspěvkové organizace

Příloha - Příspěvkové organizace Příloha Příspěvkové organizace 70188394 ID osoby 0 Název Mateřská škola Pohoří Jméno a příjmení Eliška Žďárková Kapitola 999 Email senkova@ekojj.cz výkazu 31.12.2016 Telefonní číslo 494627106 Finanční

Více

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Výkaz "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. (znění platné od 1. ledna 2015) Česká národní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB POPIS ČÍSELNÍKU : : 1000000 BA0036 Výčet položek číselníku: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB položky SEKTESA95 Klasifikace ekonomických sektorů a subsektorů podle metodiky ESA95 (European System

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM SYSTÉMU NÁRODNÍCH A REGIONÁLNÍCH ÚČTŮ V EVROPSKÉ UNII

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM SYSTÉMU NÁRODNÍCH A REGIONÁLNÍCH ÚČTŮ V EVROPSKÉ UNII EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 21. května 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) LEX 1338 PE-CONS 77/12 ADD 7 REV 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH obsah Úvod 9 1. Než začneme podnikat 11 1.1 Srovnání základních konstrukčních prvků daní z příjmů 12 1.1.1 Předmět daně 13 1.1.2 Osvobození 14 1.1.3 Samostatný základ daně 15 1.1.4 Základ daně 16 1.1.4.1

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 23 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny 19.6.2015 L 154/15 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/948 ze dne 16. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2015/19) RADA

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 07 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list. Vklady klientské

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu, 7.5.2015 L 116/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) RADA GUVERNÉRŮ

Více

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální)

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální) Otázka: Domácí produkt Předmět: Ekonomie Přidal(a): gavly I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální) II. způsoby měření HDP III. HDP na jednoho obyvatele - srovnání ekonomik

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně správní činnost denní

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

B Výdaje za ICT vybavení a služby

B Výdaje za ICT vybavení a služby Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) jsou definovány jako zboží a/nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část Ministerstvo financí Čj.: MF 15 115/2018/1104-60 C. Tabulková část Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

Česká pojišťovna, a. s. Praha

Česká pojišťovna, a. s. Praha Česká pojišťovna, a. s. Praha sídlo Spálená 16, Praha 1, PSČ 113 04 identifikační číslo 45 27 29 56 Finanční výkazy společnosti sestavené za období počínající 1. ledna 2005 končící 30. září 2005 Výkazy

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Úvod do financí. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Úvod do financí. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Úvod do financí Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Finance Finance jsou speciální částí ekonomie zabývající se chováním finančních trhů a oceňováním obchodovaných finančních nástrojů. Členění

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více