VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013"

Transkript

1 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1

2 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU4 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 5 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 6 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ... 6 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ... 8 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 9 H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 9 OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ... 9 OBLAST VÝTVARNÁ OBLAST SPORTOVNÍ POMOC DRUHÝM...10 OSTATNÍ I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářská část K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ strana 2

3 A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název organizace: Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56 okres Semily Sídlo organizace: Turnov Mašov, U Školy Turnov Právní forma: příspěvková organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO organizace: DIČ organizace: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov Sídlo zřizovatele: A. Dvořáka Turnovy telefon: Ředitelka školy: Druh školy: www stránky: Mgr. Šulcová Renáta Základní škola s 1. stupněm telefon: Datum změny zařazení do sítě škol: Škola sdružuje: 1.Základní škola kapacita: 87 žáků IZO : Školní družina kapacita: 60 žáků IZO : Školská rada má 3 členy a ve školním roce 2012/2013 proběhlo jedno jednání a další dílčí konzultace ohledně rekonstrukce sociálních zařízení. Za školu v radě zasedá Mgr. Šmucrová Stanislava, za rodiče Sedlák Miroslav, za zřizovatele Mgr. Špetlík Otakar (místostarosta Turnova). strana 3

4 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Přehled učebních plánů Na škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 778/2007. V tomto programu budeme pokračovat i nadále. Celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy. Dnem vstoupil v platnost nový školský zákon zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, jehož součástí je Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, citace 48/2005 Sb. Výjimku udělování o počtu žáků přesunulo MŠMT ČR na obecní úřady. Jednotliví vyučující pracují dle měsíčního tematického plánu, který dodržují nebo aktuálně doplňují. Učební plány a osnovy jsou dodržovány. Školní družina Při škole je zřízena školní družina. Ve školním roce 2012/2013 ji navštěvovalo 59 žáků. Činnost zajištovaly dvě vychovatelky: p. Jarmila Pivrncová 100% úvazek p. Ivana Zárybnická 50% úvazek Ve školní družině je zabezpečování výchovná i zájmová činnost, především pro žáky ročníku a žáky dojíždějící. ŠD zajišťuje dohled před i po vyučování. ŠD nemá vlastní učebny, má vybavení ve dvou učebnách školy. ŠD pořádala během školního roku mnoho zábavných i výchovných akcí (karnevaly, soutěže, sportovní závody). Tradiční letní tábor o prázdninách se konal na začátku července pro 40 žáků. Mimo obou vychovatelek tábor zajišťovaly i učitelky školy a jedna maminka. Nabídka zájmových útvarů: Zájmové útvary v naší škole zajišťuje Středisko volného času dětí a mládeže v Turnově. Kroužky ale vedou pedagogové naší školy. Počítače Sportovní kroužek I. Sportovní kroužek II. Základy hry na flétnu Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Tomáš Špinka Tomáš Špinka Tomáš Špinka Jana Vildová Eva Hlaváčová Veronika Brožková strana 4

5 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 pracovali ve škole tito pracovníci: 8 pedagogičtí v ZŠ, 2 vychovatelky ŠD a 2 provozní zaměstnanci. Ředitelkou školy je Mgr. Renáta Šulcová, která vystudoval PF v Ústí nad Labem, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Do funkce na základě konkurzu nastoupila k Paní učitelka Mgr. Stanislava Šmucrová vystudovala PF v Ústí nad Labem, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Paní učitelka Mgr. Eva Hlaváčová vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Paní učitelka Mgr. Jana Vildová vystudovala PF v Praze, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Paní učitelka Mgr. Veronika Brožková vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dále si své vzdělání rozšiřovala na TU Liberec, obor speciální pedagogika. Pan Ing. Tomáš Špinka vystudoval VŠ zemědělskou v Praze, obor ekonomie a management a na PF TUL kurz pedagogické přípravy pro vychovatele. Vychovatelka ŠD Jarmila Pivrncová vystudovala Gymnázium v Turnově, střední pedagogickou školu v Nové Pace pro učitelky MŠ a v Praze střední školu obor vychovatelství. Vychovatelka ŠD Ivana Zárybnická vystudovala Integrovanou střední školu v Turnově, od školního roku 2013/14 byla přijata na pedagogickou fakultu TU Liberec na kurz pedagogické přípravy pro vychovatele. Školnicí je paní Stanislava Šmucrová. Uklízečkou paní Jarmila Pivrncová. Pořadové číslo Nástup do ZŠ Mašov Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň Roků vzdělání, obor praxe 1. ředitel ZŠ R.Š. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ S.Š. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ E.H. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ J.V. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ V.B. 1,0 VŠ, pedagog učitel ICT T.Š. 0,2 VŠ + kurz vychovatelství na TUL. 7. vychovatelka ŠD J.P. 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka ŠD I.Z. 0,5 SŠ školnice S.Š. 0,6 VŠ uklízečka J.P. 0,5 SŠ strana 5

6 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis do prvního ročníku Zápis do 1. ročník proběhl 15. ledna Zapsáno bylo 18 žáků. Počet žádostí o odklad byly 3. Nikdo nebyl osvobozen od povinné školní docházky ani od povinnosti docházet do školy. Do 1. ročníku ve školním roce 2013/2014 nastoupí 15 žáků. Odvolání proti rozhodnutí ředitele Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ V září školního roku 2012/2013 navštěvovalo školu 87 žáků (v polovině září přibyl do 5. roč. Lukáš Kozák, rodina se přistěhovala do obce). V průběhu prvního pololetí odešly z naší školy 2 žákyně (Š. Křapková 1. roč., A. Večerníková 3. roč.). Obě z důvodu změny bydliště rodičů. Stav k ročník 20 žáků 9 chlapců 11 dívky 2. ročník 14 žáků 4 chlapci 10 dívek 3. ročník 18 žáků 11 chlapců 7 dívek 4. ročník 21 žáků 9 chlapců 12 dívek 5. ročník 14 žáků 10 chlapců 4 dívek celkem 87 žáků 43 chlapců 44 dívek 1. roč. tř. uč. Mgr. Eva Hlaváčová 2. roč. tř. uč. Mgr. Stanislava Šmucrová 3. roč. tř. uč. Mgr. Renáta Šulcová 4. roč. tř. uč. Mgr. Jana Vildová 5. roč. tř. uč. Mgr. Veronika Brožková strana 6

7 Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v souladu s hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu se Zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Budova školy se otevírá v 6:45 hodin. Vyučování začíná v 07:45 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední blok vyučování končí ve 12:20 hod. Odpolední vyučování začíná v 12:50 hodin. Dohled nad žáky zajišťují vyučující dle rozvrhu. Mezi dopoledními a odpoledními aktivitami jsou žáci vždy pod dohledem vyučujících nebo vychovatelek. Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 60 žáků. Provoz družiny je do 16:00 hodin. Činnost družiny zajišťují dvě vychovatelky, celkem na 1,5 úvazku. Žáci i zaměstnanci školy se stravují v jídelně sousední mateřské školy. Školního stravování využívají všichni žáci. Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2012/2013 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo celkem Jeden žák absolvoval příjímací zkoušky na Gymnázium v Turnově, byl přijat. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013 omluvených neomluvených celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka I. pololetí , II. pololetí , celkem , strana 7

8 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence Primární prevence sociálně-patologických jevů se i v tomto školním roce opírala o minimální preventivní program vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. Je realizován především v rámci výuky, zejména prvouky a přírodovědy a je zaměřen na ochranu zdraví, předcházení nemocem, zdravou výživu, správný režim dne, péči o vlastní bezpečnost, účinky návykových látek na zdraví a život člověka. Témata jsou rozdělena podle ročníků. MPP se podařilo splnit bez problémů. Integrovaní žáci Integrovaných žáků ve školním roce 2012/2013 bylo 6. Dyslexie, logopedie Dyslektickou péči poskytují vyučující školy, kteří jsou v této oblasti proškoleni. Navíc v tomto školním roce probíhala pod vedením paní učitelky Veroniky Brožkové speciální hodiny dyslektické nápravy v odpoledních hodinách. Využili jsme tím její speciálně pedagogické vzdělání a dlouholetou praxi v této oblasti. Logopedickou nápravu na škole nezajišťujeme, úzce spolupracujeme s MŠ v Mašově, kam naše žáci v případe potřeby docházejí na logopedickou nápravu. Řešené případy sociálně-patologických jevů Velký důraz klademe na plnohodnotné začlenění nových prvňáků do školního kolektivu. Jelikož vztahy mezi dětmi se neustále zhoršují (velký vliv na to má současný životní styl televize, počítačové hry, internet apod.), snažili jsme se jim nabídnout alternativu v podobě využití volného času zefektivnili jsme nabídku kroužků a v neposlední řadě jsme se snažili o větší zapojení dětí do kolektivu jednotlivých tříd. Práce s talentovanými žáky Vyučující se snaží formou individuální práce rozvíjet talent žáka. Žáci mají možnost využít ke svému rozvoji všechny dostupné pomůcky i nad rámec vyučování, učitelé jim jsou k dispozici ke konzultaci. strana 8

9 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne , plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok a potřeb pracovníků a záměru školy pro další období. Název semináře Pořadatel Počet pracovníků Porada ředitelů škol a školských zařízení Paseky nad Jizerou OŠKS MÚ Turnov 1 Zpracování a vyúčtování závěrečných monitorovacích zpráv Boxed Praha 1 Seminář základních škol PPP Semily PPP Semily-Malá Skála 1 Metodický seminář OVOV Turnov, MŠMT 1 Pohádka nás naučí metodika AJ NIDV Liberec 1 Nové techniky ve výtvarné výchově NIDV Liberec 1 Problémy při vytváření DŮM seminář na klíč pro učitelky naší školy VCT Turnov 5 Ředitelka školy dokončila v květnu 2013 obhajobou závěrečné práce funkční studium. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ V rovině společensko-kulturní se snažíme vštípit žákům další vlastnosti rozvoje osobnosti. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Poznávají kolem sebe nové prostředí, učí se v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob oblékání při jednotlivých akcích. Zúčastnili jsme se těchto akcí: - O dvanácti měsíčkách divadelní představení - Ekologické pohádky představení ve škole - Mozart hudební výchovný koncert - Pavel Novák hudební výchovný koncert - Já muzikant výchovný koncert pro 1. ročník - Putování po památkách - Zpívání u vánočního stromu v Turnově - Setkání s Albrechtem z Valdštejna - Diashow Americká divočina strana 9

10 - Autorské čtení pro děti Petr Holan ve škole - Dílny v turnovském muzeu ruční výroba mýdla - Dílna archeologie 5. ročník - Velikonoční dílna ve škole - Vynášení Moreny - Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře - Turnovský kos, pěvecká soutěž postup jedné žákyně na soutěž do Jablonce nad Nisou - Bublinková show překvapení pro děti k mezinárodnímu dni dětí OBLAST VÝTVARNÁ Účast v mezinárodní česko-polské výtvarné soutěži 4 ocenění. Oceněné děti převzaly diplomy v polském Jaworu. OBLAST SPORTOVNÍ - Vybíjená, Příšovice (2. místo) - Sportovní přebory 5. ročníků vesnických škol (1. místo) - Turnaj v malé kopané, Přepeře - Velikonoční turnaj ve vybíjené v Přepeřích - Atletický trojboj malé školy, okrsek i okres, do krajského kola postoupila žákyně 2. ročníku Nicol Náhlovská v krajském kole zvítězila. - Turnaj ve snajpru v Příšovicích - Orientační běh v okolí školy - Lyžování ve Struhách - Bruslení v Turnově POMOC DRUHÝM Naše škola se pravidelně zapojuje také do charitativní činnosti. Jsme zapojeni do 2 aktivit: FOND SIDUS výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. Sdružení CPK CHRPA vybraná částka je vždy použita na nákup nových koníků a jejich výcvik pro ústavy a léčebny v celé České republice. Obě sbírky jsou organizované tak, že žáci si mohou odkoupit nabízené zboží a výtěžek se potom zasílá na uvedené organizace. strana 10

11 OSTATNÍ - Během celého roku jsme se účastnili projektu Ovoce do škol. Děti pravidelně dostávají k svačině různé druhy ovoce či zeleniny. - I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu EU peníze školám. Učitelé vytvářeli a ověřovali digitální učební materiály. - I v letošním roce absolvovali žáci 4. ročníku teoretickou i praktickou část v dopravní výchově, test a jízdu na kole. Vše se uskutečnilo v krásném areálu Skautské základny Turnov za pěkného počasí a všichni žáci naší školy podmínky splnili. Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník se uskutečnil v bazénu v Turnově. - Přednáška policie o bezpečnosti na kole v provozu proběhla ve škole. - Setkání s myslivci proběhlo ve škole. - Ekologické programy centra Sedmihorky proběhly pro jednotlivé ročníky přímo ve škole. - V tomto školním roce jsme uspořádali dva projektové dny, které pro nás vytvořili odborníci na danou problematiku. o Zdravá 5ka dopoledne věnované zdravé výživě, žáci si sami připravovali zdravé saláty o Etiketa dopoledne věnované základům společenského chování - Tradičně jsme se zúčastnili Dne Země, uklízeli jsme v okolí školy a u pomníku Jana Husa. - Tradičně v měsíci únoru byl Ples školy v mašovské sokolovně. - V budově školy v tomto školním roce byla volební místnost pro volby krajské a senátní a volební místnost pro přímou volbu prezidenta. - Školní výlet o V měsíci červnu jsme podnikli pro žáky 3., 4. a 5. ročníku výlet do Prahy. Naším cílem byla exurze s průvodcem po Staroměstském náměstí a do planetária. Žáci 1. a 2. ročníku měli svůj výlet do Ekoparku v Sedmihorkách. - Pokračoval také sběr papíru. Sebrali jsme celkem kg papíru. Opakovaně jsme tím zvítězili v soutěži turnovských škol. Klademe velký důraz i na propagaci školy, snažíme se o mediální prezentaci na vlastních internetových stránkách Ve velké míře také využíváme k prezentaci školy vývěsku v centru Turnova. Spolupráce se zřizovatelem je výborná. V tomto školním roce proběhla na podnět kontroly z hygienické stanice rekonstrukce sociálních zařízení. strana 11

12 I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2012/13 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Školní inspektor Rambousek byl na naší škole přítomen dne na Druhé celoplošné generální zkoušce ověřování žáků z anglického jazyka. Cílem jeho návštěvy nebyla inspekce, ale získávání a analyzování informací o probíhající zkoušce. ÚDAJE O DALŠÍCH VÝSLEDCÍCH KONTROL NA ŠKOLE namátková kontrola inventarizace movitého majetku kontrola krajské hygienické stanice. Zjištěné nedostatky předány zřizovateli, nutná rekonstrukce sociálního zařízení kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 ods. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. za období roku Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. strana 12

13 J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářská část Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: ,10 Poskytnutá dotace celkem ,00 V tom - dotace ze SR ,00 - dotace od zřizovatele ,00 - dotace EU dle nákladů ,00 Čerpání fondů ,00 Ostatní příjmy ,10 Výdaje na hlavní činnost organizace : ,80 Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši ,30 Kč, který vznikl úsporou provozních prostředků. 2.2 Doplňková činnost organizace Příspěvková organizace nemá doplňkovou činnost Výsledky inventarizace za rok 2012 Pozemky ,00 Stavby ,00 Samostatné movité věci a soubory mov. Věcí ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,60 strana 13

14 2.4. Plnění nápravných opatření Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 2.5 Fondy Fond odměn 490,00 FKSP ,95 Rezervní fond ,44 FRM 2 590, Přílohy účetní závěrka k výkaz P1-04 k K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Rozpočet EU: ,00 Kč Dotace Vyčerpáno ,00 Kč ,00 Kč Zpracovala Dana Novotná, účetní strana 14

15 L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Naše škola není v letošním školním roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Naše škola v letošním školním roce nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na naší škole v letošním školním roce nefunguje žádná odborová organizace, organizace zaměstnavatelů ani žádný další partner při plnění úkolů ve vzdělávání. Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., 11 a 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb. s účinností dnem Mgr. Renáta Šulcová ředitelka školy Na vědomí: - Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu - Školská rada strana 15

Výroční zpráva srpen 2014. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy

Výroční zpráva srpen 2014. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 OBSAH A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56. okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56. okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2015 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 OBSAH A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ,

Více

Základní škola Turnov Mašov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Turnov Mašov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 OBSAH A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok. Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy

Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok. Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 2012 Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Turnov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013. Zpracoval: Mgr. Břetislav Tomeš, ředitel školy

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013. Zpracoval: Mgr. Břetislav Tomeš, ředitel školy Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Zpracoval: Mgr. Břetislav Tomeš, ředitel školy V Přepeřích dne 15.08.2013 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 B ) PŘEHLED

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy

Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy Základní údaje o škole od 1.1.2003 Název organizace: Základní škola Turnov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015 Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015 Zpracoval: Mgr. Břetislav Tomeš, ředitel školy V Přepeřích dne 15. 08. 2015 Obsah A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 B) PŘEHLED

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více