T E C H N O L O G I E V H L E D Á Č K U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T E C H N O L O G I E V H L E D Á Č K U"

Transkript

1 T E C H N O L O G I E V H L E D Á Č K U I D C F l e x i b i l n í kapacita: š k álo va t e l n á p l a t f o r m a d a t o vé h o c e n t r a s ve ř e j n ý m c l o u d e m přímo v o b j e k t u Březen 2015 Upraveno z Připojení podpůrných služeb v prodejním místě a k hlavnímu poskytovateli služeb: Cenný návrh Autor: Rob Brothers, IDC # Sponzoruje HP Správa a provozování datového centra v sobě zahrnuje práci s bezpočtem složitých technologií, jejichž účinný a efektivní provoz může být obtížný. Rozhodnutí ohledně vybavení, systémového designu, podpory a správy nadstavbové nákladové struktury má dalekosáhlé důsledky. V zájmu řešení těchto sporných otázek by měly podniky hledat řešení, která přinášejí předvídatelné měsíční výdaje založené na tom, co datová centra a pracovní zatížení spotřebují. Podniky by měly taková řešení měřit pomocí smluv o úrovni služeb (SLA) a výkonnostních matic to jsou možnosti měření, které by měl podnik při práci s poskytovatelem služeb hodnotit. Správa nákladů datových center je i nadále pro mnoho podniků výzvou. Současně chtějí zjednodušit nasazení a použití provozních zátěží aplikací a zlepšit přepínání. Datová centra musí poskytovat IT bezproblémově, přístup k nové kapacitě během minut a ne týdnů, jak tomu bylo v případě typického modelu datového centra. IDC zaznamenala posun podniků od provádění kapitálově náročných nákupů hardwaru k nákupu kapacity podle potřeby na měsíční bázi. V důsledku toho již organizace nemají ve svých účetních rozvahách velké kapitálové výdaje a nepoužitou kapacitu. Tento článek Technologie v hledáčku zkoumá trendy, které ovlivňují podniková datová centra a rozebírá úlohu, kterou hraje HP v poskytování služeb splňujících dnešní potřeby dynamického nasazování počítačů. Složitost IT: Dopad na správu a podporu datových center Pro dnešní podniky se IT stává stále složitější. V datovém centru již dávno nejsou informační sila, v nichž servery, storage, sítě a aplikace pracovaly jako samostatné jednotky, kdy informace byly do velké míry uzamčeny mimo. Datová centra ve stále rostoucí míře přijímají virtualizované a konvergované infrastruktury k poskytování řešení v oblasti, kterou IDC nazývá 3. platforma IT služby zaměřené na cloud, mobilní a analytické technologie. Protože informace jsou stimulantem podnikání, manažeři obchodní linie (LOB) kladou na IT dosud neslýchané požadavky z hlediska kapacity. Na druhé straně finanční ředitel trvale tlačí na IT a požaduje, aby regulovala náklady, dokonce i generální ředitel očekává od IT rychlejší inovaci a uvádění řešení na trh. Cloudové modely do určité míry určují program jednání a očekávání mezi správci LOB, kteří požadují rychlý a levný přístup k infrastruktuře a platformám. Výsledkem je, že IT oddělení jsou pod tlakem, aby jednala rychle, jinak riskují ztrátu kontroly nad datovým centrem. Správa těchto nových prostředí vyžaduje značně velké přeučování IT zaměstnanci. Protože většina podniků požaduje, aby IT oddělení spravovala probíhající IT operace s menším objemem zdrojů, IT IDC 1881

2 manažeři začínají hledat poskytovatele podpory s žádostí o pomoc při zlepšování celkové výkonnosti za současného snižování a zdokonalování přidělení zdrojů v prostředí IT. V dnešním konkurenčním prostředí se od IT požaduje, aby bylo inovativní; trávení času běžnými rutinními úkoly již organizaci nepřináší žádnou přidanou hodnotu. V nedávném výzkumu IDC uvedlo 55 % IT manažerů, že by potřebovali školit zaměstnance v tom, jak rychle problémy v konvergované infrastruktuře detekovat a napravit. Tato nálada se odráží v přístupech vůči podpoře. Výzkum IDC naznačuje, že pouze 18 % respondentů uvedlo, že chtějí svá virtualizovaná prostředí podporovat sami; poskytovatelé podpory navíc reagovali změnou balíčků a funkcí, které zahrnují nové nástroje a prostředky k řešení nejnaléhavějších sporných otázek správy a podpory. Kapacita na požádání je vysoce vhodným nástrojem, který pomáhá tyto problémy řešit. Přínosy flexibilní kapacity Manažeři IT mají kriticky důležité SLA s vnitřními a vnějšími zákazníky, které musí být splněny. Rozpoznání cest podpory a klíčové kontaktní body je kriticky důležité. Je třeba vědět, na kterého poskytovatele podpory se obrátit, když se vyskytnou problémy, a nejlepší způsob, jak poskytovatele zapojit. Vědět, kterému poskytovateli podpory zavolat, je zvláště důležité pro datová centra s více pracovními zátěžemi, které pokrývají mnoho systémů. V případě incidentu může sporná otázka sídlit v podstatě kdekoliv v infrastruktuře storage, serveru, sítě nebo softwaru; nejistota ohledně původu problému může drasticky zvýšit dobu do vyřešení. Flexibilní kapacita může snížit tuto nejistotu poskytnutím jediné kontaktní osoby se znalostmi všech systémových sporných bodů. Kromě menšího počtu problémů s výpadky pomáhá flexibilní kapacita datovým centrům dosáhnout následujících výhod: Zlepšuje integritu dat a dobu odpovědí na dotazy. Díky tomu, že informace sídlí v blízkosti koncového uživatele, dramaticky roste rychlost, jíž lze k informacím přistupovat, a to bez vysokých režijních výdajů za datové linky. Zrychluje schopnost škálovat prostředí, aby se nezmeškala obchodní příležitost nebo potřeba nasazení počítačů. Přebytečná kapacita sídlí v datovém centru bez kapitálových výdajů, což umožňuje rychlé nasazení zdrojů. Poskytuje datové body v rámci dohody na úrovni služeb (SLA) a měření klíčových výkonnostních indikátorů (KPI) pro pracovní zatížení, které lze sdílet s finančním a generálním ředitelem. Správci datového centra budou moci rychle a efektivně informovat vrcholové vedení o tom, jak probíhá pracovní zatížení a za jaké náklady. Odstraňuje větší kapitálové investice (protože pružná kapacita se platí z provozních nákladů), stejně jako náklady spojené se zvětšením velikosti k pokrytí špičkových zátěží nebo budoucího růstu (tj. odstraňuje potřebu mít nepoužitou kapacitu v rozvaze). Získává znovu kontrolu nad pracovními zátěžemi a odstraňuje používání neschválených zdrojů IT v rámci organizace. Když vlastníci LOB umístí všechny typy informací ven do kyberprostoru, pak tato schopnost umožňuje, aby IT působilo jako poskytovatele cloudu, aniž by se obětovala bezpečnost a způsob správy. Flexibilní kapacita navíc: Usnadňuje vytvoření efektivního virtuálního prostředí, pokud je datové centrum stále ještě v infrastrukturní architektuře tvořené sily (jediný server na pracovní zatížení) IDC

3 Umožňuje lepší správu oprav a firmware. Řešení s pružnou kapacitou pomáhají snížit dobu věnovanou koordinaci, nasazení a ověření oprav a upgradů a poskytnout dobře promyšlenou metodologii pro udržování systémů na současné úrovni. Pružná kapacitní řešení umožňují IT organizacím zaměřit se na orientaci podnikání do budoucnosti namísto práce na běžných úkolech IT jako je provádění oprav nebo systému. Správci datového centra mohou získat jistotu, že tyto integrované infrastruktury správně obslouží jejich pracovní zátěže a uvolní tak cenné IT zdroje na jiné projekty. Trendy na trhu IDC pozorovala dramatický nástup modelu jako-služba během několika posledních let. Jednou z nejviditelnějších výhod pro uživatele tohoto modelu poskytování služeb je to, že se provádějí jako řešení všeho v jednom, na klíč : zákazník může získat přístup k nabídce bez potřeby vlastnit, spravovat nebo pochopit jakékoliv podkladové zdroje požadované na podporu nabídky (viz obrázek 1). Poskytovatel služby nese toto břemeno, snímá ze zákazníka každodenní provozní úkoly udržování a zajišťování kapacity, zjednodušuje řízení a současně umožňuje rychlejší přijetí služby zákazníkem. Důležitým důsledkem je, že tyto služby jsou technologicky snadné do té míry, že mnoho organizací LOB bez IT dovedností má schopnost přímo používat svoji kapacitu. Soukromé cloudové služby poskytují zákazníkům samoobslužné kapacity pro poskytování služeb a správu. Ve světě IT cloudových služeb se rozsah samoobslužných schopností široce liší mezi všemi různými možnostmi. Samoobsluha zákazníka je klíčovým nástrojem k poskytování větší provozní účinnosti, rychlosti nasazení a spokojenosti zákazníka IDC 3

4 Dlouhodobé náklady O b r á z e k 1 Náklady na podporu a dostupnost architektury Nízké V y s o k é Proč nové architektury? Celkové náklady na podporu podle typu architektury Architektura založená na silech Zmenšená struktura, více nástrojů společného řízení, pravděpodobně více smluv, ale spravovaných jedním poskytovatelem, řešení s více dodavateli Rozsáhlá struktura, nezávislé nástroje pro správu a smlouvy o podpoře, více dodavatelů, velká struktura s mnoha aktivy Referenční architektura Integrované infrastrukturní systémy Malá struktura, společné řízení, jediný dodavatel, stačí nižší náklady na podporu, přináší vyšší spokojenost zákazníků s celkovou podporou jako přidaný přínos Nízká Dostupnost Vysoká Zdroj: IDC V tradičním zadávání IT externím dodavatelům je běžné, že poskytovatel nabízí zákazníkům standardizovaný portál pro sledování výkonnosti a dalších ukazatelů použití jako součást smlouvy. Ale tento portál je určen spíše pro průběžné řízení na vysoké úrovní než pro opravdové samoobslužné poskytování zdrojů, protože kapacitní požadavky při použití externích dodavatelů mimo cloud se obvykle dají den ode dne dobře předpovídat. Ve vyhrazeném soukromém cloudu budou zákazníci očekávat vyšší rozčleněnost v průběhu pracovní zátěže jakožto funkci správy a opravdové samoobsluhy prostřednictvím portálu, co se týká poskytování nových pracovních zátěží nebo provádění změn v rámci smlouvy. Například tým pro vývoj aplikace, který chce mít testovací server na měsíc, by mohl nakonfigurovat a poskytnout novou instanci v širším vymezení stávající smlouvy (např. společnost XYZ kupuje kapacitu pro sestavení 10 výpočetních instancí, s danými parametry a po dobu jednoho čtvrtletí) spíše než zcela novou smlouvu vyžadující vydání nové nákupní objednávky a otevření servisní linky. Zákazníci skutečně přijímají tento model typu platím za to, co právě používám. IT oddělení mohou vyvinout model typu platím za to, co právě používám, pro interní uživatele a pak postoupit s integrovaným systémy a IT o krok dále tím, že se stanou ziskovým centrem v rámci organizace. Podniky, které dokáží vynikat v ziskovém provozování IT ve svém odvětví, mohou také poskytovat zdroje jiným organizacím v daném odvětví a účtovat měsíční poplatky IDC

5 Posouzení HP Pružná kapacita HP je škálovatelná nabídka nasazení počítačů, která má sloužit k tomu, aby poskytla zákazníkům úspory ze zkušeností s veřejným cloudem a bezpečnost a kontrolu spojenou s podnikovým IT (viz obrázek 2). Služba podporuje servery, storage, síťové propojení, software a konvergované systémy. Pružná kapacita HP přináší schopnost platit za to, co právě používáte, prostřednictvím provozních nákladů raději než náklady kapitálu. O b r á z e k 2 Pružná kapacita HP Pružná kapacita, podpora podniku v jeho areálu Podpora na úrovni podniku Platíte pouze za to, co používáte 1 Slaďuje náklady s měsíční spotřebou díky pokročilému měření Kapacita infrastruktury, která nikdy nedojde Škálovatelná přidává kapacitu během minut, ne podle měsíců Používá se pro servery, storage, sítě a software HP a více dodavatelů Lze pravděpodobně platit jako PROVOZNÍ NÁKLADY Vyšší kapacita Platíte pouze za to, co používáte Předpovídaná kapacita Nižší kapacita Lokální vyrovná vací paměť Stavební blok péče o datové centrum Podnikové použití 1 S výhradou minimálního kapacitního závazku Zdroj: HP Podle společnosti je pružná kapacita HP navržena k poskytování následujících přínosů: elastická kapacita, která umožňuje poskytování v minutách, ne v týdnech nulová vstupní kapitálová investice s placením prostřednictvím provozních nákladů optimalizované hotovostní toky platba za používání odpovídá spotřebě služba na stupni podniku z hlediska provozní účinnosti neomezená kapacita s obnovou kapacity podle vlastní spotřeby Jakožto součást péče HP o datové centrum přináší služba pružná kapacita HP do datového centra podporu na úrovni podniku. Tato podpora zahrnuje tým sestavený na míru pro zákazníka na pracovišti a hovory poskytované globálně a podporované HP centry odborných znalostí. Kromě toho péče HP o datové centrum obsahuje směs služeb, které reagují na problémy a předvídají je. Poskytovatelé služeb potřebují pružná podniková řešení, která mohou zlepšit výnosové toky a zkrátit dobu do uvedení na trh. Podle HP slaďuje přístup pružné kapacity HP založený na provozních nákladech s cenou za měsíční spotřebu, protože faktura odráží skutečně naměřenou spoutřebu. To 2014 IDC 5

6 dává poskytovatelům služby schopnost zvyšovat nebo snižovat náklady podle spotřeby zákazníků bez vynakládání kapitálu. Otevřené problémy Organizace získávají stále větší důvěru v model poskytovat jako službu, ať je to v objektu společnosti či mimo něj. Pružná kapacita HP je skutečně model typu platím za to, co právě používám podle toho, jak kapacitní potřeby během doby rostou nebo klesají. Jedním z hlavních úskalí, před kterým HP stojí, je překonání skepse potenciálních zákazníků, kteří mohou toto řešení vnímat jako modifikovaný pronájem. HP musí vzdělávat trh o tom, co je model typu platím za to, co právě používám, a jaká je opravdová výhoda kapacity na požádání. Závěr Dnešní datová centra musí být agilní a zároveň ekonomicky úsporná. Ke splnění těchto cílů se mnozí obrací na virtualizované infrastruktury, které rychle poskytují výkon a současně odstraňují potřebu nakupovat přebytečnou kapacitu. V zájmu podpory těchto prostředí se IT oddělení s omezenými zdroji obrací na poskytovatele služeb v podobě třetích stran. V ideálním případě tito poskytovatelé umožňují organizacím racionalizovat odstraňování poruch, platit za to, co opravdu používají, a rozšiřovat nebo snižovat kapacitu a náklady podle potřeby. Pokud HP dokáže vyřešit problémy načrtnuté v tomto článku, pak je IDC přesvědčena, že uvedená společnost má významnou příležitost uspět na důležitém trhu s podpůrnými službami pro datová centra IDC

7 O T É T O P U B L I K A C I Tuto publikaci vytvořila IDC Custom Solutions. Názory, analýza a výsledky výzkumu zde prezentované čerpají z podrobnějšího výzkumu a analýzy nezávisle provedené a zveřejněné IDC, pokud není uvedeno sponzorství konkrétního výrobce. IDC Custom Solutions zpřístupňuje obsah IDC v širokém spektru formátů určených k šířením prostřednictvím různých společností. Licence k šíření obsahu IDC neznamená souhlas s licencí ani s názorem na licenci. A U T O R S K Á P R Á V A A O M E Z E N Í Veškeré informace IDC nebo odkazy na IDC, které se mají používat při reklamě, tiskových prohlášeních nebo v propagačních materiálech, vyžadují předchozí písemný souhlas IDC. S žádostmi o povolení se obracejte na informační linku Custom Solutions na číslo nebo Překlad a/nebo lokalizace tohoto dokumentu vyžadují další licenci od IDC. Další informace o IDC získáte na stránkách Další informace o IDC Custom Solutions získáte na stránkách Globální centrála: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Telefon Fax IDC 7

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více