Poradenství odvykání kouření. MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství odvykání kouření. MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav"

Transkript

1 Poradenství odvykání kouření MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav

2 Legislativa V roce 2006 vstoupil v účinnost zákon č. 379/2005 Sb.o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými vými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon nahradil předchozí právní úpravu v této oblasti -č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášku. Zákon č. 379/2005 Sb.. obsahuje řadu restriktivních opatření týkajících se prodeje, podávání tabákových výrobků, zákazu kouření ve výčtu míst: např. na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, veřejně přístupné prostory související s veřejnou dopravou, zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti (restaurace apod. - nemají-li prostory vyhrazené pro kouření, které musí být zřetelně označené a dostatečně větrané), budovy státních orgánů, školy, zdravotnická zařízení atd. Dále také zákon obsahuje ustanovení, dle kterého jsou zdravotničtí tí pracovníci při výkonu svého povolání povinni provádět u osob užívajících tabákové výrobky krátkou intervenci spočívající ve včasné diagnostice škodlivého užívání. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává městská policie, Policie ČR, obec v přenesené působnosti, Česká obchodní inspekce (jde-li o alkohol), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (jde-li o tabákové výrobky), orgán ochrany veřejného zdraví (u stravovacích služeb).

3 Legislativa V návaznosti na poznatky z praktické aplikace tohoto předpisu byla v roce 2009 přijata na základě poslanecké iniciativy novela tohoto zákona - zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., jenž vstoupí v účinnost dne Tento zákon přináší řadu zpřesnění a úprav, které by měly napomoci lepší vymahatelnosti zákona a zlepšení ochrany dětí a mládeže před škodlivými účinky tabáku. Dále byly v letech přijaty další právní předpisy týkající se oblasti kontroly tabáku a v různé míře nepřímo přispívající ke snížení prevalence kuřáctví - např. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (upravuje podmínky zdaňování tabákových výrobků, způsob značení a jejich prodeje) Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ukládá povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví Zákon č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy musí obsahovat varování, nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let apod. Dosud nedošlo k ratifikaci WHO Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, která je z hlediska kontroly tabáku důležitou mezinárodní právní dohodou přispívající ke kontrole tabáku

4 Definice kuřáctví WHO 1996 Kuřák ten kdo v době šetření kouří - pravidelný kouří denně - příležitostný kouří, ale ne denně Nekuřák ten, kdo v době šetření nekouří - bývalý kuřák kouřil denně, nyní nekouří - nikdy nekouřil nekouřil buď vůbec nebo méně než 100 cigaret během svého života - bývalý příležitostný kuřák nekouřil nikdy denně, ale vykouřil víc než 100 cigaret během svého života

5 Současná situace v ČR Kouření tabáku je nejzávažnějším známým a preventabilním rizikovým faktorem, ovlivňujícím vznik, rozvoj a průběh mnoha onemocnění (onemocnění dýchací soustavy, nádorová onemocnění, nemoci srdce a cév). Peto et al.. (2003) odhadli na základě mortalitních statistik ČR, že kouření í lze připsat v roce 2000 celkem úmrtí a každé úmrtí související s kouřením vede k průměrné ztrátě 15 let života. Sovinová a kol. za použití odlišné metodiky vyčíslili roční mortalitu v roce 2002 na případů, což reprezentuje 19 % celkové roční úmrtnosti. Úsilí vyspělých společností omezovat kouření a tím i nežádoucí zdravotní škody, které působí, je proto pochopitelné. Pro formulování preventivních cílů, ale také pro sledování efektu již dříve přijatých opatření omezujících kuřáctví se ve vyspělých zemích provádějí p specializovaná šetření zjišťující prevalenci kuřáctví v populaci. Práce publikované o vývoji kuřáctví mezi dospělou populací ukazují, že se prevalence kuřáctví u dospělých stabilizovala. U dětí a mladých lidí je vývoj dynamický a regulační opatření mají větší vliv

6 Kouření současný stav Vysoká je prevalence kuřáků především v populaci dospívajících a mladých dospělých do 24 let (18 % patnáctiletých, z toho 15,8 % chlapců a 19,8 % dívek, kouří alespoň jednu cigaretu týdně) Nízká úroveň ochrany nekuřáků před tabákovým kouřem v prostředí, zejména dětí předškolního a školního věku Vysoká prevalence fatálních i nefatálních následků kouření, vyšší úroveň úmrtnosti na nádory související s kouřením v porovnání s ostatními státy Kouření je nejen vážné zdravotní riziko, ale také společensky nevhodné chování.

7 Kouření současný stav Prevalence kuřáctví mezi dospělými od poloviny 90. let stagnuje (asi 29% kuřáků), mírný pokles u mužů. Důsledky kuřáctví lze prokázat nejen v kontextu objektivních zdravotních důsledků, ale také v rovině subjektivního vnímání zdravotního stavu (u nekuřáků příznivější ukazatelé kvality života). U dětí školního věku lze doložit výrazný nárůst kouření od poloviny 90. let do roku Po roce 2002 zřetelný pokles u obou pohlaví. Ve skupině 15letých se rozdíly mezi chlapci a děvčaty stírají. Poslední poznatky naznačují, že kouření u dívek začíná převažovat ( 15,8 x 19,8 % v roce 2010).

8 Kouření současný stav U dospělých lze kuřáctví obtížně ovlivnit. Programy odvykání kouření nemají dosud odpovídající odezvu. Je zřejmá souvislost mezi kouřením a jiným návykovým chováním, které ohrožuje zdraví. Možnosti prevence jsou dobré, ale je dosud málo inteligentních programů. Preventivní snahy brzdí nedůslednost v oblasti dostupnosti a vliv reklamy.

9 Prevalence kuřáctví u dospělé populace Podle výzkumu v roce 2009 v ČR je 29,2 % občanů ve věku let označeno jako pravidelní kuřáci Při porovnání prevalence kuřáků v období nedochází k výraznějším změnám Z dlouhodobého hlediska nelze říci, že by docházelo ke snížení počtu kuřáků v populaci a to znamená, že by dosud přijatá protikuřácká opatření přispěla ke snížení počtu kuřáků Z analýzy odpovědí vyplynulo, že pouze 13,9% kuřáků by chtělo v příštích 6 měsících skoncovat s kouřením. Z hlediska věku je zaznamenán nejvyšší podíl kuřáků ve věkové kategorii let 36,7%

10 Vývoj pravidelného kuřáctví u chlapců v období studie HBSC % 11 let 13 let 15 let 28, ,9 22,4 13,8 19, ,3 10,1 7,8 8,9 5 2,3 1,9 3 1,6 2,

11 Vývoj pravidelného kuřáctví u dívek v období studie HBSC % 11 let 13 let 15 let 30,6 27, , , ,9 10,3 8,6 8,8 6,9 4,2 1, ,1 0,

12 Kuřácký status podle pohlaví 66,6% Chlapci 62,1% Dívky 9,1% 9,3% 4,7% 19,6% 7,3% 21,3% Nekuřák Slabý kuřák Kuřák Silný kuřák

13 Kouření vodní dýmky Kouření vodní dýmky je vnímáno jako zajímavá, netradiční, exotická aktivita, kuřákům však chybí dostatečné informace o škodlivosti tohoto způsobu kouření. Co se skrývá v tabákovém kouři? Tabák do vodní dýmky se skládá z 30% tabáku, zbytek tvoří melasa, vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové třtiny, a případně je přidáván med či různé umělé příchuti. Tabáková směs se vlhčí glycerolem. Kouřit je možno i bylinné směsi bez tabáku, které z velké části tvoří drť stvolů cukrové třtiny, které jsou odpadem po vyluhování cukru. Tyto drtě bývají ochuceny umělými příchutěmi, často ovocnými, ale i např. karamelovou, kávovou apod. a přídavkem melasy, dávající kouři sladkou chuť. Právě sladká a často ovocná chuť dýmu z vodní dýmky ho dělá velmi atraktivním především pro mladé lidi. Nikotin vyvolává závislost. Dehet - směs chemických látek olejovité konzistence vznikající při tepelném rozkladu organických látek. Obsahuje mnoho toxických látek, z nichž celá řada vyvolává rakovinu. Oxid uhelnatý - jedovatý plyn, který vzniká mimo jiné při nedokonalém spalování. Vytěsňuje kyslík z vazby na červené krvinky a je hlavní příčinou nemožnosti přenosu kyslíku do tkání těla vč. životně důležitých orgánů.

14 Kouření vodní dýmky Během jednoho posezení s vodní dýmkou se vytvoří průměrně 70 litrů kouře. V souvislosti s použitým způsobem zapálení tabáku a velikostí zápalného uhlíku se vytváří krát více dehtu, 17 50krát více oxidu uhelnatého a kouř obsahuje až 6x více nikotinu než jedna cigareta. Při průměrném hodinovém posezení u vodní dýmky, kuřák vdechne přibližně krát více kouře, než při vykouření jedné cigarety. Voda v nádobce vodní dýmky dým především ochlazuje. I po průchodu vodou obsahuje kouř vysoké dávky toxických složek, zahrnující oxid uhelnatý, těžké kovy a řadu látek, vyvolávajících rakovinu. Běžně užívané zdroje žáru (uhlíky), které jsou aplikovány na tabák, pravděpodobně vedou ke zvýšení zdravotních rizik, protože při jejich hoření se uvolňují do kouře další toxické látky vč. těžkých kovů a CO. Sdílení náustku při kouření vodní dýmky představuje riziko přenosu infekčních chorob zahrnující tuberkulózu a infekční zánět jater.

15 Kouření vodní dýmky Pasivní kouření směsi takového kouře a kouře z uhlíku z vodních dýmek je rizikové i pro nekuřáky. Pravidelné kouření vodní dýmky může vést ke vzniku závislosti na nikotinu. Užívání vodní dýmky ke kouření tabáku představuje skutečné zdravotní riziko pro kuřáky i pro další lidi vystavené jejímu kouři. Kouření vodní dýmky není bezpečnou alternativou kouření cigaret.

16 Proč přestat kouřit? Vliv na zdraví podílí se na vzniku nejméně 24 diagnóz onemocnění Způsobuje závislost : a) sociální a psychická b) fyzická Nebezpečí pasivního kouření Možnosti objektivizace expozice tabákovému kouři Dá se léčit kód F 17.2 Komplexní plán boje proti kouření

17 Kouření Naučen ené chování vyvolávaj vající závislost na tabáku F 17.2 Závislost behavioráln lní (sociáln lní a psychická) - farmakologická ( NIKOTIN ) Nikotin - alkaloid z tabákových listů účinky tabákového kouře izolováno více v než látek l včetně všech známých karcinogenů krátkodob tkodobé dlouhodobé - - pokles kožní teploty - nemoci související s - zvýšen ení tepu kouřen ením m ( způsobuj sobují - zvýšen ení TK krve 1/3 úmrtí v produktivním - změny na EEG věku )

18 Kritéria závislosti Člověk užívá látku déle a ve větším množství, než původně chtěl Po určitém čase člověk myslí jen na to, aby měl stále dostatečnou zásobu. Přestane-li brát drogu, rozvinou se různé nepříjemné abstinenční příznaky Aby je překonal, vrací se zpět k užívání Užívá drogu dál, i když si dobře uvědomuje, že škodí jeho zdraví a okolí

19 Kouření možnosti ovlivnění K teré faktory m o hou o vlivnit budoucí p okusy o od vykán í? P růměrn é h odnoty účinnosti ve všech zem ích Faktory, které mohou ovlivnit budoucí pokusy o odvykání Zájem nevystavovat kouři děti, rod inu a přátele D opo ručení lékaře Půso bení na děti Z vyšu jící se důkazy o zdravotn ím riziku C en a tabáku Š irší nab ídka léčby a p rostředků k o dvykán í N aléhání partnera, rodin y neb o přátel D o poručen í zdravo tn í sestry D o poručen í zub aře D o poručen í lékárníka Z dravotní varování n a krab ičce Z ákazy kouřen í n a veřejnosti B ezplatn é telefonní porad en ství 1 = slabý b vliv 10 = silný vliv Fagerstrom K & Johnson M. SR N T 9th A nnual M eeting

20 Motivace k zanechání kouření Zdravotní důvody Estetické důvody Ekonomické důvody Osvobození se od závislosti Změnit životní styl Vzorové chování- pomoc lékaře Poradny pro odvykání kouření

21 Poradenství Základní algoritmus přístupu k pacientovi Ano Kouří v současnosti pacient tabák? Ne Chce pacient přestat? Kouřil pacient tabák v m inulosti? Ano Ne Ano Ne Poskytněte intervenci (5 P). Posilujte motivaci (5 R). Předcházejte recidivě. Povzbuďte k další abstinenci.

22 Poradenství Zjistit kuřáckou anamnézu (4A/4P) ASK ptát se ADVISE - poradit ASSIST pomoz ARRANGE připravit Poradenství individuální nebo skupinové Možnosti objektivizace expozice tabákovému kouři - změření množství c CO ve vydechovaném vzduchu Smokerlyzerem - biochemicky průkaz kotininu v moči, slinách, vlasech Náhradní substituční terapie nikotinem náplasti, žvýkačky, inhalační špička, nosní spray, tablety Bupropion, Champix uvolňuje dopamín,, který se váže na receptory

23 Poradenství diagnostická část Dotazníkové metody : - Fagerströmův dotazník závislosti na nikotinu (FTQ) - Dotazník kuřáckých návyků (HSBI - Heavy Smokers Baseline Inventory) - určuje kuřácký profil - Dotazník na míru odolnosti vůči nutkání kouřit v různých životních situacích (CQ-Confidence Questionnaire) - Analýza vydechovaného vzduchu přístrojem p Micro Smokerlyzer

24 Poradenství intervenční část Vychází z postupů kognitivně-behaviorální terapie obsahuje následující kroky: - anamnestický rozhovor, dotazníky, motivace, možnosti abstinenčních příznaků - nácvik zvládání problémů, zvládání bažení (cravingu( cravingu), nahrazování kuřáckých rituálů, relaxační techniky, práce s rodinou - Den D stanovení, stereotypy, uplatnění víry ve vlastní schopnosti, relaxační prvky, pohyb, stravovací zvyklosti, pitný režim

25 Poradenství intervenční část - Základ je absolutní kuřácká abstinence,, možnosti selhání - U závislosti na nikotinu nikotin-substituční terapie - Kuřák vstřebává z jedné cigarety cca 1 3 mg nikotinu - Výpočet průměrné dávky na den: - Počet cigaret / den x 2 = množství nikotinu v mg /den

26 Abstinenční příznaky při nedostatku nikotinu Výsledek fyzické nebo psychologické adaptace na dlouhodobý příjem drogy omezení nebo přerušení přísunu Subjektivní příznaky- podrážděnost, deprese, koncentrace, bolesti hlavy, neschopnost odpočívat, chuť k jídlu, nutkavá touha po cigaretě, riziko stresu, anxieta,, dýchací obtíže, bizarní sny, narušení osobních činností Objektivní příznaky- snížení pulsu,snížený klidový metabolismus, zvýšená teplota kůže, snížení adrenalinu, vyšší hmotnost

27 Nikotinsubstituční terapie Není lékem, ale slouží k potlačení AP alternativním přísunem nikotinu Není hrazeno pojišťovnou, dostání volně v lékárnách, léčba trvá min. 3 měsíce, dávka se postupně snižuje Nikotinové žvýkačky (2-4 4 mg nikotinu) Nikotinové náplasti Nicorette inhaler špička Nicotine nasal spray Tablety bupropionu, Champixu

28 Náhradní nikotinová terapie (NNT) Zdvojnásobuje úspěšnost ve srovnání s placebem náplasti - k 16hod. aplikaci 15mg, 10mg, 5mg - k 24hod. aplikaci 21mg, 14mg, 7mg (vstřebává se stejné množství jaké vyznačeno) žvýkačky - 4mg, 2mg - potřebují zásadité ph pro vstřebávání (vstřebává se cca 60-75%)-užívat 30min. inhalátor - špička 10mg méně vhodná u těžší CHOBPN,astma (vstřebává se 40-50%) - užívat do 1h, jinak se nikotin odpařuje sublinguální tableta - 2mg- potřebují zásadité ph pro vstřebávání (vstřebává se 50-60%)-užívat 15-20min. NNT volně prodejná- účinnost pro odvykání kouření jednotlivých forem se výrazně neliší VHODNÁ KOMBINACE FOREM NNT zvyšuje efektivitu a % úspěchu. Bupropion tbl. 1 tbl. 3 denně a pak snižovat dávku (24 týdnů) Vareniklin tbl.

29 Rizika terapie Těhotenství zvýšená pravděpodobnost přestat kouřit převáží rizika NTN a návratu ke kouření Kardiovaskulární onemocnění - u pacientů po IM, arytmiích, zhoršující se angina pectoris Kožní nemoci a alergie absolutní kontraindikace Alergie na náplasti střídání míst aplikace Poruchy spánku, nezvyklé sny Slinění, škytavka, bolesti v ústech, zubní protézy žvýkačky

30 Objektivizace expozice tabákovému kouři Smokerlyzer - průkaz c CO ve vydechovaném vzduchu v posledních hod. - umožní posoudit míru kuřáctví, demonstrovat zlepšení zdraví po zanechání a verifikace ústního sdělení Kotinin metabolit nikotinu průkaz v moči, krvi, slinách Thiokyanát metabolit kyanidu přítomného v tabákovém kouři průkaz v séru, moči ( nespecifický test po dobu týdnů)

31 Předcházení recidiv u bývalých kuřáků Nastávají buď krátce po zahájení abstinence nebo i delší době Krátká intervence u kontrol klientů poradny- pochvala, povzbuzení, výhody nekuřáctví,, rizika Intenzivní léčba častější kontroly, léčba komplikací, přírůstek hmotnosti pohybová aktivita, role rodiny a pracovního prostředí - podpora

32 Kouření Z hlediska prevence zdravotních problémů působených kouřením je nejlepší nezačít kouřit vůbec (cíl u dětí a dospívajících) pokud jste kuřák je lépe přestat kouřit dříve než později (výzkumy potvrzují, že pokud přestanete kouřit do 35 let věku, snížíte zdravotní rizika na minimum, pokud přestanete kouřit do 50 let věku snížíte zdravotní rizika na polovinu proti kuřákům.)

33 Hlavní zásady práce s klienty 1. Navázání kontaktu. Otevřenost, vzájemná důvěra, vstřícnost, citlivost, empatie. 2. Objasnění a vysvětlení problémů souvisejících se zdravotním stavem klienta. Komplexnost pohledu, důraz na vzájemnou souvislost rizik, vysvětlení ovlivnitelných a neovlivnitelných, rizikových a protektivních faktorů.

34 Hlavní zásady práce s klienty 3. Zjištění odezvy ze strany klienta: jeho pohled na věc, možnost spolupráce. Informace o dřívějších pokusech o změnu včetně event. neúspěchů a jejich příčin. 4. Vysvětlení postupu léčebného režimu a získání klienta pro spolupráci při jeho realizaci.

35 Hlavní zásady práce s klienty 5. Konsiliární vyšetření mohou být časově velmi náročná podpora trpělivosti, zájmu a spolupráce klienta. Potřeba zapojit další zdravotnické pracovníky a kombinovat postupy působení (osobní kontakt, informace, dovednosti, tiskoviny, účast na přednáškách, seminářích, workshopech,, dnech zdraví atd.). 6. Ověřit si spolehlivě, zda klient vše podstatné pochopil.

36 Komunikační chyby Za hlavní chyby ve verbální komunikaci jsou považovány: nesrozumitelné a nejasné myšlenky; vícevýznamová slova, jejichž jednoznačný význam není přesně vymezen; nepozornost či nízká pozornost řečníka ve vztahu k publiku; předsudky, ovládající řečníka a obsah jeho sdělení

37 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: argumentace by měla m pozitivně motivovat nezbytné vysvětlit výhody doporučených změn ( zdravotní,, estetické,, společensk enské, finanční) změny musí být postupné a systematické odměňování

38 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: vyvarovat se kategorických příkazp kazů a zákazů rady musí být důslednd sledné srozumitelný způsob podání rady musí být reáln lné vzhledem k možnostem klienta

39 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: pozitivní hodnocení efektu změn n je i formou motivace pro důslednd sledné dodržov ování režimu doplnění vhodnými tiskovými nebo audiovizuáln lními pomůckami např.. modelové receptáře,, videokazety, kalendáře

40 Praxe v poradně Zpravidla 7 návštěv během jednoho roku Frekvence a počet se řídí potřebami klienta a možnostmi terapeuta Cena - bezplatně - kauce - částečná úhrada

41 Webové stránky szu.cz who.int/topics/tobacco/en/ who.int/gb/fctc/pdf/inb6/einb65. /PDF/inb6/einb65.pdf tobaccoevidence.net/ globalink.orgorg nekurte.cz dokurte.cz

42

43 Poradenství Přestat kouřit znamená změnit životní styl! Děkuji za pozornost.

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Nikotin Alkaloid obsažený v listech tabáku Selektivní agonista nikotinových receptorů v CNS i v periferii absorpce

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Kateřina Langrová Česká koalice proti tabáku www.dokurte.cz Projekt Centra léčby závislosti na tabáku www.clzt.cz Kontext: kouření -

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Klíčová slova: tabák, léčba závislostí na tabáku, poradenství, abstinenční příznaky

Klíčová slova: tabák, léčba závislostí na tabáku, poradenství, abstinenční příznaky Název : Poradny pro odvykání kouření - jednotlivé kroky, individuální a skupinová terapie, náhradní substituční terapie, objektivizace expozice tabákovému kouři Souhrn: Kouření se stává významným a závažným

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN Pavel Chrbolka Šimon Celerýn Radka Bočánková V Praze dne 2.10.2003-1 - Obsah : 1) Úvod 2) Metodika 3) Výsledky 4)

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Den bez tabáku Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí České republiky 31. květen

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT!

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT! BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT! Přestat kouřit má smysl v každém věku. Je to nelehký úkol, který vyžaduje pevnou vůli. Nicorette Vám pomůže uspět! (4) 2 Obsah: 1. Přínos ukončení

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ ZÁVISLOSTI Eva Králíková Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN, Centrum léčby závislosti na tabáku III.

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 379/2005 ve znění 247/2014 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Léčivé žvýkací gumy (žvýkačky) Nicorette Classic Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření.

Léčivé žvýkací gumy (žvýkačky) Nicorette Classic Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nicorette Classic Gum 2 mg Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma (nicotini resinas) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

PŘI KONZULTACI SE ZÁVISLÝM NA TABÁKU

PŘI KONZULTACI SE ZÁVISLÝM NA TABÁKU Česká lékárnická komora DOPORUČENÝ POSTUP PŘI KONZULTACI SE ZÁVISLÝM NA TABÁKU Datum: 28. 6. 2010 / Verze: 1.0 Autor: Oponent: Mgr. Linda Kavalírová, ÚL IKEM Praha MUDr. Eva Králíková, CSc. III. interní

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

379/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

379/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto

Více

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2007 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 WORLD HEALTH ORGANIZATION CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION CELOSVĚTOVÁ STUDIE KUŘÁCTVÍ MEZI ZDRAVOTNÍKY

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ)

ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ) ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ) MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. Centrum pro závislé na tabáku a III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Předpokládám, že v lékárnách se

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROBKŮ A ZÁKAZY KOUŘENÍ

VÝROBKŮ A ZÁKAZY KOUŘENÍ Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (s účinností od 1. 1. 2009) ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými t... - znění dle 247/14 Sb. 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

379/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

379/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI Stav k 31.7.2014 do částky 64/2014 Sb. a 17/2014 Sb. 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ HLAVA I

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ HLAVA I 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Změna: 225/2006 Sb. Změna:

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Název: Programy pro děti a dospívající mládež. Souhrn:

Název: Programy pro děti a dospívající mládež. Souhrn: Název: Programy pro děti a dospívající mládež Souhrn: Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů v resortu školství, mládež a tělovýchovy je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. www.internimedicina.cz / INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 2008; 10(10)

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. www.internimedicina.cz / INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 2008; 10(10) NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU MUDr. Eva Králíková, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie a III. interní klinika, Centrum léčby závislosti na tabáku Kouření

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Nekuřáctví základní podmínka zdravých plic

Nekuřáctví základní podmínka zdravých plic jak PŘESTAT KOUŘIT? Nekuřáctví základní podmínka zdravých plic MUDr. Eva Králíková, CSc. jak PŘESTAT KOUŘIT? Obsah Úvod............................................. 5 Výskyt nemoci.......................................

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Tereza Peklová ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Tereza Peklová ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5349 Tereza Peklová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R007 ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

1. CO JE NICORETTE FRESHFRUIT GUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ. Přípravek Nicorette FreshFruit Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření.

1. CO JE NICORETTE FRESHFRUIT GUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ. Přípravek Nicorette FreshFruit Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nicorette FreshFruit Gum 2 mg Nicorette FreshFruit Gum 4 mg (nicotinum) léčivá žvýkací guma Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2008 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 31. květen Světový den bez tabáku Světová zdravotnická organizace každoročně vyhlašuje 31. květen jako Světový

Více