PSYCH/1. Závislost na tabáku. A. Identifikační údaje. Standard léčebného plánu. PSYCH/1 str. 1 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCH/1. Závislost na tabáku. A. Identifikační údaje. Standard léčebného plánu. PSYCH/1 str. 1 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI"

Transkript

1 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 1 Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu odpovídá: Autorská doména: Kdo péči poskytuje: MUDr. Eva Králíková, CSc. MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. doc. MUDr. František Faltus, CSc. První autorská verze CEESTAHC MUDr. Eva Králíková, CSc. CEESTAHC MUDr. Eva Králíková, CSc. Odbornosti (dle číselníku VZP): 001, 101, 305, 205 Komu je péče poskytována: Poznámka: Lékař po absolvování speciálního kurzu ČLK Pacienti závislí na tabáku. Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě připomínek dalších odborníků a CEESTAHC Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 2 Psychiatrie B. Věcný rámec standardu B1. Vymezení věcného rámce standardu Pojmy a zkratky Definice Použité pojmy a zkratky: DM diabetes mellitus DSM-IV Diagnostický a statistický manuál, viz (2) EU Evropská unie FCTC Framework Convention on Tobacco Control, Rámcová úmluva okontrole tabáku IM infarkt myokardu KVO kardiovaskulární onemocnění MAO monoaminooxidáza MCP mozková cévní příhoda MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. verze MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR NRT nicotine replacement therapy, náhradní terapie nikotinem NTN náhradní terapie nikotinem SR slow release, pomalé uvolňování WHO World Health Oraganization Definice onemocnění: má dvě složky: psychosociální/behaviorální a fyzickou/drogovou závislost na nikotinu. Tabák je možné užívat jako bezdýmý (šňupací a orální) nebo ve formě, kdy hoří. Kouření tabáku je u nás nejčastěji ve formě doutníku a dýmky (nikotin se z jejich kouře vstřebává bukání sliznicí) a cigaret (nikotin se vstřebává především až po inhalaci do plic). Vzhledem k tomu, že v ČR naprosto převažuje kouření cigaret, budeme mluvit především o kuřácích cigaret. Uvedené postupy ale platí pro všechny formy užívání tabáku. Definice kuřáctví (WHO,1996): Pravidelný (denní) kuřák: kouří v době šetření nejméně jednu cigaretu denně. Příležitostný kuřák: v době šetření kouří, ale méně než jednu cigaretu denně. Bývalý kuřák: kouřil (vykouřil během života více než 100 cigaret), ale v době šetření nekouří. Nekuřák: nikdy nevykouřil 100 a více cigaret.

3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 3 Abstinence: (Fiore et al., 2000) trvalá dlouhodobá abstinence = doba nejméně 6, raději 12 měsíců od poslední cigarety, biochemicky validizovaná. Validizace expozice tabákovému kouři: CO ve vydechovaném vzduchu (nespecifický test, zachycuje předchozích 12 hodin) nebo kotinin v moči, séru nebo plazmě (zachycuje poslední 2 3 dny a lze odlišit i pasivní kouření). Centra léčby závislosti na tabáku: specializovaná pracoviště v rámci léčebně preventivní péče, většinou v rámci pneumologických nebo interních klinik, nejméně s jedním speciálně vyškoleným lékařem a jednou sestrou. Aktuální seznam center je na nebo Patofyziologie: Kouření je naučené chování (spojení cigarety s určitou situací, činností, společností), na které u většiny kuřáků (cca 70 %) navazuje závislost na nikotinu. Závislost na nikotinu je klasickou drogovou závislostí a její vznik podmiňuje zmnožení a upregulace nikotinových receptorů v určitých částech mozku (především ventrální tegmentální area a nucleus accumbens). Tabulka 1: Abstinenční tabákový syndrom podle DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995): Patofyziologie T Abstinenční tabákový syndrom podle DSM-IV: 1. (Craving* lačnění, bažení, touha po cigaretě) 2. Špatná nálada/deprese 3. Podrážděnost/zlost 4. Úzkost 5. Poruchy spánku 6. Neschopnost soustředění 7. Neschopnost odpočívat 8. Zvýšená chuť k jídlu * Craving byl uveden pouze v předchozí verzi DSM-III Klasifikace onemocnění: Psychosociální a behaviorální závislostí kouření začíná (u nás bohužel nejčastěji kolem 14 let) a toto naučené chování se pak během let kouření pevně fixuje. Znamená to prožívání určitých situací s cigaretou, tzv. kuřácké stereotypy. Drogová závislost na nikotinu je klasickou drogovou závislostí, která snadno vzniká podle typu nikotin-acetylcholinových receptorů v mozku, jejichž stavba je z cca 50 % geneticky podmíněna (Agence Nationale d Accreditation at d Evaluation en Sante, 1999). Splňuje definici závislosti, např. podle DSM-IV. Abstinenční tabákový syndrom je uveden výše. Klasifikace onemocnění

4 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 4 Psychiatrie Obecně lze říci, že na nikotinu je závislý ten kuřák, který kouří nejméně cigaret denně a první si zapaluje (respektive má potřebu si zapálit) do hodiny po probuzení. Pro upřesnění je možné použít Fagerströmův test nikotinové závislosti (Fagerström Test of Nicotine Dependence, FTND) (Heatheron et al., 1991), uvedený níže (část C), nebo modifikovaný Fagerströmův test nikotinové závislosti pro adolescenty (Prokhorov et al., 2000), uvedený rovněž níže ve stejné kapitole. B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění Výskyt onemocnění Výskyt: je chronické, recidivující onemocnění, které zkracuje život polovině kuřáků v ČR v průměru o 15 let. V Evropě i ČR je příčinou každého pátého úmrtí, a to především na kardiovaskulární nemoci, dále způsobuje asi třetinu onkologických onemocnění, přes 80 % chronických plicních onemocnění a další nemoci ve všech klinických oborech. V ČR je každoročně úmrtí, tedy 50 denně, způsobeno kouřením (Peto et al., update 2005). Diagnóza F 17 je samostatným stavem vmezinárodní klasifikaci nemocí WHO (MKN-10) a v Diagnostickém a statistickém manuálu Americké psychiatrické společnosti (DSM-IV) (WHO, 1992, American Psychiatric Association, 1995). I když naprostá většina kuřáků zkouší přestat bez cizí pomoci, úspěšnost těchto pokusů bez asistence je nízká. Počet relapsů je vysoký. V ČR kouří cca 26 % dospělé populace, tedy přes 2 miliony osob. Asi % z nich, tedy přes 1,5 milionu, si přejí přestat (Vacek et al., 2005). Dostupnost podpory a léčby pro ty kuřáky, kteří chtějí přestat, je jedním z bodů kontroly tabáku nejen pro jednotlivé zdravotníky, ale pro celý zdravotní systém. Doplňuje jiné přístupy (vývoj daní z tabákových výrobků, restrikce jejich užívání a reklamy, regulace jejich obsahu a zdravotní varování, nekuřácké veřejné prostory, informování veřejnosti a vzdělávání), má však specifickou cílovou skupinu: kuřáky, kteří si přejí přestat kouřit a potřebují pomoc (Glynn et al., 1998). Preventivní přístupy by (v případě úspěšnosti!) snížily výskyt nemocí za let, zatímco odvykání kouření dospělých kuřáků zlepší zdraví populace rychleji, za 20 až 30 let (Peto et al., 2000). Začlenit léčbu závislosti na tabáku do zdravotních systémů doporučuje ve svém 14 i Rámcová úmluva o kontrole tabáku WHO (FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, nebo česky na platná od Přesto podpora a léčba pro kuřáky, kteří chtějí přestat kouřit, není ještě samozřejmou součástí všech evropských zdravotnických systémů, ani v ČR. Paradoxně v protikladu s omezenou dostupností léčby závislosti na tabáku jsou extrémně široce dostupné tabákové výrobky (WHO, 1999).

5 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 5 B3. Kvalifikační předpoklady Instituce: Krátká intervence: každý lékař/sestra. Intenzivní léčba: centra léčby závislosti na tabáku při nemocnicích. Odborný personál: Lékař po speciálním vyškolení ČLK, sestra po speciálním vyškolení v rámci Asociace sester. Technické předpoklady: Odpovídá výše uvedeným institucím. Instituce Personál Technické předpoklady Jiné předpoklady: Přístroj na měření CO ve vydechovaném vzduchu. Návaznost na možnost plicního nebo kardiovaskulárního vyšetření (EKG). Vzhledem k vysoké psychiatrické komorbiditě závislosti na tabáku se osvědčuje i spolupráce s psychiatrem: ošetřující psychiatr pacienta nebo zajištění možnosti psychiatrické konzultace pro ty, kdo se dosud na psychiatrii neléčí. C. Proces péče (viz vývojový diagram 1) C1. Vstupní podmínky procesu péče Anamnéza klinický obraz: Užívání tabáku v jakékoli podobě (viz definice výše). Anamnéza klinický obraz Vstupní kritéria pacienta 1. Krátká intervence: každý kuřák. 2. Intenzivní léčba: kuřák, který si přeje přestat kouřit (užívat tabák v jiné podobě).

6 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 6 Psychiatrie T Tabulka 2: Fagerströmův test závislosti na nikotinu FTND (Fagerström Test of Nicotine Dependence) (Heatheron et al., 1991): 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svoji první cigaretu? do 5 minut... 3 body za 6 30 minut... 2 body za minut... 1 bod po 60 minutách... 0 bodů 2. Je pro vás obtížené nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno? ano... 1 bod ne... 0 bodů 3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal? první ráno... 1 bod kteroukoli jinou... 0 bodů 4. Kolik cigaret denně vykouříte? bodů bod body 31 a více... 3 body 5. Kouříte častěji během dopoledne? ano... 1 bod ne... 0 bodů 6. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko? ano... 1 bod ne... 0 bodů Orientační hodnocení: 0 1 žádná nebo velmi malá závislost na nikotinu 2 4 střední závislost na nikotinu 5 10 silná závislost na nikotinu T Tabulka 3: Modifikovaný Fagerströmův test závislosti pro adolescenty (Modified Fagerström Tolerance Questionnaire) (Prokhorov et al., 2000): 1. Kolik cigaret denně vykouříš? více než body body bod méně než bodů 2. Kouříš více během prvních dvou hodin po probuzení než pak ve zbytku dne? ano... 1 bod ne... 0 bodů

7 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str Jak brzo po probuzení si zapaluješ první cigaretu? do 30 minut... 2 body za déle než 30 minut, ale před polednem... 1 bod odpoledne nebo večer... 0 bodů 4. Které cigarety by ses nejméně rád vzdal/a (která je nejdůležitější, nejvíc si ji vychutnáš)? první ranní... 2 body kterákoli před polednem... 1 bod kterákoli odpoledne nebo večer... 0 bodů 5. Je pro tebe těžké nekouřit tam, kde to nejde? ano... 1 bod ne... 0 bodů 6. Kouříš, i když jsi nemocný/á a většinu dne v posteli? ano... 1 bod ne... 0 bodů Orientační hodnocení: 0 1 žádná nebo slabá závislost 2 4 střední závislost 5 10 silná závislost C2. Vlastní proces péče Základní vyšetření: Krátká intervence: podle časových možností, postačí i několik vět, podle schématu níže. Intenzivní léčba ve specializovaném centru léčby závislosti na tabáku: Úvodní návštěva (screeningová), kdy bude zhruba během 1 1,5 h stanovena míra závislosti na cigaretách, resp. nikotinu. Základní vyšetření zahrnuje měření krevního tlaku, pulzu, antropometrické údaje (výška, hmotnost, výpočet body mass indexu, objem pasu, případně % tělesného tuku nebo základní plicní funkce). Dále osobní a rodinná anamnéza, základní biochemie. Dále psychodiagnostické testy dle možností centra. Změření CO ve vydechovaném vzduchu včetně stanovení % karboxyhemoglobinu, které je možné přístrojem Smokerlyzer (výrobce Bedfont, do ČR dováží Omnipress, Na Sypčině 4, Praha 4). Posouzení míry závislosti a intenzity kouření. Vysvětlení průběhu léčby v centru. Stanovení výhledově možné farmakoterapie. Vpřípadě souhlasu s plánem léčby se pacient objedná na vstupní návštěvu. Bude trvat také zhruba 1,5 hodiny. Mohou se opakovat některá vyšetření. Především se ale může setkat s ostatními kuřáky, kteří se také rozhodli přestat kouřit. Vysvětlení principu kouření uvědomění si některých souvislos- Základní vyšetření

8 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 8 Psychiatrie tí může pomoci. Snaha inspirovat pacienta, aby si předem připravil náhradní řešení, jak prožít své typicky kuřácké situace bez cigarety, jak změnit denní návyky. Možnost poučení z vlastních předchozích neúspěchů v jaké situaci si zapálil? Co teď v podobné situaci udělá, aby odolal cigaretě? Pacient by měl mít ze svého rozhodnutí nekouřit radost a nevzpomínat na cigarety nostalgicky, jako na něco krásného, o co je teď ochuzen naopak, skutečnost, že se konečně cigaret zbavil, je třeba vnímat pozitivně. V rámci intervence jsou uvedeny příklady nekuřáckých řešení situací, typicky spojovaných s cigaretou (káva, jídlo) ale vlastní návod je na každém kuřákovi. Každý žije jinak, má jinou povahu a svá řešení si musí dopředu připravit sám. Sám si také stanoví den D, kdy se probudí jako nekuřák. Změna životního stylu, změna naučeného chování je tedy zcela na kuřákovi. Na potlačení abstinenčních příznaků ale může užívat léky (nikotin nebo bupropion). Léky mu sice nezabrání kouřit, ale po tři měsíce, kdy by je měl užívat, usnadní přechod na život bez cigaret. Kontrolní návštěvy jsou kratší, zhruba kolem 30 minut. První kontrolní návštěva (tedy celkově třetí) by měla být asi týden po dni D. Termíny jsou individuální, intervaly se prodlužují (i když zejména první tři měsíce jsou kontroly vhodné co nejčastěji po dalších dvou týdnech, pak třech), dále po třech a šesti měsících ode dne D, poslední návštěva je po roce od poslední cigarety. Teprve tehdy totiž můžeme léčbu uzavřít jako úspěšnou. Při kontrolních návštěvách se opakují některá základní vyšetření (tlak krve, tepová frekvence, CO ve vydechovaném vzduchu, hmotnost, eventuelně další) a vždy se ptáme na abstinenční příznaky (touha kouřit, špatná nálada/deprese, podrážděnost/zlost, nervozita, pocity úzkosti, neschopnost odpočívat, neschopnost se soustředit, zvýšená chuť k jídlu).také afty nebo zácpa mohou být spojené s odvykáním kouření. Podle průběhu se upraví druh nebo množství léků. Doplňkové vyšetření Léčba Doplňkové vyšetření: Základní plicní funkce při vstupní návštěvě a po roční abstinenci. Léčba: 1. Krátká intervence (každý lékař/sestra při každé návštěvě) Zdravotníci by měli jako samozřejmou součást své klinické práce aplikovat krátkou intervenci (3 5 minut, 5 A, což vychází z angličtiny, česky 5 P ). Podle svých časových možností by mu měli pomoci stanovit den D, zhodnotit jeho předchozí zkušenosti/neúspěšné pokusy přestat (co pomohlo? co selhalo?), stanovit individuální plán, identifikovat pravděpodobné problémy a možná řešení, jak je překonat bez cigarety, navrhnout podporu přátel a rodiny, indikovat farmakoterapii (v rámci krátké intervence především NTN). Kouření a odvykání kouření by mělo být součástí základního vzdělání všech zdravotnických profesí přinejmenším lékařů a sester. Krátká intervence ( 5A nebo česky 5 P ): (4) 1. Ask Ptát se na kuřáctví a zaznamenat do dokumentace, záznam aktualizovat nejméně jednou za rok (1. od kolika, případně do kolika let

9 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 9 věku kouří/il, 2. co kouří, případně jiná forma tabáku, 3. kolik denně, případně týdně). 2. Advise Poradit, jasně doporučit kuřákům přestat. 3. Assess Posoudit ochotu přestat, nechce-li, je možná jen motivace: vysvětlit adekvátním způsobem výhody nekuřáctví v jejich konkrétním případě (např. vzhledem k jejich klinickému nálezu, diagnóze, obtížím, prognóze). Pokud nechce přestat, intervence končí, při další návštěvě opakujeme (empaticky!). 4. Assist Pomoci těm kuřákům, kteří chtějí přestat, v rámci svých časových možností, což může znamenat nabídku podpory (předem si připravit náhradní činnost pro kuřácké situace), doporučení NRT nebo bupropionu a správnou informaci o jejich použití a účinku, eventuelně doporučení do specializovaného centra léčby závislosti na tabáku. 5. Arrange follow up Plánovat kontrolní návštěvy. 2. Intenzivní intervence specialisty v odvykání kouření Pouze specializovaná pracoviště (Centra léčby závislosti na tabáku) a pouze pro kuřáky, kteří si přejí přestat. V ČR vznikají od roku 2005 specializovaná centra léčby závislosti na tabáku při velkých nemocnicích, většinou na pneumologických nebo interních klinikách. V centru pracuje minimálně jeden lékař a jedna sestra. Nabízejí diagnostiku, základní klinické vyšetření, intenzivní psychosociální a behaviorální intervence (skupinové či individuální), indikují farmakoterapii a dlouhodobě dispenzarizují kuřáky, kteří chtějí přestat kouřit. Poskytují rovněž informace, které se týkají užívání tabáku. Intenzivní intervence zahrnuje psychosociální a behaviorální intervenci afarmakologickou léčbu, přičemž lékem první volby je náhradní terapie nikotinem a bupropion. Jako úspěch můžeme hodnotit jen dlouhodobou abstinenci, tj. nejméně 6, raději 12 měsíců, navíc biochemicky verifikovanou: buď stanovením CO ve vydechovaném vzduchu, nebo stanovením kotininu (metabolit nikotinu) v moči, plazmě nebo séru. Placebo má takto hodnocenou úspěšnost kolem 3 5 %, intenzivní psychobehaviorální intervence (tj. nejméně 1 hodina) cca 10 %. Farmakoterapie (NTN a/nebo bupropion) vždy zdvojnásobuje úspěšnost, tedy farmakoterapie společně s intenzivní intervencí může dosáhnout abstinence u více než 20 % kuřáků (SBU 1998) Behaviorální a psychosociální intervence V rámci krátké intervence: Každý lékař by měl v dokumentaci každého pacienta identifikovat kuřáka a každému kuřákovi jasně doporučit přestat. Měl by posoudit motivaci přestat: jestliže pacient přestat nechce, pokusit se jej motivovat (vysvětlit souvislost kouření s nálezem, diagnózou, prognózou, obtížemi) a při další návštěvě opakovat dotaz na kuřáctví a doporučení přestat, ovšem empaticky. Pokud pacient přestat chce, zeptat se na nejčastější kuřácké situace a pokusit se jej přimět k tomu, aby si dopředu připravil náhradní řešení, jak je prožít bez cigarety, popřípadě jak se jim vyhnout. Součástí doporučení by mělo být poučení o vzestupu tělesné hmotnosti po zanechání kouření, které je úměrné předchozí inten-

10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 10 Psychiatrie zitě kouření a kterému lze mu předejít mírným omezením energetického příjmu.v případě závislosti na nikotinu (kouří nejméně 10 cigaret denně a první si zapaluje do hodiny po probuzení) doporučit některou z možností farmakoterapie. Pozvat pacienta na kontroly, zejména v prvních týdnech a měsících. V rámci intenzivní intervence individuální nebo skupinová behaviorální terapie: měl by poskytovat specialista na léčbu závislosti na tabáku. Je to dlouhodobý program, čím delší a intenzivnější, tím účinnější (po více než 3 h se ale účinnost nezvyšuje), při současné aplikaci farmakoterapie lze dosáhnout abstinence u % kuřáků (ICSI Health Care Guideline, 2004, Fiore et al., 2000). Farmakologická léčba Terapie nikotinem 2.2. Farmakologická léčba Farmakologická léčba je vhodná pro kuřáky závislé na nikotinu, tedy ty, kdo kouří 10 více cigaret denně a po probuzení si do hodiny zapalují první cigaretu. Podrobněji viz tab. 5 (dospělí) a 6 (adolescenti). Farmakologická léčba však zabraňuje především abstinenčním příznakům pacient by neměl očekávat, že mu zabrání kouřit. K tomu je nutné jeho rozhodnutí a aktivní změna životního stylu Náhradní terapie nikotinem (NTN) Od začátku 80. let se používá nikotinová žvýkačka, nyní existuje šest forem NTN: žvýkačka, náplast, nosní spray, inhalátor, tablety a pastilky. U nás je k dispozici žvýkačka (2 a 4 mg), inhalátor (10 mg), náplast (5, 10 a 15 mg/16h a 7, 14 a 21mg/24h) a sublingvální tablety (2 mg). NTN je volně prodejná v lékárně (bez receptu). Zdvojnásobuje úspěšnost ve srovnání s placebem, účinnost jednotlivých forem se prakticky neliší, proto si kuřák může sám zvolit typ NTN. Náplast uvolňuje nikotin kontinuálně, ale pomaleji než ostatní formy, které umožňují vnímat peaky amoderovat dávkování podle okamžité potřeby. Proto se u silných kuřáků doporučuje kombinace náplastí s některou z ostatních (orálních) forem. Léčba by měla trvat v plné dávce minimálně 8, raději 12 i více týdnů (kratší léčba než 8 týdnů ztrácí uvedenou účinnost) (Royal College of Physicians, London, 2000). Stanovení dávky orientačně: z náplasti se vstřebá za danou dobu (16 nebo 24 hodin) množství uvedené na obalu. U ostatních tří orálních forem je ale vstřebatelná většinou maximálně polovina uvedeného množství, navíc vstřebávání závisí na ph. Nikotin se vstřebává při lehce zásaditém ph, kolem 8,5, proto současně s orální formou NTN doporučujeme nejíst ani nepít, zejména ne kyselé. U žvýkaček je důležité dodržet způsob žvýkání: několikrát jen nakousnout, odložit na cca 30 vteřin pod jazyk nebo za dáseň, pak opakovat. Při příliš rychlém žvýkání pacient nikotin spolyká tvoří se více slin, pálí v krku, může mít nauzeu a škytavku, navíc ze žaludku se prakticky žádný nikotin nevyužije. Pro orientaci je dobré si uvědomit, že kuřák vstřebá z jedné cigarety 1 3 mg nikotinu, podle intenzity kouření a bez souvislosti s druhem cigarety.

11 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 11 Jako kontraindikace jsou nejčastěji uvedeny akutní KVO, těhotenství nebo dětský věk NTN je však vždy méně nebezpečná než kouření, aproto i podle doporučení WHO (WHO, Copenhagen, 2000, WHO, Copenhagen, 2001, WHO, Geneva, 2001) je NTN indikována pro všechny kuřáky závislé na nikotinu, kteří nemohou přestat bez léčby, včetně kardiovaskulárních pacientů, adolescentů nebo těhotných žen, doporučen je dohled lékaře. Také pro ty, kdo nedokáží přestat, znamená NTN v kombinaci s omezeným počtem cigaret nižší riziko než kouření v plné míře. Rovněž dlouhodobá léčba (měsíce i roky) je vždy lepší než kouření. NTN je vhodná i k potlačení abstinenčních příznaků během krátkodobé abstinence např. v letadle, během hospitalizace (WHO, Copenhagen, 2001) Bupropion SR (150 mg) Bupropion se původně používal jen jako antidepresivum, inhibice reuptaku noradrenalinu a dopaminu však nevysvětluje zcela jeho účinnost při odvykání kouření přesný mechanismus není znám. Je však jako jediné antidepresivum indikován pro léčbu závislosti na tabáku u pacientů bez deprese. Jeho účinnost (cca zdvojnásobení abstinence podobně jako NTN) se příliš neliší podle míry závislosti, historie deprese nebo alkoholismu (Fiore et al., 2000). Bupropion SR 150 mg se začíná užívat 1 2 týdny před dnem D, v dávce 1 tableta (150 mg) ráno. Po týdnu se vytitruje u většiny pacientů na 2x150 mg, což je doporučená dávka. Léčba trvá rovněž nejméně 8, raději 12 či více týdnů. Bupropion je u silných kuřáků vhodné kombinovat s některou z forem NTN (NTN ovšem ale až počínaje dnem D). Bupropion je výhradně vázán na recept, ale bez omezení odbornosti. Kontraindikacemi jsou především křečové stavy typu epilepsie, historie bulimie či anorexie a současné užívání inhibitorů MAO v případě současné psychiatrické farmakoterapie je vhodné vždy konzultovat ošetřujícího lékaře. Není doporučeno podávat bupropion v těhotenství, ale nejsou žádné zprávy o negativních účincích na plod, ačkoli výrobce (GlaxoSmithKline) vede evidenci užití bupropionu v těhotenství, zatím ve více než 1000 případech (indikace jak deprese, tak závislost na tabáku). Doporučuje se tedy, aby specialista v indikovaném případě, kdy ostatní možnosti léčby selhaly, těhotné ženě bupropion podal, sledoval ji a ohlásil k evidenci výrobci (Benowitz et al., 2004). Další postup: Telefonická linka pro odvykání kouření: Telefonické linky pomoci mohou být účinné a jsou oblíbené u kuřáků. Ačkoli je v tomto směru třeba dalšího výzkumu k posouzení efektivity (problémem je anonymita, která neumožňuje sledování), představují jistě cennou pomoc kuřákům a měly by být k dispozici všude, kde je to možné. VČRfunguje linka pro odvykání kouření na čísle , za místní hovorné z celé ČR, v pracovní dny hodin, jejíž číslo by v budoucnu mělo být uvedeno na krabičkách cigaret. Na této Bupropion Další postup

12 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 12 Psychiatrie lince je možné získat jakékoli informace týkající se tabáku a léčby závislosti na tabáku včetně adres specializovaných center nebo jiných poraden. Doporučení Doporučení pro specifické skupiny: Výzkum léčby se zaměřuje na zdravotníky, jako jsou lékaři (zejména v primární péči), sestry, porodní asistentky, lékárníci a specialisté v odvykání kouření. Doporučovat kuřákům přestat kouřit a související podpora je však aktivitou celého zdravotnického systému a měla by být součástí co nejvíce jeho oblastí. To platí jak pro nemocniční či ambulantní, tak pro komunitní péči. Protože však v mnoha zemích je stále vysoká prevalence kouření mezi zdravotníky, kromě vzdělávání v možnostech léčby závislosti na tabáku by měli zdravotníci být sami skupinou těch, kterým je třeba pomoci přestat kouřit. V ČR je sice klesající trend, ale stále kouří kolem 20 % lékařů v rozmezí 16 % 23 % a 39 % sester (Widimský et al., 2005, Králíková, 2005). 1. Nemocniční personál by se měl pacientů ptát na jejich kouření před nebo během přijetí, nabídnout krátkou intervenci a pomoc těm, kdo si přejí přestat kouřit. Pacienti by měli být informováni o nekuřáckém prostředí v nemocnici. V indikovaných případech by měla být pro pacienty k dispozici NTN nebo bupropion. 2. Zdravotnické areály a jejich bezprostřední okolí by měly být nekuřácké. 3. Těhotné kuřačky by měly dostat jasné informace o riziku kouření pro jejich plod a jasné doporučení přestat kouřit. Měly by být doporučeny do specializovaného centra. 4. Intervence k odvykání kouření, které se ukázaly účinné u dospělých, by měly být s příslušnou modifikací aplikovány i na mládež. Nikotinismus u adolescentů patří k syndromu rizikového chování v dospívání a bývá propojen s ostatními součástmi tohoto komplexu. Prevenci aléčbu závislosti na tabáku je v tomto věku třeba zaměřit na celý komplex rizikového chování a jeho příčiny. Doporučení pro poskytovatele zdravotní péče: Léčba závislosti na tabáku je ekonomicky velmi výhodná. Cca 10 % nákladů zdravotních pojišťoven připadá na nemoci způsobené kouřením (Lancaster et al., 2000, Parrott et al., 1998, World Bank, 1999). Dostupnost behaviorální a psychosociální i farmakologické léčby by měla být co nejširší, u nás s výhledem alespoň jednoho centra léčby závislosti na tabáku v každém okrese. Zdravotníci by měli být vzděláváni v tomto poradenství a měl by být zajištěn finanční zisk za adekvátní vyškolení a programy. Vzdělávání a nácvik různých typů intervencí by neměl být jen v rámci postgraduálního vzdělávání, ale měl by začínat na pregraduální úrovni, na lékařských fakultách, zdravotnických školách a dalších relevantních školách.

13 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 13 C3. Podmínky ukončení procesu péče Výstupní kritéria pacienta: Pacient, který má dlouhodobou trvalou abstinenci (12 měsíců, biochemicky validizováno). Léčba dále nemá smysl u těch, kdo si nepřejí přestat kouřit (užívat tabák v jiné formě). Prognóza pacientů: Neasistovaný pokus o zanechání kouření má cca 2% úspěšnost, krátká intervence cca 5%. Vzhledem k tomu, že farmakoterapie (užívaná v dostatečné dávce a dostatečně dlouhou dobu, t. j. nejméně 8 týdnů) zdvojnásobuje úspěšnost, lze při krátké intervenci + farmakoterapii dosáhnout až cca 10% abstinence, intenzivní intervence (1 3h) má úspěšnost cca 10 % bez léků, v kombinaci s farmakoterapií %. Farmakoterapii se tedy vyplatí spojit s intenzívní léčbou. Toto je také náplní činnosti specializovaných center. Výstupní kritéria pacienta Prognóza D. Výsledky kritéria a indikátory kvality péče Tabulka 4: Výsledky kritéria a indikátory kvality péče T Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Podmínky zahájení péče Krátká intervence (každý lékař): Záznam v dokumentaci. každý kuřák Intenzívní léčba (specializovaná centra): kuřák, který si přeje přestat kouřit Proces Vstupní vyšetření a intervence, Záznam v dokumentaci. dále kontrolní návštěvy Podmínky ukončení péče 1. Úspěšná léčba: Roční trvalá Záznam v dokumentaci. abstinence, biochemicky valorizovaná: CO ve vydechovaném vzduchu nebo kotinin v moči nebo krvi 2. Při relapsu je vhodné léčbu opakovat, dokud si kuřák přeje přestat kouřit.

14 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 14 Psychiatrie E. Odkazy na literaturu 1. Agence Nationale d Accreditation et d Evaluation en Sante. Consensus Conference on Smoking Cessation; English summary by Jacques Le Houezec. Paris, ANAES, American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; 4th edition (DSM-IV) Washington, American Psychiatric Association, Benowitz, N. L.; Dempsey, D. A.: Pharmacotherapy for smoking cessation during pregnancy, Nicotine and Tobacco Research, 6, 2004, Suppl. 2, S189-S Fiore, M. C.; Bailey, W. C.; Cohen, S. J.; et al.: Treating Tobacco use and Dependence. Clinical Practice Guideline. Rockville, US Department of Health and Human Services, Glynn, T. J.; Manley, M. W.: How to help your patients stop smoking. A National Cancer Institute Manual for Physicians. Washington, US Department of Health and Human Services, Heatheron, T. F.; Kozlowski, L. T.; Frecker, R. C.; Fagerström, K. O.: The Fagerström test of nicotine dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire, Brit. J. Addiction, 86, 1991, ICSI Health Care Guideline Institute for Clinical System Improvement: Tobacco Use Prevention and Cessation for Adults and Mature Adolescents, tenth edition, June, 2004, 8. Králíková, E.: Čeští lékaři a Světový den bez tabáku. 31. května 2005, čas. Lék. čes., 144, 2005, 9, Lancaster, T.; Stead, L.; Silany, C.; Sowden, A.: Effectiveness of interventions to help people stop smoking: findings from the Cochrane Library. BMJ, 321, 2000, Parrott, S.; Godfrey, C.; Raw, M.; West, R.; McNeill, A.: Guidance for commissioners on the cost-effectiveness of smoking cessation interventions. Torax, 53, 1998, Supplement 5, Part Peto, R.; Lopez, A. D: Future worldwide health effects of current smoking patterns. In Koop, C.E., Pearson, C.E., Schwarz, M.R. (Eds.): Critical Issues in Global Health, San Francisco, Jossey-Bass, Peto, R.; Lopez, A. D.; Boreham, J.; Thun, M.: Mortality from smoking in developed countries , 2nd edition, Oxford University Press, update 2005, Prokhorov, A. V.; De Moor, C.; Pallonen, U. E.; Suchanek-Hudmon, K.; Koehly, L.; Hu, S.: Validation of the modified Fagerström Tolerance Questionnaire with salivary cotinine among adolescents, Addictive Behaviors, 25, 2000, 3, Raw, M.: First WHO European Recommendations on the Treatment of Tobacco Dependence, Evidence based core recommendations for health care systems in Europe, World Health Organization, European Partnership Project to Reduce Tobacco Dependence, June 2001.

15 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str Royal College of Physicians of London: Nicotine Addiction in Britain. Report of the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. London, Royal College of Physicians, SBU Board of Directors and Scientific Advisory Committee. Conclusions: Smoking Cessation Methods. Stockholm, National Institute of Public Health and Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, Vacek, L.: Kouření a postoje k němu v české populaci. Klub českých sociologů a psychologů, Praha, West, R.; McNeill A.; Raw, M.: Smoking cessation guidelines for health professionals: an update. Torax, 55, 2000, December, Widimský, J.; Škodová, Z.; Pecka, T.: Kuřácké návyky lékařů a lékařek v porovnání s kouřením v populaci České republiky. Porovnání se stavem vroce 1991, Vnitřní lékařství, 51, 2005, 3, v tisku. 20. World Health Organization: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th revision. Geneva: WHO, World Health Organization: Evaluating Tobacco Control Activities: Experience and Guiding Principles. Geneva: WHO, World Bank. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. Washington: World Bank, World Health Organization: Conclusions of Conference on the Regulation ot Tobacco Dependence Treatment Products. Copenhagen: WHO, World Health Organization Europe: Partnership to Reduce Tobacco Dependence. Copenhagen: WHO, World Heatlth Organization Europe: Regulation of Nicotine Replacement Therapies: An Expert Consensus. Copenhagen: WHO, World Health Organization: Encouraging Stopping Smoking. Geneva: WHO, 2001.

16 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 16 Psychiatrie DIAGRAM Vývojový diagram 1: Závislost na nikotinu Pacient se závislostí na nikotinu VvvvvvvBBBBNNN Dotaz: Kouří? (Užívá tabák v jiné podobě?) ANO NE (nevykouřil nikdy 100 a více cigaret nebo 12 a více měsíců od poslední cigarety) Dokumentujte užívání tabáku: od kolika let (v případě bývalého kuřáka do kolika let) kouřil jaký tabákový výrobek kolik cigaret (jiných tabákových výrobků) denně/týdně POCHVALTE Jasně doporučte přestat kouřit: Pane/paní XY, pro Vaše zdraví je nutné přestat kouřit CHCE (cca do měsíce) NECHCE Stanovte závislost na nikotinu, podle svých časových možností aplikujte psychobehaviorální podporu, u závislých na nikotinu také farmakoterapii: NTN, bupropion nebo kombinaci (různé formy NTN, nejlépe náplast + ostatní, nebo bupropion + NTN) Motivujte: souvislost s jeho zdravotním stavem, obtížemi, prognózou, diagnózou, nálezem pokuste se najít další souvislosti (dítě/partner v domácnosti, fyzická kondice) při další návštěvě opět začněte dotazem na kuřáctví, jasným doporučením přestat a motivací (emfaticky: chápu, že přestat kouřit je těžké, ale pro Vaše zdraví nutné a jsem připraven Vám pomoci, až se rozhodnete přestat) Pozvěte na kontroly, především v prvních týdnech Abstinuje: Podpořte v nekuřáctví, při dalších návštěvách zdůrazněte význam abstinence. Kouří: Pokuste se opět motivovat, využít zkušenosti (proč či v jaké situaci si zapálil, byla farmakoterapie adekvátní?) a podpořte v dalším pokusu přestat kouřit. CHCE NECHCE Opakujte relevantní intervenci včetně zvážení vyšších dávek a delšího trvání farmakoterapie

17 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Psychiatrie str. 1 PŘÍLOHA PŘÍLOHA Č. 1 Farmakoterapie pro léčbu závislosti na tabáku Tabulka 5: Přehled farmakoterapie pro léčbu závislosti na tabáku na našem trhu (náhradní terapie nikotinem a bupropion) Druh Název výrobku Množství nikotinu, které se Orientační cena výrobce vstřebá (1 ks) za uvedenou v lékárně k dobu (orientačně) za balení (žádná úhrada zdravotních pojišťoven) žvýkačka Nicorette 30 x 2 mg Pfizer cca 0,9 mg za 30 minut 199 Kč žvýkačka Nicorette Plus 30 x 4 mg Pfizer cca 1,8 mg za 30 minut 199 Kč žvýkačka Nicorette Mint 30 x 2 mg Pfizer cca 0,9 mg za 30 minut 199 Kč žvýkačka Nicorette Mint plus 30 x 4 mg Pfizer cca 1,8 mg za 30 minut 199 Kč žvýkačka Nicorette 105 x 2 mg Pfizer cca 0,9 mg za 30 minut 599 Kč žvýkačka Nicorette Freshmint 15 x 2 mg Pfizer cca 0,9 mg za 30 minut 125 Kč žvýkačka Nicorette Freshmint 15 x 4 mg Pfizer cca 1,8 mg za 30 minut 125 Kč žvýkačka Nicorette Freshmint 30 x 2 mg Pfizer cca 0,9 mg za 30 minut 219 Kč žvýkačka Nicorette Freshmint 30 x 4 mg Pfizer cca 1,8 mg za 30 minut 219 Kč žvýkačka Nicorette Freshmint 105 x 2 mg Pfizer cca 0,9 mg za 30 minut 659 Kč žvýkačka Nicorette Freshmint 105 x 4 mg Pfizer cca 1,8 mg za 30 minut 659 Kč žvýkačka Nicotinell Fruit 2 mg 24 x 2 mg Novartis cca 0,9 mg za 30 minut 162 Kč žvýkačka Nicotinell Fruit 4 mg 12 x 2 mg Novartis cca 1,8 mg za 30 minut 90 Kč žvýkačka Nicotinell Mint 2 mg 24 x 2 mg Novartis cca 0,9 mg za 30 minut 162 Kč žvýkačka Nicotinell Mint 4 mg 12 x 2 mg Novartis cca 1,8 mg za 30 minut 90 Kč náplast Nicorette 7 x 15 mg Pfizer 15 mg za 16 hodin 437 Kč náplast Nicorette 7 x 10 mg Pfizer 10 mg za 16 hodin 437 Kč náplast Nicorette 7 x 5 mg Pfizer 5 mg za 16 hodin 437 Kč náplast NiQuitin CQ 7 x 21 mg 21 mg za 24 hodin 429 Kč GlaxoSmithKline T

18 PŘÍLOHA STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 2 Psychiatrie Druh Název výrobku Množství nikotinu, které se Orientační cena výrobce vstřebá (1 ks) za uvedenou v lékárně k dobu (orientačně) za balení (žádná úhrada zdravotních pojišťoven) náplast NiQuitin CQ 7 x 14 mg 14 mg za 24 hodin 429 Kč GlaxoSmithKline náplast NiQuitin CQ 7 x 7 mg 7 mg za 24 hodin 429 Kč GlaxoSmithKline mikrotableta Nicorette mikrotablety 30 x 2 mg Pfizer cca 1 mg za 20 minut 227 Kč inhalátor Nicorette inhalátor 18 x 10 mg Pfizer cca 2 5 mg za cca 2 hodiny 349 Kč bupropion Zyban SR 60 x 150 mg tbl Kč GlaxoSmithKline

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Léčba závislosti na tabáku Vydání: 1. 3. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 2. 2. 2010 Odborný garant: MUDr. Eva Králíková, CSc. Datum:

Více

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH, 144, 2005, č. 5. SPECIÁLNÍ SDùLENÍ. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vorlíček J., 2 Widimský J.

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH, 144, 2005, č. 5. SPECIÁLNÍ SDùLENÍ. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vorlíček J., 2 Widimský J. âlâ 5-05 9.5.2005 8:03 Stránka 327 SPECIÁLNÍ SDùLENÍ Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku Králíková E., 1 Býma S., 2 Cífková R., 3 Češka R., 4 Dvořák V., 5 Hamvá J., 6 Horký K., 7 Hradec J., 8 Keller

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. www.internimedicina.cz / INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 2008; 10(10)

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. www.internimedicina.cz / INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 2008; 10(10) NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU MUDr. Eva Králíková, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie a III. interní klinika, Centrum léčby závislosti na tabáku Kouření

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2005 Autoři: Jozef Čupka Karel Nešpor Eva Králíková Karel Dohnal Cyril Mucha

Více

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT!

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT! BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉMU ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT! Přestat kouřit má smysl v každém věku. Je to nelehký úkol, který vyžaduje pevnou vůli. Nicorette Vám pomůže uspět! (4) 2 Obsah: 1. Přínos ukončení

Více

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2007 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 WORLD HEALTH ORGANIZATION CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION CELOSVĚTOVÁ STUDIE KUŘÁCTVÍ MEZI ZDRAVOTNÍKY

Více

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Nikotin Alkaloid obsažený v listech tabáku Selektivní agonista nikotinových receptorů v CNS i v periferii absorpce

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ ZÁVISLOSTI Eva Králíková Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN, Centrum léčby závislosti na tabáku III.

Více

Doporučení. pro léčbu závislosti na tabáku

Doporučení. pro léčbu závislosti na tabáku Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková, Richard Češka, Alexandra Pánková, Lenka Štěpánková, Kamila Zvolská, Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná, Miroslav Zvolský Obsah 1. Úvod 00

Více

PŘI KONZULTACI SE ZÁVISLÝM NA TABÁKU

PŘI KONZULTACI SE ZÁVISLÝM NA TABÁKU Česká lékárnická komora DOPORUČENÝ POSTUP PŘI KONZULTACI SE ZÁVISLÝM NA TABÁKU Datum: 28. 6. 2010 / Verze: 1.0 Autor: Oponent: Mgr. Linda Kavalírová, ÚL IKEM Praha MUDr. Eva Králíková, CSc. III. interní

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ)

ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ) ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ) MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. Centrum pro závislé na tabáku a III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Předpokládám, že v lékárnách se

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN

PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN Pavel Chrbolka Šimon Celerýn Radka Bočánková V Praze dne 2.10.2003-1 - Obsah : 1) Úvod 2) Metodika 3) Výsledky 4)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2008 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 31. květen Světový den bez tabáku Světová zdravotnická organizace každoročně vyhlašuje 31. květen jako Světový

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Dětská a dorostová adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie Dětská a dorostová adiktologie Michaela Namyslovová 18. 6 2015 Diskuse Kam byste poslali nezletilého závislého/experimentátora? Pro tuto specifickou klientelu chybí specifické služby Jediná ambulance dětské

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PORADENSTVÍ PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

DOPORUČENÝ POSTUP PORADENSTVÍ PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ DOPORUČENÝ POSTUP PORADENSTVÍ PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ Autor: PharmDr. Jana Ficnerová, PharmDr. Petra Petrášová Oponent: doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová Spolupracovali: PharmDr. MVDr.

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé. Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese

Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé. Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese Sestavili Ladislav Csémy a Eva Čápová Autoři Ladislav Csémy Jozef Čupka

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Tereza Peklová ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Tereza Peklová ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5349 Tereza Peklová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R007 ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Centra pro závislé na tabáku v České republice v roce 2012: přehled, ekonomika

Centra pro závislé na tabáku v České republice v roce 2012: přehled, ekonomika Centra pro závislé na tabáku v České republice v roce 2012: přehled, ekonomika 1,2 Eva Králíková, 1,2 Alexandra Kmeťová, 1 Vladislava Felbrová, 1 Stanislava Kulovaná, 2 Jiří Rameš, 1,2 Lenka Štěpánková,

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Klíčová slova: tabák, léčba závislostí na tabáku, poradenství, abstinenční příznaky

Klíčová slova: tabák, léčba závislostí na tabáku, poradenství, abstinenční příznaky Název : Poradny pro odvykání kouření - jednotlivé kroky, individuální a skupinová terapie, náhradní substituční terapie, objektivizace expozice tabákovému kouři Souhrn: Kouření se stává významným a závažným

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou s Vámi Závislost na tabáku není zlozvyk, ale nemoc. Účinná léčba existuje. Využijte ji!

Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou s Vámi Závislost na tabáku není zlozvyk, ale nemoc. Účinná léčba existuje. Využijte ji! Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou s Vámi Závislost na tabáku není zlozvyk, ale nemoc. Účinná léčba existuje. Využijte ji! www.slzt.cz www.lekarnici.cz www.help-eu.com S podporou Evropské unie Proč

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Kateřina Langrová Česká koalice proti tabáku www.dokurte.cz Projekt Centra léčby závislosti na tabáku www.clzt.cz Kontext: kouření -

Více

vareniclin profily léčiv HOOC

vareniclin profily léčiv HOOC OH profily léčiv HOOC R OH R COO H 2 +N vareniclin N N MUDr. Eva Králíková, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky VFN, Praha Úvod Závislost

Více

Informační bulletin II. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin II. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin II. Q 2008 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Psychobehaviorální intervence v léčbě závislosti na tabáku, 2. díl Psychoterapeutická podpora má svoje nezastupitelné

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Léčivé žvýkací gumy (žvýkačky) Nicorette Classic Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření.

Léčivé žvýkací gumy (žvýkačky) Nicorette Classic Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nicorette Classic Gum 2 mg Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma (nicotini resinas) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více