Bilance těžby a spotřeby hnědého uhlí v České republice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance těžby a spotřeby hnědého uhlí v České republice."

Transkript

1 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Václavské náměstí 846/1 Praha 1 Nové Město , Česká republika IČ: Bilance těžby a spotřeby hnědého uhlí v České republice. V Praze dne

2 OSNOVA: 1. Základní bilance produkce hnědého uhlí v ČR Producenti hnědého uhlí 3 2. Vývoz a dovoz uhlí 4 3. Definování struktury spotřeby segmentace trhu Dodávky do ČEZ Vlastní spotřeba producentů hnědého uhlí Segment nezávislých výrobců s významnou spotřebou Střední zdroje Odběratelé tříděného uhlí domácnosti Stav zásob hnědého uhlí v ČR Zásoby hnědého uhlí za ekologickými limity Projekce budoucích těžeb hnědého uhlí Rekapitulace Manažerské shrnutí 15 2

3 1. Základní bilance produkce hnědého uhlí v ČR Produkci hnědého uhlí v ČR zajišťují čtyři těžební společnosti. Celková roční produkce těchto společností, ze všech jejich těžebních lokalit se v letech 2000 až 2007 pohybovala téměř vyrovnaně na úrovni cca 49 mil. tun. V roce 2009 došlo k poklesu na cca 45 mil. tun. Aktuální stav, tj. detailní bilance produkce hnědého uhlí v letech 2013 a 2014 je uveden v tabulkách č. 1 a 2. Tabulka č. 1 Bilance produkce hnědého uhlí v roce 2013 v tis. tun PRODUKCE 2013 Severní energetická Vršanská uhlená SD Doly Bílina SD Doly Nástup SD celkem Sokolovská uhelná Hnědé uhlí CELKEM (t) tříděné prachové SUMA Tabulka č. 2 Bilance produkce hnědého uhlí v roce 2014 tis. tun PRODUKCE 2014 Severní energetická Vršanská uhlená SD Doly Bílina SD Doly Nástup SD celkem Sokolovská uhelná Hnědé uhlí CELKEM (t) tříděné prachové SUMA Hlavním produktem hnědouhelného průmyslu je prachové hnědé uhlí, které se na celkové produkci dlouhodobě podílí přibližně 93%. Produkce tříděného uhlí představuje zbývajících 7% z produkce. Produkce obou druhů klesá. Z výše uvedené statistiky vyplývá, že meziročně došlo k dalšímu snížení produkce tuzemského hnědého uhlí a to o tis. tun. Tempo poklesu tuzemské produkce hnědého uhlí je rychlejší, než je tempo poklesu spotřeby, protože spotřebu hnědého uhlí v rostoucí míře začínají krýt dovozy, především z Německa a z Polska. 1.1 Producenti hnědého uhlí Lídrem trhu v produkci hnědého uhlí v ČR jsou Severočeské doly, a.s. (SD), provozující dva doly. Společnost SD je součástí Skupiny ČEZ. Prvním dolem je Důl Nástup, který produkuje pouze energetické uhlí, zejména pro tři okolní elektrárny ČEZ a Teplárnu Komořany. Dvě z elektráren, které tato lokalita zásobuje (Tušimice a Prunéřov 2) zařadil ČEZ do programu komplexní obnovy. Ta již byla ukončena v Tušimicích a dosud probíhá v Prunéřově. Díky tomu se těžba uhlí snížila a uhlí z Nástupu je dodáváno i do dalších výroben energie. Druhým dolem je Důl Bílina, produkující ze dvou třetin energetické uhlí, z jedné třetiny uhlí tříděné a hruboprachy. Díky této struktuře produkce má Důl Bílina nejrozsáhlejší portfolio spotřebitelů. Hnědé uhlí z Bíliny je mj. dodáváno do elektrárny Ledvice, kde se dokončuje výstavba nového bloku 660 MW, s nadkritickými parametry páry. Další společností je Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS), s vysokou spotřebou vytěženého uhlí ve dvou vlastních výrobnách energie (60% produkce). Jde o Teplárnu Vřesová a Paroplynovou elektrárnu Vřesová, spalující energoplyn vyrobený v tlakové plynárně Vřesová. 3

4 Třetí společností je Vršanská uhelná, a.s. (VUAS), produkující energetické uhlí, dominantně pro elektrárnu ČEZ v Počeradech. Čtvrtou společností je Severní energetická, a.s. (SE), produkující, stejně jako důl Bílina, kompletní sortiment hnědého uhlí. Společnost v roce 2013 koupila od ČEZ elektrárnu Chvaletice, do níž dodává 60% své produkce. 2. Vývoz a dovoz hnědého uhlí Z pohledu celkové bilance ČR je třeba identifikovat i situaci v exportu a importu hnědého uhlí, která byla následující: Tabulka č. 3 Export hnědého uhlí v letech 2013 a 2014 v tis. tun EXPORT Sev. energetická Vršanská uhlená SD - Doly Bílina SD - Doly Nástup SD - celkem SUAS HU CELKEM hnědého uhlí tříděné prachové SUMA Tabulka č. 4 Import hnědého uhlí v letech 2009 a 2014 v tis. tun Země původu Německo ,6 431, ,7 Polsko ,8 52, ,7 Ostatní 3 2 2,1 2,3 0,1 0,1 Celkem dovozy HU ,5 486,4 447,1 1470,5 v tom: HU brikety (Německo) ,6 159,8 135,8 140,9 140 Z výše uvedených statistik vyplývá, že bilance import/export činila v roce 2014: Vývoz: Dovoz: Tříděné hnědé uhlí tun Prachové hnědé uhlí tun Hnědé uhlí tun Multiprach tun Brikety tun SUMA EXPORT: tun SUMA IMPORT: tun Dovoz hnědého uhlí vykazuje v posledních letech významného nárůstu a je dokladem, skutečnosti, že import hnědého ve větším měřítku je technicky možný a ekonomicky rentabilní. Největším dovozcem je společnost EPH, která dováží uhlí především z vlastního dolu Mibrag v Německu do vlastní elektrárny v Opatovicích. Navíc akviziční příležitosti v německém uhelném průmyslu rostou. Aktuálně je k řešení nabídka společnosti Vattenfall. 4

5 3. Definování struktury spotřeby segmentace trhu Z pohledu spotřeby můžeme trh rozdělit do třech základních segmentů: SEGMENT A) Hlavní tok produkce hnědého uhlí dlouhodobě směřuje do výroben Skupiny ČEZ. V roce 2014 činily dodávky do tohoto segmentu spotřeby tis. tun, tj. 58,2% tuzemské produkce hnědého uhlí. Dodávky do ČEZ byly v roce 2014 meziročně nižší o tis. tun, mimo jiné v důsledku prodeje elektrárny ČEZ Chvaletice společnosti Severní energetická, a.s. SEGMENT B) Dalším segmentem trhu je pak trh nezávislých výrobců elektrické energie, tepláren a výtopen. Pro definování podílu tohoto segmentu však musíme odečíst spotřebu hnědého uhlí ve vlastních výrobnách uhelných společností. Konkrétně se jedná o Elektrárnu Chvaletice patřící Severní energetické a teplárnu a plynárnu ve Vřesové patřící společnosti Sokolovská uhelná. V roce 2013 činily dodávky do vlastních výroben tis. tun hnědého uhlí, v roce 2014 se zvýšily na tis. tun. Meziročně tedy vzrostly o tis. tun. Nárůst dodávek ovlivnil především prodej Chvaletic, kdy do konce srpna 2013 byla realizována dodávka paliva ze Severočeských dolů Nástup, které následně nahradily dodávky ze Severní energetické. V roce 2014 byly Chvaletice již plně kryty dodávkami ze Severní energetické. Dodávky hnědého uhlí všem ostatním nezávislým výrobcům v roce 2014 tak činily po započítání kladného salda importu cca tis. tun. Meziroční pokles v tomto segmentu trhu se pohybuje na úrovni cca tis.tun. SEGMENT C) Samostatným segmentem trhu je i trh tříděného uhlí, jehož užití je směrováno pro malospotřebitelskou sféru, tj. především domácnosti a malé výtopny. Spotřeba domácího tříděného uhlí tak v roce 2014 činila po odečtení vývozu cca tis. tun Dodávky do ČEZ Dodávky do elektráren ČEZ jsou pro trh hnědého uhlí rozhodující. 2013: Celkově bylo v roce 2013 do ČEZ dodáno kt hnědého uhlí, což představuje 59,3% jeho tuzemské produkce. Z toho: SD SUAS VUAS SE kt (74,1% své produkce), v tom z Nástupu kt (92,6% produkce) a z Bíliny 4706 kt (48% produkce) kt (20,8% své produkce) kt (100% své produkce). 103 kt (2,4% své produkce). 5

6 2014: Celkově bylo v roce 2014 do ČEZ dodáno kt hnědého uhlí, což představuje 58,2% jeho tuzemské produkce. Z toho: SD SUAS VUAS SE kt (73,2% své produkce), v tom z Nástupu kt (92,7% produkce) a z Bíliny kt (48% produkce) kt (21,7% své produkce) kt (100% své produkce). 52 kt (do Elektrárny Poříčí). V následujících tabulkách je uvedena struktura dodávek do ČEZ dle jednotlivých spotřebičů: Tabulka č. 5 Dodávky hnědého uhlí do spotřebičů ČEZ 2013 Spotřebiče ČEZ kt Qir te plo tis. GJ Dodavate l paliva Elektrárna Hodonín , SD Elektrárna Ledvice , SD Energotrans, a.s., Mělník I , SD Elektrárna Mělník II , SD Elektrárna Mělník III, a.s , SD Elektrárna Počerady, a.s , VUAS (4987), SD (430) Elektrárna Poříčí II 286/70 18, SD (266), SE (20)/OKD, PL Elektrárna Prunéřov I , SD Elektrárna Prunéřov II , SD Elektrárna Tisová, a.s , SU Elektrárna Tušimice II , SD Elektrárna Chvaletice , SD (1304), SE (84) Teplárna Trmice, a.s , SD Teplárna Dvůr Králové 27 18,2 491 SD ČEZ Teplárenská, a.s. - Výtopna Proboštov 12 16,9 203 SD SUM A ČEZ Teplárna Trmice je od roku 2013 členem Skupiny ČEZ Dodávky do Chvaletic (ještě v rámci ČEZ) jen do září 2013 Tabulka č. 6 Dodávky hnědého uhlí do spotřebičů ČEZ 2014 Spotřebiče ČEZ kt Qir te plo tis. GJ Dodavate l paliva Elektrárna Hodonín , SD Elektrárna Ledvice , SD Energotrans, a.s., Mělník I , SD (1137), VUAS (211) Elektrárna Mělník II , SD (827), VUAS (114) Elektrárna Mělník III, a.s , SD Elektrárna Počerady, a.s , VUAS (4676), SD (280) Elektrárna Poříčí II , SD (364), SE (52) Elektrárna Prunéřov I , SD Elektrárna Prunéřov II , SD Elektrárna Tisová, a.s , SU Elektrárna Tušimice II , SD Teplárna Dvůr Králové 35 18,2 637 SD Teplárna Trmice, a.s , SD ČEZ Teplárenská, a.s. - Výtopna Proboštov 8 16,9 135 SD SUM A ČEZ Elektrárna Chvaletice již plně ve vlastní spotřebě Severní energetické 6

7 Tabulky obsahují informace i o výhřevnosti paliva, které je pro jednotlivé zdroje dodáváno. Na základě tohoto údaje tak lze predikovat potřebu dodávek paliva v GJ, resp. usuzovat na změnu množství dodávek v případě substituce palivem o jiné výhřevnosti. Spotřebu ČEZ na úrovni 22 mil. tun/rok lze predikovat i v dalším období. Po ukončení činnosti elektrárny Mělník III bude její spotřeba na úrovni kt předisponována pro nový blok Ledvické elektrárny, tzn., celková bilance zůstane v nejbližší budoucnosti prakticky bez změny. Perspektiva uhelných elektráren ČEZ je otevřená. Do modernizačního programu uhelných elektráren je zařazena výstavba nového 660 MW bloku s nadkritickými parametry páry v Ledvicích a komplexní obnova elektráren Tušimice (800 MW) a Prunéřov 2 (750 MW). Životnost těchto elektráren by se měla krýt s životností dolů, které je zásobují hnědým uhlím. U elektráren Tušimice a Prunéřov jde o uhlí z Dolu Nástup do roku u Elektrárny Ledvice o uhlí z Dolu Bílina do období roku 2050, pokud dojde na této lokalitě k těžbě za limity. Rozhodnuto není řešení elektrárny Počerady (1000 MW), která sice má zajištěno uhlí do roku 2050 z lomu Vršany (VUAS), ale u níž dosud není zpracován modernizační projekt, jako podmínka jejího provozu po roce Zásadní a nezbytnou modernizaci této elektrárny (aby vyhověla novým legislativním podmínkám) by měl zajistit buď ČEZ, pokud si ji ponechá, nebo VUAS, který má na elektrárnu předkupní právo, využije-li podmínky ze smlouvy mezi ČEZ a Czech Coal z roku Disponibilita uhlí pro provoz modernizované elektrárny Počerady nebude překážkou, protože lom Vršany je jediným dolem, který není omezován liniemi územně ekologických limitů a jehož životnost přesahuje rok Ostatní uhelné elektrárny ČEZ ukončí postupně činnost v letech 2020 až 2030, v důsledku uplynutí jejich technické životnosti, pro nevyhovění novým legislativním podmínkám. Úbytek instalovaného výkonu zavíraných uhelných elektráren ČEZ má podle zveřejňovaných záměrů zajistit výstavba nových jaderných bloků. Všechny výrobny ČEZ se aktuálně připravují na nové zpřísněné emisní limity síry, NOx a tuhých znečišťujících látek, platných od roku 2016 (resp. od roku 2020, pokud provozovatelé využili možnost přechodového období) a budou se muset připravit na připravované další zpřísnění podmínek provozu v nově vydávaných integrovaných povolení po roce Vzhledem k začlenění společnosti Severočeské doly, a.s. do Skupiny ČEZ, jsou uhelné elektrárny dobře zajištěné hnědým uhlím Vlastní spotřeba producentů hnědého uhlí Tendence uzavřít energetický cyklus těžby paliv a výrobu elektřiny (resp. tepla) v rámci jedné energetické společnosti je přirozená. Toto spojení stabilizuje dodavatelské vztahy, perspektivu společnosti, směruje dlouhodobě produkci pro potřeby vlastních výroben a umožňuje ekonomicky optimalizovat celý výrobní řetězec. Dlouhou dobu byla jedinou společností s vlastními výrobnami energie jen Sokolovská uhelná. V roce 2013, po prodeji elektrárny ČEZ Chvaletice společnosti Severní energetická, se tato společnost stala další společností s vlastním dolem a elektrárnou. Do budoucna není vyloučen vznik třetí společnosti s vlastní výrobnou energie, a to v případě, že se zrealizuje prodej elektrárny ČEZ Počerady společnosti VUAS. 7

8 Od roku 2005, kdy se společnost Severočeské doly, a.s. stala členem Skupiny ČEZ, lze i ČEZ považovat za společnost s vlastní palivovou základnou. V následujících tabulkách č. 7 a 8 je uvedena struktura dodávek v rámci vlastní spotřeby a to pro období let 2013 a 2014: Tabulka č. 7 Dodávky hnědého uhlí do vlastní spotřeby 2013 Teplo Vlastní spotřeba kt Qir Dodavatel paliva (v tis. GJ) Elektrárna Chvaletice* , SE Paroplyn Vřesová , SU Teplárna Vřesová , SU Dodávky do vlastní spotřeby celkem * Elektrárna Chvaletice se stala součástí Severní energetické v září Do konce srpna bylo dodáno kt uhlí z Nástupu, malé množství ze Severní energetické. Od září se dodávalo jen uhlí ze Severní energetické, celkem kt. Celkové dodávky v roce 2013 do Chvaletic byly kt. Spotřeba uhlí byla vyšší (2 657 kt), část spotřeby šla ze zásob. Tabulka č. 8 Dodávky hnědého uhlí do vlastní spotřeby 2014 Vlastní spotřeba kt Qir Teplo Dodavatel paliva Elektrárna Chvaletice , SE Paroplyn Vřesová , SU Teplárna Vřesová , SU Dodávky do vlastní spotřeby celkem Životnosti vlastních výroben energie se většinou kryje s životnostmi uhelných dolů příslušné společnosti. Případ ČEZ byl zhodnocen v předcházející kapitole, v případě Sokolovské uhelné může být odlišný vývoj v Paroplynové elektrárně Vřesová, jejíž životnost je delší, než životnost těžby uhlí. Elektrárna však do budoucna může realizovat plný přechod na zemní plyn, nebo může být palivová základna rozšířena i o zplyňování odpadů. V tomto směru již jsou prováděny zplyňovací zkoušky. Životnost elektrárny Chvaletice se uvažuje do roku Tento horizont odpovídá zhruba možnostem dodávek z lokality ČSA v rámci limitů. 8

9 3.3. Segment nezávislých výrobců s významnou spotřebou Následující segment významných odběratelů je tvořen především z teplárenských zdrojů a podnikových energetik. U těchto typů zdrojů se jedná o charakter výroby s vysokým podílem elektřiny vyráběné v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (tzv. KVET). U části odběratelů je spolu s hnědým uhlím spalováno i uhlí černé. U dvou zdrojů, konkrétně u Energetiky Třinec a Synthesie Semtín je hnědé uhlí pouze doplňkovým palivem k uhlí černému. V následujících tabulkách č. 9 a 10 je uveden rozsah dodávek do jednotlivých spotřebičů tohoto segmentu hnědouhelného trhu a to pro období let 2013 a 2014: Tabulka č. 9 Dodávky hnědého uhlí nezávislým výrobcům energií 2013 Segment významných nezávislých výrobců ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov , SU C-ENERGY, Planá nad Lužnicí , SU (61), SD (49) ALPIQ Generation Zlín * 160/10 17, SD/ČU Polsko Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Olomouc * 170/30 16, SD/ ČU OKD Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Krnov * 15/11 16,9 254 SD/ ČU OKD Dalkia Kolín, a.s , SD ALPIQ Generation Kladno * 940/120 16, SD/ ČU OKD, Polsko ENERGY Ústí nad Labem, a.s , SD Energetika Třinec * 125/175 16, SE/ ČU OKD MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov 50 16,5 776 SU Elektrárna Opatovice, a.s , SE (1778), SD (41) RWE ENERGO - Teplárna Náchod 60 16, SD MONDI ŠTĚTÍ, a.s , SE MORAVSKÁ ENERGETICKÁ a.s.- Lovochemie Lovosice , SD Ostrovská teplárenská, a.s. - Teplárna Ostrov 46 13,0 598 SU Plzeňská energetika a.s , SU (284), SD (41) Plzeňská teplárenská a.s., Teplárna Doubravecká , SU (348), SD (202) Spolana, a.s., Neratovice , SU ŠKO-ENERGO, spol. s r.o., Mladá Boleslav , SD Synthesia, a.s., Semtín * 30/144 13,0 390 SD/ ČU OKD, Polsko Teplárna České Budějovice, a.s , SU Teplárna Otrokovice, a.s. * 232/12 16, SE/ ČU OKD, Polsko Teplárna Písek, a.s ,0 676 SD (27), SU (13), Polsko (10) Teplárna Strakonice, a.s , SE Teplárna Tábor , SD UNITED ENERGY, a.s., Teplárna Komořany , SD (1047), Mibrag (25) Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov - Elektrárna T , SE Výroba a prodej tepla a.s., Příbram , SD (117), SE (13) ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 55 13,0 715 SU (25), SD (26), SE (4) kt Qir Teplo (v tis. GJ) Dodavatel paliva * V některých případech je spoluspalováno černé uhlí (výrobna je označena symbolem * a jeho spotřeba je uvedena ve spodní části zlomku). Velmi časté je i spoluspalování hnědého uhlí s biomasou. 9

10 Tabulka č. 10 Dodávky hnědého uhlí nezávislým výrobcům energií 2014 (expertní odhad) Segment významných nezávislých výrobců kt Qir teplo tis. GJ Dodavatel paliva ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov , SU C-ENERGY, Planá nad Lužnicí , SU (61), SD (49) ALPIQ Generation, Zlín * 100/10 17, SD/ČU Polsko Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Olomouc * 160/30 16, SD/ ČU OKD Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Krnov * 15/12 16,9 254 SD/ ČU OKD Dalkia Kolín, a.s , SD ALPIQ Generation Kladno * 800/150 16, SD/ ČU OKD, Polsko ENERGY Ústí nad Labem, a.s , SD Energetika Třinec * 140/180 16, SE/ ČU OKD MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov 50 16,5 825 SU Elektrárna Opatovice, a.s , Mibrag (1400), SD (600) RWE ENERGO - Teplárna Náchod 50 16, SD MONDI ŠTĚTÍ, a.s , SE MORAVSKÁ ENERGETICKÁ a.s.- Lovochemie Lovosice , SD Ostrovská teplárenská, a.s. - Teplárna Ostrov 40 13,0 520 SU Plzeňská energetika a.s , SU (280), SD (40) Plzeňská teplárenská a.s., Teplárna Doubravecká , SU (348), SD (202) Spolana, a.s., Neratovice , SU ŠKO-ENERGO, spol. s r.o., Mladá Boleslav , SD Synthesia, a.s., Semtín * 30/160 13,0 455 SD/ ČU OKD, Polsko Teplárna České Budějovice, a.s , SU Teplárna Otrokovice, a.s. * 150/10 16, SE/ ČU OKD, Polsko Teplárna Písek, a.s ,0 585 SD (24), SU (11), Polsko (10) Teplárna Strakonice, a.s , SE Teplárna Tábor , SD UNITED ENERGY, a.s., Teplárna Komořany , SD (1080), Mibrag (20) Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov - Elektrárna T , SE Výroba a prodej tepla a.s., Příbram , SD ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 55 13,0 715 SU (25), SD (30) Při porovnání struktury dodávek v letech 2013 a 2014 v segmentu nezávislých výrobců je patrné, že celková spotřeba zůstává totožná. Přesto je zde patrný velice důležitý prvek a tím je reálná schopnost substituce tuzemského hnědého uhlí, uhlím dovozovým. Zásadní proměnou prošly dodávky do Elektrárny Opatovice, a.s. Odběratel, který dlouhodobě odebíral palivo výhradně z mosteckých dolů, utlumil během jediného roku tyto dodávky na nulu a nahradil je uhlím z německého Mibragu v kombinaci s uhlím od společnosti Severočeské doly. Sedm z výše uvedených zdrojů spaluje kombinaci černého a hnědého uhlí. Vzájemný podíl paliv se může do budoucna měnit. Například u Energetiky Třinec nebo Teplárny Otrokovice mohou nastat ekonomické důvody k vyššímu užití černého uhlí a to především z důvodu vysokých přepravních nákladů spojených s dopravou uhlí hnědého. Všichni nezávislí výrobci budou muset od roku 2016 (resp. od roku 2020, pokud využili možnost přechodového období) zajistit u svých výroben splnění zpřísněných emisních limitů síry, NOx a tuhých znečišťujících látek a připravit se na připravované další zpřísnění podmínek ve vydávaných integrovaných povolení. 10

11 3.4. Střední zdroje Analýzu spotřeby středních a malých zdrojů lze rovněž provést podle statistiky MŽP, konkrétně podle statistiky ochrany ovzduší, která sleduje emise škodlivin do ovzduší a spotřebu paliv, tyto emise způsobující. Tuto statistiku pro MŽP zajišťuje ČHMÚ (registr REZZO). Tuto kategorii spotřebičů lze členit na dva dílčí segmenty. Prvním z nich jsou střední zdroje většího rozsahu. Jejich roční spotřeba uhlí se pohybuje v rozmezí 5 až 25 kt. Jde převážně o zdroje v rámci cukrovarů, cementáren a bytových výtopen, které spotřebovávají z převážné většiny tříděné uhlí. Smluvními partery a dodavateli uhlí pro tyto spotřebiče jsou jednotlivé regionální uhelné sklady a z tohoto důvodu je přesná evidence dodávek problematická. Současný stav lze odhadnout na 40 zdrojů s celkovou roční spotřebou cca 300 kt. Druhou kategorii pak jsou malé střední zdroje, (se spotřebou do 5 kt/rok) kde se v současnosti spotřebovává jen cca 0,2% celkové spotřeby hnědého uhlí, což je jen zlomkem spotřeby z počátku 90. let, která dosahovala výše až 6 mil tun. Tuto kategorii spotřebičů jasně ovládl zemní plyn a jejich počet bude nadále výrazně klesat. Současný stav lze odhadnout na 300 zdrojů s celkovou roční spotřebou cca 70 kt Odběratelé tříděného uhlí domácnosti Do kategorie malých zdrojů se řadí lokální topeniště v domácnostech, spalujících výhradně tříděné hnědé uhlí. Domácností, které užívají tento způsob vytápění, neustále klesá. V roce 2009 evidovaly statistiky REZZO cca 500 tis. zdrojů, v roce 2013 již pouze 308 tis zdrojů. V roce 2013 je ve statistikách Ministerstva životního prostředí evidována spotřeba v tomto segmentu trhu na úrovni kt. Výhradním druhem užití je tříděné hnědé uhlí. Z pohledu množství lokálních topenišť a celkové spotřeby uhlí jde o významný segment trhu. Tyto zdroje jsou však podobně jako zdroje v ostatních kategoriích regulovány příslušnou legislativou (zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Připravují se však změny v této oblasti legislativy. V roce 2013 byly zveřejněny návrhy dvou nových Směrnic ke standardizaci podmínek prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva v EU (Ecodesign requirements for solid fuel boiler) a lokálních topidel na tuhá paliva (Ecodesign requirements for solid fuel local space heaters). V návrzích je kladen důraz zejména na účinnost a na emise ze spalovacích procesů u obou druhů zařízení. Tato nová legislativa prosazuje podstatné zpřísnění požadavků na emise prachu (přísnější než současná 5. emisní třída) a rovněž na emise CO. V praxi by implementace těchto principů znamenala v podstatě zavedení další emisní třídy pro spalovací zdroje (třída 6), která v naší legislativě dosud ani není definována. V ČSN je definována maximálně emisní třída 5. Nově navrhovaná opatření jsou ale podstatně přísnější. Pokud bude tento návrh akceptován a uveden do praxe, znamenalo by to v podstatě zamezení spalování uhlí pro lokální vytápění domácností. 11

12 4. Stav zásob hnědého uhlí v ČR Stav zásob hnědého uhlí sleduje Státní bilance výhradních ložisek nerostů. Stavy zásob zde uvedené je ale potřebné upravovat o aktuální podnikatelské záměry uhelných společností, hospodařících na uhelných ložiscích, které se mohou od stavů zásob ve státní bilance lišit. Jedná se například o zásoby v pilířích, které mohou být v budoucnu vytěženy, nebo o části zásob, které se aktuálně ekonomicky nevyplatí těžit. Konkrétně se jedná se o zvýšení stavů zásob o 16 mil tun na dole Nástup (lom Libouš), uvažovaných k vytěžením chodbicováním (návrh prochází procesem EIA) a dále o cca 4 mil tun z předpokládaného vytěžení již odepsaných zásob v lokalitách Jiří, Marie, Medard v SUAS. Stav využitelných zásob hnědého uhlí k po tomto upřesnění činí předběžně 773,7 mil. tun. Rozdíly oproti státní bilanci nejsou velké a korigované stavy zásob hnědého uhlí označujeme jako podnikatelské. Stav dle jednotlivých lokalit je uveden v tabulce č. 11. Tabulka č. 11 Stav podnikatelsky vytěžitelných zásob hnědého uhlí (v mil. tun) Společnost Důl / Lom Podnikatelské zásoby k Těžba v r Podnikatelské zásoby k Severní energetická, a.s. ČSA 34,3 3,378 30,9 Centrum 1,0 0,475 0,5 Vršanská uhelná, a.s. Vršany + JŠ 279,4 6, ,0 Libouš 226,2 12, ,0 Severočeské doly, a.s. Bílina 145,4 9, ,0 Celkem SD 371,6 21, ,0 Sokolovská uhelná, a.s. Celkem SUAS 105,7 6,385 99,3 Celkem ,0 38, , Zásoby hnědého uhlí za ekologickými limity Za liniemi územně ekologických limitů na Bílině leží 104 mil. tun zásob hnědého uhlí, předpokládaných k vytěžení po roce Za liniemi na lokalitě ČSA leží 280 mil. tun zásob, předurčených k těžbě ve II. etapě rozvoje lomu. Dalších 470 mil. tun je možné vytěžit ve III. a IV. etapě rozvoje lomu ČSA. 12

13 4.2. Projekce budoucích těžeb hnědého uhlí Disponibilita zásob hnědého uhlí a struktura jeho užití je východiskem projekcí jeho budoucích těžeb. Těchto projekcí bylo zpracováno několik a v zásadě se liší podle toho, zda jejich zpracovatelé počítají s těžbou jen v rámci územních limitů, nebo s nějakou možností využití hnědého uhlí za těmito limity. Všem variantám těchto projekcí je společná jedna tendence, a to dlouhodobý pokles těžeb hnědého uhlí. Trend poklesu těžeb hnědého uhlí je tedy všeobecný a logický, protože zásoby jsou po jejich dlouholeté intenzivní těžbě z velké části vyčerpané. Tabulka č. 12 Projekce těžeb hnědého uhlí v rámci ekologických limitů (v mil. tun) mil. tun/rok SD Libouš 13,88 14,5 10,0 8,0 6,0 6,0 SD - Bílina 9,80 9,5 7,9 6,8 6,4 SD celkem 23,68 24,0 17,9 14,8 12,4 6,0 SE - ČSA 3,08 2,9 3,6 - Centrum 0,35 0,4 Vršanská uhelná 6,85 7,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5,0 5,0 SU celkem 6,50 5,6 5,5 4,0 4,0 4,0 Celkem těžba HU 40,46 39,9 33,1 24,9 22,5 16,1 6,1 5,0 5,0 Tabulka č. 13 Změna při těžbě za limity jen na dole Bílina (v mil. tun) mil. tun/rok Lom Bílina 9,8 9,5 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Celkem těžba HU 40,46 39,9 33,2 26,1 24,1 21,1 11,1 10,0 10,0 Tabulka č. 14 Změna při těžbě za limity na dole Bílina + ČSA (v mil. tun) mil. tun/rok Lom Bílina 9,8 9,5 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SE - ČSA 3,44 3,28 3,0 3,0 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Celkem těžba HU 40,46 39,9 32,6 29,1 28,6 27,1 17,1 16,0 16,0 Mezi rokem 2020 a rokem 2014 má dojít u všech variant k poklesu těžeb o cca 7 mil. tun. Tento pokles bude pokračovat i mezi roky 2020 a 2030, kdy dojde ke snížení produkce o dalších 5 až 10 mil. tun. Prolomení či neprolomení územních limitů těžby tak nemůže stabilizovat současnou situaci spotřeby hnědého uhlí v České republice. 13

14 5. Rekapitulace Následující přehled rekapituluje rozpad užití hnědého uhlí v České republice dle jednotlivých segmentů: Tabulka č. 15 Rozpad užití hnědého uhlí (aktuální stav). ODBĚRATEL Spotřeba kt/rok podrobná specifikace ČEZ viz. strana 6 Vlastní spotřeba producentů viz. strana 8 Nezávislí výrobci energií viz. strana 9-10 Střední zdroje většího rozsahu 300 viz. strana 11 Malé střední zdroje 70 viz. strana 11 Domácnosti (tříděné uhlí) viz. strana 11 SUMA SPOTŘEBY Saldo Import/Export 950 viz. strana 4 Produkce HU v ČR viz. strana 3 Porovnáme-li výše uvedený rozpad užití hnědého uhlí s projekcí budoucích těžeb, je zřejmé, že bude docházet s největší pravděpodobností ke změnám ve všech segmentech trhu. Za nejstabilnější segment lze považovat odběratele, zařazené v kategorii vlastní spotřeby. Zde můžeme předpokládat, že producenti uhlí nebudou krátit dodávky do svých vlastních výroben. Z ekologických důvodů bude propad spotřeby pokračovat v kategorii středních zdrojů a v kategorii domácí spotřeby. K omezování zdrojů vedoucí až k úplné eliminaci této kategorie povede s největší pravděpodobností evropská legislativa. U elektráren ČEZu bude spotřeba hnědého uhlí klesat v souladu s životností jednotlivých výroben a koncepcí jejich obnov a modernizací. Svoji roly bude přirozeně hrát i koncepce energetické politiky České republiky. Poslední ze segmentovaných kategorií jsou nezávislý výrobci energií, tj. kategorie tepláren a podnikových energetik. Pokles dodávek do těchto výroben bude řešen individuálně každým z výrobců. K řešení se nabízí několik možností: - Změna dodávek hnědého uhlí od jiného tuzemského producenta. - Zvyšování podílu spalování černého uhlí považujeme za méně pravděpodobné - Substituce tuzemského hnědého uhlí uhlím z dovozu tato substituce může čelit technickým problémům a podléhat vlivu vývoje měnového kurzu. - Zvýšení podílu spoluspalováni biomasy či odpadů. - Přechod na jiné médium, např. zemní plyn. 6. Manažerské shrnutí 14

15 Tato studie podává základní přehled o charakteru těžby hnědého uhlí v ČR, o situaci zahraničního obchodu s touto komoditou a rozpadu jeho užití v jednotlivých segmentech energetického trhu. Výše uvedená data tak dávají dostatečnou platformu pro definování následujících závěrů: 1) Roční produkce hnědého uhlí v ČR se v letech 2000 až 2008 pohybovala téměř vyrovnaně na úrovni cca 49 mil. tun. V roce 2009 došlo k poklesu na 45 mil. tun a bilance roku 2014 dosáhla již jen úrovně 38,2 mil. tun. Již v letech, kdy se roční produkce dlouhodobě pohybovala na úrovni 49 mil. tun, probíhaly vášnivé diskuse jak zabezpečit současnou potřebu. Ze strany odběratelů byl vyvíjen tlak na uzavírání dlouhodobých smluv, ze strany producentů byl zvyšován tlak na cenovou hladinu dodávek. Reálně doložitelným výsledkem byl propad spotřeby hnědého uhlí během pěti let o více jak 10 mil. tun a to bez toho, že by se realizoval některý z krizových scénářů spojených s poklesem tuzemské produkce hnědého uhlí. 2) Bez ohledu na vývoj situace okolo územních limitů těžby dojde mezi roky 2015 až 2020 k dalšímu poklesu těžeb, a to o cca 5 mil. tun/rok. Tento trend poklesu bude pokračovat i mezi roky 2020 a Ani prolomení územních limitů těžby nemůže zajistit současný stav ve spotřebě hnědého uhlí v České republice. Otázkou též zůstává, zda v dalším období bude poptávka po hnědém uhlí dosahovat současnou úroveň. Ze znalosti trhu a struktury spotřebičů se domníváme, že nikoliv. Ke snižování spotřeby bude docházet z několika důvodů: - neočekává se zvyšování cen elektrické energie, - poptávka tepláren po hnědém uhlí bude klesat, a to z důvodu rostoucího vlivu spalování biomasy, odpadů a dalších. 3) Novým fenoménem ve spotřebě hnědého uhlí je import zahraničního uhlí. Bilance dovozů nám ukazují, že v roce 2010 bylo celkově dovezeno 190 kt, ale v roce 2014 činila bilance importu již výše kt. Tato skutečnost ukazuje, že hnědé uhlí není jen lokální surovinou, jak bylo řadu let zažito. Takto významné importy ukazují, že masivní dovoz zahraničního hnědého uhlí je technicky možný a ekonomicky realizovatelný. Tuto skutečnost dokládá zejména aktuální vývoj v Elektrárně Opatovice (viz tabulky č 9 a 10). Objektivně je ale nutné poukázat na skutečnost, že v případě importu hnědého uhlí může docházet v zimním období k technickým problémům při vykládce, ke zvýšení přepravních nákladů a v neposlední řadě může být rentabilita těchto dodávek ovlivněna směnným kurzem. Situace v Elektrárně Opatovice se může otočit zpět na dodávky českého hnědého uhlí, a to v případě dohody o ceně s producentem paliva. Disponibilita tuzemské produkce hnědého uhlí to umožňuje. 4) Při posuzování velikosti jednotlivých producentů, je třeba brát v úvahu rozdíl mezi jejich vykazovanou produkcí a skutečnou těžbou na dané lokalitě, tzv. hrubou těžbou. Nejmarkantnější je rozdíl v případě lomu ČSA, kde díky snižujícím se zásobám a plánované životnosti vlastní těžba dolu klesá, ale vykazovaná produkce má téměř 15

16 konstantní charakter. To je způsobeno tím, že důl ČSA ke své těžbě přikupuje ještě uhlí z jiných lokalit, viz následující složení: Odbytová produkce Severní energetické v roce 2014 činila tis. tun: Z toho kt hrubá těžba lokality ČSA kt vsázka uhlí od Vršanské uhelné 300 kt vsázka uhlí z hlubinného dolu Centrum Protiváhou této skutečnosti je vykazovaná produkce Vršanské uhelné, která pak neuvádí vsázkové uhlí, které prodala Severní energetické. 5) Čtvrtina odběratelů v nejohroženějším segmentu samostatných výrobců spaluje současně s hnědým uhlím i uhlí černé. U těchto zdrojů tak existuje možnost substituce nebo změny poměru spalování uhlí černého místo hnědého. Výše uvedená možnost řešení je spíše teoretická, protože polské černouhelné doly i společnost OKD jsou v katastrofálním stavu a je otázkou, zda budou schopny dlouhodobě zabezpečit tyto potenciální dodávky. 6) V současné době řeší svoji budoucnost především segment nezávislých výrobců, kteří odebírají uhlí z lokality ČSA. Celkovou situaci popisuje tabulka č. 10. Jde o dvě teplárny, Teplárnu Strakonice a Teplárnu Otrokovice. Celkový roční objem spotřeby hnědého uhlí z lokality ČSA obou tepláren činí 280 kt. Dále se jedná o tři podnikové energetiky, a to Energetiku Třinec (140 kt), Mondi Štětí (160 kt) a Unipetrol (1 150 kt). Celkově jde o 1450 kt hnědého uhlí za rok. Řešení situace bude individuální u každého z těchto pěti zdrojů. Nejedná se o významné množství spotřeby hnědého uhlí. Navíc především podnikové energetiky mají širší spektrum řešení této situace. Velké diskuse o nutnosti záchrany teplárenství prostřednictvím prolomení limitů těžby jsou z pohledu podílu tepláren zásobovaných z ČSA iracionální. Podíl lokality ČSA na dodávkách do teplárenství činí cca 5 až 6 %. 7) Rozhodnutí o dalším osudu těžby hnědého uhlí v ČR musí být v souladu se státní energetickou koncepcí. Z výše uvedeného vyplývá, že pro potřeby teplárenství v ČR do roku 2050 by stačilo prolomení limitů na dole Bílina. Tímto rozhodnutím by se při spolupráci se společností SUAS současně pokryla poptávka po hnědém uhlí i ve všech ostatních segmentech trhu. 8) Při prolomení limitů na dole Bílina by bylo zajištěno palivo pro celou dobu životnosti již nově vybudovaného bloku 660 MW v Ledvicích, tj. na období cca 30 let. Dále by toto prolomení umožnilo změnu těžebních bilanci na této lokalitě, tj. v letech 2020 až 2035 by došlo k uvolnění cca 50 mil. tun teplého (víceúčelového) uhlí pro potřeby teplárenství a malých uhelných spotřebičů. Při prolomení limitů na dole ČSA bude třeba s ohledem na efektivnost těžby realizovat minimální roční výkon těžby na úrovni 6 mil. tun. Pro toto uhlí však nebude v ČR odbyt a těžbu za limity tak bude nutné spojit s rozhodnutím o výstavbě dalšího uhelného zdroje. Nová elektrárna navýší emisní zatížení Ústeckého kraje a vyrobená elektřina bude převážně exportována do zahraničí. 16

17 9) Doporučení zpracovatele studie: 1) V současné době rozhodnout o prolomení limitů těžby na lokalitě dolu Bílina, a tím zajistit konzistenci dodávek zejména pro sektor teplárenství České republiky. 2) Pokud by se ukázalo v období 5 až 10 let, že i u ostatních průmyslových odběratelů existuje reálná poptávka po hnědém uhlí, je možné se k otázce limitů na lokalitě dolu ČSA vrátit. Aktuální stav spotřeby hnědého uhlí ani energetická bilance ČR nevyžaduje nutnost realizovat prolomení limitů v problematické lokalitě ČSA. 17

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Studie stavu teplárenství

Studie stavu teplárenství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Studie stavu teplárenství prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. a kolektiv Ostrava 11. února 2011 Řešení veřejné zakázky ev. čísla: 05927 Zadavatel:

Více

Závěrečná zpráva. (po oponentuře) Objednatel: Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s.

Závěrečná zpráva. (po oponentuře) Objednatel: Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR, včetně výroby dálkového tepla z těchto

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Tato roční zpráva skupiny Czech Coal byla vytvořena v souladu s metodikou GRI. Skupina

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

R E F E R E N C E. Služby a poradenství

R E F E R E N C E. Služby a poradenství R E F E R E N C E Služby a poradenství Zásobování závodu LIAZ 01 v Jablonci nad Nisou teplem - - technicko-ekonomické posouzení Zadavatel: LIAZ, a.s. realizace: 04/1994 Ekonomické vyhodnocení podnikatelského

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku

Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku Studie Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku Jan Melichar, Vojtěch Máca, Milan Ščasný Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Únor 2012 Vzor citace: MELICHAR, Jan;

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR

Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR 4.Q 1.Q 2.Q 3,Q % Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR Ing. Ladislav Pelcl, VUPEK-ECONOMY, s.r.o. 1. Projevy krize ve vývoji ekonomiky Vývoj ekonomiky je základním faktorem poptávky

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ. Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS. www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ. Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS. www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 936 návštěvníků 73 přednášek 71 prezentujících se firem www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA Seminář Energetika Most 2012 Ing. Pavel Ryvola, MBA Obsah prezentace 1. Organizační struktura Skupiny Metrostav Obchodní obrat Skupiny Metrostav Hospodářský výsledek Skupiny Metrostav Organizační struktura

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 22.4.2015 Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH ČESKÁ ASOCIACE

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

David Tampier Oktáva

David Tampier Oktáva David Tampier Oktáva 1. Správní systém ČR 2. Ekonomika ČR 3. Průmysl 4. Zemědělství 5. Obyvatelstvo 6. Doprava Osnova 1. Správní systém ČR ČR unitární stát Orgány státní správy Praha (ministerstva, parlament

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více