Bilance těžby a spotřeby hnědého uhlí v České republice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance těžby a spotřeby hnědého uhlí v České republice."

Transkript

1 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Václavské náměstí 846/1 Praha 1 Nové Město , Česká republika IČ: Bilance těžby a spotřeby hnědého uhlí v České republice. V Praze dne

2 OSNOVA: 1. Základní bilance produkce hnědého uhlí v ČR Producenti hnědého uhlí 3 2. Vývoz a dovoz uhlí 4 3. Definování struktury spotřeby segmentace trhu Dodávky do ČEZ Vlastní spotřeba producentů hnědého uhlí Segment nezávislých výrobců s významnou spotřebou Střední zdroje Odběratelé tříděného uhlí domácnosti Stav zásob hnědého uhlí v ČR Zásoby hnědého uhlí za ekologickými limity Projekce budoucích těžeb hnědého uhlí Rekapitulace Manažerské shrnutí 15 2

3 1. Základní bilance produkce hnědého uhlí v ČR Produkci hnědého uhlí v ČR zajišťují čtyři těžební společnosti. Celková roční produkce těchto společností, ze všech jejich těžebních lokalit se v letech 2000 až 2007 pohybovala téměř vyrovnaně na úrovni cca 49 mil. tun. V roce 2009 došlo k poklesu na cca 45 mil. tun. Aktuální stav, tj. detailní bilance produkce hnědého uhlí v letech 2013 a 2014 je uveden v tabulkách č. 1 a 2. Tabulka č. 1 Bilance produkce hnědého uhlí v roce 2013 v tis. tun PRODUKCE 2013 Severní energetická Vršanská uhlená SD Doly Bílina SD Doly Nástup SD celkem Sokolovská uhelná Hnědé uhlí CELKEM (t) tříděné prachové SUMA Tabulka č. 2 Bilance produkce hnědého uhlí v roce 2014 tis. tun PRODUKCE 2014 Severní energetická Vršanská uhlená SD Doly Bílina SD Doly Nástup SD celkem Sokolovská uhelná Hnědé uhlí CELKEM (t) tříděné prachové SUMA Hlavním produktem hnědouhelného průmyslu je prachové hnědé uhlí, které se na celkové produkci dlouhodobě podílí přibližně 93%. Produkce tříděného uhlí představuje zbývajících 7% z produkce. Produkce obou druhů klesá. Z výše uvedené statistiky vyplývá, že meziročně došlo k dalšímu snížení produkce tuzemského hnědého uhlí a to o tis. tun. Tempo poklesu tuzemské produkce hnědého uhlí je rychlejší, než je tempo poklesu spotřeby, protože spotřebu hnědého uhlí v rostoucí míře začínají krýt dovozy, především z Německa a z Polska. 1.1 Producenti hnědého uhlí Lídrem trhu v produkci hnědého uhlí v ČR jsou Severočeské doly, a.s. (SD), provozující dva doly. Společnost SD je součástí Skupiny ČEZ. Prvním dolem je Důl Nástup, který produkuje pouze energetické uhlí, zejména pro tři okolní elektrárny ČEZ a Teplárnu Komořany. Dvě z elektráren, které tato lokalita zásobuje (Tušimice a Prunéřov 2) zařadil ČEZ do programu komplexní obnovy. Ta již byla ukončena v Tušimicích a dosud probíhá v Prunéřově. Díky tomu se těžba uhlí snížila a uhlí z Nástupu je dodáváno i do dalších výroben energie. Druhým dolem je Důl Bílina, produkující ze dvou třetin energetické uhlí, z jedné třetiny uhlí tříděné a hruboprachy. Díky této struktuře produkce má Důl Bílina nejrozsáhlejší portfolio spotřebitelů. Hnědé uhlí z Bíliny je mj. dodáváno do elektrárny Ledvice, kde se dokončuje výstavba nového bloku 660 MW, s nadkritickými parametry páry. Další společností je Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS), s vysokou spotřebou vytěženého uhlí ve dvou vlastních výrobnách energie (60% produkce). Jde o Teplárnu Vřesová a Paroplynovou elektrárnu Vřesová, spalující energoplyn vyrobený v tlakové plynárně Vřesová. 3

4 Třetí společností je Vršanská uhelná, a.s. (VUAS), produkující energetické uhlí, dominantně pro elektrárnu ČEZ v Počeradech. Čtvrtou společností je Severní energetická, a.s. (SE), produkující, stejně jako důl Bílina, kompletní sortiment hnědého uhlí. Společnost v roce 2013 koupila od ČEZ elektrárnu Chvaletice, do níž dodává 60% své produkce. 2. Vývoz a dovoz hnědého uhlí Z pohledu celkové bilance ČR je třeba identifikovat i situaci v exportu a importu hnědého uhlí, která byla následující: Tabulka č. 3 Export hnědého uhlí v letech 2013 a 2014 v tis. tun EXPORT Sev. energetická Vršanská uhlená SD - Doly Bílina SD - Doly Nástup SD - celkem SUAS HU CELKEM hnědého uhlí tříděné prachové SUMA Tabulka č. 4 Import hnědého uhlí v letech 2009 a 2014 v tis. tun Země původu Německo ,6 431, ,7 Polsko ,8 52, ,7 Ostatní 3 2 2,1 2,3 0,1 0,1 Celkem dovozy HU ,5 486,4 447,1 1470,5 v tom: HU brikety (Německo) ,6 159,8 135,8 140,9 140 Z výše uvedených statistik vyplývá, že bilance import/export činila v roce 2014: Vývoz: Dovoz: Tříděné hnědé uhlí tun Prachové hnědé uhlí tun Hnědé uhlí tun Multiprach tun Brikety tun SUMA EXPORT: tun SUMA IMPORT: tun Dovoz hnědého uhlí vykazuje v posledních letech významného nárůstu a je dokladem, skutečnosti, že import hnědého ve větším měřítku je technicky možný a ekonomicky rentabilní. Největším dovozcem je společnost EPH, která dováží uhlí především z vlastního dolu Mibrag v Německu do vlastní elektrárny v Opatovicích. Navíc akviziční příležitosti v německém uhelném průmyslu rostou. Aktuálně je k řešení nabídka společnosti Vattenfall. 4

5 3. Definování struktury spotřeby segmentace trhu Z pohledu spotřeby můžeme trh rozdělit do třech základních segmentů: SEGMENT A) Hlavní tok produkce hnědého uhlí dlouhodobě směřuje do výroben Skupiny ČEZ. V roce 2014 činily dodávky do tohoto segmentu spotřeby tis. tun, tj. 58,2% tuzemské produkce hnědého uhlí. Dodávky do ČEZ byly v roce 2014 meziročně nižší o tis. tun, mimo jiné v důsledku prodeje elektrárny ČEZ Chvaletice společnosti Severní energetická, a.s. SEGMENT B) Dalším segmentem trhu je pak trh nezávislých výrobců elektrické energie, tepláren a výtopen. Pro definování podílu tohoto segmentu však musíme odečíst spotřebu hnědého uhlí ve vlastních výrobnách uhelných společností. Konkrétně se jedná o Elektrárnu Chvaletice patřící Severní energetické a teplárnu a plynárnu ve Vřesové patřící společnosti Sokolovská uhelná. V roce 2013 činily dodávky do vlastních výroben tis. tun hnědého uhlí, v roce 2014 se zvýšily na tis. tun. Meziročně tedy vzrostly o tis. tun. Nárůst dodávek ovlivnil především prodej Chvaletic, kdy do konce srpna 2013 byla realizována dodávka paliva ze Severočeských dolů Nástup, které následně nahradily dodávky ze Severní energetické. V roce 2014 byly Chvaletice již plně kryty dodávkami ze Severní energetické. Dodávky hnědého uhlí všem ostatním nezávislým výrobcům v roce 2014 tak činily po započítání kladného salda importu cca tis. tun. Meziroční pokles v tomto segmentu trhu se pohybuje na úrovni cca tis.tun. SEGMENT C) Samostatným segmentem trhu je i trh tříděného uhlí, jehož užití je směrováno pro malospotřebitelskou sféru, tj. především domácnosti a malé výtopny. Spotřeba domácího tříděného uhlí tak v roce 2014 činila po odečtení vývozu cca tis. tun Dodávky do ČEZ Dodávky do elektráren ČEZ jsou pro trh hnědého uhlí rozhodující. 2013: Celkově bylo v roce 2013 do ČEZ dodáno kt hnědého uhlí, což představuje 59,3% jeho tuzemské produkce. Z toho: SD SUAS VUAS SE kt (74,1% své produkce), v tom z Nástupu kt (92,6% produkce) a z Bíliny 4706 kt (48% produkce) kt (20,8% své produkce) kt (100% své produkce). 103 kt (2,4% své produkce). 5

6 2014: Celkově bylo v roce 2014 do ČEZ dodáno kt hnědého uhlí, což představuje 58,2% jeho tuzemské produkce. Z toho: SD SUAS VUAS SE kt (73,2% své produkce), v tom z Nástupu kt (92,7% produkce) a z Bíliny kt (48% produkce) kt (21,7% své produkce) kt (100% své produkce). 52 kt (do Elektrárny Poříčí). V následujících tabulkách je uvedena struktura dodávek do ČEZ dle jednotlivých spotřebičů: Tabulka č. 5 Dodávky hnědého uhlí do spotřebičů ČEZ 2013 Spotřebiče ČEZ kt Qir te plo tis. GJ Dodavate l paliva Elektrárna Hodonín , SD Elektrárna Ledvice , SD Energotrans, a.s., Mělník I , SD Elektrárna Mělník II , SD Elektrárna Mělník III, a.s , SD Elektrárna Počerady, a.s , VUAS (4987), SD (430) Elektrárna Poříčí II 286/70 18, SD (266), SE (20)/OKD, PL Elektrárna Prunéřov I , SD Elektrárna Prunéřov II , SD Elektrárna Tisová, a.s , SU Elektrárna Tušimice II , SD Elektrárna Chvaletice , SD (1304), SE (84) Teplárna Trmice, a.s , SD Teplárna Dvůr Králové 27 18,2 491 SD ČEZ Teplárenská, a.s. - Výtopna Proboštov 12 16,9 203 SD SUM A ČEZ Teplárna Trmice je od roku 2013 členem Skupiny ČEZ Dodávky do Chvaletic (ještě v rámci ČEZ) jen do září 2013 Tabulka č. 6 Dodávky hnědého uhlí do spotřebičů ČEZ 2014 Spotřebiče ČEZ kt Qir te plo tis. GJ Dodavate l paliva Elektrárna Hodonín , SD Elektrárna Ledvice , SD Energotrans, a.s., Mělník I , SD (1137), VUAS (211) Elektrárna Mělník II , SD (827), VUAS (114) Elektrárna Mělník III, a.s , SD Elektrárna Počerady, a.s , VUAS (4676), SD (280) Elektrárna Poříčí II , SD (364), SE (52) Elektrárna Prunéřov I , SD Elektrárna Prunéřov II , SD Elektrárna Tisová, a.s , SU Elektrárna Tušimice II , SD Teplárna Dvůr Králové 35 18,2 637 SD Teplárna Trmice, a.s , SD ČEZ Teplárenská, a.s. - Výtopna Proboštov 8 16,9 135 SD SUM A ČEZ Elektrárna Chvaletice již plně ve vlastní spotřebě Severní energetické 6

7 Tabulky obsahují informace i o výhřevnosti paliva, které je pro jednotlivé zdroje dodáváno. Na základě tohoto údaje tak lze predikovat potřebu dodávek paliva v GJ, resp. usuzovat na změnu množství dodávek v případě substituce palivem o jiné výhřevnosti. Spotřebu ČEZ na úrovni 22 mil. tun/rok lze predikovat i v dalším období. Po ukončení činnosti elektrárny Mělník III bude její spotřeba na úrovni kt předisponována pro nový blok Ledvické elektrárny, tzn., celková bilance zůstane v nejbližší budoucnosti prakticky bez změny. Perspektiva uhelných elektráren ČEZ je otevřená. Do modernizačního programu uhelných elektráren je zařazena výstavba nového 660 MW bloku s nadkritickými parametry páry v Ledvicích a komplexní obnova elektráren Tušimice (800 MW) a Prunéřov 2 (750 MW). Životnost těchto elektráren by se měla krýt s životností dolů, které je zásobují hnědým uhlím. U elektráren Tušimice a Prunéřov jde o uhlí z Dolu Nástup do roku u Elektrárny Ledvice o uhlí z Dolu Bílina do období roku 2050, pokud dojde na této lokalitě k těžbě za limity. Rozhodnuto není řešení elektrárny Počerady (1000 MW), která sice má zajištěno uhlí do roku 2050 z lomu Vršany (VUAS), ale u níž dosud není zpracován modernizační projekt, jako podmínka jejího provozu po roce Zásadní a nezbytnou modernizaci této elektrárny (aby vyhověla novým legislativním podmínkám) by měl zajistit buď ČEZ, pokud si ji ponechá, nebo VUAS, který má na elektrárnu předkupní právo, využije-li podmínky ze smlouvy mezi ČEZ a Czech Coal z roku Disponibilita uhlí pro provoz modernizované elektrárny Počerady nebude překážkou, protože lom Vršany je jediným dolem, který není omezován liniemi územně ekologických limitů a jehož životnost přesahuje rok Ostatní uhelné elektrárny ČEZ ukončí postupně činnost v letech 2020 až 2030, v důsledku uplynutí jejich technické životnosti, pro nevyhovění novým legislativním podmínkám. Úbytek instalovaného výkonu zavíraných uhelných elektráren ČEZ má podle zveřejňovaných záměrů zajistit výstavba nových jaderných bloků. Všechny výrobny ČEZ se aktuálně připravují na nové zpřísněné emisní limity síry, NOx a tuhých znečišťujících látek, platných od roku 2016 (resp. od roku 2020, pokud provozovatelé využili možnost přechodového období) a budou se muset připravit na připravované další zpřísnění podmínek provozu v nově vydávaných integrovaných povolení po roce Vzhledem k začlenění společnosti Severočeské doly, a.s. do Skupiny ČEZ, jsou uhelné elektrárny dobře zajištěné hnědým uhlím Vlastní spotřeba producentů hnědého uhlí Tendence uzavřít energetický cyklus těžby paliv a výrobu elektřiny (resp. tepla) v rámci jedné energetické společnosti je přirozená. Toto spojení stabilizuje dodavatelské vztahy, perspektivu společnosti, směruje dlouhodobě produkci pro potřeby vlastních výroben a umožňuje ekonomicky optimalizovat celý výrobní řetězec. Dlouhou dobu byla jedinou společností s vlastními výrobnami energie jen Sokolovská uhelná. V roce 2013, po prodeji elektrárny ČEZ Chvaletice společnosti Severní energetická, se tato společnost stala další společností s vlastním dolem a elektrárnou. Do budoucna není vyloučen vznik třetí společnosti s vlastní výrobnou energie, a to v případě, že se zrealizuje prodej elektrárny ČEZ Počerady společnosti VUAS. 7

8 Od roku 2005, kdy se společnost Severočeské doly, a.s. stala členem Skupiny ČEZ, lze i ČEZ považovat za společnost s vlastní palivovou základnou. V následujících tabulkách č. 7 a 8 je uvedena struktura dodávek v rámci vlastní spotřeby a to pro období let 2013 a 2014: Tabulka č. 7 Dodávky hnědého uhlí do vlastní spotřeby 2013 Teplo Vlastní spotřeba kt Qir Dodavatel paliva (v tis. GJ) Elektrárna Chvaletice* , SE Paroplyn Vřesová , SU Teplárna Vřesová , SU Dodávky do vlastní spotřeby celkem * Elektrárna Chvaletice se stala součástí Severní energetické v září Do konce srpna bylo dodáno kt uhlí z Nástupu, malé množství ze Severní energetické. Od září se dodávalo jen uhlí ze Severní energetické, celkem kt. Celkové dodávky v roce 2013 do Chvaletic byly kt. Spotřeba uhlí byla vyšší (2 657 kt), část spotřeby šla ze zásob. Tabulka č. 8 Dodávky hnědého uhlí do vlastní spotřeby 2014 Vlastní spotřeba kt Qir Teplo Dodavatel paliva Elektrárna Chvaletice , SE Paroplyn Vřesová , SU Teplárna Vřesová , SU Dodávky do vlastní spotřeby celkem Životnosti vlastních výroben energie se většinou kryje s životnostmi uhelných dolů příslušné společnosti. Případ ČEZ byl zhodnocen v předcházející kapitole, v případě Sokolovské uhelné může být odlišný vývoj v Paroplynové elektrárně Vřesová, jejíž životnost je delší, než životnost těžby uhlí. Elektrárna však do budoucna může realizovat plný přechod na zemní plyn, nebo může být palivová základna rozšířena i o zplyňování odpadů. V tomto směru již jsou prováděny zplyňovací zkoušky. Životnost elektrárny Chvaletice se uvažuje do roku Tento horizont odpovídá zhruba možnostem dodávek z lokality ČSA v rámci limitů. 8

9 3.3. Segment nezávislých výrobců s významnou spotřebou Následující segment významných odběratelů je tvořen především z teplárenských zdrojů a podnikových energetik. U těchto typů zdrojů se jedná o charakter výroby s vysokým podílem elektřiny vyráběné v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (tzv. KVET). U části odběratelů je spolu s hnědým uhlím spalováno i uhlí černé. U dvou zdrojů, konkrétně u Energetiky Třinec a Synthesie Semtín je hnědé uhlí pouze doplňkovým palivem k uhlí černému. V následujících tabulkách č. 9 a 10 je uveden rozsah dodávek do jednotlivých spotřebičů tohoto segmentu hnědouhelného trhu a to pro období let 2013 a 2014: Tabulka č. 9 Dodávky hnědého uhlí nezávislým výrobcům energií 2013 Segment významných nezávislých výrobců ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov , SU C-ENERGY, Planá nad Lužnicí , SU (61), SD (49) ALPIQ Generation Zlín * 160/10 17, SD/ČU Polsko Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Olomouc * 170/30 16, SD/ ČU OKD Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Krnov * 15/11 16,9 254 SD/ ČU OKD Dalkia Kolín, a.s , SD ALPIQ Generation Kladno * 940/120 16, SD/ ČU OKD, Polsko ENERGY Ústí nad Labem, a.s , SD Energetika Třinec * 125/175 16, SE/ ČU OKD MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov 50 16,5 776 SU Elektrárna Opatovice, a.s , SE (1778), SD (41) RWE ENERGO - Teplárna Náchod 60 16, SD MONDI ŠTĚTÍ, a.s , SE MORAVSKÁ ENERGETICKÁ a.s.- Lovochemie Lovosice , SD Ostrovská teplárenská, a.s. - Teplárna Ostrov 46 13,0 598 SU Plzeňská energetika a.s , SU (284), SD (41) Plzeňská teplárenská a.s., Teplárna Doubravecká , SU (348), SD (202) Spolana, a.s., Neratovice , SU ŠKO-ENERGO, spol. s r.o., Mladá Boleslav , SD Synthesia, a.s., Semtín * 30/144 13,0 390 SD/ ČU OKD, Polsko Teplárna České Budějovice, a.s , SU Teplárna Otrokovice, a.s. * 232/12 16, SE/ ČU OKD, Polsko Teplárna Písek, a.s ,0 676 SD (27), SU (13), Polsko (10) Teplárna Strakonice, a.s , SE Teplárna Tábor , SD UNITED ENERGY, a.s., Teplárna Komořany , SD (1047), Mibrag (25) Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov - Elektrárna T , SE Výroba a prodej tepla a.s., Příbram , SD (117), SE (13) ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 55 13,0 715 SU (25), SD (26), SE (4) kt Qir Teplo (v tis. GJ) Dodavatel paliva * V některých případech je spoluspalováno černé uhlí (výrobna je označena symbolem * a jeho spotřeba je uvedena ve spodní části zlomku). Velmi časté je i spoluspalování hnědého uhlí s biomasou. 9

10 Tabulka č. 10 Dodávky hnědého uhlí nezávislým výrobcům energií 2014 (expertní odhad) Segment významných nezávislých výrobců kt Qir teplo tis. GJ Dodavatel paliva ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov , SU C-ENERGY, Planá nad Lužnicí , SU (61), SD (49) ALPIQ Generation, Zlín * 100/10 17, SD/ČU Polsko Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Olomouc * 160/30 16, SD/ ČU OKD Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Krnov * 15/12 16,9 254 SD/ ČU OKD Dalkia Kolín, a.s , SD ALPIQ Generation Kladno * 800/150 16, SD/ ČU OKD, Polsko ENERGY Ústí nad Labem, a.s , SD Energetika Třinec * 140/180 16, SE/ ČU OKD MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov 50 16,5 825 SU Elektrárna Opatovice, a.s , Mibrag (1400), SD (600) RWE ENERGO - Teplárna Náchod 50 16, SD MONDI ŠTĚTÍ, a.s , SE MORAVSKÁ ENERGETICKÁ a.s.- Lovochemie Lovosice , SD Ostrovská teplárenská, a.s. - Teplárna Ostrov 40 13,0 520 SU Plzeňská energetika a.s , SU (280), SD (40) Plzeňská teplárenská a.s., Teplárna Doubravecká , SU (348), SD (202) Spolana, a.s., Neratovice , SU ŠKO-ENERGO, spol. s r.o., Mladá Boleslav , SD Synthesia, a.s., Semtín * 30/160 13,0 455 SD/ ČU OKD, Polsko Teplárna České Budějovice, a.s , SU Teplárna Otrokovice, a.s. * 150/10 16, SE/ ČU OKD, Polsko Teplárna Písek, a.s ,0 585 SD (24), SU (11), Polsko (10) Teplárna Strakonice, a.s , SE Teplárna Tábor , SD UNITED ENERGY, a.s., Teplárna Komořany , SD (1080), Mibrag (20) Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov - Elektrárna T , SE Výroba a prodej tepla a.s., Příbram , SD ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 55 13,0 715 SU (25), SD (30) Při porovnání struktury dodávek v letech 2013 a 2014 v segmentu nezávislých výrobců je patrné, že celková spotřeba zůstává totožná. Přesto je zde patrný velice důležitý prvek a tím je reálná schopnost substituce tuzemského hnědého uhlí, uhlím dovozovým. Zásadní proměnou prošly dodávky do Elektrárny Opatovice, a.s. Odběratel, který dlouhodobě odebíral palivo výhradně z mosteckých dolů, utlumil během jediného roku tyto dodávky na nulu a nahradil je uhlím z německého Mibragu v kombinaci s uhlím od společnosti Severočeské doly. Sedm z výše uvedených zdrojů spaluje kombinaci černého a hnědého uhlí. Vzájemný podíl paliv se může do budoucna měnit. Například u Energetiky Třinec nebo Teplárny Otrokovice mohou nastat ekonomické důvody k vyššímu užití černého uhlí a to především z důvodu vysokých přepravních nákladů spojených s dopravou uhlí hnědého. Všichni nezávislí výrobci budou muset od roku 2016 (resp. od roku 2020, pokud využili možnost přechodového období) zajistit u svých výroben splnění zpřísněných emisních limitů síry, NOx a tuhých znečišťujících látek a připravit se na připravované další zpřísnění podmínek ve vydávaných integrovaných povolení. 10

11 3.4. Střední zdroje Analýzu spotřeby středních a malých zdrojů lze rovněž provést podle statistiky MŽP, konkrétně podle statistiky ochrany ovzduší, která sleduje emise škodlivin do ovzduší a spotřebu paliv, tyto emise způsobující. Tuto statistiku pro MŽP zajišťuje ČHMÚ (registr REZZO). Tuto kategorii spotřebičů lze členit na dva dílčí segmenty. Prvním z nich jsou střední zdroje většího rozsahu. Jejich roční spotřeba uhlí se pohybuje v rozmezí 5 až 25 kt. Jde převážně o zdroje v rámci cukrovarů, cementáren a bytových výtopen, které spotřebovávají z převážné většiny tříděné uhlí. Smluvními partery a dodavateli uhlí pro tyto spotřebiče jsou jednotlivé regionální uhelné sklady a z tohoto důvodu je přesná evidence dodávek problematická. Současný stav lze odhadnout na 40 zdrojů s celkovou roční spotřebou cca 300 kt. Druhou kategorii pak jsou malé střední zdroje, (se spotřebou do 5 kt/rok) kde se v současnosti spotřebovává jen cca 0,2% celkové spotřeby hnědého uhlí, což je jen zlomkem spotřeby z počátku 90. let, která dosahovala výše až 6 mil tun. Tuto kategorii spotřebičů jasně ovládl zemní plyn a jejich počet bude nadále výrazně klesat. Současný stav lze odhadnout na 300 zdrojů s celkovou roční spotřebou cca 70 kt Odběratelé tříděného uhlí domácnosti Do kategorie malých zdrojů se řadí lokální topeniště v domácnostech, spalujících výhradně tříděné hnědé uhlí. Domácností, které užívají tento způsob vytápění, neustále klesá. V roce 2009 evidovaly statistiky REZZO cca 500 tis. zdrojů, v roce 2013 již pouze 308 tis zdrojů. V roce 2013 je ve statistikách Ministerstva životního prostředí evidována spotřeba v tomto segmentu trhu na úrovni kt. Výhradním druhem užití je tříděné hnědé uhlí. Z pohledu množství lokálních topenišť a celkové spotřeby uhlí jde o významný segment trhu. Tyto zdroje jsou však podobně jako zdroje v ostatních kategoriích regulovány příslušnou legislativou (zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Připravují se však změny v této oblasti legislativy. V roce 2013 byly zveřejněny návrhy dvou nových Směrnic ke standardizaci podmínek prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva v EU (Ecodesign requirements for solid fuel boiler) a lokálních topidel na tuhá paliva (Ecodesign requirements for solid fuel local space heaters). V návrzích je kladen důraz zejména na účinnost a na emise ze spalovacích procesů u obou druhů zařízení. Tato nová legislativa prosazuje podstatné zpřísnění požadavků na emise prachu (přísnější než současná 5. emisní třída) a rovněž na emise CO. V praxi by implementace těchto principů znamenala v podstatě zavedení další emisní třídy pro spalovací zdroje (třída 6), která v naší legislativě dosud ani není definována. V ČSN je definována maximálně emisní třída 5. Nově navrhovaná opatření jsou ale podstatně přísnější. Pokud bude tento návrh akceptován a uveden do praxe, znamenalo by to v podstatě zamezení spalování uhlí pro lokální vytápění domácností. 11

12 4. Stav zásob hnědého uhlí v ČR Stav zásob hnědého uhlí sleduje Státní bilance výhradních ložisek nerostů. Stavy zásob zde uvedené je ale potřebné upravovat o aktuální podnikatelské záměry uhelných společností, hospodařících na uhelných ložiscích, které se mohou od stavů zásob ve státní bilance lišit. Jedná se například o zásoby v pilířích, které mohou být v budoucnu vytěženy, nebo o části zásob, které se aktuálně ekonomicky nevyplatí těžit. Konkrétně se jedná se o zvýšení stavů zásob o 16 mil tun na dole Nástup (lom Libouš), uvažovaných k vytěžením chodbicováním (návrh prochází procesem EIA) a dále o cca 4 mil tun z předpokládaného vytěžení již odepsaných zásob v lokalitách Jiří, Marie, Medard v SUAS. Stav využitelných zásob hnědého uhlí k po tomto upřesnění činí předběžně 773,7 mil. tun. Rozdíly oproti státní bilanci nejsou velké a korigované stavy zásob hnědého uhlí označujeme jako podnikatelské. Stav dle jednotlivých lokalit je uveden v tabulce č. 11. Tabulka č. 11 Stav podnikatelsky vytěžitelných zásob hnědého uhlí (v mil. tun) Společnost Důl / Lom Podnikatelské zásoby k Těžba v r Podnikatelské zásoby k Severní energetická, a.s. ČSA 34,3 3,378 30,9 Centrum 1,0 0,475 0,5 Vršanská uhelná, a.s. Vršany + JŠ 279,4 6, ,0 Libouš 226,2 12, ,0 Severočeské doly, a.s. Bílina 145,4 9, ,0 Celkem SD 371,6 21, ,0 Sokolovská uhelná, a.s. Celkem SUAS 105,7 6,385 99,3 Celkem ,0 38, , Zásoby hnědého uhlí za ekologickými limity Za liniemi územně ekologických limitů na Bílině leží 104 mil. tun zásob hnědého uhlí, předpokládaných k vytěžení po roce Za liniemi na lokalitě ČSA leží 280 mil. tun zásob, předurčených k těžbě ve II. etapě rozvoje lomu. Dalších 470 mil. tun je možné vytěžit ve III. a IV. etapě rozvoje lomu ČSA. 12

13 4.2. Projekce budoucích těžeb hnědého uhlí Disponibilita zásob hnědého uhlí a struktura jeho užití je východiskem projekcí jeho budoucích těžeb. Těchto projekcí bylo zpracováno několik a v zásadě se liší podle toho, zda jejich zpracovatelé počítají s těžbou jen v rámci územních limitů, nebo s nějakou možností využití hnědého uhlí za těmito limity. Všem variantám těchto projekcí je společná jedna tendence, a to dlouhodobý pokles těžeb hnědého uhlí. Trend poklesu těžeb hnědého uhlí je tedy všeobecný a logický, protože zásoby jsou po jejich dlouholeté intenzivní těžbě z velké části vyčerpané. Tabulka č. 12 Projekce těžeb hnědého uhlí v rámci ekologických limitů (v mil. tun) mil. tun/rok SD Libouš 13,88 14,5 10,0 8,0 6,0 6,0 SD - Bílina 9,80 9,5 7,9 6,8 6,4 SD celkem 23,68 24,0 17,9 14,8 12,4 6,0 SE - ČSA 3,08 2,9 3,6 - Centrum 0,35 0,4 Vršanská uhelná 6,85 7,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5,0 5,0 SU celkem 6,50 5,6 5,5 4,0 4,0 4,0 Celkem těžba HU 40,46 39,9 33,1 24,9 22,5 16,1 6,1 5,0 5,0 Tabulka č. 13 Změna při těžbě za limity jen na dole Bílina (v mil. tun) mil. tun/rok Lom Bílina 9,8 9,5 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Celkem těžba HU 40,46 39,9 33,2 26,1 24,1 21,1 11,1 10,0 10,0 Tabulka č. 14 Změna při těžbě za limity na dole Bílina + ČSA (v mil. tun) mil. tun/rok Lom Bílina 9,8 9,5 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SE - ČSA 3,44 3,28 3,0 3,0 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Celkem těžba HU 40,46 39,9 32,6 29,1 28,6 27,1 17,1 16,0 16,0 Mezi rokem 2020 a rokem 2014 má dojít u všech variant k poklesu těžeb o cca 7 mil. tun. Tento pokles bude pokračovat i mezi roky 2020 a 2030, kdy dojde ke snížení produkce o dalších 5 až 10 mil. tun. Prolomení či neprolomení územních limitů těžby tak nemůže stabilizovat současnou situaci spotřeby hnědého uhlí v České republice. 13

14 5. Rekapitulace Následující přehled rekapituluje rozpad užití hnědého uhlí v České republice dle jednotlivých segmentů: Tabulka č. 15 Rozpad užití hnědého uhlí (aktuální stav). ODBĚRATEL Spotřeba kt/rok podrobná specifikace ČEZ viz. strana 6 Vlastní spotřeba producentů viz. strana 8 Nezávislí výrobci energií viz. strana 9-10 Střední zdroje většího rozsahu 300 viz. strana 11 Malé střední zdroje 70 viz. strana 11 Domácnosti (tříděné uhlí) viz. strana 11 SUMA SPOTŘEBY Saldo Import/Export 950 viz. strana 4 Produkce HU v ČR viz. strana 3 Porovnáme-li výše uvedený rozpad užití hnědého uhlí s projekcí budoucích těžeb, je zřejmé, že bude docházet s největší pravděpodobností ke změnám ve všech segmentech trhu. Za nejstabilnější segment lze považovat odběratele, zařazené v kategorii vlastní spotřeby. Zde můžeme předpokládat, že producenti uhlí nebudou krátit dodávky do svých vlastních výroben. Z ekologických důvodů bude propad spotřeby pokračovat v kategorii středních zdrojů a v kategorii domácí spotřeby. K omezování zdrojů vedoucí až k úplné eliminaci této kategorie povede s největší pravděpodobností evropská legislativa. U elektráren ČEZu bude spotřeba hnědého uhlí klesat v souladu s životností jednotlivých výroben a koncepcí jejich obnov a modernizací. Svoji roly bude přirozeně hrát i koncepce energetické politiky České republiky. Poslední ze segmentovaných kategorií jsou nezávislý výrobci energií, tj. kategorie tepláren a podnikových energetik. Pokles dodávek do těchto výroben bude řešen individuálně každým z výrobců. K řešení se nabízí několik možností: - Změna dodávek hnědého uhlí od jiného tuzemského producenta. - Zvyšování podílu spalování černého uhlí považujeme za méně pravděpodobné - Substituce tuzemského hnědého uhlí uhlím z dovozu tato substituce může čelit technickým problémům a podléhat vlivu vývoje měnového kurzu. - Zvýšení podílu spoluspalováni biomasy či odpadů. - Přechod na jiné médium, např. zemní plyn. 6. Manažerské shrnutí 14

15 Tato studie podává základní přehled o charakteru těžby hnědého uhlí v ČR, o situaci zahraničního obchodu s touto komoditou a rozpadu jeho užití v jednotlivých segmentech energetického trhu. Výše uvedená data tak dávají dostatečnou platformu pro definování následujících závěrů: 1) Roční produkce hnědého uhlí v ČR se v letech 2000 až 2008 pohybovala téměř vyrovnaně na úrovni cca 49 mil. tun. V roce 2009 došlo k poklesu na 45 mil. tun a bilance roku 2014 dosáhla již jen úrovně 38,2 mil. tun. Již v letech, kdy se roční produkce dlouhodobě pohybovala na úrovni 49 mil. tun, probíhaly vášnivé diskuse jak zabezpečit současnou potřebu. Ze strany odběratelů byl vyvíjen tlak na uzavírání dlouhodobých smluv, ze strany producentů byl zvyšován tlak na cenovou hladinu dodávek. Reálně doložitelným výsledkem byl propad spotřeby hnědého uhlí během pěti let o více jak 10 mil. tun a to bez toho, že by se realizoval některý z krizových scénářů spojených s poklesem tuzemské produkce hnědého uhlí. 2) Bez ohledu na vývoj situace okolo územních limitů těžby dojde mezi roky 2015 až 2020 k dalšímu poklesu těžeb, a to o cca 5 mil. tun/rok. Tento trend poklesu bude pokračovat i mezi roky 2020 a Ani prolomení územních limitů těžby nemůže zajistit současný stav ve spotřebě hnědého uhlí v České republice. Otázkou též zůstává, zda v dalším období bude poptávka po hnědém uhlí dosahovat současnou úroveň. Ze znalosti trhu a struktury spotřebičů se domníváme, že nikoliv. Ke snižování spotřeby bude docházet z několika důvodů: - neočekává se zvyšování cen elektrické energie, - poptávka tepláren po hnědém uhlí bude klesat, a to z důvodu rostoucího vlivu spalování biomasy, odpadů a dalších. 3) Novým fenoménem ve spotřebě hnědého uhlí je import zahraničního uhlí. Bilance dovozů nám ukazují, že v roce 2010 bylo celkově dovezeno 190 kt, ale v roce 2014 činila bilance importu již výše kt. Tato skutečnost ukazuje, že hnědé uhlí není jen lokální surovinou, jak bylo řadu let zažito. Takto významné importy ukazují, že masivní dovoz zahraničního hnědého uhlí je technicky možný a ekonomicky realizovatelný. Tuto skutečnost dokládá zejména aktuální vývoj v Elektrárně Opatovice (viz tabulky č 9 a 10). Objektivně je ale nutné poukázat na skutečnost, že v případě importu hnědého uhlí může docházet v zimním období k technickým problémům při vykládce, ke zvýšení přepravních nákladů a v neposlední řadě může být rentabilita těchto dodávek ovlivněna směnným kurzem. Situace v Elektrárně Opatovice se může otočit zpět na dodávky českého hnědého uhlí, a to v případě dohody o ceně s producentem paliva. Disponibilita tuzemské produkce hnědého uhlí to umožňuje. 4) Při posuzování velikosti jednotlivých producentů, je třeba brát v úvahu rozdíl mezi jejich vykazovanou produkcí a skutečnou těžbou na dané lokalitě, tzv. hrubou těžbou. Nejmarkantnější je rozdíl v případě lomu ČSA, kde díky snižujícím se zásobám a plánované životnosti vlastní těžba dolu klesá, ale vykazovaná produkce má téměř 15

16 konstantní charakter. To je způsobeno tím, že důl ČSA ke své těžbě přikupuje ještě uhlí z jiných lokalit, viz následující složení: Odbytová produkce Severní energetické v roce 2014 činila tis. tun: Z toho kt hrubá těžba lokality ČSA kt vsázka uhlí od Vršanské uhelné 300 kt vsázka uhlí z hlubinného dolu Centrum Protiváhou této skutečnosti je vykazovaná produkce Vršanské uhelné, která pak neuvádí vsázkové uhlí, které prodala Severní energetické. 5) Čtvrtina odběratelů v nejohroženějším segmentu samostatných výrobců spaluje současně s hnědým uhlím i uhlí černé. U těchto zdrojů tak existuje možnost substituce nebo změny poměru spalování uhlí černého místo hnědého. Výše uvedená možnost řešení je spíše teoretická, protože polské černouhelné doly i společnost OKD jsou v katastrofálním stavu a je otázkou, zda budou schopny dlouhodobě zabezpečit tyto potenciální dodávky. 6) V současné době řeší svoji budoucnost především segment nezávislých výrobců, kteří odebírají uhlí z lokality ČSA. Celkovou situaci popisuje tabulka č. 10. Jde o dvě teplárny, Teplárnu Strakonice a Teplárnu Otrokovice. Celkový roční objem spotřeby hnědého uhlí z lokality ČSA obou tepláren činí 280 kt. Dále se jedná o tři podnikové energetiky, a to Energetiku Třinec (140 kt), Mondi Štětí (160 kt) a Unipetrol (1 150 kt). Celkově jde o 1450 kt hnědého uhlí za rok. Řešení situace bude individuální u každého z těchto pěti zdrojů. Nejedná se o významné množství spotřeby hnědého uhlí. Navíc především podnikové energetiky mají širší spektrum řešení této situace. Velké diskuse o nutnosti záchrany teplárenství prostřednictvím prolomení limitů těžby jsou z pohledu podílu tepláren zásobovaných z ČSA iracionální. Podíl lokality ČSA na dodávkách do teplárenství činí cca 5 až 6 %. 7) Rozhodnutí o dalším osudu těžby hnědého uhlí v ČR musí být v souladu se státní energetickou koncepcí. Z výše uvedeného vyplývá, že pro potřeby teplárenství v ČR do roku 2050 by stačilo prolomení limitů na dole Bílina. Tímto rozhodnutím by se při spolupráci se společností SUAS současně pokryla poptávka po hnědém uhlí i ve všech ostatních segmentech trhu. 8) Při prolomení limitů na dole Bílina by bylo zajištěno palivo pro celou dobu životnosti již nově vybudovaného bloku 660 MW v Ledvicích, tj. na období cca 30 let. Dále by toto prolomení umožnilo změnu těžebních bilanci na této lokalitě, tj. v letech 2020 až 2035 by došlo k uvolnění cca 50 mil. tun teplého (víceúčelového) uhlí pro potřeby teplárenství a malých uhelných spotřebičů. Při prolomení limitů na dole ČSA bude třeba s ohledem na efektivnost těžby realizovat minimální roční výkon těžby na úrovni 6 mil. tun. Pro toto uhlí však nebude v ČR odbyt a těžbu za limity tak bude nutné spojit s rozhodnutím o výstavbě dalšího uhelného zdroje. Nová elektrárna navýší emisní zatížení Ústeckého kraje a vyrobená elektřina bude převážně exportována do zahraničí. 16

17 9) Doporučení zpracovatele studie: 1) V současné době rozhodnout o prolomení limitů těžby na lokalitě dolu Bílina, a tím zajistit konzistenci dodávek zejména pro sektor teplárenství České republiky. 2) Pokud by se ukázalo v období 5 až 10 let, že i u ostatních průmyslových odběratelů existuje reálná poptávka po hnědém uhlí, je možné se k otázce limitů na lokalitě dolu ČSA vrátit. Aktuální stav spotřeby hnědého uhlí ani energetická bilance ČR nevyžaduje nutnost realizovat prolomení limitů v problematické lokalitě ČSA. 17

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Souhrnná zpráva duben 2013 2 I. HLAVNÍ ZÁVĚRY: 1] REÁLNÁ HROZBA DEFICITU HNĚDÉHO UHLÍ VE VÝŠI CCA

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY Úvod Přechodný národní plán je zpracován na základě 37 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší ) a v souladu s požadavky

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 10.4.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 10.4.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.4.2015 C(2015) 2298 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10.4.2015 o oznámení předloženém Českou republikou týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE Odpad jako energie, strategie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 1 Výstupy z analýzy produkce a využití KO Ministerstvo životního prostředí ČR provedlo

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zásoby uhlí v ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Primární energetické zdroje (PEZ) 2 Terminologie Zásoby v ložiskách surovin Geologické

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zásoby uhlí v ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Primární energetické zdroje (PEZ) 2 Specifika nerostných surovin Ložisko nerostné

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 [GWh] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Výroba elektřiny brutto 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847 64 257 Výroba elektřiny netto 1) 58 112 56 375 55 370 54

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26.

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26. Seminář Japonské čisté technologie 2011 Teplárenství v ČR záruka ekologického využití paliv Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 26. října 2011, Praha Představení Teplárenského

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR. Listopad 2012 Most

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR. Listopad 2012 Most Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most z pohledu legislativy Územní ekologické limity Horní zákon Územní ekologické limity Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Uhelná energetika příležitost pro ČR Dostupnost uhlí pro výrobu elektřiny a tepla

Uhelná energetika příležitost pro ČR Dostupnost uhlí pro výrobu elektřiny a tepla Uhelná energetika příležitost pro ČR Dostupnost uhlí pro výrobu elektřiny a tepla AEM, Novotného lávka, 25. 2. 2014 Jsme nová společnost! LUAS ECHV Severní energetická Vytvořili jsme novou skupinu, s novou

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Studie stavu teplárenství

Studie stavu teplárenství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Studie stavu teplárenství prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. a kolektiv Ostrava 11. února 2011 Řešení veřejné zakázky ev. čísla: 05927 Zadavatel:

Více

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Mgr. Tomáš Chalupa Budoucnost energetiky v ČR II 9. 5. 2013 Jak můžeme získávat energii? Uhlí Plyn Slunce Vítr Jádro Biomasa Voda Odpady 1 Osnova 1. Co s odpady? 2. Stav odpadového

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Závěrečná zpráva. (po oponentuře) Objednatel: Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s.

Závěrečná zpráva. (po oponentuře) Objednatel: Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR, včetně výroby dálkového tepla z těchto

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE A JEJÍ PRACOVNÍ CÍLE

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

DOŽÍVÁNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH ZDROJŮ ENERGETICKÝ MIX V PODMÍNKÁCH EU TRHU XIII. jarní konference Asociace Energetických Manažerů Poděbrady 24.2.

DOŽÍVÁNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH ZDROJŮ ENERGETICKÝ MIX V PODMÍNKÁCH EU TRHU XIII. jarní konference Asociace Energetických Manažerů Poděbrady 24.2. DOŽÍVÁNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH ZDROJŮ ENERGETICKÝ MIX V PODMÍNKÁCH EU TRHU XIII. jarní konference Asociace Energetických Manažerů Poděbrady 24.2.2009 Jiří Feist ředitel útvaru Rozvoj, ČEZ DOSAVADNÍ PŘEBYTEK

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP Opatřen ení ke zvýšen ení energetické účinnosti při i výrobě elektřiny Ing. Miroslav Mareš Ing. Karel Bíža ÚJV EGP Ing. Zdeněk k Vlček ÚJV - EGP CÍL: Informovat o reálných možnostech zvýšení účinnosti

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Obsah ÚEK je stanoven

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Alternativní paliva 2006. DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav

Alternativní paliva 2006. DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav Alternativní paliva 2006 Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRAZ Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, Energetické zdroje v ČR Energetické zdroje v České republice: ropa zemní

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Aktuální problémy českého teplárenství

Aktuální problémy českého teplárenství Energetický management pro města a obce - Komunální energetika v praxi 2011 Aktuální problémy českého teplárenství Pavel Kaufmann Teplárenské sdružení České republiky 24. listopadu 2011, Praha Teplárenské

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2007

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2007 Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2007 Výsledky statistických zjišťování únor 2009 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Použité zkratky 3 Úvod 4 Metodika

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy. Nina Bryndová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy. Nina Bryndová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy Training and education in the development of the knowledge potential of company

Více

Hnědé uhlí a energetika v ČR

Hnědé uhlí a energetika v ČR Hnědé uhlí a energetika v ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Energetika Most, červen 2012 million t Vývoj světové produkce uhlí Celkem v roce 2010-7 200 mil. tun uhlí Černé uhlí

Více

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku?

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku? Potřebuje Česká republika jadernou energetiku? František Hezoučký Kaisersteinský palác NERS 2014 Stav poválečné energetiky Ervěnice: Provoz byl zahájen v březnu 1926. Elektrárna měla celkem 16 kotlů 4

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Emise oxidu uhličitého

Emise oxidu uhličitého Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. NÁVRH PRAVIDEL PRO STANOVENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI SYSTÉMŮ CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Jan Kužel, Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Česká energetika na rozcestí

Česká energetika na rozcestí Česká energetika na rozcestí Teplárenství a státní energetická politika Petr Jeník generální ředitel a předseda představenstva United Energy, a.s., předseda představenstva ČSZE Mělník, 22. červen 2009

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu Počátky a nástup jaderné energetiky v Seminář HISTORIE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V ČR Doc.Ing. Fran7šek Hezoučký, Západočeská univerzita Plzeň Stav poválečné energetiky Ervěnice: Provoz byl zahájen

Více

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007 AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020 Tisková konference, 16. března 2007 Program 1. Úvod 2. Zisky z prodeje ušetřených povolenek 3. Akční plán snižování emisí CO 2 4. Příklady projektů

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více